Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων"

Transcript

1 Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 6 ο Καταλυτική Πυρόλυση Θερμική Πυρόλυση Ιξωδόλυση Εξανθράκωση Γλύκανση Παραγωγή Υδρογόνου Ανάμιξη Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη

2 Καταλυτική Πυρόλυση Μονάδα «κλειδί» για ένα διυλιστήριο - Εξισορρόπηση των αναγκών της αγοράς σε ελαφριά και βαριά κλάσματα με την φυσική σύσταση του αργού πετρελαίου (πλειοψηφία βαριών κλασμάτων Καταλυτική διεργασία πυρόλυσης αεριελαίου σε ρευστοποιημένη κλίνη - Fluid Catalytic Cracking ή FCC Κύριο προϊόν βενζίνη υψηλού αριθμού οκτανίου 2

3 Ελαφρείς Υδρο/κες C1-C4 Νάφθα Υδρογονοεπεξεργασία Καταλυτική Αναμόρφωση Ισομερισμός Πολυμερισμός Ισομερίωμα Αναμόρφωμα Βενζίνη Πολυμερισμού Καύσιμο Αέριο Υγραέρια Αλκυλίωμα Ατμοσφ. Στήλη Βαρύ Αεριέλαιο Υδρογονοεπεξεργασία Υδρογονοεπεξεργασία Αλκυλίωση Καταλυτική Πυρόλυση Βενζίνη Αλκυλίωσης Κηροζίνη απευθείας απόσταξης Ντίζελ απευθείας απόσταξης Βενζίνη καταλυτικής πυρόλυσης Ντήζελ καταλυτικής πυρόλυσης Επεξεργασία και Ανάμειξη Καύσιμα Αεροπορίας Ντήζελ Αμόλυβδη Βενζίνη Ελαφρύ Αεριέλαιο Κενού Υρογονοπυρόλυση Βενζίνη Υδρογονοπυρόλυσης Μεσαία Κλάσματα Υδρογονοπυρόλυσης Καύσιμα Θέρμανσης Βαρύ Αεριέλαιο Κενού Στήλη Κενού Αναβάθμιση Βαρέων Κλασμάτων Επεξεργασία Λιπαντικών Καύσιμο Αέριο και Βενζίνη Θερμικής Κατεργασίας Λιπαντικά Έλαια Θερμική Κατεργασία Κωκ Άσφαλτοι 3

4 Καταλυτική Πυρόλυση Μετατροπή βαρέων κλασμάτων σε αέρια, βενζίνη και κοκ Τροφοδοσία 230 >560 o C (C 18 -C 35 ) - Ελαφρύ αεριέλαιο ( ο C) - Βαρύ αεριέλαιο ( ο C) - Υπόλειμμα στήλης κενού (>560 o C) - Αεριέλαιο εξανθράκωσης ( ο C) Προϊόντα - Αέρια (C 1 -C 2 ) - Νάφθα, ελαφρύ και βαρύ cycle-oil Αποδόσεις 70-80% σε προϊόντα <220 o C) - Κωκ 4

5 Θερμική Διάσπαση Δεσμών H 3 C CH 3 S CH 3 H N CH 3 S S S CH 3 O CH 3 NH S CH 3 S H 3 C Ηαρχικήδιάσπασητωνπιο ασθενών δεσμών δημιουργεί ελεύθερες ρίζες. H 3 C CH 3 H 3 C Στη συνέχεια οι αντιδράσεις των ελεύθερων ριζών οδηγούν σε διάσπαση περισσότερων δεσμών. Οι ελεύθερες ρίζες προσθέτονται στους αρωματικούς δακτυλίους και οδηγούν στο σχηματισμό κωκ. 5

6 Διάγραμμα Ροής FCC Πηγή: Fundamentals of Petroleum Refining (www.pdhengineer.com) 6

7 Καταλύτες FCC Αργιλοπυριτικές ενώσεις - SiO 2 / Al 2 O 3 - Ενεργοποιημένες με οξύ Συνεχής αναγέννηση καταλύτη Καταλύτης βρίσκεται σε αιώρηση με τη βοήθεια αέρα - Κυκλοφορία μεταξύ αντιδραστήρα και αναγεννητή - Υψηλοί ρυθμοί μεταφοράς μάζας και ενέργειας μεταξύ καταλύτη και αντιδρώντων => υψηλοί βαθμοί μετατροπής Πηγή: Scalable Informatics LLC 7

8 Συνεχής Αναγέννηση Καταλύτη CO 2 Προϊόν προς κλασμάτωση Αναγεννητής χρησιμοποιημένος καταλύτης Αντιδραστήρας αναγεννημένος καταλύτης Αέρας Αεριέλαιο Ατμοσφαιρικό (GO) ή κενού(vgo) 8

9 Ρευστοαιώρηση Καταλύτη Στερεά σωματίδια Σταθερή Κλίνη (Fixed Bed) Αρχική Ρευστοποίηση (Incipient Fluidization) Ρευστοποίση Πυκνής Φάσης (Dense-Phase Fluidization) Ρευστοποίηση Αραιής-Φάσης (Dilute-Phase Fluidization) Συγκράτηση σωματιδίων Είσοδος αερίου Ταχύτητα Αερίου (ft/s,m/s) <0.01, , , >=6, 1.8 Πυκνότητα στερών σωματιδίων (lb/ft 3,g/cc) >55, , , ,

10 Ιδιότητες Ρευστοστερεών Κλινών Επιτρέπει τη χρήση λεπτών σωματιδίων με μεγάλη επιφάνεια Γίνεται καλή ανάμιξη των στερεών H θερμοκρασία είναι ομοιόμορφη, ακόμη και όταν λαμβάνουν χώρα ενδόθερμες ή εξώθερμες αντιδράσεις Ο ρυθμός μεταφοράς θερμότητας είναι υψηλός Είναι δυνατή η συνεχής προσθήκη ή απομάκρυνση στερεών 10

11 Αντιδράσεις FCC Οι αντιδράσεις στοχεύουν στην μετατροπή διάσπαση μεγάλων μορίων σε μικρότερα - Υδρογόνωση ολεφινών - Αφυδρογονοκυκλίωση παραφινών - Διάσπαση παραφινών, ναφθενίων και πλευρικών αλυσίδων αρωματικών ενώσεων - Οι αρωματικοί δακτύλιοι δεν διασπώνται Σειρά δραστικότητας - Ολεφίνες > αλκυλοβενζόλα > ναφθένια > πολυμεθυλο-αρωματικά > παραφίνες > αρωματικές ενώσεις 11

12 Αντιδράσεις FCC Υδρογόνωση Υδρογόνωση ολεφινών H 3 C CH 2 CH CH 2 + H 2 CH 3 (CH 2 ) 2 CH 3 Αφυδρογονωκυκλίωση παραφινών CH 3 CH 3 CH 3 (CH 2 ) 5 CH 3 + 3H 2 12

13 Παράμετροι Λειτουργίας FCC Θερμοκρασία : o C - Θερινοί μήνες μεγαλύτερες θερμοκρασίες Παράγωγη βενζίνη - Χειμερινοί μήνες μικρότερες θερμοκρασίες Παραγωγή ντίζελ Πίεση : 2-3 atm Catalyst/oil (wt/wt): 2 5 Χαρακτηριστικά τροφοδοσίας - Πυκνότητα, S, N, μέταλλα, αρωματικά 13

14 Προϊόν FCC Κύριο προϊόν βενζίνη - Αέρια (C 1 -C 2 ) - Νάφθα, ελαφρύ και βαρύ cycle-oil Αποδόσεις 70-80% σε προϊόντα <220 o C) Παραφίνες, ολεφίνες, ναφθένια και αρωματικές ενώσεις - Κωκ Ελαφρύ και βαρύ cycle oil - Παραγωγή μαζούτ Προϊόντα Ελαφρύ cycle oil - Σ.Ζ. παρόμοια με ντίζελ - Κυρίως ενώσεις αρωματικές - Χαμηλός αριθμός κετανίου wt% Αέρια 3-8 Νάφθα Ελαφρύ Cycle Oil Βαρύ Cycle Oil

15 Θερμική Πυρόλυση

16 Ελαφρείς Υδρο/κες C1-C4 Νάφθα Υδρογονοεπεξεργασία Καταλυτική Αναμόρφωση Ισομερισμός Πολυμερισμός Ισομερίωμα Αναμόρφωμα Βενζίνη Πολυμερισμού Καύσιμο Αέριο Υγραέρια Αλκυλίωμα Ατμοσφ. Στήλη Βαρύ Αεριέλαιο Υδρογονοεπεξεργασία Υδρογονοεπεξεργασία Αλκυλίωση Καταλυτική Πυρόλυση Βενζίνη Αλκυλίωσης Κηροζίνη απευθείας απόσταξης Ντίζελ απευθείας απόσταξης Βενζίνη καταλυτικής πυρόλυσης Ντήζελ καταλυτικής πυρόλυσης Επεξεργασία και Ανάμειξη Καύσιμα Αεροπορίας Ντήζελ Αμόλυβδη Βενζίνη Ελαφρύ Αεριέλαιο Κενού Υρογονοπυρόλυση Βενζίνη Υδρογονοπυρόλυσης Μεσαία Κλάσματα Υδρογονοπυρόλυσης Καύσιμα Θέρμανσης Βαρύ Αεριέλαιο Κενού Στήλη Κενού Αναβάθμιση Βαρέων Κλασμάτων Επεξεργασία Λιπαντικών Καύσιμο Αέριο και Βενζίνη Θερμικής Κατεργασίας Λιπαντικά Έλαια Θερμική Κατεργασία Κωκ Άσφαλτοι 16

17 Θερμική Πυρόλυση Πρώτη διεργασία που χρησιμοποιήθηκε για αύξηση απόδοση αργού πετρελαίου Θερμική κατεργασία ατμοσφαιρικού υπολείμματος σε υψηλή πίεση - Thermal Cracking Μετατροπή μεγάλων μορίων σε μόρια της περιοχής της βενζίνης και του ντίζελ 17

18 Διάγραμμα Ροής Θερμικής Πυρόλυσης Αέρια Νάφθα Πυρόλυσης Στήλη Συνδυασμού Ελαφρύ Πυρολυμένο Gasoil Κυκλώνας Βαρύ Πυρολυμένο Gasoil Υπόλειμμα Ατμός Ασφαλτούχο Υπόλειμμα Ασφαλτούχο Υπόλειμμα 18

19 Αντιδράσεις Θερμικής Πυρόλυσης Οι αντιδράσεις στοχεύουν στην μετατροπή διάσπαση μεγάλων μορίων σε μικρότερα - Διάσπαση / σχάση - Αφυδρογόνωση παραφινών και ναφθενίων - Ισομερισμός ολεφινών - Πολυμερισμός ολεφινών - Αφυδρογόνωση ολεφινών Σειρά δραστικότητας - Παραφίνες > ναφθένια > αρωματικά - Για παραφίνες, όσομεγαλύτεροτομήκοςτηςαλυσίδας, τόσο ευκολότερη η πυρόλυση - Για ναφθένια και αρωματικά με παραφινική πλευρική αλυσίδα, η ευκολία διάσπασης εξαρτάται από την πλευρική αλυσίδα 19

20 Αντιδράσεις Θερμικής Πυρόλυσης Διάσπαση CH 3 (CH 2 ) 5 CH 3 CH 3 (CH 2 ) 3 CH 3 + H 2 C CH 2 Αφυδρογόνωση Αφυδρογόνωση παραφινών και ναφθενίων RCH 2 CH 3 R CH CH 2 + H 2 CH 3 CH H 2 20

21 Αντιδράσεις Θερμικής Πυρόλυσης Ισομερισμός ολεφινών H 3 C CH 2 CH CH 2 H 3 C CH CH CH 3 Πολυμερισμός ολεφινών 2 H 3 C CH 2 CH CH 2 H 3 C Περαιτέρω αφυδρογόνωση ολεφινών H 3 C C CH2 C CH 3 CH 3 CH 2 H 3 C CH 2 CH CH 2 H 2 C CH CH CH 2 + H 2 21

22 Παράμετροι Λειτουργίας Θερμικής Πυρόλυσης Θερμοκρασία : o C Πίεση : 10-15atm 22

23 Προϊόν Θερμικής Πυρόλυσης Κύριο προϊόν βενζίνη - Αέρια (C 1 -C 2 ) - Νάφθα, ελαφρύ και βαρύ πυρολυμένο αεριέλαιο (gas-oil) - Βαρύ ασφαλτούχο υπόλειμμα Προϊόντα έχουν υψηλή περιεκτικότητα ολεφινών - Τάση για πολυμερισμό - Ολεφίνες κατευθύνονται προς μονάδα αλκυλίωσης Προϊόντα θερμικής πυρόλυσης θεωρούνται χαμηλής ποιότητας 23

24 Ιξωδόλυση

25 Ιξωδόλυση (Visbreaking) Ήπια μορφή θερμικής πυρόλυσης Στόχος η ελάττωση του ιξώδους βαρεών υπολειμμάτων της ατμοσφαιρικής απόσταξης και απόσταξης υπό κενό - Παραγωγή μαζούτ χωρίς την ανάμιξη μεγάλων ποσοτήτων μεσαίων κλασμάτων Προδιαγραφές μαζούτ 25

26 Διάγραμμα Ροής Ιξωδόλυσης Αέρια Νάφθα Ιξωδόλυσης Στήλη Απόσταξης Θάλαμος Αντίδρασης Ελαφρύ Gasoil Ιξωδόλυσης Βαρύ Gasoil Ιξωδόλυσης Υπόλειμμα Ατμός Ιξωδολυμένο Υπόλειμμα 26

27 Παράμετροι Λειτουργίας Ιξωδόλυσης Θερμοκρασία : ~500 o C Πίεση : ~20 atm Μονάδα απαιτεί συντήρηση (shut-down) κάθε 3-9 μήνες - Για καθαρισμό των σωληνώσεων του φούρνου 27

28 Προϊόν Ιξωδόλυσης Οι αποδόσεις των προϊόντων εξαρτώνται από το είδος της τροφοδοσίας - Συνήθως 18-30% της τροφοδοσίας μετατρέπεται Από 370 ο C + σε 370 ο C - Κυρίως βαριά προϊόντα - Νάφθα : 4-8% - Αεριέλαιο (gas-oil) : 12-15% - Βαρύ ασφαλτούχο υπόλειμμα Τα ελαφρά προϊόντα είναι χαμηλής ποιότητας - Υψηλή περιεκτικότητα ολεφινών 28

29 Εξανθράκωση

30 Εξανθράκωση Διεργασίαθερμικήςεπεξεργασίαςγια διάσπαση υπολειμμάτων απόσταξης σε «λευκά προϊόντα» και κωκ Σημαντική διεργασία - Ιδιαίτερα για διυλιστήρια που απευθύνονται σε αγορές περιορισμένες σε μαζούτ Μεγαλύτερο κόστος από μονάδα ιξωδόλυσης 30

31 Διάγραμμα Ροής Εξανθράκωσης Αέρια Δοχεία Εξανθράκωσης C 3 /C 4 = Στήλη Κλασμάτωσης Νάφθα Εξανθράκωσης Ελαφρύ Gasoil Εξανθράκωσης Βαρύ Gasoil Εξανθράκωσης Υπόλειμμα 31

32 Παράμετροι Λειτουργίας Εξανθράκωσης Θερμοκρασία : ~500 o C Πίεση : 1-7 atm Ταχύτητα χώρου (LHSV) - Όταν ελαττώνεται αποφεύγεται η εναπόθεση κωκ στις σωληνώσεις του φούρνου - Μεγαλύτερος χρόνος παραμονής από αυτούς στη μονάδα ιξωδόλυσης Online video για καύση σε φούρνο 32

33 Προϊόν Εξανθράκωσης Οι αποδόσεις των προϊόντων εξαρτώνται από το είδος της τροφοδοσίας (αργό πετρέλαιο) Καθαρή απόδοση καθαρού προϊόντος 60-70% - Αέρια : 7-10% - Νάφθα : 9-20% - Αεριέλαιο (gas-oil) : 42-51% - Κωκ: 25-40% Τα ελαφρά προϊόντα είναι χαμηλής ποιότητας - Υψηλή περιεκτικότητα ολεφινών - Ολεφίνες κατευθύνονται προς μονάδα αλκυλίωσης 33

34 Χρήση Κωκ* Καύσιμη ύλη: Τσιμεντοβιομηχανία Παραγωγή ενέργειας 25% 30% 45% Άλλες χρήσεις: Χημικά Εξειδικευμένα καύσιμα Θερμική κατεργασία: TiO 2 (χρώματα, κεραμικά, ημιαγωγούς) Εξαρτήματα γραφίτη Ηλεκτρόδια * Εξαιρείται το κωκ καταλυτικής πυρόλυσης 34

35 Γλύκανση

36 Γλύκανση Διεργασία εξευγενισμού τελικού προϊόντος Στόχος η ελάττωση της περιεκτικότητας των μερκαπτάνων (RSH) - Περιέχονται σε ελαφρά προϊόντα (βενζίνη, κηροζίνη) - Προκαλούν δυσοσμία και διάβρωση 36

37 Διεργασίας Γλύκανσης Merox Αέρας Προϊόν Γλύκανσης Αναγεννητής Εκχυλιστήρας Έκπλυση με NaOH Αντιδραστήρας Διαχωριστής Χρησιμοποιημένο NaOH Αέρας Δισουλφίδια Νάφθα ή κηροζίνη 37

38 Αντιδράσεις Γλύκανσης Οι αντιδράσεις στοχεύουν στην μετατροπή μερκαπτανών σε δισουλφίδια 4RSH + O 2 2RSSR + 2H 2 O 38

39 Παραγωγή Υδρογόνου

40 Υδρογόνο Πολλές διεργασίες απαιτούν Η2 - Υδρογονοεπεξεργασία (HDS, HDN), υδρογονοπυρόλυση (HDC) κτλ Η προσθήκη υδρογόνου προσφέρει σταθερά προϊόντα - Δεν παρουσιάζουν τάση για σχηματισμό κομμιωδών ουσιών Η παραγωγή υδρογόνου από μονάδα καταλυτικής αναμόρφωσης δεν επαρκεί - Υδρογόνο καταλυτικής αναμόρφωσης δεν είναι υψηλής καθαρότητας 40

41 Παραγωγή Η 2 Στηρίζεται στην σχάση ελαφρών υδρ/κων (υγραερίων ή νάφθας) CH 4 + H 2 O CO + 3H 2 Ή γενικά: C n H m + nh 2 O nco + (0.5m+n)H 2 41

42 Διάγραμμα Ροής Υδρογόνου LPG ή Νάφθα Αποθείωση Οξείδωση σε CO ή CO 2 Ατμός Απομάκρυνση CO 2, CH 4 Συγκρότημα Καθαρισμού Υδρογόνο Τροφοδότηση Αερίων στην Κάμινο 42

43 Ανάμιξη

44 Ελαφρείς Υδρο/κες C1-C4 Νάφθα Υδρογονοεπεξεργασία Καταλυτική Αναμόρφωση Ισομερισμός Πολυμερισμός Ισομερίωμα Αναμόρφωμα Βενζίνη Πολυμερισμού Καύσιμο Αέριο Υγραέρια Αλκυλίωμα Ατμοσφ. Στήλη Βαρύ Αεριέλαιο Υδρογονοεπεξεργασία Υδρογονοεπεξεργασία Αλκυλίωση Καταλυτική Πυρόλυση Βενζίνη Αλκυλίωσης Κηροζίνη απευθείας απόσταξης Ντίζελ απευθείας απόσταξης Βενζίνη καταλυτικής πυρόλυσης Ντήζελ καταλυτικής πυρόλυσης Επεξεργασία και Ανάμειξη Καύσιμα Αεροπορίας Ντήζελ Αμόλυβδη Βενζίνη Ελαφρύ Αεριέλαιο Κενού Υρογονοπυρόλυση Βενζίνη Υδρογονοπυρόλυσης Μεσαία Κλάσματα Υδρογονοπυρόλυσης Καύσιμα Θέρμανσης Βαρύ Αεριέλαιο Κενού Στήλη Κενού Αναβάθμιση Βαρέων Κλασμάτων Επεξεργασία Λιπαντικών Καύσιμο Αέριο και Βενζίνη Θερμικής Κατεργασίας Λιπαντικά Έλαια Θερμική Κατεργασία Κωκ Άσφαλτοι 44

45 Ανάμιξη Προϊόντων Διυλιστηρίου Απαιτείται ανάμιξη δύο τουλάχιστον ρευμάτων για παραγωγή ενός τελικού προϊόντος - Βασίζεται στις ιδιότητες των ρευμάτων και του τελικού προϊόντος ανάμιξης Ηανάμιξη(blending) αποτελεί την ποιο καίρια διεργασία παραγωγής του τελικού προϊόντος - Εξασφάλιση απαιτούμενης ποσότητας και ποιότητας τελικών προϊόντων Πολυπλοκότητα αυξάνει από διεργασίες μετατροπής 45

46 Προγραμματισμός Ανάμιξης Η ανάμιξη στοχεύει - Ικανοποίηση προδιαγραφών - Διατήρηση ποιότητας προϊόντος - Εξασφάλιση απαιτούμενου όγκου παραγόμενου προϊόντος - Χρήση όλων των προϊόντων διυλιστηρίου Μοντέλα και υπολογιστικά πακέτα - Προγράμματα βελτιστοποίησης Δυνατότητα χρήσης ενός ρεύματος σε δύο ή περισσότερα τελικά προϊόντα - Μη γραμμικές σχέσεις ανάμιξης - Offline και online blending 46

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (CONTINUOUS CATALYST REFORMATION UNIT)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (CONTINUOUS CATALYST REFORMATION UNIT) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες Κεφάλαιο 8 Θερµικές ιεργασίες 8.1 Εισαγωγή Τα βαριά συστατικά του αργού πετρελαίου (bottom of the barrel) αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα για τα περισσότερα διυλιστήρια επειδή είναι διαθέσιµα προς επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων 12.1 Γενικά για τα καύσιμα Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα καύσιμα και γενικότερα τα ενεργειακά θέματα βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 2 ο Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηρισμός Ποιότητας Αργού Πετρελαίου Κριτήρια Επιλογής Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Χαρακτηριστικά Αργού Πετρελαίου Το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 8 ο Παραγωγή Ντίζελ Ντιζελοκινητήρας Ιδιότητες Ντίζελ Μαζούτ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Ανάπτυξη Αγοράς Ντίζελ Ανακάλυψη αργού πετρελαίου (1859)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 7 ο Παραγωγή Βενζίνης Βενζινοκινητήρας Ιδιότητες Βενζίνης Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Ανάπτυξη Αγοράς Βενζίνης Ανακάλυψη αργού πετρελαίου (1859)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Αργό Πετρέλαιο

Κεφάλαιο 6. Αργό Πετρέλαιο Κεφάλαιο 6 Αργό Πετρέλαιο 6.1 Ιστορικό Το ακατέργαστο ή αργό πετρέλαιο, και ένας περιορισµένος αριθµός προϊόντων πετρελαίου όπως η άσφαλτος, η πίσσα, και η νάφθα ήταν γνωστά και έχουν χρησιµοποιηθεί σποραδικά

Διαβάστε περισσότερα

αφιερώνεται στον Φρίξο

αφιερώνεται στον Φρίξο αφιερώνεται στον Φρίξο Περίληψη Ο αριθμός οκτανίων (Α.Ο.) αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα των βενζινών και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εμπορική τους αξία ως καυσίμων σε μηχανές εσωτερικής καύσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. 4.1. Εισαγωγή Ιστορικό

4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. 4.1. Εισαγωγή Ιστορικό 4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4.1. Εισαγωγή Ιστορικό Το πετρέλαιο αποτελεί την κυριότερη πηγή ενέργειας στο σύγχρονο κόσμο, αλλά και την πρώτη ύλη για την παραγωγή πληθώρας χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Το πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕΞΙΚΟ & ΝΤΟΥΜΠΑΙ GLOBAL OIL MARKET

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ A.M.:4746 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 Πρόλογος Αυτή η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηριστικά Ιδιότητες. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηριστικά Ιδιότητες. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Σύσταση Αργού Πετρελαίου Σύνθετο Μίγμα Υδρογονανθράκων Περιέχει αέρια διαλελυμένα στα υγρά συστατικά Υδρογονάνθρακες C 1 C 90+ Στοιχειακή Ανάλυση: Αρκετά Ομοιόμορφη Στοιχεία Περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ του/της ΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υποβλήθηκε ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ-

Πρόλογος. διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ- Πρόλογος διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ- Η σεις, κ.ά.) αποτελεί σήµερα ίσως το σηµαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Παπαχατζής Παναγιώτης Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ Α. Δημητριάδης, Σ. Μπεζεργιάννη, Α. Καλογιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρογονανθράκων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.technicalreview.gr

http://www.technicalreview.gr Του Δρ. Χρ. Καραβασίλη http://www.technicalreview.gr Το διυλιστήριο της CYCLON, αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική επένδυση σε θέματα περιβάλλοντος (20.000.000 λτ). Λειτουργεί από το 1982 στον Ασπρόπυργο

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Επιφανειακή Επεξεργασία Παραγοµένων Υδρογονανθράκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Επιφανειακή Επεξεργασία Παραγοµένων Υδρογονανθράκων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Επιφανειακή Επεξεργασία Παραγοµένων Υδρογονανθράκων Η επεξεργασία των παραγόµενων υδρογονανθράκων περιλαµβάνει όλες τις διεργασίες µεταφοράς µάζας, θερµότητας και ορµής που απαιτούνται για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ II ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Θερμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών

Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών vi Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISBN 978-960-456-282-4 Copyright, Μάϊος 2012, E. Μπόκαρης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων Τυράκης Μιχάλης Εξεταστική επιτροπή: Πασαδάκης Νικόλαος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ. Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ. Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ΣΤΕΦ/Τμήμα Μηχανολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά Κωνσταντίνος Κράλλης Νοέμβριος 2002 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ Καύση ονομάζεται κάθε εξώθερμη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παναγιάρης Ν. Βασίλειος Επιβλέπων καθηγητής : Οσσανλής Ιωάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα