Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ E. ΚΟΛΟΚΥΘΑ, A. ΝΤΟΤΑ, Ζ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικολογική ισορροπία έχει διαταραχθεί επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια, κυρίως ως αποτέλεσμα της επιθετικής ανάπτυξης που έχει επιβληθεί από το μοντέλο της οικονομίας που έχει υιοθετηθεί. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η ανάπτυξη προχωρεί ερήμην της φέρουσας ικανότητας των περιβαλλοντικών συστημάτων που την στηρίζουν. Καθώς είναι πλέον σαφές ότι το περιβάλλον στηρίζει και συντηρεί την ανάπτυξη, αποτελώντας την προϋπόθεση για σχεδόν κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα, η επιδίωξη της συνύπαρξης της οικονομικής ανάπτυξης με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή, αποτελεί το νέο μήνυμα της αειφορίας και τη νέα πρόκληση της εποχής μας. Άλλωστε το περιβάλλον δεν αποτελεί πια εμπόδιο για την ανάπτυξη, αντίθετα, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την οικονομία, μια και στους φυσικούς και ενεργειακούς πόρους, στα υδατικά συστήματα, στα δάση, στη θάλασσα, στις παραλίες, στους ορεινούς όγκους και στο τοπίο, στηρίζεται ούτως ή άλλως η οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Στη λογική αυτή, στην εργασία γίνεται η αξιολόγηση της τεχνητής λίμνης Κερκίνης που αποτελεί ένα από τα θετικά παραδείγματα παρέμβασης στο περιβάλλον με πολλαπλές

2 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ωφέλειες για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική ακεραιότητα της περιοχής. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο Νομός Σερρών, πριν το 1932, ήταν μια περιοχή με μεγάλες ελώδεις εκτάσεις που διαρρέονταν από τον ποταμό Στρυμόνα. Ο Στρυμόνας πλημμύριζε συχνά την περιοχή προκαλώντας πολλά προβλήματα στους οικισμούς ενώ εξαιτίας των ελών, φαινόμενα όπως η ελονοσία καθώς και άλλες ασθένειες έπλητταν τους κατοίκους της περιοχής. Έτσι, το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι οδήγησε στην κατασκευή του τεχνητού ταμιευτήρα της Κερκίνης. SERBIA B. FYROM Σχήμα 1: Υδρολογική λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα.

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα του Νομού Σερρών. Ο Στρυμόνας αποτελεί τον κύριο τροφοδότη της λίμνης. Το μήκος του ποταμού είναι 30 km, από τα οποία τα 242 km βρίσκονται σε βουλγαρικό έδαφος και τα 118 km σε ελληνικό έδαφος. Από τα 118 km του ελληνικού εδάφους, τα 77 km βρίσκονται κατάντη της λίμνης Κερκίνης και καταλήγουν στη θάλασσα (Μπαμπατζιμόπουλος και Αντωνόπουλος, 1990). Ο διακρατικός ποταμός Στρυμόνας πηγάζει σε απόσταση 15 km Ν.Δ. της Σόφιας, από τις Ν.Δ. πλαγιές του όρους Βίτοσα, στη Βουλγαρία. Η συνολική έκταση της υδρολογικής του λεκάνης (σχ.1) ανέρχεται περίπου στα km 2 από τα οποία τα km 2, ποσοστό 3,5%, είναι βόρεια από το φαράγγι του Ρούπελ και βρίσκονται στα εδάφη της Βουλγαρίας (έκταση 8.70 km 2 ), της Π.Γ.Δ.Μ. και της Σερβίας (έκταση 2.35 km 2 ). Η υδρολογική λεκάνη του Στρυμόνα στον ελλαδικό χώρο χωρίζεται στις εξής υπολεκάνες (σχ.1α ): Κερκίνης, Μπέλιτσας, Ν.Δ. Στρυμόνα ή Βερτίσκου, Νευροκοπίου, Αγγίτη και Αμφιπόλεως (Ψιλοβίκος, 1994) A '. - ' / (175) Σχήμα 1α: Υδρολογική λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα με τις υπολεκάνες στο Ελλαδικό έδαφος

4 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Στον πίνακα. 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία της λίμνης συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων ορίων ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι αρδευτικές απαιτήσεις όσο και η περιβαλλοντική ακεραιότητα του οικοσυστήματος που συντηρεί η λίμνη. Πίνακας 1: Ανώτερο και κατώτερο επιτρεπτό όριο στάθμης της λίμνης. Ο συνολικός όγκος της λίμνης για τα όρια αυτά. (m) (m 3 ) 32,00 102,21x10 35,70 343,59x10 31,70 8,7x10 3. Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Ο τεχνητός ταμιευτήρας της λίμνης Κερκίνης, σε αντίθεση με άλλα τεχνικά έργα, συνέβαλλε σημαντικά στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή καθώς και στη δημιουργία ενός υγροβιότοπου διεθνούς σημασίας. Η δημιουργία αυτού του υγροβιότοπου, που προστατεύεται και από τη Συνθήκη Ramsar, οφείλεται σε ένα πλήθος διαφορετικών παραγόντων: Ο ετήσιος κύκλος γεμίσματος και αδειάσματος του ταμιευτήρα για την άρδευση της κοιλάδας των Σερρών έδρασε θετικά στην ορνιθοπανίδα. Η προσθήκη νέου όγκου νερού από το Στρυμόνα νωρίς την άνοιξη τροφοδοτεί το οικοσύστημα της λίμνης με νέα θρεπτικά συστατικά αυξάνοντας έτσι την ήδη υψηλή παραγωγικότητά της. Το άδειασμα του ταμιευτήρα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο οδηγεί στο σχηματισμό νησίδων ιλύος με μικρές δεξαμενές νερού, δημιουργώντας πλούσιες περιοχές τροφοληψίας για μεγάλους αριθμούς υδρόβιων πουλιών. Οι βαθμιαίες αλλαγές στην υδρολογία της λίμνης μέχρι το 1981, λειτούργησαν θετικά στο σχηματισμό του βιοτόπου. Με τον τρόπο αυτό, μπορούσε να συντελεστεί φυσική

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ διαδοχή στη βλάστηση και αποίκιση της περιοχής με πουλιά και άλλα ζώα της άγριας πανίδας (Παπαφιλίππου Πέννου, 2004). Στη δημιουργία του υγροτόπου στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης συνέβαλε και η ίδια η τοπογραφία της λίμνης που στην πραγματικότητα είναι μια πλημμυρογενής κοιλάδα ποταμού. Η κατάκλυση των εδαφών και συγκεκριμένα το βάθος του πλημμυρισμού, για πολλά χρόνια ήταν σχετικά ήπια και επέτρεπε μεταβολές της στάθμης κάτω από 2 μέτρα κάθε εποχή. Το μέγεθος αυτό του πλημμυρισμού ήταν σα να μιμούνταν τις φυσικές διακυμάνσεις της στάθμης του νερού στους υγροτόπους (Πυροβέτση και Παπαστεργιάδου, 1992). Σημαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι η ποιότητα του νερού του Στρυμόνα, που τροφοδοτεί τη λίμνη, είναι σχετικά καλή. Βέβαια, η ποιότητα του νερού του ποταμού εξαρτάται άμεσα από την κατάσταση του στα ανάντι. Που σημαίνει πως αν ο ποταμός ρυπαίνεται κάπου ψηλά στη Βουλγαρία, αυτό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της λίμνης. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ρύπανσης του Στρυμόνα. Ο υψηλός βαθμός παραγωγικότητας καθώς και η ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων, τόσο σε δομή όσο και σε λειτουργικότητα, ευνόησε μια πλούσια πανίδα στην περιοχή. Επιπλέον, η θέση της Κερκίνης στη μεταναστευτική πορεία των υδρόβιων πτηνών συνέβαλε στην παρουσία μιας εξαιρετικά πλούσιας και ποικίλης σε είδη ορνιθοπανίδας. Η ίδια η λίμνη, αποτελώντας τον κρίκο ανάμεσα στα ανάντη και τα κατάντη του ποταμού Στρυμόνα, συνέδεε οικοσυστήματα επιτρέποντας έτσι τη μετανάστευση των ψαριών (Πυροβέτση, 1995, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 198). Όλοι οι παραπάνω παράγοντες λειτούργησαν έτσι, ώστε η Κερκίνη να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους της νότιας Ευρώπης. Πάντως, η κατασκευή και η λειτουργία του νέου φράγματος και των νέων υπερυψωμένων αναχωμάτων μετέβαλαν σημαντικά τις προαναφερθείσες συνθήκες επηρεάζοντας δυσμενώς τον υγρότοπο, ενώ και άλλες αρνητικές συνέπειες ίσως δεν είναι ακόμα ορατές.

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Από τότε που κατασκευάστηκε ο τεχνητός ταμιευτήρας υπάρχει διαρκής σύγκρουση των επιμέρους λειτουργιών ως χώρου ανάσχεσης πλημμυρικών παροχών του ποταμού Στρυμόνα κι ως ταμιευτήρα άρδευσης. Για την άρδευση είναι σημαντικό η λίμνη να είναι όσο το δυνατόν πιο γεμάτη ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλες οι αρδευόμενες εκτάσεις. Αντίθετα, η ανάγκη ανάσχεσης θερινών πλημμυρικών παροχών του Στρυμόνα απαιτεί να είναι κενό ένα σημαντικό μέρος της ωφέλιμης χωρητικότητας του ταμιευτήρα. Ένα ακόμη ζήτημα προκύπτει μεταξύ του ρόλου της λίμνης να παρέχει αντιπλημμυρική προστασία και της λειτουργίας της ως υγροτόπου. Η απαίτηση να παραμένει η λίμνη εντελώς κενή κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου αντιστρατεύεται απόλυτα στο οικολογικό περιβάλλον. Παράλληλα, η πρόσχωση της λίμνης με φερτές ύλες από τον ποταμό Στρυμόνα και η απόθεση τους στο δέλτα που σχηματίζει ο ποταμός κατά την είσοδό του στην Κερκίνη δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα μείωσης του ωφέλιμου όγκου. Ουσιαστικά, με την κατακράτηση των φερτών υλών μειώνεται ο ωφέλιμος όγκος με αποτέλεσμα να μη μπορεί να αποθηκευτεί πολύ νερό ή ακόμα να εκτονωθούν οι πλημμυρικές παροχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βέβαια έχουν καταφέρει, κατά την αρδευτική περίοδο, να διατηρούν μια ελάχιστη στάθμη στη λίμνη και στο τέλος της περιόδου να εξασφαλίζουν αυτή την στάθμη. Υπάρχει όμως κίνδυνος, μετά το τέλος της αρδευτικής περιόδου, για ένα ξηρό έτος, με ελάχιστες εισροές στον ταμιευτήρα, να παρουσιαστεί μια περαιτέρω πτώση στάθμης, με οικολογικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν έχει προβλεφθεί μια ελάχιστη παροχή του ποταμού Στρυμόνα στα κατάντη του φράγματος κατά την αρδευτική περίοδο. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στις κατάντη του φράγματος περιοχές (Μπαρτζούδης, 1993, Ψιλοβίκος, 1994). Παράλληλα, για να μη δημιουργείται πρόβλημα στο οικοσύστημα και να επαρκεί το νερό για τις αρδευτικές ανάγκες της πεδιάδας έχουν τεθεί κάποια όρια (σχ.2), μέσα στα οποία μπορεί να κυμαίνεται η στάθμη της λίμνης.

7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (m) 38,00 37,00 3,00 35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30, Min Max Σχήμα 2: Διακύμανση της στάθμης της λίμνης Κερκίνης κατά τα δεκαήμερα της αρδευτικής περιόδου και όρια μέσα στα οποία μπορεί να κυμαίνεται αυτή. 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Από το υδατικό ισοζύγιο, μπορεί κανείς να σχηματίσει μια καθαρή εικόνα για το υδατικό δυναμικό και τις καταναλώσεις νερού στην περιοχή. Για την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης χρησιμοποιούνται τα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής, οι επιφανειακές και οι υπόγειες απορροές, καθώς και η κατανάλωση του νερού για υδρευτικούς, αρδευτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Για τη λίμνη Κερκίνη, το νερό που συλλέγεται στον ταμιευτήρα προορίζεται αποκλειστικά για την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων της πεδιάδας των Σερρών. Στο νομό Σερρών καλλιεργούνται περίπου στρέμματα από τα οποία τα στρέμματα αποτελούν την πεδιάδα του ποταμού Στρυμόνα. Οι αρδευόμενες καλλιέργειες ξεπερνούν τις στρέμματα και βρίσκονται κυρίως στα μεγάλα συλλογικά δίκτυα που κατασκευάσθηκαν κατά καιρούς και καλύπτουν καθαρή έκταση στρεμμάτων. Κάθε χρόνο, από στοιχεία της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Σερρών συντάσσεται η μελέτη Διαχείριση νερών ποταμού Στρυμόνα και λίμνης Κερκίνης, για την προσεχή

8 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ αρδευτική περίοδο (1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου). Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η εξής: Η αρδευτική περίοδος διαρκεί έξι μήνες, και κάθε μήνας χωρίζεται σε τρία επί μέρους χρονικά διαστήματα (δεκαήμερα). Για κάθε δεκαήμερο ισχύει η εξίσωση: Αποθήκευση στην αρχή + εισροές λίμνης = Αποθήκευση στο τέλος + Εκροές Οι εισροές στη λίμνη είναι οι όγκοι νερού που εισρέουν από τη Βουλγαρία, μετά την αφαίρεση των αναγκών άρδευσης καλλιεργειών των αρδευτικών δικτύων που υδροδοτούνται από την υδροληψία Υ1 (σχ.3), στην περιοχή του Στρυμονοχωρίου, στον άνω ρου του ποταμού Στρυμόνα. Εξαρτώνται, από το ύψος βροχής που πέφτει, τις επιφανειακές απορροές που καταλήγουν στη λίμνη και την παροχετευτική ικανότητα των χειμάρρων της περιοχής που καταλήγουν σε αυτή. Οι εκροές από τη λίμνη είναι οι όγκοι νερού που εκρέουν από τις υδροληψίες Υ2 και Υ3 (σχ. 3), για τις ανάγκες άρδευσης καλλιεργειών των αρδευτικών δικτύων, μαζί με τις απώλειες της λίμνης λόγω εξάτμισης στην επιφάνεια του νερού, της διήθησης μέσω των αναχωμάτων και των εκροών από το ρουφράχτη. Η εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών υπολογίζεται με την τροποποιημένη μέθοδο BLANEY - CRIDDLE. Συσχετίζοντας τους εισερχόμενους και εξερχόμενους όγκους νερού, υπολογίζονται οι αποθηκευόμενοι όγκοι στη λίμνη στο τέλος κάθε δεκαημέρου, καθώς και την αντίστοιχη στάθμη νερού. Τέλος, επιδιώκεται οι στάθμες νερού που προκύπτουν για κάθε δεκαήμερο, να κυμαίνονται μεταξύ των min και max επιτρεπόμενων ορίων δηλαδή να μην ξεπερνούν την ανώτατη στάθμη άρδευσης στα 35,70 m και να μη πέφτουν κάτω από τα 31,7 m (Μερτζιάνης, 200). ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 200 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα δεδομένα και η ανάλυση των συνιστωσών του ισοζυγίου εισροών εκροών του ταμιευτήρα της Κερκίνης και οι απαιτούμενοι όγκοι για τις αρδευτικές ανάγκες των δικτύων. Η κατανομή των όγκων νερού του ποταμού Στρυμόνα

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ στα δεκαήμερα έγινε από την Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Σερρών, σύμφωνα με τις μέσες ημερήσιες παροχές δεκαημέρων των ετών Όλα τα δίκτυα έχουν σαν κύρια παροχή νερού τον ποταμό Στρυμόνα, είτε άμεσα, όπως είναι τα δίκτυα Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου, είτε έμμεσα, μέσω του ταμιευτήρα της Κερκίνης (δίκτυα Προβατά, Κ.Δ., 5Κ., διώρυγας Χρυσοχωράφων). Για την υδροδότηση των αρδευτικών δικτύων χρησιμοποιούνται τρεις υδροληψίες Υ1, Υ2 και Υ3, όπως φαίνεται και στο σχήμα 3. Η Υ1 βρίσκεται στο βόρειο τμήμα και συγκεκριμένα στη γέφυρα Σιδηρόκαστρου και συμβάλλει στην υδροδότηση των δικτύων του Σιδηρόκαστρου, της Ηράκλειας και της Δυτικής διώρυγας. Η Υ2 βρίσκεται στο ανατολικό ανάχωμα της λίμνης Κερκίνης και υδροδοτεί τα δίκτυα Προβατά και τμήμα της Δυτικής διώρυγας. Τέλος, η Υ3, βρίσκεται στο φράγμα δίπλα στο χωριό Λιθότοπος και υδροδοτεί τα αρδευτικά Δίκτυα της Νιγρίτας Δημητριτσίου, το πρόχειρο δίκτυο Αχινού και τα λοιπά δίκτυα ΓΟΕΒ.

10 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Πίνακας 2: Ισοζύγιο εισροών εκροών στον ταμιευτήρα Κερκίνης για αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού του ποταμού Στρυμόνα ,21 15,54 32, ,00 0,25 4,75 2,0 0,9 0,00 13,40 7,73 33, ,00 1,3 48,37 3,00 3,01 0,00 205,7 119,09 33, ,00 2,19 42,81 3,40 12,48 0,00 232,9 14,02 34, ,00 3,5 71,35 3,70 15,93 0,00 284,41 197,74 34, ,00 5,44 4,5 4,00 12,94 0,00 332,03 245,3 35, ,00,17 58,83 4,30 14,83 28,14 343,59 25,92 35, ,00 7,38 52,2 4,50 17,0 30,52 343,59 25,92 35, ,00 10,11 39,89 5,00 22,78 12,11 343,59 25,92 35, ,00 11,50 0,00 5,50 25,73 0,00 312,3 225,9 35, ,00 12,45 0,00,00 27,93 0,00 278,43 191,7 34, ,00 14,2 0,00,50 31,57 0,00 240,3 153,9 34, ,00 15,92 0,00,50 34,59 0,00 199,27 112,0 33, ,00 13,15 0,00,50 28,53 0,00 14,24 77,57 33, ,00 8,17 0,00,00 19,18 0,00 139,0 52,39 32, ,00 7,05 0,00 5,50 17,9 0,00 115,87 29,20 32, ,00 3,78 0,00 4,50 11,37 0,00 100,00 13,33 31, ,00 2,05 0,00 4,00 7,9 0,00 88,31 1,4 31, ,00 0,1 0,00 3,50 1,17 0,00 83,4-3,03 31,4 00,00 125,7 443,18 85,00 305,98 70, Ισοζύγιο: 102, ,18 = 41, ,4 Αποθήκευση + Εισροές = Εκροές + Αποθήκευση στην αρχή λίμνης λίμνης στο τέλος

11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Πίνακας. 3: Απαιτούμενοι όγκοι νερού άρδευσης για τις ανάγκες των αρδευτικών δικτύων που υδροδοτούνται από το άνω ρου του ποταμού Στρυμόνα και τον ταμιευτήρα Κερκίνης (σε 10 m 3 ανά δεκαήμερο). 10 /. / /. - 5 A - 0,00 0,10 0,15 0,25 0,05 0, 0,25 1,2. B - 0,5 0,9 0,38 1,3 0,12 1,5 1,33 3,01-0,77 0,92 0,50 2,19 0,1 10,55 1,77 12,48 A - 1,10 1,1 0,94 3,5 0,30 12,92 2,71 15,93 B - 1,89 2,40 1,15 5,44 0,37 8,23 4,34 12,94-2,17 2,71 1,29,17 0,42 9,49 4,92 14,83 A - 2,58 3,25 1,55 7,38 0,50 11,18 5,92 17,0 B - 3,38 4,41 2,32 10,11 0,75 14,35 7,8 22,78-3,90 4,98 2,2 11,50 0,84 1,08 8,81 25,73 A - 4,24 5,37 2,84 12,45 0,91 17,12 0,28 9,2 27,93 B - 5,21,35 3,0 14,2 0,99 18,50 0,35 11,73 31,57-5,58,97 3,37 15,92 1,09 20,29 0,37 12,84 34,59 A - 4,1 5,77 2,77 13,15 0,89 1,77 0,31 10,5 28,53. B - 3,11 3, 1,40 8,17 0,45 11,24 0,21 7,28 19,18-2,49 3,20 1,3 7,05 0,44 10,95 0,17,13 17,9 A - 1,34 1,73 0,71 3,78 0,23 7,52 0,09 3,53 11,37. B - 0,88 0,92 0,25 2,05 0,08 5,29 0,0 2,2 7,9-0,00 0,05 0,11 0,1 0,04 0,83 0,00 0,30 1,17-43,81 55,09 2,77 125,7 8,3 193,53 1,84 101,98 305,98

12 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σχήμα 3: Υδατικό Σύστημα Ποταμός Στρυμόνας λίμνη Κερκίνη Αρδευτικά δίκτυα πεδιάδας Σερρών για το 200.

13 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Είναι λοιπόν σαφές ότι το νερό της λίμνης επαρκεί να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες κατά προτεραιότητα. Βέβαια καθώς ο Στρυμόνας είναι διακρατικός ποταμός και κύριος τροφοδότης της λίμνης, για να διασφαλιστεί τόσο η οικονομική ανάπτυξη της κατάντι περιοχής που βασίζεται στη γεωργία όσο και η συντήρηση και προστασία του υγροβιότοπου που απαιτεί ένα min συνεχούς ροής είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στο σύνολο της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα. Η συνεργασία και η σύναψη συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών μπορεί να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη διαχείριση νερού στη λεκάνη.. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Η λίμνη Κερκίνη ως τεχνικό έργο έχει θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι επιπτώσεις που οφείλονται στη δράση των φυσικών παραγόντων ενώ στη δεύτερη, οι επιπτώσεις που οφείλονται στις παράνομες ανθρωπογενείς επεμβάσεις..1 Επιπτώσεις που οφείλονται στη δράση των φυσικώνν παραγόντων Πρόσχωση της λίμνης: Οι μεγάλες ποσότητες φερτών υλών που μεταφέρει ο Στρυμόνας μειώνουν σημαντικά τον ωφέλιμο όγκο της λίμνης με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην αντιπλημμυρική προστασία της πεδιάδας των Σερρών. Ακόμα και με το σημερινό ρυθμό πρόσχωσης του ταμιευτήρα ( x10 m 3 /y) ή και με μικρότερο που θα προκύψει στο μέλλον αν ληφθούν περιοριστικά μέτρα για τη διάβρωση στη Βουλγαρία ή στην Ελλάδα, η λίμνη χάνει σταθερά τον όγκο της και μειώνεται ο χρόνος ζωής της (Ψιλοβίκος, 1994). Ανύψωση της στάθμης της λίμνης: Προκειμένου να επαρκεί το νερό της λίμνης για την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής τα θυροφράγματα παραμένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να ανυψώνεται η στάθμη

14 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ της λίμνης. Οι καλλιεργητές των αρδευόμενων εκτάσεων της πεδιάδας των Σερρών επιθυμούν να αποταμιεύεται περισσότερο νερό στον ταμιευτήρα της Κερκίνης. Πρακτικά πρόκειται για τους ντόπιους πληθυσμούς που η ζωή τους εξαρτάται από τις αρδεύσεις κι επομένως βλέπουν την ανύψωση της στάθμης της λίμνης με ικανοποίηση. Η προστασία του υγροβιότοπου και του φυσικού περιβάλλοντος της λίμνης Κερκίνης όμως εξασφαλίζεται μόνον εφόσον διατηρείται η στάθμη του ταμιευτήρα σε χαμηλό επίπεδο, έτσι ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ο υγρότοπος χωρίς καταστροφές και ενοχλήσεις. Οι συχνές και απότομες αλλαγές στη στάθμη της λίμνης προκαλούν σημαντικό πρόβλημα στο οικοσύστημα της περιοχής καθώς αφανίζονται οι περιοχές τροφοληψίας των πτηνών και οι πληθυσμοί των ιχθύων κλονίζονται από αυτές (Ψιλοβίκος, 1994). Μεγάλη πτώση στάθμης: Η μεγάλη πτώση στάθμης στη λίμνη οφείλεται τόσο στις μειωμένες βροχοπτώσεις όσο και στην κατακράτηση μεγάλων ποσοτήτων νερού στα φράγματα στη Βουλγαρία. Όταν η στάθμη πέφτει κάτω από κάποια επιτρεπτά επίπεδα δημιουργούνται αναερόβιες συνθήκες στη λίμνη και έτσι αναπτύσσονται διάφορα επιβλαβή για τα πουλιά βακτηρίδια. Επιπλέον, η απότομη πτώση στάθμης στη λίμνη Κερκίνη, έχει ως συνέπεια την καταστροφή των αυγών των ψαριών εξαιτίας της έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία. Με τη διακοπή της παροχής του Στρυμόνα και λόγω της κατακράτησης ενός ποσοστού του νερού από το φράγμα στο Λιθότοπο, μειώνεται και η παροχή στα κατάντη της Κερκίνης (Καζαντζίδης, Αναγνωστοπούλου, Γεράκης, 1995). Με τον τρόπο αυτό δε μεταφέρονται φερτές ύλες προς την κοίτη του ποταμού και κυρίως προς το Δέλτα του Στρυμόνα με αποτέλεσμα την μείωση της έκτασής του. Καταστροφή του Δέλτα του Στρυμόνα: Οι εκβολές του ποταμού Στρυμόνα σχηματίζουν ένα Δέλτα έκτασης στρ. περίπου, ανατολικά της Κοινότητας Ν. Κερδυλλίων, αφού ο ποταμός διασχίσει πρώτα το Ν. Σερρών και διέλθει ανάμεσα από τα όρη Κερδύλλιο και Παγγαίο. Η κατακράτηση μεγάλης ποσότητας νερού στον ταμιευτήρα, μειώνει σε μεγάλο βαθμό την παροχή του Στρυμόνα στα κατάντη του φράγματος με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στο Δέλτα του ποταμού. Συνέπεια αυτού είναι να έχουν μειωθεί οι προσχώσεις στο Δέλτα με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα υφαλμύρωσης καθώς εισέρχεται θαλασσινό νερό στο νερό

15 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ του ποταμού υποβαθμίζοντας την ποιότητά του. Επιπλέον, ελαττώθηκε σημαντικά η έκταση του Δέλτα, με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του οικοσυστήματος του Δέλτα του ποταμού. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το Δέλτα του Στρυμόνα θεωρείται υγροβιότοπος μικρότερης οικολογικής αξίας από τη λίμνη Κερκίνη (http: //www.serrelib.gr/odigoserron.htm.). Τα τελευταία χρόνια, το Δέλτα του ποταμού και γενικότερα ο Στρυμόνας στην περιοχή της Αμφίπολης, υπέστη σημαντικές αλλοιώσεις και από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού. Καταστροφή του παρυδάτιου δάσους: Το παρυδάτιο δάσος καταλαμβάνει σήμερα έκταση περίπου 1300 στρεμμάτων και αναπτύσσεται στη ζώνη πλημμυρών της δελταϊκής πλατφόρμας του Στρυμόνα. Ουσιαστικά η ανάπτυξη του υδροχαρούς δάσους αποτέλεσε τη βάση της εξέλιξης του ταμιευτήρα της Κερκίνης σε έναν από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ευρώπης. Η συνεχής αυξομείωση της στάθμης του νερού προκαλεί προβλήματα στο παρυδάτιο δάσος καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του (λόγω του πλημμυρισμού) και επηρεάζοντας τα φωλεάζοντα πτηνά που βρίσκονται εκεί. Σε όλη την έκταση του υγροτόπου το ποσοστό των νεκρών δένδρων αυξάνεται με το βάθος του νερού. Αντίστοιχα, η αναγέννηση του δάσους είναι ανύπαρκτη στα μέρη που πλημμυρίζουν την άνοιξη, ενώ εμφανίζονται άφθονα εκεί όπου το βάθος του νερού είναι λίγα εκατοστά και η κατάκλυσή του γίνεται για μικρό χρονικό διάστημα (Πυροβέτση, 1995). Κατάκλυση των παραλίμνιων περιοχών: Με την ανακατασκευή του ταμιευτήρα της Κερκίνης το 1982 και την ανύψωση των αναχωμάτων της δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ανύψωσης της στάθμης της λίμνης. Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι παραλίμνιοι οικισμοί εκατέρωθεν των αναχωμάτων του ταμιευτήρα βρέθηκαν υψομετρικά χαμηλότερα από τη στάθμη της λίμνης. Είναι πιθανόν ο φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας των παραλίμνιων οικισμών μπορεί να φτάσει στην επιφάνεια του εδάφους και να κατακλύσει τις περιοχές αυτές. Ένα τέτοιο φαινόμενο είναι σύνηθες κατά την άνοιξη με αρχές του θέρους, οπότε η στάθμη της λίμνης βρίσκεται στη μέγιστη τιμή της. Όταν η στάθμη της λίμνης είναι ψηλά τότε και η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα είναι σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα οι παραλίμνιοι οικισμοί να κινδυνεύουν συχνά από πλημμύρες.

16 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ρύπανση και ευτροφισμός της λίμνης: Πολλά από τα γεωργικά απόβλητα τόσο από Ελλάδα όσο και από Βουλγαρία καταλήγουν στο Στρυμόνα και στην Κερκίνη υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα των υδάτων τους. Στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τη λίμνη δεν υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα. Υπάρχουν όμως κάποιες μικρές μονάδες, όπως σφαγεία και βιοτεχνίες δερμάτων, οι οποίες μολύνουν τον ποταμό Στρυμόνα με τα απόβλητά τους και έμμεσα και τη λίμνη Κερκίνη. Επιπλέον, έχουν βρεθεί αυξημένες συγκεντρώσεις φωσφορικών και αζωτούχων ενώσεων, που φανερώνουν την επίδραση της γεωργικής δραστηριότητας στην περιοχή της λίμνης και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση του φαινόμενου του ευτροφισμού. Ακόμη, στην περιφέρεια της λίμνης υπάρχουν διάφορες εστίες σκουπιδότοπων. Οι εστίες αυτές, ενέχουν τον κίνδυνο της ρύπανσης του νερού της λίμνης μέσω διασταλαζόντων υγρών που προκαλούν τη ρύπανση των υπόγειων νερών. Σεισμικός κίνδυνος: Εφόσον η λίμνη Κερκίνη έχει δημιουργηθεί σε μια περιοχή έντονης σεισμικής δραστηριότητας, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που πιθανώς να επηρεάσουν το γεωλογικό και σεισμικό καθεστώς της περιοχής αυτής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σχεδιαζόμενων μεταβολών στη χωρητικότητά της και στους ρυθμούς πλήρωσής της με νερό (Ψιλοβίκος, 1994). Γεωλογική αστάθεια και ασφάλεια της περιοχής: Κάτω από τον τεχνητό ταμιευτήρα υπάρχει ένα γεωλογικό ρήγμα το οποίο σε απότομες αυξομειώσεις της στάθμης μπορεί να ενεργοποιηθεί με αποτέλεσμα να ενέχει σεισμικός κίνδυνος στην περιοχή και να κινδυνεύει η ασφάλεια των αναχωμάτων (Ψιλοβίκος, 1994)..2 Επιπτώσεις που οφείλονται στις παράνομες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις Στην ευρύτερη περιοχή παρατηρούνται διάφορες παράνομες δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στην καταστροφή του περιβάλλοντος της περιοχής. Οι δραστηριότητες αυτές είναι: Παράνομη υλοτομία στο παρυδάτιο δάσος: Στη συρρίκνωση του υδροχαρούς δάσους που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Κερκίνης συμμετέχει και ο άνθρω-

17 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ πος με την εκτεταμένη λαθροϋλοτομία. (Καζαντζίδης, Αναγνωστοπούλου, Γεράκης, 1995). Παράνομη αλιεία: Σημαντικό πρόβλημα στην ιχθυοπανίδα της λίμνης Κερκίνης αποτελεί και η παράνομη αλιεία. Η παρανομία στην αλιεία συνίσταται κατά τη διάρκεια μιας απαγορευμένης περιόδου που αποτελεί την περίοδο αναπαραγωγής των ψαριών. Βόσκηση: Πολλοί από τους κατοίκους της πεδιάδας των Σερρών ασχολούνται με την κτηνοτροφία και αφήνουν τα ζώα τους να βοσκήσουν μέσα στο παρυδάτιο δάσος προκαλώντας ποικιλλοτρόπως την υποβάθμισή του. Κυνήγι: Μια από τις παράνομες δραστηριότητες των ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή είναι το παράνομο κυνήγι τόσο από τους ντόπιους όσο και από ξένους. Με τον τρόπο αυτό προκαλείται ενόχληση των πουλιών στις περιοχές τροφοληψίας και ανάπαυσης επανειλημμένα τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά τη νύχτα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι παρανομούντες κυνηγούν σπάνια και απειλούμενα είδη (Καζαντζίδης, Αναγνωστοπούλου, Γεράκης, 1995). Τουρισμός σε προτατευόμενες περιοχές: Ο τουρισμός στη σημερινή του κλίμακα, δε φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προστατευόμενη περιοχή 7. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Πρόσχωση της λίμνης: Προκειμένου ν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόσχωσης της λίμνης θα πρέπει να εκτελεστούν έργα παγίδευσης του πυθμένιου υλικού του Στρυμόνα στην κοίτη του Ρούπελ, δηλαδή στα ανάντη της Κερκίνης, τα οποία θα προκαλέσουν σημαντική μείωση των φερτών που καταλήγουν στον ταμιευτήρα. Στη συνέχεια να γίνεται απομάκρυνση των φερτών υλών από τα σημεία παγίδευσής τους. Να γίνεται άρση των προσχώσεων που αποτίθενται στον πυθμένα της λίμνης Κερκίνης με μια βυθοκόρο και να χρησιμοποιείται η αργιλοϊλύς για βελτιώσεις του εδάφους στις παραλίμνιες εκτάσεις. Ανύψωση της στάθμη της λίμνης: Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού

18 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ θα πρέπει να περισταλεί ο χαρακτήρας της Κερκίνης ως ταμιευτήρα άρδευσης. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να γίνουν τα εξής: 1. Έργα ανακατασκευής των πεπαλαιωμένων δικτύων και συγκεκριμένα του χωμάτινου και εξαιρετικά υδροβόρου 2 ου αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας των Σερρών εκτάσεως στρ. (σχ.3) 2. Έργα άρδευσης με υπόγεια νερά καθώς υπάρχουν περιοχές όπου η στάθμη του υπόγειου υδροφορέα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. 3. Έργα ανακύκλωσης χρησιμοποίησης για άρδευση των νερών διήθησης από τα αναχώματα της Κερκίνης. Τα νερά αυτά μπορούν να αντλούνται από τις περιφερειακές τάφρους και να διοχετεύονται στις προσαγωγές διώρυγες άρδευσης. Ταυτόχρονα θα υποβαθμίζεται η στάθμη του φρεάτιου υδροφορέα στους παραλίμνιους οικισμούς, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους. 4. Έργα για ανακύκλωση των απορροών, οι οποίες μέσω της τάφρου Μπέλιτσας καταλήγουν στην κοίτη του Στρυμόνα στο τμήμα Αχινού (σχ.3). Με τα νερά αυτά μπορεί να υδροδοτηθεί μεγάλο τμήμα άλλου αρδευτικού δικτύου. Μεγάλη ανύψωση της στάθμης: Οι προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση αυτή είναι οι ακόλουθες: 1. Τόσο η ελληνική όσο και η βουλγαρική πλευρά οφείλουν να μην υπερβαίνουν τα όρια κατακράτησης και χρησιμοποίησης του νερού του Στρυμόνα. 2. Πρέπει να τεθούν νομοθετικά πλαίσια και διακρατικές συμφωνίες μεταξύ των χωρών αυτών για την ορθή διαχείριση των υδάτων του ποταμού Στρυμόνα. Καταστροφή παρυδάτιου δάσους: Θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του παρυδάτιου δάσους, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται από την ανύψωση της στάθμης της Κερκίνης και να μην κατακλύζεται από νερό. Για να επιτευχθεί αυτή η πρόταση θα πρέπει να κατασκευαστεί ανάχωμα περιμετρικά του δάσους, ώστε να απομονωθεί αυτό στο κέντρο της δελταϊκής πλατφόρμας και να μένει ανεπηρέαστο από τις πλημμύρες. Η κατασκευή ενός τέτοιου έργου τεχνικά είναι δυνατή αφού προηγουμένως έχει εξασφαλιστεί η διέλευση της κοίτης του Στρυμόνα έξω από τον πυρήνα του δάσους. Η αποτελεσματικότητα όμως της κατασκευής αυτής είναι

19 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ αμφίβολη λόγω των υδραυλικών συνθηκών. Επίσης αμφίβολη είναι και η αντοχή της σε περίπτωση εκδήλωσης μιας μεγάλης πλημμύρας από τον ποταμό. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει και ο κίνδυνος να εγκλωβιστεί το νερό μέσα στο δάσος και να δημιουργήσει μια λίμνη που αποστραγγίζεται πιο αργά από ότι αποστραγγίζεται σήμερα η δελταϊκή πλατφόρμα. Επιπλέον, μια τέτοια κατασκευή θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή. Θα μπορούσαν επίσης να κατασκευαστούν λουρονησίδες μέσα στο χώρο της δελταϊκής πλατφόρμας, δηλαδή υπερυψωμένα τμήματα που θα έχουν τη μορφή απλών αναχωμάτων με επιμήκη μορφή. Οι υπερυψωμένες ζώνες των αναχωμάτων της κοίτης του Στρυμόνα έχει παρατηρηθεί ότι έχουν πυκνή βλάστηση. Επομένως, με τον τρόπο που προτείνεται, όταν το νερό κατακλύει το δέλτα, τα κλαδιά των δένδρων αυτών θα μένουν έξω από το νερό και θα αποτελούν καταφύγιο για την ορνιθοπανίδα. Οι μικρές αυτές λουρονησίδες θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δάσος, ώστε να επεκτείνουν το βασικό πυρήνα του σημερινού δάσους. Μείωση έκτασης Δέλτα Στρυμόνα: Για τον περιορισμό του προβλήματος που αφορά στο Δέλτα του Στρυμόνα πρέπει κατά τη θερινή περίοδο να δεσμεύεται λιγότερο νερό για τις αρδεύσεις στην πεδιάδα των Σερρών γιατί εφόσον υπάρχει μεγαλύτερη παροχή θα μεταφέρεται και μεγαλύτερη ποσότητα φερτών υλών. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η διάβρωση της κοίτης του Στρυμόνα στα κατάντη του φράγματος. Φυσικά για την αποκατάσταση του Δέλτα απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα. Κίνδυνος πλημμύρας παραλίμνιων περιοχών: Για τις παραλίμνιες περιοχές μπορούν να γίνουν τα εξής: 1. Η άντληση του διηθούμενου νερού από τα αναχώματα θα μειώσει την τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων, η στάθμη των οποίων θα είναι χαμηλότερη από τη σημερινή στάθμη του φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα. 2. Η άντληση του υπόγειου νερού για τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής θα μειώσει ακόμα περισσότερο τη στάθμη του υπόγειου νερού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. Με τις παραπάνω προτάσεις το πρόβλημα των παραλίμνιων περιοχών μπορεί να λυθεί χωρίς να κατασκευαστεί στραγγιστικό δίκτυο (Ψιλοβίκος, 1994).

20 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ρύπανση ευτροφισμός: Οι εισροές στην Κερκίνη προέρχονται από τη λεκάνη απορροής του Στρυμόνα, ανάντη του Ρούπελ, κυρίως από το χώρο της Βουλγαρίας.Για ν αντιμετωπιστεί λοιπόν αποτελεσματικά το πρόβλημα της ρύπανσης θα έπρεπε να προωθηθεί η διακρατική συνεργασία. Να γίνει ολοκληρωμένος σχεδιασμός έργων αποφυγής ή περιορισμού της ρύπανσης στο σύνολο της λεκάνης απορροής (βιολογικοί καθαρισμοί κτλ) και να συναφθεί συμφωνία που θα ορίζει σαφώς τα όρια επιτρεπτής ρύπανσης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Βουλγαρία. Αποτελεσματική κρίνεται η εγκατάσταση ενός σύστηματος παρακολούθησης παραμέτρων ποιότητας και ποσότητας νερού το οποίο θα ελέγχεται από μια διακρατική επιτροπή. Γεωλογική αστάθεια Σεισμικός κίνδυνος: Για το σεισμικό κίνδυνο προτείνονται: 1. Η ενίσχυση της ασφάλειας των αναχωμάτων του ταμιευτήρα της Κερκίνης. 2. Να γίνεται κατάλληλη πρόβλεψη του σεισμικού κινδύνου σε περιπτώσεις σχεδιαζόμενων μεταβολών στη χωρητικότητά της λίμνης και στους ρυθμούς πλήρωσής της με νερό. 3. Να λαμβάνεται υψηλός συντελεστής ασφάλειας σε σεισμό, σε περίπτωση κατασκευής νέων έργων στην περιοχή (Ψιλοβίκος, 1994). 7.1 Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων που οφείλονται στις παράνομες ανθρώπινες δραστηριότητες Για να μετριαστούν τα προβλήματα από τις παράνομες ανθρώπινες δραστηριότητες θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη αστυνόμευση στην περιοχή και κυρώσεις για τους παρανομούντες. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σπουδαιότητα του υγροβιότοπου. Πιο συγκεκριμένα: Παράνομη υλοτομία στο παραποτάμιο δάσος: Μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί αρκετά οι περιπολίες του δασαρχείου με αποτέλεσμα να μειωθούν ως ένα βαθμό οι παρανομούντες. Αυτό βέβαια που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξάλειψη του φαινομένου είναι η πρόσληψη ακόμα περισσότερων φυλάκων και η χρηματοδότηση του Δασαρχείου Σιδη-

21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ροκάστρου ώστε να αποκτήσει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζονται για να κινούνται στην περιοχή (Καζαντζίδης, Αναγνωστοπούλου, Γεράκης, 1995). Παράνομη αλιεία: Ο αλιευτικός πλούτος της λίμνης Κερκίνης πρέπει να διαφυλαχτεί και να αυξηθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται : 1. Οριστική ρύθμιση του καθεστώτος αλιείας στη λίμνη Κερκίνη σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. 2. Μετά από εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης να γίνει επανεισαγωγή των εξαφανισθέντων ειδών ψαριών, ώστε να αποκατασταθεί η βιολογική ισορροπία του ιχθυοπληθυσμού και να αυξηθεί το εμπορεύσιμο αλίευμα. 3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα Εσωτερικά Υδάτινα Σώματα αστυνομεύονται από τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές. Η αστυνόμευση μιας λίμνης σαν την Κερκίνη με έκταση από τις Αστυνομικές Αρχές είναι ιδιαίτερα δύσκολη και αναποτελεσματική. Συνεπώς, θα μπορούσε να διοριστεί προσωπικό που θα ασχολείται αποκλειστικά με τη φύλαξη της λίμνης (Ταταράκης, 1995). Παράνομο κυνήγι: Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι οι εξής: 1. Επέκταση της απαγορευόμενης περιοχής και τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στα όρια της περιοχής αυτής. 2. Αύξηση των περιπολιών από το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου και κατά τις αργίες. 3. Θα μπορούσε πάντως να ενισχυθεί η Δασική Υπηρεσία με φύλακες (Καζαντζίδης, Αναγνωστοπούλου, Γεράκης, 1995). Παράνομη βόσκηση: Για την αντιμετώπιση της παράνομης βόσκησης στο παραποτάμιο δάσος θα μπορούσαν να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα: 1. Περίφραξη του παραποτάμιου δάσους. 2. Αποβολή των καταπατητών από το τμήμα του παραποτάμιου δάσους. 3. Περαιτέρω φύλαξη της περιοχής 4. Η βόσκηση, ιδιαίτερα κατά την άνοιξη, να ασκείται σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν αποικίες πουλιών (Καζαντζίδης, Αναγνωστοπούλου, Γεράκης, 1995).

22 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Παρά τις εντατικές ανθρωπογενείς επεμβάσεις στην περιοχή, η φύση κατάφερε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να διατηρήσει τον υγροβιότοπο που δημιουργήθηκε. Η δημιουργία του συγκεκριμένου τεχνικού έργου όχι απλώς δεν υπήρξε επιζήμια για την περιοχή, αντιθέτως συνέβαλε τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην συντήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Από τα εγγειοβελτιωτικά έργα που κατασκευάστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης, ένα σημαντικό όφελος που προέκυψε είναι ότι με την αποξήρανση των ελών της περιοχής εξαλείφθηκαν επικίνδυνες ασθένειες όπως η ελονοσία. Επιπλέον, η κατασκευή του τεχνητού ταμιευτήρα συνέβαλλε στην απορρόφηση των πλημμυρικών παροχών οι οποίες πλημμύριζαν τα σπίτια και τις διάφορες καλλιέργειες που υπήρχαν με συνέπεια την καταστροφή τους. Αναπτύχθηκε σημαντικά η γεωργία, η αλιεία, η κτηνοτροφία και ο τουρισμός στην περιοχή συμβάλλοντας έτσι στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων στην περιοχή είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός υγροβιότοπου διεθνούς σημασίας που προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar και αποδεικνύει περίτρανα ότι τα τεχνικά έργα παρόλο που αποτελούν επεμβάσεις στο περιβάλλον, εντούτοις υπάρχουν περιπτώσεις όπου λειτουργούν επικοδομητικά εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα οικονομική ανάπτυξη και οικολογική και περιβαλλοντική ισορροπία. 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Το περιβάλλον λοιπόν στην προοπτική της αειφορικής ανάπτυξης, μετατρέπεται σε εν δυνάμει πλεονέκτημα και αιτία για ανάπτυξη, μια και μπορεί να συντηρήσει μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες. Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη είναι ένα πολύτιμο οικοσύστημα με πλήθος αξιών. Συγκρατώντας τα νερά του Στρυμόνα και αποτρέποντας τον κίνδυνο πλημμύρας στο χαμηλότε-

23 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ρο τμήμα της πεδιάδας των Σερρών τόσο σε οικισμούς όσο και σε χωράφια δικαιολογεί τον αντιπλημμυρικό της ρόλο. Ταυτόχρονα, παρέχει νερό για άρδευση σε μεγάλο μέρος του νομού Σερρών, ο οποίος έχει έντονο γεωργικό χαρακτήρα και είναι από τους πιο παραγωγικούς νομούς της χώρας συντηρώντας την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής τονώνεται παραπάνω και από την ασχολία πολλών κατοίκων παραλίμνιων κοινοτήτων με το ψάρεμα, καθώς η λίμνη Κερκίνη είναι από τις πλουσιότερες σε ψάρια λίμνες στην Ελλάδα. Εκτός από τα παραπάνω, η ύπαρξη της λίμνης και της υγροτοπικής βλάστησης προσφέρει τροφή και καταφύγιο σε πολλά είδη της άγριας ζωής συντηρώντας ένα μοναδικό οικοσύστημα. Επίσης αποτελεί πόλο ανάπτυξης ήπιων οικολογικών τουριστικών δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό και στη ενίσχυση του εισοδήματος των κατοίκων. Η συμβολή λοιπόν της τεχνητής λίμνης στην αειφορική διαχείριση της λεκάνης απορροής είναι εξαιρετικά σημαντική. Πάντως η ίδρυση ενός κοινού φορέα διαχείρισης του νερού της λίμνης, η πιο συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με την σπουδαιότητα της, και όλες τις προαναφερθείσες αξίες της καθώς και η παράλληλη τεχνική επέμβαση ώστε ν αποφευχθούν προβλήματα όπως η πρόσχωσή της από τις φερτές ύλες που μεταφέρει ο ποταμός Στρυμόνας μειώνοντας έτσι το χρόνο ζωής της, θα πρέπει στο μέλλον ν αποτελέσουν προτεραιότητες για την συντήρηση και προστασία της λίμνης. Εξίσου σημαντικό είναι τέλος, το γεγονός ότι πολλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ξεκινούν από τη Βουλγαρία γι αυτό είναι αναγκαίο να συναφθεί μια διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η καλή ποιότητά του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Καζαντζίδης, Σ., Αναγνωστοπούλου, Μ. και Π.Α. Γεράκης, Προβλήματα 35 ελληνικών υγροτόπων και ενέργειες για την αντιμετώπισή τους: πρόγραμμα παρακολούθησης Υγροτόπων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη Μερτζιάνης, Χ., 200. Διαχείριση νερών ποταμού Στρυμόνα και λίμνης Κερκίνης για την

24 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ αρδευτική περίοδο 200. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, σελ. 28 Μήσιος, Μ., 199. Ισοζύγιο εισροών εκροών ταμιευτήρα Κερκίνης για την αρδευτική περίοδο 199. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, σελ. 27 Μπαμπατζιμόπουλος, Χρ., και Β. Αντωνόπουλος, Υδρολογικά στοιχεία της λίμνης Κερκίνης. Γεράκης Π.Α. (Συντ. Έκδ.), Προστασία και Διαχείριση των Ελληνικών Υγροτόπων, Πρακτ. Συνάντησης Εργασίας, WWF, Εργαστήριο Οικολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., I.U.C.N., Θεσσαλονίκη, σελ Μπαρτζούδης, Γ., Η Βελτίωση της λειτουργίας, ως ταμιευτήρα άρδευσης, της λίμνης Κερκίνης ώστε να εξυπηρετεί και άλλες λειτουργίες. ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη, σελ.90 Παπαφιλίππου - Πέννου, Ε., Δυναμική εξέλιξη και σύγχρονες εξωγενείς διεργασίες του υδρογραφικού συστήματος της ταφολεκάνης των Σερρών. Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, σελ. 24 Pyrovetsi, Myrto and Evanthia Papastergiadou, Biologicak conservation implications of water level fluctuations in a wetland of International Importance, Kerkini, Macedonia Greece. Environ Conserv. 19 (3): Πυροβέτση, Μ., Προβλήματα διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης. Πρακτ. Προγρ. Καταρτ.: Αειφορική διαχείριση του νερού της λίμνης Κερκίνης, Σέρρες, Σεπτ. 1995, έκδοση MedWet, Θεσσαλονίκη. σελ Ταταράκης, Ε., Αλιευτική διαχείριση της λίμνης Κερκίνης. Πρακτ. Προγρ. Καταρτ.: Αειφορική διαχείριση του νερού της λίμνης Κερκίνης, Σέρρες, Σεπτ. 1995, έκδοση MedWet, Θεσσαλονίκη. σελ Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).198στ. (Ομάδα εργασίας: Αριανούστου- Φαραγγιτάκη Μ., Χ. Βλάχος., Β. Hallman, Ι. Καπετανγιάννης, Α. Κοκκινάκης, Σ. Κοκκίνη Γκουσγκούνη, Ε. Λέτσιος και Ι. Μπαλάσης). Πρόγραμμα οριοθέτησης υγροβιοτόπων Συμβασης Ramsar. Υγροβιότοπος: Λίμνη Κερκίνη. ΥΠΕΧΩ- ΔΕ. Αθήνα Διευθύνσεις στο διαδίκτυο

Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Μηχ. Περ/ντος, ΤΕΕ/ΠΤ Μαγνησίας, Μέλος Αντιπρ., Επιμελήτρια της ΜΕ Περ/ντος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 2008 ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) Περιγραφή της περιοχής μελέτης Ως υγρά λιβάδια ή υγρολίβαδα χαρακτηρίζονται τα λιβάδια που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 4.1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (2000/60/ΕΚ)...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 4.1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (2000/60/ΕΚ)... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 8 3. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ... 10 3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 10 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 3.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη

Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη Το φράγμα στο Νεστόριο έχει προβληθεί ως ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις του ωστόσο, κοινωνικές και περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Προέλευση, Ταξινόμηση, Κατανομή, Αποθέματα, Υγρότοποι, Αξιοποίηση, ιαχείριση)

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Προέλευση, Ταξινόμηση, Κατανομή, Αποθέματα, Υγρότοποι, Αξιοποίηση, ιαχείριση) ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Προέλευση, Ταξινόμηση, Κατανομή, Αποθέματα, Υγρότοποι, Αξιοποίηση, ιαχείριση) Δρ. Θεόδωρος Σ. Κουσουρής Υδρο-περιβαλλοντολόγος Εισαγωγή Από πολύ παλιά ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα

Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα Κατασκευή µέγα-φραγµ φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα*. Η ΕΗ ΑΕ σχεδιάζει τη µετατροπή του µεγαλύτερου ποταµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΑ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΑ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΑ Εισαγωγή Συστατικό στοιχείο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προγράμματος LIFE είναι και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Μέσου και Άνω Αλιάκμονα: Κατασκευή του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ελαφιού

Αξιοποίηση Μέσου και Άνω Αλιάκμονα: Κατασκευή του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ελαφιού Αξιοποίηση Μέσου και Άνω Αλιάκμονα: Κατασκευή του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ελαφιού Δ. Γεωργιόπουλος Πολ. Μηχανικός, ΔΕΗ/ΔΑΥΕ/ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΠΡΟΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.2 ΚΥΡΙΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...8 1.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...8 1.5 ΘΕΣΗ...8 1.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...9 1.7 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...9

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΚΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. : 20320 Υπεύθυνη παρακολούθησης της πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 97 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης Προσδιορισμός του περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 1993 Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ιδρύθηκε το 1991 ύστερα από πρόταση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε προς την

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης»

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Λιβανίου Ιωάννας Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΟΦΑΡΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..σελ:2

Διαβάστε περισσότερα

Έργα και παρεμβάσεις στην Οροσειρά Ροδόπης

Έργα και παρεμβάσεις στην Οροσειρά Ροδόπης Έργα και παρεμβάσεις στην Οροσειρά Ροδόπης 1. Εισαγωγή Η Οροσειρά Ροδόπης αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα για την οικονομική συρρίκνωση και την ερήμωση της ελληνικής ορεινής ενδοχώρας. Μέχρι τα μέσα του

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η : 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2) ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3) ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ - ΙΣΜΑΡΙ ΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Συλαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 7.1 Διαχείριση φυσικών περιοχών Ο σεβασμός του ανθρώπου προς το περιβάλλον μέσα στο χρόνο έχει περάσει από διαδοχικά στάδια βαθμού εκτίμησης προς αυτό. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα