Β ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Β ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μ. Σαρρής, Γ. Δήμας, Σ. Σούλης ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ο.Μ.Ε.Α) Αθήνα Ιούνιος 2011

2 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Β ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μ. Σαρρής, Γ. Δήμας, Σ. Σούλης ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ο.Μ.Ε.Α) Αθήνα Ιούνιος 2011

3 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Β ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΜΥΠ Ακαδημαϊκά Έτη και ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΟΜΕΑ) Εκπαιδευτικό Προσωπικό Μ. Σαρρής, Γ. Δήμας, Σ. Σούλης Εκπρόσωπος Φοιτητών E. Βελισσάρης Αθήνα Ιούνιος 2011

4 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Παρουσίαση του Τμήματος ΔΜΥΠ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 3. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 4. Διδακτικό έργο... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 5. Ερευνητικό έργο... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείςσφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 9. Συμπεράσματα Σχέδια βελτίωσης Πίνακες... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 12. Παραρτήματα... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

5 Πρόλογος Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η διαμόρφωση από το Τμήμα ΔΜΥΠ μιας κριτικής άποψης σχετικά με την ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου με βάση κριτήρια και δείκτες κοινής αποδοχής από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας, στοχεύοντας: 1. Στην τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος 2. Στην επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης 3. Στον προσδιορισμό ενεργειών συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου έργου. Η Β Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) στηρίζεται στα ευρήματα που προέκυψαν από την Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ( ) καθώς και από την εφαρμογή των διαδικασιών αυτό-αξιολόγησης κατά την περίοδο , αποτυπώνοντας και αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του Τμήματος ΔΜΥΠ. Κατά τη διάρκεια της Β Εσωτερικής Αξιολόγησης καταγράφηκαν τα σημαντικότερα πορίσματα που προέκυψαν από τη σύνθεση των στοιχείων, τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος, αναφορικά με το υφιστάμενο και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του. Η διάρθρωση της Β Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), όπως και της Α Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης ( ), αντιστοιχεί στις βασικές ενότητες των κριτηρίων που αναλύονται στο έντυπο της ΑΔΙΠ με τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα: πρόγραμμα σπουδών, διδακτικό έργο, ερευνητικό έργο, στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης, σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές. Στην Β Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνεται επίσης συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της ίδιας της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και τα συμπεράσματα και τα σχέδια βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου έργου του Τμήματος.

6 Διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα 1.1 Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; Υπεύθυνη για τη συλλογή / επεξεργασία των στοιχείων τεκμηρίωσης και τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) ήταν η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), που ορίσθηκε από το Τμήμα σύμφωνα με τη με αριθμό 1/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Μέλη της ΟΜΕΑ ήταν οι: Σ. Σούλης, Καθηγητής, Μ. Σαρρής Καθηγητής, Γ. Δήμας, Αναπληρωτής Καθηγητής. Στις εργασίες της ΟΜΕΑ συμμετείχε και ο εκπρόσωπος των φοιτητών Ευ. Βελισσάρης. 1.2 Με ποιους και πως συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; Για τη διασφάλιση των διαδικασιών συγκέντρωσης και επεξεργασίας των δεδομένων συστήθηκαν επιμέρους Ομάδες Εργασίας με τις οποίες η ΟΜΕΑ είχε συστηματική συνεργασία. Κάθε Ομάδα Εργασίας είχε κύριο έργο τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που αφορούσαν στα ακόλουθα θεματικά πεδία: Α) Πρόγραμμα Σπουδών Β) Διδακτικό Έργο Γ) Ερευνητικό Έργο Δ) Διοικητικό Έργο Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκαν δύο Ενημερωτικά Έντυπα για την εφαρμογή των διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης, τα οποία διανέμηθηκαν στο σύνολο των ενδιαφερομένων μερών της ακαδημαϊκής μονάδας του Τμήματος. Τα έντυπα αυτά αφορούσαν στο Δελτίο 1. Γενικός Οδηγός Εφαρμογής και στο Δελτίο 2. Τεχνικό Δελτίο Εφαρμογής (Φεβρουάριος 2011), (βλ. Παράρτημα). Στις Ομάδες Εργασίας συμμετείχαν διδάσκοντες καθηγητές (Ε.Π., Επ. Συν., Εργ. Συν.), διοικητικό προσωπικό και φοιτητές Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της αξιολόγησης σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε η ίδια με την Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης μεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης των σχετικών ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης (βλ. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009, σελ. 6-9). Η μεθοδολογία αυτή περιλάμβανε την ανάπτυξη των διαδικασιών σε φάσεις και στάδια όπως συνοπτικα αναφέρονται στη συνέχεια: 1. Σχεδιασμός και προγραμματισμός των διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης Α) Διατύπωση στόχων Β) Καθορισμός φάσεων ανάπτυξης των διαδικασιών της Β Εσωτερικής Αξιολόγησης 2. Προσδιορισμός στοιχείων και δεδομένων (Φάση 1 η ) Α) Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ): Ανταποκρισιμότητα ΠΠΣ στους στόχους του Τμήματος, δομή / συνεκτικότητα και λειτουργικότητα ΠΠΣ, σύστημα εξετάσεων, πρακτική άσκηση, διεθνής διάσταση του ΠΠΣ. Β) Διδακτικό έργο: Οργάνωση διδακτικού έργου, συντονισμός διδακτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικά βοηθήματα, διαθέσιμος εξοπλισμός, μέσα και υποδομές, ποσοτικά / ποιοτικά αναλογικά στοιχεία διδασκόντων / φοιτητών. Γ) Ερευνητικό έργο: Ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, αναγνώριση ερευνητικού έργου. Δ) Διοικητικό έργο: Οργάνωση, συντονισμός διοικητικών διαδικασιών, υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, διαθέσιμες υποδομές, μέσα και εξοπλισμός, Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. 3. Συλλογή στοιχείων και δεδομένων (Φάση 2 η )

7 Α) Το Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος διανεμήθηκε στους διδάσκοντες καθηγητές μέλη ΕΠ., Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες και επιστράφηκε συμπληρωμένο ηλεκτρονικά με τη λήξη κάθε εξαμήνου των ακαδημαϊκών ετών και Β) Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος / Διδασκαλίας διανεμήθηκε στους φοιτητές μεταξύ της 8 ης και 10 ης εβδομάδας μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου των ακαδημαϊκών ετών και Η διαδικασία συμπλήρωσης είναι η ίδια που εφαρμόσθηκε και κατά την Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (βλ. σελ. 6-9). Γ) Το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού διανεμήθηκε κατά την έναρξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους με την υποχρέωση να επιστραφεί συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους ( και ). 4. Συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων (Φάση 3 η ) Εισαγωγή των στοιχείων και δεδομένων σε Η/Υ σε περιβάλλον βάσης δεδομένων, ο σχεδιασμός της οποίας, η λειτουργία, η επίβλεψη, η παρακολούθηση των εισροών και εκροών κ.ά. αναλήφθηκε από διδάσκοντες καθηγητές του Τμήματος με συναφή γνωστικά αντικείμενα. Η εισαγωγή των στοιχείων στη βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη διδασκόντων καθηγητών-συνεργατών, υπεύθυνων των εργαστηρίων πληροφορικής. Οι επιμέρους θεματικές ομάδες εργασίας ανέλαβαν την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων κατ αντιστοιχία των θεματικών τους πεδίων. 1.4 Πως και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος; Κατά την 4 η Φάση πραγματοποιήθηκε η συζήτηση και η συναγωγή συμπερασμάτων κοινής αποδοχής και ειδικότερα σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: Α. Συντονισμός των διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης Η ΟΜ.Ε.Α., σε συνεργασία με τις Ομάδες Εργασίας, συντόνιζε όλες τις σχετικές διαδικασίες της Β Εσωτερικής Αξιολόγησης όπως αυτές αναπτύσσονταν στη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων. Β. Διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης Η ΟΜ.Ε.Α., σε συνεργασία με τις Ομάδες Εργασίας, καθόρισε τις διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίσθηκε η διαφάνεια της εσωτερικής αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις διαβούλευσης/συζήτησης με το σύνολο των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας του Τμήματος, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη όλες οι απόψεις. Επίσης η ΟΜ.Ε.Α. μερίμνησε για την τακτική ενημέρωση των Οργάνων Διοίκησης του Τμήματος. Γ. Θέσπιση κανόνων κοινής αποδοχής Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών της Β Εσωτερικής Αξιολόγησης εφαρμόσθηκαν, όπως και στην Α Εσωτερική Αξιολόγηση, οι ακόλουθοι κανόνες κοινής αποδοχής: καταγραφή όλων των απόψεων, τήρηση του απορρήτου των προσωπικών και άλλων συναφών δεδομένων, συμμετοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Δ. Συζήτηση και συναγωγή συμπερασμάτων κοινής αποδοχής Αντικείμενο εργασίας των τακτικών συναντήσεων διαβούλευσης/συζήτησης ήταν η συζήτηση και η διατύπωση πορισμάτων κοινής αποδοχής, η δημιουργική σύνθεση τυχόν διαφωνιών, διαφορετικών απόψεων και εκτιμήσεων, η προαγωγή της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων. 1.2 Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Τα θετικά στοιχεία που προέκυψαν από τη διαδικασία της Β Εσωτερικής Αξιολόγησης αναφέρονται στη: α) βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μελών Ε.Π. του Τμήματος,

8 β) στην έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που αφορούσαν στο παραγόμενο εκπαιδευτικό, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Τμήματος, γ) στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών, λαμβανομένου υπόψη της αξιολόγησης της διδακτικού έργου από τους εκπαιδευόμενους. Με την εμπειρία της Α Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν παρουσιασθηκαν δυσκολίες μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος ως προς τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, ούτε προβλήματα τεχνικής υποστήριξης στην επεξεργασία των στοιχείων ως προς το χρόνο ολοκλήρωσής της με την άμεση διαθεσιμότητα των διδασκόντων πληροφορικής. 1.3 Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Οι προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν καταγραφεί στην Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σελ ). Πλην αυτών και με βάση την εμπειρία που έχει σωρευθεί από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους φοιτητές, έχει διαπιστωθεί η αναγκαιότητα διαχωρισμού του ερωτηματολογίου αυτού, σε ερωτηματολόγιο μόνο για τα θεωρητικά και σε ερωτηματολόγιο μόνο για τα εργαστηριακά μαθήματα.

9 Συμπεράσματα 1. Κύρια θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν από την Β Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ( ) 1.1 Θετικά Σημεία Τα θετικά σημεία, όπως αυτά προκύπτουν από την Β Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ( ), ομαδοποιούνται και καταγράφονται σε οκτώ (8) επιμέρους πεδία που αφορούν: τη διαδικασία αξιολόγησης, την οργάνωση και λειτουργία του τμήματος (σκοπός, στόχοι, στελέχωση, διοίκηση), το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το διδακτικό έργο, το ερευνητικό έργο, το διοικητικό έργο και τις διοικητικές υποδομές, τις σχέσεις του τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, τη στρατηγική της ακαδημαϊκής ανάπτυξης. Διαδικασία αξιολόγησης Όπως και με την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης της τρέχουσας περιόδου, επιτεύχθηκε η ανάπτυξη ενός συστηματικού διαλόγου και μιας διεξοδικής συζήτησης μεταξύ των μελών Ε.Π. του Τμήματος που οδήγησε στη συναγωγή συμπερασμάτων κοινής αποδοχής και δημιούργησε αξιόπιστα δεδομένα για ολοκληρωμένες προτάσεις ανάπτυξης και βελτίωση του παραγόμενου έργου του Τμήματος. Οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Με την ευκαιρία των διαδικασιών της Β περιόδου αξιολόγησης επιβεβαιώθηκε ο υψηλός βαθμός ανταπόκρισης και συνάφειας του σκοπού και των στόχων του τμήματος με το περιεχόμενο και το ισχύον πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα σημεία που χρήζουν επικαιροποίηση σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης και της αγοράς εργασίας. Ως προς τη στελέχωση, αξιοσημείωτο είναι ότι την περίοδο το τμήμα στελεχώθηκε με 9 νέα μέλη Ε.Π., σε αντίθεση με την περίοδο κατά την οποία μόλις ένα μέλος Ε.Π. είχε ενταχθεί στη δυναμικότητα του τμήματος. Επιπλέον αναμένεται ένας νέος διορισμός μέλους Ε.Π., ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προκήρυξης τριών (3) θέσεων, μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και δύο (2) θέσεων στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών καθώς και δύο (2) θέσεων ΕΤΠ. Βέβαια οι διαδικασίες αυτές τελούν σήμερα υπό αίρεση λαμβανομένου υπόψη της επικείμενης μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ως προς την εσωτερική λειτουργία του Τμήματος, η απρόσκοπτη εκπαιδευτικό-διοικητική λειτουργία επιτυγχάνεται με τον εκ των προτέρων σχεδιασμό των ενεργειών και δράσεων ο οποίος αφορά τη συστηματοποίηση των διοικητικών λειτουργιών και τη δημιουργία εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος εφαρμόζεται από το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό. Η οργανωτική αυτή μεθοδολογία επιτρέπει τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων του τμήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα όχι μόνο για την αποφυγή τυπικών εκκρεμοτήτων αλλά επίσης και για την κάλυψη νέων αναγκών όπως για παράδειγμα αυτή της πρόσφατης αναδιάρθρωσης και ανασυγκρότησης των τομέων του τμήματος.

10 Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Τμήμα ΔΜΥΠ έχει αξιολογηθεί από εξωτερικό αξιολητή και έχει λάβει το 2009 Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για το σύστημα διοίκησης-διαχείρισης που εφαρμόζει όπως και την ανανέωση του Πιστοποιητικού Ποιότητας σύμφωνα με την περιοδική εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011 (Βλ. Παράρτημα). Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών Το ΠΠΣ το Τμήματος είναι καινοτόμο, σύγχρονο και ανταποκρίνεται στις επιστημικές εξελίξεις και στις ανάγκες της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέας γνώσης και στο μετασχηματισμό αυτής σε τεχνογνωσία διοίκησης και διαχείρισης των Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης). Με την ολοκλήρωση των τριών (3) χρόνων εφαρμογής του ισχύοντος ΠΠΣ, το Τμήμα σχεδιάζει την επικαιροποίησή του, έχοντας υπόψη αφενός τις εξελίξεις της επιστήμης και της αγοράς εργασίας και αφτέρου το νέο θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης. Διδακτικό έργο Τα θετικά σημεία που αφορούν στο πεδίο του διδακτικού έργου του Τμήματος που διαπιστώθηκαν κατά την Β περίοδο αξιολόγησης ( ) και επιβεβαιώνουν επίσης όσα διαπιστώθηκαν κατά την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης) αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα: Στο σύνολο της περιόδου αξιολόγησης ( ) εφαρμόσθηκε η προβλεπόμενη αξιολόγηση των διδασκόντων και των μαθημάτων από τους φοιτητές, επιτρέποντας τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, βάσει των οποίων εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου διδακτικού έργου του Τμήματος. Στην εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και τεχνικών με τη χρήση επικαιροποιημένου διδακτικού υλικού πολλαπλής βιβλιογραφίας, εποπτικών μέσων και εξοπλισμού. Στην καθιέρωση της συνεργασίας φοιτητών διδασκόντων και την επικείμενη πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του καθηγητή-συμβούλου. Στη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των φοιτητών με τη διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των φοιτητών (2009) και τη διεξαγωγή αντίστοιχης έρευνας των αποφοίτων του Τμήματος (2011). Τα θετικά σημεία του διδακτικού έργου αποτυπώνονται επίσης: Στα μαθησιακά αποτελέσματα, στην αξιολόγηση και διαφάνεια του εξεταστικού συστήματος, στο νέο κανονισμό πτυχιακών εργασιών με την εφαρμογή ερευνητικού πρωτοκόλλου. Στη βελτιωμένη εφαρμογή των διαδικασιών και του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης, η οποία διεξάγεται για ένα μέρος των φοιτητών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την οποία προκύπτουν θετικά σημεία που μπορούν να εφαρμοσθούν στο σύνολο των ασκούμενων φοιτητών του Τμήματος. Ερευνητικό έργο Τα θετικά σημεία που αφορούν στο πεδίο του ερευνητικού έργου του Τμήματος που διαπιστώθηκαν κατά την Β περίοδο αξιολόγησης ( ) και επιβεβαιώνουν επίσης όσα

11 επισημάνθηκαν κατά την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης) αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα: Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των μελών Ε.Π. του τμήματος που αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες και συμμετέχει στις ερευνητικές διεργασίες από 30% στη δεκαετία σε 80% στη δεκαετία Ίδρυση του Ερευνητικού Εργαστηρίου Συγκριτικής Ανάλυσης Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας στο οποίο συμμετέχει ως βασική ερευνητική ομάδα σχεδόν το σύνολο των καθηγητών του Τμήματος. Διασύνδεση του ερευνητικού και του διδακτικού έργου του Τμήματος με την ενσωμάτωση των παραγόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων και εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη συμμετοχή των φοιτητών στις ερευνητικές διεργασίες. Ανάπτυξη των ερευνητικών συνεργασιών του Τμήματος με συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρησιακές Μονάδες, ΚΠΠ φορείς). Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς με την ανάπτυξη ερευνητικών έργων, την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, τη συμμετοχή μελών Ε.Π. σε εθνικά και διεθνή δίκτυα. Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη διοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων και τη συμμετοχή μελών Ε.Π. σε πανελλήνια συνέδρια αλλά και με τη δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και τον ημερήσιο περιοδικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Αξιοποίηση του ερευνητικού έργου του Τμήματος, συμβάλλοντας με την εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του παρόμενου έργου των μονάδων υγείας και πρόνοιας, συνδέοντας παράλληλα την ανώτατη εκπαίδευση με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Διοικητικό έργο Τα θετικά σημεία στο πεδίο του διοικητικού έργου του Τμήματος που διαπιστώθηκαν κατά την Β περίοδο αξιολόγησης ( ) και επιβεβαιώνουν επίσης όσα επισημάνθηκαν κατά την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης) αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα: Συστηματοποίηση των διοικητικών πληροφοριών, μέσω του εσωτερικού κανονισμού υποστήριξης του διοικητικού και επιστημονικού έργου του Τμήματος, και της αξιοποίησης των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που εφαρμόζει το Ίδρυμα. Η συστηματοποίηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο ρυθμός διεκπεραίωσης των διοικητικών υποθέσεων από την Γραμματεία του τμήματος να είναι άμεσος και ταχύτατος και η παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές και τους διδάσκοντες να κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας του Τμήματος και της Σχολής. Χορήγηση το 2009 του Πιστοποιητικού Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για το σύστημα διοίκησης-διαχείρισης του Τμήματος καθώς και ανανέωση αυτού το 2011, διασφαλίζοντας αφενός τη διοικητική αποτελεσματικότητα και αφετέρου αναγνωρίζοντας τη σωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία της Γραμματείας και των οργάνων διοίκησης του Τμήματος.

12 Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς (ΚΠΠ)φορείς Τα θετικά σημεία στο πεδίο των σχέσεων του Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτισμικούς και παραγωγικούς φορείς που διαπιστώθηκαν κατά την Β περίοδο αξιολόγησης ( ) και επιβεβαιώνουν επίσης όσα επισημάνθηκαν κατά την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης) αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα: Ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας του Τμήματος με τους ΚΠΠ φορείς η οποία συνεχίζεται και κατά την τρέχουσα περίοδο αξιολόγησης με την υλοποίηση των προαναφερομένων έργων στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας (Βλ. σχετική ενότητα 6. σελ. 55). Αναγνώριση και ευρύτερη αποδοχή των σχέσεων αυτών η οποία επιβεβαιώνεται επίσης και με τη συμμετοχή μελών Ε.Π. σε εθνικά και διεθνή δίκτυα (Βλ. σχετική ενότητα 6. σελ. 59). Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Τα θετικά σημεία στο πεδίο της στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος που διαπιστώθηκαν κατά την Β περίοδο αξιολόγησης ( ) και επιβεβαιώνουν επίσης όσα επισημάνθηκαν κατά την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης) αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα: Αναλυτικός απολογισμός του Τμήματος στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού δραστηριοτήτων. Αξιοποίηση κάθε προκήρυξης θέσεων Ε.Π για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων του Τμήματος και προσέλκυση ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλών προσόντων με την καθιέρωση σταθερής συνεργασίας εξειδικευμένων επιστημόνων και υψηλόβαθμων στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας-πρόνοιας στο αντικείμενο των Οικονομικών και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας-Κοινωνικής Φροντίδας. Χάραξη μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Τμήματος με την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πορίσματα αξιολόγησης του προηγούμενου σχεδίου ( ) όσο και το νέο θεσμικό πλαίσιο της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. 1.2 Αρνητικά σημεία Τα αρνητικά σημεία, όπως αυτά προκύπτουν από την Β Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ( ), ομαδοποιούνται και καταγράφονται σε έξι (6) επιμέρους πεδία που αφορούν: στην οργάνωση και λειτουργία του τμήματος, στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, στο διδακτικό έργο, στο ερευνητικό έργο, στο διοικητικό έργο, στις σχέσεις του τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς. Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του Τμήματος Τα αρνητικά σημεία στο πεδίο της οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος που διαπιστώθηκαν κατά την Β περίοδο αξιολόγησης ( ) και επιβεβαιώνουν επίσης

13 όσα επισημάνθηκαν κατά την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης) αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα: Μικρός αριθμός οργανικών θέσεων, συγκριτικά με άλλα τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ-Αθήνας όπως και με το αντίστοιχο τμήμα Δ.Μ.Υ.Π. του ΤΕΙ-Καλαμάτας, καθώς το Τμήμα διαθέτει δέκα έξι (16) οργανικές θέσεις μελών Ε.Π. έναντι των άλλων τμημάτων. Από τις δέκα έξι (16) αυτές θέσεις έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα οι δέκα (10). Η έλλειψη αυτή αναπληρώνεται με την ανάθεση διδακτικού έργου σε άνω των τριάντα (30) επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες με ετήσια σύμβαση εργασίας με συνολικές ώρες απασχόλησης πλησίον των 200 ωρών εβδομαδιαίως. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τη μη ενεργοποίηση του συνόλου των εξωτερικών διδασκόντων συνεργατών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στη λειτουργία του Τμήματος, τη συνεχιζόμενη σώρευση ενός σημαντικού όγκου διοικητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργασιών και υπερβολικού φόρτου εργασίας στα περισσότερα μέλη Ε.Π. του Τμήματος. Η απασχόληση των εξωτερικών διδασκόντων συνεργατών με ετήσιες συμβάσεις εργασίας και όχι για παράδειγμα με τριετείς ή πενταετείς συμβάσεις, επιδρά αρνητικά στη συνεχή βελτίωση του διδακτικού αλλά και του ερευνητικού έργου του Τμήματος, καθώς δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας σταθερής, έστω για μια ορισμένη χρονική περίοδο, ομάδας εξωτερικών συνεργατών. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών Τα αρνητικά σημεία στο πεδίο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που διαπιστώθηκαν κατά την Β περίοδο αξιολόγησης ( ) και επιβεβαιώνουν επίσης όσα επισημάνθηκαν κατά την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης), αφορούν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη της ευέλικτης περιοδικής του επικαιροποίησης ή και αναμόρφωσης, η οποία πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του Τμήματος, χωρίς να απαιτείται η έγκριση άλλου οργάνου, αποδίδοντας εξάλλου με αυτόν τον τρόπο και ουσιαστικό νόημα και περιεχόμενο στην αξιολόγησή του. Διδακτικό έργο Τα αρνητικά σημεία στο πεδίο του διδακτικού έργου που διαπιστώθηκαν κατά την Β περίοδο αξιολόγησης ( ) και επιβεβαιώνουν επίσης όσα επισημάνθηκαν κατά την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης), αφορούν κατά κύριο λόγο τη μικρή συμμετοχή των διδασκόντων του Τμήματος σε προγράμματα κινητικότητας καθώς και τη μικρή συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος όπως και των ξένων φοιτητών σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Ερευνητικό έργο Τα αρνητικά σημεία στο πεδίο του ερευνητικού έργου που διαπιστώθηκαν κατά την Β περίοδο αξιολόγησης ( ) και επιβεβαιώνουν επίσης όσα επισημάνθηκαν κατά την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης), αφορούν κατά κύριο λόγο στη διάθεση περιορισμένων οικονομικών πόρων για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και στη βελτίωση της συστηματικότερης αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Διοικητικό έργο Τα αρνητικά σημεία στο πεδίο του διοικητικού έργου που διαπιστώθηκαν κατά την Β περίοδο αξιολόγησης ( ) και επιβεβαιώνουν επίσης όσα επισημάνθηκαν κατά την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης), αφορούν

14 κατά κύριο λόγο στη διάθεση περιορισμένων χώρων-γραφείων καθηγητών, στην απουσία γραφείου Προϊσταμένου, στη μη επαρκή στελέχωση της Γραμματείας καθώς και από πλευράς χώρου αυτής. Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς Τα αρνητικά σημεία στο πεδίο του διδακτικού έργου που διαπιστώθηκαν κατά την Β περίοδο αξιολόγησης ( ) και επιβεβαιώνουν επίσης όσα επισημάνθηκαν κατά την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης), αφορούν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη προώθησης σε μεγαλύτερο βαθμό της συνδιοργάνωσης κοινών ημερίδων / συνεδρίων με τους ΚΠΠ φορείς εκτός των χώρων του ΤΕΙ Αθήνας, πρακτική η οποία ενισχύει την εξωστρέφεια και την εικόνα-φήμη του Ιδρύματος και του Τμήματος στην κοινωνία. 2. Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία Οι ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία που διαπιστώθηκαν κατά την Β περίοδο αξιολόγησης ( ) όπως περιγράφονται ανωτέρω και επιβεβαιώνουν επίσης όσα επισημάνθηκαν κατά την Α περίοδο αξιολόγησης ( ), (Βλ. Α Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σελ ), αφορούν κατά κύριο λόγο στη χάραξη στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος για την επόμενη πενταετία ( ). Ειδικότερα η στρατηγική θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αναθεώρηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ). Βελτιστοποίηση του διδακτικού έργου με τη διαμόρφωση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ολοκλήρωση των διαδικασιών λειτουργίας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΜΠΣ). Ανάπτυξη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Συγκριτικής Ανάλυσης Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας και επικαιροποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος. Προώθηση και βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων του Τμήματος στο πεδίο των συνεργασιών με: Πανεπιστήμια για τη δημιουργία Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών εργαλείων αξιολόγησης και αποτίμησης της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Ερευνητικούς Φορείς για τη διεξαγωγή ερευνών στα πεδία του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος με παράλληλη διερεύνηση καινοτόμων ποσοτικών και ποιοτικών μεθοδολογιών. Παραγωγικές μονάδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Φροντίδας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Οικονομίας για την εκπόνηση μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας (π.χ. εκτίμηση κόστους, αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας, εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, διαχείριση ανθρώπινων πόρων κ.λπ)

15 Σχέδια βελτίωσης 1. Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης Τμήματος για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Αύξηση τακτικών μελών Ε.Π και προγραμματισμός νέων οργανικών θέσεων. Αναζήτηση και συστηματική χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων. Συγγραφή νέων διδακτικών εγχειριδίων από τα μελή ΕΠ, ανάπτυξη αρθρογραφίας μελών Ε.Π του Τμήματος, έκδοση Επιστημονικής Επιθεώρησης και Τετραδίων Εργασίας. Ανάπτυξη εφαρμογών τηλεδιάσκεψης/τηλέκπαίδευσης με φορείς του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας και Σχολές/Τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ανάπτυξη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Συγκριτικής Ανάλυσης Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας. Εκτίμηση αναγκών, προσφοράς και ζήτησης μεταπτυχιακών εξειδικεύσεων στους τομείς της οργάνωσης υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής οικονομίας Ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος (δημιουργία κοινών προγραμμάτων με άλλα ομοειδή τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης εσωτερικού / εξωτερικού) στους τομείς της οργάνωσης υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής οικονομίας 2. Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης του Τμήματος για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Ανάπτυξη δικτύου διασύνδεσης ερευνητικών ομάδων εσωτερικού και εξωτερικού. Δημιουργία Παρατηρητηρίου τεκμηρίωσης καινοτόμων πολιτικών στους τομείς της οργάνωσης υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής οικονομίας Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας. Ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης και δια βίου μάθησης σε στελέχη του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα Υγείας-Πρόνοιας. Προσέλκυση στελεχών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα υγείας με στόχο την εμβάθυνση και την ανανέωση των γνώσεων σε γνωστικές περιοχές ενδιαφέροντος. Προσέλκυση διδασκόντων και φοιτητών από άλλες χώρες (Προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής). Προώθηση Στρατηγικής Επικοινωνίας και Προβολής των δραστηριοτήτων του Τμήματος (διεξαγωγή ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων, οργάνωση δικτύων με ΜΜΕ κα). 3. Διατύπωση προτάσεων προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος Η διατύπωση προτάσεων προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος τελεί υπό αίρεση, λαμβανομένου υπόψη του νέου θεσμικού πλαισίου της ανώτατης εκπαίδευσης. Ωστόσο σχετικές προτάσεις είχαν διατυπωθεί στο πλαίσιο της Α Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (2009), οι οποίες παραμένουν εν ισχύ και παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια: Διαχωρισμός ακαδημαϊκών και διοικητικών καθηκόντων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε όλα τα Τμήματα.

16 Ορθολογική κατανομή των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων στα Τμήματα ενισχύοντας την αυτοτέλεια στο εσωτερικό του Ιδρύματος. Ενίσχυση της εξ αποστάσεως δια-τμηματικής διδασκαλίας σε κοινά επιστημονικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων στον Ευρωπαϊκό χώρο Εξεύρεση νέων πόρων με τη συνεργασία και προώθηση των τεχνολογικών εφαρμογών με τις μονάδες της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού Δημιουργία Κέντρου και Εργαστηρίων Εφαρμοσμένης Έρευνας. Ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων & των τεχνολογικών καινοτομιών Προσέλκυση ικανών ελλήνων & ξένων ερευνητών. Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή, την κοινωνία, την υγεία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Διεύρυνση των συνεργασιών με τις επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης Βελτίωση της διάδοσης της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων με διοργάνωση ή συμμετοχή σε Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια. 4. Διατύπωση προτάσεων προς δράση από την Πολιτεία Η διατύπωση προτάσεων προς την Πολιτεία τελεί υπό αίρεση, λαμβανομένου υπόψη του νέου θεσμικού πλαισίου της ανώτατης εκπαίδευσης. Ωστόσο σχετικές προτάσεις είχαν διατυπωθεί στο πλαίσιο της Α Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (2009), οι οποίες παραμένουν εν ισχύ και παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια: Επιστημονική και οικονομική αυτοτέλεια των Τμημάτων και Σχολών και όχι μόνο των Ιδρυμάτων. Ανάπτυξη αυτόνομων διδακτορικών διατριβών. Εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε όλα τα Ιδρύματα (μακροπρόθεσμος προγραμματισμός). Ενίσχυση των κονδυλίων για την έρευνα. Αξιοποίηση των ερευνητικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ Μη διαχωρισμός της βασικής και της εφηρμοσμένης έρευνας. Θέσπιση αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων πρόσληψης/εξέλιξης μελών Ε.Π./ Δ.Ε.Π. για κάθε επιστημονική-ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα. Προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και έκφρασης των διδασκόντων μέσω κατοχύρωσης των βασικών δικαιωμάτων τους.

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γ. Δήμας, Μ. Τσιριντάνη, Μ. Σαρρής ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ο.Μ.Ε.Α) Αθήνα Ιούνιος 2009 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή... Τμήμα...

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή... Τμήμα... Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή... Τμήμα... Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης Γενικές Κατευθύνσεις Παρουσίασης Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος... Ημερομηνία... Πόλη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή.. 2. Προγράμματα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ακαδηµαϊκό έτος: 2007-2008, 2008-2009 (Εαρινό Εξάµηνο 2007-2008 και Χειµερινό Εξάµηνο 2008-2009) ΑΓ. ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Εσωτερική Α ξιολόγηση Συμπεράσματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Εσωτερική Α ξιολόγηση Συμπεράσματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Εσωτερική Α ξιολόγηση Συμπεράσματα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ): Πλαίσιο Γενικές πληροφορίες Χρονικό διάστημα αναφοράς: Ακ. έτ.

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία. Νόμος 4009: Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Νομοθεσία. Νόμος 4009: Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Νομοθεσία Νόμος 4009: Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Τα Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Μονάδων Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων Β Εξάμηνο 2010: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Δημιουργία αρχειακού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ Θεοδωράκης Γιάννης ΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΩΡΗΘΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ 10 ΑΠΟ ΤΑ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Καθηγητής Βασίλειος Κ. Γούναρης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. Καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος Πρόεδρος του Τμήματος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΉΜΑΤΟς ΕΠΙΣΤΉΜΗς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες»

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος Αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ Συνάντηση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΜΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 4 Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΤΕΙ Καλαμάτας: μια πρώτη διερεύνηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησής της»

«Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΤΕΙ Καλαμάτας: μια πρώτη διερεύνηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησής της» «Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΤΕΙ Καλαμάτας: μια πρώτη διερεύνηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησής της» ΘΕΑΝΩ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΛΟΣ Θεματική: Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Παρατηρητήριο της Κοινωνικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Σύντομο ιστορικό Το ΕΚΚΕ από το 2003 και μετά έχει υλοποιήσει σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων, έργων και μελετών στο πεδίο της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση ποιότητας (ΔΠ) Μερικές αρχές

Διασφάλιση ποιότητας (ΔΠ) Μερικές αρχές "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" Θεοδωράκης Γιάννης Διασφάλιση ποιότητας (ΔΠ) Μερικές αρχές 1. Έχουμε ανάγκη διαμόρφωσης στάσεων, ανάπτυξης ιδεών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013 14 ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013 14 82% (114) ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, MSc. Υπεύθυνος ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ Θεοδωράκης Γιάννης

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ Θεοδωράκης Γιάννης Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ 2008-2011 Θεοδωράκης Γιάννης Διασφάλιση ποιότητας (ΔΠ) Μερικές αρχές 1. Έχουμε ανάγκη διαμόρφωσης στάσεων, ανάπτυξης ιδεών, κουλτούρας και πολιτικής ΔΠ στα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 03 Απριλίου 2014, ώρα 09:00 π.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Έρευνα και Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Αθήνας Τα Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομογενοποιημένων εντύπων αξιολόγησης

Προτάσεις ομογενοποιημένων εντύπων αξιολόγησης Προτάσεις ομογενοποιημένων εντύπων αξιολόγησης Ε. Παπαγεωργίου Επ. Καθηγήτρια, Στέλεχος έργου ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας Εισαγωγή Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιμώνται αναφορικά με τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Ημερίδα: «Πληροφοριακό σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Κώστας Βασιλάκης Αξιολόγηση μαθημάτων Η καταγραφή της άποψης

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ - ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ - ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ - ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης_Νοέμβρης 2012_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς)

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Τεχνοβλαστοί Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται αναμορφωμένο το νέο πλαίσιο συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική Ενίσχυση, ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας προς όφελος της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή... Τμήμα... Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015 & 2015-2016 Ιανουάριος 2017 Πίνακας περιεχομένων 1 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 1 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ.

«Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ. «Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Π.Θ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο χάρτη Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

* Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία κατηγορίες **Ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών από τη λήψη του Πτυχίου.

* Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία κατηγορίες **Ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών από τη λήψη του Πτυχίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (Euraxess Service Centre) Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης υπηρεσιών έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός ΤΕΠΑΚ Διοικητικός ΤΕΠΑΚ Φοιτητής ΤΕΠΑΚ Δεν είμαι μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ

Ακαδημαϊκός ΤΕΠΑΚ Διοικητικός ΤΕΠΑΚ Φοιτητής ΤΕΠΑΚ Δεν είμαι μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ 7 responses Πρώτα Μέτρα Accepting responses Οδηγίες Είμαι: (7 responses) QUESTIONS RESPONSES.9% 8.6% Ακαδημαϊκός ΤΕΠΑΚ Διοικητικός ΤΕΠΑΚ Φοιτητής ΤΕΠΑΚ Δεν είμαι μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ 7.%.% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Πρόκληση της Μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Προϋπόθεση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 1. Η διεθνής συζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα