ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Την τελευταία πενταετία η τάση του όγκου των ελληνο-αιγυπτιακών εμπορικών συναλλαγών είναι αυξητική. Το 2008 ο όγκος εμπορίου σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2002, φθάνοντας τα 479,11 εκ. Το εμπορικό ισοζύγιο, την ίδια περίοδο, παρέμεινε αρνητικό εις βάρος της Ελλάδος, το δε εμπορικό έλλειμμα, την τριετία , διευρύνθηκε σημαντικά. Το 2009, έτος διεθνούς οικονομικής ύφεσης, ο όγκος του διμερούς εμπορίου συρρικνώθηκε κατά 23,18%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, εξαιτίας της μείωσης των αιγυπτιακών εξαγωγών (-39,37%). Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο αυξήθηκαν, σε ετήσια βάση, κατά 22,50%. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση του εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδας κατά 76,26% ( 52,61 εκ.). ιμερές εμπόριο Ελλάδος-Αιγύπτου ( εκ.) μεταβολή Ελληνικές εξαγωγές 65,70 66,23 114,95 114,74 116,57 104,74 128,74 157,71 22,50% Αιγυπτιακές εξαγωγές 175,28 134,83 156,50 156,12 177,22 307,90 350,37 210,32-39,37% Εμπορικό ισοζύγιο -110,05-68,60-41,55-41,38-60,65-297,16-221,63-52,61 -(76,26%) Όγκος εμπορίου 240,98 201,06 271,45 270,86 293,79 412,64 479,11 368,03-23,18% Πηγή: EUROSTAT Παραδοσιακά, βασικά προϊόντα (άνω του 50%, κατά την τελευταία πενταετία), που εξάγει η Ελλάδα στην Αίγυπτο είναι βαμβάκι, καπνά και (σε φθίνοντα βαθμό) προϊόντα πετρελαίου. Η Ελλάδα εισάγει, από πλευράς της, ως επί το πλείστον προϊόντα πετρελαίου, λιπάσματα και σίδηρο-χάλυβα (63,75% του συνόλου των εισαγωγών το 2008 και 60,91% το 2009). Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, η Αίγυπτος κατατάσσεται 21 η μεταξύ των σημαντικότερων εισαγωγέων ελληνικών προϊόντων για το 2009, με μερίδιο 1,1% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών (αντίστοιχα μεγέθη για το 2008 ήταν 24 η και 0,74%). Βάσει στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύπτου, για την ίδια περίοδο, η Ελλάδα κατατάσσεται 33 η μεταξύ των χωρώνπρομηθευτών, με μερίδιο 0,59%, επί του συνόλου των αιγυπτιακών εισαγωγών (το 2008 ήταν 35 η με 0,4%). Αναλυτικότερα, ως προς τις ελληνικές εξαγωγές κατά το 2009, εντυπωσιακή αύξηση σημειώθηκε στις εξαγωγές τεχνουργημάτων σιδηροχάλυβα (3.120,18%, 24,43 εκ.) και τσιμέντου (1.005,98%, 9,08 εκ.), ενώ αξιόλογες αυξήσεις παρουσιάζουν οι κατηγορίες χαλκού (112,18%, 1,9 εκ.), εξαρτημάτων-μερών οχημάτων (67%, 3,34 εκ.), ηλεκτρικών μηχανημάτων-εξοπλισμού (83,96%, 4,62 εκ.) και μηχανολογικού εξοπλισμού (28,20%, 8,68 εκ.). 1

2 Βασικές κατηγορίες εξαχθέντων ελληνικών προϊόντων, που παρουσιάζουν σημαντική ποσοστιαία υποχώρηση είναι: το αλουμίνιο (- 48,72%), τα τεχνουργήματα βασικών μετάλλων (-18,94%), τα λοιπά χημικά προϊόντα (-23,05%), και σε μικρότερο βαθμό το βαμβάκι (-12,05%) και ο καπνός (-3,72%). Σημειώνεται ότι, το 2009 η συγκέντρωση των ελληνικών εξαγωγών σε δύο κατηγορίες προϊόντων (βαμβάκι, καπνά) μειώθηκε σημαντικά (46,11% του συνόλου των εξαγωγών, από 64,92% το 2008). ιμερές Εμπόριο Ελλάδος-Αιγύπτου Εξαγ ωγές-εισαγ ωγ ές (εκ. ευρώ) Έτη Όγκος Εμπορίου Ισοζύγιο (εκ. ευρώ) Ελληνικές εξαγωγές Αιγυπτιακές εξαγωγές Εμπ ορικό ισοζύγιο Όγκος εμπορίου Η πολύ μικρή διασπορά παραμένει στοιχείο που καθιστά την πορεία των ελληνικών εξαγωγών ευάλωτη σε απρόβλεπτες μεταβολές που συναρτώνται, είτε με αρνητικές εξελίξεις σε συγκεκριμένους κλάδους της αιγυπτιακής οικονομίας στους οποίους κατευθύνονται τα ελληνικά προϊόντα (κλωστοϋφαντουργία, καπνοβιομηχανία), είτε στη διεθνή συγκυρία (τιμές εμπορευμάτων-πρώτων υλών). Επιπρόσθετα, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο αποτελούνται κατά κύριο λόγο από πρώτες ύλες, δευτερευόντως από ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά και σε πολύ μικρό βαθμό από καταναλωτικά. Η δεδομένη ποιοτική σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών κρίνεται, ως εκ τούτου, ότι επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσης, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι ο υφιστάμενος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Αιγύπτου συνδυάζεται με ισχυρή εξάρτηση από εισαγωγές σε ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά (60% του συνόλου των εισαγωγών), κατά δεύτερο λόγο σε πρώτες ύλες ενώ το μερίδιο των καταναλωτικών αγαθών είναι περιορισμένο. Η διαφοροποίηση των ελληνικών εξαγωγών με αύξηση της συμμετοχής προϊόντων ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών, που ενσωματώνουν υψηλή προστιθέμενη αξία και αυξημένη τεχνολογία και τα οποία απευθύνονται στην ικανοποίηση αναγκών αναπτυσσόμενων κλάδων της αιγυπτιακής οικονομίας (μεταποίηση, επικοινωνίες, κατασκευές, ενέργεια), και δευτερευόντως ορισμένων καταναλωτικών αγαθών αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας μας. 2

3 Το 2009 τάση προσέγγισης του ανωτέρω στόχου διαπιστώνεται για περιορισμένο αριθμό προϊόντων: τεχνουργήματα σιδήρου-χάλυβα (λ.χ. σωλήνες αγωγών), μηχανολογικό εξοπλισμό (κινητήρες, αντλίες), ηλεκτρικών μηχανημάτων (συσσωρευτές), εξαρτημάτων-μερών οχημάτων. Προκειμένου, εντούτοις, η εν λόγω τάση να διευρυνθεί και ενισχυθεί, θα πρέπει να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον ισχυρό ανταγωνισμό ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών με εξαγωγική παράδοση γενικότερα, αλλά και μεγάλα μερίδια επί των εισαγωγών της Αιγύπτου ειδικότερα, αλλά και χωρών χαμηλού κόστους (Κίνα, Ινδία). Επιπλέον, οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εξαγωγικά στην Αίγυπτο θα πρέπει να αντιπαρέλθουν ιδιομορφίες της αγοράς, κυρίως ως προς τη λειτουργία του κρατικού τομέα (γραφειοκρατία, αδιαφάνεια, αυθαιρεσία, διαφθορά, συγκαλυμμένος και μη προστατευτισμός εγχώριων κλάδων-βιομηχανιών). Καταλήγοντας, η ανάκτηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονομίας (δηλ. προ της διεθνούς οικονομικής κρίσης, 7,2%), συσχετιζόμενη με παράλληλη σταδιακή (α) ολοκλήρωση της φιλελευθεροποίησης του εμπορίου με την ΕΕ και (β) διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων (αύξηση του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος, υιοθέτηση καταναλωτικών προτύπων, ρύθμιση εσωτερικής αγοράς), θα καθιστούσε μεσο-μακροπρόθεσμα, δυνατή την εξειδικευμένη στόχευση επιλεγμένων κοινωνικών στρωμάτων για την προώθηση καταναλωτικών προϊόντων, στα οποία η Ελλάδα εμφανίζει καλές εξαγωγικές επιδόσεις (όπως τρόφιμα, καλλυντικά, φαρμακευτικά). (Α) Εκ των 12 κυριότερων κατηγοριών ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων (διψήφιες κατηγορίες σύμφωνα με ΣΟ) τα σημαντικότερα, ανά (οκταψήφια) υποκατηγορία, είναι τα ακόλουθα 1. Πλην ειδικών, κατά περίπτωση, παρατηρήσεων οι εξαγωγές σημείωσαν μικρές μεταβολές (αύξηση ή μείωση). 1) Βαμβάκι : 53,29 εκ., ήτοι 33,79% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς την Αίγυπτο βαμβάκι μη λαναρισμένο ( 52,71 εκ., ήτοι 98,90% των εξαγωγών βαμβακιού) Η Ελλάδα ήταν η πέμπτη κατά σειρά προμηθεύτρια χώρα (μερίδιο 9,13%, έναντι 12,59% το 2008) μετά τις Κίνα (18,73%), Ινδία (18,13%), Συρία (12,65%) και Τουρκία (9,87%). 1 Τα στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά την Ελλάδα (διψήφιες και οκταψήφιες κατηγορίες) είναι της EUROSTAT. Τα στοιχεία που δίδονται σε σχέση με τα μερίδια επί των εισαγωγών της Αιγύπτου από άλλες χώρες είναι της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύπτου. Ειδικότερα, ως προς την δεύτερη κατηγορία παρατίθενται μόνον ποσοστά, καθώς τα απόλυτα μεγέθη αποκλίνουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, από τα αντίστοιχα που διαθέτει η EUROSTAT για την Ελλάδα 3

4 2) Τεχνουργήματα σιδήρου και χάλυβα: 24,43 εκ./15,5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών συγκολλημένοι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου ( 23,5 εκ./96,17% των εξαγωγών εν λόγω υποκατηγορίας) φράγματα, υδατοφράχτες, αποβάθρες, ποτάμιες-θαλάσσιες κατασκευές ( 514,92 χιλ./2,1%), το 2008 δεν είχαν γίνει καθόλου εξαγωγές Κύριοι προμηθευτές ήταν οι: ΗΠΑ (μερίδιο 19,32%), Ιταλία (13,67%), Ιαπωνία (11,83%), Κίνα(8,5%) και Γερμανία (6,25%). Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 15 η θέση (μερίδιο 1,52%). 3) Καπνός: 17,98 εκ./11,41% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών τσιγάρα ( 10,06 εκ./55,97% των εξαγωγών καπνού), ετήσια μείωση 32,2% καπνά sun cured ανατολικού τύπου ( 6,78 εκ./37,74% των εξαγωγών καπνού), ετήσια αύξηση 225,14% καπνά τύπου virginia ( 1,08 εκ./6,05% των εξαγωγών καπνού), ετήσια μείωση 34,3% Οι εξαγωγές ελληνικών καπνών κατατάσσονται στην τέταρτη θέση ως προς την αξία (μερίδιο 8,81%, από 5,99% το 2008), έπειτα από εκείνες της Ν. Αφρικής (29,38%), της Ολλανδίας (19,67%) και της Ελβετίας (27,63%). 4) Αλάτι, θείο, γύψος, ασβέστης και τσιμέντο: 9,08 εκ./5,76% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών τσιμέντα clinkers ( 6,47 εκ./71,23% των εξαγωγών τσιμέντου), το 2008 εξήχθησαν μόλις 18 χιλ. τσιμέντα Portland ( 2,22 εκ./24,46% των εξαγωγών τσιμέντου), το 2008 δεν υπήρχαν εξαγωγές στην κατηγορία αυτή μάρμαρα και τραβερτίνη ( 353,44 χιλ./3,88% του συνόλου), μείωση 20,315 Οι ελληνικές εξαγωγές κατατάσσονται στην πέμπτη θέση ως προς την αξία (μερίδιο 4,87%, από 1,02% το 2008), έπειτα από εκείνες της Τουρκίας (38,16%), Γερμανίας (6,48%), Ην. Βασιλείου (5,35%) και Κίνας (4,94%). 5) Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός: 8,68 εκ./5,51% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών Επιμέρους προϊόντα και μερίδια αυτών στις εξαγωγές μηχανημάτων έχουν ως εξής: μέρη κινητήρων ντίζελ ή εκρήξεως ( 4,26 εκ./49,09% του συνόλου της κατηγορίας), αύξηση 2.204% αντλίες για υγρά ( 515,83 χιλ./5,93% του συνόλου), αύξηση 1,220% αεραντλίες ή αντλίες κενού ( 306,43 χιλ./3,52% του συνόλου), αύξηση 264,3% αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών ( 286,98 χιλ./3,3% του συνόλου) 4

5 συσκευές και διατάξεις θέρμανσης ( 269,43 χιλ./3,1% του συνόλου), αύξηση 118,7% ανελκυστήρες και αναβατήρες φόρτου ( 227,81 χιλ./2,62% του συνόλου), δεν υπήρχαν εξαγωγές το 2008 εξοπλισμός ψυγείων-καταψυκτών ( 225,96 χιλ./2,6% του συνόλου), μείωση 71,33% Η Αίγυπτος εισήγαγε το 2009 μηχανές και μηχανολογικό εξοπλισμό από την Ιταλία (18,52%), τη Γερμανία (15,73%), την Κίνα (11,41%), τις ΗΠΑ (9,90%) και την Ιαπωνία (5,33%). Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών επί του συνόλου των αιγυπτιακών εισαγωγών ήταν 0,16% (37 η θέση). 6) Σίδηρος και χάλυβας: 6,56 εκ./4,17% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες που έχουν σφυρηλατηθεί και φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ( 4,44 εκ./67,63% των εξαγωγών σιδήρου και χάλυβα), ετήσια μείωση 9,25% πλατέα προϊόντα έλασης επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ( 1,62 εκ./24,69% των εξαγωγών σιδήρου και χάλυβα) ετήσια μείωση 5,25% πλατέα προϊόντα έλασης μη επιστρωμένα ( 468,47 χιλ./7,13% των εξαγωγών σιδήρου και χάλυβα), ετήσια μείωση 11,04% Κύριοι εξαγωγείς σιδήρου και χάλυβα στην Αίγυπτο ήταν το 2009 οι: Τουρκία (34,12%), Ουκρανία (20,27%), Ρωσία (6,24%), ΗΠΑ (3,07%). Η Ελλάδα περιήλθε στην 28 η θέση (0,27%), από την 7 η (0,38%) το ) Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός: 4,62 εκ./2,93% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών ηλεκτρικοί συσσωρευτές ( 1,44 εκ./31,19%), αύξηση 358% ηλεκτρικές συσκευές προστασίας κατά κλοπής-πυρκαγιάς ( 1,2 εκ./26,07%), ετήσια αύξηση 228,6% μέρη θερμαντήρων νερού και συσκευές θέρμανσης ( 619,15 χιλ./13,38% των εξαγωγών ηλεκτρικών συσκευών-μηχανών), ετήσια μείωση 17,79% ηλεκτρικοί μετασχηματιστές για συσκευές τηλεπικοινωνιών ( 275,25 χιλ./5,95%), ετήσια αύξηση 1,1% Πρώτες σε εξαγωγές ηλεκτρικών μηχανών-συσκευών ήταν η Κίνα (19,35%), η Γερμανία (11,87%), οι ΗΠΑ (9,74%), η Γαλλία (8,57%), η Ιταλία (7,55%) και η Ισπανία (4,72%). Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών επί του συνόλου ήταν 0,11% (0,06% το 2008). 8) Πλαστικά: 3,73 εκ./2,37% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών φιάλες και φιαλίδια ( 880,21 χιλ./23,55% των εξαγωγών πλαστικών), ετήσια μείωση 26,84% πιατικά και είδη σερβιρίσματος ( 613,78 χιλ./16,40%), αύξηση 4,43% ρητίνες και αλκύδια ( 588,96 χιλ./15,76%), μείωση 7,7% είδη υγιεινής καθαριότητας ( 424,64 χιλ./11,34%), αύξηση 36,77% 5

6 Οι εξαγωγές εύκαμπτων σωλήνων ( 97,77 χιλ.) μειώθηκαν το 2009 κατά 57,26%. Η Αίγυπτος εισήγαγε πλαστικά και προϊόντα αυτών από τη Σαουδική Αραβία (16,61%), τις ΗΠΑ (11,27%), τη Γερμανία (7,97%), τη Ν. Κορέα (6,71%), την Κίνα (6,45%) και την Ιταλία (5,31%). Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών ήταν 0,17% (0,11% το 2008). 9) Τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα: 3,70 εκ./2,35% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών πώματα και καπάκια για φιάλες-βαρέλια ( 3,57 εκ./96,46% των εξαγωγών της εν λόγω κατηγορίας), ετήσια αύξηση 16,10% Βασικοί προμηθευτές στην εν λόγω κατηγορία ήταν η Κίνα (26,09%), η Γερμανία (18,78%), η Σαουδική Αραβία (14,69%), η Ιταλία (5,54%), η Τουρκία (4,82%) και οι ΗΠΑ (3,71%). Οι ελληνικές εξαγωγές αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,33% του συνόλου (από 3,62% το 2008). 10) Μέρη και εξαρτήματα ελκυστήρων και οχημάτων χερσαίων μεταφορών: 3,34 εκ./2,12% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών μέρη και εξαρτήματα αυτοκίνητων οχημάτων μεταφοράς προσώπων και εμπορευμάτων και οχημάτων ειδικών χρήσεων ( 1,91 εκ./57,17%), αύξηση 42,05% αυτοκίνητα αντλιοφόρα σκυροδέματος ( 520 χιλ./15,55%), δεν υπήρχαν εξαγωγές το 2008 ανατρεπόμενα αυτοκίνητα με μέγιστο βάρος φορτίο 20 τόνους ( 430 χιλ./12,85%), δεν υπήρχαν εξαγωγές το 2008 Οι εξαγωγές ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων για οχήματα σημείωσαν μείωση 66,78% ( 190,95 χιλ., από 572,11 χιλ. το 2008) Οι αιγυπτιακές εισαγωγές προήλθαν από τη Γερμανία (22,51%), τη Ν. Κορέα (15,95%), την Ιαπωνία (14,47%), την Ταϊλάνδη (5,89%) και τις ΗΠΑ (3,54%). Στις ελληνικές εξαγωγές αντιστοιχεί το 0,18% του συνόλου των εισαγωγών (από 0,11% το 2008). 11) Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών: 2,37 εκ./1,51% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών ροδάκινα ( 2,03 εκ./85,37% των εξαγωγών μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών), αύξηση 34,98% Οι εξαγωγές μειγμάτων χυμών φρούτων μειώθηκαν κατά 83,91% ( 28,32 χιλ., από 176,06 χιλ. το 2008) Κύριοι εξαγωγείς φρούτων και λαχανικών το 2009 ήταν τα ΗΑΕ (20,60%), η Συρία (13,53%), η Κίνα (10,05%), η Σ. Αραβία (6,80%), η Ισπανία (5,54%) και η Τουρκία (4,92%), ενώ η Ελλάδα απέσπασε μερίδιο 3,96% (από 5,85% το 2008). 6

7 12) εψικά και βαφικά εκχυλίσματα: 2,21 εκ./1,41% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες ( 2,02 εκ./91,24%), ετήσια αύξηση 40,7% Εισαγωγές στην συγκεκριμένη κατηγορία πραγματοποιήθηκαν από την Κίνα (13,25%), την Ιταλία (12,71%), την Ισπανία (11,11%), τη Σαουδική Αραβία (10,95%), τη Γερμανία (9,48%), τις ΗΠΑ (6,14%) και την Ινδία (5,10%). Οι ελληνικές εξαγωγές είχαν μερίδιο 0,77% (έναντι 0,39% το 2008). (Β) Εκ των υπολοίπων κατηγοριών ελληνικών προϊόντων που εξάγονται στην Αίγυπτο άξιες μνείας επιδόσεις παρατηρούνται στα ακόλουθα προϊόντα (τα παρατιθέμενα, εντός παρενθέσεως, ποσοστά αφορούν μερίδια επί των αναφερόμενων κατηγοριών). 1) Χαλκός και τεχνουργήματα αυτού ράβδοι από χαλκό ( 1,08 εκ./56,67%), ετήσια αύξηση 854,86% σωλήνες κάθε είδους ( 292,52 χιλ./15,33%), ετήσια μείωση 57,16% 2) ιάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών πυρίμαχες συνθέσεις (τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα) ( 644,91 χιλ./34,01% των εξαγωγών χημικών), ετήσια μείωση 31,56% γόμες και εστέρες ( 531,3 χιλ./28,02%), ετήσια μείωση 6,67% άνθρακες ενεργοποιημένοι ( 266,7 χιλ./14,06%), ετήσια αύξηση 68,35% εντομοκτόνα ( 174,04 χιλ./9,18%), ετήσια αύξηση 241,17% ζιζανιοκτόνα ( 42,07 χιλ.), ετήσια μείωση 91,08% 3) Αργίλιο και τεχνουργήματα πλάκες, ταινίες και φύλλα από κράματα αργιλίου ( 1,24 εκ./72,77% των εξαγωγών αλουμινίου), ετήσια μείωση 49,38% 4) Προϊόντα εκδοτικών οίκων φυλλάδια ( 954,59 χιλ./72,04%), ετήσια αύξηση 33,98% χαλκομανίες ( 356,04 χιλ./26,87%), ετήσια αύξηση 2% 5) Καουτσούκ και τεχνουργήματα μεταφορικοί ιμάντες ( 1,03 εκ./99,8%), το 2008 οι εξαγωγές ήταν μηδενικές, ενώ το 2007 ανήλθαν σε 390,70 χιλ. 6) Αλεύρια αλεύρια μαλακού σιταριού ( 884,22 χιλ./100,00%), ετήσια αύξηση 784% 7) Ορυκτά καύσιμα ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων ( 535,3 χιλ./62,02%), ετήσια μείωση 38,85% 7

8 8) Όργανα και συσκευές μέτρησης, ελέγχου και ακριβείας διόπτρες σκόπευσης για όπλα ( 446,08 χιλ./61,43%), το 2008 δεν είχαν γίνει καθόλου εξαγωγές 9) Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο όγκοι και τούβλα για οικοδομή ( 278,36 χιλ./41,36%), αύξηση 631,57% μυλόπετρες από συσσωματωμένο φυσικό ή συνθετικό διαμάντι ( 111,62 χιλ./16,61%) τεχνουργήματα από γύψο, επενδυμένα με χαρτί, οι εξαγωγές σχεδόν μηδενίστηκαν ( 241, έναντι 160,46 χιλ. το 2008) 10) Έπιπλα Προκατασκευές πλην ξύλου και σιδηροχάλυβα ( 229,43 χιλ./39,48%), ετήσια μείωση 52,88% 11) Προϊόντα κεραμευτικής κεραμίδια ( 460,44 χιλ./83,75%), ετήσια αύξηση 72,93% 12) Κακάο και παρασκευάσματα αυτού παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο ( 224,52 χιλ./44,18%), ετήσια αύξηση 61,15% πολτοί για επάλειψη σε ψωμί ( 209,84 χιλ./41,22%), ετήσια αύξηση 93,51% 13) Υφάσματα πλεκτά βαμμένα πλεκτά υφάσματα ( 293,11 χιλ./60,93%), ετήσια αύξηση 52,6% 14) Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή προϊόντα μακιγιάζ ( 189,79 χιλ./39,95%), ετήσια αύξηση 4,42% σαμπουάν ( 154,2 χιλ./32,6%), ετήσια αύξηση 156,66% 15) Υποδήματα πάνω τμήματα υποδημάτων ( 332,65 χιλ./96,79%), ετήσια μείωση 22,42% 16) Λιπάσματα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν άζωτο, φώσφορο ή κάλλιο ( 190,5 χιλ./56,71%), ετήσια αύξηση 11,11% λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά ( 61,59 χιλ./18,38%), ετήσια μείωση 44,54% 17) Ελαιόλαδο ελαιόλαδο μειονεκτικό, όχι παρθένο ( 111,64 χιλ./39,72%), ετήσια αύξηση 2,13% 18) έρματα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών αλατισμένα ( 272,86 χιλ./100%), ετήσια μείωση 60,75% 8

9 ολόκληρα δέρματα βοοειδών, οι εξαγωγές ήταν μηδενικές, ενώ το 2008 ανέρχονταν σε 214,39 χιλ. 19) Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο ( 174,24 χιλ./82,46%), ετήσια αύξηση 75,75% 20) Ενδύματα άλλα από πλεκτά γυναικεία φορέματα από συνθετικές ίνες, μείωση εξαγωγών κατά 91,55% ( 19,04 χιλ., από 225,48 χιλ. το 2008) 9

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 0035 121 350 1600-2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Φαξ: 0035 121 350 1609 Α.Π.: Φ. 2150 / 322 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2. ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΜΕΡΈΣ ΕΜΠΌΡΙΟ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΊΝΑΣ, 2009 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΠΙΝΆΚΩΝ. Πεκίνο, 18 Μαΐου 2010. Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ Γ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΜΕΡΈΣ ΕΜΠΌΡΙΟ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΊΝΑΣ, 2009 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΠΙΝΆΚΩΝ. Πεκίνο, 18 Μαΐου 2010. Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ Γ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ Γ Πεκίνο, 18 Μαΐου 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΜΕΡΈΣ ΕΜΠΌΡΙΟ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΊΝΑΣ, 2009 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Νο. 75 Μάρτιος 2015

Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Νο. 75 Μάρτιος 2015 Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 75 Μάρτιος 2015 Η πορεία του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στα χρόνια της ύφεσης Ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων (2008-2014) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ (χ.σ.) - Γραφείο κας Β Γεν. Δ/ντή (χ.σ.) - Β5 Δ/νση ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ (χ.σ.) - Γραφείο κας Β Γεν. Δ/ντή (χ.σ.) - Β5 Δ/νση ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Άγιος Παύλος, 6 Ιουνίου 2012 Α.Π.: Φ 2120/104 Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας, 2010

Σημείωμα Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας, 2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σημείωμα Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας, 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 e-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

0tµa: «Erqour 'EK0 oij eronc 2014»

0tµa: «Erqour 'EK0 oij eronc 2014» 0 reniko IIPOSENEIO THl: EAAAdOl: l:thn 01'.\Hl:l:O rpaeio OIKONOMIKQN & EMIIOPIKQN YII00El:EQN ALll.ABA0MHTO- KANONIKO 0611006s, 30 Iouvion 2015 A.II.: 2170/172 IIPOL : YIIOYPfEIO EEQTEPIKQN -B2 L'l/vOI]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛ ΑΒΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΜΟΛ ΑΒΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>>

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>> ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντάκτης: Ευφροσύνη Μητά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Παρίσι, Ιούνιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μακροοικονομικοί δείκτες. 2. Ισπανική οικονομία. 3. Δημοσιονομική πολιτική. 4. Αγορά εργασίας 5. Γεωργία 6. Μεταποίηση 6.1 Άλλοι σημαντικοί τομείς 6.1.1 Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009 1. Εισαγωγή Από το 2004 η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Οι εξελίξεις του εµπορίου της Ελλάδος µε τους δύο κυριότερους εµπορικούς εταίρους 5 Οι εξελίξεις την τελευταία πενταετία 5 Τα εξαγόµενα προϊόντα γενικά 7 Αγροτικά προϊόντα 8 Βιοµηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2007 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 3 Γενικά στοιχεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΟΥΚΡΑΝΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.ibe.gr 11 Tsami Karatassu, 117

Διαβάστε περισσότερα

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Φεβρουάριος 2014 Παράλληλα με τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας έχει αρχίσει να εντείνεται και ο προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία-επιχειρηματικές δυνατότητες ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Β

Τουρκία-επιχειρηματικές δυνατότητες ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Β Τουρκία-επιχειρηματικές δυνατότητες ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Β ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΟIKONOMIAΣ (2001-2012) 2001 οικονομική κρίση 2002-2008 επανάκαμψη 2008-9 η διεθνής οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ecocom-kiev [ecocom-kiev@mfa.gr] Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013 3:11 µµ root@ebeth.gr; evep@pcci.gr; ea@e-a.gr; info@acsmi.gr; info@bep.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μαρία Τσιάπα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μαρία Τσιάπα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μαρία Τσιάπα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περίληψη Η οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την. οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την. οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής Τεύχος 168, Ιανουάριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής κρίσης στους εργαζόμενους,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Page1 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 [Η εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής είχε σημαντικές συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ Πέραν πάσης αμφιβολίας, η Σουηδία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη οικονομική ζώνη της Βαλτικής όπου καταγράφονται οι υψηλότεροι

Διαβάστε περισσότερα