ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα 1"

Transcript

1 Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Γνωμοδότηση επί του Β1 Σταδίου της Μελέτης Αξιολόγησης, Αναθεώρησης & Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γνωμοδότηση επί του Β1 Σταδίου της Μελέτης Αξιολόγησης, Αναθεώρησης & Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σεπτέμβριος 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Παρατηρήσεις επί της Αξιολόγησης-Αναθεώρησης- 5 Εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ Γενικές Παρατηρήσεις Παρατηρήσεις ανά σελίδα επί της ΚΥΑ Σελίδα 1

3 1. Εισαγωγή Το εν λόγω κείμενο αφορά τη γνωμοδότηση του ΟΛΚ ΑΕ επί του Β1 Σταδίου του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Σχεδιασμού. Τον Απρίλιο του 2012 ξεκίνησε από τη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΑΠΕΝ η διαδικασία Αξιολόγησης-Αναθεώρησης-Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ. Μετά την ολοκλήρωση του παρόντος Σταδίου (Β1 Στάδιο), ακολουθεί το Β2 Στάδιο που περιλαμβάνει την οριστικοποίηση των παραδοτέων του Β.1 Σταδίου, βάσει των κατευθύνσεων που θα δοθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Υπουργείο) μετά και τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων (συμπεριλαμβανομένου και του ΤΕΕ-ΑΜ). Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ. Τέλος, το ΠΠΧΣΑΑ θα εγκριθεί με Απόφαση του Υπουργού ΠΑΠΕΝ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Θα πρέπει λοιπόν να τονιστεί η σημαντικότητα της εν λόγω διαβούλευσης, καθώς ο Χωροταξικός Σχεδιασμός και δη τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, αποτελούν υπερκείμενη βαθμίδα σχεδιασμού που ορίζουν τις γενικές χωρικές και αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την εκάστοτε περιοχή, όπου όλα τα υποκείμενα σχέδια χωρικού σχεδιασμού οφείλουν να εναρμονιστούν με τις κατευθύνσεις που τίθενται. Το συγκεκριμένο πλαίσιο δηλαδή θα αποτελέσει τη βάση του σχεδιασμού για τα επόμενα 15 τουλάχιστον χρόνια, βάσει του οποίου θα σχεδιαστούν συν τοις άλλοις και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Νέας Προγραμματικής Περιόδου Σελίδα 2

4 Επιπροσθέτως, είναι γνωστό ότι η χωροταξική πολιτική συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή πολιτική και ουσιαστικά η πρώτη, αποτελεί την χωρική και φυσική έκφραση της δεύτερης. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια μεταξύ χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα καθορίζει τους Στρατηγικούς Αναπτυξιακούς Στόχους της, τις επιμέρους πολιτικές αλλά και την κατανομή των χρηματοδοτήσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ο Ν.2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη κλπ) (ΦΕΚ 207 Α ), διαμόρφωσε το πλαίσιο για τον ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό. Σε εκτέλεση του νόμου αυτού, εγκρίθηκαν το 2003 τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), στη συνέχεια το 2008 το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΣΧΣΑΑ) και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το 2009 τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό και την Βιομηχανία. Καθίσταται λοιπόν προφανές, ότι τα εγκριθέντα κατά το 2003 Περιφερειακά Πλαίσια, δεν συμπεριλαμβάνουν στα κείμενά τους τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις των παραπάνω προγραμματικών κειμένων. Παρατηρείται συνεπώς αρχικά το χρονικά ανακόλουθο φαινόμενο της έγκρισης των Περιφερειακών Χωροταξικών πριν την έγκριση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου αλλά και των Ειδικών Χωροταξικών σε κρίσιμους για την Εθνική Οικονομία Τομείς, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το αρ. 8 παρ.2 του Ν.2742/99 «τα Περιφερειακά πλαίσια θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και να εξειδικεύουν και συμπληρώνουν τις βασικές προτεραιότητες και επιλογές τους». Καθίσταται λοιπόν προφανής η αναγκαιότητα αξιολόγησης και αναθεώρησης του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ και η εναρμόνισή του στα νέα θεσμικά και αναπτυξιακά δεδομένα. Εξάλλου, στο προτεινόμενο Σχέδιο ΥΑ σελ 184, αναφέρονται τα εξής: Σελίδα 3

5 «Κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης στο χώρο της Περιφέρειας ΑΜΘ, εμφανίζεται, ως ζητούμενο και των προδιαγραφών εκπόνησης της πρότασης αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ, η ανάγκη εξειδίκευσης, συμπλήρωσης ή και μερικής τροποποίησης των κατευθύνσεων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τους περιορισμούς και τις ειδικότερες συνθήκες του χώρου της Περιφέρειας, όπως αναδεικνύονται από τη λεπτομερέστερη κλίμακα προσέγγισης της μελέτης του ΠΠΧΣΑΑ. Επιπλέον, η εξειδίκευση και συμπλήρωση των κατευθύνσεων του εθνικού επιπέδου υπαγορεύεται και από την απαίτηση ενσωμάτωσης νεότερων σχεδιασμών και πολιτικών, πρόσφατων μελετών αναπτυξιακού / χωροταξικού / περιβαλλοντικού χαρακτήρα, καθώς και από τις προτεραιότητες χωρικής οργάνωσης, ανάπτυξης των παραγωγικών τομέων και προστασίας του περιβάλλοντος όπως προσδιορίζονται στο πρότυπο χωρικής οργάνωσης και το σύνολο των άρθρων της παρούσας απόφασης» Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, υπογραμμίζεται επιπλέον η δυνατότητα αναθεώρησης και συμπλήρωσης των όσων προβλέπονται στα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (Γενικό και Ειδικά) αλλά και ενσωμάτωσης νέων προοπτικών και δυνατοτήτων που δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Στην κατεύθυνση αυτή, γίνονται και οι παρατηρήσεις από μέρους του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ώστε να προστεθούν σημεία που έχουν παραληφθεί και να συμπληρωθούν/διορθωθούν άλλα που δεν έχουν αξιολογηθεί σωστά. Ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένου τεύχους που να εμπεριέχει τη δυναμική και όλες τις προοπτικές που διαφαίνονται από τη λειτουργία των λιμένων. Στόχος είναι η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας και η ενίσχυση των δυνατών της σημείων. Συνεπώς, ζητείται η επαναδιατύπωση κάποιων σημείων της μελέτης, η διόρθωση αλλά και η προσθήκη σημείων που κρίνονται εξόχως σημαντικά για την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Περιφέρειας ΑΜΘ. Σελίδα 4

6 2. Παρατηρήσεις επί της Αξιολόγησης-Αναθεώρησης-Εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ 2.1 Γενικές Παρατηρήσεις Κρίνεται απαραίτητη η απλούστευση της δομής του κειμένου, με σκοπό τη μείωση του όγκου και την αποφυγή επανάληψης των δεδομένων. Σε πολλά σημεία της μελέτης υπάρχουν αντικρουόμενες τοποθετήσεις και αντιφάσεις. Προτείνεται η διόρθωσή τους. Προτείνεται να διορθωθεί, σε όλα τα σημεία όπου αναφέρεται, ο οδικός άξονας Καβάλα-Σέρρες σε Καβάλα-Δράμα-Σέρρες (Ε61). Ο εν λόγω άξονας συμπεριλαμβάνεται στον Κανονισμό 1315/2013 της ΕΕ και δημιουργεί σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για την ευρύτερη περιοχή αλλά και για το λιμένα Φίλιππος Β ειδικότερα διότι ενώνεται με τα Διευρωπαϊκά Μεταφορικά Δίκτυα (κύριο Διευρωπαϊκό Διάδρομο: Orient /East Med). Η σιδηροδρομική σύνδεση του εμπορευματικού λιμένα Φίλιππος Β με τους Τοξότες αποτελεί έργο Α Προτεραιότητας σε επίπεδο υλοποίησης έργων και θα πρέπει να υπογραμμιστεί σε όλα τα αντίστοιχα σημεία τόσο της μελέτης όσο και της ΚΥΑ. Οι λόγοι που το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο υψίστης σημασίας και προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι: Σελίδα 5

7 Αποτελεί ώριμο έργο καθώς την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται στη φάση των Οριστικών Μελετών και έχει εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Δεν αποτελεί ιδιαίτερα δαπανηρό έργο που να απαιτεί μεγάλη χρηματοδότηση δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της χώρας την παρούσα περίοδο. Αποτελεί έργο που αφορά Λιμένα Διεθνούς Ενδιαφέροντος & Λιμένα ενταγμένο στο εκτεταμένα Διευρωπαϊκό Δίκτυο ΤΕΝ-Τ. Δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για το λιμένα ενισχύοντας τη δυναμική του δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη και στην αναπτυξιακή διαδικασία της ευρύτερης περιοχής. Ενισχύεται ο ρόλος της Καβάλας ως κόμβος συνδυασμένων μεταφορών. Ενισχύεται η δυνατότητα ένταξης του λιμένα σε έναν από τους σημαντικότερους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, «Συνδέοντας την Ευρώπη CEF». Προτείνεται να τονιστεί περισσότερο η προοπτική του τουρισμού κρουαζιέρας και η αναγκαιότητα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την ενίσχυσή της και για την ένταξη της περιοχής στα Διεθνή Δίκτυα Κρουαζιέρας. Ακολουθεί πίνακας με την κίνηση των κρουαζιερόπλοιων την τελευταία τριετία. Πίνακας 1: Επιβατική Κίνηση Κρουαζιερόπλοιων στον λιμένα της Καβάλας «Απόστολος Παύλος» Σελίδα 6

8 Να σημειωθεί ότι οι Λιμένες της Καβάλας δύνανται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τον λιμένα της Θεσσαλονίκης (κεντρικό διευρωπαϊκό δίκτυο-λιμένας κορμού), ο οποίος παρουσιάζει θέματα επάρκειας χώρου, βρίσκεται σε μικρή χρονοαπόσταση και συνδέονται μεταξύ τους με την Εγνατία Οδό. Με ποιο κριτήριο προγραμματίζεται και προωθείται η δημιουργία πλωτού τερματικού σταθμού εκφόρτωσης, αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόλπο της Καβάλας; Η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει στην Οδηγία Seveso II και θα αποτελεί την τέταρτη μονάδα στην περιοχή που εμπίπτει στην προαναφερόμενη Οδηγία, δημιουργώντας σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις και επιπτώσεις στην περιοχή. Μάλιστα, στη σελ 108 της ΥΑ αναφέρεται ρητά το εξής: «Ενδεικτικά αναφέρεται η προοπτική κατασκευής δύο σταθμών υγροποίησης φυσικού αερίου, ενός υπεράκτιου στην Αλεξανδρούπολη και ενός στην περιοχή του νέου λιμένα της Καβάλας από τη ΔΕΠΑ. Οι υποδομές αυτές μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή, η χωροθέτησή τους όμως χρειάζεται να σταθμιστεί με αυστηρά κριτήρια ως προς τον περιορισμό των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων στις αντίστοιχες θαλάσσιες περιοχές. Αν και τα έργα αυτά εντάσσονται σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, η εκτιμώμενη επιβάρυνση (ιδιαίτερα στην περίπτωση της Καβάλας), αποκτά σωρευτικά χαρακτηριστικά, δεδομένης της παρουσίας πολλών οχλουσών δραστηριοτήτων, πολλές εκ των οποίων εμπίπτουν και στην Οδηγία Seveso». Τίθεται λοιπόν το ερώτημα τι χαρακτήρα θα έχει η περιοχή της Καβάλας και ποια θα είναι η αναπτυξιακή της φυσιογνωμία, καθώς προτείνονται δραστηριότητες που συγκρούονται μεταξύ τους και που είναι δύσκολο να συνυπάρξουν. Εν τέλει, θα αποτελεί διαμετακομιστικό κέντρο, ενεργειακό κέντρο, πύλη τουρισμού, κέντρο έρευνας και καινοτομίας; Επίσης, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η δημιουργία πλωτού σταθμού αποθήκευσης στον κόλπο της Καβάλας υποβαθμίζει περιβαλλοντικά και αισθητικά την περιοχή και αποδυναμώνει την προοπτική δημιουργίας διαμετακομιστικού-εμπορευματικού κέντρου στο λιμάνι Φίλιππος Β της Καβάλας. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται να τονιστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των αποθηκευτικών δυνατοτήτων των Σελίδα 7

9 παλαιών κοιτασμάτων στη Νότια Καβάλα. Η συγκεκριμένη πρόταση μάλιστα προτείνεται να τονιστεί περισσότερο διότι η υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου αποτελεί την επιλογή με τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. Προτείνεται να τονιστεί περισσότερο ο ρόλος και των άλλων δύο λιμένων του ΟΛΚ καθώς ο μεν Λιμένας Κεραμωτής αποτελεί τον κύριο λιμένα μετάβασης στο νησί της Θάσου ο δε Λιμένας Ελευθερών παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές σε περιφερειακό επίπεδο, λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών και θέσης. Εξάλλου, τα τέσσερα λιμάνια της περιοχής αποτελούν ενιαίο λιμενικό σύστημα με διακριτούς ρόλους των επιμέρους λιμένων. Ενδεικτικά παρατίθενται κάποια στοιχεία κίνησης για το λιμένα της Κεραμωτής. Πίνακας 2: Διακίνηση επιβατών και οχημάτων στη γραμμή Κεραμωτή-Λιμένας ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΛΙΜΕΝΑΣ ΔΙΚ. ΤΡΙΚ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑ I.X ΣΥΝΟΛΟ Να τονιστεί η αναγκαιότητα δημιουργίας νέας σιδηροδρομικής γραμμής (διπλή και ηλεκτροκίνητη υψηλών ταχυτήτων) που να συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα ελληνοτουρκικά σύνορα (Σιδηροδρομική Εγνατία). Στο δίκτυο αυτό θα ενώνεται η σιδηροδρομική γραμμή Ν. Καρβάλη Τοξότες που εξυπηρετεί τον εμπορευματικό λιμένα Φίλιππος Β. Το εν λόγω έργο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, αν και δεν υπάρχει ωριμότητα σε επίπεδο μελετών και τοποθετείται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, διότι αφενός το δίκτυο κρίνεται ανεπαρκές και απαρχαιωμένο και χρήζει εκσυγχρονισμού και αφετέρου, δημιουργούνται σημαντικές προοπτικές τόσο σε επίπεδο συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, όσο και σε επίπεδο προσβασιμότητας επισκεπτών μειώνοντας δραματικά τις χρονοαποστάσεις. Προτείνεται ο χαρακτηρισμός των κάθετων αναπτυξιακών αξόνων (Καβάλα-Δράμα-Σέρρες (Προμαχώνας) και (Κομοτηνή-Νυμφαία) ως Σελίδα 8

10 πρωτεύοντες αναπτυξιακοί άξονες, που δρουν συμπληρωματικά με τον αναπτυξιακό άξονα Ανατολή-Δύση. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι άξονες είναι ενταγμένοι και στο εκτεταμένο δίκτυο. Είναι γενικώς παραδεκτό, ότι με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ε.Ε. και ουσιαστικά την κατάργηση των συνόρων και την ενίσχυση της χωρικής συνέχειας, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος στις άλλοτε απομονωμένες και υποβαθμισμένες περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων, να διαδραματίσουν ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, λειτουργώντας ως πόλοι και υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων, επενδύσεων και αναπτυξιακών διαδικασιών εν γένει. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ε.Ε., η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απέκτησε Βαλκανική ενδοχώρα, που ιστορικά αποτελούσε σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιοχή. Οι συγκοινωνιακοί και αναπτυξιακοί άξονες από τα Ανατολικά Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες χώρες με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παρουσιάζουν ήδη έντονη δυναμική, που έχει αλλάξει άρδην τα μέχρι τώρα δεδομένα και αναπτύσσονται με υψηλούς ρυθμούς. Δημιουργείται έτσι μία ενιαία αγορά με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ κρίσιμης σημασίας είναι και η λειτουργία των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού στις περιοχές της Εξοχής και του Εχίνου, ο οποίος προχωρεί σε βάθος στην Βαλκανική ενδοχώρα. Ωστόσο, ορθώς οι δύο συγκεκριμένοι χαρακτηρίζονται δευτερεύοντες. Η ιεράρχηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων προτείνεται να γίνει για το σύνολο της Περιφέρειας και όχι να δημιουργούνται περιοχές δύο ταχυτήτων με χωρικές και αναπτυξιακές ασυνέχειες στο εσωτερικό της. Προτείνεται λοιπόν η αναδιατύπωση των δύο προτεραιοτήτων με αποφυγή χωρικών ομαδοποιήσεων (παρατήρηση επί της μελέτης, σελ. 139). Δεν αναφέρεται ότι η Καβάλα αποτελεί την Έδρα της 2 ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Σερρών, Καβάλας, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας και Πιερίας. Σελίδα 9

11 Προτείνεται να γίνει αναφορά στο νέο πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού «Ν.4269/2014: Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη» (αν και αναμένονται ακόμα οι προδιαγραφές των μελετών που θα εκπονηθούν εις το εξής και εικάζεται ότι θα αποσυρθεί). Εντούτοις, προτείνεται έστω και μέσα σε παρένθεση, να αναφέρεται η νέα ονομασία των πολεοδομικών σχεδίων πχ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (ΤΧΣ ή ΕΧΣ). «Όσον αφορά στην Εθνική πολιτική Λιμένων, στην πολυκριτηριακή ανάλυση βάσει της οποίας γίνεται ιεράρχηση των αναγκών για την επιλογή λιμένων για τους οποίους είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι υποδομές, η Αλεξανδρούπολη εμφανίζεται ως Λιμένας με έργα Άμεσης Προτεραιότητας, σε σχέση με την Καβάλα που εμφανίζεται ως Λιμένας με έργα Ενδιάμεσης Προτεραιότητας. Το σημείο αυτό εξετάζεται σε σχέση με το ΓΠΧΣΑΑ και με την ωριμότητα των διαφόρων μελετών, ώστε να υπάρξει μια συμπληρωματικότητα μεταξύ των λιμένων που διεκδικούν διεθνή ρόλο στην περιοχή». Σύμφωνα με τον πίνακα Π3: Πολυκριτηριακή Ανάλυση των Λιμένων Κατηγοριών Κ1, Κ2, Κ3 του Παραρτήματος της Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων , η διαφοροποίηση σε Έργα Άμεσης και Ενδιάμεσης Προτεραιότητας στους δύο λιμένες έγκειται στην ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων. Οπότε, προτείνεται η εξίσωση στην ιεράρχηση αναγκαιότητας των έργων σε επίπεδο Χωροταξικού Σχεδιασμού (ο οποίος έχει χρονικό ορίζοντα δεκαπενταετίας) και στη συνέχεια, ο Αναπτυξιακός Προγραμματισμός θα ενσωματώσει την «ωριμότητα» των έργων προς χρηματοδότηση. Επιπροσθέτως, Θα πρέπει να εκτιμηθούν οι δυνατότητες κατασκευής τεχνικών έργων στα λιμάνια της Περιφέρειας σε σχέση με τον τύπο των πλοίων που μπορούν να φιλοξενήσουν (όπως ορθά αναφέρεται στη σελ. 79 της ΥΑ, ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ). Πιο συγκεκριμένα, τα σύγχρονα πλοία μεταφοράς containers ή χύδην φορτίου απαιτούν σημαντικά βάθη τα οποία διαθέτει το εμπορικό λιμάνι της Καβάλας και τα οποία δεν μεταβάλλονται, ελλείψει προσχώσεων στην περιοχή. Επιπλέον, όσον αφορά στην επιβατική- τουριστική κίνηση, τα σύγχρονα πλοία κρουαζιέρας απαιτούν μεγάλα βάθη και μήκη κρηπιδωμάτων που διαθέτει το επιβατικό λιμάνι της Καβάλας, το οποίο αποτελεί τον τελευταίο σταθμό πριν την Κων/πολη και τον πρώτο σταθμό μετά το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης Σελίδα 10

12 που εξελίσσεται σε μεγάλο σύγχρονο λιμάνι κρουαζιέρας. Σημαντικό πλεονέκτημα της λιμενικής λειτουργίας στην Καβάλα είναι επίσης ο διαχωρισμός της επιβατικής- τουριστικής κίνησης από την εμπορική που διενεργούνται σε δυο διαφορετικά λιμάνια. Το προτεινόμενο Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης δεν καταλήγει σε ειδικό άρθρο με το Πρόγραμμα Δράσης, όπως προβλέπεται. Ο επισυναπτόμενος Αναλυτικός πίνακας προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων ανά τομέα παρέμβασης, θα πρέπει να ενσωματωθεί σε ειδικό άρθρο της Υ.Α. για το Πρόγραμμα Δράσης, αφού βέβαια πρώτα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των φορέων της Περιφέρειας και συσχετιστούν τα περιεχόμενά του με τους ισχύοντες Κανονισμούς της Ε.Ε. (π.χ. ΔΕΔ-Μ) και Προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ , ΣΠΕΜ ). Επιπλέον, ο πίνακας θα πρέπει να απλοποιηθεί σε μέγιστο βαθμό, συμπεριλαμβάνοντας μόνο τις στρατηγικές παρεμβάσεις αλλά και τις αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις. Για την ολοκληρωμένη λειτουργία του λιμένα, κρίνεται ως υψηλής προτεραιότητας έργο, η Διαχείριση και λειτουργία του χερσαίου χώρου του εμπορευματικού λιμένα Φίλιππος Β. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια έργα χερσαίων υποδομών όπως οι υποδομές φορτοεκφόρτωσης, κτίρια αποθήκευσης, Η/Μ εγκαταστάσεις κοκ. Πίνακας 3: Εμπορευματική Κίνηση Λιμένα Φίλιππος Β (2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,00 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,00 ΜΑΡΤΙΟΣ ,00 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,00 ΜΑΙΟΣ ,00 ΙΟΥΝΙΟΣ 8.985,00 ΙΟΥΛΙΟΣ ,00 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,00 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,00 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,00 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,00 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σελίδα 11

13 Πίνακας 4: Εμπορευματική Κίνηση Λιμένα Φίλιππος Β ανά είδος εμπορεύματος (2014) ΞΥΛΕΙΑ 7.500,00 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ,00 ΣΙΤΑΡΙ ,00 ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ 0,00 ΚΡΙΘΑΡΙ 0,00 ΖΑΧΑΡΟΠΙΤΑ 0,00 ΧΑΛΙΚΙ ,00 ΜΑΡΜΑΡΑ ,00 ΜΑΡΜ/ΨΗΦΙΔΑ ,00 ΜΑΡ/ΣΚΟΝΗ 600,00 ΔΙΑΦΟΡΑ 3.143,00 ΛΙΠΑΣΜΑ 0,00 ΚΟΡΜΟΙ 0,00 ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ 2.003,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0,00 ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ 3.003,00 ΜΕΛΑΣΣΑ 0,00 ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ ,00 ΠΙΣΣΑ 2.600,00 ΑΛΑΤΙ 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Πίνακας 5: Εμπορευματική Κίνηση Λιμένα Φίλιππος Β ανά κατηγορία κίνησης (2014) ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Από τους παραπάνω πίνακες, γίνεται αντιληπτή η δυναμική του εν λόγω λιμένα μέσω του οποίου διακινούνται περίπου τόνοι ετησίως. Μάλιστα το 73% περίπου αυτής της κίνησης αποτελεί εξαγωγικό εμπόρευμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική αλλά και εθνική ακόμα οικονομία. Τέλος, θα πρέπει Σελίδα 12

14 να υπογραμμιστεί ότι τα εμπορεύματα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κίνηση είναι η μαρμαροψηφίδα (περίπου 53% επί του συνόλου) και τα μάρμαρα (περίπου 12% επί του συνόλου) λόγω της πληθώρας και της έντονης δραστηριότητας των εξορυγκτικών ζωνών μαρμάρου στις ΠΕ Καβάλας και Θάσου. Η κίνηση αυτή δύναται να πολλαπλασιαστεί εφόσον υπάρξει σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα με την Δράμα, η οποία επίσης αποτελεί βασικό πόλο εξόρυξης μαρμάρου και που εν προκειμένω, προωθεί τα εμπορεύματα στο λιμένα της Θεσσαλονίκης. Συνεπώς, από όλα τα παραπάνω καθίσταται προφανής η αναγκαιότητα αλλά και η επιτακτικότητα υλοποίησης χερσαίων υποδομών στο Φίλιππος Β/ (όπως για παράδειγμα υποδομές φορτοεκφόρτωσης) ώστε να ενισχυθεί η υπάρχουσα δυναμική του. Όπως είναι φυσικό, τα προαναφερόμενα έργα αξιολογούνται ως πρώτης προτεραιότητας έργα. 2.2 Παρατηρήσεις ανά σελίδα επί της ΥΑ Σελ 20. «Η ένταξη του λιμένα της Καβάλας στο εκτεταμένο δίκτυο των ΤΕΝ-Τ, δημιουργεί τη δυνατότητα ροών προς και από τα Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή ενδοχώρα, κυρίως μέσω της μελλοντικής σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού με το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο (Γραμμή Τοξότες Ν.Καρβάλη) αλλά 1 και μέσω της μελλοντικής ή σύνδεσης του λιμανιού με τον κύριο διευρωπαϊκό διάδρομο Orient / East Med, μέσω του οδικού άξονα Ε61 (σύνδεση Καβάλας Δράμας - Σερρών - Προμαχώνα) καθώς και με την ένταξη του οδικού άξονα Κομοτηνής - Haskovo, μέσω Νυμφαίας, στο εκτεταμένο δίκτυο». Στην παράγραφο αυτή θα πρέπει να προστεθεί και ο κάθετος οδικός άξονας Καβάλα-Δράμα-Εξοχή με τις συνεχώς αυξανόμενες ροές. Ο εν λόγω άξονας αποτελεί σημαντική «πύλη» για την Περιφέρεια (ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής) καθώς συνδέει τη Βουλγαρική ενδοχώρα με τον παράκτιο χώρο της περιοχής, τη Θάσο, τα νησιά του Αιγαίου κοκ. 1 Σηµειώνεται ότι µε κόκκινο σηµειώνονται οι προσθήκες επί του κειµένου του σχεδίου ΥΑ Σελίδα 13

15 Σελ 30. «Ο δεύτερος, στην ουσιαστική ενίσχυση της γεωπολιτικής και οικονομικής θέσης της ΠΑΜΘ ανάμεσα στα Βαλκάνια, τις Παρευξείνιες χώρες και την Τουρκία. Σε αυτή την κατεύθυνση κύριες αιχμές μπορούν να αποτελέσουν οι δραστηριότητες διαμετακομιστικού εμπορίου και τουρισμού και η τόνωση του εξαγωγικού προσανατολισμού της Περιφέρειας. Ο άξονας αυτός βασίζεται στον προνομιακό ρόλο που μπορούν να παίξουν τα δύο λιμάνια πύλες της Περιφέρειας, η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη καθώς και η Κομοτηνή, η οποία μπορεί να αποκτήσει διεθνή ρόλο ως έδρα της ΠΑΜΘ. Σε αυτό το επίπεδο ως σημαντικό πλεονέκτημα αναδεικνύεται η κομβική θέση της Περιφέρειας και ιδιαίτερα της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας στο υφιστάμενο και προγραμματιζόμενο σύστημα διευρωπαϊκών μεταφορών. Η προγραμματική κατοχύρωση αυτού του ρόλου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διεργασιών συνδέεται τόσο με την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και μέσω της στοχευμένη ολοκληρωμένης ανάπτυξής τους αλλά και με την στρατηγική στόχευση νέων, όσο και με τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεων της ελληνικής πολιτείας προς τα όργανα της Ε.Ε. που επιφορτίζονται με τη χάραξη πολιτικής με χωροταξικά χαρακτηριστικά. Επίσης, βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τις υφιστάμενες και διαφαινόμενες τάσεις ως προς τις διεθνείς οικονομικές ροές καθώς και με πολιτικές περιφερειακής αλλά και εθνικής εμβέλειας για τον επηρεασμό αυτών των ροών». Σελ 34. «Οι θαλάσσιες μεταφορές καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της Περιφέρειας με το βόρειο και ανατολικό αιγαίο και κυρίως με τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία αλλά και τις Σποράδες, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των σχέσεων του νησιωτικού και του ηπειρωτικού χώρου στο επίπεδο του τουρισμού. Αξιόπιστες θαλάσσιες ή εναέριες συνδέσεις (και μέσω υδροπλάνων) των νησιών του βορείου αιγαίου με την ΠΑΜΘ και ιδιαίτερα με την Αλεξανδρούπολη την Καβάλα, μπορούν να δημιουργήσουν νέες πολλαπλές οικονομικές ροές αλλά και διεξόδους εξυπηρετήσεων (πχ. ως προς τις υπηρεσίες υγείας) για το νησιωτικό χώρο, ο οποίος βιώνει συνθήκες σχετικής απομόνωσης από τα ισχυρά αστικά κέντρα». Σελίδα 14

16 Σελ 37. «Με αυτά τα δεδομένα, ο άξονας Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο αποτελεί ένα από τα πιο βασικά στοιχεία το βασικό στοιχείο διασύνδεσης της ΠΑΜΘ με το δίκτυο των διεθνών μεταφορικών αξόνων, υποστηρίζοντας καθοριστικά την προοπτική ανάπτυξης του ρόλου της Αλεξανδρούπολης ως σημαντικού διαμετακομιστικού κόμβου. Μέσω του άξονα IX (τουλάχιστον ως κομμάτι των πανευρωπαϊκών αξόνων, ακόμα και αν δεν έχει τη φυσική του έκφραση στο αναθεωρημένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών), η Αλεξανδρούπολη συνδέεται στον άμεσο αλλά και ευρύτερο χώρο με σημαντικά κέντρα της Ανατολικής Ευρώπης, παρέχοντάς τους διέξοδο προς τη Μεσόγειο. Στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας, ο άξονας Καβάλα-Δράμα-Σέρρες (Ε61) αποτελεί το άλλο βασικό στοιχείο διασύνδεσης της ΠΑΜΘ με το δίκτυο των διεθνών μεταφορικών αξόνων, ο οποίος σε συνδυασμό και με τη σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα Φίλιππος Β, συμβάλλει στον καθορισμό της Καβάλας ως κέντρο συνδυασμένων μεταφορών. Ο εν λόγω άξονας συνδέεται με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (Άξονας IV Orient/East Med) και μέσω αυτού συνδέεται η ΠΑΜΘ με το κεντρικό τμήμα της Ευρώπης και τη Δυτική Βουλγαρία (Σόφια). Ταυτόχρονα, απέναντι σε έναν ανταγωνισμό με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο εντάσσεται και στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα ως λιμάνι «κορμού», το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα πρέπει να προσελκύσει διαφοροποιημένη εμπορευματική κίνηση αξιοποιώντας τη σύνδεση με το λιμάνι του Μπουργκάς. Η σύνδεση αυτή έχει προοπτικές παράκαμψης των στενών των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου, παρέχοντας εναλλακτική διέξοδο από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο. Το λιμάνι της Καβάλας, το οποίο εντάσσεται στο εκτεταμένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο θα πρέπει επίσης να προσελκύσει διαφοροποιημένη ή/και εξειδικευμένη εμπορευματική κίνηση, λειτουργώντας συμπληρωματικά με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το κύριο εξαγωγικό προϊόν της ευρύτερης περιοχής, το μάρμαρο και η μαρμαροψηφίδα, τα οποία διακινούνται κυρίως από τον λιμένα Φίλιππος Β. Εξάλλου, οι δύο Πύλες της Περιφέρειας (λιμένες Καβάλας και Αλεξανδρούπολης) θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους». Σελίδα 15

17 Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνέργειας και συμπληρωματικότητας των δύο λιμένων, αποτελεί η από κοινού ένταξη στη πρόταση/έργο Sea2Sea, στο πλαίσιο του προγράμματος των Διευρωπαϊκών Δικτύων (TEN-T). Το έργο Sea2Sea, προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ, έχει σαν στόχο τη μελέτη ανάπτυξης ενός άξονα συνδυασμένων μεταφορών που θα συνδέει τα λιμάνια Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Burgas και Varna και υποστηρίζεται από την ελληνική και βουλγαρική κυβέρνηση (ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης & βουλγαρικό Υπουργείο Μεταφορών). Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός διαδρόμου πολυτροπικών μεταφορών για τη σύνδεση των λιμένων του βορειοανατολικού Αιγαίου με τους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας και τον Δούναβη, προσφέροντας έτσι μια εναλλακτική διαδρομή προς τα στενά του Βοσπόρου, όπου παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μάλιστα, το εν λόγω πρόγραμμα δεν αναφέρεται καθόλου και προτείνεται να ενσωματωθεί. Σελίδα 16

18 Πηγή: Trans-European Transport Network Σελ 54. «Δευτερεύων Πρωτεύων αναπτυξιακός άξονας Αλεξανδρούπολη Ορμένιο». Οι λόγοι της αναβάθμισης από δευτερεύοντα σε πρωτεύοντα αναπτυξιακό άξονα αναφέρθηκαν στη σελίδα 8 του παρόντος. Σελ 55. «Δευτερεύων Πρωτεύων αναπτυξιακός άξονας Καβάλα Δράμα Σέρρες. Ο οδικός άξονας Καβάλα Δράμα- Σέρρες (Ε61), που εντάχθηκε στο εκτεταμένο δίκτυο των διευρωπαϊκών οδικών αξόνων, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και ουσιαστικής ένταξης της Καβάλας στο κύριο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, μέσω της σύνδεσής του με τον άξονα Σέρρες - Σιδηρόκαστρο - Santanski - Blagoevgrad - Sofia, που αποτελεί μέρος του κύριου (core) διευρωπαϊκού διαδρόμου Orient / East Med. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται καθοριστικά η προοπτική ενίσχυσης της λιμενικής πύλης της Καβάλας στο πλαίσιο των διεθνών εμπορευματικών και οικονομικών ροών». Οι λόγοι της αναβάθμισης από δευτερεύοντα σε πρωτεύοντα αναπτυξιακό άξονα αναφέρθηκαν στη σελίδα 8 του παρόντος. Σελ 55. «Θαλάσσιος άξονας Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου Η ΠΑΜΘ συνδέεται με το θαλάσσιο άξονα βορείου και ανατολικού Αιγαίου και ιδίως με τα νησιά του βορείου Αιγαίου, με βορειότερο κόμβο τη Λήμνο, μέσω των δύο βασικών λιμανιών της Περιφέρειας. Ο άξονας αυτός δεν έχει μέχρι σήμερα σημαντική υπόσταση μέχρι σήμερα δεν τυγχάνει της σπουδαιότητας που του αναλογεί βάσει δυναμικής και προοπτικών και κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθεί και να αποκτήσει χαρακτηριστικά άξονα διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ρόλου του λιμένα της Αλεξανδρούπολης Καβάλας». Σελίδα 17

19 Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν κάποια στοιχεία αναφορικά με την επιβατική κίνηση του λιμένα της Καβάλας. Πίνακας 6: Διακίνηση επιβατών και οχημάτων αστικού λιμένα Καβάλας 2014 Αγ. Ευστράτιος Επιβάτες Φορτηγά ΙΧ Δίκ/Τρικ Λεωφορεία Λήμνος Λέσβος Χίος Σάμος Ικαρία Βαθύ Καρλόβασι Ικαρία Εύδηλος Μύκονος Σύρος Πειραιάς Λαύριο ΣΥΝΟΛΟ Η εν λόγω σύνδεση πραγματοποίησε τα πρώτα δρομολόγια τον Σεπτέμβριο του 2014 Στα παραπάνω στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την σημαντική διακίνηση επιβατών και οχημάτων που πραγματοποιείται από τον λιμένα της Καβάλας, κυρίως προς τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, αξίζει να προστεθεί και το γεγονός της παύσης της επιδότησης της γραμμής Θεσσαλονίκης-Λήμνο, η οποία μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στη γραμμή Καβάλα-Λήμνος. Σελ 55. «Πρωτεύων αναπτυξιακός άξονας Κομοτηνή-Νυμφαία» Ο οδικός άξονας Κομοτηνή-Νυμφαία-Haskovo (μέρος τόσο του εκτεταμένου διευρωπαϊκού δικτύου όσο και μέρος του Πανευρωπαϊκού Άξονα IV Orient/East Med)συνδέει την Περιφέρεια με την βουλγαρική και την ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Εξάλλου, λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των τεχνικών χαρακτηριστικών των οδικών αξόνων της Βουλγαρίας δύναται Σελίδα 18

20 να αποτελέσει μία από τις κύριες πύλες εισόδου της περιοχής. Αξίζει δε να σημειωθεί η εγγύτητά του με τα δύο λιμάνια-πύλες της Περιφέρειας». Σελ 68. «Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόλου της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας ως διαμετακομιστικό εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών και εμπορευματικό κέντρο αντίστοιχα ως διαμετακομιστικά εμπορευματικά κέντρα συνδυασμένων μεταφορών προκρίνεται η οργάνωση και η χωροθέτηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με logistics (εφοδιαστικής αλυσίδας) και χονδρεμπόριο/αποθήκευση σε εμπορευματικές ζώνες εντός των χερσαίων λιμενικών ζωνών». Το εμπορικό λιμάνι Φίλιππος Β της Καβάλας δύναται να αποτελέσει διαμετακομιστικό εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών και όχι απλά εμπορευματικό κέντρο για τους εξής λόγους: α) Διαθέτει εμπορευματικό λιμάνι (σε διαφορετική τοποθεσία από το επιβατικό και εκτός αστικού ιστού), το οποίο συνδέεται με την Εγνατία Οδό και το οποίο προγραμματίζεται να συνδεθεί με το σιδηροδρομικό δίκτυο (όχι ιδιαίτερα δαπανηρό έργο). β) Το εμπορευματικό της λιμάνι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (κρηπιδώματα 12 μέτρων) για την προσέγγιση πλοίων μεταφοράς container, και το οποίο δύναται να δράσει συμπληρωματικά με τον λιμένα της Θεσσαλονίκης, διοχετεύοντας ένα μεγάλο όγκο εμπορευμάτων στην Βαλκανική ενδοχώρα. γ) Υπάρχει διαθέσιμος ζωτικός χώρος πέριξ του λιμένα, δεδομένου ότι βρίσκεται εκτός αστικού ιστού, για την επέκταση της χερσαίας ζώνης αυτού, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Έτσι, διαφαίνεται η προοπτική δημιουργίας ενός terminal (δίκτυο logistics). δ) Επιπλέον, διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο θα πρέπει να συνδεθεί επαρκέστερα με τα υπόλοιπα δίκτυα π.χ. αναβάθμιση οδικής σύνδεσης με λιμένα και προώθηση σιδηροδρομικής σύνδεσης με το κύριο εθνικό δίκτυο. ε) Βρίσκεται σε στάδιο οριστικής και εγκεκριμένης μελέτης ο ανατολικός τομέας του λιμανιού (λόφος Ανάληψης πριν τον οικισμό της Ν. Καρβάλης) όπου προβλέπεται terminal containers με κρηπίδωμα μήκους 600 μέτρων και βάθος 14 μέτρων και ικανή έκταση χερσαίας ζώνης. Σελίδα 19

21 στ) Είναι το μοναδικό «πράσινο» λιμάνι της περιφέρειας που διαθέτει και σχέδιο (μελέτη) διαχείρισης αποβλήτων. Σελ 74. «Ο διεθνής της ρόλος αφορά κυρίως στο αεροδρόμιο και την προσέλκυση τουριστών, στο λιμάνι της πόλης της Καβάλας με τον χαρακτηρισμό του ως λιμάνι κρουαζιέρας αλλά και στο νέο εμπορευματικό λιμάνι («Φίλιππος Β»). Το τελευταίο έχει δυνατότητες με τη διασύνδεση του με το σιδηροδρομικό δίκτυο και την επέκταση της λιμενικής του ζώνης, να μετατραπεί σε εξαγωγικό εμπορευματικό κέντρο της Περιφέρειας εθνικό εξαγωγικό εμπορευματικό κέντρο. Επίσης η Καβάλα αποτελεί καθιερωμένο τουριστικό πόλο συνδεδεμένο και με την τουριστική κίνηση της Θάσου και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, ο οποίος αναμένεται να εμπλουτιστεί, αφενός μέσω της σύνδεσης του με την ενδοχώρα και το διαφοροποιημένο τουριστικό της απόθεμα, και αφετέρου με την κρουαζιέρα και το θαλάσσιο τουρισμό». Σελ 101. «Γ. Βελτίωση ανάπτυξη λοιπών υποδομών. Ως σημαντικότερες αναγνωρίζονται οι: o Ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Φίλιππος Β (σιδηροδρομική σύνδεση Ν.Καρβάλη-Τοξότες). o Ολοκληρωμένη διαχείριση και λειτουργία του χερσαίου χώρου του εμπορευματικού λιμένα Φίλιππος Β. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια έργα χερσαίων υποδομών όπως οι υποδομές φορτοεκφόρτωσης, κτίρια αποθήκευσης, Η/Μ εγκαταστάσεις κοκ. o Η υλοποίηση του προβλεπόμενου άξονα Καβάλα-Δράμα-Σέρρες (Προμαχώνας)(Ε61, μέρος του εκτεταμένου διευρωπαϊκού δικτύου). o Βελτίωση της οδικής σύνδεσης του αερολιμένα Μ.Αλέξανδρος με την Εγνατία Οδό. o Ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα της Εγνατίας οδού Ξάνθη Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέσω Εχίνου, με παράκαμψη της πόλης. o Ανάπτυξη υπηρεσιών προαστιακού σιδηροδρόμου Καβάλα (Φίλιππος Β ) - Ξάνθη -Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη (μέχρι το αεροδρόμιο). o Διερεύνηση της σκοπιμότητας / υλοποίηση σιδηροδρομικής σύνδεσης Κομοτηνή -Νυμφαία- Ostrovets. Σελίδα 20

22 o Βελτίωση σημαντικών τμημάτων του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος περιφερειακού δικτύου». Σελ 104 «Στο πλαίσιο αναβάθμισης του ρόλου του σιδηροδρόμου, μεγάλη σημασία πρέπει να αποδοθεί στη διαλειτουργικότητα / διασυνδεσιμότητα του ελληνικού δικτύου με τα όμορα της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, καθώς και η ένταξη νέων τεχνολογιών στο σύστημα λειτουργίας / διαχείρισης του δικτύου (ηλεκτροκίνηση, αυτόματη σηματοδότηση κλπ), ούτως ώστε ο σιδηρόδρομος να καταστεί ανταγωνιστικός και στις διεθνείς μετακινήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται και η προώθηση νέας σιδηροδρομικής χάραξης (Σιδηροδρομική Εγνατία), προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα., καθώς το υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο κρίνεται ανεπαρκές. Προτείνεται μάλιστα να διερευνηθεί η δυνατότητα σιδηροδρομικής σύνδεσης της Καβάλας με τη Δράμα έτσι ώστε το εμπορευματικό λιμάνι Φίλιππος Β να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε μία εκ των κυριότερων παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής της Δράμας, της εξόρυξης δηλαδή των μαρμάρων, τα οποία εξάγει και τα οποία διακινεί επί του παρόντος από τον λιμένα της Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας σημαντικά τα μεταφορικά κόστη». Σελ 104 «Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο, ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης χαρακτηρίζεται ως «Κύρια Διεθνής Θαλάσσια Πύλη/Λιμένας και ο λιμένας της Καβάλας ως «Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος». Η Εθνική Στρατηγική Λιμένων ακολουθεί την κατηγοριοποίηση βάσει της ΚΥΑ /02/07/ , (ΦΕΚ 202/Β/ , «Κατάταξη Λιμένων»), σύμφωνα με την οποία τα δύο μεγάλα λιμάνια της Περιφέρειας, Αλεξανδρούπολη και Καβάλα, κατατάσσονται ως «Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος». Επιπλέον, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Λιμένων ο λιμένας της Καβάλας χαρακτηρίζεται και ως Λιμάνι Κρουαζιέρας. Τα δύο λιμάνια δεν έχουν καταφέρει να διαδραματίσουν σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο. Για τη μεταβολή αυτών των συνθηκών λόγο αυτό τίθεται ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του νέου ρόλου των βασικών λιμανιών, η βελτίωση των λιμενικών υποδομών και η διασύνδεσής τους με τα λοιπά μεταφορικά δίκτυα (Εγνατία Οδός, Σελίδα 21

23 σιδηροδρομικό δίκτυο). Επίσης, υπό συνθήκες, είναι δυνατόν να υπάρξει συνδυασμένος ρόλος των λιμανιών Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. Σελ 104. «Εμπορευματικός Λιμένας Καβάλας - Λιμένας / Πύλη Διεθνούς Ενδιαφέροντος Εμβέλειας Ο λιμένας της Καβάλας αποτελεί τον μοναδικό λιμένα της ΠΑΜΘ που είναι ενταγμένος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Ο εμπορευματικός λιμένας «Φίλιππος Β» της Καβάλας καλείται, στο πλαίσιο του εθνικού και του διεθνή ρόλου της ΠΑΜΘ, να αναλάβει ρόλο διαμετακομιστικού κέντρου. Η δυναμικότητά του θα κριθεί σε σχέση με τις διεθνείς επιχειρηματικές ροές, το είδος και τον προορισμό των φορτίων κλπ. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση των υποδομών του λιμανιού και η διασύνδεσή του με το σιδηροδρομικό δίκτυο και το αεροδρόμιο είναι απαραίτητες ενέργειες για την ανάληψη του νέου ρόλου, Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η εξασφάλιση τόσο της μελλοντικής χωρητικότητας του λιμανιού όσο και ικανής χερσαίας ζώνης, όπως προβλέπεται από το ΓΠΣ Καβάλας, για τη δημιουργία ζώνης σχετικών λειτουργιών (βιομηχανικών, logistics, επιχειρηματικών κλπ.), όπως και η πρόβλεψη για την ανάπτυξη του νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Νέας Καρβάλης, καθώς και πρόβλεψη για σιδηροδρομική σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο στην περιοχή των τοξοτών. Τέλος, για την ανάληψη από το λιμάνι νέου αναπτυξιακού ρόλου κρίνεται σκόπιμη η ολοκλήρωση των διασυνοριακών διαδρόμων μέσω του προτεινόμενου νέου άξονα Καβάλας - Σερρών Προμαχώνα». Σελ 105. «Η ανάδειξη της Καβάλας ως πύλης εισόδου επιβατών κρουαζιέρας, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό και την Εθνική Στρατηγική Λιμένων , επιβάλλει την αναβάθμιση των σχετικών εγκαταστάσεων του λιμανιού καθώς και πρόσθετες εγκαταστάσεις (βελτίωση των λιμενικών υποδομών εσωτερικά του προσήνεμου μόλου για ελλιμενισμό μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, ανάπτυξη χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων). Ταυτόχρονα, η δημιουργία μαρίνας σκαφών αναψυχής, αν και δεν προβλέπεται στο ΕΠ ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό, κρίνεται σκόπιμη για την πόλη της Καβάλας, με δεδομένη την Σελίδα 22

24 υφιστάμενη ζήτηση σε θαλάσσιο τουρισμό μικρών σκαφών (bare boats). Η προβλεπόμενη από το ΓΠΣ Καβάλας μετακίνηση της υφιστάμενης ιχθυόσκαλας στην περιοχή του νέου λιμένα, δίνει τη δυνατότητα πιθανής δημιουργίας μαρίνας στη συγκεκριμένη θέση στα δυτικά του αστικού λιμανιού κρίνεται υπό αξιολόγηση λόγω μη βιωσιμότητας της εν λόγω πρότασης δεδομένου του διεθνούς ρόλου του λιμένα Φίλιππος Β και της ενισχυμένης δυναμικής του. Όσον αφορά στο υπόλοιπο αστικό παραλιακό μέτωπο, από το παλιό καρνάγιο έως την υφιστάμενη ιχθυόσκαλα, προτείνεται η συντονισμένη ανάπλαση του μετώπου και η οργάνωση των χρήσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΓΠΣ Καβάλας (και το εγκεκριμένο Master Plan του λιμένα), «με γενικό προσανατολισμό τη δημιουργία Κοινόχρηστων Χώρων - Χώρων Πρασίνου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων». Φαίνεται να αγνοείται το έργο των πλωτών εγκαταστάσεων στο αστικό λιμάνι της Καβάλας, το οποίο βάσει χρονοδιαγράμματος αναμένεται να παραδοθεί στα μέσα Νοέμβρη και που ουσιαστικά δημιουργεί την υποδομή για την προσέλκυση σκαφών αναψυχής και την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή. Επίσης, θα πρέπει να υπογραμμιστεί η δυναμική του αστικού λιμένα πέραν της λειτουργίας του ως λιμένας κρουαζιέρας. Πιο συγκεκριμένα ο αστικός λιμένας εξυπηρετεί: 1) Ακτοπλοΐα προς τα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου (Αγ. Ευστράτιος Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος) 2) Ακτοπλοΐα προς κάποια νησιά των Κυκλάδων: Σύρο και Μύκονο 3) Ακτοπλοΐα προς Πειραιά και Λαύριο 4) Επιβατική κίνηση προς Θάσο 5) Τουριστικά σκάφη 6) Ελλιμενισμό αλιευτικών 7) Ελλιμενισμό σκαφών ναυταθλητισμού Σελ 185. «Εξειδίκευση και αναβάθμιση ρόλου και δράσεων ενίσχυσης του εμπορευματικού λιμένα Καβάλας (κύρια πύλη διαπεριφερειακής εμβέλειας με διεθνή ρόλο, λιμένας ενταγμένος στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών)». Σελίδα 23

25 Στους χάρτες εκτός κειμένου και πιο συγκεκριμένα στον Χάρτη Π.1 Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης, παρατηρούνται τα εξής: o Δεν απεικονίζεται η σύνδεση της Καβάλας με τον Πρίνο o Δεν απεικονίζεται η σύνδεση της Κεραμωτής με τον Λιμένα o Προτείνεται να προστεθεί ο συμβολισμός ότι ο λιμένας της Καβάλας αποτελεί Λιμένα Κρουαζιέρας o Προτείνεται να συμβολιστεί ο λιμένας της Καβάλας ως Κύρια Διεθνής Θαλάσσια Πύλη (όπως ο λιμένας της Αλεξανδρούπολη) και όχι απλά ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος, για τους λόγους που αναλύθηκαν σε όλο το παρόν τεύχος. Η συγκεκριμένη παρατήρηση μάλιστα, προτείνεται να εφαρμοστεί και στους χάρτες Α2 και Α3 στις σελίδες 36 και 39 της ΥΑ αντίστοιχα. ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Σελίδα 24

Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ

Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ Σιδηροδρομική Γραμμή Πάτρα Πύργος (Ολυμπία και Κατάκολο) Καλαμάτα Κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία- Κατάκολο και Πύργος-Κυπαρισσία-

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» O Σιδηρόδρομος στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες βίωσε την απαξίωση για λογούς που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός παρέμβασ ης Μακροπρόθεσ μα (15ετία) α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 Χ

Κωδικός παρέμβασ ης Μακροπρόθεσ μα (15ετία) α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 Χ α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1.1 Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Εγνατία 1

Σιδηροδρομική Εγνατία 1 29.1.10 Σιδηροδρομική Εγνατία 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ - 29.1.2010 2010 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ, ΑΤΜ, μέλος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Η μελέτη ανατέθηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών Company LOGO Aναδιάρθρωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 2643/25.8.2016, τεύχος Β ) Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Αναπτυξιακή Ημερίδα Προγραμματισμού Περιόδου ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (TEN T) ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ITS)

1 η Αναπτυξιακή Ημερίδα Προγραμματισμού Περιόδου ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (TEN T) ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ITS) 1 η Αναπτυξιακή Ημερίδα Προγραμματισμού Περιόδου 2014 2020 ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (TEN T) ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ITS) Βασιλική Κολοβού, Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων τομέα μεταφορών 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ) Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014» Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΕ Θράκης Για την β Φάση του ΣΠΕΜ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΕ Θράκης Για την β Φάση του ΣΠΕΜ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΕ Θράκης Για την β Φάση του ΣΠΕΜ Το ΤΕΕ Θράκης, στα πλαίσια του ρόλου του ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες διαβούλευσης ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIAMOS Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ιταλία (2) Ελλάδα (1) Λιμενική Αρχή Βενετίας (Επικεφαλής) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου αναφορικά με τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κομοτηνή, 2/2/2017

Ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου αναφορικά με τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κομοτηνή, 2/2/2017 1 Ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου αναφορικά με τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κομοτηνή, 2/2/2017 Σας ανακοινώνουμε επίσημα: 1. την οριστικοποίηση του Πίνακα Κατάταξης των

Διαβάστε περισσότερα

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης» Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ναυτιλία Πανεπιστήμιο Πειραιά Χειμερινός κύκλος διαλέξεων σεμιναρίων «Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαµάτα 17-07-2009 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. /νση: Πολυβίου 6 Ταχ. Κώδικας: 24 100 Τηλ.: 2721363451 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο του

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Σ7 (4.1.2s) Γέφυρα Άραχθου Γέφυρα Μετσοβίτικου Γέφυρα Νέστου Α/Κ Αρδανίου Α/Κ Αμφίπολης Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εμπορικό Λιμάνι, Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη, τηλ.: fax: ,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εμπορικό Λιμάνι, Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη, τηλ.: fax: , Εμπορικό Λιμάνι, Τ.Κ. 68-100, Αλεξανδρούπολη, τηλ.: 25510-26251 fax: 25510-26485, www.olasa.gr, email: ola@otenet.gr, fd@ola-sa.gr ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 26/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ THALATTA 2012 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κυρίες και Κύριοι, Αναμφίβολα ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια από τις δυναμικότερες και επιλεκτικότερες μορφές σύγχρονου τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Η διαμπερής κυκλοφορία αποτελεί έναν από τα βασικότερα εμπόδια στη συνοχή των οικισμών, πολύ περισσότερο όταν αυτή περιλαμβάνει και διαμπερείς μετακινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2013 1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μεθοδολογικά, η συνολική εκτίμηση των επιδράσεων προσεγγίζεται βάσει ενός θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης και ερμηνείας το οποίο ολοκληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Εγνατία χωρίς Σέρρες και Δράμα

Σιδηροδρομική Εγνατία χωρίς Σέρρες και Δράμα Σιδηροδρομική Εγνατία χωρίς Σέρρες και Δράμα H ιστορική επιλογή του Σουλτάνου Στα 1867 ο Σουλτάνος Αμπντούλ Αζίζ επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση στο Παρίσι και επίσης άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γοητεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Δρ. Ράλλης Γκέκας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Κως, 14 Νοεμβρίου 2014 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Η σύνδεση των Ελληνικών Λιμένων με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών Η εδαφική συνέχεια της χώρας (συγκοινωνία/ακτοπλοΐα) Η ανάπτυξη και η απασχόληση σε εθνικό, περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων, Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται, να παρουσιάσω και να

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων, Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται, να παρουσιάσω και να Σύρος 31 Οκτωβρίου 2007 Εισήγηση Προέδρου Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου, με θέμα «Μεταφορές λιμάνια». Συνέδριο Νησιωτικών Επιμελητηρίων (Insuleur) Γκόζο Μάλτας, 2 Νοεμβρίου 2007. Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 Αγγελική Ωραιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (MONORAIL) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Συνοπτική Παρουσίαση του έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (MONORAIL) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Συνοπτική Παρουσίαση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (MONORAIL) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Συνοπτική Παρουσίαση του έργου ΠΕΙΡΑΙΑΣ 28 Δεκεμβρίου 2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 Στο +28,6%

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση αυτή κατατίθεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Η πρόταση αυτή κατατίθεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Η πρόταση αυτή κατατίθεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διαθέτει επίσης τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

26/10/2011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 1 Πράσινο Ταμείο. 2 Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων. 3 Εγκεκριμένα προγράμματα

26/10/2011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 1 Πράσινο Ταμείο. 2 Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων. 3 Εγκεκριμένα προγράμματα Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πράσινο Ταμείο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Προγραμματισμός ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων Οκτώβριος 2011 1 Πράσινο Ταμείο 2 Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα