ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ : 22/12/ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ : 22/12/ 2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ : «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ : , σύµφωνα µε το εκάστοτε προϋπολογισµό του Άξονα, όπως ισχύει κάθε φορά στο Ε.Π.ΑΛ (Ελάχιστος καταµερισµός: για Περιοχές Σύγκλισης και για Περιοχές εκτός Στόχου Σύγκλισης- οι πιστώσεις δεν µπορούν να µεταφερθούν από την µία κατηγορία στην άλλη) Ο Άξονας 4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ ) συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (Ε.Τ.Α.) κατά 75% για τις περιοχές στόχου σύγκλισης και 72% για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης και από Εθνικούς πόρους. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ : 22/12/ 2010 ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:...11 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ/ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑ ΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ...23 ΑΡΘΡΟ 4. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...24 ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ...24 ΑΡΘΡΟ 6. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ...24 ΑΡΘΡΟ 7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...38 ΑΡΘΡΟ 10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...38 ΑΡΘΡΟ 11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...39 ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...40 ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ...41 ΑΡΘΡΟ 14. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...41 ΑΡΘΡΟ 15. ΕΠΙΛΟΓΗ Ο.Τ..-ΑΛΙΕΙΑΣ...42 ΑΡΘΡΟ 16. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ...44 ΑΡΘΡΟ 17. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αλιείας (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ.) για την προγραµµατική περίοδο , καθορίζει το γενικό πλαίσο για την ανάπτυξη του τοµέα αλιείας το οποίο συνοψιζεται στο ακόλουθο όραµα: «Η βιώσιµη και αειφόρος ανάπτυξη του τοµέα της Αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της διατήρησης της κοινωνικής & οικονοµικής συνοχής» Στο πλαίσιο αυτό εξειδικεύεται σειρά στρατηγικών στόχων, ως ακολούθως: Σ.Σ.1: Η επίτευξη διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων και των αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονοµική βιωσιµότητα του κλάδου, σύµφωνα µε τις αρχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Σ.Σ 2.1: Η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η διασφάλιση της βιωσιµότητας του κλάδου (οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιµότητα). Σ.Σ 2.2: Η ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων στον κλάδο της µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών δοµών. Σ.Σ 3 : Σ.Σ 4: Σ.Σ.5: Η βελτίωση του αναγκαίου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του τοµέα της Αλιείας και η επιδίωξη της επίτευξης των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η αειφόρος ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών. Η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αυτού που σχετίζεται µε τον αλιευτικό τοµέα. Σ.Σ.6: Η διατήρηση, ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα, µε παράλληλη στήριξη της ισότητας των ευκαιριών. Οι ως άνω στόχοι 1-4 επιτυγχάνονται µέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας για την περίοδο , οι οποίοι είναι: 3

4 1.2 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 Άξονας 4 Άξονας 5 Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου Υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Τεχνική Βοήθεια Μέτρο 1.1 Μέτρο 2.1 Μέτρο 3.1 Μέτρο 4.1 Μέτρο 5.1 Οριστική παύση δραστηριοτήτων Υδατοκαλλιέργεια Συλλογικές δράσεις Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Μέτρο 1.2 Μέτρο 2.2 Μέτρο 3.2 Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων Αλιεία εσωτερικών υδάτων Μέτρα προστασίας και ανάπτυξης της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας Μέτρο 1.3 Μέτρο 2.3 Μέτρο 3.3 Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων Επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας Μέτρο 1.4 Μέτρο 3.4 Παράκτια αλιεία µικρής κλίµακας Μέτρο 1.5 Μέτρο 3.5 Κοινωνικοοικονοµικές αποζηµιώσεις για την διαχείριση του στόλου Αλιευτικοί λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης Πιλοτικά σχέδια Μέτρο 3.6 Τροποποίηση αλιευτικών σκαφών για άλλες δραστηριότητες Τεχνική Βοήθεια 1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ» Στρατηγικός στόχος Ο στρατηγικός στόχος για τον τοµέα της θαλάσσιας αλιείας είναι η επίτευξη διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων και των αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονοµική βιωσιµότητα του κλάδου, σύµφωνα µε τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 4

5 Οι γενικοί στόχοι του άξονα προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι: Η επίτευξη βιώσιµης ισορροπίας µεταξύ της κατάστασης των αλιευτικών πόρων και των αλιευτικών δραστηριοτήτων µε την προσαρµογή της αλιευτικής προσπάθειας. Η δηµιουργία ανταγωνιστικού και οικονοµικά βιώσιµου κλάδου, µε επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών, για να διασφαλιστεί σε ικανοποιητικό επίπεδο η διαβίωση των απασχολούµενων στον κλάδο και η αναδιάρθρωση των αλιευτικών επιχειρήσεων. Η αντιµετώπιση των ειδικών αναγκών της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας. Η στήριξη του κοινωνικό-οικονοµικού ρόλου της θαλάσσιας αλιείας στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. Ειδικοί στόχοι Στο πλαίσιο των παραπάνω στόχων, στρατηγικού και γενικών, καθορίζονται οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι: - Προστασία και διατήρηση των αλιευτικών πόρων, µε σταδιακή µετάβαση από µία πολιτική διαχείρισης της αλιείας βασισµένη στον έλεγχο της αλιευτικής προσπάθειας σε µια πολιτική διαχείρισης βασισµένη στη προληπτική και περιβαλλοντική προσέγγιση (precaution and ecosystem-based approach). - Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµός του αλιευτικού στόλου µε την αναβάθµιση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της επιλεκτικότητας. - Ενίσχυση της παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας. - Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης των εργαζοµένων στη θαλάσσια αλιεία. - Προώθηση της πολλαπλής απασχόλησης (πολυαπασχόληση). - Ενίσχυση του εξαρτώµενου από την αλιεία πληθυσµού στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. Σύµφωνα µε το άρθρο 3, σηµείο β του καν (ΕΚ) 1198/06, ως «αλιέας» ορίζεται «πρόσωπο το οποίο ασκεί επαγγελµατικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους», όπως ορίζεται και από την εθνική νοµοθεσία. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» I. Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Στρατηγικός στόχος Η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η διασφάλιση της βιωσιµότητας του κλάδου (οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιµότητα). 5

6 Γενικοί στόχοι Η αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, µέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων για την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισµό και τον εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων παραγωγής. Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της φύσης και της γενετικής ποικιλότητας µέσω της χρήσης παραγωγικών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας που συµβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή, µέσω της χορήγησης αντισταθµίσεων. Η βελτίωση της δηµόσιας υγείας και της υγείας των ζώων στο κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, µέσω της χορήγησης αποζηµιώσεων. Ειδικοί Στόχοι Ο στρατηγικός και οι γενικοί στόχοι στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών θα επιτευχθούν µε την υλοποίηση των ακόλουθων ειδικών στόχων: - Αύξηση της συνολικής εθνικής παραγωγής, κυρίως µε την παραγωγή ειδών µε καλές προοπτικές εµπορίας και τη διαφοροποίηση προς νέα είδη. - Εφαρµογή µεθόδων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες µειώνουν ουσιαστικά τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σύγκριση µε τις συνήθεις πρακτικές στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας. - Ανάπτυξη και προώθηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής. - Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι σηµαντικές για τη διατήρηση και την ανάπτυξη τόσο του οικονοµικού και κοινωνικού ιστού όσο και του φυσικού περιβάλλοντος. - Εκσυγχρονισµός των µονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τη βελτίωση της οργάνωσης και διαχείρισης, τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, τη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής σε ανταγωνιστικά επίπεδα, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων, τη βελτίωση της υγιεινής και της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων. - ιασφάλιση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας, δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και εξασφάλιση της ισοτιµίας των δύο φύλων. - Στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των υποβαθµισµένων και µειονεκτικών περιοχών της χώρας. - ηµιουργία βιώσιµων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων µε πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία, την απασχόληση και τους καταναλωτές. - Ενίσχυση των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων. - Βελτίωση της δηµόσιας υγείας και της υγείας των ζώων στο κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. 6

7 - Ενίσχυση ίδρυσης ή µετεγκατάστασης µονάδων εντός περιοχών οργανωµένης ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας (Π.Ο.Α.Υ.). - Ενθάρρυνση ενεργειών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής. ΙΙ. ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ Στρατηγικός στόχος Η ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα των ευαίσθητων αυτών περιοχών. Γενικοί στόχοι: Η βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων, της ανθρώπινης ή της ζωικής υγείας και του περιβάλλοντος, µε την ενίσχυση των επενδύσεων για την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισµό και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων. Η βιώσιµη ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων µε ισορροπία µεταξύ του µεγέθους του στόλου και των αντίστοιχων διαθέσιµων αλιευτικών πόρων. Ειδικοί Στόχοι Ο στρατηγικός και οι γενικοί στόχοι που αφορούν στην αλιεία εσωτερικών υδάτων θα επιτευχθούν µε την υλοποίηση των ακόλουθων ειδικών στόχων: - Κατασκευή, επέκταση, εξοπλισµό και εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων αλιείας εσωτερικών υδάτων, ιδίως προκειµένου να βελτιωθούν η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή και η ποιότητα των προϊόντων, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, καθώς και να µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις ή να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον: - Εξοπλισµό και εκσυγχρονισµό των αλιευτικών σκαφών, µε στόχο να βελτιωθούν η ασφάλεια επί του σκάφους, η ποιότητα και η υγιεινή των προϊόντων, οι συνθήκες εργασίας, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η επιλεκτικότητα. - Περαιτέρω ανάπτυξη των υποβαθµισµένων και µειονεκτικών από πλευράς απασχόλησης περιοχών της χώρας. - ιατήρηση της ισορροπίας µεταξύ του µεγέθους του στόλου και των αντίστοιχων διαθέσιµων αλιευτικών πόρων. ΙΙΙ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στρατηγικός και γενικός στόχος Στρατηγικός στόχος για τον κλάδο, είναι η αειφόρος ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 7

8 επιχειρησιακών δοµών, ώστε να επωφεληθεί ο κλάδος µε τα µέγιστα µακροπρόθεσµα επιχειρηµατικά και κοινωνικά οφέλη. Γενικός στόχος είναι η αύξηση της παραγωγή, ιδίως µε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των συνθηκών δηµόσιας υγείας και υγιεινής και µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ειδικοί στόχοι Ο στρατηγικός και ο γενικός στόχος θα επιτευχθούν µε την υλοποίηση των πιο κάτω ειδικών στόχων: Επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας µέσα από την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού και την αύξηση της παραγωγικότητας, στη κατεύθυνση της παραγωγής προϊόντων που ενσωµατώνουν γνώση, τεχνολογία και περιβαλλοντική µέριµνα. Παροχή νέων προϊόντων, υψηλής προστιθέµενης αξίας, στον καταναλωτή. Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να προσδίδεται η µεγαλύτερη δυνατή αξία στα αλιεύµατα µε περιορισµό των απωλειών και απορρίψεων και µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ανάπτυξη καινοτόµων δυνατοτήτων που προβλέπουν υψηλής ποιότητας πρότυπα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Σύγχρονη πολιτική διάθεσης των αλιευµάτων στο εµπόριο µε την ανάπτυξη τοπικών εγκαταστάσεων µεταποίησης και εµπορία, συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης εµπορίας(direct marketing) εκ µέρους του παραγωγού. Βελτίωση των συνθηκών διακίνησης µε την ενθάρρυνση της τήρησης κανόνων υγιεινής, ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών διακίνησης και πύκνωσης του δικτύου διανοµών. Επέκταση σε νέες αγορές. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και αύξηση των θέσεων εργασίας του κλάδου. Ανάπτυξη διαδικασιών που θα συµβάλλουν σε καλύτερες συνθήκες εργασίας. Βελτίωση των συνθηκών εγκαταστάσεων εµπορίας µε στόχο την παροχή αυξηµένων δυνατοτήτων στο επιχειρηµατικό κοινό. Ενθάρρυνση ενεργειών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής. 8

9 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» Γενικός στόχος η στήριξη µέτρων κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και των µέτρων διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα (Καν. 1967/2006). Ειδικοί στόχοι Ο στρατηγικός και ο γενικός στόχος του Άξονα, επιτυγχάνονται µε την επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων: - ανάπτυξη ενίσχυση των συλλογικών δράσεων του τοµέα της αλιείας που αποσκοπούν στην επίτευξη προστιθέµενης αξίας πέραν και άνω εκείνης που επιτυγχάνεται µε το άθροισµα των µεµονωµένων επενδύσεων - προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας και βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος - βελτίωση & αναδιάρθρωση τόπων εκφόρτωσης, που καθορίζονται στο πλαίσιο του αρ. 22 του Καν. 1967/2006 για τα µέτρα διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα - βελτίωση της υποδοµής των αλιευτικών λιµένων και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους επαγγελµατίες αλιείς και τα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη - βελτίωση της ασφάλειας ελλιµενισµού & εκφόρτωσης των αλιευτικών σκαφών - αύξηση της ποιότητας & της αξίας των αλιευτικών προϊόντων - ανάπτυξη της καινοτοµίας στον τοµέα της αλιείας και η απόκτηση & διάδοση τεχνικών γνώσεων - ανάπτυξη νέων αγορών για τα αλιευτικά προϊόντα και εκστρατείες προώθησης - τροποποίηση των αλιευτικών σκαφών για άλλες δραστηριότητες εκτός αλιείας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Στρατηγικός Στόχος Στρατηγικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι «η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών (κατά τον ορισµό του άρθρου 3 του κανονισµού 1198/2006) που θα στηρίζεται στη δηµιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τοµέων παραγωγής µεταξύ τους σε αυτές» Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης 9

10 1.4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Είναι οι Περιφέρειες της χώρας των οποίων η ανάπτυξη υστερεί. Οι Περιφέρειες που καλύπτονται από τον στόχο «Σύγκλιση» είναι εκείνες των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, είναι µικρότερο από το 75% του κοινοτικού µέσου όρου. Ο Στόχος της «Σύγκλισης», αποβλέπει στην επιτάχυνση της σύγκλισης των Περιφερειών µέσω της βελτίωσης των συνθηκών για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση µε την αύξηση και τη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, την ανάπτυξη της καινοτοµίας και της κοινωνίας της γνώσης, την προσαρµοστικότητα στις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας. Στη χώρα µας περιφέρειες που εντάσσονται στο Στόχο της «Σύγκλισης» είναι : 1.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 2.Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 3.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 4.Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας 5.Περιφέρεια Ηπείρου 6.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 7.Περιφέρεια υτικής Ελλάδας 8.Περιφέρεια Πελοποννήσου 9.Περιφέρεια Θεσσαλίας 10.Περιφέρεια Αττικής 11.Περιφέρεια Κρήτης 1.5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Είναι οι Περιφέρειες της χώρας που δεν ανήκουν στο στόχο «Σύγκλισης» των οποίων η ανάπτυξη δεν υστερεί. Οι περιοχές αυτές ανήκουν στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», που αποβλέπει, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών καθώς και στην απασχόληση, προβλέποντας τις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, µέσω της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της 10

11 προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της βελτίωση της προσβασιµότητας, της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων. Στη χώρα µας περιφέρειες που εντάσσονται στις εκτός στόχου σύγκλισης περιοχές είναι : 1.Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2.Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΡΘΡΟ 2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Η αλιευτική δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της χώρας. Η ανάπτυξη της Αλιείας διαχρονικά έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση φαινοµένων εξάρτησης ορισµένων περιοχών της χώρας από την αλιευτική δραστηριότητα, περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται αφενός από σηµαντικά δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα και αφετέρου από τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε βασικές υποδοµές. Από την άλλη, τα φυσικά πλεονεκτήµατά τους, σε συνδυασµό µε ελκυστικότητά τους ως τουριστικοί προορισµοί αποτελούν ένα θετικό πλαίσιο που µπορεί να αξιοποιηθεί προκειµένου να αντιστραφούν οι αρνητικές εξελίξεις και να επιτευχθεί η αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Κατά συνέπεια απαιτείται η ενίσχυσή τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτές, στο πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής, τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι: Εφαρµογή µίας ολοκληρωµένης πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των περιοχών παρέµβασης και την αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τη διατήρηση και ανάπτυξη των θέσεων απασχόλησης, µέσω της στήριξης για τη διαφοροποίηση ή την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση των περιοχών που αντιµετωπίζουν κοινωνικοοικονοµικές δυσκολίες, λόγω αλλαγών στον κλάδο της αλιείας και την προαγωγή της ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος. Η πολιτική για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών θα αποτελέσει µέρος µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης µε σαφή γεωγραφική αναφορά και προσαρµοσµένης στις τοπικής συνθήκες και θα βασίζεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ παραγόντων, τοµέων και πράξεων στις περιοχές εφαρµογής. Η στρατηγική που υιοθετείται θα είναι όσον το δυνατόν περισσότερο αποκεντρωµένη, θα ευνοεί τη συµµετοχή των τοπικών παραγόντων, θα στηρίζεται σε προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» και θα διασφαλίζει τη σηµαντική συµµετοχή των παραγόντων του ιδιωτικού τοµέα. 11

12 Η ακολουθούµενη στρατηγική θα αποδεικνύει τη βιωσιµότητά της και θα είναι συµπληρωµατική µε τις άλλες παρεµβάσεις που εφαρµόζονται στις περιοχές εφαρµογής. 2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ/ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ α) Στρατηγικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι «η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών που θα στηρίζεται στη δηµιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τοµέων παραγωγής µεταξύ τους σε αυτές» β) Γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας είναι: Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών, µέσω της αναδιάρθρωσης και του αναπροσανατολισµού της παραγωγικής τους βάσης και της δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης εκτός του αλιευτικού τοµέα. Η βελτίωση της ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών µέσω της ενίσχυσης βασικών υποδοµών και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ειδικοί Στόχοι Ο στρατηγικός και οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας επιτυγχάνονται µε την επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων : - Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων. - Προώθηση του οικοτουρισµού/ εναλλακτικό τουρισµό µε στόχο την αναδιάρθρωση και τον αναπροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε αλιευτικές περιοχές. - ιατήρηση και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. - Προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος των αλιευτικών περιοχών - Προστασία και αναβάθµιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς στις αλιευτικές περιοχές. - Ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδοµής και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ελκυστικότητάς των αλιευτικών περιοχών. - ιάδοση βέλτιστων πρακτικών µέσω της προαγωγής της διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας µεταξύ των παραγόντων των αλιευτικών περιοχών. Αναλυτικότερα, η προσέγγιση του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, που προορίζονται για σαφώς προσδιορισµένες αλιευτικές περιοχές µικρότερες κατά κανόνα από µια περιοχή του επιπέδου NUTS 3 του κοινού συστήµατος ταξινόµησης των περιφερειών, - Τοπικές οντότητες ή οµάδες, που αντιπροσωπεύουν δηµόσιους και ιδιωτικούς εταίρους από διάφορους τοπικούς συναφείς κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, καλούµενες «Οµάδες Τοπικής ράσης Αλιείας», 12

13 - Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω µε εξουσία λήψης αποφάσεων για τις Οµάδες Τοπικής ράσης Αλιείας όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρµογή µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, - Πολυτοµεακός σχεδιασµός και υλοποίηση της στρατηγικής µε βάση την αλληλεπίδραση µεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τοµέων της τοπικής οικονοµίας, - Εφαρµογή καινοτόµων προσεγγίσεων, - Εφαρµογή έργων συνεργασίας, - ικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων. 2.3 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Συνολικά στον Άξονα Προτεραιότητας 4 εκτιµάται ότι θα ενταχθούν 13 περιοχές παρέµβασης, αναλόγως µε το καταµερισµό της δηµόσιας δαπάνης. Το αποτέλεσµα των παρεµβάσεων που θα συγχρηµατοδοτηθούν εκτιµάται ότι θα αφορά σε ωφελούµενο πληθυσµό κατοίκων αλιευτικών περιοχών. Η υλοποίηση των παρεµβάσεων θα επιφέρει τη δηµιουργία ή διατήρηση 418 θέσεων απασχόλησης (ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης). ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ Ενδιάµεσος Στόχος 2010 Στόχος 2015 Αριθµός Περιοχών που θα ενταχθούν 8 13 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ Στόχος 2015 Ωφελούµενος Πληθυσµός (αριθµός κατοίκων) 318,000 ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ Στόχος 2015 Νέες µόνιµες θέσεις απασχόλησης

14 2.4 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οι στόχοι και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζουν συνάφεια και συµβάλλουν στις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές όπως αποτυπώνονται στα σχετικά κείµενα. Ειδικότερα, η επιλογή της στρατηγικής, των στόχων και των δράσεων βρίσκονται σε άµεση συνάφεια µε τις χωρικές προτεραιότητες του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ): - για την ανάπτυξη των περιοχών που συνδέονται µε την Αλιεία - για τη στρατηγική που αφορά στην ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της χώρας, δεδοµένου ότι στα νησιά της χώρας εντοπίζεται σηµαντικός αριθµός περιοχών εξαρτωµένων από την Αλιεία. - Για τη περιβαλλοντική διάσταση η οποία ενσωµατώνεται στη στοιχειοθεσία του Άξονα Προτεραιότητας µέσω των στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ελκυστικότητας του. Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη συνοχή ενσωµατώνονται στο σχεδιασµό του Άξονα Προτεραιότητας µέσω: - της ενίσχυσης των συνεργιών µεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης (πρώτη κατευθυντήρια γραµµή), - της προαγωγής και βελτίωσης των επαγγελµατικών δεξιοτήτων, της ενθάρρυνσης της συµµετοχής των γυναικών και της δυνατότητας προσαρµογής των εργαζόµενων στο πλαίσιο των αναγκών µιας ολοκληρωµένης τοπικής στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης (τρίτη κατευθυντήρια γραµµή). 2.5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η επιλογή των περιοχών παρέµβασης των τοπικών προγραµµάτων γίνεται σε εφαρµογή των όσων προβλέπονται από τον Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , (καθώς και το ΚΑΝ (ΕΚ) 1198/06 και ΚΑΝ (ΕΚ) 498/07) όπως εξειδικεύονται στο άρθρο της παρούσας προκήρυξης Οι περιοχές στις οποίες θα εφαρµοστούν τοπικά προγράµµατα του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ θα πρέπει να διαφοροποιούνται γεωγραφικά από τις περιοχές στις εφαρµόζονται τοπικά προγράµµατα του Άξονα Προτεραιότητα 4 του Π.Α.Α και να µην επικαλύπτονται. Επιπλέον δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν δυο (2) τοπικά προγράµµατα Αλιείας στον ίδιο νοµό. 2.6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα σχέδια τοπικών προγραµµάτων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας αφορούν στην εφαρµογή του µέτρου 4.1: «Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ

15 2013, όπως προβλέπεται στα άρθρα 42, 43, 44, 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006, στα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25, 26 του Καν.(ΕΚ) 498/2007 και στα Κεφάλαια Ι - 7 του οδηγού ΕΤΑ. ΜΕΤΡΟ 4.1 : «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» Χρηµατοδοτική Βαρύτητα : Η ηµόσια απάνη του µέτρου είναι σε ποσοστό 100% της ηµόσιας απάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Φορείς υπεύθυνοι για την διαχείριση και την εφαρµογή του µέτρου: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων / Ειδική Υπ. ιαχείρισης Αλιείας & Οµάδες Τοπικής ράσης Αλιείας Ο.Τ..- Αλιείας (Άρθρο 45, Καν (Ε.Κ)1198/2006). ράση 1 : Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών. Στο πλαίσιο του Μέτρου θα υλοποιηθούν πράξεις ενισχύσεων οι οποίες κυρίως συµβάλλουν στην επίτευξη του πρώτου γενικού στόχου του άξονα που αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών µέσω της αναδιάρθρωσης και του αναπροσανατολισµού της παραγωγικής τους βάσης και της δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης εκτός του αλιευτικού τοµέα. Οι παρεµβάσεις του Μέτρου αποσκοπούν κυρίως στην: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών. Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων Προώθηση του εναλλακτικού τουρισµού µε στόχο την αναδιάρθρωση και τον αναπροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε αλιευτικές περιοχές. ιατήρηση και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης Ενδεικτικές κατηγορίες παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου είναι: o o o o Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από αλιείς, µε στόχο τη διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους. Επενδυτικά σχέδια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών είτε από αλιείς είτε από φυσικά/ νοµικά πρόσωπα µη αλιείς οι οποίοι κατοικούν µόνιµα, ή που έχουν επαγγελµατική έδρα στην περιοχή παρέµβασης. Επενδύσεις εκσυγχρονισµού ή ίδρυσης νέων πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγµένους τοµείς. Λοιπές επενδύσεις στον τοµέα της αλιείας: Επιπλέον, στο πλαίσιο του Μέτρου είναι δυνατή η ενίσχυση δράσεων που προβλέπονται στο Τίτλο IV «Άξονες Προτεραιότητας» του Κανονισµού (ΕΚ) 1198/ 2006 για το Ε.Τ.Α και ειδικότερα ενέργειες στα πλαίσια του: 15

16 Κεφαλαίου ΙΙ «Υδατοκαλλιέργεια, Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων, Μεταποίηση και Εµπορία προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» Άρθρο 35 Επιλέξιµα µέτρα για τη µεταποίηση και την εµπορία Η κατηγορία πράξεων µπορεί να περιλάβει τη χρηµατοδότηση επενδύσεων από υφιστάµενες ή υπό ίδρυση πολύ µικρές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής Κεφαλαίου ΙΙΙ «Μέτρα Κοινού Ενδιαφέροντος». Άρθρ 40 (στ) Πιστοποίηση ποιότητας, περιλαµβανοµένης της δηµιουργίας σηµάτων και της πιστοποίησης προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται µε µεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον Όταν παρέχεται στήριξη για πράξεις που αντιστοιχούν στα µέτρα αυτά, ισχύουν οι σχετικοί όροι και κλίµακες κατανοµής ανά πράξη που προβλέπονται στα Κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και στο Παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ)1198/2006. ράση 2 : ηµόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών. Στο πλαίσιο του Μέτρου θα συγχρηµατοδοτηθούν πράξεις οι οποίες συµβάλλουν στην επίτευξη του δεύτερου γενικού στόχου του άξονα που αφορά στη βελτίωση της ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών µέσω της ενίσχυσης βασικών υποδοµών και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις του Μέτρου αποσκοπούν: Στην ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδοµής και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών. Στην προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος των αλιευτικών περιοχών Στην προστασία και αναβάθµιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς στις αλιευτικές περιοχές. Στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών µέσω της προαγωγής της διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας µεταξύ των παραγόντων των αλιευτικών περιοχών. Στην οργάνωση και αποτελεσµατική λειτουργία των Ο.Τ.. Αλιείας για την ολοκλήρωση των τοπικών προγραµµάτων στις περιοχές παρέµβασης. Στη διατήρηση και δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης Ενδεικτικές κατηγορίες παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου είναι: Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας 16

17 Υποδοµές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αλιευτικές περιοχές Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών Εκσυγχρονισµοί και εξοπλισµοί λιµένων αλιείας και αλιευτικών καταφυγίων Οργάνωση και λειτουργία των Οµάδων Τοπικής ράσης Αλιείας (περιλαµβάνοντας µελέτες, ενέργειες πληροφόρησης και εκδηλώσεων προβολής). ιατοπική διακρατική συνεργασία µεταξύ παράκτιων περιοχών µέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών Η πλειονότητα των παρεµβάσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 καθοδηγούνται από τον ιδιωτικό τοµέα (τουλάχιστον 50% τόσο σε αριθµό επενδύσεων όσο και σε όρους δηµόσιας δαπάνης του τοπικού προγράµµατος). 2.7 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 4 θα βρίσκονται σε συµπληρωµατικότητα µε µέτρα και δράσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέµβασης µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ε.Τ.Π.Α. Εκτός από τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας 4, παρεµβάσεις οι οποίες αφορούν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία θα υλοποιηθούν και µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικότερα µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4 του Προγράµµατος αυτού. Οι παρεµβάσεις αυτές θα είναι συµπληρωµατικές προς τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ, ενώ για την υλοποίησή τους θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων. Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης «Προσέγγιση LEADER» Οι περιοχές οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) διαφοροποιούνται γεωγραφικά από τις περιοχές οι οποίες θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Ε.Π.ΑΛ. «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», δηλαδή εάν µία περιοχή εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του Π.Α.Α. δεν θα µπορεί να ενταχθεί παράλληλα και στον παρόντα Άξονα. Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας» Η χρηµατοδότηση πράξεων σε περιοχές οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ. ακολουθούν τα παρακάτω κριτήρια διαχωρισµού: 17

18 Προκειµένου για δηµόσια έργα ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ χρηµατοδοτεί αποκλειστικά ώριµα έργα τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά και κατά προτεραιότητα, στα τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις Οµάδες Τοπικής ράσης Αλιείας για την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας. Τα ιδιωτικά έργα που θα υλοποιηθούν στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται κατά προτεραιότητα από τον Άξονα 4 του Ε.Π.ΑΛ και µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού για κάθε περιοχή παρέµβασης. Κατάρτιση Το τοπικό αναπτυξιακό πρόγραµµα µπορεί να περιλαµβάνει µέτρα όπως η προαγωγή και η βελτίωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων, η προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και η πρόσβαση στην απασχόληση, ιδίως υπέρ των γυναικών (θέµατα ισότητας των φύλων κλπ), υπό τον όρο ότι τα µέτρα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης και συνδέονται άµεσα µε τις παρεµβάσεις που εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρόγραµµα. Στο βαθµό που τα τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα περιλάβουν τέτοια µέτρα αυτά θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ και τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράµµατα. Κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων Κριτήριο διαχωρισµού είναι ο τρόπος προσέγγισης της ανάπτυξης των επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών, µέσω µιας συνολικής τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Η συνολική τοπική στρατηγική για την ανάπτυξη των επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ε.Τ.Α. Αναλυτικά, το µέτρο και επενδύσεις που δύναται να υλοποιηθούν, περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας προκήρυξης. 2.8 ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑ ΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Τα τοπικά προγράµµατα του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ σχεδιάζονται και υλοποιούνται µέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήµατα δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα (Οµάδες Τοπικής ράσης Αλιείας Ο.Τ.. Αλιείας) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένη περιοχή παρέµβασης, όπως ορίζονται στο άρθρο 45 του Κανονισµού 1198/2006 και στο άρθρο 23 του Κανονισµού 498/2007. Οι Οµάδες Τοπικής ράσης Αλιείας (Ο.Τ.. Αλιείας) αντιπροσωπεύουν δηµόσιους και ιδιωτικούς εταίρους από τους διάφορους τοπικούς συναφείς κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, διαθέτουν επαρκή διοικητική και οικονοµική ικανότητα για να διαχειρίζονται την συνδροµή και εξασφαλίζουν ότι οι πράξεις θα ολοκληρωθούν µε επιτυχία. Μία οµάδα βασίζεται, εφόσον είναι δυνατό, σε υπάρχουσες έµπειρες οργανώσεις, στην εφαρµογή ολοκληρωµένων παρεµβάσεων. Η καταλληλότητα και η αποτελεσµατικότητα της εταιρικής σχέσης αξιολογούνται βάσει της σύνθεσής της, καθώς και της διαφάνειας και της σαφήνειας όσον αφορά την κατανοµή καθηκόντων και αρµοδιοτήτων. Οι Οµάδες Τοπικής ράσης Αλιείας θα πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητα των εταίρων να εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, καθώς και την αποτελεσµατικότητα και την ικανότητα λήψης αποφάσεων. 18

19 Οι Οµάδες Τοπικής ράσης Αλιείας του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ θα πρέπει: Να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, η οποία: αφορά συγκεκριµένη περιοχή, περιορισµένης γεωγραφικής έκτασης χαρακτηρίζεται από πολυτοµεακό σχεδιασµό και λαµβάνει υπόψη της την αλληλεπίδραση µεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τοµέων της τοπικής οικονοµίας εφαρµόζει προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» µε συµµετοχή των εταίρων στη λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού, όσο και σε επίπεδο εφαρµογής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη συνέχεια. να αποτελούν οµάδα που αντιπροσωπεύει εταίρους από τους διάφορους τοπικής βάσης κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς της περιοχής αναφοράς της µπορεί να είναι οµάδα που είχε αναπτυχθεί για τις πρωτοβουλίες LEADER II ή LEADER+, προσέγγιση LEADER, είτε/ και για την εφαρµογή των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΠΕΠ, ΥΠΓΑΤ), οι οποίες θα έχουν προχωρήσει στις αναγκαίες προσαρµογές στο επίπεδο λήψης αποφάσεων που επιβάλλονται από την παρούσα προκήρυξη. να καθορίσουν επίπεδο λήψης αποφάσεων στο οποίο οι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% της τοπικής εταιρικής σχέσης, περιλαµβανοµένων συλλογικών φορέων επαγγελµατιών αλιέων (τουλάχιστον 20% της τοπικής εταιρικής σχέσης) που να εκπροσωπούν επαρκώς τα συµφέροντα των αλιέων της περιοχής παρέµβασης. Παράλληλα, η συµµετοχή φορέων οι οποίοι εκπροσωπούν συµφέροντα δηµοσίου στο επίπεδο λήψης αποφάσεων θα πρέπει να µην είναι µικρότερη του 30%. να αποδεικνύουν την ικανότητα σχεδιασµού και εφαρµογής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. να διαθέτουν, καθ όλη τη διάρκεια εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος, κατάλληλο και ικανό επιστηµονικό προσωπικό, ειδικοτήτων αντίστοιχων µε τη φύση των έργων και δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατός της, καθώς και επαρκές διοικητικό προσωπικό. Η διοικητική ικανότητα της «Ο.Τ.. Αλιείας» κρίνεται επαρκής όταν: α) είτε η Ο.Τ.. Αλιείας επιλέγει ένα από τους εταίρους της ως διοικητικό υπεύθυνο, ο οποίος θα εγγυάται την εύρυθµη λειτουργία της εταιρικής σχέσης ή β) η Ο.Τ.. Αλιείας συγκροτείται σε µια κοινή δοµή µε νοµική µορφή, το καταστατικό της οποίας διασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία της εταιρικής σχέσης. Η οικονοµική ικανότητα της «Ο.Τ.. Αλιείας» αξιολογείται και κρίνεται επαρκής στη περίπτωση που αναλαµβάνει τη διαχείριση δηµοσίων κονδυλίων i), µε βάση την αποδειγµένης ικανότητα του διοικητικού υπευθύνου να διαχειρίζεται τα κονδύλια ή ii), µε βάση την ικανότητα της κοινής δοµής να διαχειρίζεται τα κονδύλια. 19

20 Η επιλογή των περιοχών, των Οµάδων Τοπικής ράσης Αλιείας και των Τοπικών Προγραµµάτων γίνεται σε ανταγωνιστική βάση και στηρίζεται στην αξιολόγηση της υποβαλλόµενης πρότασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των σχεδίων τοπικών προγραµµάτων θα χρησιµοποιηθούν: - ελάχιστα κριτήρια ένταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 7.2 της παρούσας προκήρυξης. - και οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης µε συγκεκριµένη βαρύτητα, όπως αυτές αναφέρονται στη συνέχεια και εξειδικεύονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας προκήρυξης. Ως ελάχιστα κριτήρια ένταξης καθορίζονται τα ακόλουθα: Α) κριτήρια που αφορούν στην περιοχή Β) κριτήρια που αφορούν στην Ο.Τ.. Αλιείας Γ) κριτήρια ως προς το περιεχόµενο του Τοπικού προγράµµατος ) κριτήρια που αφορούν στην πληρότητα του φακέλου: Το τοπικό πρόγραµµα θα πρέπει να συνταχθεί µε βάση τυποποιηµένο πρότυπο σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας. Σηµειώνεται ότι όλα τα πεδία θα πρέπει να συµπληρωθούν. Κάθε άλλη µορφή θα απορρίπτεται. Οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης, σε δεύτερο στάδιο, εξετάζονται & βαθµολογούνται οµάδες κριτηρίων αξιολόγησης οι οποίες αφορούν στα ακόλουθα: Προτεινόµενη Περιοχή παρέµβασης. Προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές: α) µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού, ή β) περιοχές φθίνουσας αλιευτικής δραστηριότητας ή γ) µε µικρές αλιευτικές κοινότητες. Οι περιοχές αυτές µπορούν να εντοπίζονται: i) Στα νησιά της χώρας ιδιαίτερα τα µικρά όπου η αλιευτική περιοχή µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα του ενός µικρών νησιών (ή τµήµατα ενός ή περισσοτέρων νησιών) και ii) Στις παράκτιες ζώνες των µεγάλων νησιών (ή τµήµατα ενός ή περισσοτέρων νησιών) και των ηπειρωτικών περιοχών (µε την προϋπόθεση της παραγράφου 7.2.1) iii) τις παραλιµνοθάλασσες περιοχές. Κατά την αξιολόγηση, θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο κατά πόσο η επιλογή της περιοχής παρέµβασης συµβάλλει στην ανάγκη συγκέντρωσης των πόρων για την επίτευξη των µέγιστων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων του τοπικού προγράµµατος. Αξιολόγηση του περιεχοµένου του προτεινόµενου σχεδίου. (i) Καθορισµός µιας σαφούς και ολοκληρωµένης αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιοχή, η οποία θα αντανακλά τα βασικά της αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, θα αντιµετωπίζει τις αδυναµίες της και θα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα στο πλαίσιο της στρατηγικής, των στόχων και της επιλεξιµότητας του Άξονα Προτεραιότητας. (ii) Χρηµατοδοτικό πλάνο του 20

21 σχεδίου. (iii) Συµπληρωµατικότητα, συνάφεια και συσχετισµός µε άλλα εφαρµοζόµενα προγράµµατα και πολιτικές στη συγκεκριµένη περιοχή. Αξιολόγηση του φορέα, της εταιρικής σχέσης και του Υπηρεσιακού Πυρήνα της Ο.Τ.. Αλιείας όπως ορίζεται στα άρθρα 7.2.3, 15 καθώς και το Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. Οι οµάδες των βαθµολογούµενων κριτηρίων αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. 2.9 ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι Ο.Τ.. Αλιείας υπό την έννοια του άρθρου 3 του Κανονισµού 1198/2006 αποτελούν «Ενδιάµεσους Φορείς», οι οποίοι λειτουργούν υπό την ευθύνη της ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π., σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις. Τα σχετικά καθήκοντα τους ανατίθενται µε σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Κάθε Ο.Τ.. Αλιείας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά της, την ικανότητα διαχείρισης στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά της όσον αφορά στη διοικητική και στην οικονοµική διαχείριση. Για τα σχέδια που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ, η Ο.Τ.. Αλιείας θα πρέπει να έχει ένα χωριστό λογιστικό σύστηµα, εφόσον διαχειρίζεται πιστώσεις και από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Ταµεία. Με τη σύναψη σύµβασης οι Ο.Τ.. Αλιείας αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής επιχειρησιακού προγράµµατος σε ό,τι αφορά τον Άξονα 4. Στην ως άνω σύµβαση καθορίζονται: (α) ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει το ρόλο Ο.Τ.. Αλιείας (β) οι δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός (γ) οι δράσεις του Τοπικού Προγράµµατος στις οποίες συµµετέχει η ίδια η Ο.Τ.. Αλιείας (συνεργασία µεταξύ των οµάδων κλπ) (δ) οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση ανάλογα µε το είδος των δράσεων (ε) (στ) οι υποχρεώσεις της Ο.Τ.. Αλιείας και της ιαχειριστικής Αρχής το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο. Με την ίδια σύµβαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει η Ο.Τ.. Αλιείας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των δράσεων, η οποία εξειδικεύεται εφόσον απαιτείται µε αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.. Αλιείας και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. 21

22 Οι αρµοδιότητες της ιαχειριστικής Αρχής που δύνανται να αναληφθούν από την Ο.Τ.. Αλιείας ως ενδιάµεσου φορέα στο πλαίσιο του Άξονα 4, περιλαµβάνουν ενδεικτικά: 1. Τη διασφάλιση της επιλογής των προς χρηµατοδότηση πράξεων/ δικαιούχων σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στον Άξονα 4 καθώς και της συµµόρφωσής τους µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό η Ο.Τ.. Αλιείας, µεταξύ άλλων: Μεριµνά για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτοµερώς πληροφοριών σχετικά µε: - τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο τοπικό πρόγραµµα, - τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των σχετικών χρονικών περιόδων, - τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων, - τους αρµόδιους, οι οποίοι µπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το τοπικό πρόγραµµα, - τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των πράξεων, οι δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων/ δικαιούχων προκειµένου αυτές να ενταχθούν, µε βάση τα κριτήρια ένταξης που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. για τα µέτρα του άξονα, όπως αυτά εξειδικεύονται κατά περίπτωση. Εκδίδει την απόφαση ένταξης στο τοπικό πρόγραµµα και ενηµερώνει τον ικαιούχο γραπτώς για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. 2. Την επαλήθευση και πιστοποίηση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και της πραγµατικής πραγµατοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και της συµµόρφωσής τους προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό η Ο.Τ.. Αλιείας: ιενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν τις ενδεικνυόµενες διοικητικές, οικονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων πράξεων. Αντικείµενο των επαληθεύσεων είναι να βεβαιωθεί ότι: - η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική και ακριβής και αντιστοιχεί στο πιστοποιηµένο φυσικό αντικείµενο, - τα προϊόντα και οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση ένταξης, - η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, - τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο. 22

23 ιασφαλίζει τη συλλογή, τήρηση, καταχώρηση και αποθήκευση, στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του Άξονα 4, καθώς και δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις και πιστοποιήσεις και γενικά όλων των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου. ιασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας του προγράµµατος και ενηµέρωσης του πληθυσµού και την τήρηση των κανόνων διαφάνειας. Στην περίπτωση που η Ο.Τ. Αλιείας είναι και δικαιούχος πράξεων των οποίων η διαχείριση της έχει ανατεθεί στο πλαίσιο Ολοκληρωµένης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης, οι ρυθµίσεις για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή διάκριση αρµοδιοτήτων στο εσωτερικό της. Η Ο.Τ.. Αλιείας υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες, βάσει τυποποιηµένων αναφορών, προκειµένου να διασφαλίζεται η επαρκής ενηµέρωση της ιαχειριστικής Αρχής σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος. Σε περίπτωση που η Ο.Τ.. Αλιείας δραστηριοποιείται ήδη ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί και σε άλλα προγράµµατα ή τοµείς, τότε γίνεται επιµερισµός της απασχόλησης του προσωπικού µεταξύ των προγραµµάτων. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιες Ο.Τ.. Αλιείας θα πρέπει να πληρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η παρούσα αποσκοπεί στην επιλογή: Των αλιευτικών περιοχών που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ , Των τοπικών προγραµµάτων που θα εφαρµοστούν στις περιοχές αυτές. Των τοπικών εταιρικών σχηµάτων (Οµάδων Τοπικής ράσης Αλιείας), που θα σχεδιάσουν και θα εφαρµόσουν τα τοπικά προγράµµατα στις περιοχές αναφοράς τους, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται ανωτέρω και στα σηµεία 7.2.1, 7.2.2, της παρούσας. Με στόχο την καλύτερη προετοιµασία και την πληρέστερη µορφή των σχεδίων, αλλά και τη διευκόλυνση της αξιολόγησής τους, τα τοπικά προγράµµατα θα πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας. 23

24 Τα τοπικά προγράµµατα, οι αντίστοιχες περιοχές παρέµβασης καθώς και τα αντίστοιχα τοπικά εταιρικά σχήµατα που θα επιλεγούν, στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης είναι ενδεικτικά πέντε (5). ΑΡΘΡΟ 4. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα τοπικά προγράµµατα του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος του ΕΠΑΛ σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τις επιλεγείσες Ο.Τ.. Αλιείας. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν την παρούσα, µπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικητικός Τοµέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Αλιείας, στη διεύθυνση Ιεροσολύµων 6, 1 ος όροφος, Τ.Κ Αθήνα τηλ όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10:00-15:30. Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαµβάνοντες της προκήρυξης, θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό τηλεοµοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( )). Αναπόσπαστα τµήµατα της προκήρυξης αποτελούν: Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αλιείας (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ.) , Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ ), τα οποία συνοδεύουν την παρούσα σε ηλεκτρονική µορφή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανακτήσουν την αναλυτική προκήρυξη και από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα Στην ίδια ιστοσελίδα διατίθενται επίσης η περιληπτική προκήρυξη, το ΕΣΣΑΑΛ και το ΕΠΑΛ ΑΡΘΡΟ 6. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις µόνο εγγράφως για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικητικός Τοµέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, στο φαξ:

25 Συµπληρωµατικές έγγραφες διευκρινίσεις σχετικά µε την προκήρυξη, θα παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιµες ηµέρες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των σχεδίων τοπικών προγραµµάτων και εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί τουλάχιστον οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή τους. Προσοχή Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας και µέχρι έξι (6) µέρες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα όλες οι ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων συνοδευόµενες από όλες τις απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την υποβολή των σχεδίων τοπικών προγραµµάτων, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7.1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών ανοικτός διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τα άρθρα 20, 53 και 29 παρ. 4 του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ Α 64/2007). Προκειµένου να εξασφαλιστεί η µέγιστη απορρόφηση των Κοινοτικών πόρων, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα δυνατότητας προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρα. 4 του Π.. 60/2007. Οι υπηρεσίες της παρούσας κατατάσσονται, ως εκ του αντικειµένου τους, στην κατηγορία µε αρ. 27 «Λοιπές Υπηρεσίες» του Παραρτήµατος IIB του ως άνω Π.. 60/2007. Ο παρών ανοικτός διαγωνισµός διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και κυρίως από τις διατάξεις: Των άρθρων 21, 23 και 35 παρ. 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, Των άρθρων 20, 53 και 29 παρ. 4 του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ Α 64/2007), Των άρθρων του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α 247), 25

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008)

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΟΝΑ Α Β Πληροφορίες : Μ. Έγκε Τηλέφωνο : 210 8665633 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

43,97 % 43,97 % 1698/2005,

43,97 % 43,97 % 1698/2005, 5.3.3. Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας Κατά τη Γ Προγραµµατική Περίοδο στο πλαίσιο του µονοταµειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταμείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΩΗΩ1Β-ΓΘΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΩΗΩ1Β-ΓΘΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 7388 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, A.Π.: 7388 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πόλη: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : Τηλ.: Fax: e-mail: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Λ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία Θεσσαλονίκη 570 01 Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας :57001 Πληροφορίες: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλέφωνο :2313 321 723 Fax :2313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 19-05-2010 Αρ.Πρωτ.: 4003 Κωδικός Πρόσκλησης: 49 Πληρ. : Κρανάς Βασίλειος ΠΡΟΣ: Τηλ. : 231 33 21 754 Fax: : 231 33 21 701-02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4303 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr ΠΡΟΣ : Κωδικός Πρόσκλησης: 46 1. ΝΑ Χαλκιδικής 2. ΝΑ Θεσσαλονίκης ΑΝΟΙΧΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά 1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε με την Απόφαση C(2015) 7415/23-10-2015 Με δημόσια δαπάνη 523.406.309 - κοινοτική συμμετοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.: 5818 Κωδικός Πρόσκλησης: 11 Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : ουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας : 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Ι. Μπαλαντινάκης Τηλέφωνο : 2813-404501 Fax : 2810-335040 Email :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231 33 217 01-02 cedippidi@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες : Τηλ.: Fax: e-mail: Τρύφωνας Χατζηιωάννου 2313 321722 2313 321701-02 txatzioannou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 15/7/2009 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 28/02/05 Α.Π.: 1989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: - Το Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: - Το Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21) Αθήνα, 12-03-2013 Α.Π.: Οικ. 3450/256(ΦΚ/Α.21) ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192,

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Φίλιππος Χανοζίδης 231 33 217 47 231 33 217 01-02 fxanozidis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 14.05.2010 Αρ.Πρωτ.: 3916 Κωδικός Πρόσκλησης: 047 πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Νικόλαος Γιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος Τηλέφωνο : 210-8665633 Fax : 210-8676161 Email : nathanasopoulos@mou.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 : «ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 27-07-2009 Αρ.Πρωτ.: 8132 Κωδικός Πρόσκλησης: 23 Πληρ. : Κρανάς Βασίλειος ΠΡΟΣ: Τηλ. : 231 33 21 754 Fax: : 231 33 21 701-02

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΩΤΒ4Β-Β30 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Α: ΩΤΒ4Β-Β30 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α Α: ΩΤΒ4Β-Β30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ MONA Α Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα Πληροφορίες : ηµήτριος Χαλαυτής Τηλ. 2131501153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 19-09-2006 Α.Π.: 12575 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ00-5 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΛ00-5 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΛ00-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΟΝΑ Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 Ενηµέρωση για το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες: ηµήτριος Χαλαυτής Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ημερομηνία 22-10-2010

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες: Κόντσα Καλλιόπη Τηλέφωνο :210 8665633

Διαβάστε περισσότερα