Διάλεξη 7 η : Ταμιευτήρες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 7 η : Ταμιευτήρες"

Transcript

1 Υδραυλικές Κατασκευές Φράγματα 9ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 7 η : Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Σπύρος Μίχας & Δημήτρης Δερματάς, Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό έτος

2 Ταμιευτήρες: έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων πολλαπλού σκοπού Εξυπηρέτηση πολλαπλών χρήσεων νερού: Καταναλωτικές χρήσεις (ύδρευση, άρδευση) Αποθήκευση και παραγωγή Υ/Η ενέργειας Αντιπλημμυρική προστασία (πλήρης συγκράτηση συνήθων πλημμυρών, ανάσχεση μεγάλων πλημμυρών) Έμμεσα οφέλη από τουριστική αξιοποίηση Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Σημαντική διαφοροποίηση της φυσικής υδρολογικής δίαιτας του ποταμού (εξομάλυνση ροών, μειωμένη συχνότητα και μέγεθος πλημμυρικών παροχών) Μεταβολές υπόγειας υδροφορίας Συγκράτηση φερτών (μη αναστρέψιμη επίπτωση) Παρεμπόδιση κυκλοφορίας ψαριών Αλλαγή οικοσυστήματος από ποτάμιο σε λιμναίο Αισθητική όχληση σε περίπτωση έντονων διακυμάνσεων στάθμης (αποκάλυψη «νεκρής» ζώνης) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής (ως επί το πλείστον αναστρέψιμες) Ταμιευτήρας Πλαστήρα: ύδρευση, άρδευση, Υ/Η ενέργεια, τουρισμός Ταμιευτήρας Μόρνου: ύδρευση Ταμιευτήρας Πολυφύτου: ύδρευση, άρδευση, Υ/Η ενέργεια, ψύξη ΑΗΣ Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 2

3 Βασικές έννοιες ταμιευτήρων Ταμιευτήρας ή λεκάνη κατάκλυσης: κλειστή κοιλότητα που δημιουργείται ανάντη ενός φράγματος, τα όρια της οποίας μεταβάλλονται ανάλογα με τον αποθηκευμένο όγκο νερού Πυθμένας: χαμηλότερο υψομετρικά σημείο ταμιευτήρα (στον πόδα του φράγματος) Κατώτατη στάθμη λειτουργίας: ελάχιστη τιμή στάθμης νερού στον ταμιευτήρα, πάνω από την οποία μπορεί να παραληφθεί νερό από τα έργα υδροληψίας Ανώτατη στάθμη λειτουργίας: ανώτερο υψομετρικό όριο για την έναρξη της υπερχείλισης στέψη υπερχειλιστή (ελεύθεροι υπερχειλιστές, χωρίς θυροφράγματα) άνω παρειά θυροφραγμάτων (εκχειλιστές) Ανώτατη στάθμη πλημμύρας: μέγιστη στάθμη που εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει το νερό στη διάρκεια της πλημμύρας σχεδιασμού του υπερχειλιστή Νεκρός όγκος: χωρητικότητα ταμιευτήρα μέχρι την ΚΣΛ, που στο πέρας της ζωής του έργου προβλέπεται να καταληφθεί από φερτά (μη απολήψιμο απόθεμα) Ωφέλιμο απόθεμα: όγκος νερού που μπορεί να αξιοποιηθεί για διάφορες χρήσεις, που υπολογίζεται αφαιρώντας το νεκρό όγκο από το συνολικό απόθεμα Ωφέλιμη χωρητικότητα: μέγιστος απολήψιμος όγκος νερού (μέγιστο ωφέλιμο απόθεμα), που ορίζεται ως η διαφορά αποθέματος μεταξύ της ΑΣΛ και της ΚΣΛ Πλημμυρικός όγκος: μέγιστος όγκος πλημμύρας που μπορεί να ανασχεθεί στον ταμιευτήρα, θεωρώντας την ΑΣΛ κατά την έναρξη της πλημμύρας σχεδιασμού Καμπύλες ταμιευτήρα: σχέσεις στάθμης-επιφάνειας και στάθμης-αποθέματος Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 3

4 Χαρακτηριστικά υψομετρικά μεγέθη Ανώτατη στάθμη πλημμύρας Ανώτατη στάθμη λειτουργίας Στέψη υπερχειλιστή Στέψη φράγματος Ελεύθερο ύψος Θυρόφραγμα (συνήθως μόνο σε ΥΗΕ) Κατώτατη στάθμη λειτουργίας (στάθμη νεκρού όγκου) Υδροληψία Ύψος φράγματος Υψόμετρο πυθυμένα Υψόμετρο θεμελίωσης Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 4

5 Κριτήρια επιλογής περιοχής ταμίευσης: Υδρολογία Η απορροή που παράγεται σε μια θέση ποταμού εξαρτάται από τις υδροκλιματικές συνθήκες (βροχόπτωση, θερμοκρασία, κτλ.) και τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης, που είναι: μορφολογία (γεωμετρία, ανάγλυφο, υδρογραφικό δίκτυο) εδαφολογικά χαρακτηριστικά (υδατοπερατότητα, υδραυλική αγωγιμότητα) χρήσεις γης και φυτοκάλυψη 1800 Βροχόπτωση Απορροή 1400 Βροχόπτωση Απορροή Εύηνος (ανάντη φράγματος) Δυτική Ελλάδα, πλούσια σε βροχοπτώσεις, εδάφη μέτριας και χαμηλής περατότητας Υπερετήσιος συντελεστής απορροής = 64% Βοιωτικός Κηφισός (ανάντη Υλίκης) Ανατολική Ελλάδα, λιγότερες βροχοπτώσεις, σημαντική ανάπτυξη σχηματισμών υψηλής περατότητας (καρστικοί ασβεστόλιθοι) Υπερετήσιος συντελεστής απορροής = 17% Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 5

6 Μεγάλοι ταμιευτήρες της Ελλάδας Μέση ετήσια βροχόπτωση στην Ελλάδα Πηγή: Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων ( Πηγή: Βάση δεδομένων ταμιευτήρων της Ελλάδας ( nikos/ arx_int/cdfrag/index.htm) Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 6

7 Εκτίμηση υδατικού δυναμικού λεκάνης απορροής Ανάλυση δείγματος παρατηρημένων παροχών στη θέση του φράγματος Προϋποθέτει τη λειτουργία υδρομετρικού σταθμού για ικανό χρονικό διάστημα, εξοπλισμένου με όργανο συνεχούς καταγραφής της στάθμης του ποταμού, και τη διεξαγωγή συστηματικών υδρομετρήσεων για την κατάρτιση αξιόπιστων σχέσεων στάθμης-παροχής Μικρού μήκους και περιορισμένης ακρίβειας δείγματα μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα στατιστικά συμπεράσματα σχετικά με το υδατικό δυναμικό της λεκάνης και την απαιτούμενη χωρητικότητα του ταμιευτήρα (παραδείγματα: Μόρνος, Σμόκοβο) Μείζον μειονέκτημα η ένδεια υδρομετρικής πληροφορίας στην Ελλάδα (ανεπαρκές και κακά συντηρημένο δίκτυο πλην ΔΕΗ, δύσκολη πρόσβαση σε πρωτογενή δεδομένα, υψηλό κόστος) Έμμεση εκτίμηση μέσω υδρολογικών μοντέλων Μοντέλα μετασχηματισμού της βροχόπτωσης (και δυνητικής εξατμοδιαπνοής) σε απορροή, τα οποία περιγράφουν τις βασικές διεργασίες του υδρολογικού κύκλου στη λεκάνη Διατίθεται πληθώρα μοντέλων, με διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας και απαιτήσεις σε δεδομένα (υδρολογικά, γεωγραφικά) Μείζον ζήτημα η εκτίμηση των παραμέτρων των μοντέλων, που πρέπει να βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα παροχών (βαθμονόμηση) «Μεταφορά» υδρολογικής πληροφορίας από άλλες θέσεις Εφαρμογή στοιχειωδών σχέσεων αναγωγής, με βάση τον λόγο των εκτάσεων των ανάντη λεκανών (στην απλούστερη περίπτωση: q 1 /q 2 = A 1 /A 2 ) Υποθέτει ότι η λεκάνη ενδιαφέροντος και η λεκάνη στην οποία υπάρχουν μετρήσεις έχουν παρόμοια υδρολογική απόκριση, λόγω κοινών φυσιογραφικών χαρακτηριστικών Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 7

8 Κριτήρια επιλογής περιοχής ταμίευσης: Ανάγλυφο Βέλτιστο ανάγλυφο εφόσον εξασφαλίζει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό αύξησης της χωρητικότητας του ταμιευτήρα σε σχέση με το ρυθμό αύξησης του ύψους φράγματος (κόστος έργου) και σχετικά μικρό ρυθμό αύξησης της επιφάνειας κατάκλυσης (κόστος απαλλοτριώσεων, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις). Δορυφορική εικόνα πριν την κατάκλυση του ταμιευτήρα Προσδιορισμός μέγιστης επιφάνειας ταμιευτήρα Σμοκόβου με βάση την ισοϋψή των +375 m (= στέψη υπερχειλιστή) Λεκάνη απορροής ανάντη φράγματος Σμοκόβου Πηγή: Κουκουβίνος κ.ά. (2006) Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 8

9 Καμπύλες στάθμης-αποθέματος-επιφάνειας Εκφράζουν τη μεταβολή του (μικτού) αποθέματος, s, και της επιφάνειας της λεκάνης κατάκλυσης, α, συναρτήσει της στάθμης νερού στον ταμιευτήρα, z. Οι συναρτήσεις s = f 1 (z), και a = f 2 (z) κατασκευάζονται με βάση ζεύγη τιμών (z i, a i ), που προκύπτουν με εμβαδομέτρηση των επιφανειών πάνω σε τοπογραφικό χάρτη. Στη γενική περίπτωση θεωρείται μια σχέση δύναμης μεταξύ επιφάνειας και στάθμης: όπου α 1 η επιφάνεια του ταμιευτήρα σε μια δεδομένη στάθμη z 1, z 0 η κατώτερη στάθμη του ταμιευτήρα, για την οποία μηδενίζεται η επιφάνεια, και λ συντελεστής. Για κάθε διαδοχικό ζεύγος (z 1, α 1 ) και (z 2, α 2 ) η τιμή του λ εκτιμάται από τη σχέση: λ = a(z) = a z z 0 1 z 1 z 0 ln(a 2 /a 1 ) ln[(z 2 z 0 )/(z 1 z 0 )] Ο όγκος Δs που περικλείεται ανάμεσα στις στάθμες z 1 και z 2 είναι: λ z 2a(z) (z 2 z 0 ) a 2 (z 1 z 0 ) a 1 Δs = dz = λ + 1 z 1 Η σχέση s = f 1 (z) κατασκευάζεται με βάση τον γνωστό όγκο Δs που περικλείεται μεταξύ κάθε ζεύγους διαδοχικών σταθμών (z 1, z 2 ) και αντίστοιχων επιφανειών (a 1, a 2 ) Εναλλακτικά, η σχέση s = f 1 (z) παράγεται με διαδοχικές γραμμικές παρεμβολές: Δs = (a 2 + a 1 ) (z 2 z 1 ) / 2 Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 9

10 Επιφάνεια ταμιευτήρα (km 2 ) Σχέση ύψους φράγματος επιφάνειας κατάκλυσης όγκου ταμίευσης (παράδειγμα ταμιευτήρα Σμοκόβου) Aπόθεμα ταμιευτήρα (hm 3 ) 12.0 A = h S = h Ύψος φράγματος (m) Ύψος φράγματος (m) Παρατηρήσεις Θεωρείται ύψος φράγματος από τον πυθμένα (+285 m) και όχι από τη θεμελίωση. Η σημειοσειρά των επιφανειών έχει προκύψει από εμβαδομετρήσεις, για απόλυτα υψόμετρα από +285 m (υψόμετρο πυθμένα) έως +385 m. Η σημειοσειρά των αποθεμάτων έχει εκτιμηθεί υποθέτοντας παρεμβολή τύπου δύναμης μεταξύ των διαδοχικών τιμών στάθμης και επιφάνειας. Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 10

11 Κριτήρια επιλογής περιοχής ταμίευσης: Γεωλογία Στεγανότητα λεκάνης κατάκλυσης Πλευρικές ή υπόγειες διαφυγές νερού: μέσω του εδαφικού καλύμματος (αλλούβια, κορήματα, παλαιοκοίτες) μέσω του βραχώδους υποβάθρου μέσω ζωνών ρηγμάτων Αναγνώριση από το υδατικό ισοζύγιο του ταμιευτήρα (μη αιτιολογημένη πτώση στάθμης τις περιόδους χαμηλών εκροών) και, κατά περίπτωση, την εμφάνιση πηγών κατάντη Επιπτώσεις: Μείωση αξιοποιήσιμου υδατικού δυναμικού (εξαίρεση: αντιπλημμυρικά φράγματα) Ανύψωση υδροφόρου ορίζοντα αύξηση τάσης πόρων αστάθεια στα πρανή Οικονομικά ασύμφορα τα έργα στεγανοποίησης μεγάλης κλίμακας Ευστάθεια πρανών λεκάνης κατάκλυσης και αντερεισμάτων, για αποφυγή κατολισθήσεων Μείωση χωρητικότητας ταμιευτήρα, λόγω πλήρωσης της λεκάνης κατάκλυσης Κίνδυνος τσουνάμι (σε ακραία φαινόμενα κατολίσθησης) Παρουσία εδαφικών σχηματισμών χαμηλής διαβρωσιμότητας στην ανάντη λεκάνη Παγκόσμιος μέσος ετήσιος ρυθμός απώλειας χωρητικότητας ταμιευτήρων = 1% Περιορισμένη στερεοαπορροή αύξηση χρόνου ζωής ταμιευτήρα, τοποθέτηση υδροληψίας σε χαμηλότερο υψόμετρο (μικρότερος νεκρός όγκος) Έλεγχος διαβρωσιμότητας μέσω έργων ορεινής υδρονομίας Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 11

12 Παράδειγμα στεγανοποίησης: ταμιευτήρας Μόρνου Στην περιοχή Πύρνος, 6 km ανατολικά του φράγματος, λόγω της ύπαρξης σχηματισμών υψηλής διαπερατότητας (καρστικοί ασβεστόλιθοι, έντονα διαρρηγμένοι), παρατηρούνταν διαφυγές νερού της τάξης των 500 L/s (~7% της μέσης ετήσιας απορροής). Τα έργα στεγάνωσης περιλαμβάνουν: επένδυση από ασφαλτοσκυρόδεμα, σε πολλαπλές στρώσεις, πάνω σε συμπυκνωμένο διαπερατό επίχωμα, μέσου πλάτους 100 m, σε μήκος περίπου 2.5 km (ολική επιφάνεια στεγάνωσης m 2 ) σήραγγα τσιμεντενέσεων μήκους 3.2 km, εφοδιασμένη με στοές αποστράγγισης στον πόδα της επένδυσης. Μετά κάποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις στα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι διαφυγές μειώθηκαν στα L/s. Φράγμα Πύρνος Ασβεστόλιθοι Ασφαλτικός τάπητας Φλύσχης Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 12

13 Λεπτομέρειες έργων στεγανοποίησης Πύρνου Λεπτομέρεια σήραγγας και επένδυσης Τυπική διατομή επένδυσης Σήραγγα Τ1- υπερχειλιστής Πηγή: Τζεράνης (1989) Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 13

14 Έλεγχοι στεγανότητας παρουσία ασβεστολίθων Μη καρστικός Στεγανότητα Ασβεστόλιθος Καρστικός Σε υψηλότερα σημεία Έλεγχος περιοχής εμφάνισης Αναπτύσσονται ασβεστόλιθοι και εκτός της λεκάνης κατάκλυσης Το σύνολο των ασβεστόλιθων εμφανίζεται αποκλειστικά εντός της λεκάνης κατάκλυσης Στεγανότητα Στεγανότητα Σε χαμηλότερα σημεία Διαφυγές Στεγανότητα Μόνο έξω από τη λεκάνη κατάκλυσης, σε χαμηλά σημεία Διαφυγές Πηγή: Μαρίνος, μετά από προσαρμογή Έλεγχος θέσης πηγών Και εντός της λεκάνης κατάκλυσης ΥΟ < ΑΣΛ ΥΟ > ΑΣΛ Σύγκριση ελάχιστης στάθμης υδροφόρου ορίζοντα (ΥΟ) με ανώτατη στάθμη λειτουργίας ταμιευτήρα (ΑΣΛ) Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 14

15 Εισροή φερτών σε ταμιευτήρες Μηχανισμοί διάβρωσης/αποσάρθρωσης ανάντη λεκάνη απορροής Διαβρωτικότητα βροχόπτωσης (ραγδαιότητα, διάρκεια και συχνότητα καταιγίδων) Διαβρωτικότητα ανέμου (αμελητέα στην Ελλάδα) Διαβρωσιμότητα εδάφους (συνεκτικότητα εδαφικού υλικού, αντίσταση στην αποσάθρωση, διηθητικότητα) ποσοστό άμμου, ιλύος, αργίλου Αποστραγγιστική ικανότητα λεκάνης (κλίσεις) Χρήσεις γης φυτοκάλυψη Μέτρα και έργα προστασίας έναντι της διάβρωσης (βαθμίδες, αρδευτικά κανάλια) Μηχανισμοί στερεομεταφοράς ανάντη υδρογραφικό δίκτυο Γεωμετρικά χαρακτηριστικά (πυκνότητα δικτύου, περιοχές διάβρωσης και απόθεσης, μαιανδρισμοί) Υδραυλικά χαρακτηριστικά της ροής Μηχανισμοί απόθεσης ταμιευτήρας Μείωση (μέχρι μηδενισμού) ταχύτητας ροής στην είσοδο του ταμιευτήρα Απόθεση στα ανάντη (εκβολές ποταμών) Υψηλή αντοχή σε διάβρωση: λεπτοκρυσταλλικοί γρανίτες, ισχυρά συμπαγοποιημένοι ψαμμίτες, ασβεστόλιθοι (γενικά), διαβάσες, γάββροι, χαλαζίτες, φυλλίτες Χαμηλή αντοχή σε διάβρωση: αδροκρυσταλλικοί γρανίτες, ελαφρά συμπαγοποιημένοι ψαμμίτες, βασάλτες (γενικά), δολομίτες, μάρμαρα, μαλακά ιζηματογενή, σχιστόλιθοι, φλύσχης Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 15

16 Διαστασιολόγηση νεκρού όγκου ταμιευτήρα Αχελώος (Αγραφιώτης) Αχελώος (Ταυρωπός) Αχελώος (Αυλάκι) Αχελώος (Κρεμαστά) Εύηνος (Πόρος Ρηγανίου) Άραχθος (γ. Γκόγκου) Άραχθος (Τσίμοβο) Άραχθος (γ. Πλάκας) Άραχθος (Άρτα) Καλαμάς (γ. Σουλόπουλου) Καλαμάς (Κιοτέκι) Αώος (γ. Κόνιτσας) Αλιάκμονας (γ. Γρεβενών) Αλιάκμονας (Σιάτιστα) Αλιάκμονας (Ιλαρίωνας) Νέστος (Τέμενος) Μέθοδοι εκτίμησης στερεοαπορροής Με βάση καμπύλες παροχής-στερεοπαροχής (στερεοϋδρομετρήσεις) Εμπειρικές σχέσεις, π.χ. με βάση την ετήσια βροχόπτωση και την κατανομή των γεωλογικών σχηματισμών της λεκάνης (Κουτσογιάννης και Ταρλά, 1987) Μοντέλα φυσικής βάσης, π.χ. αναθεωρημάνη παγκόσμια εξίσωση εδαφικής απώλειας (Revised Universal Soil Loss Equation, RUSLE) Εκτίμηση όγκου φερτών με βάση την πυκνότητα (τυπικό εύρος 1.0 ως 1.6 t/m 3 ) Μετρήσεις παροχής-στερεοπαροχής στον Αλιάκμονα (Ιλαρίωνας) Μέση ετήσια στερεοαπορροή (t/km 2 ) Πηγή: Ζαρρής κ.ά. (2001) Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 16

17 Παράδειγμα: Αποθέσεις φερτών στα Κρεμαστά Λεκάνη Αχελώου Μηκοτομές στην είσοδο του Αγραφιώτη (1966, 1998) Λεκάνη Αγραφιώτη Λεκάνη Αχελώου Έκταση: 1733 km 2 Απόθεση: 1185 t/km 2 Λεκάνες Μέγδοβα & Τρικεριώτη Διαστασιολόγηση νεκρού όγκου: 782 hm 3, για 100 έτη οικονομικής ζωής (ετήσιος ρυθμός 7.8 hm 3 /έτος) Μετρήσεις (34 έτη λειτουργίας): 66 hm 3 (1.9 hm 3 /έτος) Αναμενόμενος χρόνος ζωής: >200 έτη Λεκάνη Αγραφιώτη Έκταση: 320 km 2 Απόθεση: 2035 t/km 2 Λεκάνες Μέγδοβα και Τρικεριώτη Έκταση: 1239 km 2 Απόθεση: 489 t/km 2 Πηγή: Ζαρρής κ.ά. (2002), μετά από προσαρμογή Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 17

18 Ο αναρρυθμιστικός ρόλος των ταμιευτήρων Απλά έργα υδροληψίας (π.χ., ΜΥΗΕ) αξιοποιούν μικρό μόνο ποσοστό της ετήσιας απορροής, καθώς δεν έχουν δυνατότητα αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών (πρακτικά, αξιοποιούν μέρος μόνο της βασικής απορροής του ποταμού). Για την ουσιαστική αξιοποίηση των επιφανειακών υδατικών πόρων, απαιτείται η κατασκευή φραγμάτων, που επιτρέπουν την αποθήκευση (ταμίευση) νερού, με την οποία επιτυγχάνεται χρονική αναρρύθμιση της απορροής. Ακόμα και σε μεγάλους ταμιευτήρες, δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του συνόλου της απορροής, λόγω των φυσικών απωλειών νερού (εξάτμιση, υπερχείλιση, διαφυγές) και των περιορισμών του υδροσυστήματος (τεχνικών, διαχειριστικών). Ανάλογα με την χωρητικότητα, k, του έργου ταμιεύσης, σε σχέση με το υδατικό δυναμικό της λεκάνης (μέση ετήσια απορροή, i Μ ), οι ταμιευτήρες διακρίνονται σε: ημερήσιας ρύθμισης (k << i Μ ) εποχιακής ρύθμισης (k < i Μ ) υπερετήσιας ρύθμισης (k > i Μ ) Ταμιευτήρας Πλαστήρα Φράγμα Λεκάνη έκτασης 161 km 2, μέσης ετήσιας απορροής 147 hm 3 (ισοδύναμο ύψος απορροής 910 mm) Ταμιευτήρας ωφέλιμης χωρητικότητας 286 hm 3 Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 18

19 Μέση μηνιαία παροχή (m 3 /s) Παράδειγμα αναρρύθμισης ροής: Κρεμαστά ΟΚΤ ΝΟΕ 0 1/6/1969 1/6/1971 1/6/1973 1/6/1975 1/6/1977 1/6/1979 1/6/1981 ΔΕΚ 1/6/1983 1/6/1985 ΙΑΝ 1/6/1987 ΦΕΒ 1/6/1989 ΜΑΡ 1/6/1991 ΑΠΡ 1/6/1993 ΜΑΙ 1/6/1995 ΙΟΥΝ 1/6/1997 ΙΟΥΛ 1/6/1999 ΑΥΓ 1/6/2001 ΣΕΠ 1/6/2003 Hμερήσια παροχή (m 3 /s) 1/6/2005 1/6/2007 1/1/2005 1/3/2005 1/5/2005 1/7/2005 1/9/2005 1/11/2005 1/1/2006 1/3/2006 1/5/2006 1/7/2006 1/9/2006 1/11/2006 1/1/2007 1/3/2007 1/5/2007 1/7/2007 1/9/2007 1/11/2007 Hμερήσια παροχή (m 3 /s) 3500 Εισροές από λεκάνη απορροής 3000 Εκροές από στροβίλους ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Εισροές από λεκάνη απορροής Εκροές από στροβίλους 0 Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 19

20 Συνδυασμένη λειτουργία ταμιευτήρων Μεσοχώρα (225 hm 3 ) Πλαστήρας (286 hm 3 ) Κρεμαστά (3500 hm 3 ) Καστράκι (50 hm 3 ) Στράτος (10 hm 3 ) Σύστημα Υ/Η ταμιευτήρων Αχελώου Σύστημα Μόρνου-Ευήνου Ταμιευτήρας Μόρνου (υπερετήσια ρύθμιση) Έκταση λεκάνης 588 km 2 Μέση ετήσια απορροή 235 hm 3 Ωφέλιμη χωρητικότητα 630 hm 3 Ταμιευτήρας Ευήνου (εποχιακή ρύθμιση) Έκταση λεκάνης 352 km 2 Μέση ετήσια απορροή 275 hm 3 Ωφέλιμη χωρητικότητα 112 hm 3 Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 20

21 Υδατικό ισοζύγιο ταμιευτήρα Εισροές λόγω βροχόπτωσης στην επιφάνεια του ταμιευτήρα Απώλειες λόγω εξάτμισης από την επιφάνεια του ταμιευτήρα Πλημμυρικός όγκος Εκροές λόγω υπερχείλισης Εισροές λόγω απορροής από την ανάντη λεκάνη Εισροές λόγω μεταφοράς νερού απο άλλες λεκάνες Ωφέλιμος όγκος Νεκρός όγκος Εκροές από τους αγωγούς υδροληψίας Υπόγεια τροφοδοσία από άλλη λεκάνη Διαφυγές νερού από τον ταμιευτήρα Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 21

22 Μαθηματική διατύπωση υδατικού ισοζυγίου Γενική εξίσωση υδατικού ισοζυγίου, στο διακριτό χρονικό διάστημα (t, t + Δt): όπου: s t + Δt = s t + i t + q t + g t + p t e t l t r t w t s t αποθηκευμένος όγκος νερού στην αρχή του χρονικού διαστήματος i t εισροές από την ανάντη λεκάνη (φυσική απορροή που παράγεται στη λεκάνη ή/και ρυθμιζόμενες εκροές ανάντη ταμιευτήρα, εφόσον υπάρχει) q t μεταφορά (εκτροπή) νερού από άλλες λεκάνες g t υπόγεια τροφοδοσία από κοινά υδρογεωλογικά συστήματα p t όγκος βροχής που προσπίπτει στην επιφάνεια του ταμιευτήρα e t απώλειες λόγω εξάτμισης από την επιφάνεια του ταμιευτήρα l t απώλειες λόγω υπόγειων διαφυγών νερού (απώλειες από τη λεκάνη κατάκλυσης, απώλειες διαμέσου του πυθμένα ή/και του σώματος του φράγματος) r t ρυθμιζόμενες εκροές (απολήψεις) από τον ταμιευτήρα w t απώλειες λόγω υπερχείλισης (εκροές νερού μέσω του υπερχειλιστή) Μοναδικά μετρήσιμα μεγέθη είναι η στάθμη του ταμιευτήρα και, υπό προϋποθέσεις, οι ρυθμιζόμενες εκροές. Η εξίσωση υδατικού ισοζυγίου είναι πιο ακριβής όσο αυξάνουν η χρονική κλίμακα και το μέγεθος του ταμιευτήρα. Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 22

23 Οι έννοιες της ασφαλούς απόδοσης και αξιοπιστίας Η αξιοπιστία (reliability) αποτελεί θεμελιώδες μέγεθος ενός συστήματος υδατικών πόρων, και ορίζεται ως η πιθανότητα επίτευξης ενός συγκεκριμένου στόχου ή επίδοσης, για καθορισμένο χρονικό διάστημα και για καθορισμένες συνηθήκες του συστήματος, Συμπληρωματική της έννοιας της αξιοπιστίας, r, είναι η πιθανότητα αστοχίας: α = 1 r = Ρ(Χ < x * ) όπου Χ τυχαία μεταβλητή που εκφράζει την πραγματική επίδοση που επιτυγχάνεται κατά το χρονικό διάστημα ελέγχου (π.χ., εκροή για ύδρευση, άρδευση, παραγωγή ενέργειας, κτλ.) και η x * αντίστοιχη τιμή-στόχος που καλείται ασφαλής απόδοση (safe yield) ή, ειδικότερα: αν πρόκειται για ζήτηση νερού, καλείται ασφαλής απόληψη (safe release) αν πρόκειται για ζήτηση ενέργειας, καλείται πρωτεύουσα ενέργεια (firm energy) Σε ένα σύστημα υδατικών πόρων, η πραγματική επίδοση Χ είναι τυχαία μεταβλητή, επειδή διάφορες συνιστώσες ή διεργασίες του διέπονται από αβεβαιότητα. Βασικές παραδοχές: Λαμβάνεται υπόψη μόνο η υδρολογική αβεβαιότητα, ενώ οι άλλες πηγές αβεβαιότητας του συστήματος αγνοούνται. Οι υδρολογικές εισροές αντιμετωπίζονται ως τυχαίες μεταβλητές, τα στατιστικά χαρακτηριστικά των οποίων θεωρείται ότι δεν μεταβάλλονται διαχρονικά (υπόθεση στασιμότητας, stationarity). Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μεγέθη του συστήματος είναι σταθερά (υπόθεση μόνιμων συνθηκών, steady state). Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 23

24 Η σχέση ασφαλούς απόληψης αξιοπιστίας σε απλά έργα υδροληψίας Έστω έργο υδροληψίας σε θέση ποταμού, αμελητέας αποθηκευτικής ικανότητας, για το οποίο τίθεται ένας στόχος σταθερής ζήτησης d (θεωρείται ότι η ζήτηση μπορεί να παραληφθεί από το έργο μεταφοράς). Έστω ότι στη θέση του έργου διατίθεται ένα δείγμα (χρονοσειρά) εισροών i t για ένα χρονικό ορίζοντα ελέγχου, μήκους n. Σε κάθε χρονικό βήμα t = 1,, n, η απόληψη νερού από το έργο υδροληψίας δίνεται από το στοιχειώδες μοντέλο προσομοίωσης: x t = min(i t, d) Λόγω της απλής δομής του μοντέλου, η αξιοπιστία του συστήματος μπορεί να εκτιμηθεί θεωρητικά, προσαρμόζοντας μια κατανομή πιθανοτήτων στο δείγμα των εισροών. Εναλλακτικά, η αξιοπιστία μπορεί να εκτιμηθεί και εμπειρικά, ως η συχνότητα επίτευξης της ζήτησης d κατά το χρονικό διάστημα του δείγματος, δηλαδή: r = n d / n όπου n d το πλήθος των χρονικών βημάτων κατά τα οποία x t = d. Παράδειγμα: ΜΥΗΕ Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 24

25 Μηνιαία απορροή (hm 3 ) Αναλυτικές και εμπειρικές προσεγγίσεις εκτίμησης της ασφαλούς απόληψης (έργα χωρίς αναρρύθμιση) hm³ % Ζητούμενη αξιοπιστία r 99.8% % 99% 98% Ασφαλής απόληψη για r = 90% -2-1 Weibull 0 Gamma Exceedance probability (%) - scale: Normal distribution 95% 90% Πιθανότητα υπέρβασης 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 1 10% Εμπειρική συνάρτηση κατανομής Weibull (κατάταξη τιμών σε φθίνουσα σειρά) 5% Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 25 2% Τυποποιημένη κανονική μεταβλητή 2 1%.5%.2% Θεωρητική συνάρτηση κατανομής (γάμμα) Χρονοσειρά απορροών: μηνιαίες εισροές στον ταμιευτήρα Πλαστήρα, εκτιμημένες από το υδατικό ισοζύγιο (υδρολογικά έτη ως ) 3.05% Παράδειγμα εκτίμησης ασφαλούς απόληψης για επίπεδο αξιοπιστίας 90% (σε μηνιαία κλίμακα) Θεωρητική εκτίμηση, με προσαρμογή της κατανομής γάμμα τριών παραμέτρων (Pearson III) = 1.8 hm 3 Εκτίμηση με βάση την εμπειρική συνάρτηση Weibull = 1.2 hm 3 Εναλλακτικές εμπειρικές προσεγγίσεις (ισοδύναμες της Weibull): Καμπύλη διάρκειαςμηνιαίας απορροής Προσομοίωση λειτουργίας έργου και καταγραφή ποσοστού ελλειμμάτων (έμμεση εκτίμηση)

26 Η σχέση ωφέλιμης χωρητικότητας ταμιευτήρα ασφαλούς απόληψης αξιοπιστίας Έστω ταμιευτήρας ωφέλιμης χωρητικότητας k, για τον οποίο τίθεται ένας στόχος σταθερής ζήτησης d, με δεδομένη χρονοσειρά εισροών i t για ένα χρονικό ορίζοντα ελέγχου, μήκους n, και δεδομένο αρχικό απόθεμα s 0. Μαθηματική διατύπωση μοντέλου προσομοίωσης ταμιευτήρα: s t = s t 1 + i t x t w t για κάθε t = 1,, n (υδατικό ισοζύγιο) x t = min(s t, d) για κάθε t = 1,, n (περιορισμοί απολήψεων) w t = max(0, s t k) για κάθε t = 1,, n (περιορισμοί υπερχειλίσεων) Λόγω της αναρρυθμιστικής λειτουργίας του ταμιευτήρα, η στατιστική δίαιτα των απολήψεων διαφοροποιείται από την δίαιτα των εισροών, και συνεπώς η αξιοπιστία του ταμιευτήρα μπορεί να εκτιμηθεί μόνο εμπειρικά, με βάση τη συχνότητα των ελλειμμάτων. Επειδή οι υδατικές ανάγκες μεταβάλλονται εποχιακά, η ποσότητα d = f(r, k), δηλαδή η ασφαλής απόληψη, ορίζεται (όπως και η αξιοπιστία r) σε ετήσια βάση, δηλαδή τα ελλείμματα αθροίζονται στο υδρολογικό έτος (η ετήσια κλίμακα πιο δυσμενής σε σχέση με τη μηνιαία). Εναλλακτικές διατυπώσεις: Δίνονται d, r προσδιορισμός ωφέλιμης χωρητικότητας, k (πρόβλημα διαστασιολόγησης ταμιευτήρα, αφορά στον σχεδιασμό του έργου) Δίνονται k, d εκτίμηση ετήσιας αξιοπιστίας, r (πρόβλημα αποτίμησης της επίδοσης υφιστάμενου ταμιευτήρα) Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 26

27 Διαχείριση ταμιευτήρων Επίπεδα διαχείρισης: Στρατηγικό (μακροχόνιο, γενική διαχειριστική πολιτική) Βραχυπρόθεσμο (χρονικός ορίζοντας μηνών ή υδρολογικού έτους) Επιχειρησιακό (σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο) Σε ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού, οι διάφορες χρήσεις νερού εξυπηρετούνται με προκαθορισμένη ιεραρχία (η υδρευτική χρήση σε πρώτη προτεραιότητα). Η διαχείριση των ταμιευτήρων γίνεται με βάση κανόνες λειτουργίας (συνήθως δίνονται σε μορφή νομογραφήματος), που ορίζουν τις επιθυμητές εκροές συναρτήσει της τρέχουσας στάθμης (ή αποθέματος), λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των εισροών και της ζήτησης. Τυπικοί περιορισμοί στη λειτουργία ταμιευτήρων: Κατώτατα όρια στάθμης για πραγματοποίηση απολήψεων (για περιβαλλοντικούς λόγους, για προστασία της ποιότητας του νερού, την διατήρηση αποθέματος ασφαλείας, κτλ.) Ανώτατα όρια στάθμης για τον περιορισμό του κινδύνου υπερχείλισης Διατήρηση ελάχιστης ροής περιβαλλοντικής διατήρησης κατάντη του φράγματος Τεχνητές πλημμύρες Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 27

28 Σύγκριση έργων αξιοποίησης επιφανειακών νερών Απλά έργα υδροληψίας Μικροί ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές Μεγάλοι ταμιευτήρες Αποθηκευτική ικανότητα Μηδενική Μικρή Μεγάλη Διαχείριση ξηρασιών Όχι Για λίγους μήνες Υπερετήσια Διαχείριση πλημμυρών Όχι Όχι Ναι Απαιτούμενες υποδομές Στοιχειώδεις Περιορισμένες Σημαντικές Χρήσεις νερού Άρδευση, ύδρευση, ΜΥΗΕ Άρδευση, ύδρευση Όλες οι χρήσεις Χωρική κλίμακα εξυπηρέτησης χρήσεων Τοπική Τοπική Κλίμακα υδροσύστηματος Έλεγχος λειτουργίας Συχνά κανένας Απλός Σύνθετος Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Μικρές Μικρές Σημαντικές αλλά ελεγχόμενες Χαρακτηριστικό υδρολογικό μέγεθος για διαστασιολόγηση Ελάχιστη θερινή παροχή Βασική απορροή Μηνιαία απορροή Λόγος ασφαλούς απόληψης προς μέση ετήσια απορροή Εξαιρετικά μικρός Μικρός Σημαντικός Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 28

29 Αναφορές Ζαρρής, Δ., Ε. Λυκούδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική Έκθεση, Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 243 σ., Αθήνα, Οκτώβριος Ζαρρής, Δ., Ε. Λυκούδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Η εξέλιξη των αποθέσεων φερτών υλικών σε ταμιευτήρες ως δυναμικό φαινόμενο - Εφαρμογή στον ταμιευτήρα Κρεμαστών, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη, 2, , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Κουκουβίνος, Α., Α. Ευστρατιάδης, Λ. Λαζαρίδης, και Ν. Μαμάσης, Έκθεση δεδομένων, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Τεύχος 1, 66 σελίδες, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος Κουτσογιάννης, Δ., Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Χριστοφίδης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, Δ. Μαμάης, και Κ. Νουτσόπουλος, Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, 748 σ., Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος Κουτσογιάννης, Δ., και Κ. Ταρλά, Εκτιμήσεις στερεοαπορροής στην Ελλάδα, Τεχνικά Χρονικά, A-7 (3), , Μαρίνος, Β., Γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων, Σημειώσεις μαθήματος, ΑΠΘ, Τζεράνης, Ι., Επισκόπηση δεδομένων διαφυγών και ισοζυγίου ταμιευτήρα Μόρνου, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, Τεύχος 3, 102 σελίδες, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος Α. Ευστρατιάδης, Σ. Μίχας & Δ. Δερματάς Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα Ταμιευτήρες 29

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι και έργα αξιοποίησης

Υδατικοί πόροι και έργα αξιοποίησης Σημειώσεις στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαχείριση Υδατικών Πόρων» Υδατικοί πόροι και έργα αξιοποίησης Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΒΡΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ. ΖΑΡΡΗΣ, Πολ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Υ ΡΟΓΑΙΑ Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Υ ΡΟΓΑΙΑ: Υδρονοµέας Hydria Ζυγός Μοντέλο υδρολογικού ισοζυγίου λεκάνης Ρύπος Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων Ηριδανός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Παρουσίαση στα πλαίσια του µαθήµατος: «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα» Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα Ανδρέας Ευστρατιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

Φράγματα: Βασικά κριτήρια επιλογής θέσης κατασκευής. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Φράγματα: Βασικά κριτήρια επιλογής θέσης κατασκευής. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Φράγματα: Βασικά κριτήρια επιλογής θέσης κατασκευής Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Παράγοντες που καθορίζουν τη δυνατότητα κατασκευής φράγματος Γεωλογικοί παράγοντες Κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αποθέσεων φερτών υλικών σε ταµιευτήρες

Επιπτώσεις αποθέσεων φερτών υλικών σε ταµιευτήρες 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2002 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ 6ο ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3-63 6 Οκτωβρίου 2002 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Νικολόπουλος

Διονύσης Νικολόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διονύσης Νικολόπουλος Επιβλέπων: Δ. Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Συνεπιβλέπων: Α. Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής)

Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής) Φράγματα Υδραυλικές κατασκευές 9ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής) Σπύρος Μίχας, Δημήτρης Δερματάς, Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα

Υδρολογική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Εργα Υδρολογική και ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση παρουσίασης

Διάρθρωση παρουσίασης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Βέλτιστη Διαχείριση Συστημάτων Ταμιευτήρων Εφαρμογή στο Σύστημα Αχελώου - Θεσσαλίας Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία Κατακρηµνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Case studies

Πλημμύρες Case studies Πλημμύρες Case studies Υδροσύστημα Εδεσσαίου Υδροσύστημα Αράχθου Υδοσύστημα Αχελώου Ρέμα Πικροδάφνης Πλημμύρες Ολλανδίας Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 214 Υδροσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική διάταξη Υ/Η έργων

Γενική διάταξη Υ/Η έργων Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γενική διάταξη Υ/Η έργων Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Το µοντέλο Ζυγός Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταµιευτήρες

ιερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταµιευτήρες ιερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταµιευτήρες. Ζαρρής, Ε. Λυκούδη &. Κουτσογιάννης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Επ. Υπεύθυνος:. Κουτσογιάννης Ερευνητικό έργο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα

Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα Ημερίδα των ΕΜΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΕΥΔΑΠ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2000 Το σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου

Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου Ελένη Μαρία Μιχαηλίδη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στόχοι εργασίας Διερεύνηση μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα;

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ιωάννινα, 2009 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΕ, 20-21 Μαρτίου 1 Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Διδάσκων : Ν. Ι. Μουτάφης Λέσβος-Σκαμνιά-Παναγιά Γοργόνα Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π - Πλημμύρες

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Συνδυασµένη προσοµοίωση υδρολογικών-υδρογεωλογικών υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Α Αναλυτικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης

Παράρτημα Α Αναλυτικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης - 152 - Παράρτημα Α Αναλυτικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης Το Παράρτημα Α περιέχει τα τελικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης των κυριότερων σεναρίων μελέτης Α1 (έργα κάτω Αχελώου), Α2 (έργα κάτω Αχελώου με

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Α Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ»

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Ο Υ Ρ Α Υ Λ Ι Κ Α Φ Ρ Α Γ Μ Α Τ Α - Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Υ Π Ο Ο Μ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Case studies Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Συνοπτική επισκόπηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Συνοπτική επισκόπηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Διαχείριση Υδατικών Πόρων Συνοπτική επισκόπηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα Ανδρέας Ευστρατιάδης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Υδροηλεκτρικά έργα. Γενική διάταξη Υ/Η έργων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Υδροηλεκτρικά έργα. Γενική διάταξη Υ/Η έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδροηλεκτρικά έργα Γενική διάταξη Υ/Η έργων Ανδρέας Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό

Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό 5o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ 14-15 ΟΚΤΩΒΡIOY 2017 ΑΘΗΝΑ Συνεδρία: Εφαρμογές Γεωπληροφορικής Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό Το υλικό της παρουσίασης προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 3: ΠΟΛΥΚΡΙΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ 3: ΠΟΛΥΚΡΙΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3: ΠΟΛΥΚΡΙΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων Δημήτρης Κουτσογιάννης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα

Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα Ερευνητικό έργο: Εκσυγχρονισµός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήµατος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα Ανδρέας Ευστρατιάδης και Γιώργος Καραβοκυρός Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ο ΥΣΣΕΥΣ ΦΠ18

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ο ΥΣΣΕΥΣ ΦΠ18 Σύµβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές ΑΕ Πολυτεχνείο Marathon Data Systems ΕΥΑ Καρδίτσας Αειφορική ΑΕ Ο ΥΣΣΕΥΣ ΦΠ18 Πιλοτική Εφαρµογή Καρδίτσας Ανδρέας Ευστρατιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ρ. Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

4.11. Στεγανοποίηση των σχηματισμών

4.11. Στεγανοποίηση των σχηματισμών 4.11. Στεγανοποίηση των σχηματισμών Κουρτίνες ενεμάτωσης Από τα προηγούμενα καταδεικνύεται η σημασία των γεωλογικών και τεκτονικών συνθηκών μιας θέσης τόσο για την περίπτωση διαφυγών διαρροών νερού όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρονοµέας Σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων

Υδρονοµέας Σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Υδρονοµέας Σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων Γ. Καραβοκυρός Α. Ευστρατιαδης. Κουτσογιάννης Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η θεώρηση των Τεχνικογεωλογικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγματος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιμών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσων. Β.Χρηστάρας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας ήταν γνωστή από την αρχαιότητα μέσω των υδρόμυλων. Αυτού του τύπου μικρής

Διαβάστε περισσότερα

Τα υδρολογικά µοντέλα του Υδροσκοπίου

Τα υδρολογικά µοντέλα του Υδροσκοπίου Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογικές και υδραυλικές πτυχές του σχεδιασμού της γέφυρας

Υδρολογικές και υδραυλικές πτυχές του σχεδιασμού της γέφυρας Υδρολογικές και υδραυλικές πτυχές του σχεδιασμού της γέφυρας Ν. Μαμάσης, Π. Παπανικολάου και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ο ποταμός Άραχθος Το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εργασία 3: Πολυκριτηριακή ανάλυση ταμιευτήρα Πλαστήρα

Μάθημα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εργασία 3: Πολυκριτηριακή ανάλυση ταμιευτήρα Πλαστήρα Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ.: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μάθημα: Διαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε Μεσογειακές λεκάνες

Εφαρμογή προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε Μεσογειακές λεκάνες Εφαρμογή προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε Μεσογειακές λεκάνες Μαστροθεόδωρος Θεόδωρος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος 2013 Σκοπός και διάρθρωση Μελέτη μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής

Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής Ημερίδα Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 21 Μαρτίου 2016, Περισσός Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής Νίκος Μαμάσης και Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα

ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 ( υνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας) Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με

Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία Ο ρόλος των Αντλησιοταμιεύσεων & των Μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων στο ενεργειακό σύστημα της χώρας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολ. Μηχανικός, τ. Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εφαρμογές μαθηματικού προγραμματισμού στη διαχείριση των υδατικών πόρων Νικόλαος Θεοδοσίου- Αν. καθηγήτης Α.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Ζαΐμης Γεώργιος Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Πλημμύρες Ζημίες σε αγαθά Απώλειες ανθρώπινης ζωής Αρχικά εμπειρικοί μέθοδοι Μοναδιαίο υδρογράφημα Συνθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης νερού

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης νερού Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης νερού Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ.: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μάθημα: Διαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Όγκος απορροής Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 4 Φυσικό πλαίσιο Μηχανισμός δημιουργίας επιφανειακής απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης

Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης Ερευνητικό έργο: Εκσυγχρονισµός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήµατος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης Α. Ευστρατιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση. Αθήνα 15 Μαΐου 2015 Συνδιοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

5 Αποτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής του στη λεκάνη του Αχελώου και τη Θεσσαλία

5 Αποτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής του στη λεκάνη του Αχελώου και τη Θεσσαλία 5 Αποτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού και των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής του στη λεκάνη του Αχελώου και τη Θεσσαλία 5.1 Μεθοδολογία και παραδοχές 5.1.1 Στόχοι και περιορισμοί Το κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3:Στατιστική και πιθανοτική ανάλυση υδρομετεωρολογικών μεταβλητών- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 3:Στατιστική και πιθανοτική ανάλυση υδρομετεωρολογικών μεταβλητών- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 3:Στατιστική και πιθανοτική ανάλυση υδρομετεωρολογικών μεταβλητών- Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση προβλήματος

Τοποθέτηση προβλήματος Τοποθέτηση προβλήματος Σκοπός της εργασίας Εξεταζόμενες λεκάνες απορροής ποταμού Imera Meriodionale Κρεμαστά Εύηνος Λαζάρηδες Περιστερώνα Κύρια περιοχή μελέτης: Αχελώος Έκταση: 3570 km 2 Θέση: Ανάντη φράγματος

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Πιθανοτική προσέγγιση των υδρολογικών μεταβλητών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Πιθανοτική προσέγγιση των υδρολογικών μεταβλητών ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Πιθανοτική προσέγγιση των υδρολογικών μεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΠΑΓΩΓΗ (DEDUCTION

Διαβάστε περισσότερα