Eτήσιος Απολογισμός Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ"

Transcript

1 Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

2

3

4

5 Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου Ο Όμιλος το Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στα Χρηματιστήρια Ιστορική Αναδρομή του Ομίλου Διοικητική δομή των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Εταιρική Διακυβέρνηση Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Διύλιση πετρελαίου Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών/Χημικών Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων Λοιπές κύριες συμμετοχές Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Ανθρώπινο Δυναμικό Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας Εναρμόνιση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ με τον Κανονισμό REACH Βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Επιλεγμένα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου Θυγατρικές, Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Συμμετοχές Πληροφόρηση κατά τομέα Ισολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Μητρικής Εταιρείας Επικοινωνία Διευθύνσεις Εταιρειών Ομίλου Υπηρεσίες Ενημέρωσης των Μετόχων... 74

6 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους Αγαπητοί Μέτοχοι, Την τελευταία τριετία, η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα υπέστη τις συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Ανάλογα ίσως και σοβαρότερα επλήγη και συνεχίζει να πλήττεται το σύνολο σχεδόν της ελληνικής οικονομίας. O Όμιλος 4 Τάσος Γιαννίτσης Γιάννης Κωστόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Ο Όμιλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ παραμένει πιστός στη στρατηγική του για βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της ολοκλήρωσης των επενδύσεων αναβάθμισης των βιομηχανικών του εγκαταστάσεων, της συνεχούς ενίσχυσης των εξαγωγών καθώς και της εισόδου του σε νέες δραστηριότητες με ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφεια και στη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Η στρατηγική του Ομίλου στον τομέα των επενδύσεων υλοποιείται με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των διυλιστηρίων Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας. Επενδύσεις ύψους περίπου 1,5 δισ., βελτιώνουν σημαντικά την ανταγωνιστική θέση του Ομίλου, αλλά και τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, το έργο της Θεσσαλονίκης έχει ολοκληρωθεί, ενώ το έργο της Ελευσίνας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του Η πρόοδος στο έργο αναβάθμισης των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας, στα τέλη του 2010, ξεπέρασε το 80% του συνόλου των εργασιών. Το 2010 ο εγχώριος κλάδος παραγωγής και διάθεσης καυσίμων επηρεάστηκε από τις αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική αγορά και κατέγραψε μειώσεις της τάξεως του 8% και 14%, αντίστοιχα. Τα αρνητικά αυτά δεδομένα αντισταθμίστηκαν εν μέρει από εξωγενείς παράγοντες, όπως βελτίωση στο διεθνές περιβάλλον διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια, αύξηση

7 O Όμιλος 5 Άποψη του διυλιστηρίου Ασπροπύργου

8 των τιμών του πετρελαίου και ενδυνάμωση του δολαρίου. Πέρα όμως από την επίδραση των παραγόντων αυτών, η έμφαση που έδωσαν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην εσωτερική αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου, οδήγησαν σε ένα ικανοποιητικό, για την τρέχουσα συγκυρία, αποτέλεσμα. Η πρόοδος στα έργα μετασχηματισμού του Ομίλου (οργάνωση, κοινές υπηρεσίες, μείωση δαπανών, εξορθολογισμός προμηθειών κλπ) οδήγησαν σε όφελος για το 2010 ύψους 141 εκ. ( 63 εκ. επιπλέον από το 2009). Η προσπάθεια για περαιτέρω συγκράτηση και μείωση του κόστους λειτουργίας συνεχίζεται. O Όμιλος 6 Τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 501 εκ., αυξημένα κατά 16% σε σύγκριση με το 2009, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ύψους 180 εκ., μειωμένα κατά 10%, επηρεάστηκαν από την έκτακτη εισφορά φόρων ύψους 33 εκ. επί των κερδών του 2009 καθώς επίσης και από την τροποποίηση της φορολογίας επί των μερισμάτων. Χωρίς τους έκτακτους αυτούς παράγοντες τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του 2010 διαμορφώνονται στα επίπεδα του 2009, παρά τις πολύ δυσμενείς συνθήκες του περασμένου έτους. Είναι σημαντικό επίσης, ότι παρά το γεγονός ότι η δύσκολη οικονομική συγκυρία που όλοι βιώνουμε συνεχίζεται, η χρηματοοικονομική μας θέση διατηρείται ισχυρή. Σχετικά με τις επιμέρους δραστηριότητές μας, ο κλάδος Εφοδιασμού, Διύλισης & Εμπορίας αποτέλεσε για μια ακόμη χρονιά το βασικό πυρήνα κερδοφορίας του Ομίλου με συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ύψους 338 εκ., βελτιωμένα κατά 26% σε σχέση με το Τα διυλιστήρια του Ομίλου εξακολουθούν να καλύπτουν με ασφάλεια την εγχώρια ζήτηση με ποιοτικά προϊόντα και ταυτόχρονα εκσυγχρονίζονται για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς. Ο εκσυγχρονισμός των διυλιστηρίων θα δώσει τη δυνατότητα παραγωγής ποιοτικότερων προϊόντων, με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία, σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα βελτίωσης της απόδοσης του κλάδου Εφοδιασμού, Διύλισης & Εμπορίας συνεχίσθηκε με επιτυχία στη διάρκεια του 2010, τόσο στον τομέα των οικονομικών αποτελεσμάτων, αποφέροντας συνολικά οφέλη 44 εκ. όσο και στον τομέα της βελτίωσης της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Οι Διεθνείς Δραστηριότητες είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή στην κερδοφορία του Ομίλου σε σχέση με το 2009 και αυτό οφείλεται στην ενίσχυση του μέσου περιθωρίου κέρδους στις περισσότερες αγορές της Ν.Α. Ευρώπης, στην αύξηση των όγκων και των μεριδίων αγοράς καθώς και στη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών. Ο Όμιλος εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στον τομέα της εμπορίας, προκειμένου να αντισταθμίσει τη σοβαρή μείωση της εγχώριας ζήτησης. Η έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του Ομίλου στοχεύει ακριβώς στο να περιορίσει τις συνέπειες της εσωτερικής ύφεσης στα μεγέθη μας. Η εγχώρια λιανική εμπορία του Ομίλου επηρεάστηκε αρνητικά από το δυσμενές οικονομικό κλίμα και τις αυξήσεις των ΕΦΚ και ΦΠΑ το Η αναδιάρθρωση των δυο εταιρειών λιανικής εμπορίας, η μεγιστοποίηση των συνεργιών, η εφαρμογή αυστηρών πολιτικών πιστωτικού ελέγχου, ο έλεγχος του κόστους λειτουργίας καθώς και η έμφαση στον τομέα του marketing θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη και την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων στη λιανική εμπορία. Στον κλάδο των Πετροχημικών, τα βελτιωμένα διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου και οι αυξημένες εξαγωγές οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του EBITDA σε σύγκριση με το Αναφορικά με την ορθολογική διαχείριση του χαρτοφυλακίου στον τομέα της Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων ο Όμιλος, ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, μεταβίβασε το Δεκέμβριο του 2010 το 70% των δικαιωμάτων του στην περιοχή West Obayed της Αιγύπτου στην εταιρεία Vegas Oil & Gas S.A. και συνεχίζει τη συνεργασία για περαιτέρω έρευνες. Στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Elpedison Power θυγατρική της κοινοπραξίας 5050 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και EDISON διπλασίασε την ισχύ του χαρτοφυλακίου παραγωγής της το 2010, φτάνοντας τα 810MW με έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου στη Θίσβη, το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Παράλληλα, η Elpedison δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της Elpedison Trading. Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ, στην οποία συμμετέχουμε κατά 35%, στα αποτελέσματά μας ανήλθε σε 32 εκ. το 2010, έναντι 21 εκ. το 2009.

9 Αξιοποιώντας την ισχυρή του θέση αλλά και την πρωτοβουλία για περαιτέρω ανάπτυξη στο σύνολο του ενεργειακού φάσματος όπως Διύλιση, Εμπορία, Διεθνείς Δραστηριότητες, Πετροχημικά, Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων, Ηλεκτρική Ενέργεια, Φυσικό Αέριο και Ανανεώσιμες Πηγές, ο Όμιλος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες νησίδες αισιοδοξίας της χώρας, που προσθέτουν αξία στην εθνική οικονομία και διασφαλίζουν την απασχόληση. Η συμβολή και στήριξη των εργαζομένων μας με τη γνώση, την εμπειρία και τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της αποδοτικότητάς τους είναι εχέγγυο για τη βιωσιμότητα του Ομίλου σε μία περίοδο, όπου οι συν Η επίτευξη αυτών των στόχων και πρωτοβουλιών, αλλά και η μέχρι τώρα πορεία του Ομίλου, αποτελούν εγγύηση για την ενίσχυση του αισθήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης απέναντι στο σύνολο των κοινωνικών του εταίρων. Οι επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ο εστιασμός στο ανθρώπινο δυναμικό και την ασφάλεια, η έμφαση σε δραστηριότητες υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η επιβράβευση της νέας γενιάς, η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες αλλά και η υποστήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, συνιστούν την ενσωμάτωση μιας ολοκληρωμένης σειράς δράσεων στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες. Ο Όμιλος έχοντας την συμπαράσταση των μετόχων του, τους οποίους ευχαριστούμε, θα συνεχίσει τις σοβαρές προσπάθειες αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού των βασικών λειτουργιών του με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που θα περιορίζει τις επιπτώσεις της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα και για το Τάσος Γιαννίτσης Γιάννης Κωστόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος 7 O Όμιλος Το 2011, από επιχειρηματική άποψη, αναμένεται να είναι εξίσου δύσκολο με το προηγούμενο έτος και να θέσει τον Όμιλό μας αντιμέτωπο με αυξημένες προκλήσεις. Εκτός από την αβεβαιότητα της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας και, βεβαίως, τις εσωτερικές οικονομικές συνθήκες, νέες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, έρχονται να προστεθούν στα υφιστάμενα προβλήματα της πλεονάζουσας διεθνούς διυλιστικής ικανότητας και, ασφαλώς, στις γνωστές παθογένειες και θεσμικές αγκυλώσεις της ελληνικής αγοράς. θήκες της αγοράς και οι απαιτήσεις για φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα, εντείνουν τον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, την τριετία , ο Όμιλος προσέφερε μόνιμες θέσεις εργασίας σε 550 νέους εργαζομένους. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος επενδύει στο Ανθρώπινο Δυναμικό του, αναβαθμίζοντας διαρκώς τις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων του με στοχευμένη εκπαίδευση, η οποία το 2010 κάλυψε ανθρωποώρες, που το 2011 προγραμματίζεται να ανέλθουν σε Με βάση τα αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψη συνολικά την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διατήρηση του συνολικού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2010 στα ίδια επίπεδα με το 2009 στα 0,45 ανά μετοχή (προ φόρων και παρακρατήσεων).

10 Ο Όμιλος συνοπτικά Εταιρείες Ομίλου και Συμμετοχές ανά κλάδο δραστηριότητας ΔΙΥΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΩ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. 8 ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑRTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Διύλιση& Εμπορία) OKTA AD SKOPJE ΗELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD RAMOIL CYPRUS LTD EKO BULGARIA EAD EKO SERBIA AD EKO GEORGIA LTD JUGOPETROL AD KOTOR GLOBAL S.A. ELDA PETROLEUM ALBANIA SH.P.K ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ/Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. CALFRAC WELL SERVICES LTD MELROSE EGYPT ΑΙΓΥΠΤΟΣ W. OBAYED ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ O Όμιλος ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ELPEDISON BV ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. Ε.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΓΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ VARDAX Α.Ε. ΕΛΠΕ Α.Ε.ΘΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΠΑ Α.Ε.

11 Εταιρική Δομή Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΕΚΟ A.B.E.E. GLOBAL S.A. ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΗELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. DIAXON A.B.E.E. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PETROLEUM FINANCE plc ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. 100% 99,6% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EKOΤΑ ΚΩ Α.Ε. EKO PETROLEUM ALBANIA SH.P.K. VARDAX A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ 45% 49% 80% ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. 1% 100% 100% 100% SAFCO A.E. 25% OKTA AD SKOPJE ΗELLENIC PETROLEUM GEORGIA (HOLDINGS) LTD EKO GEORGIA LTD 81,51% 100% 99% ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 100% ELPEDISON EKO SERBIA 100% 100% ΗELLENIC PETROLEUM BULGARIA (HOLDINGS) LTD ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5% ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 100% 75% ΜΟΝΑΔΑ ΘΙΣΒΗΣ EKO BULGARIA EAD 9 100% 100% 100% JUGOPETROL AD KOTOR 54,35% ΗELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD HPBP EAD 100% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ: 50% ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ A.E. 100% 25% BIONTHZEΛ A.E. HP INTERNATIONAL CONSULTING 25% ΘΡΑΚΗ Α.Ε. 100% 35% ΔΕΠΑ Α.Ε. 35% ARTENIUS ΕΛΛΑΣ A.E. RAMOIL CYPRUS LTD ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕ: 100% 30% MELROSE EGYPT 30% ΑΙΓΥΠΤΟΣ WEST OBAYED 25% STPC Ε.Π.Ε. 11% MONTENEGRO MEDUSA O Όμιλος 100% ΗELLENIC PETROLEUM SERBIA (HOLDINGS) LTD ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕ

12 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου Ασπρόπυργος Εμπορία Θεσσαλονίκη ΟΚΤΑ, Σκόπια Diaxon Π ε λ ά τ ε ς Π ρ ο μ η θ ε υ τ έ ς 10 Ελευσίνα O Όμιλος Θεσσαλονίκη Φυσικό Αέριο Elpedison Αγορά Πρώτες Ύλες Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια Αργό Πετρέλαιο Προπυλένιο Πετροχημικά Πολυπροπυλένιο Εργοστάσιο Κομoτηνής Φιλμ BOPP PVC, Διαλύτες, Καυστική Σόδα, Χλώριο Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής Ηλεκτρική Ενέργεια

13 Οι Αξίες μας 1. Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια. 2. Επενδύουμε στο μέλλον μας και ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας. 3. Εστιάζουμε στα αποτελέσματα, επιδεικνύοντας πρωτοβουλία και εξωστρέφεια. 4. Παρέχουμε στους πελάτες μας ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. 5. Αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας, προάγοντας την αξιοκρατία και την ομαδική εργασία. 6. Λειτουργούμε με υπευθυνότητα προς την κοινωνία και το περιβάλλον. Βασικοί άξονες στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Με κύριο σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση του Ομίλου τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, έχει σχεδιαστεί μια μακροχρόνια στρατηγική με κύριους άξονες: Αναβάθμιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας Διύλισης και Εμπορίας. 2. Επέκταση της Διεθνούς Εμπορίας και προώθηση της καθετοποίησης. 3. Διαχείριση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου Πετροχημικών και Έρευνας & Παραγωγής, για αξία και ανάπτυξη. 4. Ανάπτυξη σε Ηλεκτρισμό, Φυσικό Αέριο & ΑΠΕ και διερεύνηση νέων τεχνολογιών. 5. Βελτιστοποίηση οργανωτικών δομών. 6. Συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων μας. 11 O Όμιλος 1. Άποψη του διυλιστηρίου Ασπροπύργου

14 Ο Όμιλος το 2010 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός όμιλος στην Ελλάδα, με σύνολο ενεργητικού εκατ. και σύνολο ιδίων κεφαλαίων εκατ. την , ενώ ο κύκλος εργασιών και η καθαρή κερδοφορία ανήλθαν σε εκατ. και 180 εκατ. αντίστοιχα το Αποτελεί μια καθετοποιημένη πετρελαϊκή επιχείρηση, με υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του κλάδου ενέργειας, καθιστώντας τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έναν από τους πιο σημαντικούς ενεργειακούς Ομίλους στη Ν.Α. Ευρώπη. Παραγωγή & Εμπορία Πετροχημικών. Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου είναι: Εφοδιασμός, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, εντός και εκτός Ελλάδας. Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, εντός και εκτός Ελλάδας. Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων. Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Οικονομικά μεγέθη 12 Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη του Ομίλου για το 2010: O Όμιλος Ανάλυση συγκρίσιμων κερδών EBITDA1 ανά τομέα δραστηριότητας εκατ %Δ Διύλιση Εμπορία Χημικά Λοιπά Σύνολο Ομίλου Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων. Σημείωση 2: Για σκοπούς συγκρισιμότητας τα Αναπροσαρμοσμένα αποτελέσματα του 2009 συμπεριλαμβάνουν την πλήρη ενοποίηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, που εξαγοράσθηκε στα τέλη του 2009.

15 Λειτουργικά Στοιχεία Όγκος πωλήσεων διύλισης (εκατ. Μετρ. τόνοι) 14,56 15,89 Όγκος πωλήσεων εμπορίας (εκατ. Μετρ. τόνοι) 5,74 6,24 Παραγωγή διυλιστηρίων (εκατ. Μετρ. τόνοι) 12,40 12,23 Αριθμός εργαζομένων εντός Ελλάδος Συνολικός αριθμός εργαζομένων στον Όμιλο Στοιχεία Αποτελεσμάτων (εκ. ) Κύκλος εργασιών Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη (αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής) Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη¹ EPS 0,59 0,57 Συγκρίσιμα EPS 0,67 0,49 Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων. Στοιχεία Ισολογισμού / Χρηματορροών Συνολικό ενεργητικό Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Απασχολούμενα κεφάλαια Καθαρός δανεισμός Καθαρές χρηματορροές Επενδύσεις % Δανεισμού επί των απασχολουμένων κεφαλαίων Debt Gearing 41% 36% % Απόδοσης επί των απασχολουμένων κεφαλαίων ROACE 5,4% 5,7% % Απόδοσης επί των ιδίων κεφαλαίων ROE 7,1% 7,0% Οι επενδύσεις στα έργα αναβάθμισης, η εξαγορά της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ στο τέλος του 2009 και η αύξηση κεφαλαίου κίνησης λόγω των αυξημένων τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων αυτού, οδήγησαν σε αύξηση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου, με το δείκτη μόχλευσης να ανέρχεται σε 41%. 13 O Όμιλος Τα έργα μετασχηματισμού και αύξησης ανταγωνιστικότητας (π.χ. προμήθειες BEST 50, βελτίωση ανταγωνιστικότητας διυλιστηρίων ΔΙΑΣ) καθώς και ο έλεγχος κόστους βοήθησαν στο να μειωθούν οι δαπάνες του Ομίλου καταγράφοντας επιπλέον όφελος το 2010 ύψους 63 εκατ. Τέλος, αρνητική επίπτωση είχε στα αποτελέσματα του Ομίλου η διαφοροποίηση του φορολογικού πλαισίου, καθώς οδήγησε σε αυξημένη επιβάρυνση κατά 33 εκατ. λόγω έκτακτης εισφοράς, καθώς και την εγγραφή πρόβλεψης για επιπλέον 12 εκατ. περίπου για την φορολόγηση μερισμάτων εφαρμόζοντας τον τότε ισχύοντα νόμο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 3943/2011, η πρόβλεψη αυτή θα αντιλογιστεί στο Θετική επίπτωση είχαν στα αποτελέσματα οι εξωγενείς παράγοντες όπως η αύξηση στις τιμές αργού πετρελαίου και προϊόντων αυτού και τα αυξημένα περιθώρια διύλισης ενώ αρνητική επίπτωση είχε η πτώση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά και τα μειωμένα περιθώρια εμπορίας.

16 Το Διεθνές Περιβάλλον Το έτος 2010, η παγκόσμια οικονομία παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με το 2009, αλλά η ευμεταβλητότητα και η έλλειψη προβλεψιμότητας παραμένουν σαν κύρια χαρακτηριστικά της ανάκαμψης. Η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, εκτιμάται στο 4,8% για το 2010, εν αντιθέσει με μείωση κατά 0,6% τον προηγούμενο χρόνο. Στις ΗΠΑ το 2010 το ΑΕΠ σημείωσε αύξηση της τάξης του 2,7% και στην Ιαπωνία 2,8%, ενώ στην Ευρωζώνη ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης ήταν 1,7% σε σχέση με μείωση 4,1% το Αντίστοιχα, η μείωση του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2010 ήταν 4,6%. Κατά τη διάρκεια του 2010 η μέση ισοτιμία του Ευρώ έναντι του Δολαρίου (ΗΠΑ) κυμάνθηκε περί τα 1,3257 Δολάρια, μειωμένη σε σχέση με το μέσο επίπεδο του 2009 (1,3948 Δολάρια). Η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Brent (Platt s Dated) για το 2010 διαμορφώθηκε στα $79.50/Bbl έναντι $61.67/Bbl το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 22.4%. Τα διεθνή περιθώρια διύλισης για τα σύνθετα διυλιστήρια αυξήθηκαν κατά το Ειδικότερα, το ενδεικτικό περιθώριο ενός σύνθετου διυλιστηρίου στη Μεσόγειο διαμορφώθηκε κατά το 2010 σε $4,37/Bbl έναντι $3,73/ Bbl το Τα περιθώρια των απλών διυλιστηρίων παρουσίασαν μείωση, από $0,67/Bbl το 2009 σε $1,48/ Bbl το Η Ελληνική Αγορά O Όμιλος 14 Η Ελληνική οικονομία παρουσίασε σημαντική κάμψη με περισσότερο του 4% μείωση του ΑΕΠ και δυσμενή μακροοικονομικά στοιχεία. Το έλλειμμα για το 2010 διαμορφώθηκε σε 8,4% του ΑΕΠ ενώ το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 142,5% επί του ΑΕΠ. Η οικονομική κρίση στην ελληνική αγορά επηρέασε τα αποτελέσματα του Ομίλου καθώς η σημαντική αύξηση στους φόρους κατανάλωσης της αμόλυβδης βενζίνης (από 410/m³ τον Ιανουάριο του 2010 σε 670/m³ τον Ιούλιο του 2010), η αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε 23%, η αυστηρή εισοδηματική πολιτική και η έλλειψη ρευστότητας δημιούργησαν νέες συνθήκες στην αγορά. Η αγορά πετρελαιοειδών κατέγραψε για πρώτη φορά μείωση της ζήτησης, η οποία εκτιμάται με βάση τα πρώτα στοιχεία να είναι της τάξεως του 14%. Η κρίση οδήγησε σε σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού για όλες τις Ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα οδήγησε την αγορά σε έλλειψη ρευστότητας. Το 2010 οι σημαντικότερες επιχειρηματικές εξελίξεις του Ομίλου ήταν: Ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης νέων μονάδων στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης, προετοιμασία για την σύνδεση με τις υφιστάμενες μονάδες και έναρξη που προγραμματίζεται εντός του Σημαντική πρόοδος στο έργο αναβάθμισης της Ελευσίνας, το οποίο έφτασε σε βαθμό ολοκλήρωσης 80%. Ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ στον Όμιλο, καθώς η εξαγορά ολοκληρώθηκε στο τέλος του Συμφωνία για πώληση 70% του West Obayed στην Αίγυπτο προς την VEGAS. Υπογραφή νέων συμβάσεων χρηματοδότησης ύψους περίπου 1 δισ. μεταξύ των οποίων και 12ετής σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζοντας έτσι το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου και την στρατηγική του. Μετεγκατάσταση των Κεντρικών Υπηρεσιών των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, της ΕΚΟ και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ στα νέα γραφεία, όπου συστεγάζονται πλέον όλες οι βασικές δραστηριότητες του Ομίλου, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της λειτουργίας και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και συνεργιών.

17 Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στα Χρηματιστήρια ωστόσο υπεραπέδωσε έναντι του Γενικού Δείκτη, καθώς η τιμή κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας διαμορφώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του 2010 στις στα Σημειώνεται ότι η μέση τιμή της μετοχής το 2010 διαμορφώθηκε σε 6,75, μειωμένη κατά 6,2% σε ετήσια βάση. Αντανακλώντας τα δημοσιονομικά και οικονομικά προβλήματα αλλά και τις συνεχόμενες υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους διεθνείς οικονομικούς οίκους, ο Γενικός Δείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατέγραψε συνολικές απώλειες της τάξης του 38% το 2010, διολισθαίνοντας σε επίπεδα που είχε αγγίξει η αγορά στις αρχές του Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποαπέδωσε έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, οι οποίες σημείωσαν σημαντικές αποδόσεις τροφοδοτούμενες από τις προσδοκίες για περαιτέρω ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Ο μέσος όγκος συναλλαγών το 2010 αυξήθηκε κατά 12,7% σε ετήσια βάση στις 189 χιλιάδες τεμάχια ημερησίως, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών αυξήθηκε κατά 5,8% φτάνοντας τα 1,27 εκατ. Κατά την διάρκεια του έτους η μέγιστη τιμή της μετοχής ήταν 8.93 στις και η ελάχιστη τιμή 5.35 που καταγράφηκε στις H τιμή της μετοχής της εταιρείας επίσης είχε αρνητική απόδοση, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 25%, Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζει τις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα και το μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών ανά μήνα σε μετοχές της εταιρείας για το έτος 2010 σε σχέση με το 2009: 15 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συν/γών (000 τεμ.) Τιμή Κλεισίματος Μετοχής (Ευρώ) O Όμιλος Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συν/γών (000 τεμ.) Δεκ 10 Οκτ 10 Νοε 10 Σεπ 10 Αυγ 10 Ιουλ 10 Ιουν 10 Μαϊ 10 0 Μαρ 10 0 Απρ Ιαν 10 2 Φεβ Δεκ 09 4 Νοε Οκτ 09 6 Σεπ Αυγ 09 8 Ιουλ Ιουν Μαϊ Απρ Μαρ Ιαν Φεβ 09 Τιμή Κλεισίματος Μετοχής (Ευρώ) Η Μετοχή των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στο Χ.Α.

18 Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την απόδοση της μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε σχέση με την πορεία του Γενικού Δείκτη Χ. Α. κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2009 Δεκεμβρίου 2010: Συγκριτική απόδοση μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και Γ.Δ.Χ.Α Δεκ 09 Νοε 09 Οκτ 09 Σεπ 10 Αυγ 10 Ιουλ 09 Ιουν 09 Μαϊ 09 Απρ 09 Μαρ 09 Φεβ 09 Ιαν 09 Δεκ 09 Νοε 09 Οκτ 09 Σεπ 09 Αυγ 09 Ιουλ 09 Ιουν 09 Μαϊ 09 Απρ 09 Μαρ 09 Φεβ 09 Ιαν 09 0 HELLENIC PETROLEUM Share Price ATHEX General Index Κέρδη και Μέρισμα ανά μετοχή O Όμιλος Δημοσιευμένα κέρδη/μετοχή Μέρισμα/μετοχή Κατανομή Μετοχικής Σύνθεσης Αριθμός μετοχών Αριθμός μετόχων % επί του συνόλου Αριθμός μετοχών % επί του συνόλου <= , ,774 3, , ,180 3, , ,168 2, , ,692 6,77 > , ,371 83,44 Σύνολο , , ,00

19 4,5% 7,7% 11,2% 35,5% 41,1% Μετοχική σύνθεση Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας απεικονίζονται στο διπλανό διάγραμμα: Ελληνικό Δημόσιο Paneuropean ΟΙΗ 17 Θεσμικοί επενδυτές Έλληνες Θεσμικοί επενδυτές Ξένοι Ιδιώτες επενδυτές Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση, είναι να διατηρηθεί το συνολικό μέρισμα για το 2010 ύψους 0,45 ανά μετοχή, όπως και στη προηγούμενη χρήση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 3943/2011, προβλέπεται παρακράτηση φόρου 21% επί των μερισμάτων της χρήσης που έληξε στις O Όμιλος Μερισματική πολιτική

20 Ιστορική Αναδρομή του Ομίλου Το 1998, O Όμιλος 18 η ΔΕΠ Α.Ε. μετονομάστηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και εισήχθη στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Κατά τα επόμενα χρόνια, προχώρησε σε συστάσεις και εξαγορές θυγατρικών εταιρειών, όπως η ΕΛ.ΠΕ.Τ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., μέσω της οποίας απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο του διυλιστηρίου ΟΚΤΑ των Σκοπίων, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η HELLENIC PETROLEUM CYPRUS, η ΕΚΟ SERBIA AD και η EKO BULGARIA για την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Κύπρο, Σερβία και Βουλγαρία αντίστοιχα. ντική εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και της INEOS CHLORVINYLS, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής χλωρίουαλκαλικών στην Ευρώπη, για διανομή ρητινών στην Ελλάδα. Το 2003, συγχωνεύθηκε στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Το 2009, με στόχο την ενδυνάμωση του Ομίλου στην η εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., μέσω της οποίας ο Όμιλος απέκτησε το διυλιστήριο Ελευσίνας. Κατά την επόμενη τριετία, ακολούθησαν συστάσεις θυγατρικών εταιρειών, όπως η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., με σκοπό τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της κατασκευής και λειτουργίας εργοστασίου ισχύος 390 MW στη Θεσσαλονίκη, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., με σκοπό την παραγωγή, διάθεση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, αναπτύχθηκε κοινοπραξία των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ (20%) με τις εταιρείες WOODSIDE ENERGY της Αυστραλίας (45%) και REPSOL YPF της Ισπανίας (35%), για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε περιοχές της Λιβύης. Το 2007, με σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικό βήμα αποτέλεσε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και της Ιταλικής EDISON SpA. Στον τομέα Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων υπογράφτηκαν δυο συμβάσεις παραχωρήσεων στις περιοχές West Obayed και Mesaha, στην Αίγυπτο. Το 2008, ολοκληρώθηκε η συμφωνία στρατηγικής συ νεργασίας με την ΕDISON και συστήθηκε η κοινή εταιρεία συμμετοχών ELPEDISON, με στόχο τη δημιουργία ενός σύνθετου ενεργειακού χαρτοφυλακίου, δυναμικότητας 1.500MW 2.000MW, καθώς και την περαιτέρω δραστηριοποίηση στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Στον τομέα εμπορίας χημικών, πραγματοποιήθηκε σημα Επίσης, μεταβιβάστηκαν τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στη Λιβύη στον Γάλλοβελγικό ενεργειακό όμιλο GDF Suez. Στον τομέα της διεθνούς εμπορίας πετρελαιοειδών, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 100% της Opet Aygaz Bulgaria EAD στη Βουλγαρία., ενισχύοντας έτσι το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου στη Ν.Α. Ευρώπη. εγχώρια λιανική αγορά πετρελαιοειδών και την περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορίας, η BP HELLAS μεταβίβασε τα εμπορικά δικαιώματά της στην Ελλάδα στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συμπεριλαμβανομένων του δικτύου πρατηρίων καυσίμων, αποθηκευτικών χώρων, καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών πελατών. Το 2010 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέγερσης νέων μονάδων στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης, για τις οποίες προετοιμάζεται η σύνδεση με τις υφιστάμενες μονάδες και η έναρξη λειτουργίας τους, που προγραμματίζεται να γίνει εντός του Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στο έργο αναβάθμισης του διυλιστηρίου Ελευσίνας, το οποίο έφτασε σε βαθμό ολοκλήρωσης 80%. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους για δημιουργία αξίας, με στόχο τη διασπορά των τεχνικών και επενδυτικών κινδύνων και μετά τη διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, αποφάσισαν την πώληση μέρους των δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή West Obayed στη Δυτική Έρημο της Αιγύπτου, στην εταιρεία VEGAS OIL & GAS S.A. Σκοπός της κοινοπραξίας (VEGAS 70% ΕΛΠΕ 30%) είναι η συνέχιση των ερευνητικών εργασιών στην περιοχή. Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία και η δεύτερη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη Βοιωτίας, δυναμικότητας 420 MW και τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με Φυσικό Αέριο της ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Η υλοποίηση αυτής της επένδυσης, θα ενισχύσει σημαντικά το σύστημα της Νοτίου Ελλάδας με περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια.

21 Διοικητικό Συμβούλιο Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διοικούνται από δεκατριαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεσή του είναι διαμορφωμένη ως εξής: Αναστάσιος Γιαννίτσης Πρόεδρος Εκτελεστικό Mέλος Δ.Σ. Ιωάννης Κωστόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ΘεόδωροςΑχιλλέας Βάρδας Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Αλέξανδρος Κατσιώτης Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Αναστάσιος Μπάνος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Γεράσιμος Λαχανάς Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Γεώργιος Καλλιμόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Δημήτριος Λάλας Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Δημόκριτος Άμαλλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Θεόδωρος Πανταλάκης Παναγιώτης Οφθαλμίδης Σπυρίδωνας Παντελιάς Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας) O Όμιλος (εκπρόσωπος των εργαζομένων) Αλέξιος Αθανασόπουλος 19

22 Διοικητική δομή των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣ.Υ.Π.Π. * ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 20 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ O Όμιλος ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ/Α EKO Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ * Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ Ι ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 Φεβρουαρίου 2015 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών σε συνδυασμό με βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης οδηγούν σε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα Σημαντική επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87 Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. O Όμιλος... 4 Μήνυμα προς τους μετόχους...4 Ο Όμιλος συνοπτικά...9 Ο Όμιλος το 2008...11 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.στα Χρηματιστήρια...13 Ιστορική Αναδρομή...18 Διοίκηση Ομίλου...20

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL ΤΡΙΤΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2012 Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1/19 Εισαγωγή Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας ηγετικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Απολογισμός Διαχείρισης 2008 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Διαχείριση 2008 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 1 Αποτελέσματα 2008 Κύρια σημεία Δύσκολο επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη

Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη 2 nd SOUTH EAST EUROPE ENERGY DIALOGUE Θεσσαλονίκη 21 Μαΐου 2008 1 Αποτελέσματα 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2008 2 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015 Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη Γενική Συνέλευση Μετόχων 25 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός και αποτελέσματα 2014 Στρατηγική Ομίλου Αποτελέσματα & κύριες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008

Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008 Απολογισμός Διαχείρισης 2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008 Διαχείριση 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2008 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Κύκλος εργασιών εκατ. EBITDA εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣIOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ Eπιχειρηματικές Δραστηριότητες

ETHΣIOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ Eπιχειρηματικές Δραστηριότητες ETHΣIOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ 2. Eπιχειρηματικές Δραστηριότητες 26 Επιχειρηματικές Αρχές και Αξίες Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Εστιασμός στα αποτελέσματα Έμφαση στην κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Απολογισμός Διαχείρισης 2005 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Επιχειρησιακό Περιβάλλον Διαχείριση 2005 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2006 Σύνοψη 1 ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87 Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. O Όμιλος... 4 Μήνυμα προς τους μετόχους...4 Ο Όμιλος συνοπτικά...9 Ο Όμιλος το 2008...11 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.στα Χρηματιστήρια...13 Ιστορική Αναδρομή...18 Διοίκηση Ομίλου...20

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές...

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές... ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους μετόχους...5 01 Ο Όμιλος...8 Ο Όμιλος το 2011...9 02 03 04 05 06 07 08 Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12 Ποιοι είμαστε...13 Ολοκληρωμένη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στο πρώτο μέρος αυτής της έκδοσης παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στο πρώτο μέρος αυτής της έκδοσης παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Συνοπτική Έκδοση ΕΤΗΣΙΟΥ ΑπολογισμΟΥ & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Επιδιώκουμε να είμαστε ένας πρωτοπόρος, δυνατός περιφερειακός Όμιλος, με τη βιώσιμη ανάπτυξη πλήρως ενσωματωμένη στη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα προς τους μετόχους 5 01 Ο Όμιλος το 2012 8 Ο Όμιλος το 2012 9 Ο Όμιλος και η Στρατηγική του 11 Ιστορική Αναδρομή του Ομίλου 17 Ο Όμιλος συνοπτικά 18 Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Μήνυμα προς τους Μετόχους 4. Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Μήνυμα προς τους Μετόχους 4. Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός 2006 Μήνυμα προς τους Μετόχους 4 Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6 Διοίκηση Ομίλου 6 Εταιρική Δομή Ομίλου 8 Διοικητική Δομή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 9 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους Μετόχους 5 Ο Όμιλος το 2014 7 Τα ελληνικα πετρελαια στις κεφαλαιαγορές 19 επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Χειμάρας 8Α, Μαρούσι Ετήσιος Απολογισμός

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Χειμάρας 8Α, Μαρούσι Ετήσιος Απολογισμός ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Χειμάρας 8Α, 151 25 Μαρούσι www.helpe.gr 2015 Ετήσιος Απολογισμός 17/2016 2 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ετήσιος Απολογισμός 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΙΑ Α.Γ.Μ: 3082 Ημερομηνία ανάληψης της εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣTΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣTΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Περιεχόμενα I. Ο ΟΜΙΛΟΣ... 5 Μήνυμα προς τους μετόχους... 5 Ο Όμιλος συνοπτικά...10 Ο Όμιλος το 2007...15 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στα Χρηματιστήρια...18 Ιστορική αναδρομή...26 Το Διεθνές Περιβάλλον...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα 29 Ιουνίου 2013 Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 1 Ανασκόπηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών:

Διαβάστε περισσότερα

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθμ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Ετήσιος Απολογισμός 2005 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Από άποψη οικονομικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός (Επισκοπημένος)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν Από το 2006, ως Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δημοσιεύουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να συμβάλουμε στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Περιεχόμενα 6. 7. 8. 9. 10. 11. Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Παρουσίαση της ΈκθεσηςΒιώσιμης Ανάπτυξης...4 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου...7 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ...9 1.2 Ο Όμιλος σε αριθμούς...12

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθμ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα