ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Γ.Δημητράκου Μ.Κωτσάκη Δ.Σολδάτος Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. α) Των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). β) Τα Π.Δ. 85 και 86(Φ.Ε.Κ. 141 / τ.α / ). γ)του Ν.Δ. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α') «Περί λήψεως μέτρων για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου. δ)του Ν.1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ.». ε)του άρθρου 54, του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α' ) στ)του άρθρου 20, του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α') και του Ν.2194/94 (ΦΕΚ 34 Α'). ζ) Του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α') η)του N. 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής (ΦΕΚ 226 Α/ ). θ) Του άρθρου 22 και 23 του Ν / (Φ.Ε.Κ. 262 / τ. Α' / 2008 ) «Προστασία από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». ι) Της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3868/2010. ια) Του Ν.4025/ (ΦΕΚ 228 Α / ). ιβ)την υπ αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π. οικ / απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2354/τ.Β / ). 1

2 2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 95 / 2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ. Α' ). 3. Τις Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας - Πρόνοιας, που αφορούν τη συγχώνευση των Αγροτικών Ιατρείων στα Κ.Υ. και την αριθμ. πρωτ. Υ4α/ 5961 / απόφαση (ΦΕΚ 470 τ. Β' ). 4. Την αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α /06),όπως αυτή παρατάθηκε με την 40/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 255/Α /2012) 5. Το αριθμ. πρωτ / / έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 6. H αριθμ.πρωτ. Γ. Π. οικ / (ΦΕΚ 311/ , τ.β ) Κανονιστική Aπόφαση. 7.Το αριθμ. Α7042 / έγγραφο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 8. Την προκήρυξη θέσεων από έως Τις αιτήσεις με λοιπά δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων ιατρών. 10. Τον πίνακα αποτελεσμάτων. 11. Το αρ. πρ. 2 / 2400 / έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού. 12.Την ύπαρξη αντίστοιχων κενών θέσεων αγροτικών ιατρών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Προσλαμβάνουμε τους παρακάτω ιατρούς στο έναντι ενός εκάστου αναγραφόμενο Κ. Υ. ή Π. Ι., με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, σε προσωρινές θέσεις που συστήνονται με την απόφαση αυτή, για την έναρξη ή την συμπλήρωση της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου, ως κατωτέρω: 1.ΙΑΤΡΟΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ* (*) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόμενους παρακάτω ιατρούς προκύπτει ότι υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός μήνα και δε συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 2, τα νοσοκομεία θα πρέπει να μεριμνήσουν για την τοποθέτησή τους, χωρίς απαραίτητα την ορθή επανάληψη της παρούσας. 2

3 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΟΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 3 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΙ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΙ ΓΙΜΑΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ 5 6 ΓΚΑΤΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΜΕΣΣΕΝΙΚΟΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7 ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 8 ΖΩΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ 9 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ Α ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για 10 ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΙ ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ πρώην ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙ ΑΡΓΑΣΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ για πρώην ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙ ΑΡΒΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΙ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 15 ΜΑΣΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙ ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΧΑΪΑΣ για πρώην ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 16 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΙ ΕΥΡΩΠΟΥ Α ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ για πρώην ΓΝ- ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 17 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΙ ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΑΡΦΑΡΩΝ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3

4 20 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 21 ΠΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ) ΑΧΑΪΑΣ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΧΑΪΑΣ για πρώην ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 22 ΡΑΒΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙ ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 23 ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΡΖΟΥ ΚΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α ΞΑΝΘΗΣ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ 24 ΣΙΩΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25 ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 26 ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΙ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ Α ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ 27 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ 28 ΣΧΟΙΝΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΙ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΛΚΟΥ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 29 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 ΤΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΙ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 31 ΤΖΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για πρώην ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 32 ΤΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ για πρώην ΓΝ ΘΗΒΑΣ 33 ΤΣΑΚΩΝΤΣΗ ΟΛΓΑ ΠΙ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Γ Ν ΠΕΛΛΑΣ για πρώην Γ Ν ΕΔΕΣΣΑΣ 34 ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 35 ΤΣΟΠΟΖΟΒΑ ΑΛΕΦΤΙΝΑ ΠΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ Α ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ 36 ΦΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΜΕΛΑΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 37 ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛ.ΑΧΑΪΑΣ για πρώην Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ 38 ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 39 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΠΕΤΡΑΣ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 2. ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ** (**) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόμενους παρακάτω ιατρούς προκύπτει ότι δεν υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός μήνα και δε συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 1, τα νοσοκομεία με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού θα πρέπει να προσμετρήσουν το χρόνο, χωρίς απαραίτητα την ορθή επανάληψη της παρούσας. 4

5 40 ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ για πρώην ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ 41 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΙ ΦΑΝΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 42 ΑΡΜΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙ ΚΡΑΝΕΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 43 ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙ ΚΟΤΡΩΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 44 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙ ΔΕΛΙΑΝΩΝ Α ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 45 ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 46 ΓΚΕΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΙ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 47 ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΙ ΜΗΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 48 ΔΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 49 ΖΗΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Α ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για πρώην 50 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ Α ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 51 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 52 ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 53 ΙΑΒΑΤΣΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙ ΜΩΛΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 54 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 55 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Β ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 56 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ 57 ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΠΙ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ Β ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 58 ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 59 ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ 60 ΚΥΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 61 ΚΩΤΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΦΟΙΝΙΚΑ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΙ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ Β ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙ ΑΓ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΓΝ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για πρώην ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΣΥΡΟΥ 5

6 64 ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για πρώην ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 65 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙ ΡΙΖΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 66 ΜΙΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για πρώην ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 67 ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΙ ΘΑΣΟΥ Α ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 68 ΜΠΕΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 69 ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΣΥΡΟΥ 70 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 71 ΠΑΠΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 72 ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 73 ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙ ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 74 ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 75 ΣΓΟΥΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΙ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ Β ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 76 ΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΤΖΑΝ ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Α ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ για πρώην ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 77 ΣΠΑΘΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Β ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 78 ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 79 ΤΟΤΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Γ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Α ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 82 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΙ ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 83 ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΙ ΑΣΕΑΣ Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 84 ΧΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΤΙΤΖΕ ΠΙ ΜΑΝΗΣ ΕΒΡΟΥ 85 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Β ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ για πρώην ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6

7 Β. Οι ανωτέρω ιατροί έχουν προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας, να παρουσιασθούν στο Νοσοκομείο που εποπτεύει το Κ. Υ. ή το Π. Ι. που τοποθετούνται εφόσον η θέση είναι κενή. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να επικοινωνήσουν με το γραφείο προσωπικού του εποπτεύοντος Νοσοκομείου προκειμένου να τους προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία προσέλευσής τους. Για την ανάληψη υπηρεσίας τους, απαραίτητο είναι να προσκομίσουν στο νοσοκομείο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητκά που προβλέπονται. Προϋπόθεση για να αναλάβουν υπηρεσία είναι η κένωση της θέσης που τοποθετήθηκαν. Γ. Το Νοσοκομείο που εποπτεύει το Κ.Υ. ή το Π.Ι., όπου τοποθετείται κάθε ιατρός, υποχρεούται να υπογράψει πρωτόκολλο παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας του, αντίγραφο του οποίου απαραίτητα θα κοινοποιείται και στην Υπηρεσία μας. Δ. Οι διορισμοί των αναγραφομένων στην απόφαση αυτή αγροτικών ιατρών είναι εντός του αριθμού των θέσεων, σύμφωνα με την αρ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α /06), όπως αυτή παρατάθηκε με την 40/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 255/Α /2012) Ε. Στους παραπάνω ιατρούς χορηγούνται οι αποδοχές του Ν. 4024/2011. ΣΤ. Οι ιατροί που τοποθετούνται στα αντίστοιχα αναφερόμενα ανωτέρω Κ.Υ. και Π.Ι., καλύπτουν ανάγκες των Κ.Υ. και των Π.Ι. καθώς και την περιοχή ευθύνης τους. Ζ. Οι ιατροί που τοποθετούνται, υποχρεούνται εντός μηνός από την τοποθέτηση τους, να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου της Νομαρχίας που διορίζονται. Η. Οι ιατροί θα πρέπει να διαμένουν εντός της έδρας του Κέντρου Υγείας ή του Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχουν διοριστεί και μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής, μπορεί να χορηγείται από την προϊσταμένη αρχή του ιατρού, άδεια διαμονής εκτός έδρας του Κ.Υ. ή του Π. Ι. Αρ. βεβαίωσης Υ. Δ. Ε. του Υπουργείου Υγείας: 2104/ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ Θεωρήθηκε την ακρίβεια Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 7

8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. κ. Υφυπουργού 3. Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων 4. Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών 5. Δ/νση Προσωπικού Ν. Π. Τμ. Γ ( 10 ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Με Απόδειξη ) 1. Ολες τις Υ. Π. Ε. 2. Νοσοκομεία ( Ως παρακάτω) ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΧΑΪΑΣ για πρώην ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΧΑΪΑΣ για πρώην ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ για πρώην ΓΝ ΘΗΒΑΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ για πρώην ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ για πρώην ΓΝ- ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΓΝ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ για πρώην ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΕΡΑΠΤΕΡΑΣ- ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ Γ Ν ΠΕΛΛΑΣ για πρώην Γ Ν ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για πρώην ΓΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

9 ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ για πρώην ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΝ ΡΟΔΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ για πρώην ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για πρώην Γ Ν ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ για πρώην ΓΝ ΣΥΡΟΥ Γ Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ για πρώην ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ- ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για πρώην ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΧΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ( Με Απόδειξη ) ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΒΙΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 26 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 37 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΕΣΛΙΝ 49 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΡΜΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 4 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΘΑΚΗΣ 25 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 46 ΔΟΚΙΜΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 19 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΝΩΣΟΥ 10 ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9

10 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΚΥΘΡΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΚΑΤΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.ΛΑΠΠΑ 86 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΚΕΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ.ΠΑΠΟΥΤΣΗ 7 ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 10 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 29 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 17 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΖΗΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 15 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΖΩΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π.ΦΩΣΤΙΝΗ 5 ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 172 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗ 6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 141 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ- ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΑΙΝΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΑΒΑΤΣΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΪΖΑΝΗ 38 Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 9 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 136 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΟΥ.27 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΑΡΙΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΒΟΛΟΣ(Ν.ΙΩΝΙΑ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 34 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β.ΚΟΡΝΑΡΟΥ 21 ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗΣ 33 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΡ.ΒΟΡΡΙΑ 16 ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑΣ 16 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΚΥΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ 12 ΑΙΑΝΗ-ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΩΤΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗ 3 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΡΑ 37 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΗΣΕΑ 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΑΙΔΡΑΣ 13 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 11 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΔΙΝΗ Τ.Θ.354 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΕΛΗΑΣ 13 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΙΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 46 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 10

11 ΜΠΕΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 15 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤ. 33 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 14 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 4 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 4 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 63 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 19 ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 16 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗ 12 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙ ΝΑΞΟΥ 15Δ ΚΤΙΡΙΟ 20 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΡΑΒΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 29 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 42 ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΡΖΟΥ ΛΥΓΔΩΝ 49 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ ΣΙΩΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 49 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ 33 ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓ.ΒΟΡΡΙΑ 12 ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΤΖΑΝ ΑΝΑΤ.ΘΡΑΚΗΣ 37 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ ΣΠΑΘΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ.ΑΝ.8Β ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 9 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΧΟΙΝΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 65 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ 34 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 31 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 41 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΖΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΡΩΝ 10 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΤΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 4 ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ ΤΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 98 Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΙ-ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΣΑΚΩΝΤΣΗ ΟΛΓΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΛΟΥΝΤΕΜΗ 7 ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ ΤΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 8 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ 20 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΣΟΠΟΖΟΒΑ ΑΛΕΦΤΙΝΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 13 Β ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΑΡΤΗΣ 14 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΣΠΕΤΣΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 9 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11

12 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΤΙΤΖΕ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 117 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 150 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 7 ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΣΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 12 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 70808 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 04-03- 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ,. Πρωτ. Y10γ/Γ.Π οικ.19809 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 5/4/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 33737 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 08-09-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.96519 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 26942 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 10934 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1245 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 13:52:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΗΨΓ-8Ι5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ 2) ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Υ.ΠΕ. Αθήνα, 18/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Oίκ. 31206 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, /5/ 03 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.3974 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα