ΚΥΡ. ΣΤ. ΕΠΕΝ (Φύλλο Εργασίας 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΡ. ΣΤ. ΕΠΕΝ (Φύλλο Εργασίας 2)"

Transcript

1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ Η συµπλήρωση της αίτησης ενδιάµεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο δικαιούχος της ενίσχυσης στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ » αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των διαδικασιών της επαλήθευσης των δαπανών από τα όργανα του ΕΦΕΠΑΕ και εν συνεχεία τη λήψη της αναλογούσας ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότηση). Για την επιτυχή συµπλήρωση της αίτησης ο δικαιούχος της ενίσχυσης πρέπει : Να τηρεί τον Οδηγό του Προγράµµατος καθώς και τους κανόνες και τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράµµατος. Να έχει καλή συνεργασία µε τα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ (και των εταίρων του) καθώς και µε τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες για τη διοίκηση και παρακολούθηση του έργου. Να ακολουθήσει τις οδηγίες συµπλήρωσης που παρατίθενται παρακάτω (Το αίτηµα ενδιάµεσης επαλήθευσης πιστοποίησης συµπληρώνεται εξωσυστηµικά σε φύλλα excel τα οποία συνοδεύονται από τις οδηγίες συµπλήρωσης) Το εν λόγω αίτηµα ενδιάµεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης πρέπει να συµπληρωθεί σε ηλεκτρονική µορφή στο επισυναπτόµενο αρχείο excel. Κατόπιν πρέπει να εκτυπωθεί, να σφραγιστεί µε τη σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογραφεί από το Νόµιµο Εκπρόσωπό της στο αντίστοιχο πεδίο της Ενότητας 7. Σύνοψη Αίτησης Ενδιάµεσης Επαλήθευσης / Πιστοποίησης (φύλλο εργασίας 12). ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Το αίτηµα πρέπει να υποβληθεί τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (µε αποθήκευση excel π.χ. σε cd) και σε έντυπη µορφή σύµφωνα µε τις ως άνω οδηγίες. Ακολουθούν οι αναλυτικές οδηγίες συµπλήρωσης του αρχείου excel ανά Φύλλο Εργασίας. *Προσοχή: Τα κελιά που απαιτούν συµπλήρωση εµφανίζονται στα Φύλλα Εργασίας µε ΛΕΥΚΟ χρώµα. εν πρέπει σε καµία περίπτωση να προβείτε σε διαγραφές ή προσθήκες στηλών στα εµφανιζόµενα φύλλα εργασίας, διότι σε κάποια από αυτά, στα πεδία δεξιά των εµφανιζόµενων στηλών, υπάρχουν και άλλες κρυµµένες στήλες, προκειµένου να λειτουργούν ορθά οι dropdown lists (µενού επιλογών) και άλλου είδους υπολογισµοί. ΕΞΩΦΥΛΛΟ (Φύλλο Εργασίας 1) Συµπληρώνεται ο Κωδικός Πράξης Έργου του επιχειρηµατικού σχεδίου (ΒΕΣ-ΧΧΧΧΧ) καθώς και η επωνυµία του δικαιούχου της ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου Τεχνικού Παραρτήµατος. *Προσοχή: Σε περίπτωση που η επωνυµία της επιχείρησης έχει αλλάξει σε σχέση µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού παραρτήµατος, το αίτηµα ελέγχου δεν µπορεί να υποβληθεί αν δεν έχει προγενέστερα υποβληθεί και εγκριθεί αντίστοιχο αίτηµα τροποποίησης. ΚΥΡ. ΣΤ. ΕΠΕΝ (Φύλλο Εργασίας 2) Συµπληρώνονται τα κύρια στοιχεία της επένδυσης, τα στοιχεία της έδρας και του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης, τα στοιχεία του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, τα στοιχεία του υπευθύνου έργου και των ΚΑ επένδυσης σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος 1

2 εγκεκριµένου Τεχνικού Παραρτήµατος του έργου. Ακολουθεί ανάλυση των πεδίων ανά ενότητα. *Προσοχή: Κάποια από τα κελιά των στηλών C, D και E του φύλλου εργασίας, που είναι κρυµµένες, είναι προσυµπληρωµένα µε δεδοµένα που δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διαγραφούν. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρµόδιος Εταίρος: Συµπληρώνεται ο αρµόδιος γεωγραφικά εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ σύµφωνα µε την Περιφέρεια Υλοποίησης της επένδυσης. Ηµεροµηνία Οριστικοποίησης Αίτησης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία υποβολής του Αιτήµατος Ενδιάµεσης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης απανών. Αριθµός Αιτήµατος Ενδιάµεσης Επαλήθευσης: Συµπληρώνεται ο αριθµός του Αιτήµατος Ενδιάµεσης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης απανών µε επιλογή ανάµεσα στις προσυµπληρωµένες απαντήσεις της dropdown list (µενού επιλογών) («1 ο»/ «2 ο»), ανάλογα µε αν το εν λόγω αίτηµα είναι το 1 ο ή το 2 ο σε χρονική σειρά. 1. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ 1.1. Στοιχεία Επένδυσης Κωδικός Επένδυσης: Συµπληρώνεται ο Κωδικός του Έργου (ΒΕΣ ΧΧΧΧΧ) Τρέχουσα Κατάσταση ικαιούχου: Συµπληρώνεται η τρέχουσα κατάσταση του δικαιούχου µε επιλογή ανάµεσα στις προσυµπληρωµένες απαντήσεις της dropdown list (µενού επιλογών) («ΥΝΗΤΙΚΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ»/ «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ»), σύµφωνα µε τη σχετική Υπουργική Απόφαση. Επωνυµία Επιχείρησης: Συµπληρώνεται η επωνυµία της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού ιακριτικός Τίτλος Επιχείρησης: Συµπληρώνεται ο ιακριτικός Τίτλος της Επιχείρησης (εάν υπάρχει), σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού παραρτήµατος του έργου. Ηµεροµηνία Ίδρυσης Επιχείρησης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού παραρτήµατος του έργου. Νοµική Μορφή: Συµπληρώνεται η νοµική µορφή της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Α.Φ.Μ.: Συµπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού.ο.υ.: Συµπληρώνεται η αρµόδια.ο.υ., σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Είδος Βιβλίων: Συµπληρώνεται το είδος των τηρούµενων λογιστικών βιβλίων, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Αντικείµενο ραστηριότητας: Συµπληρώνεται το αντικείµενο δραστηριότητα της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού παραρτήµατος του έργου. Είδος Επιχείρησης: Συµπληρώνεται το είδος της επιχείρησης µε επιλογή ανάµεσα στις προσυµπληρωµένες απαντήσεις της dropdown list (µενού επιλογών) («ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ»/ «ΝΕΑ»/«ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ»), σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Θεµατική Ενότητα: Συµπληρώνεται η Θεµατική Ενότητα της επένδυση µε επιλογή ανάµεσα στις προσυµπληρωµένες απαντήσεις της dropdown list (µενού επιλογών) («Μεταποίηση»/ «Τουρισµός»/ «Εµπόριο - Υπηρεσίες», σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Μέγεθος Επιχείρησης: Συµπληρώνεται το Μέγεθος της επιχείρησης µε επιλογή ανάµεσα στις προσυµπληρωµένες απαντήσεις της dropdown list (µενού επιλογών) («ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ»/ «ΜΙΚΡΗ»/«ΜΕΣΑΙΑ»), σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού 2

3 1.2. Στοιχεία Έδρας Φορέα Επένδυσης Περιφέρεια: Συµπληρώνεται η Περιφέρεια που ανήκει γεωγραφικά η έδρα της επιχείρησης µε επιλογή ανάµεσα στις προσυµπληρωµένες απαντήσεις της dropdown list (µενού επιλογών), σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού ήµος - Κοινότητα: Συµπληρώνεται ο ήµος ή η Κοινότητα που ανήκει γεωγραφικά η έδρα της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού ηµοτικό ιαµέρισµα: Συµπληρώνεται το ηµοτικό ιαµέρισµα που ανήκει γεωγραφικά η έδρα της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Οδός - Αριθµός: Συµπληρώνεται η οδός και ο αριθµός της έδρας της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Τοποθεσία: Συµπληρώνεται η τοποθεσία της έδρας της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Ταχυδροµικός Κωδικός: Συµπληρώνεται ο ταχυδροµικός κωδικός της έδρας της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού παραρτήµατος του έργου. Νόµιµος Εκπρόσωπος: Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο του Νοµίµου Εκπροσώπου της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού παραρτήµατος του έργου. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Συµπληρώνεται το τηλέφωνο επικοινωνίας του Νοµίµου Εκπροσώπου της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Fax: Συµπληρώνεται το FAX του Νοµίµου Εκπροσώπου της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Website : Συµπληρώνεται η ιστοσελίδα της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Νοµίµου Εκπροσώπου της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού 1.3. Στοιχεία Τόπου Υλοποίησης της Επένδυσης Περιφέρεια: Συµπληρώνεται η Περιφέρεια του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Περιφερειακή Ενότητα: Συµπληρώνεται η Περιφερειακή Ενότητα του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού παραρτήµατος του έργου. ήµος: Συµπληρώνεται ο ήµος του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού ηµοτικό ιαµέρισµα: Συµπληρώνεται το ηµοτικό ιαµέρισµα του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού παραρτήµατος του έργου. Οδός - Αριθµός: Συµπληρώνεται η οδός και ο αριθµός του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού παραρτήµατος του έργου. Τοποθεσία: Συµπληρώνεται η τοποθεσία του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Ταχυδροµικός Κωδικός: Συµπληρώνεται ο ταχυδροµικός κωδικός του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού παραρτήµατος του έργου. Υπεύθυνος Έργου: Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο του Υπεύθυνου Έργου, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Συµπληρώνεται το τηλέφωνο του Υπεύθυνου Έργου, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού 3

4 Fax: Συµπληρώνεται το FAX του Υπεύθυνου Έργου, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού Συµπληρώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Υπεύθυνου Έργου, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού ΚΑ Επένδυσης: Συµπληρώνονται οι ΚΑ επένδυσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού ΚΥΡΙΑ ΣΤ. ΕΠΕΝ. 1.4 & 1.5 (Φύλλο Εργασίας 3) 1.4. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠOΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Επικαιροποίηση στοιχείων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (DE MINIMIS) της επιχείρησης (από 1/1/2011 και έως την ηµεροµηνία της Απόφασης Ένταξης): Συµπληρώνονται τα στοιχεία των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας, που έχει λάβει η επιχείρηση από 1/1/2011 και έως την ηµεροµηνία της Απόφασης Ένταξης του έργου Επικαιροποίηση στοιχείων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων µη ήσσονος σηµασίας της επιχείρησης: Συµπληρώνονται τα στοιχεία των ενισχύσεων µη ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει η επιχείρηση ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ Επικαιροποίηση στοιχείων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (DE MINIMIS) σε συνδεδεµένες και συνεργαζόµενες (από 1/1/2011 και έως την ηµεροµηνία της Απόφασης Ένταξης): Συµπληρώνονται τα στοιχεία των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας, που έχουν λάβει συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις, από 1/1/2011 και έως την ηµεροµηνία της Απόφασης Ένταξης του έργου Επικαιροποίηση στοιχείων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων µη ήσσονος σηµασίας της επιχείρησης: Συµπληρώνονται τα στοιχεία των ενισχύσεων µη ήσσονος σηµασίας, που έχουν λάβει συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις. ΚΥΡ. ΣΤ. ΕΠΕΝ (Φύλλο Εργασίας 4) 1.6. Στοιχεία Εκχώρησης Ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) Σηµειώνεται ότι τα πεδία της εν λόγω ενότητας συµπληρώνονται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που η δηµόσια χρηµατοδότηση έχει εκχωρηθεί. Τύπος: Συµπληρώνεται ο τύπος εκχώρησης ενίσχυσης Αριθµός σύµβασης εκχώρησης: Συµπληρώνεται ο Αριθµός Σύµβασης Εκχώρησης Εκδότρια Τράπεζα: Συµπληρώνεται η Επωνυµία του Τραπεζικού Ιδρύµατος από το οποίο έχει εκδοθεί το βραχυπρόθεσµο δάνειο. Ηµεροµηνία δανειακής σύµβασης εκχώρησης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης εκχώρησης. ιάρκεια ισχύος δανειακής σύµβασης εκχώρησης: Συµπληρώνεται η διάρκεια της Σύµβασης Εκχώρησης Ύψος βραχυπρόθεσµου δανείου : Συµπληρώνεται το ύψος του βραχυπρόθεσµου δανείου. Ποσό εκχώρησης : Συµπληρώνεται το ποσό εκχώρησης. Αριθµός τραπεζικού λογαριασµού: Συµπληρώνεται ο αριθµός του τραπεζικού λογαριασµού που αφορά στη σύµβαση εκχώρησης 1.7. Στοιχεία Προκαταβολής Σηµειώνεται ότι τα πεδία της εν λόγω ενότητας συµπληρώνονται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που έχει προηγηθεί εκταµίευση προκαταβολής. 4

5 Αριθµός Εγγυητικής: Συµπληρώνεται ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ληφθείσας προκαταβολής. Ποσό Εγγυητικής: Συµπληρώνεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ληφθείσας προκαταβολής. Εκδότης Εγγυητικής: Συµπληρώνεται η επωνυµία του Πιστωτικού Ιδρύµατος που έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ληφθείσας προκαταβολής. Ηµεροµηνία Έκδοσης Εγγυητικής: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ληφθείσας προκαταβολής. Ποσό ληφθείσας προκαταβολής: Συµπληρώνεται το ποσό προκαταβολής που έχει εκταµιευθεί Στοιχεία ανείου Σηµειώνεται ότι τα πεδία της εν λόγω ενότητας συµπληρώνονται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που έχει ληφθεί δάνειο για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής της επένδυσης. Τύπος: Συµπληρώνεται ο τύπος της δανειακής σύµβασης. Αριθµός σύµβασης δανείου: Συµπληρώνεται ο αριθµός της δανειακής σύµβασης. Εκδότρια Τράπεζα: Συµπληρώνεται η Εκδότρια Τράπεζας της δανειακής σύµβασης. ικαιούχος επιχείρηση : Συµπληρώνεται η ικαιούχος επιχείρηση σύµφωνα µε τη δανειακή σύµβαση. Ηµεροµηνία δανειακής σύµβασης : Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία σύναψης της δανειακής σύµβασης. ιάρκεια ισχύος δανειακής σύµβασης: Συµπληρώνεται η διάρκεια ισχύος της δανειακής σύµβασης. Ύψος ανείου: Συµπληρώνεται το ύψος του δανείου σύµφωνα µε τη δανειακή σύµβαση Αριθµός τραπεζικού λογαριασµού: Συµπληρώνεται ο αριθµός του τραπεζικού λογαριασµού που αφορά στη δανειακή σύµβαση. ΥΛ. ΕΠΕΝ. & ΣΥΝΤ. ΠΕΡ. (Φύλλο Εργασίας 5) 2. Υλοποίηση της Επένδυσης Στο πεδίο υλοποίηση της επένδυσης εµφανίζεται µια σειρά ερωτήσεων ( ) στις οποίες ο δικαιούχος της ενίσχυσης καλείται να απαντήσει, προκειµένου να προχωρήσει στα επόµενα στάδια υποβολής του αιτήµατος επαλήθευσης/πιστοποίησης. *Προσοχή: Τα κελιά της στήλης D του φύλλου εργασίας είναι προγεµισµένα µε συγκεκριµένες επιλογές απαντήσεων. Επίσης, κάποια από τα κελιά της στήλης E του φύλλου εργασίας, που είναι κρυµµένη, είναι προσυµπληρωµένα µε δεδοµένα που δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διαγραφούν. Σε περίπτωση που στα ερωτήµατα 2.1 έως 2.3, 2.5 έως 2.8 και 2.10 η απάντηση είναι αρνητική, απαιτείται να προηγηθεί του εν λόγω αιτήµατος τα αντίστοιχα κατά περίπτωση αιτήµατα τροποποιήσεων. Στο ερώτηµα 2.14 εάν η απάντηση είναι θετική, απαιτείται να προηγηθεί αίτηµα τροποποίησης χρηµατοδοτικού σχήµατος. 3. Σύντοµη περιγραφή συνολικής προόδου του έργου / Παρατηρήσεις Το συγκεκριµένο πεδίο συµπληρώνεται µε µια σύντοµη περιγραφή για την πρόοδο του έργου και τυχόν παρατηρήσεις που κρίνεται απαραίτητο να επισηµανθούν και αφορούν την υλοποίηση της επένδυσης. 5

6 ΠΡΟΟ. ΥΛΟΠ. 4.1 (Φύλλο Εργασίας 6) 4. Πρόοδος Υλοποίησης Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΑΠΑΝΗΣ Στις πρώτες 7 στήλες (στήλη «Α/Α» έως και στήλη «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ») του εν λόγω Πίνακα συµπληρώνεται ο πίνακας δαπανών της επένδυσης όπως έχει εγκριθεί και εµφανίζεται στο ισχύον εγκεκριµένο Τεχνικό Παράρτηµα του έργου (δηλαδή µε ενσωµατωµένες τις τυχόν εγκεκριµένες τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου). Ο αριθµός των γραµµών (α/α) του παραπάνω πίνακα πρέπει να ταυτίζεται µε τις επιµέρους δαπάνες του ισχύοντος εγκεκριµένου Τεχνικού Παραρτήµατος. Ο πίνακας αυτός δε δύναται να µην ταυτίζεται µε το ισχύον εγκεκριµένο Τεχνικό Παράρτηµα. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούµενο αίτηµα αλλαγής Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου, τότε είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ µαζί µε το αίτηµα επαλήθευσης να υποβάλλει και αίτηµα τροποποίησης αλλαγής Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου. Στη στήλη «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ» συµπληρώνονται τα ποσά όπως αναγράφονται στη στήλη «Συνολικά Ποσά» του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού παραρτήµατος και ΟΧΙ τα επιλέξιµα ποσά. Στη στήλη «ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ / ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ» ο δικαιούχος της ενίσχυσης αναγράφει το συνολικό ύψος των δαπανών που υλοποίησε µέχρι την υποβολή του εν λόγω αιτήµατος ενδιάµεσης επαλήθευσης/πιστοποίησης. Προτείνεται η στήλη «ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ / ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ» να συµπληρωθεί µετά τη συµπλήρωση των παραστατικών δαπανών στον Πίνακα 4.2. Το άθροισµα της εν λόγω στήλης πρέπει να ταυτίζεται µε το άθροισµα της στήλης «ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ / ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ» του Πίνακα 4.2. *Προσοχή: Ο υπολογισµός του συνόλου των δαπανών της επένδυσης γίνεται αυτόµατα. ΠΡΟΟ. ΥΛΟΠ. 4.2 (Φύλλο Εργασίας 7) ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ *Προσοχή: Κάποια από τα κελιά των στηλών Q και R του φύλλου εργασίας, που είναι κρυµµένες, είναι προσυµπληρωµένα µε δεδοµένα που δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διαγραφούν. Στον εν λόγω Πίνακα πρέπει να συµπληρωθούν τα παραστατικά της επένδυσης που αιτούνται στο εν λόγω Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης / Πιστοποίησης. Σε περίπτωση που πρόκειται για το 2 ο Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης / Πιστοποίησης πρέπει στον εν λόγω Πίνακα να εµφανίζονται τα παραστατικά που αφορούν το παρόν και το προηγούµενο Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης. Αναλυτικά τα πεδία των στηλών του εν λόγω Πίνακα πρέπει συµπληρώνονται ως εξής: Α/Α: Συµπληρώνεται µε αύξουσα αρίθµηση ένας α/α ανά παραστατικό δαπάνης. Είδος Παραστατικού απάνης: Συµπληρώνεται, µε επιλογή ανάµεσα στις προσυµπληρωµένες εγγραφές της dropdown list (µενού επιλογών), το είδος του παραστατικού δαπάνης. Αριθµός Παραστατικού απάνης: Συµπληρώνεται ο αριθµός του παραστατικού δαπάνης. 6

7 Εκδότης Παραστατικού απάνης: Συµπληρώνεται ο προµηθευτής που αναγράφεται στο παραστατικό δαπάνης. Α.Φ.Μ.: Συµπληρώνεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του εκδότη του παραστατικού δαπάνης. Ηµεροµηνία Έκδοσης Παραστατικού απάνης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία έκδοσης του παραστατικού δαπάνης. Αξία µε ΦΠΑ: Συµπληρώνεται η αναγραφόµενη στο παραστατικό δαπάνης αξία µε ΦΠΑ (µεικτή αξία). Αξία χωρίς ΦΠΑ: Συµπληρώνεται η αναγραφόµενη στο παραστατικό δαπάνης αξία χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία). Κατηγορία απάνης: Συµπληρώνεται η κατηγορία δαπάνης µε την οποία συνδέεται το εκάστοτε παραστατικό δαπάνης, µε επιλογή ανάµεσα στις προσυµπληρωµένες εγγραφές της dropdown list (µενού επιλογών). Περιγραφή απάνης: Συµπληρώνεται µε την περιγραφή της εγκεκριµένης δαπάνης του Πίνακα 4.1, µε την οποία συνδέεται το εκάστοτε παραστατικό δαπάνης. Ποσότητα: Συµπληρώνεται η αιτούµενη ποσότητα που αφορά από το κάθε παραστατικό δαπάνης, στην εκάστοτε εγκεκριµένη δαπάνη του Πίνακα 4.1, µε την οποία έχει συνδεθεί το παραστατικό. Τιµή Μονάδας: Συµπληρώνεται η τιµή µονάδας που προκύπτει από το κάθε παραστατικό δαπάνης και αφορά στην εκάστοτε εγκεκριµένη δαπάνη του Πίνακα 4.1, µε την οποία έχει συνδεθεί το παραστατικό. Υλοποιηθείσα/Αιτηθείσα Αξία: Η υλοποιηθείσα/αιτηθείσα προκύπτει από το γινόµενο των στοιχείων στις στήλες «Ποσότητα» και «Τιµή µονάδας». Η υλοποιηθείσα/αιτηθείσα αξία αντιπροσωπεύει το σύνολο ή το µέρος της καθαρής αξίας του εκάστοτε παραστατικού που αντιστοιχεί στην εκάστοτε περιγραφόµενη εγκεκριµένη δαπάνη. ιευκρινίσεις: - Αν ένα παραστατικό δαπάνης αφορά περισσότερες από µία εγκεκριµένες δαπάνες, πρέπει να εµφανίζεται στον Πίνακα τόσες φορές (σε τόσες διαφορετικές γραµµές) όσες οι διαφορετικές εγκεκριµένες δαπάνες του Τεχνικού Παραρτήµατος που αφορά. Σε αυτή την περίπτωση οι αξίες µε και χωρίς ΦΠΑ του παραστατικού πρέπει να αναγράφονται ΜΟΝΟ µία φορά (στην πρώτη γραµµή που αναγράφεται το παραστατικό δαπάνης και στις τυχόν επόµενες γραµµές να παραµένούν ΚΕΝΕΣ), ενώ η υλοποιηθείσα/αιτηθείσα αξία θα διαφοροποιείται ανάλογα µε την αξία που αφορά την εκάστοτε δαπάνη. - Σηµειώνεται ότι, το σύνολο των επιµέρους υλοποιηθεισών / αιτηθεισών αξιών ανά παραστατικό δεν πρέπει να ξεπέρνα αθροιστικά την καθαρή αξία του παραστατικού. Αν το σύνολο της καθαρής αξίας του παραστατικού αφορά στο σύνολο της µία και µόνο εγκεκριµένη δαπάνη, η αιτηθείσα και η καθαρή αξία ταυτίζονται. - Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι επιλέξιµος ο ΦΠΑ, στο πεδίο «Αξία χωρίς ΦΠΑ» πρέπει να καταχωρηθεί η αξία του παραστατικού µε ΦΠΑ. - Σε περίπτωση που στο παραστατικό δαπάνης δε συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ, στο πεδίο «Αξία µε ΦΠΑ» πρέπει να καταχωρηθεί η αξία του παραστατικού χωρίς ΦΠΑ. Λογαριασµός ή Α/Α Εγγραφής: Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας (διπλογραφική µέθοδος), συµπληρώνεται ο λογαριασµός λογιστικής καταχώρησης του παραστατικού δαπάνης. Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας (απλογραφική µέθοδος) αναγράφεται ο α/α της εν λόγω εγγραφής του παραστατικού δαπάνης. Σελίδα Εγγραφής: Συµπληρώνεται η σελίδα εγγραφής είτε πρόκειται για Β είτε για Γ κατηγορίας βιβλία. Ηµεροµηνία Εγγραφής: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία εγγραφής του παραστατικού δαπάνης είτε πρόκειται για Β είτε για Γ κατηγορίας βιβλία. 7

8 Ο αριθµός των γραµµών και των στηλών του παραπάνω πίνακα να προσαρµόζεται στις ανάγκες της κάθε επένδυσης, µε προσθήκη γραµµών πριν την τελευταία κενή γραµµή του Πίνακα, προκειµένου τα κελία της νέας γραµµής να έχουν το format (τη µορφοποίηση) των υπολοίπων γραµµών του Πίνακα. Περίπτωση προκαταβολών σε προµηθευτές: Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος: «Το Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης των δικαιούχων µπορεί να περιλαµβάνει προκαταβολές σε προµηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριµένου επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.». Σε περίπτωση προκαταβολών σε προµηθευτές και ΜΟΝΟ, επειδή δεν υπάρχει παραστατικό δαπάνης αλλά µόνο παραστατικό/ά πληρωµής, ως παραστατικό δαπάνης στον Πίνακα 4.2 πρέπει να καταχωρηθεί το παραστατικό πληρωµής, που καταχωρείται και στον Πίνακα 4.3. ΠΡΟΟ. ΥΛΟΠ. 4.3 (Φύλλο Εργασίας 8) ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ *Προσοχή: Κάποια από τα κελιά των στηλών O και P του φύλλου εργασίας, που είναι κρυµµένες, είναι προσυµπληρωµένα µε δεδοµένα που δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διαγραφούν. Στον εν λόγω Πίνακα πρέπει να συµπληρωθούν τα παραστατικά πληρωµής που αφορούν στα παραστατικά δαπανών του Πίνακα 4.2. Αναλυτικά τα πεδία των στηλών του εν λόγω Πίνακα πρέπει συµπληρωθούν ως εξής: Α/Α: Συµπληρώνεται µε αύξουσα αρίθµηση ένας α/α ανά παραστατικό δαπάνης. Τύπος Πληρωµής: Συµπληρώνεται, µε επιλογή ανάµεσα στις προσυµπληρωµένες εγγραφές της dropdown list (µενού επιλογών), ο τύπος πληρωµής. Εκδότης Παραστατικού Πληρωµής: Συµπληρώνεται ο εκδότης του παραστατικού πληρωµής. Αριθµός Παραστατικού Πληρωµής: Συµπληρώνεται ο αριθµός του παραστατικού πληρωµής. Ηµεροµηνία Πληρωµής: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία πληρωµής. Αξία Παραστατικού Πληρωµής: Συµπληρώνεται η αξία του παραστατικού πληρωµής. Είδος παραστατικού δαπάνης: Συµπληρώνεται το είδος του παραστατικό δαπάνης που εξοφλείται µε το εν λόγω παραστατικό πληρωµής, µε επιλογή ανάµεσα στις προσυµπληρωµένες εγγραφές της dropdown list (µενού επιλογών). Αριθµός παραστατικού δαπάνης: Συµπληρώνεται ο αριθµός του παραστατικού δαπάνης που εξοφλείται µε το εν λόγω παραστατικό πληρωµής. Ηµεροµηνία έκδοσης παραστατικού δαπάνης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία έκδοσης του παραστατικού δαπάνης που εξοφλείται µε το εν λόγω παραστατικό πληρωµής. Αξία µε ΦΠΑ: Συµπληρώνεται η αναγραφόµενη αξία µε ΦΠΑ του παραστατικού δαπάνης που εξοφλείται µε το εν λόγω παραστατικό πληρωµής. Αξία πληρωµής που αφορά το παραστατικό δαπάνης: Συµπληρώνεται το σύνολο ή µέρος της αξίας του παραστατικού πληρωµής που αφορά το εκάστοτε παραστατικό δαπάνης. Λογαριασµός ή Α/Α Εγγραφής: Συµπληρώνεται ο λογαριασµός λογιστικής καταχώρησης της εξόφλησης ΜΟΝΟ για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας (διπλογραφική µέθοδος). Σελίδα Εγγραφής: Συµπληρώνεται η σελίδα εγγραφής ΜΟΝΟ για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας (διπλογραφική µέθοδος). Ηµεροµηνία Εγγραφής: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία εγγραφής ΜΟΝΟ για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας (διπλογραφική µέθοδος). 8

9 ιευκρινίσεις: - Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που ένα παραστατικό πληρωµής εξοφλεί περισσότερα από ένα παραστατικά δαπανών, τότε το ίδιο παραστατικό πληρωµής πρέπει να συµπληρωθεί στον Πίνακα τόσες φορές (σε τόσες διαφορετικές γραµµές) όσα τα διαφορετικά παραστατικά δαπανών που εξοφλεί. Στην περίπτωση αυτή ο επιµερισµός της αξίας πληρωµής στα επιµέρους παραστατικά δαπανών εµφανίζεται στις διαφορετικές γραµµές της στήλης «Αξία πληρωµής που αφορά το παραστατικό απάνης». - Το άθροισµα της στήλης «Αξία πληρωµής που αφορά το παραστατικό απάνης» πρέπει να ταυτίζεται µε το άθροισµα της στήλης «Αξία µε ΦΠΑ» του Πίνακα 4.2. Περίπτωση προκαταβολών σε προµηθευτές: Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος: «Το Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης των δικαιούχων µπορεί να περιλαµβάνει προκαταβολές σε προµηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριµένου επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.». Σε περίπτωση προκαταβολών σε προµηθευτές και ΜΟΝΟ, επειδή δεν υπάρχει παραστατικό δαπάνης αλλά µόνο παραστατικό/ά πληρωµής, ως παραστατικό δαπάνης στον Πίνακα 4.2 πρέπει να καταχωρηθεί το ίδιο το παραστατικό πληρωµής, που καταχωρείται και στον Πίνακα 4.3. ΠΡΟΟ. ΥΛΟΠ. 4.4 (Φύλλο Εργασίας 9) ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ *Προσοχή: Κάποια από τα κελιά της στήλης F του φύλλου εργασίας, που είναι κρυµµένη, είναι προσυµπληρωµένα µε δεδοµένα που δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διαγραφούν. Στον εν λόγω Πίνακα πρέπει να συµπληρωθούν τα παραστατικά δαπανών και τα σύνολα πληρωµής ανά παραστατικό δαπάνης. Α/Α: Συµπληρώνεται µε αύξουσα αρίθµηση ένας α/α ανά παραστατικό δαπάνης. Είδος παραστατικού δαπάνης: Συµπληρώνεται το είδος του κάθε παραστατικού δαπάνης, µε επιλογή ανάµεσα στις προσυµπληρωµένες εγγραφές της dropdown list (µενού επιλογών). Αριθµός παραστατικού δαπάνης: Συµπληρώνεται ο αριθµός του κάθε παραστατικού δαπάνης. Αξία παραστατικού δαπάνης µε ΦΠΑ: Συµπληρώνεται η αναγραφόµενη αξία µε ΦΠΑ του κάθε παραστατικού δαπάνης. Αξία πληρωµής που αφορά το παραστατικό δαπάνης: Συµπληρώνεται το άθροισµα των πληρωµών που αφορά το εκάστοτε παραστατικό δαπάνης. ΣΥΓΚ. ΠΙΝ. 5.1 & 5.2 (Φύλλο Εργασίας 10) 5. Συγκεντρωτικοί Πίνακες απανών 5.1 Πίνακας απανών βάσει Ισχύοντος Τεχνικού Παραρτήµατος Ο παραπάνω πίνακας συµπληρώνεται σύµφωνα µε το ισχύον εγκεκριµένο τεχνικό παράρτηµα. Το άθροισµα της στήλης «Συνολικά Ποσά» πρέπει να ταυτίζεται µε το άθροισµα της στήλης «Εγκεκριµένη Αξία» του Πίνακα

10 5.2 Πίνακας απανών βάσει Παραστατικών Ο παραπάνω πίνακας συµπληρώνεται βάσει του ύψους των υλοποιηθέντων/αιτηθέντων δαπανών και συµπεριλαµβάνονται στο εν λόγω Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης απανών. Το άθροισµα της στήλης «Συνολικά Ποσά» πρέπει να ταυτίζεται µε το άθροισµα της στήλης «ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ / ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ» του Πίνακα 4.1. *Προσοχή: Ο υπολογισµός των επιλέξιµων ποσών, των ποσοστών επιχορήγησης και της δηµόσιας δαπάνης του Πίνακα 5.2 γίνεται αυτόµατα. ΠΟΣΟ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ (Φύλλο Εργασίας 11) *Προσοχή: Κάποια από τα κελιά της στήλης C του φύλλου εργασίας, που είναι κρυµµένη, είναι προσυµπληρωµένα µε δεδοµένα που δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διαγραφούν. 6.Ποσό όσης Τα στοιχεία του Πίνακα «Στοιχεία Προκαταβολής» και το πεδίο «6.2 Αν επιθυµείτε τη διατήρηση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής και τη λήψη επιχορήγησης, να αναγράψετε το αιτούµενο ποσό διατήρησης της εγγυητικής» συµπληρώνονται αυτόµατα. Το πεδίο «6.1 Επιθυµείτε επιστροφή της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ή τη διατήρηση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής και τη λήψη επιχορήγησης;» συµπληρώνεται µε επιλογή ανάµεσα στις προσυµπληρωµένες εγγραφές της dropdown list (µενού επιλογών) («ΙΑΤΗΡΗΣΗ» και «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ») και απαιτείται η συµπλήρωσή του ΜΟΝΟ σε περίπτωση που υπάρχει ληφθείσα προκαταβολή. Σηµειώνεται ότι η επιλογή «ΙΑΤΗΡΗΣΗ» πρέπει να επιλέγεται µόνο εφόσον στο πεδίο 6.2 η τιµή είναι διαφορετική του µηδενός (0,00 ). 7. Σύνοψη Αίτησης Ενδιάµεσης Επαλήθευσης / Πιστοποίησης απανών *Προσοχή: Κάποια από τα κελιά της στήλης C του φύλλου εργασίας, που είναι κρυµµένη, είναι προσυµπληρωµένα µε δεδοµένα που δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διαγραφούν. Τα πεδία του Πίνακα που πρέπει να συµπληρωθούν εµφανίζονται µε λευκό χρώµα ενώ τα κελία µε γκρι χρώµα δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να τροποποιηθούν διότι περιέχουν τύπους, προκειµένου να ελεγχθεί η δυνατότητα ή µη υποβολής Αιτήµατος Ενδιάµεσης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης απανών και να υπολογιστεί ορθά το Αιτούµενο προς καταβολή ποσό, σύµφωνα πάντα µε τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί στους προηγούµενους Πίνακες του αιτήµατος. Στα πεδία «Συνολικός Προϋπολογισµός βάσει Ισχύοντος Τεχνικού Παραρτήµατος», «Επιχορηγούµενος Προϋπολογισµός βάσει Ισχύοντος Τεχνικού Παραρτήµατος» και «Αναλογούσα Επιχορήγηση βάσει Ισχύοντος Τεχνικού Παραρτήµατος» εµφανίζουν τα στοιχεία του ισχύοντος εγκεκριµένου τεχνικού παραρτήµατος. Τα πεδία «Υλοποιηθείσες απάνες προς επαλήθευση/πιστοποίηση (αθροιστικά έως και την παρούσα φάση)», «Υλοποιηθείσες Επιχορηγούµενες απάνες (αθροιστικά έως και την παρούσα φάση)» και «Αναλογούσα Επιχορήγηση (αθροιστικά έως και την παρούσα φάση)» εµφανίζονται οι αντίστοιχες πληροφορίες που προκύπτουν από τα αιτούµενα παραστατικά. Το πεδίο «Ποσοστό Υλοποίησης (ως προς το Συνολικό Εγκεκριµένο Προϋπολογισµό)» αφορά κυρίως τους «υνητικά ικαιούχους» εµφανίζει το ποσοστό εκείνο µε το οποίο θα γίνει ο έλεγχος της υλοποίησης τουλάχιστον του 30% των δαπανών του έργου, προκειµένου αυτό να προχωρήσει σε έγκριση, εφόσον τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που θέτονται από τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράµµατος και τη σχετική Υπουργική Απόφαση για τους δυνητικά δικαιούχους. 10

11 Το πεδίο «Ποσοστό Υλοποίησης Οικονοµικού Αντικειµένου (ως προς τον Επιχορηγούµενο Εγκεκριµένο Προϋπολογισµό)» είναι αυτόµατα υπολογιζόµενο πεδίο και εµφανίζει το ποσοστό υλοποίησης του οικονοµικού αντικειµένου του έργου, που καθορίζει και το αιτούµενο προς καταβολή ποσό. Σύµφωνα µε το ποσοστό αυτό γίνεται ο σχετικός έλεγχος σε σχέση µε αν µπορεί το Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης / Πιστοποίησης να υποβληθεί και οδηγήσει υπό προϋποθέσεις αιτούµενο προς καταβολή ποσό. Σε περίπτωση που το ποσοστό αυτό είναι µικρότερο του 30%, το αίτηµα δεν οδηγεί σε αιτούµενο προς καταβολή ποσό. Σε περίπτωση που το ποσοστό αυτό είναι µεγαλύτερο του 80%, δε µπορεί να υποβληθεί Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης αλλά πρέπει να υποβληθεί Αίτηµα Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης. Τα πεδία «Πιστοποιηµένες Επιχορηγούµενες απάνες τυχόν προηγούµενης φάσης», «Αναλογούσα Πιστοποιηµένη Επιχορήγηση τυχόν προηγούµενης φάσης», «Αποµείωση Εγγυητικής Προκαταβολής σε προηγούµενη φάση» και «Πληρωτέο Ποσό τυχόν προηγούµενης φάσης (εκτός προκαταβολής)» πρέπει να συµπληρωθούν ΜΟΝΟ σε περίπτωση που το παρόν αίτηµα είναι το δεύτερο στη σειρά αίτηµα ενδιάµεσης επαλήθευσης/πιστοποίησης δαπανών, προκειµένου να είναι εφικτός ο ορθός υπολογισµός του αιτούµενου προς καταβολή ποσού. Τα πεδία «Ανώτατο Αποδεκτό Ύψος Αποµείωσης για εκταµίευση 100%», «Ανώτατο Αποδεκτό Ύψος Αποµείωσης» και «Κατώτατο Αποδεκτό Ύψος Αποµείωσης» είναι καθαρά υπολογιστικά πεδία και χρησιµοποιούνται προκειµένου να είναι εφικτός ο ορθός υπολογισµός του αιτούµενου προς καταβολή ποσού και του ποσού αποµείωσης εγγυητικής προκαταβολής στην τρέχουσα φάση. Το πεδίο «Αποµείωση Εγγυητικής Προκαταβολής στην τρέχουσα φάση» είναι υποχρεωτικό να συµπληρωθεί και µε τιµή ανάµεσα στο «Ανώτατο Αποδεκτό Ύψος Αποµείωσης» και «Κατώτατο Αποδεκτό Ύψος Αποµείωσης», όπως αυτά εµφανίζονται στα παραπάνω πεδία. Τέλος, τα πεδία «Υπόλοιπο Εγγυητικής Προκαταβολής στην τρέχουσα φάση» και «Αιτούµενο προς καταβολή ποσό» είναι αυτόµατα υπολογιζόµενα πεδία. 11

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε ΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΙΤΗΣΗ Προς : ΥΠΟΙΟ Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Συµπληρώνεται η επωνυµία της Τράπεζας («ΕΦ»), η οποία επιλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 1/9 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ α/α (αρ. στήλης) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 Συµπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1/14 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ α/α (αρ. στήλης) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕ ΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 Συµπληρώνεται ο κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» Ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίίσχυση Μιικροµεσαίίων Επιιχειιρήσεων που δρασττηριιοποιιούντταιι σττους ττοµείίς Μετταποίίησης,, Τουριισµού,, Εµπορίίου -- Υπηρεσιιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αίτηµα Προκαταβολής (το οποίο υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας www.ependyseis.gr/mis) σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την επιχείρηση. Ισόποση Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/2013 - Α. Περιγραφή ράσης Το πρόγραµµα αυτό επιδιώκει την ενίσχυση του εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 1. Αίτηµα Προκαταβολής σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την επιχείρηση. 2. Ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)

Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) Περιεχόμενα επενδυτικού /επιχειρηματικού (business plan) σχεδίου υποψήφιου δανειολήπτη (το παρόν συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής:

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΠΕ ΙΟ 1 1. Ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-9Τ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-9Τ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΕΦ-0Ψ0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΕΦ-0Ψ0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης Ημερομηνία:././201.. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 1. ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύµφωνα µε την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/ ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύµφωνα µε την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/ ). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύµφωνα µε την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01- 2011). Α. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de minimis): Είναι η ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΑΝΕ. Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης

ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΑΝΕ. Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΑΝΕ Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΑΦΜ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ 1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Προς Φορέας της Επένδυσης Διεύθυνση Οδός Αριθμός : Πόλη : Ταχ. Κωδικός : Νομός : Τηλέφωνο : Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Υποκατάστημα Σας υποβάλλουμε επενδυτική

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ B ΤΟΥ Ν.1599/1986 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω:

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Προκηρύχτηκε στις 14 Ιανουαρίου το πρόγραμμα επιχορήγησης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Προτάσεων Κεφαλαιακών Ενισχύσεων

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Προτάσεων Κεφαλαιακών Ενισχύσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1 Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Κεφαλαιακών Ενισχύσεων Οι Δηλώσεις Κεφαλαιακών Ενισχύσεων συμπληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΗλεκτρονικήςΥποβολής Έκθεσης Α' Δόσης

Οδηγίες ΗλεκτρονικήςΥποβολής Έκθεσης Α' Δόσης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής

Οδηγίες υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΙΟΣ 2014 1 I. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 1. Ίδια συµµετοχή Αύξηση µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου Για τη διευκόλυνση των ικαιούχων κατά

Διαβάστε περισσότερα

6. Καταχώριση Ελέγχων, Εκταμιεύσεων, Ανακλήσεων

6. Καταχώριση Ελέγχων, Εκταμιεύσεων, Ανακλήσεων 6. Καταχώριση Ελέγχων, Εκταμιεύσεων, Ανακλήσεων 6.1 Καταχώριση Ελέγχου 6.1.1 Αιτήσεις Ελέγχου Για να εμφανίσουμε την οθόνη εργασίας Αιτήσεις Ελέγχου ακολουθούμε τη διαδρομή "Παρακολούθηση > Έλεγχοι > Αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Παρακολούθηση. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Παρακολούθηση. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Παρακολούθηση Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΣ. ωνν π ΜΑΡΤΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΣΣ. ωνν π ΜΑΡΤΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΣΥ ΥΝ ΝΟ ΟΠ ΠΤΤΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Ο Ο Η ΗΓΓΟ ΟΣΣ Π ΠΡ ΡΟ ΟΓΓΡ ΡΑ ΑΜ ΜΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ ««Ε σχχυυσ σηη Μ σττηηρριιοοπ Μιικκρροοµµεεσ ποοιιοούύννττααιι σ σααίίω ωνν Ε Επ πιιχχεειιρρήήσ σττοουυςς ττοοµµεείίςς σεεω ωνν

Διαβάστε περισσότερα

7743/4311/Α2/

7743/4311/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων ικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων ικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων ικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7734/4303/Α2/

7734/4303/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Εισαγωγή Η παρούσα προδηµοσίευση αφορά την προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7738/4307/Α2/

7738/4307/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα