«Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» Ελένη Μαραγκού Νίκος Σταθόπουλος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» Ελένη Μαραγκού Νίκος Σταθόπουλος"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Κεφάλαιο 1 Δομή του πληθυσμού μεταναστών ανά Επαρχία Γενικά χαρακτηριστικά της απογραφής πληθυσμού Χώρες καταγωγής κυριότερων ομάδων πληθυσμού ΥΤΧ Η εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο...9 Κεφάλαιο 2 Δομή μεταναστών κατά ηλικία, εθνικότητα & τόπο διαμονής Ηλικιακή δομή και εθνικότητα του πληθυσμού ΥΤΧ Τόπος διαμονής κατά φύλο, επαρχία και εθνικότητα Αποτύπωση συγκέντρωσης πληθυσμών ΥΤΧ σε δήμους και ενορίες...32 Κεφάλαιο 3. Εργατικό Δυναμικό Ξένοι Υπήκοοι...36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...41 Πίνακες βάσης δεδομένων

2 Η Έκθεση «Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» εκπονήθηκε από την Ελένη Μαραγκού, Υπεύθυνη για την συλλογή, ποινικοποίηση και ανάλυση στοιχείων από δευτερογενή έρευνα, και τον Νίκο Σταθόπουλο, Υπεύθυνο της επιστημονικής επιμέλειας των κειμένων της έκθεσης. Η Ελένη Μαραγκού, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας ερευνών CYMAR MARKET RESEARCH LTD. είναι Οικονομολόγος, με ειδίκευση στο Βιομηχανικό Προγραμματισμό απόφοιτος του Ινστιτούτου Εθνικής Οικονομία Κιέβου και κατέχει τον τίτλο MSc. in Economics with specialization in Industrial Planning. Από το 1979 εργάζεται στον τομέα της έρευνας Αγοράς. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην οργάνωση ερευνών, την ανάλυση αποτελεσμάτων, καθώς και τη συγγραφή εκθέσεων αποτελεσμάτων και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Η κα. Μαραγκού είναι μέλος του ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research), έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων & Ερευνών Αγοράς Κύπρου ΣΕΔΕΑΚ ( ), είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων & Ερευνών Αγοράς Κύπρου (2001-), διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου - ΑΤΗΚ ( ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου - ΧΑΚ ( ) και είναι ενεργό μέλος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας (2005-). Ο Νίκος Σταθόπουλος είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Northeastern Illinois University, Σικάγο ΗΠΑ (Β.Α) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Πανεπιστήμιο Roosevelt, Σικάγο, ΗΠΑ. Είναι σύμβουλος ελληνικών και κυπριακών φορέων και εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκών Οργανισμών σε θέματα απασχόλησης, περιφερειακής ανάπτυξης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικής πρόνοιας και μετανάστευσης. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας Έκθεση αποτελεί το τελικό παραδοτέο της έρευνας με θέμα «Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Β1 «Προγράμματα ένταξης από Τοπικές Αρχές» που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Η έκθεση εκπονήθηκε από τις εταιρίες G&D Social Lab Ltd και CYMAR Market Research Ltd ως υπεργολάβο της πρώτης. Αντικείμενο της έρευνας είναι η καταγραφή των πληθυσμών των μεταναστών με αναλυτικά στοιχεία εθνικότητας, ηλικίας, φύλου, τόπου διαμονής και απασχόλησης ανά Δήμο τοπικές κοινότητες και επαρχία από δευτερογενής πηγές. Η παρούσα έκθεση αναμένεται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στους αιρετούς και τις συναφείς υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων που θα ενισχύουν την διαδικασία ένταξης των ΥΤΧ στις τοπικές κοινωνίες. Ειδικότερα, στα επιμέρους κεφάλαια της έκθεσης, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τη μετανάστευση, την χορήγηση άδειας διαμονής και τις επιστροφές, ούτως ώστε στη συνέχεια να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις και οι ερμηνείες των μεταναστευτικών τάσεων στην Κύπρο σε τοπικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης και στο διεθνές περιβάλλον. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως σε στοιχεία που αφορούν αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών. Σε κάποια από τα κεφάλαιά της γίνεται αναφορά και σε υπηκόους της Ε.Ε. Με βάση την διεθνή εμπειρία και πρακτική, η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και εφαρμογή παρεμβάσεων οι οποίες αποσκοπούν στην σταδιακή ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες υποδοχής, διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την μεγιστοποίηση του οφέλους της 3

4 μετανάστευσης. Παράλληλα, με την συστηματική υποστήριξη των μεταναστευτικών ομάδων στην διαδικασία κοινωνικής ένταξης ατονούν φαινόμενα που υποδαυλίζουν κινδύνους κοινωνικής περιχαράκωσης και εντάσεων και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή του πληθυσμού. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η ίση συμμετοχή στην ευημερία όλων των πληθυσμιακών ομάδων που διαμένουν νόμιμα στις χώρες υποδοχής. Πηγές της έρευνας αποτέλεσαν η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού), η Απογραφή 2011, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Intercollege Larnaca, το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ), και η EUROSTAT. Η παρούσα Έκθεση διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο Α παρουσιάζεται η δομή του πληθυσμού ανά επαρχία όπως καταγράφεται στους πίνακες 1-3 Στο Κεφάλαιο Β παρουσιάζεται η δομή ξένων Υπηκόων κατά ηλικία, φύλο χώρα υπηκοότητας και τόπο διαμονής όπως καταγράφονται με αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 4-17 Στο Κεφάλαιο Γ παρουσιάζεται το εργατικό δυναμικό και στοιχεία απασχόλησης ξένων υπηκόων ανά φύλο και ηλικία. Τέλος, η έκθεση περιλαμβάνει παράρτημα με αναλυτικούς πίνακες με στοιχεία που αντλήθηκαν από τις πηγές που αναφέρονται παραπάνω. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν στην διάθεση τους μια βάση δεδομένων για την επεξεργασία επιλεγμένων μεταβλητών για την εξαγωγή χρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών πληθυσμών στην Κύπρο. 4

5 Κεφάλαιο 1 Δομή του πληθυσμού μεταναστών ανά Επαρχία. 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά της απογραφής πληθυσμού 2011 Η απογραφή πληθυσμού του 2011 κατέγραψε τον συνολικό πληθυσμό της Κύπρου σε κατοίκους εκ των οποίων οι Κύπριοι υπήκοοι ανέρχονται σε άτομα ή 79% του συνολικού πληθυσμού και οι ξένοι υπήκοοι σε άτομα ή 20,6% του πληθυσμού. Εκ των ξένων υπηκόων οι πολίτες της ΕΕ ανέρχονται σε ή 12,6% του πληθυσμού και οι υπήκοοι τρίτων χωρών σε άτομα, ή 7,6% του πληθυσμού. Δεν δήλωσαν υπηκοότητα άτομα ή το 0,3% της καταγραφής (Πίνακες 1 και 2 στο Παράρτημα). Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την δομή του πληθυσμού ανά επαρχία Γράφημα 1: Δομή του πληθυσμού κυπρίων /ξένων υπηκόων ανά επαρχία Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

6 Η επαρχία Λευκωσίας συγκεντρώνει το 38,9% του γενικού πληθυσμού η Λεμεσός το 28% η Λάρνακα το 17%, η Πάφος το 10,5% και η Αμμόχωστος το 5,5%. Αντίστοιχα, η συγκέντρωση των ξένων υπηκόων παρουσιάζει την εξής κατανομή: Λευκωσία 34,5%, Λεμεσός 26,9% Πάφος 17,2% Λάρνακα 16,1% και Αμμόχωστος 5,2%. Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής: α) Η Επαρχία Λευκωσίας «φιλοξενεί» το μεγαλύτερο μέρος των ξένων υπηκόων με την Λεμεσό να ακλουθεί με σημαντική συμμετοχή και β) η Επαρχία Πάφου παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση ξένων υπηκόων σε σχέση με το πληθυσμιακό της μέγεθος δημιουργώντας αναντιστοιχία του ποσοστού ξένων υπηκόων με αυτό των κυπρίων υπηκόων, ενώ οι άλλες επαρχίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ισορροπία (Πίνακας 3 στο Παράρτημα). Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει το συγκριτικό προφίλ του πληθυσμού κύπριοι έναντι ξένοι υπήκοοι ανά επαρχία. Γράφημα 2: Συγκριτικό Προφίλ Πληθυσμού ανά επαρχία Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

7 Εξειδικεύοντας τα το προφίλ των ξέων υπηκόων μπορούμε να το κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες: α) Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, β) άλλοι Ευρωπαίοι και γ) Υπήκοοι άλλων χωρών. Εκ των ξένων υπηκόων που διαμένουν σε κάθε επαρχία, η επαρχία Πάφου συγκεντρώνει ποσοστό 77% υπηκόων από χώρες της ΕΕ, και η Αμμόχωστος 75% ενώ οι άλλες επαρχίες βρίσκονται πιο κοντά στο μέσο όρο του παγκύπριου ποσοστού. Αντίστοιχα, τα ποσοστά των υπηκόων άλλων χωρών για την Πάφο και την Αμμόχωστο υπολείπονται κατά περίπου 50% από τον μέσου όρου του συνόλου των ξένων υπηκόων. Η επαρχία Λευκωσίας φιλοξενεί το μεγαλύτερο ποσοστό υπηκόων άλλων χωρών 37,1% ενώ η Λάρνακα και η Λεμεσός παρουσιάζουν μεγαλύτερη ισορροπία ως προς το μέσο όρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επαρχία Λεμεσού παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόκλιση σε υπηκόους άλλων Ευρωπαϊκών χωρών με ποσοστό 13% έναντι του 7,5 του μέσου όρου που παρουσιάζεται στην Παγκύπρια καταγραφή. Το γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζει την σύνθεση του πληθυσμού ξένων υπηκόων ανά επαρχία. Γράφημα 3: Δομή Πληθυσμού Ξένοι Υπήκοοι ανά επαρχία Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

8 1.2 Χώρες καταγωγής κυριότερων ομάδων πληθυσμού ΥΤΧ Στους παρακάτω πίνακες συνοψίζονται οι χώρες καταγωγής των κυριότερων ομάδων (12 πολυπληθέστερων) που ζουν στην Κύπρο σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού το Αξιοσημείωτο είναι ότι το φύλο των πληθυσμών διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα καταγωγής. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός μεταναστών από τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ κυριαρχεί στις γυναίκες ενώ δεν έχει ουσιαστική συμμετοχή στον πληθυσμό των ανδρών. Το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος παρουσιάζουν σημαντικό αριθμό πληθυσμού μόνο στους άντρες. Μετανάστες από την Παλαιστινιακή Αρχή, τη Γεωργία, τη Ρωσία, την Ινδία, το Ιράν και σε μικρότερο βαθμό την Ουκρανία, τη Συρία και τη Σρι Λάνκα παρουσιάζουν εξισορροπημένο αριθμό αντρών και γυναικών στην σύνθεση του πληθυσμού τους στην Κύπρο. Πίνακας Α: Χώρες καταγωγής ΥΤΧ Χώρα καταγωγής Πληθυσμός ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 9413 ΡΩΣΙΑ 8164 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 7269 ΒΙΕΤΝΑΜ 7028 ΣΥΡΙΑ 3054 ΙΝΔΙΑ 2933 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2742 ΓΕΩΡΓΙΑ 2093 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 1854 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1816 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1732 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 1650 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1544 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

9 Πίνακας Α1: Γυναίκες ΥΤΧ Πίνακας Α2: Άνδρες ΥΤΧ Γυναίκες Άνδρες ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 9016 ΡΩΣΙΑ 2953 ΒΙΕΤΝΑΜ 6779 ΣΥΡΙΑ 2355 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 6118 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 1737 ΡΩΣΙΑ 5211 ΙΝΔΙΑ 1702 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2128 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1514 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1399 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1478 ΙΝΔΙΑ 1231 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 1151 ΓΕΩΡΓΙΑ 1118 ΓΕΩΡΓΙΑ 975 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 718 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 932 ΣΥΡΙΑ 699 ΙΡΑΝ 784 ΚΙΝΑ (ΣΥΜΠ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ) 677 ΙΡΑΚ 621 ΙΡΑΝ 543 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 614 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού Η εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο Η Κύπρος κατά τα τελευταία 30 χρόνια αποτέλεσε πόλο έλξης για μετανάστες από ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό αποδεικνύεται από την συνεχή καθαρή μετανάστευση (διαφορά μεταξύ μεταναστών προς Κύπρο και μεταναστών από Κύπρο) όπως καταγράφεται από την Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αξιοσημείωτη είναι η περίοδος πριν και μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, όπου κατεγράφησαν άνευ προηγουμένου υψηλές μεταναστευτικές ροές προς την Κύπρο με κορύφωση το 2004 όταν η καθαρή μετανάστευση ανήλθε στα άτομα ή 4,43% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Διαχρονικά, οι χώρες προέλευσης των μεταναστών προς την Κύπρο υπήρξαν η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία οι Φιλιππίνες, η Σρι Λάνκα και η Ρωσία. 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Μεταναστευτικές Ροές στην Κύπρο Σύνολο Σύνολο Καθαρή ΕΤΟΣ Αφίξεων αναχωρήσεων Μετανάστευση μεταναστών Ποσοστό καθαρής μετανάστευσης , , , , , , , ,5 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου Δημοσιευμένη έρευνα του Κέντρου Οικονομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου Μελέτη του Κέντρου Οικονομικής έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου 1 αναφέρει ότι οι οικονομικοί παράγοντες, και συγκεκριμένα η διαφορά εισοδήματος ανάμεσα σε χώρα προέλευσης και την Κύπρο και το επίπεδα εισοδήματος στη χώρα προέλευσης, 1 Gregoriou P., Z. Kontolemis and M. Matsi, Immigration in Cyprus: An analysis of the determinants Economic Policy Paper, No 11-09, Economics Research Centre, University of Cyprus, December

11 είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταναστευτική ροή προς την Κύπρο. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της μελέτης δεν δείχνουν σημαντική σχέση μεταξύ του επιπέδου ανεργίας της χώρας προέλευσης με τη μετανάστευση. Η μελέτη υποστηρίζει ότι εφόσον το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ Κύπρου και των χωρών προέλευσης μεταναστών θα συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελος της Κύπρου, ειδικά με τις πολύ φτωχές χώρες προέλευσης, οι ροές των μεταναστών από όλες αυτές τις περιοχές θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Αντίθετα,.όμως, οι μεταναστευτικές κινήσεις από τις πιο πλούσιες χώρες και ειδικά χώρες της ΕΕ όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά. Η μελέτη καταλήγει ότι η ύπαρξη δυνατών δεσμών δικτύου από αποθέματα μεταναστών στην Κύπρο θα καταστεί σημαντικός παράγοντας προκειμένου οι όποιες αλλαγές στην σύσταση των μεταναστευτικών ομάδων να επέλθουν σταδιακά. Σε έρευνα που πραγματοποίησε το Intercollege Larnaca 2 το 2010 διαφαίνονται οι πτωτικές τάσεις στην άφιξη μεταναστών στην Κύπρο ενώ αντίθετα αυξήθηκε σημαντικά ο ρυθμός αποχωρήσεων των μεταναστών ιδιαίτερα από Υπηκόους Τρίτων Χωρών. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο αφίχθηκαν συνολικά μετανάστες, εκ των οποίων (45%) ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών και (55%) Ευρωπαίοι υπήκοοι. Τα γραφήματα που ακλουθούν παρουσιάζουν την εξέλιξη των ροών των μεταναστών. 2 Δράση: Σχεδιασμός και οργάνωση Εκδηλώσεων Διαπολιτισμικής ανταλλαγής και Αμοιβαίας Αλληλεπίδρασης «Καλώς ορίσατε στην Κύπρο» Ένα πολυπολιτισμικό νησί. Intercollege Λάρνακα EMS Economic Management Ltd Η Δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία 11

12 Σε ότι αφορά τον επαναπατρισμό των μεταναστών ή την μετάβαση τους σε άλλες χώρες παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό αναχωρήσεων Υπηκόων Τρίτων Χωρών, ενώ η αναχωρήσεις υπηκόων χωρών μελών της ΕΕ δεν παρουσίασε ουσιαστικές μεταβολές. Συγκεκριμένα στο διάστημα αποχώρησαν από την Κύπρο άτομα εκ των οποίων οι (79%) ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών και (21%) υπήκοοι της ΕΕ. 12

13 Τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Τμήματος Εργασίας παρουσιάζουν μικρή σταδιακή κάμψη της χορήγησης αδειών εισόδου ή ανανεώσεων μεταναστών κατά την τελευταία τριετία (Πίνακας 28 στο Παράρτημα). Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν άδειες που χορηγούνται απευθείας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Γράφημα 7: Αριθμός αδειών για μετανάστες υπηκόων τρίτων χωρών Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσία Αλλοδαπών Τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τα έτη , παρουσιάζουν μια καθοδική μεταβολή στις αιτήσεις για έκδοση αδειών εισόδου και προσωρινών αδειών παραμονής σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες ΥΤΧ που επιθυμούν να εισέλθουν ή να παραμείνουν στην Κύπρο. 13

14 Πίνακας Γ: Αιτήσεις ΥΤΧ προς το ΤΑΠΜ για τα έτη 2009 και 2010 Κατηγορία Αιτητών ΥΤΧ Επί μακρόν διαμένοντες Άδειες μετανάστευσης Οικογενειακή επανένωση Εργάτες (άδειες εισόδου) Εργάτες (άδειες παραμονής) Εταιρίες Ξένων Συμφερόντων 3125 Οικιακοί Εργαζόμενοι (αιτήσεις εισόδου) Οικ. Εργαζόμενοι (αιτήσεις εργασίας-προσωρινής παραμονής) Επισκέπτες Φοιτητές (αιτήσεις εισόδου) Φοιτητές (αιτήσεις προσωρινής παραμονής) Πηγή: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης 14

15 Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει την πτωτική τάση. Γράφημα 8. Μεταβολή αιτήσεων από ΥΤΧ προς το ΤΑΠΜ για τα έτη 2009, 2010 Στοιχεία της EUROSTAT 3 καταδεικνύουν ότι ο συνολικός αριθμός μη υπηκόων (που δεν είναι δηλαδή πολίτες της χώρας μόνιμης κατοικίας) που ζούσαν στο έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2010 ήταν 32,5 εκατομμύρια, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,5 % του πληθυσμού της ΕΕ-27 εκ των οποίων το ένα τρίτο (συνολικά 12,3 εκατομμύρια άτομα) του συνόλου των μη υπηκόων που ζούσαν στην EΕ-27 την 1η Ιανουαρίου 2010 ήταν πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Σε σχετικούς αριθμούς, το κράτος μέλος της EΕ με το υψηλότερο ποσοστό μη υπηκόων ήταν το 3 EUROSTAT δεδομένα Οκτωβρίου

16 Λουξεμβούργο, αφού στις αρχές του 2010 το ποσοστό έφθανε το 43,0 % του συνολικού πληθυσμού. Η συντριπτική πλειονότητα (86,3 %) των μη υπηκόων που ζουν στο Λουξεμβούργο είναι πολίτες άλλων κρατών μελών. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, ένα μεγάλο ποσοστό μη υπηκόων (από 10 % και πάνω του πληθυσμού μονίμων κατοίκων) παρατηρήθηκε, επίσης, στη Λετονία, στην Κύπρο, στην Εσθονία, στην Ισπανία και στην Αυστρία. Όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού 2011, οι ξένοι υπήκοοι στην Κύπρο αποτελούν το 20,6% του πληθυσμού, και οι ΥΤΧ το 7,6% του πληθυσμού. 16

17 Κεφάλαιο 2 Δομή μεταναστών κατά ηλικία, εθνικότητα & τόπο διαμονής 2.1 Ηλικιακή δομή και εθνικότητα του πληθυσμού ΥΤΧ Οι ηλιακές ομάδες και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο των ξένων υπηκόων (50,4%) που βρίσκονται στην Κύπρο. Για τις ίδιες ηλικιακές ομάδες το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο για την κατηγορία Υπηκόων Τρίτων Χωρών εξαιρουμένων των υπηκόων Ευρωπαϊκών χωρών εκτός της ΕΕ, φθάνοντας στο 65,6%, ενώ το ποσοστό των ηλικιακών ομάδων μέχρι 14 και διαμορφώνεται σε 19,4% και 28,2% αντίστοιχα. Συνεπώς, με βάση παραπάνω ηλικιακή διόρθωση συμπεραίνεται ότι η πλειονότητα των υπηκόων τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των υπηκόων ευρωπαϊκών χωρών εκτός της ΕΕ, βρίσκονται στην Κύπρο χωρίς εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας. Χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό των ηλικιών έως 14 για υπηκόους τρίτων χωρών (εκτός ευρωπαϊκών χωρών) το οποίο είναι μόλις 7%, ενώ στην αντίστοιχη κατηγορία των υπηκόων ευρωπαϊκών χωρών εκτός της ΕΕ το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο φθάνοντας σε 16,6% (Πίνακας 5 στο Παράρτημα). Οι πολυπληθέστερες κοινότητες μεταναστών Υπηκόων Τρίτων Χωρών κατάγονται από τις Φιλιππίνες, την Ρωσία, τη Σρι Λάνκα και το Βιετνάμ, με πληθυσμό άνω των κατοίκων, ενώ οι κοινότητες των Συρίων, των Ινδών, των Ουκρανών και των Γεωργιανών καταγράφουν πληθυσμό άνω των κατοίκων. Οι πλειονότητα των υπηκόων από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κύπρο κατάγονται από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ρουμανία και την Βουλγαρία, με πληθυσμούς που κυμαίνονται από κατοίκους (Πίνακας 6 στο Παράρτημα). 17

18 Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την σύνθεση των ξένων υπηκόων που ζουν στην Κύπρο κατά ηλικία. Γράφημα 9: Δομή Ξένων Υπηκόων κατά Ηλικία Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

19 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: Ηλικιακή κατανομή των κυριότερων μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Κύπρο Ηλικιακές Ομάδες Υπήκοοι Τρίτων Χωρών Σύνολο ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΡΩΣΙΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΒΙΕΤΝΑΜ ΣΥΡΙΑ ΙΝΔΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΙΡΑΚ ΚΙΝΑ (ΣΥΜΠ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ) ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

20 Γράφημα 10: Αποτύπωση της ηλικιακής δομής των κυριοτέρων μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Κύπρο Τα Γραφήματα αποτυπώνουν την ηλικιακή δομή των κυριότερων μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Κύπρο ανά χώρα καταγωγής κατά φθίνουσα σειρά μεγέθους της κοινότητας. 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Από τα παραπάνω γραφήματα δυνάμεθα να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα: Οι μετανάστες καταγόμενοι από τις χώρες Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα, Βιετνάμ, Μπαγκλαντές, Ινδία και Πακιστάν έχουν υψηλά ποσοστά στις ηλικιακές ομάδες Για τις ίδιες χώρες οι ηλικιακές κατηγορίες 0-19 καταγράφουν ελάχιστα έως μηδαμινά ποσοστά. Οι μετανάστες καταγόμενοι από τις χώρες Ρωσία, Συρία, Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία, Ιράκ, Ιράν, Παλαιστίνη και ΗΠΑ έχουν ισορροπημένα ποσοστά σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές κατηγορίες. Οι μετανάστες από την Παλαιστίνη και το Ιράκ έχουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά στις ηλικίες από 0-19 ετών. Βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση της δομής των πληθυσμών των ΥΤΧ από άποψη ηλικίας και φύλου είναι το καθεστώς εισόδου και παραμονής στην χώρα, το οποίο βασίζεται ως επί το πλείστον στις εξής κατηγορίες: Προσωρινή βίζα με άδεια εργασίας σε εργάτες (γενικές κατηγορίες απασχόλησης) Οικιακοί εργαζόμενοι 26

27 Ανεγνωρισμένοι πρόσφυγες, δικαιούχοι συμπληρωματικής προστασίας, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος Μετανάστες (που δεν εμπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες) Επί μακρόν διαμένοντες Οικογενειακή επανένωση Αλλοδαπό προσωπικό για εταιρίες Ξένων Συμφερόντων Επισκέπτες και Φοιτητές, Οι μετανάστες που έχουν εισέλθει στην Κύπρο με τις δύο πρώτες κατηγορίες εισόδου ανήκουν κυρίως στις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού μεταναστών ΥΤΧ ετών. Οι υπόλοιπες κατηγορίες συγκροτούνται και από εξαρτώμενα ή άλλα μέλη της οικογένειας και για αυτό παρουσιάζουν ισόρροπη συμμετοχή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. 2.2 Τόπος διαμονής κατά φύλο, επαρχία και εθνικότητα Σύνολο ΥΤΧ Σύνολο Άντρες Γυναίκες Η συγκεντρωτική κατανομή του πληθυσμού ΥΤΧ ανά φύλο και επαρχία δίδεται στον παρακάτω πίνακα ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: Καταγραφή ΥΤΧ ανά φύλο και Επαρχία 35,87% 64,13% Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες ,67% 64,33% 23,91% 76,09% 36,98% 63,02% 35,37% 64,63% 39,97% 60,03% Ο πληθυσμός γυναικών ΥΤΧ είναι συντριπτικά υπέρτερος αυτού των ανδρών ανά το Παγκύπριο 63,13% έναντι του 35,87% των ανδρών. Η κατανομή των πληθυσμών ανά φύλο βρίσκεται κοντά του εθνικού μέσου στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακα και 27

28 Λεμεσού, ενώ το ποσοστό των γυναικών στην περιοχή της Ελεύθερης Αμμοχώστου εκτοξεύεται στο 76,09%. Στην επαρχία Πάφου ο πληθυσμός των γυναικών ΥΤΧ είναι χαμηλότερος του εθνικού μέσου όρου φθάνοντας στο 60,03%. Οι παρακάτω πίνακες και γραφήματα (28-32) αποτυπώνουν την διασπορά των ΥΤΧ ανά φύλο και εθνικότητα στις 5 επαρχίες της Δημοκρατίας. Η αναφορά γίνεται στις 17 πολυπληθέστερες ομάδες σε ότι αφορά την χώρα καταγωγής. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ: Διασπορά ΥΤΧ ανά φύλο επαρχία και εθνικότητα ΕΠΑΡΧΙΑ (αριθμός) Σύνολο Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος ΦΥΛΟ Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Υπήκοοι Άλλων Χωρών ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΡΩΣΙΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΒΙΕΤΝΑΜ ΣΥΡΙΑ ΙΝΔΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΙΡΑΚ ΚΙΝΑ ΗΠA

29 29

30 30

31 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ: Διαφοροποιήσεις κατανομής πληθυσμών ΥΤΧ στις επαρχίες ως προς τον εθνικό μέσο όρο ανά εθνικότητα Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Ποσοστό κατανομής πληθυσμού τρίτων χωρών 34,50% 5,30% 16,10% 26,90% 17,20% ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 53,00% 3,00% 12,00% 27,00% 5,00% απόκλιση 18,50% -2,30% -4,10% 0,10% -12,20% ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 50,00% 4,00% 15,00% 24,00% 7,00% απόκλιση 15,50% -1,30% -1,10% -2,90% -10,20% ΒΙΕΤΝΑΜ 35,00% 6,00% 14,00% 36,00% 9,00% απόκλιση 0,50% 0,70% -2,10% 9,10% -8,20% ΣΥΡΙΑ 36,00% 1,00% 6,00% 34,00% 23,00% απόκλιση 1,50% -4,30% -10,10% 7,10% 5,80% ΑΙΓΥΠΤΟΣ 47,00% 5,00% 17,00% 25,00% 6,00% απόκλιση 12,50% -0,30% 0,90% -1,90% -11,20% ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 9,00% 5,00% 65,00% 15,00% 6,00% απόκλιση -25,50% 2,00% 48,90% -11,90% -11,20% ΠΑΚΙΣΤΑΝ 70,00% 2,00% 10,00% 11,00% 7,00% απόκλιση 35,50% -3,30% -6,10% -15,90% -10,20% ΙΡΑΝ 23,00% 0,00% 20,00% 50,00% 6,00% απόκλιση -11,50% -5,30% 3,90% 23,10% -11,20% ΚΙΝΑ 69,00% 1,00% 13,00% 13,00% 4,00% απόκλιση 34,50% -4,30% -3,10% -13,90% -13,20% ΙΡΑΚ 12,00% 3,00% 56,00% 21,00% 8,00% απόκλιση -22,50% -2,30% 39,90% -5,90% -9,20% ΥΤΧ από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ΡΩΣΙΑ 20,00% 2,00% 10,00% 51,00% 17,00% απόκλιση -14,50% -3,30% -2,00% 24,10% -0,20% ΟΥΚΡΑΝΙΑ 26,00% 3,00% 15,00% 35,00% 21,00% απόκλιση -8,50% -2,30% -1,10% 8,10% 3,80% ΓΕΩΡΓΙΑ 36,00% 1,00% 9,00% 25,00% 29,00% απόκλιση 1,50% -4,30% -7,10% -1,90% 11,80% ΜΟΛΔΑΒΙΑ 29,00% 7,00% 29,00% 29,00% 6,00% απόκλιση -5,50% 1,70% 12,90% 2,10% -11,20% Σημαντικό ποσοστό αρνητικής απόκλισης του μέσου όρου κατανομής πληθυσμού ΥΤΧ ανά Επαρχία Σημαντικό ποσοστό υπέρβασης του μέσου όρου κατανομής πληθυσμού ΥΤΧ ανά Επαρχία 31

32 Από τον παραπάνω πίνακα εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: Στην πλειοψηφία τους οι πληθυσμοί των Παλαιστινίων και Ιρακινών κατοικεί στην επαρχία Λάρνακας σε ποσοστό 65% και 56% αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των Ρώσων και Ιρακινών υπηκόων που βρίσκονται στην Κύπρο κατοικεί στην επαρχία Λεμεσού ποσοστό 51% και 50% αντίστοιχα. Ποσοστό 70% των Πακιστανών υπηκόων που βρίσκονται στην Κύπρο κατοικεί στην επαρχία Λευκωσίας. Ποσοστό 47% των Αιγύπτιων υπηκόων κατοικεί στην επαρχία Λευκωσίας Η πλειοψηφία των ΥΤΧ με καταγωγή την Κίνα, τις Φιλιππίνες και τη Σρι Λάνκα κατοικεί στην Λευκωσία με ποσοστά 69%, 53% και 50% αντίστοιχα. Οι υπερβάσεις του μέσου όρου κατανομής του πληθυσμού ΥΤΧ ανά επαρχία σε ότι αφορά υπηκόους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες καταγράφονται στις Επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας. Αντίθετα, για τις ίδιες ομάδες πληθυσμού ο μέσος όρος κατανομής του πληθυσμού παρουσιάζει αρνητική απόκλιση στις περισσότερες των περιπτώσεων για τις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου. 2.3 Αποτύπωση συγκέντρωσης πληθυσμών ΥΤΧ σε δήμους και ενορίες Ο μεγαλύτερος αριθμός ΥΤΧ που διαμένει στην Κύπρο κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα (μετανάστες, πρόσφυγες, φοιτητές, εργαζόμενοι ξένων εταιριών κλπ) κατοικεί σε αστικές περιοχές και ιδιαίτερα στους μεγάλους πληθυσμιακά δήμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μερικές από τις γειτονιές των δήμων (ενορίες) παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά διαμονής των μεταναστών. 32

33 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει επιλεγμένους δήμους και γειτονιές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού μεταναστών (αναφέρονται οι πληθυσμοί ΥΤΧ άνω των 200 κατοίκων ανά Δήμο ή ενορία). ΠΙΝΑΚΑΣ Η: Συγκέντρωση πληθυσμών ξένων υπηκόων ανά δήμο/ενορία και φύλο ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (αριθμός) Υπήκοοι Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπήκοοι άλλων χωρών ΦΥΛΟ Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Επαρχία Λευκωσίας Δήμος Λευκωσίας Άγιος Ανδρέας Τρυπιώτης Φανερωμένη Άγιος Σάββας Άγιος Αντώνιος Καϊμακλί Παναγία Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη Άγιοι Ομολογηταί Δήμος Αγίου Δομετίου Άγιος Παύλος Άγιος Γεώργιος Δήμος Έγκωμης Δήμος Στροβόλου Χρυσελεούσα Άγιος Δημήτριος Απόστολος Βαρνάβας & Άγιος Μακάριος Άγιος Βασίλειος Δήμος Αγλαντζιάς Δήμος Λακατάμειας Αγία Παρασκευή Αρχάγγελος - Ανθούπολη Άγιος Νικόλαος Δήμος Λατσιών

34 Άγιος Γεώργιος Γέρι Δήμος Ιδαλίου Παναγία Ευαγγελίστρια Τσέρι Επαρχία Αμμοχώστου Αγία Νάπα Παραλίμνι Δερύνεια Σωτήρα Αμμοχώστου Επαρχία Λάρνακας Δήμος Λάρνακας Σκάλα Χρυσοπολίτισσα Σωτήρως Άγιος Νικόλαος Δήμος Αραδίππου Άγιος Φανούριος Απόστολος Λουκάς Λιβάδια Bορόκληνη (Ορόκληνη) Πύλα Περιβόλια Λάρνακας Αθιένου Επαρχία Λεμεσού Δήμος Λεμεσού Καθολική Άγιος Ιωάννης Ομόνοια Απόστολος Ανδρέας Άγιος Γεώργιος Απόστολοι Πέτρος και Παύλος Κάψαλος Άγιος Νεκτάριος Αγία Ζώνη Αγία Τριάς Νεάπολη Άγιος Νικόλαος

35 Αγία Φύλαξις Άγιος Σπυρίδων Ζακάκι Δήμος Μέσα Γειτονιάς Κοντοβάθκια Χαλκούτσα Τίμιος Πρόδρομος Δήμος Αγίου Αθανασίου Άγιος Γεώργιος (Φραγκούδη) Άγιος Στυλιανός Άγιος Αθανάσιος Δήμος Γερμασόγειας Αγία Παρασκευή Ποταμός Γερμασόγειας Ύψωνας Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Απόστολος Βαρνάβας Μακάριος Γ' Μουτταγιάκα Άγιος Τύχων Παρεκκλησιά Πύργος Λεμεσού Επαρχία Πάφου Δήμος Πάφου Μούτταλος Άγιος Παύλος Άγιος Θεόδωρος Κάτω Πάφος Δήμος Γεροσκήπου Γεροσκήπου Χλώρακας Έμπα Τάλα Δήμος Πέγειας Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

36 Κεφάλαιο 3. Εργατικό Δυναμικό Ξένοι Υπήκοοι Ο πληθυσμός του εργατικού δυναμικού ξένων υπηκόων ανέρχεται σε άτομα εκ των οποίων άνδρες και γυναίκες, εκ των οποίων είναι ΥΤΧ. Εκ των ΥΤΧ είναι άνδρες και γυναίκες ποσοστό 26,79 % και 73,21% αντίστοιχα (Πίνακας 19 στο Παράρτημα) Γράφημα 33: Εργατικό δυναμικό ΥΤΧ Γράφημα 34: Ηλιακή κατανομή εργατικού δυναμικού ΥΤΧ 36

37 Από το παραπάνω γράφημα συμπεραίνεται ότι η πλειονότητα του εργατικού δυναμικού ΥΤΧ ανήκει στις ηλικιακές κατηγορίες και Οι άνδρες αποτελούν την πλειοψηφία έναντι των γυναικών στις ηλικιακές κατηγορίες και 25-34, οι γυναίκες στις κατηγορίες και 45-54, ενώ στις κατηγορίες και 65+ οι γυναίκες έχουν ελάχιστη έως μηδαμινή συμμετοχή (Πίνακας 20 στο Παράρτημα). Γράφημα 35: Απασχόληση ξένων υπηκόων Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού 2011 Από το παραπάνω Γράφημα φαίνεται ότι η ανεργία των ΥΤΧ ανέρχεται στο 5,8% και σε σχέση με την ανεργία 9,76% που καταγράφηκε το Δεκέμβριο στην Κύπρο είναι χαμηλότερη κατά περίπου 4%. Αντίθετα η ανεργία υπηκόων από χώρες της ΕΕ ανέρχεται σε 13,9% (Πίνακας 29 στο Παράρτημα). Χαρακτηριστικά απασχόλησης ΥΤΧ Η Υπηρεσία Αλλοδαπών του Τμήματος Εργασίας εξετάζει αιτήσεις εργοδοτών για την απασχόληση εργατικού δυναμικού αλλοδαπών ΥΤΧ σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας που περιλαμβάνουν την γεωργία, την κτηνοτροφία, την μεταποίηση, τις κατασκευές, το εμπόριο, τον τουρισμό τη διαχείριση ακινήτων, την υγεία και άλλες 4 EUROSTAT Dec

38 δραστηριότητες (Πίνακας 28 στο Παράρτημα). Εξ αυτών το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 64% ) απασχολείται στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Εργασίας, Υπηρεσία Αλλοδαπών Σε έρευνα που πραγματοποίησε το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) το 2010 σε δείγμα 1300 μεταναστριών στη συντριπτική πλειοψηφία (94%) δηλώνουν ότι εργάζονται, ενώ ποσοστό 6% δηλώνει ότι δεν εργάζεται. Ποσοστό 87% των εργαζομένων δηλώνουν πλήρη απασχόληση. Περαιτέρω στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι προερχόμενες από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης εργάζονται με πλήρη απασχόληση σε ποσοστά πέραν του 80%, σε σύγκριση με μόνο 68% των προερχομένων από Αφρική. Περαιτέρω στατιστική ανάλυση του συνόλου 6% των μη εργαζομένων, έδειξε ότι οι νεαρές κάτω των 18 ετών, στην πλειονότητά τους (60%) δεν εργάζονται. Το ίδιο ισχύει για το 13% των γυναικών ηλικίας ετών. Στην ερώτηση κατά πόσο έχουν περισσότερους από ένα εργοδότη, οι μετανάστριες του δείγματος στην πλειονότητά τους (70%) απαντούν αρνητικά. Περαιτέρω στατιστική 38

39 ανάλυση έδειξε ότι περισσότερους από ένα εργοδότη έχουν οι απόφοιτες τριτοβάθμιας σχολής, όσες έχουν μεταπτυχιακή μόρφωση (40%) και οι διαζευγμένες (40%), ενώ αναφορικά με το επάγγελμα που ασκούν στην Κύπρο, η πλειοψηφία είναι οικιακές εργαζόμενες (47%) ή πωλήτριες (13%). Ένα σύνολο 60 περίπου επαγγελμάτων έχει καταγραφεί από τις απαντήσεις 1296 μεταναστριών, σε σχετική ερώτηση για το επάγγελμα που ασκούν στην Κύπρο. Η πλειοψηφία των μεταναστριών του δείγματος (54%) δήλωσαν οικιακές εργαζόμενες, ενώ 14% πωλήτριες και 6% νοσοκόμες. Σε πολύ μικρότερα ποσοστά δηλώνουν μαγείρισσες, σερβιτόρες, κομμώτριες, λογίστριες, δασκάλες, αισθητικοί κ.ά. Αναφορικά με το τελευταίο επάγγελμα που ασκούσαν στην χώρα τους προ της άφιξής τους στην Κύπρο, το επάγγελμα της οικιακής εργαζόμενης παρουσιάζεται με το υψηλότερο ποσοστό (18%) και ακολουθούν τα επαγγέλματα της ιδιωτικής υπαλλήλου (16%), πωλήτριας (10%), νοσοκόμας και δασκάλας με ποσοστά 7% αντίστοιχα, ενώ 6% δηλώνουν μαθήτριες. Η μέση μηνιαία αμοιβή των μεταναστριών ανέρχεται σε 599 Ευρώ. Ειδικότερα, ποσοστό 51% των γυναικών που απάντησαν δηλώνει μηνιαίο μισθό ευρώ, 23% δηλώνει ευρώ και 15% δηλώνει ευρώ. Μηνιαίοι μισθοί που υπερβαίνουν τα 1100 ευρώ καταγράφονται σε συνολικό ποσοστό 9%. 39

40 40

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακες βάσης δεδομένων 41

42 42

43 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ (αριθμός) Σύνολο Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Σύνολο πληθυσμού Κύπρου Κύπριοι υπήκοοι: Ξένοι υπήκοοι: εκ των οποίων: Πολίτες ΕΕ Άλλοι Ευρωπαίοι Υπήκοοι άλλων χωρών Δε δηλώθηκε Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

44 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ (%) Σύνολο Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Σύνολο πληθυσμού Κύπρου 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Κύπριοι υπήκοοι: 79.4% 81.7% 80.6% 80.5% 80.2% 66.2% Ξένοι υπήκοοι: 20.6% 18.3% 19.4% 19.5% 19.8% 33.8% εκ των οποίων: Πολίτες ΕΕ 12.6% 10.1% 14.6% 12.2% 11.0% 26.1% Άλλοι Ευρωπαίοι 1.5% 0.9% 0.7% 1.1% 2.6% 2.4% Υπήκοοι άλλων χωρών 6.1% 6.8% 3.5% 6.1% 6.0% 5.1% Δε δηλώθηκε 0.3% 0.5% 0.6% 0.2% 0.2% 0.2% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

45 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΕΠΑΡΧΙΑ (ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ) ΕΠΑΡΧΙΑ (%) Σύνολο πληθυσμού Κύπρου Κύπριοι υπήκοοι Ξένοι υπήκοοι Σύνολο 100.0% 100.0% 100.0% Λευκωσία 38.9% 40.0% 34.5% Αμμόχωστος 5.5% 5.6% 5.2% Λάρνακα 17.0% 17.3% 16.1% Λεμεσός 28.0% 28.3% 26.9% Πάφος 10.5% 8.8% 17.2% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

46 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σύνολο Ξένων Υπηκόων ΔΟΜΗ ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (αριθμός) Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπήκοοι άλλων Ευρωπαϊκών χωρών Υπήκοοι άλλων χωρών Δε δηλώθηκε Σύνολο Δε δηλώθηκε Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

47 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Σύνολο Ξένων Υπηκόων ΔΟΜΗ ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (%) Υπήκοοι Υπήκοοι χωρών άλλων Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκών Ένωσης χωρών Υπήκοοι άλλων χωρών Δε δηλώθηκε Σύνολο 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% % 4.6% 5.2% 2.7% 5.4% % 4.2% 5.7% 2.2% 4.9% % 4.1% 5.7% 2.1% 5.5% % 4.1% 5.2% 2.2% 4.2% % 8.9% 6.4% 10.2% 4.6% % 11.9% 12.6% 18.9% 10.1% % 11.9% 15.3% 18.5% 19.1% % 10.1% 13.4% 15.5% 12.4% % 9.0% 9.2% 12.8% 9.6% % 6.8% 6.7% 7.5% 4.6% % 6.0% 5.4% 3.7% 4.7% % 4.9% 3.6% 1.6% 3.0% % 4.9% 2.5% 0.8% 3.0% % 4.1% 1.3% 0.5% 2.2% % 4.6% 1.6% 0.7% 3.6% Δε δηλώθηκε 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

48 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε Σύνολο Ξένων Υπηκόων Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΑΔΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

49 ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε ΣΟΥΗΔΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΔΑΝΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΜΑΛΤΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Υπήκοοι άλλων Ευρωπαϊκών χωρών ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ

50 ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ 143 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ΑΛΒΑΝΙΑ 151 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Υπήκοοι άλλων χωρών ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΒΙΕΤΝΑΜ ΣΥΡΙΑ ΙΝΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΙΡΑΚ ΚΙΝΑ (ΣΥΜΠ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ) ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑ

51 ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε ΝΕΠΑΛ ΝΙΓΗΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΝΑΔΑΣ 183 Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Άλλες χώρες Δε δηλώθηκε Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού 2011

52 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε Σύνολο Ξένων Υπηκόων 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0% Υπήκοοι χωρών (E.U) 61,4% 68,8% 69,4% 68,9% 69,5% 60,5% 52,2% 51,3% 51,7% 54,5% 59,8% 70,1% 79,0% 86,6% 89,9% 87,7% 7,7% ΕΛΛΑΔΑ 16,9% 25,2% 28,7% 29,8% 29,2% 13,8% 12,8% 14,1% 15,2% 15,0% 18,8% 21,1% 21,8% 14,4% 8,4% 11,0% 0,0% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 13,9% 6,8% 9,2% 11,5% 10,4% 3,7% 3,0% 3,5% 5,1% 7,9% 12,9% 21,3% 37,2% 60,8% 73,3% 69,4% 2,2% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 13,7% 16,1% 12,8% 10,8% 13,0% 24,8% 18,4% 16,8% 14,5% 13,8% 8,8% 8,2% 5,0% 2,1% 0,9% 0,8% 1,1% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 10,7% 11,7% 12,6% 11,7% 12,4% 11,9% 10,1% 10,4% 11,7% 13,3% 13,6% 13,1% 8,8% 4,2% 1,6% 0,9% 4,4%

53 ΠΟΛΩΝΙΑ 1,7% 2,9% 1,3% 1,3% 1,2% 1,5% 2,7% 2,3% 1,6% 1,1% 1,3% 1,5% 1,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,0% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 1,1% 1,3% 1,1% 1,0% 1,5% 1,6% 0,0% ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,8% 1,1% 0,8% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% ΛΕΤΟΝΙΑ 0,5% 1,0% 0,8% 0,4% 0,5% 0,8% 1,0% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0,4% 0,4% 0,6% 0,3% 0,2% 0,8% 0,8% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% ΓΑΛΛΙΑ 0,3% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,0% ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0,3% 0,4% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% ΣΟΥΗΔΙΑ 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,8% 0,4% 0,0% ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε

54 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,8% 1,1% 0,9% 0,0% ΙΤΑΛΙΑ 0,2% 0,4% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,0% ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,0% ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% ΕΣΘΟΝΙΑ 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% ΙΣΠΑΝΙΑ 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% ΠΟΡΤΟΓΑΛΛ ΙΑ 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΑΥΣΤΡΙΑ 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,0% ΒΕΛΓΙΟ 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0%

55 ΔΑΝΙΑ 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΜΑΛΤΑ 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥ ΡΓΟ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Υπήκοοι άλλων Ευρωπαϊκώ ν χωρών 7,5% 9,3% 11,1% 11,6% 10,6% 5,2% 6,6% 7,9% 8,2% 6,7% 7,1% 7,5% 7,1% 5,3% 3,3% 3,6% 0,0% ΡΩΣΙΑ 4,7% 7,0% 8,0% 7,5% 6,5% 3,2% 3,9% 4,6% 5,0% 4,4% 4,9% 5,5% 5,0% 3,8% 2,0% 2,6% 0,0% ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1,6% 1,2% 1,5% 2,4% 2,3% 1,3% 1,8% 2,2% 2,0% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 0,7% 0,4% 0,4% 0,0% ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δεv Δηλώθηκε ΣΕΡΒΙΑ 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,1% 0,0%

56 ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙ Α 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% ΤΟΥΡΚΙΑ 0,3% 0,4% 0,9% 0,8% 0,8% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,4% 0,0% ΕΛΒΕΤΙΑ 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ΑΛΒΑΝΙΑ 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Υπήκοοι άλλων χωρών 29,8% 19,9% 17,5% 17,1% 18,1% 33,5% 40,1% 38,7% 38,5% 37,3% 32,1% 21,0% 12,8% 6,8% 5,6% 6,9% 4,4% ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 5,4% 0,6% 0,4% 0,3% 0,8% 1,6% 4,7% 7,6% 9,9% 11,8% 10,3% 5,3% 2,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 4,2% 0,7% 0,2% 0,3% 0,4% 2,4% 4,1% 5,7% 6,8% 8,1% 7,9% 5,2% 1,6% 0,5% 0,2% 0,1% 0,0% ΒΙΕΤΝΑΜ 4,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 3,7% 6,8% 6,9% 8,0% 5,8% 3,1% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% ΣΥΡΙΑ 1,8% 3,3% 3,2% 2,2% 1,5% 2,0% 2,8% 2,6% 1,7% 1,2% 0,8% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%

57 ΙΝΔΙΑ 1,7% 0,9% 0,5% 0,2% 0,7% 4,7% 3,5% 2,2% 1,5% 1,0% 0,8% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% ΓΕΩΡΓΙΑ 1,2% 1,0% 1,1% 1,4% 1,4% 1,0% 0,9% 0,9% 1,2% 1,2% 1,7% 2,3% 2,1% 1,4% 0,6% 0,9% 0,0% ΜΠΑΓΚΛΑΝΤ ΕΣ 1,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8% 4,1% 3,1% 1,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1,0% 0,5% 0,7% 1,3% 1,5% 1,5% 1,8% 1,6% 1,3% 0,6% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1,0% 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 2,2% 2,0% 1,3% 0,8% 0,8% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙ ΑΚΗ ΑΡΧΗ 1,0% 3,2% 2,5% 2,4% 2,2% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 0,7% 0,3% 0,6% 0,7% 0,0% ΠΑΚΙΣΤΑΝ 0,9% 0,4% 0,1% 0,1% 0,3% 2,7% 2,6% 1,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δεv Δηλώθηκε ΙΡΑΝ 0,8% 0,9% 1,1% 1,5% 1,3% 0,6% 0,8% 0,7% 0,8% 1,1% 0,9% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 3,3%

58 ΙΡΑΚ 0,7% 1,9% 2,0% 1,9% 1,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,5% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% ΚΙΝΑ (ΣΥΜΠ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ) 0,6% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 0,5% 0,7% 1,1% 1,0% 0,7% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,5% 0,8% 0,8% 0,0% ΛΙΒΑΝΟΣ 0,4% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% 0,0% ΑΡΜΕΝΙΑ 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,2% 0,4% 0,6% 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% ΝΕΠΑΛ 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 1,1% 0,8% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΝΙΓΗΡΙΑ 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,5% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΙΟΡΔΑΝΙΑ 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,4% 0,0%

59 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΙΣΡΑΗΛ 0,1% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% ΚΑΝΑΔΑΣ 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Άλλες χώρες 1,9% 2,1% 1,9% 1,4% 1,4% 2,0% 2,2% 2,4% 1,8% 1,6% 1,5% 1,4% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,1% Δε δηλώθηκε 1,5% 2,0% 2,0% 2,3% 1,8% 0,8% 1,1% 2,0% 1,6% 1,4% 1,0% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,7% 87,9% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού 2011

60 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Φύλο (αριθμός) Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Πληθυσμού Κύπρου Σύνολο Ξένων Υπηκόων εκ των οποίων: Δε δηλώθηκε Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Κοινωνικό προφίλ

4.1 Κοινωνικό προφίλ 4.1 Κοινωνικό προφίλ 12 Διάγραμμα 2: Ηλικία 18 2% 18-25 17% 26-35 37% 36-45 28% 46-55 11% 56-65 66+ 1% 1% Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, το δείγμα καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες του ερωτηματολογίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Αύξηση 1,5% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 ΑΦΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 11 Δεκεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση το 2008 των αφίξεων μη-κατοίκων από το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2010 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Page 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre 1 Ιουνίου 2010 Έρευνα: Μετανάστριες: Οι γνωστές άγνωστες της κυπριακής κοινωνίας Συνοπτικά Αποτελέσµατα Έρευνας 1. Ταυτότητα Έρευνας - Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 405/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4816 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 1975 Αριθμός 405 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 159/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4872 Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 1039 Αριθμός 159 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015.

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. 2 «Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: Ε.Ε. Παρ. 1(1) 379 Ν. 123(I)/99 Αρ. 3358, 22.10.99 Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣτατιστικέςΚΟΤ. Δέκα Προκαταρκτικά Πορίσματα-Κλειδιά

ΣτατιστικέςΚΟΤ. Δέκα Προκαταρκτικά Πορίσματα-Κλειδιά ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣτατιστικέςΚΟΤ www.visitcyprus.biz Δέκα Προκαταρκτικά Πορίσματα-Κλειδιά 10. Η Λάρνακα ήταν η πόλη όπου διέμεναν οι πλείστοι αθλητές και συνοδοί στο δείγμα της έρευνας δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010 μάρμαρα εξαγωγές εισαγωγές Ιαν - Νοε 2010 marmaronet.com εξαγωγές/εισαγωγές μαρμάρων MARMAROnet 2010 Ιανουάριος - Νοέμβριος Εξαγωγές μαρμάρων + 7,8% Eισαγωγές - 16% Tα στοιχεία εξαγωγών εισαγωγών μαρμάρων

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2013 Δράση Β1[Αρ. 3] - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα