Τηλ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ.: 213-2063532 213-2063775"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής /νση : Λεωφ. Συγγρού Ταχ. Κωδ. : Αθήνα Τηλ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 20 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στη συνεδρίασή του της 14/07/2011 που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων (Αναπαύσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού) συζήτησε τα παρακάτω θέµατα, που έλαβαν αριθµό απόφασης 182 έως 213 έτους 2011: Ε.Η.. 1 ο : Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συµβούλων από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη δικαιολόγηση της απουσίας στη συνεδρίαση της 14/07/2011 του Περιφερειακού Συµβούλου κ. ηµαρά Ιωάννη λόγω προγραµµατισµένης περιοδείας στη Βόρεια Ελλάδα καθώς και της Περιφερειακής Συµβούλου κ. Αναγνώστου Αικατερίνης για λόγους υγείας. (αρ. απόφασης 182/2011) Ε.Η.. 2 ο : Ένταξη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισµού ,00 ευρώ στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το Π.Σ. Αττικής: (α) Ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισµού ,00 ευρώ στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, για την αποτροπή πληµµυρών στην περιοχή Αγ. Μαρίνας του ήµου Κρωπίας Αττικής, λόγω της έλλειψης αντιπληµµυρικών έργων στο µεγαλύτερο ρέµα της περιοχής που είναι ο «ΞΕΡΕΑΣ». (β) Ενέκρινε την υποβολή στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ της πλήρους πρότασης (Τεχνικό ελτίο και 1

2 Μελέτη) για την χρηµατοδότηση του έργου του θέµατος στα πλαίσια της αρ.πρωτ. οικ /Π112/ Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και ειδικότερα του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ», της κατηγορίας Πράξης 5302 «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ», που συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής. (αρ. απόφασης 183/2011) Ε.Η.. 3 ο : Τροποποίηση του έργου κατασκευής δύο Αιολικών Πάρκων στις θέσεις «ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ» & «ΛΑΜΠΟΥΣΑ-ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ» στο ήµο Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της τροποποιηµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου κατασκευής δύο Αιολικών Πάρκων στις θέσεις «ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ» & «ΛΑΜΠΟΥΣΑ-ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ» στο ήµο Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής µε τους ήδη εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι αναγράφονται στη µε αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 3345/Φπεριβ-10/ απόφαση της ιεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ της πρώην Περιφέρειας Αττικής λαµβάνοντας υπόψη και τα αναγραφόµενα του µε Α.Π. ΥΠΠΟ/Γ Α/ΑΡΧ/Α1/Φ02/129/66// εγγράφου της /νσης Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, καθώς µειώνεται ο αριθµός των προς εγκατάσταση Α/Γ, εντός του ίδιου εγκεκριµένου γηπέδου, χωρίς να µεταβάλλεται η συνολικά αποδιδόµενης ισχύς (31,4 MW). (αρ. απόφασης 184/2011) Ε.Η.. 4 ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας µίσθωση, χωρίς δηµοπρασία, επιπλέον χώρου που καλύπτει τις ανάγκες επέκτασης των ήδη εγκατεστηµένων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, στο ακίνητο επί της οδού Συγγρού στην Αθήνα. Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την απευθείας µίσθωση, χωρίς δηµοπρασία, σύµφωνα µε την παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.. 242/96, του χώρου Γ1 επιφάνειας επτακοσίων εξήντα τριών τετραγωνικών µέτρων και ογδόντα δύο εκατοστών (763,82 τµ) του Γ ορόφου του ακινήτου επί της Λεωφόρου Συγγρού στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Χατζηλία Βασίλειου, που θα καλύπτει τις ανάγκες επέκτασης σε µη µισθωµένα διαµερίσµατα του ακινήτου των ήδη εγκατεστηµένων στο ακίνητο Υπηρεσιών, λόγω των αυξηµένων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, µε µηνιαίο µίσθωµα 12 ανά τετραγωνικό µέτρο και µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της κύριας σύµβασης, δηλαδή στις (αρ. απόφασης 185/2011) Ε.Η.. 5 ο : Έγκριση µίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την έγκριση µίσθωσης κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής µε διενέργεια διαγωνισµού οι όροι του οποίου θα εγκριθούν από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 2

3 (αρ. απόφασης 186/2011) Ε.Η.. 6 ο : Έγκριση µίσθωσης κατάλληλου ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση της /νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής. Το Π.Σ. Αττικής: Α) Ενέκρινε τη µίσθωση κατάλληλου ακινήτου µε διενέργεια διαγωνισµού που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση της /νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής, τους όρους του οποίου θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή. Β) Ενέκρινε τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.. 242/1996. (αρ. απόφασης 187/2011) ΘΕΜΑ 1 ο : Πρόσβαση σε παραλίες ατόµων µε κινητικά προβλήµατα. Το Π.Σ. Αττικής Α) Αποδέχθηκε την εισήγηση για την αυτόνοµη πρόσβαση στη θάλασσα των ατόµων µε κινητικά προβλήµατα. Β) Ενέκρινε τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Πανεπιστηµίου Πατρών για το ερευνητικό έργο µε τίτλο Βοηθητική διάταξη για την πρόσβαση ΑµεΑ σε παραλίες της Αττικής. Γ) Ενέκρινε τους όρους του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Πανεπιστηµίου Πατρών για το ερευνητικό έργο µε τίτλο Βοηθητική διάταξη για την πρόσβαση ΑµεΑ σε παραλίες της Αττικής. ) Εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης. (αρ. απόφασης 188/2011) ΘΕΜΑ 2 ο : Συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα των Πόλεων και των Περιφερειών OPEN DAYS, η οποία θα πραγµατοποιηθεί από Οκτωβρίου Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: Α) Την έγκριση της συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα των Πόλεων και των Περιφερειών OPEN DAYS, η οποία θα πραγµατοποιηθεί από Οκτωβρίου Β) Τον ορισµό αντιπροσωπείας αποτελούµενης από Περιφερειακούς Συµβούλους και υπαλλήλους. Γ) Την έγκριση της κάλυψης αποδεδειγµένων εξόδων µετακίνησης, διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης της αντιπροσωπείας. ) Την έγκριση του προϋπολογισµού της παραπάνω συµµετοχής. (αρ. απόφασης 189/2011) ΘΕΜΑ 3 ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) µε προσθήκη δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιµων ελαίων (ΑΒΕ) της εταιρείας ΕΣΚ ΟΪΛ ΑΒΕΕ, επί της οδού Λυκοβρύσεως στη Μεταµόρφωση Αττικής. 3

4 Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την αναβολή της γνωµοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα αποθήκευσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) µε προσθήκη δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιµων ελαίων (ΑΒΕ) της εταιρείας ΕΣΚ ΟΪΛ ΑΒΕΕ, επί της οδού Λυκοβρύσεως στη Μεταµόρφωση Αττικής, προκειµένου να προσκοµιστούν πρόσθετα στοιχεία. (αρ. απόφασης 190/2011) ΘΕΜΑ 4 ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου παιδικές «Κατασκηνώσεις Ν. Ασηµακοπούλου ο Παράδεισος του παιδιού» στις Αφίδνες Αττικής. Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου παιδικές «Κατασκηνώσεις Ν. Ασηµακοπούλου ο Παράδεισος του παιδιού» στις Αφίδνες Αττικής, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 191/2011) ΘΕΜΑ 5 ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατόπιν αιτήµατος µηχανολογικού εκσυγχρονισµού της υφιστάµενης δραστηριότητας «ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.», που λειτουργεί στην πάροδο οδού εκελείας 114 στις Αχαρνές Αττικής. Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατόπιν αιτήµατος µηχανολογικού εκσυγχρονισµού της υφιστάµενης δραστηριότητας «ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.», που λειτουργεί στην πάροδο οδού εκελείας 114 στις Αχαρνές Αττικής, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής. (αρ. απόφασης 192/2011) ΘΕΜΑ 6 ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης µε πηγάδι της εταιρείας «ΠΕΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση Άκρες Κουλουρίδια ή Σχινέα Πηγάδι ή Παπά Περιβόλι του ήµου Μεγαρέων. Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υφιστάµενης πτηνοτροφικής µονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης µε πηγάδι της εταιρείας «ΠΕΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση Άκρες Κουλουρίδια ή Σχινέα Πηγάδι ή Παπά Περιβόλι του ήµου Μεγαρέων, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής. (αρ. απόφασης 193/2011) ΘΕΜΑ 7 ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της µονάδας ψύξης κατάψυξης αποθήκευσης και συσκευασίας ειδών διατροφής της εταιρείας «ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στη θέση 4

5 «ΞΗΡΟΠΗΓΑ Ο» σε εκτός σχεδίου περιοχή εντός ΒΙΠΑ της περιοχής Μάνδρας του ήµου Ελευσίνας. Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της µονάδας ψύξης κατάψυξης αποθήκευσης και συσκευασίας ειδών διατροφής της εταιρείας «ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΞΗΡΟΠΗΓΑ Ο» σε εκτός σχεδίου περιοχή εντός ΒΙΠΑ της περιοχής Μάνδρας του ήµου Ελευσίνας, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής. (αρ. απόφασης 194/2011) ΘΕΜΑ 8 ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του ναυπηγείου της εταιρείας «Γεώργιος Φραντζής ΝΕΒ Μ.Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται στη Λ. ηµοκρατίας στο Πέραµα. Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του ναυπηγείου της εταιρείας «Γεώργιος Φραντζής ΝΕΒ Μ.Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται στη Λ. ηµοκρατίας στο Πέραµα, µέχρι να προσκοµιστούν τα συµπληρωµατικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί από το Τµήµα Περιβάλλοντος της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής. (αρ. απόφασης 195/2011) ΘΕΜΑ 9 ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του ναυπηγείου της εταιρείας «Αφοι Καραγεώργαρη Ο.Ε.» που βρίσκεται στη Λ. ηµοκρατίας 34 στο Πέραµα. Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του ναυπηγείου της εταιρείας «Αφοι Καραγεώργαρη Ο.Ε.» που βρίσκεται στη Λ. ηµοκρατίας 34 στο Πέραµα, µέχρι να προσκοµιστούν τα συµπληρωµατικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί από το Τµήµα Περιβάλλοντος της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής. (αρ. απόφασης 196/2011) ΘΕΜΑ 10 ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του ναυπηγείου της εταιρείας «Αφοι Ν. Κελαϊδή Ο.Ε.» που βρίσκεται στη Λ. ηµοκρατίας 44 στο Πέραµα. Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την αναβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του ναυπηγείου της εταιρείας «Αφοι Ν. Κελαϊδή Ο.Ε.» που βρίσκεται στη Λ. ηµοκρατίας 44 στο Πέραµα, µέχρι να προσκοµιστούν τα συµπληρωµατικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί από το Τµήµα Περιβάλλοντος της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής. (αρ. απόφασης 197/2011) ΘΕΜΑ 11 ο : Γνωµοδότηση επί της Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποκατάστασης του αργούντος λατοµείου αδρανών υλικών στη θέση «Κοκκινιά», ήµου Τροιζηνίας. 5

6 Το Π.Σ. Αττικής γνωµοδότησε υπέρ της Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποκατάστασης του αργούντος λατοµείου αδρανών υλικών στη θέση «Κοκκινιά» ήµου Τροιζηνίας, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στην εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής. (αρ. απόφασης 198/2011) ΘΕΜΑ 24 ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας µεταλλικών µη επικινδύνων αποβλήτων, αποθήκευσης παλαιών συσσωρευτών Pb - οξέος και προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ της εταιρείας AUTO GREEN RECYCLING A.E. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕ ΕΩΝ στη θέση ροµέζα στο ήµο Παιανίας Αττικής. Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την αναβολή γνωµοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας µεταλλικών µη επικινδύνων αποβλήτων, αποθήκευσης παλαιών συσσωρευτών Pb - οξέος και προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ της εταιρείας AUTO GREEN RECYCLING A.E. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕ ΕΩΝ στη θέση ροµέζα στο ήµο Παιανίας Αττικής, προκειµένου να προσκοµιστούν πρόσθετα στοιχεία. (αρ. απόφασης 199/2011) ΘΕΜΑ 12 ο : Παραγωγικές και επαγγελµατικές άδειες Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής (1). Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: Α) Τη συγκρότηση της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου 7 του Νόµου 2323/1995. Β) Τη συγκρότηση της πενταµελούς επιτροπής του άρθρου 11 του Π.. 51/2006. Γ) Τη διαγραφή ηµερών από δέκα (10) επαγγελµατικές και παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών και συγκεκριµένα: 1. Τη διαγραφή της λαϊκής αγοράς της Μαγούλας κάθε Τετάρτη από την επαγγελµατική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΑΛΕΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αριστοκλή, κατοίκου Αιγάλεω. 2. Τη διαγραφή των λαϊκών αγορών των Άνω Λιοσίων κάθε Πέµπτη και της Νέας Περάµου κάθε Παρασκευή από την επαγγελµατική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών της ΑΣΛΑΝΙ ΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑΣ του Αναστάσιου, κατοίκου Άνω Λοσίων. 3. Τη διαγραφή της λαϊκής αγοράς της Μάνδρας κάθε Πέµπτη από την επαγγελµατική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΑΜΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ του Νικολάου, κατοίκου Χαϊδαρίου. 4. Τη διαγραφή της λαϊκής αγοράς της Φυλής κάθε Τρίτη από την επαγγελµατική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Γεωργίου, κατοίκου Περιστερίου. 5. Τη διαγραφή της λαϊκής αγοράς της Μαγούλας κάθε Τετάρτη από την επαγγελµατική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών της κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του Βασιλείου, κατοίκου Κερατσινίου. 6. Τη διαγραφή των λαϊκών αγορών του Ασπροπύργου κάθε Τετάρτη και των Βιλίων κάθε Παρασκευή από την παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΛΙΓΓΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗ του ηµητρίου, κατοίκου Ασωπίας Θηβών. 6

7 7. Τη διαγραφή των λαϊκών αγορών των Ερυθρών κάθε Τρίτη, των Άνω Λιοσίων κάθε Πέµπτη και των Μεγάρων κάθε Παρασκευή από την παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΜΑΡΟΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Μιχαήλ, κατοίκου Ελληνοχωρίου Κορινθίας. 8. Τη διαγραφή της λαϊκής αγοράς της Μάνδρας κάθε Παρασκευή από την επαγγελµατική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΜΙΣΑΗΛΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Αντωνίου, κατοίκου Ελευσίνας. 9. Τη διαγραφή της λαϊκής αγοράς της Μαγούλας κάθε Τετάρτη από την επαγγελµατική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών της κ. ΡΟΓΟΚΕΝΗ ΣΟΦΙΑΣ του Βασιλείου, κατοίκου Αθηνών. 10. Τη διαγραφή της λαϊκής αγοράς της Μαγούλας κάθε Τετάρτη από την επαγγελµατική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών της κ. ΦΙΛΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Ευλάµπιου, κατοίκου Αθηνών. ) Τη χορήγηση µίας (1) παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών στις Λαϊκές Αγορές του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά στην κ. Τσακλίδου Ευπραξία του Νικολάου, κάτοικο Μεγάρων. (αρ. απόφασης 200/2011) ΘΕΜΑ 13 ο : Παραγωγικές και επαγγελµατικές άδειες Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής (2). Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: Α) Την αλλαγή κατηγορίας ως προς τα πωλούµενα είδη της επαγγελµατικής άδειας της κ. Σαµψώνα Νίκης του Σωτηρίου, κατοίκου Μεγάρων από οπωρολαχανικά-αυγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγούκοµµένα άνθη σε είδη ένδυσης-νεωτερισµούς-φο µπιζού-ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης - δερµάτινων ειδών (τσάντες-ζώνες-πορτοφόλια). Β) Τη χορήγηση µίας (1) παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών για τις Λ.Α του Ο.Λ.Α.Α.Π στον κ. ΜΩΡΑΪΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του Ιωάννη, κάτοικο Μεγάρων. (αρ. απόφασης 201/2011) ΘΕΜΑ 14 ο : Λειτουργία περιπτέρου τουριστικής προβολής στο λιµάνι του Πειραιά. Το Π.Σ. Αττικής: Α) Ενέκρινε τη συνέχιση λειτουργίας του περιπτέρου τουριστικής προβολής στο λιµάνι του Πειραιά κυρίως κατά τη θερινή περίοδο κατά την οποία υπάρχει αυξηµένη κίνηση επιβατών από και προς τον Πειραιά. Τη στελέχωση και το συντονισµό των ενεργειών που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία του περιπτέρου αναλαµβάνουν το Τµήµα Τουρισµού της ιεύθυνσης ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού σε συνεργασία µε το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Β) Ενέκρινε τη διάθεση ποσού 800,00 για την αντικατάσταση της πινακίδας και της διακόσµησης του περιπτέρου µε το λογότυπο της Περιφέρειας Αττικής. (αρ. απόφασης 202/2011) ΘΕΜΑ 15 ο : Έγκριση λύσης µίσθωσης των γραφείων του ακινήτου COSMOS που βρίσκεται επί της Λ. Κηφισίας αρ στο ήµο Αθηναίων όπου στεγάζονταν υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς. Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε τη λύση της µίσθωσης δια καταγγελίας δια εγγράφου που θα συνταχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, των παρακάτω γραφείων του 7

8 κτιρίου COSMOS που βρίσκονται επί της Λ. Κηφισίας αρ στην Αθήνα µε στοιχεία: 1. γραφείο 1.24 στον πρώτο όροφο επιφανείας 28 τ.µ. ιδιοκτησίας της Μαρίας Ανδρέου 2. γραφεία 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 και 3.27 συνολικής επιφανείας 190 τ.µ. στον τρίτο όροφο του κτιρίου ιδιοκτησίας της εταιρίας ΓΕΩΠΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 3. γραφεία 5.12, 5.36, 5.37, 5.38 και 5.40 συνολικής επιφανείας 169 τ.µ. στον πέµπτο όροφο του κτιρίου ιδιοκτησίας της εταιρίας ΓΕΩΠΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 4. γραφεία 5.13, 5.14, 5.15 και 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 στον πέµπτο και έκτο όροφο αντίστοιχα επιφανείας 230 τ.µ. του κτιρίου ιδιοκτησίας του Παναγιώτη Γαβρίλη τα οποία είχε µισθώσει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς για τη στέγαση υπηρεσιών της. (αρ. απόφασης 203/2011) ΘΕΜΑ 16 ο : Παραχώρηση χρήσης υπηρεσιακού οχήµατος στο ήµο Ωρωπού. Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε την παραχώρηση χρήσης του οχήµατος ΚΗΟ 6106 µάρκας MAZDA ιδιοκτησίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στο ήµο Ωρωπού, µέχρι τη λήξη αντιπυρικής περιόδου (31 Οκτωβρίου 2011). (αρ. απόφασης 204/2011) ΘΕΜΑ 17 ο : Συγκρότηση επιτροπών καταλληλότητας παραλαβής παράδοσης µισθωµένων κτιρίων. Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: Τη συγκρότηση τεσσάρων (4) Επιτροπών καταλληλότητας παραλαβής παράδοσης µισθωµένων κτιρίων, µία για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, για την καταλληλότητα παραλαβή παράδοση µισθωµένων κτιρίων αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής που απαρτίζεται από δύο µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου, εκ των οποίων το ένα ορίζεται πρόεδρος και ένα µηχανικό ή υποµηχανικό των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και τον ορισµό των µελών που θα συµµετέχουν σε αυτές: 1. Για τις Περιφερειακές Ενότητες της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών ορίζονται : α) οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Μανιάτης Καλλικράτης και Κουρούσης Χρήστος ως τακτικά µέλη µε αναπληρωτές τους Περιφερειακούς Συµβούλους κ.κ. Σπονδυλίδη Αθανάσιο και Γιοµπαζολιά Γεράσιµο. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μανιάτης Καλλικράτης. β) η υπάλληλος κ. Πολυζώη Ευαγγελία, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανικών, µε βαθµό Β ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό µέλος την υπάλληλο κ. Παναγουλάκη Σταυρούλα, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανικών, µε βαθµό Γ. 2. Για την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς& Νήσων ορίζονται: α) οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Τσιρίδης Γεώργιος και Σπυρίδων Σπυρίδων ως τακτικά µέλη µε αναπληρωτές τους Περιφερειακούς Συµβούλους κ.κ. Μπενέτο Ιωάννη και Αλεβίζο Περικλή. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Τσιρίδης Γεώργιος. β) η υπάλληλος κ. Καρακώστα Παν/τη κατηγορίας Πολιτικού Μηχανικού, κλάδου ΠΕ, µε Α Βαθµό ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό µέλος την υπάλληλο κ. Μοτσοβολέα Χριστίνα, ειδικότητας Τοπογράφου Μηχ/νικού, µε βαθµό Α. 8

9 3. Για την Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής ορίζονται: α) οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Λιόσης Άγγελος και Ηλίας Ιωάννης ως τακτικά µέλη µε αναπληρωτές τους Περιφερειακούς Συµβούλους κ.κ. Γιαννικάκη Θεµιστοκλή και Πιπιλή Αικατερίνη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Λιόσης Άγγελος. β) ο υπάλληλος κ. Τσάδαρης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό µέλος την υπάλληλο κ. Χαλά Σοφία, Πολιτικό Μηχανικό. 4. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής ορίζονται: α) οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Γάκης Αντώνιος και Αθανασίου Αθανάσιος ως τακτικά µέλη µε αναπληρωτές τους Περιφερειακούς Συµβούλους κ.κ. ηµόπουλο Ιωάννη και αµάσκο Χαράλαµπο. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Γάκης Αντώνιος. β) η υπάλληλος κ. Μαγγενάκη Αναστασία, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, µε βαθµό Α ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό µέλος την υπάλληλο κ. Χατζανδρέου Βέρα, κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Πολιτικών Μηχανικών, µε βαθµό Β. (αρ. απόφασης 205/2011) ΘΕΜΑ 18 ο : Ορισµός µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου για τη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 170/2003. Το Π.Σ. Αττικής όρισε ως εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής α) για το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ζαννιά Αναστάσιο µε αναπληρωτή του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Καραµανλή Άννα και β) για το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Τσιρίδη Γεώργιο µε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αλεβίζο Περικλή. (αρ. απόφασης 206/2011) ΘΕΜΑ 19 ο : Μνηµόνια Συνεργασίας µε ενδιαφερόµενους φορείς για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας ηµιουργία Θέσεων Απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής. Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε την αναβολή του θέµατος. (αρ. απόφασης 207/2011) ΘΕΜΑ 20 ο : Απολογισµός οικονοµικού έτους 2010 Περιφερειακής Ενότητας Αθήνας. Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε το σχέδιο απολογισµού του οικονοµικού έτους 2010 της Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών. (αρ. απόφασης 208/2011) ΘΕΜΑ 21 ο : Απολογισµός οικονοµικού έτους 2010 Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 9

10 Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε το σχέδιο απολογισµού του οικονοµικού έτους 2010 της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. (αρ. απόφασης 209/2011) ΘΕΜΑ 22 ο : Απολογισµός οικονοµικού έτους 2010 Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής. Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε το σχέδιο απολογισµού του οικονοµικού έτους 2010 της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής. (αρ. απόφασης 210/2011) ΘΕΜΑ 23 ο : Απολογισµός οικονοµικού έτους 2010 Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων. Το Π.Σ. Αττικής ενέκρινε το σχέδιο απολογισµού του οικονοµικού έτους 2010 της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων. (αρ. απόφασης 211/2011) ΘΕΜΑ 25 ο : Γνωµοδότηση επί του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΘΕΜΑ 26 ο : Παροχή υποστήριξης από την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής στο έργο LIFE- Βιοποικιλότητας για τους υγροτόπους και τις παρόχθιες ζώνες ρεµάτων της Αττικής και Καρυστίας. Το Π.Σ. Αττικής αποφάσισε: Α) Ενέκρινε την παροχή υποστήριξης από την Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής) στο έργο LIFE - Βιοποικιλότητας για τους υγροτόπους και τις παρόχθιες ζώνες ρεµάτων της Αττικής. Β) Ενέκρινε τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) για το έργο LIFE - Βιοποικιλότητας για τους υγροτόπους και τις παρόχθιες ζώνες ρεµάτων της Αττικής. Γ) Ενέκρινε τους όρους του σχεδίου της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) για το έργο LIFE - Βιοποικιλότητας για τους υγροτόπους και τις παρόχθιες ζώνες ρεµάτων της Αττικής. ) Εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Αττικής για την υπογραφή της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης. (αρ. απόφασης 212/2011) ΘΕΜΑ 27 ο : Ορισµός εκπροσώπου Περιφέρειας Αττικής σε γνωµοδοτική επιτροπή για θέµατα ανέλκυσης, αποµάκρυνσης, εξουδετέρωσης ναυαγίων ή επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων αρµοδιότητας Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά. Το Π.Σ. Αττικής όρισε ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2011 στη γνωµοδοτική επιτροπή του Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά για θέµατα ανέλκυσης, αποµάκρυνσης, εξουδετέρωσης ναυαγίων ή επικίνδυνων 10

11 και επιβλαβών πλοίων τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αγγελόπουλο Παναγιώτη µε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ Αλεβίζο Περικλή. (αρ. απόφασης 213/2011) Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Αττικής Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 11

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12- 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 256304 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr Συνεδρίαση 15 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 296/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ7-5Σ8. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ7-5Σ8. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. αµάσκος Χαράλαµπος Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. αµάσκος Χαράλαµπος Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ.δ/νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7Λ7-Ξ16. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7Λ7-Ξ16. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την ηµεροµηνία συνεδρίασης) Αθήνα, 11-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4137Λ7-4ΨΘ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4137Λ7-4ΨΘ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν7Λ7-Δ3Ξ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν7Λ7-Δ3Ξ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 4 ο. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2015.

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 4 ο. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ.δ/νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα