«Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» Ελένη Μαραγκού Νίκος Σταθόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» Ελένη Μαραγκού Νίκος Σταθόπουλος"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Κεφάλαιο 1 Δομή του πληθυσμού μεταναστών ανά Επαρχία Γενικά χαρακτηριστικά της απογραφής πληθυσμού Χώρες καταγωγής κυριότερων ομάδων πληθυσμού ΥΤΧ Η εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο...9 Κεφάλαιο 2 Δομή μεταναστών κατά ηλικία, εθνικότητα & τόπο διαμονής Ηλικιακή δομή και εθνικότητα του πληθυσμού ΥΤΧ Τόπος διαμονής κατά φύλο, επαρχία και εθνικότητα Αποτύπωση συγκέντρωσης πληθυσμών ΥΤΧ σε δήμους και ενορίες...32 Κεφάλαιο 3. Εργατικό Δυναμικό Ξένοι Υπήκοοι...36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...41 Πίνακες βάσης δεδομένων

2 Η Έκθεση «Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» εκπονήθηκε από την Ελένη Μαραγκού, Υπεύθυνη για την συλλογή, ποινικοποίηση και ανάλυση στοιχείων από δευτερογενή έρευνα, και τον Νίκο Σταθόπουλο, Υπεύθυνο της επιστημονικής επιμέλειας των κειμένων της έκθεσης. Η Ελένη Μαραγκού, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας ερευνών CYMAR MARKET RESEARCH LTD. είναι Οικονομολόγος, με ειδίκευση στο Βιομηχανικό Προγραμματισμό απόφοιτος του Ινστιτούτου Εθνικής Οικονομία Κιέβου και κατέχει τον τίτλο MSc. in Economics with specialization in Industrial Planning. Από το 1979 εργάζεται στον τομέα της έρευνας Αγοράς. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην οργάνωση ερευνών, την ανάλυση αποτελεσμάτων, καθώς και τη συγγραφή εκθέσεων αποτελεσμάτων και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Η κα. Μαραγκού είναι μέλος του ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research), έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων & Ερευνών Αγοράς Κύπρου ΣΕΔΕΑΚ ( ), είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων & Ερευνών Αγοράς Κύπρου (2001-), διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου - ΑΤΗΚ ( ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου - ΧΑΚ ( ) και είναι ενεργό μέλος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας (2005-). Ο Νίκος Σταθόπουλος είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Northeastern Illinois University, Σικάγο ΗΠΑ (Β.Α) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Πανεπιστήμιο Roosevelt, Σικάγο, ΗΠΑ. Είναι σύμβουλος ελληνικών και κυπριακών φορέων και εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκών Οργανισμών σε θέματα απασχόλησης, περιφερειακής ανάπτυξης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικής πρόνοιας και μετανάστευσης. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας Έκθεση αποτελεί το τελικό παραδοτέο της έρευνας με θέμα «Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Β1 «Προγράμματα ένταξης από Τοπικές Αρχές» που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Η έκθεση εκπονήθηκε από τις εταιρίες G&D Social Lab Ltd και CYMAR Market Research Ltd ως υπεργολάβο της πρώτης. Αντικείμενο της έρευνας είναι η καταγραφή των πληθυσμών των μεταναστών με αναλυτικά στοιχεία εθνικότητας, ηλικίας, φύλου, τόπου διαμονής και απασχόλησης ανά Δήμο τοπικές κοινότητες και επαρχία από δευτερογενής πηγές. Η παρούσα έκθεση αναμένεται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στους αιρετούς και τις συναφείς υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων που θα ενισχύουν την διαδικασία ένταξης των ΥΤΧ στις τοπικές κοινωνίες. Ειδικότερα, στα επιμέρους κεφάλαια της έκθεσης, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τη μετανάστευση, την χορήγηση άδειας διαμονής και τις επιστροφές, ούτως ώστε στη συνέχεια να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις και οι ερμηνείες των μεταναστευτικών τάσεων στην Κύπρο σε τοπικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης και στο διεθνές περιβάλλον. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως σε στοιχεία που αφορούν αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών. Σε κάποια από τα κεφάλαιά της γίνεται αναφορά και σε υπηκόους της Ε.Ε. Με βάση την διεθνή εμπειρία και πρακτική, η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και εφαρμογή παρεμβάσεων οι οποίες αποσκοπούν στην σταδιακή ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες υποδοχής, διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την μεγιστοποίηση του οφέλους της 3

4 μετανάστευσης. Παράλληλα, με την συστηματική υποστήριξη των μεταναστευτικών ομάδων στην διαδικασία κοινωνικής ένταξης ατονούν φαινόμενα που υποδαυλίζουν κινδύνους κοινωνικής περιχαράκωσης και εντάσεων και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή του πληθυσμού. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η ίση συμμετοχή στην ευημερία όλων των πληθυσμιακών ομάδων που διαμένουν νόμιμα στις χώρες υποδοχής. Πηγές της έρευνας αποτέλεσαν η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού), η Απογραφή 2011, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Intercollege Larnaca, το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ), και η EUROSTAT. Η παρούσα Έκθεση διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο Α παρουσιάζεται η δομή του πληθυσμού ανά επαρχία όπως καταγράφεται στους πίνακες 1-3 Στο Κεφάλαιο Β παρουσιάζεται η δομή ξένων Υπηκόων κατά ηλικία, φύλο χώρα υπηκοότητας και τόπο διαμονής όπως καταγράφονται με αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 4-17 Στο Κεφάλαιο Γ παρουσιάζεται το εργατικό δυναμικό και στοιχεία απασχόλησης ξένων υπηκόων ανά φύλο και ηλικία. Τέλος, η έκθεση περιλαμβάνει παράρτημα με αναλυτικούς πίνακες με στοιχεία που αντλήθηκαν από τις πηγές που αναφέρονται παραπάνω. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν στην διάθεση τους μια βάση δεδομένων για την επεξεργασία επιλεγμένων μεταβλητών για την εξαγωγή χρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών πληθυσμών στην Κύπρο. 4

5 Κεφάλαιο 1 Δομή του πληθυσμού μεταναστών ανά Επαρχία. 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά της απογραφής πληθυσμού 2011 Η απογραφή πληθυσμού του 2011 κατέγραψε τον συνολικό πληθυσμό της Κύπρου σε κατοίκους εκ των οποίων οι Κύπριοι υπήκοοι ανέρχονται σε άτομα ή 79% του συνολικού πληθυσμού και οι ξένοι υπήκοοι σε άτομα ή 20,6% του πληθυσμού. Εκ των ξένων υπηκόων οι πολίτες της ΕΕ ανέρχονται σε ή 12,6% του πληθυσμού και οι υπήκοοι τρίτων χωρών σε άτομα, ή 7,6% του πληθυσμού. Δεν δήλωσαν υπηκοότητα άτομα ή το 0,3% της καταγραφής (Πίνακες 1 και 2 στο Παράρτημα). Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την δομή του πληθυσμού ανά επαρχία Γράφημα 1: Δομή του πληθυσμού κυπρίων /ξένων υπηκόων ανά επαρχία Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

6 Η επαρχία Λευκωσίας συγκεντρώνει το 38,9% του γενικού πληθυσμού η Λεμεσός το 28% η Λάρνακα το 17%, η Πάφος το 10,5% και η Αμμόχωστος το 5,5%. Αντίστοιχα, η συγκέντρωση των ξένων υπηκόων παρουσιάζει την εξής κατανομή: Λευκωσία 34,5%, Λεμεσός 26,9% Πάφος 17,2% Λάρνακα 16,1% και Αμμόχωστος 5,2%. Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής: α) Η Επαρχία Λευκωσίας «φιλοξενεί» το μεγαλύτερο μέρος των ξένων υπηκόων με την Λεμεσό να ακλουθεί με σημαντική συμμετοχή και β) η Επαρχία Πάφου παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση ξένων υπηκόων σε σχέση με το πληθυσμιακό της μέγεθος δημιουργώντας αναντιστοιχία του ποσοστού ξένων υπηκόων με αυτό των κυπρίων υπηκόων, ενώ οι άλλες επαρχίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ισορροπία (Πίνακας 3 στο Παράρτημα). Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει το συγκριτικό προφίλ του πληθυσμού κύπριοι έναντι ξένοι υπήκοοι ανά επαρχία. Γράφημα 2: Συγκριτικό Προφίλ Πληθυσμού ανά επαρχία Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

7 Εξειδικεύοντας τα το προφίλ των ξέων υπηκόων μπορούμε να το κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες: α) Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, β) άλλοι Ευρωπαίοι και γ) Υπήκοοι άλλων χωρών. Εκ των ξένων υπηκόων που διαμένουν σε κάθε επαρχία, η επαρχία Πάφου συγκεντρώνει ποσοστό 77% υπηκόων από χώρες της ΕΕ, και η Αμμόχωστος 75% ενώ οι άλλες επαρχίες βρίσκονται πιο κοντά στο μέσο όρο του παγκύπριου ποσοστού. Αντίστοιχα, τα ποσοστά των υπηκόων άλλων χωρών για την Πάφο και την Αμμόχωστο υπολείπονται κατά περίπου 50% από τον μέσου όρου του συνόλου των ξένων υπηκόων. Η επαρχία Λευκωσίας φιλοξενεί το μεγαλύτερο ποσοστό υπηκόων άλλων χωρών 37,1% ενώ η Λάρνακα και η Λεμεσός παρουσιάζουν μεγαλύτερη ισορροπία ως προς το μέσο όρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επαρχία Λεμεσού παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόκλιση σε υπηκόους άλλων Ευρωπαϊκών χωρών με ποσοστό 13% έναντι του 7,5 του μέσου όρου που παρουσιάζεται στην Παγκύπρια καταγραφή. Το γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζει την σύνθεση του πληθυσμού ξένων υπηκόων ανά επαρχία. Γράφημα 3: Δομή Πληθυσμού Ξένοι Υπήκοοι ανά επαρχία Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

8 1.2 Χώρες καταγωγής κυριότερων ομάδων πληθυσμού ΥΤΧ Στους παρακάτω πίνακες συνοψίζονται οι χώρες καταγωγής των κυριότερων ομάδων (12 πολυπληθέστερων) που ζουν στην Κύπρο σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού το Αξιοσημείωτο είναι ότι το φύλο των πληθυσμών διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα καταγωγής. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός μεταναστών από τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ κυριαρχεί στις γυναίκες ενώ δεν έχει ουσιαστική συμμετοχή στον πληθυσμό των ανδρών. Το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος παρουσιάζουν σημαντικό αριθμό πληθυσμού μόνο στους άντρες. Μετανάστες από την Παλαιστινιακή Αρχή, τη Γεωργία, τη Ρωσία, την Ινδία, το Ιράν και σε μικρότερο βαθμό την Ουκρανία, τη Συρία και τη Σρι Λάνκα παρουσιάζουν εξισορροπημένο αριθμό αντρών και γυναικών στην σύνθεση του πληθυσμού τους στην Κύπρο. Πίνακας Α: Χώρες καταγωγής ΥΤΧ Χώρα καταγωγής Πληθυσμός ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 9413 ΡΩΣΙΑ 8164 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 7269 ΒΙΕΤΝΑΜ 7028 ΣΥΡΙΑ 3054 ΙΝΔΙΑ 2933 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2742 ΓΕΩΡΓΙΑ 2093 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 1854 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1816 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1732 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 1650 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1544 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

9 Πίνακας Α1: Γυναίκες ΥΤΧ Πίνακας Α2: Άνδρες ΥΤΧ Γυναίκες Άνδρες ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 9016 ΡΩΣΙΑ 2953 ΒΙΕΤΝΑΜ 6779 ΣΥΡΙΑ 2355 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 6118 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 1737 ΡΩΣΙΑ 5211 ΙΝΔΙΑ 1702 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2128 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1514 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1399 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1478 ΙΝΔΙΑ 1231 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 1151 ΓΕΩΡΓΙΑ 1118 ΓΕΩΡΓΙΑ 975 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 718 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 932 ΣΥΡΙΑ 699 ΙΡΑΝ 784 ΚΙΝΑ (ΣΥΜΠ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ) 677 ΙΡΑΚ 621 ΙΡΑΝ 543 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 614 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού Η εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο Η Κύπρος κατά τα τελευταία 30 χρόνια αποτέλεσε πόλο έλξης για μετανάστες από ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό αποδεικνύεται από την συνεχή καθαρή μετανάστευση (διαφορά μεταξύ μεταναστών προς Κύπρο και μεταναστών από Κύπρο) όπως καταγράφεται από την Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αξιοσημείωτη είναι η περίοδος πριν και μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, όπου κατεγράφησαν άνευ προηγουμένου υψηλές μεταναστευτικές ροές προς την Κύπρο με κορύφωση το 2004 όταν η καθαρή μετανάστευση ανήλθε στα άτομα ή 4,43% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Διαχρονικά, οι χώρες προέλευσης των μεταναστών προς την Κύπρο υπήρξαν η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία οι Φιλιππίνες, η Σρι Λάνκα και η Ρωσία. 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Μεταναστευτικές Ροές στην Κύπρο Σύνολο Σύνολο Καθαρή ΕΤΟΣ Αφίξεων αναχωρήσεων Μετανάστευση μεταναστών Ποσοστό καθαρής μετανάστευσης , , , , , , , ,5 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου Δημοσιευμένη έρευνα του Κέντρου Οικονομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου Μελέτη του Κέντρου Οικονομικής έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου 1 αναφέρει ότι οι οικονομικοί παράγοντες, και συγκεκριμένα η διαφορά εισοδήματος ανάμεσα σε χώρα προέλευσης και την Κύπρο και το επίπεδα εισοδήματος στη χώρα προέλευσης, 1 Gregoriou P., Z. Kontolemis and M. Matsi, Immigration in Cyprus: An analysis of the determinants Economic Policy Paper, No 11-09, Economics Research Centre, University of Cyprus, December

11 είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταναστευτική ροή προς την Κύπρο. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της μελέτης δεν δείχνουν σημαντική σχέση μεταξύ του επιπέδου ανεργίας της χώρας προέλευσης με τη μετανάστευση. Η μελέτη υποστηρίζει ότι εφόσον το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ Κύπρου και των χωρών προέλευσης μεταναστών θα συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελος της Κύπρου, ειδικά με τις πολύ φτωχές χώρες προέλευσης, οι ροές των μεταναστών από όλες αυτές τις περιοχές θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Αντίθετα,.όμως, οι μεταναστευτικές κινήσεις από τις πιο πλούσιες χώρες και ειδικά χώρες της ΕΕ όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά. Η μελέτη καταλήγει ότι η ύπαρξη δυνατών δεσμών δικτύου από αποθέματα μεταναστών στην Κύπρο θα καταστεί σημαντικός παράγοντας προκειμένου οι όποιες αλλαγές στην σύσταση των μεταναστευτικών ομάδων να επέλθουν σταδιακά. Σε έρευνα που πραγματοποίησε το Intercollege Larnaca 2 το 2010 διαφαίνονται οι πτωτικές τάσεις στην άφιξη μεταναστών στην Κύπρο ενώ αντίθετα αυξήθηκε σημαντικά ο ρυθμός αποχωρήσεων των μεταναστών ιδιαίτερα από Υπηκόους Τρίτων Χωρών. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο αφίχθηκαν συνολικά μετανάστες, εκ των οποίων (45%) ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών και (55%) Ευρωπαίοι υπήκοοι. Τα γραφήματα που ακλουθούν παρουσιάζουν την εξέλιξη των ροών των μεταναστών. 2 Δράση: Σχεδιασμός και οργάνωση Εκδηλώσεων Διαπολιτισμικής ανταλλαγής και Αμοιβαίας Αλληλεπίδρασης «Καλώς ορίσατε στην Κύπρο» Ένα πολυπολιτισμικό νησί. Intercollege Λάρνακα EMS Economic Management Ltd Η Δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία 11

12 Σε ότι αφορά τον επαναπατρισμό των μεταναστών ή την μετάβαση τους σε άλλες χώρες παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό αναχωρήσεων Υπηκόων Τρίτων Χωρών, ενώ η αναχωρήσεις υπηκόων χωρών μελών της ΕΕ δεν παρουσίασε ουσιαστικές μεταβολές. Συγκεκριμένα στο διάστημα αποχώρησαν από την Κύπρο άτομα εκ των οποίων οι (79%) ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών και (21%) υπήκοοι της ΕΕ. 12

13 Τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Τμήματος Εργασίας παρουσιάζουν μικρή σταδιακή κάμψη της χορήγησης αδειών εισόδου ή ανανεώσεων μεταναστών κατά την τελευταία τριετία (Πίνακας 28 στο Παράρτημα). Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν άδειες που χορηγούνται απευθείας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Γράφημα 7: Αριθμός αδειών για μετανάστες υπηκόων τρίτων χωρών Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσία Αλλοδαπών Τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τα έτη , παρουσιάζουν μια καθοδική μεταβολή στις αιτήσεις για έκδοση αδειών εισόδου και προσωρινών αδειών παραμονής σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες ΥΤΧ που επιθυμούν να εισέλθουν ή να παραμείνουν στην Κύπρο. 13

14 Πίνακας Γ: Αιτήσεις ΥΤΧ προς το ΤΑΠΜ για τα έτη 2009 και 2010 Κατηγορία Αιτητών ΥΤΧ Επί μακρόν διαμένοντες Άδειες μετανάστευσης Οικογενειακή επανένωση Εργάτες (άδειες εισόδου) Εργάτες (άδειες παραμονής) Εταιρίες Ξένων Συμφερόντων 3125 Οικιακοί Εργαζόμενοι (αιτήσεις εισόδου) Οικ. Εργαζόμενοι (αιτήσεις εργασίας-προσωρινής παραμονής) Επισκέπτες Φοιτητές (αιτήσεις εισόδου) Φοιτητές (αιτήσεις προσωρινής παραμονής) Πηγή: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης 14

15 Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει την πτωτική τάση. Γράφημα 8. Μεταβολή αιτήσεων από ΥΤΧ προς το ΤΑΠΜ για τα έτη 2009, 2010 Στοιχεία της EUROSTAT 3 καταδεικνύουν ότι ο συνολικός αριθμός μη υπηκόων (που δεν είναι δηλαδή πολίτες της χώρας μόνιμης κατοικίας) που ζούσαν στο έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2010 ήταν 32,5 εκατομμύρια, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,5 % του πληθυσμού της ΕΕ-27 εκ των οποίων το ένα τρίτο (συνολικά 12,3 εκατομμύρια άτομα) του συνόλου των μη υπηκόων που ζούσαν στην EΕ-27 την 1η Ιανουαρίου 2010 ήταν πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Σε σχετικούς αριθμούς, το κράτος μέλος της EΕ με το υψηλότερο ποσοστό μη υπηκόων ήταν το 3 EUROSTAT δεδομένα Οκτωβρίου

16 Λουξεμβούργο, αφού στις αρχές του 2010 το ποσοστό έφθανε το 43,0 % του συνολικού πληθυσμού. Η συντριπτική πλειονότητα (86,3 %) των μη υπηκόων που ζουν στο Λουξεμβούργο είναι πολίτες άλλων κρατών μελών. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, ένα μεγάλο ποσοστό μη υπηκόων (από 10 % και πάνω του πληθυσμού μονίμων κατοίκων) παρατηρήθηκε, επίσης, στη Λετονία, στην Κύπρο, στην Εσθονία, στην Ισπανία και στην Αυστρία. Όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού 2011, οι ξένοι υπήκοοι στην Κύπρο αποτελούν το 20,6% του πληθυσμού, και οι ΥΤΧ το 7,6% του πληθυσμού. 16

17 Κεφάλαιο 2 Δομή μεταναστών κατά ηλικία, εθνικότητα & τόπο διαμονής 2.1 Ηλικιακή δομή και εθνικότητα του πληθυσμού ΥΤΧ Οι ηλιακές ομάδες και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο των ξένων υπηκόων (50,4%) που βρίσκονται στην Κύπρο. Για τις ίδιες ηλικιακές ομάδες το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο για την κατηγορία Υπηκόων Τρίτων Χωρών εξαιρουμένων των υπηκόων Ευρωπαϊκών χωρών εκτός της ΕΕ, φθάνοντας στο 65,6%, ενώ το ποσοστό των ηλικιακών ομάδων μέχρι 14 και διαμορφώνεται σε 19,4% και 28,2% αντίστοιχα. Συνεπώς, με βάση παραπάνω ηλικιακή διόρθωση συμπεραίνεται ότι η πλειονότητα των υπηκόων τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των υπηκόων ευρωπαϊκών χωρών εκτός της ΕΕ, βρίσκονται στην Κύπρο χωρίς εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας. Χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό των ηλικιών έως 14 για υπηκόους τρίτων χωρών (εκτός ευρωπαϊκών χωρών) το οποίο είναι μόλις 7%, ενώ στην αντίστοιχη κατηγορία των υπηκόων ευρωπαϊκών χωρών εκτός της ΕΕ το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο φθάνοντας σε 16,6% (Πίνακας 5 στο Παράρτημα). Οι πολυπληθέστερες κοινότητες μεταναστών Υπηκόων Τρίτων Χωρών κατάγονται από τις Φιλιππίνες, την Ρωσία, τη Σρι Λάνκα και το Βιετνάμ, με πληθυσμό άνω των κατοίκων, ενώ οι κοινότητες των Συρίων, των Ινδών, των Ουκρανών και των Γεωργιανών καταγράφουν πληθυσμό άνω των κατοίκων. Οι πλειονότητα των υπηκόων από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κύπρο κατάγονται από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ρουμανία και την Βουλγαρία, με πληθυσμούς που κυμαίνονται από κατοίκους (Πίνακας 6 στο Παράρτημα). 17

18 Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την σύνθεση των ξένων υπηκόων που ζουν στην Κύπρο κατά ηλικία. Γράφημα 9: Δομή Ξένων Υπηκόων κατά Ηλικία Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

19 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: Ηλικιακή κατανομή των κυριότερων μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Κύπρο Ηλικιακές Ομάδες Υπήκοοι Τρίτων Χωρών Σύνολο ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΡΩΣΙΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΒΙΕΤΝΑΜ ΣΥΡΙΑ ΙΝΔΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΙΡΑΚ ΚΙΝΑ (ΣΥΜΠ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ) ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

20 Γράφημα 10: Αποτύπωση της ηλικιακής δομής των κυριοτέρων μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Κύπρο Τα Γραφήματα αποτυπώνουν την ηλικιακή δομή των κυριότερων μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Κύπρο ανά χώρα καταγωγής κατά φθίνουσα σειρά μεγέθους της κοινότητας. 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Από τα παραπάνω γραφήματα δυνάμεθα να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα: Οι μετανάστες καταγόμενοι από τις χώρες Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα, Βιετνάμ, Μπαγκλαντές, Ινδία και Πακιστάν έχουν υψηλά ποσοστά στις ηλικιακές ομάδες Για τις ίδιες χώρες οι ηλικιακές κατηγορίες 0-19 καταγράφουν ελάχιστα έως μηδαμινά ποσοστά. Οι μετανάστες καταγόμενοι από τις χώρες Ρωσία, Συρία, Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία, Ιράκ, Ιράν, Παλαιστίνη και ΗΠΑ έχουν ισορροπημένα ποσοστά σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές κατηγορίες. Οι μετανάστες από την Παλαιστίνη και το Ιράκ έχουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά στις ηλικίες από 0-19 ετών. Βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση της δομής των πληθυσμών των ΥΤΧ από άποψη ηλικίας και φύλου είναι το καθεστώς εισόδου και παραμονής στην χώρα, το οποίο βασίζεται ως επί το πλείστον στις εξής κατηγορίες: Προσωρινή βίζα με άδεια εργασίας σε εργάτες (γενικές κατηγορίες απασχόλησης) Οικιακοί εργαζόμενοι 26

27 Ανεγνωρισμένοι πρόσφυγες, δικαιούχοι συμπληρωματικής προστασίας, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος Μετανάστες (που δεν εμπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες) Επί μακρόν διαμένοντες Οικογενειακή επανένωση Αλλοδαπό προσωπικό για εταιρίες Ξένων Συμφερόντων Επισκέπτες και Φοιτητές, Οι μετανάστες που έχουν εισέλθει στην Κύπρο με τις δύο πρώτες κατηγορίες εισόδου ανήκουν κυρίως στις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού μεταναστών ΥΤΧ ετών. Οι υπόλοιπες κατηγορίες συγκροτούνται και από εξαρτώμενα ή άλλα μέλη της οικογένειας και για αυτό παρουσιάζουν ισόρροπη συμμετοχή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. 2.2 Τόπος διαμονής κατά φύλο, επαρχία και εθνικότητα Σύνολο ΥΤΧ Σύνολο Άντρες Γυναίκες Η συγκεντρωτική κατανομή του πληθυσμού ΥΤΧ ανά φύλο και επαρχία δίδεται στον παρακάτω πίνακα ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: Καταγραφή ΥΤΧ ανά φύλο και Επαρχία 35,87% 64,13% Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες ,67% 64,33% 23,91% 76,09% 36,98% 63,02% 35,37% 64,63% 39,97% 60,03% Ο πληθυσμός γυναικών ΥΤΧ είναι συντριπτικά υπέρτερος αυτού των ανδρών ανά το Παγκύπριο 63,13% έναντι του 35,87% των ανδρών. Η κατανομή των πληθυσμών ανά φύλο βρίσκεται κοντά του εθνικού μέσου στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακα και 27

28 Λεμεσού, ενώ το ποσοστό των γυναικών στην περιοχή της Ελεύθερης Αμμοχώστου εκτοξεύεται στο 76,09%. Στην επαρχία Πάφου ο πληθυσμός των γυναικών ΥΤΧ είναι χαμηλότερος του εθνικού μέσου όρου φθάνοντας στο 60,03%. Οι παρακάτω πίνακες και γραφήματα (28-32) αποτυπώνουν την διασπορά των ΥΤΧ ανά φύλο και εθνικότητα στις 5 επαρχίες της Δημοκρατίας. Η αναφορά γίνεται στις 17 πολυπληθέστερες ομάδες σε ότι αφορά την χώρα καταγωγής. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ: Διασπορά ΥΤΧ ανά φύλο επαρχία και εθνικότητα ΕΠΑΡΧΙΑ (αριθμός) Σύνολο Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος ΦΥΛΟ Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Υπήκοοι Άλλων Χωρών ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΡΩΣΙΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΒΙΕΤΝΑΜ ΣΥΡΙΑ ΙΝΔΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΙΡΑΚ ΚΙΝΑ ΗΠA

29 29

30 30

31 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ: Διαφοροποιήσεις κατανομής πληθυσμών ΥΤΧ στις επαρχίες ως προς τον εθνικό μέσο όρο ανά εθνικότητα Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Ποσοστό κατανομής πληθυσμού τρίτων χωρών 34,50% 5,30% 16,10% 26,90% 17,20% ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 53,00% 3,00% 12,00% 27,00% 5,00% απόκλιση 18,50% -2,30% -4,10% 0,10% -12,20% ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 50,00% 4,00% 15,00% 24,00% 7,00% απόκλιση 15,50% -1,30% -1,10% -2,90% -10,20% ΒΙΕΤΝΑΜ 35,00% 6,00% 14,00% 36,00% 9,00% απόκλιση 0,50% 0,70% -2,10% 9,10% -8,20% ΣΥΡΙΑ 36,00% 1,00% 6,00% 34,00% 23,00% απόκλιση 1,50% -4,30% -10,10% 7,10% 5,80% ΑΙΓΥΠΤΟΣ 47,00% 5,00% 17,00% 25,00% 6,00% απόκλιση 12,50% -0,30% 0,90% -1,90% -11,20% ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 9,00% 5,00% 65,00% 15,00% 6,00% απόκλιση -25,50% 2,00% 48,90% -11,90% -11,20% ΠΑΚΙΣΤΑΝ 70,00% 2,00% 10,00% 11,00% 7,00% απόκλιση 35,50% -3,30% -6,10% -15,90% -10,20% ΙΡΑΝ 23,00% 0,00% 20,00% 50,00% 6,00% απόκλιση -11,50% -5,30% 3,90% 23,10% -11,20% ΚΙΝΑ 69,00% 1,00% 13,00% 13,00% 4,00% απόκλιση 34,50% -4,30% -3,10% -13,90% -13,20% ΙΡΑΚ 12,00% 3,00% 56,00% 21,00% 8,00% απόκλιση -22,50% -2,30% 39,90% -5,90% -9,20% ΥΤΧ από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ΡΩΣΙΑ 20,00% 2,00% 10,00% 51,00% 17,00% απόκλιση -14,50% -3,30% -2,00% 24,10% -0,20% ΟΥΚΡΑΝΙΑ 26,00% 3,00% 15,00% 35,00% 21,00% απόκλιση -8,50% -2,30% -1,10% 8,10% 3,80% ΓΕΩΡΓΙΑ 36,00% 1,00% 9,00% 25,00% 29,00% απόκλιση 1,50% -4,30% -7,10% -1,90% 11,80% ΜΟΛΔΑΒΙΑ 29,00% 7,00% 29,00% 29,00% 6,00% απόκλιση -5,50% 1,70% 12,90% 2,10% -11,20% Σημαντικό ποσοστό αρνητικής απόκλισης του μέσου όρου κατανομής πληθυσμού ΥΤΧ ανά Επαρχία Σημαντικό ποσοστό υπέρβασης του μέσου όρου κατανομής πληθυσμού ΥΤΧ ανά Επαρχία 31

32 Από τον παραπάνω πίνακα εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: Στην πλειοψηφία τους οι πληθυσμοί των Παλαιστινίων και Ιρακινών κατοικεί στην επαρχία Λάρνακας σε ποσοστό 65% και 56% αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των Ρώσων και Ιρακινών υπηκόων που βρίσκονται στην Κύπρο κατοικεί στην επαρχία Λεμεσού ποσοστό 51% και 50% αντίστοιχα. Ποσοστό 70% των Πακιστανών υπηκόων που βρίσκονται στην Κύπρο κατοικεί στην επαρχία Λευκωσίας. Ποσοστό 47% των Αιγύπτιων υπηκόων κατοικεί στην επαρχία Λευκωσίας Η πλειοψηφία των ΥΤΧ με καταγωγή την Κίνα, τις Φιλιππίνες και τη Σρι Λάνκα κατοικεί στην Λευκωσία με ποσοστά 69%, 53% και 50% αντίστοιχα. Οι υπερβάσεις του μέσου όρου κατανομής του πληθυσμού ΥΤΧ ανά επαρχία σε ότι αφορά υπηκόους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες καταγράφονται στις Επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας. Αντίθετα, για τις ίδιες ομάδες πληθυσμού ο μέσος όρος κατανομής του πληθυσμού παρουσιάζει αρνητική απόκλιση στις περισσότερες των περιπτώσεων για τις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου. 2.3 Αποτύπωση συγκέντρωσης πληθυσμών ΥΤΧ σε δήμους και ενορίες Ο μεγαλύτερος αριθμός ΥΤΧ που διαμένει στην Κύπρο κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα (μετανάστες, πρόσφυγες, φοιτητές, εργαζόμενοι ξένων εταιριών κλπ) κατοικεί σε αστικές περιοχές και ιδιαίτερα στους μεγάλους πληθυσμιακά δήμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μερικές από τις γειτονιές των δήμων (ενορίες) παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά διαμονής των μεταναστών. 32

33 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει επιλεγμένους δήμους και γειτονιές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού μεταναστών (αναφέρονται οι πληθυσμοί ΥΤΧ άνω των 200 κατοίκων ανά Δήμο ή ενορία). ΠΙΝΑΚΑΣ Η: Συγκέντρωση πληθυσμών ξένων υπηκόων ανά δήμο/ενορία και φύλο ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (αριθμός) Υπήκοοι Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπήκοοι άλλων χωρών ΦΥΛΟ Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Επαρχία Λευκωσίας Δήμος Λευκωσίας Άγιος Ανδρέας Τρυπιώτης Φανερωμένη Άγιος Σάββας Άγιος Αντώνιος Καϊμακλί Παναγία Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη Άγιοι Ομολογηταί Δήμος Αγίου Δομετίου Άγιος Παύλος Άγιος Γεώργιος Δήμος Έγκωμης Δήμος Στροβόλου Χρυσελεούσα Άγιος Δημήτριος Απόστολος Βαρνάβας & Άγιος Μακάριος Άγιος Βασίλειος Δήμος Αγλαντζιάς Δήμος Λακατάμειας Αγία Παρασκευή Αρχάγγελος - Ανθούπολη Άγιος Νικόλαος Δήμος Λατσιών

34 Άγιος Γεώργιος Γέρι Δήμος Ιδαλίου Παναγία Ευαγγελίστρια Τσέρι Επαρχία Αμμοχώστου Αγία Νάπα Παραλίμνι Δερύνεια Σωτήρα Αμμοχώστου Επαρχία Λάρνακας Δήμος Λάρνακας Σκάλα Χρυσοπολίτισσα Σωτήρως Άγιος Νικόλαος Δήμος Αραδίππου Άγιος Φανούριος Απόστολος Λουκάς Λιβάδια Bορόκληνη (Ορόκληνη) Πύλα Περιβόλια Λάρνακας Αθιένου Επαρχία Λεμεσού Δήμος Λεμεσού Καθολική Άγιος Ιωάννης Ομόνοια Απόστολος Ανδρέας Άγιος Γεώργιος Απόστολοι Πέτρος και Παύλος Κάψαλος Άγιος Νεκτάριος Αγία Ζώνη Αγία Τριάς Νεάπολη Άγιος Νικόλαος

35 Αγία Φύλαξις Άγιος Σπυρίδων Ζακάκι Δήμος Μέσα Γειτονιάς Κοντοβάθκια Χαλκούτσα Τίμιος Πρόδρομος Δήμος Αγίου Αθανασίου Άγιος Γεώργιος (Φραγκούδη) Άγιος Στυλιανός Άγιος Αθανάσιος Δήμος Γερμασόγειας Αγία Παρασκευή Ποταμός Γερμασόγειας Ύψωνας Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Απόστολος Βαρνάβας Μακάριος Γ' Μουτταγιάκα Άγιος Τύχων Παρεκκλησιά Πύργος Λεμεσού Επαρχία Πάφου Δήμος Πάφου Μούτταλος Άγιος Παύλος Άγιος Θεόδωρος Κάτω Πάφος Δήμος Γεροσκήπου Γεροσκήπου Χλώρακας Έμπα Τάλα Δήμος Πέγειας Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

36 Κεφάλαιο 3. Εργατικό Δυναμικό Ξένοι Υπήκοοι Ο πληθυσμός του εργατικού δυναμικού ξένων υπηκόων ανέρχεται σε άτομα εκ των οποίων άνδρες και γυναίκες, εκ των οποίων είναι ΥΤΧ. Εκ των ΥΤΧ είναι άνδρες και γυναίκες ποσοστό 26,79 % και 73,21% αντίστοιχα (Πίνακας 19 στο Παράρτημα) Γράφημα 33: Εργατικό δυναμικό ΥΤΧ Γράφημα 34: Ηλιακή κατανομή εργατικού δυναμικού ΥΤΧ 36

37 Από το παραπάνω γράφημα συμπεραίνεται ότι η πλειονότητα του εργατικού δυναμικού ΥΤΧ ανήκει στις ηλικιακές κατηγορίες και Οι άνδρες αποτελούν την πλειοψηφία έναντι των γυναικών στις ηλικιακές κατηγορίες και 25-34, οι γυναίκες στις κατηγορίες και 45-54, ενώ στις κατηγορίες και 65+ οι γυναίκες έχουν ελάχιστη έως μηδαμινή συμμετοχή (Πίνακας 20 στο Παράρτημα). Γράφημα 35: Απασχόληση ξένων υπηκόων Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού 2011 Από το παραπάνω Γράφημα φαίνεται ότι η ανεργία των ΥΤΧ ανέρχεται στο 5,8% και σε σχέση με την ανεργία 9,76% που καταγράφηκε το Δεκέμβριο στην Κύπρο είναι χαμηλότερη κατά περίπου 4%. Αντίθετα η ανεργία υπηκόων από χώρες της ΕΕ ανέρχεται σε 13,9% (Πίνακας 29 στο Παράρτημα). Χαρακτηριστικά απασχόλησης ΥΤΧ Η Υπηρεσία Αλλοδαπών του Τμήματος Εργασίας εξετάζει αιτήσεις εργοδοτών για την απασχόληση εργατικού δυναμικού αλλοδαπών ΥΤΧ σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας που περιλαμβάνουν την γεωργία, την κτηνοτροφία, την μεταποίηση, τις κατασκευές, το εμπόριο, τον τουρισμό τη διαχείριση ακινήτων, την υγεία και άλλες 4 EUROSTAT Dec

38 δραστηριότητες (Πίνακας 28 στο Παράρτημα). Εξ αυτών το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 64% ) απασχολείται στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Εργασίας, Υπηρεσία Αλλοδαπών Σε έρευνα που πραγματοποίησε το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) το 2010 σε δείγμα 1300 μεταναστριών στη συντριπτική πλειοψηφία (94%) δηλώνουν ότι εργάζονται, ενώ ποσοστό 6% δηλώνει ότι δεν εργάζεται. Ποσοστό 87% των εργαζομένων δηλώνουν πλήρη απασχόληση. Περαιτέρω στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι προερχόμενες από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης εργάζονται με πλήρη απασχόληση σε ποσοστά πέραν του 80%, σε σύγκριση με μόνο 68% των προερχομένων από Αφρική. Περαιτέρω στατιστική ανάλυση του συνόλου 6% των μη εργαζομένων, έδειξε ότι οι νεαρές κάτω των 18 ετών, στην πλειονότητά τους (60%) δεν εργάζονται. Το ίδιο ισχύει για το 13% των γυναικών ηλικίας ετών. Στην ερώτηση κατά πόσο έχουν περισσότερους από ένα εργοδότη, οι μετανάστριες του δείγματος στην πλειονότητά τους (70%) απαντούν αρνητικά. Περαιτέρω στατιστική 38

39 ανάλυση έδειξε ότι περισσότερους από ένα εργοδότη έχουν οι απόφοιτες τριτοβάθμιας σχολής, όσες έχουν μεταπτυχιακή μόρφωση (40%) και οι διαζευγμένες (40%), ενώ αναφορικά με το επάγγελμα που ασκούν στην Κύπρο, η πλειοψηφία είναι οικιακές εργαζόμενες (47%) ή πωλήτριες (13%). Ένα σύνολο 60 περίπου επαγγελμάτων έχει καταγραφεί από τις απαντήσεις 1296 μεταναστριών, σε σχετική ερώτηση για το επάγγελμα που ασκούν στην Κύπρο. Η πλειοψηφία των μεταναστριών του δείγματος (54%) δήλωσαν οικιακές εργαζόμενες, ενώ 14% πωλήτριες και 6% νοσοκόμες. Σε πολύ μικρότερα ποσοστά δηλώνουν μαγείρισσες, σερβιτόρες, κομμώτριες, λογίστριες, δασκάλες, αισθητικοί κ.ά. Αναφορικά με το τελευταίο επάγγελμα που ασκούσαν στην χώρα τους προ της άφιξής τους στην Κύπρο, το επάγγελμα της οικιακής εργαζόμενης παρουσιάζεται με το υψηλότερο ποσοστό (18%) και ακολουθούν τα επαγγέλματα της ιδιωτικής υπαλλήλου (16%), πωλήτριας (10%), νοσοκόμας και δασκάλας με ποσοστά 7% αντίστοιχα, ενώ 6% δηλώνουν μαθήτριες. Η μέση μηνιαία αμοιβή των μεταναστριών ανέρχεται σε 599 Ευρώ. Ειδικότερα, ποσοστό 51% των γυναικών που απάντησαν δηλώνει μηνιαίο μισθό ευρώ, 23% δηλώνει ευρώ και 15% δηλώνει ευρώ. Μηνιαίοι μισθοί που υπερβαίνουν τα 1100 ευρώ καταγράφονται σε συνολικό ποσοστό 9%. 39

40 40

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακες βάσης δεδομένων 41

42 42

43 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ (αριθμός) Σύνολο Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Σύνολο πληθυσμού Κύπρου Κύπριοι υπήκοοι: Ξένοι υπήκοοι: εκ των οποίων: Πολίτες ΕΕ Άλλοι Ευρωπαίοι Υπήκοοι άλλων χωρών Δε δηλώθηκε Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

44 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ (%) Σύνολο Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Σύνολο πληθυσμού Κύπρου 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Κύπριοι υπήκοοι: 79.4% 81.7% 80.6% 80.5% 80.2% 66.2% Ξένοι υπήκοοι: 20.6% 18.3% 19.4% 19.5% 19.8% 33.8% εκ των οποίων: Πολίτες ΕΕ 12.6% 10.1% 14.6% 12.2% 11.0% 26.1% Άλλοι Ευρωπαίοι 1.5% 0.9% 0.7% 1.1% 2.6% 2.4% Υπήκοοι άλλων χωρών 6.1% 6.8% 3.5% 6.1% 6.0% 5.1% Δε δηλώθηκε 0.3% 0.5% 0.6% 0.2% 0.2% 0.2% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

45 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΕΠΑΡΧΙΑ (ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ) ΕΠΑΡΧΙΑ (%) Σύνολο πληθυσμού Κύπρου Κύπριοι υπήκοοι Ξένοι υπήκοοι Σύνολο 100.0% 100.0% 100.0% Λευκωσία 38.9% 40.0% 34.5% Αμμόχωστος 5.5% 5.6% 5.2% Λάρνακα 17.0% 17.3% 16.1% Λεμεσός 28.0% 28.3% 26.9% Πάφος 10.5% 8.8% 17.2% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

46 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σύνολο Ξένων Υπηκόων ΔΟΜΗ ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (αριθμός) Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπήκοοι άλλων Ευρωπαϊκών χωρών Υπήκοοι άλλων χωρών Δε δηλώθηκε Σύνολο Δε δηλώθηκε Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

47 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Σύνολο Ξένων Υπηκόων ΔΟΜΗ ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (%) Υπήκοοι Υπήκοοι χωρών άλλων Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκών Ένωσης χωρών Υπήκοοι άλλων χωρών Δε δηλώθηκε Σύνολο 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% % 4.6% 5.2% 2.7% 5.4% % 4.2% 5.7% 2.2% 4.9% % 4.1% 5.7% 2.1% 5.5% % 4.1% 5.2% 2.2% 4.2% % 8.9% 6.4% 10.2% 4.6% % 11.9% 12.6% 18.9% 10.1% % 11.9% 15.3% 18.5% 19.1% % 10.1% 13.4% 15.5% 12.4% % 9.0% 9.2% 12.8% 9.6% % 6.8% 6.7% 7.5% 4.6% % 6.0% 5.4% 3.7% 4.7% % 4.9% 3.6% 1.6% 3.0% % 4.9% 2.5% 0.8% 3.0% % 4.1% 1.3% 0.5% 2.2% % 4.6% 1.6% 0.7% 3.6% Δε δηλώθηκε 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

48 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε Σύνολο Ξένων Υπηκόων Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΑΔΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

49 ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε ΣΟΥΗΔΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΔΑΝΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΜΑΛΤΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Υπήκοοι άλλων Ευρωπαϊκών χωρών ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ

50 ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ 143 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ΑΛΒΑΝΙΑ 151 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Υπήκοοι άλλων χωρών ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΒΙΕΤΝΑΜ ΣΥΡΙΑ ΙΝΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΙΡΑΚ ΚΙΝΑ (ΣΥΜΠ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ) ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑ

51 ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε ΝΕΠΑΛ ΝΙΓΗΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΝΑΔΑΣ 183 Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Άλλες χώρες Δε δηλώθηκε Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού 2011

52 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε Σύνολο Ξένων Υπηκόων 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0% Υπήκοοι χωρών (E.U) 61,4% 68,8% 69,4% 68,9% 69,5% 60,5% 52,2% 51,3% 51,7% 54,5% 59,8% 70,1% 79,0% 86,6% 89,9% 87,7% 7,7% ΕΛΛΑΔΑ 16,9% 25,2% 28,7% 29,8% 29,2% 13,8% 12,8% 14,1% 15,2% 15,0% 18,8% 21,1% 21,8% 14,4% 8,4% 11,0% 0,0% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 13,9% 6,8% 9,2% 11,5% 10,4% 3,7% 3,0% 3,5% 5,1% 7,9% 12,9% 21,3% 37,2% 60,8% 73,3% 69,4% 2,2% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 13,7% 16,1% 12,8% 10,8% 13,0% 24,8% 18,4% 16,8% 14,5% 13,8% 8,8% 8,2% 5,0% 2,1% 0,9% 0,8% 1,1% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 10,7% 11,7% 12,6% 11,7% 12,4% 11,9% 10,1% 10,4% 11,7% 13,3% 13,6% 13,1% 8,8% 4,2% 1,6% 0,9% 4,4%

53 ΠΟΛΩΝΙΑ 1,7% 2,9% 1,3% 1,3% 1,2% 1,5% 2,7% 2,3% 1,6% 1,1% 1,3% 1,5% 1,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,0% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 1,1% 1,3% 1,1% 1,0% 1,5% 1,6% 0,0% ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,8% 1,1% 0,8% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% ΛΕΤΟΝΙΑ 0,5% 1,0% 0,8% 0,4% 0,5% 0,8% 1,0% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0,4% 0,4% 0,6% 0,3% 0,2% 0,8% 0,8% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% ΓΑΛΛΙΑ 0,3% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,0% ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0,3% 0,4% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% ΣΟΥΗΔΙΑ 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,8% 0,4% 0,0% ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε

54 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,8% 1,1% 0,9% 0,0% ΙΤΑΛΙΑ 0,2% 0,4% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,0% ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,0% ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% ΕΣΘΟΝΙΑ 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% ΙΣΠΑΝΙΑ 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% ΠΟΡΤΟΓΑΛΛ ΙΑ 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΑΥΣΤΡΙΑ 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,0% ΒΕΛΓΙΟ 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0%

55 ΔΑΝΙΑ 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΜΑΛΤΑ 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥ ΡΓΟ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Υπήκοοι άλλων Ευρωπαϊκώ ν χωρών 7,5% 9,3% 11,1% 11,6% 10,6% 5,2% 6,6% 7,9% 8,2% 6,7% 7,1% 7,5% 7,1% 5,3% 3,3% 3,6% 0,0% ΡΩΣΙΑ 4,7% 7,0% 8,0% 7,5% 6,5% 3,2% 3,9% 4,6% 5,0% 4,4% 4,9% 5,5% 5,0% 3,8% 2,0% 2,6% 0,0% ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1,6% 1,2% 1,5% 2,4% 2,3% 1,3% 1,8% 2,2% 2,0% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 0,7% 0,4% 0,4% 0,0% ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δεv Δηλώθηκε ΣΕΡΒΙΑ 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,1% 0,0%

56 ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙ Α 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% ΤΟΥΡΚΙΑ 0,3% 0,4% 0,9% 0,8% 0,8% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,4% 0,0% ΕΛΒΕΤΙΑ 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ΑΛΒΑΝΙΑ 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Υπήκοοι άλλων χωρών 29,8% 19,9% 17,5% 17,1% 18,1% 33,5% 40,1% 38,7% 38,5% 37,3% 32,1% 21,0% 12,8% 6,8% 5,6% 6,9% 4,4% ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 5,4% 0,6% 0,4% 0,3% 0,8% 1,6% 4,7% 7,6% 9,9% 11,8% 10,3% 5,3% 2,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 4,2% 0,7% 0,2% 0,3% 0,4% 2,4% 4,1% 5,7% 6,8% 8,1% 7,9% 5,2% 1,6% 0,5% 0,2% 0,1% 0,0% ΒΙΕΤΝΑΜ 4,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 3,7% 6,8% 6,9% 8,0% 5,8% 3,1% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% ΣΥΡΙΑ 1,8% 3,3% 3,2% 2,2% 1,5% 2,0% 2,8% 2,6% 1,7% 1,2% 0,8% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%

57 ΙΝΔΙΑ 1,7% 0,9% 0,5% 0,2% 0,7% 4,7% 3,5% 2,2% 1,5% 1,0% 0,8% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% ΓΕΩΡΓΙΑ 1,2% 1,0% 1,1% 1,4% 1,4% 1,0% 0,9% 0,9% 1,2% 1,2% 1,7% 2,3% 2,1% 1,4% 0,6% 0,9% 0,0% ΜΠΑΓΚΛΑΝΤ ΕΣ 1,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8% 4,1% 3,1% 1,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1,0% 0,5% 0,7% 1,3% 1,5% 1,5% 1,8% 1,6% 1,3% 0,6% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1,0% 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 2,2% 2,0% 1,3% 0,8% 0,8% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙ ΑΚΗ ΑΡΧΗ 1,0% 3,2% 2,5% 2,4% 2,2% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 0,7% 0,3% 0,6% 0,7% 0,0% ΠΑΚΙΣΤΑΝ 0,9% 0,4% 0,1% 0,1% 0,3% 2,7% 2,6% 1,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δεv Δηλώθηκε ΙΡΑΝ 0,8% 0,9% 1,1% 1,5% 1,3% 0,6% 0,8% 0,7% 0,8% 1,1% 0,9% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 3,3%

58 ΙΡΑΚ 0,7% 1,9% 2,0% 1,9% 1,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,5% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% ΚΙΝΑ (ΣΥΜΠ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ) 0,6% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 0,5% 0,7% 1,1% 1,0% 0,7% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,5% 0,8% 0,8% 0,0% ΛΙΒΑΝΟΣ 0,4% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% 0,0% ΑΡΜΕΝΙΑ 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,2% 0,4% 0,6% 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% ΝΕΠΑΛ 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 1,1% 0,8% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΝΙΓΗΡΙΑ 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,5% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΙΟΡΔΑΝΙΑ 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,4% 0,0%

59 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΙΣΡΑΗΛ 0,1% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% ΚΑΝΑΔΑΣ 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Άλλες χώρες 1,9% 2,1% 1,9% 1,4% 1,4% 2,0% 2,2% 2,4% 1,8% 1,6% 1,5% 1,4% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,1% Δε δηλώθηκε 1,5% 2,0% 2,0% 2,3% 1,8% 0,8% 1,1% 2,0% 1,6% 1,4% 1,0% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,7% 87,9% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού 2011

60 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Φύλο (αριθμός) Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Πληθυσμού Κύπρου Σύνολο Ξένων Υπηκόων εκ των οποίων: Δε δηλώθηκε Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ετήσια Έκθεση 2011

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ετήσια Έκθεση 2011 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2 2. Το διεθνές οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006 Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα Διονύσης Μπαλούρδος (1) (Σε συνεργασία με τους Δημήτρη Ντόντη (2) και Ναταλία Σπυροπούλου (3) ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραμματέας ΟΕΥ A

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραμματέας ΟΕΥ A Έκθεση 2013 Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο επί καταστάσεως κυπριακής οικονομίας και αναπτύξεως των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος - Κύπρου Συντάκτες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα Πτυχιακής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα Πτυχιακής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα Πτυχιακής Υγεία και Μετανάστες στον Ν. Καβάλας Υπεύθυνη καθηγήτρια Πολυχρονίδου Περσεφόνη ΚΟΥΛΛΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β

Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Έκθεση 2012 Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο επί καταστάσεως κυπριακής οικονοµίας και αναπτύξεως των οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων Ελλάδος - Κύπρου Συντάκτες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.1: «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.1: «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.1: «ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ - 2011 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ - 2011 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ - 2011 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ M.Sc. Φυσιοθεραπευτής-Physical Rehabilitation, Βελονιστής Dip. Acup. Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ιούλιος Παναγιώτης Μυλωνάς Επιβλέπων: Δρ. Αλίνα Χυζ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Αναλυτική µελέτη για τα διαθέσιµα στοιχεία και προτάσεις για τη συµµόρφωση µε τα standards της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μελέτη για λογαριασµό του Ι.Μ.Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ Αποτελε σματα / Αποτι μηση / Σχολιασμο ς ε ρευνας τουριστικού προφίλ και δαπανών αλλοδαπου επισκε πτη Τουριστική περίοδος: 2014 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 104, Μάρτιος 2004 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτικές μετανάσ τευσ ης σ τ ην Ε λ λάδα και τ ην Ευρωπαϊκ ή Ένωσ η Το νομικό καθεσ τώς παραμον ής και εργασίας των μετανασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπουσα: ρ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά και Κοινωνική Ένταξη των Αιτούντων Άσυλο στην Κύπρο

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά και Κοινωνική Ένταξη των Αιτούντων Άσυλο στην Κύπρο Έργο της Κ.Π. Equal «Κοινωνικά ικαιώµατα για τους Αιτούντες Άσυλο, Κοινωνικά ικαιώµατα για Όλους» Κοινωνικά Χαρακτηριστικά και Κοινωνική Ένταξη των Αιτούντων Άσυλο στην Κύπρο Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 9 Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΧΡΊΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΏΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των άτυπων μεταναστών και των αιτητών ασύλου

Πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των άτυπων μεταναστών και των αιτητών ασύλου C : 100 M : 60 J : 0 ΣΥΝΘΗΚΕς ΔΙΑΒΙΩΣΗς ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΤΗ ΜΑΛΤΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Καταρχάς,

Διαβάστε περισσότερα

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 ISBN - 9963-43 - 722-2

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα της έρευνας EU-SILC και των Ασφαλιστικών Ταµείων

Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα της έρευνας EU-SILC και των Ασφαλιστικών Ταµείων Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση δεδοµένα της έρευνας EU-SILC και των Ασφαλιστικών Ταµείων ρ Λ. Μαράτου-Αλιπράντη και ρ Ε. Γκαζόν, ΕΚΚΕ Περίληψη Από τη δεκαετία του 90, η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Αποτελε σματα / Αποτί μηση / Σχολίασμο ς ε ρευνας τουρίστίκου προφί λ αλλοδαπου επίσκε πτη - Τουριστική περίοδος: 2013 - Υπεύθυνοι της έρευνας: Δρ. Γ. Μπαουράκης, Δ/ντής Μ.Α.Ι.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση ιατρών προς την Ελλάδα

Μετανάστευση ιατρών προς την Ελλάδα Μετανάστευση ιατρών προς την Ελλάδα Μια πρώτη αποτύπωση του φαινομένου n Ε. Παϊζη 1, Ε. Ιωαννιδη-Καπολου 2, Δ. Αγραφιωτης 3 1 Προϊσταμένη Διοικητικού ΙΣ Αθηνών, Π.Ε. - Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: 210-51.56.820, Fax: 210-51.56.811 Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-31-9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Υγεία και μετανάστευση στη Θεσσαλονίκη Υπεύθυνη καθηγήτρια Περσεφόνη Πολυχρονίδου Σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική: Προβλήµατα και Κατευθύνσεις

Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική: Προβλήµατα και Κατευθύνσεις Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική: Προβλήµατα και Κατευθύνσεις 2 Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική: Προβλήµατα και Κατευθύνσεις Άννα Τριανταφυλλίδου ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015 2019 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ... 1 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ... 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ»

«Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ» Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την υγεία των µεταναστών στην Ελλάδα

Έκθεση για την υγεία των µεταναστών στην Ελλάδα MIGHEALTHNET: Information network on good practice in health care for migrants and minorities ίκτυο πληροφόρησης για καλές πρακτικές που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε µετανάστες και µειονότητες

Διαβάστε περισσότερα