ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1020"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Aριθμ.πρωτ.: /241/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ: 1020 Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ.Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Β. Δασουράς Τηλέφωνο: ,315 FAX : ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2005 α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π. (Ε5) Α) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε3) Στο έντυπο Ε3 του οικον. έτους 2005 έχουν επέλθει κατά σειρά οι παρακάτω μεταβολές αναφορικά με το έντυπο του προηγούμενου έτους. α) Στον Πίνακα Β δεν εμφανίζονται πλέον τα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. (τίτλος βιβλίου, αριθμός πράξης θεώρησης κ.λ.π.) αλλά θα εμφανίζονται μόνο τα εκδοθέντα στη χρήση στοιχεία του Κ.Β.Σ. β) Δεν συμπληρώνεται (δεν υπάρχει) ο πίνακας με τα μεταφορικά μέσα της επιχείρησης. γ) Από τον πίνακα «ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» μεταφέρθηκαν οι κωδικοί (019) κατηγορία βιβλίων έδρας, (726) αιτία μη τήρησης και (730) χρήσεις που κλείσατε εντός της διαχ. περιόδου στο επάνω δεξιό μέρος του εντύπου κάτω από τον κωδικό (008) είδος δήλωσης (τροπ/κή κ.λ.π.), ενώ οι κωδικοί 727, 728, 729 και 020 δεν εμφανίζονται πλέον. δ) Σε κάποια πεδία του εντύπου (επώνυμο, όνομα κ.λ.π.) δεν εμφανίζονται οι τριψήφιοι κωδικοί της υπηρεσίας, ενώ προστέθηκαν τριψήφιοι κωδικοί στα πεδία ΑΦΜ λογιστή, ημερομηνία υποβολής δήλωσης και ΑΦΜ του υποβάλλοντος τη δήλωση. ε) Προστέθηκε νέος Πίνακας Ι για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών του ν.3296/04 για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα περαιώσουν χωρίς έλεγχο (προαιρετικά) με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις δηλώσεις τους, εφόσον βέβαια υπάγονται στις διατάξεις αυτές.

2 στ) Οι επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. είτε θελήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις της περαίωσης του ν.3296/04 (εάν υπάγονται σ αυτές) είτε όχι, υποχρεούνται να συμπληρώσουν στον υποπίνακα στ του Πίνακα ΣΤ τις στήλες «κωδ. αριθ. πινάκων ΜΣΚΚ», «ακαθάριστα έσοδα» και «συντελεστής καθαρού κέρδους (%)», δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδα τους ανά Μ.Σ.Κ.Κ. Για τις επιχειρήσεις με βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ο προηγούμενος υποπίνακας στ του Πίνακα ΣΤ συμπληρώνεται ως προς τις στήλες «κωδ. αριθ. πινάκων ΜΣΚΚ», «Σύνολο αγορών» «συντελεστής καθαρού κέρδους (%)» και «καθαρά κέρδη». Ως συντελεστής καθαρού κέρδους γράφεται ο Μ.Σ.Κ.Κ. επί αγορών και εφόσον δεν προβλέπεται τέτοιος ο αντίστοιχος Μ.Σ.Κ.Κ. επί ακαθαρίστων εσόδων. ζ) Για την συμπλήρωση των λοιπών πινάκων του εντύπου Ε3 εξακολουθούν να ισχύουν κατά περίπτωση οι /125/Α0012/ΠΟΛ. 1012/ , /565/Α0012/ΠΟΛ.1050/ και /299/Α0012/ (με ) διαταγές μας. Πίνακας Ι Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι προαιρετικά βάσει του ν. 3296/04, αναπροσαρμόζουν κατά περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα τους καθώς και τα καθαρά τους κέρδη που υπόκεινται σε φορολογία, προκειμένου οι δηλώσεις τους να θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινής, χωρίς έλεγχο, για τα εισοδήματα αυτά, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων του νόμου αυτού. Διευκρινίζεται ότι η συμπλήρωση του Πίνακα Ι απαιτείται σε κάθε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να περαιώσει, δηλαδή ακόμα και όταν από την διαδικασία της περαίωσης δεν προκύπτουν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων ή καθαρών κερδών και τα προσδιοριζόμενα βάσει βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ ακαθάριστα έσοδα ή καθαρά κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα προκύπτοντα με τις διατάξεις του ν.3296/04. Στις διατάξεις αυτές υπάγονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με τηρηθέντα βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και νόμιμα μη τηρούντες, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια ακαθαρίστων εσόδων που ορίζονται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3296/04 καθώς και τηρούντες κατώτερης κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση. Η διαδικασία περαίωσης κατά το άρθρο 13 του ν. 3296/04 έχει διακριτή εφαρμογή κατά κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., καθώς και κλάδο δραστηριότητας (πώληση εμπορευμάτων ή παραγωγή προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ελευθέριο επάγγελμα) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του πιο πάνω νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση της επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος ανεξαρτήτως αυτών που προκύπτουν βάσει των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων κατ εφαρμογή των γενικών διατάξεων.

3 Για τις μικτές επιχειρήσεις (πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, αμοιβές από ελευθέριο επάγγελμα) ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων γίνεται χωριστά για κάθε δραστηριότητα, τα δε καθαρά κέρδη προσδιορίζονται και αυτά κατά κατηγορία δραστηριότητας με βάση τα ακαθάριστα έσοδα όπως ήδη προσδιορίστηκαν για κάθε δραστηριότητα χωριστά. Ειδικότερα: Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΥΤΟ. Κωδικός: 121 (Κόστος πωληθέντων) Βιβλία Α Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση αυτή ως κόστος πωληθέντων λαμβάνεται υπόψη το ποσό των εμπορεύσιμων αγορών της χρήσεως καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν αποθέματα αρχής περιόδου και τέλους περιόδου και το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων ταυτίζεται με τις αγορές της χρήσης οι οποίες θεωρούνται όλες πωληθείσες μέσα στη χρήση. Στον κωδικό 121 μεταφέρουμε το άθροισμα των κωδικών 251 και 252. Βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση αυτή ως κόστος πωληθέντων λαμβάνονται υπόψη οι αγορές εμπορευσίμων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας που συνιστούν στοιχείο κόστους παραγωγής, που πωλήθηκαν ή αναλώθηκαν μέσα στη χρήση. Περιλαμβάνονται ακόμα και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφαλείας κ.λ.π. καθώς και οι ενσωματωμένες στο κόστος παραγωγής δαπάνες. Για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων λαμβάνονται υπόψη οι αγορές της χρήσης συν τα αποθέματα της απογραφής έναρξης μείον τα αποθέματα της απογραφής λήξης. Στην απογραφή των επιχειρήσεων παραγωγής αγαθών λαμβάνεται υπόψη και το κόστος των ετοίμων, ημιετοίμων ή ημικατεργασμένων αγαθών, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992) περί απογραφής. Αν δεν υπάρχει απογραφή εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. γ της παραγρ. 1 του άρθρ. 31 του ν. 2238/1994, δηλαδή, λαμβάνεται ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου ως απογραφή έναρξης και 10% επί των αγορών της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου ως απογραφή λήξης. Στην περίπτωση σύνταξης απογραφών προαιρετικά λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα αυτών, με την προϋπόθεση ότι τηρήθηκε ή θα τηρηθεί η υποχρέωση σύνταξης απογραφών για μια τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Για παράδειγμα, αν συνταχθεί για πρώτη φορά προαιρετική απογραφή λήξης στις , τότε η

4 επιχείρηση υποχρεώνεται να διενεργεί συνεχείς απογραφές μέχρι και την απογραφή λήξης της , εάν συνταχθεί για πρώτη φορά , θα συνταχθούν απογραφές μέχρι Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν να έχουμε τεκμαρτή απογραφή έναρξης (10%) και πραγματική (είτε υποχρεωτικά βάσει διατάξεων ΚΒΣ είτε προαιρετικά) απογραφή λήξης και αντίστροφα. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη αφαιρετικά η αξία των καταστραφέντων ή απωλεσθέντων εμπορευσίμων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας που συνιστούν κόστος παραγωγής, η οποία αποδεικνύεται ή δικαιολογείται με νόμιμα παραστατικά και με την προϋπόθεση ότι έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία π.χ. Πρωτόκολλο καταστροφής αγαθών και λοιπά έγγραφα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό, όπως Δελτίο Αποστολής προς τον τόπο απόρριψης ή καταστροφής, έγγραφα Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ. Τα παραπάνω πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στις σημειώσεις του φορολογούμενου επί του εντύπου Ε3. Σε περιπτώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί αυτοπαραδόσεις αγαθών αφαιρούνται ισόποσα μεγέθη από τις αγορές ή τα έξοδα της επιχείρησης κατά περίπτωση, όπου δηλαδή έχουν καταχωρηθεί, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στο κόστος πωληθέντων. Τέλος, το προσδιοριζόμενο κόστος πωληθέντων δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερο του μηδενός. Στον κωδικό 121 μεταφέρουμε το ποσό από τον κωδικό 552. Βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ισχύουν ανάλογα τα προηγούμενα που αφορούν τις επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Νόμιμα μη τηρούντες βιβλία του Κ.Β.Σ. Ανάλογη εφαρμογή με τα όσα ισχύουν στα βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ. με τη διαφορά ότι εδώ οι αγορές προκύπτουν από τα νόμιμα στοιχεία του Κ.Β.Σ. καθόσον δεν τηρούνται βιβλία. Κωδικός: 122 (Δαπάνες, έξοδα, αποσβέσεις) Στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι πραγματικές και όχι οι τεκμαρτές δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν τη χρήση. Ενδεικτικά αναφέρονται: - γενικά έξοδα διαχείρισης (μισθοί, εργοδοτικές εισφορές, ενοίκια, ασφάλιστρα, λογαριασμοί ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερής κινητής τηλεφωνίας, μισθώσεις κινητών κλπ.). - δεδουλευμένοι τόκοι κάθε είδους πιστώσεων, - δαπάνες επισκευής και συντήρησης επαγγελματικών εγκαταστάσεων, - λοιπές επαγγελματικές δαπάνες. Αν για παράδειγμα στον κωδικό 534 (Πίνακας ΣΤ, υποπίνακας δ, δαπάνες) έχει αναγραφεί ποσό δαπάνης 1000 ευρώ για κυκλοφορία αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 1400 κ.ε. που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της επιχείρησης, η δαπάνη αυτή δεν αναγνωρίζεται ολόκληρη για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με την περιπτ.

5 β της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/94 (μέχρι 60%) οπότε το ποσό της δαπάνης που δεν εκπίπτεται δηλαδή τα 400 ευρώ προστίθενται στα λογιστικά κέρδη (κωδ. 564) ως δαπάνη μη εκπιπτόμενη όσον αφορά όμως την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3296/04 λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το ποσό της δαπάνης δηλαδή 1000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ιδιόχρηση ως τεκμαρτή δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της οικείας παραμέτρου. Διευκρινίζεται ειδικά ως προς τις περιπτώσεις επιδοτήσεων, για επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι οποίες αποτελούν κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος μειωτικά στοιχεία των δαπανών, ότι θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική δαπάνη, δηλαδή το τελικό ποσόν μετά τη σχετική μείωση. Παράδειγμα: Δαπάνες μισθοδοσίας = ευρώ Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας = «Πραγματική δαπάνη = «Για τη συγκεκριμένη δαπάνη λαμβάνουμε το ποσόν των ευρώ Εξαιρετικά, δεν λαμβάνονται υπόψη ως δαπάνες τα ποσά που αφορούν το μέρος της αμοιβής και της εργοδοτικής εισφοράς που βαρύνει τον εργοδότη στην περίπτωση πρόσληψης πρακτικά ασκούμενων μαθητών των εκπαιδευτικών μονάδων μαθητείας του ΟΑΕΔ που ιδρύθηκαν με το από Β.Δ. «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνητών». Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις παγίων στοιχείων, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος. Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα τα πάγια που χρησιμοποιεί η επιχείρηση έχουν αποσβεσθεί σε προηγούμενες χρήσεις δεν υπολογίζονται και δεν προστίθενται αποσβέσεις. Σε περιπτώσεις μη διενέργειας αποσβέσεων ή διενέργειας αυτών αλλά με εσφαλμένο συντελεστή, ως συντελεστής για τον υπολογισμό τους λαμβάνεται ο κατώτερος που προβλέπεται από το οικείο π.δ. 299/2003 για πάγια της ίδιας κατηγορίας. Ακόμα δεν υπολογίζονται αποσβέσεις για τις τρεις πρώτες χρήσεις νέων επιχειρήσεων που έπονται της χρήσης μέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί από την ίδια την επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που η επιχείρηση δεν έχει πάγια (π.χ. μίσθωση αυτών από τρίτους), υπολογίζονται βέβαια τα μισθώματα στις δαπάνες. Σε περιπτώσεις μικτών επιχειρήσεων οι κοινές δαπάνες, δηλαδή αυτές που δεν μπορούν να εξειδικευτούν ανά κλάδο που βαρύνουν, επιμερίζονται κατ αναλογία των ακαθαρίστων εσόδων κάθε δραστηριότητας στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ειδικά σε περίπτωση μικτής επιχείρησης που η δραστηριότητα κάθε κλάδου διεξάγεται σε συγκεκριμένη επιφάνεια, το ποσό της κοινής δαπάνης του ενοικίου θα επιμερίζεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της κάθε δραστηριότητας. Ο επιμερισμός των κοινών δαπανών ανά κλάδο δραστηριότητας (εμπορίας παροχής υπηρεσιών) καθώς και ο επιμερισμός των δαπανών (κατ αναλογία ακαθαρίστων

6 εσόδων) σε περίπτωση που στην επιχείρηση υπάρχουν κλάδοι που δεν υπάγονται (εξαιρούνται) στη διαδικασία περαίωσης του ν.3296/04 πρέπει να περιγράφεται στις σημειώσεις του φορολογούμενου. Βιβλία Α κατηγορίας του ΚΒΣ και νόμιμα μη τηρούντες Υπολογίζονται από τα νόμιμα στοιχεία του ΚΒΣ. Στον κωδικό 122 μεταφέρουμε το σύνολο των δαπανών του κωδικού 544. Βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ Στον κωδικό 122 μεταφέρουμε το σύνολο των δαπανών του κωδικού 544 με βάση τα δεδομένα των βιβλίων, εκτός όμως από την δαπάνη ιδιόχρησης και σύμφωνα με τις λοιπές διευκρινήσεις που δόθηκαν παραπάνω. Βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ Στον κωδικό 122 μεταφέρουμε ανάλογα το άθροισμα των εξόδων, δαπανών και αποσβέσεων από τα δεδομένα των βιβλίων. Κωδικός 123: (Συντελεστής μικτού κέρδους). Εξευρίσκεται από το πηλίκο του Μ.Σ.Κ.Κ. δια (100 - Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ. εφαρμόζεται ο μέσος όρος των συντελεστών του οικείου πίνακα στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση π.χ. έστω Μ.Σ.Κ.Κ. = 13% άρα Σ.Μ.Κ. = 13/100-13=0, δηλαδή ΣΜΚ = 14,94 %. Προκειμένου για επιχειρήσεις με περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ. εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει με διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κατηγορία εσόδων δια των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου. Αν το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 13,5438 = 13,54, ή 13,5572 = 13,56) Παράδειγμα Ακαθάριστα Έσοδα Μ.Σ.Κ.Κ. Καθαρά Κέρδη Είδος Α % Είδος Β % Είδος Γ % Μ.Σ.Σ.Κ.Κ. = _ = 13,6666 = 13,67% Τα παραπάνω ισχύουν για επιχειρήσεις με βιβλία Β και Γ κατηγορίας του ΚΒΣ. Στις επιχειρήσεις με βιβλία Α κατηγορίας καθώς και για τους νόμιμα μη τηρούντες, επισημαίνεται ότι ο συντελεστής μικτού κέρδους εξευρίσκεται από το πηλίκο του Μ.Σ.Κ.Κ. δια του (100 - Μ.Σ.Κ.Κ.) λαμβάνοντας υπόψη τον Μ.Σ.Κ.Κ. που εφαρμόζεται επί πωλήσεων (ή μέσο όρο ή μέσο σταθμικό συντελεστή κατά περίπτωση). Κωδικός 124 (Μικτό κέρδος) Γράψτε το γινόμενο των κωδικών 121 & 123

7 Κωδικός 125 Γράψτε το άθροισμα των κωδικών 121, 122 και 124. Ο κωδικός αυτός προσδιορίζει τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από το ν. 3296/04 για την κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων. Κωδικός 126: (Ακαθάριστα έσοδα βιβλίων και στοιχείων) Βιβλία Α Κατηγορίας του ΚΒΣ Στην περίπτωση αυτή αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα τα οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερα από τις βάσει βιβλίων και στοιχείων εκροές στη Φορολογία Φ.Π.Α. καθώς και από το σύνολο των τυχόν χονδρικών πωλήσεων της οικείας διαχειριστικής περιόδου που προκύπτουν από τα οικεία φορολογικά στοιχεία εσόδων. Βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ Γράψτε το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία, μεταφέροντας το ποσό από τον κωδικό 548 του εντύπου Ε3. Βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ Γράψτε το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία. Κωδικός 127 Γράψτε το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των κωδικών 125 και 126 Κωδικός 128 Γράψτε το Μ.Σ.Κ.Κ. από τους οικείους πίνακες ή το μέσο όρο των συντελεστών ή το μέσο σταθμικό συντελεστή Κ.Κ. κατά περίπτωση Κωδικός 129 Γράψτε το γινόμενο των κωδικών 127 και 128 από το οποίο προκύπτουν τα εξωλογιστικά καθαρά κέρδη βάσει του ν. 3296/04 Κωδικός 130 Γράψτε τα καθαρά κέρδη βάσει του ν.2238/94. Βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Γράψτε κατά περίπτωση τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του ν.2238/94, δηλαδή τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν εξωλογιστικά από την εφαρμογή επί των αγορών του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους αγορών που προβλέπεται από τους οικείους πίνακες. Νόμιμα μη τηρούντες Γράψτε τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν εξωλογιστικά από την εφαρμογή επί των αγορών του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους αγορών που προβλέπεται από τους οικείους πίνακες. (παραγρ. 4 άρθ. 32 ν.2238/94). Βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα λογιστικά καθαρά κέρδη μεταφέροντας το ποσό από τον κωδικό 568

8 Βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα λογιστικά καθαρά κέρδη που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2238/94. Κωδικός 131 Γράψτε τα τελικά καθαρά κέρδη του ν.3296/ 04 συγκρίνοντας τα ποσά των κωδικών 129 και 130 και μεταφέροντας τα μεγαλύτερα. ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Η ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η στήλη με τους κωδικούς 132, 133, 134, 135 και 136 αφορά επιχειρήσεις (με Δ κατηγορίας εισόδημα) αμιγώς παροχής υπηρεσιών ή μικτές με κλάδο παροχής υπηρεσιών. Η στήλη με τους κωδικούς 137, 138, 139, 140 και 141 αφορά όσους ασκούν ελευθέριο επάγγελμα του άρθρου 48 του ν.2238/94 (Ζ κατηγορίας εισόδημα). Ειδικότερα: Κωδικοί 132, 137 Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία. Νόμιμα μη τηρούντες βιβλία του Κ.Β.Σ. Τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται αν στις πραγματικές δαπάνες της χρήσης προστεθεί και το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ΜΣΚΚ στο ποσό των δαπανών της οικείας χρήσης. Βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Μεταφέρετε το ποσό από τον κωδικό 549 ή 550 κατά περίπτωση δηλαδή τα ακαθάριστα, έσοδα όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία. Βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ως ακαθάριστα έσοδα για τις επιχειρήσεις αυτές λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία. Κωδικοί 133, 138 Γράψτε το Μ.Σ.Κ.Κ. από τους οικείους πίνακες ή το μέσο όρο των συντελεστών ή το μέσο σταθμικό συντελεστή Κ.Κ. κατά περίπτωση. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι συντελεστές αυτοί έχουν προσδιοριστεί με την Ε16382/ΠΟΛ.371/ Α.Υ.Ο. Σε περίπτωση που για κάποιο ελευθέριο επάγγελμα δεν αναφέρεται συντελεστής λαμβάνεται ο μέσος όρος του πίνακα, ο οποίος είναι 47,75%.

9 Κωδικοί 134, 139 Γράψτε το γινόμενο των κωδικών 132 και 133 ή 137 και 138 κατά περίπτωση, από το οποίο προκύπτουν τα εξωλογιστικά καθαρά κέρδη του ν.3296/04. Κωδικοί 135, 140 Γράψτε τα καθαρά κέρδη βάσει του ν.2238/94 Ειδικότερα: Νόμιμα μη τηρούντες βιβλία του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν εξωλογιστικά με πολλαπλασιασμό των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης με ειδικούς κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους (επί εσόδων). Βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα λογιστικά καθαρά κέρδη μεταφέροντας το ποσό από τον κωδικό 569 ή 570 κατά περίπτωση. Βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα λογιστικά καθαρά κέρδη που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/94. Κωδικοί 136, 141 Γράψτε τα τελικά καθαρά κέρδη του ν.3296/04 συγκρίνοντας τα ποσά των κωδικών 134 και 135 ή 139 και 140 κατά περίπτωση, μεταφέροντας τα μεγαλύτερα. Κωδικός 142 Γράψτε το άθροισμα των κωδικών 127, 132 και 137 Κωδικός 143 Γράψτε το άθροισμα των κωδικών 129, 134 και 139 Κωδικός 144 Γράψτε το άθροισμα των κωδικών 130, 135 και 140 Κωδικός 145 Γράψτε το άθροισμα των κωδικών 131, 136 και 141 Τα ποσά των κωδικών 142, 143, 144 και 145 αναφέρονται για πληροφοριακούς σκοπούς. Τονίζεται ακόμα ότι ο κωδικός 145 δεν εκφράζει πάντα το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των κωδικών 143 και 144. Τονίζεται ωστόσο ότι για την συμπλήρωση του εντύπου Ε3 έχει γίνει η ορθή μεταφορά των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης στους οικείους κωδικούς του εντύπου έτσι ώστε και ο Πίνακας Ι μετά την ορθή συμπλήρωσή του να

10 απεικονίζει την ακριβή εφαρμογή των όσων ορίζονται στις διατάξεις περαίωσης του ν.3296/04. Ακόμα επισημαίνεται ότι όπου στον Πίνακα Ι του εντύπου Ε3 μεταφέρονται ποσά ακαθαρίστων εσόδων ή καθαρών κερδών από τους λοιπούς πίνακες του εντύπου και κατ επέκταση από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, αυτά αφορούν περιοριστικά τους υπαγόμενους κατά περίπτωση κλάδους στις διατάξεις περαίωσης του ν.3296/04. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτονται τα παραδείγματα στο παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου. Παρατηρήσεις: Επισημαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις που τηρούν ταυτόχρονα βιβλία Α, Β ή Α, Γ ή Β, Γ ή και Α, Β, Γ του ΚΒΣ, τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη του ν.3296/04 προσδιορίζονται χωριστά για την Α κατηγορία βιβλίων και χωριστά για τις λοιπές κατηγορίες και κατόπιν αθροίζονται τα επί μέρους προκύπτοντα τελικά ποσά. Πίνακας ΙΣΤ : Ειδικές περιπτώσεις (παράγραφος 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.). Οι υποπίνακες Ε.Δ.Χ. και Λ.Δ.Χ. συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και επιβατικά λεωφορεία, οι οποίες εφόσον επιλέξουν να φορολογηθούν για τη χρήση 2004 με τεκμαρτό εισόδημα, θα φορολογηθούν με τα ίδια ποσά τεκμαρτών κερδών που δηλώθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος Δε θα συμπληρωθούν οι υποπίνακες αυτοί από τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να φορολογηθούν με βάση τα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. Ο υποπίνακας Φ.Δ.Χ. συμπληρώνεται με τα ποσά κατ αποκοπή φόρου με τα οποία εξαντλείται και για τη χρήση 2004 η φορολογική υποχρέωση των εκμεταλλευτών φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης. Για τη χρήση 2004 το ποσό του καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου προσαυξάνεται κατά 8% σε σχέση με τη χρήση 2002, δηλαδή θα καταβάλλουν τα ίδια ποσά φόρου που κατέβαλλαν και για τη χρήση Πίνακας ΙΖ : Καθαρά κέρδη εκμεταλλευτών αυτ/των (ΔΧ). Οι εκμεταλλευτές αυτοκινήτων ΔΧ θα συμπληρώσουν τον πίνακα αυτόν για πληροφοριακούς σκοπούς. Για τον υπολογισμό του χαρτοσήμου καθαρών κερδών των εκμεταλλευτών φορτηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων ισχύει και για το οικονομικό έτος 2005 η 92/ΓΔ/ διαταγή του Γενικού Δ/ντή φορολογίας σύμφωνα με την οποία τα τέλη χαρτοσήμου που καταβάλλονται από συνιδιοκτησία φορτηγών Δ.Χ. θα υπολογίζονται με βάση τα τεκμαρτά κέρδη. Πίνακας ΙΗ : Ειδικές περιπτώσεις (παράγραφος 6 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.). Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα, κάμπινγκ, οι οποίες φορολογούνται με ποσά καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου. Σημειώνεται ότι τα ποσά του φόρου αυτού για το οικονομικό έτος 2005 είναι τα ίδια με τα ποσά του προηγούμενου οικονομικού έτους Επισημαίνεται ακόμα ότι για τα πάνω από 7 δωμάτια ο προσδιορισμός του εισοδήματος γίνεται με λογιστικό τρόπο.

11 Β) ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΕ, ΕΕ κ.λ.π. (Ε5) Μεταφορά των στοιχείων του Πίνακα Ι (Ε3) στα έντυπα των δηλώσεων φόρου εισοδήματος Ε1 και Ε5. Τα καθαρά κέρδη των κωδικών 131, 136 και 141 προέρχονται από την άσκηση της εκμετάλλευσης της επιχείρησης μετά από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3296/04. Στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αναπροσαρμόζονται μόνο με βάση τον Πίνακα Ζ του εντύπου Ε3 (αφαιρετικά ή προσθετικά, ανάλογα αν είναι έσοδο ή δαπάνη, κατά περίπτωση) και το τελικό ποσό των φορολογητέων καθαρών κερδών μεταφέρεται στους κωδικούς 401, 402 του εντύπου Ε1 ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Τονίζεται ότι στους κωδ. 425, 426 του εντύπου Ε1 (Ακαθάριστα έσοδα από ατομική επιχείρηση) θα γραφτούν τα ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν από τις διατάξεις του ν.3296/04 εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα. Ανάλογη εφαρμογή των παραπάνω και για τις ατομικές επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση αυτή όταν έχουν έκτακτα αποτελέσματα, αυτά θα προστεθούν (τα θετικά) ή θα αφαιρεθούν (τα αρνητικά) στα καθαρά κέρδη που προσδιορίστηκαν στον προηγούμενο Πίνακα Ι (κωδ. 131, 136 και 141) προκειμένου τα φορολογητέα καθαρά κέρδη να μεταφερθούν στις οικείες ενδείξεις του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1). Κατά τον ίδιο τρόπο συμπληρώνονται και οι κωδικοί 501, 502 και 517, 518 του εντύπου Ε1 για το εισόδημα από Ελευθέρια Επαγγέλματα. Όσον αφορά εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ κ.λ.π.) με βιβλία Α ή Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στην αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έντυπο Ε5, στο πεδίο του κωδ. 015 του Πίνακα Δ, Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» θα αναγραφούν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που προέκυψαν από τις διατάξεις του ν.2238/04 και αριστερά του κωδ. 015 μετά το λεκτικό αυτού και πριν τον κωδικό 015 πάνω στη διάστικτη γραμμή... θα γραφεί από τον φορολογούμενο κωδικός 801 με τα ακαθάριστα έσοδα της περαίωσης (π.χ. 801= ,53). Στους κωδ. 016 (017) θα γραφούν τα συνολικά κέρδη (ζημίες) της χρήσης βάσει των βιβλίων του Κ.Β.Σ., δηλαδή για επιχειρήσεις που τηρούν Α ή Β κατηγορίας βιβλία συμπληρώνεται με το ποσό κερδών (ζημιών) από Δ και Ζ κατηγορία, (κωδ. 346 Πίνακα Ζ εντύπου Ε3) ενώ όταν τηρούν Γ κατηγορίας βιβλία συμπληρώνεται με τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδος ή ζημία). Επισημαίνεται ότι στα βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο Ε3) ο πίνακας Ζ συμπληρώνεται μετά την συμπλήρωση του Πίνακα Στ, χωρίς να συνδέεται με τους κωδικούς του Πίνακα Ι, ο τελευταίος συμπληρώνεται ανεξάρτητα και συνεπώς ο κωδικός 346 δεν εμπεριέχει την προκύπτουσα διαφορά καθαρών κερδών της περαίωσης. Αριστερά του κωδικού 016 μετά το λεκτικό αυτού και πριν τον κωδικό 016, πάνω στη διάστικτη γραμμή... θα γραφεί από τον φορολογούμενο κωδικός 802 με τη συνολική

12 διαφορά καθαρών κερδών που προκύπτει μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις της περαίωσης με βάση το ν.3296/04 (π.χ. 802=7.442,06). Τα καθαρά κέρδη αυτά προκύπτουν κατά περίπτωση από τη θετική διαφορά μεταξύ των κωδικών: 129 μείον 130, 134 μείον 135 και 139 μείον 140 του Πίνακα Ι (Ε3), ενώ όταν από τον λογιστικό προσδιορισμό προκύπτουν ζημίες, αυτές επειδή μηδενίζονται, στον οικείο κωδικό (802), μεταφέρονται αθροιστικά τα ποσά που αναγράφονται στους κωδικούς 129, 134 και 139 κατά περίπτωση. Περαιτέρω προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα κέρδη του κωδικού 016 μεταφέρονται διαδοχικά στους κωδικούς 024 και 029. Διευκρινίζεται ότι οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες έχουν ληφθεί υπόψη στους κωδικούς 564, 565 και 566 του Πίνακα ΣΤ του εντύπου Ε3 και δεν πρέπει να ξαναγραφούν και στο έντυπο αυτό (Ε5). Στη συνέχεια αθροίζονται τα ποσά των κωδικών 029 και 802 και αφαιρείται το τυχόν ποσό του κωδικού 039. Αν από αυτό το αλγεβρικό άθροισμα προκύψει θετικό ποσό μεταφέρεται στον κωδικό 040 (κέρδη μετά φορολογική αναμόρφωση) ενώ αν προκύψει αρνητικό ποσό μεταφέρεται στον κωδικό 240 (ζημιές μετά φορολογική αναμόρφωση). Ακολούθως μετά την τυχόν ύπαρξη δεδομένων στους κωδ. 043, 044,..., 059 (αφαίρεση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξ. νόμων κτλ), εφόσον αυτά δεν έχουν αφαιρεθεί στον Πίνακα Ζ του εντύπου Ε3, προσδιορίζονται τα τελικά φορολογητέα κέρδη της χρήσης (κωδ. 048) ή ζημία (κωδ. 448). Προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα κέρδη από τον κωδικό 016 διαμορφώνονται ανάλογα από τους κωδικούς 018, 019,..., 023 και 026, 027,..., 461 μεταφέροντας το ποσό που προκύπτει από την αναμόρφωση αυτή στον κωδικό 029. Στη συνέχεια αθροίζονται τα ποσά των κωδικών 029 και 802 και αφαιρείται το τυχόν ποσό του κωδικού 039. Αν από αυτό το αλγεβρικό άθροισμα προκύψει θετικό ποσό μεταφέρεται στον κωδικό 040 (κέρδη μετά φορολογική αναμόρφωση) ενώ αν προκύψει αρνητικό ποσό μεταφέρεται στον κωδικό 240 (ζημιές μετά φορολογική αναμόρφωση) και τέλος μετά την τυχόν αναμόρφωση από τους κωδικούς 043, 044,..., 059 (αφαίρεση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξ. νόμων κτλ) προσδιορίζονται τα τελικά φορολογητέα κέρδη της χρήσης (κωδ. 048) ή ζημιά (κωδικός 448). Τα προηγούμενα αναφορικά με την συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε5 ισχύουν και για όσους υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις οικον. έτους 2004 (χρήσης 2003) προκειμένου να περαιώσουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του ν.3296/04. Επισημαίνεται ότι όταν δηλώνεται ζημιά στην εξεταζόμενη χρήση από υπαγόμενες στην περαίωση δραστηριότητες (Δ και Ζ κατηγορία εισοδήματος) τότε αυτή μηδενίζεται. Ακόμα στο έντυπο αυτό για το οικον. έτος 2005 έχουν επέλθει οι παρακάτω μεταβολές: 1. Για τις επιχειρήσεις με βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στον κωδικό 010 του Πίνακα Γ τέθηκε η υποσημείωση σύμφωνα με την οποία ο φόρος του άρθρου 7 του ν.1160/1981 που επιβάλλεται επί του υπερτιμήματος που προκύπτει από την πώληση μεταβίβαση ως εμπορεύματος επαγγελματικού αυτοκινήτου οχήματος που αποτελεί πάγιο στοιχείο της

13 επιχείρησης, αφαιρείται μόνο εφόσον το ποσό της ωφέλειας συμπεριλήφθηκε στα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης. 2. Στα ποσά φόρου κ.λ.π. για καταβολή εμφανίζεται πλέον το 1/8 ή 8/8, καθόσον ήδη από το οικον. έτος 2004 με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.3220/04 τα ποσά του φόρου, της προκαταβολής και των τελών ή εισφορών που οφείλονται με βάση τη δήλωση της παραγρ. 3 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. (ΟΕ, ΕΕ κ.λ.π.) καταβάλλονται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά (7), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. 3. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν.3296/ (ΦΕΚ 253 Α) ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλόμενος φόρος με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση οικον. έτους 2005 καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση 1,5% από 2,5% που ήταν το οικον. έτος 2004, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών. 4. Στον πίνακα Δ, φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης» ο κωδ. 048 (φορολογητέα κέρδη) συμπληρώνεται με τη διαφορά του κωδικού 040 (κέρδη μετά φορολογική αναμόρφωση) από τους κωδικούς 043 έως 059 (αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων). 5. Στον Πίνακα Ι, κατανομή κερδών στους εταίρους μέλη, προστέθηκαν τριψήφιοι κωδικοί στο ΑΦΜ των εταίρων μελών, για τη διασταύρωση της δήλωσης των επιχειρηματικών αμοιβών στην ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εταίρων μελών (έντυπο Ε1). 6. Κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2005 η επιχειρηματική αμοιβή θα υπολογιστεί επί των κερδών που θα προκύψουν μετά την περαίωση του ν.3296/04 εφόσον όμως αυτά δηλώνονται είτε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είτε μεταγενέστερα με εμπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση με την οποία γίνεται αναπροσαρμογή των καθαρών κερδών της αρχικής δήλωσης με την εφαρμογή των διατάξεων της περαίωσης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, δηλαδή στις εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις που υποβάλλονται για την περαίωση του οικον. έτους 2005 καθώς και οι εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις περαίωσης οικον. έτους 2004, οι διαφορές καθαρών κερδών θεωρούνται ότι προκύπτουν βάσει ελέγχου, οπότε στα κέρδη αυτά δεν θα υπολογίζεται επιχειρηματική αμοιβή αλλά θα φορολογηθούν στο σύνολό τους στο όνομα του νομικού προσώπου. 7. Τέλος, επί των επιπλέον καθαρών κερδών της περαίωσης υπολογίζονται τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου σε κάθε περίπτωση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ακριβές αντίγραφο Β. ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 ΠΟΛ.: Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 Αρ. Πρωτ.: /241/Α0012

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 ΠΟΛ.: Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 Αρ. Πρωτ.: /241/Α0012 - 113 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005 Αρ. Πρωτ.: 1014070/241/Α0012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1017580/318/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ.: 1027 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1013879/236/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ,

δ) Από τους εκμεταλλευτές επιπλωμένων ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, - 457 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑ Α' Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1022067/351/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1018145/1103/ΔΕ-Α ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΜΗΜΑ A ΠΟΛ. 1027 - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης /558/Α0012/ΠΟΛ.1109/ , παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις.

Σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης /558/Α0012/ΠΟΛ.1109/ , παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις. ΠΟΛ.1121/11.4.2002 Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους, για τη φορολογία του εισοδήματος, ανά τριετία. ΠΟΛ.1121 Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2004 µέσω λογιστών - Συµπλήρωση εντύπων Ε5 και Ε3.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2004 µέσω λογιστών - Συµπλήρωση εντύπων Ε5 και Ε3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1014566-299 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1018145/1103/ΔΕ-Α ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΜΗΜΑ A ΠΟΛ. 1027 - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων προς παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων προς παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία. - 201 - * Φ.Π.Α.* Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1121 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Παροχή οδηγιών για

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (αρθ. 13 17 Ν.3296/2004 και αρθ. 79 Ν.3842/2010) ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΒΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.:8593

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17. 2. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995

Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995 Νο. 15 Η.Π. 20.02.1995/ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1022574/344/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1045 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίσαμε αποκλειστικά για εσάς πριν από την κυκλοφορία του "ΔΗΛΩΣΤ Ε ΕΞΥΠΝΑ" ένα μέρος από το αφιέρωμα για τον νέο αυτοέλεγχο

Εξασφαλίσαμε αποκλειστικά για εσάς πριν από την κυκλοφορία του ΔΗΛΩΣΤ Ε ΕΞΥΠΝΑ ένα μέρος από το αφιέρωμα για τον νέο αυτοέλεγχο Εξασφαλίσαμε αποκλειστικά για εσάς πριν από την κυκλοφορία του "ΔΗΛΩΣΤ Ε ΕΞΥΠΝΑ" ένα μέρος από το αφιέρωμα για τον νέο αυτοέλεγχο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ ΙΚΟΤ ΗΤ Α: Στο τέλος της εβδομάδας θα κυκλοφορήσει στα περίπτερα

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1010454/183/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

β)οι πραγµατικές και όχι οι τεκµαρτές δαπάνες της επιχείρησης, που αφορούν τη χρήση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

β)οι πραγµατικές και όχι οι τεκµαρτές δαπάνες της επιχείρησης, που αφορούν τη χρήση. Ενδεικτικά αναφέρονται: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1048 ΕΤΟΣ: 2000 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 6,8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:75ΞΥΗ ΑΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1997 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1058 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1997 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1058 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α -- 191 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1018451/293/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1058 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1025842/494/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1043 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18-05-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2024 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098 Αθήνα, 04.05.2011 ΠΟΛ 1098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. 16 η Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 12/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 546 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1025991/292/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1032 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση Παράδειγμα 1. Μισθωτός χωρίς παιδιά, για το φορολογικό έτος 2016 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών με μικτές αποδοχές 24.500,00, κρατήσεις 4.042,00, καθαρό ποσό προ φόρου 20.458,00 αναλογούν 2.632.82, παρακρατηθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1097/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

ΠΟΛ 1097/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΠΟΛ 1097/2015 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 2147/Α0012

ΠΟΛ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. : 2147/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (Δ9) (ΦΠΑ)

Τηλέφωνο: (Δ9) (ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1072887/4472 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ 1158 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 9η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η - 14η Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - 841 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 22 Μαΐου 2002 Αριθμ.Πρωτ.:1044171/1369/ΔΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1191. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας ιανοµής

ΠΟΛ:1191. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ/ΤΜΗΜΑ A /ΝΣΗ Φ.Π.Α./ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9586156 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/3/2017 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1043 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 επήλθαν οι ακόλουθες µεταβολές:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 επήλθαν οι ακόλουθες µεταβολές: ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 σχετικά µε τον αυτοέλεγχο των υποβαλλόµενων δηλώσεων και παροχή οδηγιών για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους» Με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ:1057 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως ισχύουν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως ισχύουν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1250 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Εφαρµογή, συµπλήρωση και τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παραπάνω πινάκων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παραπάνω πινάκων επισημαίνονται τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1018/7.2.2007 Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, που εφαρμόζονται κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των εμπορικών και βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικον. έτους 2002 (Έντυπο Ε3).

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικον. έτους 2002 (Έντυπο Ε3). - 25 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ. Πρωτ.: 1006263/125/Α0012

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 10 Η.Π /Ε.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 10 Η.Π /Ε.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996 -- 141 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 10 Η.Π. 8.2.1996/Ε.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1016266/319/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9572566 ΦΑΞ :

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 04-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3547 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων)

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) 1. Τρίμηνο: 1.7-30.9.2010 Α. Εκροές (Αμοιβές) 1. Παράσταση σε δικαστήριο, για ιδιώτη. Ελάχιστη αμοιβή 500. Κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα,07/06/2017 Αριθμός απόφασης:3248 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα,07/06/2017 Αριθμός απόφασης:3248 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα,07/06/2017 Αριθμός απόφασης:3248 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α5 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 23.9.15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3909 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-6-2009 Αριθμ.πρωτ.588 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Έλεγχος δηλώσεων ν.3296/2004. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1055521/1586/δε-α/πολ.1072/3-6-09 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.1064/29.3.2013 Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/2006 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /05/2006 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) ΠΟΛ 1067 02/05/2006 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: «Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών Έκδοση στοιχείου Παράδοση κτισμάτων στον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). ΑΔΑ: 75ΞΗΗ-21Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1102/2015. β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία. γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΠΟΛ 1102/2015. β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία. γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΟΛ 1102/2015 ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014». Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998.

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998. -- 457 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο 32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ Πρωτ: 1042608/10362/Β'0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'/ ).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'/ ). ΠΟΛ.1123/29.5.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /01/ Εφαρμογή διατάξεων της. (ΦΕΚ 66 Α) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών

ΠΟΛ /01/ Εφαρμογή διατάξεων της. (ΦΕΚ 66 Α) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο :

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαϊου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1041496/334/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ:1067 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Οκτωβρίου 1998

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Οκτωβρίου 1998 -- 875 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Οκτωβρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1113368/1356/Δ-Ε/Α' - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ.: 1242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Β «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ»

Β «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (παρ 1 αρθ 112 Ν.4387/2016) ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ (%) 0-20.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε3)

Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε3) Αθήνα, 22/3/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α', Β' Ταχ. /νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Πληροφορίες:Στ.Πίνη- Ι.Μπάρλας-Θ.Σαφαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορ 9 Μαΐου 2016 Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10319/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1034439/1238/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ A' ΠΟΛ. 1064 Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Ν. Π. & Νομικών Οντοτήτων.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Ν. Π. & Νομικών Οντοτήτων. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Ν. Π. & Νομικών Οντοτήτων. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Ν. Π. & Νομικών Οντοτήτων. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα