Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620) Επιβλέπων: Σάββας Ηλίας, PhD University of Ireland ΛΑΡΙΣΑ 2014

2 «Εγώ η Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή, δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα Πτυχιακή Εργασία µε τίτλο «Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση Joomla!»είναι δική µου και βεβαιώνω ότι: Σε όσες περιπτώσεις έχω συµβουλευτεί δηµοσιευµένη εργασία τρίτων, αυτό επισηµαίνεται µε σχετική αναφορά στα επίµαχα σηµεία. Σε όσες περιπτώσεις µεταφέρω λόγια τρίτων, αυτό επισηµαίνεται µε σχετική αναφορά στα επίµαχα σηµεία. Με εξαίρεση τέτοιες περιπτώσεις, το υπόλοιπο κείµενο της πτυχιακής αποτελεί δική µου δουλειά. Αναφέρω ρητά όλες τις πηγές βοήθειας που χρησιµοποίησα. Σε περιπτώσεις που τµήµατα της παρούσας πτυχιακής έγιναν από κοινού µε τρίτους, αναφέρω ρητά ποια είναι η δική µου συνεισφορά και ποια των τρίτων. Γνωρίζω πως η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρότατο παράπτωµα και είµαι ενήµερος(-η) για την επέλευση των νοµίµων συνεπειών» -2-

3 Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή Τόπος: Ηµεροµηνία: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4 Ευχαριστίες Ολοκληρώνοντας την παρούσα πτυχιακή εργασία, θα ήταν παράληψη να µην ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Σάββα Ηλία, για την εποπτεία και την σωστή καθοδήγηση που µου παρείχε. Όπως επίσης, συγγενείς και φίλους, για την ψυχολογική υποστήριξη τους κατά την διάρκεια αποπεράτωσης της εργασίας αυτής. Τσιώτα Ιωάννα Ζωή Τελειόφοιτη του τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών -4-

5 Περιεχόµενα Ευχαριστίες 4 Εισαγωγή- Δοµή και Μεθοδολογία της εργασίας 7 Κεφάλαιο 1: Δεδοµένα- Πληροφορία- Περιεχόµενο Εισαγωγή Το περιεχόµενο δεν είναι µόνο δεδοµένα Περιεχόµενο = Πληροφορία + Δεδοµένα Μορφή περιεχοµένου Δοµή περιεχοµένου Σηµαντικότητα της δοµής περιεχοµένου Κατηγοριοποίηση της δοµής περιεχοµένου Η λειτουργικότητα αποτελεί και αυτή περιεχόµενο 15 Βιβλιογραφία πρώτου κεφαλαίου 17 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση περιεχοµένου - Συστήµατα Διαχείρισης Περιεχοµένου Η έννοια της διαχείρισης περιεχοµένου Η Διαχείριση πληροφορίας αποτελεί υποδοµή υπολογιστών Στατικός διαδικτυακός κόµβος (static Web site) Δυναµικός διαδικτυακός κόµβος (dynamic Web site) Πλήρες ΣΔΠ για το διαδίκτυο Εισαγωγή στα κύρια µέρη ενός ΣΔΠ Το σύστηµα συλλογής Το σύστηµα διαχείρισης Το σύστηµα δηµοσίευσης (Publishing System) Δηµοσιεύσεις ιστού (Web publications) 29 Βιβλιογραφία δεύτερου κεφαλαίου 31 Κεφάλαιο 3: Τα ΣΔΠ για το διαδίκτυο Δυνατότητες ενός ΣΔΠ Μετρικές για τα ΣΔΠ Πλεονεκτήµατα από τη χρήση µετρικών Κατηγοριοποίηση των µετρικών για τα ΣΔΠ Σωστή εφαρµογή των µετρικών 40 Βιβλιογραφία τρίτου κεφαλαίου _42 Κεφάλαιο 4: ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα (Open Source CMS) Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα Πλεονεκτήµατα ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα Μειονεκτήµατα ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα 47-5-

6 4.5 Τεχνολογίες ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα Apache server MySQL PHP 50 Βιβλιογραφία τέταρτου κεφαλαίου 51 Κεφάλαιο 5: Το ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα Joomla Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του Joomla Κύρια δοµή του Joomla Εγκατάσταση του Joomla Διαχείριση του Joomla Διαχείριση Χρηστών Διαχείριση Πολυµέσων Διαχείριση Περιεχοµένου Διαχείριση Μενού Joomla SEO Διαδικασίες που δεν πρέπει να γίνουν: Διαδικασίες που πρέπει να γίνουν: 76 Βιβλιογραφία πέµπτου κεφαλαίου 79 Κεφάλαιο 6: Δηµιουργία της πύλης Εκπαιδευτικού Υλικού Λειτουργικές Προδιαγραφές Χρήστες Δοµή του ιστότοπου Διαχείριση του ιστότοπου Υλοποίηση Marketplace Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) Φόρµες Newsletter Χάρτης Η Εφαρµογή Κ Ένθεµα mod news pro Στατιστικά Στοιχεία 6.3 Επίλογος

7 Εισαγωγή Δοµή και Μεθοδολογία της εργασίας Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών µου στο τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και πραγµατοποιήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Σάββα Ηλία. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι υπολογιστές κατασκευάστηκαν για να επεξεργάζονται δεδοµένα, τα οποία δεν είναι άµεσα κατανοητά από τους ανθρώπους καθώς δεν έχουν σαφή δοµή. Πλέον επιθυµούµε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές να επεξεργάζονται περιεχόµενο, το οποίο αποτελεί και αυτό πληροφορία όπως και τα δεδοµένα αλλά έχει κατανοητή µορφή και σαφές νόηµα και έτσι δηµιουργείται µια καινούργια έννοια, αυτή της διαχείρισης περιεχοµένου. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει αυξηθεί µόνο αριθµός των πυλών του παγκοσµίου ιστού αλλά και το µέγεθος αυτών. Πλέον ένας µεγάλος αριθµός κόµβων µπορεί να φιλοξενεί τεράστιο αριθµό ιστοσελίδων είτε αυτές κατασκευάζονται δυναµικά είτε στατικά. Είναι λοιπόν, πιθανό ένας κόµβος στον οποίο δεν γίνεται κατάλληλη διαχείριση περιεχοµένου να περιέλθει σε χαοτική κατάσταση και η προσθήκη ή η επεξεργασία περιεχοµένου σε αυτόν να γίνει εξαιρετικά επίπονη διαδικασία. Για αυτό τον λόγο, είναι πολλές φορές αναγκαία η χρησιµοποίηση ενός συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου (ΣΔΠ) ώστε η διαχείριση της πύλης να γίνει αποτελεσµατικότερη. Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία µελετάµε τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρουµε και εξηγούµε τις έννοιες πληροφορία, δεδοµένα, περιεχόµενο. Στο δεύτερο κεφάλαιο µελετάµε την έννοια της διαχείρισης του περιεχοµένου και ξεκινάµε να περιγράφουµε τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. Στο επόµενο κεφάλαιο ασχολούµαστε µόνο µε τα ΣΔΠ που έχουν αναπτυχθεί για να διαχειρίζονται περιεχόµενο στους διαδικτυακούς κόµβους, αναφέροντας τις δυνατότητες αυτών και παραθέτουµε ορισµένες µετρικές για να µπορούµε να µετρήσουµε το κατά πόσο ένα ΣΔΠ µας βοηθάει. -7-

8 Στο τέταρτο κεφάλαιο µελετάµε τα ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους έναντι των εµπορικών ΣΔΠ, τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σε αυτά. Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύουµε το ΣΔΠ ανοιχτού κώδικα, Joomla και Στο έκτο κεφάλαιο επικεντρωνόµαστε στην ανάπτυξη και στη διαδικασία υλοποίησης της ιστοσελίδας των αγγελιών των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. -8-

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Η αρχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι να επεξεργάζονται δεδοµένα (data), τα οποία είναι µικρά τµήµατα πληροφορίας που δεν είναι εύκολο να γίνουν κατανοητά από ανθρώπους και προορίζονται για τους υπολογιστές. Σήµερα, ζητάµε από τους υπολογιστές να επεξεργαστούν περιεχόµενο (content), του οποίου η δοµή διατηρείται ώστε να έχει σαφές νόηµα και να γίνεται κατανοητή από τους ανθρώπους. Το περιεχόµενο όπως και τα δεδοµένα αποτελούν πληροφορία. Ως χρήστες θέλουµε, οι υπολογιστές οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί να επεξεργάζονται δεδοµένα, να επεξεργάζονται περιεχόµενο, το οποίο είναι πλούσιο σε έννοιες και νόηµα. Προκύπτει έτσι, το εύλογο ερώτηµα του πως θα µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τεχνολογίες δεδοµένων ώστε να διαχειριστούµε περιεχόµενο το οποίο δεν βρίσκεται σε µορφή δεδοµένων. Αν η µορφή που βρίσκεται η πληροφορία µας µοιάζει πολύ µε δεδοµένα, τότε δεν είναι ευκολονόητη από στους χρήστες, ενώ αν η πληροφορία µας είναι τόσο πλούσια ώστε να µοιάζει µε περιεχόµενο, τότε δεν είναι εύκολο σε έναν υπολογιστή να την επεξεργαστεί. 1.2 Το περιεχόµενο δεν είναι µόνο δεδοµένα Οι υπολογιστές πρωτοκατασκευάστηκαν για να κάνουν υπολογισµούς, που θα έπαιρναν πολύ χρόνο αν τους έκαναν άνθρωποι. Το µοντέλο κατασκευής ήταν, και είναι σε ένα µεγάλο ποσοστό ακόµα και σήµερα, το εξής: Αν µπορούµε να µειώσουµε ένα πρόβληµα σε απλές µηχανικές πράξεις πάνω σε αριθµούς και λογικές οντότητες τότε το πρόβληµα αυτό, δύναται να επιλυθεί από τον υπολογιστή. Σήµερα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όχι µόνο κάνουν απλές µαθηµατικές πράξεις, αλλά µεταφέρουν και επεξεργάζονται πληροφορίες στη µορφή και στην ποιότητα που έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι από άλλα µέσα, όπως είναι τα βιβλία, οι ταινίες και η τηλεόραση. -9-

10 Ενώ οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των χρηστών άλλαξαν, οι βασικές αρχές των υπολογιστών παρέµειναν οι ίδιες. Ενώ µερικά χρόνια πριν, οι χρήστες χρησιµοποιούσαν τους υπολογιστές µόνο για εισαγωγή, εξαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων, σήµερα τους χρησιµοποιούν για να βρουν και να επεξεργαστούν περιεχόµενο. Αν για παράδειγµα υποθέσουµε µια τυπική διαδικασία πλοήγησης σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop), φυλλοµετρώντας (browsing) βρίσκουµε µια σελίδα µε ένα προϊόν που µας ενδιαφέρει. Προσθέτουµε λοιπόν το προϊόν στο καλάθι αγορών και το πληρώνουµε µε πιστωτική κάρτα. Κάνοντας αυτήν την διαδικασία, διαπιστώνουµε πως οι ιστοσελίδες µε τα προϊόντα, οι πληροφορίες των προϊόντων καθώς και τα κουµπιά που χρησιµεύουν για την αγορά, διαχειρίζονται και επεξεργάζονται περιεχόµενο, ενώ στην πραγµατικότητα γίνεται ένα σύνολο βασισµένων ενεργειών πάνω σε δεδοµένα (data-oriented). Βέβαια πολλά από τα δεδοµένα µοιάζουν κατά πολύ µε περιεχόµενο. Στην βάση δεδοµένων του παραδείγµατός µας, τα δεδοµένα όπως το όνοµα ενός προϊόντος, η φωτογραφία του και ένα σύντοµο άρθρο του, αποθηκεύονται σε διπλανά πεδία ενώ άλλα πεδία στην βάση µοιάζουν περισσότερο µε απλά δεδοµένα καθώς αποτελούνται µόνο από αριθµούς όπως ο αριθµός της πιστωτικής κάρτας ή ο αριθµός της παραγγελίας. Συνοπτικά, σε µια βάση δεδοµένων τα πάντα είναι δεδοµένα ενώ σε µια ιστοσελίδα τα δεδοµένα συναλλαγής (αριθµός πιστωτικής κάρτας, αριθµός παραγγελίας) µοιάζουν µε απλά δεδοµένα ενώ το όνοµα, η φωτογραφία και το άρθρο του προϊόντος µοιάζουν περισσότερο µε περιεχόµενο. Έτσι καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι από τη σκοπιά του απλού χρήστη η πληροφορία αποτελεί και πρέπει να αποτελεί περιεχόµενο, ενώ από την προοπτική του προγραµµατιστή τα πάντα είναι δεδοµένα. Εποµένως µια πρόκληση για τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, σε µια εποχή που οι τεχνολογίες των υπολογιστών στηρίζονται σε δεδοµένα (datadriven technologies), είναι η χρήση των τεχνολογιών δεδοµένων για την αποθήκευση και παρουσίαση περιεχοµένου. -10-

11 1.2.1 Περιεχόµενο = Πληροφορία + Δεδοµένα Η πληροφορία δεν µπορεί να επεξεργαστεί τόσο εύκολα όσο τα απλά δεδοµένα, αφού δεν περιέχει ρητά όλα όσα µεταβιβάζει αλλά πολλές από τις έννοιες της υπάρχουν στο µυαλό του ανθρώπου που την παρήγαγε, σε αντίθεση µε τα δεδοµένα όπου αυτό που βλέπουµε είναι και αυτό που λαµβάνουµε. Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να διαχειριστεί την πληροφορία χρησιµοποιούνται τα µεταδεδοµένα, τα οποία καθιστούν την ουσία και το νόηµα της πληροφορίας και έτσι µπορούµε να ορίσουµε µε σαφή τρόπο τους τελικούς αποδέκτες που θα έχει η πληροφορία. Προσθέτοντας δεδοµένα στην πληροφορία, την κρατάµε συγκεντρωµένη και δίνουµε τη δυνατότητα σε τεχνικές δεδοµένων να την διαχειριστούν αποδοτικά. Έτσι λοιπόν η αρχή των µεταδεδοµένων είναι ότι βάζουµε µια ετικέτα σε ένα µπλοκ δεδοµένων έτσι ώστε ο υπολογιστής διαβάζοντας αυτήν την ετικέτα να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει µε την συγκεκριµένη πληροφορία. Εποµένως το περιεχόµενο είναι πληροφορία που έχει µια ετικέτα δεδοµένων έτσι ώστε ένας υπολογιστής να µπορεί να οργανώσει και να συστηµατοποιήσει τη συλλογή, την διαχείριση και την έκδοση του περιεχοµένου. Επιπλέον, ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου κρίνεται επιτυχηµένο αν µπορεί να εφαρµόσει µεθοδολογίες δεδοµένων χωρίς να αφαιρέσει το νόηµα και την συνοχή της πληροφορίας. 1.3 Μορφή περιεχοµένου Είναι σηµαντικό ότι για να ανταλλάξουµε την πληροφορία θα πρέπει πρώτα να την κωδικοποιήσουµε. Η κωδικοποίηση στον κόσµο των υπολογιστών είναι γνωστή και ως µορφή (format) και κυρίως αναφερόµαστε σε δυο βασικές έννοιες µορφής: Δυαδική µορφή (Binary format) και αποθήκευση πληροφορίας: -11-

12 Η οποία αναφέρεται και ως µορφή αρχείων (file format), αφού ένας τρόπος για να αποθηκεύουµε δυαδικά δεδοµένα είναι τα αρχεία των υπολογιστών. Η κωδικοποίηση των δεδοµένων είναι µια από τις σηµαντικότερες πληροφορίες ώστε µια εφαρµογή να ξέρει πώς να ερµηνεύσει τα δυαδικά δεδοµένα. Για παράδειγµα τα περισσότερα αρχεία κειµένου κωδικοποιούνται κατά ASCII ή κατά Unicode. Μορφή παρουσίασης (rendering format): Η οποία χρησιµοποιείται κυρίως µε την έννοια της παρουσίασης. Για παράδειγµα σε ένα κείµενο, µε την έννοια µορφή, συµπεριλαµβάνουµε χαρακτηριστικά όπως είναι η έντονη γραφή (bold), τα πλάγια γράµµατα (italic), ή το υπογραµµισµένο κείµενο. Η παρουσίαση του περιεχοµένου θα πρέπει να διαχωρίζεται από το περιεχόµενο έτσι ώστε να παράγονται διάφορες µορφές παρουσίασης του ίδιου του περιεχοµένου. 1.4 Δοµή περιεχοµένου Ως δοµή (structure) ορίζουµε τον τρόπο που τοποθετούµε τις πληροφορίες µαζί. Η δοµή περιλαµβάνει τα τµήµατα και τα κοµµάτια µιας βάσης περιεχοµένου καθώς και τις πληροφορίες που τα συσχετίζουν. Για παράδειγµα ο τίτλος µιας ιστοσελίδας, θα πρέπει σχετίζεται µε τις επιµέρους σελίδες της. Η δοµή αποτελεί βασική ιδιότητα του περιεχοµένου και χαρακτηρίζεται πιο σηµαντική από την µορφή, καθώς η σωστή χρήση της δοµής οδηγεί στην εύκολη µορφοποίηση του περιεχοµένου Σηµαντικότητα της δοµής περιεχοµένου Μία καλά δοµηµένη βάση περιεχοµένου έχει κάποιες σηµαντικές ιδιότητες που την χαρακτηρίζουν: Το περιεχόµενο της βάσης περιεχοµένου διαιρείται σε ορισµένες κατηγορίες τους λεγόµενους τύπους περιεχοµένου (content types). -12-

13 Μέσα στους τύπους περιεχοµένου, τα τµήµατα του περιεχοµένου διαιρούνται σε διαχειρήσιµα µπλοκ, τα συστατικά περιεχόµενου (content components). Κάθε συστατικό περιεχοµένου διαιρείται σε ένα καλά καθορισµένο σύνολο τµηµάτων, τα στοιχεία (elements). Κάθε στοιχείο σχετίζεται µε άλλα στοιχεία του ίδιου ή και διαφορετικού συστατικού περιεχοµένου. Εικόνα 1.1: Παράδειγµα δοµής µιας βάσης περιεχοµένου Αν υποθέσουµε ότι µια εταιρία παράγει δηµοσιεύσεις για να προωθήσει τα προϊόντα της, τότε σύµφωνα µε την δοµή της βάσης του περιεχοµένου που είδαµε προηγουµένως, κάθε δηµοσίευση που παράγει η εταιρία είναι ένα συστατικό περιεχοµένου και κάθε δηµοσίευση έχει µια καθορισµένη δοµή µε στοιχεία όπως είναι, για παράδειγµα, ο τίτλος ή η περιγραφή. Το αποτέλεσµα που εκπίπτει είναι ότι µπορούµε να διαχειριστούµε ευκολότερα τις δηµοσιεύσεις και να τις αποθηκεύσουµε σε ένα είδος ηλεκτρονικής αποθήκης για να ανατρέχουµε σε αυτές όταν τις χρειαζόµαστε. Κάθε συστατικό µιας δηµοσίευσης µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί όπου και όταν το χρειαζόµαστε. -13-

14 Όταν όλες οι δηµοσιεύσεις αναλύονται και µοντελοποιούνται κατ αυτόν τον τρόπο συµπεραίνουµε ότι πολλοί τύποι δεδοµένων µοιράζονται στοιχεία και έτσι καταλήγουµε σε δύο τρόπους οι οποίοι µας βοηθούν στην επίτευξη του αποτελέσµατος που επιθυµούµε: 1. Αν πρωτοτυποποιηθεί η ονοµατολογία των στοιχείων, η αναζήτησή τους στην αποθήκη του περιεχοµένου θα γίνει αποδοτικότερη. 2. Αν το µοντέλο του περιεχοµένου οργανωθεί ορθολογικά, τότε θα µπορούµε να χρησιµοποιούµε ένα απλό στιγµιότυπο ενός στοιχείου το οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται σε περισσότερα συστατικά. Συµπερασµατικά, µία καλά δοµηµένη βάση περιεχοµένου είναι καλά οργανωµένη, όπως ένας καλά οργανωµένος χώρος έντυπων εγγράφων όπου κάθε έγγραφο τοποθετείται σε ένα συγκεκριµένο φάκελο, κάθε φάκελος σε ένα συγκεκριµένο συρτάρι και κάθε συρτάρι σε µια προκαθορισµένη θέση Κατηγοριοποίηση της δοµής περιεχοµένου Η δοµή περιεχοµένου µπορεί να ενταχθεί σε τρείς κατηγορίες: 1. Δοµή βάσει σκοπού δηµιουργίας (structure by purpose) Δηµιουργία δοµής περιεχοµένου για µια δηµοσίευση µε σκοπό την παρουσίαση µιας δηµοσίευσης. Δηµιουργία δοµής περιεχοµένου για µια βάση περιεχοµένου, όπου ο σκοπός της δηµιουργίας αυτής της δοµής είναι η ευκολότερη δηµιουργία περιεχοµένου και η αποτελεσµατικότερη διαχείρισή του. 2. Δοµή βάσει τύπου (structure by type) Διαιρετική δοµή περιεχοµένου (divisional structure), όπου το περιεχόµενο διαιρείται σε χρήσιµα µπλοκ. -14-

15 Δοµή περιεχοµένου βάσει πρόσβασης (access structure), όπου το περιεχόµενο διαιρείται σε τµήµατα ανάλογα µε τα δικαιώµατα πρόσβασης του χρήστη στα συγκεκριµένα τµήµατα. Δοµή περιεχοµένου βάσει διαχείρισης (management structure), η οποία καθορίζει τα γνωρίσµατα ενός συστατικού περιεχοµένου τα οποία µας δίνουν τη δυνατότητα να το διαχειριστούµε. Εµπεριεκτική δοµή περιεχοµένου (inclusional structure), η οποία καθορίζει ποια συστατικά περιέχουν άλλα. Για παράδειγµα, για µια αναφορά σε εικόνα σε µια σελίδα HTML, τοποθετείται ένα κοµµάτι εµπεριεκτικής δοµής το οποίο αναζητά τη συγκεκριµένη εικόνα και την συµπεριλαµβάνει στη συγκεκριµένη σελίδα. 3. Δοµή περιεχοµένου βάσει εµβέλειας (structure by scope) Δοµή περιεχοµένου που δεν µας απασχολεί (structure below the radar), όπου πρόκειται για την δοµή που υπάρχει αλλά δεν µας ενδιαφέρει. Για παράδειγµα, σε µία βιβλιοθήκη κάθε βιβλίο έχει ξεχωριστή δοµή η οποία όµως, δεν ενδιαφέρει τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης αφού κάθε βιβλίο αντιπροσωπεύεται από ένα καρτελάκι. Εσωτερική δοµή περιεχοµένου (inner structure), η οποία είναι η εσωτερική δοµή των συστατικών. Στο προηγούµενο παράδειγµα, τα περιεχόµενα του βιβλίου, µπορούν να αποτελέσουν εσωτερική δοµή. Εξωτερική δοµή περιεχοµένου (outer structure), η οποία καθορίζει την συσχέτιση των συστατικών µεταξύ τους. Στο προηγούµενο παράδειγµα σαν εξωτερική δοµή µπορούµε να αναφερθούµε στον κατάλογο των καρτών που οργανώνουν και αντιπροσωπεύουν τα βιβλία. 1.5 Η λειτουργικότητα αποτελεί και αυτή περιεχόµενο Η λειτουργικότητα (functionality) περιγράφει την κάθε διαδικασία που γίνεται στον υπολογιστή, πραγµατοποιεί µια διαδικασία συναλλαγών µεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή -15-

16 χρησιµοποιώντας µια διεπαφή (interface) και είναι ο τρόπος µε τον οποίο παράγουµε έργο χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή. Η έννοια της διαχείρισης περιεχοµένου αναφέρεται στη συλλογή, διαχείριση και προβολή περιεχοµένου. Το περιεχόµενο ορίζεται ως πληροφορία που εµπλουτίζεται µε δεδοµένα και προορίζεται για µια συγκεκριµένη χρήση και ως επέκταση αυτού του ορισµού, µπορεί να συµπεριληφθεί στο περιεχόµενο και η λειτουργικότητα που εµπεριέχεται σε αντικείµενα ή σε κώδικα. -16-

17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bob Boiko, Content Management Bible, October Papers and Case Studies for Content Management Systems:

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 2.1 Η έννοια της διαχείρισης περιεχοµένου Ο όρος «Διαχείριση Περιεχοµένου» (Content Management) σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Μέχρι πριν µερικά χρόνια, η Διαχείριση Περιεχοµένου είχε ταυτιστεί µε την κατασκευή εφαρµογών του Web και χρήσης τεχνολογιών Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Η τεχνολογία είναι αναµφισβήτητα µία πολύ σηµαντική διάσταση της Διαχείρισης Περιεχοµένου, όχι όµως η µοναδική. Η σηµαντικότερη διάσταση είναι αυτή των εµπλεκόµενων µε το περιεχόµενο, δηλαδή αυτών που το δηµιουργούν, το αποθηκεύουν, το προωθούν, το ανανεώνουν, το εγκρίνουν ή το καταστρέφουν. Εάν θα θέλαµε να περιγράψουµε, λοιπόν, όσο καλύτερα µπορούσαµε τη Διαχείριση Περιεχοµένου µε απλά λόγια, θα λέγαµε ότι είναι µία επαναλαµβανόµενη µέθοδος αναγνώρισης των αναγκών ενός συστήµατος σε περιεχόµενο, και η επιτυχής παροχή του στους ενδιαφερόµενους. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ασχολείται µε την ΔΠ, κατά κύριο λόγο ασχολείται µε την κατασκευή µεγάλων ιστοτόπων. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία των διαδικτυακών κόµβων άλλαξε ριζικά και πλέον οι κόµβοι που αναπτύσσονται είναι µεγάλου µεγέθους µε πολλές σελίδες οι οποίες µπορεί να τροποποιούνται δυναµικά. Έτσι, για την καλύτερη και επιτυχέστερη οργάνωση του περιεχοµένου σε τέτοιους κόµβους και για να αποφύγουµε τυχόν χαοτικές και ατέρµονες καταστάσεις, η ΔΠ αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Για αυτόν τον λόγο έχουν κατασκευαστεί από εταιρίες τα λεγόµενα Συστήµατα Διαχείρισης Περιεχοµένου (ΣΔΠ), τα οποία είναι συστήµατα που ικανοποιούν τις ανάγκες για ΔΠ και βοηθούν στις κατασκευές µεγάλων διαδικτυακών κόµβων. Τα ΣΔΠ µας βοηθούν κυρίως στην υψηλού επιπέδου οργάνωση του ιστότοπου που αναπτύσσουµε, ώστε να µπορεί αυτός να µεγαλώνει και να αλλάζει γρήγορα. -18-

19 Εκτός βέβαια από τον κυριότερο ρόλο της ΔΠ, που είναι η ανάπτυξη και διαχείριση µεγάλων ιστοτόπων, µία εταιρία µπορεί να εκµεταλλευτεί τη διαχείριση περιεχοµένου µε πολλούς τρόπους και ανάλογα µε ποια προοπτική µπορεί η έννοια της ΔΠ να υπηρετήσει έναν οργανισµό δίνονται και οι διάφοροι ορισµοί της: Από την προοπτική των στόχων µια επιχείρησης η ΔΠ διανέµει επιχειρησιακές αξίες (business value). Από την προοπτική της ανάλυσης η ΔΠ ισορροπεί τις δυνάµεις της επιχείρησης. Από την επαγγελµατική προοπτική η ΔΠ συνδυάζει αρχές σχετικές µε το περιεχόµενο. Από την προοπτική µιας διαδικασίας η ΔΠ συλλέγει, διαχειρίζεται και Δηµοσιεύει την πληροφορία. Από µια τεχνική προοπτική η ΔΠ είναι µια τεχνική υποδοµή. 2.2 Η Διαχείριση πληροφορίας αποτελεί υποδοµή υπολογιστών Ένα ΣΔΠ δεν είναι απλά µια δοµή υπολογιστών αλλά ένας συνδυασµός από υλικό και λογισµικό. Εν µέρει η υποδοµή των υπολογιστών είναι πολύ σηµαντική καθώς χωρίς αυτή δεν µπορεί να υλοποιηθεί ακόµα και το καλύτερο σχέδιο διαχείρισης περιεχοµένου, όµως µπορούµε να πούµε ότι είναι και το τελευταίο βήµα όλης της διαδικασίας. Θα πρέπει πρωτίστως, δηλαδή, να έχουµε αποσαφηνίσει το πως ένα ΣΔΠ διανέµει τις επιχειρησιακές αξίες, πως ισορροπεί τις δυνάµεις της επιχείρησης και τι είδους διαδικασίες συλλογής, διαχείρισης και δηµοσίευσης χρειάζονται και ύστερα να αναλύσουµε το τι είδους υποδοµή υπολογιστών απαιτείται για την υλοποίηση του. Συνοπτικά, θα εξετάσουµε την έννοια της ΔΠ από την προοπτική της υπολογιστικής υποδοµής που χρειαζόµαστε. -19-

20 2.2.1 Στατικός διαδικτυακός κόµβος (static Web site) Ένας στατικός κόµβος αποτελείται από ένα σύνολο ιστοσελίδων δηµιουργηµένες σε κώδικα HTML (Hypertext Markup Language) και από διάφορα αρχεία σχετιζόµενα µε τις σελίδες αυτές, όπως για παράδειγµα, αρχεία εικόνας. Οι στατικές σελίδες αποθηκεύονται σε ανεξάρτητα αρχεία στον εξυπηρετητή (web server) και είναι προκατασκευασµένες δηλαδή δεν κατασκευάζονται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης ούτε είναι προσωποποιηµένες, ενώ για να ενηµερώσουµε ή να αλλάξουµε το περιεχόµενό τους απλά τις αντικαθιστούµε µε καινούργιες σελίδες. Εικόνα 2.1: Στατικός διαδικτυακός κόµβος Οι στατικοί διαδικτυακοί κόµβοι αποτελούν την απλούστερη περίπτωση διαδικτυακών κόµβων, γιατί είναι συνήθως µικροί, δεν αλλάζουν συχνά και δεν απαιτούν προσωποποίηση. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµά τους είναι η ταχύτητα µε την οποία ένας εξυπηρετητής εξυπηρετεί αυτού τους είδους τις σελίδες αφού δεν χρειάζονται επεξεργασία για να δηµιουργηθούν, ενώ το µειονέκτηµά τους είναι η υστέρηση σε ευελιξία και δυνατότητα κλιµάκωσης Δυναµικός διαδικτυακός κόµβος (dynamic Web site) Ένας δυναµικός διαδικτυακός κόµβος ή αλλιώς «κόµβος οδηγούµενος από βάση δεδοµένων (database-driven site)», είναι ένα σύστηµα που παράγει τις ιστοσελίδες κατά την εκτέλεση, δηλαδή όταν οι σελίδες ζητούνται από τους χρήστες. -20-

21 Στον εξυπηρετητή υπάρχει µια πηγή δεδοµένων, η οποία µπορεί να είναι µία σχεσιακή βάση δεδοµένων ή µία δοµή ΧΜL, η οποία δέχεται αιτήµατα από τους χρήστες, όπως για παράδειγµα ένα «κλικ» σε κάποιο σύνδεσµο που είναι και το πιο σύνηθες. Αφού δοθεί το αίτηµα, για να µεταφραστεί, ενεργοποιείται µια template σελίδα η οποία περιέχει έναν απλό κώδικα HTML και επιπρόσθετα µπορεί να περιέχει στοιχεία όπως κώδικες προγραµµατισµού (programming scripts), αντικείµενα ή και άλλα προγράµµατα τα οποία συνδέονται στην πηγή δεδοµένων για να λάβουν το απαραίτητο περιεχόµενο, ώστε να γίνουν οι διεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαµόρφωση µιας HTML σελίδας, όπου - όταν δηµιουργηθεί - ο εξυπηρετητής τη στέλνει στο φυλλοµετρητή (browser) του χρήστη. Εικόνα 2.2: Δυναµικός διαδικτυακός κόµβος Σε ένα δυναµικό διαδικτυακό κόµβο δεν υπάρχουν σελίδες HTML, αλλά κατασκευάζονται δυναµικά όταν αυτές ζητούνται. Οι δυναµικοί κόµβοι εύκολα συγχέονται µε τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, αφού όσο τα ΣΔΠ όσο και οι δυναµικοί κόµβοι διαχειρίζονται βάσεις δεδοµένων ή δοµές XML, ανακτούν το κατάλληλο περιεχόµενο και επιστρέφουν έτοιµες σελίδες. Η διαφορά τους, όµως, είναι ότι οι δυναµικοί κόµβοι δεν µπορούν να διαχειρίζονται περιεχόµενο και έτσι συµπεραίνουµε πως ένα ΣΔΠ µπορεί να κάνει ότι και ένας δυναµικός κόµβος αλλά, αντίθετα, ένας δυναµικός κόµβος δεν µπορεί να κάνει ότι και ένα ΣΔΠ. Υποθέτοντας ότι έχουµε ένα µεγάλο δυναµικό κόµβο που χρησιµοποιεί κώδικα για την κατασκευή µιας διεπαφής (interface) µε ένα σύστηµα, θα δούµε ότι το σύστηµα διαχειρίζεται τις αιτήσεις των χρηστών και αποστέλλει σαν απάντηση τις αντίστοιχες ιστοσελίδες που ζητήθηκαν. Αυτό το σύστηµα δεν είναι ένα ΣΔΠ, είναι απλά µια εφαρµογή ιστού, δηλαδή ένας δυναµικός κόµβος. -21-

22 Ένα ΣΔΠ χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητά του, όπως για παράδειγµα, όταν περιέχει εκατοµµύρια τµήµατα και παράγει εκατοντάδες δηµοσιεύσεις (publications) και κάθε µια από αυτές τις δηµοσιεύσεις είναι και ένας διαδικτυακός κόµβος ή όταν µπορεί και παράγει έναν στατικό κόµβο. Επίσης, η απλότητα είναι αυτή που χαρακτηρίζει ένα ΣΔΠ, αφού σε περίπτωση που θέλουµε να αλλάξουµε κάτι στον κόµβο είναι τόσο απλό όσο και να τον δηµιουργήσουµε. Εικόνα 2.3: Ένα ΣΔΠ µπορεί να δηµιουργεί και στατικές σελίδες Συµπερασµατικά, δεν θα πρέπει να συγχέονται τα ΣΔΠ µε τους δυναµικούς κόµβους ούτε είναι ανάγκη να δηµιουργούνται δυναµικοί κόµβοι µέσω ενός ΣΔΠ. Αν µπορούµε να κατασκευάσουµε έναν στατικό κόµβο µέσω του ΣΔΠ τότε αυτό θα ήταν προτιµότερο, καθώς ένας στατικός κόµβος είναι γρηγορότερος και σταθερότερος, αν και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που αρκεί η κατασκευή ενός στατικού κόµβου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων χρειάζεται να δηµιουργήσουµε δυναµικό κόµβο, καθώς δεν µπορούµε να γνωρίζουµε από πριν το περιεχόµενο που θέλουµε να µεταφέρουµε στους χρήστες. Σε έναν δυναµικό κόµβο, ένα µεγάλο µέρος του περιεχοµένου παραµένει στατικό όπως είναι το µενού πλοήγησης ή η µπάρα του τίτλου, όπως στατικά µένουν και τµήµατα πληροφορίας όπως, για παράδειγµα, τα τελευταία νέα. -22-

23 Αντίθετα αν χρειάζεται να καθορίσουµε δυναµικά κάποιο περιεχόµενο που ανήκει στην σελίδα που κατασκευάζουµε, τότε χρειαζόµαστε ένα δυναµικό σύστηµα. Αν κόµβος µας είναι προσωποποιηµένος, δηλαδή αν αλλάζει το περιεχόµενο του ανάλογα µε τις απαιτήσεις χρήστη, τότε χρειαζόµαστε επεξεργαστική ισχύ στον εξυπηρετητή την οποία µπορεί να την δώσει µόνο ένα δυναµικό σύστηµα. Ένας δυναµικός κόµβος, τέλος, µπορεί να περιέχει πολλές από τις δυνατότητες ενός ΣΔΠ: Οι σελίδες ενός δυναµικού κόµβου µοιάζουν πολύ µε αυτές ενός ΣΔΠ, αφού χρησιµοποιούν γλώσσες προγραµµατισµού όπως PHP, JSP, ASP οι οποίες είναι εικονικά απεριόριστες σε εµβέλεια και µε αυτές µπορούµε να δηµιουργήσουµε οποιοδήποτε είδος διάταξης σελίδας επιθυµούµε. Οι τύποι των πηγών δεδοµένων σε ένα δυναµικό κόµβο είναι παρόµοιοι ή ακόµα µε ένα ΣΔΠ, αφού και στα δυο συστήµατα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ίδια βάση δεδοµένων ή τις ίδιες δοµές XML, να γράψουµε τον ίδιο κώδικα για την πλοήγηση και την επιλογή του περιεχοµένου. 2.3 Πλήρες ΣΔΠ για το διαδίκτυο Όταν πλέον µιλάµε για διαχείριση περιεχοµένου, η σκέψη µας περιστρέφεται κυρίως γύρω από την κατασκευή ενός µεγάλου κόµβου και παρόλο που η δηµιουργία του είναι πρωταρχικής σηµασίας για τα ΣΔΠ, αυτά µπορούν να βοηθήσουν ποικιλότροπα. Ένα πλήρες ΣΔΠ παρέχει µια αποθήκη περιεχοµένου, η οποία µπορεί να παράγει κόµβους και κάθε άλλου είδους δηµοσίευση που επιθυµούµε και µπορούµε να δουλέψουµε πάνω στην πληροφορία ανεξάρτητα από τις σελίδες που βασίζονται πάνω σε αυτήν. Οι διαδικτυακοί κόµβοι δεν είναι εξ ολοκλήρου στατικοί ή δυναµικοί. Συνήθως ένα µέρος τους είναι στατικό και αποτελείται από στατικές, HTML σελίδες και ένα άλλο δυναµικό που να παράγεται δυναµικά από µία βάση δεδοµένων. -23-

24 Σε ένα πλήρες ΣΔΠ για το διαδίκτυο υπάρχουν τα παρακάτω συστήµατα: Μια εφαρµογή ΣΔΠ: Λειτουργεί πίσω από τον εξυπηρετητή (server), συλλέγει το περιεχόµενο και διαχειρίζεται την ροή του, ενώ η αρχιτεκτονική ποικίλει µεταξύ των διαφορετικών εφαρµογών. Σε µερικά ΣΔΠ, ένα µέρος του λογισµικού βρίσκεται µέσα στο τοπικό δίκτυο (LAN), µε σκοπό να συλλέγει και να ελέγχει το περιεχόµενο και ένα άλλο µέρος του λογισµικού βρίσκεται έξω από αυτό, µέσα στον διαδικτυακό εξυπηρετητή (web server), για να εξυπηρετεί δυναµικά τις σελίδες. Μια αποθήκη δεδοµένων: Όπως οι εφαρµογές ΣΔΠ, έτσι και η αποθήκη δεδοµένων λειτουργεί πίσω από τον εξυπερετητή και βρίσκεται µια σχεσιακή βάση δεδοµένων ή µία δοµή XML. Σε αυτήν την αποθήκη αποθηκεύεται όλο το περιεχόµενο, τα δεδοµένα διαχείρισης και οτιδήποτε χρειάζεται για την κατασκευή του κόµβου, όπως είναι το γραφιστικό µέρος. Ένα σύνολο αρχείων HTML: Στην ουσία µε αυτά τα αρχεία, το ΣΔΠ διαχειρίζεται το στατικό µέρος του κόµβου. Μια ενεργή πηγή δεδοµένων: Είναι η βάση δεδοµένων που δηµιουργείται από το ίδιο το ΣΔΠ. Λειτουργεί στον εξυπηρετητή και χρησιµεύει για το δυναµικό µέρος του κόµβου, όπου µπορούµε να διαχειριστούµε το δυναµικό περιεχόµενο ακόµα και πίσω από ένα τείχος προστασίας (firewall), χωρίς να το δηµοσιοποιούµε. Άλλες πηγές δεδοµένων: Είναι οι πηγές δεδοµένων, οι οποίες δεν συνδέονται µε το ΣΔΠ και µπορούν να συνδεθούν στον κόµβο. Πρότυπα (Templates): Χρησιµοποιούνται για να µεταφέρουν τα δεδοµένα στην µορφή που χρειάζεται ώστε να παρουσιαστούν σωστά στον κόµβο. -24-

25 Εικόνα 2.4: Ένα ΣΔΠ µπορεί να υποστηρίζει όλα τα δυναµικά και στατικά µέρη του κόµβου Εποµένως µπορούµε, σε σχετικά σύντοµο χρόνο, να δηµιουργήσουµε έναν αρκετά πολύπλοκο κόµβο, πολλών τµηµάτων υλικού και λογισµικού τα οποία πρέπει να συντονιστούν και πολύπλοκων δοµών οι οποίες πρέπει να αποθηκευτούν και να µεταφερθούν σωστά. 2.4 Εισαγωγή στα κύρια µέρη ενός ΣΔΠ Τα ΣΔΠ είναι συστήµατα τα οποία συλλέγουν, διαχειρίζονται και δηµοσιεύουν πληροφορία και λειτουργικότητα και αν θα θέλαµε να τα περιγράψουµε, θα τα παρουσιάζαµε ως υλικό και λογισµικό, ως διεργασίες ή ως επιχειρησιακά εργαλεία. Συνοπτικά, τα ΣΔΠ είναι συναφή και πολύπλοκα συστήµατα και όχι ένα µπλεγµένο σύνολο από γεγονότα και συσχετίσεις. -25-

26 Εικόνα 2.5: Μια σχηµατική απεικόνιση ενός ΣΔΠ Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου µπορούµε να το διαχωρίσουµε σε τρία τµήµατα: 1. Το σύστηµα συλλογής (Collection System) 2. To σύστηµα διαχείρισης (Management System). 3. To σύστηµα δηµοσίευσης (Publishing System). Προτού προχωρήσουµε στην ανάλυση αυτών των τριών συστηµάτων, ας επισηµάνουµε ότι η συλλογή, η διαχείριση και η δηµοσίευση είναι βασικές έννοιες και τα υποσυστήµατα που αναφέρονται σε αυτές µπορεί να µην είναι άµεσα διακριτά σε ένα εµπορικό ΣΔΠ. Στην Εικόνα 6 φαίνεται πως διαχωρίζονται τα συστήµατα αυτά. Καταρχήν, κοιτώντας από αριστερά προς δεξιά παρατηρούµε πως η ακατέργαστη πληροφορία περνάει µέσα από το σύστηµα συλλογής και µετατρέπεται σε συστατικά περιεχοµένου, τα οποία στη συνέχεια αποθηκεύονται στο σύστηµα διαχείρισης, που είναι ένα είδος βάσης δεδοµένων. Κατόπιν, τα συστατικά περιεχοµένου εξάγονται από το σύστηµα δηµοσίευσης και τα µετατρέπονται σε υλικό έτοιµο προς δηµοσίευση. Τα τρία αυτά µέρη του συστήµατος, παρόλο που χωρίζονται λογικά µπορεί να αλληλοκαλύπτονται ως εξής: Ø Το σύστηµα διαχείρισης µπορεί να εξυπηρετήσει και ως σύστηµα συλλογής, όταν καταθέτουµε περιεχόµενο στην αποθήκη του συστήµατος διαχείρισης πριν το επεξεργαστούµε. Ø Το σύστηµα διαχείρισης µπορεί να εξυπηρετήσει και ως σύστηµα δηµοσίευσης, όταν η αποθήκη δεδοµένων δεν µπορεί να διαχωριστεί µε σαφή τρόπο από το σύστηµα που δηµοσιεύει τον κόµβο. Ø Το σύστηµα δηµοσίευσης µπορεί να εξυπηρετήσει και ως σύστηµα συλλογής, το περιεχόµενο αποθηκεύεται στην αποθήκη δεδοµένων. -26-

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και δημιουργία θεματικού δικτυακού τόπου.

Θέμα : Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και δημιουργία θεματικού δικτυακού τόπου. Α.Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Θέμα : Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης συστήµατος διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχοµένου δηµιουργηµένου από χρήστες Flickr

Μελέτη περίπτωσης συστήµατος διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχοµένου δηµιουργηµένου από χρήστες Flickr 1 Μελέτη περίπτωσης συστήµατος διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχοµένου δηµιουργηµένου από χρήστες Flickr 2 3 Εισαγωγή Η λειτουργικότητα που προσφέρει µια εφαρµογή υπολογιστών, χρησιµοποιώντας µια διεπαφή,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. CMS Content Management Systems Joomla

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. CMS Content Management Systems Joomla Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ CMS Content Management Systems Joomla Τι είναι ένα CMS; Ένα Content Management System (CMS) είναι μία μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανάπτυξη web-based εφαρµογής για διαχείριση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης καθηγητών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Feb 2008 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά.

H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά. H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά. 1. Αρχική Οθόνη Αρχική οθόνη στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία συµβατότητας και το λογισµικό Open Source στο οποίο βασίζεται η πλατφόρµα Για να εισέρθει κάποιος επιλέγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση Αρχική σελίδα Με την εισαγωγή σας στο λογισμικό ανταλλαγών (Cyclos), βρίσκεστε στην αρχική σελίδα, µέσω της οποίας μπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και πληροφορίες για το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς

ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς ΑΡΧΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς CMS (Content Management System) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥς ςε ΜΙΚΡΟΜΕςΑΙΕς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΕΙς Χρήστος Γεωργιάδης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιεχόμενα 1. Η εικόνα του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I 2: Εισαγωγή στον περιβάλλον με δομή πελάτη-εξυπηρετητή Σταύρος Καμμάς 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1. Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης 2. Εφαρμογές με απλή αμφίδρομη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Άλλες Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης εκτός του e-class Είναι ένα πακέτο λογισµικού για διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Τι είναι ένα CMS Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου - (Content Management System) Οργάνωση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση πληροφορίας Δημιουργία της υποδομής πάνω στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Αναπτύχθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγραμματιστής: Γιώργος Φράγκος Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης Slide

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 1 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται να έχει παρουσία στο διαδίκτυο? 2 1. Η εταιρική σας ιστοσελίδα είναι ανοιχτή στον κόσμο 24 ώρες την ημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του wikispaces είναι: http://www.wikispaces.com/ Το εργαλείο wikispaces είναι ένας ιστότοπος που αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρµογή ιαδικτύου ιαχείρισης Αποθήκων (Warehouse Management Web Application) Ζητούµενο:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] Δημιουργήστε το δικό σας e-shop σε τρία απλά βήματα 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Optimizer Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Optimizer Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

περιβάλλον joomla µε έµφαση στην υποστήριξη πολυµέσων

περιβάλλον joomla µε έµφαση στην υποστήριξη πολυµέσων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Θεµατική ενότητα: ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυµέσα ΓΑΡ ΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ περιβάλλον joomla µε έµφαση στην υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Πληροφορικής Γ Γυµνασίου Γιώργος Λιακέας Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Ερωτήσεις

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Πληροφορικής Γ Γυµνασίου Γιώργος Λιακέας Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Ερωτήσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Πληροφορικής Γ Γυµνασίου (νέο βιβλίο Πληροφορικής Γυµνασίου Αράπογλου, Μαβόγλου, Οικονοµάκου, Φύτρου) Γιώργος Λιακέας Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Ερωτήσεις 1. Εξηγήσετε και συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης Moodle για τον Καθηγητή Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τους Φοιτητές Πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες 1 η Ερώτηση (Ορισμός): Τι είναι το Διαδίκτυο; Διαδίκτυο είναι το παγκόσμιο δίκτυο όλων των επιμέρους δικτύων που έχουν συμφωνήσει σε κοινούς κανόνες επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Χειρισμός Αρχείων. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Προγραμματισμός Η/Υ. Χειρισμός Αρχείων. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Προγραμματισμός Η/Υ Χειρισμός Αρχείων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Αρχεία Συλλογές δεδομένων. Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη: π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα