ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΛΙΟ Ο ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ. Εισαγωγή Στην Θεωρία Πιθανοτήτων, ξεκινάµε από το λεγόµενο πείραµα δηλαδή µια διαδικασία η οποία µπορεί να επαναληφθεί θεωρητικά άπειρες φορές, κάτω από τις ίδιες ουσιαστικά συνθήκες, και στο τέλος της οποίας παρατηρούµε ορισµένα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα η ρίψη ενός νοµίσµατος µε δυό όψεις, η ρίψη ενός συµµετρικού ζαριού, ο αριθµός των αεροπλάνων που φθάνουν σ ένα αεροδρόµιο µέσα σ ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα, το ύψος των παιδιών ενός παιδικού σταθµού ή ο αριθµός των γεννήσεων σε µια περιοχή της χώρας για ένα δοσµένο χρονικό διάστηµα µπορούν να θεωρηθούν πειράµατα. Τα πειράµατα µπορούν να χωρισθούν σε δυό µεγάλες κατηγορίες, τα καθοριστικά determstc και τα λεγόµενα πειράµατα τύχης radom. Καθοριστικά λέγονται τα πειράµατα εκείνα τα οποία έχουν ένα δυνατό απoτέλεσµα, που είναι γνωστό πως θα συµβεί, πριν ακόµα εκτελεστεί το πείραµα, και έτσι είναι φυσικό να µην παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Παράδειγµα ενός τέτοιου πειράµατος είναι το εξής: Εάν κάποιος τοποθετήσει ένα ποτήρι µε νερό σε περιβάλλον θερµοκρασίας κάτω των 0 0 Κελσίου τότε το νερό θα γίνει πάγος αποτέλεσµα µοναδικό και γνωστό εκ των προτέρων. Πειράµατα τύχης λέγονται εκείνα τα πειράµατα τα οποία έχουν περισσότερα του ενός δυνατά αποτελέσµατα και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστό το αποτέλεσµα πριν από την εκτέλεση του πειράµατος είναι βέβαια γνωστό ότι το αποτέλεσµα θα ανήκει σε ένα σύνολο δυνατών αποτελεσµάτων, σύνολο το οποίο είναι γνωστό εκ των προτέρων π.χ. όταν ρίχνουµε ένα νόµισµα µε δυό όψεις κεφαλή-γράµµατα ξέρουµε ότι το αποτέλεσµα θα είναι κεφαλή ή γράµ- µατα το ποιό όµως θα είναι το συγκεκριµµένο αποτέλεσµα, σε µια ρίψη, δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστό πριν εκτελέσουµε το πείραµα. Με τέτοιου είδους πειράµατα ασχολείται κανείς στην Θεωρία Πιθανοτήτων.

2 Ορισµός.. Το σύνολο όλων των δυνατών αποτελεσµάτων ενός πειράµατος τύχης καλείται δειγµατοχώρος του πειράµατος sample space και συµβολίζεται συνήθως µε Ω, ενώ κάθε ένα από τα δυνατά αυτά αποτελέσµατα καλείται απλό γεγονός ή δειγµατοσηµείο. Υπάρχουν δυό είδη δειγµατοχώρων, εκείνοι για τους οποίους το Ω είναι πεπερασµένο ή αριθµήσιµο σύνολο και οι οποίοι ονοµάζονται διακριτοί και εκείνοι για τους οποίους το Ω είναι µη-αριθµήσιµο σύνολο και οι οποίοι ονοµάζονται συνεχείς. Παραδείγµατα.. Εάν ρίξουµε ένα νόµισµα µε δυό όψεις τότε: Ω {Κεφαλή, Γράµµατα} ή χάριν συντοµίας Ω {Κ,Γ} Εάν τώρα υποθέσουµε ότι ρίχνουµε δυό συµµετρικά ζάρια και µας ενδιαφέρει η κατανοµή των αποτελεσµάτων τελειών των δυό ζαριών, τότε ο δειγ- µατοχώρος του πειράµατος αποτελείται από τα παρακάτω 36 αποτελέσµατα: 0 ζάρι Πίνακας..3 0 ζάρι Εάν πάλι στην ρίψη δυό συµµετρικών ζαριών, ενδιαφερόµαστε για το άθροισµα των αποτελεσµάτων των δυό ζαριών, ο δειγµατοχώρος του πειράµατος είναι ίσος µε: Ω {, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, } Παρατήρηση..4 Προσοχή στο πως ορίζεται ένα πείραµα τύχης. Τα δυό παραπάνω πειράµατα της ρίψης των ζαριών φαίνεται ότι είναι ίδια αλλά στην πραγµατικότητα δεν είναι. Έχουν διαφορετικούς δειγµατοχώρους. 4 Εάν µας ενδιαφέρει ο αριθµός των αεροπλάνων που φθάνουν σ ένα αεροδρόµιο µέσα σ ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα, τότε: Ω { 0,,,3, } όπου είναι ο µέγιστος αριθµός αεροπλάνων που µπορούν να φθάσουν στο αεροδρόµιο µέσα στο καθορισµένο χρονικό διάστηµα.

3 5 Στο πείραµα του ύψους των παιδιών ενός παιδικού σταθµού: Ω [ a, b] δηλαδή το κλειστό διάστηµα [ a, b], όπου a, b είναι το ελάχιστο και το µέγιστο ύψος των παιδιών του σταθµού, αντίστοιχα. Στα παραπάνω παραδείγµατα,,3,4, οι δειγµατοχώροι είναι διακριτοί ενώ στο 5 συνεχής. φού λοιπόν σ ένα πείραµα τύχης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί εκ των προτέρων το ποιό ακριβώς αποτέλεσµα θα συµβεί αλλά πάλι είναι γνωστό ότι θα συµβεί ένα αποτέλεσµα από ένα σύνολο δυνατών αποτελεσµάτων, θα ήθελε κάποιος να ήταν σε θέση να αντιστοιχήσει σε κάθε ένα από αυτά τα δυνατά αποτελέσµατα έναν αριθµό, τον οποίο θα καλούµε πιθανότητα του απλού γεγονότος και ο οποίος θα µας φανερώνει το πόσο δυνατόν είναι να συµβεί το εν λόγω γεγονός. Ορισµός..5 Εάν ο δειγµατοχώρος ενός πειράµατος τύχης είναι ίσος µε: Ω { a a },, τότε αντιστοιχούµε σε κάθε ένα από αυτά τ αποτελέσµατα έναν αριθµό, µεταξύ 0 και, a α,,, p p,,, και τέτοιον ώστε το ο οποίος µας φανερώνει το πόσο δυνατόν είναι να συµβεί το γεγονός α,,, συµβολικά: { }, { a } p,,, και τον οποίο όπως είπαµε καλούµε πιθανότητα του απλού γεγονότος { α } probablty of the smple evet { α }. ν τώρα Ω, το καλείται γεγονός, ή ενδεχόµενο evet, και εάν A { a a, a }, τότε είναι φανερό ότι η κατάλληλη αντιστοίχηση πιθανότητα του είναι ίση µε: A p + p + + p Παρατηρήσεις..6 Στην πράξη, αν Ω, τότε το καλείται γεγονός στην περίπτωση κατά την οποία το ανήκει σε µία ιδιαίτερη κλάση I υποσυνόλων του δειγµατοχώρου Ω την οποία κλάση I ορίζουµε µε κάποιο συγκεκριµµένο τρόπο και ονοµάζουµε σ-άλγεβρa υποσυνόλων του δειγµατοχώρου 3

4 δηλαδή όταν ικανοποιεί ορισµένες ιδιότητες οι οποίες δεν εξετάζονται στις εν λόγω σηµειώσεις. Εάν ο δειγµατοχώρος ειναι διακριτός τότε σαν µια τέτοια κλάση µπορούµε να θεωρήσουµε το δυναµοσύνολο του Ω δηλαδή το σύνολο όλων των δυνατών υποσυνόλων του Ω και έτσι σ αυτή την περίπτωση κάθε υποσύνολο του Ω θεωρείται γεγονός. Οι παρακάτω ιδιότητες απορρέουν απευθείας από τον παραπάνω ορισµό της πιθανότητας ενός γεγονότος. Ω το σύνολο Ω καλείται βέβαιο γεγονός 0 A δηλαδή τα γεγονότα, είναι ξένα µε- 3 ν, Ω και ταξύ τους τότε: + Εάν Ω είναι ένα γεγονός, τότε λέµε ότι το πραγµατοποιείται σε µια εκτέλεση του πειράµατος, εάν το αποτέλεσµα του πειράµατος είναι στοιχείο του. Ορισµός..7 Η σχετική συχνότητα σαν πιθανότητα Έστω ότι ένα πείραµα τύχης επαναλαµβάνεται φορές, και έστω ότι κάθε µια από αυτές τις επαναλήψεις είναι ανεξάρτητη από όλες τις προηγούµενες της. Για ένα γεγονός, έστω f A ο αριθµός των φορών που πραγµατοποιείται το στις επαναλήψεις συχνότητα του. Η ποσότητα: f A f A καλείται σχετική συχνότητα του γεγονότος. Εάν θεωρήσουµε ότι το όριο αυτής της ποσότητας του τείνοντος στο άπειρο υπάρχει, τότε ο αριθµός αυτός καλείται στην πράξη πιθανότητα του. Η σχετική συχνότητα ικανοποιεί τις παρακάτω ιδιότητες: f f A Ω 0 3 Εάν f A f A + f Εάν προσπαθήσει να θεµελιώσει κανείς αυστηρά την Θεωρία των Πιθανοτήτων µε την βοήθεια του ορισµού..5 ή..7 τότε αντιµετωπίζει αρκετές δυσκολίες π.χ. είναι δύσκολο να δει πως µπορεί να ορισθούν οι πιθανότητες γεγονότων στην περίπτωση συνεχούς δειγµατοχώρου. Γι αυτό τον λόγο δίνουµε έναν τρίτο ορισµό της πιθανότητας ενός γεγονότος. 4

5 Ορισµός..8 ξιωµατικός ορισµός της πιθανότητας κατά Kolmogorov Γενικότερα η πιθανότητα µπορεί να θεωρηθεί σαν µια συνολοσυνάρτηση: : I [0, όπου I η κλάση σ-άλγεβρα των γεγονότων του δειγµατοχώρου Ω, και η οποία συνολοσυνάρτηση ικανοποιεί τις τρεις ιδιότητες της παρατήρησης..6 ιι, µε την 3 αναφερόµενη σε αριθµήσιµο πλήθος ανά δυό ξένων γεγονότων, δηλαδή: A A A, τότε: αν { } γεγονότα τέτοια ώστε N ] A A..9 Έτσι δεν έχει κανείς πρόβληµα στο να ορίσει πιθανότητες και στην περίπτωση των συνεχών δειγµατοχώρων. Στις εν λόγω σηµειώσεις, ασχολούµαστε µε πειράµατα τύχης των οποίων ο δειγµατοχώρος είναι συνήθως ένα πεπερασµένο σύνολο και τα δειγµατοσηµεία έχουν την ίδια δυνατότητα να συµβούν είναι ισοπίθανα ή έχουν οµοιόµορφη πιθανότητα και ως εκ τούτου, εάν πάλι: τότε: Ω { a a },, a { a },,,..0 # Ω όπου µε #Ω συµβολίζουµε τον αριθµό των στοιχείων του συνόλου Ω πληθάριθµος του Ω. Παράδειγµα.. Όταν ρίχνουµε ένα «δίκαιο» νόµισµα µε δυό όψεις τότε: Κκεφαλή, Γγράµµατα και έτσι Τώρα, εάν: Ω {Κ, Γ} { Κ} { Γ} A { a a, a }, τότε: #.. # Ω 5

6 Παράδειγµα..3 Εάν ρίξουµε ένα συµµετρικό ζάρι και είναι το γεγονός: «το αποτέλεσµα είναι άρτιος αριθµός», τότε Ω{,,3,4,5,6} και {,4,6} άρα: 3 6 Οι παρακάτω τύποι είναι εύκολο να αποδειχθούν και ισχύουν γενικά για όλα τα πειράµατα τύχης. ' όπου A' είναι το συµπλήρωµα του συνόλου, ως προς το σύνολο Ω. ν, Ω τότε + Για τρία γεγονότα,,γ ο τύπος γίνεται: Γ + + Γ Γ Γ + Γ Γενικότερα, ισχύει το παρακάτω θεώρηµα: Θεώρηµα..4 ocare. Η πιθανότητα να συµβεί ένα τουλάχιστον από τα γεγονότα A, A,, δίνεται από την σχέση: A A A A A < A A + < < A A A + A A A πόδειξη Επαγωγικά ως προς. Παρατήρηση..4 O τύπος + πολλές φορές αναφέρεται και σαν προσθετικό θεώρηµα ισχύει µόνον στην περίπτωση που τα γεγονότα, είναι ξένα µεταξύ τους. ν τότε: α και β όπου: B A { x B, x A} v ' 6

7 . νεξαρτησία Μια από τις βασικές έννοιες που συναντά κανείς στη Θεωρία των Πιθανοτήτων είναι εκείνη της ανεξαρτησίας δυό γεγονότων. Έτσι: Ορισµός.. υό γεγονότα,, του ίδιου πειράµατος τύχης, ονοµάζονται στοχαστικά ανεξάρτητα αν η πραγµατοποίηση του ενός δεν µας δίνει πληροφορίες για την πραγµατοποίηση του άλλου. Π.χ. εάν ρίξουµε ένα νόµισµα δυό φορές, το αποτέλεσµα της δεύτερης ρίψης είναι ανεξάρτητο από το αποτέλεσµα της πρώτης ρίψης. Ένας δεύτερος, ισοδύναµος, ορισµός της ανεξαρτησίας δυό γεγονότων είναι ο εξής: Ορισµός.. υο γεγονότα, ονοµάζονται στοχαστικά ανεξάρτητα αν ικανοποιείται η παρακάτω σχέση:..3 Ο παραπάνω ορισµός γενικεύεται και σε περισσότερα από δυο γεγονότα. Έτσι π.χ. τρία γεγονότα,,γ ονοµάζονται ανεξάρτητα αν ισχύουν ταυτόχρονα οι παρακάτω σχέσεις:, Γ Γ, Γ Γ και Γ Γ Παρατήρηση..4 ι Πολλές φορές γίνεται σύγχυση µεταξύ ξένων και ανεξάρτητων γεγονότων. Επαναλαµβάνοντας τους ορισµούς, δυό γεγονότα, λέγονται ξένα εάν δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο, ενώ ανεξάρτητα αν η πραγµατοποίηση του ενός δεν µας δίνει πληροφορίες για την πραγµατοποίηση του άλλου. ιι Για να είναι δυό γεγονότα ανεξάρτητα θα πρέπει να ορίζονται στον ίδιο δειγµατοχώρο. Στην πραγµατικότητα, και για πειράµατα τύχης των οποίων τα δειγµατοση- µεία έχουν την ίδια πιθανότητα να συµβούν άρα θετική πιθανότητα, εάν δυό γεγονότα µη κενά είναι ξένα δεν µπορεί να είναι και ανεξάρτητα γιατί εάν είναι ξένα τότε η πραγµατοποίηση του ενός από αυτά συνεπάγεται την µη πραγ- µατοποίηση του άλλου δηλαδή η πραγµατοποίηση του ενός µας δίνει πληροφορίες για την πραγµατοποίηση του άλλου. Μαθηµατικά µιλώντας:, ξένα και διάφορα του κενού το καθένα 0 7

8 ν τα, ήσαν και ανεξάρτητα τότε: 0 0 ή 0 ή πράγµα που δεν συµβαίνει, από την υπόθεση..3 εσµευµένη Πιθανότητα ς υποθέσουµε ότι, είναι δυό γεγονότα ενός πειράµατος τύχης. Μερικές φορές, όταν εκτελούµε το εν λόγω πείραµα, η πληροφορία που παίρνουµε από την πραγµατοποίηση του γεγονότος µπορεί να µας δίνει την δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουµε την πιθανότητα του γεγονότος. Η «νέα» αυτή πιθανότητα του γεγονότος καλείται δεσµευµένη πιθανότητα του γεγονότος δοθέντος του γεγονότος, συµβολικά: Έτσι: Ορισµός.3. Η δεσµευµένη πιθανότητα codtoal probablty του γεγονότος δοθέντος του γεγονότος ορίζεται σαν: υπό την προυπόθεση βέβαια ότι η ποσότητα του δεύτερου µέλους έχει νόηµα, δηλαδή > 0. Παρατήρηση.3. Η δεσµευµένη πιθανότητα συνδέεται στενά και µε την ανεξαρτησία. Έτσι εάν:.3.3 δηλαδή η πληροφορία ότι συνέβη το δεν αλλάζει την πιθανότητα του, τότε τα γεγονότα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Πράγµατι: δηλαδή τα, είναι ανεξάρτητα. 8

9 Ισχύει και τι αντίστροφο, δηλαδή εάν τα, είναι ανεξάρτητα τότε ισοδύναµα. Πράγµατι: αφού τα, είναι ανεξάρτητα Έτσι ένας ισοδύναµος ορισµός της ανεξαρτησίας δυό γεγονότων είναι ο εξής: Ορισµός.3.4 υο γεγονότα, ονοµάζονται στοχαστικά ανεξάρτητα αν ικανοποιείται η παρακάτω σχέση: ισοδύναµα. ν τώρα, είναι δυο γεγονότα τότε είναι εύκολο να αποδειχθεί το παρακάτω θεώρηµα: Θεώρηµα.3.5 Πολλαπλασιαστικό Για τα γεγονότα, ισχύει: ισοδύναµα B. πόδειξη πό τον ορισµό της δεσµευµένης πιθανότητας έχουµε: που είναι το ζητούµενο. Στις δεσµευµένες πιθανότητες ισχύει επίσης το παρακάτω βασικό θεώρηµα. Θεώρηµα.3.6 Εάν, είναι δυό γεγονότα, του ίδιου δειγµατοχώρου, και τότε: 0 >.3.7 πόδειξη πό τον ορισµό της δεσµευµένης πιθανότητας και το πολλαπλασιαστικό θεώρηµα έχουµε: 9

10 Το παραπάνω θεώρηµα γενικεύεται και σε περισσότερα από δυό γεγονότα, ως εξής: ν,,...,, είναι γεγονότα ενός δειγµατοχώρου Ω, τέτοια ώστε: α Ω β,,,,,, γεγονότα που ικανοποιούν τις ιδιότητες α και β λέµε ότι αποτελούν διαµέριση του δειγµατοχώρου Ω τότε: Θεώρηµα.3.8 Ολικής Πιθανότητας ν,,...,, είναι γεγονότα ενός δειγµατοχώρου Ω, τα δε,,..., αποτελούν διαµέριση του δειγµατοχώρου Ω, τότε:.3.9 πόδειξη Είναι φανερό ότι: και τα γεγονότα είναι ανά δυο ξένα µεταξύ τους γιατί τα γεγονότα A A Ω A,,,,,,..., αποτελούν διαµέριση, οπότε: A A A A Θεώρηµα.3.0 Bayes ν,,...,, είναι γεγονότα ενός δειγµατοχώρου Ω, τα δε,,..., αποτελούν διαµέριση του δειγµατοχώρου Ω, τότε ισχύει η σχέση: πόδειξη Εύκολη και αφήνεται σαν άσκηση. 0

11 .4 σκήσεις.4. Ρίχνουµε δύο ζάρια. Ποιός ο δειγµατοχώρος του πειράµατος τύχης; Να υπολογισθούν οι παρακάτω πιθανότητες: α το άθροισµα να είναι διαιρετό διά 4. β και οι δύο αριθµοί να είναι άρτιοι γ οι αριθµοί να διαφέρουν κατά 4 δ να έχουµε δύο διαδοχικούς αριθµούς. Ο δειγµατοχώρος του πειράµατος αποτελείται από τα παρακάτω 36 αποτελέσµατα: ο ζάρι ν ορίσουµε τα γεγονότα: ο ζάρι «το άθροισµα να είναι διαιρετό διά 4», «και οι δύο αριθµοί είναι άρτιοι» Γ «οι αριθµοί διαφέρουν κατά 4» και «έχουµε δύο διαδοχικούς αριθµούς» τότε: { - 3, -, 3 -, - 6, 3-5, 4-4, 5-3, 6 -, 6-6} τότε #9 όπου # αριθµός των στοιχείων του συνόλου. { -, - 4, - 6, 4 -, 4-4, 4-6, 6 -, 6-4, 6-6} άρα #9 Γ { - 5, - 6, 5 -, 6 - } άρα #Γ4 { -, -, - 3, 3 -, 3-4, 4-3, 4-5, 5-4, 5-6, 6-5} άρα # Άρα: A, B, Γ, Ενας αριθµός επιλέγεται τύχαια από τους αριθµούς,,3,4,,50. Ποιά η πιθανότητα για τον αριθµό αυτό να διαιρείται µε το 6 ή µε το 8; Ο δειγµατοχώρος του πειράµατος είναι ίσος µε Ω {,,3,4,...,50} δειγµατοχώρος δηλαδή

12 #Ω 50 και εάν ορίσουµε το γεγονός: «ο αριθµός διαιρείται µε το 6 ή µε το 8» άρα: A. 50 { 6,8,,6,8,4,30,3,36,40,4,48} δηλαδή #.4.3 πό τους υποψήφιους των ανωτάτων σχολών ενός νοµού που εξετάστηκαν στα µαθήµατα της ης δέσµης, το 5% απέτυχε στα Μαθηµατικά, το 5% στη Φυσική και το 0% και στα δυό µαθήµατα. Επιλέγουµε τυχαία έναν από τους υποψήφιους του νοµού: α ποιά η πιθανότητα να έχει αποτύχει σ ένα τουλάχιστον µάθηµα από τα δύο; β ποιά η πιθανότητα να έχει αποτύχει στα Μαθηµατικά, αλλά όχι στη Φυσική; γ ν έχει αποτύχει στη Φυσική, ποιά η πιθανότητα να έχει αποτύχει και στα Μαθηµατικά; δ ν έχει αποτύχει στα Μαθηµατικά, ποιά η πιθανότητα να έχει απότύχει και στη Φυσική; Ορίζουµε τα γεγονότα Τότε: Μ «ο υποψήφιος έχει αποτύχει στα Μαθηµατικά» Φ «ο υποψήφιος έχει αποτύχει στη Φυσική» α Ρ Μ Φ Ρ Μ + Ρ Φ Ρ Μ Φ 0,5 + 0,5 0,0 0, 3 β Ρ Μ Φ' Ρ Μ Ρ Μ Φ 0,5 0,0 0, 5 Ρ Μ Φ γ ΡΜ Φ ΡΦ Ρ Μ Φ δ ΡΦ Μ ΡΜ 0, 0,5 0, 0, Σε έναν αγώνα παίρνουν µέρος 3 αυτοκίνητα. Το πρώτο έχει τριπλάσια πιθανότητα να κερδίσει από το δεύτερο και το δεύτερο έχει διπλάσια πιθανότητα να κερδίσει από το τρίτο. Ποιά η πιθανότητα κάθε αυτοκινήτου να κερδίσει τον αγώνα; Εάν χ πιθανότητα του 3 ου αυτοκινήτου να κερδίσει, Τότε Και χ πιθανότητα του ου αυτοκινήτου να κερδίσει 3 χ πιθανότητα του ου αυτοκινήτου να κερδίσει

13 και επειδή: χ+χ+3 χ 9χ χ Εάν 0,6, 0,5 και 0,3 α Έχουµε: α να βρεθούν οι πιθανότητες: B ' ' ' v ' ' v β είναι τα, ξένα; νεξάρτητα; ' B A B A+B A B 0,6+0,5 0,3 0,8 ' A 0,6 0,4 πό την θεωρία συνόλων ξέρουµε ότι: ' ' ' ' ' ' κανόνες του de Morga v A B ' ' A B ' A B 0,3 0,7 v ' ' A B ' A B 0,8 0, v ' B B A B0,5 0,30, Ρ 0,3 v A B 0, 6 Ρ 0,5 β εάν τα, ξένα A B 0 αλλά A B 0,3 άρα, όχι ξένα. A B 0,3 0,6 0,5 A B δηλαδή, ανεξάρτητα Εάν, και α α β Έχουµε: να βρεθούν οι πιθανότητες: B B ' v ' ' v ' ' v ' B v B είναι τα, ανεξάρτητα; 3

14 Ρ Ρ Ρ Ρ 3 Ρ Ρ A B A+B A B 8 5 Ρ ' Ρ Ρ ' Ρ ' Ρ v ' ' A B ' A B 3 v ' ' A B ' A B 7 v ' B B A B 0, v Ρ Ρ 3 Ρ β φού έχουµε: 5 Ρ Ρ άρα τα, δεν είναι ανεξάρτητα νεξαρτησία Για την ασφαλή πτήση ενός αεροπλάνου µε δύο κινητήρες, πρέπει να δουλεύει ο ένας τουλάχιστον κινητήρας. Οι κινητήρες λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και έστω ότι η πιθανότητα να πάθει κάποιος βλάβη είναι 0,003. Να βρεθεί η πιθανότητα µιας ασφαλούς πτήσης. Εάν ορίσουµε τα γεγονότα: «δουλεύει ο ος κινητήρας» και «δουλεύει ο ος κινητήρας», τότε δίνεται ότι : Ρ 0,997Ρ, άρα Ρασφαλούς πτήσης Ρδουλεύει ένας τουλάχιστον κινητήρας 3 60 Ρ Ρ + Ρ Ρ λόγω ανεξαρτησίας Ρ + Ρ Ρ Ρ 4

15 0,997+0,997 0,997 0,997 0,99999 δηλαδή 99,99%..4.8 Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στο βάρος και την υπέρταση 00 ατό- µων: Υπέρβαρα Μη Υπέρβαρα Σύνολο Υπερτασικά Μη Υπερτασικά Σύνολο Ένα άτοµο επιλέγεται τυχαία, να βρεθούν οι παρακάτω πιθανότητες: α το άτοµο είναι υπέρβαρο. β το άτοµο είναι υπερτασικό. γ δεδοµένου ότι το άτοµο είναι υπερτασικό, ποιά η πιθανότητα να µην είναι υπέρβαρο; δ το άτοµο είναι υπέρβαρο ή υπερτασικό. ε είναι τα γεγονότα «το άτοµο είναι υπερτασικό» και το «το άτοµο είναι υπέρβαρο» ανεξάρτητα; Εάν ορίσουµε τα γεγονότα: «το άτοµο είναι υπέρβαρο», «το άτοµο είναι υπερτασικό», τότε µε την βοήθεια του πίνακα των δεδοµένων : Υπέρβαρα Μη Υπέρβαρα Σύνολο Υπερτασικά Μη Υπερτασικά Σύνολο έχουµε: 50 α Ρ 0, β Ρ 0, 00 0 Ρ ' 0 γ Ρ ' 00 0, 5 Ρ δ Ρ Ρ + Ρ Ρ

16 0 Ρ 0 ε Ρ 00 0,5 0,5 Ρ Ρ άρα τα γεγονότα δεν είναι ανεξάρτητα..4.9 νεξαρτησία Έστω ότι δίνεται ο παρακάτω πίνακας: ' Σύνολο χ ψ 0 ' ζ ω 80 Σύνολο και έστω ότι τα γεγονότα, είναι ανεξάρτητα. Να βρεθούν τα χ,ψ,ζ,ω. φού τα γεγονότα, είναι ανεξάρτητα, έχουµε: χ 0 40 χ 8 Ρ Ρ Ρ χ κόµα: χ + ζ 40 ζ 3 χ + ψ 0 ψ ζ + ω 80 ω νεξαρτησία ποδείξτε ότι: εάν τα γεγονότα, είναι ανεξάρτητα τότε είναι ανεξάρτητα και τα ' και '. Ρ ' ' Ρ ' Ρ δηλαδή τα Ρ Ρ+Ρ λόγω ανεξαρτησίας Ρ Ρ+Ρ Ρ Ρ ' Ρ+Ρ Ρ Ρ ' Ρ { Ρ } Ρ ' { Ρ } Ρ ' Ρ ' ', ' είναι ανεξάρτητα. Ρ ' Ρ Ρ ' 6

17 .4. νεξαρτησία ν τα γεγονότα,,γ είναι ανεξάρτητα να εξεταστεί αν είναι επίσης ανεξάρτητα τα γεγονότα:, Γ, Γ, Γ Ρ Γ Ρ Γ Γ Ρ Γ+Ρ Γ Ρ Γ ΡΡΓ+ΡΡΓ ΡΡΡΓ ΡΓ{ Ρ+Ρ ΡΡ} ΡΓ Ρ δηλαδή τα, Γ είναι ανεξάρτητα Ρ Γ ΡΡΡΓ Ρ Ρ Γ δηλαδή τα, Γ είναι ανεξάρτητα. για νάναι τα γεγονότα, Γ ανεξάρτητα θα πρέπει: και λλά: Ρ Γ Ρ Ρ Γ Ρ Γ Ρ Γ Ρ Ρ ΡΓ Ρ Ρ Γ Ρ Ρ Ρ ΡΓ Ρ Ρ ΡΓ δηλαδή θα πρέπει: Ρ ΡΡΓ Ρ Ρ ΡΓ και υποθέτοντας ότι Ρ>0, ΡΓ>0 θα πρέπει: Ρ Ρ Ρ0 ή Ρ.4.. Πολλαπλασιαστικό θεώρηµα Ένα δοχείο περιέχει 5 κόκκινες µπάλες και 3 πράσινες. Παίρνουµε δυό µπάλες από το δοχείο χωρίς επανατοποθέτηση. Ποιά η πιθανότητα και οι δυό µπάλες νάναι κόκκινες; Εάν ορίσουµε τα γεγονότα: «η πρώτη µπάλα είναι κόκκινη», «η δεύτερη µπάλα είναι κόκκινη», τότε: Ρκαι οι δυό µπάλες είναι κόκκινες Ρ Ρ Ρ Θεώρηµα ολικής πιθανότητας Σ ένα µεταλλείο το 5% των εργατών πάσχουν από ρευµατισµούς. Το 70% των εργατών που πάσχουν από ρευµατισµούς δεν πηγαίνουν στην δουλειά µια µέρα και το 90% αυτών 7

18 που δεν πάσχουν από ρευµατισµούς πηγαίνουν στην δουλειά. α Ποιά η πιθανότητα να πάει ένας εργάτης στην δουλειά µια µέρα; β ν ένας εργάτης δεν πήγε στην δουλειά µια µέρα, ποιά η πιθανότητα να είχε ρευµατισµούς; γ Ποιά η πιθανότητα να πάει ένας εργάτης στην δουλειά µια µέρα ή να έχει ρευµατισµούς; δ είναι τα γεγονότα «ένας εργάτης δεν πάει στην δουλειά µια µέρα» και το «ένας εργάτης πάσχει από ρευµατισµούς» ανεξάρτητα; Ορίζουµε τα γεγονότα: Π«ο εργάτης πάσχει από ρευµατισµούς», «ο εργάτης δεν πάει στην δουλειά µια µέρα» Τότε: ΡΠ0,05, ΡΠ ' 0,95 και Ρ Π0,7, Ρ ' Π0,3 και Ρ ' Π ' 0,9 α Ρ ' Ρ ' Π+Ρ ' Π ' Ρ ' Π ΡΠ+Ρ ' Π ' ΡΠ ' 0,3 0,05+ 0,9 0,95 0,87 Ρ Π Ρ Π Ρ Π 0,7 0,05 β ΡΠ 0, 7 Ρ Ρ 0,3 γ Ρ ' Π Ρ '+ΡΠ Ρ ' Π Ρ '+ΡΠ Ρ ' Π ΡΠ 0,87+0,05 0,3 0,05 0,905 δ Ρ Π 0,7 0,3 Ρ Ρ ' άρα τα γεγονότα δεν είναι ανεξάρτητα. Το πρόβληµα µπορεί να λυθεί µε την βοήθεια του παρακάτω πίνακα: ' Σύνολο Π 0,035 0,05 0,05 Π' 0,095 0,855 0,95 Σύνολο 0,3 0,87 πίνακας που σχηµατίζεται µε την βοήθεια των δεδοµένων πως;. Υπόδειξη: δείτε την άσκηση

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ ος ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -- ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ ος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ www.armscontrol.nfo 7 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ιατεταγµένα σώµατα-αξίωµα πληρότητας Ένα σύνολο Σ καλείται διατεταγµένο σώµα όταν στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤEΣ ΚΑΤΑΝΟΜEΣ Σε πολλά προβλήματα, ενδιαφερόμαστε για περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πιθανό να αλληλοεξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

n i P(x i ) P(X = x i ) = lim

n i P(x i ) P(X = x i ) = lim Κεϕάλαιο 2 Πιθανότητες και Τυχαίες Μεταβλητές Μπορούµε να καταλάβουµε την έννοια της πιθανότητας από τη σχετική συχνότητα εµϕάνισης n i κάποιας τιµής x i µιας διακριτής τ.µ. X. Αν είχαµε τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

' I. Εκδίδεται κάθε τρίμηνο. Δεκέμβρης 1983

' I. Εκδίδεται κάθε τρίμηνο. Δεκέμβρης 1983 .. ' Εκδίδεται κάθε τρίμηνο Δεκέμβρης 1983 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κώστα Α. Δρόσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ~τόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση διαφόι:χuν διδακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα