Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου."

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήσης

2 ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ Δήλωση Συμμόρφωσης Υπεύθυνος συμφώνα με το νόμο: JK Imaging Ltd. Διεύθυνση : JK Imaging Ltd., South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK Ιστοσελίδα Εταιρείας: Για τους πελάτες που βρίσκονται στις Η.Π.Α. Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή μπορεί να δεχτεί οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Για τους πελάτες που βρίσκονται στην Ευρώπη To σύμβολο «CE» δηλώνει ότι το αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφαλείας, υγείας, περιβάλλοντος και προστασίας του καταναλωτή. To σύμβολο «CE» προορίζεται για πωλήσεις στην Ευρώπη. Αυτό το σύμβολο (ο διαγραμμένος τροχοφόρος κάδος απορριμμάτων, WEEE παράρτημα IV ) δηλώνει τη ξεχωριστή αποκομιδή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ευρωπαϊκές χώρες. Παρακαλώ μην αποθέτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το σύστημα επιστροφής και συγκομιδής ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση που είναι διαθέσιμο στη χώρα όπου διατίθεται αυτό το προϊόν. 1

3 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Σας ευχαριστούμε που αγοράσετε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή KODAK PIXPRO. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Η JK Imaging Ltd. διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτού του εγγράφου. Κανένα μέρος του παρόντος δημοσιευμένου εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να μεταφερθεί, να αντιγραφεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα ή σε γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της JK Imaging Ltd.. Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αναγνώρισης και είναι ιδιοκτησίες μόνο των νομίμων κατόχων τους. Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει τις οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε τη ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή KODAK PIXPRO. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου είναι σωστό, αλλά η JK Imaging Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Από την αρχή έως το τέλος αυτού του εγχειριδίου, τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις πληροφορίες γρήγορα και εύκολα: Υποδεικνύει την ύπαρξη χρήσιμων πληροφοριών. Υποδεικνύει τις προφυλάξεις που πρέπει να παρθούν για τη λειτουργία της μηχανής. 2

4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σημειώσεις ασφαλείας για αυτή τη μηχανή Μην ρίχνετε την μηχανή ή μην την αφήνετε να χτυπήσει σε στερεά αντικείμενα. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη φωτογραφική μηχανή. Για να αποτρέψετε την ζημία της μηχανής από την υγρασία, μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε πολύ υγρό περιβάλλον, όπως σε βροχή ή κοντά σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε βρώμικους χώρους ή σε παραλία για να εμποδίσετε τη σκόνη ή την άμμο να μπουν στη μηχανή, προκαλώντας πιθανές ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα ζεστό περιβάλλον ή υπό την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή κοντά σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο, για παράδειγμα κοντά σε έναν μαγνήτη ή μετασχηματιστή. Αποφεύγετε να αγγίζετε το φακό της κάμερας. Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανήσε άμεσο ηλιακό φως για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, βγάλτε την μπαταρία και κάρτα μνήμης και στεγνώστε την εντός 24 ωρών εάν κατά λάθος έρθει η μηχανή σε επαφή με νερό. Όταν μετακινείτε την μηχανή από ένα ψυχρό μέρος σε ένα πιο ζεστό περιβάλλον, μπορεί να συμβεί συμπύκνωση. Περιμένετε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ενεργοποιήσετε. Όταν χρησιμοποιείτε την μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία εάν αυτή υπερθερμανθεί. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η μονάδα. Κάντε λήψη των φωτογραφιών σας και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε την μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε στεγνό περιβάλλον και τοποθετήστε την σε μια επίπεδη επιφάνεια, όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε την μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης, η μηχανή πρέπει να είναι σβηστή. Όταν καθαρίζετε το σώμα της μηχανής, μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, οινόπνευμα ή οργανικά καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε το επαγγελματικό ύφασμα καθαρισμού φακού και το ειδικό καθαριστικό για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το φακό. 3

5 Σημειώσεις ασφαλείας για την μπαταρία Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την μπαταρία με τον ίδιο τύπο, όπως η συμπεριλαμβανόμενη. Αν η μπαταρία έχει διαρροή υγρού στο εσωτερικό της μηχανής, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας. Αν πέσει υγρό μπαταρίας στο δέρμα σας, ξεπλύνετε το δέρμα σας με καθαρό νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Η διάθεση των χρησιμοποιημένων μπαταριών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την τοπική (εθνική ή περιφερειακή) νομοθεσία. Για να αποτρέψετε την μπαταρία από το να πάθει ζημιά, μην ρίχνετε τη μπαταρία ή μην την αφήσετε να χτυπήσει σε στερεά αντικείμενα ή να μην γρατζουνιστεί από τα αντικείμενα. Μην αφήνετε την μπαταρία να έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα (όπως κέρματα) για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα, εκκένωση, υπερβολική θερμότητα, ή πιθανή διαρροή. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη μπαταρία. Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό. Να κρατάτε πάντα τις επαφές της μπαταρίας στεγνές. Μην θερμαίνετε την μπαταρία ή μην την πετάτε σε φωτιά για να αποφύγετε μια πιθανή έκρηξη. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε ένα ζεστό περιβάλλον ή υπό την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη μπαταρία. Εάν η επαναφορτιζόμενη Li-ion μπαταρία σε αυτή τη μηχανή υπερθερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης, σταματήστε αμέσως τη φόρτιση και περιμένετε μέχρι να κρυώσει για να συνεχίσετε τη φόρτιση. Όταν η μηχανή είναι αποθηκευμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία και φυλάξτε την σε ένα στεγνό μέρος που δεν είναι προσπελάσιμο για βρέφη και παιδιά. Σε ένα ψυχρότερο περιβάλλον, η απόδοση της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί αισθητά. Όταν εγκαταστήσετε την μπαταρία, τοποθετήστε την σύμφωνα με τις θετικές και αρνητικές ενδείξεις στο τμήμα της μπαταρίας. Ποτέ μην την πιέζετε με βία στο τμήμα μπαταρίας. 4

6 Σημειώσεις ασφαλείας για κάρτα μνήμης Μην ρίχνετε την κάρτα μνήμης ή μην την αφήνετε να χτυπήσει σε στερεά αντικείμενα για να αποφύγεται ζημία. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε την κάρτα μνήμης. Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε νερό. Να την διατηρείτε πάντα στεγνή. Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη. Διαφορετικά, η κάρτα μνήμης μπορεί να καταστραφεί. Μην επεξεργάζεστε απευθείας τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης. Αντιγράψτε τα δεδομένα στον υπολογιστή σας πριν τα επεξεργαστείτε. Όταν η μηχανή είναι αποθηκευμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να κάνετε λήψη των φωτογραφιών σας και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης. Αποθηκεύστε την σε ξηρό περιβάλλον. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας την μηχανή πριν τη χρησιμοποιήσετε ή εισαγάγετε μια νέα. Προτείνουμε να αγοράζετε μόνο επώνυμες μάρκες καρτών μνήμης για να εξασφαλίσετε κορυφαία απόδοση. Μην τροποποιείτε το όνομα των αρχείων ή φακέλων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας. Η τροποποίηση των ονομάτων αρχείων μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία αναγνώρισης των αρχείων από την μηχανή ή μπορεί να συμβεί κάποιο σφάλμα. Μια φωτογραφία που τραβήξατε με την μηχανή θα αποθηκευτεί στο φάκελο που δημιουργείται αυτόματα στην κάρτα μνήμης. Μην αποθηκεύετε φωτογραφίες που δεν έχουν ληφθεί χρησιμοποιώντας αυτή την μηχανή σε αυτούς τους φακέλους καθώς οι φωτογραφίες δεν μπορούν να αναγνωριστούν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης, βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή της κάρτας ταιριάζει με τα σημάδια στο πάνω μέρος της υποδοχής της κάρτας. 5

7 Άλλες Σημειώσεις Ασφαλείας Μην αποσυνδέετε το ρεύμα ή απενεργοποιείτε την μηχανή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη εγγραφή δεδομένων και η φωτογραφική μηχανή ίσως να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί αργότερα. Μην κρεμάτε το λουράκι λαιμού της φωτογραφικής μηχανής γύρω από το λαιμό παιδιών. Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σε αεροπλάνο, να τηρείτε τους σχετικούς κανόνες που καθορίζονται από την αεροπορική εταιρεία. Λόγω των περιορισμών της τεχνολογίας κατασκευής, η LCD οθόνη μπορεί να έχει λίγα νεκρά ή φωτεινά pixel. Αυτά τα pixel δεν επηρεάζουν την ποιότητα ή την απόδοση της μηχανής, των φωτογραφιών ή του βίντεο. Μην εκθέτετε την οθόνη LCD σε νερό. Σε υγρό περιβάλλον, μόνο σκουπίστε την με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα καθαρισμού. Αν η οθόνη LCD έχει καταστραφεί και ο υγρός κρύσταλλος έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, σκουπίστε το δέρμα σας με ένα στεγνό πανί και αμέσως ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Εάν ο υγρός κρύσταλλος έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, πλύνετε τα με καθαρό νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Εάν κατά λάθος καταπιείτε τον υγρό κρύσταλλο, ξεπλύνετε το στόμα αμέσως και ζητήστε ιατρική βοήθεια. 6

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ... 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 7 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...11 Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ...11 Τοποθετήστε το καπάκι του φακού και το λουράκι λαιμού...12 Ονομασίες Εξαρτημάτων...13 Τοποθέτηση Μπαταρίας και Κάρτας Μνήμης...17 Φόρτιση Μπαταρίας...19 Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση Μηχανής...21 Περιγραφή Συμβόλων...21 Ορισμός Γλώσσας, Ημερομηνίας/Ώρας...22 Ρυθμίστε τη γλώσσα σας, την ημερομηνία και την ώρα μετά την πρώτη ενεργοποίηση Επαναφορά της γλώσσας σας Επαναφορά Ημερομηνίας/Ώρας ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ...24 Ρύθμιση Οθόνης...24 Εμφάνιση Οθόνης LCD...25 Επισκόπηση των Εικονιδίων Οθόνης στη Λειτουργία Λήψης Φωτογραφιών Επισκόπηση των Εικονιδίων Οθόνης στη Λειτουργία Ταινίας Επισκόπηση των Εικονιδίων Οθόνης στη Λειτουργία Αναπαραγωγής Χρησιμοποιώντας το Πλήκτρο Λειτουργιών...29 Αυτόματη λειτουργία...30 Προγραμματισμός ΑΕ...32 Προτεραιότητα κλείστρου

9 8 Προτεραιότητα διάφραγμα...33 Μη αυτόματη λειτουργία...33 Καλλωπισμός προσώπου...34 Πανοραμική λειτουργία...35 Λειτουργία σκηνής...36 Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις...38 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...40 Χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία Ζουμ...40 Ρύθμιση Εστίασης...41 Λειτουργία Macro...42 Ρύθμιση Αυτόματου Χρονοδιακόπτη...43 Λειτουργία Φλας...44 Ρύθμιση Ισορροπίας Λευκού...45 Συνεχής λήψη...46 Ρύθμιση EV...47 Αντιστάθμιση Έκθεσης ISO Ρύθμιση Κλείστρου Προσαρμογή Διαφράγματος Χρησιμοποιώντας την Γρήγορη Εγγραφή...49 Μενού Λειτουργιών Κουμπιού i...50 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ...51 Προβολή Φωτογραφιών και Βίντεο...51 Προβολή Μικρογραφιών...52 Χρησιμοποιώντας Ζουμ Αναπαραγωγής (για ακίνητες φωτογραφίες μόνο)...53 Διαγραφή Φωτογραφιών και Βίντεο...54 Παρουσίαση Διαφανειών...55 Αναπαραγωγή Ομάδας Συνεχών Λήψεων...56 Αναπαραγωγή απεικόνισης πανόραμα...57 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΝΟΥ...58 Μενού Λήψης Φωτογραφιών...58 Μέτρηση έκθεσης Μέγεθος Εικόνας OIS... 59

10 Συνεχές AF HDR Ομορφιά Σκηνή Μενού Ρύθμισης Λήψης Φωτογραφιών...63 Ποιότητα Δέσμη AF Ψηφιακό Ζουμ Τύπωση Ημερομηνίας Ταχεία Επισκόπηση Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις Μενού Ταινίας...66 Μέτρηση Έκθεσης Ποιότητα Βίντεο OIS Μενού Ρύθμισης Ταινίας...69 Ψηφιακό Ζουμ Μενού Αναπαραγωγής...70 Αναπαραγωγή HDR Ρετουσάρισμα Περιστροφή Αλλαγή Μεγέθους Λειτουργίας Αναπαραγωγής Κουμπιού i...75 Μενού Ρύθμισης Αναπαραγωγής...76 Προστασία Διαγραφή DPOF (Μορφή ψηφιακής εκτύπωσης) Αποκοπή Μενού Εγκατάστασης...80 Ρυθμίσεις Ήχου Εξοικ. Ενέργ Γλώσσα Παγκόσμια ώρα Ημερομηνία/Ώρα Φωτεινότητα Οθόνης LCD

11 Αρχείο / Λογισμικό...83 Διαμόρφωση Αντιγραφή σε Κάρτα Αρίθμηση Αρχείων Επαναφορά Έκδοση Υλικολογισμικού Χρήση του μενού PictBridge...93 Εκτύπωση (με Ημερομηνία) Εκτύπωση (χωρίς Ημερομηνία) Εκτύπωση ευρετηρίου Εκτύπωση εικόνων DPOF Έξοδος ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...86 Σύνδεση με Υπολογιστή...86 Ρύθμιση της λειτουργίας USB Μεταφορά εικόνων στον υπολογιστή σας Σύστημα Βίντεο...88 Ρύθμιση Λειτουργίας Σύνδεσης Κάρτας Eye-Fi...89 Υποστηριζόμενες Συνδέσεις HDMI...90 Σύνδεση με HDMI-Ready τηλεόραση Σύνδεση με τον συμβατό εκτυπωτή PictBridge...91 Ρύθμιση της λειτουργίας USB Σύνδεση με τον Εκτυπωτή σας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...97 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...97 Ρετουσάρισμα Προτροπές και Προειδοποιητικά Μηνύματα Αντιμετώπιση Προβλημάτων

12 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ Το κουτί της φωτογραφικής σας μηχανής θα πρέπει να περιλαμβάνει το μοντέλο της φωτογραφικής μηχανής που αγοράσατε μαζί με τα παρακάτω εξαρτήματα. Αν κάτι λείπει ή φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου Τροφοδοτικό AC Καλώδιο USB Λουράκι λαιμού Κάλυμμα φακού με λουράκι Quick Start Guide STOP Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάρτα Εγγύησης Κάρτα σέρβις CD-ROM 11

13 Τοποθετήστε το καπάκι του φακού και το λουράκι λαιμού 12

14 Ονομασίες Εξαρτημάτων Δέσμη AF/Λυχνία Αυτόματου Χρονοδιακόπτη 2. Λυχνία Φλας 3. Φακός 3 13

15 Οθόνη LCD 5. Κουμπί Γρήγορης Εγγραφής Βίντεο 6. Πλήκτρο i 7. Πλήκτρο Μενού 8. Πλήκτρο Προβολής 9. Πλήκτρο Αναπαραγωγής 10. Κουμπί AF/Κουμπί Βέλους (Πάνω) 11. Κουμπί Φλας/Κουμπί Βέλους (Δεξιά) 12. Πλήκτρο Διαγραφής/Πλήκτρο Αυτόματου Χρονοδιακόπτη/Πλήκτρο Βέλους (Κάτω) 13. Κουμπί Macro/Κουμπί Βέλους (Αριστερά) 14. Πλήκτρο SET 14

16 Υποδοχή για Λουράκι 16. Θύρα USB 17. Θύρα HDMI Μικρόφωνο 19. Πλήκτρο Τροφοδοσίας LED Ενδεικτική λυχνία 21. Πλήκτρο Λειτουργιών 22. Κουμπί Συνεχής Καταγραφής 23. Κουμπί Αντιστάθμισης Έκθεσης 24. Πλήκτρο Κλείστρου 25. Μοχλός Ζουμ 15

17 Πλήκτρο Φλας 27. Ηχείο Υποδοχή Τριπόδου 29. Κάλυμμα Μπαταρίας

18 Τοποθέτηση Μπαταρίας και Κάρτας Μνήμης 1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας. 2. Τοποθετήστε τη μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας στη σωστή θέση όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 1 2 LB-060 Κουμπί κλειδώματος μπαταρίας 17

19 3. Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας μνήμης όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 4. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Διακόπτης προστασίας του γραψίματος 1 2 Η κάρτα μνήμης (SD/SDHC) είναι προαιρετική και δεν περιλαμβάνονται στη συνολική συσκευασία της μηχανής. Αγοράστε μία εμπορικά διαθέσιμη. Εάν πρέπει να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε μία με χωρητικότητα αποθήκευσης μεταξύ 4GB και 32GB για να διασφαλιστεί η σωστή αποθήκευση των δεδομένων. 18 Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης SD, ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας, πιέστε απαλά την κάρτα μνήμης για να την εξάγετε και να την αφαιρέσετε.

20 Φόρτιση Μπαταρίας Πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη και η φωτογραφική μηχανή είναι σβηστή. 1. Συνδέστε την μηχανή και το τροφοδοτικό χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. (Το σχήμα του βύσματος του τροφοδοτικού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Το πραγματικό αντικείμενο μπορεί να διαφέρει από το παρακάτω σχέδιο.) 2. Εισαγάγετε το βύσμα του τροφοδοτικού στην πρίζα για να φορτίσετε τη μπαταρία. 2 1 Ο φορτιστής προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Αν η μπαταρία αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό για να φορτίσετε την μπαταρία πριν τη χρήση. 19

21 Δείκτης Φόρτισης: Αναβοσβήνει κόκκινο: Φορτίζει Η ένδειξη θα σβήσει μόλις τελειώσει η φόρτιση, και η μηχανή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να διασφαλίσετε μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες την πρώτη φορά. 3. Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε επίσης να την συνδέσετε στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB για φόρτιση της μπαταρίας. Ενδεικτική λυχνία 3 Παρακαλούμε φορτίστε τη μπαταρία σε εσωτερικούς χώρους μεταξύ 0 C και 40 C. 20

22 ON/OFF Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση Μηχανής Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Για να απενεργοποιήσετε την μηχανή, πιέστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας. Κουμπί Τροφοδοσίας Περιγραφή Συμβόλων Στο παρακάτω οδηγίες, τα ακόλουθα σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το εγχειρίδιο για το πώς να χειρίζεστε την μηχανή. Αυτό είναι για να διευκολύνει την κατανόηση. Ιδιότητες αντικειμένου : Οι προαιρετικές ιδιότητες στη διεπαφή της μηχανής υποδεικνύονται με το σύμβολο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναπαραγωγής για να την ενεργοποιήσετε και για να μπείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής. 21

23 Ορισμός Γλώσσας, Ημερομηνίας/Ώρας 22 Ρυθμίστε τη γλώσσα σας, την ημερομηνία και την ώρα μετά την πρώτη ενεργοποίηση 1. Όταν ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη επιλογής γλώσσας. 2. Πατήστε τα βέλη για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. 3. Αφού πατήσετε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων Ημερομηνίας/Ώρας. 4. Πατήστε το αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε να ρυθμίσετε την Ημερομηνία/Ώρα: Η ώρα εμφανίζεται ως εεεε: MM : μμ ΩΩ : λλ. 5. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε την τιμή για την επιλεγμένη Ημερομηνία/Ώρα. 6. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις ώρα και εμφανίζεται η οθόνη λήψης. Επαναφορά της γλώσσας σας Αφού ορίσετε τη γλώσσα σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να επαναφέρετε την γλώσσα σας. 1. Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο, πατήστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού. 3. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το κουμπί ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να μπείτε στο μενού. 4. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε Γλώσσα και πατήστε το πλήκτρο ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να εισέλθετε στο μενού. 5. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και πατήστε το κουμπί για να το επιβεβαιώσετε. 6. Πατήστε το κουμπί και θα εμφανιστεί η οθόνη λήψης.

24 5. Πατήστε το αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε να ρυθμίσετε την Ημερομηνία/Ώρα: Η ώρα εμφανίζεται ως εεεε: MM : μμ ΩΩ : λλ. 6. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε την τιμή για το επιλεγμένο σας τετράγωνο. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας, πατήστε το για να το επιβεβαιώσετε. 7. Πατήστε το κουμπί και θα εμφανιστεί η οθόνη λήψης. Επαναφορά Ημερομηνίας/Ώρας Αφού ορίσετε την Ημερομηνία/Ώρα για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να επαναφέρετε την ημερομηνία και γλώσσα. 1. Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο, πατήστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού. 3. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το κουμπί ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να μπείτε στο μενού. 4. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε Ημερομηνία & Ώρα και πατήστε το πλήκτρο ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να εισέλθετε στο μενού. 23

25 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ρύθμιση Οθόνης Πιέστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις: Κλασικό, Πλήρες, Απενεργοποιημένο. Κλασικό: Εμφανίζει τις παραμέτρους της μηχανής στην οθόνη. SD Απενεργοποιημένο: Δεν εμφανίζεται κανένα επιπλέον εικονίδιο στην οθόνη M F3.2 1/50 00:56: EV 400 ISO Πλήρες: Παράμετροι μηχανής με Πλέγμα και Ιστόγραμμα. SD M F3.2 1/50 00:56: EV 400 ISO 24

26 Εμφάνιση Οθόνης LCD Επισκόπηση των Εικονιδίων Οθόνης στη Λειτουργία Λήψης Φωτογραφιών F F3.2 1/ /50 x3.6 SD :56:00 16M -0.3 EV 400 ISO 13 x SD :56: M -0.3 EV 400 ISO Εικονίδια Λειτουργίας Λήψης Αυτόματη λειτουργία Προγραμματισμός ΑΕ Προτεραιότητα κλείστρου Προτεραιότητα διάφραγμα 2 Λειτουργία Macro Μη αυτόματη λειτουργία 3 Εμφάνιση Ζουμ (Περιστρέφοντας το Μοχλό Ζουμ) Καλλωπισμός προσώπου Πανοραμική λειτουργία 4 Κάρτα μνήμης SD /Ενσωματωμένη Μνήμη 5 Κατάσταση Μπαταρίας 6 Ισορροπία Λευκού (Ρυθμιζόμενη σε 7 Εφέ Χρώματος (Ρυθμιζόμενο σε 8 Αριθμός υπόλοιπων λήψεων 9 Μέγεθος Εικόνας Λειτουργία) Λειτουργία) Λειτουργία σκηνής Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις 25

27 10 Ποιότητα Βίντεο 11 Τιμή ISO (Ρυθμιζόμενη σε 12 Υπόλοιπο Χρόνου Εγγραφής Λειτουργία) 13 Αντιστάθμιση Έκθεσης (τιμή EV) (Ρυθμιζόμενη σε Λειτουργία) 14 Ταχύτητα Κλείστρου (Ρυθμιζόμενη σε 15 Ιστόγραμμα 16 Τιμή Διαφράγματος (Ρυθμιζόμενη σε 17 Σταθεροποίηση Εικόνας 18 Πλαίσιο Εστίασης 19 Μέτρηση Έκθεσης AiAE Σημείο Κέντρο 20 Λειτουργία AF Μονή AF Πολλαπλή AF Λειτουργία) Λειτουργία) Ανίχνευση αντικειμένου 21 Αυτόματος Χρονοδιακόπτης 22 Λειτουργία Φλας Αυτόμ. χρονοδ: Απενεργ. Αυτόμ. χρονοδ: 2 δευτ. Αυτόμ. χρονοδ: 10 δευτ. Αυτόμ. χρονοδ: Χαμόγελο Αυτόματο φλας Με φλας 23 Λειτουργία Λήψης Αργός συγχρονισμός Αργός συγχρο.+κόκκινα μάτια Αφαίρεση κόκκινων ματιών Μεμονωμένη Συνεχής λήψη Συνεχόμενες λήψεις (VGA) Γρήγορα (4Μ) Χρονική υστέρηση (30δευτ./ 1λεπ./ 5λεπ./ 10λεπ.) 24 Eye-Fi ON (με σήμα) 25 HDR (Ρυθμιζόμενο σε Λειτουργία) 26

28 Επισκόπηση των Εικονιδίων Οθόνης στη Λειτουργία Ταινίας x EV 10 5 SD 00:56: Εφέ Χρωμάτων 8 Ποιότητα Βίντεο 9 Υπόλοιπο Χρόνου Εγγραφής 10 Αντιστάθμιση Έκθεσης (τιμή EV) 11 Σταθεροποίηση Εικόνας 12 Πλαίσιο Εστίασης 13 Eye-Fi ON (με σήμα) 14 Μέτρηση Έκθεσης AiAE Σημείο Κέντρο 15 Λειτουργία AF 1 Λειτουργία Ταινίας 2 Λειτουργία Macro 3 Αυτόματος Χρονοδιακόπτης Αυτόμ. χρονοδ: Απενεργ. Αυτόμ. χρονοδ: 10 δευτ. 4 Εμφάνιση Ζουμ (Περιστρέφοντας το Μοχλό Ζουμ) 5 Κάρτα μνήμης SD /Ενσωματωμένη Μνήμη 6 Κατάσταση Μπαταρίας Για τη βέλτιστη λήψη βίντεο, συνιστάται ναχρησιμοποιηθεί η κάρτα SDHC. Το Οπτικό Ζουμ και το Ψηφιακό Ζουμ μπορούν να ρυθμιστούν (208X συνολικά). Το Ψηφιακό Ζουμ μπορεί να ρυθμιστεί στο 4X. 27

29 Επισκόπηση των Εικονιδίων Οθόνης στη Λειτουργία Αναπαραγωγής /45 SD x : Αρχείο DPOF 8 Περιοχή Φωτογραφίας 2 Προστασία Αρχείου 9 Ημερομηνία Λήψης 3 Χώρος Μνήμης (που υποδεικνύει το τρέχον αριθμό φωτογραφιών και το συνολικό αριθμό φωτογραφιών) 10 Αναπαραγωγή Ομάδας Συνεχών Λήψεων 4 Κάρτα μνήμης/ενσωματωμένη Μνήμη 11 Eye-Fi ON (με σήμα) 5 Κατάσταση Μπαταρίας 12 Αφαίρεση Κόκκινων Ματιών 6 Περιοχή Μεγέθυνσης Ζουμ 13 HDR 7 Αναλογίες Ζουμ Φωτογραφίας 14 Φάκελος Ημερομηνίας 28

30 Χρησιμοποιώντας το Πλήκτρο Λειτουργιών Αυτή η μηχανή προσφέρει ένα βολικό πλήκτρο λειτουργιών που επιτρέπει την χειροκίνητη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών με ευκολία. Οι διαθέσιμες λειτουργίες παρατίθενται παρακάτω: Ονομασία Λειτουργίας Αυτόματη λειτουργία Προγραμματισμός ΑΕ Προτεραιότητα κλείστρου Προτεραιότητα διάφραγμα Μη αυτόματη λειτουργία Καλλωπισμός προσώπου Πανοραμική λειτουργία Λειτουργία σκηνής Λειτουργία Ταινίας Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις Εικονίδιο Περιγραφή Σε αυτή τη λειτουργία, θα ρυθμιστούν οι ιδανικές συνθήκες για τη λήψη φωτογραφιών με βάση το θέμα και το περιβάλλον. Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών. Σε διάφορα σκηνικά, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την τιμή ISO και EV σύμφωνα με την προσωπική προτίμηση, η μηχανή μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα την ταχύτητα του κλείστρου και την τιμή διαφράγματος. Η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ταχύτητα κλείστρου έτσι ώστε η μηχανή να ρυθμίσει το διάφραγμα αυτόματα για να διασφαλιστεί η σωστή έκθεση. Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα ειδικό διάφραγμα και η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του κλείστρου για να ταιριάζει. Πολλές από τις ρυθμίσεις της μηχανής μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα με την λειτουργία αυτή. Αυτή η λειτουργία βελτιώνει αυτόματα τα χαρακτηριστικά του προσώπου με πινελιές απάλυνσης δέρματος και δυνατότητες φωτισμού ματιών. Μπορείτε να τραβήξετε μια πανοραμική φωτογραφία σε αυτή τη λειτουργία. Επιλέξτε ανάμεσα σε 12 διαφορετικά προκαθορισμένα είδη σκηνικών και εφέ για τις φωτογραφίες σας. Καταγράφει βίντεο. Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τις συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες λήψης και παραμέτρους και να μεταβεί σε αυτή τη λειτουργία για γρήγορη προσαρμογή. 29

31 Αυτόματη λειτουργία Η Αυτόματη λειτουργία είναι ο ευκολότερος τρόπος για να τραβήξετε φωτογραφίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η μηχανή βελτιστοποιεί αυτόματα πολυάριθμες ρυθμίσεις της μηχανής για να ρυθμίσει τις φωτογραφίες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 1. Γυρίστε το Πλήκτρο Λειτουργιών στο. 2. Κρατήστε τη μηχανή σταθερά και στοχεύστε το αντικείμενο. Η βέλτιστη λειτουργία σκηνικού θα επιλεγεί αυτόματα. 3. Πατήστε το κλείστρο μέχρι τη μέση για να εστιάσετε. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί ένα πράσινο πλαίσιο εστίασης όταν το θέμα είναι στο επίκεντρο. 4. Πατήστε το κλείστρο μέχρι κάτω για να τραβήξετε φωτογραφίες. SD 00:56:00 30

32 Ονομασία Λειτουργίας Λειτουργία Τοπίου Λειτουργία Πορτρέτου Πορτρέτο με Οπίσθιο Φωτισμό Λειτουργία Macro Αυτόματη Λειτουργία Περιγραφή Για τοπία, θα προσαρμόσει αυτόματα την έκθεση και θα αναπαράγει ζωντανά πράσινα και μπλε χρώματα. Πιο κατάλληλη για φωτογράφιση ανθρώπων με εστίαση στα πρόσωπα τους. Όταν ο ήλιος ή οποιαδήποτε άλλη πηγή φωτός είναι πίσω από το αντικείμενο, θα προσαρμόσει αυτόματα την έκθεση στο προσκήνιο για να παράγει τις καλύτερες δυνατές εικόνες. Για την λήψη πιο λεπτομερών κοντινών πλάνων, θα ενεργοποιείται αυτόματα η Λειτουργία Macro της μηχανής και ο φακός θα εστιάζει αυτόματα. Η μηχανή θα ρυθμίζει αυτόματα την έκθεση και την εστίαση για να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές φωτογραφίες. 31

33 Προγραμματισμός ΑΕ Όταν είναι επιλεγμένο το (Πρόγραμμα ΑΕ), μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή EV και την τιμή ISO. 1. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών στο και πατήστε το κουμπί για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Προτεραιότητα κλείστρου Όταν είναι επιλεγμένο το (Προτεραιότητα Κλείστρου), μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου / τιμή EV και την τιμή ISO. Η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την τιμή διαφράγματος με βάση την ταχύτητα του κλείστρου και την τιμή ISO για να έχετε την πιο κατάλληλη τιμή έκθεσης. 1. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών στο και πατήστε το κουμπί τις ρυθμίσεις. για να διαμορφώσετε F3.2 1/ EV 100 ISO Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα στοιχείο αναπροσαρμογής. 3. Πιέστε το πλήκτρο πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους. 4. Πατήστε το κουμπί για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις και να μπείτε στην οθόνη λήψης. F3.2 1/ EV 100 ISO 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα στοιχείο αναπροσαρμογής. 3. Πιέστε το πλήκτρο πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους. 4 Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να μπείτε στην οθόνη λήψης.

34 Προτεραιότητα διάφραγμα Όταν είναι επιλεγμένο το (Προτεραιότητα Διαφράγματος), μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή διαφράγματος / τιμή EV και την τιμή ISO. Το να επιλέξετε ένα μεγάλο άνοιγμα διαφράγματος θα τονίσει αυτό το σημείο εστίασης και θα εμφανίσει ένα θολό φόντο και προσκήνιο. Ένα μικρό άνοιγμα διαφράγματος θα διατηρήσει τόσο το φόντο όσο και το κύριο αντικείμενο σε καθαρή εστίαση. 1. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών στο και πατήστε το κουμπί τις ρυθμίσεις. για να διαμορφώσετε Μη αυτόματη λειτουργία Όταν επιλέγετε την ( ) (χειροκίνητη) λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα διαφράγματος / κλείστρου χειροκίνητα και την τιμή ISO. 1. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών στο και πατήστε το κουμπί τις ρυθμίσεις. για να διαμορφώσετε F3.2 1/ EV 100 ISO F3.2 1/ EV 100 ISO 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα στοιχείο αναπροσαρμογής. 3. Πιέστε το πλήκτρο πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους. 4 Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να μπείτε στην οθόνη λήψης. 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε μια ρύθμιση αναπροσαρμογής. 3. Πιέστε το πλήκτρο πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους. 4. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να μπείτε στην οθόνη λήψης. 33

35 Καλλωπισμός προσώπου Στην λειτουργία καλλωπισμού προσώπου, η μηχανή έχει ρυθμιστεί ώστε να ρυθμίζει αυτόματα την έκθεση της μηχανής για ρεαλιστική απεικόνιση των τόνων του δέρματος. 1. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε τη λειτουργία καλλωπισμός προσώπου ( ). 2. Πατήστε το πλήκτρο και πατήστε το πλήκτρο πάνω/κάτω για να επιλέξετε. 3. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε τον Καλλωπισμό Προσώπου και πιέστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης φωτογραφίας. Η λειτουργία καλλωπισμός προσώπου έχει 3 εφέ: Εφέ 1: Βελτίωση δέρματος Εφέ 2: Βελτίωση δέρματος+φωτεινάμάτια Εφέ 3: Βελτίωση δέρματος+φωτεινάμάτια+ρετουσάρισμα- Μεγάλωμα ματιών x3.6 SD M 00:56: EV 400 ISO 34

36 Πανοραμική λειτουργία Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αποτυπώσετε μια πανοραμική θέα που θα έχει σημαντικά περισσότερο περιεχόμενο από μία μόνο φωτογραφία. Ακολουθήστε το βέλος οδηγιών με μια ομαλή και σταθερή κίνηση της μηχανής για να απαθανατίσετε άψογα μια εξαιρετικά ευρεία σκηνή έως και 360 μοίρες. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Γυρίστε το κουμπί λειτουργιών στη λειτουργία πανόραμα ( ). 2. Πατήστε τα βέλη για να επιλέξετε μια κατεύθυνση λήψης. (Η δεξιά κατεύθυνση χρησιμοποιείται ως προεπιλογή, αν δεν κάνετε κάποια επιλογή) 2 δευτερόλεπτα αργότερα, η φωτογραφική μηχανή είναι έτοιμη για λήψη φωτογραφιών. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο ή πατήσετε ως τη μέση το κουμπί του κλείστρου για να είναι έτοιμη για λήψη φωτογραφιών. 3. Συνθέστε τη λήψη σας στην οθόνη LCD και πατήστε ως τη μέση το κουμπί του κλείστρου για να εστιάσετε στο αντικείμενο. Μετά την εστίαση, πατήστε πλήρως το κουμπί του κλείστρου για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία. Αυτή τη στιγμή, ο διάλογος διαδικασίας της λειτουργίας συρραφής πανοράματος εμφανίζεται στην οθόνη. 4. Μετακινήστε ή περιστρέψτε την μηχανή σύμφωνα με την επιλεγμένη κατεύθυνση. Όταν το εύρος της κίνησης ή περιστροφής πληροί τις εσωτερικές ρυθμίσεις της μηχανής, ο διάλογος διαδικασίας μαζί το ενδεικτικό βέλος εν μέρει γίνεται κόκκινος. Όταν κοκκινίζει εντελώς, η λήψη σε λειτουργία πανόραμα έχει τελειώσει. 35

37 Η πανοραμική εικόνα μπορούν να αναπαραχθεί με τη μέθοδο της αναπαραγωγής φλας. Παρακαλούμε δείτε την απεικόνιση της πανοραμικής αναπαραγωγής στη σελίδα 57. Κατά τη λήψη, το φλας, ο αυτόματος χρονοδιακόπτης, οι λειτουργίες macro και αντιστάθμισης έκθεσης δεν είναι διαθέσιμες. Η ρύθμιση της εστίασης επίσης δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Κατά τη λήψη σε λειτουργία πανόραμα, πιέστε το πλήκτρο για να διακόψετε τη λήψη και να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες φωτογραφίες που έχουν ληφθεί. Πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος ( ) για να ακυρώσετε τη λήψη και για να μην αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες που τραβήξατε πριν. Κατά τη λήψη σε λειτουργία πανόραμα, όταν η κατεύθυνση κίνησης της μηχανής είναι λάθος ή η γωνία αποκλίνει από τις εσωτερικές ρυθμίσεις, η οθόνη LCD εμφανίζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα Εσφαλμένη στοίχιση. Προσπαθήστε ξανά. και οι τρέχουσες φωτογραφίες που τραβήξατε αποθηκεύονται. Λειτουργία σκηνής Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία από τις 12 λειτουργίες σκηνής ανάλογα με τον τύπο του περιβάλλοντος λήψης. Η μηχανή έτσι διαμορφώνει τις πιο κατάλληλες ρυθμίσεις αυτόματα. Γυρίστε το Πλήκτρο Λειτουργιών στη Λειτουργία Σκηνής για να εισέλθετε στο μενού Λειτουργία Σκηνής. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί ένα μενού όπως το παρακάτω παράδειγμα: Νυχτερινό πορτραίτο Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε μια σκηνή, και πατήστε το κουμπί για να το επιβεβαιώσετε. 36

38 Σκηνή Νυχτερινή λήψη Λειτουργία κατοικίδιου Ηλιοβασίλεμα Πυροτεχνήματα Πολλαπλή έκθεση Αθλητικά Νυχτερινό πορτραίτο Τοπίο Πορτρέτο Χιόνι Παιδιά Πάρτι Περιγραφή Μπορείτε εύκολα να τραβήξετε καθαρές φωτογραφίες σε νυχτερινό σκηνικό χωρίς τη χρήση τριπόδου. Αναγνωρίζει γρήγορα το κατοικίδιο (σκύλο/γάτα) για να αποτυπώσει τη δυναμική στιγμή του κατοικίδιου. Για ηλιοβασιλέματα. Καταγράφει τα αντικείμενα σε έντονο ηλιακό φως. Για πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνιστάται η χρήση ενός τριπόδου. Κατάλληλο για λήψη κινούμενων αντικειμένων (έως 6) στο ίδιο φόντο. Για αντικείμενα που κινούνται γρήγορα. Καταγράφει ευκρινείς, λήψεις δράσης με ελάχιστη θόλωση. Αυτή η λειτουργία δεν συνιστάται για λήψεις σε εσωτερικούς χώρους. Για πορτρέτα σε νυχτερινό σκηνικό. Για τοπία και λήψεις σε εξωτερικούς χώρους. Ζωντανή αναπαραγωγή του πράσινου και του μπλε. Πιο κατάλληλη για φωτογράφιση ανθρώπων με εστίαση στα πρόσωπα τους. Για σκηνές σε χιόνι. Αναπαράγει φυσικές, καθαρές λευκές σκηνές. Απενεργοποιείται αυτόματα το φλας. Αποφεύγει τη διατάραξη του αντικειμένου, το οποίο είναι κατάλληλο για την φωτογράφηση παιδιών. Κατάλληλο για λήψη φωτογραφιών σε εσωτερικό χώρο, ακόμα και υπό περίπλοκες συνθήκες φωτισμού. * Πολλαπλή Έκθεση: Κρατήστε τη μηχανή σταθερή πριν τραβήξετε φωτογραφία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του κλείστρου για να τραβήξετε 6 φωτογραφίες συνεχόμενα όταν θα σταματήσει αυτόματα. Για να διακόψετε τη λήψη, αφήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι τη μέση. Τα αντικείμενα θα μετακινηθούν μόνο από αριστερά προς τα δεξιά, προκειμένου να καταγραφούν. Τα αντικείμενα που κινούνται από άλλες κατευθύνσεις δεν καταγράφονται. Το εφέ της λήψης θα επηρεαστεί αν το αντικείμενο κινείται πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ κοντά. 37

39 Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις 38 Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τις συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες λήψης και παραμέτρους και να μεταβεί σε αυτή τη λειτουργία για γρήγορη προσαρμογή. Ρυθμίσεις στην λειτουργία (μη ρυθμισμένη κατάσταση ή κατάσταση μετά από επαναφορά): 1. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε την λειτουργία, και εισέλθετε στην οθόνη εγκατάστασης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Επιλέξτε μία λειτουργίας καταγραφής για να καθορίσετε την CS. Αποθ/ση Έξοδος Τοπίο 2. Όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα, πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε μια σκηνή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στην οθόνη λήψης. 3. Όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο και επιλέξτε εάν θέλετε να συνεχίσετε με τη ρύθμιση της λειτουργίας. Μεταβείτε στη ρύθμιση λειτουργίας CS. Ναι Ή Περιστροφή του επιλογέα λειτουργίας για παράλειψη. Για ρύθμιση με άλλες λειτουργίες (χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να επιλέξετε μια διαφορετική προσαρμοσμένη ρύθμιση): 1. Επιλέξτε οποιαδήποτε λειτουργία ή λειτουργία σκηνής προς αποθήκευση. 2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους που θέλετε στην τρέχουσα λειτουργία. 3. Πιέστε το πλήκτρο, πατήστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού. 4. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το κουμπί ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να μπείτε στο μενού.

40 5. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να εισέλθετε στο μενού. 7. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών για να μεταβείτε στις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ( ). 8. Θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις φωτογραφιών που αποθηκεύσατε την τελευταία φορά. Όταν η λειτουργία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, δεν υπάρχει προκαθορισμένη αποθηκευμένη παράμετρος στη λειτουργία. 6. Επιλέξτε Ναι για να αποθηκεύσετε ή Όχι για να ακυρώσετε. Στην λειτουργία, σε περίπτωση που χρειάζεστε να διατηρήσετε ή να τροποποιήσετε ρυθμίστε τις παραμέτρους (με εξαίρεση τις παραμέτρους σε ) σε επανεκκίνηση ή όλες τις λειτουργίες. Παρακαλούμε μπείτε στο μενού Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις και επιλέξτε Ναι μετά την εγκατάσταση. Διαφορετικά, οι ρυθμίσεις παραμέτρων δεν διατηρούνται σε περίπτωση ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ή εναλλαγής λειτουργίας. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε την ρύθμιση παραμέτρων στις Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις,παρακαλούμε δείτε τη λειτουργία επαναφοράς στη σελίδα 85 για οδηγίες. 39

41 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία Ζουμ Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με δύο τύπους λειτουργιών ζουμ: Οπτικό ζουμ και ψηφιακό ζουμ. Εναλλάξτε το μοχλό ζουμ της μηχανής για να ζουμάρετε περισσότερο ή λιγότερο προς το αντικείμενο ενώ πραγματοποιείτε λήψη φωτογραφιών. Ένδειξη Ζουμ Όταν το Οπτικό Ζουμ φτάνει στο όριο ως Ψηφιακό Ζουμ, αφήστε και περιστρέψτε το Μοχλό Ζουμ στο Τ για να επιλέξετε ανάμεσα σε Οπτικό ζουμ και Ψηφιακό ζουμ. Μοχλός Ζουμ 40

42 Ρύθμιση Εστίασης Σε διαφορετικές λειτουργίες λήψης φωτογραφιών, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες μεθόδους εστίασης. 1. Πατήστε το πάνω πλήκτρο βέλους ( ) για να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων. Ανίχνευση αντικειμένου Έξυπνη ανίχνευση του αντικειμένου σε κίνηση υπό την λήψη με εστίαση. 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού. Μονή AF Μόλις ενεργοποιηθεί, η Ανίχνευση Αντικειμένου θα λειτουργεί μόνο όταν η μηχανή εστιάζει στο αντικείμενο. 2. Πατήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις παρακάτω 3 λειτουργίες: Μονή AF Το πλαίσιο εστίασης εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης LCD για εστίαση στο θέμα. Πολλαπλή AF Η κάμερα εστιάζει αυτόματα το θέμα σε μια ευρεία περιοχή για να βρει το σημείο εστίασης. 41

43 Λειτουργία Macro Η Ρύθμιση Macro είναι ιδανική για φωτογράφιση μικρών αντικειμένων ή για κοντινές φωτογραφίες. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εστιάσετε σε αντικείμενα πολύ κοντά στην μηχανή. 1. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους ( ) για να εισέλθετε στο Μενού Macro. Απενεργοποίηση Macro 2. Πατήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις παρακάτω 2 λειτουργίες: Απενεργοποίηση Macro Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να απενεργοποιήσετε το Macro. Ενεργοποίηση Macro Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να εστιάσετε στο αντικείμενο κοντά στο φακό (Στην W πλευρά, η απόσταση λήψης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 εκ). 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού. 42

44 Ρύθμιση Αυτόματου Χρονοδιακόπτη Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η μηχανή μπορεί να ρυθμιστεί για να κάνει λήψη μετά από 2 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του κλείστρου ή μετά από χαμόγελο. 1. Πατήστε το πάνω πλήκτρο βέλους ( ) για να εισέλθετε στο μενού αυτόματου χρονοδιακόπτη. Αυτόμ. χρονοδ: 10 δευτ. Τραβάει μια φωτογραφία 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του Κλείστρου. Αυτόμ. χρονοδ: Χαμόγελο Πατήστε το κουμπί του Κλείστρου και θα γίνει λήψη φωτογραφίας μόλις ανιχνευθεί χαμόγελο. 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού. Αυτόμ. χρονοδ: Απενεργ. 2. Πατήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις παρακάτω 4 λειτουργίες: Αυτόμ. χρονοδ: Απενεργ. Απενεργοποιεί τον Αυτόματο Χρονοδιακόπτη. Αυτόμ. χρονοδ: 2 δευτ. Τραβάει μια φωτογραφία 2 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του Κλείστρου. Κατά την ενεργοποίηση του αυτόματου χρονοδιακόπτη, πιέζοντας το Κουμπί του Κλείστρου ή το Κάτω Πλήκτρο Βέλους μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο χρονοδιακόπτη και να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης, και να διατηρήσετε την ρύθμιση του αυτόματου χρονοδιακόπτη. Όταν ενεργοποιείτε την ανίχνευση χαμόγελου, πιέζοντας το Κουμπί του Κλείστρου ή το κουμπί μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο χρονοδιακόπτη χωρίς να κρατήσετε τη ρύθμιση αυτόματου χρονοδιακόπτη - χαμόγελου. 43

45 Λειτουργία Φλας 44 Το φλας λειτουργεί κυρίως ως συμπληρωματικό φως για τη σκηνή. Το φλας χρησιμοποιείται συνήθως σε λήψεις αντίθετα στο φως για να τονίσει το αντικείμενο λήψης φωτίζοντας το αντικείμενο ενώ σκουραίνει το φόντο είναι επίσης κατάλληλο για μέτρηση και λήψη σε σκοτεινές σκηνές μέσω έκθεσης. 1. Πιέστε το Κουμπί Φλας για να αναδυθεί το φλας Πατήστε το δεξί πλήκτρο βέλους ( ) για να εισέλθετε στο Μενού Ρυθμίσεις Φλας. Αυτόματο φλας 3. Πατήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις παρακάτω 5 λειτουργίες: 1 Αυτόματο φλας Το φλας της μηχανής λειτουργεί αυτόματα με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες φωτισμού. Με φλας Το φλας θα ανάβει σε κάθε λήψη ακόμα και αν υπάρχει αρκετό διαθέσιμο φως για να βγει η φωτογραφία χωρίς φλας. Αργός συγχρονισμός Αυτό σας επιτρέπει να τραβήξετε φωτογραφίες ανθρώπων κατά τη διάρκεια της νύχτας που δείχνουν με σαφήνεια τόσο τα πρόσωπα όσο και το νυχτερινό σκηνικό. Η χρήση ενός τριπόδου συνιστάται όταν φωτογραφίζετε με αυτή τη ρύθμιση. Αργός συγχρο.+κόκκινα μάτια Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψεις αργού συγχρονισμού με αφαίρεση κόκκινων ματιών. Αφαίρεση κόκκινων ματιών Η μηχανή βγάζει ένα σύντομο προ-φλας πριν τη λήψη της φωτογραφίας για να μειώσει το εφέ των κόκκινων ματιών. 4. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού.

46 Ρύθμιση Ισορροπίας Λευκού Η λειτουργία ισορροπίας λευκού επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας των χρωμάτων για διαφορετικές πηγές φωτός. (Ρυθμιζόμενη σε Λειτουργία) Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη ρύθμιση ισορροπίας λευκού της μηχανής: 1. Πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στο Μενού Ισορροπίας Λευκού. AWB Φως ημέρας Συννεφιά Φωτισμός φθορισμού Λυχνία φθορισμού CWF Λυχνία πυράκτωσης Μη αυτόματη Ισορ. Λευκού (Πιέστε πλήρως το κουμπί του κλείστρου για να ανιχνεύσει την τιμή ισορροπίας λευκού) AWB 2. Πατήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις παρακάτω 8 λειτουργίες: Θερμ. Χρώματος (1900K~ 10000K) Πατήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης Πάνω / Κάτω για να "Ρυθμίστε την τιμή Κ", Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για να βγείτε από την τιμή Κ. 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού. 45

47 Συνεχής λήψη 46 Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε τις Ρυθμίσεις Συνεχών Λήψεων. 1. Πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στο Μενού Συνεχόμενων Λήψεων. Μεμονωμένη 2. Πατήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις παρακάτω 5 λειτουργίες: Μεμονωμένη Αποτυπώνει μια μεμονωμένη λήψη μόνο. Συνεχής λήψη Φωτογραφίστε με ταχύτητα 9 φωτογραφιών ανά δευτερόλεπτο με τη μέγιστη ρύθμιση pixel. Συνεχόμενες λήψεις (VGA) 60 φωτογραφίες/δευτ. μπορούν να επιτευχθούν με τη λήψη ριπής σε VGA pixel. Γρήγορα (4Μ) 30 φωτογραφίες/δευτ. μπορούν να επιτευχθούν με τη λήψη ριπής σε4μ pixel. Χρονική υστέρηση Τραβάει φωτογραφίες με βάση το προκαθορισμένο διάστημα (30δευτ./ 1λεπ./ 5λεπ./ 10λεπ.). 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού. 4. Πατήστε το κουμπί του κλείστρου για να ξεκινήσετε τη συνεχόμενη λήψη. Το φλας είναι απενεργοποιημένο σε αυτή τη λειτουργία για να είναι δυνατή η γρήγορη διαδοχή των λήψεων.

48 Ρύθμιση EV Το μενού λειτουργίας EV της μηχανής περιλαμβάνει λειτουργίες, όπως ηρύθμιση EV, ISO, Ρύθμιση Κλείστρου, Προσαρμογή Διαφράγματος, κλπ. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις λειτουργίας μπορείτε να βελτιώσετε τις φωτογραφίες σας. Για να επιλέξετε τη καλύτερη ρύθμιση για βέλτιστες φωτογραφίες, ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 1. Πιέστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων. 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε μια επιλογή ρύθμισης. Αντιστάθμιση Έκθεσης Ρύθμιση για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της φωτογραφίας. Στην περίπτωση μιας πολύ υψηλής αντίθεσης μεταξύ του φωτογραφιζόμενου αντικειμένου και του φόντου, η φωτεινότητα της φωτογραφίας μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα. (Ρυθμιζόμενη σε Λειτουργία) F3.2 1/ EV 100 ISO F3.2 1/ EV 100 ISO Το ρυθμιζόμενο εύρος της τιμής έκθεσης είναι από EV -3,0 έως EV+3,0. 3. Πιέστε το πλήκτρο πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τις τιμές επιλογών. 4. Πατήστε το κουμπί για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις και να μπείτε στην λειτουργία λήψης. 47

49 ISO Η λειτουργία ISO σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ευαισθησία του αισθητήρα φωτός της μηχανής με βάση τη φωτεινότητα της σκηνής. Για να βελτιώσετε την απόδοση του αισθητήρα της μηχανής σε πιο σκοτεινά περιβάλλοντα, είναι απαραίτητη η υψηλότερη τιμή ISO. Μια χαμηλότερη τιμή ISO είναι απαραίτητη όταν φωτογραφίζετε σε πιο φωτεινές συνθήκες. Οι φωτογραφίες που αποτυπώνονται σε υψηλότερες ρυθμίσεις ISO θα έχουν συνήθως περισσότερο θόρυβο από εκείνες που αποτυπώνονται σε χαμηλότερες ρυθμίσεις ISO. (Ρυθμιζόμενη σε Λειτουργία) Ρύθμιση Κλείστρου Για ταχύτητα κλείστρου, η μηχανή μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα την τιμή διαφράγματος που αντιστοιχεί στη χειροκίνητη ρύθμιση ταχύτητας κλείστρου, ώστε να αποκτήσει μια πιο κατάλληλη τιμή έκθεσης. Η κίνηση του αντικειμένου μπορεί να εμφανιστεί ρυθμίζοντας την ταχύτητα του κλείστρου. Η υψηλή ταχύτητα κλείστρου μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να αποτυπώσετε με ευκρίνεια την κίνηση του αντικειμένου που κινείται με ταχύτητα ενώ η χαμηλή ταχύτητα κλείστρου σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία για ένα αντικείμενο που κινείται γρήγορα με μια ισχυρή αίσθηση της κίνησης. (Ρυθμιζόμενη σε Λειτουργία) F3.2 1/ EV 400 ISO F3.2 1/ EV 100 ISO Οι ρυθμίσεις ISO της μηχανής περιλαμβάνουν: αυτόματο, 100, 200, 400, 800, 1600 και

50 Χρησιμοποιώντας την Γρήγορη Εγγραφή Προσαρμογή Διαφράγματος Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή διαφράγματος. Το να επιλέξετε ένα μεγάλο άνοιγμα διαφράγματος θα τονίσει αυτό το σημείο εστίασης και θα εμφανίσει ένα θολό φόντο και προσκήνιο. Ένα μικρό άνοιγμα διαφράγματος θα διατηρήσει τόσο το φόντο όσο και το κύριο αντικείμενο σε καθαρή εστίαση. (Ρυθμιζόμενη σε Λειτουργία) Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το κουμπί συντόμευσης Εγγραφής για να ξεκινήσει η εγγραφή βίντεο. F3.2 1/ EV 100 ISO Αφού τελειώσετε, πατήστε το κουμπί συντόμευσης Εγγραφής ή το Κουμπί Κλείστρου για να σταματήσει η εγγραφή και να αποθηκευτεί το βίντεο. Η μηχανή θα επιστρέψει στη λειτουργία λήψης αυτόματα. 49

51 Μενού Λειτουργιών Κουμπιού i Λειτουργία: Η Ρύθμιση Χρώματος Φωτογραφίας σας επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικά εφέ χρώματος. 1. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε το Μενού Ρύθμισης Χρωμάτων Φωτογραφίας. 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε την επιλογή Ρύθμιση Χρωμάτων Φωτογραφίας. Κανονική ( ) αντιστοιχεί προαιρετικά στη λειτουργία εγγραφής. Υπάρχουν 20 επιλογές Χρώματος Φωτογραφίας στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών : Επιλογές Επιλογές Επιλογές Κανονική ( ) Σέπια ( ) Βινιετάρισμα Ζωηρό ( ) Τμηματικό χρώμα-κόκκινο ( ) Salon Γιαπωνέζικο στιλ Τμηματικό χρώμα-μπλε ( ) Υπερευρυγώνια λήψη Ιταλικό στιλ Τμηματικό χρώμα-κίτρινο ( ) Αντανάκλαση Γαλλικό στιλ Τμηματικό χρώμα-πράσινο ( ) Πανκ Αρνητικό Σκίτσο Ασπρόμαυρο ( ) Ονειρώδες 4 πλέγματα - μοντέρνο (2M) 50

52 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Προβολή Φωτογραφιών και Βίντεο Για να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στην οθόνη LCD: 1. Αφού πατήστε το κουμπί, η τελευταία φωτογραφία ή βίντεο που τραβήχτηκε θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD. 2. Χρησιμοποιήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις φωτογραφίες ή βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη ή την κάρτα μνήμης. 3. Για να αναπαράγετε το επιλεγμένο βίντεο, πατήστε το κουμπί για να μπείτε στην Λειτουργία Αναπαραγωγής Ταινίας. Ένας οδηγός λειτουργίας εμφανίζεται στην οθόνη κατά την αναπαραγωγή βίντεο. Πατήστε τα κατάλληλα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες. Λειτουργία αναπαραγωγής Λειτουργία παύσης Σίγαση 00:00:47 00:01:23 00:00:47 00:01:23 1 Αύξηση Έντασης 2 Παύση 3 Γρήγορη Κίνηση Εμπρός 4 Μείωση Έντασης 5 Γρήγορη Κίνηση Πίσω 6 Πίσω στην αρχή του βίντεο 7 Αναπαραγωγή 8 Αναπαραγωγή βίντεο προς τα εμπρός 9 Διακοπή αναπαραγωγής 10 Αναπαραγωγή βίντεο προς τα πίσω 51

53 Προβολή Μικρογραφιών Στη Λειτουργία Αναπαραγωγής, περιστρέψτε το Μοχλό Ζουμ προς τα αριστερά στη θέση για την προβολή μικρογραφιών των φωτογραφιών και βίντεο στην οθόνη. (Εμφανίζεται η φωτογραφία σε οριζόντια θέση) W Σμίκρυνση T Μεγέθυνση 3. Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για προβολή και πατήστε το κουμπί για να τα επαναφέρετε στο αρχικό μέγεθος. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη LCD, τότε ένα αρχείο ταινιών προβάλλεται εκείνη τη στιγμή. 1. Σύρετε το Μοχλό Ζουμ για εναλλαγή μεταξύ 3x3 και 4x4 μικρογραφιών. 2. Όταν εμφανίζεται μία 3x3 ή 4x4 μικρογραφία, πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για προβολή. 52

54 Χρησιμοποιώντας Ζουμ Αναπαραγωγής (για ακίνητες φωτογραφίες μόνο) Κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Μοχλό Ζουμ για μεγέθυνση στις φωτογραφίες από 2 ως 8 φορές. 1. Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στη Λειτουργία Αναπαραγωγής. 2. Πατήστε το Πλήκτρο δεξιά/αριστερά για να επιλέξετε μια φωτογραφία για να τη μεγεθύνετε. 3. Περιστρέψτε το Μοχλό Ζουμ δεξιόστροφα προς το ( ) για να μεγεθύνετε. 4. Η οθόνη θα εμφανίσει τον αριθμό των φορών και την περιοχή της λειτουργίας ζουμ της φωτογραφίας. x2 5. Πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να μετακινηθείτε και να επιλέξετε ένα μέρος της εικόνας για να τη μεγεθύνετε. 6. Πατήστε το κουμπί για να επαναφέρετε την εικόνα στο αρχικό της μέγεθος. ΟΙ εικόνες ταινίες δεν μπορούν να μεγεθυνθούν. 53

55 Διαγραφή Φωτογραφιών και Βίντεο για να διαγράψετε τις φωτογρα- Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος φίες και τα βίντεο σας. Για να διαγράψετε φωτογραφίες ή βίντεο: 1. Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής. 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό κουμπί βέλους για να επιλέξετε τις φωτογραφίες και βίντεο προς διαγραφή. 3. Πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος και εμφανίζεται η οθόνη διαγραφής. 4. Πιέστε το κουμπί βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε Διαγραφή μίας ή Έξοδος και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση. Οι σβησμένες φωτογραφίες/βίντεο δεν μπορούν να ανακτηθούν. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα 78 για οδηγίες σχετικά με το πώς να διαγράψετε περισσότερες από μία φωτογραφίες ταυτόχρονα. 54

56 Παρουσίαση Διαφανειών Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να προβάλλετε όλες τις αποθηκευμένες φωτογραφίες ως παρουσίαση διαφανειών. 1. Πιέστε το πλήκτρο για να εισέλθετε στην οθόνη αναπαραγωγής. 2. Πιέστε το πλήκτρο για να εισέλθετε στην επιλογή διαφανειών. 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιά/αριστερά για να επιλέξετε αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών ή Άκυρο για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής. 4. Πιέστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Η αναπαραγωγή της ομάδας συνεχών λήψεων μπορεί να εμφανίζεται σε λειτουργία διαφανειών. Οι φωτογραφίες περιστρέφονται αυτόματα κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης. Η λειτουργία προβολής διαφανειών υποστηρίζει την αναπαραγωγή ταινιών. 55

57 Αναπαραγωγή Ομάδας Συνεχών Λήψεων Η σούπερ-υψηλή ταχύτητα (VGA) και η υψηλή ταχύτητα (4M) μπορούν να πραγματοποιήσουν συνεχή καταγραφή για την αναπαραγωγή ομάδας φωτογραφιών. 1. Πιέστε το πλήκτρο για να εισέλθετε στην οθόνη αναπαραγωγής. 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε Ομάδα Συνεχόμενων Λήψεων. 3. Πατήστε το για να αρχίσει η αναπαραγωγή. 1/45 SD :00 56

Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Σειρά X : X500. Ξεκινώντας. Βασική λειτουργία

Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Σειρά X : X500. Ξεκινώντας. Βασική λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης imagination at work GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Σειρά X : X500 Ξεκινώντας Βασική λειτουργία 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής Αναπαραγωγή Χρησιμοποιώντας τα μενού Συνδεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας "Προφυλάξεις Ασφάλειας". Η ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σημαντικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής COOLPIX S6500 Διασκεδαστικά εφέ επεξεργασίας φωτογραφιών που εφαρμόζονται εύκολα κατά τη λήψη p Γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Εισαγωγή i Πίνακας περιεχομένων xii Τμήματα της φωτογραφικής μηχανής 1 Προετοιμασία για λήψη 10 Βασικές λειτουργίες λήψης και αναπαραγωγής 15 Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε Πρώτα βήματα Εγχειρίδιο χρήστη Βασική φωτογράφιση και αναπαρα- γωγή Λήψη τρισδιάστατωνφωτογραφιών

Πριν ξεκινήσετε Πρώτα βήματα Εγχειρίδιο χρήστη Βασική φωτογράφιση και αναπαρα- γωγή Λήψη τρισδιάστατωνφωτογραφιών BL01071-R00 EL DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Εγχειρίδιο χρήστη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής FUJIFILM

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1-

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1- ΗΛΩΣΗ FCC Η παρούσα συσκευή συµµορφώνεται µε την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1). Η παρούσα συσκευή δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχόμενων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών για λήψη Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR) της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR) της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχόμενων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών λήψης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Πριν από τη λειτουργία της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

XZ-2. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

XZ-2. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ XZ-2 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης DSC-RX10 Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή ( Οδηγός Βοήθειας ) Οδηγός Βοήθειας είναι ένα Online εγχειρίδιο. Ανατρέξτε σε αυτόν για

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart R817/R818 με HP Instant Share. Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart R817/R818 με HP Instant Share. Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart R817/R818 με HP Instant Share Εγχειρίδιο χρήσης Πληροφορίες νοµικού περιεχοµένου και σηµειώσεων Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος Οδηγός. Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στο κάτω τμήμα της μηχανής.

Γρήγορος Οδηγός. Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στο κάτω τμήμα της μηχανής. Γρήγορος Οδηγός Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στο κάτω τμήμα της μηχανής. Έλεγχος του Περιεχομένου της Συσκευασίας GR II Κάλυμμα θερμού πέδιλου (προσαρμοσμένο στη μηχανή) g Καλώδιο USB g Ιμάντας χεριού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό 4-537-940-41(1) () Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό Εγχειρίδιο χρήσης E-mount «Οδηγός βοήθειας» (διαδικτυακό εγχειρίδιο) Ανατρέχετε στον «Οδηγό βοήθειας» για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

HC-V100 HC-V100M. Οδηγίες Χρήσης. Βιντεοκάμερα υψηλής ευκρίνειας VQT3Y28. Αρ. μοντέλου

HC-V100 HC-V100M. Οδηγίες Χρήσης. Βιντεοκάμερα υψηλής ευκρίνειας VQT3Y28. Αρ. μοντέλου Οδηγίες Χρήσης Βιντεοκάμερα υψηλής ευκρίνειας Αρ. μοντέλου HC-V100 HC-V100M Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα. VQT3Y28 Πληροφορίες για την ασφάλειά σας Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

VR-370/D-785. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

VR-370/D-785. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ VR-370/D-785 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Προτού χρησιμοποιήσετε τη νέα σας μηχανή για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, συµπεριλαµβανοµένης της ενότητας των προφυλάξεων ασφαλείας. Το εγχειρίδιο αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

VH-410. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

VH-410. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ VH-410 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Προτού χρησιμοποιήσετε τη νέα σας μηχανή για πρώτη φορά, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πού θα το βρείτε Βρείτε αυτό που ζητάτε: i i i i i Πίνακας Περιεχομένων 0 iv viii Εύρεση στοιχείων κατά όνομα λειτουργίας ή μενού. Το Ευρετήριο E&A 0 ii iii Ξέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκκίνησης. Ψηφιακή Μηχανή

Οδηγός Εκκίνησης. Ψηφιακή Μηχανή Ψηφιακή Μηχανή Οδηγός Εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη ψηφιακή μηχανή PENTAX Q-S1. Αυτός ο Οδηγός Εκκίνησης παρέχει πληροφορίες για το πώς να προετοιμάσετε τη μηχανή σας PENTAX Q-S1 ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

TG-820 TG-620. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

TG-820 TG-620. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ TG-820 TG-620 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα