«Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» Ελένη Μαραγκού Νίκος Σταθόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» Ελένη Μαραγκού Νίκος Σταθόπουλος"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Κεφάλαιο 1 Δομή του πληθυσμού μεταναστών ανά Επαρχία Γενικά χαρακτηριστικά της απογραφής πληθυσμού Χώρες καταγωγής κυριότερων ομάδων πληθυσμού ΥΤΧ Η εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο...9 Κεφάλαιο 2 Δομή μεταναστών κατά ηλικία, εθνικότητα & τόπο διαμονής Ηλικιακή δομή και εθνικότητα του πληθυσμού ΥΤΧ Τόπος διαμονής κατά φύλο, επαρχία και εθνικότητα Αποτύπωση συγκέντρωσης πληθυσμών ΥΤΧ σε δήμους και ενορίες...32 Κεφάλαιο 3. Εργατικό Δυναμικό Ξένοι Υπήκοοι...36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...41 Πίνακες βάσης δεδομένων

2 Η Έκθεση «Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» εκπονήθηκε από την Ελένη Μαραγκού, Υπεύθυνη για την συλλογή, ποινικοποίηση και ανάλυση στοιχείων από δευτερογενή έρευνα, και τον Νίκο Σταθόπουλο, Υπεύθυνο της επιστημονικής επιμέλειας των κειμένων της έκθεσης. Η Ελένη Μαραγκού, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας ερευνών CYMAR MARKET RESEARCH LTD. είναι Οικονομολόγος, με ειδίκευση στο Βιομηχανικό Προγραμματισμό απόφοιτος του Ινστιτούτου Εθνικής Οικονομία Κιέβου και κατέχει τον τίτλο MSc. in Economics with specialization in Industrial Planning. Από το 1979 εργάζεται στον τομέα της έρευνας Αγοράς. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην οργάνωση ερευνών, την ανάλυση αποτελεσμάτων, καθώς και τη συγγραφή εκθέσεων αποτελεσμάτων και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Η κα. Μαραγκού είναι μέλος του ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research), έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων & Ερευνών Αγοράς Κύπρου ΣΕΔΕΑΚ ( ), είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων & Ερευνών Αγοράς Κύπρου (2001-), διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου - ΑΤΗΚ ( ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου - ΧΑΚ ( ) και είναι ενεργό μέλος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας (2005-). Ο Νίκος Σταθόπουλος είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Northeastern Illinois University, Σικάγο ΗΠΑ (Β.Α) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Πανεπιστήμιο Roosevelt, Σικάγο, ΗΠΑ. Είναι σύμβουλος ελληνικών και κυπριακών φορέων και εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκών Οργανισμών σε θέματα απασχόλησης, περιφερειακής ανάπτυξης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικής πρόνοιας και μετανάστευσης. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας Έκθεση αποτελεί το τελικό παραδοτέο της έρευνας με θέμα «Αναλυτική καταγραφή πληθυσμών μεταναστών ανά Δήμο και Επαρχία στην Κύπρο» η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Β1 «Προγράμματα ένταξης από Τοπικές Αρχές» που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Η έκθεση εκπονήθηκε από τις εταιρίες G&D Social Lab Ltd και CYMAR Market Research Ltd ως υπεργολάβο της πρώτης. Αντικείμενο της έρευνας είναι η καταγραφή των πληθυσμών των μεταναστών με αναλυτικά στοιχεία εθνικότητας, ηλικίας, φύλου, τόπου διαμονής και απασχόλησης ανά Δήμο τοπικές κοινότητες και επαρχία από δευτερογενής πηγές. Η παρούσα έκθεση αναμένεται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στους αιρετούς και τις συναφείς υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων που θα ενισχύουν την διαδικασία ένταξης των ΥΤΧ στις τοπικές κοινωνίες. Ειδικότερα, στα επιμέρους κεφάλαια της έκθεσης, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τη μετανάστευση, την χορήγηση άδειας διαμονής και τις επιστροφές, ούτως ώστε στη συνέχεια να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις και οι ερμηνείες των μεταναστευτικών τάσεων στην Κύπρο σε τοπικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης και στο διεθνές περιβάλλον. Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως σε στοιχεία που αφορούν αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών. Σε κάποια από τα κεφάλαιά της γίνεται αναφορά και σε υπηκόους της Ε.Ε. Με βάση την διεθνή εμπειρία και πρακτική, η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και εφαρμογή παρεμβάσεων οι οποίες αποσκοπούν στην σταδιακή ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες υποδοχής, διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την μεγιστοποίηση του οφέλους της 3

4 μετανάστευσης. Παράλληλα, με την συστηματική υποστήριξη των μεταναστευτικών ομάδων στην διαδικασία κοινωνικής ένταξης ατονούν φαινόμενα που υποδαυλίζουν κινδύνους κοινωνικής περιχαράκωσης και εντάσεων και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή του πληθυσμού. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η ίση συμμετοχή στην ευημερία όλων των πληθυσμιακών ομάδων που διαμένουν νόμιμα στις χώρες υποδοχής. Πηγές της έρευνας αποτέλεσαν η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού), η Απογραφή 2011, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Intercollege Larnaca, το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ), και η EUROSTAT. Η παρούσα Έκθεση διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο Α παρουσιάζεται η δομή του πληθυσμού ανά επαρχία όπως καταγράφεται στους πίνακες 1-3 Στο Κεφάλαιο Β παρουσιάζεται η δομή ξένων Υπηκόων κατά ηλικία, φύλο χώρα υπηκοότητας και τόπο διαμονής όπως καταγράφονται με αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 4-17 Στο Κεφάλαιο Γ παρουσιάζεται το εργατικό δυναμικό και στοιχεία απασχόλησης ξένων υπηκόων ανά φύλο και ηλικία. Τέλος, η έκθεση περιλαμβάνει παράρτημα με αναλυτικούς πίνακες με στοιχεία που αντλήθηκαν από τις πηγές που αναφέρονται παραπάνω. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν στην διάθεση τους μια βάση δεδομένων για την επεξεργασία επιλεγμένων μεταβλητών για την εξαγωγή χρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών πληθυσμών στην Κύπρο. 4

5 Κεφάλαιο 1 Δομή του πληθυσμού μεταναστών ανά Επαρχία. 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά της απογραφής πληθυσμού 2011 Η απογραφή πληθυσμού του 2011 κατέγραψε τον συνολικό πληθυσμό της Κύπρου σε κατοίκους εκ των οποίων οι Κύπριοι υπήκοοι ανέρχονται σε άτομα ή 79% του συνολικού πληθυσμού και οι ξένοι υπήκοοι σε άτομα ή 20,6% του πληθυσμού. Εκ των ξένων υπηκόων οι πολίτες της ΕΕ ανέρχονται σε ή 12,6% του πληθυσμού και οι υπήκοοι τρίτων χωρών σε άτομα, ή 7,6% του πληθυσμού. Δεν δήλωσαν υπηκοότητα άτομα ή το 0,3% της καταγραφής (Πίνακες 1 και 2 στο Παράρτημα). Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την δομή του πληθυσμού ανά επαρχία Γράφημα 1: Δομή του πληθυσμού κυπρίων /ξένων υπηκόων ανά επαρχία Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

6 Η επαρχία Λευκωσίας συγκεντρώνει το 38,9% του γενικού πληθυσμού η Λεμεσός το 28% η Λάρνακα το 17%, η Πάφος το 10,5% και η Αμμόχωστος το 5,5%. Αντίστοιχα, η συγκέντρωση των ξένων υπηκόων παρουσιάζει την εξής κατανομή: Λευκωσία 34,5%, Λεμεσός 26,9% Πάφος 17,2% Λάρνακα 16,1% και Αμμόχωστος 5,2%. Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής: α) Η Επαρχία Λευκωσίας «φιλοξενεί» το μεγαλύτερο μέρος των ξένων υπηκόων με την Λεμεσό να ακλουθεί με σημαντική συμμετοχή και β) η Επαρχία Πάφου παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση ξένων υπηκόων σε σχέση με το πληθυσμιακό της μέγεθος δημιουργώντας αναντιστοιχία του ποσοστού ξένων υπηκόων με αυτό των κυπρίων υπηκόων, ενώ οι άλλες επαρχίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ισορροπία (Πίνακας 3 στο Παράρτημα). Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει το συγκριτικό προφίλ του πληθυσμού κύπριοι έναντι ξένοι υπήκοοι ανά επαρχία. Γράφημα 2: Συγκριτικό Προφίλ Πληθυσμού ανά επαρχία Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

7 Εξειδικεύοντας τα το προφίλ των ξέων υπηκόων μπορούμε να το κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες: α) Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, β) άλλοι Ευρωπαίοι και γ) Υπήκοοι άλλων χωρών. Εκ των ξένων υπηκόων που διαμένουν σε κάθε επαρχία, η επαρχία Πάφου συγκεντρώνει ποσοστό 77% υπηκόων από χώρες της ΕΕ, και η Αμμόχωστος 75% ενώ οι άλλες επαρχίες βρίσκονται πιο κοντά στο μέσο όρο του παγκύπριου ποσοστού. Αντίστοιχα, τα ποσοστά των υπηκόων άλλων χωρών για την Πάφο και την Αμμόχωστο υπολείπονται κατά περίπου 50% από τον μέσου όρου του συνόλου των ξένων υπηκόων. Η επαρχία Λευκωσίας φιλοξενεί το μεγαλύτερο ποσοστό υπηκόων άλλων χωρών 37,1% ενώ η Λάρνακα και η Λεμεσός παρουσιάζουν μεγαλύτερη ισορροπία ως προς το μέσο όρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επαρχία Λεμεσού παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόκλιση σε υπηκόους άλλων Ευρωπαϊκών χωρών με ποσοστό 13% έναντι του 7,5 του μέσου όρου που παρουσιάζεται στην Παγκύπρια καταγραφή. Το γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζει την σύνθεση του πληθυσμού ξένων υπηκόων ανά επαρχία. Γράφημα 3: Δομή Πληθυσμού Ξένοι Υπήκοοι ανά επαρχία Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

8 1.2 Χώρες καταγωγής κυριότερων ομάδων πληθυσμού ΥΤΧ Στους παρακάτω πίνακες συνοψίζονται οι χώρες καταγωγής των κυριότερων ομάδων (12 πολυπληθέστερων) που ζουν στην Κύπρο σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού το Αξιοσημείωτο είναι ότι το φύλο των πληθυσμών διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα καταγωγής. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός μεταναστών από τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ κυριαρχεί στις γυναίκες ενώ δεν έχει ουσιαστική συμμετοχή στον πληθυσμό των ανδρών. Το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος παρουσιάζουν σημαντικό αριθμό πληθυσμού μόνο στους άντρες. Μετανάστες από την Παλαιστινιακή Αρχή, τη Γεωργία, τη Ρωσία, την Ινδία, το Ιράν και σε μικρότερο βαθμό την Ουκρανία, τη Συρία και τη Σρι Λάνκα παρουσιάζουν εξισορροπημένο αριθμό αντρών και γυναικών στην σύνθεση του πληθυσμού τους στην Κύπρο. Πίνακας Α: Χώρες καταγωγής ΥΤΧ Χώρα καταγωγής Πληθυσμός ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 9413 ΡΩΣΙΑ 8164 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 7269 ΒΙΕΤΝΑΜ 7028 ΣΥΡΙΑ 3054 ΙΝΔΙΑ 2933 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2742 ΓΕΩΡΓΙΑ 2093 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 1854 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1816 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1732 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 1650 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1544 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

9 Πίνακας Α1: Γυναίκες ΥΤΧ Πίνακας Α2: Άνδρες ΥΤΧ Γυναίκες Άνδρες ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 9016 ΡΩΣΙΑ 2953 ΒΙΕΤΝΑΜ 6779 ΣΥΡΙΑ 2355 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 6118 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 1737 ΡΩΣΙΑ 5211 ΙΝΔΙΑ 1702 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2128 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1514 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1399 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1478 ΙΝΔΙΑ 1231 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 1151 ΓΕΩΡΓΙΑ 1118 ΓΕΩΡΓΙΑ 975 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 718 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 932 ΣΥΡΙΑ 699 ΙΡΑΝ 784 ΚΙΝΑ (ΣΥΜΠ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ) 677 ΙΡΑΚ 621 ΙΡΑΝ 543 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 614 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού Η εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο Η Κύπρος κατά τα τελευταία 30 χρόνια αποτέλεσε πόλο έλξης για μετανάστες από ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό αποδεικνύεται από την συνεχή καθαρή μετανάστευση (διαφορά μεταξύ μεταναστών προς Κύπρο και μεταναστών από Κύπρο) όπως καταγράφεται από την Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αξιοσημείωτη είναι η περίοδος πριν και μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, όπου κατεγράφησαν άνευ προηγουμένου υψηλές μεταναστευτικές ροές προς την Κύπρο με κορύφωση το 2004 όταν η καθαρή μετανάστευση ανήλθε στα άτομα ή 4,43% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Διαχρονικά, οι χώρες προέλευσης των μεταναστών προς την Κύπρο υπήρξαν η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία οι Φιλιππίνες, η Σρι Λάνκα και η Ρωσία. 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Μεταναστευτικές Ροές στην Κύπρο Σύνολο Σύνολο Καθαρή ΕΤΟΣ Αφίξεων αναχωρήσεων Μετανάστευση μεταναστών Ποσοστό καθαρής μετανάστευσης , , , , , , , ,5 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου Δημοσιευμένη έρευνα του Κέντρου Οικονομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου Μελέτη του Κέντρου Οικονομικής έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου 1 αναφέρει ότι οι οικονομικοί παράγοντες, και συγκεκριμένα η διαφορά εισοδήματος ανάμεσα σε χώρα προέλευσης και την Κύπρο και το επίπεδα εισοδήματος στη χώρα προέλευσης, 1 Gregoriou P., Z. Kontolemis and M. Matsi, Immigration in Cyprus: An analysis of the determinants Economic Policy Paper, No 11-09, Economics Research Centre, University of Cyprus, December

11 είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταναστευτική ροή προς την Κύπρο. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της μελέτης δεν δείχνουν σημαντική σχέση μεταξύ του επιπέδου ανεργίας της χώρας προέλευσης με τη μετανάστευση. Η μελέτη υποστηρίζει ότι εφόσον το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ Κύπρου και των χωρών προέλευσης μεταναστών θα συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελος της Κύπρου, ειδικά με τις πολύ φτωχές χώρες προέλευσης, οι ροές των μεταναστών από όλες αυτές τις περιοχές θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Αντίθετα,.όμως, οι μεταναστευτικές κινήσεις από τις πιο πλούσιες χώρες και ειδικά χώρες της ΕΕ όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά. Η μελέτη καταλήγει ότι η ύπαρξη δυνατών δεσμών δικτύου από αποθέματα μεταναστών στην Κύπρο θα καταστεί σημαντικός παράγοντας προκειμένου οι όποιες αλλαγές στην σύσταση των μεταναστευτικών ομάδων να επέλθουν σταδιακά. Σε έρευνα που πραγματοποίησε το Intercollege Larnaca 2 το 2010 διαφαίνονται οι πτωτικές τάσεις στην άφιξη μεταναστών στην Κύπρο ενώ αντίθετα αυξήθηκε σημαντικά ο ρυθμός αποχωρήσεων των μεταναστών ιδιαίτερα από Υπηκόους Τρίτων Χωρών. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο αφίχθηκαν συνολικά μετανάστες, εκ των οποίων (45%) ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών και (55%) Ευρωπαίοι υπήκοοι. Τα γραφήματα που ακλουθούν παρουσιάζουν την εξέλιξη των ροών των μεταναστών. 2 Δράση: Σχεδιασμός και οργάνωση Εκδηλώσεων Διαπολιτισμικής ανταλλαγής και Αμοιβαίας Αλληλεπίδρασης «Καλώς ορίσατε στην Κύπρο» Ένα πολυπολιτισμικό νησί. Intercollege Λάρνακα EMS Economic Management Ltd Η Δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία 11

12 Σε ότι αφορά τον επαναπατρισμό των μεταναστών ή την μετάβαση τους σε άλλες χώρες παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό αναχωρήσεων Υπηκόων Τρίτων Χωρών, ενώ η αναχωρήσεις υπηκόων χωρών μελών της ΕΕ δεν παρουσίασε ουσιαστικές μεταβολές. Συγκεκριμένα στο διάστημα αποχώρησαν από την Κύπρο άτομα εκ των οποίων οι (79%) ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών και (21%) υπήκοοι της ΕΕ. 12

13 Τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Τμήματος Εργασίας παρουσιάζουν μικρή σταδιακή κάμψη της χορήγησης αδειών εισόδου ή ανανεώσεων μεταναστών κατά την τελευταία τριετία (Πίνακας 28 στο Παράρτημα). Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν άδειες που χορηγούνται απευθείας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Γράφημα 7: Αριθμός αδειών για μετανάστες υπηκόων τρίτων χωρών Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσία Αλλοδαπών Τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τα έτη , παρουσιάζουν μια καθοδική μεταβολή στις αιτήσεις για έκδοση αδειών εισόδου και προσωρινών αδειών παραμονής σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες ΥΤΧ που επιθυμούν να εισέλθουν ή να παραμείνουν στην Κύπρο. 13

14 Πίνακας Γ: Αιτήσεις ΥΤΧ προς το ΤΑΠΜ για τα έτη 2009 και 2010 Κατηγορία Αιτητών ΥΤΧ Επί μακρόν διαμένοντες Άδειες μετανάστευσης Οικογενειακή επανένωση Εργάτες (άδειες εισόδου) Εργάτες (άδειες παραμονής) Εταιρίες Ξένων Συμφερόντων 3125 Οικιακοί Εργαζόμενοι (αιτήσεις εισόδου) Οικ. Εργαζόμενοι (αιτήσεις εργασίας-προσωρινής παραμονής) Επισκέπτες Φοιτητές (αιτήσεις εισόδου) Φοιτητές (αιτήσεις προσωρινής παραμονής) Πηγή: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης 14

15 Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει την πτωτική τάση. Γράφημα 8. Μεταβολή αιτήσεων από ΥΤΧ προς το ΤΑΠΜ για τα έτη 2009, 2010 Στοιχεία της EUROSTAT 3 καταδεικνύουν ότι ο συνολικός αριθμός μη υπηκόων (που δεν είναι δηλαδή πολίτες της χώρας μόνιμης κατοικίας) που ζούσαν στο έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2010 ήταν 32,5 εκατομμύρια, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,5 % του πληθυσμού της ΕΕ-27 εκ των οποίων το ένα τρίτο (συνολικά 12,3 εκατομμύρια άτομα) του συνόλου των μη υπηκόων που ζούσαν στην EΕ-27 την 1η Ιανουαρίου 2010 ήταν πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Σε σχετικούς αριθμούς, το κράτος μέλος της EΕ με το υψηλότερο ποσοστό μη υπηκόων ήταν το 3 EUROSTAT δεδομένα Οκτωβρίου

16 Λουξεμβούργο, αφού στις αρχές του 2010 το ποσοστό έφθανε το 43,0 % του συνολικού πληθυσμού. Η συντριπτική πλειονότητα (86,3 %) των μη υπηκόων που ζουν στο Λουξεμβούργο είναι πολίτες άλλων κρατών μελών. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, ένα μεγάλο ποσοστό μη υπηκόων (από 10 % και πάνω του πληθυσμού μονίμων κατοίκων) παρατηρήθηκε, επίσης, στη Λετονία, στην Κύπρο, στην Εσθονία, στην Ισπανία και στην Αυστρία. Όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού 2011, οι ξένοι υπήκοοι στην Κύπρο αποτελούν το 20,6% του πληθυσμού, και οι ΥΤΧ το 7,6% του πληθυσμού. 16

17 Κεφάλαιο 2 Δομή μεταναστών κατά ηλικία, εθνικότητα & τόπο διαμονής 2.1 Ηλικιακή δομή και εθνικότητα του πληθυσμού ΥΤΧ Οι ηλιακές ομάδες και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο των ξένων υπηκόων (50,4%) που βρίσκονται στην Κύπρο. Για τις ίδιες ηλικιακές ομάδες το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο για την κατηγορία Υπηκόων Τρίτων Χωρών εξαιρουμένων των υπηκόων Ευρωπαϊκών χωρών εκτός της ΕΕ, φθάνοντας στο 65,6%, ενώ το ποσοστό των ηλικιακών ομάδων μέχρι 14 και διαμορφώνεται σε 19,4% και 28,2% αντίστοιχα. Συνεπώς, με βάση παραπάνω ηλικιακή διόρθωση συμπεραίνεται ότι η πλειονότητα των υπηκόων τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των υπηκόων ευρωπαϊκών χωρών εκτός της ΕΕ, βρίσκονται στην Κύπρο χωρίς εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας. Χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό των ηλικιών έως 14 για υπηκόους τρίτων χωρών (εκτός ευρωπαϊκών χωρών) το οποίο είναι μόλις 7%, ενώ στην αντίστοιχη κατηγορία των υπηκόων ευρωπαϊκών χωρών εκτός της ΕΕ το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο φθάνοντας σε 16,6% (Πίνακας 5 στο Παράρτημα). Οι πολυπληθέστερες κοινότητες μεταναστών Υπηκόων Τρίτων Χωρών κατάγονται από τις Φιλιππίνες, την Ρωσία, τη Σρι Λάνκα και το Βιετνάμ, με πληθυσμό άνω των κατοίκων, ενώ οι κοινότητες των Συρίων, των Ινδών, των Ουκρανών και των Γεωργιανών καταγράφουν πληθυσμό άνω των κατοίκων. Οι πλειονότητα των υπηκόων από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κύπρο κατάγονται από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ρουμανία και την Βουλγαρία, με πληθυσμούς που κυμαίνονται από κατοίκους (Πίνακας 6 στο Παράρτημα). 17

18 Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την σύνθεση των ξένων υπηκόων που ζουν στην Κύπρο κατά ηλικία. Γράφημα 9: Δομή Ξένων Υπηκόων κατά Ηλικία Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

19 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: Ηλικιακή κατανομή των κυριότερων μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Κύπρο Ηλικιακές Ομάδες Υπήκοοι Τρίτων Χωρών Σύνολο ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΡΩΣΙΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΒΙΕΤΝΑΜ ΣΥΡΙΑ ΙΝΔΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΙΡΑΚ ΚΙΝΑ (ΣΥΜΠ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ) ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

20 Γράφημα 10: Αποτύπωση της ηλικιακής δομής των κυριοτέρων μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Κύπρο Τα Γραφήματα αποτυπώνουν την ηλικιακή δομή των κυριότερων μεταναστευτικών κοινοτήτων στην Κύπρο ανά χώρα καταγωγής κατά φθίνουσα σειρά μεγέθους της κοινότητας. 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Από τα παραπάνω γραφήματα δυνάμεθα να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα: Οι μετανάστες καταγόμενοι από τις χώρες Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα, Βιετνάμ, Μπαγκλαντές, Ινδία και Πακιστάν έχουν υψηλά ποσοστά στις ηλικιακές ομάδες Για τις ίδιες χώρες οι ηλικιακές κατηγορίες 0-19 καταγράφουν ελάχιστα έως μηδαμινά ποσοστά. Οι μετανάστες καταγόμενοι από τις χώρες Ρωσία, Συρία, Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία, Ιράκ, Ιράν, Παλαιστίνη και ΗΠΑ έχουν ισορροπημένα ποσοστά σε όλες σχεδόν τις ηλικιακές κατηγορίες. Οι μετανάστες από την Παλαιστίνη και το Ιράκ έχουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά στις ηλικίες από 0-19 ετών. Βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση της δομής των πληθυσμών των ΥΤΧ από άποψη ηλικίας και φύλου είναι το καθεστώς εισόδου και παραμονής στην χώρα, το οποίο βασίζεται ως επί το πλείστον στις εξής κατηγορίες: Προσωρινή βίζα με άδεια εργασίας σε εργάτες (γενικές κατηγορίες απασχόλησης) Οικιακοί εργαζόμενοι 26

27 Ανεγνωρισμένοι πρόσφυγες, δικαιούχοι συμπληρωματικής προστασίας, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος Μετανάστες (που δεν εμπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες) Επί μακρόν διαμένοντες Οικογενειακή επανένωση Αλλοδαπό προσωπικό για εταιρίες Ξένων Συμφερόντων Επισκέπτες και Φοιτητές, Οι μετανάστες που έχουν εισέλθει στην Κύπρο με τις δύο πρώτες κατηγορίες εισόδου ανήκουν κυρίως στις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού μεταναστών ΥΤΧ ετών. Οι υπόλοιπες κατηγορίες συγκροτούνται και από εξαρτώμενα ή άλλα μέλη της οικογένειας και για αυτό παρουσιάζουν ισόρροπη συμμετοχή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. 2.2 Τόπος διαμονής κατά φύλο, επαρχία και εθνικότητα Σύνολο ΥΤΧ Σύνολο Άντρες Γυναίκες Η συγκεντρωτική κατανομή του πληθυσμού ΥΤΧ ανά φύλο και επαρχία δίδεται στον παρακάτω πίνακα ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: Καταγραφή ΥΤΧ ανά φύλο και Επαρχία 35,87% 64,13% Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες ,67% 64,33% 23,91% 76,09% 36,98% 63,02% 35,37% 64,63% 39,97% 60,03% Ο πληθυσμός γυναικών ΥΤΧ είναι συντριπτικά υπέρτερος αυτού των ανδρών ανά το Παγκύπριο 63,13% έναντι του 35,87% των ανδρών. Η κατανομή των πληθυσμών ανά φύλο βρίσκεται κοντά του εθνικού μέσου στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακα και 27

28 Λεμεσού, ενώ το ποσοστό των γυναικών στην περιοχή της Ελεύθερης Αμμοχώστου εκτοξεύεται στο 76,09%. Στην επαρχία Πάφου ο πληθυσμός των γυναικών ΥΤΧ είναι χαμηλότερος του εθνικού μέσου όρου φθάνοντας στο 60,03%. Οι παρακάτω πίνακες και γραφήματα (28-32) αποτυπώνουν την διασπορά των ΥΤΧ ανά φύλο και εθνικότητα στις 5 επαρχίες της Δημοκρατίας. Η αναφορά γίνεται στις 17 πολυπληθέστερες ομάδες σε ότι αφορά την χώρα καταγωγής. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ: Διασπορά ΥΤΧ ανά φύλο επαρχία και εθνικότητα ΕΠΑΡΧΙΑ (αριθμός) Σύνολο Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος ΦΥΛΟ Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Υπήκοοι Άλλων Χωρών ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΡΩΣΙΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΒΙΕΤΝΑΜ ΣΥΡΙΑ ΙΝΔΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΙΡΑΚ ΚΙΝΑ ΗΠA

29 29

30 30

31 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ: Διαφοροποιήσεις κατανομής πληθυσμών ΥΤΧ στις επαρχίες ως προς τον εθνικό μέσο όρο ανά εθνικότητα Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Ποσοστό κατανομής πληθυσμού τρίτων χωρών 34,50% 5,30% 16,10% 26,90% 17,20% ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 53,00% 3,00% 12,00% 27,00% 5,00% απόκλιση 18,50% -2,30% -4,10% 0,10% -12,20% ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 50,00% 4,00% 15,00% 24,00% 7,00% απόκλιση 15,50% -1,30% -1,10% -2,90% -10,20% ΒΙΕΤΝΑΜ 35,00% 6,00% 14,00% 36,00% 9,00% απόκλιση 0,50% 0,70% -2,10% 9,10% -8,20% ΣΥΡΙΑ 36,00% 1,00% 6,00% 34,00% 23,00% απόκλιση 1,50% -4,30% -10,10% 7,10% 5,80% ΑΙΓΥΠΤΟΣ 47,00% 5,00% 17,00% 25,00% 6,00% απόκλιση 12,50% -0,30% 0,90% -1,90% -11,20% ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 9,00% 5,00% 65,00% 15,00% 6,00% απόκλιση -25,50% 2,00% 48,90% -11,90% -11,20% ΠΑΚΙΣΤΑΝ 70,00% 2,00% 10,00% 11,00% 7,00% απόκλιση 35,50% -3,30% -6,10% -15,90% -10,20% ΙΡΑΝ 23,00% 0,00% 20,00% 50,00% 6,00% απόκλιση -11,50% -5,30% 3,90% 23,10% -11,20% ΚΙΝΑ 69,00% 1,00% 13,00% 13,00% 4,00% απόκλιση 34,50% -4,30% -3,10% -13,90% -13,20% ΙΡΑΚ 12,00% 3,00% 56,00% 21,00% 8,00% απόκλιση -22,50% -2,30% 39,90% -5,90% -9,20% ΥΤΧ από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ΡΩΣΙΑ 20,00% 2,00% 10,00% 51,00% 17,00% απόκλιση -14,50% -3,30% -2,00% 24,10% -0,20% ΟΥΚΡΑΝΙΑ 26,00% 3,00% 15,00% 35,00% 21,00% απόκλιση -8,50% -2,30% -1,10% 8,10% 3,80% ΓΕΩΡΓΙΑ 36,00% 1,00% 9,00% 25,00% 29,00% απόκλιση 1,50% -4,30% -7,10% -1,90% 11,80% ΜΟΛΔΑΒΙΑ 29,00% 7,00% 29,00% 29,00% 6,00% απόκλιση -5,50% 1,70% 12,90% 2,10% -11,20% Σημαντικό ποσοστό αρνητικής απόκλισης του μέσου όρου κατανομής πληθυσμού ΥΤΧ ανά Επαρχία Σημαντικό ποσοστό υπέρβασης του μέσου όρου κατανομής πληθυσμού ΥΤΧ ανά Επαρχία 31

32 Από τον παραπάνω πίνακα εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: Στην πλειοψηφία τους οι πληθυσμοί των Παλαιστινίων και Ιρακινών κατοικεί στην επαρχία Λάρνακας σε ποσοστό 65% και 56% αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των Ρώσων και Ιρακινών υπηκόων που βρίσκονται στην Κύπρο κατοικεί στην επαρχία Λεμεσού ποσοστό 51% και 50% αντίστοιχα. Ποσοστό 70% των Πακιστανών υπηκόων που βρίσκονται στην Κύπρο κατοικεί στην επαρχία Λευκωσίας. Ποσοστό 47% των Αιγύπτιων υπηκόων κατοικεί στην επαρχία Λευκωσίας Η πλειοψηφία των ΥΤΧ με καταγωγή την Κίνα, τις Φιλιππίνες και τη Σρι Λάνκα κατοικεί στην Λευκωσία με ποσοστά 69%, 53% και 50% αντίστοιχα. Οι υπερβάσεις του μέσου όρου κατανομής του πληθυσμού ΥΤΧ ανά επαρχία σε ότι αφορά υπηκόους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες καταγράφονται στις Επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας. Αντίθετα, για τις ίδιες ομάδες πληθυσμού ο μέσος όρος κατανομής του πληθυσμού παρουσιάζει αρνητική απόκλιση στις περισσότερες των περιπτώσεων για τις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου. 2.3 Αποτύπωση συγκέντρωσης πληθυσμών ΥΤΧ σε δήμους και ενορίες Ο μεγαλύτερος αριθμός ΥΤΧ που διαμένει στην Κύπρο κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα (μετανάστες, πρόσφυγες, φοιτητές, εργαζόμενοι ξένων εταιριών κλπ) κατοικεί σε αστικές περιοχές και ιδιαίτερα στους μεγάλους πληθυσμιακά δήμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μερικές από τις γειτονιές των δήμων (ενορίες) παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά διαμονής των μεταναστών. 32

33 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει επιλεγμένους δήμους και γειτονιές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού μεταναστών (αναφέρονται οι πληθυσμοί ΥΤΧ άνω των 200 κατοίκων ανά Δήμο ή ενορία). ΠΙΝΑΚΑΣ Η: Συγκέντρωση πληθυσμών ξένων υπηκόων ανά δήμο/ενορία και φύλο ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (αριθμός) Υπήκοοι Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπήκοοι άλλων χωρών ΦΥΛΟ Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Επαρχία Λευκωσίας Δήμος Λευκωσίας Άγιος Ανδρέας Τρυπιώτης Φανερωμένη Άγιος Σάββας Άγιος Αντώνιος Καϊμακλί Παναγία Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη Άγιοι Ομολογηταί Δήμος Αγίου Δομετίου Άγιος Παύλος Άγιος Γεώργιος Δήμος Έγκωμης Δήμος Στροβόλου Χρυσελεούσα Άγιος Δημήτριος Απόστολος Βαρνάβας & Άγιος Μακάριος Άγιος Βασίλειος Δήμος Αγλαντζιάς Δήμος Λακατάμειας Αγία Παρασκευή Αρχάγγελος - Ανθούπολη Άγιος Νικόλαος Δήμος Λατσιών

34 Άγιος Γεώργιος Γέρι Δήμος Ιδαλίου Παναγία Ευαγγελίστρια Τσέρι Επαρχία Αμμοχώστου Αγία Νάπα Παραλίμνι Δερύνεια Σωτήρα Αμμοχώστου Επαρχία Λάρνακας Δήμος Λάρνακας Σκάλα Χρυσοπολίτισσα Σωτήρως Άγιος Νικόλαος Δήμος Αραδίππου Άγιος Φανούριος Απόστολος Λουκάς Λιβάδια Bορόκληνη (Ορόκληνη) Πύλα Περιβόλια Λάρνακας Αθιένου Επαρχία Λεμεσού Δήμος Λεμεσού Καθολική Άγιος Ιωάννης Ομόνοια Απόστολος Ανδρέας Άγιος Γεώργιος Απόστολοι Πέτρος και Παύλος Κάψαλος Άγιος Νεκτάριος Αγία Ζώνη Αγία Τριάς Νεάπολη Άγιος Νικόλαος

35 Αγία Φύλαξις Άγιος Σπυρίδων Ζακάκι Δήμος Μέσα Γειτονιάς Κοντοβάθκια Χαλκούτσα Τίμιος Πρόδρομος Δήμος Αγίου Αθανασίου Άγιος Γεώργιος (Φραγκούδη) Άγιος Στυλιανός Άγιος Αθανάσιος Δήμος Γερμασόγειας Αγία Παρασκευή Ποταμός Γερμασόγειας Ύψωνας Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Απόστολος Βαρνάβας Μακάριος Γ' Μουτταγιάκα Άγιος Τύχων Παρεκκλησιά Πύργος Λεμεσού Επαρχία Πάφου Δήμος Πάφου Μούτταλος Άγιος Παύλος Άγιος Θεόδωρος Κάτω Πάφος Δήμος Γεροσκήπου Γεροσκήπου Χλώρακας Έμπα Τάλα Δήμος Πέγειας Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

36 Κεφάλαιο 3. Εργατικό Δυναμικό Ξένοι Υπήκοοι Ο πληθυσμός του εργατικού δυναμικού ξένων υπηκόων ανέρχεται σε άτομα εκ των οποίων άνδρες και γυναίκες, εκ των οποίων είναι ΥΤΧ. Εκ των ΥΤΧ είναι άνδρες και γυναίκες ποσοστό 26,79 % και 73,21% αντίστοιχα (Πίνακας 19 στο Παράρτημα) Γράφημα 33: Εργατικό δυναμικό ΥΤΧ Γράφημα 34: Ηλιακή κατανομή εργατικού δυναμικού ΥΤΧ 36

37 Από το παραπάνω γράφημα συμπεραίνεται ότι η πλειονότητα του εργατικού δυναμικού ΥΤΧ ανήκει στις ηλικιακές κατηγορίες και Οι άνδρες αποτελούν την πλειοψηφία έναντι των γυναικών στις ηλικιακές κατηγορίες και 25-34, οι γυναίκες στις κατηγορίες και 45-54, ενώ στις κατηγορίες και 65+ οι γυναίκες έχουν ελάχιστη έως μηδαμινή συμμετοχή (Πίνακας 20 στο Παράρτημα). Γράφημα 35: Απασχόληση ξένων υπηκόων Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού 2011 Από το παραπάνω Γράφημα φαίνεται ότι η ανεργία των ΥΤΧ ανέρχεται στο 5,8% και σε σχέση με την ανεργία 9,76% που καταγράφηκε το Δεκέμβριο στην Κύπρο είναι χαμηλότερη κατά περίπου 4%. Αντίθετα η ανεργία υπηκόων από χώρες της ΕΕ ανέρχεται σε 13,9% (Πίνακας 29 στο Παράρτημα). Χαρακτηριστικά απασχόλησης ΥΤΧ Η Υπηρεσία Αλλοδαπών του Τμήματος Εργασίας εξετάζει αιτήσεις εργοδοτών για την απασχόληση εργατικού δυναμικού αλλοδαπών ΥΤΧ σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας που περιλαμβάνουν την γεωργία, την κτηνοτροφία, την μεταποίηση, τις κατασκευές, το εμπόριο, τον τουρισμό τη διαχείριση ακινήτων, την υγεία και άλλες 4 EUROSTAT Dec

38 δραστηριότητες (Πίνακας 28 στο Παράρτημα). Εξ αυτών το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 64% ) απασχολείται στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Εργασίας, Υπηρεσία Αλλοδαπών Σε έρευνα που πραγματοποίησε το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) το 2010 σε δείγμα 1300 μεταναστριών στη συντριπτική πλειοψηφία (94%) δηλώνουν ότι εργάζονται, ενώ ποσοστό 6% δηλώνει ότι δεν εργάζεται. Ποσοστό 87% των εργαζομένων δηλώνουν πλήρη απασχόληση. Περαιτέρω στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι προερχόμενες από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης εργάζονται με πλήρη απασχόληση σε ποσοστά πέραν του 80%, σε σύγκριση με μόνο 68% των προερχομένων από Αφρική. Περαιτέρω στατιστική ανάλυση του συνόλου 6% των μη εργαζομένων, έδειξε ότι οι νεαρές κάτω των 18 ετών, στην πλειονότητά τους (60%) δεν εργάζονται. Το ίδιο ισχύει για το 13% των γυναικών ηλικίας ετών. Στην ερώτηση κατά πόσο έχουν περισσότερους από ένα εργοδότη, οι μετανάστριες του δείγματος στην πλειονότητά τους (70%) απαντούν αρνητικά. Περαιτέρω στατιστική 38

39 ανάλυση έδειξε ότι περισσότερους από ένα εργοδότη έχουν οι απόφοιτες τριτοβάθμιας σχολής, όσες έχουν μεταπτυχιακή μόρφωση (40%) και οι διαζευγμένες (40%), ενώ αναφορικά με το επάγγελμα που ασκούν στην Κύπρο, η πλειοψηφία είναι οικιακές εργαζόμενες (47%) ή πωλήτριες (13%). Ένα σύνολο 60 περίπου επαγγελμάτων έχει καταγραφεί από τις απαντήσεις 1296 μεταναστριών, σε σχετική ερώτηση για το επάγγελμα που ασκούν στην Κύπρο. Η πλειοψηφία των μεταναστριών του δείγματος (54%) δήλωσαν οικιακές εργαζόμενες, ενώ 14% πωλήτριες και 6% νοσοκόμες. Σε πολύ μικρότερα ποσοστά δηλώνουν μαγείρισσες, σερβιτόρες, κομμώτριες, λογίστριες, δασκάλες, αισθητικοί κ.ά. Αναφορικά με το τελευταίο επάγγελμα που ασκούσαν στην χώρα τους προ της άφιξής τους στην Κύπρο, το επάγγελμα της οικιακής εργαζόμενης παρουσιάζεται με το υψηλότερο ποσοστό (18%) και ακολουθούν τα επαγγέλματα της ιδιωτικής υπαλλήλου (16%), πωλήτριας (10%), νοσοκόμας και δασκάλας με ποσοστά 7% αντίστοιχα, ενώ 6% δηλώνουν μαθήτριες. Η μέση μηνιαία αμοιβή των μεταναστριών ανέρχεται σε 599 Ευρώ. Ειδικότερα, ποσοστό 51% των γυναικών που απάντησαν δηλώνει μηνιαίο μισθό ευρώ, 23% δηλώνει ευρώ και 15% δηλώνει ευρώ. Μηνιαίοι μισθοί που υπερβαίνουν τα 1100 ευρώ καταγράφονται σε συνολικό ποσοστό 9%. 39

40 40

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακες βάσης δεδομένων 41

42 42

43 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ (αριθμός) Σύνολο Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Σύνολο πληθυσμού Κύπρου Κύπριοι υπήκοοι: Ξένοι υπήκοοι: εκ των οποίων: Πολίτες ΕΕ Άλλοι Ευρωπαίοι Υπήκοοι άλλων χωρών Δε δηλώθηκε Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

44 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ (%) Σύνολο Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Πάφος Σύνολο πληθυσμού Κύπρου 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Κύπριοι υπήκοοι: 79.4% 81.7% 80.6% 80.5% 80.2% 66.2% Ξένοι υπήκοοι: 20.6% 18.3% 19.4% 19.5% 19.8% 33.8% εκ των οποίων: Πολίτες ΕΕ 12.6% 10.1% 14.6% 12.2% 11.0% 26.1% Άλλοι Ευρωπαίοι 1.5% 0.9% 0.7% 1.1% 2.6% 2.4% Υπήκοοι άλλων χωρών 6.1% 6.8% 3.5% 6.1% 6.0% 5.1% Δε δηλώθηκε 0.3% 0.5% 0.6% 0.2% 0.2% 0.2% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

45 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΕΠΑΡΧΙΑ (ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ) ΕΠΑΡΧΙΑ (%) Σύνολο πληθυσμού Κύπρου Κύπριοι υπήκοοι Ξένοι υπήκοοι Σύνολο 100.0% 100.0% 100.0% Λευκωσία 38.9% 40.0% 34.5% Αμμόχωστος 5.5% 5.6% 5.2% Λάρνακα 17.0% 17.3% 16.1% Λεμεσός 28.0% 28.3% 26.9% Πάφος 10.5% 8.8% 17.2% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

46 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σύνολο Ξένων Υπηκόων ΔΟΜΗ ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (αριθμός) Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπήκοοι άλλων Ευρωπαϊκών χωρών Υπήκοοι άλλων χωρών Δε δηλώθηκε Σύνολο Δε δηλώθηκε Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

47 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Σύνολο Ξένων Υπηκόων ΔΟΜΗ ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (%) Υπήκοοι Υπήκοοι χωρών άλλων Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκών Ένωσης χωρών Υπήκοοι άλλων χωρών Δε δηλώθηκε Σύνολο 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% % 4.6% 5.2% 2.7% 5.4% % 4.2% 5.7% 2.2% 4.9% % 4.1% 5.7% 2.1% 5.5% % 4.1% 5.2% 2.2% 4.2% % 8.9% 6.4% 10.2% 4.6% % 11.9% 12.6% 18.9% 10.1% % 11.9% 15.3% 18.5% 19.1% % 10.1% 13.4% 15.5% 12.4% % 9.0% 9.2% 12.8% 9.6% % 6.8% 6.7% 7.5% 4.6% % 6.0% 5.4% 3.7% 4.7% % 4.9% 3.6% 1.6% 3.0% % 4.9% 2.5% 0.8% 3.0% % 4.1% 1.3% 0.5% 2.2% % 4.6% 1.6% 0.7% 3.6% Δε δηλώθηκε 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

48 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε Σύνολο Ξένων Υπηκόων Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΑΔΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

49 ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε ΣΟΥΗΔΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΔΑΝΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΜΑΛΤΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Υπήκοοι άλλων Ευρωπαϊκών χωρών ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ

50 ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ 143 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ΑΛΒΑΝΙΑ 151 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Υπήκοοι άλλων χωρών ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΒΙΕΤΝΑΜ ΣΥΡΙΑ ΙΝΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΙΡΑΝ ΙΡΑΚ ΚΙΝΑ (ΣΥΜΠ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ) ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑ

51 ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε ΝΕΠΑΛ ΝΙΓΗΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΝΑΔΑΣ 183 Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Άλλες χώρες Δε δηλώθηκε Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού 2011

52 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε Σύνολο Ξένων Υπηκόων 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0% Υπήκοοι χωρών (E.U) 61,4% 68,8% 69,4% 68,9% 69,5% 60,5% 52,2% 51,3% 51,7% 54,5% 59,8% 70,1% 79,0% 86,6% 89,9% 87,7% 7,7% ΕΛΛΑΔΑ 16,9% 25,2% 28,7% 29,8% 29,2% 13,8% 12,8% 14,1% 15,2% 15,0% 18,8% 21,1% 21,8% 14,4% 8,4% 11,0% 0,0% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 13,9% 6,8% 9,2% 11,5% 10,4% 3,7% 3,0% 3,5% 5,1% 7,9% 12,9% 21,3% 37,2% 60,8% 73,3% 69,4% 2,2% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 13,7% 16,1% 12,8% 10,8% 13,0% 24,8% 18,4% 16,8% 14,5% 13,8% 8,8% 8,2% 5,0% 2,1% 0,9% 0,8% 1,1% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 10,7% 11,7% 12,6% 11,7% 12,4% 11,9% 10,1% 10,4% 11,7% 13,3% 13,6% 13,1% 8,8% 4,2% 1,6% 0,9% 4,4%

53 ΠΟΛΩΝΙΑ 1,7% 2,9% 1,3% 1,3% 1,2% 1,5% 2,7% 2,3% 1,6% 1,1% 1,3% 1,5% 1,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,0% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 1,1% 1,3% 1,1% 1,0% 1,5% 1,6% 0,0% ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,8% 1,1% 0,8% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% ΛΕΤΟΝΙΑ 0,5% 1,0% 0,8% 0,4% 0,5% 0,8% 1,0% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0,4% 0,4% 0,6% 0,3% 0,2% 0,8% 0,8% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% ΓΑΛΛΙΑ 0,3% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,0% ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0,3% 0,4% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% ΣΟΥΗΔΙΑ 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,8% 0,4% 0,0% ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δε Δηλώθηκε

54 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,8% 1,1% 0,9% 0,0% ΙΤΑΛΙΑ 0,2% 0,4% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,0% ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,0% ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% ΕΣΘΟΝΙΑ 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% ΙΣΠΑΝΙΑ 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% ΠΟΡΤΟΓΑΛΛ ΙΑ 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΑΥΣΤΡΙΑ 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,0% ΒΕΛΓΙΟ 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0%

55 ΔΑΝΙΑ 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΜΑΛΤΑ 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥ ΡΓΟ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Υπήκοοι άλλων Ευρωπαϊκώ ν χωρών 7,5% 9,3% 11,1% 11,6% 10,6% 5,2% 6,6% 7,9% 8,2% 6,7% 7,1% 7,5% 7,1% 5,3% 3,3% 3,6% 0,0% ΡΩΣΙΑ 4,7% 7,0% 8,0% 7,5% 6,5% 3,2% 3,9% 4,6% 5,0% 4,4% 4,9% 5,5% 5,0% 3,8% 2,0% 2,6% 0,0% ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1,6% 1,2% 1,5% 2,4% 2,3% 1,3% 1,8% 2,2% 2,0% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 0,7% 0,4% 0,4% 0,0% ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δεv Δηλώθηκε ΣΕΡΒΙΑ 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,1% 0,0%

56 ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΙ Α 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% ΤΟΥΡΚΙΑ 0,3% 0,4% 0,9% 0,8% 0,8% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,4% 0,0% ΕΛΒΕΤΙΑ 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ΑΛΒΑΝΙΑ 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Υπήκοοι άλλων χωρών 29,8% 19,9% 17,5% 17,1% 18,1% 33,5% 40,1% 38,7% 38,5% 37,3% 32,1% 21,0% 12,8% 6,8% 5,6% 6,9% 4,4% ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 5,4% 0,6% 0,4% 0,3% 0,8% 1,6% 4,7% 7,6% 9,9% 11,8% 10,3% 5,3% 2,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 4,2% 0,7% 0,2% 0,3% 0,4% 2,4% 4,1% 5,7% 6,8% 8,1% 7,9% 5,2% 1,6% 0,5% 0,2% 0,1% 0,0% ΒΙΕΤΝΑΜ 4,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 3,7% 6,8% 6,9% 8,0% 5,8% 3,1% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% ΣΥΡΙΑ 1,8% 3,3% 3,2% 2,2% 1,5% 2,0% 2,8% 2,6% 1,7% 1,2% 0,8% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%

57 ΙΝΔΙΑ 1,7% 0,9% 0,5% 0,2% 0,7% 4,7% 3,5% 2,2% 1,5% 1,0% 0,8% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% ΓΕΩΡΓΙΑ 1,2% 1,0% 1,1% 1,4% 1,4% 1,0% 0,9% 0,9% 1,2% 1,2% 1,7% 2,3% 2,1% 1,4% 0,6% 0,9% 0,0% ΜΠΑΓΚΛΑΝΤ ΕΣ 1,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8% 4,1% 3,1% 1,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1,0% 0,5% 0,7% 1,3% 1,5% 1,5% 1,8% 1,6% 1,3% 0,6% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1,0% 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 2,2% 2,0% 1,3% 0,8% 0,8% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙ ΑΚΗ ΑΡΧΗ 1,0% 3,2% 2,5% 2,4% 2,2% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 0,7% 0,3% 0,6% 0,7% 0,0% ΠΑΚΙΣΤΑΝ 0,9% 0,4% 0,1% 0,1% 0,3% 2,7% 2,6% 1,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% ΗΛΙΚΙΑ (αριθμός) Σύνολο Δεv Δηλώθηκε ΙΡΑΝ 0,8% 0,9% 1,1% 1,5% 1,3% 0,6% 0,8% 0,7% 0,8% 1,1% 0,9% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 3,3%

58 ΙΡΑΚ 0,7% 1,9% 2,0% 1,9% 1,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,5% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% ΚΙΝΑ (ΣΥΜΠ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ) 0,6% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 0,5% 0,7% 1,1% 1,0% 0,7% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,5% 0,8% 0,8% 0,0% ΛΙΒΑΝΟΣ 0,4% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,6% 0,0% ΑΡΜΕΝΙΑ 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,2% 0,4% 0,6% 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% ΝΕΠΑΛ 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 1,1% 0,8% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΝΙΓΗΡΙΑ 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,5% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΙΟΡΔΑΝΙΑ 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,4% 0,0%

59 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΙΣΡΑΗΛ 0,1% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% ΚΑΝΑΔΑΣ 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Άλλες χώρες 1,9% 2,1% 1,9% 1,4% 1,4% 2,0% 2,2% 2,4% 1,8% 1,6% 1,5% 1,4% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,1% Δε δηλώθηκε 1,5% 2,0% 2,0% 2,3% 1,8% 0,8% 1,1% 2,0% 1,6% 1,4% 1,0% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,7% 87,9% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού 2011

60 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Φύλο (αριθμός) Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Πληθυσμού Κύπρου Σύνολο Ξένων Υπηκόων εκ των οποίων: Δε δηλώθηκε Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Απογραφή Πληθυσμού

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2013 Δράση Β1[Αρ. 3] - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: Ε.Ε. Παρ. 1(1) 379 Ν. 123(I)/99 Αρ. 3358, 22.10.99 Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικά Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥTIKO KENTΡΟ Η γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνδυασμό τόσο με τις υποδομές που έχει αναπτύξει, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβείες - Προξενεία

Πρεσβείες - Προξενεία Πρεσβείες - Προξενεία ΑΙΓΥΠΤΟΣ Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 3, Αθήνα 210 3618612-3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ Λεωφόρος Συγγρού 253, Αθήνα 210 9403483, 210 9430922 ΑΙΤΗ ηµοκρίτου 5, Αθήνα 210 3610766 ΑΛΒΑΝΙΑ Καραχρήστου 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑ/ΚΒ Μαθηματικά - Εκπαιδευτικοί Ε' - ΣΤ τάξη ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑ/ΚΒ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΒ Αναφορά και Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 90: προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός

Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 90: προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 90: προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός Λόης Λαμπριανίδης Οικονομικός Γεωγράφος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας http://www.uom.gr/rdpru

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ - 2011 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ - 2011 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ - 2011 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ M.Sc. Φυσιοθεραπευτής-Physical Rehabilitation, Βελονιστής Dip. Acup. Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως αρμόδιος φορέας για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Σεπτέμβριος 2013) Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων 1. Έλληνες 2. Ομογενείς 3. Ανιθαγενείς 4. Υπήκοοι Κρατών Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε σήμερα τους στόχους και το περιεχόμενο του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q 25 Ελλάδα Προοπτικές Απασχόλησης Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης κατά το Α Τρίμηνο του 25 πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006 Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα Διονύσης Μπαλούρδος (1) (Σε συνεργασία με τους Δημήτρη Ντόντη (2) και Ναταλία Σπυροπούλου (3) ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Έρευνα για τα Χαρακτηριστικά των Τουριστών από τις υτικοευρωπαϊκές Χώρες ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις/ Ρατσισμός:

Διακρίσεις/ Ρατσισμός: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, η ΚΙΣΑ επικεντρώνει τις δραστηριότητές της σε όλους τους κύριους τομείς των εργασιών της μετανάστευση, άσυλο, ρατσισμό, διακρίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Α. ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το ποσοστό της Ρωσικής παραγωγής υποδημάτων παγκοσμίως εκτιμάται ότι φθάνει μόλις το 0,3% σε σύνολο παραγωγής διεθνώς περί τα 13,5 δις ζευγάρια. Ρωσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q/ Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 78. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 78. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 78 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Η έρευνα αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ -------------------------------------------------

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι οι πρόσφυγες/εκλογείς των κατεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο Το KNX είναι το Πρότυπο CENELEC EN 50090 το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α NIPIAGOGEIO AGIOU DOMETIOU 1 nip-ag-dometios1-lef@schools.ac.cy

1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α NIPIAGOGEIO AGIOU DOMETIOU 1 nip-ag-dometios1-lef@schools.ac.cy ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α NIPIAGOGEIO AGIOU DOMETIOU 1 nip-ag-dometios1-lef@schools.ac.cy 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ (ΣΚΕ) NIPIAGOGEIO AGIOU DOMETIOU (SKE) 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Μάρτιος 2007 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις - Διανυκτερεύσεις Δήμου Χερσονήσου ανά Δημοτική Ενότητα σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου (πλην κάμπινγκ)

Αφίξεις - Διανυκτερεύσεις Δήμου Χερσονήσου ανά Δημοτική Ενότητα σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου (πλην κάμπινγκ) Αφίξεις - Διανυκτερεύσεις Δήμου Χερσονήσου ανά Δημοτική Ενότητα σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου (πλην κάμπινγκ) 25-29 Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ Εργαστήριο Ερευνών & Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού LaReTSA Laboratory

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως:

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως: Ο Τουριστικός Οργανισμός TEZ TOUR ιδρύθηκε το 1994, και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του εξερχόμενου τουρισμού από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα