Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Δίκτυα για την Επιτήρηση Κτιρίων: Ασφάλεια, Κλοπή, Φωτιά Networks for Building Surveillance: Security, Theft, Fire Κωνσταντίνος Κώτσιου M.I.S 1012 Ιανουάριος 2013

2 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 Περίληψη...3 Εισαγωγή Φυσική Ασφάλεια Κτίρια Δίκτυα Ασφαλείας Δίκτυα Τηλεόρασης Κλειστού Κυκλώματος Εξέλιξη Τεχνολογίες Συμπίεσης Video Video Content Analysis Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Πρωτόκολλο Wiegand Αναγνώστες Καρτών Έξυπνες Κάρτες Biometrics Δίκτυα Πυρασφάλειας Πυρανίχνευσης Ολοκλήρωση (Integration) των συστημάτων πυρανίχνευσης με άλλα συστήματα Ολοκλήρωση Ενοποίηση Συστημάτων Διαχείριση του συστήματος...32 Συμπεράσματα...33 Βιβλιογραφία...34

3 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 3 Περίληψη Σε πολύ μεγάλο αριθμό κτιρίων σήμερα υπάρχουν συστήματα ασφαλείας που βασίζονται σε δίκτυα και δικτυακές εφαρμογές. Στην παρούσα εργασία θα μιλήσουμε για τα κτίρια στα οποία εγκαθίστανται αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Θα γίνει μια αναφορά στα συστήματα CCTV την εξέλιξη τους και τις τεχνικές συμπίεσης video, στα συστήματα Access Control και τις τεχνικές ταυτοποίησης για παροχή πρόσβασης. Επίσης θα δούμε τα συστήματα Πυρανίχνευσης πυρασφάλειας και πώς αυτά μπορούν να ενοποιηθούν μέσω δικτύου με άλλα συστήματα. Τέλος θα δούμε πώς τα συστήματα CCTV και Access Control μπορούν να ενοποιηθούν σε ΙΡ περιβάλλον και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από μια τέτοια ενοποίηση.

4 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 4 Εισαγωγή Στην εποχή μας γίνεται συνεχής λόγος για την ασφάλεια. Η ασφάλεια αφορά τόσο την προστασία των ανθρώπων, των υλικών και των εγκαταστάσεων όσο και των πληροφοριών. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για φυσική ασφάλεια ενώ στην δεύτερη για λογική ασφάλεια. Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στα δίκτυα τα οποία μπορούν να προσφέρουν φυσική ασφάλεια σε κτίρια ως μέρος ενός συνολικού συστήματος ασφαλείας. Θα δούμε ποια είναι τα επιμέρους δίκτυα, πώς αυτά είναι δυνατόν αν αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και πώς είναι δυνατόν αυτά να ολοκληρωθούν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. 1. Φυσική Ασφάλεια Σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας «Φυσική Ασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία χώρων, υλικού και εγκαταστάσεων από απώλεια, κλοπή, κυρίευση, κατασκοπεία, δολιοφθορά, φυσικές καταστροφές ή αποκάλυψη αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.» (ΕΚΑ, 2004). Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό οποιοδήποτε σύστημα ασφαλείας πρέπει να παρέχει μέτρα τα οποία θα προστατεύουν ένα κτίριο και τους ενοίκους του από φυσικές καταστροφές (φωτιά, πλημμύρα), μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από άτομα τα οποία είναι ανεπιθύμητα, κλοπή ή άλλη ζημιά που συνιστά δολιοφθορά ή ζημία προς τον ένοικο. Το σύστημα ασφαλείας αποτελείται από δυο συνιστώσες, την ανθρώπινη και την τεχνολογική συνιστώσα, οι οποίες συνδυάζονται για να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. Η

5 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 5 ανθρώπινη συνιστώσα συνίσταται από φύλακες, οι οποίοι επιτηρούν τον χώρο είτε μέσω περιπολιών είτε μέσω των δικτύων επιτήρησης του κτιρίου, και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της φυσικής ασφάλειας του κτιρίου. Η τεχνολογική συνιστώσα του συστήματος ασφαλείας περιλαμβάνει ένα σύνολο δικτύων αισθητήρων που επιτρέπουν στο προσωπικό ασφαλείας την καλύτερη δυνατή απόδοση στο έργο του. Τα δίκτυα αυτά είναι: 1. Δίκτυα Τηλεόρασης Κλειστού Κυκλώματος (CCTV, Closed Circuit TV) για την επιτήρηση των χώρων του κτιρίου. 2. Δίκτυα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control Network) για τον έλεγχο της πρόσβασης στο εσωτερικό του κτιρίου. 3. Δίκτυα Πυρασφάλειας και Πυρανίχνευσης 2. Κτίρια Στην εποχή μας τα κτίρια που κατασκευάζονται γίνονται συνεχώς όλο και μεγαλύτερα στεγάζοντας πλέον στον ολοένα και αυξανόμενο χώρο που διαθέτουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Για παράδειγμα το Willis Tower στο Chicago, Illinois των Ηνωμένων Πολιτειών με ύψος 443 μέτρα και 110 ορόφους παρέχει συνολικό καλυμμένο εμβαδό τετραγωνικών μέτρων και αποτελεί το 8 ο υψηλότερο κτίριο του κόσμου και το ψηλότερο του δυτικού Ημισφαιρίου. Το συγκεκριμένο κτίριο έχει πάνω από κατοίκους ενώ το επισκέπτονται καθημερινά άνθρωποι. (Skydeck Chicago, 2009). Τα κτίρια μπορούν να χωριστούν ανάλογα με την χρήση που εξυπηρετούν σε τρεις κατηγορίες:

6 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 6 Εμπορικά Κτίρια. Χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς όπως για την στέγαση καταστημάτων ή γραφείων και ένοικοι συνήθως είναι υπάλληλοι των γραφείων, επισκέπτες και προσωπικό συντήρησης εγκαταστάσεων. Κτίρια Κατοικιών. Οι γνωστές μας πολυκατοικίες με διαμερίσματα ή φοιτητικές εστίες αποτελούν παραδείγματα. Κτίρια Ειδικού Σκοπού. Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Κυβερνητικά Κτίρια, Σχολικές Εγκαταστάσεις αποτελούν κτίρια ειδικού σκοπού κα είναι συνήθως η κατηγορία των κτιρίων τα οποία αντιμετωπίζουν τις περισσότερες απειλές και έχουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις ασφαλείας.(asis Foundation, 2008) Κτίρια του μεγέθους του Willis Tower που προαναφέρθηκε αλλά ακόμη και μικρότερα παρουσιάζουν λόγω ακριβώς των μεγεθών τους μια πολύ μεγάλη πρόκληση ασφαλείας. Οι κυριότερες απειλές ασφαλείας που αντιμετωπίζουν τα κτίρια μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: Εγκληματικές Ενέρεγειες Κλοπή και ειδικότερα διαρρήξεις σε προσωπικούς χώρους και χώρους στάθμευσης Καταστροφή περιουσιών με δολιοφθορά ή graffiti στους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους στάθμευσης Αδικήματα κατά προσώπων στους χώρους του κτιρίου τα οποία περιλαμβάνουν γενικά βία και ενδοοικογενειακή βία, προστριβές και διαφωνίες σε κοινόχρηστους χώρους μεταξύ των ενοίκων.

7 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 7 Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από το κτίριο όπως κλοπή τηλεπικοινωνιακών πόρων και ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και τον κίνδυνο βιομηχανικής ή άλλου είδους κατασκοπίας Ενέργειες κατά της Τάξης και της κοινής ησυχίας Θέματα συμπεριφοράς όπως κακή συμπεριφορά υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, διαμαρτυρίες, καταπάτηση και κατάληψη χώρων του κτιρίου. Επείγουσες Καταστάσεις Επείγουσες καταστάσεις προκαλούμενες ή σχετιζόμενες με ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων πυρκαγιών, δομικών φθορών, βλαβών ανελκυστήρων, διακοπές ρεύματος και τρομοκρατικές επιθέσεις. Επείγουσες καταστάσεις προκαλούμενες ή σχετιζόμενες με φυσικές καταστροφές ή καιρικά φαινόμενα. Σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις απειλής ο ρόλος του συστήματος ασφαλείας είναι να προβλέψει και να προλάβει ή αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να εντοπίσει έγκαιρα την απειλή και να αντιδράσει προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τα δυσάρεστα αποτελέσματα της στο κτίριο και τους ενοίκους του. Τέλος αν ούτε αυτό καταστεί δυνατό να προσφέρει στις αρχές τα απαραίτητα στοιχεία για τον εντοπισμό και την δίωξη των υπευθύνων. (ASIS Foundation, 2008)

8 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 8 3. Δίκτυα Ασφαλείας Όπως προαναφέρθηκε τα δίκτυα ασφαλείας που υπάρχουν σε ένα κτίριο είναι δίκτυα επιτήρησης, Ελέγχου πρόσβασης, Πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης. Τα δίκτυα αυτά μπορούν να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους (από πλευράς καλωδίωσης) ή να ολοκληρώνονται σε ένα συνολικό δίκτυο ακολουθώντας την τελευταία τάση για ενοποίηση των δικτύων ασφαλείας με λύσεις IP χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα δομημένη καλωδίωση του κτιρίου. Στην συνέχεια θα δούμε τα συστήματα αυτά ξεχωριστά, τι προσφέρουν και πως ολοκληρώνονται χρησιμοποιώντας IP με τα όποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζει μια τέτοια λύση. 3.1 Δίκτυα Τηλεόρασης Κλειστού Κυκλώματος Στο κομμάτι αυτό της εργασίας μας θα δούμε τα Δίκτυα Τηλεόρασης Κλειστού Κυκλώματος (CCTV). Πρόκειται για ένα δίκτυο καμερών το οποίο προσφέρει επιτήρηση πραγματικού χρόνου και καταγραφή των χώρων του κτιρίου σε 24- ωρη βάση. Στο σχήμα 1 φαίνεται ένα παράδειγμα δομής CCTV δικτύου.

9 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 9 Σχήμα 1. Παράδειγμα δομής δικτύου CCTV (Πηγή: Εξέλιξη Τα CCTV δίκτυα ακολούθησαν μια εξελικτική πορεία παράλληλη με την εξέλιξη της τεχνολογίας στους τομείς της καταγραφής και επεξεργασίας video και της μεταφοράς εικόνας. Το αρχικό στάδιο ήταν τα VCR-Based αναλογικά CCTV συστήματα. Ένα παράδειγμα φαίνεται στο σχήμα 2.

10 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 10 Σχήμα 2. Διάγραμμα κλασικού αναλογικού CCTV συστήματος (Πηγή: Intelligent Network Video; Understanding Modern Video Surveillance Systems) Στα VCR-Based συστήματα αναλογικές κάμερες συνδεδεμένες με έναν πολυπλέκτη παρουσίαζαν σε μια οθόνη την εικόνα και από τις τέσσερις κάμερες και η εικόνα καταγράφονταν σε μαγνητικές ταινίες video. Αν και το σύστημα λειτουργούσε καλά υπήρχαν τα εξής μειονεκτήματα: Η ποιότητα της εικόνας ήταν τέτοια η οποία δεν δεχόταν ιδιαίτερη βελτίωση για την αποκάλυψη περισσότερων λεπτομερειών Υπήρχε ανάγκη περισσότερων της μιας καταγραφικών συσκευών ανάλογα με τον αριθμό των καμερών. Υπήρχε ανάγκη για αλλαγή των κασετών του συστήματος χειροκίνητα και η ποιότητα των εγγραφών μειωνόταν με τη πάροδο του χρόνου. (Nilsson, 2009) Το επόμενο εξελικτικό βήμα ήταν τα DVR Based αναλογικά CCTV συστήματα. Στο σχήμα 3 φαίνεται ένα παράδειγμα DVR Based αναλογικού CCTV συστήματος.

11 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 11 Σχήμα 3. Διάγραμμα DVR Based αναλογικού CCTV συστήματος (Πηγή: Intelligent Network Video; Understanding Modern Video Surveillance Systems) Στα DVR Based συστήματα η καταγραφή του video γινόταν πάλι από αναλογικές κάμερες αλλά η εικόνα ψηφιοποιούνταν και καταγράφονταν ψηφιακά στο σκληρό δίσκο του DVR το οποίο έπαιζε επίσης και τον ρόλο του πολυπλέκτη. Στα αρχικά στάδια της εφαρμογής της τεχνολογίας και λόγω των περιορισμών στη χωρητικότητα των σκληρών δίσκων πολλές εταιρείες προχώρησαν στην ανάπτυξη αλγορίθμων συμπίεσης του video. Η υιοθέτηση των DVR Based CCTV συστημάτων προσέφερε τα παρακάτω πλεονεκτήματα: Δεν ήταν απαραίτητη η χρήση κασετών και η συνεχής αλλαγή τους στο καταγραφικό Σταθερή ποιότητα εγγραφής video. Δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης στα περιεχόμενα της καταγραφής. (Nilsson, 2009) Η ψηφιοποίηση του video έδωσε την δυνατότητα στα συστήματα CCTV να συνδεθούν σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είτε μέσω του DVR όπως φαίνεται στο σχήμα 4 είτε μέσω ενός κωδικοποιητή video όπως φαίνεται στο

12 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 12 σχήμα 5 παρέχοντας στον χρήστη απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχο του συστήματος. Σχήμα 4. Διάγραμμα DVR Based αναλογικού CCTV συστήματος σε δίκτυο LAN (Πηγή: Intelligent Network Video; Understanding Modern Video Surveillance Systems) Σχήμα 5. Διάγραμμα Video Encoder Based αναλογικού CCTV συστήματος σε δίκτυο LAN (Πηγή: Intelligent Network Video; Understanding Modern Video Surveillance Systems) Σήμερα τα συστήματα CCTV αξιοποιούν πλήρως την ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιώντας δικτυακές κάμερες οι οποίες λειτουργούν εντός ενός δικτύου IP. Στην περίπτωση των δικτυακών καμερών η σύλληψη της εικόνας γίνεται με ψηφιακό τρόπο και παραμένει ψηφιακή καθ όλη την διάρκεια της μεταφοράς του video εντός του δικτύου. Στο σχήμα 6 φαίνεται η δομή ενός δικτύου CCTV βασισμένο σε ΙΡ κάμερες. Η χρήση ΙΡ καμερών παρέχει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τις αναλογικές. Τα ΙΡ δίκτυα δίνουν την δυνατότητα σε πολλές κάμερες να χρησιμοποιήσουν ένα κοινό καλώδιο για την μεταφορά της εικόνας ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για αμφίδρομη μεταφορά ήχου εάν η κάμερα

13 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 13 παρέχει την δυνατότητα. Επιπρόσθετα μέσω της δυνατότητας Power over Ethernet που προσφέρουν πολλές ΙΡ κάμερες είναι δυνατή ακόμη και η τροφοδοσία τους μέσω της δομημένης καλωδίωσης. Τέλος μέσω του δικτύου είναι δυνατή η χρήση λειτουργιών περιστροφής, ανύψωσης καταβίβασης και μεγέθυνσης (pan/tilt/zoom) εφόσον οι κάμερες προσφέρουν αυτή την λειτουργία μέσω του λογισμικού ελέγχου χωρίς να είναι απαραίτητα άλλα χειριστήρια η επιπρόσθετη καλωδίωση. Σχήμα 6. Διάγραμμα Network Camera Based Network CCTV system (Πηγή: Intelligent Network Video; Understanding Modern Video Surveillance Systems) Συνολικά ένα CCTV σύστημα βασισμένο σε δικτυακές κάμερες παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: Δυνατότητα χρήση καμερών υψηλής ανάλυσης (high resolution megapixel) Σταθερή ποιότητα εικόνας ανεξαρτήτως απόστασης Δυνατότητα χρήσης ασύρματών και Power over Ethernet λειτουργιών Πλήρης πρόσβαση σε pan/ tilt/ zoom δυνατότητες και αμφίδρομη μεταφορά ήχου.

14 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 14 Απομακρυσμένη ρύθμιση της κάμερας και του συστήματος μέσω IP. Πλήρης ελαστικότητα και επεκτασιμότητα του συστήματος Μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας της καλωδίωσης. (Nilsson, 2009) Τεχνολογίες Συμπίεσης Video Όπως προαναφέρθηκε στα αρχικά στάδια της υιοθέτησης της τεχνολογίας ψηφιακής καταγραφής video λόγω περιορισμών στην χωρητικότητα των σκληρών δίσκων αναπτύχθηκαν πρότυπα συμπίεσης video. Τα πρότυπα αυτά τυποποιήθηκαν από τον ISO και είναι τα JPEG (Joint Photographic Experts Group) και MPEG (Moving Pictures Experts Group). Τα πρότυπα αυτά προτείνονται από την ITU (International Telecommunications Union) ενώ από το VCEG (Video Coding Experts Group) που αποτελεί τμήμα της ITU προέκυψαν τα πρότυπα Η.261 και Η.263 που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κωδικοποίηση video σε βιντεοδιασκέψεις. JPEG, MJPEG Το πρότυπο συμπίεσης JPEG χρησιμοποιείται για την συμπίεση φωτογραφιών. Το πρότυπο JPEG παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα είτε για μια εικόνα υψηλής ποιότητας με σχετικά υψηλό λόγο συμπίεσης είτε για μια σχετικά χαμηλής ποιότητας εικόνα αλλά με πολύ υψηλό λόγω συμπίεσης που έχει ως αποτέλεσμα αρχεία εικόνας μικρού μεγέθους. Τα αρχεία εικόνας JPEG μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ακολουθία σχηματίζοντας video οπότε πλέον έχουμε το Motion JPEG. To motion JPEG

15 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 15 παρέχει τα ίδια πλεονεκτήματα με το απλό JPEG, σε ότι αφορά την συμπίεση. Επιπρόσθετα επειδή δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των εικόνων αν χαθεί κάποια φωτογραφία από την ακολουθία δεν έχει επίπτωση στη συνολική ποιότητα του video. Το κυριότερο μειονέκτημα του MJPEG είναι ότι επειδή είναι μια ακολουθία από σταθερές εικόνες δεν χρησιμοποιεί καμιά τεχνική συμπίεσης video. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο λόγο συμπίεσης για ακολουθίες video από ότι αν χρησιμοποιούνταν μια τεχνική συμπίεσης video όπως το MPEG. To MJPEG είναι δημοφιλές σε εφαρμογές όπου απαιτούνται ξεχωριστά frames από μια ακολουθία video π.χ για ανάλυση της πληροφορίας. (Harwood, 2008) MPEG Το πρότυπο συμπίεσης video MPEG βασίζεται στην ίδια τεχνική συμπίεσης που βασίζεται και το πρότυπο JPEG περιλαμβάνοντας όμως και επιπλέον τεχνικές αποδοτικής κωδικοποίησης του video. Έχει παρουσιάσει πολλά στάδια εξέλιξης τα οποία βασίζονται στην ποιότητα του video που θέλουμε να επιτύχουμε, το μέσο εγγραφής του video και το εύρος ζώνης που χρησιμοποιούμε για την μεταφορά του video. Τα στάδια εξέλιξης του MPEG είναι τα MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, MPEG 4 AVC/H.264, MPEG 7, MPEG 21. Το πλέον χρησιμοποιούμενο σήμερα πρότυπο είναι το MPEG 4 AVC/H.264. (Harwood, 2008)

16 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων Video Content Analysis Με την εξάπλωση των συστημάτων CCTV και την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος των ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή του video από τα συστήματα CCTV αναπτύχθηκαν εφαρμογές που αύξησαν την χρησιμότητα των συστημάτων CCTV. Οι εφαρμογές αυτές βασίζονται στην ιδέα του Έξυπνου video (Intelligent Video). Βασισμένο στο πρόγραμμα Video Surveillance and Monitoring της DARPA στόχος του ήταν η ανάπτυξη τεχνολογίας η οποία θα έδινε στον χειριστή την δυνατότητα να αντλήσει μεγάλο όγκο πληροφοριών από το video. (Nilsson, 2009) Το σύστημα επιτήρησης με βάση παραμέτρους που θα είχε από τον χειριστή του θα μπορούσε να επιτελέσει από μόνο του διάφορες λειτουργίες όπως: Εντοπισμός και παρακολούθηση αντικειμένου Αναγνώριση γενικών κλάσεων αντικειμένων(π,χ ανθρώπων, φορτηγών, Ι.Χ αυτοκινήτων) αλλά κει ειδικών τύπων αντικειμένων (πχ περιπολικό, ταξί κλπ) Εκτίμηση θέσης αντικειμένου σε σχέση με γεωχωρικό μοντέλο θέσης Ενεργός έλεγχος καμερών και συνεργατική παρακολούθηση με πολλαπλές κάμερες Ανάλυση ανθρώπινου βαδίσματος Αναγνώριση απλών δραστηριοτήτων πολλαπλών πρακτόρων Αρχειοθέτηση Δεδομένων

17 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 17 Από τις λειτουργίες αυτές προέκυψαν εφαρμογές τριών κατηγοριών ανάλογα με τον τρόπο με το οποίο προκαλείται η εκκίνηση της εφαρμογής 1. Pixel based IV εφαρμογές. Αυτές οι εφαρμογές ενεργοποιούνται και στέλνουν ένα σήμα συναγερμού όταν διαπιστώνεται από το σύστημα απώλεια της ποιότητας του video σε κάποια από της κάμερες. Οι εφαρμογές που λειτουργούν με βάση αυτή την αρχή είναι : Ανίχνευση Κίνησης. Αποτελεί τη πιο βασική εφαρμογή των τεχνικών έξυπνου video. Χρησιμοποιείται κυρίως για την ελάττωση του όγκου του video που καταγράφεται σε δεδομένο χώρο αποθήκευσης με την καταγραφή του video μόνο όταν υπάρχει κάποια αλλαγή στην εικόνα. Χρησιμοποιείται επίσης για την επισήμανση γεγονότων στους χειριστές του συστήματος (πχ είσοδος κάποιου ατόμου σε χώρου περιορισμένης πρόσβασης)(βελντές, 2009) Ανίχνευση μεταβολής της κατάστασης της κάμερας (Camera Tampering Detection). Αν για κάποιο λόγο η παρεχόμενη εικόνα από την κάμερα παρεμποδίζεται με αποτέλεσμα να υπάρχει κενό στην επιτήρηση το σύστημα ειδοποιεί τον χειριστή προκειμένου να ελεγχθεί για πιθανή βλάβη ή κακόβουλη ενέργεια.(λυμπερόπουλος, 2010)

18 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 18 Βελτίωση εικόνας. Σε πολλές περιπτώσεις οι καιρικές συνθήκες είναι πιθανό να διαστρεβλώσουν την εικόνα της κάμερας. Οι αλγόριθμοι IV μπορούν να αναλύσουν το διαστρεβλωμένο video και να εντοπίσουν τις διαστρεβλώσεις. Στην συνέχεια μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα και να το επαναφέρουν στην κατάσταση στη οποία θα έπρεπε να μοιάζει σε κατάσταση με καλό καιρό. (Nilsson, 2009) 2. Object based IV Εφαρμογές. Στις εφαρμογές αυτές το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει αντικείμενα και να τα κατατάξει σε κλάσεις. Στην συνέχεια αυτή η κατάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω εφαρμογές: Μέτρηση αντικειμένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση αντικειμένων ή ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Ανίχνευση Αντικειμένων ή ανθρώπων. Το σύστημα έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει ένα αντικείμενο ή άνθρωπο και στην συνέχεια να παρακολουθήσει την κίνηση του στο χώρο που επιτηρεί το σύστημα. Επίσης μπορεί να αναγνωρίσει αντικείμενα τα οποία έχουν αφεθεί σε θέσεις όπου δεν πρέπει να είναι ή ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν σε περιοχές που δεν έχουν λογική να παραμένουν. Π.Χ ένα άτομο το οποίο παραμένει για πολύ ώρα σε ένα χώρο

19 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 19 στάθμευσης ή κοντά σε ένα ΑΤΜ μπορεί να υποδεικνύει πρόθεση για διάπραξη παράνομης πράξης. (Nilsson, 2009) 3. Εξειδικευμένες εφαρμογές IV. Πρόκειται για εφαρμογές σχεδιασμένες να επιτελούν μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργία βασισμένα σε στην εξαγωγή συγκεκριμένων στοιχείων από ένα video και αποτελούν συνδυασμό των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στις παραπάνω μεθόδους. Οι πιο σημαντικές εφαρμογές είναι: Αυτόματη αναγνώριση πινακίδων αυτοκινήτων (Automatic Number Plate Recognition ANPR). Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πρόσβασης αυτοκινήτων σε χώρους στάθμευσης και τον εντοπισμό αυτοκινήτων στην κυκλοφορία μετά την διάπραξη αξιόποινων πράξεων Αναγνώριση Προσώπου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό συγκεκριμένων ανθρώπων σε περιοχές ενδιαφέροντος, για τον εντοπισμό των κινήσεων συγκεκριμένων ατόμων σε προγενέστερο χρόνο σε αποθηκευμένα video κλπ. Εντοπισμός Φωτιάς και Καπνού. Το έξυπνο video μπορεί να επεξεργαστεί ακολουθίες video ψάχνοντας για οπτικούς ενδείκτες φωτιάς ή/και καπνού. Επειδή οι φλόγες μπορεί να είναι ορατές πολύ πριν συγκεντρωθεί επαρκής ποσότητα καπνού ώστε να ενεργοποιηθούν οι παραδοσιακοί ανιχνευτές

20 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 20 καπνού το σύστημα μπορεί πιθανώς να εντοπίσει πολύ νωρίτερα μια πιθανή εστία φωτιάς δίνοντας έγκαιρη προειδοποίηση στο προσωπικό ασφαλείας. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να δράσει συμπληρωματικά στο κυρίως σύστημα πυρασφάλειας. (Nilsson, 2009) 3.2 Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης (Access Control Systems) είναι το πρώτο μέσο που χρησιμοποιείται προκειμένου να επιτευχθεί ασφάλεια σε ένα κτίριο. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, από μια απλή κλειδαριά στην πόρτα, μέχρι κάτι απολύτως εξειδικευμένο όπως ηλεκτρονικές κλειδαριές με βιομετρικά εργαλεία για την αναγνώριση του ατόμου το οποίο προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο ο οποίος προστατεύεται από τα συστήματα Access Control. Σχήμα 7. Βασικό διάγραμμα αρχιτεκτονικής ενός συστήματος Access Control (Πηγή:

21 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 21 Στο σχήμα 7 φαίνεται η βασική ιδέα πίσω από ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβαση ως τώρα αποτελούνταν όπως φαίνεται και στο σχήμα από το κύριο σύστημα ελέγχου με την βάση δεδομένων των πιστοποιημένων για είσοδο χρηστών, τον server και το λογισμικό ελέγχου. Από κει και πέρα υπάρχει ο πίνακας ελέγχου που συνδέει τις κλειδαριές και τους αναγνώστες των πιστοποιητικών ταυτότητας των χρηστών με το κεντρικό server Πρωτόκολλο Wiegand Ακόμη και σήμερα στα περισσότερα συστήματα Access Control η καλωδίωση Wiegand και το αντίστοιχο πρωτόκολλο για την διασύνδεση των αναγνωστών των πιστοποιητικών ταυτότητας με το κεντρικό σύστημα. Η καλωδίωση αποτελείται από τρία καλώδια, ένα καλώδιο γείωσης και 2 καλώδια μετάδοσης δεδομένων. Τα καλώδια δουλεύουν σε τάσεις συνήθως +5VDC. Οι περισσότεροι κατασκευαστές συστημάτων Access Control δίνουν μέγιστη απόσταση από τον αναγνώστη μέχρι τον πίνακα ελέγχου περίπου στα 170 μέτρα. Το πρωτόκολλο επικοινωνία που χρησιμοποιείται χρησιμοποιεί 26 bits. Από αυτά τα 26 bits το πρώτο είναι parity bit, τα επόμενα οκτώ είναι ο κωδικός της εγκατάστασης, τα επόμενα 16 είναι η ταυτότητα του χρήστη και το τελευταίο είναι επίσης parity bit. Το πρωτόκολλο Wiegand έχει παρουσιαστεί σε διάφορες παραλλαγές ανάλογα με τις εταιρείες κατασκευής. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου τα συστήματα Access Control λόγω της εφαρμογής όλο και

22 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 22 περισσότερων και πιο εξελιγμένων τεχνολογιών περνάνε από το πρωτόκολλο Wiegand σε ολοκληρωμένες ΙΡ λύσεις. (Mercury Security Corp, 2001) Πιο κάτω θα δούμε τα κυριότερα συστήματα Access Control Αναγνώστες Καρτών Έξυπνες Κάρτες. Η πλέον διαδεδομένη μορφή Access Control είναι οι αναγνώστες καρτών και οι αντίστοιχες κάρτες. Οι αναγνώστες καρτών μπορούν να περιλαμβάνουν πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κάποιου κωδικού ή όχι. Σε κάθε περίπτωση η αρχή λειτουργίας είναι απλή. Ο χρήστης έχει στην διάθεση του μια κάρτα η οποία φέρει ένα μοναδικό κωδικό που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος της έχει την δυνατότητα πρόσβασης στον συγκεκριμένο χώρο. Ο αναγνώστης καρτών δέχεται τον κωδικό και διαπιστώνει αν ο κάτοχος της κάρτας είναι πιστοποιημένος για την είσοδο. Επίσης αν ο αναγνώστης της κάρτας διαθέτει πληκτρολόγιο είναι δυνατόν πέρα α;πό την κάρτα για την διαπίστευση εισόδου να απαιτείται και η εισαγωγή κάποιου κωδικού. (Λυμπερόπουλος, 2010) Οι κάρτες μπορούν χρησιμοποιούν αρκετές διαφορετικές τεχνολογίες. Οι κυριότερες από αυτές είναι οι: Ενεργητικές κάρτες στα 2,5 GHz. Παθητικές κάρτες στα UHF 900 Οι RFID Proximity κάρτες Οι Milfare κάρτες οι οποίες συνδυάζουν όλες τις παραπάνω τεχνολογίες. (Λυμπερόπουλος, 2010)

23 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων Biometrics Η δεύτερη κυριότερη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η βιομετρική αναγνώριση του ατόμου από κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Η πλέον συνήθης μέθοδος είναι η αναγνώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων σε ειδικούς Σχήμα 8 Ανάγνωση αποτυπωμάτων (Πηγή: αναγνώστες. Ο χρήστης τοποθετεί το δάκτυλο του στον αναγνώστη των αποτυπωμάτων. Το αποτύπωμα ψηφιοποιείται και αντιπαραβάλλεται με τα υπάρχοντα δακτυλικά αποτυπώματα στην βάση δεδομένων του συστήματος Access Control. Επειδή η διαδικασία της αντιπαραβολής μπορεί να διαρκέσει αρκετό διάστημα η ανάγνωση αποτυπωμάτων συνήθως συνδυάζεται με την χρήση κάποιας κάρτας που υποδεικνύει στο σύστημα ποιο αποτύπωμα να ελέγξει από την βάση δεδομένων. (Navavati, Thieme & Nanavati, 2002) Άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η αναγνώριση προσώπου, η αναγνώριση της ίριδας και τώρα τελευταία και η ανάγνωση της φλέβας με υπέρυθρο φως. (Wilson, 2010) Τα biometrics θεωρούνται μια πολύ ασφαλής μέθοδος Access Control καθώς είναι πολύ δύσκολο να πλαστογραφηθούν και να χρησιμοποιηθούν ιδιαίτερα σωματικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Τα περισσότερα συστήματα Access Control όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα το πρότυπο Wiegand. Η στροφή που

24 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 24 παρατηρείται προς τα ΙΡ συστήματα οφείλεται στα παρακάτω πλεονεκτήματα που επιτυγχάνονται με την χρήση τους: Μείωση του κόστους κατασκευής. Πλέον όλες οι εταιρείες λειτουργούν εσωτερικά πληροφοριακά δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούν δομημένη καλωδίωση. Η χρήση ΙΡ συστημάτων Access Control συνεπάγεται μείωση του κόστους καθώς δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ξεχωριστή καλωδίωσης αλλά χρησιμοποιείται η δομημένη καλωδίωση η οποία ούτως η άλλως θα εγκατασταθεί. Μείωση του κόστους λειτουργίας συντήρησης. Ένα σύστημα IP Access Control μπορεί να χρησιμοποιήσει τους servers του ΙΡ CCTV συστήματος μειώνοντας το κόστος λειτουργίας και ξεχωριστών υπολογιστικών συστημάτων. Επίσης επειδή η τεχνολογία των δικτύων ΙΡ είναι πολύ πιο διαδεδομένη την συντήρηση του συστήματος μπορεί να την αναλάβει το ΙΤ τμήμα της επιχείρησης ή να δοθεί ως συνολικό έργο μαζί με την συντήρηση του δικτύου επιτήρησης σε εξωτερικό εργολάβο επιτυγχάνοντας καλύτερες τιμές και υποστήριξη απ ότι αν το έργο δινόταν τμηματικά. Διευκόλυνση της εκπαίδευσης στον συνδυασμό των συστημάτων CCTV Access Control. Αν και τα δυο συστήματα είναι βασισμένα σε τεχνολογία ΙΠ είναι δυνατή η πολύ πιο εύκολη εκπαίδευση των χειριστών σε δύο όμοια συστήματα ή ακόμη καλύτερα σε ένα συνδυασμένο σύστημα παρά σε δυο τελείως διαφορετικά μεταξύ τους συστήματα.

25 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 25 Αξιοπιστία. Όλες οι εταιρείες που χρησιμοποιούν πληροφορικά δίκτυα παρουσιάζουν άμεσο και μεγάλο ενδιαφέρον στην εύρυθμη και αξιόπιστη λειτουργία των δικτύων αυτών. Από τη στιγμή που το δίκτυο Access Control λειτουργεί ως μέρος του πληροφορικού δικτύου η αξιοπιστία του είναι ίδια με του υπολοίπου συστήματος. (Λυμπερόπουλος, 2009) 3.3 Δίκτυα Πυρασφάλειας Πυρανίχνευσης Τα δίκτυα πυρασφάλειας πυρανίχνευσης υπάρχουν στα κτίρια προκειμένου να υπάρξει έγκαιρος εντοπισμός και αντιμετώπιση της φωτιάς. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από τους αισθητήρες καπνού και φωτιάς και τις κονσόλες ελέγχου του συστήματος. Τα συστήματα πυρανίχνευσης χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Συμβατικά που αφορούν μικρές εγκαταστάσεις. Η εγκατάσταση χωρίζεται σε ζώνες οι οποίες περιλαμβάνουν έναν οι περισσότερους αισθητήρες καπνού φωτιάς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς στην κεντρική κονσόλα του συστήματος σημαίνει συναγερμός και ο χειριστής του συστήματος γνωρίζει απλά την ζώνη στην οποία έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

26 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 26 Σχήμα 9 Συμβατικό σύστημα Πυρανίχνευσης (Πηγή: Διευθυνσιοδοτούμενα που αφορούν μεγάλες εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή αριθμοί αισθητήρων συνδέονται μεταξύ τους σε βρόχους δίνοντας την δυνατότητα για το ακριβή εντοπισμό του σημείου στο οποίο έχει πιάσει φωτιά σε σχέση με τον αισθητήρα ο οποίος εντόπισε την φωτιά.

27 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 27 Σχήμα 10 Διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα Πυρανίχνευσης (Πηγή: Οι αισθητήρες καπνού και φωτιάς είναι αρκετών διαφορετικών ειδών. Τα κυριότερα είδη των αισθητήρων είναι : Καπνού Ιονισμού. Ενεργοποιείται όταν ανιχνεύσει στην ατμόσφαιρα σωματίδια καύσης, με την είσοδο τους στον θάλαμο ιονισμού του. Θερμοκρασίας. Ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία στον χώρο υπερβεί μια συγκεκριμένη τιμή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θερμοδιαφορικός. Ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία στον χώρο μεταβληθεί κατά μια συγκεκριμένη τιμή. Φωτοηλεκτρικός. Ενεργοποιείται όταν ανιχνεύσει προϊόντα καύσης τα οποία μεταβάλλουν το μαγνητικό του πεδίο.

28 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 28 Ορατού καπνού. Ενεργοποιείται όταν το ποσοστό σκίασης που προκαλείται από τον καπνό ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο ποσοστό Εκρηκτικών αερίων. Ενεργοποιείται μόλις ανιχνεύσει στην ατμόσφαιρα ποσότητα αερίων Αλκοόλης Μεθανίου. Ενεργοποιείται όταν το ποσοστό περιεκτικότητας στην ατμόσφαιρα φτάσει σε όρια επικινδυνότητας Μονοξειδίου και Διοξειδίου του άνθρακα. Είναι κατάλληλος για ανίχνευση φωτιάς αργής εξάπλωσης. Τα παραπάνω είδη αισθητήρων συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους.(beez Technology, 2013) Ολοκλήρωση (Integration) των συστημάτων πυρανίχνευσης με άλλα συστήματα. Τα συστήματα πυρασφαλείας εδώ και χρόνια έχουν ολοκληρωθεί με διάφορα άλλα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων όπως τα συστήματα θέρμανσης εξαερισμού (HVAC), συστήματα πυρόσβεσης και συστήματα Access Control. Η ολοκλήρωση αυτή όμως γινόταν με καθαρά αναλογικό τρόπο μέσω ρελέ τα οποία έλεγχαν την παροχή ρεύματος στα συστήματα αυτά. Πλέον χρησιμοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία και διασύνδεση Ethernet με βάση το πρωτόκολλο BACnet. Το BACnet είναι ένα πρότυπο πρωτόκολλο επικοινωνιών που έχει αναπτυχθεί από την Αμερικανική Εταιρεία Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και κλιματισμού (ASHRAE). Έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προ πρότυπο (prestandard) και έχει προταθεί και ως πρότυπο ISO.

29 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 29 Πρόκειται για ένα πρότυπο που προσφέρει επικοινωνία μεταξύ συσκευών σε διάφορα επίπεδα κατ αναλογία με τα επίπεδα OSI. Στο σχήμα 11 φαίνεται η συσχέτιση των επιπέδων του BACnet με τα αντίστοιχα επίπεδα OSI. Σχήμα 11 Συσχέτιση των επιπέδων του BACnet με τα αντίστοιχα επίπεδα OSI (Πηγή: Η ολοκλήρωση των συστημάτων γίνεται μέσω της διασύνδεσης τους με κάποιο πρότυπο LAN. Η ολοκλήρωση των συστημάτων πυρανίχνευσης με άλλα συστήματα του κτιρίου μπορεί να είναι επωφελής για πολλούς λόγους. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν διαχείριση του καπνού διαμέσου των συστημάτων HVAC, εντοπισμός ατόμων που κινδυνεύουν άμεσα από τις συνέπειες της φωτιάς μέσω του συστήματος Access Control και ενημέρωση του προσωπικού διάσωσης κ.α. (Bushby, 2001)

30 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων Ολοκλήρωση Ενοποίηση Συστημάτων Όλα τα συστήματα που είδαμε πιο πάνω στις περισσότερες περιπτώσεις ως τώρα λειτουργούν ως ανεξάρτητα συστήματα. Το καθένα παρείχε συγκεκριμένες δυνατότητες και παρείχε στους χειριστές έναν όγκο πληροφοριών που αυτοί θα έπρεπε να επεξεργαστούν σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ ότι ίσως ήταν επιθυμητό. Τα συστήματα ασφαλείας με δικτύωση ΙΡ προσφέρουν στον χρήστη σημαντική ευελιξία και μεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων απ ότι τα συστήματα που δουλεύουν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που παρέχουν στον χρήστη τα συστήματα ασφαλείας με δικτύωση ΙΡ είναι η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς πληροφορίας ανάμεσα στα διάφορα συστήματα. Σήμερα η πλήρης ενοποίηση των συστημάτων ασφαλείας όπου όλα τα συστήματα συνεργάζονται μεταξύ τους σαν ένα μέσω μίας μόνο εφαρμογής δεν είναι δυνατή. Είναι όμως δυνατή η διασύνδεση των συστημάτων με την διαβίβαση πληροφοριών από τα διάφορα συστήματα προς ένα το οποίο έχει επιλεγεί ως κύριο. Το σύστημα το οποίο επιλέγεται ως κύριο συνήθως είναι το CCTV καθώς είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείται συχνότερα. Η διαδικασία μεταφοράς πληροφορίας από τα υπόλοιπα συστήματα δημιουργεί πρακτικά μια αλληλουχία ενεργειών τύπου «αίτιο και αποτέλεσμα» (cause and effect). Οποιαδήποτε πληροφορία από κάποιο σύστημα φτάνει στο κύριο σύστημα λειτουργεί ως αίτιο για την εκκίνηση μιας λειτουργίας από το κύριο σύστημα. Αυτό είναι και το κυριότερο πλεονέκτημα

31 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 31 που παρέχουν τα ενοποιημένα συστήματα ειδικά αν συνδεθούν και με τα συστήματα διαχείρισης του κτιρίου (BMS Building Management Systems). Πρακτικά όμως τι σημαίνει αυτή η αλληλουχία ενεργειών «cause and effect»; Ας δούμε τα παρακάτω παραδείγματα. Πόρτα που ανοίγει με κάρτα Αίτιο: Κάποιος χρησιμοποιώντας μια κάρτα που δεν ισχύει σε κάποια πόρτα προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιο χώρο του κτιρίου. Αποτέλεσμα: Το σύστημα CCTV στρέφει την κάμερα που βρίσκεται σε εκείνο τον χώρο προς το άτομο αυτό, ξεκινά καταγραφή της δραστηριότητας και παρακολουθεί τις κινήσεις του ατόμου. Πόρτα που ανοίγει με κωδικό Αίτιο: Κάποιος προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα με λανθασμένο κωδικό. Αποτέλεσμα: Το σύστημα CCTV στρέφει προς το πρόσωπο που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα εστιάζει στο πρόσωπο του ανθρώπου και προχωρεί σε αναγνώριση προσώπου ενώ γίνεται και επικοινωνία μεταξύ του χειριστή στο Control Room και του προσώπου μέσω της μεγαφωνικής εγκατάστασης. Βιομηχανικός χώρος Αίτιο: Ένδειξη μεταβολής των συνθηκών του περιβάλλοντος.

32 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 32 Αποτέλεσμα: Στην κεντρική οθόνη του Control Room θα εμφανιστεί η περιοχή ενδιαφέροντος και ο χειριστής μπορεί να ελέγξει οπτικά την κατάσταση στον χώρο πριν την αποστολή προσωπικού για επιτόπιο έλεγχο. Από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει ότι η ενοποίηση των συστημάτων αυτοματοποιεί τις διαδικασίες, επιταχύνει την επεξεργασία των πληροφοριών και δίνει στους χειριστές των συστημάτων καλύτερη επίγνωση κατάστασης σε μικρότερο χρόνο. (Λυμπερόπουλος, 2009) 4.1 Διαχείριση του συστήματος Το καθένα από τα συστήματα ασφαλείας του κτιρίου κατά την διάρκεια λειτουργίας του συγκεντρώνει έναν αρκετά μεγάλο όγκο πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων. Κάθε σύστημα μπορεί να παράγει τις δικές του αναφορές. Όταν όμως ο χρήστης θέλει μια συνολική αναφορά από όλα τα συστήματα υπάρχει πρόβλημα καθώς ο μηχανισμός αναφορών του κάθε συστήματος δεν είναι πάντα εφικτό να ενοποιηθεί ή να συνεργαστεί με τους αντίστοιχους μηχανισμούς των υπολοίπων συστημάτων. Το πρόβλημα επιλύεται με την χρήση ενός ενιαίου προτύπου επικοινωνίας μεταξύ των βάσεων δεδομένων γνωστού και ως ODBC. Με τη χρήση αυτού του προτύπου είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των βάσεων δεδομένων και η δημιουργία συνολικών αναφορών από όλα τα συστήματα. Ένα άλλο σοβαρό θέμα που αφορά στην διαχείριση των συστημάτων είναι η πρόσβαση των χειριστών στα διάφορα συστήματα. Είναι προφανές ότι δεν είναι

33 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 33 δυνατόν ο κάθε χειριστής να κάνει login σε όλα τα συστήματα χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία εισόδου. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται λογαριασμοί χρηστών με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης κοινοί για όλα τα συστήματα. (Λυμπερόπουλος, 2009) Συμπεράσματα Από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας είχε ευεργετικά αποτελέσματα στα συστήματα ασφαλείας των κτιρίων. Τα συστήματα ασφαλείας πλέον ακόμη και όταν δουλεύουν ανεξάρτητα μεταξύ τους μπορούν να δώσουν πάρα πολλές λύσεις στον χρήστη τους παρέχοντας του μια πληθώρα πληροφοριών και δυνατοτήτων άντλησης πληροφοριών. Η ενοποίηση των συστημάτων όμως είναι αυτή που πραγματικά εκτοξεύει τις δυνατότητες το συστημάτων ασφαλείας σε απίστευτα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση οι αυξημένες δυνατότητες των ενοποιημένων συστημάτων παρέχουν στον χειριστή τους αυξημένη επίγνωση κατάστασης που μεταφράζεται σε αυξημένη δυνατότητα πρόληψης ή έγκαιρης αντιμετώπισης απειλών ασφαλείας. Σε μια εποχή που οι απειλές ασφαλείας αυξάνονται καθημερινά η τεχνολογία των συστημάτων ασφαλείας χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές δίνει την δυνατότητα για αντιμετώπιση των απειλών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

34 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 34 Βιβλιογραφία Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας, ΓΕΕΘΑ. ΔΙΠΟΠΛΗ (2004). Skydeck Chicago (2009). Fun Facts For kids. Retrieved 2013, from ASIS Foundation. (2008). From the Ground Up: Security for Tall Bildings. Alexandria, VA: ASIS Foundation. Fredrik Nilsson (2009). Intelligent Network Video; Understading Modern Video Surveillance Systems. New York: CRC Press Emily Harwood (2008). Digital CCTV; A security Professional's Guide. Burlington, MA : Elsevier Academic Press. Mercury Security Corp. (2001). Wiegand Technology: An Overview. Retrieved 2013, from Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος (2010). Καρταναγνώστης. Τα μυστικά της σωστής επιλογής και εγκατάστασης. Security manager, 26, 86. Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος (2010). Ελέγχοντας τους επισκέπτες. Security manager, 28, 93.

35 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 35 Samir Nanavati, Michael Thieme, Raj Nanavati (2002). Biometrics Identity Verification in a Networked World. New York: John Wiley & Sons, Inc. Chuck Wilson (2010). Vein Pattern A Privacy-Enhancing Biometric. Boca Raton, FL: CRC Press. Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος (2009). Συστήματα Access Control μέσω ΙΡ. Ουσιαστική Λύση ή Ουτοπία;. Security manager, 24, Γιώργος Βελντές (2009). Η εφαρμογή των Video Analytics ως ανιχνευτές κίνησης. Security Manager, 23, Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος (2010). VCA Τα CCTV αποκτούν ευφυία. Security manager, 24, Συστήματα Πυρανίχνευσης. Retrieved 2013, from Steven T. Bushby (2001). Integrating Fire Alarm Systems with Building Automation and Control Systems. Fire Protection Engineering, 11, 5-11.

36 Δίκτυα Επιτήρησης Κτιρίων 36 Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος (2009). Σύγκλιση CCTV και ACCESS σε ΙΡ περιβάλλον. Security manager, 19,

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AUDIO LIGHTING AUTOMATION SECURITY VIRTUAL REALITY. Εταιρική παρουσίαση 2014

VIDEO AUDIO LIGHTING AUTOMATION SECURITY VIRTUAL REALITY. Εταιρική παρουσίαση 2014 Systems Integrator VIDEO AUDIO LIGHTING AUTOMATION SECURITY VIRTUAL REALITY Εταιρική παρουσίαση 2014 Ποιοι είμαστε Ίδρυση εταιρίας: 1964 από τον Ι. Πάνου Προσωπικό: 26 άτομα Ιδιόκτητο κτήριο & αποθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημαντικότητα της Άμεσης Οπτικής Επαλήθευσης Συμβάντος

Η Σημαντικότητα της Άμεσης Οπτικής Επαλήθευσης Συμβάντος *Video Verification: Η Σημαντικότητα της Άμεσης Οπτικής Επαλήθευσης Συμβάντος Εισηγητές KEEPER GROUP : Βουκάλης Αλέξανδρος : Διεύθυνση Οικονομικών & Στρατηγικής Βλάσσης Αλέξανδρος : Υπεύθυνος Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ EURO ALARM ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ OASIS > Ο BS-468 είναι πίνακας αντικλεπτικού συναγερμού > Στην κεντρική πλακέτα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Τα υψηλής ευκρίνειας αναλογικά συστήματα παρουσιάζουν μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια από 540TVL - 600TVL, σε 600TVL - 650TVL,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές Αντώνης Βουκάλης : Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος Αλέξανδρος Βουκάλης : Διεύθυνση Οικονομικών & Στρατηγικής

Εισηγητές Αντώνης Βουκάλης : Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος Αλέξανδρος Βουκάλης : Διεύθυνση Οικονομικών & Στρατηγικής * Εισηγητές Αντώνης Βουκάλης : Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος Αλέξανδρος Βουκάλης : Διεύθυνση Οικονομικών & Στρατηγικής Πρότυπος 24ωρος Σταθμός Επιτήρησης Σημάτων Η.Σ.Α. Ανώτερες Προδιαγραφές Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έξυπνα Συστήματα Συναγερμού και Κάμερες Ασφαλείας Προστατεύουν αποτελεσματικά τα αγαπημένα σας πρόσωπα και την περιουσία σας Έκδοση 05-2011 Υβριδικοί Επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Εστιάστε την προσοχή σας Intelligent Video Analysis της Bosch

Εστιάστε την προσοχή σας Intelligent Video Analysis της Bosch Εστιάστε την προσοχή σας Intelligent Video Analysis της Bosch 2 Και αντιδράστε άμεσα και αποτελεσματικά με Intelligent Video Analysis της Bosch Ανεξάρτητα από το εάν το σύστημά σας χρησιμοποιεί λίγες ή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου συναγερμού Easy Series Κάνουμε την ασφάλεια εύκολη υπόθεση διαθέτοντας wlsn*

Πίνακας ελέγχου συναγερμού Easy Series Κάνουμε την ασφάλεια εύκολη υπόθεση διαθέτοντας wlsn* «Η προστασία απενεργοποιήθηκε» Πίνακας ελέγχου συναγερμού Easy Series Κάνουμε την ασφάλεια εύκολη υπόθεση διαθέτοντας wlsn* * Ασύρματο τοπικό δίκτυο ασφαλείας 2 Πρώτα απ όλα η ασφάλεια Φυσικά επιθυμείτε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Καλαφάτης Διευθύνων Σύμβουλος Cubitech Hellas A.E. Cubitech A.E.

Νίκος Καλαφάτης Διευθύνων Σύμβουλος Cubitech Hellas A.E. Cubitech A.E. Νίκος Καλαφάτης Διευθύνων Σύμβουλος Cubitech Hellas A.E. 1. Video Analytics Εφαρμογή για περιμετρική προστασία. 2. Θερμικές κάμερες 3. Περιμετρική Προστασία Sicurit 4. Οπτική Ίνα 5. Control Room με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit.

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. ΑΣΥΡΜΑΤΟ / ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 x ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Πίνακας ελέγχου 16 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υλικού. Σύστημα BEMS Building Energy Management Systems

Παρουσίαση υλικού. Σύστημα BEMS Building Energy Management Systems Παρουσίαση υλικού 20 Οκτωβρίου 2014 Ενημερωτικό Νο3 Σύστημα BEMS Building Energy Management Systems Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. Στην σημερινή ενημέρωση θα παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Crow s Passion for Smart Residential Security

Crow s Passion for Smart Residential Security Crow s Passion for Smart Residential Security SERENITY Το σύστηµα SERENITY είναι ένα µοντέρνα σχεδιασµένο σύστηµα συναγερµού για να ταιριάζει στον χώρο σας. Με το σύστηµα SERENITY µπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Bosch IP Εισαγωγή στην τεχνολογία IP και το µέλλον των κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης. Bosch IP Oδηγός προϊόντων βίντεο δικτύου

Bosch IP Εισαγωγή στην τεχνολογία IP και το µέλλον των κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης. Bosch IP Oδηγός προϊόντων βίντεο δικτύου Bosch IP Εισαγωγή στην τεχνολογία IP και το µέλλον των κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης Bosch IP Oδηγός προϊόντων βίντεο δικτύου 2 3 Οι αλλαγές στην τεχνολογία των κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης έχουν παρακινηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνα συστήματα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας που προστατεύουν αποτελεσματικά τους αγαπημένους σας και την περιουσία σας

Έξυπνα συστήματα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας που προστατεύουν αποτελεσματικά τους αγαπημένους σας και την περιουσία σας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έξυπνα συστήματα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας που προστατεύουν αποτελεσματικά τους αγαπημένους σας και την περιουσία σας Υβριδικοί Επαγγελματικοί Συναγερμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ STAND ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) 8420050 TA-462 MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640Χ544 (επιτήρηση) 640Χ272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρέθυμνο Αύγουστος 2008 Σ. ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΜΠΙΚΑΚΗΣ Χ. ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων Access Control 2011 Συστήματα Ασφαλείας

Κατάλογος Προϊόντων Access Control 2011 Συστήματα Ασφαλείας Κατάλογος Προϊόντων Access Control 2011 Συστήματα Ασφαλείας Κατάλογος Προϊόντων Access Control 2011 www.dc-electronics.net Περιεχόμενα Έλεγχος Πρόσβασης Πίνακες Έλεγχου Πρόσβασης 4 Βιομετρικά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ HOTEL ROOM AUTOMATION ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Η BΤicino προτείνει λύσεις αυτοματισμού για τα δωμάτια ξενοδοχείων για τη βελτίωση της άνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Παράμετροι σχεδιασμού και εφαρμογές των συστημάτων ασφαλείας στον οικιακό τομέα. Παορυσίαση: ΛΥΔΙΑ ΣΙΑΦΑΡΑ, ηλεκτρολόγος μηχ., Msc Η χρήση των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕΛ 1 / 11 ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:ΓΕΝΙΚΑ... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... 3 1 η ΛΥΣΗ: Με ομοιωματα καμερων και ταμπελες...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2009 Ανακαλύψτε τις ανάγκες και τις λύσεις για τον έλεγχο φωτισμού Κύκλωμα απλού διακόπτη Κύκλωμα διακόπτη αλέ-ρετούρ Έλεγχος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Bosch γίνεται Extreme Τα προϊόντα του ομίλου Extreme CCTV είναι τώρα διαθέσιμα από την Bosch

Η Bosch γίνεται Extreme Τα προϊόντα του ομίλου Extreme CCTV είναι τώρα διαθέσιμα από την Bosch Η Bosch γίνεται Extreme Τα προϊόντα του ομίλου Extreme CCTV είναι τώρα διαθέσιμα από την Bosch 2 I Η Bosch γίνεται Extreme Ακεραιότητα, καινοτομία και απόδοση Η πρόσφατη απόκτηση του ομίλου Extreme CCTV,

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System):

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System): Κύρια χαρακτηριστικά: Βασισµένο στο πρωτόκολλο () Το δίκτυο δέχεται µόνο διευθυνσιοδοτηµένες συσκευές (όχι πληκτρολόγια ή συµβατικά modules) Μέχρι τρια loops (3000 µέτρα έκαστο) Ανώτατο όριο συσκευών 192

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2,3,4,6 & 10 ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ FIRE SYS ΣΕΤ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ BS-619 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 16-64 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης Σκοπός του φωτισμού ασφαλείας. Είναι μόνο για διαφυγή ή και για φωτισμό έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση της διαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας.

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Paradox Insight Βασική ιδέα Ένας πίνακας για: Σύστημα ασφαλείας Σύστημα πρόσβασης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Ενοποίηση με home automation Μία ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

dlan Powerline for business & consumer solutions Infocom World 2014 Petros Kontzinos

dlan Powerline for business & consumer solutions Infocom World 2014 Petros Kontzinos dlan Powerline for business & consumer solutions Infocom World 2014 Petros Kontzinos devolo dlan powerline Σύντομη προϊοντική παρουσίαση dlan Τι είναι το 500 dlan duo Powerline Highlights dlan Powerline

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ολοκληρωμένο, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σύστημα πυροπροστασίας από την Bosch με τεχνολογία LSN για προχωρημένη προστασία.

Ένα ολοκληρωμένο, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σύστημα πυροπροστασίας από την Bosch με τεχνολογία LSN για προχωρημένη προστασία. Κορυφαία πυροπροστασία για ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο. Το «Kempinski Hotel The Dome» στην Τουρκία εγκαθιστά ένα πλήρες σύστημα πυροπροστασίας της Bosch. Kempinski 2 Ένα ολοκληρωμένο, σύμφωνα με την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εξώφυλλο Σύστηµα µ Κα θ δή δ γη γ σης η σε parking

Εξώφυλλο Σύστηµα µ Κα θ δή δ γη γ σης η σε parking Εξώφυλλο Σύστηµα Καθοδήγησης σε parking Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί κυκλοφόρησε; Ποιούς αφορά Προσδοκίες ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σχετικά τεχνικά δεδοµένα Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα(+ εικόνες) Η ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise.

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Ν. Καρελλά 44, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλέφωνο 210-6839825, www.mitos-solutions.gr Σελίδα - 1 - Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Απαιτήσεις και Διαδικασίες φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΟΒΙ 1. Ο φύλακας προσέρχεται έγκαιρα στη φύλαξη, ενηµερώνεται για οτιδήποτε απαιτείται από τον προκάτοχό του και τον αρµόδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Ο «εισβολέας» Network Intrusion 1/2 An intrusion, also known as a system compromise,

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"»

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό Move the Ball!» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Εργασία Εξαµήνου Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων.

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Με την υψηλότερη απόδοση. Με πιστοποίηση TÜV. Κυκλοφορητές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO ADS 90.SI ADS 75.SI 2 Aluminium Door Systems Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR Μοντέλα ΙCΝ-11P1-NW2.8 (1-megapixel) ΙCΝ-11P1-NW2.8-W (ασύρματη 1-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8 (2-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8-W (ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα