1. Η Κύπρος φαίνεται να αντιστέκεται στην παγκόσμια κρίση μέχρι στιγμής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η Κύπρος φαίνεται να αντιστέκεται στην παγκόσμια κρίση μέχρι στιγμής."

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Συναντήσεις με τις Κυπριακές Αρχές με βάση το Άρθρο IV, 2009 (2009 Article IV Consultations) Δήλωση Συμπερασμάτων του Κλιμακίου Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2009 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Η παγκόσμια κρίση έχει αρχίσει να επηρεάζει την Κύπρο. Μετά από μερικά χρόνια υπερθέρμανσης, την οποία χρηματοδοτούσε η πιστωτική επέκταση, η οικονομία πορεύεται προς μια απότομη επιβράδυνση που θα αναγκάσει τον ιδιωτικό τομέα, τις τράπεζες και το δημόσιο τομέα να προσαρμόσουν τους ισολογισμούς τους. Η Κύπρος ήταν σχετικά προστατευμένη από την κρίση μέχρι σήμερα, κυρίως λόγω της μικρότερης εξάρτησής της από τις εξαγωγές, τις συνετές δημοσιονομικές πολιτικές στο παρελθόν, την υιοθέτηση του ευρώ, και το στέρεο χρηματοοικονομικό τομέα ο οποίος δεν χρειάστηκε κρατική κεφαλαιουχική στήριξη. Ωστόσο, η εξανέμιση του ρυθμού μεγέθυνσης κατά το θα επιδεινώσει τον πιστωτικό κίνδυνο στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος θα χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ οι ισχύουσες δημοσιονομικές πολιτικές θα καταστούν μη βιώσιμες αν δεν γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Οι δομικές μεταρρυθμίσεις θα είναι απαραίτητες για να υποβοηθήσουν στην ανάκαμψη και την τόνωση της αναπτυξιακής δυναμικής. 1. Η Κύπρος φαίνεται να αντιστέκεται στην παγκόσμια κρίση μέχρι στιγμής. Είναι η μόνη χώρα στη ζώνη του ευρώ που καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, και συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων των χωρών στις οποίες ο χρηματοοικονομικός τομέας δεν έχει χρειαστεί κεφαλαιουχική στήριξη από το κράτος. Η σχετικά ήπιες επιπτώσεις της κρίσης οφείλονται, εν μέρει, στις συντηρητικές πρακτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα και την αυστηρή εποπτεία του, καθώς και στην εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου μετά την υιοθέτηση του ευρώ. Τα προηγούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα, το χαμηλό δημόσιο χρέος, και η από μακρού προσμενόμενη θέσπιση των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων έχουν επίσης συμβάλει στη στήριξη της εμπιστοσύνης των επενδυτών, όπως έχει διαφανεί από την επιτυχή έκδοση κρατικών ομολόγων κατά τον Ιούνιο του

2 2. Ωστόσο, η οικονομία πορεύεται προς απότομη επιβράδυνση το Η επιδείνωση είναι αναπόφευκτη δεδομένων των στενών δεσμών της Κύπρου με τους βασικούς οικονομικούς της εταίρους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και τη Ρωσία-οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η ανάπτυξη προβλέπεται να μειωθεί απότομα σε 1/3 τοις εκατό το 2009, ακολουθούμενη από ελαφρά ανάκαμψη της τάξης του 1 τοις εκατό περίπου το Η ύφεση δεν φαίνεται πιθανή σε αυτό το στάδιο, άνκαι, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί, μια χειρότερη έκβαση δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 3. Η οικονομική επιδείνωση έχει αρχίσει να αναδεικνύει τα τρωτά σημεία της οικονομίας που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της υπερθέρμανσης της οικονομίας κατά το η οποία χρηματοδοτήθηκε από πιστωτική επέκταση. Ο ιδιωτικός τομέας είναι σημαντικά χρεωμένος, ενώ οι τράπεζες και τα νοικοκυριά έχουν σημαντική έκθεση στην αγορά ακινήτων η οποία βρίσκεται σε διορθωτική πορεία. Ως εκ τούτου, οι ισολογισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα οικονομική πραγματικότητα. Επιπλέον, το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει αυξηθεί κατακόρυφα λόγω της ανελαστικής πρόσφατης αύξησης των δαπανών σε συνδυασμό με τη μείωση των εσόδων. Τέλος, ένα μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν μπορεί να είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα. 4. Οι πολιτικές για το θα πρέπει να μετριάσουν τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα. Με την υιοθέτηση του ευρώ έχουν περιοριστεί τα εργαλεία άσκησης οικονομικής πολιτικής, με το βάρος να πέφτει πλέον στη δημοσιονομική πολιτική, την εποπτεία του χρηματοοικονομικού τομέα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Οι συστάσεις του κλιμακίου του ΔΝΤ επικεντρώνονται επομένως στον προσδιορισμό των βασικών προτεραιοτήτων για τη χάραξη πολιτικής. 2

3 Χρηματοπιστωτικός τομέας: Η πρόληψη θα είναι ευκολότερη από τη θεραπεία 5. Βασική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διατήρηση της ισχύος του χρηματοοικονομικού τομέα με τη συνέχιση της ισχυρής εποπτείας και την έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων. Με δεδομένο το μεγάλο μέγεθος του τομέα σε σχέση με την οικονομία και τα υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης (concentration ratio) στον τομέα, προβλήματα στον τομέα αυτό μπορεί να κλιμακωθούν γρήγορα και να πάρουν συστημικές διαστάσεις, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Ως εκ τούτου, τα μέτρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στη γένεσή τους. 6. Ο χρηματοοικονομικός τομέας παραμένει στερεός, λόγω της επικέντρωσής του σε παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες, τη σημαντική εξάρτησή του από την εγχώρια λιανική χρηματοδότηση και την περιορισμένη έκθεσή του σε τοξικά στοιχεία ενεργητικού. Τόσο οι εγχώριες όσο και οι ξένες καταθέσεις παραμένουν σταθερές χάρη στην εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, τη σχεδιαζόμενη επέκταση της εγγύησης των καταθέσεων, καθώς και την ισχυρότερη θέση του τραπεζικού τομέα στη χώρα σε σύγκριση με άλλους τραπεζικούς τομείς στην περιοχή. Η δανειοδότηση επιβραδύνεται, λόγω αυστηρότερων κριτηρίων για την προστασία της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών. Τα καταθετικά επιτόκια έχουν αρχίσει να μειώνονται, αφού οι ανησυχίες για τη ρευστότητα έχουν υποχωρήσει. 7. Οι τράπεζες, οι εποπτικές αρχές και οι αρμόδιοι για χάραξη πολιτικής αντέδρασαν κατάλληλα στην κρίση. Οι τράπεζες αναδιαρθρώνουν τους ισολογισμούς τους με αύξηση της επιτοκιακής ψαλίδας για τη διατήρηση της κερδοφορίας τους, με ενίσχυση του κεφαλαίου, με εξασφάλιση της χρηματοδότησης και με ενίσχυση της διαχείρισης των κινδύνων. Οι εποπτικές αρχές έχουν αυξήσει την επαγρύπνησή τους ενώ υπό επεξεργασία βρίσκονται βελτιώσεις όσον αφορά το εποπτικό πλαίσιο. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ και των συστάσεων του ΔΝΤ για το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του χρηματοπιστωτικού τομέα του έτους Η ενίσχυση της χρηματοδότησης για την εγγύηση των καταθέσεων είναι 3

4 καθησυχαστική. Η ύπαρξη νομικού πλαισίου για τα καλυμμένα ομόλογα τραπεζών θα πρέπει να υποβοηθήσει στην πρόσβαση στις διευκολύνσεις ρευστότητας της ΕΚΤ και ως εκ τούτου θα πρέπει να υλοποιηθεί ταχέως. Το σχέδιο νόμου για τη διαχείριση των κρίσεων θα πρέπει να ενισχύσει τις αρχές στην προληπτική αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας ή αφερεγγυότητας. 8. Ανκαι οι δείκτες ευρωστίας των τραπεζών είναι πιθανό να εξασθενήσουν περαιτέρω, οι κίνδυνοι φαίνεται να είναι διαχειρίσημοι. Η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα καθώς και τα κεφαλαιουχικά αποθεματικά έχουν μειωθεί, ενώ έχουν αυξηθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (Non performing loans - NPLs.) Οι δείκτες αυτοί είναι πιθανόν να επιδεινωθούν περαιτέρω, αλλά οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) υποδηλούν ότι οι κίνδυνοι παραμένουν συγκρατημένοι. Οι κίνδυνοι σε σχέση με τους αντισυμβαλλομένους και τη μεταδοτικότητα των επιπτώσεων της κρίσης στο διεθνές περιβάλλον έχουν επίσης μειωθεί, σε συνάρτηση με τη βελτίωση των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών συνθηκών. Στο μέλλον, ο πιο σημαντικός κίνδυνος για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα προέρχεται από την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι υπάρχει σημαντική μόχλευση (leverage) στον ιδιωτικό τομέα και τα δανειοδοτικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών είναι σχετικά νέα. 9. Θα υπάρχει συνεχής ανάγκη για ισχυρή εποπτεία και για ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας. Η φήμη της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο εξαρτάται από τον αποτελεσματικό και ανεξάρτητο έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας. Άνκαι ο κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να αυξηθεί ως αποτέλεσμα των διεθνών εξελίξεων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) θα επωφεληθεί από τις πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά με την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τραπεζική χρηματοδότηση, τα διασυνοριακά ανοίγματα, και τη διαχείριση του κινδύνου των αντισυμβαλλομένων. Η Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να αυξήσει προληπτικά τα απαιτούμενα κεφάλαια λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης της ποιότητας ενεργητικού και του κινδύνου ρευστότητας, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει προγραμματισμένες πληρωμές μερίσματος. Το μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό χρηματοδότησης (loan to value ratio) για τις δεύτερες κατοικίες μπορεί να χρειαστεί να επανεξεταστεί σε συνάρτηση με την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων. Η επίσπευση της διαδικασίας ρευστοποίησης των υποθηκών θα διευκολύνει την ταχύτερη διόρθωση των τιμών και την προσαρμογή των τραπεζικών ισολογισμών. Συμμετοχή σε Εποπτικά Κολλέγια, ως εποπτική αρχή για 4

5 θυγατρικές τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο αλλά και ως εποπτική αρχή τραπεζών που έχουν την έδρα τους στην Κύπρο, μέχρι το τέλος του 2009 θα πρέπει να ενισχύσει τη διασυνοριακή εποπτεία. 10. Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση της εποπτείας και του διχτύου ασφαλείας. Το πλαίσιο ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει ευρύτερη κάλυψη των ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών) και των κινδύνων. Η βελτίωση της παρακολούθησης και η διασταύρωση των αποτελεσμάτων, καθώς και η βελτίωση των στατιστικών στοιχείων της CYSTAT για τα ακίνητα και το δανεισμό των νοικοκυριών θα συμβάλει στην αξιολόγηση των κινδύνων. Πρόσθετοι πόροι θα απαιτηθούν για τις εποπτικές αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα και για τις αξιολογήσεις της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Σε μεσοπρόθεσμη βάση, μια ενιαία εποπτική αρχή για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο θα μπορούσε να ενισχύσει την αποδοτικότητα και να καθιερώσει τον επί ίσοις όροις ανταγωνισμό. Με δεδομένο τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρο, μια πιο ολοκληρωμένη εποπτική δομή με έδρα την ΚΤΚ θα ήταν προτιμότερη από την υφιστάμενη τομεακή προσέγγιση. Η συνέχιση του έργου της ΕΕ για την ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης των κρίσεων (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων εγγύησης των καταθέσεων) αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ετοιμότητα των κυπριακών αρχών να δράσουν. Δημοσιονομική πολιτική: Ο δημόσιος τομέας πρέπει να λειτουργεί μέσα σε όρια που του επιτρέπουν να είναι βιώσιμος 11. Το κλιμάκιο του ΔΝΤ υποστηρίζει τους επιθυμητούς δημοσιονομικούς στόχους της κυβέρνησης για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 3 τοις εκατό του ΑΕΠ το και για επίτευξη ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού μεσοπρόθεσμα. Για μια μικρή ανοικτή οικονομία όπως η Κύπρος, η δημοσιονομική επέκταση για την υποστήριξη της ανάπτυξης έχει λιγότερες πιθανότητες να είναι αποτελεσματική, λόγω της υψηλής ελαστικότητας των εισαγωγών. Καθώς οι αγορές αναγνωρίζουν τη διαφοροποίηση των κινδύνων μεταξύ χωρών, ακόμη και εντός της ζώνης του ευρώ, ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής μπορεί να γίνει αρνητικός αν τα μεγάλα ελλείμματα μειώσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών ως προς τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Μια συντηρητική δημοσιονομική πολιτική θα ήταν, από την άλλη 5

6 πλευρά, βοηθητική στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό τομέα, με τη βελτίωση της ικανότητας των δημοσίων οικονομικών να απορροφήσουν τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από το χρηματοοικονομικό τομέα (contingent liabilities) και να διατηρήσουν την αξιοπιστία των κρατικών εγγυήσεων. 12. Οι τρέχουσες πολιτικές θα πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά ώστε να επιτευχθούν οι κυβερνητικοί στόχοι. Με βάση τις προδιαγραφόμενες δαπάνες υπολογίζουμε ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα φθάσει το 3,9% του ΑΕΠ το 2009, μια απότομη ανατροπή από τα πλεονάσματα του Χωρίς σημαντική διόρθωση πορείας κατά το , αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή ενός επεκτεινόμενου χρεωστικού-ελλειμματικού κύκλου που σύντομα θα καταστεί μη βιώσιμος. Το κλιμάκιο του ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα πρέπει να μειωθεί κατά περίπου 1/2 3/4 τοις εκατό του ΑΕΠ το χρόνο για να επιτευχθεί ο στόχος της ίδιας της κυβέρνησης για ισοζυγισμένο δημοσιονομικό προϋπολογισμό στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 13. Οι προτεραιότητες για τις δαπάνες που ανακοινώθηκαν είναι κατάλληλες. Ωστόσο τα μέτρα κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας, η κυβέρνηση προτίθεται να περιορίσει τη δημόσια κατανάλωση, ενώ δίδει έμφαση στις επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στις κοινωνικές δαπάνες. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα αφορούν την πλευρά των εσόδων, με σχετικά μικρά και προσωρινά αποτελέσματα στο δημοσιονομικό έλλειμμα. Τα μέτρα που αφορούν τις δαπάνες, όπως για παράδειγμα, τα προβλεπόμενα σχέδια προσλήψεων και οι μισθολογικές αυξήσεις, καθώς και τα μη στοχευμένα μέτρα κοινωνικής στήριξης προηγούμενων ετών, θα αυξήσουν τη δημόσια κατανάλωση σε μόνιμη βάση. Από την άλλη, οι επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα καθυστέρησαν να ξεκινήσουν και οι σχεδιασμοί για την επίσπευση των εγκρίσεων για ιδιωτικές επενδύσεις δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί. 14. Η προσαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής θα πρέπει να βασίζεται στη μείωση της δημόσιας κατανάλωσης, ιδίως των δαπανών για μισθούς που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών. Ο έλεγχος στις προσλήψεις και τις αυξήσεις των μισθών, καθώς και μια πιο αποτελεσματική χρήση των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης της 6

7 δημόσιας διοίκησης θα ήταν επιθυμητή. Ενδεχόμενα να έφτασε ο χρόνος για να διευρυνθεί η έννοια της ευελιξίας-ασφάλειας (flexicurity) από τον ιδιωτικό προς το δημόσιο τομέα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ελέγχουν τις δαπάνες για μισθούς, να απαμβλύνουν τη μειονεκτική θέση του ιδιωτικού τομέα στην αγορά εργασίας λόγω «εκτοπισμού» του από το δημόσιο τομέα (reduce crowing out), να βελτιώνουν την κοινωνική συνοχή και να αυξάνουν την παραγωγικότητα. Για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του κρατικού προϋπολογισμού, τα κοινωνικά μέτρα στήριξης θα πρέπει να έχουν ως στόχο να βοηθήσουν αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Μη στοχευμένα μέτρα που εφαρμόστηκαν το 2008, ενδεχόμενα να χρειαστεί να επανεξεταστούν. Ουσιώδους επίσης σημασίας είναι η αναστροφή των προσωρινών μέτρων στήριξης της οικονομίας όταν αυτή ανακάμψει. Ένα μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο με στόχο τη συγκράτηση των δαπανών σε επίπεδα κάτω από την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και τον έλεγχο της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να εφαρμοστεί. 15. Η διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού και των ρευστών πόρων του δημόσιου τομέα θα πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί από τη λογιστική διαφάνεια για ενδεχόμενες υποχρεώσεις (contingent liabilities) που θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά, ώστε τα συνολικά ανοίγματα να μην επιδεινώνονται με ταχείς ρυθμούς όταν οι οικονομικές συνθήκες χειροτερεύουν. Τα κρατικά σχέδια εγγυήσεων / μεταβιβάσεων θα πρέπει να αποσκοπούν στην προστασία του ανταγωνισμού και στην ελαχιστοποίηση του λεγόμενου ηθικού κινδύνου ή κινδύνου εφησυχασμού (moral hazard), καθώς και στην ελαχιστοποίηση του προβλήματος της λεγόμενης δυσμενούς επιλογής (adverse selection). 16. Η εφαρμογή των από πολλού αργοπορημένων μεταρρυθμίσεων των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι αξιέπαινη. Ωστόσο, πρόσθετες μεταρρυθμίσεις ενδεχόμενα να χρειαστούν στο μέλλον για τη μείωση των δημοσίων δαπανών. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν αυξήσεις των εισφορών, θέτουν αυστηρότερα κριτήρια καταλληλότητας και έχουν ως στόχο τη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα για τη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού. Τα πραγματικά αποθεματικά συσσωρεύονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με περιοδικές αξιολογήσεις της βιωσιμότητας του Ταμείου και τη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων. Πρόσθετες μεταρρυθμίσεις που θα καταστούν αναγκαίες με την πάροδο του χρόνου είναι: η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στο επίπεδο που ισχύει σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, σύνδεση των 7

8 παροχών με τις τιμές ώστε να μειωθούν οι πιέσεις για αυξημένες δαπάνες, και καλύτερη ευθυγράμμιση των δημόσιων και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: Η υλοποίηση των σχεδίων δράσης θα είναι καθοριστικής σημασίας. 17. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα βοηθήσει στην ανάκαμψη και την ενίσχυση του δυνητικού ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας. Η Κύπρος παραμένει ελκυστική σε ξένους επενδυτές λόγω στρατηγικών, ιστορικών, θεσμικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων. Επίσης, η χώρα κερδίζει ανταγωνιστικότητα στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο, η μεταποίηση και ο τουρισμός αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας, και η αύξηση των μισθών έχει ξεπεράσει την αύξηση της παραγωγικότητας. Η Κύπρος θα πρέπει επίσης να αντικαταστήσει τις απολεσθείσες θέσεις εργασίας στον τομέα των κατασκευών. 18. Οι προτεραιότητες και τα σχέδια στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων είναι κατάλληλα. Ωστόσο, η εφαρμογή είναι αργή. Μια βασική προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα. Σχέδια για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις υπηρεσίες μέχρι το τέλος του 2009 είναι ευπρόσδεκτα. 19. Οι αυξήσεις των μισθών πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την παραγωγικότητα. Ο μηχανισμός Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής των μισθών (ΑΤΑ) παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα. Εναλλακτικά μέτρα θα μπορούσαν να εξεταστούν για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων, για παράδειγμα, με την πιο αποτελεσματική στόχευση της ΑΤΑ. Μέχρι να τροποποιηθεί ο μηχανισμός της ΑΤΑ, θα ήταν σημαντικό να διατηρηθεί ο πληθωρισμός υπό έλεγχο με την αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η προθυμία των εργατικών συντεχνιών, της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων να συναινέσουν σε μείωση των μισθών, με βάση το μηχανισμό της ΑΤΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009, είναι ευπρόσδεκτη. 8

9 * Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις αρχές για τις γόνιμες συζητήσεις και τη ζεστή φιλοξενία τους. *** 9

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/13 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 74, Ιανουάριος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 78, Ιανουάριος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ιανουάριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 904 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 Υποβλήθηκε σήμερα στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Σεπτεμβρίου, 2014 Έκθεση Ε.Ε για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ε Έκθεση σχετικά με τηη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.. Τα αποτελέσματα της Έκθεσης δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Η περίπτωση της Αργεντινής. Αίτια της χρεοκοπίας του 2001 & σύγκριση με Ελλάδα. Θεοδόσης Σαμπανιώτης Senior Economic Analyst tsabaniotis@eurobank.

Η περίπτωση της Αργεντινής. Αίτια της χρεοκοπίας του 2001 & σύγκριση με Ελλάδα. Θεοδόσης Σαμπανιώτης Senior Economic Analyst tsabaniotis@eurobank. Τόμος V, Τεύχος 3, Μάιος 2010 Η περίπτωση της Αργεντινής. ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Θεοδόσης Σαμπανιώτης Senior Economic Analyst tsabaniotis@eurobank.gr Αίτια της χρεοκοπίας του 2001 &

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα