Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy."

Transcript

1 Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές σχεδίασης στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy. Αποκοπή τμημάτων αντικειμένων Η εντολή Trim. Σύνδεση ασύνδετων τμημάτων Η εντολή Extend. Η τεχνική της συνάρμοσης Η εντολή fillet. Η τεχνική της πλαγιότμησης Η εντολή chamfer.

2 Επιδίωξη της Εργασίας: Πως Σχεδιάζουμε μία Κάτοψη στο AutoCAD Σκοπός της άσκησης είναι να εξετάσουμε τη σχεδίαση στο AutoCAD. Πιο συγκεκριμένα, πως σχεδιάζουμε μία κάτοψη στο AutoCAD. Για αυτό, επιχειρούμε να σχεδιάσουμε στο AutoCAD, τη κάτοψη της Εικόνας 1 που ήδη έχουμε σχεδιάσει στο FINE. Για τη σχεδίαση αυτής τη κάτοψης, θα χρησιμοποιήσουμε τις εντολές Line, Ellipse, για να δημιουργήσουμε το περίγραμμα της κάτοψης. Μετά θα χρησιμοποιήσουμε ανάλογες τεχνικές σχεδίασης με αυτές που εξετάσαμε στο FINE, όπως είναι: H ομοιόθετη αναπαραγωγή σχεδιασμένων αντικειμένων. Η πανομοιότυπη αναπαραγωγή. Η αποκοπή τμημάτων αντικειμένων. Η Επέκταση. Η συνάρμοση και η πλαγιότμηση. Όπως ακριβώς στο FINE, έτσι και στο AutoCAD, αυτές οι τεχνικές θα μας επιτρέψουν να σχεδιάσουμε τους εσωτερικούς τοίχους από τους εξωτερικούς (από το περίγραμμα της κάτοψης), τα ανοίγματα και τα μπαλκόνια, φτάνοντας από το αρχικό περίγραμμα σε μία κάτοψη, λίγο πριν την ολοκληρωμένη κάτοψη της Εικόνας 1. Στις παρακάτω ενότητες, αναλύονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να σχεδιάσουμε στο AutoCAD, τη κάτοψη της Εικόνας 1. Όλη η άσκηση, τόσο η κάτοψη που θα σχεδιάσουμε όσο και η μεθοδολογία που θα α- κολουθήσουμε, βασίζονται στα παραδείγματα του βιβλίου Μάθετε το AutoCAD μέσα από Αρχιτεκτονικά Παραδείγματα, του Γιάννη Κάππου, εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δημιουργούμε ένα νέο σχέδιο, πατώντας το κουμπί A στη πάνω αριστερή γωνία του περιβάλλοντος εργασίας του AutoCAD (Εικόνα 2). Από το πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέγουμε την εντολή: New Drawing Τότε ανοίγει ένα πλαίσιο με διάφορα πρότυπα (Εικόνα 3) που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το σχέδιο που θα δημιουργήσουμε. Από αυτά, επιλέγουμε το πρότυπο Acadiso.dwt και πατάμε ΟΚ. 0.1 Όρια Τα σχεδιαστικά όρια του προτύπου που επιλέξαμε είναι σχεδιαστικές μονάδες. Όμως, οι διαστάσεις της κάτοψης που θα σχεδιάσουμε είναι πολύ διαφορετικές.

3 Εικόνα 1: Η κάτοψη που θα σχεδιάσουμε σ αυτή την άσκηση. Η κάτοψη είναι από το βιβλίο Μάθετε το AutoCAD μέσα από Αρχιτεκτονικά Παραδείγματα, του Γιάννη Κάππου, εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη Από τη παράσταση αυτής της κάτοψης στην Εικόνα 1, παρατηρούμε ότι οι διαστάσεις της είναι μέτρα. Μπορούμε να διατηρήσουμε τα εξ ορισμού όρια, στη βάση του προτύπου που επιλέξαμε για να δημιουργήσουμε το σχέδιο της κάτοψης. Όμως, κάποια διαφορετικά όρια, για παράδειγμα σχεδιαστικές μονάδες, θα ήταν πιο κατάλληλα για αυτή τη κάτοψη. Για αυτό το λόγο, επιχειρούμε να αλλάξουμε τα όρια σχεδίασης από σε Για να ορίσουμε ή να αλλάξουμε τα όρια σχεδίασης στο σχέδιο που σχεδιάζουμε, πληκτρολογούμε την εντολή Limits στη γραμμή εντολών. Στη προτροπή, Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0, 0.0>: πληκτρολογούμε Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0, 0.0>: 0,0 για να δώσουμε τις συντεταγμένες του σημείου στη κάτω αριστερά γωνία της οθόνης σχεδίασης.

4 Εικόνα 2: Το περιβάλλον εργασίας του AutoCAD.

5 Εικόνα 3: Πρότυπα σχεδίων στο AutoCAD. Κάθε ένα από τα πρότυπα σχεδίου που περιέχει το AutoCAD αποτελεί ένα «σκελετό σχεδίου με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όπως μονάδες μέτρησης, σχεδιαστικά όρια, υπομνήματα, κ. ά. Ανάλογα με το σχέδιο που θέλουμε να δημιουργήσουμε, επιλέγουμε και το ανάλογο πρότυπο». [Σαράφης Η., και Τσεμπεκλής Σ., Τεχνικό Σχέδιο με το AutoCAD, Δισίγμα Εκδόσεις, Στη προτροπή, Specify upper right corner or [ON/OFF] <0.0, 0.0>: πληκτρολογούμε Specify upper right corner or [ON/OFF] <0.0, 0.0>: 12,12 για να δώσουμε τις συντεταγμένες του σημείου στη πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγουμε την εντολή zoom. Στη προτροπή, [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/object] <real time>: Πληκτρολογούμε [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/object] <real time>: a για προσαρμόσουμε την οθόνη σχεδίασης στα όρια σχεδίου που έχουμε ορίσει.

6 0.2 Στρώσεις / Επίπεδα Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογούμε την εντολή Layer (Στρώσεις). Τότε ανοίγει ο οδηγός διαχείρισης στρώσεων (Εικόνα 4). Ο οδηγός διαχείρισης στρώσεων στο Auto- CAD είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο οδηγό στο FINE. Όπως στο FINE, χρησιμοποιούμε τον οδηγό διαχείρισης στρώσεων στο AutoCAD, για να δημιουργήσουμε νέες στρώσεις σχεδίασης και να ρυθμίσουμε τα χαρακτηριστικά κάθε στρώσης. Η έννοια της στρώσης δεν είναι ταυτόσημη με την έννοια του ορόφου σε ένα κτίριο. Οι στρώσεις λειτουργούν ώστε για παράδειγμα, να μπορούμε να σχεδιάζουμε ξεχωριστά, δηλαδή σε ξεχωριστές στρώσεις το αρχιτεκτονικό σχέδιο, την ηλεκτρολογική και τη μηχανολογική εγκατάσταση, για τον ίδιο όροφο ενός κτιρίου. Έτσι, το σχέδιο για κάθε έναν όροφο ενός κτιρίου, περιλαμβάνει περισσότερες από μία στρώσεις. Μία από αυτές θα περιέχει τη κάτοψη του ορόφου. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα είναι σχεδιασμένη σε άλλη στρώση και η μηχανολογική εγκατάσταση θα είναι σε μία ακόμα διαφορετική στρώση του σχεδίου μελέτης, για κάθε έναν όροφο του κτιρίου. Για να κατανοήσουμε την έννοια της στρώσης, σ αυτή την άσκηση, θα σχεδιάσουμε τα μπαλκόνια σε μία διαφορετική στρώση, από τα άλλα δομικά στοιχεία στη κάτοψη της κατοικίας, στην Εικόνα 1. Κάθε καινούργιο σχέδιο που δημιουργούμε στο Auto- CAD, περιέχει / περιλαμβάνει μία μόνον στρώση. Αυτή είναι η εξ ορισμού στρώση που έχει το όνομα 0. Έτσι, όταν ανοίγουμε τον οδηγό διαχείρισης στρώσεων, πληκτρολογώντας την εντολή Layer, τότε για ένα καινούργιο σχέδιο, στο παράθυρο των στρώσεων, θα εμφανίζεται μόνον η εξ ορισμού στρώση 0 (Εικόνα 4). Εικόνα 4: O οδηγός διαχείρισης των στρώσεων σ ένα σχέδιο στο AutoCAD.

7 Για να δημιουργήσουμε μία νέα στρώση, εκτός από την εξ ορισμού στρώση 0, πατάμε το κουμπί New Layer (Εικόνα 4) ή πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N. Στην οθόνη στρώσεων, εμφανίζεται μία νέα γραμμή με όνομα στρώσης Layer 1. Για να αλλάξουμε το όνομα της στρώσης, πρώτα επισημαίνουμε / επιλέγουμε το όνομα της νέας στρώσης και μετά πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε να έχει αυτή η στρώση, για παράδειγμα «Μπαλκόνια». Εφόσον δημιουργήσουμε μία ή περισσότερες στρώσεις, μπορούμε να ορίσουμε ή να αλλάξουμε τις ιδιότητες χρώμα, τύπος γραμμής, κ. ά. αυτών των στρώσεων. Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή που ακολουθήσαμε για να ρυθμίσουμε τις ιδιότητες των στρώσεων στο FINE. Για παράδειγμα, για να αλλάξουμε το χρώμα των γραμμών στη νέα στρώση που δημιουργήσαμε, έχοντας επιλέξει αυτή τη στρώση, πατάμε το χρώμα που αυτόματα έχει οριστεί από το πρόγραμμα για αυτή τη στρώση. Τότε ανοίγει η παλέτα των χρωμάτων, απ όπου μπορούμε να επιλέξουμε ένα χρώμα, έστω το μπλε για τη στρώση που δημιουργήσαμε και όπου θα σχεδιάσουμε τα μπαλκόνια. Η επιλογή αυτού του χρώματος σημαίνει ότι τα μπαλκόνια θα σχεδιαστούν με μπλε γραμμές. 1. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ Επιλέγουμε την εξ ορισμού στρώση 0, ως τη τρέχουσα στρώση. Δηλαδή, Πληκτρολογούμε την εντολή Layer. Στην οθόνη των στρώσεων, επιλέγουμε την εξ ορισμού στρώση, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη. Πατάμε το σύμβολο checkmark, ώστε αυτό να εμφανιστεί δίπλα στην εξ ορισμού στρώση, υποδηλώνοντας ότι αυτή είναι η τρέχουσα στρώση, δηλαδή η στρώση που θα σχεδιαστούν όποιες γραμμές ή οντότητες δημιουργήσουμε. Κλείνουμε τον οδηγό διαχείρισης στρώσεων. Αφού ορίσουμε την εξ ορισμού στρώση 0 ως τη τρέχουσα στρώση, ξεκινάμε να σχεδιάζουμε το περίγραμμα της κάτοψης στην Εικόνα 1. Η διαδικασία είναι ακριβώς ανάλογη με αυτή που ακολουθήσαμε για να σχεδιάσουμε το περίγραμμα αυτής της κάτοψης στο FINE. Δηλαδή, 1.1 Εκτελούμε την εντολή Line, επιλέγοντας το εικονίδιο της εντολής, από τη γραμμή εργαλείων ή πληκτρολογώντας Line στη γραμμή εντολών. 1.2 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify first point, πληκτρολογούμε τις συντεταγμένες

8 1,1 του σημείου Α και Enter. Το ζεύγος 1,1 είναι οι Καρτεσιανές συντεταγμένες του σημείου Α, οι οποίες είναι αυθαίρετες και αποτελούν το αρχικό σημείο της σχεδίασης. Το ίδιο αυθαίρετο είναι και το σημείο της αρχής και στη σχεδίαση με το χέρι. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Α. 1.3 Κάνουμε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο κουμπί ΟRΤΗΟ της γραμμής κατάστασης (Εικόνα 1) και ενεργοποιούμε την ορθογώνια σχεδίαση. Ενεργοποιώντας την ορθογώνια σχεδίαση, εξαναγκάζουμε το δρομέα / σταυρόνημα να κινείται μόνον σε οριζόντια και κατακόρυφη κατεύθυνση. 1.4 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: κινούμε το σταυρόνημα δεξιότερα του σημείου Α και πληκτρολογήστε 5.95 και Enter. Η θέση του σταυρονήματος ορίζει τη κατεύθυνση σχεδίασης του ευθυγράμμου τμήματος και η τιμή που πληκτρολογούμε το μήκος του. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Β και σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Εναλλακτικά, στη προτροπή Specify next point:, μπορούμε να δώσουμε τις σχετικές πολικές συντεταγμένες του σημείου Β ως προς το Α. Δηλαδή στη προτροπή Specify next point:, πληκτρολογούμε Specify next που είναι οι σχετικές πολικές συντεταγμένες του σημείου Β ως προς το Α. Τότε θα σχεδιαστεί το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ (Εικόνα 5). Εικόνα 5: Σχεδίαση του εξωτερικού περιγράμματος μίας κάτοψης στο AutoCAD.

9 1.5 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: κινούμε το σταυρόνημα βορειότερα του σημείου Β και πληκτρολογούμε 2.5 και Enter. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Γ και σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΒΓ. 1.6 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: κινούμε το σταυρόνημα δεξιότερα του σημείου Γ, και πληκτρολογούμε 3.40 και Enter. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Δ και σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ. 1.7 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: κινούμε το σταυρόνημα βορειότερα του σημείου Δ και πληκτρολογούμε 4.95 και Enter. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Ε και σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΔΕ. 1.8 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: κινούμε το σταυρόνημα αριστερότερα του σημείου Ε και πληκτρολογούμε 9.35 και Enter. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο Ζ και σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΕΖ. 1.9 Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify next point: πληκτρολογούμε c (close) και Enter. Θα παρατηρήσουμε ότι εντοπίζεται το σημείο A, σχεδιάζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΖA και ολοκληρώνεται το περίγραμμα της κάτοψης (Εικόνα 6). 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Αφού δημιουργήσουμε το περίγραμμα της κάτοψης του σπιτιού που θέλουμε να σχεδιάσουμε (Εικόνα 6), παρατηρούμε ότι οι εσωτερικοί τοίχοι μπορεί να προκύψουν εάν απλά αντιγράψουμε κάθε μία από τις πλευρές του εξωτερικού περιγράμματος και επικολλήσουμε το αντίγραφο κάθε πλευράς, εσωτερικά και σε μία ορισμένη απόσταση από το πρωτότυπο. Η σχεδίαση δηλαδή των εσωτερικών τοίχων στη κάτοψη της Εικόνας 1, απλά περιλαμβάνει την αντιγραφή των πλευρών του εξωτερικού περιγράμματος και την επικόλληση / αναπαραγωγή τους σε προκαθορισμένη απόσταση από το πρωτότυπο. Το AutoCAD, όπως και το FINE, διαθέτει δύο εντολές για την αντιγραφή και αναπαραγωγή γραμμών και οντοτήτων. Την εντολή offset για την παράλληλη ομοιόθετη αναπαραγωγή και την εντολή copy για τη πανομοιότυπη αναπαραγωγή [Γιάννης Κάππος, 2006]. Οι δύο εντολές έχουν πολλά κοινά στοιχεία και πολλές φορές επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα [Γιάννης Κάππος, 2006]. Τόσο η μία (offset) όσο και η άλλη (copy) μας ε- πιτρέπουν να δημιουργήσουμε ένα όμοιο αντικείμενο (αντίγραφο) παράλληλα με κάποιο ήδη σχεδιασμένο και σε συγκεκριμένη απόσταση από αυτό [Γιάννης Κάππος, 2006]. Εκεί που οι δύο εντολές διαφέρουν είναι στα καμπύλα σχήματα, όπου χρησιμοποιούμε την offset για να επιτύχουμε ομόκεντρη αναπαραγωγή, κάτι που δεν μπορεί να κάνει η copy [Γιάννης Κάππος, 2006].

10 Εικόνα 6: Το περίγραμμα της κάτοψης μετά την εκτέλεση της εντολής Line. Όταν έχουμε ευθύγραμμα τμήματα, όπως στη σχεδίαση των τοίχων της κάτοψης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε την offset ή την copy, για την αντιγραφή αναπαραγωγή αυτών των τμημάτων. Παρακάτω, χρησιμοποιούμε την offset για να δημιουργήσουμε τους εσωτερικούς τοίχους, από το εξωτερικό περίγραμμα. Όμως, μπορούμε να έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας την copy. 2.1 Σχεδίαση των Εσωτερικών Τοίχων με την εντολή offset Για να σχεδιάσουμε τους εσωτερικούς τοίχους από το εξωτερικό περίγραμμα μίας κάτοψης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε την εντολή offset ή την copy. Εάν χρησιμοποιήσουμε την offset,τότε για να σχεδιάσουμε τους εσωτερικούς τοίχους, ακολουθούμε τη παρακάτω διαδικασία: Από το πτυσσόμενο μενού Modify, επιλέγουμε την εντολή Offset (Εικόνα 7) Στο προτρεπτικό μήνυμα Specify offset distance or [Through] <Through>: που θα εμφανιστεί στη γραμμή εντολών, πληκτρολογούμε 0.3 που είναι η α- πόσταση της παράλληλης αναπαραγωγής και πατάμε Enter Θα εμφανιστεί το προτρεπτικό μήνυμα Select object to offset or <exit>: και το σταυρόνημα θα μετατραπεί σε επιλογέα. Με τον επιλογέα επιλέγουμε το βορεινό εξωτερικό τοίχο, όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη 1 η κατάδειξη στην Εικόνα Στο επόμενο προτρεπτικό μήνυμα Specify point on side to offset:, δείχνουμε με το σταυρόνημα σε ένα σημείο κάτω από το επιλεγμένο ευθύγραμμο τμήμα, όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη 2 η κατάδειξη στην Εικόνα 7.

11 Εικόνα 7: Η αναπαραγωγή του εξωτερικού περιγράμματος μίας κάτοψης με την εντολή offset. Η αναπαραγωγή μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε τους εσωτερικούς τοίχους από το περίγραμμα της κάτοψης Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 3 και 4 μέχρις ότου δημιουργήσουμε τους εσωτερικούς τοίχους που αντιστοιχούν στα ευθύγραμμα τμήματα ΒΓ, ΔΕ και ΑΖ, όπως φαίνονται στην Εικόνα 7. Ολοκληρώνουμε την εντολή, πατώντας Enter.

12 2.2 Αποκόπτοντας ότι περισσεύει και Επεκτείνοντας ότι δε φτάνει. Οι εντολές Trim και Extend Η αντιγραφή αναπαραγωγή του εξωτερικού περιγράμματος στην Εικόνας 6, χρησιμοποιώντας την εντολή offset, θα δημιουργήσει το περίγραμμα των εσωτερικών τοίχων της κάτοψης (Εικόνα 7). Όμως, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το περίγραμμα των εσωτερικών τοίχων περιέχει τμήματα που θα πρέπει να αποκοπούν τα τμήματα α- νάμεσα σε κάθε εξωτερικό τοίχο και τον αντίστοιχο εσωτερικό αλλά και κάποια τμήματα που θα πρέπει να συνδεθούν. Για να διαγράψουμε ή να κόψουμε τα τμήματα που περισσεύουν τα τμήματα ανάμεσα στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς τοίχους, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή Trim. Για να συνδέσουμε τα ασύνδετα τμήματα του εσωτερικού περιγράμματος θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή Extend. Παρακάτω, περιγράφεται η διαδικασία για να ολοκληρώσουμε / βελτιώσουμε το περίγραμμα των εσωτερικών τοίχων της κάτοψης στην Εικόνα 7, χρησιμοποιώντας τις εντολές Trim και Extend: Αποκοπή των τμημάτων που περισσεύουν. Στην γραμμή εντολών πληκτρολογούμε Trim ή επιλέγουμε από το πτυσσόμενο μενού Modify Trim (Εικόνα 8α) Στο προτρεπτικό μήνυμα Select objects: που θα εμφανιστεί στη γραμμή εντολών, επιλέγουμε τα ευθύγραμμα τμήματα που φαίνονται στην Εικόνα 8α, κάνοντας κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού διαδοχικά πάνω τους, χρησιμοποιώντας τον επιλογέα (που μετατράπηκε το σταυρόνημα) Για να ολοκληρώσουμε την επιλογή των αντικειμένων, πατάμε Enter. Εικόνα 8α: Επιλογή των πλευρών που περικλείουν τα τμήματα που θα αποκοπούν με την εντολή Trim.

13 Εικόνα 8β: Αποκοπή των τμημάτων ποτ περισσεύουν, για τη σχεδίαση των εσωτερικών τοίχων με την εντολή Trim Θα εμφανιστεί το προτρεπτικό μήνυμα Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:. Επιλέγουμε τότε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού ένα από τα σημεία που σημειώνονται σαν τμήματα για αποκοπή, στην Εικόνα 8β Επαναλαμβάνουμε το βήμα 4. τόσες φορές, όσες απαιτείται για να αποκόψου-

14 με όλα τα προεξέχοντα τμήματα. Όταν αποκόψουμε και το τελευταίο τμήμα, πατάμε Enter, για να ολοκληρώσουμε την εντολή Trim Σύνδεση των ασύνδετων τμημάτων. Δεδομένου ότι υπάρχουν τμήματα που δεν συνδέονται, πρέπει να εκτελέσουμε την εντολή Extend. Στην περιοχή εντολών πληκτρολογούμε Extend και Enter ή την επιλέγουμε από το πτυσσόμενο μενού Modify Extend (Εικόνα 9α) Όρια προέκτασης. Στο προτρεπτικό μήνυμα Select objects: που θα εμφανιστεί επιλέγουμε με τον επιλογέα τα ευθύγραμμα τμήματα που σημειώνονται στην Εικόνα 9α, σαν όρια προέκτασης. Για να ολοκληρώσουμε την επιλογή των αντικειμένων, πατάμε Enter Θα εμφανιστεί το προτρεπτικό μήνυμα Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:. Επιλέγουμε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τα τμήματα που θα προεκταθούν (Εικόνα 9β) και ολοκληρώνουμε την εντολή, πατώντας Enter Στην περιοχή εντολών πληκτρολογούμε Trim και Enter ή επιλέγουμε από το πτυσσόμενο μενού Modify Trim Στο προτρεπτικό μήνυμα Select objects: που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε τα ευθύγραμμα τμήματα που περικλείουν τις προεκτάσεις των τμημάτων που έχουμε συνδέσει, κάνοντας κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού διαδοχικά πάνω τους (Εικόνα 9β). Για να ολοκληρώσουμε την επιλογή των ορίων αποκοπής, πατάμε Enter. Εικόνα 9α: Επιλογή των ορίων προέκτασης των τμημάτων που θα επεκταθούν με την εντολή Extend.

15 Εικόνα 9β: Η διαδικασία εκτέλεσης της εντολής Extend, για να συνδέσουμε τα α- σύνδετα τμήματα των εσωτερικών τοίχων της κάτοψης Θα εμφανιστεί το προτρεπτικό μήνυμα Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:. Επιλέγουμε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τις προεκτάσεις των τμημάτων που έχουμε συνδέσει, πέρα από το σημείο σύνδεσης αυτών των τμημάτων (Εικόνα 9β), σαν τμήματα για αποκοπή και ολοκληρώστε την εντολή με Enter. Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας φαίνεται στην Εικόνα 9γ.

16 Εικόνα 9γ: Το περίγραμμα των εσωτερικών τοίχων της κάτοψης που ολοκληρώνει το Δεύτερο βήμα στη σχεδίαση μίας κάτοψης. Με τη σχεδίαση των εσωτερικών τοίχων του σπιτιού μία κάτοψης, όπως αυτό στην Εικόνα 1, ολοκληρώνεται το 2 ο βήμα στη σχεδίαση της κάτοψης. Στην επόμενη ε- νότητα, θα εξετάσουμε πως προοδευτικά μπορούμε να επεκτείνουμε και να βελτιώσουμε το σχέδιο μίας κάτοψης, ώστε από το σχέδιο των εσωτερικών τοίχων της κάτοψης στην Εικόνα 9γ, να δημιουργήσουμε σταδιακά την ολοκληρωμένη κάτοψη της Εικόνας 1.

Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy.

Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy. Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές σχεδίασης στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD.

Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά των Υπόλοιπων Πλευρών & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD.

Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά των Υπόλοιπων Πλευρών & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Εργασία 2 Δεύτερη Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Β : Ανοίγματα, Διαχωριστικά των Υπόλοιπων Πλευρών & Μπαλκόνια. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Γ : Ανοίγματα & Διαχωριστικά των υπόλοιπων πλευρών. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD.

Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Γ : Ανοίγματα & Διαχωριστικά των υπόλοιπων πλευρών. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD Μέρος Γ : Ανοίγματα & Διαχωριστικά των υπόλοιπων πλευρών. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

03. Τροποποίηση σχεδιασμένων οντοτήτων

03. Τροποποίηση σχεδιασμένων οντοτήτων 03. Τροποποίηση σχεδιασμένων οντοτήτων Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Περιεχόμενα 1. Μετατόπιση Αντιγραφή 2. Παράλληλη αντιγραφή 3. Περιστροφή 4. Απότμηση 5. Προέκταση 6. Στρογγύλεμα γωνιών 7. Λοξοτομή γωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1 Μέρος Β : Πρώτη Γνωριμία με το FINE. Η Ιδέα της Σχεδίασης στον Υπολογιστή (Computer Aided Design).

Εργαστήριο 1 Μέρος Β : Πρώτη Γνωριμία με το FINE. Η Ιδέα της Σχεδίασης στον Υπολογιστή (Computer Aided Design). Σκοπός Σχεδίαση Η/Μ Εγκαταστάσεων στον Η/Υ Εργαστήριο 1 Μέρος Β: Πρώτη Γνωριμία με το FINE. Η Ιδέα της Σχεδίασης στον Υπολογιστή (Computer Aided Design). Ιστορική Αναδρομή της Σχεδίασης στον Υ- πολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω μορφές συντεταγμένων με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουμε. Καρτεσιανές συντεταγμένες

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω μορφές συντεταγμένων με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουμε. Καρτεσιανές συντεταγμένες ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Όταν σχεδιάζουμε, πρέπει να προσδιορίζουμε σημεία πάνω σε ένα επίπεδο. Μπορούμε να εντοπίσουμε οποιοδήποτε σημείο στο χώρο, αν ορίσουμε πρώτα ένα απόλυτο, σταθερό σημείο και να μετρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Εργασία 2015 Εμπορικό / Βιομηχανικό Κτίριο στο FINE. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Εξαμηνιαία Εργασία 2015 Εμπορικό / Βιομηχανικό Κτίριο στο FINE. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Εξαμηνιαία Εργασία 2015 Εμπορικό / Βιομηχανικό Κτίριο στο FINE. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σχεδίαση του κεντρικού οριζόντιου δικτύου. Σκοπός Τοποθέτηση Υποδοχέων (φορτίων) στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE.

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Σκοπός Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Δημιουργία Νέας Μελέτης. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Διαδικασία wblock. Καθορισμός Κτιρίου. Σχεδίαση του δικτύου, μίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία wblock. Σκοπός Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Βασική Σχεδίαση και Επεξεργασία

Κεφάλαιο 3 Βασική Σχεδίαση και Επεξεργασία Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Κεφάλαιο 1: Στοιχεία Λειτουργίας του Υπολογιστή και του προγράμματος AutoCAD... 11 Κεφάλαιο 2: Στοιχεία Λειτουργικού Συστήματος... 15 Κεφάλαιο 3: Βασική Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω μορφές συντεταγμένων με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουμε.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω μορφές συντεταγμένων με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουμε. 2. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Όταν σχεδιάζουμε, πρέπει να προσδιορίζουμε σημεία πάνω σε ένα επίπεδο. Μπορούμε να εντοπίσουμε οποιοδήποτε σημείο στο χώρο, αν ορίσουμε πρώτα ένα απόλυτο, σταθερό σημείο και να μετρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Β : Σχεδίαση της Εγκατάστασης σ ένα επίπεδο της πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Β : Σχεδίαση της Εγκατάστασης σ ένα επίπεδο της πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Β : Σχεδίαση της Εγκατάστασης σ ένα επίπεδο της πολυκατοικίας Η εγκατάσταση στο Γραφείο. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4 Προχωρημένες Τεχνικές Σχεδίασης στο FINE. Παράλληλη Ομοιόθετη Αναπαραγωγή Η Εντολή. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή Αντιγραφή

Εργαστήριο 4 Προχωρημένες Τεχνικές Σχεδίασης στο FINE. Παράλληλη Ομοιόθετη Αναπαραγωγή Η Εντολή. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή Αντιγραφή Σκοπός Εργαστήριο 4 Προχωρημένες Τεχνικές Σχεδίασης στο FINE. Βασικές Τεχνικές Σχεδίασης. Παράλληλη Ομοιόθετη Αναπαραγωγή Η Εντολή Offset Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή Αντιγραφή (Copy) Σχεδίαση τόξων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με AutoCAD Περιβάλλον εφαρμογής Βασικές ρυθμίσεις

Σχεδίαση με AutoCAD  Περιβάλλον εφαρμογής Βασικές ρυθμίσεις Σχεδίαση με AutoCAD Ένα από τα πλέον διαδεδομένα και ισχυρά λογισμικά για αρχιτεκτονικό σχεδιασμό είναι το AutoCAD. Στο κεφάλαιο αυτό επιδεικνύονται εισαγωγικά θέματα που χρειάζονται στην φάση αυτή και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του AutoCAD

Εγκατάσταση του AutoCAD Σχεδίαση Εγκαταστάσεων στον Η/Υ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πώς να κατεβάσετε το AutoCAD. Εισαγωγή στο AutoCAD. Σχεδίαση στο AutoCAD. Εγκατάσταση του AutoCAD Γιατί το AutoCAD? Το AutoCAD είναι το πιο γνωστό σχεδιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE.

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Σκοπός Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Δημιουργία Νέας Μελέτης. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Διαδικασία wblock. Καθορισμός Κτιρίου. Σχεδίαση του δικτύου, μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με το AutoCAD

Σχεδίαση με το AutoCAD Σχεδίαση με το AutoCAD Δημιουργία Αποθήκευση Αρχείων, Σχεδίαση & Επεξεργασία Γεωμετρικών Σχημάτων. Το παράθυρο του AutoCAD Δημιουργία - Αποθήκευση Νέου Σχεδίου Από το menu εφαρμογής επιλέγετε New και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το μεσαίο πλήκτρο ενεργοποιεί τα Osnaps μόνο αν η μεταβλητή MBUTTONPAN έχει τιμή 1.

Το μεσαίο πλήκτρο ενεργοποιεί τα Osnaps μόνο αν η μεταβλητή MBUTTONPAN έχει τιμή 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΞΗΣ Ο μηχανισμός OBJECT SNAP ή OSNAP (έλξη σε αντικείμενα) μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε, όποτε χρειάζεται, σημεία σε χαρακτηριστικές θέσεις πάνω σε αντικείμενα του σχεδίου μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 6: Εντολή επεξεργασίας Mirror, Εισαγωγή στα Layer. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 6: Εντολή επεξεργασίας Mirror, Εισαγωγή στα Layer. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 6: Εντολή επεξεργασίας Mirror, Εισαγωγή στα Layer. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

AUTOCAD 2D ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ LABTECH

AUTOCAD 2D ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ LABTECH ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ LABTECH 04_04_Inquiry... 21 04_04_01_Measure Distance (Μέτρηση απόστασης)... 21 04_04_02_Measure Radius (Μέτρηση ακτίνας)... 21 04_04_03_Measure Angle (Μέτρηση γωνίας)...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Σχέδιο 1 2. Σπύρος Ερμίδης. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π

Μηχανολογικό Σχέδιο. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Σχέδιο 1 2. Σπύρος Ερμίδης. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π Μηχανολογικό Σχέδιο Εργαστηριακή Άσκηση 1 Σχέδιο 1 2 Σπύρος Ερμίδης Η παρουσίαση προετοιμάστηκε το ακ. έτος 2014 15 από τον Σερράο Απόστολο (nm11046@mail.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

01. Σχεδίαση με ΗΥ. Dr. Ing. Β. Ιακωβάκης

01. Σχεδίαση με ΗΥ. Dr. Ing. Β. Ιακωβάκης 01. Σχεδίαση με ΗΥ Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Περιεχόμενα 1. Γενικά περί σχεδίασης με ΗΥ 2. Γνωριμία με το AutoCAD 3. Σχεδίαση απλών γεωμετρικών οντοτήτων (γραμμή, ή κύκλος) ) 4. Απαλοιφή σχεδιασμένων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 6η Ενότητα - Εντολές μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 6η Ενότητα - Εντολές μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 6η Ενότητα - Εντολές μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 3η Ενότητα - Βασικές εντολές σχεδίασης και μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 3η Ενότητα - Βασικές εντολές σχεδίασης και μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 3η Ενότητα - Βασικές εντολές σχεδίασης και μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Παπαδόπουλος Χρήστος ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης 1 Λεπτομέριες τοιχοποιϊας Σχεδίαση κάτοψης Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης Ξεκινώντας το πρόγραμμα εμφανίζονται οι επιλογές σχετικά με το τι θέλετε να κάνετε. Δημιουργώντας Νέο Δωμάτιο Όταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 4η Ενότητα - Εντολές σχεδίασης παραλληλόγραμμου, κύκλου και τόξου

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 4η Ενότητα - Εντολές σχεδίασης παραλληλόγραμμου, κύκλου και τόξου Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 4η Ενότητα - Εντολές σχεδίασης παραλληλόγραμμου, κύκλου και τόξου Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ CAD I. Λαμπούδης Δημήτρης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ CAD I. Λαμπούδης Δημήτρης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ CAD I Καρδίτσα 2005 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα... 3 1. Βασικές Έννοιες... 4 2. Τα βασικά του AutoCAD... 7 2.1. Πώς εκκινούμε το πρόγραμμα AutoCAD... 7 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΒΗΜΑ 1. Άνοιγμα προτύπου (template) οριζόντιου Α3 (που δίδεται με την εκφώνηση της άσκησης), εισαγωγή των στοιχείων μας στο υπάρχον υπόμνημα και αποθήκευση του προτύπου με τα προσωπικά μας δεδομένα (αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης

04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης 04. Μορφοποίηση περιεχομένων σχεδίου & σύνθετα εργαλεία σχεδίασης Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Dr.-Ing. Β. Β. Ιακωβάκης Περιεχόμενα I. Μορφοποίηση οντοτήτων 1. Ιδιότητες οντοτήτων 2. Επιλογή χρώματος 3. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Pivot Support.

Pivot Support. Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εκκίνηση προγράμματος

Εκκίνηση προγράμματος Στην απλή αυτή άσκηση θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αντικείμενα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Google Sketchup. Στις ακόλουθες γραμμές περιγράφεται η μεθοδολογίας κατασκευής ενός τραπεζιού, ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Τεχνικό Σχέδιο - CAD Τεχνικό Σχέδιο - CAD Σχεδίαση με Συντεταγμένες ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγμένων Αρχή συστήματος συντεταγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στο AutoCAD

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στο AutoCAD Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στο AutoCAD Δημιουργία Παλέτας Ηλεκτρολογικών Στοιχείων, Σχεδίαση σε Επίπεδα ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρχικά σχεδιάζουμε τα στοιχεία που θέλουμε να εισάγουμε στην παλέτα. Καλό να βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: PowerPoint... 9 Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέας παρουσίασης... 27 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική ζωγραφικής, αντιγραφή, Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Designer Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Tux-Paint ζωγραφικής, αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια Μάθημα 2.6 Τρισδιάστατη στερεά μοντελοποίηση εξαρτημάτων ημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου από ένα σχέδιο δύο διαστάσεων. Ορθές προβολές (Top, Bottom,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 5: Εντολή Array. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 5: Εντολή Array. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 5: Εντολή Array. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 1η Ενότητα - Γενικά για την Ψηφιακή Σχεδίαση. Το λογισμικό AutoCAD και η εφαρμογή του στην επιστήμη του Μηχανικού Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Για να δημιουργήσετε το σχήμα του πιονιού, χρειάζεται να φορτώσετε μια σχετική εικόνα στην άποψη και να την ιχνηλατήσετε.

Για να δημιουργήσετε το σχήμα του πιονιού, χρειάζεται να φορτώσετε μια σχετική εικόνα στην άποψη και να την ιχνηλατήσετε. Άσκηση 3 η 2Δ Σχήματα Καμπύλες II Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργούμε τρισδιάστατα αντικείμενα, ξεκινώντας από τη σχεδίαση του περιγράμματός τους, με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 7: Εντολές σχεδίασης Hatch, Text Εντολές επεξεργασίας Ddedit, Scale, Stretch.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 7: Εντολές σχεδίασης Hatch, Text Εντολές επεξεργασίας Ddedit, Scale, Stretch. ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 7: Εντολές σχεδίασης Hatch, Text Εντολές επεξεργασίας Ddedit, Scale, Stretch. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα

1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα 1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα 1. Σύστημα Συντεταγμένων Το σύστημα συντεταγμένων που έχουμε συνηθίσει από το σχολείο τοποθετούσε το σημείο (0,0) στο σημείο τομής των δυο αξόνων Χ και Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Σχεδίαση με Η/Υ Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός 0_CONT_ (AutoCAD).indd iii τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 4: Εντολή σχεδίασης Arc Εντολές επεξεργασίας Copy, Explode. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 4: Εντολή σχεδίασης Arc Εντολές επεξεργασίας Copy, Explode. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 4: Εντολή σχεδίασης Arc Εντολές επεξεργασίας Copy, Explode. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική»

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Ζωγραφική Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Designer Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Tux-Paint Η Γραμμή Μενού. Η Εργαλειοθήκη του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 7: Εργαστήριο 7: Σχεδίαση χάρτη από μετρήσεις Καθηγητής Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Δρ. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Word Δημιουργία νέου εγγράφου Το σύστημα Βοήθειας του Word...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Word Δημιουργία νέου εγγράφου Το σύστημα Βοήθειας του Word... ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Microsoft Word 2007... 9 92 Δημιουργία νέου εγγράφου... 20 93 Το σύστημα Βοήθειας του Word... 38 94 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου...

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή απόδοσης επιφάνειας

Αλλαγή απόδοσης επιφάνειας Αλλαγή απόδοσης επιφάνειας Σημείωση: Για να κάνετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να δουλεύετε σε 3D (προοπτικό, όψη ή πάνοψη) Θα χρησιμοποιήσετε αυτή την εντολή, όταν θέλετε να αλλάξετε υφή σε κάποια επιφάνεια,

Διαβάστε περισσότερα

Well Seal.

Well Seal. Well Seal Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε την ταινία σας

Ελέγξτε την ταινία σας Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Offset Link.

Offset Link. Offset Link Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Σύνθετα Αντικείµενα. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 6 Σύνθετα Αντικείµενα. Στόχος της άσκησης Άσκηση 6 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 η Ανύψωση Σχημάτων. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 6 η Ανύψωση Σχημάτων. Στόχος της άσκησης Άσκηση 6 η Ανύψωση Σχημάτων Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούμε πως μπορούμε να ανυψώσουμε μία διατομή κατά μήκος μίας καμπύλης spline, η οποία παίζει το ρόλο της διαδρομής, με σκοπό να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset. Άσκηση 7 η Σύνθετα Αντικείμενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία σύνθετων αντικειμένων που δημιουργούνται από τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη Εισαγωγή Η Διαχείριση Πλήκτρων Μacro αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό εφαρμογής της ταμπλέτας. Χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή Πλήκτρων Μacro, μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου 11 Εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας Επεξεργασία Κειμένου Α Γυμνασίου Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μας προσφέρει τη δυνατότητα να: προσθέτουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας τα δικά μας αντικείμενα

Δημιουργώντας τα δικά μας αντικείμενα Δημιουργώντας τα δικά μας αντικείμενα Πως δημιουργούμε ένα αντικείμενο-χαρακτήρα-μορφή; (στο βιβλίο αυτό είτε χρησιμοποιούμε τον όρο «μορφή», είτε αναφερόμαστε στο «αντικείμενο», ή στο «χαρακτήρα», θα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Εργασία 2017 Athens Was: Μελέτη της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, για ένα Ξενοδοχείο. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Εξαμηνιαία Εργασία 2017 Athens Was: Μελέτη της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, για ένα Ξενοδοχείο. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Εξαμηνιαία Εργασία 2017 Athens Was: Μελέτη της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, για ένα Ξενοδοχείο. Σχεδίαση του δικτύου μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σχεδίαση του κεντρικού οριζόντιου δικτύου. Σκοπός Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Γ. Καριώτου ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( ) " " Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( )   Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση Επεξεργαστής κειμένου Word 2003 Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση Για να αλλάξουμε παράγραφο πατάμε Enter. Για να αφήσουμε μία κενή γραμμή, πατάμε μία φορά το Enter. Για να γράψουμε την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το Excel 2007

Γνωρίστε το Excel 2007 Εισαγωγή τύπων Γνωρίστε το Excel 2007 Πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας (=), χρησιμοποιήστε ένα μαθηματικό τελεστή (+,-,*,/) και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πρόσθεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός και αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ Οδηγοί - Mleaders

Πολύ Οδηγοί - Mleaders Web: http://www.loulakis.gr email: info@loulakis.gr Web:http://www.cadseminars.gr mail: info@cadseminars.gr 109 Πολύ Οδηγοί - Mleaders To Autocad 2008 περιέχει καινούργιους Πολύ-οδηγούς (Multileaders)

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών 2 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...26 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD Κεφάλαιο 2: Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης με το AutoCAD...

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD Κεφάλαιο 2: Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης με το AutoCAD... Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...11 1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2010... 11 Υλικός Εξοπλισμός (Hardware):... 11 Λογισμικό (Software):... 11 1.2

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο PowerPoint

Σημειώσεις στο PowerPoint Σημειώσεις στο PowerPoint Τι είναι το PowerPoint; Το PowerPoint 2010 είναι μια οπτική και γραφική εφαρμογή που χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Με το PowerPoint, μπορείτε να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία τομής σε εξάρτημα

Δημιουργία τομής σε εξάρτημα Ξεκινάμε την εφαρμογή Pro/Engineer Student Edition από την συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας (ή από το κουμπί Έναρξη/PTC/ProEngineer Student Edition/ProEngineer Student Edition) Επιλέγουμε File Open (ή

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης. 1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης

1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης. 1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης ΜΑΘΗΜΑ 2 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Κατανόηση Και Αλλαγή Μεταξύ Προβολών Εμφάνισης Της Παρουσίασης 2. Καρτέλα Διάρθρωσης (Outline Tab) 3. Προσθήκη Νέας Διαφάνειας 4. Αλλαγή Διάταξης Διαφάνειας 5. Προσθήκη Κειμένου Και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Draw for Children. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης Draw for Children. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Πως ανοίγουμε το πρόγραμμα ζωγραφικής Drawing for children...3 2. Οι λειτουργίες του Drawing for children...3 3. Άνοιγμα νέας σελίδας...4 4. Αναίρεση...4 5. Σβήσιμο...4 6. Μολυβοθήκη εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD

Τεχνικό Σχέδιο - CAD Τεχνικό Σχέδιο - CAD Εντολές Τροποποίησης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Επιλογή και Απαλοιφή Αντικειμένων Επιλογή Ενός Αντικειμένου 1. Εκτελούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι Εκπαιδευτικό παράδειγμα για την εκμάθηση σχεδίασης με την βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου Auto

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...25 Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή δεδομένων...44 Κεφάλαιο 4: Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Κεφάλαιο 2: Microsoft Access

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Κεφάλαιο 2: Microsoft Access Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 Κεφάλαιο 2: Microsoft Access 2002... 20 Κεφάλαιο 3: Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office ΧΡ... 36

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή/ απομάκρυνση συμβόλων παραγράφου

Εισαγωγή/ απομάκρυνση συμβόλων παραγράφου 3.3.2.1 Εισαγωγή/ απομάκρυνση συμβόλων παραγράφου Υπάρχει μία μικρή διαφορά μεταξύ της λέξης παράγραφος, όπως τη χρησιμοποιούμε εδώ και όπως κοινώς χρησιμοποιείται. Τεχνικά, μία παράγραφος είναι ένα μπλοκ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή εικόνας / γραφικού - διαγράμματος σε έγγραφο

Εισαγωγή εικόνας / γραφικού - διαγράμματος σε έγγραφο 3.4.2.1 Εισαγωγή εικόνας / γραφικού - διαγράμματος σε έγγραφο Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο Αν και ένα έγγραφο περιέχει ως επί το πλείστο κείμενο, μπορείτε να εισάγετε σε αυτό και άλλα αντικείμενα. Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα