Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου."

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήσης

2 ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ Δήλωση Συμμόρφωσης Υπεύθυνος συμφώνα με το νόμο: JK Imaging Ltd. Διεύθυνση : JK Imaging Ltd., South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK Ιστοσελίδα Εταιρείας: Για τους πελάτες που βρίσκονται στις Η.Π.Α. Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή μπορεί να δεχτεί οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Για τους πελάτες που βρίσκονται στην Ευρώπη To σύμβολο «CE» δηλώνει ότι το αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφαλείας, υγείας, περιβάλλοντος και προστασίας του καταναλωτή. To σύμβολο «CE» προορίζεται για πωλήσεις στην Ευρώπη. Αυτό το σύμβολο (ο διαγραμμένος τροχοφόρος κάδος απορριμμάτων, WEEE παράρτημα IV ) δηλώνει τη ξεχωριστή αποκομιδή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ευρωπαϊκές χώρες. Παρακαλώ μην αποθέτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το σύστημα επιστροφής και συγκομιδής ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση που είναι διαθέσιμο στη χώρα όπου διατίθεται αυτό το προϊόν. 1

3 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Σας ευχαριστούμε που αγοράσετε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή KODAK PIXPRO. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Η JK Imaging Ltd. διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτού του εγγράφου. Κανένα μέρος του παρόντος δημοσιευμένου εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να μεταφερθεί, να αντιγραφεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα ή σε γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της JK Imaging Ltd.. Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αναγνώρισης και είναι ιδιοκτησίες μόνο των νομίμων κατόχων τους. Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει τις οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε τη ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή KODAK PIXPRO. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου είναι σωστό, αλλά η JK Imaging Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Από την αρχή έως το τέλος αυτού του εγχειριδίου, τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις πληροφορίες γρήγορα και εύκολα: Υποδεικνύει την ύπαρξη χρήσιμων πληροφοριών. Υποδεικνύει τις προφυλάξεις που πρέπει να παρθούν για τη λειτουργία της μηχανής. 2

4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σημειώσεις ασφαλείας για αυτή τη μηχανή Μην ρίχνετε την μηχανή ή μην την αφήνετε να χτυπήσει σε στερεά αντικείμενα. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη φωτογραφική μηχανή. Για να αποτρέψετε την ζημία της μηχανής από την υγρασία, μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε πολύ υγρό περιβάλλον, όπως σε βροχή ή κοντά σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε βρώμικους χώρους ή σε παραλία για να εμποδίσετε τη σκόνη ή την άμμο να μπουν στη μηχανή, προκαλώντας πιθανές ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα ζεστό περιβάλλον ή υπό την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή κοντά σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο, για παράδειγμα κοντά σε έναν μαγνήτη ή μετασχηματιστή. Αποφεύγετε να αγγίζετε το φακό της κάμερας. Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανήσε άμεσο ηλιακό φως για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, βγάλτε την μπαταρία και κάρτα μνήμης και στεγνώστε την εντός 24 ωρών εάν κατά λάθος έρθει η μηχανή σε επαφή με νερό. Όταν μετακινείτε την μηχανή από ένα ψυχρό μέρος σε ένα πιο ζεστό περιβάλλον, μπορεί να συμβεί συμπύκνωση. Περιμένετε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ενεργοποιήσετε. Όταν χρησιμοποιείτε την μηχανή, αφαιρέστε την μπαταρία εάν αυτή υπερθερμανθεί. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η μονάδα. Κάντε λήψη των φωτογραφιών σας και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε την μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε στεγνό περιβάλλον και τοποθετήστε την σε μια επίπεδη επιφάνεια, όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε την μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία και την κάρτα μνήμης, η μηχανή πρέπει να είναι σβηστή. Όταν καθαρίζετε το σώμα της μηχανής, μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, οινόπνευμα ή οργανικά καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε το επαγγελματικό ύφασμα καθαρισμού φακού και το ειδικό καθαριστικό για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το φακό. 3

5 Σημειώσεις ασφαλείας για την μπαταρία Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την μπαταρία με τον ίδιο τύπο, όπως η συμπεριλαμβανόμενη. Αν η μπαταρία έχει διαρροή υγρού στο εσωτερικό της μηχανής, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας. Αν πέσει υγρό μπαταρίας στο δέρμα σας, ξεπλύνετε το δέρμα σας με καθαρό νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Η διάθεση των χρησιμοποιημένων μπαταριών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την τοπική (εθνική ή περιφερειακή) νομοθεσία. Για να αποτρέψετε την μπαταρία από το να πάθει ζημιά, μην ρίχνετε τη μπαταρία ή μην την αφήσετε να χτυπήσει σε στερεά αντικείμενα ή να μην γρατζουνιστεί από τα αντικείμενα. Μην αφήνετε την μπαταρία να έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα (όπως κέρματα) για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα, εκκένωση, υπερβολική θερμότητα, ή πιθανή διαρροή. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη μπαταρία. Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό. Να κρατάτε πάντα τις επαφές της μπαταρίας στεγνές. Μην θερμαίνετε την μπαταρία ή μην την πετάτε σε φωτιά για να αποφύγετε μια πιθανή έκρηξη. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε ένα ζεστό περιβάλλον ή υπό την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη μπαταρία. Εάν η επαναφορτιζόμενη Li-ion μπαταρία σε αυτή τη μηχανή υπερθερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης, σταματήστε αμέσως τη φόρτιση και περιμένετε μέχρι να κρυώσει για να συνεχίσετε τη φόρτιση. Όταν η μηχανή είναι αποθηκευμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία και φυλάξτε την σε ένα στεγνό μέρος που δεν είναι προσπελάσιμο για βρέφη και παιδιά. Σε ένα ψυχρότερο περιβάλλον, η απόδοση της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί αισθητά. Όταν εγκαταστήσετε την μπαταρία, τοποθετήστε την σύμφωνα με τις θετικές και αρνητικές ενδείξεις στο τμήμα της μπαταρίας. Ποτέ μην την πιέζετε με βία στο τμήμα μπαταρίας. 4

6 Σημειώσεις ασφαλείας για κάρτα μνήμης Μην ρίχνετε την κάρτα μνήμης ή μην την αφήνετε να χτυπήσει σε στερεά αντικείμενα για να αποφύγεται ζημία. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε την κάρτα μνήμης. Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε νερό. Να την διατηρείτε πάντα στεγνή. Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη. Διαφορετικά, η κάρτα μνήμης μπορεί να καταστραφεί. Μην επεξεργάζεστε απευθείας τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης. Αντιγράψτε τα δεδομένα στον υπολογιστή σας πριν τα επεξεργαστείτε. Όταν η μηχανή είναι αποθηκευμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να κάνετε λήψη των φωτογραφιών σας και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης. Αποθηκεύστε την σε ξηρό περιβάλλον. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας την μηχανή πριν τη χρησιμοποιήσετε ή εισαγάγετε μια νέα. Προτείνουμε να αγοράζετε μόνο επώνυμες μάρκες καρτών μνήμης για να εξασφαλίσετε κορυφαία απόδοση. Μην τροποποιείτε το όνομα των αρχείων ή φακέλων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας. Η τροποποίηση των ονομάτων αρχείων μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία αναγνώρισης των αρχείων από την μηχανή ή μπορεί να συμβεί κάποιο σφάλμα. Μια φωτογραφία που τραβήξατε με την μηχανή θα αποθηκευτεί στο φάκελο που δημιουργείται αυτόματα στην κάρτα μνήμης. Μην αποθηκεύετε φωτογραφίες που δεν έχουν ληφθεί χρησιμοποιώντας αυτή την μηχανή σε αυτούς τους φακέλους καθώς οι φωτογραφίες δεν μπορούν να αναγνωριστούν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης, βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή της κάρτας ταιριάζει με τα σημάδια στο πάνω μέρος της υποδοχής της κάρτας. 5

7 Άλλες Σημειώσεις Ασφαλείας Μην αποσυνδέετε το ρεύμα ή απενεργοποιείτε την μηχανή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη εγγραφή δεδομένων και η φωτογραφική μηχανή ίσως να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί αργότερα. Μην κρεμάτε το λουράκι λαιμού της φωτογραφικής μηχανής γύρω από το λαιμό παιδιών. Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σε αεροπλάνο, να τηρείτε τους σχετικούς κανόνες που καθορίζονται από την αεροπορική εταιρεία. Λόγω των περιορισμών της τεχνολογίας κατασκευής, η LCD οθόνη μπορεί να έχει λίγα νεκρά ή φωτεινά pixel. Αυτά τα pixel δεν επηρεάζουν την ποιότητα ή την απόδοση της μηχανής, των φωτογραφιών ή του βίντεο. Μην εκθέτετε την οθόνη LCD σε νερό. Σε υγρό περιβάλλον, μόνο σκουπίστε την με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα καθαρισμού. Αν η οθόνη LCD έχει καταστραφεί και ο υγρός κρύσταλλος έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, σκουπίστε το δέρμα σας με ένα στεγνό πανί και αμέσως ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Εάν ο υγρός κρύσταλλος έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, πλύνετε τα με καθαρό νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Εάν κατά λάθος καταπιείτε τον υγρό κρύσταλλο, ξεπλύνετε το στόμα αμέσως και ζητήστε ιατρική βοήθεια. 6

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ... 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 7 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...11 Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ...11 Τοποθετήστε το καπάκι του φακού και το λουράκι λαιμού...12 Ονομασίες Εξαρτημάτων...13 Τοποθέτηση Μπαταρίας και Κάρτας Μνήμης...17 Φόρτιση Μπαταρίας...19 Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση Μηχανής...21 Περιγραφή Συμβόλων...21 Ορισμός Γλώσσας, Ημερομηνίας/Ώρας...22 Ρυθμίστε τη γλώσσα σας, την ημερομηνία και την ώρα μετά την πρώτη ενεργοποίηση Επαναφορά της γλώσσας σας Επαναφορά Ημερομηνίας/Ώρας ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ...24 Ρύθμιση Οθόνης...24 Εμφάνιση Οθόνης LCD...25 Επισκόπηση των Εικονιδίων Οθόνης στη Λειτουργία Λήψης Φωτογραφιών Επισκόπηση των Εικονιδίων Οθόνης στη Λειτουργία Ταινίας Επισκόπηση των Εικονιδίων Οθόνης στη Λειτουργία Αναπαραγωγής Χρησιμοποιώντας το Πλήκτρο Λειτουργιών...29 Αυτόματη λειτουργία...30 Προγραμματισμός ΑΕ...32 Προτεραιότητα κλείστρου

9 8 Προτεραιότητα διάφραγμα...33 Μη αυτόματη λειτουργία...33 Καλλωπισμός προσώπου...34 Πανοραμική λειτουργία...35 Λειτουργία σκηνής...36 Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις...38 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...40 Χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία Ζουμ...40 Ρύθμιση Εστίασης...41 Λειτουργία Macro...42 Ρύθμιση Αυτόματου Χρονοδιακόπτη...43 Λειτουργία Φλας...44 Ρύθμιση Ισορροπίας Λευκού...45 Συνεχής λήψη...46 Ρύθμιση EV...47 Αντιστάθμιση Έκθεσης ISO Ρύθμιση Κλείστρου Προσαρμογή Διαφράγματος Χρησιμοποιώντας την Γρήγορη Εγγραφή...49 Μενού Λειτουργιών Κουμπιού i...50 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ...51 Προβολή Φωτογραφιών και Βίντεο...51 Προβολή Μικρογραφιών...52 Χρησιμοποιώντας Ζουμ Αναπαραγωγής (για ακίνητες φωτογραφίες μόνο)...53 Διαγραφή Φωτογραφιών και Βίντεο...54 Παρουσίαση Διαφανειών...55 Αναπαραγωγή Ομάδας Συνεχών Λήψεων...56 Αναπαραγωγή απεικόνισης πανόραμα...57 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΝΟΥ...58 Μενού Λήψης Φωτογραφιών...58 Μέτρηση έκθεσης Μέγεθος Εικόνας OIS... 59

10 Συνεχές AF HDR Ομορφιά Σκηνή Μενού Ρύθμισης Λήψης Φωτογραφιών...63 Ποιότητα Δέσμη AF Ψηφιακό Ζουμ Τύπωση Ημερομηνίας Ταχεία Επισκόπηση Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις Μενού Ταινίας...66 Μέτρηση Έκθεσης Ποιότητα Βίντεο OIS Μενού Ρύθμισης Ταινίας...69 Ψηφιακό Ζουμ Μενού Αναπαραγωγής...70 Αναπαραγωγή HDR Ρετουσάρισμα Περιστροφή Αλλαγή Μεγέθους Λειτουργίας Αναπαραγωγής Κουμπιού i...75 Μενού Ρύθμισης Αναπαραγωγής...76 Προστασία Διαγραφή DPOF (Μορφή ψηφιακής εκτύπωσης) Αποκοπή Μενού Εγκατάστασης...80 Ρυθμίσεις Ήχου Εξοικ. Ενέργ Γλώσσα Παγκόσμια ώρα Ημερομηνία/Ώρα Φωτεινότητα Οθόνης LCD

11 Αρχείο / Λογισμικό...83 Διαμόρφωση Αντιγραφή σε Κάρτα Αρίθμηση Αρχείων Επαναφορά Έκδοση Υλικολογισμικού Χρήση του μενού PictBridge...93 Εκτύπωση (με Ημερομηνία) Εκτύπωση (χωρίς Ημερομηνία) Εκτύπωση ευρετηρίου Εκτύπωση εικόνων DPOF Έξοδος ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...86 Σύνδεση με Υπολογιστή...86 Ρύθμιση της λειτουργίας USB Μεταφορά εικόνων στον υπολογιστή σας Σύστημα Βίντεο...88 Ρύθμιση Λειτουργίας Σύνδεσης Κάρτας Eye-Fi...89 Υποστηριζόμενες Συνδέσεις HDMI...90 Σύνδεση με HDMI-Ready τηλεόραση Σύνδεση με τον συμβατό εκτυπωτή PictBridge...91 Ρύθμιση της λειτουργίας USB Σύνδεση με τον Εκτυπωτή σας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...97 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...97 Ρετουσάρισμα Προτροπές και Προειδοποιητικά Μηνύματα Αντιμετώπιση Προβλημάτων

12 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ Το κουτί της φωτογραφικής σας μηχανής θα πρέπει να περιλαμβάνει το μοντέλο της φωτογραφικής μηχανής που αγοράσατε μαζί με τα παρακάτω εξαρτήματα. Αν κάτι λείπει ή φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου Τροφοδοτικό AC Καλώδιο USB Λουράκι λαιμού Κάλυμμα φακού με λουράκι Quick Start Guide STOP Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάρτα Εγγύησης Κάρτα σέρβις CD-ROM 11

13 Τοποθετήστε το καπάκι του φακού και το λουράκι λαιμού 12

14 Ονομασίες Εξαρτημάτων Δέσμη AF/Λυχνία Αυτόματου Χρονοδιακόπτη 2. Λυχνία Φλας 3. Φακός 3 13

15 Οθόνη LCD 5. Κουμπί Γρήγορης Εγγραφής Βίντεο 6. Πλήκτρο i 7. Πλήκτρο Μενού 8. Πλήκτρο Προβολής 9. Πλήκτρο Αναπαραγωγής 10. Κουμπί AF/Κουμπί Βέλους (Πάνω) 11. Κουμπί Φλας/Κουμπί Βέλους (Δεξιά) 12. Πλήκτρο Διαγραφής/Πλήκτρο Αυτόματου Χρονοδιακόπτη/Πλήκτρο Βέλους (Κάτω) 13. Κουμπί Macro/Κουμπί Βέλους (Αριστερά) 14. Πλήκτρο SET 14

16 Υποδοχή για Λουράκι 16. Θύρα USB 17. Θύρα HDMI Μικρόφωνο 19. Πλήκτρο Τροφοδοσίας LED Ενδεικτική λυχνία 21. Πλήκτρο Λειτουργιών 22. Κουμπί Συνεχής Καταγραφής 23. Κουμπί Αντιστάθμισης Έκθεσης 24. Πλήκτρο Κλείστρου 25. Μοχλός Ζουμ 15

17 Πλήκτρο Φλας 27. Ηχείο Υποδοχή Τριπόδου 29. Κάλυμμα Μπαταρίας

18 Τοποθέτηση Μπαταρίας και Κάρτας Μνήμης 1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας. 2. Τοποθετήστε τη μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας στη σωστή θέση όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 1 2 LB-060 Κουμπί κλειδώματος μπαταρίας 17

19 3. Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας μνήμης όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 4. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Διακόπτης προστασίας του γραψίματος 1 2 Η κάρτα μνήμης (SD/SDHC) είναι προαιρετική και δεν περιλαμβάνονται στη συνολική συσκευασία της μηχανής. Αγοράστε μία εμπορικά διαθέσιμη. Εάν πρέπει να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε μία με χωρητικότητα αποθήκευσης μεταξύ 4GB και 32GB για να διασφαλιστεί η σωστή αποθήκευση των δεδομένων. 18 Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης SD, ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας, πιέστε απαλά την κάρτα μνήμης για να την εξάγετε και να την αφαιρέσετε.

20 Φόρτιση Μπαταρίας Πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη και η φωτογραφική μηχανή είναι σβηστή. 1. Συνδέστε την μηχανή και το τροφοδοτικό χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. (Το σχήμα του βύσματος του τροφοδοτικού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Το πραγματικό αντικείμενο μπορεί να διαφέρει από το παρακάτω σχέδιο.) 2. Εισαγάγετε το βύσμα του τροφοδοτικού στην πρίζα για να φορτίσετε τη μπαταρία. 2 1 Ο φορτιστής προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Αν η μπαταρία αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό για να φορτίσετε την μπαταρία πριν τη χρήση. 19

21 Δείκτης Φόρτισης: Αναβοσβήνει κόκκινο: Φορτίζει Η ένδειξη θα σβήσει μόλις τελειώσει η φόρτιση, και η μηχανή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να διασφαλίσετε μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες την πρώτη φορά. 3. Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε επίσης να την συνδέσετε στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB για φόρτιση της μπαταρίας. Ενδεικτική λυχνία 3 Παρακαλούμε φορτίστε τη μπαταρία σε εσωτερικούς χώρους μεταξύ 0 C και 40 C. 20

22 ON/OFF Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση Μηχανής Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Για να απενεργοποιήσετε την μηχανή, πιέστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας. Κουμπί Τροφοδοσίας Περιγραφή Συμβόλων Στο παρακάτω οδηγίες, τα ακόλουθα σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το εγχειρίδιο για το πώς να χειρίζεστε την μηχανή. Αυτό είναι για να διευκολύνει την κατανόηση. Ιδιότητες αντικειμένου : Οι προαιρετικές ιδιότητες στη διεπαφή της μηχανής υποδεικνύονται με το σύμβολο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναπαραγωγής για να την ενεργοποιήσετε και για να μπείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής. 21

23 Ορισμός Γλώσσας, Ημερομηνίας/Ώρας 22 Ρυθμίστε τη γλώσσα σας, την ημερομηνία και την ώρα μετά την πρώτη ενεργοποίηση 1. Όταν ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη επιλογής γλώσσας. 2. Πατήστε τα βέλη για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. 3. Αφού πατήσετε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων Ημερομηνίας/Ώρας. 4. Πατήστε το αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε να ρυθμίσετε την Ημερομηνία/Ώρα: Η ώρα εμφανίζεται ως εεεε: MM : μμ ΩΩ : λλ. 5. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε την τιμή για την επιλεγμένη Ημερομηνία/Ώρα. 6. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις ώρα και εμφανίζεται η οθόνη λήψης. Επαναφορά της γλώσσας σας Αφού ορίσετε τη γλώσσα σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να επαναφέρετε την γλώσσα σας. 1. Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο, πατήστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού. 3. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το κουμπί ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να μπείτε στο μενού. 4. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε Γλώσσα και πατήστε το πλήκτρο ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να εισέλθετε στο μενού. 5. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και πατήστε το κουμπί για να το επιβεβαιώσετε. 6. Πατήστε το κουμπί και θα εμφανιστεί η οθόνη λήψης.

24 5. Πατήστε το αριστερό/δεξιό βέλος για να επιλέξετε να ρυθμίσετε την Ημερομηνία/Ώρα: Η ώρα εμφανίζεται ως εεεε: MM : μμ ΩΩ : λλ. 6. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε την τιμή για το επιλεγμένο σας τετράγωνο. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας, πατήστε το για να το επιβεβαιώσετε. 7. Πατήστε το κουμπί και θα εμφανιστεί η οθόνη λήψης. Επαναφορά Ημερομηνίας/Ώρας Αφού ορίσετε την Ημερομηνία/Ώρα για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να επαναφέρετε την ημερομηνία και γλώσσα. 1. Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο, πατήστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού. 3. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το κουμπί ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να μπείτε στο μενού. 4. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε Ημερομηνία & Ώρα και πατήστε το πλήκτρο ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να εισέλθετε στο μενού. 23

25 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ρύθμιση Οθόνης Πιέστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις: Κλασικό, Πλήρες, Απενεργοποιημένο. Κλασικό: Εμφανίζει τις παραμέτρους της μηχανής στην οθόνη. SD Απενεργοποιημένο: Δεν εμφανίζεται κανένα επιπλέον εικονίδιο στην οθόνη M F3.2 1/50 00:56: EV 400 ISO Πλήρες: Παράμετροι μηχανής με Πλέγμα και Ιστόγραμμα. SD M F3.2 1/50 00:56: EV 400 ISO 24

26 Εμφάνιση Οθόνης LCD Επισκόπηση των Εικονιδίων Οθόνης στη Λειτουργία Λήψης Φωτογραφιών F F3.2 1/ /50 x3.6 SD :56:00 16M -0.3 EV 400 ISO 13 x SD :56: M -0.3 EV 400 ISO Εικονίδια Λειτουργίας Λήψης Αυτόματη λειτουργία Προγραμματισμός ΑΕ Προτεραιότητα κλείστρου Προτεραιότητα διάφραγμα 2 Λειτουργία Macro Μη αυτόματη λειτουργία 3 Εμφάνιση Ζουμ (Περιστρέφοντας το Μοχλό Ζουμ) Καλλωπισμός προσώπου Πανοραμική λειτουργία 4 Κάρτα μνήμης SD /Ενσωματωμένη Μνήμη 5 Κατάσταση Μπαταρίας 6 Ισορροπία Λευκού (Ρυθμιζόμενη σε 7 Εφέ Χρώματος (Ρυθμιζόμενο σε 8 Αριθμός υπόλοιπων λήψεων 9 Μέγεθος Εικόνας Λειτουργία) Λειτουργία) Λειτουργία σκηνής Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις 25

27 10 Ποιότητα Βίντεο 11 Τιμή ISO (Ρυθμιζόμενη σε 12 Υπόλοιπο Χρόνου Εγγραφής Λειτουργία) 13 Αντιστάθμιση Έκθεσης (τιμή EV) (Ρυθμιζόμενη σε Λειτουργία) 14 Ταχύτητα Κλείστρου (Ρυθμιζόμενη σε 15 Ιστόγραμμα 16 Τιμή Διαφράγματος (Ρυθμιζόμενη σε 17 Σταθεροποίηση Εικόνας 18 Πλαίσιο Εστίασης 19 Μέτρηση Έκθεσης AiAE Σημείο Κέντρο 20 Λειτουργία AF Μονή AF Πολλαπλή AF Λειτουργία) Λειτουργία) Ανίχνευση αντικειμένου 21 Αυτόματος Χρονοδιακόπτης 22 Λειτουργία Φλας Αυτόμ. χρονοδ: Απενεργ. Αυτόμ. χρονοδ: 2 δευτ. Αυτόμ. χρονοδ: 10 δευτ. Αυτόμ. χρονοδ: Χαμόγελο Αυτόματο φλας Με φλας 23 Λειτουργία Λήψης Αργός συγχρονισμός Αργός συγχρο.+κόκκινα μάτια Αφαίρεση κόκκινων ματιών Μεμονωμένη Συνεχής λήψη Συνεχόμενες λήψεις (VGA) Γρήγορα (4Μ) Χρονική υστέρηση (30δευτ./ 1λεπ./ 5λεπ./ 10λεπ.) 24 Eye-Fi ON (με σήμα) 25 HDR (Ρυθμιζόμενο σε Λειτουργία) 26

28 Επισκόπηση των Εικονιδίων Οθόνης στη Λειτουργία Ταινίας x EV 10 5 SD 00:56: Εφέ Χρωμάτων 8 Ποιότητα Βίντεο 9 Υπόλοιπο Χρόνου Εγγραφής 10 Αντιστάθμιση Έκθεσης (τιμή EV) 11 Σταθεροποίηση Εικόνας 12 Πλαίσιο Εστίασης 13 Eye-Fi ON (με σήμα) 14 Μέτρηση Έκθεσης AiAE Σημείο Κέντρο 15 Λειτουργία AF 1 Λειτουργία Ταινίας 2 Λειτουργία Macro 3 Αυτόματος Χρονοδιακόπτης Αυτόμ. χρονοδ: Απενεργ. Αυτόμ. χρονοδ: 10 δευτ. 4 Εμφάνιση Ζουμ (Περιστρέφοντας το Μοχλό Ζουμ) 5 Κάρτα μνήμης SD /Ενσωματωμένη Μνήμη 6 Κατάσταση Μπαταρίας Για τη βέλτιστη λήψη βίντεο, συνιστάται ναχρησιμοποιηθεί η κάρτα SDHC. Το Οπτικό Ζουμ και το Ψηφιακό Ζουμ μπορούν να ρυθμιστούν (208X συνολικά). Το Ψηφιακό Ζουμ μπορεί να ρυθμιστεί στο 4X. 27

29 Επισκόπηση των Εικονιδίων Οθόνης στη Λειτουργία Αναπαραγωγής /45 SD x : Αρχείο DPOF 8 Περιοχή Φωτογραφίας 2 Προστασία Αρχείου 9 Ημερομηνία Λήψης 3 Χώρος Μνήμης (που υποδεικνύει το τρέχον αριθμό φωτογραφιών και το συνολικό αριθμό φωτογραφιών) 10 Αναπαραγωγή Ομάδας Συνεχών Λήψεων 4 Κάρτα μνήμης/ενσωματωμένη Μνήμη 11 Eye-Fi ON (με σήμα) 5 Κατάσταση Μπαταρίας 12 Αφαίρεση Κόκκινων Ματιών 6 Περιοχή Μεγέθυνσης Ζουμ 13 HDR 7 Αναλογίες Ζουμ Φωτογραφίας 14 Φάκελος Ημερομηνίας 28

30 Χρησιμοποιώντας το Πλήκτρο Λειτουργιών Αυτή η μηχανή προσφέρει ένα βολικό πλήκτρο λειτουργιών που επιτρέπει την χειροκίνητη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών με ευκολία. Οι διαθέσιμες λειτουργίες παρατίθενται παρακάτω: Ονομασία Λειτουργίας Αυτόματη λειτουργία Προγραμματισμός ΑΕ Προτεραιότητα κλείστρου Προτεραιότητα διάφραγμα Μη αυτόματη λειτουργία Καλλωπισμός προσώπου Πανοραμική λειτουργία Λειτουργία σκηνής Λειτουργία Ταινίας Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις Εικονίδιο Περιγραφή Σε αυτή τη λειτουργία, θα ρυθμιστούν οι ιδανικές συνθήκες για τη λήψη φωτογραφιών με βάση το θέμα και το περιβάλλον. Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών. Σε διάφορα σκηνικά, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την τιμή ISO και EV σύμφωνα με την προσωπική προτίμηση, η μηχανή μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα την ταχύτητα του κλείστρου και την τιμή διαφράγματος. Η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ταχύτητα κλείστρου έτσι ώστε η μηχανή να ρυθμίσει το διάφραγμα αυτόματα για να διασφαλιστεί η σωστή έκθεση. Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα ειδικό διάφραγμα και η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του κλείστρου για να ταιριάζει. Πολλές από τις ρυθμίσεις της μηχανής μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα με την λειτουργία αυτή. Αυτή η λειτουργία βελτιώνει αυτόματα τα χαρακτηριστικά του προσώπου με πινελιές απάλυνσης δέρματος και δυνατότητες φωτισμού ματιών. Μπορείτε να τραβήξετε μια πανοραμική φωτογραφία σε αυτή τη λειτουργία. Επιλέξτε ανάμεσα σε 12 διαφορετικά προκαθορισμένα είδη σκηνικών και εφέ για τις φωτογραφίες σας. Καταγράφει βίντεο. Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τις συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες λήψης και παραμέτρους και να μεταβεί σε αυτή τη λειτουργία για γρήγορη προσαρμογή. 29

31 Αυτόματη λειτουργία Η Αυτόματη λειτουργία είναι ο ευκολότερος τρόπος για να τραβήξετε φωτογραφίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η μηχανή βελτιστοποιεί αυτόματα πολυάριθμες ρυθμίσεις της μηχανής για να ρυθμίσει τις φωτογραφίες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 1. Γυρίστε το Πλήκτρο Λειτουργιών στο. 2. Κρατήστε τη μηχανή σταθερά και στοχεύστε το αντικείμενο. Η βέλτιστη λειτουργία σκηνικού θα επιλεγεί αυτόματα. 3. Πατήστε το κλείστρο μέχρι τη μέση για να εστιάσετε. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί ένα πράσινο πλαίσιο εστίασης όταν το θέμα είναι στο επίκεντρο. 4. Πατήστε το κλείστρο μέχρι κάτω για να τραβήξετε φωτογραφίες. SD 00:56:00 30

32 Ονομασία Λειτουργίας Λειτουργία Τοπίου Λειτουργία Πορτρέτου Πορτρέτο με Οπίσθιο Φωτισμό Λειτουργία Macro Αυτόματη Λειτουργία Περιγραφή Για τοπία, θα προσαρμόσει αυτόματα την έκθεση και θα αναπαράγει ζωντανά πράσινα και μπλε χρώματα. Πιο κατάλληλη για φωτογράφιση ανθρώπων με εστίαση στα πρόσωπα τους. Όταν ο ήλιος ή οποιαδήποτε άλλη πηγή φωτός είναι πίσω από το αντικείμενο, θα προσαρμόσει αυτόματα την έκθεση στο προσκήνιο για να παράγει τις καλύτερες δυνατές εικόνες. Για την λήψη πιο λεπτομερών κοντινών πλάνων, θα ενεργοποιείται αυτόματα η Λειτουργία Macro της μηχανής και ο φακός θα εστιάζει αυτόματα. Η μηχανή θα ρυθμίζει αυτόματα την έκθεση και την εστίαση για να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές φωτογραφίες. 31

33 Προγραμματισμός ΑΕ Όταν είναι επιλεγμένο το (Πρόγραμμα ΑΕ), μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή EV και την τιμή ISO. 1. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών στο και πατήστε το κουμπί για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Προτεραιότητα κλείστρου Όταν είναι επιλεγμένο το (Προτεραιότητα Κλείστρου), μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου / τιμή EV και την τιμή ISO. Η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την τιμή διαφράγματος με βάση την ταχύτητα του κλείστρου και την τιμή ISO για να έχετε την πιο κατάλληλη τιμή έκθεσης. 1. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών στο και πατήστε το κουμπί τις ρυθμίσεις. για να διαμορφώσετε F3.2 1/ EV 100 ISO Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα στοιχείο αναπροσαρμογής. 3. Πιέστε το πλήκτρο πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους. 4. Πατήστε το κουμπί για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις και να μπείτε στην οθόνη λήψης. F3.2 1/ EV 100 ISO 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα στοιχείο αναπροσαρμογής. 3. Πιέστε το πλήκτρο πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους. 4 Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να μπείτε στην οθόνη λήψης.

34 Προτεραιότητα διάφραγμα Όταν είναι επιλεγμένο το (Προτεραιότητα Διαφράγματος), μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή διαφράγματος / τιμή EV και την τιμή ISO. Το να επιλέξετε ένα μεγάλο άνοιγμα διαφράγματος θα τονίσει αυτό το σημείο εστίασης και θα εμφανίσει ένα θολό φόντο και προσκήνιο. Ένα μικρό άνοιγμα διαφράγματος θα διατηρήσει τόσο το φόντο όσο και το κύριο αντικείμενο σε καθαρή εστίαση. 1. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών στο και πατήστε το κουμπί τις ρυθμίσεις. για να διαμορφώσετε Μη αυτόματη λειτουργία Όταν επιλέγετε την ( ) (χειροκίνητη) λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα διαφράγματος / κλείστρου χειροκίνητα και την τιμή ISO. 1. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών στο και πατήστε το κουμπί τις ρυθμίσεις. για να διαμορφώσετε F3.2 1/ EV 100 ISO F3.2 1/ EV 100 ISO 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα στοιχείο αναπροσαρμογής. 3. Πιέστε το πλήκτρο πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους. 4 Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να μπείτε στην οθόνη λήψης. 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε μια ρύθμιση αναπροσαρμογής. 3. Πιέστε το πλήκτρο πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους. 4. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να μπείτε στην οθόνη λήψης. 33

35 Καλλωπισμός προσώπου Στην λειτουργία καλλωπισμού προσώπου, η μηχανή έχει ρυθμιστεί ώστε να ρυθμίζει αυτόματα την έκθεση της μηχανής για ρεαλιστική απεικόνιση των τόνων του δέρματος. 1. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε τη λειτουργία καλλωπισμός προσώπου ( ). 2. Πατήστε το πλήκτρο και πατήστε το πλήκτρο πάνω/κάτω για να επιλέξετε. 3. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε τον Καλλωπισμό Προσώπου και πιέστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης φωτογραφίας. Η λειτουργία καλλωπισμός προσώπου έχει 3 εφέ: Εφέ 1: Βελτίωση δέρματος Εφέ 2: Βελτίωση δέρματος+φωτεινάμάτια Εφέ 3: Βελτίωση δέρματος+φωτεινάμάτια+ρετουσάρισμα- Μεγάλωμα ματιών x3.6 SD M 00:56: EV 400 ISO 34

36 Πανοραμική λειτουργία Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αποτυπώσετε μια πανοραμική θέα που θα έχει σημαντικά περισσότερο περιεχόμενο από μία μόνο φωτογραφία. Ακολουθήστε το βέλος οδηγιών με μια ομαλή και σταθερή κίνηση της μηχανής για να απαθανατίσετε άψογα μια εξαιρετικά ευρεία σκηνή έως και 360 μοίρες. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Γυρίστε το κουμπί λειτουργιών στη λειτουργία πανόραμα ( ). 2. Πατήστε τα βέλη για να επιλέξετε μια κατεύθυνση λήψης. (Η δεξιά κατεύθυνση χρησιμοποιείται ως προεπιλογή, αν δεν κάνετε κάποια επιλογή) 2 δευτερόλεπτα αργότερα, η φωτογραφική μηχανή είναι έτοιμη για λήψη φωτογραφιών. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο ή πατήσετε ως τη μέση το κουμπί του κλείστρου για να είναι έτοιμη για λήψη φωτογραφιών. 3. Συνθέστε τη λήψη σας στην οθόνη LCD και πατήστε ως τη μέση το κουμπί του κλείστρου για να εστιάσετε στο αντικείμενο. Μετά την εστίαση, πατήστε πλήρως το κουμπί του κλείστρου για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία. Αυτή τη στιγμή, ο διάλογος διαδικασίας της λειτουργίας συρραφής πανοράματος εμφανίζεται στην οθόνη. 4. Μετακινήστε ή περιστρέψτε την μηχανή σύμφωνα με την επιλεγμένη κατεύθυνση. Όταν το εύρος της κίνησης ή περιστροφής πληροί τις εσωτερικές ρυθμίσεις της μηχανής, ο διάλογος διαδικασίας μαζί το ενδεικτικό βέλος εν μέρει γίνεται κόκκινος. Όταν κοκκινίζει εντελώς, η λήψη σε λειτουργία πανόραμα έχει τελειώσει. 35

37 Η πανοραμική εικόνα μπορούν να αναπαραχθεί με τη μέθοδο της αναπαραγωγής φλας. Παρακαλούμε δείτε την απεικόνιση της πανοραμικής αναπαραγωγής στη σελίδα 57. Κατά τη λήψη, το φλας, ο αυτόματος χρονοδιακόπτης, οι λειτουργίες macro και αντιστάθμισης έκθεσης δεν είναι διαθέσιμες. Η ρύθμιση της εστίασης επίσης δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Κατά τη λήψη σε λειτουργία πανόραμα, πιέστε το πλήκτρο για να διακόψετε τη λήψη και να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες φωτογραφίες που έχουν ληφθεί. Πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος ( ) για να ακυρώσετε τη λήψη και για να μην αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες που τραβήξατε πριν. Κατά τη λήψη σε λειτουργία πανόραμα, όταν η κατεύθυνση κίνησης της μηχανής είναι λάθος ή η γωνία αποκλίνει από τις εσωτερικές ρυθμίσεις, η οθόνη LCD εμφανίζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα Εσφαλμένη στοίχιση. Προσπαθήστε ξανά. και οι τρέχουσες φωτογραφίες που τραβήξατε αποθηκεύονται. Λειτουργία σκηνής Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία από τις 12 λειτουργίες σκηνής ανάλογα με τον τύπο του περιβάλλοντος λήψης. Η μηχανή έτσι διαμορφώνει τις πιο κατάλληλες ρυθμίσεις αυτόματα. Γυρίστε το Πλήκτρο Λειτουργιών στη Λειτουργία Σκηνής για να εισέλθετε στο μενού Λειτουργία Σκηνής. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί ένα μενού όπως το παρακάτω παράδειγμα: Νυχτερινό πορτραίτο Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε μια σκηνή, και πατήστε το κουμπί για να το επιβεβαιώσετε. 36

38 Σκηνή Νυχτερινή λήψη Λειτουργία κατοικίδιου Ηλιοβασίλεμα Πυροτεχνήματα Πολλαπλή έκθεση Αθλητικά Νυχτερινό πορτραίτο Τοπίο Πορτρέτο Χιόνι Παιδιά Πάρτι Περιγραφή Μπορείτε εύκολα να τραβήξετε καθαρές φωτογραφίες σε νυχτερινό σκηνικό χωρίς τη χρήση τριπόδου. Αναγνωρίζει γρήγορα το κατοικίδιο (σκύλο/γάτα) για να αποτυπώσει τη δυναμική στιγμή του κατοικίδιου. Για ηλιοβασιλέματα. Καταγράφει τα αντικείμενα σε έντονο ηλιακό φως. Για πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνιστάται η χρήση ενός τριπόδου. Κατάλληλο για λήψη κινούμενων αντικειμένων (έως 6) στο ίδιο φόντο. Για αντικείμενα που κινούνται γρήγορα. Καταγράφει ευκρινείς, λήψεις δράσης με ελάχιστη θόλωση. Αυτή η λειτουργία δεν συνιστάται για λήψεις σε εσωτερικούς χώρους. Για πορτρέτα σε νυχτερινό σκηνικό. Για τοπία και λήψεις σε εξωτερικούς χώρους. Ζωντανή αναπαραγωγή του πράσινου και του μπλε. Πιο κατάλληλη για φωτογράφιση ανθρώπων με εστίαση στα πρόσωπα τους. Για σκηνές σε χιόνι. Αναπαράγει φυσικές, καθαρές λευκές σκηνές. Απενεργοποιείται αυτόματα το φλας. Αποφεύγει τη διατάραξη του αντικειμένου, το οποίο είναι κατάλληλο για την φωτογράφηση παιδιών. Κατάλληλο για λήψη φωτογραφιών σε εσωτερικό χώρο, ακόμα και υπό περίπλοκες συνθήκες φωτισμού. * Πολλαπλή Έκθεση: Κρατήστε τη μηχανή σταθερή πριν τραβήξετε φωτογραφία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του κλείστρου για να τραβήξετε 6 φωτογραφίες συνεχόμενα όταν θα σταματήσει αυτόματα. Για να διακόψετε τη λήψη, αφήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι τη μέση. Τα αντικείμενα θα μετακινηθούν μόνο από αριστερά προς τα δεξιά, προκειμένου να καταγραφούν. Τα αντικείμενα που κινούνται από άλλες κατευθύνσεις δεν καταγράφονται. Το εφέ της λήψης θα επηρεαστεί αν το αντικείμενο κινείται πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ κοντά. 37

39 Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις 38 Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τις συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες λήψης και παραμέτρους και να μεταβεί σε αυτή τη λειτουργία για γρήγορη προσαρμογή. Ρυθμίσεις στην λειτουργία (μη ρυθμισμένη κατάσταση ή κατάσταση μετά από επαναφορά): 1. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών για να επιλέξετε την λειτουργία, και εισέλθετε στην οθόνη εγκατάστασης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Επιλέξτε μία λειτουργίας καταγραφής για να καθορίσετε την CS. Αποθ/ση Έξοδος Τοπίο 2. Όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα, πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε μια σκηνή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στην οθόνη λήψης. 3. Όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο και επιλέξτε εάν θέλετε να συνεχίσετε με τη ρύθμιση της λειτουργίας. Μεταβείτε στη ρύθμιση λειτουργίας CS. Ναι Ή Περιστροφή του επιλογέα λειτουργίας για παράλειψη. Για ρύθμιση με άλλες λειτουργίες (χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για να επιλέξετε μια διαφορετική προσαρμοσμένη ρύθμιση): 1. Επιλέξτε οποιαδήποτε λειτουργία ή λειτουργία σκηνής προς αποθήκευση. 2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους που θέλετε στην τρέχουσα λειτουργία. 3. Πιέστε το πλήκτρο, πατήστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού. 4. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το κουμπί ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να μπείτε στο μενού.

40 5. Πιέστε το πλήκτρο βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να εισέλθετε στο μενού. 7. Γυρίστε το πλήκτρο λειτουργιών για να μεταβείτε στις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ( ). 8. Θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις φωτογραφιών που αποθηκεύσατε την τελευταία φορά. Όταν η λειτουργία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, δεν υπάρχει προκαθορισμένη αποθηκευμένη παράμετρος στη λειτουργία. 6. Επιλέξτε Ναι για να αποθηκεύσετε ή Όχι για να ακυρώσετε. Στην λειτουργία, σε περίπτωση που χρειάζεστε να διατηρήσετε ή να τροποποιήσετε ρυθμίστε τις παραμέτρους (με εξαίρεση τις παραμέτρους σε ) σε επανεκκίνηση ή όλες τις λειτουργίες. Παρακαλούμε μπείτε στο μενού Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις και επιλέξτε Ναι μετά την εγκατάσταση. Διαφορετικά, οι ρυθμίσεις παραμέτρων δεν διατηρούνται σε περίπτωση ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ή εναλλαγής λειτουργίας. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε την ρύθμιση παραμέτρων στις Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις,παρακαλούμε δείτε τη λειτουργία επαναφοράς στη σελίδα 85 για οδηγίες. 39

41 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία Ζουμ Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με δύο τύπους λειτουργιών ζουμ: Οπτικό ζουμ και ψηφιακό ζουμ. Εναλλάξτε το μοχλό ζουμ της μηχανής για να ζουμάρετε περισσότερο ή λιγότερο προς το αντικείμενο ενώ πραγματοποιείτε λήψη φωτογραφιών. Ένδειξη Ζουμ Όταν το Οπτικό Ζουμ φτάνει στο όριο ως Ψηφιακό Ζουμ, αφήστε και περιστρέψτε το Μοχλό Ζουμ στο Τ για να επιλέξετε ανάμεσα σε Οπτικό ζουμ και Ψηφιακό ζουμ. Μοχλός Ζουμ 40

42 Ρύθμιση Εστίασης Σε διαφορετικές λειτουργίες λήψης φωτογραφιών, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες μεθόδους εστίασης. 1. Πατήστε το πάνω πλήκτρο βέλους ( ) για να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων. Ανίχνευση αντικειμένου Έξυπνη ανίχνευση του αντικειμένου σε κίνηση υπό την λήψη με εστίαση. 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού. Μονή AF Μόλις ενεργοποιηθεί, η Ανίχνευση Αντικειμένου θα λειτουργεί μόνο όταν η μηχανή εστιάζει στο αντικείμενο. 2. Πατήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις παρακάτω 3 λειτουργίες: Μονή AF Το πλαίσιο εστίασης εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης LCD για εστίαση στο θέμα. Πολλαπλή AF Η κάμερα εστιάζει αυτόματα το θέμα σε μια ευρεία περιοχή για να βρει το σημείο εστίασης. 41

43 Λειτουργία Macro Η Ρύθμιση Macro είναι ιδανική για φωτογράφιση μικρών αντικειμένων ή για κοντινές φωτογραφίες. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εστιάσετε σε αντικείμενα πολύ κοντά στην μηχανή. 1. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους ( ) για να εισέλθετε στο Μενού Macro. Απενεργοποίηση Macro 2. Πατήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις παρακάτω 2 λειτουργίες: Απενεργοποίηση Macro Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να απενεργοποιήσετε το Macro. Ενεργοποίηση Macro Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα για να εστιάσετε στο αντικείμενο κοντά στο φακό (Στην W πλευρά, η απόσταση λήψης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 εκ). 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού. 42

44 Ρύθμιση Αυτόματου Χρονοδιακόπτη Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η μηχανή μπορεί να ρυθμιστεί για να κάνει λήψη μετά από 2 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του κλείστρου ή μετά από χαμόγελο. 1. Πατήστε το πάνω πλήκτρο βέλους ( ) για να εισέλθετε στο μενού αυτόματου χρονοδιακόπτη. Αυτόμ. χρονοδ: 10 δευτ. Τραβάει μια φωτογραφία 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του Κλείστρου. Αυτόμ. χρονοδ: Χαμόγελο Πατήστε το κουμπί του Κλείστρου και θα γίνει λήψη φωτογραφίας μόλις ανιχνευθεί χαμόγελο. 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού. Αυτόμ. χρονοδ: Απενεργ. 2. Πατήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις παρακάτω 4 λειτουργίες: Αυτόμ. χρονοδ: Απενεργ. Απενεργοποιεί τον Αυτόματο Χρονοδιακόπτη. Αυτόμ. χρονοδ: 2 δευτ. Τραβάει μια φωτογραφία 2 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του Κλείστρου. Κατά την ενεργοποίηση του αυτόματου χρονοδιακόπτη, πιέζοντας το Κουμπί του Κλείστρου ή το Κάτω Πλήκτρο Βέλους μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο χρονοδιακόπτη και να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης, και να διατηρήσετε την ρύθμιση του αυτόματου χρονοδιακόπτη. Όταν ενεργοποιείτε την ανίχνευση χαμόγελου, πιέζοντας το Κουμπί του Κλείστρου ή το κουμπί μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο χρονοδιακόπτη χωρίς να κρατήσετε τη ρύθμιση αυτόματου χρονοδιακόπτη - χαμόγελου. 43

45 Λειτουργία Φλας 44 Το φλας λειτουργεί κυρίως ως συμπληρωματικό φως για τη σκηνή. Το φλας χρησιμοποιείται συνήθως σε λήψεις αντίθετα στο φως για να τονίσει το αντικείμενο λήψης φωτίζοντας το αντικείμενο ενώ σκουραίνει το φόντο είναι επίσης κατάλληλο για μέτρηση και λήψη σε σκοτεινές σκηνές μέσω έκθεσης. 1. Πιέστε το Κουμπί Φλας για να αναδυθεί το φλας Πατήστε το δεξί πλήκτρο βέλους ( ) για να εισέλθετε στο Μενού Ρυθμίσεις Φλας. Αυτόματο φλας 3. Πατήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις παρακάτω 5 λειτουργίες: 1 Αυτόματο φλας Το φλας της μηχανής λειτουργεί αυτόματα με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες φωτισμού. Με φλας Το φλας θα ανάβει σε κάθε λήψη ακόμα και αν υπάρχει αρκετό διαθέσιμο φως για να βγει η φωτογραφία χωρίς φλας. Αργός συγχρονισμός Αυτό σας επιτρέπει να τραβήξετε φωτογραφίες ανθρώπων κατά τη διάρκεια της νύχτας που δείχνουν με σαφήνεια τόσο τα πρόσωπα όσο και το νυχτερινό σκηνικό. Η χρήση ενός τριπόδου συνιστάται όταν φωτογραφίζετε με αυτή τη ρύθμιση. Αργός συγχρο.+κόκκινα μάτια Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψεις αργού συγχρονισμού με αφαίρεση κόκκινων ματιών. Αφαίρεση κόκκινων ματιών Η μηχανή βγάζει ένα σύντομο προ-φλας πριν τη λήψη της φωτογραφίας για να μειώσει το εφέ των κόκκινων ματιών. 4. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού.

46 Ρύθμιση Ισορροπίας Λευκού Η λειτουργία ισορροπίας λευκού επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας των χρωμάτων για διαφορετικές πηγές φωτός. (Ρυθμιζόμενη σε Λειτουργία) Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη ρύθμιση ισορροπίας λευκού της μηχανής: 1. Πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στο Μενού Ισορροπίας Λευκού. AWB Φως ημέρας Συννεφιά Φωτισμός φθορισμού Λυχνία φθορισμού CWF Λυχνία πυράκτωσης Μη αυτόματη Ισορ. Λευκού (Πιέστε πλήρως το κουμπί του κλείστρου για να ανιχνεύσει την τιμή ισορροπίας λευκού) AWB 2. Πατήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις παρακάτω 8 λειτουργίες: Θερμ. Χρώματος (1900K~ 10000K) Πατήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης Πάνω / Κάτω για να "Ρυθμίστε την τιμή Κ", Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για να βγείτε από την τιμή Κ. 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού. 45

47 Συνεχής λήψη 46 Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε τις Ρυθμίσεις Συνεχών Λήψεων. 1. Πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στο Μενού Συνεχόμενων Λήψεων. Μεμονωμένη 2. Πατήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τις παρακάτω 5 λειτουργίες: Μεμονωμένη Αποτυπώνει μια μεμονωμένη λήψη μόνο. Συνεχής λήψη Φωτογραφίστε με ταχύτητα 9 φωτογραφιών ανά δευτερόλεπτο με τη μέγιστη ρύθμιση pixel. Συνεχόμενες λήψεις (VGA) 60 φωτογραφίες/δευτ. μπορούν να επιτευχθούν με τη λήψη ριπής σε VGA pixel. Γρήγορα (4Μ) 30 φωτογραφίες/δευτ. μπορούν να επιτευχθούν με τη λήψη ριπής σε4μ pixel. Χρονική υστέρηση Τραβάει φωτογραφίες με βάση το προκαθορισμένο διάστημα (30δευτ./ 1λεπ./ 5λεπ./ 10λεπ.). 3. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να βγείτε από το μενού. 4. Πατήστε το κουμπί του κλείστρου για να ξεκινήσετε τη συνεχόμενη λήψη. Το φλας είναι απενεργοποιημένο σε αυτή τη λειτουργία για να είναι δυνατή η γρήγορη διαδοχή των λήψεων.

48 Ρύθμιση EV Το μενού λειτουργίας EV της μηχανής περιλαμβάνει λειτουργίες, όπως ηρύθμιση EV, ISO, Ρύθμιση Κλείστρου, Προσαρμογή Διαφράγματος, κλπ. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις λειτουργίας μπορείτε να βελτιώσετε τις φωτογραφίες σας. Για να επιλέξετε τη καλύτερη ρύθμιση για βέλτιστες φωτογραφίες, ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 1. Πιέστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων. 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε μια επιλογή ρύθμισης. Αντιστάθμιση Έκθεσης Ρύθμιση για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της φωτογραφίας. Στην περίπτωση μιας πολύ υψηλής αντίθεσης μεταξύ του φωτογραφιζόμενου αντικειμένου και του φόντου, η φωτεινότητα της φωτογραφίας μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα. (Ρυθμιζόμενη σε Λειτουργία) F3.2 1/ EV 100 ISO F3.2 1/ EV 100 ISO Το ρυθμιζόμενο εύρος της τιμής έκθεσης είναι από EV -3,0 έως EV+3,0. 3. Πιέστε το πλήκτρο πάνω/κάτω για να ρυθμίσετε τις τιμές επιλογών. 4. Πατήστε το κουμπί για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις και να μπείτε στην λειτουργία λήψης. 47

49 ISO Η λειτουργία ISO σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ευαισθησία του αισθητήρα φωτός της μηχανής με βάση τη φωτεινότητα της σκηνής. Για να βελτιώσετε την απόδοση του αισθητήρα της μηχανής σε πιο σκοτεινά περιβάλλοντα, είναι απαραίτητη η υψηλότερη τιμή ISO. Μια χαμηλότερη τιμή ISO είναι απαραίτητη όταν φωτογραφίζετε σε πιο φωτεινές συνθήκες. Οι φωτογραφίες που αποτυπώνονται σε υψηλότερες ρυθμίσεις ISO θα έχουν συνήθως περισσότερο θόρυβο από εκείνες που αποτυπώνονται σε χαμηλότερες ρυθμίσεις ISO. (Ρυθμιζόμενη σε Λειτουργία) Ρύθμιση Κλείστρου Για ταχύτητα κλείστρου, η μηχανή μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα την τιμή διαφράγματος που αντιστοιχεί στη χειροκίνητη ρύθμιση ταχύτητας κλείστρου, ώστε να αποκτήσει μια πιο κατάλληλη τιμή έκθεσης. Η κίνηση του αντικειμένου μπορεί να εμφανιστεί ρυθμίζοντας την ταχύτητα του κλείστρου. Η υψηλή ταχύτητα κλείστρου μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να αποτυπώσετε με ευκρίνεια την κίνηση του αντικειμένου που κινείται με ταχύτητα ενώ η χαμηλή ταχύτητα κλείστρου σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία για ένα αντικείμενο που κινείται γρήγορα με μια ισχυρή αίσθηση της κίνησης. (Ρυθμιζόμενη σε Λειτουργία) F3.2 1/ EV 400 ISO F3.2 1/ EV 100 ISO Οι ρυθμίσεις ISO της μηχανής περιλαμβάνουν: αυτόματο, 100, 200, 400, 800, 1600 και

50 Χρησιμοποιώντας την Γρήγορη Εγγραφή Προσαρμογή Διαφράγματος Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή διαφράγματος. Το να επιλέξετε ένα μεγάλο άνοιγμα διαφράγματος θα τονίσει αυτό το σημείο εστίασης και θα εμφανίσει ένα θολό φόντο και προσκήνιο. Ένα μικρό άνοιγμα διαφράγματος θα διατηρήσει τόσο το φόντο όσο και το κύριο αντικείμενο σε καθαρή εστίαση. (Ρυθμιζόμενη σε Λειτουργία) Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το κουμπί συντόμευσης Εγγραφής για να ξεκινήσει η εγγραφή βίντεο. F3.2 1/ EV 100 ISO Αφού τελειώσετε, πατήστε το κουμπί συντόμευσης Εγγραφής ή το Κουμπί Κλείστρου για να σταματήσει η εγγραφή και να αποθηκευτεί το βίντεο. Η μηχανή θα επιστρέψει στη λειτουργία λήψης αυτόματα. 49

51 Μενού Λειτουργιών Κουμπιού i Λειτουργία: Η Ρύθμιση Χρώματος Φωτογραφίας σας επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικά εφέ χρώματος. 1. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε το Μενού Ρύθμισης Χρωμάτων Φωτογραφίας. 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε την επιλογή Ρύθμιση Χρωμάτων Φωτογραφίας. Κανονική ( ) αντιστοιχεί προαιρετικά στη λειτουργία εγγραφής. Υπάρχουν 20 επιλογές Χρώματος Φωτογραφίας στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών : Επιλογές Επιλογές Επιλογές Κανονική ( ) Σέπια ( ) Βινιετάρισμα Ζωηρό ( ) Τμηματικό χρώμα-κόκκινο ( ) Salon Γιαπωνέζικο στιλ Τμηματικό χρώμα-μπλε ( ) Υπερευρυγώνια λήψη Ιταλικό στιλ Τμηματικό χρώμα-κίτρινο ( ) Αντανάκλαση Γαλλικό στιλ Τμηματικό χρώμα-πράσινο ( ) Πανκ Αρνητικό Σκίτσο Ασπρόμαυρο ( ) Ονειρώδες 4 πλέγματα - μοντέρνο (2M) 50

52 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Προβολή Φωτογραφιών και Βίντεο Για να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στην οθόνη LCD: 1. Αφού πατήστε το κουμπί, η τελευταία φωτογραφία ή βίντεο που τραβήχτηκε θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD. 2. Χρησιμοποιήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις φωτογραφίες ή βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη ή την κάρτα μνήμης. 3. Για να αναπαράγετε το επιλεγμένο βίντεο, πατήστε το κουμπί για να μπείτε στην Λειτουργία Αναπαραγωγής Ταινίας. Ένας οδηγός λειτουργίας εμφανίζεται στην οθόνη κατά την αναπαραγωγή βίντεο. Πατήστε τα κατάλληλα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες. Λειτουργία αναπαραγωγής Λειτουργία παύσης Σίγαση 00:00:47 00:01:23 00:00:47 00:01:23 1 Αύξηση Έντασης 2 Παύση 3 Γρήγορη Κίνηση Εμπρός 4 Μείωση Έντασης 5 Γρήγορη Κίνηση Πίσω 6 Πίσω στην αρχή του βίντεο 7 Αναπαραγωγή 8 Αναπαραγωγή βίντεο προς τα εμπρός 9 Διακοπή αναπαραγωγής 10 Αναπαραγωγή βίντεο προς τα πίσω 51

53 Προβολή Μικρογραφιών Στη Λειτουργία Αναπαραγωγής, περιστρέψτε το Μοχλό Ζουμ προς τα αριστερά στη θέση για την προβολή μικρογραφιών των φωτογραφιών και βίντεο στην οθόνη. (Εμφανίζεται η φωτογραφία σε οριζόντια θέση) W Σμίκρυνση T Μεγέθυνση 3. Πατήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για προβολή και πατήστε το κουμπί για να τα επαναφέρετε στο αρχικό μέγεθος. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη LCD, τότε ένα αρχείο ταινιών προβάλλεται εκείνη τη στιγμή. 1. Σύρετε το Μοχλό Ζουμ για εναλλαγή μεταξύ 3x3 και 4x4 μικρογραφιών. 2. Όταν εμφανίζεται μία 3x3 ή 4x4 μικρογραφία, πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για προβολή. 52

54 Χρησιμοποιώντας Ζουμ Αναπαραγωγής (για ακίνητες φωτογραφίες μόνο) Κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Μοχλό Ζουμ για μεγέθυνση στις φωτογραφίες από 2 ως 8 φορές. 1. Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στη Λειτουργία Αναπαραγωγής. 2. Πατήστε το Πλήκτρο δεξιά/αριστερά για να επιλέξετε μια φωτογραφία για να τη μεγεθύνετε. 3. Περιστρέψτε το Μοχλό Ζουμ δεξιόστροφα προς το ( ) για να μεγεθύνετε. 4. Η οθόνη θα εμφανίσει τον αριθμό των φορών και την περιοχή της λειτουργίας ζουμ της φωτογραφίας. x2 5. Πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να μετακινηθείτε και να επιλέξετε ένα μέρος της εικόνας για να τη μεγεθύνετε. 6. Πατήστε το κουμπί για να επαναφέρετε την εικόνα στο αρχικό της μέγεθος. ΟΙ εικόνες ταινίες δεν μπορούν να μεγεθυνθούν. 53

55 Διαγραφή Φωτογραφιών και Βίντεο για να διαγράψετε τις φωτογρα- Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος φίες και τα βίντεο σας. Για να διαγράψετε φωτογραφίες ή βίντεο: 1. Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής. 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό κουμπί βέλους για να επιλέξετε τις φωτογραφίες και βίντεο προς διαγραφή. 3. Πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος και εμφανίζεται η οθόνη διαγραφής. 4. Πιέστε το κουμπί βέλους πάνω/κάτω για να επιλέξετε Διαγραφή μίας ή Έξοδος και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση. Οι σβησμένες φωτογραφίες/βίντεο δεν μπορούν να ανακτηθούν. Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα 78 για οδηγίες σχετικά με το πώς να διαγράψετε περισσότερες από μία φωτογραφίες ταυτόχρονα. 54

56 Παρουσίαση Διαφανειών Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να προβάλλετε όλες τις αποθηκευμένες φωτογραφίες ως παρουσίαση διαφανειών. 1. Πιέστε το πλήκτρο για να εισέλθετε στην οθόνη αναπαραγωγής. 2. Πιέστε το πλήκτρο για να εισέλθετε στην επιλογή διαφανειών. 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιά/αριστερά για να επιλέξετε αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών ή Άκυρο για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής. 4. Πιέστε το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Η αναπαραγωγή της ομάδας συνεχών λήψεων μπορεί να εμφανίζεται σε λειτουργία διαφανειών. Οι φωτογραφίες περιστρέφονται αυτόματα κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης. Η λειτουργία προβολής διαφανειών υποστηρίζει την αναπαραγωγή ταινιών. 55

57 Αναπαραγωγή Ομάδας Συνεχών Λήψεων Η σούπερ-υψηλή ταχύτητα (VGA) και η υψηλή ταχύτητα (4M) μπορούν να πραγματοποιήσουν συνεχή καταγραφή για την αναπαραγωγή ομάδας φωτογραφιών. 1. Πιέστε το πλήκτρο για να εισέλθετε στην οθόνη αναπαραγωγής. 2. Πατήστε το αριστερό/δεξιό πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε Ομάδα Συνεχόμενων Λήψεων. 3. Πατήστε το για να αρχίσει η αναπαραγωγή. 1/45 SD :00 56

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Προετοιμασία. Βασική λειτουργία. 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής

Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Προετοιμασία. Βασική λειτουργία. 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής Εγχειρίδιο χρήσης imagination at work GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Σειρά E: E1680W Προετοιμασία Βασική λειτουργία 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής Αναπαραγωγή Χρησιμοποιώντας τα μενού Συνδεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking µ TOUGH-3000 - Χαρακτηριστικά Αισθητήρας εικόνας Ενεργά pixels Διάταξη φίλτρου Πλήρης ανάλυση Τύπος 12 Megapixels Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) 12,7 Megapixels 1/2,33 '' Αισθητήρας CCD Φακός Οπτικό zoom

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Σειρά X : X500. Ξεκινώντας. Βασική λειτουργία

Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Σειρά X : X500. Ξεκινώντας. Βασική λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης imagination at work GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Σειρά X : X500 Ξεκινώντας Βασική λειτουργία 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής Αναπαραγωγή Χρησιμοποιώντας τα μενού Συνδεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών λήψης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-S930 Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

WB850F/WB855F. Κάντε κλικ σε ένα θέμα. Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Γρήγορη αναφορά. Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Σύνθετες λειτουργίες GPS

WB850F/WB855F. Κάντε κλικ σε ένα θέμα. Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Γρήγορη αναφορά. Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Σύνθετες λειτουργίες GPS Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους περιγράφονται παρακάτω. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Τύπος CCD 1/2.3. Ενεργά Pixels [Μ] Περίπου 12.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. DIGIC III με τεχνολογία isaps ΦΑΚΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Τύπος CCD 1/2.3. Ενεργά Pixels [Μ] Περίπου 12.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. DIGIC III με τεχνολογία isaps ΦΑΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ CCD 1/2.3 Ενεργά Pixels [Μ] Περίπου 12.1 Φίλτρου Χρωμάτων Πρωτευόντων Χρωμάτων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ DIGIC III με τεχνολογία isaps ΦΑΚΟΣ Εστιακή Απόσταση [mm] Ζουμ Μέγιστος f/αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Compact Digital Cameras

Compact Digital Cameras Compact Digital Cameras How-to and tips Φωτογραφική οµάδα «Πολύµορφο» Πάτρα, Ιανουάριος 2012 ηµήτρης Σ. Compact ψηφιακή µηχανή Βασικά πλεονεκτήµατα: 1. Μικρότερο κόστος από τις D-SLR 2. Μικρότερο µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Πίνακας Περιεχομένων 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Έναρξη 3. Ενεργοποίηση 4. Επιλογές και ρυθμίσεις 5. Μηνύματα 1. Τεχνικές προδιαγραφές μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.4 ανάλυση οθόνης 240

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχόμενων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών λήψης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Πριν από τη λειτουργία της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

DC C530 Ψηφιακή Κάμερα Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσο ρίσατε

DC C530 Ψηφιακή Κάμερα Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσο ρίσατε DC C530 Ψηφιακή Κάμερα Εγχειρίδιο Χρήστη Καλωσο ρίσατε Πνευματικά δικαιώματα Πνευματικά δικαιώματα 2006 BenQ Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση 1 1 Κουμπί οθόνης Κουμπί ενεργοποίησης / 2 απενεργοποίησης οθόνης υγρών Κουμπί λειτουργίας (DV / 3 DSC) 4 Κουμπί διαφράγματος 5 Άνω κουμπί 6 Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα