ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών, σχετικά με τον εφοδια σμό των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ KAI ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 22 παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280). β) Του άρθρου 1 παράγραφος 1, 2, και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α 34) όπως η πα ράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α 70) Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του οργανισμού Εφοδιασμού «ΕΥΡΑΤΟΜ» και του Άρθρου 65 του ν. 1892/1990» (Α 101). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του αριθ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98) δ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (A 200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α ), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α ) και το άρθρο 29 παρ. 1 8 του ν. 314/2003 (ΦΕΚ 135/Α /2003). 2. τους Κανονισμούς (EK): α) 1663/1995 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 729/70 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ Τμήμα. Εγγυήσεων, όπως ισχύει κάθε φορά. β) 1291/2000 της Επιτροπής για τις κοινές λεπτομέ ρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωρ γικά προϊόντα. γ) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθο ρισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003. δ) 1914/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομε ρειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβου λίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου. ε) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. στ) 885/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1290/2005 του Συμβουλίου. ζ) 883/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1290/2005 του Συμβουλίου. 3. Την υπ αριθμ. 22/ΧΙΙ/2006 Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος υποστήριξης που υποβλήθηκε από την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κανονι σμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου. 4. Tις υπ αριθμ / και 68412/ ει σηγήσεις του OΠEKEΠE, Δ/νση ΔH.ΛI.ZΩ και νυν Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς, περί «Λεπτομερειών εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών, σχετικά με τον εφοδιασμό των μικρών νησιών του Αι γαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα», προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Το γεγονός ότι: α) Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προ κύπτει δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το αντίστοιχο Φ.Π.Α. και τη διενέργεια των αναγκαί ων ελέγχων που επιτάσσουν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί (οδοιπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις υπαλλήλων Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης με νησιά). β) η ως άνω δαπάνη που έχει γραφεί στον Κωδικό 5423 και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423, Φ.29/110 ανέρ χεται για το έτος 2007 στο ύψος του ποσού των Ευρώ, που αναλύεται ως εξής: Ευρώ για συμπληρωματική ελληνική χρημα τοδότηση ς εφοδιασμού των μικρών νησιών Αιγαίου (η Κοινοτική ενίσχυση είναι Ευρώ), Ευρώ δαπάνη για Φ.Π.Α Ευρώ δαπάνη ελέγχων.

2 25662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τα υπόλοιπα έτη εφαρμογής της παρούσας δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης. δ) η κατ έτος δαπάνη, η οποία δύναται να έχει μετα βολές από έτος σε έτος, εγκρίνεται με κοινή απόφαση υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ ρειες εφαρμογής του τρόπου κατανομής των εγκριθέ ντων ετησίων ισοζυγίων εφοδιασμού, οι διαδικασίες, οι έλεγχοι, οι κυρώσεις, καθώς και τα απαραίτητα δι καιολογητικά για την πληρωμή των δικαιούχων, στο πλαίσιο του εφοδιασμού των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους με ορισμένα γεωργικά προϊόντα Κοινοτικής προέλευσης (παράρτημα ΙΙ της παρούσας), σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) αρ. 1405/2006 του Συμβουλίου, του Καν. (ΕΚ) αρ. 1914/2006 της Επιτροπής και του εγκριθέντος για τη χώρα μας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προ γράμματος. Άρθρο 2 Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης για την μεταφορά ζωοτροφών και αλεύρων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εφόσον έχουν εγγραφεί στο τηρούμενο, από τη Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, μητρώο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 3 της πα ρούσας, είναι κάθε ενδιαφερόμενος εγκατεστημένος στην Κοινότητα. Ειδικότερα, δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης είναι: α) Για τις ζωοτροφές οι αα) Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.). ββ) Ανεξάρτητοι Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρι σμοί (που δεν ανήκουν σε Ε.Α.Σ.), γγ) Κτηνοτρόφοι δδ) Έμποροι που δραστηριοποιούνται άμεσα στην αγορά των ζωοτροφών. β) Για τα άλευρα, οι ασκούντες άμεσα, δραστηριότητα στον τομέα των αλεύρων: αα) Έμποροι αλεύρων, ββ) Παρασκευαστές / συσκευαστές πάσης φύσεως άρτου, αρτοσκευασμάτων και λοιπών συναφών προϊ όντων. Άρθρο 3 Κατάρτιση μητρώου 1. Οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο μητρώο δικαιούχων ενίσχυσης, έχουν τη δυνατότητα να υπο βάλλουν άπαξ αίτηση, προς την Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγω γών) και εφόσον εγκριθεί η ένταξή τους, συμμετέχουν από την αμέσως επόμενη κατανομή ισοζυγίου. 2. Για τις ζωοτροφές, οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο σχετικό μητρώο, υποβάλλουν κατά κατηγο ρία, μαζί με την αίτηση (Υπόδειγμα 1 της παρούσας) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) : αα) επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου της Ε.Α.Σ., ββ) έντυπη κατάσταση (Υπόδειγμα 2α της παρούσας) και κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή των μελών των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιρισμών τους, με ανα φορά στην έδρα τους, στο Α.Φ.Μ, στο είδος και στον αριθμό του ζωικού τους κεφαλαίου, θεωρημένη και επι καιροποιημένη από την Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.), σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνιατρικής βάσης δεδομένων. γγ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας, δδ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, όπου να δηλώνεται ότι: i) τα στοιχεία που επισυνάπτονται σε έντυπη και ηλε κτρονική μορφή είναι ακριβή και αληθή, ii) τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεται ρισμών δεν μετέχουν σ άλλο Πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό, iii) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους απο θηκευτικούς χώρους εγκαταστάσεις φύλαξης των δια κινoύμενων προϊόντων, iv) εγγυώνται τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ. 1914/2006 της Επιτροπής, v) δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέ τοιες τιμές, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπορικά πε ριθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στο τελικό χρήστη μέλος τους. β) Ανεξάρτητοι Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρι σμοί : αα) Επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου του Συνεταιρισμού, ββ) βεβαίωση της οικείας Ε.Α.Σ ότι δεν υπάγονται σε αυτήν ή ότι δεν εκπροσωπούνται από αυτήν στο πρό γραμμα εφοδιασμού με ζωοτροφές, γγ) έντυπη κατάσταση (Υπόδειγμα 2β της παρούσας) και κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή των μελών τους με αναφορά στην έδρα τους, στο Α.Φ.Μ., στο είδος και στον αριθμό του ζωικού τους κεφαλαίου, θεωρημένη και επικαιροποιημένη από τη Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνια τρικής βάσης δεδομένων. δδ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας, εε) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, όπου να δηλώνεται ότι : i) τα στοιχεία που επισυνάπτονται σε έντυπη και ηλε κτρονική μορφή είναι ακριβή και αληθή, ii) τα μέλη τους δεν μετέχουν σ άλλο Πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό, iii) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους απο θηκευτικούς χώρους εγκαταστάσεις φύλαξης των δι ακινoύμενων προϊόντων, iv) εγγυώνται τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ. 1914/2006 της Επιτροπής, v) δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέ τοιες τιμές, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπορικά πε ριθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό χρήστη μέλος τους. γ) Έμποροι ζωοτροφών: αα) επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό της εταιρείας (σε περιπτώσεις π.χ Ο.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε. κ.τλ.) ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ββ) βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο ότι είναι μέλη του και διατηρούν δραστηριότητα σχετική με ζω οτροφές,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γγ) έντυπη κατάσταση πελατολόγιο υπογεγραμμένη από τους αναφερόμενους σε αυτό κτηνοτρόφους (Υπό δειγμα 2γ της παρούσας) και κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή των κτηνοτρόφων αυτών, με αναφορά στην έδρα τους, στο Α.Φ.Μ., στο είδος και στον αριθμό του ζωικού τους κεφαλαίου, θεωρημένη και επικαιροποιημένη από την Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνιατρικής βάσης δεδομένων. δδ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας, εε) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι: i) τα στοιχεία που επισυνάπτονται σε έντυπη και ηλε κτρονική μορφή είναι ακριβή και αληθή, ii) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους απο θηκευτικούς χώρους εγκαταστάσεις φύλαξης των δι ακινoύμενων προϊόντων, iii) εγγυώνται την συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ. 1914/2006 της Επιτροπής, iv) δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέ τοιες τιμές, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπορικά πε ριθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό χρήστη πελάτη τους. δ) Κτηνοτρόφοι αα) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίω ση του γνήσιου της υπογραφής τους στην οποία θα δηλώνεται ότι οι ποσότητες των προϊόντων θα χρησι μοποιηθούν αποκλειστικά για τη διατροφή του ζωικού τους κεφαλαίου. ββ) βεβαίωση για το είδος και τον αριθμό του ζωι κού τους κεφαλαίου θεωρημένη και επικαιροποιημένη από την οικεία Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας ΝΑ., σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνιατρικής βάσης δεδομένων. 3. Για τα άλευρα, οι ενδιαφερόμενοι για την έντα ξή τους στο μητρώο υποβάλλουν μαζί με την αίτηση (υπόδειγμα 1 της παρούσας) και τα ακόλουθα, κατά κατηγορία, δικαιολογητικά: α) Έμποροι αλεύρων αα) επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό της εταιρείας (σε περιπτώσεις π.χ Ο.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε κ.τλ.) ή βεβαίωση έναρξη επιτηδεύματος, ββ) βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ότι είναι μέλη του και έχουν δραστηριότητα σχετική με τα άλευρα, γγ) έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή πελατολόγιο τελικών χρηστών και τις ανάγκες τους ανά νομό ή νησί δραστηριοποίησής τους (Υπόδειγμα 2δ της παρούσας), δδ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας, εε) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι: i) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους απο θηκευτικούς χώρους εγκαταστάσεις φύλαξης των δι ακινoύμενων προϊόντων, ii) εγγυώνται τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ.1914/2006 της Επιτροπής, iii) δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέ τοιες τιμές, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τα εμπορικά πε ριθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό χρήστη πελάτη τους. β) Παρασκευαστές/συσκευαστές πάσης φύσεως άρτου, αρτοσκευασμάτων και λοιπών συναφών προϊόντων αα) Επικυρωμένο και επικαιροποιημένο καταστατικό της εταιρείας (σε περιπτώσεις π.χ. Ο.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε κ.τλ.) ή βεβαίωση έναρξη επιτηδεύματος, ββ) βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ότι είναι μέλη του και έχουν δραστηριότητα σχετική με τα άλευρα, γγ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας, δδ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι: i) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, κατάλληλους απο θηκευτικούς χώρους εγκαταστάσεις φύλαξης των δι ακινoύμενων προϊόντων, ii) εγγυώνται τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) αρ. 1914/2006 της Επιτροπής, 4. Η μη υποβολή ενός εκ των προαναφερόμενων δι καιολογητικών, συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης ένταξης στο μητρώο και κατ επέκταση τον αποκλεισμό από την κατανομή αλεύρων και ζωοτροφών. 5. Η Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών): α) εξετάζει την ορθότητα και πληρότητα των υπο βληθέντων δικαιολογητικών ανά κατηγορία δικαιούχων και στην περίπτωση των ζωοτροφών επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο, λαμβά νοντας υπόψη τα δεδομένα της αίτησης ενιαίας ενί σχυσης, όπου αυτή απαιτείται, της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων, καθώς και κάθε άλλης πρόσφορης βάσης δεδομένων. β) χορηγεί στους δικαιούχους έναν «κωδικό έγκρισης μητρώου δικαιούχου» της μορφής: Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου για Κωδικός Νομού της μέλη του Επιμελητηρίου Αύξων αριθμός έδρας του αιτούντος ή ΑΦΜ για τους αιτούντος λοιπούς (EAΣ/ ανεξάρτητους A.Σ./ κτηνοτρόφους) 6. Οι κωδικοί έγκρισης μητρώων, που αφορούν δι καιούχους οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, παραμένουν ως έχουν και σε περίπτωση μη δραστηριο ποίησής τους για τρεις συνεχείς περιόδους εφοδιασμού διαγράφονται από το μητρώο. 7. Οι κωδικοί έγκρισης γνωστοποιούνται στους ενδι αφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., διαβιβάζονται στις Διευθύνσεις α) Μεταποίησης, Τυποποί ησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Προέλευ σης, β) Εισροών Ζωικής Παραγωγής και γ) Π.Α.Π Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων και αποστέλλονται και αναρτώνται υποχρεωτικά στις οικείες περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 8. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δικαιούχων υποχρε ούνται να ενημερώνουν και να διαβιβάζουν τις όποιες αλλαγές στα στοιχεία των δικαιολογητικών της παρ. 2, του παρόντος άρθρου, στην Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγω γών), το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφοδιασμού και οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά το επόμενο έτος εφοδιασμού.

4 25664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 Τελικοί χρήστες Ως τελικοί χρήστες θεωρούνται, στην περίπτωση: α) των ζωοτροφών, οι κτηνοτρόφοι, που χρησιμοποι ούν τις ζωοτροφές αποκλειστικά για τη διατροφή του ζωικού τους κεφαλαίου. β) των αλεύρων, οι παρασκευαστές και οι συσκευα στές πάσης φύσεως άρτου, αρτοσκευασμάτων και λοι πών συναφών προϊόντων και οι συσκευαστές προϊόντων για ποσότητες που εξάγονται σε τρίτες χώρες ή που αποστέλλονται προς την υπόλοιπη Κοινότητα. Άρθρο 5 Κατάρτιση ισοζυγίων εφοδιασμών 1. Οι Διευθύνσεις Εισροών Ζωικής Παραγωγής και ΠΑΠ Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης & Τροφίμων καταρτίζουν ετήσιο ισοζύγιο εφοδιασμού ζωοτροφών και αλεύρων αντιστοίχως, ανά Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας και ανά νησί ή νομό, με βάση τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Αγρο τικής Ανάπτυξης των οικείων Ν.Α. και τα στοιχεία του ετήσιου ισοζυγίου του εγκριθέντος Προγράμματος. Το ως άνω καταρτισθέν ισοζύγιο αποστέλλεται στη Δι εύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμή μα Εισαγωγών Εξαγωγών) και τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι την 10η Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφοδιασμού. 2. Τα ισοζύγια, με τις κατανεμηθείσες ποσότητες, για τις ζωοτροφές και τα άλευρα, ανά νησί ή νομό, γνωστο ποιούνται στους ενδιαφερόμενους μέσω των ιστοσελί δων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αποστέλλονται και αναρτώνται υποχρεωτικά στις οικείες περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανά πτυξης των οικείων Ν.Α.. 3. Οι ενταχθέντες στο μητρώο δικαιούχων ενίσχυσης, με βάση την ετήσια προς κατανομή ποσότητα του επό μενου έτους εφοδιασμού, αιτούνται (Υπόδειγμα 3 της παρούσας) από Οκτωβρίου του έτους που προη γείται του έτους εφοδιασμού, την ποσότητα αλεύρων και ζωοτροφών, βάσει των πραγματικών αναγκών τους. Προκειμένου για τις ζωοτροφές, οι αιτηθείσες και οι εγκριθείσες ποσότητες προκύπτουν από τον συσχετι σμό του αριθμού και του είδους του ζωικού κεφαλαίου και των ημερησίων αναγκών των ζώων. 4. Αιτήσεις αλεύρων και ζωοτροφών που αναφέρονται σε ποσότητα μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη, θεωρούνται ότι αφορούν την μέγιστη διαθέσιμη ποσότητα. Αν οι συνολικές, ως άνω, αιτηθείσες ποσότητες υπερβαίνουν την προς κατανομή διαθέσιμη ποσότητα, εφαρμόζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης. 5. Η Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) καταρτίζει το ετήσιο ισοζύγιο κατανομής ανά δικαιούχο, ανά Κωδικό Συνδυ ασμένης Ονοματολογίας (Κ.Σ.Ο) και ανά νησί ή νομό. 6. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται, εγγράφως μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφο διασμού, για την ετήσια εγκριθείσα ποσότητα. Άρθρο 6 Αρμόδιες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ενίσχυσης και καταχώρησης ποσοτήτων 1. Αρμόδια αρχή για την έκδοση των πιστοποιητικών ενίσχυσης ανά δικαιούχο ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων καταχωρούν χρονολογικά τις εκάστοτε εισαχθείσες στο νομό ποσότητες αλεύρων και ζωοτροφών στα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενίσχυσης και προβαίνουν στη θεώρησή τους. Oι αναγραφόμενες στα πιστοποιητικά ενίσχυσης ποσότητες δύνανται να μεταφέρονται στο Nομό σταδιακά, εντός 45 ημερών κατά την διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. 2. Τα πιστοποιητικά ενίσχυσης πρέπει να προσκο μίζονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εντός χρονικού διαστήματος, που δεν δύναται να υπερβεί τις 15 ερ γάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας εκφόρτωσης των προϊόντων. Άρθρο 7 Έκδοση πιστοποιητικού ενίσχυσης 1. Οι ετήσιες εγκριθείσες, ανά δικαιούχο, ποσότητες κατανέμονται στις τρεις περιόδου εφοδιασμού οι οποίες είναι: α) Ιανουάριος Απρίλιος, β) Μάιος Αύγουστος και γ) Σεπτέμβριος Δεκέμβριος. 2. Παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν στη Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) μέχρι και δύο (2) αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών ενίσχυσης σε κάθε περίοδο εφοδιασμού, ανά πάσα στιγμή και μέσα στην συγκεκριμένη περίοδο εφοδιασμού. Ως ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών ενίσχυσης ορίζεται η επό μενη της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης της αίτησης. Η διάρκεια ισχύος αυτών καθορίζεται σε 45 ημέρες, χωρίς ωστόσο να μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης περιόδου εφοδιασμού. 3. Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή αίτησης, από τους δικαιούχους η οποία θα συνοδεύεται από δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς επ ονόματι του δι καιούχου, τα οποία θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στην αιτηθείσα κάθε φορά ποσότητα, προς την Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγω γών Εξαγωγών), ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία, ανά πάσα στιγμή και μέσα στην συγκεκριμένη περίοδο εφοδιασμού. Η αίτηση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο AGRIM (Υπόδειγμα 4 της παρούσας) και πρέπει απαραι τήτως να φέρει την σφραγίδα ή την ένδειξη «αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ενίσχυσης», χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. 4. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται απαραιτήτως στα σχετικά πεδία με: α) Τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός μητρώου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και αριθμός μητρώου έγκρισης δικαιού χου. β) Την περιγραφή και τον Κωδικό Συνδυασμένης Ονο ματολογίας του προϊόντος ή των προϊόντων, που θα χρησιμοποιηθούν ή θα πουληθούν αυτούσια, αν πρό κειται για περισσότερα προϊόντα της ίδιας ομάδας. Στις περιπτώσεις περισσοτέρων του ενός Κ.Σ.Ο., η αι τούμενη ποσότητα θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως αντίστοιχα ανά Κ.Σ.Ο (Υποδείγματα 5 10 της παρούσας). γ) Το νησί ή τα νησιά, καθώς και το Νομό στον οποίο θα γίνει ο εφοδιασμός. δ) Την υπογραφή του δικαιούχου. Σε περίπτωση εται ρείας ή Ε.Α.Σ ή Α.Σ, είναι απαραίτητη η σφραγίδα με τα στοιχεία των παραπάνω φορέων και η υπογραφή με το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου τους.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ανάκληση της αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού μπορεί να γίνει μόνο με γραπτή αίτηση ή τηλεομοι οτυπία, προς την Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών), που πα ραλαμβάνεται το αργότερο έως τις 13:00, την ημέρα υποβολής της αίτησης. 6. Η μεταφορά ποσοτήτων από προϊόν σε προϊόν του ιδίου πιστοποιητικού δεν επιτρέπεται. Τα πιστοποιητικά ενίσχυσης εκδίδονται με ανοχή 0% και ισχύουν για 45 ημέ ρες, εκτός από περιπτώσεις σοβαρών και απρόβλεπτων δυσχερειών που επηρεάζουν την προθεσμία διενέργειας της μεταφοράς, οπότε και η διάρκεια ισχύος δύναται να παραταθεί μέχρι τις 60 ημέρες από την ημερομηνία έκ δοσης του πιστοποιητικού, χωρίς ωστόσο να μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης περιόδου εφοδιασμού. Τα πιστοποιητικά δεν μεταβιβάζονται. 7. Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού, η Διεύ θυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισα γωγών Εξαγωγών), μετά από πλήρως τεκμηριωμένη αίτηση του δικαιούχου, εκδίδει πιστοποιητικό αντικατάστασης, που φέρει τις ίδιες ενδείξεις και μνείες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό που αντικαθιστά. Η Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) μπορεί να αρνηθεί την έκδοση πιστοποιητικού αντικατά στασης, εφόσον ο αιτών δεν έχει προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις ότι έλαβε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή απώλειας του πιστοποιητικού. Άρθρο 8 Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα προϊόντα 1. Κατά την άφιξη στον τόπο προορισμού, τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολο γητικά: α) Το εκδοθέν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε πιστοποιητικό ενίσχυσης (αντίτυπο 1). β) Πρωτότυπο φορολογικό συνοδευτικό έγγραφο (δελ τίο αποστολής), επ ονόματι του δικαιούχου, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη, καθώς και το είδος και το καθαρό βάρος του προϊόντος. γ) Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς, επ ονόματι του δι καιούχου. δ) Πρωτότυπο έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική), που εκδίδεται από μεταφορέα ή μεταφορική εταιρεία για φορτηγό αυτοκίνητο ή φορτηγό πλοίο, στο όνομα του δικαιούχου, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται και στο Δελτίο Αποστολής. Στο έγγραφο μεταφοράς τίθεται ειδική σφραγίδα, που φέρει τα κάτωθι στοιχεία: «Το υπ. αριθ... φορτηγό αυτοκίνητο /φορτηγό πλοίο αποβιβάστηκε /εκφόρτωσε στο λιμάνι... του νησιού... του νομού. από το οχη ματαγωγό πλοίο (F/B)....ώρα... ημερομηνία προερχόμενο από το λιμάνι. Νο μός...». Τα κενά της σφραγίδας συμπληρώνονται από τον με ταφορέα και το εν λόγω έγγραφο μεταφοράς προσκο μίζεται εντός χρόνου, που δεν δύναται να υπερβαίνει τις 72 ώρες από την άφιξη, με ευθύνη του μεταφορέα ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αποστολέα, στην αρμόδια Λιμενική ή Αστυνομική Αρχή, για θεώρηση και βεβαίωση της ορθότητας των αναγραφόμενων στην σφραγίδα στοιχείων. 2. Εφόσον η μεταφορά διενεργείται με Ι.Χ. μεταφορι κό μέσο ιδιοκτησίας του δικαιούχου ενίσχυσης ή του αποστολέα, αντί φορτωτικής πρέπει να κατατίθενται τα εξής: α) Δελτίο Αποστολής που εκδίδει ο αποστολέας στο όνομα του δικαιούχου, στο οποίο τίθεται η ειδική σφρα γίδα της προηγούμενης παραγράφου, β) νόμιμα επικυρωμένη φωτοτυπία της άδειας κυκλο φορίας του μεταφορικού μέσου. 3. Τα έγγραφα μεταφοράς και τα φορολογικά συνο δευτικά έγγραφα εκδίδονται κατά αποστολέα και κατά παραλήπτη, όταν υπάρχουν περισσότεροι αποστολείς ή παραλήπτες. Άρθρο 9 Αρμόδιες Αρχές τόπων προορισμού 1. Αρμόδια Αρχή για τη βεβαίωση και θεώρηση των φορτωτικών εγγράφων κατά την άφιξη των μεταφορι κών μέσων στους τόπους προορισμού ορίζεται η οικεία Λιμενική Αρχή ή αν δεν λειτουργεί, η οικεία Αστυνομική Αρχή. Σε περίπτωση που στη νήσο δεν εδρεύει Λιμενική ή Αστυνομική Αρχή, η βεβαίωση και η θεώρηση των φορτωτικών εγγράφων γίνεται από την ορισθείσα κατά περιφέρεια αρμόδια Λιμενική Αρχή. 2. Τα ως άνω φορτωτικά έγγραφα παραδίδονται στον μεταφορέα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αποστολέα ή του παραλήπτη. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο τα ως άνω δικαιολογητικά δεν πα ραληφθούν, διαβιβάζονται υπηρεσιακώς από την οικεία Λιμενική Αρχή / Aστυνομική Aρχή στη Διεύθυνση Αγρο τικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. για τα περαιτέρω. Άρθρο 10 Τρόπος πληρωμής δικαιολογητικά 1. Η επιστροφή του πλήρως χρησιμοποιηθέντος πι στοποιητικού ενίσχυσης στην εκδούσα αρχή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, πρέπει να πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της καταχώ ρησης των ποσοτήτων και της θεώρησής τους από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, πλην περιπτώ σεων ανωτέρας βίας ή δυσμενών καιρικών συνθηκών. Όταν το πιστοποιητικό επιστρέφεται πέραν του ανω τέρου χρονικού διαστήματος, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται κατά 5% ανά ημέρα καθυστέρησης. 2. Για την χορήγηση της ενίσχυσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) τα πρωτό τυπα των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Αίτηση χορήγησης ενίσχυσης (Υπόδειγμα 11 της παρούσας). β) Κατάσταση υποβαλλομένων δικαιολογητικών (Υπό δειγμα 12 της παρούσας). γ) Κατάσταση πληρωμής πλήρως συμπληρωμένη (Υπό δειγμα 13 της παρούσας). δ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό ενίσχυσης πλήρως χρη σιμοποιημένο και δεόντως θεωρημένο. ε) Πρωτότυπο δελτίο αποστολής, επ ονόματι του δι καιούχου. στ) Πρωτότυπο έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική), επ ονόματι του δικαιούχου. ζ) Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς, επ ονόματι του δι καιούχου. η) Πρακτικό επιτόπιου φυσικού ελέγχου (Υπόδειγμα 14 της παρούσας). Για τις απευθείας συναλλαγές μεταξύ αγρότη πα ραγωγού ζωοτροφών και δικαιούχου κτηνοτρόφου, ο τελευταίος χρησιμοποιεί, όπως ορίζεται από τον Κ.Β.Σ,

6 25666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δελτίο αποστολής για την είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης. 3. Όταν ο δικαιούχος μεταπωλεί τα προϊόντα σε τελικό χρήστη, όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 4 της παρού σας, πρέπει συνημμένα να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογρα φής του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου προκειμένου για εταιρεία ή Ε.Α.Σ ή Α.Σ., δηλώνοντας αν είναι: α) έμπορος, ότι δεσμεύεται να ολοκληρώσει την μετα πώληση των επιδοτούμενων προϊόντων στους πελάτες του (όπως αυτοί ορίζονται στο μητρώο) στο αντίστοιχο τετράμηνο κατανομής του ισοζυγίου. β) Ε.Α.Σ, ότι δεσμεύεται να ολοκληρώσει την μεταπώ ληση των επιδοτούμενων προϊόντων σε κτηνοτρόφους μέλη των Πρωτοβαθμίων Συνεταιρισμών της (όπως αυ τοί ορίζονται στο μητρώο) στο αντίστοιχο τετράμηνο κατανομής του ισοζυγίου. γ) ανεξάρτητος Πρωτοβάθμιος Αγροτικός Συνεταιρι σμός, ότι δεσμεύεται να ολοκληρώσει την μεταπώληση των επιδοτούμενων προϊόντων σε κτηνοτρόφους μέλη του (όπως αυτοί ορίζονται στο μητρώο) στο αντίστοιχο τετράμηνο κατανομής του ισοζυγίου. Κατά την έκδοση του τιμολογίου μεταπώλησης, που εκδίδεται από τον υπόχρεο σε ένα επιπλέον των προ βλεπόμενων αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται εκτός των άλλων απαραιτήτων στοιχείων, η έκπτωση επί της αξίας, τουλάχιστον ισόποση της οικονομικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων (Κ.Β.Σ, αγορανομική διάταξη κ.τ.λ) και ο λόγος της έκπτωσης (Καν. (ΕΚ) αρ. 1405/2006 και 1914/2006), ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται στην καθα ρά πληρωτέα αξία η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση της επιδότησης από την αρχική αξία του προϊόντος. 4. Η Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Διορθώσεις σε καταχωρήσεις, θα πρέπει να συνοδεύονται από στρογγυλή σφραγίδα, υπογραφή και ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλή λου είτε της λιμενικής ή αστυνομικής αρχής, είτε της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης (βάσει του τομέα αρ μοδιότητάς τους), ειδάλλως θα απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. Διορθώσεις σε φορολογικά παραστατικά γίνονται δεκτές, εφόσον είναι σύμφωνες με την κείμενη φορολογική νομοθεσία. 5. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εντός προ θεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρως χρησιμοποιηθέντος πιστοποιητικού ενίσχυσης στην εκδούσα αρχή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εκτός από περι πτώσεις ανωτέρας βίας ή δυσμενών καιρικών συνθηκών ή εάν έχει κινηθεί διαδικασία διοικητικής εξέτασης, όσον αφορά στην ύπαρξη δικαιώματος για ενίσχυση. Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο μετά την αναγνώριση του ανωτέρω δικαιώματος. 6. Ο έλεγχος γίνεται από δύο ελεγκτές, ο δε διενερ γών τον δεύτερο έλεγχο προβαίνει στην εκκαθάριση και βεβαίωση του ποσού της ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη το ανά προϊόν και ανά ομάδα νήσων, ποσό ενί σχυσης. Η κατάσταση πληρωμής υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εισαγωγών Εξαγωγών της Διεύθυνσης Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ο πλήρης φάκελος διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, η οποία εκδίδει της αντίστοιχες εντολές πληρωμής και τις αποστέλλει στην τράπεζα του δικαιούχου για την πίστωση του λογαριασμού του. 7. Μετά το πέρας της αναγνώρισης και εκκαθάρισης της δαπάνης του υποβληθέντος φακέλου, για την επι δότηση που θα λάβει ο δικαιούχος (ΕΑΣ, ΑΣ, Έμποροι αλεύρων και ζωοτροφών, Αρτοποιοί), θα εκδώσει Τιμο λόγιο του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, αναγράφοντας ξεχωριστά ανά Κ.Σ.Ο την αξία των επι δοτήσεων και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.., το οποίο και θα αποστείλει στη Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών). Άρθρο 11 Όροι της ορθής εφαρμογής των μέτρων Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των κανονι σμών για τους εφοδιασμούς, την διασφάλιση της κατα νάλωσης στους τόπους προορισμού και τη μετακύλιση της ενίσχυσης στον τελικό χρήστη, πρέπει: α) Στα τιμολόγια πώλησης του κατόχου του πιστοποι ητικού, να φαίνεται η μείωση της τιμής κατά το ποσό της ενίσχυσης και ο λόγος της μείωσης. Εάν αυτή η μείωση δεν αναγράφεται, τότε ο κάτοχος του πιστο ποιητικού δεν δικαιούται την ενίσχυση. β) Τα προϊόντα να πληρούν τις προβλεπόμενες απαι τήσεις ποιότητας κατά την ημερομηνία άφιξής τους στον τόπο προορισμού. Η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας) εξετάζει εάν τα προϊόντα πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις ποιότη τας και όχι αργότερα από το στάδιο της πρώτης διάθεσής τους στο εμπόριο, με βάση τις προδιαγραφές ή συνήθεις μεθόδους που ισχύουν στην Κοινότητα. γ) Στις μικρές συσκευασίες αλεύρων ½ ή 1 κιλού να αναγράφεται η ένδειξη «επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και η λιανική τιμή. δ) Στις συσκευασίες άνω των 5 κιλών που προορίζο νται για επαγγελματική χρήση, στα υλικά συσκευασίας τυπώνεται η ένδειξη «επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ομάδα Α ή Ομάδα Β», έτσι ώστε να διασφαλί ζεται η μη αποστολή των προϊόντων αυτών από νησιά της μιας ομάδας, σε νησιά της άλλης ή η αποστολή σε άλλα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η εξαγωγή προς τρίτες χώρες. ε) Στους χώρους λιανικής πώλησης των προϊόντων, που ενισχύονται οικονομικά, αναρτώνται πινακίδες στις οποίες αναγράφεται ότι «τα προϊόντα ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Άρθρο 12 Έλεγχοι Οι έλεγχοι που προβλέπονται από τους σχετικούς Κα νονισμούς και τις Εθνικές Διατάξεις διακρίνονται σε: α). Διοικητικούς ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται σε ποσοστό 100% από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανά πτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και αφορούν στην καταχώρηση στα εκδοθέντα πιστοποι ητικά ενίσχυσης, των ποσοτήτων, των προβλεπόμενων παραστατικών του άρθρου 8 της παρούσας και των ημερομηνιών άφιξης. β). Πρωτοβάθμιους επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων, η οποία ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από δύο υπαλλή λους ΠΕ Γεωπονικού και έναν υπάλληλο ΠΕ Οικονομικού και αφορούν:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αα) την άφιξη, πιστοποίηση και διαπίστωση της καλής κατάστασης των προϊόντων. Διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στο λιμάνι προορι σμού σε ποσοστό 100% των πιστοποιητικών ενίσχυσης ανά περίοδο εφοδιασμού και συντάσσεται πρακτικό σε πέντε αντίγραφα (Υπόδειγμα 14 της παρούσας). Για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών, οι κάτοχοι των πι στοποιητικών ενίσχυσης ενημερώνουν τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων Ν.Α., έγκαιρα γρα πτώς ή με τηλεομοιοτυπία, για τον τόπο και τον χρόνο άφιξης των προϊόντων. ββ) τη μετακύλιση της ενίσχυσης στον τελικό χρήστη, και ειδικότερα τη: i) διασταύρωση των τιμολογίων πώλησης των προμη θευτών, με τα τιμολόγια πώλησης των δικαιούχων που εδρεύουν στα νησιά, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέτοιες τιμές, ώστε λαμ βάνοντας υπόψη τους τα περιθώρια νόμιμου κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα να αντανακλάται στον τελικό χρήστη πελάτη τους, ήτοι η ισόποση μετακύλιση της ενίσχυσης στον τελικό χρήστη. ii) σύγκριση της τιμής πώλησης μεταποιημένων προ ϊόντων που περιέχουν πρώτες ύλες που ενισχύονται οικονομικά, με ομοειδή προϊόντα τα οποία περιέχουν πρώτες ύλες μη ενισχυόμενες οικονομικά. iii) εξακρίβωση αν ποσότητες προϊόντων τα οποία έχουν λάβει ενίσχυση, αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγω γής προς τρίτες χώρες ή αποστολής προς την υπόλοιπη Κοινότητα. iv) σύγκριση της τιμής πώλησης των προϊόντων που έλαβαν επιδότηση με την τιμή πώλησης αντίστοιχων μη επιδοτούμενων προϊόντων. Οι έλεγχοι μετακύλισης της ενίσχυσης στον τελικό χρή στη, διενεργούνται σε δείγμα 20% επί του συνόλου των κατατεθέντων φακέλων της κάθε περιόδου εφοδιασμού για κάθε Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. Το δείγμα εξάγεται από την Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) βάσει ανάλυσης κινδύνου, στην οποία συνεκτιμώνται το ποσό της ενίσχυσης, η εγκρι θείσα ποσότητα, οι διαπιστώσεις σχετικών ελέγχων. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις, οι έλεγχοι αυξάνονται ανάλογα και μέχρι ποσοστού 100% αν κριθεί απαραίτητο, για τον εντοπι σμό του εύρους της απόκλισης. Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει πρακτικό ελέγχου με τακύλισης της ενίσχυσης (Υπόδειγμα 15 της παρούσας), ανά δικαιούχο, σε έξι (6) αντίγραφα., τα οποία αποστέλ λονται: ένα στην Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών), ανά ένα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυ ποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής ή Δνση ΠΑΠ Διεύθυνση Φυτών Με γάλης Καλλιέργειας), ένα στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ένα στην οικεία Διεύθυν ση Αγροτικής Ανάπτυξης και ένα στο δικαιούχο. γγ) την ύπαρξη κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων και την άδεια νόμιμης λειτουργίας τους, καθώς και τον σαφή διαχωρισμό εντός αυτών των επιδοτουμένων και μη προϊόντων. Οι επιτόπιοι έλεγχοι στους αποθηκευτικούς χώρους διενεργούνται στο σύνολο των δικαιούχων ενίσχυσης, στο τρέχον έτος εφοδιασμού. Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει σχετικό πρακτικό ελέγχου (Υπόδειγμα 16 της παρούσας) ανά δικαιούχο, σε έξι(6) αντίγραφα, τα οποία αποστέλλονται, ανά ένα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυ ποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής ή Δνση ΠΑΠ Διεύθυνση Φυτών Με γάλης Καλλιέργειας), ένα στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ένα στην οικεία Διεύθυν ση Αγροτικής Ανάπτυξης και ένα στο δικαιούχο. γ). Δευτεροβάθμιους επιτόπιους ελέγχους μετακύ λισης της ενίσχυσης, οι οποίοι διενεργούνται από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε ποσοστό 5% επί του εξαχθέντος δείγματος των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων. δ). Αιφνιδιαστικούς ελέγχους οι οποίοι διενεργού νται από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., βάσει δείγματος ελέγχου το οποίο εξά γεται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγω γών), σχετικά με: αα) την άφιξη, πιστοποίηση και διαπίστωση της καλής κατάστασης των προϊόντων, ββ) την μετακύλιση της ενίσχυσης στον τελικό χρή στη και γγ) την ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων και την άδεια νόμιμης λειτουργίας τους, καθώς και τον σαφή διαχω ρισμό εντός αυτών των επιδοτουμένων και μη προϊό ντων. Άρθρο 13 Κυρώσεις 1. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή δυσμε νών και ακραίων καιρικών συνθηκών, οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 3 της παρούσας, οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Καν. (ΕΚ) αρ.1914/2006 της Επιτροπής. Σε περίπτωση διαπίστω σης παρατυπιών, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 16 του Καν. (ΕΚ) αρ. 1914/2006 της Επιτροπής, κυρώσεις. Για την επιβολή χρηματικών κυρώσεων ακο λουθείται η διαδικασία του άρθρου 28 του ν. 2520/1997, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 2. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή δυσμενών και ακραίων καιρικών συνθηκών, στον δικαιούχο πιστο ποιητικού που δεν ολοκληρώνει τη μεταφορά, μέρους ή του συνόλου της εγκριθείσας ποσότητας, αναστέλλεται το δικαίωμά του υποβολής αίτησης έκδοσης πιστοποιη τικού, για περίοδο 60 ημερών από τη λήξη του μερικώς ή ολικώς εκτελεσθέντος πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου για έκδοση πιστοποιητικού σε μεταγενέστερο τετράμηνο, ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει στην Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών) εγγύηση, ίση με το ποσό του προσδοκώμενου πλεονεκτήματος από την έκδοση του πιστοποιητικού, κατά τη συγκεκρι μένη περίοδο εφοδιασμού. Σε περίπτωση υποτροπής, η αρμόδια για την τήρηση του μητρώου Διεύθυνση Μη χανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών), σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, προβαίνει στη διαγραφή του δικαιούχου από το μη τρώο. Οι μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες προϊόντων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα μερικής εκτέλεσης ή ακύρωσης των εκδοθέντων πιστοποιητικών ή κατόπιν ανάκτησης του χορηγούμενου πλεονεκτήματος, μετα φέρονται στην επόμενη περίοδο εφοδιασμού. 3. Όταν, κατά τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων από το άρθρο 12 της παρούσας, ελέγχων διαπιστωθεί

8 25668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η μη τήρηση της υποχρέωσης μετακύλισης της ενίσχυ σης στον τελικό χρήστη, για το σύνολο ή μέρος της εγκεκριμένης ποσότητας, σε ένα ή και περισσότερα πιστοποιητικά δικαιούχου: α) Δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση ή σε περίπτωση που έχει καταβληθεί επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα, κατά τη διαδικασία του άρθρου 28 του ν. 2520/1997, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. β) Αποκλείεται από το καθεστώς έκδοσης πιστοποιη τικού ενίσχυσης για το τρέχον έτος εφοδιασμού. Σε περίπτωση υποτροπής, Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Εισαγωγών Εξαγω γών), προβαίνει στη διαγραφή του δικαιούχου από το μητρώο. Άρθρο 14 Παραρτήματα Υποδείγματα Κατωτέρω παρατίθενται δύο (2) Παραρτήματα και δε καεννέα (19) Υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παράρτημα Ι ΟΜΑΔΕΣ ΝΗΣΙΩΝ ME ΒΑΣH ΤΗN ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ THΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/ Κατάλογος νήσων και νομών που υπάγονται στην Ομάδα Α 1. Θάσος 2. Σαμοθράκη 3. Σποράδες 4. Κύθηρα 5. Αντικύθηρα 6. Νήσος Αμολιανή 7. Νήσοι του νομού Ευβοίας, εξαιρουμένης της νήσου Ευβοίας. 8. Οι ακόλουθοι νήσοι του νομού Κυκλάδων: Κέα Κύθνος Γυάρος Άνδρος Τήνος Σύρος Μύκονος Δήλος Ρήνεια Β/ Κατάλογος νήσων και νομών που υπάγονται στην Ομάδα Β 1. Νομός Δωδεκανήσου 2. Νομός Χίου 3. Νομός Λέσβου 4. Νομός Σάμου 5. Τα υπόλοιπα, εκτός εκείνων της ομάδας Α, νησιά του νομού Κυκλάδων 6. Νήσος Γαύδος

10 25670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25671

12 25672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25673

14 25674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25675

16 25676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * *

17 ΦΕΚ 1773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25677

18 25678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25679

20 25680 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25681

22 25682 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25683

24 25684 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25685

26 25686 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25687

28 25688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25689

30 25690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 15 Η κατ έτος δαπάνη που θα προκύπτει από την εφαρ μογή της παρούσας μετά το 2007 εγκρίνεται με Από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 16 Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Άρθρο 17 Από την δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ / ομοία. Άρθρο 18 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΝ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

31

32 25692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX * * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 29/ 8/2007 1.Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 321815 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φ.Π. Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα