ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 377/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 377/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 377/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 17/ της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Περί έγκρισης «Σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης Χορήγησης Αδειών Τοµής και διενέργειας εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του ήµου». (Απόφαση 112/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)» 1. Στις Γούρνες, σήµερα την 05η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:30 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην έδρα του ήµου (στην αίθουσα συνεδρίων του.ε.κ.κ.), ύστερα από τη µε αριθµό πρωτ.17001/ πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου, ήταν: α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ (1) Παρόντες α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος.Σ. ιστ Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ β Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος ιζ Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ γ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος δ Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος 1 ιη Σέγκος Ιωάννης, Μέλος.Σ ιθ Σµυρνάκης Νικόλαος, Μέλος.Σ ε Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος κ Μπάτσης ηµήτριος, Μέλος.Σ. στ Κουλούρας Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος ζ Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος.Σ η Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος.Σ. θ Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος.Σ. ι Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ ια Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος.Σ. ιβ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ ιγ Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος.Σ ιδ Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας.Σ. ιε Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος.Σ. κα Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος.Σ κβ Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος.Σ. κγ Γαράκη Μαρία, Μέλος.Σ. κδ Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος.Σ κε ανελάκης Γεώργιος, Μέλος.Σ. κστ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. κζ Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος.Σ. κη Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος.Σ. κθ Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος.Σ (2) Απόντες α Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος.Σ. γ Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος β Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος.Σ. δ Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος.Σ. Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου.

2 β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (1) Παρόντες α Τσιχλή Αικατερίνη ηµοτικής Κοινότητας Λ.Χερσονήσου β Βραχασωτάκης Κωνσταντίνος Τοπικής Κοινότητας Καινούριου Χωριού γ Μπορµπουδάκη έσποινα Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής δ Κόµης Γεράσιµος Τοπικής Κοινότητας Ποταµιών ε Στρατηδάκης Γεώργιος Τοπικής Κοινότητας Σγουροκεφαλίου στ Ξυδιανάκης Ηρακλής Τοπικής Κοινότητας Αϊτανίων ζ Στειακάκης Ιωάννης Τοπικής Κοινότητας Γαλίφας (2) Απόντες α Περβολαράκης Εµµανουήλ ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης β Κουφαλιτάκης Γεώργιος ηµοτικής Κοινότητας Γουβών γ Σηµαιάκης Ιωάννης ηµοτικής Κοινότητας Ελαίας δ Παπαδάκης Γεώργιος Τοπικής Κοινότητας Γωνιών ε Λαπίδης Θεόδωρος ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων στ Μορφουλάκης Εµµανουήλ ηµοτικής Κοινότητας Μοχού ζ Φουκαράκης Νικόλαος ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου η Μεθυµάκης Γεώργιος Τοπικής Κοινότητας Ε.Βάθειας θ Βασιλάκης Εµµανουήλ Τοπικής Κοινότητας Κεράς ι Κουφάκης Νικόλαος Τοπικής Κοινότητας Κόξαρης ια Αµανάκης Στυλιανός Τοπικής Κοινότητας Κ.Χωριού ιβ Αργυράκης Κωνσταντίνος Τοπικής Κοινότητας Κρασίου ιγ Μαγκαφουράκης Εµµανουήλ Τοπικής Κοινότητας Χαρασού ιδ Παπαγιαννάκης Ιωάννης Τοπικής Κοινότητας Αβδού ιε Φανταουτσάκης ηµήτριος Τοπικής Κοινότητας Κ.Βάθειας Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου. 3. Ο ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου και παρίσταται στη συνεδρίαση αλλά αποχώρησε µετά τη λήψη απόφασης για το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προκειµένου να λάβει µέρος σε προγραµµατισµένη συνεδρίαση στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου σχετικά µε τα προγράµµατα LEADER. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του ήµου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παρευρίσκονται: η Γενική Γραµµατέας κ. Νηστικάκη Αναστασία για την εισήγηση του 1 ου ηµερήσιας διάταξης θέµατος, η Προϊσταµένη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πιταρίδη Μαρία για την εισήγηση των θεµάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο Προϊστάµενος της /νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής κ. Κασωτάκης Σταύρος καθώς επίσης και ο καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης κ. Μανιός Θρασύβουλος για την εισήγηση του 37 ου ηµερήσιας διάταξης θέµατος. 4. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μηλάκης Ιωάννης και Μπάτσης ηµήτριος προσήλθαν κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης του κ. ηµάρχου ενώ οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Ρουσάκης Ιωάννης, ανελάκης Γεώργιος, Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, 2

3 Σµυρνάκης Νικόλαος και Σταυρουλάκης Νικόλαος προσήλθαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5ου ηµερήσιας διάταξης θέµατος. 5. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Φραγκιαδάκης Βαρδής και Ρουσάκης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5ου ηµερήσιας διάταξης θέµατος. Λουλουδάκης Απόστολος, Μπάτσης ηµήτριος, Γαράκη Μαρία, Πετράκης Εµµανουήλ και Παρθενιώτης Γεώργιος αποχώρησαν µετά τη λήψη απόφασης για το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Χαλκιαδάκης Γεώργιος και Μπιτζαράκης Αντώνιος αποχώρησαν µετά τη λήψη απόφασης για το 7 ο και το 26 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. 6. Κατά παρέκκλιση µετά το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και µετά το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε το 37 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν την έναρξη της συζήτησης του 5 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου ζήτησε από τον Αντιπρόεδρο κ. Χειρακάκη Γεώργιο να προεδρεύσει προκειµένου ο ίδιος να τοποθετηθεί για το εν λόγω θέµα ως ηµοτικός Σύµβουλος. 7. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) µελών ήταν παρόντα είκοσι δυο (22), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και το εκτός ηµερήσιας διάταξης: Θέµα 17ο Η : «Περί έγκρισης «Σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης Χορήγησης Αδειών Τοµής και διενέργειας εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του ήµου». (Απόφαση 112/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)» 8. Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στην Προϊσταµένη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πιταρίδη Μαρία, η οποία εισηγήθηκε το θέµα, ως εξής: {{«Έχοντας Υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75γ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114) σύµφωνα µε τις οποίες η δηµοτική αρχή έχει την αρµοδιότητα να εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής και την εύρυθµη λειτουργία της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων «η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στις πόλεις και τα χωριά και γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία» 2. Το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί ότι κατά την εκτέλεση τοµών προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες διέλευσης δικτύων (συνδέσεις ύδρευσης αποχέτευσης, άρδευσης, διέλευση δικτύων ΟΤΕ, ΕΗ κ.λπ.) σε οδούς καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους αρµοδιότητάς του ήµου, οι υπόχρεοι δεν συµµορφώνονται πλήρως ως προς την αποκατάσταση των τοµών αυτών εγκαίρως και σύµφωνα µε τους κανόνες και τους όρους της χορηγηθείσας άδειας τοµής. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί άµεσα ή ύστερα από παρέλευση µικρού χρονικού διαστήµατος κινδύνους για την ασφαλή χρήση των οδών και των κοινόχρηστων χώρων καθώς και για τη δηµόσια υγεία ενώ προκαλεί ζηµία στην περιουσία του ήµου και των δηµοτών 3. Ότι ο ήµος Χερσονήσου κατ έτος σχεδόν προβαίνει στην εκτέλεση σηµαντικών έργων συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων, εξ αιτίας κυρίως των κακότεχνων αποκαταστάσεων από 3

4 τοµές οδοστρωµάτων, προκειµένου να διασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας (πεζών και οχηµάτων) αλλά και να διατηρεί τους κοινόχρηστους χώρους σε ικανοποιητική κατάσταση από πλευράς λειτουργικής και αισθητικής. Το γεγονός αυτό επιβαρύνει οικονοµικά το ήµο µας και κατ επέκταση τους δηµότες, µε έργα τα οποία όφειλαν να έχουν εκτελέσει οι διενεργήσαντες τις τοµές στις οδούς και του κοινόχρηστους χώρους. 4. Την απουσία κανονιστικού πλαισίου στο ήµο µας που να ρυθµίζει τα ως άνω αναφερθέντα θέµατα, κρίνεται αναγκαία η λήψη Κανονιστικής Απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114) που να ρυθµίζει τα θέµατα αυτά που έχουν σχέση µε τις Άδειες Τοµής σε οδούς αρµοδιότητας του ήµου καθώς και σε πεζοδρόµια, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Η λήψη Κανονιστικής απόφασης πέρα των αναφερθέντων θα αποσαφηνίσει και θα απλοποιήσει τη διαδικασία της αδειοδότησης και ελέγχου από την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου 5. Το µε αριθµ. πρωτ.: 26715/ έγγραφο του ήµου προς τους προέδρους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για να λάβουν γνώση και να εκφράσουν την γνώµη τους για το σχέδιο της Κανονιστικής απόφασης, που συντάχθηκε από την υπηρεσία µας. 6. Τις απόψεις που αφορούν το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης του θέµατος των παρακάτω ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου: Α) ηµοτικής Κοινότητας Λιµένος Χερσονήσου Β) ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου Γ) ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων ) ηµοτικής Κοινότητας Μοχού Ε) Τοπική Κοινότητα Κεράς ΣΤ) Τοπική Κοινότητα Κόξαρις Ζ) Τοπική Κοινότητα Χαρασού Η) Τοπική Κοινότητα Γαλίφας Θ) Τοπική Κοινότητα Κάτω Βάθειας 7. Το γεγονός ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου σχέδιο της Κανονιστικής απόφασης, από τις 11/04/2016 έως και τις 22/04/2016, για δηµόσια διαβούλευση, χωρίς να υπάρξουν οποιαδήποτε σχόλια ή παρατηρήσεις επ αυτής και δεδοµένου ότι το προτεινόµενο Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης έχει άµεσες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο.σ. σχετικά µε: την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης σχετικά µε τη Χορήγηση Αδειών Τοµής και διενέργειας εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 73 Β v) του Ν.3852/2010. Μετά την παραποµπή και έγκριση από το ηµοτικό Συµβούλιο της Κανονιστικής Απόφασης, αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Αστυνοµικό Τµήµα Χερσονήσου, στο Αστυνοµικό Τµήµα Περιφέρειας Κρήτης καθώς επίσης θα πρέπει να σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Ν. Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του ήµου. Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης Χορήγησης αδειών τοµής και διενέργεια εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του ήµου ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο κανονισµού. Ο κανονισµός αυτός αφορά γενικά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τοµών επί οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων αρµοδιότητας του ήµου καθώς και για τη διέλευση υπογείων δικτύων από τους Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας εκτελούµενες από οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. ΑΡΘΡΟ 2: Νοµοθεσία 4

5 ιατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των εργασιών. 1. Το άρθρο 30 του Ν.1080/80, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 2307/95 όπως ισχύουν. 2. Το άρθρου 25 του Ν.1418/ «ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23 Α/1984), 3. Το Π 609/85, ερµηνευτικό του Ν.1418/84 ως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα (ΦΕΚ 223 Α/1985), 4. Τα άρθρα 9 και 47 του Ν.2696/99 <<Περί κυρώσεως του νέου Κ.Ο.Κ.>> ως έχει τροποποιηθεί µε τον Ν.3542/ (ΦΕΚ 50Α/2-3-07) και το άρθρο 48 του Ν.4313/ Ο N. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/ ): Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων 6. Το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006 (Πάροχοι δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - ικαιώµατα διέλευσης) 7. Το άρθρο 7 του Ν.3481/2006 και ειδικά η παράγρ. 7 (Τοµές Οδοστρωµάτων και Αποκαταστάσεις). 8. Ο Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/2008) «Κύρωση κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 9. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», 10. Η ΥΑ ΙΠ/2003 «Τεχνική προδιαγραφή σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός εκτός κατοικηµένων περιοχών (ΦΕΚ 946-Β/ ). 11.Η µε αριθ.6952/ ΦΕΚ 420/Β περί «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». ΑΡΘΡΟ 3: Εµπλεκόµενοι φορείς Οι εµπλεκόµενοι φορείς ορίζονται ως εξής : Χορηγός της άδειας τοµής ορίζεται ο ήµος Χερσονήσου δια της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου, που θα ασκεί την εποπτεία των εργασιών τοµής και αποκατάστασης. Αιτών της άδειας τοµής καλείται κάθε ανάδοχος έργου, κάθε επιχείρηση και οργανισµοί κοινής ωφέλειας, κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, κάθε δηµοτική επιχείρηση κ.λπ. σύµφωνα και µε το άρθρο 47 του Ν 2696/99 που επιθυµεί να διενεργήσει τοµή σε κοινόχρηστους χώρους του ήµου Χερσονήσου. Η Αστυνόµευση της ασφαλούς λειτουργίας των οδοστρωµάτων και της κυκλοφορίας τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών, όσο και µετά, θα γίνεται από το αρµόδιο κατά τόπο αστυνοµικό τµήµα. ΑΡΘΡΟ 4: Χορήγηση άδειας τοµής Οποιαδήποτε τοµή επί οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων αρµοδιότητας του ήµου που εκτελείται από κάθε ανάδοχο έργου, κάθε επιχείρηση και οργανισµό κοινής ωφέλειας, κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, κάθε δηµοτική επιχείρηση κ.λπ. επιτρέπεται να γίνει µόνο ύστερα από σχετική άδεια που χορηγείται από τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου. Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που απαιτούν άµεσες τοµές οδοστρωµάτων και όταν είναι αδύνατη η προ των εργασιών λήψη άδειας τοµής, η επιχείρηση ή ο οργανισµός κοινής ωφέλειας, το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο ή κάθε δηµοτική επιχείρηση κ.λπ., που εκτελεί τις εργασίες, υποχρεούται στη λήψη άδειας τοµής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας κανονιστικής, το αργότερο σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται όλες οι προβλεπόµενες από την παρούσα διαδικασίες (υποβολή αιτήµατος, εγγυητική επιστολή, έντεχνη αποκατάσταση, έλεγχος, κλπ.) 5

6 Η αρµόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας τοµής υποχρεούται να διαθέτει βιβλίο χορηγηθεισών αδειών µε ετήσια αρίθµηση, ενώ το φύλλο της άδειας τοµής θα φέρει τον αύξων αριθµό της άδειας καθώς και το έτος χορήγησης. ΑΡΘΡΟ 5: ικαιολογητικά χορήγησης αδειών τοµών. 1. Αίτηση χορήγησης άδειας τοµής 2. Φάκελο που οπωσδήποτε θα περιέχει: Τεχνική Περιγραφή Έκθεση που περιλαµβάνει: Σύντοµη τεχνική περιγραφή για την ανάγκης διενέργειας τοµής καθώς και των τεχνικών και γεωµετρικών χαρακτηριστικών της τοµής. Τεχνικά χαρακτηριστικά της τοµής, ανάλυση του τρόπου εκτέλεσης και στη συνέχεια της µεθόδου αποκατάστασης. Σχέδια τοµών εκσκαφών : Σχέδια τυπικές διατοµές, υποδοµών και ανωδοµής τελική επιφάνεια αποκατάστασης. Εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτούνται. ήλωση υπευθύνου του έργου που θα ορίζει τον αρµόδιο επ ονόµατι του οποίου θα εκδοθεί η άδεια τοµής και τον υπεύθυνο για την καλή εκτέλεση της εργασίας καθώς και για την τήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας και σήµανσης των εκτελούµενων εργασιών (τεχνικός ασφαλείας), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής τεχνικού ασφαλείας. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι έλαβε γνώση της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόµενό της. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του ήµου Χερσονήσου σε ύψος ποσού ίσου προς το 50% της δαπάνης αποκατάστασης όπως αυτή ορίζεται από τα εν ισχύει αναλυτικά τιµολόγια µε ελάχιστο ποσό τα εκατό ευρώ (100,00 ) που δύναται να αναπροσαρµόζεται ετησίως µε απόφαση του.σ.. Το ύψος της εγγυητικής θα ορίζεται σε κάθε περίπτωση από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ήµου Χερσονήσου. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε κάθε περίπτωση, για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η κατάπτωση της εγγυητικής θα µπορεί να γίνει µε απλή επιστολή του ήµου προς την εκδότρια Αρχή. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υποχρεούται για την καταβολή τελών διέλευσης, τελών χρήσεως δικαιωµάτων διέλευσης και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε την 580/2011 απόφαση του.σ. περί: Καθορισµού τελών ιέλευσης, Τελών χρήσης δικαιωµάτων ιέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών ιέλευσης οπτικών ινών στο ήµο Χερσονήσου κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006» Χρονοδιάγραµµα Έργου: Υποβάλλεται, επί ποινή άρνησης χορήγησης της άδειας, χρονοδιάγραµµα περαίωσης εργασιών. Η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου µπορεί να επιλέξει πια από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα προσκοµιστούν σε περιπτώσεις όπου οι παρεµβάσεις από τον αιτούντα της άδειας τοµής είναι µικρής κλίµακας και δεν εκτιµάται ότι θα προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε οδοστρώµατα, πεζοδρόµια και κοινόχρηστους χώρους του ήµου. ΑΡΘΡΟ 6: ιαδικασία Χορήγησης Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και στη συνέχεια: Εγκρίνει ή συµπληρώνει ή τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές. Εγκρίνει ή τροποποιεί το χρονοδιάγραµµα εργασιών. 6

7 Χορηγεί την άδεια τοµής. Μετά τη λήψη της άδειας τοµής, ο Αιτών υποχρεώνεται να θεωρεί την άδεια στο αρµόδιο κατά τόπο αστυνοµικό τµήµα για την έναρξη των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 7: Χρονοδιάγραµµα έργου τοµής αποκατάστασης Οποιοδήποτε χρονοδιάγραµµα εργασιών τοµής που θα ξεπερνά τις 15 (δεκαπέντε) ηµέρες συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου αποκατάστασης, θα θεωρείται από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου ως απαράδεκτο και δεν θα χορηγείται η αντίστοιχη άδεια τοµής. Παρατάσεις του χρόνου και εξαιρέσεις µπορεί να γίνουν µόνο σε επαρκώς αιτιολογηµένες περιπτώσεις µεγάλων έργων. ΑΡΘΡΟ 8: Σήµανση του έργου Η µη συµµόρφωση µε τους όρους της χορηγηθείσας άδειας τοµής και ιδιαίτερα αυτών της σήµανσης των εκτελούµενων εργασιών που είναι αναγκαία για την οδική και κυκλοφοριακή ασφάλεια και της σήµανσης της τοµής για την έγκαιρη ενηµέρωση των χρηστών των οδών ή των κοινόχρηστων χώρων, θα θεωρείται ως απαράδεκτη και µε τη διαπίστωση της θα ανακαλείται αυτόµατα η άδεια τοµής & θα επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιµα όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης. ΑΡΘΡΟ 9: Προδιαγραφές εκτέλεσης εργασιών Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές εγκρίθηκαν µε την Υπουργική Απόφαση µε Αριθµ. ΙΠΑ /ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β 2221/ ) καθώς και οι εγκεκριµένοι ελληνικοί κανονισµοί (Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, Τεχνολογίας Χαλύβων, Αντισεισµικός κ.λπ) ενώ όπου δεν καλύπτονται οι εκτελούµενες εργασίες από τα ανωτέρω θα έχουν ισχύ τα διεθνή πρότυπα και κανονισµοί. Συµπληρωµατικά των ανωτέρω θα ισχύουν και οι τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 10: Τεχνικές οδηγίες αποκατάστασης τόµων. Α. Βάθος & θέση σκάµµατος Το βάθος του σκάµµατος θα πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, καλωδίων κ.λπ. να εναποµένει προς πλήρωση και έως την τελική επιφάνεια των οδών ή των πεζοδροµίων καθαρό βάθος σκάµµατος ελεύθερου σωληνώσεων µεγαλύτερο από 50cm. Η θέση του σκάµµατος οριζοντιογραφικά θα πρέπει να µην εµποδίζει τη λειτουργία των λοιπών κοινόχρηστων και κοινωφελών δικτύων ( ίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, δίκτυα ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση η αιτούµενη οριζοντιογραφικά θέση θα µπορεί να µετακινηθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας τοµής ή και κατά τη διάρκεια κατασκευής του σκάµµατος εφόσον διαπιστωθεί από τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ότι η θέση του σκάµµατος εµποδίζει ή πρόκειται να εµποδίσει τη µελλοντική λειτουργία των κοινόχρηστων υπόγειων δικτύων. Β. Πεζοδρόµια - πλατείες Κατά την εκσκαφή των πεζοδροµίων θα πρέπει να αποµακρύνονται αµέσως τα προϊόντα εκσκαφών. Μετά την κατασκευή της εργασίας και την επίχωση της τοµής µε υλικό 3Α κατά στρώσεις, πρέπει να ακολουθεί συµπύκνωση της τοµής και η αποκατάσταση του πεζοδροµίου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Σε σκάµµατα όπου είναι αδύνατη η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης (3Α) λόγω εύρους, η πλήρωση θα γίνεται µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. Σε πεζοδρόµια µε σκυρόδεµα η τοµή επικαλύπτεται µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 πάχους τουλάχιστον 12 εκατοστών και ακολουθεί η αποκατάσταση της πλακόστρωσης στην µορφή που είχε πριν την παρέµβαση. Σηµειώνεται ότι δεν θα επιτρέπεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί κοινόχρηστου χώρου η πεζοδροµίου εάν ο ενδιαφερόµενος δεν έχει προηγούµενα προµηθευτεί ή διασφαλίσει το τελικό υλικό της επίστρωσης 7

8 (πλάκες πεζοδροµίου, κυβόλιθοι κ.λπ.) Στις περιπτώσεις όπου ο ήµος χορηγήσει από το απόθεµά του (εάν υπάρχει) το υλικό της τελικής επίστρωσης στον ενδιαφερόµενο, αυτός υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του υλικού στο Ταµείο του ήµου µετά από σχετικό σηµείωµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Γ. Οδοστρώµατα 1. Η κοπή της ασφάλτου θα γίνεται µε ειδικό µηχάνηµα (ασφαλτοκόφτη) ενώ κοµπρεσέρ θα επιτρέπεται κατά περίπτωση και µόνο µετά από έγκριση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου η οποία θα αναγράφεται στην άδεια τοµής. Το πλάτος της τοµής θα είναι το ελάχιστο δυνατό υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα µπορεί να γίνει συµπύκνωση του σκάµµατος µε µηχανικό τρόπο. Στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι δυνατό η πλήρωση του σκάµµατος θα γίνεται από σκυρόδεµα της κατηγορίας C16/20 συµπυκνούµενο µε µηχανικά µέσα (δονητής). εν θα επιτρέπεται εκσκαφή σκάµµατος χωρίς να έχει προηγηθεί η κοπή της ασφάλτου. 2. Θα ακολουθεί εκσκαφή µε ταυτόχρονη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών. εν επιτρέπεται εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφών επί της οδού και επανεπίχωση του σκάµµατος µε αυτά. 3. Μετά την κατασκευή του δικτύου η τοµή θα επιχώνεται µε καθαρό αµµοχάλικο λατοµείου 3Α σε στρώσεις και µέχρι βάθους 10 εκ. από την επιφάνεια του οδοστρώµατος. Τα αδρανή υλικά τοποθετούνται σε στρώσεις όχι µεγαλύτερες των είκοσι πέντε 25 εκατοστών οι οποίες βρέχονται και συµπιέζονται πριν την τοποθέτηση της επόµενης στρώσης. Η συµπλήρωση της τοµής µε αδρανή υλικά πρέπει να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο από αυτό της εκσκαφής για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των διερχοµένων. Θα ακολουθεί κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης και τέλος επικάλυψη του σκάµµατος µε ασφαλτικό τάπητα σε δύο στρώσεις των 5cm. Εναλλακτικά θα επιτρέπεται η χρήση µίας στρώσης ασφαλτικού στις περιπτώσεις όπου το υπόστρωµα είναι από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ελαχίστου πάχους 12cm. Η αποκατάσταση των τοµών σε οδόστρωµα από σκυρόδεµα θα γίνεται σε πάχος 20 εκατοστών και µε σκυρόδεµα C16/ Σε περίπτωση που η τοµή είναι κοντά στα κρασπεδόρειθρα και υποστούν καθιζήσεις γίνεται πλήρης ανακατασκευή των κρασπεδορείθρων. Σε περίπτωση καθιζήσεως της τοµής πρέπει να αφαιρείται ο ασφαλτικός τάπητας, να συµπληρώνεται το αδρανές υλικό (3 Α), να συµπιέζεται η σκάφη και στην συνέχεια να γίνεται νέα κατασκευή ασφαλτικού τάπητα. εν επιτρέπεται συµπλήρωση της όποιας καθιζήσεως µε ασφαλτικό υλικό χωρίς την προηγούµενη διαδικασία. Εξυπακούεται ότι αυτός ο οποίος κατασκεύασε τo σκάµµα οφείλει να ερευνήσει και τα αίτια της καθίζησης.. Λοιπές απαιτήσεις 1. Η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών µπορεί κατά τη χορήγηση της άδειας να επιβάλει σε ορισµένες περιπτώσεις την αυθηµερόν αποκατάσταση του σκάµµατος µε ασφαλτικό τάπητα. 2. Σε όλα τα σκάµµατα οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να χρησιµοποιούν πλαστικό δίκτυ επισήµανσης των δικτύων τους, προς αποφυγή ζηµιών από µελλοντικές εκσκαφές. 3. Σε κάθε περίπτωση όπου ζητηθεί από τις Υπηρεσίες του ήµου µετακίνηση των δικτύων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να µετακινήσουν τα δίκτυά τους εντός εύλογου διαστήµατος και άνευ αποζηµίωσης από το ήµο. 4. Στην άδεια τοµής και ανάλογα µε το µέγεθος των εργασιών µπορεί να αναγράφονται οι απαιτούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα πρέπει να γίνουν µε µέριµνα και δαπάνες του αιτούντα προκειµένου να διασφαλιστεί ή έντεχνη αποκατάσταση των σκαµµάτων. 5. Προκειµένου να είναι δυνατή η επιστροφή των εγγυήσεων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 της παρούσας, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει υποβάλει στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών την ακριβή οριζοντιογραφική θέση των δικτύων (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) όπως αυτά υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών καθώς και το βάθος που είναι τοποθετηµένα τα 8

9 δίκτυα. Επίσης θα πρέπει να προσκοµισθεί φωτογραφικό υλικό µε την όδευσης των δικτύων καθώς και οι τυχόν εργαστηριακοί έλεγχοι που αναφέρονται στην άδεια τοµής. ΑΡΘΡΟ 11: Παρακολούθηση του έργου Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου, παρακολουθεί µε αρµόδιους υπαλλήλους την εξέλιξη του έργου της τοµής, των εκσκαφών καθώς και των µέτρων σήµανσης και ασφαλείας προκειµένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται τα αναφερόµενα στη χορηγηθείσα άδεια ως και για την έγκαιρη και έντεχνη κατασκευή των έργων. ύναται επίσης να παρεµβαίνει κατάλληλα όπου κρίνει ότι απαιτείται ενώ θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει κάθε έλεγχο και στοιχείο από τον αιτούντα συµπεριλαµβανοµένων και των εργαστηριακών ελέγχων, µε έξοδα και δαπάνες του αιτούντα. ΑΡΘΡΟ 12: Επιστροφή εγγυήσεων Οι εγγυητικές επιστολές εφ όσον λήξει η περίοδος εγγύησης του ενός έτους και ζητείται η επιστροφή τους, επιστρέφονται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και τη διαπίστωση της έντεχνης αποκατάστασης καθώς και την τήρηση των αναφεροµένων στο άρθρο 10 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 13: Ειδικές διατάξεις 1. Στους κοινόχρηστους χώρους που καλύπτει η παρούσα, περιλαµβάνονται και οι αγροτικοί δρόµοι του ήµου Χερσονήσου καθώς και οι πάσης φύσεως οδοί σε περιοχές εντός των ορίων του ήµου µη ενταγµένες ακόµη σε σχέδιο πόλης ή οικισµού που ήδη χρησιµοποιούνται από δηµότες του ήµου Χερσονήσου, εκτός από αυτές των οποίων η αρµοδιότητα συντήρησης ανήκει σε άλλο Φορέα. 2. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο οι ως άνω, ανάδοχος έργου, επιχείρηση, οργανισµός κοινής ωφέλειας, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, δηµοτική επιχείρηση κ.λπ.,δεν λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και σήµανσης των έργων τους είτε δεν αποκαθιστούν πλήρως και εντέχνως µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από του πέρατος των εργασιών των εκσκαφών και κάθε είδους φθορές του οδοστρώµατος και των λοιπών στοιχείων της οδού σύµφωνα µε προδιαγραφές της παρούσας, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία πάσης φύσεως κινδύνων ο ήµος επεµβαίνει και λαµβάνει µέτρα µε σκοπό ιδίως την προστασία της ασφάλειας των χρηστών των οδών και των κοινόχρηστων χώρων, της δηµόσιας υγείας, της ενηµέρωσης των πολιτών, της αποτροπής ζηµιών κλπ, προβαίνει δε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, µε ίδιες δαπάνες οι οποίες εν συνεχεία βεβαιώνονται κατ αυτών και εισπράττονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Άρθρο 30 του Ν 1080/1980), µη αποκλειόµενης της λήψεως παντός άλλου νοµίµου µέτρου. ΑΡΘΡΟ 14: Γενικές υποχρεώσεις 1. Ο ανάδοχος ο οποίος διενεργεί την τοµή θα λάβει όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα σήµανσης του έργου τα οποία είναι αναγκαία για την οδική και κυκλοφοριακή ασφάλεια, την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας σε συνεργασία µε το αρµόδιο αστυνοµικό τµήµα ή Τµήµα Τροχαίας, την ασφαλή διέλευση των διερχοµένων, την ασφαλή πρόσβαση των περιοίκων στα σπίτια τους και οποιοδήποτε άλλο µέτρο κρίνεται απαραίτητο αφενός για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και αφετέρου για την ελαχιστοποίηση της όχλησης των περιοίκων και των χρηστών των οδών και των κοινόχρηστων χώρων. 2. Ο χώρος των εργασιών υποχρεωτικά θα περιφράσσεται µε καλαίσθητα σταθερά περιφράγµατα πλαστικά, ξύλινα ή και µεταλλικά. 3. Έξω από τον περιφραγµένο χώρο απαγορεύεται η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού. 4. Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης καθώς και µετά την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας επισηµαίνεται ότι θα γίνεται σχολαστικός καθαρισµός και θα επακολουθεί σκούπισµα και πλύσιµο του δρόµου ή του πεζοδροµίου. Στους µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή, ο ήµος έχει το δικαίωµα να παρέµβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισµού. 9

10 ΑΡΘΡΟ 15: Επιβολή διοικητικών προστίµων Στους µη συµµορφούµενους προς τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως (π.χ. τοµές - εκσκαφές χωρίς άδεια από το ήµο, τοµές χωρίς σήµανση, αποκατάσταση σκαµµάτων κατά παρέκκλιση των προδιαγραφών κ.λπ.) επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα από το αρµόδιο όργανο του ήµου το οποίο ορίζεται µε απόφαση του ηµάρχου και µετά από σχετικό σηµείωµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπου αναγράφονται λεπτοµερώς οι παραβάσεις: 1. Για εκτέλεση έργων που περιλαµβάνει τοµή & εκσκαφές σε οδόστρωµα χωρίς άδεια, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες Για την εκτέλεση τοµών και εκσκαφών σε οδόστρωµα ή κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προβλεπόµενη σήµανση των εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν 3542/2007 και το άρθρο 8 της παρούσας, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, διοικητικό πρόστιµο 1.500, Για χρονική υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες ιοικητικό πρόστιµο Για την απόρριψη χωµάτων ή αχρήστων υλικών στην οδό, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες σύµφωνα µε το άρθρο 47 ΚΟΚ Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του Ν 3542/2007, διοικητικό πρόστιµο Για την κατάληψη τµήµατος επιφανείας πεζοδρόµου, οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου όπως ορίζεται από το άρθρο 48 του ΚΟΚ (Ν.2696/1999), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 του Ν 3542/2007, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες διοικητικό πρόστιµο 400. Τα πρόστιµα αυτά, θα επιβάλλονται κάθε φορά που θα διαπιστώνεται η παράβαση. Όλα τα διοικητικά πρόστιµα δύναται να αναπροσαρµόζονται µετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 16: Ανάκληση άδειας τοµής Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου διατηρεί το δικαίωµα της ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας τοµής, όταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης ή δεν έχουν τηρηθεί τα οριζόµενα στο άρθρο 47 του Ν. 2696/99. Στις περιπτώσεις αυτές η Υπηρεσία προβαίνει σε άµεση αποκατάσταση τυχόν κακότεχνων επαναφορών και καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισµού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασµό του οποίου εκτελείται το έργο. Ταυτόχρονα προχωρεί και στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής επ ωφελεία του ήµου. ΑΡΘΡΟ 17: Ευθύνες Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την καλή, έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τοµής και αποκατάστασης, καθώς και η ευθύνη για τη σήµανση του χώρου των εργασιών σύµφωνα µε το νόµο και την παρούσα, ανήκουν καθ ολοκληρίαν στον Αιτούντα, επ ονόµατι και µε την εγγύηση του οποίου εξεδόθη η Άδεια τοµής-εκσκαφών. Ο Αιτών φέρει επίσης και ακέραια την ευθύνη για οτιδήποτε ήθελε προκύψει ως συνέπεια από την µη ορθή τήρηση της παρούσας. Ο ανάδοχος έργου, η επιχείρηση, ο οργανισµός κοινής ωφέλειας, το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, η δηµοτική επιχείρηση κ.λπ. ο οποίος προέβη στην τοµή του οδοστρώµατος και στη διενέργεια εκσκαφών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνεχή συντήρηση της µέχρι της τελικής αποκατάστασης. Εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την συντήρηση της και πρέπει άµεσα να επεµβαίνει σε περίπτωση καθιζήσεως για την αποτροπή προβληµάτων στην κυκλοφορία και για την αποφυγή ενδεχοµένως ατυχηµάτων για τα οποία είναι υπεύθυνος. Παρέµβαση του ήµου για συντήρηση ή αποκατάσταση της τοµής δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο έργου, την επιχείρηση, τον οργανισµός κοινής ωφέλειας, το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, τη δηµοτική επιχείρηση κ.λπ. από τις ευθύνες του για όποιο ατύχηµα ή ζηµία ήθελε προκύψει. ΑΡΘΡΟ 18: ιάρκεια ισχύος της άδειας τοµής Η άδεια τοµής έχει διάρκεια ισχύος τρεις (3) µήνες από την έκδοση της. 10

11 ΑΡΘΡΟ 19: Έναρξη ισχύος Από την ψήφιση της Κανονιστικής ιάταξης και των διοικητικών προστίµων, από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Χερσονήσου, τη δηµοσίευσή της στον τύπο καθώς και την έγκρισή της από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης». Επί του Σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης τέθηκε από τα µέλη της Επιτροπής η εξής παρατήρηση: Οι παρατάσεις του χρόνου εργασιών, πέραν του αρχικού χρονοδιαγράµµατος, και οι εξαιρέσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 7 Χρονοδιάγραµµα έργου τοµής αποκατάστασης θα πρέπει να γίνονται σε συνδυασµό µε το άρθρο 18 ιάρκεια ισχύος της άδειας τοµής. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας κ. Εµµ. Πετράκης ο οποίος είπε τα εξής: «Έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο οι ενδιαφερόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) κάτοχοι των αδειών τοµής, να προχωρούν στη θεώρηση της άδειας τοµής από το Αστυνοµικό Τµήµα κατά τη θερινή περίοδο και στη συνέχεια να προχωρούν στην εκτέλεση των προβλεπόµενων εργασιών, µε συνέπεια τούτου να δηµιουργούνται προβλήµατα αφενός στη λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω της εποχικότητας (προσβασιµότητα) και αφετέρου στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας λόγω του ιδιαίτερα αυξηµένου κυκλοφοριακού φόρτου που επιβαρύνεται περαιτέρω από την έλλειψη επαρκούς οδικού δικτύου. Προς αποφυγή τέτοιων φαινοµένων στο µέλλον προτείνεται η προσθήκη στο άρθρο 6 της παρούσης Κανονιστικής Απόφασης τα εξής: Η ηµεροµηνία θεώρησης των χορηγούµενων αδειών τοµής η οποία καθορίζει και την ηµέρα έναρξης του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών για τις περιοχές Ι..Ε. Μαλίων Α. Οικισµός Μαλίων Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων οικισµού Στις βασικές αρτηρίες του οικισµού που περιλαµβάνει τις οδούς ( ηµοκρατίας, Ματθαίου Ζαχαριάδη, Ζωοδόχου Πηγής, Μάχης Κρήτης, Ιωσήφ Χαζτηδάκη) καθώς και της δηµοτικής οδού Αρχαιότητες-Μάλια Σταλίδα Β. Οικισµός Σταλίδας. Σε όλες τις οδούς και πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων του σχεδίου πόλεως Σταλίδας. Σε όλες τις παράπλευρες οδού της ΠΕΟ. ΙΙ..Ε. Χερσονήσου Α. Λιµ. Χερσονήσου Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισµού Χερσονήσου Στις οδούς που συνδέουν το Λιµ. Χερσονήσου µε το Πισκοπιανό το Κουτουλουφάρι και τη Χερσόνησος. Β. Χερσόνησος Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισµού Χερσονήσου Στην οδό που συνδέει τη Χερσόνησο µε το Πισκοπιανό. Γ. Πισκοπιανό Κουτολουφάρι 11

12 Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισµών Πισκοπιανού & Κουτουλουφάρι. Στην οδό που συνδέει τον οικισµού του Πισκοπιανού µε το Κουτουλουφάρι.. Ανάληψη Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισµού Αναλήψεως. Στην παραλιακή οδό της Ανάληψης ΙΙΙ..Ε. Γουβών Α. Κάτω Γούβες Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων οικισµού Κάτω Γουβών. Κατά µήκος της πρώην βασιλικής οδού Στις οδούς Ιωάννη Κωνσταντινίδη, Αγ. Κωνσταντίνου & Προφήτη Ηλία. Στην παραλιακή οδό των Κάτω Γουβών Β. Γούρνες Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων του σχεδίου πόλης Γουρνών, καθώς και στην οδό Νικ. Καζαντζάκη. Στην παραλιακή οδό των Γουρνών Γ. Κοκκίνη Χάνι Βαθιανός Κάµπος Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισµών Κοκκίνη Χάνι & Βαθιανός Κάµπος. Στην παραλιακή οδό Κοκκίνη Χάνι & Βαθιανού Κάµπου. Καρτερός Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισµού Καρτερού δεν θα επιτρέπεται κατά την περίοδο από 1 Μαΐου έως και 30 Σεπτεµβρίου, εκτός των περιπτώσεων αποκατάστασης ζηµιών σε υφιστάµενα δίκτυα τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία ή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της την από 28/04/2016 εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου µας, µε τα συνηµµένα σε αυτήν δικαιολογητικά και δη το Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης, τις διατάξεις της παρ. 1Β περιπτ. v) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τ Α /2010), της παρ. I γ περιπτ. 1 του άρθρου 75 και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Τ Α / ) και µετά από διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει οµόφωνα: 1. Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τη χορήγηση αδειών τοµής και διενέργειας εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του ήµου Χερσονήσου. 12

13 2. Θέτει υπόψη του ηµοτικού Συµβουλίου σχέδιο του κανονισµού για τη χορήγηση αδειών τοµής και διενέργειας εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του ήµου Χερσονήσου όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά την παρατήρηση των µελών της Επιτροπής και το οποίο έχει ως εξής: Κανονισµός Αδειών τοµής και διενέργειας εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του ήµου ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο κανονισµού. Ο κανονισµός αυτός αφορά γενικά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τοµών επί οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων αρµοδιότητας του ήµου καθώς και για τη διέλευση υπογείων δικτύων από τους Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας εκτελούµενες από οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. ΑΡΘΡΟ 2: Νοµοθεσία ιατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των εργασιών. 1. Το άρθρο 30 του Ν.1080/80, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 2307/95 όπως ισχύουν. 2. Το άρθρου 25 του Ν.1418/ «ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23 Α/1984), 3. Το Π 609/85, ερµηνευτικό του Ν.1418/84 ως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα (ΦΕΚ 223 Α/1985), 4. Τα άρθρα 9 και 47 του Ν.2696/99 <<Περί κυρώσεως του νέου Κ.Ο.Κ.>> ως έχει τροποποιηθεί µε τον Ν.3542/ (ΦΕΚ 50Α/2-3-07) και το άρθρο 48 του Ν.4313/ Ο N. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/ ): Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων 6. Το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006 (Πάροχοι δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - ικαιώµατα διέλευσης) 7. Το άρθρο 7 του Ν.3481/2006 και ειδικά η παράγρ. 7 (Τοµές Οδοστρωµάτων και Αποκαταστάσεις). 8. Ο Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/2008) «Κύρωση κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 9. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», 10. Η ΥΑ ΙΠ/2003 «Τεχνική προδιαγραφή σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός εκτός κατοικηµένων περιοχών (ΦΕΚ 946-Β/ ). 11.Η µε αριθ.6952/ ΦΕΚ 420/Β περί «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». ΑΡΘΡΟ 3: Εµπλεκόµενοι φορείς 13

14 Οι εµπλεκόµενοι φορείς ορίζονται ως εξής : Χορηγός της άδειας τοµής ορίζεται ο ήµος Χερσονήσου δια της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου, που θα ασκεί την εποπτεία των εργασιών τοµής και αποκατάστασης. Αιτών της άδειας τοµής καλείται κάθε ανάδοχος έργου, κάθε επιχείρηση και οργανισµοί κοινής ωφέλειας, κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, κάθε δηµοτική επιχείρηση κ.λπ. σύµφωνα και µε το άρθρο 47 του Ν 2696/99 που επιθυµεί να διενεργήσει τοµή σε κοινόχρηστους χώρους του ήµου Χερσονήσου. Η Αστυνόµευση της ασφαλούς λειτουργίας των οδοστρωµάτων και της κυκλοφορίας τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών, όσο και µετά, θα γίνεται από το αρµόδιο κατά τόπο αστυνοµικό τµήµα. ΑΡΘΡΟ 4: Χορήγηση άδειας τοµής Οποιαδήποτε τοµή επί οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων αρµοδιότητας του ήµου που εκτελείται από κάθε ανάδοχο έργου, κάθε επιχείρηση και οργανισµό κοινής ωφέλειας, κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, κάθε δηµοτική επιχείρηση κ.λπ. επιτρέπεται να γίνει µόνο ύστερα από σχετική άδεια που χορηγείται από τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου. Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που απαιτούν άµεσες τοµές οδοστρωµάτων και όταν είναι αδύνατη η προ των εργασιών λήψη άδειας τοµής, η επιχείρηση ή ο οργανισµός κοινής ωφέλειας, το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο ή κάθε δηµοτική επιχείρηση κ.λπ., που εκτελεί τις εργασίες, υποχρεούται στη λήψη άδειας τοµής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας κανονιστικής, το αργότερο σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται όλες οι προβλεπόµενες από την παρούσα διαδικασίες (υποβολή αιτήµατος, εγγυητική επιστολή, έντεχνη αποκατάσταση, έλεγχος, κλπ.) Η αρµόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας τοµής υποχρεούται να διαθέτει βιβλίο χορηγηθεισών αδειών µε ετήσια αρίθµηση, ενώ το φύλλο της άδειας τοµής θα φέρει τον αύξων αριθµό της άδειας καθώς και το έτος χορήγησης. ΑΡΘΡΟ 5: ικαιολογητικά χορήγησης αδειών τοµών. 1. Αίτηση χορήγησης άδειας τοµής 2. Φάκελο που οπωσδήποτε θα περιέχει: Τεχνική Περιγραφή Έκθεση που περιλαµβάνει: Σύντοµη τεχνική περιγραφή για την ανάγκης διενέργειας τοµής καθώς και των τεχνικών και γεωµετρικών χαρακτηριστικών της τοµής. Τεχνικά χαρακτηριστικά της τοµής, ανάλυση του τρόπου εκτέλεσης και στη συνέχεια της µεθόδου αποκατάστασης. Σχέδια τοµών εκσκαφών : Σχέδια τυπικές διατοµές, υποδοµών και ανωδοµής τελική επιφάνεια αποκατάστασης. Εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτούνται. ήλωση υπευθύνου του έργου που θα ορίζει τον αρµόδιο επ ονόµατι του οποίου θα εκδοθεί η άδεια τοµής και τον υπεύθυνο για την καλή εκτέλεση της εργασίας καθώς και για την τήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλείας και σήµανσης των εκτελούµενων εργασιών (τεχνικός ασφαλείας), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής τεχνικού ασφαλείας. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι έλαβε γνώση της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόµενό της. 14

15 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του ήµου Χερσονήσου σε ύψος ποσού ίσου προς το 50% της δαπάνης αποκατάστασης όπως αυτή ορίζεται από τα εν ισχύει αναλυτικά τιµολόγια µε ελάχιστο ποσό τα εκατό ευρώ (100,00 ) που δύναται να αναπροσαρµόζεται ετησίως µε απόφαση του.σ.. Το ύψος της εγγυητικής θα ορίζεται σε κάθε περίπτωση από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ήµου Χερσονήσου. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε κάθε περίπτωση, για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η κατάπτωση της εγγυητικής θα µπορεί να γίνει µε απλή επιστολή του ήµου προς την εκδότρια Αρχή. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υποχρεούται για την καταβολή τελών διέλευσης, τελών χρήσεως δικαιωµάτων διέλευσης και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε την 580/2011 απόφαση του.σ. περί: Καθορισµού τελών ιέλευσης, Τελών χρήσης δικαιωµάτων ιέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών ιέλευσης οπτικών ινών στο ήµο Χερσονήσου κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006» Χρονοδιάγραµµα Έργου: Υποβάλλεται, επί ποινή άρνησης χορήγησης της άδειας, χρονοδιάγραµµα περαίωσης εργασιών. Η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου µπορεί να επιλέξει πια από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα προσκοµιστούν σε περιπτώσεις όπου οι παρεµβάσεις από τον αιτούντα της άδειας τοµής είναι µικρής κλίµακας και δεν εκτιµάται ότι θα προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε οδοστρώµατα, πεζοδρόµια και κοινόχρηστους χώρους του ήµου. ΑΡΘΡΟ 6: ιαδικασία Χορήγησης Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και στη συνέχεια: Εγκρίνει ή συµπληρώνει ή τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές. Εγκρίνει ή τροποποιεί το χρονοδιάγραµµα εργασιών. Χορηγεί την άδεια τοµής. Μετά τη λήψη της άδειας τοµής, ο Αιτών υποχρεώνεται να θεωρεί την άδεια στο αρµόδιο κατά τόπο αστυνοµικό τµήµα για την έναρξη των εργασιών. Η ηµεροµηνία θεώρησης των χορηγούµενων αδειών τοµής η οποία καθορίζει και την ηµέρα έναρξης του χρονοδιαγράµµατος των εργασιών για τις περιοχές: Ι..Ε. Μαλίων Α. Οικισµός Μαλίων Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων οικισµού Στις βασικές αρτηρίες του οικισµού που περιλαµβάνει τις οδούς ( ηµοκρατίας, Ματθαίου Ζαχαριάδη, Ζωοδόχου Πηγής, Μάχης Κρήτης, Ιωσήφ Χαζτηδάκη) καθώς και της δηµοτικής οδού Αρχαιότητες-Μάλια Σταλίδα Β. Οικισµός Σταλίδας. Σε όλες τις οδούς και πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων του σχεδίου πόλεως Σταλίδας. Σε όλες τις παράπλευρες οδού της ΠΕΟ. ΙΙ..Ε. Χερσονήσου Α. Λιµ. Χερσονήσου Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισµού Χερσονήσου Στις οδούς που συνδέουν το Λιµ. Χερσονήσου µε το Πισκοπιανό το Κουτουλουφάρι και τη Χερσόνησος. Β. Χερσόνησος 15

16 Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισµού Χερσονήσου Στην οδό που συνδέει τη Χερσόνησο µε το Πισκοπιανό. Γ. Πισκοπιανό Κουτολουφάρι Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισµών Πισκοπιανού & Κουτουλουφάρι. Στην οδό που συνδέει τον οικισµού του Πισκοπιανού µε το Κουτουλουφάρι.. Ανάληψη Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισµού Αναλήψεως. Στην παραλιακή οδό της Ανάληψης ΙΙΙ..Ε. Γουβών Α. Κάτω Γούβες Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων οικισµού Κάτω Γουβών. Κατά µήκος της πρώην βασιλικής οδού Στις οδούς Ιωάννη Κωνσταντινίδη, Αγ. Κωνσταντίνου & Προφήτη Ηλία. Στην παραλιακή οδό των Κάτω Γουβών Β. Γούρνες Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων του σχεδίου πόλης Γουρνών, καθώς και στην οδό Νικ. Καζαντζάκη. Στην παραλιακή οδό των Γουρνών Γ. Κοκκίνη Χάνι Βαθιανός Κάµπος Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισµών Κοκκίνη Χάνι & Βαθιανός Κάµπος. Στην παραλιακή οδό Κοκκίνη Χάνι & Βαθιανού Κάµπου. Καρτερός Σε όλες τις οδούς και τις πλατείες που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισµού Καρτερού δεν θα επιτρέπεται κατά την περίοδο από 1 Μαΐου έως και 30 Σεπτεµβρίου, εκτός των περιπτώσεων αποκατάστασης ζηµιών σε υφιστάµενα δίκτυα τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία ή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΡΘΡΟ 7: Χρονοδιάγραµµα έργου τοµής αποκατάστασης Οποιοδήποτε χρονοδιάγραµµα εργασιών τοµής που θα ξεπερνά τις 15 (δεκαπέντε) ηµέρες συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου αποκατάστασης, θα θεωρείται από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου ως απαράδεκτο και δεν θα χορηγείται η αντίστοιχη άδεια τοµής. Παρατάσεις του χρόνου και εξαιρέσεις µπορεί να γίνουν µόνο σε επαρκώς αιτιολογηµένες περιπτώσεις µεγάλων έργων. ΑΡΘΡΟ 8: Σήµανση του έργου Η µη συµµόρφωση µε τους όρους της χορηγηθείσας άδειας τοµής και ιδιαίτερα αυτών της σήµανσης των εκτελούµενων εργασιών που είναι αναγκαία για την οδική και κυκλοφοριακή ασφάλεια και της σήµανσης της τοµής για την έγκαιρη ενηµέρωση των χρηστών των οδών ή των κοινόχρηστων χώρων, θα θεωρείται ως απαράδεκτη και µε τη διαπίστωση της θα ανακαλείται αυτόµατα η άδεια τοµής & θα επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιµα όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 15 της 16

17 παρούσας απόφασης. ΑΡΘΡΟ 9: Προδιαγραφές εκτέλεσης εργασιών Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές εγκρίθηκαν µε την Υπουργική Απόφαση µε Αριθµ. ΙΠΑ /ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β 2221/ ) καθώς και οι εγκεκριµένοι ελληνικοί κανονισµοί (Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, Τεχνολογίας Χαλύβων, Αντισεισµικός κ.λπ) ενώ όπου δεν καλύπτονται οι εκτελούµενες εργασίες από τα ανωτέρω θα έχουν ισχύ τα διεθνή πρότυπα και κανονισµοί. Συµπληρωµατικά των ανωτέρω θα ισχύουν και οι τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 10: Τεχνικές οδηγίες αποκατάστασης τόµων. Α. Βάθος & θέση σκάµµατος Το βάθος του σκάµµατος θα πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, καλωδίων κ.λπ. να εναποµένει προς πλήρωση και έως την τελική επιφάνεια των οδών ή των πεζοδροµίων καθαρό βάθος σκάµµατος ελεύθερου σωληνώσεων µεγαλύτερο από 50cm. Η θέση του σκάµµατος οριζοντιογραφικά θα πρέπει να µην εµποδίζει τη λειτουργία των λοιπών κοινόχρηστων και κοινωφελών δικτύων ( ίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, δίκτυα ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση η αιτούµενη οριζοντιογραφικά θέση θα µπορεί να µετακινηθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας τοµής ή και κατά τη διάρκεια κατασκευής του σκάµµατος εφόσον διαπιστωθεί από τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ότι η θέση του σκάµµατος εµποδίζει ή πρόκειται να εµποδίσει τη µελλοντική λειτουργία των κοινόχρηστων υπόγειων δικτύων. Β. Πεζοδρόµια - πλατείες Κατά την εκσκαφή των πεζοδροµίων θα πρέπει να αποµακρύνονται αµέσως τα προϊόντα εκσκαφών. Μετά την κατασκευή της εργασίας και την επίχωση της τοµής µε υλικό 3Α κατά στρώσεις, πρέπει να ακολουθεί συµπύκνωση της τοµής και η αποκατάσταση του πεζοδροµίου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Σε σκάµµατα όπου είναι αδύνατη η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης (3Α) λόγω εύρους, η πλήρωση θα γίνεται µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. Σε πεζοδρόµια µε σκυρόδεµα η τοµή επικαλύπτεται µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 πάχους τουλάχιστον 12 εκατοστών και ακολουθεί η αποκατάσταση της πλακόστρωσης στην µορφή που είχε πριν την παρέµβαση. Σηµειώνεται ότι δεν θα επιτρέπεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί κοινόχρηστου χώρου η πεζοδροµίου εάν ο ενδιαφερόµενος δεν έχει προηγούµενα προµηθευτεί ή διασφαλίσει το τελικό υλικό της επίστρωσης (πλάκες πεζοδροµίου, κυβόλιθοι κ.λπ.) Στις περιπτώσεις όπου ο ήµος χορηγήσει από το απόθεµά του (εάν υπάρχει) το υλικό της τελικής επίστρωσης στον ενδιαφερόµενο, αυτός υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του υλικού στο Ταµείο του ήµου µετά από σχετικό σηµείωµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Γ. Οδοστρώµατα 1. Η κοπή της ασφάλτου θα γίνεται µε ειδικό µηχάνηµα (ασφαλτοκόφτη) ενώ κοµπρεσέρ θα επιτρέπεται κατά περίπτωση και µόνο µετά από έγκριση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου η οποία θα αναγράφεται στην άδεια τοµής. Το πλάτος της τοµής θα είναι το ελάχιστο δυνατό υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα µπορεί να γίνει συµπύκνωση του σκάµµατος µε µηχανικό τρόπο. Στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι δυνατό η πλήρωση του σκάµµατος θα γίνεται από σκυρόδεµα της κατηγορίας C16/20 συµπυκνούµενο µε µηχανικά µέσα (δονητής). εν θα επιτρέπεται εκσκαφή σκάµµατος χωρίς να έχει προηγηθεί η κοπή της ασφάλτου. 2. Θα ακολουθεί εκσκαφή µε ταυτόχρονη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφών. εν επιτρέπεται εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφών επί της οδού και επανεπίχωση του σκάµµατος µε αυτά. 3. Μετά την κατασκευή του δικτύου η τοµή θα επιχώνεται µε καθαρό αµµοχάλικο λατοµείου 3Α σε στρώσεις και µέχρι βάθους 10 εκ. από την επιφάνεια του οδοστρώµατος. Τα αδρανή υλικά 17

18 τοποθετούνται σε στρώσεις όχι µεγαλύτερες των εικοσιπέντε 25 εκατοστών οι οποίες βρέχονται και συµπιέζονται πριν την τοποθέτηση της επόµενης στρώσης. Η συµπλήρωση της τοµής µε αδρανή υλικά πρέπει να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο από αυτό της εκσκαφής για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των διερχοµένων. Θα ακολουθεί κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης και τέλος επικάλυψη του σκάµµατος µε ασφαλτικό τάπητα σε δύο στρώσεις των 5cm. Εναλλακτικά θα επιτρέπεται η χρήση µίας στρώσης ασφαλτικού στις περιπτώσεις όπου το υπόστρωµα είναι από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ελαχίστου πάχους 12cm. Η αποκατάσταση των τοµών σε οδόστρωµα από σκυρόδεµα θα γίνεται σε πάχος 20 εκατοστών και µε σκυρόδεµα C16/ Σε περίπτωση που η τοµή είναι κοντά στα κρασπεδόρειθρα και υποστούν καθιζήσεις γίνεται πλήρης ανακατασκευή των κρασπεδορείθρων. Σε περίπτωση καθιζήσεως της τοµής πρέπει να αφαιρείται ο ασφαλτικός τάπητας, να συµπληρώνεται το αδρανές υλικό (3 Α), να συµπιέζεται η σκάφη και στην συνέχεια να γίνεται νέα κατασκευή ασφαλτικού τάπητα. εν επιτρέπεται συµπλήρωση της όποιας καθιζήσεως µε ασφαλτικό υλικό χωρίς την προηγούµενη διαδικασία. Εξυπακούεται ότι αυτός ο οποίος κατασκεύασε τo σκάµµα οφείλει να ερευνήσει και τα αίτια της καθίζησης.. Λοιπές απαιτήσεις 1. Η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών µπορεί κατά τη χορήγηση της άδειας να επιβάλει σε ορισµένες περιπτώσεις την αυθηµερόν αποκατάσταση του σκάµµατος µε ασφαλτικό τάπητα. 2. Σε όλα τα σκάµµατα οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να χρησιµοποιούν πλαστικό δίκτυ επισήµανσης των δικτύων τους, προς αποφυγή ζηµιών από µελλοντικές εκσκαφές. 3. Σε κάθε περίπτωση όπου ζητηθεί από τις Υπηρεσίες του ήµου µετακίνηση των δικτύων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να µετακινήσουν τα δίκτυά τους εντός εύλογου διαστήµατος και άνευ αποζηµίωσης από το ήµο. 4. Στην άδεια τοµής και ανάλογα µε το µέγεθος των εργασιών µπορεί να αναγράφονται οι απαιτούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα πρέπει να γίνουν µε µέριµνα και δαπάνες του αιτούντα προκειµένου να διασφαλιστεί ή έντεχνη αποκατάσταση των σκαµµάτων. 5. Προκειµένου να είναι δυνατή η επιστροφή των εγγυήσεων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 της παρούσας, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει υποβάλει στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών την ακριβή οριζοντιογραφική θέση των δικτύων (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) όπως αυτά υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών καθώς και το βάθος που είναι τοποθετηµένα τα δίκτυα. Επίσης θα πρέπει να προσκοµισθεί φωτογραφικό υλικό µε την όδευσης των δικτύων καθώς και οι τυχόν εργαστηριακοί έλεγχοι που αναφέρονται στην άδεια τοµής. ΑΡΘΡΟ 11: Παρακολούθηση του έργου Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου, παρακολουθεί µε αρµόδιους υπαλλήλους την εξέλιξη του έργου της τοµής, των εκσκαφών καθώς και των µέτρων σήµανσης και ασφαλείας προκειµένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται τα αναφερόµενα στη χορηγηθείσα άδεια ως και για την έγκαιρη και έντεχνη κατασκευή των έργων. ύναται επίσης να παρεµβαίνει κατάλληλα όπου κρίνει ότι απαιτείται ενώ θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει κάθε έλεγχο και στοιχείο από τον αιτούντα συµπεριλαµβανοµένων και των εργαστηριακών ελέγχων, µε έξοδα και δαπάνες του αιτούντα. ΑΡΘΡΟ 12: Επιστροφή εγγυήσεων Οι εγγυητικές επιστολές εφ όσον λήξει η περίοδος εγγύησης του ενός έτους και ζητείται η επιστροφή τους, επιστρέφονται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και τη διαπίστωση της έντεχνης αποκατάστασης καθώς και την τήρηση των αναφεροµένων στο άρθρο 10 της παρούσης. 18

Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης Χορήγησης αδειών τομής και διενέργεια εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης Χορήγησης αδειών τομής και διενέργεια εκσκαφών σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ο Δήμος Χερσονήσου μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, χορηγεί Άδειες Τομής σε ενδιαφερόμενους πολίτες ή εταιρείες για την εκτέλεση τομών σε οδούς αρμοδιότητάς του καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης 53/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης 53/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης 53/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 3/20-02-2017 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 430/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 430/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 430/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 22/13-10-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 49/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 49/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 49/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 3/20-02-2017 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Προσωρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 64 /2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 64 /2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 64 /2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 5 /27-02--2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 2860 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 2860 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 18-02-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 2860 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 3 η τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης 103/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης 103/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης 103/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/11-04-2017 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 111/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 111/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 111/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/21-03-2016 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 4573 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 4573 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 4573 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 4 η τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 63 /2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 63 /2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 63 /2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 5 /27-02--2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 24-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 23709 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 25 η τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 2962 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 2962 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 15-02-2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 2962 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 3 η τακτική συνεδρίαση έτους 2017 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 04-02-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.:1945 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 2 η τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 16206 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 16206 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 16206 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 18 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 119/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 119/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 119/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης 169/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης 169/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Απόφασης 169/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 10/12-05-2016 της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-06-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 11390 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 11 η τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 403/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 403/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 403/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 21/6-09-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Ο4ΩΗΜ-ΡΜΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Ο4ΩΗΜ-ΡΜΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 20/6-09-2011 της ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Ι Α ΙΚΤΥO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Ι Α ΙΚΤΥO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 243/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 9/17-06-2014 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-07-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 14575 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-07-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 14575 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 16-07-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 14575 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 17 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 42/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 42/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 42/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/27-01-2017 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 5141 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 5141 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 18-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 5141 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 6 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 31-08-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17001 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 17 η τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 32563 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 31 η τακτική συνεδρίαση έτους 2011 του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 541/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 15-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 11953 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 15 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 220/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/26-05-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 19-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 3143 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 19-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 3143 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 19-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 3143 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 4 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 580/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 580/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 580/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 35/22-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 377/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 377/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 377/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/10-10-2014 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 13/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 13/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 13/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 13536 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 16 η τακτική συνεδρίαση έτους 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : «Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 2014

Θέµα : «Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 01/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 23283 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοίκησης Πληροφορίες: Ν. Βασιλάκης Θέµα : «Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 7056 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 7056 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 21-04-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 7056 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 7 η τακτική συνεδρίαση έτους 2016 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 59/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 59/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 59/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 3/ 2011 της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σήµερα την 15η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 246/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 246/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 246/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 10/06-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π... ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αριθµός Απόφασης : 84/2015 Αριθµός πρωτοκόλλου: 1231/05.11.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό 13 / 2016 συνεδρίασης της Οικονομικής του Δήμου Χερσονήσου.

Από το πρακτικό 13 / 2016 συνεδρίασης της Οικονομικής του Δήμου Χερσονήσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 6ΗΝΤΩΗΜ-449 Από το πρακτικό 13 / 2016 συνεδρίασης της Οικονομικής του Δήμου Χερσονήσου. Στις Γούρνες, σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 08-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 21306 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 08-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 21306 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 08-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 21306 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Θ Ε Μ Α: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση στην 22 η τακτική συνεδρίαση έτους 2015 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β492ΩΗΜ-Δ2Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 207/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: Β492ΩΗΜ-Δ2Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 207/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 207/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 7/15-5-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 210

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 210 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11643 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 16/10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 210 Πρακτικό της µε αριθµό 30ης/16.10.2015, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 18/9/2017 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 41/2014 Απόφασης.Σ. του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 41/2014 Απόφασης.Σ. του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 123/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 8 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Χερσονήσου».

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 8 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Χερσονήσου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 17-7-2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµός πρωτ. :14687 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /ν ση : Γούρνες Τ..Κ. : 700 14 Τηλ. : 2813 404645 Αρµόδιος : Αικ. Μανδαλάκη Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 11/2017

Αριθµός Απόφασης 11/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΥ ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ.3/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πύδνας-Κολινδρού Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 18ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 18ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 251/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 251/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 251/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 11/21-6-2016 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 384 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 384 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 384 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2017 Αριθ. Πρωτ. : 15931

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 8η Αριθµός απόφασης: 60/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε θέµα: «ιαµόρφωση πεζοδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φιλοπούλου Στυλιανή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή: 20/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 177 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αρ. 3 / Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αρ. 3 / Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αρ. 3 /31.1.2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης 13 / 2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 223/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 223/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθ. 21/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 223/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β49ΨΟΡΕΓ-9ΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Aρ. Πρωτ: 1438/02.05.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 6 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Χερσονήσου».

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 6 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Χερσονήσου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 28-5-2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµός πρωτ. :10539 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. /ν ση : Γούρνες Τ..Κ. : 700 14 Τηλ. : 2813 404645 Αρµόδιος : Αικ. Μανδαλάκη Fax : 2813-404608.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 9/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 88/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Γούρνες Τ.Κ. : 700 14 Τηλέφωνο : 2813 404645 Αρµόδιος : Λαµπράκη Μαρία Fax : 2813 404608. Γούρνες 02-06-2016 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 18/9/2017 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 :

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail : council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 23/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες, 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 24419 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 14 η τακτική συνεδρίαση έτους 2014 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2017 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 123 /2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 149 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 149 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 13/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 149 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.grr ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 1/2017 από (20-1- 2017) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ N.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/2011 Σήµερα στις 24 του µήνα Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 17/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα