ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική Υγείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική Υγείας"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 27 Μαρτίου 2016 Ζητούµενα Εργασίας Στο παρακάτω κείµενο θα βρείτε περιγραφή για έξι από τις Διαδικασίες Πρότυπων Νοσοκοµείων για τη Διαχείριση Ασθενών, όπως έχουν οριστεί από το υπουργείο Υγείας. 1 Συγκεκριµένα, οι διαδικασίες που περιγράφονται είναι οι εξής: ΑΦΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΗ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ Με βάση τις περιγραφές αυτών των διαδικασιών που θα βρείτε παρακάτω, σας ζητείται να δηµιουργήσετε τα εξής: 1. Ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων για κάθε διαδικασία. Χωρίστε το κάθε διάγραµµα δραστηριοτήτων σε διαµερίσµατα, που δείχνουν ποιός (ή ποιό τµήµα του οργανισµού) κάνει ποιά ενέργεια. Επίσης, όπου χρειάζεται, µπορείτε να δηλώσετε το δεδοµένο ή τα δεδοµένα που µεταφέρονται κατά τη µετάβαση από µια ενέργεια σε µία άλλη. Δείτε το Διάγραµµα Δραστηριοτήτων που είναι αναρτηµένο στο e-class µε τίτλο «Παράδειγµα Διαγράµµατος Δραστηριοτήτων» για να πάρετε µια ιδέα για το πως πρέπει να κατασκευάσετε τα ζητούµενα διαγράµµατα. 2. Ένα διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης, που θα περιέχει ως βασικές περιπτώσεις χρήσης τις έξι προαναφερθείσες διαδικασίες που περιγράφονται κατωτέρω. Στη 1 Εκφώνηση Υποχρεωτικής Εργασίας µαθήµατος Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 1

2 συνέχεια, και µε βάση τις περιγραφές των διαδικασιών, συµπληρώστε το διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης µε τους απαιτούµενους Actors, καθώς και µε επι πλέον περιπτώσεις χρήσης (αν χρειάζεται) οι οποίες θα συνδέονται µε συσχετίσεις include ή extend ή κληρονοµικότητας µε τις βασικές περιπτώσεις χρήσης ή/και µεταξύ τους. 3. Ένα διάγραµµα ροής δεδοµένων επιπέδου 0. Στη µοναδική διαδικασία του επιπέδου 0, δώστε το όνοµα 0. Διαδικασίες Διαχείρισης Ασθενών. 4. Ένα διάγραµµα ροής δεδοµένων επιπέδου 1 που θα έχει ως βασικές διαδικασίες αυτές που αναγράφονται παρακάτω. 5. Δύο Διαγράµµατα Ροής Δεδοµένων που θα αποτελούν αποσύνθεση των διαδικασιών του ΔΡΔ επιπέδου 1: (α) Διαδικασία Έκδοσης Εισιτηρίου (Εισαγωγή Ασθενή) και (β) Διαδικασία Έκδοσης Εξιτηρίου. Για κάθε ΔΡΔ θα πρέπει να γράψετε το όνοµά του καθώς και το επίπεδο αποσύνθεσης. 6. Να δηµιουργήσετε ένα δέντρο που θα συνδέει το σύνολο των ΔΡΔ που έχετε κατασκευάσει. Γενικές Πληροφορίες Η εργασία (α) είναι υποχρεωτική και απαλλακτική των εξετάσεων, (β) µπορεί να γίνει από 2-3 άτοµα. Για να περάσετε το µάθηµα χρειάζεται να έχετε πάρει από 5 και πάνω στην εργασία. Δεν θα υπάρξουν γραπτές εξετάσεις. Ηµεροµηνία και Τρόπος Παράδοσης Η καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης είναι 15 Μαϊου Ο τρόπος παράδοσης θα είναι µέσω e-class. Συγκεκριµένα, θα κάνετε upload στο σύνδεσµο Εργασίες του µαθήµατος, ένα αρχείο µορφής pdf που θα περιλαµβάνει: Εξώφυλλο µε τα ονόµατα της οµάδας εργασίας και τους αριθµούς µητρώου Εκφώνηση Εργασίας Εισαγωγή θα περιγράψετε τι περιλαµβάνουν τα επόµενα κεφάλαια της Εργασίας και τυχόν παραδοχές που έχετε κάνει. Ένα κεφάλαιο για κάθε ζητούµενο Επίλογο µε συµπεράσµατα και εντυπώσεις κατά την εκπόνηση της εργασίας. Ακολουθεί η περιγραφή των προαναφερθέντων έξι διαδικασιών πρότυπων νοσοκοµείων Εκφώνηση Υποχρεωτικής Εργασίας µαθήµατος Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 2

3 για τη διαχείριση ασθενών. Όνοµα Διαδικασίας: ΑΦΙΞΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Σκοπός Σαφής προσδιορισµός των ενεργειών που λαµβάνουν χώρα κατά την άφιξη του ασθενούς στη Γραµµατεία των Εξωτερικών Ιατρείων. Κανονισµοί Εφόσον πρόκειται για νέο ασθενή, του επιδίδεται η Κάρτα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων. Επάνω στην Κάρτα επικολλείται σχετική ετικέτα barcode µε τα στοιχεία του ασθενή. Συµπληρώνεται η Φόρµα «ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» µε τον κωδικό επίσκεψης του ασθενούς και δίδεται στον ασθενή. Ο «Κωδικός Επίσκεψης Ασθενούς» αφορά τον αριθµό επίσκεψης ασθενούς. Σηµειώνεται ότι ο Κωδικός αυτός παράγεται από το πληροφοριακό σύστηµα. Σε περίπτωση που ο ασθενής είναι ανήλικος, όλα τα έγγραφα δίδονται στο συνοδό του. Διαδικασίες Ο ασθενής προσέρχεται στη Γραµµατεία των Εξωτερικών Ιατρείων ένα τέταρτο (ή και µισή ώρα) νωρίτερα από το ραντεβού. Θα πρέπει να έχει µαζί του την Κάρτα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, Βιβλιάριο Ασφάλισής του και το Δελτίο Αστυνοµικής του Ταυτότητας. Εάν ο ασθενής έχει επισκεφθεί άλλη φορά το Νοσοκοµείο (Παλιός Ασθενής) επιβεβαιώνει το ραντεβού του, δείχνοντας την Κάρτα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και το βιβλιάριο ασφάλισής. Σε περίπτωση που ο ασθενής είναι «παλαιός», αλλά έχει ξεχάσει την Κάρτα του, του εκδίδεται νέα από τον υπάλληλο διεκπεραίωσης του ραντεβού της Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων. Σε περίπτωση νέου ασθενούς επιβεβαιώνονται τα προσωπικά του στοιχεία µε αυτά που είναι περασµένα ηλεκτρονικά και ο ασθενής παραλαµβάνει την Κάρτα Τακτικών Εκφώνηση Υποχρεωτικής Εργασίας µαθήµατος Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 3

4 Εξωτερικών Ιατρείων µε το barcode. Εάν ο ασθενής φθάσει νωρίτερα του δίδεται η δυνατότητα να τακτοποιήσει την οφειλή του και να παραλάβει τα σχετικά έγγραφα από τη Γραµµατεία και να διεκπεραιώσει το σύνολο των εκκρεµοτήτων µισή ώρα πριν το ραντεβού. Χρησιµοποιούµενα Έντυπα / Προτυποποιηµένα έντυπα ΥΥΚΑ Καρτέλα Εξωτερικών Ιατρείων (έντυπο Ι1 421) Όνοµα Διαδικασίας: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Σκοπός Σαφής προσδιορισµός της διαδικασίας δηµιουργίας Ιατρικού Φακέλου, Κάρτας Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, Καρτέλας Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων. Κανονισµοί Για τον κάθε ασθενή των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκοµείου υπάρχει Ιατρικός Φάκελος. Κάθε ασθενής έχει Κάρτα Εξωτερικών Ιατρείων, στην οποία αναγράφονται τα βασικά δηµογραφικά του στοιχεία και ο ΑΜΚΑ (στο µέλλον η κάρτα αυτή θα είναι η ηλεκτρονική κάρτα υγείας). Η κάρτα του παραδίδεται την πρώτη φορά που προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία και θα πρέπει να την προσκοµίζει στα Ε.Ι. σε κάθε επόµενο ραντεβού. Για κάθε νέο ασθενή ανοίγεται Ιατρικός Φάκελος και Καρτέλα διαφορετικού χρώµατος ανάλογα του ιατρείου (η οποία τηρείται µέσα στον ιατρικό του φάκελο). Ο Ιατρικός Φάκελος, η Κάρτα Ασθενούς και Καρτέλα Ασθενούς δηµιουργούνται από τους υπαλλήλους της Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων (υπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου και Διεκπεραίωσης Ραντεβού) Διαδικασίες Οι υπάλληλοι της Γραµµατείας των Εξωτερικών Ιατρείων δηµιουργούν για κάθε νέο ασθενή Ιατρικό Φάκελο. Η εργασία αυτή γίνεται παράλληλα µε τη διεκπεραίωση των υπολοίπων εργασιών τους και ολοκληρώνεται στις 14:30. Εκφώνηση Υποχρεωτικής Εργασίας µαθήµατος Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 4

5 Οι υπάλληλοι του Τηλεφωνικού Κέντρου των Εξωτερικών Ιατρείων απασχολούνται µε τη δηµιουργία Ιατρικών Φακέλων παράλληλα µε τον καθορισµό των ραντεβού και ιδιαίτερα από τις 12:00 έως τις 14:30 (ανάλογα το νοσοκοµείο και την κίνηση). Στην εργασία αυτή βοηθούν και οι λοιποί υπάλληλοι της Γραµµατείας. Όσον αφορά τους νέους ασθενείς δηµιουργούνται φάκελοι βάσει του Α.Μ. που τους έχει δοθεί, καθώς και σχετική Καρτέλα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων στην οποία συµπληρώνονται τα στοιχεία του ασθενούς, καθώς και η προγραµµατισµένη ηµεροµηνία επίσκεψής του και το Ιατρείο που θα επισκεφθεί. Τα στοιχεία αυτά αντιγράφονται από το Δελτίο Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων που έχει ήδη εκτυπωθεί. Επίσης, δηµιουργείται για τον κάθε νέο ασθενή Κάρτα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, όπου αντίστοιχα συµπληρώνονται τα σχετικά στοιχεία. Η Καρτέλα παραµένει στον Ιατρικό Φάκελο και ο Ιατρικός Φάκελος αρχειοθετείται. Για τους παλιούς ασθενείς ανευρίσκεται ο Ιατρικός Φάκελος και ενηµερώνεται η Καρτέλα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων µε την ηµεροµηνία και το Ιατρείο που θα επισκεφθεί και στη συνέχεια αρχειοθετείται. Χρησιµοποιούµενα Έντυπα / Προτυποποιηµένα έντυπα ΥΥΚΑ Καρτέλα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (έντυπο Ι1 421) Όνοµα Διαδικασίας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Ο προγραµµατισµός των εισαγωγών ασθενών και η τήρηση σειράς προτεραιότητας. Κανονισµοί Κάθε φορά που γιατρός των εξωτερικών ιατρείων εκδίδει εισιτήριο εισαγωγής, θα πρέπει να ενηµερώνεται η λίστα αναµονής του Γραφείου Κίνησης. Το Γραφείο Κίνησης και συγκεκριµένα ο υπόλογος της διαχείρισης της λίστας αναµονής, θα πρέπει καθηµερινά να ενηµερώνει και να επικαιροποιεί τη λίστα. Η λίστα αναµονής είναι ξεχωριστή για κάθε τµήµα. Υπεύθυνος για την διαχείριση της λίστας αναµονής είναι ο Αναπληρωτής Διοικητής σε συνεργασία µε τον Διευθυντή του κάθε τµήµατος µαζί µε το ιατρικό δυναµικό της Εκφώνηση Υποχρεωτικής Εργασίας µαθήµατος Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 5

6 κλινικής, ο/η Προϊστάµενος/η του τµήµατος και ο/η Προϊστάµενος/η του Γραφείου Κίνησης. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο ελέγχει περιοδικά την τήρηση των όρων και των κριτηρίων εισαγωγής των ασθενών και ενηµερώνει τη Διοίκηση. Διαδικασίες Ο ασθενής µετά την έξοδό του από το ιατρείο, µε την προϋπόθεση ότι του έχει γίνει σύσταση για κλινική εισαγωγή (έντυπο-εισιτήριο εισαγωγής µε την υπογραφή του γιατρού) οφείλει να ενηµερώσει το Γραφείο Κίνησης (έχει ήδη προηγηθεί ενηµέρωση του ασθενή από τον γιατρό). Επισκέπτεται το Γραφείο Κίνησης και παραδίδει το εισιτήριο εισαγωγής. αρµόδιος υπάλληλος ενηµερώνει προφορικά αλλά και γραπτά (έντυπο οδηγιών), για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο ασθενής σε σχέση µε τον ασφαλιστικό του φορέα, ούτως ώστε να έχει ο ασθενής όλα τα απαραίτητα έντυπα την ηµέρα της εισαγωγής του. Ο αρµόδιος υπάλληλος, µε βάσει τον αριθµό µητρώου του ασθενή, βρίσκει τον ηλεκτρονικό του φάκελο και καταχωρεί το εισιτήριο εισαγωγής στην φόρµα "Λίστα Αναµονής". Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση, ο αρµόδιος υπάλληλος δίδει στον ασθενή Δελτίο Προτεραιότητας, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ασθενή, η ηµεροµηνία εξέτασης, η κλινική/γιατρό που εξετάσθηκε, η γνωµάτευση του ιατρού και τέλος η πιθανή ηµεροµηνία εισαγωγής. Ο ασθενής ενηµερώνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο για το τρόπο επικοινωνίας πριν την εισαγωγή, καθώς και για τα έγγραφα που θα πρέπει να έχει µαζί του την ηµέρα εισαγωγής. Ο ασθενής αποχωρεί λαµβάνοντας µαζί του το Δελτίο Προτεραιότητας. Χρησιµοποιούµενα Έντυπα /Προτυποποιηµένα έντυπα ΥΥΚΑ Εισιτήριο Εισαγωγής στο Νοσοκοµείο (έντυπο Δ2 111) Εκφώνηση Υποχρεωτικής Εργασίας µαθήµατος Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 6

7 Όνοµα Διαδικασίας: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΗ) Σκοπός Η περιγραφή όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την καταχώριση των στοιχείων του ασθενή στο σύστηµα, µε γνώµονα την όσο το δυνατό µικρότερη παραµονή του ασθενή σε χώρους κοινού. Κανονισµοί Το Γραφείο Κίνησης Ασθενών είναι αρµόδιο για την έκδοση του εισιτηρίου εισαγωγής για νοσηλεία. την παρακολούθηση των εισαγωγών ανά τµήµα. τη δηµιουργία και καθηµερινή ενηµέρωση της Λίστας Εισαγωγών Επόµενης Ηµέρας. Διαδικασίες για Τακτικές Εισαγωγές Για τακτικές εισαγωγές η διαδικασία έκδοσης εισιτηρίου για εισαγωγή είναι η εξής: Ο ασθενής την καθορισµένη ηµέρα εισαγωγής προσέρχεται στο Γραφείο Κίνησης και επιδεικνύει το εισιτήριο εισαγωγής του γιατρού (όταν είχε εξετασθεί στα εξωτερικά ιατρεία). Ο αρµόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης Ασθενών ελέγχει αν υπάρχει προγραµµατισµένη εισαγωγή από τη λίστα "Εισαγωγών επόµενης ηµέρας" µε τα στοιχεία του ασθενή. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ταυτοποίησης (ύπαρξη εισαγωγής µε τα στοιχεία του ασθενή), ο υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης ενηµερώνει το σύστηµα ότι ο ασθενής προσήλθε για την εισαγωγή, και παρακρατεί το βιβλιάριο και ότι άλλο σχετικό µε την εισαγωγή έντυπο. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει προσκοµίσει για διάφορους λόγους το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, υπογράφει δήλωση αποδοχής χρέους µέχρι να το προσκοµίσει. Για κάθε άλλο νοσηλευόµενο, που δεν έχει καταθέσει ασφαλιστικό φορέα, υπογράφεται δήλωση αποδοχής χρέους πάλι στο Γραφείο Κίνησης. Ο αρµόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης συµπληρώνει τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική φόρµα εισαγωγής µε τυχόν επιπλέον στοιχεία που δεν είχαν συµπληρωθεί, Εκφώνηση Υποχρεωτικής Εργασίας µαθήµατος Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 7

8 και εκτυπώνει τριπλότυπο εισιτήριο εισαγωγής. Το πρώτο αντίγραφο του εισιτηρίου αποστέλλεται στην αντίστοιχη κλινική για να τοποθετηθεί στο φάκελο του ασθενούς. Το δεύτερο αντίγραφο εισιτηρίου αρχειοθετείται ανά ασφαλιστικό φορέα για να αποτελέσει παραστατικό στοιχείο λογαριασµού και το τρίτο αρχειοθετείται στο Γραφείο Κίνησης. Ο χρεωστικός φάκελος του ασθενή που περιλαµβάνει κάρτα χρέωσης υλικών, τα barcode χρέωσης εξετάσεων και υλικών και ατοµικό συνταγολόγιο ασθενούς δίδεται στον τραυµατιοφορέα, από το Γραφείο Κίνησης που µαζί µε τον ασθενή αποχωρεί για την κλινική. Ο τραυµατιοφορέας παραδίδει το χρεωστικό φάκελο στη Προϊσταµένη της κλινικής µαζί µε τον ασθενή. Στην περίπτωση ασφαλισµένου του Ι.Κ.Α, ο υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης κρατά το ασφαλιστικό του βιβλιάριο. Το πρώτο αντίγραφο αποστέλλεται στην κλινική (για τον ιατρικό φάκελο) και τα δύο αντίγραφα του εκτυπωµένου εισιτηρίου εισαγωγής το Γραφείο Κίνησης τα παραπέµπει στον ελεγκτή γιατρό του Ι.Κ.Α για την προσυπογραφή. Στη συνέχεια τα εισιτήρια του Ι.Κ.Α επιστρέφονται στο Γραφείο Κίνησης που τα παραδίδει στο Λογιστήριο Ασθενών και αποτελούν το µεν ένα παραστατικό στοιχείο, που θα συνοδεύει την υποβολή του µηνιαίου λογαριασµού (από το Λογιστήριο Ασθενών), το δε άλλο αρχειοθετείται. Στο τέλος της ηµέρας υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης εκτυπώνει ηµερήσια συνολική κατάσταση εισαγωγών καθώς και αναλυτική ανά κλινική και ασφαλιστικό ταµείο, την οποία αποστέλλει στη Διοίκηση για ενηµέρωση. Διαδικασία για Έκτακτες εισαγωγές Η διαδικασία αυτή αναλύεται στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Χρησιµοποιούµενα Έντυπα /Προτυποποιηµένα έντυπα ΥΥΚΑ Εισιτήριο Εισαγωγής στο Νοσοκοµείο (έντυπο Δ2 111) Δελτίο Χρέωσης Ασθενούς (έντυπο Δ2 133) Ατοµική συνταγή φαρµάκων (έντυπο Φ1 701α) Εξώφυλλο ατοµικής συνταγής (έντυπο Φ1 701) Εκφώνηση Υποχρεωτικής Εργασίας µαθήµατος Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 8

9 Όνοµα Διαδικασίας: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Ο ασθενής φθάνει στον χώρο υποδοχής του Τµήµατος των Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Εκεί τον υποδέχεται διοικητικός υπάλληλος ο οποίος καταγράφει τα προσωπικά στοιχεία του ασθενή που είναι: Ονοµατεπώνυµο, Ηµεροµηνία Γέννησης, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο, Μέσο και ώρα προσέλευσης, Ηµεροµηνία, Πρόβληµα Υγείας και Α.Μ.Κ.Α. Μετά την πλήρη καταγραφή των στοιχείων, το µηχανογραφηµένο περιβάλλον του γραφείου εκδίδει µηχανογραφηµένο έντυπο «Προσέλευση ασθενή στα Τ.Ε.Π.», δίνει τον κωδικό αριθµό του ασθενή (που είναι µοναδικός και ο ίδιος για κάθε φορά που θα επισκέπτεται το νοσοκοµείο) καθώς και κωδικό περιστατικού. Ο διοικητικός υπάλληλος δηµιουργεί τον ατοµικό ιατρικό φάκελο του ασθενή. Στη συνέχεια ο φάκελος του ασθενή παραδίδεται στην οµάδα που κάνει τη αξιολόγηση των περιστατικών µε βάση τη βαρύτητά τους (triage). Η οµάδα που κάνει το triage αποτελείται από γιατρό και έµπειρο νοσηλευτή (νοσηλευτής Διαλογής), και βασικός στόχος τους είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της βαρύτητας του κάθε περιστατικού βάσει της σοβαρότητας της νόσου ή του τραύµατος και ανάλογα µε την κατηγορία χρώµα καθορίζεται πόσο επείγον είναι το κάθε περιστατικό, τον χρόνο στον οποίο πρέπει να αντιµετωπισθεί και σε ποιο χώρο του Τ.Ε.Π. θα οδηγηθεί. Η σωστή και πλήρης συµπλήρωση του φύλλου διαλογής από όλους είναι υποχρεωτική. Το φύλλο διαλογής είναι πρωτόκολλο λειτουργίας του ΤΕΠ και αποτελεί τη βάση για τη διαλογή των ασθενών σε κατηγορίες βαρύτητας, για την παρακολούθηση της κλινικής πορείας του ασθενή, για την αποφυγή σοβαρών σφαλµάτων σχετικών µε τη λήψη του ιστορικού, για την αναγραφή των ευρηµάτων της κλινικής και παρακλινικής εξέτασης, των οδηγιών εξόδου κλπ. Το φύλλο διαλογής είναι εις διπλούν, µε το στέλεχος να παραµένει στο ιατρείο του Τ.Ε.Π. και το αντίγραφο να συνοδεύει την εισαγωγή του ασθενή (στον ιατρικό φάκελο νοσηλείας). Η αξιολόγηση από την οµάδα του TRIAGE (γιατρό και νοσηλευτή) περιλαµβάνει τη λήψη ενός σύντοµου ιστορικού, το κύριο σύµπτωµα, τη κλίµακα της Γλασκώβης. Τα απαραίτητα στοιχεία συµπληρώνονται σε ειδικό έντυπο µαζί µε τυχόν πληροφορίες από Εκφώνηση Υποχρεωτικής Εργασίας µαθήµατος Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 9

10 τους συνοδούς ή το πλήρωµα του ΕΚΑΒ που µετέφερε τον άρρωστο, υπογράφονται και µαζί µε το έντυπο «Καταγραφής στοιχείων» συνοδεύουν τον ασθενή στον εξεταστικό χώρο. Οι κατηγορίες βαρύτητας περιστατικού είναι οι εξής : Κόκκινο - άµεση αντιµετώπιση στην Αναζωογόνηση Κίτρινο - αντιµετώπιση εντός στον εξεταστικό χώρο και ενηµερώνεται αµέσως η υπεύθυνη νοσηλεύτρια Συντονισµού (συνήθως από τον τραυµατιοφορέα εισόδου που τον µεταφέρει), η οποία, µετά από σύντοµη λήψη ιστορικού και εξέταση καλεί ανάλογο µε το πρόβληµα, τον γιατρό. Πράσινο - εξέταση εντός στον εξεταστικό χώρο και επαναξιολόγηση από την νοσηλεύτρια Συντονισµού κάθε 10 λεπτά. Μπλε - µπορεί να περιµένει - στην αίθουσα αναµονής ασθενών, µπροστά και σε οπτική επαφή µε την Υποδοχή και τους Νοσηλευτές Διαλογής, από τους οποίους επαναξιολογείται ή συστήνεται παραποµπή για τα Εξωτερικά Ιατρεία (στην κατηγορία αυτή ανήκει, συνήθως µια µεγάλη µερίδα προσερχόµενων ατόµων στο Τ.Ε.Π.) Λευκό - νεκροί - στον νεκροθάλαµο, εφόσον γίνουν τα απαιτούµενα διαδικαστικά (πιστοποίηση θανάτου, πιστοποιητικά, πρωτόκολλα, καταγραφή εντύπων κτλ). Για όλους όσους προσκοµίζονται νεκροί στο Τ.Ε.Π., επειδή δεν έχουν συµπληρωθεί 24 ώρες παραµονής και το αίτιο του θανάτου είναι άγνωστο είναι υποχρεωτικό να δοθεί εντολή για Ιατροδικαστική Εξέταση. Περνάνε στο χέρι του ασθενή βραχιολάκι του ανάλογου χρώµατος µε την κατηγορία Triage, γράφοντας το όνοµά του και επικολλάνε επάνω στα έντυπα την αντίστοιχου χρώµατος ταινία, ώστε είτε βλέποντας κάποιος µόνο τον ασθενή είτε βλέποντας µόνο τα έντυπα να αναγνωρίζει άµεσα τι βαθµού βαρύτητας είναι το περιστατικό και να ενεργεί ανάλογα. Εξηγούν στους συνοδούς την κατάσταση του ασθενή, τους ενηµερώνουν για την πορεία που θα ακολουθηθεί και τους συστήνουν να περιµένουν στην αντίστοιχη αίθουσα αναµονής καθησυχάζοντας τους ότι θα ενηµερώνονται συχνά και ότι όποτε τους χρειαστούν θα τους ειδοποιήσουν άµεσα. Χρησιµοποιούµενα Έντυπα / Προτυποποιηµένα έντυπα ΥΥΚΑ Φύλλο ασθενούς ΤΕΠ (έντυπο Ι1 422) Εκφώνηση Υποχρεωτικής Εργασίας µαθήµατος Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 10

11 Όνοµα Διαδικασίας: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ Σκοπός Η άµεση και ταχεία εξυπηρέτηση του ασθενή όσο αναφορά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξόδου καθώς και η οικονοµική τακτοποίηση του ασθενή και η διασφάλιση των οικονοµικών απαιτήσεων του νοσοκοµείου. Κανονισµοί Ο ασθενής αποχωρεί από το νοσοκοµείο µόνο µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξόδου από το Γραφείο Κίνησης ασθενών. Το εξιτήριο εκδίδεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών. Η προϊσταµένη κάθε τµήµατος πριν την έξοδο του ασθενή από την κλινική, ελέγχει αν ο ασθενής έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξόδου από το Γραφείο Κίνησης. Διαδικασίες Μετά τις 9:30 καθηµερινά, παραδίδονται στο Γραφείο Κίνησης (από βοηθούς θαλάµου), τα εξιτήρια που εκδίδονται από τους γιατρούς των τµηµάτων. Τα εξιτήρια αυτά καταχωρούνται στο σύστηµα (δυνατότητα ενηµέρωσης και από την γραµµατεία της κάθε κλινικής) και µένουν σε αναµονή. Ο ασθενής ή ο συνοδός του µεταβαίνει στο χώρο του Γραφείου Κίνησης και υπογράφει τα σχετικά έντυπα (οικονοµικά, ασφαλιστικά, διοικητικά). Όταν ολοκληρωθεί η οικονοµική τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων του ασθενή, ο υπάλληλος του γραφείου εκδίδει και τυπώνει το εξιτήριο (τριπλότυπο). Με το τρόπο αυτό κλείνει η κατάσταση αναµονής του ηλεκτρονικού εξιτηρίου. Στη συνέχεια παραδίδει το εξιτήριο µαζί µε το βιβλιάριο στον ασθενή (ή τον συνοδό). Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ στους οποίους κρατείται το βιβλιάριο µέχρι να ελεγχθεί από το γιατρό - ελεγκτή του οργανισµού (ΙΚΑ). Για λόγους µείωσης γραφειοκρατίας, είναι δυνατό να εκδίδεται βεβαίωση νοσηλείας ταυτόχρονα µε το εξιτήριο. Ο ασθενής ή ο συνοδός του επιστρέφει στη κλινική, καταθέτει το ένα από τα δύο Εκφώνηση Υποχρεωτικής Εργασίας µαθήµατος Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 11

12 εξιτήρια ως αποδεικτικό ολοκλήρωσης των διαδικασιών στην προϊσταµένη του νοσηλευτικού τµήµατος (που τα αρχειοθετεί), και στη συνέχεια η προϊσταµένη δίδει στον ασθενή το ιατρικό ενηµερωτικό σηµείωµα. Στην περίπτωση που ο θεράπων γιατρός κρίνει ότι πρέπει ο ασθενής να µεταφερθεί στην οικία του µε ασθενοφόρο, συµπληρώνει αίτηση µεταφοράς από το Ε.Κ.Α.Β και µια ηµέρα πριν την έξοδο, το Γραφείο Κίνησης την αποστέλλει µε τηλεοµοιοτυπία (Φαξ) στο Ε.Κ.Α.Β. Στο τέλος της ηµέρας το Γραφείο Κίνησης τυπώνει κατάσταση εξιτηρίων µε ονοµατεπώνυµο, ασφαλιστικά στοιχεία, ηµέρες νοσηλείας, διάγνωση κ.λπ. Αρχειοθετούνται όλα τα εξιτήρια (λευκό απόκοµµα) ανά Ασφαλιστικό Ταµείο. Για τις ηµέρες Σάββατο και Κυριακή ή και για αργίες, ακολουθείται η ίδια διαδικασία από τους υπαλλήλους του Γραφείου Κίνησης (για τα νοσοκοµεία που έχουν αποφασίσει να εφηµερεύει το Γραφείο Κίνησης Ασθενών). Χρησιµοποιούµενα Έντυπα / Προτυποποιηµένα έντυπα ΥΥΚΑ Εξιτήριο από το Νοσοκοµείο (έντυπο Δ2 132) Αίτηση µεταφοράς ασθενούς στο Ε.Κ.Α.Β. (έντυπο Δ2 131) Εκφώνηση Υποχρεωτικής Εργασίας µαθήµατος Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 12

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Διαδραστικό Εργαστήριο Οργάνωση Ομάδων o Παρουσίαση Προβλημάτων o Επεξεργασία και παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων o Επεξήγηση σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση!

Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Οδηγός Νοσηλευομένου EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Πίνακας περιεχομένων Πρόσβαση στην κλινική... 3 Χάρτης... 3 Συγκοινωνία... 3 Χρήσιμα Τηλέφωνα... 3 Γενικές Παροχές...

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12.

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και ανάπτυξης Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή... 3 Χρήστες... 3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή... 3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός... 5 Νέα Επίσκεψη...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. npqt,..,... ΗΜΕιΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. npqt,..,... ΗΜΕιΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -327845 (3/7) 06/02/2015 13:29:55 +02C ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ts./\/\t-trhtr\t-i a.r-itvh.jn.fjck ι ia νηογρτεια-υγεγασ: 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓ6Ι0Ν0ΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Μ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Νέες Υπηρεσίες Αποζημιώσεων»

Θέμα: «Νέες Υπηρεσίες Αποζημιώσεων» ΑΠΟ: Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής Υποδιεύθυνση Ζημιών Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων ΑΡ.ΠΡΩΤ.1303 ΠΡΟΣ: Επιθεωρήσεις και λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Υποκαταστήματα και Περιφερειακούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών WEB Site ΟΑΕΕ (εσωτερική χρήση) v1.0

Οδηγός Υπηρεσιών WEB Site ΟΑΕΕ (εσωτερική χρήση) v1.0 Οδηγός Υπηρεσιών WEB Site ΟΑΕΕ (εσωτερική χρήση) v1.0 1. Αρχική Σελίδα Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΟΑΕΕ πραγματοποιείται από ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ Δεκέμβριος 2015

Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ Δεκέμβριος 2015 Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ Δεκέμβριος 2015 Εισαγωγή Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ) είναι ΔΕΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. 1. Εισαγωγή Η Διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας: στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Συνοπτικές οδηγίες Underwriting Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, καθώς και ο λεπτομερής έλεγχος της, πριν αυτή σταλεί στο Τμήμα Underwriting της Εταιρίας, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους του ΕΟΠΥΥ προς τους Δικαιούχους των παροχών

Ανακοίνωση. Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους του ΕΟΠΥΥ προς τους Δικαιούχους των παροχών Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Απ.Παύλου 12, ΤΚ 15123, Μαρούσι Ανακοίνωση Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ) ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την διαδικασία αντιμετώπισης: Α. Κατ'οίκον περιστατικών Β. Διαδικασία διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν εξέτασης από BY.Ε. σε ΚΕ.Π.Α. που δεν λειτουργεί BYE Γ. Δικαστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 4175 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Διαδικασία Πραγματοποίησης Ιατρικού Ελέγχου 2. Προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα: 01/06/2017 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα: 01/06/2017 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα: 01/06/2017 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

InfoHealth Η ΕΤΑΙΡΙΑ EN ISO 9001 : 2000

InfoHealth Η ΕΤΑΙΡΙΑ EN ISO 9001 : 2000 Η ΕΤΑΙΡΙΑ H SDC A.E. (Software Development Center) δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής από το 1982. Από τις αρχές του 2000 συµπεριλαµβάνεται στον Οµιλο Εταιριών της Info Quest (Quest Group), ο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125 Βαθμός Ασφαλείας ΑΔΑ: 45ΒΖ4691ΩΓ-2ΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Ταχ. Δ/νση: Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 07 09-2015 Αρ. Πρωτοκ :.Υ. Αρ. Προσφοράς : 31M ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα 4-12 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 33520 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑ Τµήµα Παροχών Πληρ:Ηλιοπούλου Βαρβάρα Τηλ:2108809690 Ταχ. /νση: Ηπείρου 38

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Στην αρχική σελίδα (Εικόνα 1), το σύστημα ONLINE σας ενημερώνει για τις εξής εκκρεμότητες που είναι πιθανόν να έχετε: Εικόνα 1 Α) Δήλωση Συνέχισης

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πιο συχνές εργασίες που μπορείτε ή πρέπει να κάνετε στο σχολείο μας και αφορούν μαθητές, γονείς και παλαιούς μαθητές. Α) Παραλαβή απολυτηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παρουσίαση της νέας διαδικασίας έκδοσης Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων και των ΥΠΕ. Το Υπουργείο Υγείας, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής διοικητών και αναπληρωτών

Διαβάστε περισσότερα

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή.

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. web: www.datadesign.gr email: info@datadesign.gr Iasisnet Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. data design computer applications Iasisnet Το Iasisnet

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ διαχείρισης γυμναστηρίου... 4 2 η Άσκηση ΠΣ διαχείρισης στοιχείων υποψηφίων για πρόσληψη... 6 3 η Άσκηση ΠΣ ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίων... 8

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 37/ Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 37/ Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 37/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/723/168697/Σ.705/16 Απρ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΠ/2 ο, την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για το έργο «Εργασίες συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμος. Οδηγός Πληροφοριών

Χρήσιμος. Οδηγός Πληροφοριών Χρήσιμος Οδηγός Πληροφοριών Διαδικασία Εισαγωγής στο Μαιευτήριο Καλώς ήλθατε στη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην πιο σύγχρονη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ α/α ΘΕΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΠΠ-Δ12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ)

Α. ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8501 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΠΥ)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΠΥ) ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΠΥ) Περιεχόμενα Α. Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ... 2 Πιστοποίηση συμβεβλημένων... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 7: Μοντελοποίηση με ΔΡΔ (3 ο Μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΥΛΗ E-ΔΑΠΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΥΛΗ E-ΔΑΠΥ Αθήνα, 24/2/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 577 ΝΠΔΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΥΛΗ E-ΔΑΠΥ H εφαρμογή η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τον ΕΟΠΥΥ παρουσίασε αρκετά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Άδειας Γάµου. Όλους τους πολίτες

Έκδοση Άδειας Γάµου. Όλους τους πολίτες Περιστατικό Ζωής Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Σε ποιους απευθύνεται Εναρκτήριο γεγονός Έκδοση Άδειας Γάµου Όλους τους πολίτες Άδεια Πολιτικού Γάµου Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει την έκδοση άδειας πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώνουμε τους Παρόχους Κρατικών Δομών που εξυπηρετούν τις κατηγορίες ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ του Νόμου 4368/2016, για τα παρακάτω:

Ενημερώνουμε τους Παρόχους Κρατικών Δομών που εξυπηρετούν τις κατηγορίες ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ του Νόμου 4368/2016, για τα παρακάτω: Προς Παρόχους Κρατικών και Ιδιωτικών Δομών Ασφαλισμένοι σε Ευρωπαϊκό Φορέα Ασφάλισης Σε συνέχεια των Ανακοινώσεων του ΕΟΠΥΥ για τις υποβολές δαπανών: (Α) Ασφαλισμένων σε Ευρωπαϊκό Φορέα Ασφάλισης, κατόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση για παροχή περίθαλψης.» ΣΧΕΤ.: Η με αρ. 23/98 εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση για παροχή περίθαλψης.» ΣΧΕΤ.: Η με αρ. 23/98 εγκύκλιος. ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση για παροχή περίθαλψης.» ΣΧΕΤ.: Η με αρ. 23/98 εγκύκλιος. Με αφορμή προβλήματα που έχουν προκύψει στην πράξη, κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί μετακίνησης και των σχετικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ 1 Περιεχόμενα Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ.. 3 Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ... 6 Οδηγίες Επιθέματα.. 14 Επιπλέον επιλογές... 22 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση:1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΚΗ ΕΙΑΣ τ. ΟΠΑ τ. ΤΥ ΚΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΚΗ ΕΙΑΣ τ. ΟΠΑ τ. ΤΥ ΚΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΚΗ ΕΙΑΣ τ. ΟΠΑ τ. ΤΥ ΚΥ Η παραλαβή των δικαιολογητικών για την πληρωµή των Εξόδων Κηδείας, θα γίνεται από το φάκελο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γραφεία των Μονάδων Υγείας που έχουν οριστεί να διαχειρίζονται τα κρεβάτια.

γραφεία των Μονάδων Υγείας που έχουν οριστεί να διαχειρίζονται τα κρεβάτια. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 03 / 10 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 41501/2012 ΠΡΟΣ:Α) ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ:.ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής

Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής Πληροφοριακά Συστήματα με όραμα για ένα καλύτερο μέλλον Μεγ. Αλεξάνδρου 10 Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 572 00 Τηλ: 2394 022964 Φαξ: 2394 020325

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 1/4/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο:210 5215272-279 ΠΡΟΣ: 1.Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Όλες τις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας

Τηλέφωνο:210 5215272-279 ΠΡΟΣ: 1.Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Όλες τις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΔΙΟΙΚΣ Αθήνα 4 / 5 / 2011 ΓΕΝΙΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΑΣΦ. ΥΠΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΓΕΝΙΚΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Τ.Κ.10241 Γ99/117 ΕΓΓΡΑΦΟ Πληροφορίες: Ε. Ζάχου ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο:210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 8-6-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 29474 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 8-6-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 29474 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 8-6-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 29474 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Λ.Α.Ε. ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Αθήναι, 12 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

I.C. INSURANCE BROKERS Κουϊδουρμάζη Ιωάννα Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.

I.C. INSURANCE BROKERS Κουϊδουρμάζη Ιωάννα Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ Με βάση την υπ αριθμόν 89 / 5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφορικά με την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 5/7/2011 ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕΣΩ E MAIL ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 5/7/2011 ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕΣΩ E MAIL ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 5/7/2011 ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕΣΩ E MAIL ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ / ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Καταχώριση & Εκτύπωση Χειρόγραφης συνταγής ΕΟΠΥΥ

1. Καταχώριση & Εκτύπωση Χειρόγραφης συνταγής ΕΟΠΥΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1. Καταχώριση & Εκτύπωση Χειρόγραφης συνταγής ΕΟΠΥΥ Ποιες συνταγές καταχωρούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σαν Χειρόγραφες; Οι συνταγές που περιέχουν: Εμβόλια απευαισθητοποίησης ή Φαρμακοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση λογισµικού των εφαρµογών Μητρώου Ασφαλισµένων-Προσθήκη νέων εφαρµογών.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση λογισµικού των εφαρµογών Μητρώου Ασφαλισµένων-Προσθήκη νέων εφαρµογών. Βαθµός Ασφαλείας ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 16/1/2009 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ. /νση: Πατησίων 12 Αριθµ. Πρωτ. Βαθµός Προτεραιότητας Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/6

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/ και Γ55/864/ έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ»

Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/ και Γ55/864/ έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ» Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους, στην έκδοση συνταγών Ε.Ο.Π. Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/30.09.2011 και Γ55/864/30.09.2011 έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Η εµπειρία του Νοσοκοµείου στην εφαρµογή των ΚΕΝ -DRGs Φώτης Βάββας Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής - ιοικητής Νοσοκοµείου Περιεχόµενα Αποζηµίωση των Νοσοκοµείων ΕΣΥ πριν την 01/10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός Ασφαλείας ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 7/ 4 /2010 Αριθ. Πρωτ. Φ36/ 19 / 378 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ Ο Σ : Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α Δ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ1 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ATLANET II ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ATLANET II ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ 2017 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ATLANET II ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή στην ενότητα Κλάδου Ζωής 3 Τιμολόγηση Κλάδου Ζωής 4 Έκδοση Προσφοράς 7 Καταχώρησης Αίτησης Ασφάλισης 8 Διαχείριση Εκκρεμοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος ΔΕΑΠΤ: Γρ. Μπεληγιάννης, Επικ. Καθηγητής

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος ΔΕΑΠΤ: Γρ. Μπεληγιάννης, Επικ. Καθηγητής τηλ.: 26410 74194 Ε mail: gbeligia@upatras.gr Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος ΔΕΑΠΤ: Γρ. Μπεληγιάννης, Επικ. Καθηγητής ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ψαχνά, 28/7/2016 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ ΜΥΤΑΛΑ ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ. Ψαχνά, 28/7/2016 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ ΜΥΤΑΛΑ ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , 227 ΜΕΛΕΤΗ «Παροχή υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Παιδιάτρου, για τον Παιδικό Σταθμό Ψαχνών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.000,00 ( Κ.Α 15-6117.001) CPV : 85121291-9 (Παιδιατρικές Υπηρεσίες) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα