ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων ΚΤΕΛ εντός της πόλης των Σερρών και άλλα συγκοινωνιακά θέµατα. Στις Σέρρες και στο ιοικητήριο, σήµερα την 22 α του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 2/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 36, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας.Σ.) Μερετούδης ηµήτριος Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μηλίδης Θεόδωρος Αγοραστός Αγοραστός Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία Αναστασιάδης Ηλίας Μπόικος Αθανάσιος Αραµπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος Αρναούτογλου Φωτεινή Νιζάµης ηµήτριος Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σαραντίδου Ερµοφύλη Γκότσης Ηλίας Σούζας Ζαχαρίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ηµητρίου Ευστράτιος Στεργίου Νικόλαος ήµου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος ούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος ρίγκα Χρυσούλα Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος Ίντος ηµήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Βαλτσάνης ηµήτριος, 3. Μοσχολιός Ζωγράφος, 4. Νεράντζης Βασίλειος, 5. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

2 Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης ηµήτριος και Τσίµας Θωµάς. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: Αγοραστός Αγοραστός, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. ήµου Ιωάννης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 25ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Σαραντίδου Ερµοφύλη, αποχώρησαν µετά την ολοκλήρωση του 26ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 26 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από: α) την υπ αριθµ. 2219/ εισήγηση του Τµ. Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού και Συγκοινωνίας του ήµου, που έχει ως εξής: «Λαµβάνοντας υπ όψιν : 1. Τον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006, Άρθρο 75 υποτοµέας γ (θέµατα ποιότητας ζωής και εύρυθµης λειτουργίας πόλεων και οικισµών) παρ. 2 & 4 περί ρύθµισης θεµάτων της αστικής συγκοινωνίας και της κυκλοφορίας γενικά, καθώς και του Ν. 3852/10 άρθρο 94 παρ. 2, εδάφιο 17 περί αρµοδιοτήτων σε θέµατα µαζικής µεταφοράς, Ο καθορισµός των αστικών γραµµών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδροµής, των στάσεων και του τέρµατος των αντίστοιχων γραµµών, καθώς και ο καθορισµός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραµµών ανήκει στους ήµους. 2. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) Άρθρο 34 παρ. 13 Ν. 2396/1999. Για τον καθορισµό στις κατοικηµένες περιοχές των θέσεων στάσης, αφετηρίας ή στάθµευσης αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, τροχιοδροµικών οχηµάτων ως και επιβατηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ - ΑΓΟΡΑΙΩΝ). 3. Τα άρθρα 94 παρ. 2 περ. 17, τα άρθρα 186 & 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 4. Την υπ αρ. 1327/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας µε την οποία οι υπερκείµενες 2 & 3 αρµοδιότητες περιφερειών περιήλθαν, για την Περιφερειακή ενότητα Σερρών, στον Αντιπεριφερειάρχη. 5. Τον Ν. 2963/2001 Οργάνωση και λειτουργία των ηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία. 6. Τον Ν. 4199/2013 ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». Σε συνέχεια των παραπάνω και βάσει του αρ. 5 παρ.6 του Κανονισµού Λειτουργίας του ηµοτικού Συµβουλίου, σας υποβάλουµε:

3 1) Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο καταστηµαταρχών της περιοχής της Πλατείας Εµπορίου (Συνηµµένο έγγραφο µε 80 υπογραφές καταστηµαταρχών) µε αίτηµα την καθιέρωση στάσης υπεραστικών λεωφορείων στην πλατεία Εµπορίου στην διασταύρωση της πλατείας µε την Αν. Θράκης, όπου και λειτουργεί σήµερα παράνοµα. 2) Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο καταστηµαταρχών της περιοχής Παναγίτσας και επιβατών ΚΤΕΛ Ν. Σερρών, περιοχών Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου (Συνηµµένο έγγραφο µε µνεία και όχι προσωπικές υπογραφές 88 ατόµων) µε αίτηµα την καθιέρωση στάσης υπεραστικών λεωφορείων στη διασταύρωση των οδών Σπετσών και Κοµνηνών κατά την έξοδο προς Θεσ/νίκη, Ηράκλεια και Σιντική καθώς και στη συµβολή των οδών Κ. Αλεξανδρίδη και Κοµνηνών (πλατεία Παναγίτσας) κατά την είσοδο από Θεσ/νίκη, Ηράκλεια και Σιντική. 3) Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο πολιτών µε αίτηµα την καθιέρωση µόνιµης στάσης υπεραστικών λεωφορείων στη διασταύρωση των οδών Σπετσών και Κοµνηνών (Συνηµµένο έγγραφο µε 21 υπογραφές πολιτών) 4) Την µε αρ. πρωτ / αίτηση της δικηγόρου Μπάτζιου Ιωάννας ως εκπροσώπου των καταστηµαταρχών της οδού Μ. Αλεξάνδρου και Φιλίππου, σχετική µε την ισχύ της στάσης του υπεραστικού λεωφορείου επί της συµβολής των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Φιλίππου καθώς και τη µε αριθ. πρωτ / εξώδικη δήλωση της ίδιας δικηγόρου περί τήρησης της εν λόγω στάσης από τα µέσα µαζικής µεταφοράς (Συνηµµένο έγγραφο µε 22 υπογραφές καταστηµαταρχών). 5) Την µε αρ.πρωτ. 4955/ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Σερρών περί χωροθέτησης της στάσης του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Σερρών στην συµβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Φιλίππου. Ακόµη, στο πλαίσιο της παρουσίασης της πληθώρας των αιτηµάτων πολιτών και φορέων για τη χωροθέτηση στάσεων και τον καθορισµό δροµολογίων, αναφέρουµε σχετικά έγγραφα που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία: 1. Το µε αρ. πρωτ. 437/ έγγραφο του υπεραστικού ΚΤΕΛ που κοινοποιήθηκε στο ήµο Σερρών και έλαβε τον αρ. πρωτ / περί της κίνησης των λεωφορείων της εταιρίας εντός της πόλης των Σερρών. 2. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο της /νσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών περί χωροθέτησης νέας στάσης λεωφορείων ΚΤΕΛ Ν.Σερρών επί της οδού Μεραρχίας 65, που έλαβε τον αρ.πρωτ / (κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου του υπεραστικού ΚΤΕΛ µε αρ. πρωτ. 430/ ). 3. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο της /νσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που διαβίβασε το ανωτέρω έγγραφο (1) µε συνηµµένους δύο χάρτες δροµολογίων και έλαβε τον αρ. Πρωτ / Το µε αρ. πρωτ. 1216/19/ΤΠ/ έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικό µε την γνωµοδότηση του ήµου για την Έγκριση των θερινών δροµολογίων του ΚΤΕΛ Σερρών ισχύος από 01/07 έως 30/09/13 και έλαβε τον αρ. πρωτ / Το µε αρ. πρωτ. 562/ έγγραφο του υπεραστικού ΚΤΕΛ προς την τροχαία Σερρών και την /νση Συγκοινωνιών της ΠΕ Σερρών, µε κοινοποίηση στον ήµο Σερρών και 49159/ µε θέµα τα δροµολόγια των λεωφορείων από τον σταθµό του ΚΤΕΛ προς τους προορισµούς των ήµων Σιντικής, Ηράκλειας και προς Θεσσαλονίκη αλλά και την είσοδο των δροµολογίων από την Θεσσαλονίκη, από περιοχή Σιντικής και Ηράκλειας. 6. Το µε αρ. πρωτ. 35/ έγγραφο της Τοπ. Κοινότητας Άνω Καµήλας περί κοινοποίησης της µε αρ.6/2013 απόφαση του Συµβουλίου Τ.Κ. Άνω Καµήλας µε ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ

4 αρ.πρωτ / σχετικά µε επεκτάσεις της αστικής συγκοινωνίας στον οικισµό Άνω Καµήλας. 7. Το µε αρ. πρωτ. 17/ έγγραφο της Τοπ. Κοινότητας Μονοκκλησιάς περί κοινοποίησης της µε αρ.5/2013 απόφαση του Συµβουλίου Τ.Κ. Μονοκκλησιάς µε αρ.πρωτ / σχετικά µε επεκτάσεις της αστικής συγκοινωνίας στον οικισµό Μονοκκλησιάς. 8. Το µε αρ. πρωτ. 54/ έγγραφο της Τοπ. Κοινότητας Προβατά περί κοινοποίησης της µε αρ.3/2013 απόφαση του Συµβουλίου Τ.Κ. Προβατά µε αρ.πρωτ / σχετικά µε επεκτάσεις της αστικής συγκοινωνίας στην Τοπική Κοινότητα Προβατά. 9. Το µε αρ. πρωτ. 567/ έγγραφο του υπεραστικού ΚΤΕΛ προς την /νση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών µε κοινοποίηση στον ήµο Σερρών µε αρ. πρωτ / σχετικά µε τις στάσεις της εταιρίας και τον εξοπλισµό αυτών στην Ενότητα Μητρουσίου. 10. Την υπ' αρ. 698/2013 Α..Σ µε την οποία προτείνεται στο Περιφερειακό Συµβούλιο ο χαρακτηρισµός της περιοχής Άνω Καµήλας, Μονοκκλησιάς, Προβατά, Βαµβακιάς και Αναγέννησης, ως αστικής. 11. Την µε αρ. πρωτ /1214/ εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών σχετική µε την επέκταση της αστικής περιοχής µε σκοπό την δηµιουργία αστικών γραµµών στις Τ.Κ. Άνω Καµήλας, Μονοκκλησιάς, Προβατά, Βαµβακιάς και Αναγέννησης. 12. Την µε αρ. πρωτ /1028/ απαντητική επιστολή του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου. Επί των παραπάνω θεµάτων η υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη, το γεγονός ότι στην πόλη υλοποιούνται σειρά έργων και δροµολογούνται επίσης νέες παρεµβάσεις που µεταβάλουν τις οδικές και άλλες συνθήκες, τις κυκλοφοριακές συνθήκες όπως αυτές διαµορφώθηκαν και διαµορφώνονται από την αυθαίρετη µεν αλλά καθιερωµένη πρακτική των φορέων να χρησιµοποιούν γραµµές και στάσεις που δεν έχουν αδειοδοτηθεί, τα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα που (όπως ισχυρίζονται οι καταστηµατάρχες) θα προκύψουν µε την τροποποίηση κάποιων γραµµών και στάσεων του ΚΤΕΛ, την ανάγκη διαλόγου µε το σύνολο των εµπλεκοµένων στην µαζική µεταφορά για την επίλυση των ζητηµάτων που προέκυψαν µε την έναρξη της λειτουργίας του νέου σταθµού του υπεραστικού ΚΤΕΛ, την ανάγκη ελάφρυνσης των κεντρικών περιοχών της πόλης από την παρουσία µεγάλων οχηµάτων για την εύρυθµη και ασφαλή κυκλοφορία εντός του αστικού ιστού, την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το δηµόσιο συµφέρον και τη νοµιµότητα των διαδικασιών προτείνει: α) Την απόρριψη του αιτήµατος των καταστηµαταρχών της περιοχής της Πλατείας Εµπορίου, δεδοµένης της πρόσφατα εκδοθείσας απόφασης της Π.Ε. Σερρών αλλά και της διάθεσης άλλης µερίδας πολιτών για προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του ήµου Σερρών σε περίπτωση µη τήρησης της τελευταίας. β) Την µη ικανοποίηση του αιτήµατος των καταστηµαταρχών της περιοχής της Πλατείας Παναγίτσας διότι η διαδροµή που εξυπηρετεί τις εν λόγω στάσεις και που αυθαίρετα τείνει να καθιερωθεί είναι επισφαλής και δηµιουργεί προβλήµατα τόσο ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ

5 στις στάσεις όσο και στην έξοδο στην οδό Βενιζέλου. Η κυκλοφορία στην οδό Βενιζέλου ανακόπτεται από βαρέα οχήµατα σε τρία διαδοχικά σηµεία της, στις διασταυρώσεις µε 8ης Μαΐου, Σπετσών και Κοσµά Αλεξανδρίδη. Στην περίπτωση που θα καθιερωθεί δροµολόγιο του υπεραστικού ΚΤΕΛ από τον σταθµό της Απαµείας προς Σιδηρόκαστρο και Ηράκλεια µέσω της Βενιζέλου η πρότασή µας είναι έξοδος σε αυτήν να γίνεται από την οδό 8ης Μαΐου που αποτελεί το µόνο σηµατοδοτούµενο κόµβο και µε καλύτερα γεωµετρικά χαρακτηριστικά. γ) Την δηµιουργία µιας επιτροπής συγκοινωνιακών υποθέσεων, µε την συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων, των υπηρεσιών και εκπροσώπων των πολιτικών παρατάξεων, για µια ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του συνόλου των θεµάτων που αναφέρθηκαν (δροµολόγια, στάσεις και εν γένει την παροχή συγκοινωνιακού έργου και την βιωσιµότητα του στην περιοχή των Σερρών). Κατόπιν των παραπάνω και δεδοµένου ότι είναι υπό διαµόρφωση η προκήρυξη µελέτης στρατηγικού σχεδιασµού αστικής κινητικότητας στην πόλη των Σερρών, στα πλαίσια της οποίας θα µελετηθεί το αντικείµενο της µαζικής µεταφοράς στον αστικό και υπεραστικό ιστό της πόλης των Σερρών και θα υπάρξουν προτάσεις επίλυσης των όποιων προβληµάτων, η υπηρεσία µας παρακαλεί τους εµπλεκόµενους φορείς αλλά και τις οµάδες των πολιτών που θεωρούν ότι θίγονται από τις τροποποιήσεις (µετακινήσεις καταργήσεις) των στάσεων και των δροµολογίων των παρόχων µαζικής µεταφοράς να κάνουν υποµονή και να περιµένουν να εφαρµοσθεί η λύση που θα προκύψει», β) την προφορική εισήγηση του αντιδηµάρχου Καθηµερινότητας κ. Καλαϊτζίδη Βασιλείου, σύµφωνα µε την οποία: - απορρίπτεται το αίτηµα καταστηµαταρχών της περιοχής Πλ. Εµπορίου για καθιέρωση στάσης υπεραστικών λεωφορείων στην διασταύρωση της πλατείας Εµπορίου µε την οδό Αν. Θράκης, και προτείνεται να ισχύσει η στάση του υπεραστικού λεωφορείου επί της συµβολής των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Φιλίππου, η οποία και έχει χωροθετηθεί µε την υπ' αριθµ. 4955/ απόφαση του αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Σερρών, - γίνεται δεκτό το αίτηµα καταστηµαταρχών της περιοχής Παναγίτσα και επιβατών του ΚΤΕΛ Ν. Σερρών των περιοχών Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου για την καθιέρωση στάσης υπεραστικών λεωφορείων στην διασταύρωση των οδών Σπετσών και Κοµνηνών, - προτείνεται η χωροθέτηση νέας στάσης λεωφορείων ΚΤΕΛ Ν. Σερρών επί της οδού Μεραρχίας 65, και γ) την προφορική πρόταση του ηµ. Συµβούλου κ. Ηλία Γκότση, σύµφωνα µε την οποία προστίθεται στην εισήγηση του αντιδηµάρχου κ. Καλαϊτζίδη Βασιλείου και η πρόταση για νόµιµη λειτουργία της στάσης υπεραστικών λεωφορείων στην Πλ. Εµπορίου µε παράλληλη µετατόπισή της από την διασταύρωση της πλατείας Εµπορίου µε την οδό Αν. Θράκης, προκειµένου να εξυπηρετηθούν καταστηµατάρχες και πολίτες χωρίς να δηµιουργείται πρόβληµα στην κυκλοφορία, και σχετική συζήτηση,

6 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Γνωµοδοτεί: - απορρίπτει το αίτηµα καταστηµαταρχών της περιοχής Πλ. Εµπορίου για καθιέρωση στάσης υπεραστικών λεωφορείων στην διασταύρωση της πλατείας Εµπορίου µε την οδό Αν. Θράκης, και προτείνει να ισχύσει η στάση του υπεραστικού λεωφορείου επί της συµβολής των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Φιλίππου, η οποία και έχει χωροθετηθεί µε την υπ' αριθµ. 4955/ απόφαση του αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Σερρών, - αποδέχεται το αίτηµα καταστηµαταρχών της περιοχής Παναγίτσα και επιβατών του ΚΤΕΛ Ν. Σερρών των περιοχών Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου και προτείνει την καθιέρωση στάσης υπεραστικών λεωφορείων στην διασταύρωση των οδών Σπετσών και Κοµνηνών, - προτείνει τη χωροθέτηση νέας στάσης λεωφορείων ΚΤΕΛ Ν. Σερρών επί της οδού Μεραρχίας 65. Στην απόφαση αυτή µειοψήφισαν οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: - Μπόικος Αθανάσιος, Νιζάµης ηµήτριος, Στεργίου Νικόλαος, Χασαπίδης Κων/νος και Σαραντίδου Ερµοφύλη, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας. - Μηλίδης Θεόδωρος, Αναστασιάδης Ηλίας, Γκότσης Ηλίας, ινάκης Κων/νος, Ίντος ηµήτριος, Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, ρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου Σταλακτή και Χρυσανθίδης Βασίλειος, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της πρότασης του ηµ. Συµβούλου κ. Ηλία Γκότση. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Όπως υπογράφουν στο πρακτικό Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ. Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 83 / 2014 ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω10-38Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω10-38Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 17-04-2013 Αριθµ. Απόφασης: 256 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προµηθειών για

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Προσωρινές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 20-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 36476 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής Αργοστόλι 26-4-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 4ο: Χαρακτηρισµός νέας αστικής περιοχής, στην πόλη του Τυρνάβου- Αµπελώνα- Βρυοτόπου για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 827/2011 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθµ. 15/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου εσκάτης. Αριθµ. Απόφασης: 166/2015 Θ Ε Μ Α: Ψήφιση Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων. Στη εσκάτη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 286 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 424 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 4 ο : Επέκταση αστικής περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ Α/ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ Αργοστόλι 3-7-2012 Αριθ. Πρωτ.: 26030 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/19-09-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 387/2012 ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές (Π.Χ.) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα