Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου * Φίλιππος Σφυρής, MSc ** 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ιχνηλασιµότητα των προϊόντων δεν είναι καινούρια έννοια στις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και ιδιαίτερα σε αυτές των τροφίµων. Η αναµφισβήτητη αξία της σαν ένα πολύτιµο εργαλείο για την Ασφάλεια των τροφίµων και των ίδιων των επιχειρήσεων έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση κάποιου Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας - έστω πρώιµης µορφής - από τις περισσότερες επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια η Ιχνηλασιµότητα έχει έλθει στο προσκήνιο λόγω των πολλών και σοβαρών περιπτώσεων διατροφικών κρίσεων, οι οποίες έχουν ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές σε θέµατα Ποιότητας των τροφίµων. Παράλληλα, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι αρµόδιες αρχές κάθε κράτους-µέλους της Ε.Ε εισήγαγαν πιο αυστηρές Οδηγίες και Κανονισµούς για την Ασφάλεια και Ποιότητα τροφίµων, µερικές από τις οποίες αναφέρονται συγκεκριµένα στις απαιτήσεις για Ιχνηλασιµότητα [1]. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων καλούνται πλέον να ακολουθήσουν νέες στρατηγικές στο ζήτηµα της Ασφάλειας των προϊόντων τους και ειδικότερα στην Ιχνηλασιµότητα, εισάγοντας νέες διαδικασίες και τεχνολογίες. Παρόλο που αρχικά η «συµµόρφωση» αυτή µπορεί να εκληφθεί ως ένας παράγοντας αύξησης του κόστους, µια κατάλληλη στρατηγική για την υλοποίηση ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις τροφίµων να αποκτήσουν πολλά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα, ένα από τα οποία είναι η µείωση του κόστους. Το άρθρο αυτό έχει σκοπό: Να ορίσει µε σαφή τρόπο τις έννοιες που έχουν σχέση µε τα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας, στο πλαίσιο τόσο της παραγωγικής διαδικασίας όσο και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Να παρουσιάσει τις βασικές αρχές και προδιαγραφές για την υλοποίηση Συστηµάτων Ιχνηλασιµότητας, ώστε να ικανοποιούνται οι πραγµατικές ανάγκες των Ελληνικών επιχειρήσεων τροφίµων. Να βοηθήσει στην κατανόηση των απαιτήσεων για Ιχνηλασιµότητα και να αναδείξει τα επιπρόσθετα εσωτερικά οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν οι επιχειρήσεις τροφίµων από ένα Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας.

2 Να προτείνει ένα συγκεκριµένο πλάνο για την υλοποίηση ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας από τις επιχειρήσεις, είτε αυτές ασχολούνται µε την παραγωγή και την συσκευασία, είτε µε την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση των τροφίµων. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας: Σύστηµα που παρακολουθεί συνεχώς τα προϊόντα καθώς αυτά διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα ή µετασχηµατίζονται στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας παρέχει δεδοµένα για τους δύο βασικούς τύπους Ιχνηλασιµότητας: Προς τα εµπρός (Downstream) Ιχνηλασιµότητα: ξεκινώντας από µία συγκεκριµένη παρτίδα πρώτης ύλης (Lot), να φτάσουµε στον εντοπισµό όλων των παρτίδων τελικών προϊόντων που παρήχθησαν. Προς τα πίσω (Upstream) Ιχνηλασιµότητα: γνωρίζοντας την παρτίδα του τελικού προϊόντος (Lot), να ανιχνεύσουµε τις Α ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή της. Ένα Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας αποτελείται από τρια υποσυστήµατα: 1) Σύστηµα ιαδοχικής Ιχνηλασιµότητας -1: καλύπτει την διακίνηση προϊόντων µεταξύ της επιχείρησης και των προµηθευτών της. Η διαδοχική Ιχνηλασιµότητα -1 είναι ιδιαίτερα σηµαντική τόσο για τις επιχειρήσεις Λιανικού Εµπορίου, οι οποίες διαθέτουν µεγάλο αριθµό προµηθευτών και προµηθευόµενων ειδών ανά είδος, όσο και για τις επιχειρήσεις µεταποίησης, οι οποίες προµηθεύονται από άλλες εταιρίες τα απαιτούµενα υλικά συσκευασίας και τις Α ύλες. 2) Σύστηµα Εσωτερικής Ιχνηλασιµότητας (Internal Traceability): καλύπτει την διακίνηση και τον µετασχηµατισµό των προϊόντων µέσα στην ίδια την επιχείρηση. Η εσωτερική Ιχνηλασιµότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης, διότι υπάρχει µια σηµαντική παραγωγική διαδικασία η οποία κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες και σύµφωνα µε προκαθορισµένες τεχνικές προδιαγραφές µετασχηµατίζει τις Α ύλες σε τελικά προϊόντα. 3) Σύστηµα ιαδοχικής Ιχνηλασιµότητας +1: καλύπτει την διακίνηση προϊόντων µεταξύ της επιχειρήσης και των πελατών της. Η διαδοχική Ιχνηλασιµότητα +1 είναι ιδιαίτερα σηµαντική τόσο για τις επιχειρήσεις που προµηθεύουν µε Α ύλες και υλικά συσκευασίας τις Βιοµηχανίες

3 Τροφίµων, όσο και για τις ίδιες τις Βιοµηχανίες οι οποίες προµηθεύουν µε τα τελικά προϊόντα τα Σηµεία Λιανικής Πώλησης. ιάγραµµα 1: Υποσυστήµατα και τύποι Ιχνηλασιµότητας 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Τα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας δεν εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των τροφίµων διότι αυτή εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τις διαδικασίες που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις. Τα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας εξυπηρετούν την ασφάλεια των τροφίµων, των καταναλωτών και των ιδίων των επιχειρήσεων. Παρακολουθούν τα ίδια τα προϊόντα και τις διαδικασίες της επιχείρησης, και στην περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος από το οποίο µπορεί να προκύψει κάποιο ελαττωµατικό προϊόν δίνουν όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για την αποτελεσµατική ανάκληση της ελαττωµατικής παρτίδας αλλά και για τον άµεσο εντοπισµό της αιτίας του προβλήµατος. Ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει γενικά να καλύπτει τις παρακάτω γενικές αρχές που αναφέρονται στο διεθνές Πρότυπο ISO για την σχεδίαση συστηµάτων Ιχνηλασιµότητας τροφίµων [2]: Συµµόρφωση µε την υπάρχουσα Νοµοθεσία Κάλυψη των συγκεκριµένων απαιτήσεων της επιχείρησης Ευκολία εγκατάστασης Βέλτιστη σχέση κόστος / όφελος Εστίαση στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα Επιδεκτικότητα επαλήθευσης Αξιόπιστη λειτουργία Επιπλέον, η πρακτική στην Ελληνική Βιοµηχανία Τροφίµων έχει δείξει ότι ένα Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας είναι αποτελεσµατικό όταν καλύπτει τις παρακάτω βασικές προδιαγραφές:

4 3.1 Πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο Η αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας εξαρτάται από την ικανότητά του να δίνει στοιχεία για το «τι πραγµατικά έγινε» και όχι για το «τι έπρεπε να γίνει». Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα ιχνηλασιµότητας πρέπει να παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο τις διαδικασίες και τελείως ανεξάρτητα, χωρίς δηλαδή να αποτελεί τµήµα των διαδικασιών αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση ο εντοπισµός του λάθους που προέρχεται από τον χειριστή µιας διαδικασίας είναι από εξαιρετικά δύσκολος έως αδύνατος. 3.2 ιασύνδεση µε σταθµούς κωδικοποίησης Βασικό δοµικό στοιχείο ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας είναι η Κωδικοποίηση των τροφίµων, δηλ. η ταυτοποίησή τους µε τις πληροφορίες που τα συνοδεύουν (Lot, Ηµ. Λήξης, κτλ) κατά την διάρκεια της παραγωγικής τους διαδικασίας, όπως επίσης και η κωδικοποίηση των χώρων παραγωγής και αποθήκευσής τους. Τα συστήµατα κωδικοποίησης πρέπει να είναι ηλεκτρονικά συνδεδεµένα µε το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας. Με την ανταλλαγή στοιχείων επιτυγχάνεται η κεντρική διαχείριση των εκτυπωτικών σταθµών και η επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων της κωδικοποίησης, ενώ διευκολύνεται η συλλογή σε µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων όλων των πληροφοριών για το «ιστορικό» (προέλευση, τοποθεσία, κτλ) των τροφίµων. 3.3 Παρακολούθηση ιαδικασιών Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας είναι τελείως ξεχωριστό από το σύστηµα HACCP ή άλλα Συστήµατα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων. Το HACCP είναι µια σειρά συγκεκριµένων διαδικασιών, ενώ το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου και παρακολούθησης όλων των διαδικασιών που έχουν σχέση µε την παραγωγή και διακίνηση των τροφίµων σε µια επιχείρηση. Είναι γεγονός ότι οι επιµέρους διαδικασίες και τα αντίστοιχα µηχανογραφικά συστήµατα που τις υποστηρίζουν (ERP, WMS, MRP, κτλ) ενσωµατώνουν καταγραφές Ιχνηλασιµότητας, οι οποίες δεν αποτελούν από µόνες τους ολοκληρωµένο Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας, µπορούν όµως να ενσωµατωθούν σε αυτό. 3.4 Ελαχιστοποίηση ανθρώπινης παρέµβασης Η καθηµερινή λειτουργία του συστήµατος δεν πρέπει να απαιτεί εξάρτηση από χειριστές, διότι η εισαγωγή στοιχείων από ανθρώπους εµπεριέχει τον κίνδυνο του λάθους. Όσο πιο αυτοµατοποιηµένη και µηχανογραφηµένη είναι µία επιχείρηση τόσο πιο εύκολα µπορεί να εγκαταστήσει ένα αποτελεσµατικό Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα άµεσης σύνδεσης µε τα συστήµατα αυτοµατισµού και µηχανογράφησης της επιχείρησης. 3.5 ιαχείριση Ποιοτικών Ελέγχων Πρέπει να εξασφαλίζεται η διαχείριση των αποτελεσµάτων των ποιοτικών ελέγχων που διενεργεί η επιχείρηση σε κάθε στάδιο επεξεργασίας, καθώς επίσης και να τα συνδέει άρρηκτα µε την ταυτότητα της παρτίδας του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε για έλεγχο. Επίσης, τα µη συµµορφούµενα προϊόντα πρέπει να διαχειρίζονται µε αξιοπιστία: να καταγράφεται, δηλαδή, η χρονική στιγµή που εισάγονται εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία έτσι ώστε

5 να υπολογίζεται ακριβώς το πώς και το πόσο επηρεάζουν τα εξ αυτών παραγόµενα προϊόντα. 3.6 Συνεργασία µε υπάρχοντα επιχειρησιακά συστήµατα Πρέπει να εξασφαλίζεται η αρµονική ολοκλήρωση και συνεργασία µε τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα και τα συστήµατα αυτοµατισµού της επιχείρησης. Εδώ πρέπει να τονιστεί η θεµελιώδης διαφορά του Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας µε τα συστήµατα µηχανοργάνωσης (ERP): Σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ISA SP-95 για την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών συστηµάτων µε τα συστήµατα της παραγωγής [3], τα µηχανογραφικά συστήµατα τοποθετούνται σε επίπεδο Planning της επιχείρησης και ασχολούνται µε δραστηριότητες όπως ο οικονοµικός προγραµµατισµός, ο σχεδιασµός των logistics, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και των σχέσεων µε τους πελάτες, κτλ. Τα ERP λειτουργούν µε βάση την λογική των συναλλαγών (transactions) και ενηµερώνονται σε επίπεδο ηµέρας ή εβδοµάδας (batch). Αντίθετα, τα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας εµπίπτουν στην κατηγορία των MES (Manufacturing Execution Systems), τα οποία ασχολούνται µε δραστηριότητες όπως η διαχείριση, ο προγραµµατισµός και η παρακολούθηση της παραγωγής. Τα MES λειτουργούν µε βάση την λογική των συµβάντων (events) και ενηµερώνονται σε πραγµατικό χρόνο (real-time) [4]. 3.7 ιαχείριση έκτακτων συµβάντων Το σύστηµα πρέπει να ανταποκρίνεται άµεσα στις αποκλίσεις του προγράµµατος παραγωγής (π.χ. προϊόντα εκτός προδιαγραφών) και σε έκτακτα συµβάντα (π.χ. έλλειψη Α ύλης, βλάβη µηχανής) και να ενηµερώνει άµεσα τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων. 3.8 ιαχείριση παραγγελιών και φορτώσεων Το σύστηµα πρέπει να παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση για τους παραλήπτες µιας συγκεκριµένης παρτίδας προϊόντος. Πρέπει δηλαδή να διαχειρίζεται παραγγελίες πελατών και φορτώσεις εµπορευµάτων είτε ανεξάρτητα είτε σε άµεση επικοινωνία µε το σύστηµα εµπορικής διαχείρισης και διαχείρισης αποθήκης (εφόσον υπάρχουν τέτοια συστήµατα στην επιχείρηση). 3.9 Παρακολούθηση υλικών συσκευασίας Στη Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών, το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας πρέπει επιπλέον να παρακολουθεί τα υλικά συσκευασίας που έρχονται σε άµεση επαφή µε τα τρόφιµα, όπως ορίζεται από τον κανονισµό 1935/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης [5] Επεκτασιµότητα, ευελιξία, ευχρηστία Το σύστηµα πρέπει να είναι φιλικό στον µη έµπειρο χρήστη και σχεδιασµένο µε γνώµονα την ευελιξία και την επεκτασιµότητα, έτσι ώστε να καλύπτει απρόσκοπτα τόσο τις τρέχουσες όσο και τις µελλοντικές ανάγκες κάθε επιχείρησης.

6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ανάγκη για την υιοθέτηση ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας από τις Βιοµηχανίες Τροφίµων προέρχεται τόσο από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι απαιτήσεις από τη Νοµοθεσία, τους πελάτες και τους προµηθευτές, όσο και από εσωτερικά κίνητρα όπως η αποτελεσµατικότερη διαχείριση του ρίσκου και η βελτίωση της αποδοτικότητας. ιάγραµµα 2: Απαιτήσεις για Ιχνηλασιµότητα στη Βιοµηχανία Τροφίµων 4.1 Απαιτήσεις από τη Νοµοθεσία Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θέσει τα τελευταία χρόνια τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας ως µια από τις κεντρικές της προτεραιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ήδη εισαχθεί και συνεχίζουν να εισάγονται νέες οδηγίες και κανονισµοί, οι οποίοι απαιτούν την ύπαρξη και λειτουργία συστηµάτων ιχνηλασιµότητας σε κάθε επιχείρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίµων. Βάσει της Νοµοθεσίας της Ε.Ε., οι επιχειρήσεις τροφίµων πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν (α) τις επιχειρήσεις από τις οποίες έχουν προµηθευτεί εµπορεύµατα, υλικά συσκευασίας ή Α ύλες και (β) τις επιχειρήσεις στις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους. Αυτό σηµαίνει ότι η Νοµοθεσία προβλέπει την ιαδοχική Ιχνηλασιµότητας (-1 και +1) αλλά όχι την Εσωτερική. Η ύπαρξη όµως της Εσωτερικής Ιχνηλασιµότητας θεωρείται δεδοµένη σε κάθε επιχείρηση, διότι χωρίς αυτή δεν µπορεί να λειτουργήσει ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας που θα επιτρέπει την πραγµατοποίηση στοχευµένων αποσύρσεων. Σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής του Κανονισµού 178/2002 [6], η απόφαση για το πόσο λεπτοµερής θα είναι η Εσωτερική Ιχνηλασιµότητα εξαρτάται από τη φύση και το µέγεθος της επιχειρήσης.

7 Για παράδειγµα, σε επιχειρήσεις αποθήκευσης και διακίνησης όπου οι διαδικασίες είναι σχετικά απλές, µπορεί να είναι επαρκές ένα απλό Σύστηµα Εσωτερικής Ιχνηλασιµότητας για τις καταγραφές στοιχείων όπως η θερµοκρασία και η υγρασία. Αντίθετα, σε µια επιχείρηση µεταποίησης ή συσκευασίας, απαιτείται προσεκτική σχεδίαση και µελέτη της διαδικασίας παραγωγής, ανεξάρτητα µε το εαν η συλλογή στοιχείων γίνεται χειροκίνητα, αυτόµατα ή και τα δυο. Επίσης, σε πολύ µικρές επιχειρήσεις, ένα χειρόγραφο σύστηµα θα ήταν αρκετό, σε µεγαλύτερες όµως επιχειρήσεις όπου υπάρχουν αρκετοί εµπλεκόµενοι µε σύνθετες προϊοντικές διαδικασίες, πρέπει να ακολουθείται η λογική της υιοθέτησης ενός µηχανογραφηµένου και αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Εσωτερικής Ιχνηλασιµότητας. 4.2 Απαιτήσεις από πελάτες και προµηθευτές Πέρα από την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία, µια κύρια ανάγκη που ωθεί τις Ελληνικές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών τους. Η βασική απαίτηση εδώ είναι η τεκµηρίωση των ορίων ευθύνης µεταξύ της επιχείρησης και των προµηθευτών της. Για να εξασφαλίζεται αυτό, θα πρέπει οι Βιοµηχανίες τροφίµων να διαθέτουν αξιόπιστα συστήµατα που θα ικανοποιούν τις εξής απαιτήσεις: Επαρκής ταυτοποίηση των συσκευασιών των τροφίµων και των µονάδων µεταφοράς τους (κιβώτια, παλέτες), η οποία συνδέεται µονοσήµαντα µε τα δεδοµένα και τις συνθήκες των διαδικασιών παραγωγής. υνατότητα για άµεση ενηµέρωση των πελατών τους, είτε είναι «εξωτερικοί» (διανοµείς, επιχειρήσεις λιανεµπορίου, κτλ) είτε «εσωτερικοί» (αποθήκες ή άλλα εργοστάσια της ίδιας επιχείρισης), σε περίπτωση που διαπιστώσουν πρόβληµα σε κάποιο προϊόν. Στην περίπτωση που οι πελάτες διαπιστώσουν πρόβληµα σε κάποιο προϊόν, οι επιχειρήσεις αποκρίνονται άµεσα µε την παροχή επαρκών και αξιόπιστων δεδοµένων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο ταχύτατος εντοπισµός της πηγής αλλά και της έκτασης του προβλήµατος. 4.3 Εσωτερικές απαιτήσεις / οφέλη Τα τελευταία χρόνια, η πρακτική στην Ελληνική Βιοµηχανία έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις που εγκαθιστούν ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας απολαµβάνουν σηµαντικά οφέλη, που σχετίζονται τόσο µε την θεµελίωση σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και προµηθευτές τους, όσο και µε την βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Τα οφέλη που προκύπτουν από την λειτουργία ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας µπορούν να ταξινοµηθούν σε δυο γενικές οµάδες:

8 4.3.1 Οφέλη που σχετίζονται µε την διαχείριση του ρίσκου Άµεση αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων µε δραµατική µείωση του χρόνου εντοπισµού του προβλήµατος. Τεκµηρίωση των θέσεων και ισχυρισµών της επιχείρησης για την ποιότητα και τις ιδιότητες του προϊόντος. ιασφάλιση της Ποιότητας των προϊόντων µέσα από την κάλυψη των απαιτήσεων των Προτύπων Ποιότητας και την αξιόπιστη καταγραφή των ποιοτικών ελέγχων. υνατότητα άµεσης και στοχευµένης ανάκλησης σε περιπτώσεις κρίσεων. Αντιµετώπιση του προβλήµατος των αποµιµίσεων προϊόντων (counterfeiting) [7] Οφέλη που σχετίζονται µε τη βελτίωση της αποδοτικότητας Αυτοµατοποίηση της συλλογής δεδοµένων, µείωση χειρόγραφων εντύπων και πρόληψη λαθών από χειριστές. Μείωση του κόστους ανάκλησης λόγω της στοχευµένης απόσυρσης σε επίπεδο παρτίδας. Πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο για το τρέχον απόθεµα Α υλών, ηµιετοίµων και ετοίµων προϊόντων. Kαλύτερη διαχείριση πόρων στον προγραµµατισµό της παραγωγής. Υποστήριξη της ορθής λήψης αποφάσεων, µέσα από την πρόσβαση στα δεδοµένα της παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο. Μείωση του χρόνου προετοιµασίας και εκτέλεσης φορτώσεων και δραµατική µείωση του κόστους που προκύπτει από λανθασµένες τοποθετήσεις και αναζητήσεις εµπορευµάτων. ραστική αύξηση της παραγωγικότητας λόγω του ότι παρέχεται η δυνατότητα για άµεση αντίδραση σε απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες είναι πολύ συχνές σε µια παραγωγική διαδικασία. 5. ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Για να υλοποιηθεί ένα Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας σε µια επιχείρηση, πρέπει να γίνει µια µελέτη που θα καθορίζει το επίπεδο της Ιχνηλασιµότητας που απαιτείται να καλύψει η επιχείρηση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας για τον συγκεκριµένο κλάδο, των πελατών και των προµηθευτών της, καθώς και της ίδιας της επιχείρησης. Ο καθορισµός αυτός γίνεται από την διοίκηση της επιχείρησης σε συνεργασία µε εταιρία ολοκλήρωσης συστηµάτων (Systems Integrator), εξειδικευµένη στα Συστήµατα Κωδικοποίησης και Ιχνηλασιµότητας Προϊόντων. Η υλοποίηση ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας πραγµατοποιείται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα όταν ακολουθούνται τα εξής βήµατα:

9 Α. Αναλυτική παράθεση στόχων και προδιαγραφών Το 1 ο βήµα ξεκινά µε την δηµιουργία µιας οµάδας εργασίας η οποία περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα στελέχη από την επιχείρηση που σχετίζονται άµεσα µε το ζήτηµα της Ιχνηλασιµότητας (Logistics Manager, Production Manager, Quality Assurance Manager). Αυτή η οµάδα ορίζει τους συγκεκριµένους στόχους που θέλει να επιτύχει η επιχείρηση, µέσα από την επίγνωση των απαιτήσεων για Ιχνηλασιµότητα, την κατανόηση των συστάσεων από φορείς [8] και οργανισµούς [9] και την ανάλυση των κινδύνων της επιχείρησης πριν και µετά την εισαγωγή του συστήµατος. Β. Ανάλυση της ροής των διαδικασιών της επιχείρησης Το 2 ο βήµα αφορά την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά την ροή της πληροφορίας και των προϊόντων τόσο εσωτερικά µέσα στην επιχείρηση, όσο και σε σχέση µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της. Η οµάδα εργασίας καταγράφει πώς λειτουργεί η επιχείρηση σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραλαβή των Α υλών από τους προµηθευτές (-1) έως την αποστολή του τελικού προϊόντος στους πελάτες (+1). Γ. Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης Στο 3 ο βήµα, η ροή των διαδικασιών της επιχείρησης θα πρέπει να αξιολογηθεί µε βάση τις βασικές προδιαγραφές για Ιχνηλασιµότητα, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3. Αν υπάρχουν σηµεία όπου οι προδιαγραφές δεν καλύπτονται επαρκώς, η εταιρία υλοποίησης σε συνεργασία µε την οµάδα εργασίας προτείνει συγκεκριµένες διορθώσεις και αλλαγές στην διαδικασία.. Ανάλυση απαιτήσεων για ταυτοποίηση και κωδικοποίηση προϊόντων Στο 4 ο στάδιο, αφού η εταιρία υλοποίησης έχει µελετήσει την υπάρχουσα κατάσταση της επιχείρησης, υποβάλει µια αρχική πρόταση µε την ανάλυση των απαιτήσεων για ταυτοποίηση και κωδικοποίηση τόσο των Α υλών όσο και των προϊόντων της επιχείρησης σε επίπεδο ηµιετοίµων, τελικών προϊόντων, κιβωτίων, παλετών, κτλ. Η αρχική αυτή πρόταση εξετάζεται από την επιχείρηση, έτσι ώστε να συµφωνηθούν οι τελικές προδιαγραφές. Ε. Υλοποίηση συστήµατος Για να υλοποιηθεί το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τα εξής διαδοχικά συστήµατα: Σύστηµα Κωδικοποίησης, για την ταυτοποίηση και κωδικοποίηση των προϊόντων. Λογισµικό Ιχνηλασιµότητας, για την συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των πληροφοριών κωδικοποίησης.

10 ιάγραµµα 3: Τυπικό Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory 5.1 Σύστηµα Κωδικοποίησης Το Σύστηµα Κωδικοποίησης δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των προϊόντων και των µονάδων µεταφοράς τους µε τις πληροφορίες παραγωγής και διακίνησης. Η κωδικοποίηση των τροφίµων γίνεται µε την χρήση ειδικών βιοµηχανικών εκτυπωτών τόσο κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας όσο και κατά την διάρκεια της αποθήκευσης και διακίνησής τους. Για την κωδικοποίηση χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι και τεχνολογίες οι οποίες διαφέρουν ανάλογα µε το εάν αυτή εφαρµόζεται σε τεµάχια, κιβώτια ή παλέτες. Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα κωδικοποίησης δεν περιλαµβάνει µόνο τους εκτυπωτές κωδικών αλλά και την απαιτούµενη µεταξύ τους διασύνδεση, τη επικοινωνία τους µε τα υπόλοιπα συστήµατα της επιχείρησης, το λογισµικό σχεδίασης των ετικετών, το σύστηµα της κεντρικής διαχείρισης των εκτυπωτών, το σύστηµα συλλογής δεδοµένων εκτύπωσης και το σύστηµα ελέγχου της αναγνωσιµότητας των κωδικών. ιάγραµµα 4: Τυπικό Σύστηµα Κωδικοποίησης Smart Code Κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, η κωδικοποίηση γίνεται κυρίως πάνω στα ίδια τα τρόφιµα (ατοµικές συσκευασίες) και περιλαµβάνει

11 πληροφορίες Ιχνηλασιµότητας, όπως η ηµεροµηνία λήξης, κωδικούς παραγωγής, αριθµούς παρτίδας (Lots), επωνυµία κατασκευαστή, βάρος, ποσότητες, περιγραφή περιεχοµένου, µε µορφή είτε αναγνώσιµη από τον άνθρωπο είτε από µηχανές (barcodes EAN 13, EAN 128, 2-D, RFID, κτλ). Κωδικοποίηση τεµαχίων µε πληροφορίες ιχνηλασιµότητας Κατά την διάρκεια της αποθήκευσης / διακίνησης, η κωδικοποίηση γίνεται πάνω στις οµαδικές συσκευασίες των τροφίµων και τις µονάδες µεταφοράς και αποθήκευσής τους και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση, καθώς και πληροφορίες ιχνηλασιµότητας όταν αυτό είναι απαραίτητο. Σε κάθε παλέτα, είτε είναι οµοιογενής είτε µικτή, απαιτείται να εκτυπώνεται ο µοναδικός κωδικός αναγνώρισης µονάδων µεταφοράς SSCC (Serial Shipping Container Code) [10]. Οι µεταβλητές πληροφορίες που εκτυπώνονται στις παλέτες αποτελούν τον κόµβο «συνάντησης» της παραγωγής και της αποθήκευσης µε το κεντρικό επιχειρησιακό πληροφοριακό σύστηµα και κατ επέκταση µε τα συστήµατα των υπόλοιπων εµπλεκοµένων επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κωδικοποίηση κιβωτίου και παλέτας µε πληροφορίες διακίνησης και ιχνηλασιµότητας Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικές προδιαγραφές κωδικοποίησης κατά την παραγωγική διαδικασία και την διακίνηση και αποθήκευση, όσον αφορά την τοποθεσία της επισήµανσης, το περιεχόµενο της πληροφορίας, τον φορέα κωδικοποίησης, τη µορφή της πληροφορίας, τη συνήθη µέθοδο κωδικοποίησης και την κατάλληλη τεχνολογία για κάθε περίπτωση.

12 Πίνακας 1: Προδιαγραφές Κωδικοποίησης Κωδικοποίηση Τροφίµων Τοποθεσία Περιεχόµενο Παραγωγική ιαδικασία τεµάχια ατοµικές συσκευασίες ηµεροµηνία λήξης, κωδικοί παραγωγής, επωνυµία κατασκευαστή, βάρος, ποσότητες, περιγραφή περιεχοµένου, κτλ ιακίνηση / Αποθήκευση κιβώτια, παλέτες αποστολέας / παραλήπτης, ηµεροµηνία αποστολής, ποσότητα, κωδικοί παραγωγής, κτλ Φορέας απευθείας πάνω στο προϊόν µε εκτόξευση µελάνης, ετικέτες, RFID tags ετικέτες, απευθείας πάνω στο προϊόν µε εκτόξευση µελάνης, RFID tags Μορφή αναγνώσιµη από τον άνθρωπο, barcodes EAN 13, EAN 128, 2-D, κτλ αναγνώσιµη από τον άνθρωπο, barcodes EAN 128, 2-D, κτλ Μέθοδος Αυτόµατη Κιβώτια: Χειροκίνητη Παλέτες: Αυτόµατη Τεχνολογία εκτύπωσης εκτόξευση µελάνης (Inkjet), Laser, εκτύπωση θερµικής µεταφοράς εκτύπωση θερµικής µεταφοράς, εκτόξευση µελάνης βαλβίδων και υψηλής ανάλυσης, Print & Appply 5.2 Λογισµικό Ιχνηλασιµότητας Το Λογισµικό Ιχνηλασιµότητας δίνει τη δυνατότητα για την παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο των προϊόντων και των διαδικασιών της επιχείρησης, µέσα από την συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών από το Σύστηµα Κωδικοποίησης και τον συγχρονισµό του µε τα επιχειρησιακά συστήµατα. Το λογισµικό επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συλλέγονται και τηρεί τα αρχεία Ιχνηλασιµότητας σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. Μέσω της ταυτοποίησης των προϊόντων και της αντιστοίχισης των πληροφοριών αυτών στην βάση δεδοµένων, είναι εφικτή η προς τα πίσω και προς τα εµπρός Ιχνηλασιµότητα. Ένα πλήρες λογισµικό Ιχνηλασιµότητας εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 1) ιαχείριση Α υλών: Έλεγχος και πιστοποίηση των παραληφθέντων ειδών από τους προµηθευτές. Προετοιµασία παλετών Α υλών για ανάλωση και σήµανση των παλετών µε ετικέτα. Φυσική αποθήκευση και παρακολούθηση του αποθέµατος. 2) ιαχείριση εντολών παραγωγής: Προγραµµατισµός των παραγγελιών των πελατών µε βάση τα διαθέσιµα αποθέµατα, τους χρόνους παράδοσης και τις αντίστοιχες προτεραιότητες. ιαχείριση

13 συνταγών παραγωγής. υνατότητα για άµεση επέµβαση σε περίπτωση απρόβλεπτων συµβάντων, µέσα από την παρακολούθηση της προόδου των παραγγελιών σε πραγµατικό χρόνο. 3) ιαχείριση φορτώσεων: Επεξεργασία παραγγελιών πελατών. Picking µονάδων µεταφοράς για εκτέλεση φορτώσεων. Tαυτοποίηση παλέτας πελάτη on order. ιαχείριση παραδόσεων επί αυτοκινήτου και σύνδεση της παρτίδας µε τον πελάτη κατά την παράδοση, διαχείριση επιστροφών και ενηµέρωση του ERP. 4) ιαχείριση ανακλήσεων: υνατότητα για προς τα πίσω και προς τα εµπρός Ιχνηλασιµότητα µέσα από την πλήρη ορατότητα του γενεαλογικού δένδρου κάθε προϊόντος σε επίπεδο παρτίδας. Οι πληροφορίες περιλαµβάνουν το lot, το serial number, τον αριθµό βάρδιας, τις συνθήκες παραγωγής και πιθανά alarms ή απρόβλεπτα γεγονότα που σχετίζονται µε το προϊόν. 5) ιαχείριση ποιοτικών ελέγχων: Χαρακτηρισµός µη συµµορφούµενων προϊόντων σε πραγµατικό χρόνο, online καταγραφή ποιοτικών ελέγχων, παρακολούθηση και καταγραφή σκάρτων προϊόντων και προϊόντων που επαναεισάγονται στην παραγωγική διαδικασία. 6) ιαχείριση έκτακτων συµβάντων: Έγκαιρη αναγνώριση µη προγραµµατισµένων συµβάντων και άµεση ενηµέρωση των υπευθύνων. Τα συµβάντα αυτά έχουν σχέση µε τις καθυστερήσεις και την ποιότητα των προµηθευόµενων υλικών, τα προβλήµατα στην λειτουργία του ηλεκτροµηχανικού εξοπλισµού και τις αιφνίδιες αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές από τους πελάτες. 7) Υπολογισµός δεικτών αποδοτικότητας: Παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο κρίσιµων µεγεθών απόδοσης (KPIs Key Performance Indicators) και σύγκριση µε προηγούµενα και αναµενόµενα αποτελέσµατα. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η υλοποίηση Συστηµάτων Ιχνηλασιµότητας αποτελεί πλέον µια αναγκαιότητα για τη Βιοµηχανία Τροφίµων. Η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων τροφίµων έχουν αναδείξει την Ασφάλεια των τροφίµων ως ένα πολύ κρίσιµο ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την ανάλογη σοβαρότητα. Με την υιοθέτηση ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας, οι επιχειρήσεις αποκτούν ένα σηµαντικό εργαλείο για την διαχείριση του ρίσκου και τη θεµελίωση σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και τους προµηθευτές τους.

14 Από την άλλη πλευρά, η εισαγωγή ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας µπορεί να αποτελέσει µια µοναδική ευκαιρία για την απόκτηση σηµαντικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που σχετίζονται τόσο µε την βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών κάθε επιχείρησης όσο και µε την αύξηση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για την Ασφάλεια και Ιχνηλασιµότητα Τροφίµων και Ζωοτροφών ιεθνές Πρότυπο ISO 22005: Ιχνηλασιµότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίµων και ζωοτροφών Γενικές αρχές και βασικές προδιαγραφές για το σχεδιασµό και την υλοποίηση Συστηµάτων Ιχνηλασιµότητας. 1 η Έκδοση: ANSI/ISA , Enterprise-Control System Integration Part 1: Models and Terminology McCellan, Collaborative Manufacturing: Using Real-Time Information to Support the Supply Chain. St. Lucie Press. 5. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 για την Ιχνηλασιµότητα των Υλικών Συσκευασίας που έρχονται σε άµεση επαφή µε τρόφιµα Οδηγός εφαρµογής των άρθρων 11, 12, 16, 17, 18, 19 και 20 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 σχετικά µε τη γενική Νοµοθεσία για τα τρόφιµα. Συµπεράσµατα της Μόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων U.S. Food and Drug Administration: Reports on Counterfeit Drugs Can-Trace, Canadian Food Traceability Data Standard, version ECR Europe Blue Book, Using Traceability in the Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations Uniform Code Council, Inc Serial Shipping Container Code (SSCC): Implementation Guide.

15 * Ο ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου είναι ιευθύνων Σύµβουλος των εταιριών ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ και ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ, εταιριών που εξειδικεύονται στην κωδικοποίηση και ιχνηλασιµότητα των προϊόντων. Είναι διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος Ph.D. στα Ηλεκτρονικά Συστήµατα από το Πανεπιστήµιο του Cambridge Αγγλίας, και διατέλεσε λέκτορας του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ. Έχει επιτελέσει µέλος της EUFOODTRACE, της επιτροπής της ΕΕ για την εισαγωγή της ιχνηλασιµότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα των ειδών διατροφής. ** Ο Φίλιππος Σφυρής είναι Marketing Manager των εταιριών ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ και ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοµατισµού και κάτοχος Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (MSc) στη Σχεδίαση ιαδραστικών και Βιοµηχανικών Προϊόντων και Συστηµάτων του τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας στην Ελληνική Βιομηχανία Ένας Οδηγός για τα Διευθυντικά Στελέχη Εργοστασίου & Παραγωγής Περιεχόμενα Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; Ποιές είναι οι βασικές προδιαγραφές των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Φ.Σφυρής, Ε.Θεοδώρου, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΒΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ορισµοί εννοιών Υπάρχουσα κατάσταση Γιατί; Βασικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Managing Director της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Σύστηµα ιαχείρισης Παραγωγής & ς Προϊόντων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ 210 6690900 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ; Το Tracer Factory είναι ένα Σύστηµα ιαχείρισης Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις της Βιοµηχανίας Αγροτικών Προϊόντων

Απαιτήσεις της Βιοµηχανίας Αγροτικών Προϊόντων Υλοποίηση συστηµάτων Ιχνηλασιµότητας σε Ελληνικές Βιοµηχανίες Αγροτικών Προϊόντων του ρος Ευάγγ. Α. Θεοδώρου * Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι από την 1/1/2005 όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Και η σηµασία τους στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ευάγγελος Θεοδώρου, Φίλιππος Σφυρής Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι από την 1/1/2005 όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τα τρόφιµα και ποτά είναι υποχρεωµένες να διαθέτουν αξιόπιστα συστήµατα ιχνηλασιµότητας. Είναι µε

Διαβάστε περισσότερα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα ρ. Ε.Θεοδώρου Managing Director, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Άµεση απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟ ΩΡΟΥ ιευθύνων Σύµβουλος ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύµφωνα µε τηνcodex ALIMENTARIUS (03/05/2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ

Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Θεοδώρου ΑΒΕΤΕ Εισαγωγήστο ifactory ΤιείναιΟΕΕ; ΠοιοιπαράγοντεςεπηρεάζουντοΟΕΕ; Μέθοδοι µέτρησης του ΟΕΕ MRM-Box:

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Από τον ρ. Ευάγγελο Θεοδώρου* Περίληψη: Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι βασικοί ορισµοί και οι αρχές των σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι o GS1; Προϊόντα και Υπηρεσίες. Με τη χρήση των προτύπων GS1 επιτυγχάνεται:

Ποιός είναι o GS1; Προϊόντα και Υπηρεσίες. Με τη χρήση των προτύπων GS1 επιτυγχάνεται: Ποιός είναι o GS1; Ο GS1 είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1977, εδρεύει στις Βρυξέλλες και εκπροσωπείται σε 107 χώρες στον κόσμο. Ασχολείται αποκλειστικά με τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Γενικά για την εφαρμογή Η νομοθεσία, η ανάγκη για προϊόντα ανώτερης ποιότητας, αλλά και οι κανόνες ορθής διαχείρισης της παραγωγής «επιβάλουν» στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Χειροκίνητη Εκτέλεση Συνταγών. Πώς να διαχειριστείτε τις συνταγές σας με ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια

Χειροκίνητη Εκτέλεση Συνταγών. Πώς να διαχειριστείτε τις συνταγές σας με ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια Χειροκίνητη Εκτέλεση Συνταγών Πώς να διαχειριστείτε τις συνταγές σας με ευκολία, ακρίβεια και ασφάλεια Περιεχόμενα Χειροκίνητη εκτέλεση συνταγών στη βιομηχανία τροφίμων Πρακτικές στην ελληνική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Σύγχρονη Τεχνολογία και Βασικές Προδιαγραφές

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Σύγχρονη Τεχνολογία και Βασικές Προδιαγραφές ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Σύγχρονη Τεχνολογία και Βασικές Προδιαγραφές Παναγιώτης Κοκκάλας, Account Manager, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ pkok@theodorou.gr Φάνης Γιαννόπουλος, Διευθυντής Τμήματος Engineering,

Διαβάστε περισσότερα

WMS Depo Version 3.0. Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία; Kανόνες Logistics. Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ιαχείρισης Αποθηκών

WMS Depo Version 3.0. Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία; Kανόνες Logistics. Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ιαχείρισης Αποθηκών WMS Depo Version 3.0 Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ιαχείρισης Αποθηκών Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία; Kανόνες Logistics Στην εποχή της νέας οικονοµίας είναι καθοριστικής σηµασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Το εγχειρίδιο τούτο αποτελεί µια απλή προσέγγιση στο τρόπο που πρέπει να υλοποιήσουν τις νοµοθετικές τους υποχρεώσεις, όσοι ασχολούνται µε δραστηριότητες ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας 4ήµερο Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας Αυτοµατισµός: Από την εγκατάσταση ως το λογισµικό Βαφείδης Γιώργος gvafi@tee.gr gvafidis@panelco.gr Θέµατα Εισαγωγή -Πως έχει εξελιχθεί ο αυτοµατισµός Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας PACK ARROW Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας Τι παρέχει το Pack Arrow Αυτοματοποίηση της ροής των προϊόντων στο τέλος της γραμμής παραγωγής (end-of-line). Όλες τις τεχνολογίες του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Το RFID στην Ελλάδα;

Το RFID στην Ελλάδα; Το RFID στην Ελλάδα; Περιορισµοί και δυνατότητες Νέστoρας Λαδάς, Ηλ. Μηχανολόγος και Μηχανικός Η/Υ, Ε.Μ.Π., Μηχανικός Πωλήσεων, nlad@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager, psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. 2659) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

M-SALES. Warehouse Management System Πληροφοριακό Σύστημα Ασύρματης Διαχείρισης Αποθηκών

M-SALES. Warehouse Management System Πληροφοριακό Σύστημα Ασύρματης Διαχείρισης Αποθηκών mdepo WMS M-SALES Aν η Αποθήκη σας φαίνεται ένα δύσκολο πάζλ εμείς θα σας το λύσουμε Warehouse Management System Πληροφοριακό Σύστημα Ασύρματης Διαχείρισης Αποθηκών Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής

Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής OPUS Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής Παραγγελίες Έλεγχος Παραγωγής Αποθήκη Κοστολόγηση Προγραµµατισµός Παραγωγής Ποιοτικός Έλεγχος Συντήρηση SCADA Παραγγελίες Καταχωρίστε τις παραγγελίες εύκολα και γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Θεοδώρου. Εταιρικό προφίλ

Όμιλος Θεοδώρου. Εταιρικό προφίλ Όμιλος Θεοδώρου Εταιρικό προφίλ Τεχνολογικές λύσεις αύξησης παραγωγικότητας Βιομηχανική συσκευασία Εφοδιαστική αλυσίδα Εξοπλισμός και συστήματα για τα τελικά στάδια της παραγωγής Εξοπλισμός barcode και

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A Αθήνα Μάρτιος 2009 - 2/8 - Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, Η εταιρεία μας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλει την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου Εισαγωγή Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος, µεγιστοποίηση της παραγωγής, ελαχιστοποίηση της ενέργειας, βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Δημ. Εμίρης Αναπλ. Καθηγητής Πειραιάς, 2012 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ορισμοί Είδη ζήτησης Χρόνοι υστέρησης Κοινόχρηστα είδη Δομή και συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 3 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing)

Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing) Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing) Copyright : OPTIMUM A.E. 1. Το Πρόβλημα της Προ-Δεματοποίησης Συσκευασίας Η εκτέλεση, σε καθημερινή βάση, των παραγγελιών που δέχεται μία

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα στην Nestle. Ρόδιος Γαμβρός Δ/της Ποιότητος Nestle Hellas S.A.

Ιχνηλασιμότητα στην Nestle. Ρόδιος Γαμβρός Δ/της Ποιότητος Nestle Hellas S.A. Ιχνηλασιμότητα στην Nestle Ρόδιος Γαμβρός Δ/της Ποιότητος Nestle Hellas S.A. Περίληψη Παρουσίασης Ιχνηλασιμότητα και Ασφάλεια τροφίμων. Χειρισμός του θέματος από την Βιομηχανία τροφίμων. Απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 6: Μορφές Δικτύων Διανομής και κόστη Εφοδιαστικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίµων: Θεσµικό πλαίσιο, προβλήµατα, προοπτικές

Πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίµων: Θεσµικό πλαίσιο, προβλήµατα, προοπτικές Πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίµων: Θεσµικό πλαίσιο, προβλήµατα, προοπτικές Ιωάννα Πετροχείλου Γενική ιευθύντρια της ΕΤΑΤ Α.Ε. 0.

Διαβάστε περισσότερα

«Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς

«Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς «Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ :Το υπόδειγµα Στοιχεία του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Αποθεµάτων. Υποθέστε ότι την στιγμή αυτή υπάρχει στην αποθήκη απόθεμα για 5 μήνες.

Ασκήσεις Αποθεµάτων. Υποθέστε ότι την στιγμή αυτή υπάρχει στην αποθήκη απόθεμα για 5 μήνες. Ασκήσεις Αποθεµάτων 1. Το πρόγραμμα παραγωγής μιας βιομηχανίας προβλέπει την κατανάλωση 810.000 μονάδων πρώτης ύλης το χρόνο, με ρυθμό πρακτικά σταθερό, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η βιομηχανία εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικές πληροφορίες στην εφοδιαστική αλυσίδα & συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011

Προϊοντικές πληροφορίες στην εφοδιαστική αλυσίδα & συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011 Προϊοντικές πληροφορίες στην εφοδιαστική αλυσίδα & συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011 Project Babylon Providing Trusted Product Data for web-sales in EU Δημήτρης Φιλιππίδης Southern Europe

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D.

Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D. Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D. Διευθυντής Έρευνας και Προϊοντικής Ανάπτυξης, Goody s Α.Ε. HACCP: Η ασφάλεια του τροφίμου σαν

Διαβάστε περισσότερα

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία RFID Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία Περιεχόµενα Γενική Εισαγωγή Η Ιστορία του RFID Τι είναι το RFID; Σύγκριση RFID µε Barcodes Ποµποδέκτες Ενεργοί & Παθητικοί Αναγνώστες RFID (Σταθεροί και Φορητοί) Πως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα