Πρόλογος. Ανθρώπινο Δυναμικό Υποδομές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος. Ανθρώπινο Δυναμικό Υποδομές"

Transcript

1 Πρόλογος Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται ο επιστημονικός και οικονομικός απολογισμός του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (Ι/Ρ-ΡΠ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για το έτος Tο προσωπικό του Ι/Ρ-ΡΠ συνέχισε τις επιστημονικές του δραστηριότητες και την επιτυχημένη του πορεία στη Ραδιοφαρμακευτική και τη Βιοδιαγνωστική. Μέσα από συνεχή προσπάθεια το ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του Ινστιτούτου διακρίθηκε και αναγνωρίστηκε τόσο από την Ελληνική όσο και τη Διεθνή επιστημονική κοινότητα. Στην επίτευξη του στόχου αυτού, η συμβολή όλου του επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού ήταν ουσιαστική και αποφασιστική. Το Ι/Ρ-ΡΠ, κατόπιν αξιολόγησης του επιστημονικού του έργου και του επιχειρησιακού του προγράμματος για την πενταετία ( ) και σχετικής εισήγησης της Διεθνούς Επιτροπής Κριτών που όρισε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, αποτελεί σήμερα Εθνικό Κέντρο με προοπτική Αριστείας στους τομείς της Ραδιοφαρμακευτικής και της Βιοδιαγνωστικής. Η επιτυχημένη πορεία των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου συνδέεται επίσης και με την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας και καινοτόμων προϊόντων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους τομείς της in vivo διάγνωσης / θεραπείας, της in vitro διάγνωσης / πρόγνωσης, της φασματομετρίας μάζας και ανάλυσης διοξινών καθώς και της διακίνησης ραδιοϊσοτόπων και ραδιοδιαγνωστικών προϊόντων. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών, συνεχίστηκε και κατά το 2007 με επιτυχία η συνεργασία του Ι/Ρ-ΡΠ με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, όπως τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Κατά το 2007 συνεχίσθηκαν οι επιτυχημένες προσπάθειες για τη διασύνδεση της αναπτυξιακής δραστηριότητας των ερευνητικών ομάδων του Ινστιτούτου με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Συστήθηκε η νέα εταρεία έντασης γνώσης με τίτλο «Ελληνικά Ραδιοφάρμακα Α.Ε.». Η εταιρεία θα αναλάβει τη μεγάλης κλίμακας Παραγωγή Αδειοδοτημένων από τον ΕΟΦ ραδιοφαρμακευτικών σκευασμάτων του Ινστιτούτου, την Παραγωγή Ραδιοϊσοτόπων και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων σκευασμάτων που βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της έρευνας. Η συμμετοχή του ΕΚΕΦΕ στη μετοχική σύνθεση της νέας ανώνυμης εταιρείας είναι 35% και στο Δ.Σ. της εταιρείας συμμετέχει ο Πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ «Δ» και ο Διευθυντής του Ι/Ρ-ΡΠ. Ανθρώπινο Δυναμικό Υποδομές Η αξιολόγηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ερευνητική Αριστεία του Ι/Ρ-ΡΠ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υψηλή επιστημονική ποιότητα, τον ζήλο και τη δραστηριοποίηση των ερευνητών του Ινστιτούτου. Το 2007 ολοκληρώθηκε η πρόσληψη τεσσάρων νέων ερευνητών στη Γ βαθμίδα: Της Δρος Γ. Τερζούδη, που θα ασχοληθεί με προγράμματα ραδιοβιολογίας, κυτταρογενετικής και μοριακής κυτταρογενετικής με στόχο τη μελέτη των επιπτώσεων ακτινοβολιών στο γενετικό υλικό και την ταυτοποίηση βιοδεικτών για την ακτινοευαισθησία. Η Δρ. Τερζούδη ανέλαβε επίσης καθήκοντα ως αναπληρώτρια υπεύθυνη του προγράμματος ακτινοπροστασίας του Κέντρου. Της Δρος Ε. Βασιλειάδου, της Δρος Δ. Κωστοπούλου και του Δρος Α. Παπαδόπουλου, που θα ασχοληθούν όλοι σε ερευνητικά Απολογισμός 2007 σελίδα 1

2 προγράμματα του Εργαστηρίου Διοξινών, αναπτύσσοντας αναλυτικές μεθοδολογίες μέτρησης νέων ρύπων καθώς επιπτώσεις μικρών μορίων στην τροφική αλυσίδα, σε βιολογικά δείγματα και στο περιβάλον. Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στο ερευνητικόκαι αναπτυξιακό του έργο. Ιδιάιτερη προτεραιότητα δίνεται στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων και η μεγάλη πλειοψηφία των νέων διδακτόρων που εκπονούν τις διατριβές τους στα Εργαστήρια του Ι/Ρ-ΡΠ ξεκινούν διεθνείς σταδιοδρομίες σε Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και στη Βιομηχανία. Το Ι/Ρ-ΡΠ διαθέτει μοναδικές για την Ελλάδα εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς όπως: Θωρακισμένες Μονάδες για χειρισμό Ραδιενεργών υλικών (Hot cells) και στείρο χώρο που ανακαινίζεται σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές του ΕΟΦ για την παρασκευή ραδιοφαρμάκων, αναλυτή ακολουθίας DNA για γενετικές αναλύσεις σε ασθενείς με κληρονομικό καρκίνο, φασματόμετρα για την ανάλυση διοξινών σε τρόφιμα. Διαθέτει σύγχρονους (state-of-the-art) εξοπλισμούς για τον βιοφυσικό και φυσικοχημικό χαρακτηρισμό βιομορίων και των αλληλεπιδράσεών τους και για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μικροσυστημάτων ανοσοαισθητήρων σε ψηφίδες πυριτίου (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής). Διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας, Ανοσοχημείας, Οργανικής Σύνθεσης, Κυτταροκαλλιεργειών, Διαγνωστικής Κυτταρογενετικής και Ραδιοβιολογίας, Ραδιοχημείας, Ραδιοφαρμακολογίας και Ραδιοχημικού Ραδιοβιολογικού Ελέγχου Ποιότητας. Στο Ι/Ρ-ΡΠ λειτουργούν πέντε Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών: Ραδιοϊσοτόπων- Ραδιοφαρμάκων, Ανοσοδιαγνωστικών Προϊόντων, Μοριακής Διαγνωστικής και Κυτταρογενετικής, Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών και τέλος το Κέντρο Διακίνησης Ραδιενεργών Ισοτόπων. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 2007 τρία από τα εργαστήρια αυτά και συγκεκριμένα τα εργαστήρια Ανοσοδιαγνωστικών Προϊόντων, Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών και Ελέγχου Ποιότητας Ραδιοφαρμάκων χρηματοδοτούνται από το Γ ΚΠΣ για την ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής τους, με στόχο τη διαπίστευσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης για την παροχή Εργαστηριακών Υπηρεσιών. Το 2007 ήταν το τρίτο έτος επιτυχούς λειτουργίας της εταιρείας τεχνοβλαστού (spin-off) του Ινστιτούτου και του ΕΚΕΦΕ «Δ» με την επωνυμία «BioGenomica, Κέντρο Γενετικών Ερευνών και Αναλύσεων». Αντικείμενο της εν λόγω εταιρείας τεχνοβλαστού είναι υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης στην ανάλυση γενετικού υλικού και προβλέπεται ότι το Ινστιτούτο και το Κέντρο θα συμμετέχουν στα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας. Τεχνογνωσία Έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και έλεγχος ποιότητας Ραδιοφαρμάκων Παραγωγή και έλεγχος ποιότητας θεραπευτικών και διαγνωστικών Ραδιονουκλιδίων Σχεδίαση, σύνθεση, βιοχημικός και βιοφυσικός χαρακτηρισμός βιομορίων, ραδιοϊσοτοπική και μη-ραδιοϊσοτοπική επισήμανση για εφαρμογές στη Ραδιοφαρμακευτική και τη Βιοδιαγνωστική Ανάπτυξη πολυκλωνικών, ολιγοκλωνικών και μονοκλωνικών αντισωμάτων Τεχνολογία Ανοσοαναλύσεων Τεχνολογία Ανοσοαισθητήρων Γενετικές και Κυτταρογενετικές Αναλύσεις Απολογισμός 2007 σελίδα 2

3 Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητική Πολιτική Οι στόχοι του Ι/Ρ-ΡΠ για τα επόμενα χρόνια παραμένουν η υποστήριξη της έρευνας υψηλής ποιότητας και της επιστημονικής αριστείας για την προώθηση της καινοτομίας στην επιστήμη της Ραδιοφαρμακευτικής, της Βιοδιαγνωστικής και της Ραδιοβιολογίας και η εκμετάλλευση των νέων προϊόντων που θα προκύψουν για το καλό της Ελληνικής κοινωνίας. Η επιτυχής υλοποίηση της συμφωνίας κοινοπραξίας του Ινστιτούτου με ιδιωτικούς φορείς και η διαπίστευση όλων των εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών που παρέχονται προς τρίτους αποτελούν επίσης άμεσο στόχο του Ινστιτούτου. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στην προσέλκυση ταλαντούχων νέων ερευνητών, καθώς και στη συμβολή του Ι/Ρ-ΡΠ σε μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων που θα στελεχώσουν τον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό τομέα στη χώρα μας. Η διατήρηση της θέσης του ως Κέντρου Ερευνητικής Αριστείας είναι ο κύριος στόχος του Ι/Ρ-ΡΠ για το μέλλον. Για την περίοδο έως και το 2009, το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ινστιτούτου περιλαμβάνει δραστηριότητες σε τομείς ερευνητικής αιχμής, όπως περιγράφονται στο Γ ΚΠΣ, αλλά και στο 6 o Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Έρευνας. Συγκεκριμένα: Ραδιοφαρμακευτική Βιοανόργανες Ενώσεις: Σύνθεση, χαρακτηρισμός και φαρμακολογική αξιολόγηση συμπλόκων του Τεχνητίου και του Ρηνίου. Ραδιοεπισημασμένα Πεπτίδια και Αντισώματα στην Ογκολογία Ανοσοαναλύσεις / Ανοσοαισθητήρες Ανοσοαναλύσεις για καρκινικούς δείκτες, καθώς και για μόρια ειδικού διαγνωστικού, θεραπευτικού ή οικολογικού ενδιαφέροντος Μικρο-ανοσοαισθητήρες σε ψηφίδες πυριτίου Ψηφίδες μικροκηλίδων πρωτεϊνών και DNA Βιομοριακά Συστήματα στη Διάγνωση και στη Γενετική Προδιάθεση Γενετική Ανάλυση: Χαρακτηρισμός μεταλλάξεων των γονιδίων προδιάθεσης σε μορφές κληρονομικού καρκίνου Ραδιοβιολογία: Επιδράσεις Ακτινοβολιών στο ανθρώπινο κυτταρογενετικό υλικό Ακτινοευαισθησία και Γενετική Προδιάθεση στην Καρκινογένεση Βιοφυσικές μελέτες πρωτεϊνών που σχετίζονται με κληρονομικό καρκίνο Εφαρμογές τεχνικών φασματομετρίας μάζας στην υγεία και στο περιβάλλον Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογίας Παροχή υπηρεσιών Την τελευταία τριετία, το Ινστιτούτο έχει προχωρήσει στην κατοχύρωση των ερευνητικών του αποτελεσμάτων με είκοσι έξι Διεθνή και Ελληνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη τύχει διακρίσεων και βραβεύσεων από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την καινοτομία τους. Για το 2008 προγραμματίζονται τα εξής: Κατοχύρωση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων Διαπίστευση όλων των Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών του Ινστιτούτου. Νέες εμπορικές συμφωνίες για την εκμετάλλευση των προϊόντων του Ινστιτούτου Έσοδα από τη λειτουργία τεχνοβλαστών Τέλος, με την ευκαιρία αυτή της παρουσίασης του επιστημονικού και οικονομικού απολογισμού θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου σε όλο το προσωπικό Απολογισμός 2007 σελίδα 3

4 του Ι/Ρ-ΡΠ και ιδιαίτερα στα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Ινστιτούτου Δρ. Γ. Νούνεση, για την άριστη συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν από τον Μάρτιο του 2003 που ανέλαβα τη Διεύθυνση του Ινστιτούτου. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων Δρ. Γαβριήλ Παντελιάς Απολογισμός 2007 σελίδα 4

5 περιεχόμενα Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 7 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Contact Information overview Κατανομή του προσωπικού του Ινστιτούτου Ερευνητικά Προγράμματα του Ινστιτούτου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς σε τομείς εφαρμοσμένης έρευνας και 18 ανάπτυξης 2.2 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά επιστημονικά δίκτυα Συμμετοχή του Ινστιτούτου σε Διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά γεγονότα ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ Νέες δραστηριότητες του Ινστιτούτου που ξεκίνησαν την τελευταία τριετία Εξέλιξη προσωπικού τα τελευταία τρία χρόνια Συντελεστής Επίπτωσης - Ιmpact Factor Επιστημονικά και οικονομικά στοιχεία Εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 35 ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΕΡΓΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7.1 Πρόγραμμα - Κατεύθυνση: Ραδιοφαρμακευτική 37 Έργο: Ραδιοχημεία Επισημασμένων Ενώσεων 39 Έργο: Ραδιοφαρμακολογία Επισημασμένων Ενώσεων 44 Έργο: Πεπτίδια και Βιομόρια στην Ογκολογία 50 Έργο: Μοριακή Στόχευση Υποδοχέων με Ραδιονουκλίδια 53 Έργο: Βιοανόργανες Ενώσεις 56 Έργο: Ραδιοεπισημασμένα Μη-Πεπτιδικά Βιομόρια 59 Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις Ραδιοφαρμακευτικής 63 Ερευνητικά Προγράμματα Ραδιοφαρμακευτικής Πρόγραμμα Κατεύθυνση: Βιοδιαγνωστική 71 Έργο: Ανοσοπεπτιδική Χημεία 74 Έργο: Μοριακή Διαγνωστική 82 Έργο: Βιοδοσιμετρία και μηχανισμοί ραδιοβιολογικής δράσης ακτινοβολιών 87 Έργο: Βιοπεπτιδική Χημεία 89 Έργο: Βιομοριακή Φυσική 92 Έργο: Ανοσοανάλυση 96 Έργο: Ανοσοαισθητήρες - Νέα Υλικά 99 Απολογισμός 2007 σελίδα 5

6 Έργο: Μικρο/Νανοδομές Για Βιοαναλυτικές Εφαρμογές 105 Έργο: Χημεία Πρωτεϊνών 111 Έργο: Αλληλεπιδράσεις Πρωτεϊνών 115 Έργο: Ραδιοβιολογία Επισημασμένων Ενώσεων 119 Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Βιοδιαγνωστικής 121 Ερευνητικά Προγράμματα Βιοδιαγνωστικής Πρόγραμμα Κατεύθυνση: Ανάπτυξη Τεχνολογίας και Παροχής 131 Υπηρεσιών Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοφαρμάκων 132 Εργαστήριο Ανοσοδιαγνωστικών Προϊόντων 135 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών 136 Κέντρο Διακίνησης Ραδιενεργών Ισοτόπων 138 Απολογισμός 2007 σελίδα 6

7 Οργανόγραμμα του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων ΔΙΕΥΘΥΝΣH Διευθυντής: Γ. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ Αναπληρωτής: Γ. ΝΟΥΝΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Σ. ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Α. ΒΙΛΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Γ. ΚΟΣΜΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: Κ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε. ΛΙΒΑΝΙΟΥ Αναπληρωτής: Σ. ΣΤΡΑΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Συντονίστρια: Α. Δ. Βαρβαρήγου ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Συντονιστής: Γ. Νούνεσης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντονιστής: Γ. Παντελιάς Ε/Α Έργο Ραδιοχημεία Επισημασμένων Ενώσεων Α. Βαρβαρήγου Ε/Α Έργο Ραδιοφαρμακολογία Α. Βαρβαρήγου Ε/Α Έργο Ανοσοπεπτιδική Χημεία Ε. Λιβανίου Ε/Α Έργο Μοριακή Διαγνωστική Δ. Γιαννουκάκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Ι. Πιρμεττής Ε/Α Έργο Πεπτίδια και Βιομόρια στην Ογκολογία Θ. Μάινα Ε/Α Έργο Βιοανόργανες Ενώσεις Μ. Παπαδόπουλος Ε/Α Έργο Μοριακή Στόχευση Υποδοχέων με Ραδιονουκλίδια B. Nock Ε/Α Έργο Ραδιοεπισημασμένα Μη-Πεπτιδικά Βιομόρια Ι. Πιρμεττής Ε/Α Έργο Ανοσοανάλυση Ι. Χριστοφίδης Ε/Α Έργο: Βιοδοσιμετρία και μηχανισμοί ραδιοβιολογικής δράσης ακτινοβολιών Γ. Τερζούδη Ε/Α Έργο Μικρό/Νανοδομές για Βιοαναλυτικές Εφαρμογές Π. Πέτρου Ε/Α Έργο Χημεία Πρωτεϊνών Ε/Α Έργο Βιοπεπτιδική Χημεία Λ. Λεοντιάδης Ε/Α Έργο Βιομοριακή Φυσική Γ. Νούνεσης Ε/Α Έργο Ανοσοαισθητήρες Νέα Υλικά Σ. Κακαμπάκος Ε/Α Έργο: Αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι. Χριστοφίδης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ & ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Δ. Γιαννουκάκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΞΙΝΩΝ Λ. Λεοντιάδης Ε. Στρατίκος Ε/Α Έργο Ραδιοβιολογία Επισημασμένων Ενώσεων Μ. Παραβατού Δ. Μαστέλλος ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Πρόεδρος ΕΚΕΦΕ «Δ» Δρ. Δ. Νιάρχος Απολογισμός 2007 σελίδα 7

8 1. γενικά στοιχεία 1.1 contact information - overview Institute of Radioisotopes and Radiodiagnostic Products, N.C.S.R Demokritos Director: Dr. G. Pantelias Tel.: , , Fax: site: , Ag. Paraskevi, Athens, Greece. Τhe Institute of Radioisotopes and Radiodiagnostic Products, National Centre for Scientific Research Demokritos, carries out interdisciplinary research programs aiming at the development of innovative products and methodologies in biodiagnostics and radiopharmacy. A total of sixteen research groups work in the design, the synthesis, the labeling and the purification of biomolecules. In-depth biophysical, physicochemical and immunochemical studies are carried out. The functionalization of biomolecules for Radiopharmaceutical and other Biodiagnostic applications along with the in vitro and in vivo biological evaluation of radiolabeled compounds take place in facilities unique in Greece. Since 1998, investments in state-of-the-art infrastructure and the participation in National and International Research Networks have drastically improved the Institute s academic record. This is reflected upon the quality and the impact of the recent publications as well as in the basicresearch funding that has been attracted. In 2002, acting upon the recommendation of an international evaluation committee the Institute was recognized by the General Secretariat of Research and Technology (GSRT) as a Research Centre of Excellence in Functional & Functionalized Biomolecules in Bio-Diagnosis & Radiopharmacy.The International Evaluation Committee established in 2005 by GSRT gave a strong node of approval to the Institute Business Plan, recommending potential for Excellence in Research at the European level and funding. In the field of Biomedical Applications, Research Excellence at global level requires solid, unobstructed, well-funded, interdisciplinary effort in basic and applied programs and continuous interaction with research groups around the world. The Institute of Radioisotopes and Radiodiagnostic Products has drawn for the years a new business plan in which two research thrusts of major socio-economic impact are set: Biodiagnostics and Radiopharmacy. All of the Institute s research groups are active in both these directions. A third direction of operations is also set dealing with New-Product and Technology Development. Technological applications based on scientific results in Biodiagnostics and Radiopharmacy is the main goal of this third direction as well as the management of the Institute s commercial partnerships with the Industry and the Institute s spin-off companies. The business plan has been devised so that it fully exploits the Institute s strongest assets: The interdisciplinary efforts of the research groups and the established collaborations with research networks worldwide The uniqueness, at national level, of the Institute s infrastructure for research in Radiopharmacy, Radiobiology and Bio-diagnosis. The very close, for-profit, collaborations that have been achieved over the last five years with the Greek and European Industries. Απολογισμός 2007 σελίδα 35

9 Laboratories The Institute s laboratories are the following: Radiopharmaceuticals Lab Radionuclidic/Radiochemical/Radiopharmacological Quality Control Labs Radiobiology Lab Immunopeptide Chemistry Lab. Immunoassay/Immunosensors Lab. Molecular Diagnostics Lab Molecular Biophysics Lab Molecular Cytogenetics Lab - Mass Spectrometry and Dioxin Analysis Lab Protein Chemistry Lab. Personnel Researchers A to D grades: 21 Postdoctoral Fellows: 6 Postdoctoral Associates (external funding): 4 Graduate Fellows: 22 Graduate Students (external funding): 12 Permanent Scientific Personnel: 2 Scientific Personnel (external funding): 1 Technicians: 6 Administrative Personnel: 3 Απολογισμός 2007 σελίδα 36

10 1.2 κατανομή προσωπικού Ερευνητές Ε.Λ.Ε. ειδικότητα βαθμίδα 1. Γαβριήλ Παντελιάς Ph.D. Radiobiology and Biophysics, University of Rochester, Rochester Α (Δ/ντής) N.Y. (1983) 2. Αλεξάνδρα Δ. Βαρβαρήγου Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Χημείας, Α Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1974) 3. Ειρήνη Βασιλειάδου Διδάκτωρ Φαρμακευτικής, Γ Πανεπιστήμιο Πατρών 4. Δρακούλης Μ. Γιαννουκάκος Ph.D. Biochimie, Université de Β Paris XII (1991) 5. Σωτήριος Η. Κακαμπάκος Διδάκτωρ Φαρμακευτικής, Α Πανεπιστήμιο Πατρών, (1989) 6. Δανάη Κωστοπούλου Διδάκτωρ Φαρμακευτικής, Γ Πανεπιστήμιο Πατρών 7. Λεόντιος Ι. Λεοντιάδης Ph.D. Science de la Vie-Chimie, Β Université de Paris XI (1991) 8. Ευαγγελία Ι. Λιβανίου Διδάκτωρ Φαρμακευτικής, Α Πανεπιστήμιο Πατρών (1988) 9. Θεοδοσία Ε. Μάινα Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Χημείας, Α Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989) 10. Δημήτριος Μαστέλλος Διδάκτωρ Μοριακής Ανοσολογίας, Γ Πανεπιστήμιο Πατρών (2001) 11. Berthold Α. Nock Ph.D. Inorganic Chemistry, Β University of Basel, (1994) 12. Γεώργιος Φ. Νούνεσης Ph.D. Physics, University of Α Minnesota (1990) 13. Αθανάσιος Παπαδόπουλος Διδάκτωρ Χημείας, Πανεπιστήμιο Γ Ιωαννίνων 14. Μηνάς Σ. Παπαδόπουλος Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Χημείας, Α Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991) 15. Μαρία Παραβατού-Πετσωτά Διδάκτωρ Βιολογίας, Université de Γ Paris VII 16. Παναγιώτα Πέτρου Διδάκτωρ Χημείας, Πανεπιστήμιο Γ Αθηνών (2000) 17. Ιωάννης Xρ. Πιρμεττής Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Χημείας, Β Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995) 18. Ευστράτιος Στρατίκος Ph.D. Biochemistry, University Chicago, IL, USA (1999) Γ 19. Γεωργία Τερζούδη Διδάκτωρ Ραδιοβιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 20. Ίων - Ιωάννης Γ. Χριστοφίδης Docteur en Sciences, Université de Liège (1976) Γ Α Σπυρίδων X. Αρχιμανδρίτης ερευνητής επί συμβάσει Διδάκτωρ Ραδιοχημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (1984) Α Απολογισμός 2007 σελίδα 37

11 συνεργαζόμενοι ερευνητές Α) Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες 1. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος PhD in Medical and Molecular Genetics, University of London 2. Περσεφόνη Κλημέντζου Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 3. Χρίστος Μαστιχιάδης Διδάκτωρ Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2003) 4. Πηνελόπη Μπουζιώτη Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000) 5. Ιωάννης Παπανικολάου Διδάκτωρ Βιοφυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 6. Χαράλαμπος Τσουκαλάς Διδάκτωρ Φαρμακευτικής Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Β) Με συμβάσεις Έργου 7. Σαράντης Γιατρέλλης ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ 8. Μαρία Κατσαρού Διδάκτωρ Χημείας, Παν. Ιωαννίνων (2005) 9. Μιχαήλ Νομικός Δρ. Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής του University of Wales College of Medicine Cardiff University Γ) Με εξωτερική χρηματοδότηση 10. Χρήστος Ζήκος Διδάκτωρ Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1999) ειδικό επιστημονικό προσωπικό 1. Ειρήνη Α. Κωνσταντοπούλου Διδάκτωρ Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1997) 2. Ματρώνα Κυπριανίδου Χημικός, Υπεύθυνη Τεκμηρίωσης Προϊόντων Ι/Ρ- ΡΠ, Διαδικασίας και Κατάθεσης Φακέλων Ε.Ο.Φ. 3. Αγγελική Μυλωνά Χημικός, MSc Επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων 2007, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταπτυχιακοί υπότροφοι 1. Σοφία Αρμάου Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 2. Δήμητρα Γεωργιάδου Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 3. Ελένη Γουρνή Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 4. Αλεξάνδρα Ευαγγέλου Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 5. Ειρήνη Ευνουχίδου Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 6. Άγγελος Θανάσουλας Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 7. Μαρία Θεοδωρίδου Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 8. Σταύρος Ιωσηφίδης Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 9. Ευαγγελία Καραταΐρη Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 10. Ελένη Κετάνη Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 11. Στέφανος Λημναίος Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία, Παν. Θεσσσαλίας 12. Νικόλαος Μαργαρίτης Φαρμακευτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 13. Ιάσων - Παντελεήμων Erasmus University, Rotterdam Μαρσουβανίδης 14. Ελισάβετ Μαυρογιαννοπούλου Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 15. Αθανασία Μπούρκουλα Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 16. Αριστείδης Νιώτης Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17. Ηλίας Παπασαράντος Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 18. Μαρουλιώ Περτέση Βιολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 19. Αικατερίνη Τάτση Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών Απολογισμός 2007 σελίδα 38

12 20. Θεόδωρος Τσοτάκος Φαρμακευτικό Τμήμα, ΑΠΘ 21. Ειρήνη Φραγκογεώργη Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 22. Δαυίδ Χαραλαμπίδης Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταπτυχιακοί φοιτητές με σύμβαση 23. Γεωργία Θώδη Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Δημοκρίτειο Παν. 24. Φλωρεντία Φωστήρα Molecular Biology, King s College London, UK 25. Αριστείδης Χιωτέλλης Χημικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης άμισθοι μεταπτυχιακοί φοιτητές 26. Μυλωνάς Ιωακείμ Βιοχημικός, University of East London 27. Ουρανία Καραγιώργου Φαρμακευτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 28. Ευτυχία Κουμαριανού Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 29. Νικόλαος Μπίχτας Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων 30. Αναστασία Νικολοπούλου Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 31. Γεώργιος Νικολόπουλος Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 32. Κωνσταντίνα Νίκου Φαρμακευτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιo Πατρών 33. Ευγενία Σαμπατάκου Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών 34. Δημήτριος Ψημάδας Βιολογικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών (εξωτερική χρηματοδότηση) σπουδαστές για διπλωματική εργασία 1. Ελένη Αργυροπούλου University of Pennsylvania 2. Σοφία Μπιρμπίλη Université Paris-VI Jussieu 3. Σωτηρία Τριαντοπούλου Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ τεχνικό προσωπικό 1. Katarzyna Barszczewska Βιολόγος 2. Νικόλαος Μητσοκάπας Εργοδηγός Χημικός 3. Σταύρος Ξανθόπουλος Ειδικός Τεχνικός 4. Ελένη Σιγανού Εργοδηγός Χημικός 5. Βασίλειος Σταματόπουλος Παρασκευαστής 6. Αναστασία Σταματοπούλου Βιολόγος διοικητικό προσωπικό 1. Άννα Βίλλια Οικονομική Παρακολούθηση Προγραμμάτων, Χρεοπιστώσεις του Προγράμματος Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Υπηρεσιών 2. Γεώργιος Κοσμάς Διαχειριστής 3. Κλεάνθη Μακρυγιαννάκη Φιλόλογος Διοικητική Υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων Απολογισμός 2007 σελίδα 39

13 1.3 ερευνητικά προγράμματα του ινστιτούτου τίτλος έργου 1. Bridging Nanotechnology to Life 2. Tools and Technologies for the Analysis and Synthesis of Nanostructures 3. Nanoengineered Μonolithic Οptoelectronic Τransducers for Ηighly Sensitive and Label-free Biosensing 4. Selective formation and biochemistry of oxidative clustered DNA damage 5. Structural basis and specificity of antigenic peptide trimming by the newly discovered ER aminopeptidases ERAP1 and ERAP2 (ERAP 1) 6. (Radio)diagnostic (Radio)therapeutic Peptides and Peptide-like Molecules for Use in Oncology 7. Radiolabeled BB-Antagonists in Cancer Diagnosis 8. Collaborative association studies in breast cancer 9. Targeted Radionuclide Therapy (TRNT) 10. Metal-Based Systems for Molecular Imaging Applications 11. The role of Intercellular communication and DNA double strand breaks in the induction of bystander effects 12. Functional genomics of inborn errors and therapeutic interventions in High Density Lipoprotein (HDL) metabolism (HDLomics). επιστημονικός πηγή υπεύθυνος χρηματοδότησης Σ. Κακαμπάκος Nano2Life FP Σ. Κακαμπάκος (TASNANO) Contract No FP Σ. Κακαμπάκος (NEMOSLAB) Contract No FP6-IST Λ. Λεοντιάδης Marie Curie Research Training Networks MRTN-CT Γ. Νούνεσης Marie-Curie European Reintegration Grant B. Nock, Θ. Μάινα Research Collaboration Agreement: Erasmus MC (The Netherlands), Biosynthema Inc. (MO/USA), NCSR Demokritos B. Nock, Θ. Μάινα Collaboration Agreement: University of Bern (Switzerland), Biomedica Life Sciences S.A., NCSR Demokritos Δ. Γιαννουκάκος COST program, Action BM0606, 9/2007-9/2011. B. Nock, Θ. Μάινα COST Action BM0607, Duration , Π. Μπουζιώτη, (Management Committee Member) COST Action D38, Duration , Γ. Παντελιάς FIFH-CT Ε. Στρατίκος Contract No FP6- LIFESCI-HEALTH συνολικό ποσό για το ΕΚΕΦΕ «Δ» 3,132 M, 942,7 K για το ΕΚΕΦΕ «Δ», για το Ρ.Ρ.Π. 384,4 Κ ,56 euro Για το ΕΚΕΦΕ Δ : Απολογισμός 2007 σελίδα 40

14 13. Δραστικά και Τροποποιημένα Βιομόρια στη Βιο-διάγνωση και τη Ραδιοφαρμακευτική 14. Δημιουργία εταιρείας έντασης γνώσης (spin-off), Κέντρο Γενετικών Ερευνών & Αναλύσεων. 15. Ενίσχυση του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών για την ανάπτυξη μεθοδολογίας μέτρησης αντιβιοτικών σε τρόφιμα 16. In vivo απεικόνιση των υποδοχέων 1Α της σεροτονίνης (5-HT 1A) στον εγκέφαλο με ενώσεις του τεχνητίου-99m 17. Ραδιοεπισημασμένα βιοδραστικά μόρια στην διάγνωση και θεραπεία 18. Κληρονομικός καρκίνος μαστού-ωοθηκών - παθογόνοι μεταλλάξεις του ογκοκατασταλτικού γονιδίου ΒRCA1: 1. Δομή σταθερότητα - λειτουργικότητα της πρωτεΐνης BRCA1 2. Μελέτη γονιδιακών αναδιατάξεων του γονιδίου BRCA1 19. Λειτουργική ογκογενομική: Η μαζική ανάλυση γονιδιακής λειτουργίας ως νέο δυναμικό εργαλείο χρησιμοποίησης της βασικής ερευνητικής γνώσης με σκοπό την αποτελεσματική διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου 20. Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου Ραδιοϊσοτόπων - Ραδιοφαρμάκων, του Ινστιτούτου ΡΡΠ, του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 21. Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών (ΕΦΑΜΑΔ) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 22. Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του εργαστηρίου Εργαστηρίου Γ. Παντελιάς Προώθηση της Αριστείας στην Τεχνολογική Ανάπτυξη και έρευνα - Γ.Γ.Ε.Τ Γ. Νούνεσης ΠΡΑΞΕ Β Φάση (ΓΓΕΤ) Δ. Γιαννουκάκος Λ. Λεοντιάδης ΑΚΜΩΝ Ε. Χιωτέλλης για το Ι/Ρ-ΡΠ: Μ. Παπαδόπουλος ΠΕΝΕΔ 2001 Γ.Γ.Ε.Τ. Α. Δ. Βαρβαρήγου ΠΕΝΕΔ 2001 Γ.Γ.Ε.Τ. Καθ. Κ. Βοργιάς για το Ι/Ρ-ΡΠ: Γ. Νούνεσης Δρ. Α. Πίντζας Για το Ι/Ρ-ΡΠ: Δ. Γιαννουκάκος ΠΕΝΕΔ ΠΕΝΕΔ Σ. Αρχιμανδρίτης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Πιστοποίηση, Γ.Γ.Ε.Τ. Λ. Λεοντιάδης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Πιστοποίηση, Γ.Γ.Ε.Τ. Ι. Χριστοφίδης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Πιστοποίηση, Γ.Γ.Ε.Τ Απολογισμός 2007 σελίδα 41

15 Ανοσοδιαγνωστικών του Ινστ. Ρ-Ρ.Π. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 23. Ανάπτυξη ραδιοφαρμάκων του 99m Tc και του 186/188 Re για διάγνωση και θεραπεία 24. Καινοτόμα Μαλακά υλικά με ασυνήθιστες οπτικές και φυσικές ιδιότητες: Νανοδομημένα Υγροκρυσταλλικά μικρογαλακτώματα και ελαστομερή 25. Ταυτοποίηση νέων αλληλομόρφων που σχετίζονται με την προδιάθεση στον καρκίνο του μαστού. Η περίπτωση του υποδοχέα του CSF1 26. Ρύθμιση πηκτικών αντιδράσεων από το συμπλήρωμα σε μοντέλο σηψαιμίας 27. Σχέση δομής-ενεργότητας και μηχανισμός δράσης αναλόγων τη ουμανίνης, ενός νεου νευροπροστατευτικού πεπτιδίου 28. Νέα πεπτιδικά παράγωγα μπομπεσίνης επισημασμένα με θεραπευτικά ραδιοϊσότοπα 29. Ανάπτυξη νέων μεθόδων βιολογικής παρακολούθησης των εργαζομένων με έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες Μηχανισμοί ανάπτυξης επαγγελματικών καρκίνων. 30. Molecular Imaging of Angiogenesis 31. Synthesis and characterization of specific cold and radiolabeled derivatives for the in vitro and in vivo study of immunostimulating peptides. 32. Ανάλυση γονιδιακών αναδιατάξεων στο γονίδιο BRCA1 σε ασθενείς με κληρονομικό καρκίνο του μαστού/ωοθηκών 33. Καρυοτυπική ανάλυση μεσοφασικών κυττάρων εφαρμόζοντας πολυχρωματικό φθορίζοντα in situ υβριδισμό Ι. Πιρμεττής Ελληνο-Σερβική Συνεργασία Γ.Γ.Ε.Τ. Γ. Νούνεσης Ελληνοσλοβενική συνεργασία, 2004, ΓΓΕΤ Δ. Γιαννουκάκος Διακρατική συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ Δ. Μαστέλλος Διακρατική συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ Ε. Λιβανίου Ελληνοτσεχική συνεργασία, ΓΓΕΤ Σ. Αρχιμανδρίτης Ελληνοαλβανική Συνεργασία, ΓΓΕΤ Γ. Παντελιάς ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε ,66 Α. Βαρβαρήγου, Πρόγραμμα IKYDA 2007 Ε. Λιβανίου. Πρόγραμμα IKYDA 2007, Δ. Γιαννουκάκος ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ. Τερζούδη ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 20 k Απολογισμός 2007 σελίδα 42

16 (multicolor fish) σε πρόωρα συμπυκνωμένα χρωμοσώματα (PCC): μια νέα μεθοδολογία για την κυτταρογενετική μελέτη προλευχαιμικών και λευχαιμικών νοσημάτων 34. Διεπιστημονικές μελέτες πρωτεϊνικών μορίων με εφαρμογές στη μοριακή και απεικονιστική διαγνωστική. 35. Development of 99m Tc and 186 Re labelled small biomolecules for cancer diagnosis and/or radiotherapy 36. Διαμόρφωση υποστρωμάτων στη μικρο- και νανο-κλίμακα για τη δημιουργία πρωτεϊνικών μικροσυστοιχιών. 37. Μελέτη του φθορισμού βιολογικών υλικών σε νανοδομημένες μεταλλικές επιφάνειες υπό την επίδραση πλασμονικών-πολαριτονικών διεγέρσεων. 38. Ο ρόλος της αμινοπεπτιδάσης L-RAP στην αντιγονοπαρουσίαση. 39. Ραδιοσημασμένοι προσδέτες για την C5aRστοχευμένη απεικονιστική διάγνωση λοιμώξεων. 40. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΔΠΘ, ΠΙ, ΠΚ, ΕΕΑΕ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 41. Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία Δρ. Γ. Νούνεσης Ι. Πιρμεττής Δ.Ο.Α.Ε. CRP Εμπειρίκιο Κοινωφελές Ίδρυμα Π. Πέτρου «Δημοέρευνα 2006» Φορέας χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Π. Πέτρου «Δημοέρευνα 2006» Φορέας χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Ε. Στρατίκος «Δημοέρευνα 2006» Φορέας χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Δ. Μαστέλλος «Δημοέρευνα 2006» Φορέας χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Σ. Αρχιμανδρίτης Μ. Παπαδόπουλος Ι. Χριστοφίδης Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λ. Λεοντιάδης Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ,000 ευρώ. 15,000 ευρώ. 15,000 ευρώ. 15,000 ευρώ Απολογισμός 2007 σελίδα 43

17 2. συνεργασίες του ινστιτούτου με εξωτερικούς φορείς 2.1 συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς σε τομείς εφαρμοσμένης έρευνας & ανάπτυξης Το Ι/Ρ-ΡΠ έχει πολύ στενή και μακροχρόνια συνεργασία σε τομείς εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης ραδιοδιαγνωστικών και ραδιοθεραπευτικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Σε θέματα κλινικών δοκιμών προϊόντων του Ι/Ρ-ΡΠ έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Πέρα από τις συνεργασίες αυτές, το Ι/Ρ-ΡΠ συνεργάζεται, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, με βιομηχανικούς φορείς σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας στον ευρύτερο χώρο της Φαρμακευτικής. Παρατίθεται πίνακας με τις κυριότερες συνεργασίες του Ινστιτούτου σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας. 1. Συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας Βιομηχανίες - Παραγωγικοί Φορείς Φορέας Συνεργασία Χρηματοδότηση Biomedica Life Sciences Α.Ε. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Βιοτεχνολογίας Biosynthema Inc., St. Louis, MO/USA Ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση νέων ραδιοεπισημασμένων μορίων NUNC, Denmark Τεχνολογία Ανοσοαισθητήρων BRITE EURAM III, IST, GROWTH Krejcki Engineering, Chez Rep. Τεχνολογία Ανοσοαισθητήρων GROWTH NORCHIP A/S, Norway Τεχνολογία Ανοσοαισθητήρων GROWTH SYNGENTA, Great Britain Τεχνολογία Ανοσοαισθητήρων BRITE EURAM III ST MICROELECTRONICS AST, Τεχνολογία Ανοσοαισθητήρων IST Italy TechnoBiochip sprli, Italy Τεχνολογία Ανοσοαισθητήρων IST Φαρμανέλ Ανοσοαναλύσεις Genepharm Ανοσοαναλύσεις ROTOP Pharmaka A.G., Rossendorf, Germany Ανάπτυξη ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων Απολογισμός 2007 σελίδα 44

18 2. Συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας Κλινικές Δοκιμές - Κλινικοεργαστηριακές Μελέτες Νοσοκομείο Συνεργασία Πανεπιστήμιο της Ρώμης Κλινική Αξιολόγηση παραγώγων μπομπεσίνης La Sapienza Ινστιτούτο Επιταχυντικών Ανάπτυξη πειραματικής ανιχνευτικής διατάξεως για την Συστημάτων και απεικόνιση πειραματόζωων και μικρών οργάνων του Εφαρμογών, Εθνικό σώματος Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Σπινθηρογραφική απεικόνιση μυών και αθύμων μυών Νοσοκομείο Αλεξάνδρα με όγκο με 177 Lu-Lanreotide Νοσοκομείο "Αμαλία Φλέμιγκ" Εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας μεθόδων ανοσοανάλυσης - Παρασκευή προτύπων δειγμάτων Τμήμα Φαρμακευτικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών Institute of Pathology, University of Berne, Switzerland Nuclear Medicine Department, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, The Netherlands. Nuclear Medicine Department, University Clinics Innsbruck, Austria Nuclear Medicine Department, St Bartholomew s Hospital, London, UK Nuclear Medicine Department, Philips University Marburg, Germany. Συνεργασία σε ανάπτυξη πεπτιδίων (Καθ. Π. Κορδοπάτης) Συνεργασία σε αξιολόγηση πεπτιδίων (Prof. J-C Reubi) Κλινική Αξιολόγηση του νέου ερευνητικού προϊόντος [ 99m Tc]Demogastrin 2 * σε ασθενείς με μυελλοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς (Prof. E. Krenning). Συνεργασία σε ανάπτυξη πεπτιδίων (Dr. M. de Jong) Κλινική Αξιολόγηση νέων ερευνητικών προϊόντων [ 99m Tc]Demotensin 6 * σε ασθενείς (νευροενδοκρινικοί όγκοι, SCLC, καρκίνο του παγκρέατος και παχέος εντέρου) (Dr. M. Gabriel, Dr. C. Decristoforo) Κλινική Αξιολόγηση [ 99m Tc]Demobesin 4 σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη (Prof. S. Mather) Κλινική Αξιολόγηση του νέου ερευνητικού προϊόντος [ 99m Tc]Demogastrin 2 * σε ασθενείς με MTC. *Τα παραπάνω προϊόντα αναπτύσσονται και αξιολογούνται σε συνεργασία με την ιδιωτική εταιρεία Biomedica Life Sciences Α.Ε. Απολογισμός 2007 σελίδα 45

19 2.2 συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά επιστημονικά δίκτυα Το Ινστιτούτο συμμετέχει στα παρακάτω επιστημονικά Δίκτυα: Ελληνικά Δίκτυα Δίκτυο Κέντρο Κρυσταλλογραφίας Μακρομορίων Ευρωπαϊκά - Διεθνή Δίκτυα Δίκτυο Αριστείας Nano2Life COST B12 Action: Radiotracers for in vivo Assessment of Biological Function BCLC: Breast Cancer Association Consortium COST Action BM0606: Collaborative association studies in breast cancer Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1 and BRCA2 (CIMBA) International Collaborative Group on Hereditary Breast Ovarian Cancer (ICG-FBOC) The 5382insC BRCA1 mutation study group COST D18 Action: Lanthanide Chemistry for Diagnosis and Therapy 2.3 συμμετοχή του ινστιτούτου σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά γεγονότα (conferences, θερινά σχολεία κλπ) α) conferences 17 th International Symposium on Radiopharmaceutical Sciences, April 30 May 4, 2007; Aachen, Germany EANM'07-Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, October 13-17, 2007, Copenhagen, Denmark 10 th International Congress on Amino Acids and Proteins (ICAAP), August, 2007; Kallithea, Chalkidiki, Greece 4 th International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences, September 22-28, 2007, Milos, Greece Xth Czech and Slovak Conference on Biologically Active Peptides, 2007 International Forum for the Study of Familial & Early Breast Cancer, Λευκωσία, Κύπρος Οκτώβριος 2007 Dioxin 2007, Tokyo Japan, 2007 Current Trends in Microcalorimetry, Boston, USA 2nd International Symposium on Biothermodynamics, Frankfurt, Germany ECLC 2007, Lisbon, Portugal 4th phealth Conference, Porto Karras Chalkidiki, Greece June 20-22, th International Conference on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, IMA 2007, Rio, Patras Greece, 30 September-4 October, th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (μtas Conference), Paris, France October 7 11, rd International Conference on Micro- Nanoelectronics, Nanotechnology and MEMs (Micro&Nano), November 2007, Athens, Greece. 10 th Conference in Advanced Medicinal Chemistry, Thessaloniki, 2007 Απολογισμός 2007 σελίδα 46

20 13 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Χημείας, Αθήνα, Μαρτίου 2008; Abstract Book, O 12, 40-41, ου Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο (Αθήνα, Μαΐου, 2007) 2 ο Ελληνικό Συμπόσιο Οργανικής Σύνθεσης: Από τη Χημεία στη Βιολογία, στην Ιατρική και στην Επιστήμη Υλικών, Αθήνα, Απριλίου, ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Αθήνα, Δεκέμβριος ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής Αθήνα 31 Μαΐου 2 Ιουνίου β) επιστημονικές συναντήσεις COST Chemistry Action D38: Metal-Based Systems for Molecular imaging Applications, May 3-5, Eindhoven, Belgium 2 nd Seminar of the Balkan School of Oncology, Βόλος Σεπτέμβριος 2007 Meeting of the International Proteolysis Society, Πάτρα, Οκτωβρίου 2007 Antigen Presentation Meeting, 3rd Charite Zeuthener See, Βερολίνο, Απριλίου 2007 E-MRS 2007 Spring Meeting Strasbourg, France, 28 May - 1 June, th Annual Meeting of the Hellenic Research Club for Connective Tissue & Matrix Biology, Athens, May 10-12, Απολογισμός 2007 σελίδα 47

21 3. παροχή υπηρεσιών Το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει πλαίσιο αξιοποίησης προϊόντων της τεχνογνωσίας του στον τομέα της Ραδιοφαρμακευτικής και των Ανοσοδιαγνωστικών αντιδραστηρίων. Το 2007 συνεχίστηκε το Πρόγραμμα Αναβάθμισης των Χώρων και Διαδικασιών Παραγωγής και Ελέγχου Ποιότητας Ραδιοφαρμάκων, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές του ΕΟΦ και της ΕΕΑΕ για Ραδιοφαρμακευτικά Ενέσιμα Προϊόντα, με στόχο τη λειτουργία κατά GMPs. Τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητος του Ι/Ρ-ΡΠ και το Εργαστήριο Ανοσοδιαγνωστικών Προϊόντων έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τον Προληπτικό και Κατασταλτικό Έλεγχο Ποιότητος όλων των ραδιοφαρμάκων και ραδιοανοσοαντιδραστηρίων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, είτε αυτά εισάγονται από το εξωτερικό, είτε παράγονται στη Χώρα. Επίσης αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους αλλά και τις εγκαταστάσεις τους, τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητος του Ινστιτούτου και το Εργαστήριο Ανοσοδιαγνωστικών Προϊόντων, και πάλι με ανάθεση από τον ΕΟΦ, παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους και κυρίως προς Φαρμακοβιομηχανίες, για την εκτέλεση εξειδικευμένων αναλύσεων πολλές από τις οποίες απαιτούν τη χρήση ραδιενεργών αντιδραστηρίων, εξειδικευμένων εγκαταστάσεων και προσωπικού. Tο Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών (EΦΑΜΑΔ) λειτουργεί από το 2002 στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις που πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας, έμπειρο επιστημονικό προσωπικό κι εξειδικευμένο αναλυτικό εξοπλισμό που του παρέχουν τη δυνατότητα απομόνωσης και λεπτομερούς προσδιορισμού διοξινών και παρεμφερών ενώσεων σε διάφορα είδη δειγμάτων (πχ τρόφιμα, βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα) και γενικότερα προσδιορισμού ουσιών σε ίχνη. Η επιστημoνική κατάρτιση και εμπειρία του προσωπικού, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας μέσω διεθνών συνεργασιών και διεργαστηριακών προγραμμάτων αποτελούν εγγύηση για τη ορθή λειτουργία του εργαστηρίου και την αξιοπιστία των αναλύσεων που πραγματοποιεί. Γενικό πεδίο ενδιαφέροντος του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή αναλύσεων και ο χαρακτηρισμός μορίων μικρού και μεγάλου μοριακού βάρους με τεχνικές φασματομετρίας μάζας σε θέματα που αφορούν την υγεία, την ιατρική και το περιβάλλον. Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητος και Ανοσοδιαγνωστικών Προϊόντων του Ι/Ρ-ΡΠ για τον εκσυγχρονισμό τους και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουν, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία Διαπίστευσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO17025, στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ) / Μέτρο 1.2. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / Δράση Πιστοποίηση / Πράξη Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 65% και σε ποσοστό 35% από εθνικούς πόρους. Για το Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπίστευσης κατά ISO/EN από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 321) στα παρακάτω πεδία: 1) Διοξίνες και PCBs σε τρόφιμα, ζωοτροφές, βιολογικά υγρά, και αέρα 2) παραδιχλωροβενζόλιο και ναφθαλένιο σε μέλι και κερί. Το 2007, το Ινστιτούτο ίδρυσε από κοινού με την εταιρεία Biomedica Life Sciences S.A., την εταιρεία BioRP, Ελληνικά Ραδιοφάρμακα Α.Ε., προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης τόσο των αδειών κυκλοφορίας ραδιοφαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που κατέχει το Ινστιτούτο, όσο και της ανάλογης τεχνογνωσίας. Κατά το 2007, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που αφορούσαν κανονιστικά θέματα και υλοποιήθηκαν πιλοτικές παρτίδες δύο νέων ραδιοφαρμάκων του τεχνητίου-99m για σπινθηρογραφική απεικόνιση, και συγκεκριμένα του DMS(V)/Demomed για τη διάγνωση του μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς και του MIBI/Demomed για τη διάγνωση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Οι πιλοτικές παραγωγές πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία ROTOP Pharmaka A.G., Rossendorf, Germany. Η εταιρεία BioRP σχεδιάζει μαζί με το Ινστιτούτο την ανάπτυξη και άλλων καινοτόμων ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων για διάγνωση ή/και θεραπεία ασθενειών, όπως είναι τα Απολογισμός 2007 σελίδα 48

22 εξειδικευμένα ραδιοεπισημασμένα πεπτίδια με Ύτριο-90 και Λουτέσιο-177 για θεραπεία. Το ερευνητικό προσωπικό που εργάζεται για τον σκοπό αυτό είναι οι: Π. Κυπριανίδου, Ι. Πιρμεττής, Μ. Παπαδόπουλος, Γ. Νούνεσης και Γ. Παντελιάς. Απολογισμός 2007 σελίδα 49

23 4. επιμόρφωση εκπαίδευση εξειδίκευση επιτροπή εκπαίδευσης υπεύθυνη: Ε. Λιβανίου αναπληρωτής υπεύθυνος: Ε. Στρατίκος Α. Βαρβαρήγου, Ε. Λιβανίου, Ε. Στρατίκος μεταπτυχιακοί υποψήφιοι διδάκτορες Υπότροφοι ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: 12 Υπότροφοι άλλου φορέα: 1 Συμμετέχοντες σε έργα ΠΕΝΕΔ: 3 Άμισθοι: 11 Σύνολο: 27 διδακτορικές διατριβές Τίτλος: Ανίχνευση και χαρακτηρισμός μεγάλων γονιδιακών αναδιατάξεων στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 σε οικογένειες με κληρονομικό καρκίνο μαστού/ωοθηκών Διδάκτορας: Αρμάου Σοφία Υπεύθυνος Ερευνητής: Δ. Γιαννουκάκος Πανεπιστήμιο: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας Τίτλος: Μελέτη και βιολογική αξιολόγηση ραδιοεπισημασμένων πεπτιδικών παραγώγων μπομπεσίνης Διδάκτορας: Γουρνή Ελένη Υπεύθυνη Ερευνήτρια: Α. Βαρβαρήγου Πανεπιστήμιο: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας Τίτλος: Επισήμανση και αξιολόγηση RGD πεπτιδικών παραγώγων για απεικόνιση της αγγειογένεσης Διδάκτορας: Ψημάδας Δημήτριος Υπεύθυνη Ερευνήτρια: Α. Βαρβαρήγου Πανεπιστήμιο: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας διπλώματα εξειδίκευσης Τίτλος: Συζεύγματα πρωτεΐνών-ολιγονουκλεοτιδίων ως αντιδραστήρια στερεάς φάσης για κατευθυνόμενη από DNA τοποειδική ακινητοποίηση αντισωμάτων Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Σαμπατάκου Ευγενία Υπεύθυνη Ερευνήτρια: Π. Πέτρου Πανεπιστήμιο: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Χημείας Απολογισμός 2007 σελίδα 50

24 Τίτλος: Multiple alignments of sequences related to BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2 genes using the SEQSCAPE program Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Αργυροπούλου Ελένη Υπεύθυνος Ερευνητής: Δ. Γιαννουκάκος Πανεπιστήμιο: University of Pennsylvania Τίτλος: Identification de la mutation 2024del15 du gene BRCA2 chez des patients attaints du cancer du sein et des ovaries Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Μπιρμπίλη Σοφία Υπεύθυνος Ερευνητής: Δ. Γιαννουκάκος Πανεπιστήμιο: Universite Paris-VI Jussieu μεταπτυχιακά μαθήματα Ι/Ρ-ΡΠ Εφαρμοσμένη Ανοσοχημεία Ανοσοαναλύσεις και λοιπές Ανοσοχημικές τεχνικές (Φεβρουάριος Ιούλιος 2007) συντονιστές: Σ. Κακαμπάκος, Ε. Λιβανίου εισηγητές: Σ. Κακαμπάκος, Ε. Λιβανίου, Δ. Μαστέλλος, Χ. Μαστιχιάδης, Μ. Παραβατού, Π. Πέτρου Ραδιοφάρμακα (Απρίλιος Ιούλιος 2007) συντονιστές: Α. Βαρβαρήγου, Μ. Παπαδόπουλος εισηγητές: Σ. Αρχιμανδρίτης, Α. Βαρβαρήγου, Θ. Μάινα, Π. Μπουζιώτη, B. Nock, Μ. Παπαδόπουλος, Μ. Παραβατού, Ι. Πιρμεττής, Χ. Τσουκαλάς συμμετοχή σε προπτυχιακά & μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ Δ. Γιαννουκάκος: Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κλινική Βιοχημεία Μοριακή Διαγνωστική», Διατμηματικό των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ). Λ. Λεοντιάδης: Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία», Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ). Θ. Μάινα, Ι. Πιρμεττής: Διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος με τίτλο «Προχωρημένη Ραδιοφαρμακολογία», Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ). Δ. Μαστέλλος: Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης ( ). Γ. Νούνεσης: Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κλινική Βιοχημεία Μοριακή Διαγνωστική», Διατμηματικό (Τμήματα Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής), Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ). Απολογισμός 2007 σελίδα 51

25 Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία», Διατμηματικό (Τμήματα Βιολογίας, Χημείας), Πανεπιστήμιο Κρήτης ( ). Γ. Παντελιάς: Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κλινική Βιοχημεία Μοριακή Διαγνωστική», Διατμηματικό (Τμήματα Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής), Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ). Γ. Παντελιάς, Γ. Τερζούδη: Διδασκαλία μαθημάτων Ραδιοβιολογίας στο Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στην «Ιατρική Φυσική Ακτινοφυσική». Συμμετέχουν τα Τμήματα Ιατρικής των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης και Ηρακλείου ( ). Διδασκαλία μαθημάτων Βιολογικών Επιπτώσεων των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ακτινοπροστασία, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and the Safe Use of Radiation Sources ( ). Μ. Παπαδόπουλος: Διδασκαλία υποχρεωτικού προπτυχιακού μαθήματος (Δ εξάμηνο) με τίτλο «Ραδιοφαρμακευτική Χημεία», Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ). Μ. Παπαδόπουλος, Ι. Πιρμεττής: Διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος με τίτλο «Προχωρημένη Φαρμακευτική Ραδιοχημεία Ι & ΙΙ», Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ). Ι. Πιρμεττής: Διδασκαλία προπτυχιακού μαθήματος επιλογής (Ε εξάμηνο) με τίτλο «Ειδικά Μαθήματα Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας», Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ). εκπαιδευτική συνεργασία με ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα Το Σεπτέμβριο 2007 η κ. Liana Civitelli ξεκίνησε την εκπόνηση του πειραματικού μέρους της εργασίας της για την απόκτηση διπλώματος M.Sc. στο εργαστήριο Ραδιοφαρμακολογικών Μελετών του Ι/ΡΡΠ, υπό την επίβλεψη της Δρ. Α. Βαρβαρήγου. Σχετικό σύμφωνο συνεργασίας υπογράφθηκε μεταξύ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του Regional Board for Higher Education Affairs, University of Ferrara, Ferrara, Italy. θερινό σχολείο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Οι φοιτητές του Θερινού Σχολείου, που διοργάνωσε το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από τις 9 έως τις 20 Ιουλίου 2007, επισκέφθηκαν τα Εργαστήρια Βιοδιαγνωστικής του Ι/ΡΡΠ. Ακόμη, στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου έγιναν οι ακόλουθες διαλέξεις από ερευνητές / ερευνήτριες του Ι/ΡΡΠ: γενικός κύκλος Γ. Νούνεσης Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη νέων μέσων διάγνωσης και θεραπείας ασθενειών: η εμπειρία του Ι/Ρ-ΡΠ. ειδικός κύκλος ΙΙΙ (επιστήμες ζωής και βιοτεχνολογία) Σ. Αρχιμανδρίτης Ραδιοχημεία και αναλυτικές μεθοδολογίες στη Ραδιοφαρμακευτική. Ραδιοϊσοτοπική - Ραδιοχημική ανάλυση. Απολογισμός 2007 σελίδα 52

26 Σ. Κακαμπάκος, Π. Πέτρου, Ι. Χριστοφίδης Από την ανοσοανάλυση στους ανοσοαισθητήρες και στα ολοκληρωμένα βιοαναλυτικά μικροσυστήματα. Π. Κλημέντζου, Ε. Λιβανίου In vitro ανοσοδιάγνωση ασθενειών: Η συνεισφορά του ερευνητικού εργαστηρίου. Ε. Κωνσταντοπούλου Κληρονομικός καρκίνος μαστού - ωοθηκών Λ. Λεοντιάδης Προσδιορισμός συγκεντρώσεων διοξινών και παρόμοιων τοξικών ουσιών σε τρόφιμα, βιολογικά δείγματα και ζωοτροφές. Θ. Μάινα, B. Nock Ραδιοεπισημασμένα πεπτίδια στην ογκολογία. Δ. Μαστέλλος, Ε. Στρατίκος Κατανόηση ασθενειών σε μοριακό επίπεδο. Π. Μπουζιώτη Βασικές αρχές για τη χρήση πειραματοζώων στη Φαρμακευτική και τη Ραδιοφαρμακευτική. Μ. Παπαδόπουλος, Ι. Πιρμεττής Ραδιοφάρμακα τεχνητίου και ρηνίου. Μ. Παραβατού, Γ. Τερζούδη Ραδιοβιολογία Ακτινοευαισθησία. 3rd Nano2life Summer School Summer School on Methods in Micro Nanotechnology and Nanobiotechnology Το θερινό αυτό σχολείο διοργανώθηκε από τρία Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Μικροηλεκτρονικής, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, Φυσικοχημείας) και χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Network of Excellence Nano2Life. Το πρόγραμμα περιελάμβανε διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις με έμφαση στην Νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της στις Βιολογικές Επιστήμες. Το θερινό σχολείο παρακολούθησαν 30 συνολικά άτομα τα οποία προέρχονταν από Ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα ή ιδιωτικές εταιρείες του εξωτερικού και της Ελλάδας. Το Ι/ΡΡΠ συμμετείχε με τις ακόλουθες διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις: Lecture 1.1: Principles of Biochemistry and Cell Biology (Instructor Dimitris Mastellos) Lecture 2.3.3: Part 1: Binding assays (Instructor Sotirios Kakabakos) Part 2: Immunosensors (Instructor Christos Mastichiadis) Lecture 2.3.4: DNA and Protein arrays: fabrication, detection and applications. (Instructor Panagiota Petrou). Laboratory 2.3.5: Fluorescence detection of protein arrays (Instructor Panagiota Petrou, Elissavet Mavrogiannopoulou). Laboratory 3.2: Demonstration of a capillary fluoroimmunosensor. (Instructor Sotirios Kakabakos, Christos Mastichiadis, Aristidis Niotis) σεμινάρια μεταπτυχιακών υποτρόφων (Ιανουάριος Δεκέμβριος 2007) υπεύθυνος: Ε. Στρατίκος Απολογισμός 2007 σελίδα 53

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» απολογισμός 2008 Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Απολογισμός 2005 σελίδα 1

Πρόλογος. Απολογισμός 2005 σελίδα 1 Πρόλογος Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται ο επιστημονικός και οικονομικός απολογισμός του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (Ι/Ρ-ΡΠ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για το έτος 2005. Tο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Απολογισμός 2004 σελίδα 1

Πρόλογος. Απολογισμός 2004 σελίδα 1 Πρόλογος Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται ο επιστημονικός και οικονομικός απολογισμός του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (Ι/Ρ- ΡΠ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για το έτος 2004. Κατά τη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δ/ντής Ι/Ρ-ΡΠ Ε. Χιωτέλλης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δ/ντής Ι/Ρ-ΡΠ Ε. Χιωτέλλης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πορεία του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων υπήρξε ανοδική για το 1999 όσον αφορά τους στόχους έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας που είχε θέσει το 1998. Στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΛΕΝΗ Ν. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Ερευνήτρια Β Βαθμίδας Τράπεζα Ιστικών Μοσχευμάτων Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-99515-5-5

ISBN: 978-960-99515-5-5 ISBN: 978-960-99515-5-5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ http://ipc.chem.demokritos.gr ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φαλάρας Πολύκαρπος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Προβατά Αστέρω ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978 960 99515 0 0

ISBN: 978 960 99515 0 0 ISBN: 978 960 99515 0 0 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φαλάρας Πολύκαρπος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Προβατά Αστέρω ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-99515-2-4

ISBN: 978-960-99515-2-4 ISBN: 978-960-99515-2-4 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ http://ipc.chem.demokritos.gr ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φαλάρας Πολύκαρπος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Προβατά Αστέρω ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2007-1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΦΛΩΜΟΥ Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Αθήνας Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Σφλώμος 2. Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2012-1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ Η. του ημητρίου

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ Η. του ημητρίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ Η του ημητρίου Καθηγητή Νανοτεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στο 42,5% του συνολικού δυναµικού η συµµετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Στο 42,5% του συνολικού δυναµικού η συµµετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 4 Στο 42,5% του συνολικού δυναµικού η συµµετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα 13 Θέµα χρόνου η δηµιουργία τριών νέων ερευνητικών κέντρων 28 Χαρτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Πυρηνικός Ιατρός Διδάκτωρ Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Πυρηνικός Ιατρός Διδάκτωρ Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Παναγιώτης Αν. Γεωργούλιας Πυρηνικός Ιατρός Διδάκτωρ Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Αν. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2015)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2015) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2015) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΡΙΛΑΣ Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Διευθυντής του Τομέα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 18/6/1960 Διεύθυνση εργασίας: Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΡΑΦΑΛΗΣ, MD, PhD Φαρμακολόγος Ιατρός Παθολόγος Ογκολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΡΑΦΑΛΗΣ, MD, PhD Φαρμακολόγος Ιατρός Παθολόγος Ογκολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΡΑΦΑΛΗΣ, MD, PhD Φαρμακολόγος Ιατρός Παθολόγος Ογκολόγος Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ημερομηνία Ενημέρωσης 10 / 01

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2008-1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Σύσκεψη για την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύσκεψη για την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η 4 Σύσκεψη για την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 13 ΙΝΒΙΣ: Τεχνολογίες αιχμής στη βιομηχανία, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Charles Crook, Reader στο Τμήμα Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Nottingham

Συνέντευξη με τον Charles Crook, Reader στο Τμήμα Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Nottingham ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 TEYXOΣ 82 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΙΜΗ: 0.1 ISSN 1106-9066 ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Eπιστημονική αριστεία στις Περιφέρειες της Ευρώπης Συνέντευξη με τον Charles Crook, Reader

Διαβάστε περισσότερα

Με στόχο την Ελλάδα της Καινοτομίας

Με στόχο την Ελλάδα της Καινοτομίας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 4 Με στόχο την Ελλάδα της Καινοτομίας 13 Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 16 Ελληνικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010-1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Διευθυντής Ερευνών Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ιατρική Σχολή Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η 4 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 8 Καθ οδόν προς έναν Οδικό Χάρτη για τις ερευνητικές υποδομές 24 Νέες εγκαταστάσεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΘ. Διαπιστευμένα, Πιστοποιημένα, Παροχής Υπηρεσιών AUTH LABORATORIES. Accredited, Certified, Services

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΘ. Διαπιστευμένα, Πιστοποιημένα, Παροχής Υπηρεσιών AUTH LABORATORIES. Accredited, Certified, Services ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΘ Διαπιστευμένα, Πιστοποιημένα, Παροχής Υπηρεσιών AUTH LABORATORIES Accredited, Certified, Services ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ARISTOTLE UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΕΚ 2014-2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΕΚ 2014-2020 Σύντομη επισκόπηση του τομέα των Βιοεπιστημών: περιγραφή της παρούσας κατάστασης (SWOT). ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: Ικανότητα διασφάλισης ανταγωνιστικής χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α βαθμίδας, Προϊστάμενος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ και άλλων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α βαθμίδας, Προϊστάμενος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ και άλλων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α βαθμίδας, Προϊστάμενος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ και άλλων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΡΕΤΕΑ / ΕΚΕΦΕ ''ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'' http://www.solar.demokritos.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Εισαγωγικό σημείωμα ΤΕΥΧΟΣ Νο 3 Φεβρουάριος 2013 Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ταρουδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα