ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ε. «Ασφάλεια σε χώρους γραφείων και συνάθροισης κοινού σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ε. «Ασφάλεια σε χώρους γραφείων και συνάθροισης κοινού σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων»"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ε. «Ασφάλεια σε χώρους γραφείων και συνάθροισης κοινού σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ανάθεση από.ε. ΤΕΕ 1.2 Αντικείµενο προς διερεύνηση 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.1 Πυροσβεστικές ιατάξεις και Κανονισµοί Οδεύσεις ιαφυγής οµική Πυροπροστασία Ενεργητική Πυροπροστασία Προληπτικά Μέτρα Οµάδες Πυροπροστασίας Σχέδια Εκκένωσης 2.2 Κτιριοδοµικός Κανονισµός 2.3. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) 2.4. ιατάξεις εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων 3. Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 3.1 Χηµεία και Φυσική της φωτιάς 3.2 Η πυρκαγιά στα κτίρια 3.3 Συµπεριφορά δοµικών υλικών και στοιχείων στη φωτιά 3.4 Μνηµειακά, ιστορικά και διατηρητέα κτίρια 4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4.1 Κανονισµοί και λοιπές διατάξεις για τα υφιστάµενα κτίρια 4.2 Έλεγχοι - Κυρώσεις 4.3 Αλλαγές χρήσης κτιρίων 4.4 Ιδιαιτερότητες µνηµειακών, ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων 4.5 Θύρες ασφαλείας σε τράπεζες 5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΜΕΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 5.1. Αρχή ευθύνης του εργοδότη 5.2. Εκτίµηση κινδύνου 5.3. Σχεδιασµός έκτακτης ανάγκης 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 6.1. Συµπεράσµατα 6.2. Προτάσεις 6.3. Τρόποι διάδοσης του έργου της οµάδας εργασίας 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 7.1 Αποσπάσµατα Νοµοθεσίας (Ν.3850/10, Π.. 16/96, ΑΠ.3015/ ) 7.2 Χηµεία και Φυσική της φωτιάς 7.3 Πρόταση για την πυροπροστασία υφιστάµενων κτιρίων γραφείων. 7.4 Ιδιαιτερότητες µνηµειακών, ιστορικών διατηρητέων κτιρίων σε σχέση µε θέµατα πυροπροστασίας 7.5 Σχετικά έγγραφα (Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος) 7.6 Υπόδειγµα Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων ( ΕΗ) 7.7 Πηγές πληροφόρησης 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ανάθεση από.ε. ΤΕΕ Το ΤΕΕ, µετά από εισήγηση του τέως Προέδρου του κ. Γιάννη Αλαβάνου και µετά από το πολύνεκρο περιστατικό πυρκαγιάς που συνέβη στις 05 Μαΐου 2010 στο νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Σταδίου 23 στην Αθήνα όπου στεγαζόταν το τραπεζικό κατάστηµα της Marfin Egnatia Bank, συζήτησε το θέµα της ασφάλειας των εργαζοµένων και των παρευρισκοµένων σε χώρους συνάθροισης κοινού σε έκτακτες καταστάσεις και ειδικότερα σε περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη 19 η συνεδρίαση της ιοικούσας Επιτροπής στις 11/05/2010, µε αρ. θέµατος ΑΙΙ/Σ19/2010 και αποφάσισε τη συγκρότηση οµάδας εργασίας (αρ. απόφασης Γ8Σ24/2010) αποτελούµενη από τα κάτωθι µέλη του ΤΕΕ: 1) Βλάχος Ιωάννης του Σάββα, ΠΜ, ΑΜ ΤΕΕ 14180, 2) Λόης Ευριπίδης του Χρήστου, ΧΜ, ΑΜ ΤΕΕ 37911, 3) Μουστάκη Κατερίνα του Εµµανουήλ, ΑΜ, ΑΜ ΤΕΕ 13647, 4) Μπάλσης Νικόλαος του Γεωργίου, ΧΜ, ΑΜ ΤΕΕ 63061, 5) Παπαϊωάνου Κυριάκος του Κωνσταντίνου ΠΜ, ΑΜ ΤΕΕ 13233, 6) Πισιµίση Σταµατία του Σπυρίδωνα, ΠΜ, ΑΜ ΤΕΕ 29826, 7) Τολάκη Μαρία του Σταµατίου, ΜΗΜ, ΑΜ ΤΕΕ 28731, 8) Τουλιάτος Παναγιώτης του Γεωργίου, ΑΜ, ΑΜ ΤΕΕ 10206, 9) Φραγκιουδάκης Μάρκος του Σπυρίδωνα, ΑΜ, ΑΜ ΤΕΕ 36082, 10) Χριστοδούλου Αντώνιος του Ιωάννη, ΜΗΜ, ΑΜ ΤΕΕ Αντικείµενο προς διερεύνηση Με την παραπάνω απόφαση το ΤΕΕ ανέθεσε στην Οµάδα Εργασίας να διερευνήσει τις προβλέψεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας και των σχετικών πυροσβεστικών διατάξεων, αλλά και όλης της σχετικής εργατικής νοµοθεσίας και των συναφών ρυθµιστικών διατάξεων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες µνηµειακών, ιστορικών, διατηρητέων κτιρίων σε σχέση µε τα θέµατα πυροπροστασίας, προκειµένου να καταλήξει σε προτάσεις και επισηµάνσεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και των παρευρισκοµένων σε γραφεία και χώρους συνάθροισης κοινού, ειδικότερα σε έκτακτες καταστάσεις (εκκενώσεις χώρων σε περιπτώσεις σοβαρού και άµεσου κινδύνου, πυρκαγιά κτλ.). Επιπλέον, όρισε ότι το έργο της Οµάδας Εργασίας θα παραδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, µε στόχο να κατατεθεί στο ψηφιακό αποθετήριο του ΤΕΕ, προκειµένου να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό από κάθε ενδιαφερόµενο. Σε εφαρµογή της παραπάνω απόφασης της Ε του ΤΕΕ, η Οµάδα Εργασίας συνήλθε σε τακτικές συνεδριάσεις, επεξεργάστηκε στοιχεία, αντάλλαξε απόψεις και παρουσιάζει την παρούσα έκθεση. Επισηµαίνεται ότι, ως προς τις διατάξεις πυροπροστασίας, η έκθεση εστιάζεται κυρίως σε χώρους γραφείων (όπου κατατάσσονται και οι Τράπεζες) και χώρους συνάθροισης κοινού, κατά την έννοια των άρθρων 8 και 10 αντιστοίχως του Π.. 71/1988, ενώ ως προς τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, η έκθεση αναφέρεται σε όλους τους χώρους εργασίας, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, µεγέθους ή άλλων κριτηρίων. 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.1. Πυροσβεστικές ιατάξεις, Κανονισµοί και Εγκύκλιοι Με το Προεδρικό ιάταγµα 71/1988, το οποίο δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 32Α/ και το οποίο τελικώς ετέθη σε υποχρεωτική εφαρµογή πλην των τουριστικών καταλυµάτων (ξενοδοχείων), ένα χρόνο µετά την ανωτέρω δηµοσίευση, δηλαδή στις , θεσµοθετήθηκε o Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων. 2

3 Στον Κανονισµό αυτόν προβλέπονται, για όλες τις χρήσεις των νέων κτιρίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε την παθητική πυροπροστασία (οδεύσεις διαφυγής και δοµική πυροπροστασία) και την ενεργητική πυροπροστασία των νέων κτιρίων. Για ορισµένες από τις χρήσεις των κτιρίων των υφιστάµενων κτιρίων (δηλαδή µέχρι τις , πριν από την εφαρµογή του Κανονισµού Πυροπροστασίας Κτιρίων), ίσχυαν και εξακολούθησαν να ισχύουν οι σχετικές Πυροσβεστικές ιατάξεις. Ειδικότερα, προκειµένου για αίθουσες συγκέντρωσης κοινού, ίσχυε για τα υφιστάµενα προ του Π.. 71/1988 κτίρια η Πυροσβεστική ιάταξη 3/1981, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 20Β/ , τροποποιήθηκε µε τις 3α/1981, 3β/1983, 3γ/1995 και 3δ/1995 όµοιες και εξακολουθεί να ισχύει σήµερα. Επιπροσθέτως, η Πυροσβεστική ιάταξη 3/1981 εφαρµόζεται σε νέα κτίρια µε χώρους συνάθροισης κοινού θεωρητικού πληθυσµού 50 ή λιγότερων ατόµων. Η ισχύουσα νοµοθεσία για την ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία (ΑΥΕ) παραπέµπει, όσον αφορά στην κατασκευή των χώρων εργασίας, στους ισχύοντες Κανονισµούς δόµησης, οι κυριότεροι των οποίων, προκειµένου για κτιριακά έργα και πέραν του προαναφερθέντος Κανονισµού Πυροπροστασίας Κτιρίων, είναι οι ακόλουθοι: Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός, Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210Α/ ), όπως αυτός τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα. Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Αποφ. 3046/304/89 (ΦΕΚ 362 / ), όπως αυτός τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα. Οι Ευρωκώδικες και τα ελληνικά προσαρτήµατα τους. Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 10 κύρια ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) και υποδιαιρούνται σε 58 µέρη. Αναλυτικότερα, υπάρχουν οι εξής Ευρωκώδικες: Ευρωκώδικας 0: Βάσεις σχεδιασµού δοµηµάτων, Ευρωκώδικας 1: ράσεις σε δοµήµατα, Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα, Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασµός κατασκευών από χάλυβα, Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασµός σύµµεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεµα, Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασµός ξύλινων κατασκευών, Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασµός κατασκευών από τοιχοποιία, Ευρωκώδικας 7:Γεωτεχνικός σχεδιασµός, Ευρωκώδικας 8: Αντισεισµικός σχεδιασµός των κατασκευών, Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασµός κατασκευών από αλουµίνιο. Οι παραπάνω Ευρωκώδικες πρόκειται να τεθούν σε εφαρµογή το αµέσως προσεχές διάστηµα και θα αντικαταστήσουν ή θα συµπληρώσουν τους παρακάτω Κανονισµούς που ισχύουν σήµερα: τον Κανονισµό Φορτίσεως οµικών Έργων, Β , (ΦΕΚ 171Α/1946), τον Ελληνικό Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Αποφ. 17 α / 116/4/ΦΝ429 (ΦΕΚ 1329Β/ ), όπως αυτός τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα, τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό, Αποφ. 17 α /141/3/ΦΝ275 (ΦΕΚ 2184Β/ ), όπως αυτός τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα, τον Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων, Αποφ. 14/36010/2000 (ΦΕΚ 381Β/ ), όπως αυτός τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα. Σε κάθε έναν από τους παραπάνω Κανονισµούς διακρίνεται σαφώς η έναρξη ισχύος και το πεδίο εφαρµογής και αναφέρονται τυχόν µεταβατικές διατάξεις. Στη συνέχεια, γίνεται συνοπτική παρουσίαση, κυρίως µε µορφή πινάκων, των προβλέψεων του Π.. 71/1988 για κτίρια γραφείων και χώρους συνάθροισης κοινού, καθώς και της Πυροσβεστικής ιάταξης 3/1981, σχετικά µε: Οδεύσεις διαφυγής. οµική πυροπροστασία. Ενεργητική πυροπροστασία Προληπτικά µέτρα οµάδες πυροπροστασίας σχέδια εκκένωσης Επισηµαίνεται ότι, πέραν των αναφεροµένων διατάξεων, για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης έχουν εφαρµογή και οι διατάξεις της Πολιτικής Άµυνας για µη ειρηνικές περιόδους, οι οποίες αφορούν συγκεκριµένες κατηγορίες κτιρίων. Τα Τραπεζικά καταστήµατα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς παρουσιάζουν µία πολυµορφία και ως προς την αρχιτεκτονική τους σύνθεση και κτιριολογία, αλλά και ως προς τη λειτουργία τους. Από πολυώροφα µεγάλα κτίρια µέχρι ισόγεια µικρά υποκαταστήµατα που δεν ξεπερνούν τα 30 τ. µέτρα. Από παραδοσιακά-ιστορικά κτίρια, µέχρι κτίρια εντελώς σύγχρονης αρχιτεκτονικής 3

4 µορφής. Η ποικιλοµορφία αυτή καθιστά πιο δύσκολη την ένταξή τους στις γνωστές κατηγορίες του Κτιριοδοµικού Κανονισµού και του Κανονισµού Πυροπροστασίας. Η πλειοψηφία πάντως µπορεί να ενταχθεί µε µεγαλύτερη ευστοχία στα κτίρια γραφείων (business κατά τον NFPA) µε τη γενική περιγραφή, ότι πρόκειται για κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιµοποιούνται για οικονοµικές, πνευµατικές ή διοικητικές δραστηριότητες. Αυτό φυσικά δεν αποκλείει την περίπτωση να ισχύουν για τις Τράπεζες σε ορισµένες περιπτώσεις και οι διατάξεις πυροπροστασίας των χώρων συνάθροισης κοινού, καταστηµάτων κ.α. Έτσι και στον ισχύοντα Κανονισµό Πυροπροστασίας (Π. 71 και στην πρόταση Αναθεώρησής του από την Ο.Ε του ΤΕΕ δεν ακολουθείται η κατηγοριοποίηση των Τραπεζών που υπάρχει στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό (70 τ.µ κλπ.) Βασικό χαρακτηριστικό όλων των κτιρίων Τραπεζών είναι το γεγονός ότι υφίσταται µία εµπλοκή η Πυρασφάλεια (fire safety) µε την Ασφάλεια έναντι κλοπής ή/και ληστείας (Security). Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες κτιρίων (θα µπορούσε να πει κανείς όλα τα κτίρια), όπου οι έννοιες αυτές εµπλέκονται εµφανίζοντας µερικές φορές στοιχεία αλληλο-υποστήριξης, τις περισσότερες όµως φορές αντικρουόµενες. Εδώ φυσικά θα πρέπει να τονισθεί ότι οι Κανονισµοί Πυροπροστασίας διεθνώς δεν υπεισέρχονται σε ζητήµατα ασφάλειας έναντι κλοπής, τροµοκρατίας, εµπρησµού κλπ. Έχοντας όµως ως στόχο την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την προσαρµογή των µέτρων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας και για σενάρια πυρκαγιών που θα ξεκινήσουν σε κάποιο σηµείο του κτιρίου από πρόθεση, ως να επρόκειτο για έναρξη πυρκαγιάς από αµέλεια. Επίσης αν και σχεδιάζουµε επιστηµονικά τις οδεύσεις διαφυγής έναντι συµβάντων πυρκαγιάς, δεχόµαστε ότι αυτές θα είναι πολύ χρήσιµες για την εκκένωση του κτιρίου γενικώς, π. χ µετά από σεισµό ή ακόµη και από τροµοκρατική ενέργεια κλπ Οδεύσεις διαφυγής Σχετικά µε τις οδεύσεις διαφυγής προβλέπονται τα ακόλουθα: Άρθρο 8 του Π.. 71/1988 για κτίρια Γραφείων Ο θεωρητικός πληθυσµός υπολογίζεται µε την αναλογία 1 ατόµου ανά 9,00µ 2 καθαρού εµβαδού δαπέδου, ή 1 ατόµου ανά 5,00µ 2 καθαρού εµβαδού δαπέδου για την περίπτωση ενιαίας αίθουσας µε πολλά γραφεία. Επιτρέπεται κατ εξαίρεση ένα (1) µόνο κλιµακοστάσιο σε κτίριο που έχει µέχρι 4 υπέργειους ορόφους ή όταν η κατακόρυφη απόσταση από το δάπεδο του ανώτατου ορόφου µέχρι την τελική έξοδο δεν υπερβαίνει τα 11,00µ µε µέγιστο µήκος απροστάτευτης όδευσης διαφυγής 30,00µ. Αλλιώς, απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) κλιµακοστάσια, µε µέγιστο µήκος απροστάτευτης όδευσης διαφυγής 45,00µ. Η παροχή ανά µονάδα πλάτους (0,60µ), ορίζεται σε 100 άτοµα για τις οριζόντιες οδεύσεις και 60 άτοµα για τις κατακόρυφες οδεύσεις. Το ελάχιστο πλάτος οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 0,90µ. Αν το απαιτούµενο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ξεπερνά τα 1,80µ, επιβάλλεται η δηµιουργία και άλλης ή άλλων οδεύσεων διαφυγής. Άρθρο 10 του Π.. 71/1988 για χώρους Συνάθροισης Κοινού Ο θεωρητικός πληθυσµός ορίζεται κατά περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε χώρους πιθανής συνάθροισης ορθίων ατόµων, ο θεωρητικός πληθυσµός υπολογίζεται µε την αναλογία 1 ατόµου ανά 0,30µ 2 καθαρού εµβαδού δαπέδου. Για αίθουσες όµως συνεδριάσεων, βιβλιοθήκες, µόνιµα εκθεσιακά κέντρα κ.λπ., ο θεωρητικός πληθυσµός υπολογίζεται µε την αναλογία 1 ατόµου ανά 1,10µ 2 καθαρού εµβαδού δαπέδου. 4

5 Το απαιτούµενο πλάτος οδεύσεων διαφυγής εξαρτάται από τον πληθυσµό του κτιρίου. Στον παρακάτω Πίνακα εµφανίζεται ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός εξόδων και το ελάχιστο πλάτος κάθε εξόδου. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΞΟ ΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Μέχρι ,90 µ η µία 1,80 µ, η άλλη 0,90 µ ,80 µ ,80 µ Για κάθε 300 άτοµα επιπλέον προστίθεται µία τουλάχιστον έξοδος µε ελάχιστο πλάτος 1,80µ. Το µέγιστο µήκος απροστάτευτης όδευσης διαφυγής ορίζεται σε 45,00µ. και επιτρέπεται η αύξηση του µέχρι 60,00µ, αν οι χώροι προστατεύονται µε αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης. Άρθρα 4-9 και Παράρτηµα ΣΤ της Πυροσβεστικής ιάταξης 3/81 για αίθουσες Συγκέντρωσης Κοινού υφιστάµενες προ του Π.. 71/1988. Ο θεωρητικός πληθυσµός ορίζεται κατά περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για αίθουσες αναµονής ή χώρους ορθίων, ο θεωρητικός πληθυσµός υπολογίζεται µε την αναλογία 1 ατόµου ανά 0,35µ 2 καθαρού εµβαδού δαπέδου. Για αίθουσες όµως χωρίς σταθερές θέσεις µικρού συνωστισµού όπως λέσχες, αίθουσες συνεδριάσεων, βιβλιοθήκες, µόνιµα εκθεσιακά κέντρα κ.λπ., ο θεωρητικός πληθυσµός υπολογίζεται µε την αναλογία 1 ατόµου ανά 1,40µ2 καθαρού εµβαδού δαπέδου. Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός εξόδων κινδύνου, αναλόγως του πληθυσµού του κτιρίου, ορίζεται όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Μέχρι 50 και όχι σε ορόφους υποκείµενους των 1 κυρίων εξόδων και άνω 3+1 για κάθε 300 άτοµα επιπλέον ή κλάσµα αυτών Η παροχή ανά µονάδα πλάτους (0,55µ), ορίζεται σε 100 άτοµα για τις θύρες από ισόγειο προς το εξωτερικό του κτιρίου µε διαφορά δαπέδου έως 3 βαθµίδες, 60 άτοµα για τις εσωτερικές ή εξωτερικές ή κυλιόµενες κλίµακες και 75 άτοµα για όλους τους άλλους τύπους εξόδων. Το ελάχιστο πλάτος µιας εξόδου κινδύνου ορίζεται σε 1,10µ ήτοι 2 µονάδες πλάτους και φορά ανοίγµατος προς την κατεύθυνση διαφυγής. Κατ εξαίρεση, για πληθυσµό µικρότερο των 50 ατόµων, επιτρέπεται πλάτος 0,90µ της µιας εξόδου κινδύνου και φορά ανοίγµατος προς τα µέσα. Το µέγιστο µήκος απροστάτευτης όδευσης διαφυγής ορίζεται σε 45,00µ. και επιτρέπεται η αύξηση του µέχρι 60,00µ, αν οι χώροι προστατεύονται µε αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης (αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος [sprinklers]). ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ ΙΑΦΥΓΗΣ Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι ως προς τις οδεύσεις διαφυγής δεν παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ Π.. 71/1988 και της Πυροσβεστικής ιάταξης 3/1981, στον απαιτούµενο αριθµό εξόδων, ενώ διαφορές εµφανίζονται στα απαιτούµενα πλάτη των εξόδων οµική πυροπροστασία Σχετικά µε τη δοµική πυροπροστασία προβλέπονται τα ακόλουθα: 5

6 Άρθρο 8 του Π.. 71/1988 για κτίρια Γραφείων Οι ελάχιστοι επιτρεπόµενοι δείκτες πυραντίστασης και τα µέγιστα επιτρεπόµενα εµβαδά πυροδιαµερισµάτων, για τα κτίρια γραφείων, ορίζονται ως ακολούθως: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ SPRINKLERS Mέχρι 2 30 λεπτά 60 λεπτά* -- 3 ή 4 60 λεπτά 90 λεπτά* 0,5 πάνω από 4 90 λεπτά 120 λεπτά* 0,5 * µειώνεται κατά 30 λεπτά για υπόγεια µε εµβαδόν µέχρι 200 µ 2 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑ ΟΝ ΠΥΡΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΙΩΡΟΦΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ SPRINKLERS µ µ µ 2 1,5 Άρθρο 10 του Π.. 71/1988 για χώρους Συνάθροισης Κοινού Οι ελάχιστοι επιτρεπόµενοι δείκτες πυραντίστασης και τα µέγιστα επιτρεπόµενα εµβαδά πυροδιαµερισµάτων, για τους χώρους συνάθροισης κοινού, ορίζονται ως ακολούθως: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΩΡΟΦΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ SPRINKLERS Σ1 Σ2 30 λεπτά 60 λεπτά 90 λεπτά* 0,5 Σ3 60 λεπτά 90 λεπτά 90 λεπτά* 0,5 Σ 4 30 λεπτά 30 λεπτά 60 λεπτά -- * µειώνεται σε 60 λεπτά για υπόγεια µε εµβαδόν µέχρι 150 µ 2 ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ εν απαιτείται για ισόγεια µονώροφα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο µέγιστος επιτρεπόµενος όγκος πυροδιαµερίσµατος ορίζεται σε µ 3, που προσαυξάνεται κατά 50% εάν υπάρχουν SPRINKLERS. Άρθρο 3 και Παράρτηµα Ζ της Πυροσβεστικής ιάταξης 3/1981 για αίθουσες Συγκέντρωσης Κοινού υφιστάµενες προ του Π.. 71/1988. Απαιτούνται γενικά κτίρια πυράντοχης κατασκευής, τα οποία πρέπει να διαχωρίζονται από τους τυχόν λοιπούς χώρους του κτιρίου µε δοµικά στοιχεία πυραντίστασης τουλάχιστον 120 λεπτών. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, ως προς τις απαιτήσεις δοµικής πυροπροστασίας, τα µέγιστα επιτρεπόµενα εµβαδά πυροδιαµερίσµατος από το Π.. 71/1988 είναι µικρότερα για τα γραφεία από αυτά των χώρων συνάθροισης κοινού. Σηµειώνεται ότι οι προβλέψεις της Πυροσβεστικής ιάταξης 3/1981 για τη δοµική πυροπροστασία δεν είναι απόλυτα σαφείς Ενεργητική πυροπροστασία Σχετικά µε την ενεργητική πυροπροστασία προβλέπονται τα ακόλουθα: Άρθρο 8 του Π.. 71/1988 για κτίρια Γραφείων Απαιτούνται τα παρακάτω µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας: 6

7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΝΙΜΟ Υ ΡΟ ΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ- ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΕΣ (SPRINKLERS) ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Για πληθυσµό άνω των 150 ατόµων Για πληθυσµό άνω των 300 ατόµων Στους επικίνδυνους χώρους, εναλλακτικά της αυτόµατης πυρόσβεσης Για αύξηση της πραγµατικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής Για ύψους κτιρίου άνω των 20 µέτρων. Για πληθυσµό άνω των 400 ατόµων Για µείωση του ελάχιστου επιτρεπόµενου δείκτη πυραντίστασης Για αύξηση του µέγιστου επιτρεπόµενου εµβαδού πυροδιαµερίσµατος Σε χώρους υψηλού βαθµού κινδύνου Σε επικίνδυνους χώρους, εναλλακτικά της πυρανίχνευσης Τόσοι ώστε κανένα σηµείο της κάτοψης να µην απέχει περισσότερο των 15 µέτρων από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Άρθρο 10 του Π.. 71/1988 για χώρους Συγκέντρωσης Κοινού Απαιτούνται τα παρακάτω µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΝΙΜΟ Υ ΡΟ ΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ- ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΕΣ (SPRINKLERS) Κρουνός µε εύκαµπτο σωλήνα διαµέτρου 19 χιλ. µε κατάλληλο ακροφύσιο, συνδεδεµένος µε το δίκτυο ύδρευσης ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για πληθυσµό άνω των 200 ατόµων (Σ3) ή 300 ατόµων (Σ1, Σ2, Σ4) Κτίρια υψηλού βαθµού κινδύνου Στους επικίνδυνους χώρους Όταν η στάθµη του δαπέδου είναι ψηλότερα των 20 µέτρων. Για πληθυσµό άνω των 250 ατόµων Αν υπάρχει δυσκολία προσέγγισης από το εξωτερικό του κτιρίου µε εύκαµπτους σωλήνες Στη σκηνή των θεάτρων Κτίρια υψηλού βαθµού κινδύνου Στους επικίνδυνους χώρους Στη σκηνή και τους βοηθητικούς χώρους θεάτρων Σε χώρους που βρίσκονται κάτω από τον κατώτερο όροφο εκκένωσης Σε χώρους µε δάπεδο που βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο των 23 µέτρων από τη στάθµη πρόσβασης πυροσβεστικού οχήµατος Για µείωση του ελάχιστου επιτρεπόµενου δείκτη πυραντίστασης Για αύξηση του µέγιστου επιτρεπόµενου όγκου πυροδιαµερίσµατος Σε χώρους υψηλού βαθµού κινδύνου Για αύξηση της πραγµατικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής από τα 45µ στα 60µ Σε χώρους µε πληθυσµό λιγότερο από 250 άτοµα Τουλάχιστον 2 και τόσοι ώστε κανένα σηµείο της κάτοψης να µην απέχει περισσότερο των 15 µέτρων από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα Στα µαγειρεία 7

8 ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πάνω από καυτές επιφάνειες Στις εγκαταστάσεις απαγωγής καπνών και ατµών Άρθρα 3, 5, 10 και 12 και Παραρτήµατα Α, Β, Γ και της Πυροσβεστικής ιάταξης 3/1981 για αίθουσες Συγκέντρωσης Κοινού υφιστάµενες προ του Π.. 71/1988. Απαιτούνται τα παρακάτω µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΝΙΜΟ Υ ΡΟ ΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ- ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΕΣ (SPRINKLERS) Κρουνός µε εύκαµπτο σωλήνα διαµέτρου 19 χιλ. µε κατάλληλο ακροφύσιο, συνδεδεµένος µε το δίκτυο ύδρευσης Για πληθυσµό άνω των 200 ατόµων ή όπου προβλέπονται συστήµατα καταιονισµού ύδατος SPRINKLERS Στους χώρους υψηλού κινδύνου Για πληθυσµό άνω των 200 ατόµων Όταν ο όροφος κτιρίου υπερβαίνει τα 20 µέτρα ύψος Αν υπάρχει δυσκολία προσέγγισης µε εύκαµπτους σωλήνες και ο χώρος έχει θεωρητικό πληθυσµό άνω των 50 ατόµων. Σε χώρους υψηλού κινδύνου Στη σκηνή, παρασκήνια, αποθήκες, σκηνικά Σε χώρους που λειτουργούν σε ορόφους υποκείµενους των ορόφων των κυρίων εξόδων Για αύξηση της πραγµατικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής από τα 45µ στα 60µ. Όπου δεν επιβάλλεται µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Τουλάχιστον 2 και τόσοι ώστε να αντιστοιχεί ένας ανά 50 µ 2 κατόψεως. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πάνω από καυτές επιφάνειες ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Στις εγκαταστάσεις απαγωγής καπνών και ατµών των ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ παρασκευαζόµενων φαγητών ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ένας ανά 3 Πυροσβεστικές Φωλιές. Σε περίπτωση 3 Σταθµών (ήτοι 9 Πυροσβεστικές Φωλιές), ο ένας Σταθµός είναι ενισχυµένος Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ενεργητικής πυροπροστασίας του Π.. 71/1988 φαίνονται ελαφρώς αυστηρότερες για τα κτίρια γραφείων από αυτές για τους χώρους συνάθροισης κοινού. Οι απαιτήσεις ενεργητικής πυροπροστασίας της Πυροσβεστικές ιατάξεις 3/1981 δεν απέχουν πολύ αυτών του Π.. 71/ Προληπτικά µέτρα-οµάδες πυροπροστασίας-σχέδια εκκένωσης Στο άρθρο 11 της 3/1981 Πυροσβεστικής ιάταξης περιγράφονται τα προληπτικά µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την αποφυγή πρόκλησης ή εξάπλωσης της πυρκαγιάς. εν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις στο Π 71/1988. Στο άρθρο 14 και στο Παράρτηµα Ε της 3/1981 Πυροσβεστικής ιάταξης προβλέπεται η οργάνωση και εκπαίδευση του προσωπικού χώρων συγκέντρωσης κοινού σε Οµάδες Πυροπροστασίας. Μεταξύ άλλων καθηκόντων επιβάλλεται στην Οµάδα Πυροπροστασίας, η κατάστρωση Σχεδίου Εκκένωσης και η διενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας. εν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις στις ειδικές διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Π 71/ Κτιριοδοµικός Κανονισµός Από άρθρο 3 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (Αποφ. 3046/304/89, Α.Υ.ΠΕΧΩ Ε, Φ.Ε.Κ. 362 / ), ο οποίος είχε υποχρεωτική εφαρµογή από , προβλέπεται ότι, οι τράπεζες µε µικτό εµβαδόν µικρότερο των 70,00 µ 2 εντάσσονται στην κατηγορία των γραφείων, 8

9 ενώ αν το µικτό εµβαδόν της τράπεζας είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 70,00 µ 2 εντάσσεται στην κατηγορία των χώρων συγκέντρωσης κοινού. Όµως η διάκριση αυτή δεν υπάρχει ούτε του Π.. 71/1988, το οποίο ήδη είχε δηµοσιευθεί, ούτε βεβαίως αντιµετωπίζεται από προγενέστερες διατάξεις όπως αυτές της Πυρ. ιατ.3/1981. Επισηµαίνεται ότι αντίστοιχη διάταξη όπως αυτή των τραπεζών δεν γίνεται, από τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό για τα γραφεία των δηµόσιων υπηρεσιών ή της τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τα οποία κατατάσσονται όλα στην κατηγορία των γραφείων. Η σύνδεση της διάταξης αυτής µε της διατάξεις του Π.. 71/1988 ή της Πυρ. ιατ.3/1981, είναι προβληµατική αφού δεν προβλέπεται σαφώς η λειτουργία αυτή στα αντίστοιχα κείµενα Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) Από τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό, (Ν.1577/1985 Φ.Ε.Κ. 210Α/ ), όπως αυτός τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: εν προσµετρώνται στο Συντελεστή όµησης, κλίµακες κινδύνου, εφόσον κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους όρους που θεσπίζονται κατ εφαρµογή του άρθρου 26, (άρθρο 7 παρ. 1. Β..). εν προσµετρώνται στη κάλυψη του οικοπέδου, κλίµακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ εφαρµογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισµού πυροπροστασίας και µόνο σε υφιστάµενα πριν από την ισχύ του κανονισµού κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου, (άρθρο 8 παρ. 3. γ.). Με αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ρυθµίζονται θέµατα κτιριοδοµικού περιεχοµένου, που είτε απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος νόµου είτε µε τη ρύθµιση τους: α) βελτιώνεται η άνεση, η υγεία των ενοίκων και περιοίκων, β) βελτιώνεται η ποιότητα, η ασφάλεια, η αισθητική και η λειτουργικότητα των κτιρίων, (άρθρο 21 παρ. 1.) ιατάξεις εργατικής νοµοθεσίας για ασφάλεια και υγεία εργαζοµένων Βασικά σηµεία της νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας, τα οποία σχετίζονται µε τις περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων, είναι τα ακόλουθα: Νόµος 3850/2010 Με τα άρθρα 7 (γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών), 8 (ειδικές υποχρεώσεις των εργοδοτών) και 40 (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζόµενους, σοβαρός και άµεσος κίνδυνος) περιγράφονται υποχρεώσεις των εργοδοτών. Σύµφωνα µε αυτές, οι εργοδότες οφείλουν, µεταξύ άλλων, να έχουν Γραπτή Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) και να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα που αφορούν στις περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων. Επίσης, στο άρθρο 30 προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη για την κατάρτιση σχεδίου διαφυγής και διάσωσης, καθώς και την πρόβλεψη ύπαρξης οδών διάσωσης και εξόδων κινδύνου. Προεδρικό ιάταγµα 16/1996 Καθορίζει µε το άρθρο 6 την υποχρέωση του µελετητή υποβολής βεβαίωσης προς τις πολεοδοµικές υπηρεσίες ότι κατά τα στάδια σύλληψης, επεξεργασίας και εκπόνησης της µελέτης του έργου έλαβε υπόψη του τις προβλεπόµενες από το Παράρτηµα Ι του άρθρου 10 ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. Στο άρθρο 7 τονίζεται η υποχρέωση του εργοδότη να φροντίζει να διατηρούνται ελεύθεροι οι διάδροµοι κυκλοφορίας που οδηγούν στις εξόδους, όσο και οι ίδιες οι έξοδοι. Στο Παράρτηµα Ι (για χώρους εργασίας που χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά ή υφίστανται µεταβολές, επεκτάσεις και µετατροπές µετά την ) και στο Παράρτηµα ΙΙ (για χώρους εργασίας που έχουν χρησιµοποιηθεί πριν την ), περιγράφονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τις οδούς διαφυγής και εξόδους κινδύνου και γενικά για πυρανίχνευση και πυρόσβεση. 9

10 3. Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 3.1 Χηµεία και Φυσική της φωτιάς Για να υπάρξει καύση, απαιτούνται 4 στοιχεία: Οξυγόνο (ή άλλα οξειδωτικά µέσα) Καύσιµο Θερµότητα Αυτοδιατηρούµενη / αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση Άλλα οξειδωτικά µέσα είναι το βρώµιο, το χλώριο, το νιτρικό οξύ, τα υπερµαγγανικά υπεροξείδια, κ.λπ. Στα στερεά καύσιµα είναι σηµαντικό το εµβαδόν της εκτειθέµενης επιφάνειας του υλικού σε σχέση µε τη µάζα του, γιατί αυξανοµένου αυτού του λόγου, αυξάνεται η θέρµανση του υλικού και η ταχύτητα πυρόλυσης. Τα υγρά καύσιµα έχουν φυσικές ιδιότητες που αυξάνουν τη δυσκολία κατάσβεσης και τους κινδύνους για το προσωπικό. Τα περισσότερα από αυτά που έχουν υδρογονάνθρακες επιπλέουν στο νερό και δεν διαλύονται, σε αντίθεση µε τα αλκοολούχα. Μεγάλο ρόλο παίζει η πτητικότητα αυτών. Στα αέρια καύσιµα ή στους ατµούς υγρών καυσίµων η πυκνότητα αυτών επηρεάζει την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Για να αναφλεγεί µείγµα ατµών καυσίµου, πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής αναφλεξιµότητας. Υπάρχουν µίγµατα τα οποία συντηρούν τη διάδοση της φλόγας όταν αποµακρύνεται η πηγή ανάφλεξης και άλλα που δεν τη συντηρούν και ονοµάζονται πτωχά. Οι πτωχές και πλούσιες συγκεντρώσεις, οι οποίες οριακά συντηρούν τη φλόγα, συχνά αναφέρονται ως κάτω και άνω όριο αναφλεξιµότητας αντίστοιχα (LFL & UFL). Φάσεις φωτιάς ιακρίνουµε τις ακόλουθες φάσεις (ή στάδια): o Αρχική φάση (στάδιο ανάπτυξης) Το οξυγόνο του αέρα είναι πλούσιο. Εκλύεται θερµότητα η οποία αυξάνεται µε την πρόοδο της φωτιάς, αλλά η θερµοκρασία σ αυτό το στάδιο αυξάνεται λίγο. o Φάση πλήρους ανάπτυξης Το οξυγόνο είναι και εδώ πλούσιο. Μεταφέρονται σηµαντικά ποσά θερµότητας προς τα ανώτερα στρώµατα του χώρου. Αναφλέγονται όλα τα καύσιµα υλικά. Θερµά αέρια σπρώχνουν τον αέρα προς τα κατώτερα στρώµατα. Η φάση αυτή διαρκεί µέχρι να εµφανισθεί ανεπάρκεια οξυγόνου, ή να εξαντληθούν τα καύσιµα. Η θερµοκρασία σ αυτή τη φάση φθάνει στο µέγιστο. o Φάση σβέσης Το οξυγόνο του αέρα ή το καύσιµο είναι πτωχά. Η καύση µειώνεται, υπάρχουν πυκνοί καπνοί και η θερµοκρασία µετριάζεται. Στο Παράρτηµα 7.2. παρατίθενται µεταξύ άλλων τα όρια αναφλεξιµότητας, η καµπύλη χρόνου θερµοκρασίας κ.λπ. Καπνός σε πυρκαγιές Ο καπνός αποτελείται από ένα µείγµα οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου και µονοξειδίου του άνθρακα, σωµατιδίων του άνθρακα και πολλών άλλων προϊόντων της καύσης. Η εισπνοή καπνού είναι η αρχική αιτία θανάτου στα θύµατα πυρκαγιών, σε συνδυασµό µε την υψηλή θερµοκρασία. Πολλές ενώσεις του καπνού είναι ιδιαίτερα τοξικές. Το µονοξείδιο του άνθρακα οδηγεί σε δηλητηρίαση, η οποία επιτείνεται µε τυχόν ύπαρξη υδροκυανίου και φωσγένιου. Ο καπνός επιπλέον µπορεί να καλύψει την ορατότητα µε αποτέλεσµα να εµποδίζει την έξοδο από τις περιοχές της πυρκαγιάς Η πυρκαγιά στα κτίρια ιακρίνουµε 3 περιπτώσεις ρυθµού εξάπλωσης της πυρκαγιάς (που είναι ανάλογος του ρυθµού µετάδοσης της φλόγας): α) Πάνω σε µία συνεχή επιφάνεια η φλόγα µεταδίδεται ταχύτερα κατακόρυφα και πιο αργά οριζόντια. 10

11 β) ια µέσου ενός καύσιµου δοµικού στοιχείου η πυρκαγιά µεταδίδεται αργότερα όσο πυκνότερα είναι τα υλικά αυτά. γ) ια µέσου δοµικών υλικών, που µπορεί να µην είναι όλα καύσιµα παρατηρείται το φαινόµενο τα µη καύσιµα υλικά να ακτινοβολούν θερµότητα συµβάλλοντας έτσι στη µετάδοση της φωτιάς προς τα εύφλεκτα υλικά, πολύ πριν θερµανθεί ο αέρας του χώρου. Εξάπλωση πυρκαγιάς µέσα σε ένα χώρο. Η µετάδοση γίνεται µε τρεις τρόπους: α) Με αγωγιµότητα (επαφή-conduction) β) Με συναγωγή (µεταφορά αερίων και υγρών ρευµάτων -convection) γ) Με ακτινοβολία της θερµότητας (radiation). Ρυθµός εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: Από το συνολικό ποσό θερµότητας που απελευθερώνεται από την καύση («καύσιµο» φορτίο) Από τον αερισµό των χώρων Από τη γεωµετρία των χώρων Από το είδος των επικαλύψεων Από τη θερµική συµπεριφορά των τοίχων, των πατωµάτων και των οροφών. 3.3 Συµπεριφορά δοµικών υλικών και στοιχείων στη φωτιά Σε µια πυρκαγιά µεταβάλλονται ριζικά οι ιδιότητες των υλικών του κτιρίου και κατά συνέπεια η αντοχή του. Ωπλισµένο σκυρόδεµα (Ω.Σ.) Το σκυρόδεµα είναι ένα από τα καλύτερα δοµικά υλικά από άποψη της συµπεριφοράς του στην πυρκαγιά. Στη συµπεριφορά του σκυροδέµατος παίζει σηµαντικό ρόλο το είδος των αδρανών. Αστοχία του σκυροδέµατος επέρχεται είτε όταν τα αδρανή υλικά χάνουν την αντοχή τους,(τα ασβεστολιθικά αδρανή χάνουν την αντοχή τους όταν επέλθει ασβεστοποίηση), είτε αν επέλθει το φαινόµενο της εκρηκτικής απόσχισης. Ο χάλυβας του οπλισµού αν και άκαυστος είναι ευαίσθητος στις υψηλές θερµοκρασίες. Απαραίτητη για την λειτουργία του ωπλισµένου σκυροδέµατος είναι η ύπαρξη συνάφειας µεταξύ του σκυροδέµατος και του οπλισµού του. Όµως η διαστολή του χάλυβα που προκαλείται από τις υψηλές θερµοκρασίες της πυρκαγιάς και η συστολή του στη συνέχεια, λόγω της επαναφοράς της θερµοκρασίας του στα κανονικά επίπεδα, έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια της συνάφειας αυτής. Η αύξηση της θερµοκρασίας στα στοιχεία του σκυροδέµατος ωπλισµένου η µη, από την εξωτερική επιφάνεια του προς το µέσο της διατοµής του είναι προοδευτική και συνάρτηση του χρόνου έκθεσης στις υψηλές θερµοκρασίες. Εποµένως για τη διατήρηση των ιδιοτήτων του ωπλισµένου σκυροδέµατος, παίζει σηµαντικό ρόλο η επαρκής επικάλυψη του οπλισµού, ενώ επιπρόσθετα η ύπαρξη επιχρισµάτων είναι ιδιαίτερα ευεργετική σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ιδιαίτερα ευπαθείς στην πυρκαγιά είναι κατασκευές, όπως αυτές των προεντεταµένων σκυροδεµάτων, για τις οποίες απαιτούνται αυξηµένα προστατευτικά µέτρα. Επιχρίσµατα Τα επιχρίσµατα συµβάλουν στην αύξηση της πυροπροστασίας, διότι καθυστερούν τη µετάδοση της θερµότητας στο δοµικό στοιχείο που καλύπτουν. Γι αυτό επιδιώκουµε την παραµονή του επιχρίσµατος στη θέση του σε συνθήκες πυρκαγιάς. Η επίτευξη αυτού εξαρτάται από την πρόσφυση µε το υπόστρωµα και βελτιώνεται µε δικτυωτά πλέγµατα. Όταν χρησιµοποιούµε περλίτη αντί για άµµο η πυροπροστασία βελτιώνεται περαιτέρω. Τοιχοποιίες Οπτοπλινθοδοµές : Έχουν µεγάλη αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες. 11

12 Χωρίσµατα από τσιµεντόλιθους: Παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή σε πυρκαγιά, γιατί οι αρµοί των τσιµεντόλιθων βοηθούν στην αποφυγή της θραύσης αυτών, καθόσον διαµοιράζουν τις πολύπλοκες τάσεις που δηµιουργούνται. Λιθοδοµή: Οι τοίχοι από λιθοδοµή και Ο.Σ παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή. Σύνθετοι τοίχοι: Συµπεριφέρονται ανάλογα µε το είδος και τη θέση των χρησιµοποιούµενων υλικών. Η επιλογή ενός ανθεκτικού υλικού ως επένδυση των επιφανειών και η τοποθέτηση µονωτικών ανθεκτικών υλικών βελτιώνουν την πυραντοχή (πυρανθεκτικότητα). Ξύλο Το ξύλο χάνει την αντοχή του σταδιακά ανάλογα µε τη µείωση της διατοµής του. Έχει χαµηλό συντελεστή θερµικής διαστολής και είναι κακός αγωγός θερµότητας. Καθώς καίγεται δηµιουργεί, ανάλογα και µε το είδος της ξυλείας, µια προστατευτική στρώση απανθράκωσης. Είναι επίσης δυνατός ο υπολογισµός της φέρουσας ξύλινης διατοµής του για συγκεκριµένο χρόνο αντοχής στη φωτιά. ιάφορες επεξεργασίες του ξύλου (επαλείψεις, εµποτισµοί κ.λπ.) αυξάνουν περαιτέρω την αντίστασή του. Μεταλλικά δοµικά στοιχεία Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας. ιαστέλλονται έντονα, χάνουν τις µηχανικές τους ιδιότητες και παραµορφώνονται ανελαστικά σε υψηλές θερµοκρασίες. Για τη βελτίωση της συµπεριφοράς του υλικού απαιτείται: Επένδυση από πυρίµαχα υλικά Ειδικές επαλείψεις Πλήρωση µε σκυρόδεµα κ.λπ. Επισηµαίνεται ότι ειδικότερα οι µεταλλικές κατασκευές από αλουµίνιο έχουν µικρότερη αντοχή από το χάλυβα, µεγαλύτερη θερµική διαστολή και αγωγιµότητα. Απαιτεί εποµένως µεγαλύτερη προστασία. Υαλοπίνακες Η απλή δοµική ύαλος (τζάµι) συνήθως σπάει (αποτέλεσµα διαφοράς θερµοκρασίας µεταξύ των δύο όψεων) και δε θεωρείται αποτελεσµατικός φραγµός, ακόµη και αν είναι διπλά. Το ενισχυµένο µε σύρµα τζάµι είναι ανθεκτικό. Το ίδιο και τα υαλότουβλα, που καθυστερούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Η σηµερινή βιοµηχανία δοµικής υάλου παράγει προϊόντα µε ικανοποιητικό είκτη Πυραντίστασης. ώµατα, στέγες Οι κατασκευές που καλύπτουν το όλο κτίριο (δώµατα, στέγες) έχουν να επιτελέσουν δύο λειτουργίες πυροπροστασίας. Να αντέξουν στην πυρκαγιά που προέρχεται από το εσωτερικό του τελευταίου πατώµατος Να εµποδίσουν τις φλόγες άλλου γειτονικού κτιρίου. Η συµπεριφορά τους εξαρτάται από τον τύπο της φέρουσας κατασκευής και το είδος της επικάλυψής της. Σηµαντικό ρόλο παίζουν τα υλικά της τελικής στρώσης της επικάλυψης κατά την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Φύλλα από ορυκτές ίνες καθυστερούν την εξάπλωση φωτιάς πιο πολύ από ασφαλτόχαρτα, ασφαλτοϋφάσµατα κ.λπ Μνηµειακά, ιστορικά και διατηρητέα κτίρια Από τα προαναφερθέντα γίνεται φανερό ότι οι χώροι γραφείων που κατασκευάσθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Π.. 71/1988 δεν καλύπτονται από καµία διάταξη πυροπροστασίας. Στο Παράρτηµα 7.3 δίδεται πρόταση για την πυροπροστασία υφιστάµενων κτιρίων γραφείων. Ιδιαίτερη αντιµετώπιση απαιτείται για την αντιµετώπιση της πυρασφάλειας στα διατηρητέα ή µνηµειακά κτίρια, τα οποία χρησιµοποιούνται σήµερα ως γραφεία. Η Ελλάδα στηρίζει το όνοµα και τη φήµη της στην πολιτιστική συνεισφορά της. 12

13 Ο ιστορικός δοµηµένος µνηµειακά και παραδοσιακός της πλούτος στηρίζει σε µεγάλο βαθµό την οικονοµία της µέσω του τουρισµού. Τα ιστορικά διατηρητέα κτίρια όµως δεν διαθέτουν συνήθως, συστήµατα ασφάλειας κατά της πυρκαγιάς. Υπάρχει πολύµορφη κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να µην είναι εύκολο να διαµορφωθεί ένας κοινός τρόπος αντιµετώπισης της πυρκαγιάς χωρίς σοβαρές άστοχες επεµβάσεις σε ιστορικά κτίρια. Εποµένως την τελική λύση για κάθε κτίσµα θα πρέπει να τη δίδουν οι εκάστοτε υπεύθυνοι µελετητές µε συνεργατικές διαδικασίες και συντονισµό. Χρειάζεται ακόµη επικέντρωση σε τρεις περιοχές υστέρησης, ως προς το βαθµό της πυρασφάλειας στις ιστορικές κατασκευές. α) Χρήση εύφλεκτων υλικών και αντίστοιχων δοµικών στοιχείων χωρίς συχνά, ιδιαίτερη προσπάθεια πυροπροστασίας αυτών. β) Απουσία διαµόρφωσης πυροδιαµερισµάτων, εξασφάλισης φραγµάτων πυρός και ορθού σχεδιασµού οδεύσεων διαφυγής. γ) Έλλειψη και δυσκολία εφαρµογής ενεργητικών µέτρων πυροπροστασίας. Χρειάζεται ακόµη να ληφθούν µέτρα όπως: 1. Καταγραφή και κατάταξη ως προς το βαθµό πυροπροστασίας λαµβάνοντας υπόψη τον αρχιτεκτονικό τύπο των κατασκευών. 2. Μελέτη των τρόπων επέµβασης ανάλογα µε την κατασκευή, ώστε να αναβαθµιστεί η πυρασφάλειά τους. 3. Συλλογή πληροφοριών αντιµετώπισης του προβλήµατος από άλλες χώρες. 4. Ενηµέρωση και εκπαίδευση των αρµοδίων (µελετητών, αρµόδιων Αρχών κ.λπ.) ως προς τις ιδιαιτερότητες των ιστορικών κατασκευών και τη συµπεριφορά τους. Στο Παράρτηµα 7.4 γίνεται εκτενής αναφορά στις ιδιαιτερότητες των µνηµειακών, ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων. 4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4.1 Κανονισµοί και λοιπές διατάξεις για τα υφιστάµενα κτίρια Για τη διάκριση των κτιρίων σε υφιστάµενα και νέα, από πλευράς πυροπροστασίας, ορόσηµο αποτελεί η 17 η , χρονολογία κατά την οποία είχε υποχρεωτική εφαρµογή o Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.. 71/1988) για όλες τις χρήσεις πλην των ξενοδοχείων για τα οποία ορόσηµο είναι η 17 η Όλα τα κτίρια που κατασκευάσθηκαν από τις παραπάνω ηµεροµηνίες και εφεξής, µε νόµιµη οικοδοµική άδεια, κατά τεκµήριο ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Π.. 71/1988. Για τα κτίρια που κατασκευάσθηκαν πριν από τις παραπάνω ηµεροµηνίες ισχύουν οι Πυροσβεστικές ιατάξεις, οι οποίες όµως δεν καλύπτουν όλες τις χρήσεις των κτιρίων. Ειδικότερα, ενώ υπάρχει Πυροσβεστική ιάταξη (Πυρ. ιατ. 3/1981) για τις υφιστάµενες προ του Π.. 71/1988 αίθουσες συγκέντρωσης κοινού, δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη για τα υφιστάµενα γραφεία. Σηµειώνεται ότι η Πυρ. ιατ. 3/1981, η ισχύς της οποίας άρχιζε από την δηµοσίευση της στο ΦΕΚ δηλαδή από , προέβλεπε προθεσµίες εντός των οποίων θα έπρεπε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της εν λόγω Πυροσβεστικής ιάταξης και από τις υφιστάµενες κατά την ηµεροµηνία αυτή αίθουσες συγκέντρωσης κοινού. Γενικά, στην περίπτωση µη υπαγωγής της χρήσης ή της δραστηριότητας της εγκατάστασης σε συγκεκριµένη διάταξη νοµοθεσίας πυροπροστασίας, συντάσσεται, εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο, Έκθεση Επιθεώρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της Εγκυκλίου ιαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος 7600/700 Φ.51/1/ , η οποία επέχει θέση εγκεκριµένης µελέτης και σε αυτήν υποδεικνύονται ανάλογα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται σε αντίστοιχες ή συναφείς χρήσεις ή δραστηριότητες για τις οποίες υφίσταται νοµοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας. 4.2 Έλεγχοι - Κυρώσεις Κατά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ελέγχεται και εγκρίνεται από το αρµόδιο Πολεοδοµικό Γραφείο το τµήµα παθητικής πυροπροστασίας της µελέτης, το οποίο, όπως 13

14 προαναφέρθηκε, περιλαµβάνει τις οδεύσεις διαφυγής και τη δοµική πυροπροστασία, ενώ το τµήµα ενεργητικής πυροπροστασίας της µελέτης ελέγχεται από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μετά την ολοκλήρωση όµως του κτιρίου συνήθως δεν γίνονται έλεγχοι και ως εκ τούτου δεν διαπιστώνονται τυχόν αυθαίρετες αλλαγές που επηρεάζουν τα θέµατα πυροπροστασίας των χώρων του. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια λειτουργίας, όπως για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, απαιτείται η χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, το οποίο χορηγείται από την Πυροσβεστική υπηρεσία. Σηµειώνεται ότι για τα γραφεία δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, ενώ για τις τράπεζες που χορηγείται άδεια λειτουργίας αυτή εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, προαιρετικώς, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και µε την προϋπόθεση συµµόρφωσης του στις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι αρµόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, στο πλαίσιο δειγµατοληπτικού ελέγχου (έκτακτων ελέγχων) καθώς και κατά την εξέταση καταγγελιών, προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους των εγκαταστάσεων. Οι έλεγχοι αφορούν όλα τα µέσα και µέτρα πυροπροστασίας για τα υφιστάµενα κτίρια καθώς και τα µέσα που προβλέπονται στο τµήµα ενεργητικής πυροπροστασίας για τα νέα κτίρια. Όσον αφορά στις κυρώσεις, σε περιπτώσεις παραβίασης της πυροσβεστικής νοµοθεσίας ή της εργατικής νοµοθεσίας, ισχύουν αντίστοιχα τα κάτωθι: α) Από τα Πυροσβεστικά Όργανα γίνονται ενέργειες για ποινική δίωξη µε βάσει το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα καθώς και µε το άρθρο 22 του νόµου 1599/1986 περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης. Επίσης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της ανάκλησης εκδοθέντος πιστοποιητικού πυροπροστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Πυροσβεστικής ιάταξης 13/2008. β) Από την Τεχνική και Υγειονοµική Επιθεώρηση Εργασίας επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµο ή διακοπή εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του νόµου 3850/2010) και γίνονται ενέργειες για επιβολή ποινικών κυρώσεων από τα αρµόδια δικαστήρια (φυλάκιση ή χρηµατική ποινή ή και τα δύο, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του νόµου 3850/2010). γ) Για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 22 του ΓΟΚ. 4.3 Αλλαγές χρήσης κτιρίων Είναι συχνό το φαινόµενο της αλλαγής της χρήσης των κτιρίων, κυρίως στα κεντρικά σηµεία των πόλεων (όπως µετατροπή κτιρίων κατοικιών ολικώς ή µερικώς σε κτίρια γραφείων, µετατροπή αποθηκών σε χώρους ψυχαγωγίας κ.λπ.). Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι αλλαγές της χρήσης γίνονται χωρίς την έκδοση της προβλεπόµενης οικοδοµικής άδειας. Αλλά ακόµα και όταν εκδίδεται οικοδοµική άδεια, στις περιπτώσεις που το κτίριο είναι προϋφιστάµενο του Κανονισµού Πυροπροστασίας Κτιρίων, δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η ικανοποίηση κάποιων απαιτήσεων πυροπροστασίας. 4.4 Ιδιαιτερότητες µνηµειακών, ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων Η εφαρµογή των σύγχρονων απαιτήσεων πυροπροστασίας, εν όλω ή εν µέρει, σε υφιστάµενα κτίρια είναι δύσκολη ή µερικές φορές και αδύνατη. Ειδικά στα µνηµειακά, ιστορικά και διατηρητέα κτίρια, το πρόβληµα της εφαρµογής σύγχρονων απαιτήσεων πυροπροστασίας είναι εντονότερο. Οι ιδιαιτερότητες των µνηµειακών, ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων σε σχέση µε θέµατα πυροπροστασίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 7.4. Στο Παράρτηµα αυτό διαπιστώνεται ότι τα µνηµειακά, ιστορικά και διατηρητέα κτίρια, ενώ προστατεύονται µε όλους τους δυνατούς τρόπους από κάθε φθορά, παραµόρφωση, επέµβαση και προσθήκη, δεν διαθέτουν εν τούτοις συστήµατα ασφαλείας κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς. Σηµειώνεται ακόµη ότι η κατάσταση αυτή εµφανίζεται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρείται πάντως απαραίτητο το θέµα της πυροπροστασίας των κτιρίων αυτών να αντιµετωπίζεται µε απόλυτο σεβασµό στην αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονοµιά. 14

15 Σε κάθε περίπτωση, για υφιστάµενα κτίρια εν γένει (συµπεριλαµβανοµένων των µνηµειακών, ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων) µε αποδεδειγµένα αδύνατη την πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις, οι Πυροσβεστικές ιατάξεις προβλέπουν διαδικασία αποκλίσεων από την πλήρη εφαρµογή, όπως στο άρθρο 13 της Πυροσβεστικής ιάταξης 3/1981, µε την προϋπόθεση ότι δεν παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός πυροπροστασίας του κοινού και µε ανάλογη αύξηση των προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων. 4.5 Θύρες ασφαλείας σε τράπεζες Η τοποθέτηση θυρών ασφαλείας µε χρονοκαθυστέρηση, που πρακτικά εφαρµόζεται σε πολλά υποκαταστήµατα τραπεζών αποτελεί ένα τρόπο αποτροπής κακόβουλων ενεργειών. Εν τούτοις µε την τοποθέτηση τέτοιων συστηµάτων περιορίζεται σε κάποιο βαθµό η δυνατότητα αποµάκρυνσης του προσωπικού σε περίπτωση έκτακτου συµβάντος (πυρκαγιά, σεισµός, κ.λπ.). Για τις θύρες ασφαλείας σε τράπεζες έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση Υ.Α.3015/30/6/ (Β 536) περί εγκατάστασης θυρών ασφαλείας εισόδου-εξόδου, διπλών ή περιστρεφόµενων τύπου βαρέλι µε εύθραυστους υαλοπίνακες και µηχανισµό ελεγχόµενης πρόσβασης όπως κοµβίο ενεργοποίησης ή κάρτα πρόσβασης στα καταστήµατα που λειτουργούν στην ηπειρωτική Ελλάδα και τη νήσο Κρήτη (βλ. Παράρτηµα 7). Εκτενέστερη αναφορά για τις θύρες αυτές γίνεται στην ενότητα ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ - ΜΕΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ Η ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων (ΑΥΕ) προκύπτει από συνδυασµό δύο ειδών διατάξεων: ιατάξεις που αφορούν στην ασφαλή κατασκευή και διάθεση στην αγορά του εξοπλισµού εργασίας (µε κυρίαρχο στοιχείο τα πρότυπα ή την εφαρµογή διατάξεων που εξασφαλίζουν επίπεδο προστασίας τουλάχιστο ισοδύναµο µε εκείνο των προτύπων), έτσι ώστε τα προϊόντα που κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρούν υψηλούς κανόνες ασφάλειας και υγείας ιατάξεις που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την ασφαλή χρήση του εξοπλισµού εργασίας και τη λήψη µέτρων προστασίας και πρόληψης. Έτσι, για παράδειγµα, τα µηχανήµατα, οι συσκευές κλπ πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο που να µην εκθέτουν τον εργαζόµενο σε κινδύνους, αλλά επιπλέον πρέπει κατά τη χρήση τους να λαµβάνονται και να εφαρµόζονται όλα τα απαραίτητα µέτρα και οι ορθές διαδικασίες. Κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, εφαρµογή έχουν κυρίως οι διατάξεις της δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή αυτές για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη λήψη µέτρων για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει εκδοθεί η οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ «σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία» µε πληθώρα γενικών και ειδικών υποχρεώσεων του εργοδότη, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η υποχρέωση να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, να εκτιµά τους κινδύνους και να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα αποτροπής τους. Στη συνέχεια εκδόθηκαν πολλές ειδικές οδηγίες ελαχίστων προδιαγραφών για την κάλυψη συγκεκριµένων θεµάτων ανάλογα µε τη φύση του κινδύνου ή την κατηγορία των εργαζοµένων ή το είδος των εργασιών κλπ. Οι οδηγίες αυτές εφαρµόζονται οριζόντια σε όλες τις εργασίες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Ειδικότερα για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να πληροί κάθε χώρος εργασίας, εφαρµόζεται η οδηγία 89/654/ΕΟΚ, η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Π.. 16/1996 (υπάρχει εκτενής αναφορά σε άλλο σηµείο της παρούσας έκθεσης). Πέραν του κοινοτικού δικαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει και Στρατηγική για την ΑΥΕ µε συγκεκριµένους στόχους και προτεραιότητες, όπως π.χ. την ενσωµάτωση της πολιτικής ΑΥΕ στις άλλες πολιτικές, την έµφαση στην πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων (άγχος, βία, παρενόχληση, εκφοβισµός) και άλλα. Εκείνο που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι οι σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα της ΑΥΕ απαιτούν, πέραν των τεχνικών µέτρων πρόληψης των κινδύνων, την εφαρµογή οργανωτικών µέτρων 15

16 (δοµές, εργαλεία, στελέχωση, διαδικασίες κλπ) που θα εντάσσονται στο πλαίσιο διοίκησης της επιχείρησης και θα εξασφαλίζουν την προστασία από κάθε πιθανό κίνδυνο Αρχή ευθύνης του εργοδότη Σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο βασικό εθνικό νοµοθέτηµα (Κώδικας νόµων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόµενων που κυρώθηκε µε το νόµο 3850/2010), ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαµβάνει µέτρα για την προστασία των τρίτων. Μάλιστα, ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του, ακόµα κι αν χρησιµοποιεί υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 5.2 Εκτίµηση κινδύνου Βασικό εργαλείο στον αναλυτικότερο κατά περίπτωση προσδιορισµό των µέτρων που πρέπει να λαµβάνονται είναι η εκτίµηση κινδύνου. Η εκτίµηση κινδύνου είναι εργοδοτική υποχρέωση. Στην εκτίµηση καταγράφονται όλες οι πιθανές πηγές κινδύνου, οι εργαζόµενοι που ενδεχόµενα εκτίθενται ή θα εκτεθούν στον κίνδυνο που προκύπτει από την έκθεση στις πηγές αυτές και γενικά εκτιµάται η φύση του κάθε κινδύνου, καθώς και ο βαθµός και η διάρκεια της έκθεσης σε αυτόν. Η εκτίµηση κινδύνου συντάσσεται µετά από διαβούλευση και µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων. Οι διατάξεις για την ΑΥΕ σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούν µεγαλύτερη ανάλυση στον προσδιορισµό των πηγών κινδύνου και υπολογισµό των συνεπαγόµενων κινδύνων λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη και τις συνέπειες που ενδεχόµενα προκύπτουν από ανασφαλείς συνθήκες εργασίας. Χρήσιµες πληροφορίες ή καλές πρακτικές µπορούν να αντληθούν από τις σχετικές µελέτες επικινδυνότητας για τις εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών που υπάγονται στην Οδηγία SEVESO όπου τα αποτελέσµατα σε περίπτωση ατυχήµατος δεν περιορίζονται µόνο στο χώρο εργασίας, αλλά µπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον έξω από την επιχείρηση και όχι σπάνια και σε µεγάλες αποστάσεις από την επιχείρηση µε ύπαρξη πολλών θυµάτων, επιδράσεις στο περιβάλλον κ.λπ. Στις περιπτώσεις αυτές στις διενεργούµενες µελέτες ασφαλείας σηµαντικό ρόλο έχουν τα σενάρια τα οποία καταρτίζονται και για τα οποία πρέπει να εξετάζονται µε λεπτοµέρεια όλες οι πτυχές των κινδύνων προσδιορίζοντας παράλληλα τις ενέργειες που κατά περίπτωση ανατίθενται στα αρµόδια πρόσωπα, εργαζόµενους κ.λπ. Η αναφορά αυτή γίνεται δεδοµένου ότι στην περίπτωση αντιµετώπισης συµβάντων από πρόθεση, όπως φαινοµένων τροµοκρατίας, πρέπει να γίνει ενδελεχής µελέτη για διάφορα πιθανά ή και λιγότερο πιθανά σενάρια, ώστε στη συνέχεια να προσδιορισθούν τα κατά περίπτωση απαιτούµενα µέτρα. Τα παραπάνω περί υποχρέωσης εκτίµησης κινδύνου ισχύουν σε κάθε περίπτωση και µάλιστα ενισχύονται από τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης αριθµ. 3015/30/6/2009 (ΦΕΚ 536/Β ) «Καθορισµός όρων ασφαλείας καταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων» περί υποχρεωτικής κατάρτισης σχεδίου ασφάλειας από τα πιστωτικά ιδρύµατα και υλοποίησης της συνολικής πολιτικής ασφάλειας του καταστήµατος Σχεδιασµός έκτακτης ανάγκης Οι διατάξεις του κώδικα νόµων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (πρώην ν.1568/85, Π.. 17/1996), αναφέρουν «Ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκµετάλλευσης». Σε άλλο σηµείο υπάρχει η υποχρέωση του εργοδότη για λήψη οργανωτικών µέτρων σχετικά µε πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζόµενους και γενικά µε περιπτώσεις σοβαρού και άµεσου κινδύνου. Η εφαρµογή των υποχρεώσεων αυτών ισχύει για κάθε επιχείρηση, δραστηριότητα ή εγκατάσταση, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα, εποµένως και για χώρους τραπεζών και εν γένει γραφείων και χώρων συνάθροισης κοινού. Πέραν της εργατικής νοµοθεσίας, η απαίτηση για σχεδιασµό έκτακτης ανάγκης προβλέπεται και από τις Πυροσβεστικές ιατάξεις µέσω της υποχρέωσης για κατάρτιση Σχεδίου Εκκένωσης από την Οµάδα Πυροπροστασίας, διενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας. 16

17 Ανεξάρτητα ορολογίας ο στόχος όλων των παραπάνω ή και άλλων υπαρχόντων διατάξεων είναι να σχεδιάζεται και να εφαρµόζεται σύστηµα για αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που θα καλύπτει κάθε πτυχή του προβλήµατος, ώστε το αποτέλεσµα να είναι ένα: η προστασία των εργαζοµένων και των άλλων ατόµων στους διάφορους χώρους σε έκτακτες καταστάσεις που θα εκθέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους ή και τη ζωή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις όπου απαιτείται σύνθετη λήψη µέτρων µετά από εξέταση πολλών παραµέτρων, συνεκτιµώνται οι κίνδυνοι λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ των άλλων την πιθανότητα να συµβεί κάτι, την εκπαίδευση των εργαζοµένων, τις ειδικές γνώσεις που ενδεχόµενα απαιτούνται, τη διενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας κ.λπ. Ως παράδειγµα αναφέρεται η διαδικασία του σχεδιασµού έκτακτης ανάγκης που πρέπει να βασίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες: εντοπισµός, αναγνώριση και καταγραφή όλων των επικίνδυνων σηµείων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν έκτακτη κατάσταση ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων ατυχηµάτων αναγνώριση των περιπλοκών που θα µπορούσαν να υπάρξουν καταγραφή των διαθέσιµων µέσων αντιµετώπισης και σύγκριση µε τα κατ εκτίµηση αναγκαία µέσα ορισµός των ρόλων και των αρµοδιοτήτων όσων συµµετέχουν στην αντιµετώπιση κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης γνωστοποίηση του σχεδίου σε όλους τους συµµετέχοντες κατάλληλη εκπαίδευση. Στο Παράρτηµα 7.6 παρατίθεται «ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Σ.Α.Ε.Κ.)- ΕΗ». Στο υπόδειγµα αυτό καθορίζονται µεταξύ των άλλων αναλυτικά: Ο σκοπός του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Περίπτωση πυρκαγιάς Σύνθεση οµάδας πυροπροστασίας Προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας Κατασταλτικά µέτρα πυροπροστασίας Άλλα γεγονότα (φυσικές καταστροφές, τροµοκρατικές ενέργειες ) Αρµοδιότητες - εκχώρηση αρµοδιοτήτων Εφαρµογή των µέτρων αντίδρασης Εκτίµηση Επεισοδίου και Απόφαση Αρχική αντίδραση σε επεισόδιο (γεγονός) Ενέργειες Συντονιστή Σχεδίου Εφαρµογή Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Κριτήρια Επιλογής Τρόπου Αντίδρασης ιαθέσιµα Μέσα Αντιµετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Συστήµατα Επικοινωνίας Εκπαίδευση Σχέδιο Εκκένωσης Χώρων Ενέργειες Προσωπικού Ατοµική Συµπεριφορά Επιστροφή στο κτίριο Αλλαγές και Αναθεωρήσεις του Σχεδίου Έκθεση Ενεργειών Αντιµετώπισης Έκτακτης Κατάστασης Συµπληρωµατικά στα προαναφερθέντα πρέπει να τονισθεί ότι η εκπαίδευση του προσωπικού σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές συνδυαζόµενη µε σαφή καθορισµό αρµοδιοτήτων και τη διενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα µέτρα που θα ληφθούν µετά και από διαβούλευση µε τους εργαζόµενους πρέπει να είναι όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσµατικά αλλά παράλληλα ρεαλιστικά, χωρίς να δηµιουργούν άλλες πηγές κινδύνου. Κατόπιν των παραπάνω και µε δεδοµένο ότι η προστασία των εργαζοµένων και του κοινού είναι το πρώτο ζητούµενο, προτείνεται να λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 17

18 Οι συστηµατικές προγραµµατισµένες σε τακτά χρονικά διαστήµατα ασκήσεις ετοιµότητας συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση πραγµατικών περιστατικών. Η εκπαίδευση προσωπικού µε σύγχρονες µεθόδους δοκιµασµένης αποτελεσµατικότητας σε συνεργασία και µε τράπεζες άλλων χωρών πιστεύεται ότι θα συµβάλλουν σε καλύτερα αποτελέσµατα. Με το δεδοµένο ότι τα φαινόµενα αυτά πληθαίνουν όλο και περισσότερο θα πρέπει να υπάρξει σχετική κινητοποίηση µέσω των αρµόδιων ευρωβουλευτών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειµένου να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες για τον καθορισµό µέτρων ενιαίας φιλοσοφίας σε όλα τα κράτη µέλη. Η τοποθέτηση θυρών µε χρονοκαθυστέρηση αποσκοπεί σε ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας και αυτό πρέπει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην αποδοχή της µείωσης της ελεύθερης αποµάκρυνσης των εργαζοµένων από τις θέσεις εργασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε αρκετές περιπτώσεις στα κτίρια τραπεζών υπάρχουν έξοδοι διαφυγής µε το κλειδί επάνω στην πόρτα από την εσωτερική πλευρά, οι οποίες είναι γνωστές στο προσωπικό της τράπεζας χωρίς να είναι ορατές και ούτε άµεσα να µπορούν να γίνουν αντιληπτές από ξένα προς την τράπεζα πρόσωπα. Είναι σύνηθες πλησίον των εν λόγω θυρών να υπάρχει έξοδος κινδύνου η οποία τις περισσότερες φορές (σχεδόν πάντοτε) είναι κλειδωµένη προκειµένου να µη χρησιµοποιηθεί από πρόσωπα που κάνουν π.χ. ληστεία. Οι θύρες µε χρονοκαθυστέρηση σε αρκετές περιπτώσεις απενεργοποιούνται µετά από χειροκίνητη εντολή που δίδεται από πρόσωπα της τράπεζας που έχουν κάποιο βαθµό ευθύνης (δ/ντής, υποδιευθυντής ή άλλα πρόσωπα ενδεχόµενα µη κοινοποιηµένα στο λοιπό προσωπικό για λόγους ασφάλειας). Η απενεργοποίηση γίνεται µόνο κατόπιν εντολής. Εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται µία παραβίαση του κανόνα ότι οι έξοδοι διαφυγής πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερες, η διαφυγή ανεµπόδιστη κ.λπ. Λαµβανοµένων όµως υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που ολοένα και περισσότερο ενσκήπτουν στην εποχή µας η στάθµιση και η λήψη απόφασης των µέτρων που κατά περίπτωση πρέπει να ληφθούν αποτελεί το ζητούµενο µετά από µελέτη και διαβούλευση όλων των εµπλεκόµενων πλευρών συµπεριλαµβανοµένων οπωσδήποτε των εργαζοµένων. Ενδέχεται τα µέτρα αυτά να διαφέρουν ανά υποκατάστηµα σε συνάρτηση µε τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου, το γεωγραφικό διαµέρισµα, την πόλη στην οποία βρίσκεται το κτίριο κ.λπ. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 6.1 Συµπεράσµατα Όπως και στην εισαγωγή αναφέρθηκε, το έργο της Οµάδας Εργασίας του ΤΕΕ που συνέταξε την παρούσα έκθεση αποσκοπούσε στη διερεύνηση των σχετικών µε το θέµα ισχυουσών διατάξεων, ανεξάρτητα από τον επισπεύδοντα για την εφαρµογή τους φορέα (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υπουργείο Εργασίας, Πολεοδοµία,), ώστε να παρουσιασθούν µε ενιαίο και συνοπτικό τρόπο οι θεσµοθετηµένες προβλέψεις, να τονισθούν τα θετικά σηµεία τους και να εντοπισθούν οι αδυναµίες και οι ελλείψεις τους, να διαπιστωθούν τα προβλήµατα εφαρµογής τους στην πράξη και τέλος, µαζί µε χρήσιµες πληροφορίες και επισηµάνσεις, να παρουσιασθούν προτάσεις βελτίωσης του νοµοθετικού πλαισίου και γενικότερα προτάσεις για την πρόληψη ατυχηµάτων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στους χώρους εργασίας και πρόσβασης κοινού. Επισηµαίνεται ότι, πέραν των κενών ή άλλων αδυναµιών της, η ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικότερα η εργατική νοµοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων, µπορεί, όπως προκύπτει από την παρούσα έκθεση, να καλύψει πλήρως τα θέµατα ασφάλειας εργαζοµένων και τρίτων σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στους χώρους εργασίας. Για να διευκολυνθούν όµως οι εµπλεκόµενοι και να προαχθεί περαιτέρω το σοβαρό αυτό θέµα, παρουσιάζονται παρακάτω και συγκεκριµένες προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η χρησιµότητα της παρούσας έκθεσης έχει δύο πτυχές: τη διαµόρφωση άποψης από τον Πρόεδρο και τη Ε του ΤΕΕ, ώστε να ληφθούν αποφάσεις και να δροµολογηθούν ενέργειες εντός των αρµοδιοτήτων και του ρόλου του ΤΕΕ ως τεχνικού συµβούλου της πολιτείας την ενηµέρωση και υποστήριξη των µελών του ΤΕΕ, αλλά και κάθε ενδιαφεροµένου, ως µια πηγή πληροφόρησης για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις 18

19 επιχειρήσεις, ώστε να προλαµβάνονται ατυχήµατα σε εργαζόµενους και πολίτες. εδοµένου µάλιστα ότι στην παρούσα έκθεση είναι συγκεντρωµένα τόσο τα διάφορα σχετικά νοµοθετήµατα, όσο και επιστηµονική πληροφόρηση για τα εξεταζόµενο θέµα, η χρησιµότητα της έκθεσης ενισχύεται από την πληρότητα της παρεχόµενης πληροφόρησης. Είναι δύσκολο και πολυεπίπεδο το θέµα της ασφάλειας σε χώρους γραφείων και συνάθροισης κοινού σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι υπεύθυνος ο εργοδότης να λαµβάνει όλα τα µέτρα που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για το κοινό. Σηµαντικός ο ρόλος του µηχανικού που έρχεται να εφαρµόσει την επιστήµη του στα πλαίσια της νοµοθεσίας. Η πολιτεία θα πρέπει να θεσπίζει σαφείς και πλήρεις διατάξεις και να ελέγχει την εφαρµογή αυτών. Το ΤΕΕ ως επίσηµος σύµβουλος της πολιτείας έχει χρέος να επισηµάνει τα κενά και τις απαραίτητες διορθώσεις Προτάσεις 1. Πέραν των υπαρχόντων προβλέψεων της νοµοθεσίας για τις έκτακτες καταστάσεις οι ελάχιστες απαιτήσεις του Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων πρέπει να συγκεκριµενοποιηθούν µε νοµοθετική ρύθµιση κατόπιν πρότασης στο αρµόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέχρι την υλοποίηση της ενέργειας αυτής, προτείνεται το ΤΕΕ να αξιοποιήσει την παρούσα έκθεση και να εκδώσει σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Στο Σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί µέρος της εκτίµησης κινδύνου που οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν, θα αναφέρονται µε σαφήνεια τα µέτρα που έχουν ληφθεί, η εκπαίδευση του προσωπικού που έχει πραγµατοποιηθεί, οι φορείς που διενήργησαν την εν λόγω εκπαίδευση, ο προγραµµατισµός των ασκήσεων ετοιµότητας, ο καθορισµός των συγκεκριµένων κατά περίπτωση ενεργειών, ο ρόλος των στελεχών και των εργαζοµένων, οδεύσεις και έξοδοι διαφυγής, εναλλακτικές κατά περίπτωση λύσεις, τα σενάρια που έχουν µελετηθεί και τα µέτρα που θα λαµβάνονται για κάθε σενάριο, το εκπαιδευµένο προσωπικό για παροχή πρώτων βοηθειών, οι διάδροµοι κυκλοφορίας του προσωπικού κ.λπ. Στη σύνταξη των εξεταζόµενων σεναρίων θα προσδιορίζονται και οι υπάρχουσες ιδιαιτερότητες των χώρων εργασίας (υλικά κατασκευής, υπάρχουσα επίπλωση, ύπαρξη παρακείµενων όµορων κτιρίων, δυσκολίες στην διατήρηση «µόνιµα» ανοικτών των εξόδων διαφυγής, φυσική ανθεκτική τοποθέτηση υαλοπινάκων επίθεσης µε κατηγορία αντιβανδαλιστικής ή και αλεξίσφαιρής αντοχής, µε τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις κ.λπ.). 2. Να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη λήψη προληπτικών µέτρων, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην οργάνωση-εκπαίδευση της οµάδας πυροπροστασίας και στην διενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας. 3. Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης σε νέα δυσµενέστερη από πλευράς πυροπροστασίας χρήση, όπως είναι οι χώροι πρόσβασης και εξυπηρέτησης κοινού, να απαιτείται η υποβολή και ο έλεγχος µελέτης πυροπροστασίας για την έκδοση της απαιτούµενης οικοδοµικής άδειας ανεξάρτητα εάν το κτίριο είναι υφιστάµενο ή όχι. 4. Να γίνει άρση της υπάρχουσας αντίφασης µεταξύ του Κτιριοδοµικού Κανονισµού και του Κανονισµού Πυροπροστασίας όσον αφορά την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι Τράπεζες. 5. Να εκδοθεί από το Πυροσβεστικό Σώµα, Πυροσβεστική ιάταξη σύµφωνα µε το Ν.3511/2006, για τα υφιστάµενα κτίρια εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του Π 71/1988 (ανάλογες απαιτήσεις για ανάλογες χρήσεις). Όπου τα υφιστάµενα κτίρια δεν µπορούν να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις, να προβλεφθούν αποκλίσεις µε την επιβολή Μέτρων Ισοδύναµου Αποτελέσµατος (Μ.Ι.Α.) πχ ένα είδος βαθµολόγησης όπως µε τον Κανονισµό Υφισταµένων Ξενοδοχείων. 6. Να επισπευσθεί η τροποποίηση/επικαιροποίηση του Π 71/1988 στην κατεύθυνση επίλυσης προβληµάτων εφαρµογής του και ενσωµάτωσής του µε νεώτερες διατάξεις της ηµεδαπής και αλλοδαπής. 7. Όλες οι εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων ηµόσιων Υπηρεσιών του στενού και ευρύτερου τοµέα και των ΟΤΑ, θα πρέπει να λαµβάνουν ένα είδος άδειας λειτουργίας-καταλληλότητας. Κατά την αρχική χορήγηση άδειας λειτουργίας, περιοδικά 19

20 ή/και έκτακτα, θα ελέγχονται τα προβλεπόµενα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας και θα λαµβάνουν υποχρεωτικά, Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας. 8. Οι Σχολές ηµεδαπής ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικών, να εντάξουν στα προγράµµατα σπουδών τους καθώς επίσης και στα µεταπτυχιακά προγράµµατα, την επιστήµη της ασφάλειας (safety engineering) και της πυροµηχανικής (fire engineering). Οµοίως τα διενεργούµενα σεµινάρια επιµόρφωσης των µηχανικών (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ κ.α.), θα πρέπει να περιλαµβάνουν συχνότερα θέµατα ασφάλειας, υγείας και πυροπροστασίας. 9. Να γίνονται στοχευµένοι και συντονισµένοι (από τις αρµόδιες αρχές) έλεγχοι και να επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 10. Τα δοµικά υλικά και στοιχεία να είναι πιστοποιηµένα. Να γίνει σαφέστερο και αποτελεσµατικότερο το πλαίσιο κυκλοφορίας αυτών και ο έλεγχος της αγοράς. Να κωδικοποιηθούν οι διατάξεις που διέπουν τα δοµικά υλικά και στοιχεία. Ευχής έργον θα ήταν να καθιερωθεί η ταυτότητα πυρασφάλειας κτιρίων Τρόποι διάδοσης του έργου οµάδας εργασίας 1. Να αναρτηθεί η παρούσα έκθεση στο ψηφιακό αποθετήριο του ΤΕΕ ήτοι στην διαδικτυακή Πύλη ώστε να είναι ελεύθερα διαθέσιµη σε όλους τους ενδιαφερόµενους. 2. Να αποσταλεί η παρούσα έκθεση στις αρµόδιες Αρχές, Υπηρεσίες, Φορείς για αξιοποίηση. 20

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΜ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΑΜ ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΜ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΜ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ιεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας. Tµήµα 1ο Πυρ/κών κανονισµών κ /ξεων Ταχ. /νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα Αρ.Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988)

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 71 της 15-17 Φεβρ.1988 Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88.

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88. Σελίδα 1 από 36 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αθήνα, 12 /10/1998 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2 Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας Τμήμα 1ο Πυρ/κών κανονισμών κ Δ/ξεων ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Α. Μ :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο της υπ αριθµ. 49977/3068/27/30.6.1989 (Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόφασης.

(Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Το παραπάνω µέσα σε εδάφιο προστίθεται µε την παράγραφο της υπ αριθµ. 49977/3068/27/30.6.1989 (Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόφασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 3046/304 ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59/ /1989) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 210/Α'/1985). 2. Την αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Α. Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97)

(Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ' αριθ. 8/1997 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά καταστήµατα Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97) α. Του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )]

Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Ξενοδοχεία 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στις προδιαγραφές του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΥΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙ ΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ Τ.Κ. 714 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ Τηλ:281 25752 Fax: 281-379328 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 81813/5428/93 Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το ένευσμα για αυτή την εργασία ηταν οταν το 2001 ως Διευθυντής Αποθηκών της ΒSH

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το ένευσμα για αυτή την εργασία ηταν οταν το 2001 ως Διευθυντής Αποθηκών της ΒSH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ένευσμα για αυτή την εργασία ηταν οταν το 2001 ως Διευθυντής Αποθηκών της ΒSH επειχείρησα να βγάλω μια οδηγία για τη πυρασφάλεια και γενικότερα για την ασφαλεια αποθηκών. Στην προσπάθεια μου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 34458/90 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Φυσικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή το θέμα...

Διαβάστε περισσότερα