ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χαρακτηρισμός Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ. - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρων Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά. 2 Καθορισμός ανωτάτου αριθμού των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α2γ/οικ (1) Χαρακτηρισμός Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ. - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρων Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Ν.δ. 67/1968 «Περί λήψεως μέτρων για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου» (Α 303), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β. της παρ. 5 του άρθρ. 24, της παρ. ιβ του άρθρου 20 και του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143), γ. της παρ. 4 του άρθρ. 43 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α 21), ε. του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 116). 2. α. Την αριθμ. Υ25/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη»(Β 2144). β. Την υπ αριθμ. Υ29/ (ΦΕΚ 2168/Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 3. Την ανάγκη εξασφάλισης παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους κατοίκους προβληματικών και άγονων περιοχών της επικράτειας, με την παροχή οικονομικών κινήτρων στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που διορίζονται σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία αυτών των περιοχών. 4. Τα αριθμ. πρωτ.: 22510/ , Δ3α/17167/ , 16252/ , 14380/ , 20766/ και 6462/ έγγραφα των Υ.ΠΕ. (2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης), καθώς και τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου. 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού ύψους ,00 ευρώ. Η ανωτέρω δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος (που θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ), όσο και κατά τα επόμενα έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας (Ε.Φ.260 ΚΑΕ 0228). 6. Την υπ αριθμ. Β1α/οικ / εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε: 1. Το χαρακτηρισμό, των ακόλουθων Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ. - Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ - Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρων Υγείας, ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών (για τις θέσεις που αναφέρονται κατωτέρω):

2 21466 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1919/ η Υγειονομική Περιφέρεια ΝΟΜΟΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» ΠΙ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» ΠΙ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» ΠΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 2 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΠΙ ΒΑΘΕΟΣ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΠΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 2 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για εξυπηρετούμενη κοινότητα ΤΕΛΕΝΔΟΥ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΠΙ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΠΙ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΚΩ ΠΠΙ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ) 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΙ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΙ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ ΠΙ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ ΠΙ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ 2 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ ΠΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ) 2 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ ΠΠΙ ΧΑΛΚΗΣ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ ΠΠΙ ΤΗΛΟΥ 2 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ 1 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 1 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ 2 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΥ ΛΕΡΟΥ 9 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ 2 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ ΠΠΙ ΛΕΙΨΩΝ 1 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ ΠΠΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΠΙ ΚΟΡΩΝΙ ΟΣ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΠΠΙ ΚΟΡΩΝΟΥ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΠΙ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ Π ΠΙ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΠΠΙ ΟΝΟΥΣΑΣ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΠΠΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΠΠΙ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΠΙ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 1

3 Τεύχος Β 1919/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΠΠΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΠΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΜΗΛΟΥ ΠΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ 2 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΜΗΛΟΥ ΠΠΙ ΣΙΦΝΟΥ 2 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΜΗΛΟΥ ΠΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ 3 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΙΟΥ ΠΙ ΙΟΥ (Ν) 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΘΗΡΑΣ ΠΠΙ ΑΝΑΦΗΣ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΘΗΡΑΣ ΠΠΙ ΣΙΚΙΝΟΥ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΘΗΡΑΣ ΠΠΙ ΦΟΛΕΓΑΝ ΡΟΥ 2 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΘΗΡΑΣ ΠΠΙ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 2 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΘΗΡΑΣ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 1 ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥ ΘΗΡΑΣ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ για εξυπηρετούµενη κοινότητα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΠΙ ΜΟΥ ΡΟΥ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΙ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΠΙ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 2 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΙ ΣΤΥΨΗΣ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΙ ΚΛΕΙΟΥΣ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΙ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΙ ΜΑΝΤΑΜΑ ΟΥ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΙ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΙ ΦΙΛΙΩΝ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΙ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 2 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΠΙ ΑΚΡΑΣΙΟΥ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΠΙ ΒΑΤΟΥΣΑΣ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΠΙ ΕΡΕΣΣΟΥ 2 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΠΙ ΣΙΓΡΙΟΥ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΠΙ ΜΕΣΣΟΤΟΠΟΥ 1 ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΠΙ ΦΟΥΡΝΩΝ 2 ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΠΙ ΘΥΜΑΙΝΑΣ 1 ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΙ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 1 ΣΑΜΟΥ ΚΥ ΕΥ ΗΛΟΥ ΠΙ ΡΑΧΩΝ 1 ΣΑΜΟΥ ΚΥ ΕΥ ΗΛΟΥ ΠΙ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ 1 ΣΑΜΟΥ ΚΥ ΕΥ ΗΛΟΥ ΠΙ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ για εξυπηρετούµενη κοινότητα ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ 1 ΣΑΜΟΥ ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 1

4 21468 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1919/ ΣΑΜΟΥ ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 ΣΑΜΟΥ ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ 2 ΣΑΜΟΥ ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΠΙ ΠΑΓΩΝ ΑΣ 1 ΧΙΟΥ ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΧΙΟΥ 1 ΧΙΟΥ ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΠΙ ΚΑΜΠΙΩΝ 1 ΧΙΟΥ ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΠΠΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1 ΧΙΟΥ ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΠΠΙ ΨΑΡΡΩΝ 2 ΧΙΟΥ ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΠΠΙ ΒΟΛΙΣΣΟΥ 1 ΧΙΟΥ ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΠΙ ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ 1 ΧΙΟΥ ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ ΠΙ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ 1 3η Υγειονομική Περιφέρεια ΝΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΚΝΙ ΗΣ (Εξάρχου) 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΖΙΑΚΑ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΙ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ για εξυπηρετούµενη κοινότητα ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΚΑΛΟΧΙΟΥ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΚΡΑΝΙΑΣ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΜΕΓΑΡΟΥ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΜΕΓΑΡΟΥ για εξυπηρέτηση εγκατάστασης. Κοινότητας ΑΣΥΛΛΙΟΥ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΡΟ ΙΑΣ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΡΟ ΙΑΣ για εξυπηρετούµενη κοινότητα ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΥ ΕΣΚΑΤΗΣ ΠΙ ΤΡΙΚΩΜΟΥ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΙ ΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΙ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1

5 Τεύχος Β 1919/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ για εξυπηρετούµενη κοινότητα ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΙ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΙ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΙ ΟΙΝΟΗΣ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΙ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΙ ΛΙΒΑ ΕΡΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΙ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΙ ΒΛΑΣΤΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΠΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΠΙ ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΠΙ ΧΟΡΗΓΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΠΙ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΙ ΛΑΙΜΟΥ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΙ ΛΕΥΚΩΝΑ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΙ ΠΥΛΗΣ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΙ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 1 4η Υγειονομική Περιφέρεια ΝΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΡΑΜΑΣ ΚΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΙ ΠΑΓΟΝΕΡΙΟΥ 1 ΡΑΜΑΣ ΚΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΙ ΠΟΤΑΜΩΝ 1 ΡΑΜΑΣ ΚΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΟΥ ΠΙ ΣΙ ΗΡΟΝΕΡΟΥ 1 ΕΒΡΟΥ ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΠΙ ΖΩΝΗΣ 1 ΕΒΡΟΥ ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΠΙ ΚΑΒΥΛΗΣ 1 ΕΒΡΟΥ ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΙ ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΕΙΟΥ 1 ΕΒΡΟΥ ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 1 ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΥ ΣΑΠΩΝ ΠΠΙ ΟΡΓΑΝΗΣ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΥ ΣΑΠΩΝ ΠΠΙ ΚΕΧΡΟΥ 2 ΣΕΡΡΩΝ ΚΥ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 1 5η Υγειονομική Περιφέρεια ΝΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΥ ΙΣΤΟΜΟΥ ΠΙ ΑΝΤΙΚΥΡΑ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΠΙ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1

6 21470 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1919/ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΠΙ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΙΡΦΥΩΝ 1 ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ 2 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΚΥ ΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 2 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΑΓΡΑΦΩΝ 3 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΑΦΝΗΣ 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΟΜΝΙΣΤΑΣ 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΠΡΟΥΣΣΟΥ 2 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΣΙΔΗΡΩΝ 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΦΕΙΔΑΚΙΩΝ 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΙ ΦΟΥΡΝΑ 1 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΠΠΙ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ 2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΙ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΙ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΙ ΚΑΛΗΣ ΚΩΜΗΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΙ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΙ ΑΝΑΒΡΑΣ 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΙ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 3 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΙ ΓΛΩΣΣΑΣ 2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΠΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΙ ΝEΟ ΚΛΙΜΑ 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΠΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΙ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ 1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΙ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΠΙ ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ 1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΠΙ ΝΕΡΑΙΔΑΣ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΠΙ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΙ ΛΥΧΝΟΥ 1

7 Τεύχος Β 1919/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΙ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΙ ΦΤΕΡΗΣ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΠΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΠΙ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΠΙ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 1 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΥ ΙΤΕΑΣ ΠΙ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 1 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΠΙ ΚΡΟΚΥΛΙΟΥ 1 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΠΙ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ 1 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΠΙ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 1 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΠΙ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΠΙ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ 1 ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 1 6η Υγειονομική Περιφέρεια ΝΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΠΙ ΤΡΥΦΟΥ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΠΙ ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΠΙ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΜΥΤΙΚΑ ΠΙ ΚΑΣΤΟΥ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΜΥΤΙΚΑ ΠΙ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΠΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗΣ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΠΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΠΙ ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗΣ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ ΠΙ ΚΟΝΙΣΚΑ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ 1 ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΠΙ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ 1 ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΠΠΙ ΛΕΠΙΑΝΩΝ 1 ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΠΙ ΡΑΜΙΑΣ 1 ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΠΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 1 ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 2 ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΠΙ ΚΥΨΕΛΗΣ 1 ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 1 ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΠΙ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ 1 ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΠΙ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ 1 ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΠΙ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ 1 ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΠΙ ΡΟΔΑΥΓΗΣ 1 ΑΡΤΑΣ ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΠΙ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ 1 ΑΧΑΪΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΙ ΚΕΡΠΙΝΗΣ 1 ΑΧΑΪΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΙ ΚΕΡΤΕΖΗΣ 1

8 21472 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1919/ ΑΧΑΪΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΙ ΜΑΝΕΣΙΟΥ 1 ΑΧΑΪΑΣ ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΠΙ ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ 1 ΑΧΑΪΑΣ ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΠΙ ΑΡΟΑΝΕΙΑΣ 1 ΑΧΑΪΑΣ ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΠΙ ΨΩΦΙΔΑΣ 1 ΑΧΑΪΑΣ ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΠΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 1 ΑΧΑΪΑΣ ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΠΙ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ 1 ΗΛΕΙΑΣ ΚΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ 1 ΗΛΕΙΑΣ ΚΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙ ΛΑΜΠΕΙΑΣ 2 ΗΛΕΙΑΣ ΚΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΠΙ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ 1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΙ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ 1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΙ ΛΙΑ 1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΙ ΛΙΣΤΑ 1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΠΙ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΠΙ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΠΙ ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΙ ΠΑΔΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΙ ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΙ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ 1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ ΠΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ ΠΙ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ 1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ ΠΙ ΟΘΩΝΩΝ 1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΥ ΠΑΞΩΝ ΚΥ ΠΑΞΩΝ 1 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙ ΚΑΛΑΜΟΥ 1 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ 1 7η Υγειονομική Περιφέρεια ΝΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΠΙ ΑΡΒΗΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ ΠΙ ΣΙΒΒΑΣ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΙ ΠΡΙΝΑΣ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΙ ΜΑΛΛΩΝ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ 2 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΠΙ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 3 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΠΙ ΨΥΧΡΟΥ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΙ ΝΙΘΑΥΡΗΣ 1

9 Τεύχος Β 1919/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΙ ΡΟΣΙΑΣ 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΙ ΜΕΛΑΜΠΩΝ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΒΑΜΟΥ ΠΙ ΑΝΩΠΟΛΗΣ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΒΑΜΟΥ ΠΠΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΒΑΜΟΥ ΠΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ εγκαταστάτη ΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ για εξυπηρέτηση ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΒΑΜΟΥ ΠΙ ΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ και για εξυπηρέτηση ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΚΑΝ ΑΝΟΥ ΠΙ ΓΑΥ ΟΥ 2 ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΚΑΝ ΑΝΟΥ ΠΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΚΑΝ ΑΝΟΥ ΠΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΚΑΝ ΑΝΟΥ ΠΙ ΛΑΚΚΩΝ 1 ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΚΑΝ ΑΝΟΥ ΠΙ ΡΟ ΟΒΑΝΙΟΥ 1 ΠΙ ΡΟ ΟΒΑΝΙΟΥ για εξυπηρέτηση κοινότητας ΧΑΝΙΩΝ ΚΥ ΚΑΝ ΑΝΟΥ ΣΟΥΓΙΑΣ 1 2. Στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, υπόχρεους και επί θητεία, που διορίζονται στα ανωτέρω Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας καθώς και στους ιατρούς που θα αιτηθούν παράταση θητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 400,00 ευρώ. 3. Το επίδομα χορηγείται αναδρομικά από , ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4368/2016 (Α 21) και στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους, επί θητεία και με παράταση) που συνεχίζουν να υπηρετούν, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στα ανωτέρω Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας. 4. Σε περίπτωση απόσπασης ή μετακίνησης του ιατρού σε Νοσοκομείο ή σε Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο διαφορετικό από το οριζόμενο στην απόφαση διορισμού του, διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου υπηρετεί με παράταση θητείας σε ένα από τα προαναφερόμενα ιατρεία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016 Ο Υπουργός Υγείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Aριθμ. 2/42440/ΔΕΠ (2) Καθορισμός ανωτάτου αριθμού των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 της παραγράφου I Δ της υποπαραγράφου Δ9 των άρθρων 1, 2 και 3 του N. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α ) «Δαπάνες Μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας» και β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005(ΦΕΚ 98/Α ). 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 101/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 168 Α ). 3. Την αριθμ. Υ29/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β ).

10 21474 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1919/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται συνολική ετήσια δαπάνη ύψους ,00 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0716, 0719, 0721 και 0722 του Ε.Φ , αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τον αριθμό των επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των Γενικών Γραμματέων, των Γενικών Διευθυντών, των Ιατροδικαστών, του προσωπικού των Πολιτικών Γραφείων και των υπαλλήλων ΠΕ, TE και ΔΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως εξής: 1. Τρείς (3) Γενικοί Γραμματείς, πέντε (5) ημέρες μηνιαίως και μέχρι εξήντα (60) ημέρες έκαστος ετησίως. 2. Τρεις (3) Γενικοί Διευθυντές, τρεις (3) ημέρες μηνιαίως και μέχρι τριάντα έξι (36) ημέρες έκαστος ετησίως. 3. Τέσσερις (4) Ιατροδικαστές, τρεις (3) ημέρες μηνιαίως και μέχρι τριάντα έξι (36) ημέρες έκαστος ετησίως. 4. Προσωπικό Πολιτικών Γραφείων Πέντε (5) υπάλληλοι, τρεις (3) ημέρες μηνιαίως και μέχρι τριάντα έξι (36) ημέρες έκαστος ετησίως. 5. Κατηγορία ΠΕ α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Τρεις (3) υπάλληλοι, τρεις (3) ημέρες μηνιαίως και μέχρι τριάντα έξι (36) ημέρες έκαστος ετησίως. β) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Ένας (1) υπάλληλος, τρεις (3) ημέρες μηνιαίως και μέχρι τριάντα έξι (36) ημέρες έκαστος ετησίως. γ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Δύο (2) υπάλληλοι, τρεις (3) ημέρες μηνιαίως και μέχρι τριάντα έξι (36) ημέρες έκαστος ετησίως. 6. Κατηγορία TE Κλάδος TE Μηχανικών Ένας (1) υπάλληλος, τρεις (3) ημέρες μηνιαίως και μέχρι τριάντα έξι (36) ημέρες έκαστος ετησίως. 7. Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ Οδηγών Δύο (2) υπάλληλοι, τρεις(3) ημέρες μηνιαίως και μέχρι τριάντα έξι (36) ημέρες ετησίως. Όσον αφορά στις ημέρες εκτός έδρας που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ αυτές θα συμψηφισθούν με τις καθοριζόμενες σ' αυτή. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016 Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΝΙΚΟΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

11

12 21476 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 1919/ Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α 131). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1, προσαυξανόμενο κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. E Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ , Αθήνα Ιστοσελίδα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: fax: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ ) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ ) Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο ) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ , ) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00-13:30 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: * *

2η Υγειονομική Περιφέρεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

2η Υγειονομική Περιφέρεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υγειονομική Περιφέρεια ΝΟΜΟΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» ΠΙ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» ΠΙ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-206 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Α2γ/οικ.43080 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46965 3 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3884 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ2α/οικ.81580 Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 2323 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18211 2 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1567 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88938/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20853 16 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 157196/3204 Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 291 18 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55925 Μερική ανάκληση απόφασης ένταξης σε κλάδο ιατρών ΕΣΥ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10169 4 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1191 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 18239 Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32811 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 158964/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34607 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Πρωτ. 16459 Διεκπ. 11562 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22753 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2086 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6809 13 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4397 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 361 13 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4458 Κύρωση της Συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1255 14 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 86 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4477 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23433 7 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2313 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 109499/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των αποδεικτικών και των πιστοποιητικών σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9427 30 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1100 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956 Καθορισμός αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17281 25 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1472 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7467 11 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20163930 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9055 27 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017 Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 725 12 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4466 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43769 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4327 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 179/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.10 20:10:01 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 94/

6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 94/ 6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6419 6420 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6421 6422 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8781 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4421 Κύρωση του Τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 230/

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 230/ 9788 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-1 9788-2 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-3 9788-4 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-5 9788-6 Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37955 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3791 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμ. οικ. 186383 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7565 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1023 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001003/13.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8403 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 91 Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7829 8 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21415 27 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/54821/0004 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/ 6.11.2014 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 147 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 20/1219 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών α) τμήματος της νέας κοίτης Σπερχειού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6427 30 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4390 Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1697 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 157 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33861 12 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3275 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1-1/82937/16 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10191 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1393 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1189923 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32699 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3128 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44943 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4434 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8681 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4420 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6545 31 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 100 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4392 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 27/11 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 111950 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29863 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2849 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50763 23 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4103 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 79983/58 Καθορισμός των όρων διαμόρφωσης και των λεπτομερειών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2549 2 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 256 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6699 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 906 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034726/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8419 8 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1160164 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. 2. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36697 6 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3082 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.80424/32928/Δ9/10144 Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7031 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 953 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11150 Τμήματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6971 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 944 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 2537/20511 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29783 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2848 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22945 8 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Μαριάνθη Κατσάνη Βαρβάρα Γιαννούδη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 31895 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3021 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 οφειλών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 85 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 699 6 Μαρτίου 06 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Αβ/οικ.0050 Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, επικουρικού προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2215 29 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 125 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Παράταση κατά ένα έτος της Συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 2529 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΚΑ ΔΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 100. Σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10501 7 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1230 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1547/37550 Τροποποίηση της αριθμ. 4810/110876/13.10.2015 υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγούμε Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Χορηγούμε Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6775 8 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 111 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4396 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 111 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4450 Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2373 31 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 315 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1617021582/21-3-2017 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1797 24 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, συνολικού εμβαδού 13.414,74 τ.μ. στη θέση «Ντούγα»

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 28 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 39 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4462 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6447 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 870 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1516034745/1-8-2016 βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45029 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4458 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757 Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

[1] 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής. Αποφασίζουμε

[1] 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής. Αποφασίζουμε [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 15/2 / 2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 17518 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6683 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 904 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034762/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

1512 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 91/

1512 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 91/ 1512 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 91/23.06.2017 Τεύχος Α 91/23.06.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 1514 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 91/23.06.2017 Τεύχος Α 91/23.06.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57745 11 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4311 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3016/130578 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρειες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31543 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2972 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4144/0092 Μετατροπή του ασφαλιστικού - στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1153 26 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 250 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8763 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1185 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001723/19.9.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4685 14 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 8653 Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22081 27 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2196 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1259 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 5 Απριλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4377 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνι κής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 27 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4385 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29461 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2822 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6955 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 942 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 3458 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6359 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 858 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1516034722/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6585 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 889 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034743/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α Α: 6OO2465ΧΘ7-2ΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 331 2 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 25 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11 Ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και αναδιάρθρωση υφιστάμενων Πυροσβεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2637 12 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 18687 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6125 29 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 18299 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32947 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 1085/2016

Διαβάστε περισσότερα

[1] 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής. Αποφασίζουμε

[1] 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής. Αποφασίζουμε [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 15/10/2013 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 95296 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2823 9 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 357 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 81 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Τροποποίηση της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39557 13 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3989 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17241 24 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1466 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1601 7 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 97 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4480 Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22069 1 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1997 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καταβολή μερισμάτων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έτους 2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49659 22 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4058 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1172044 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017

Διαβάστε περισσότερα