Πλοίαρχος ΛΣ Σαμπατακάκης Ηλίας Διευθυντής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλοίαρχος ΛΣ Σαμπατακάκης Ηλίας Διευθυντής"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πλοίαρχος ΛΣ Σαμπατακάκης Ηλίας Διευθυντής ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΌ ΠΛΟΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Διασυνοριακή ρύπανση του Παράκτιου Περιβάλλοντος» ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΜΑΪΟΣ 2010

2 Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα αποτελεί λί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24). Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να λαμβάνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Λιμενικό Σώμα είναι ο κατ εξοχήν αρμόδιος φορέας : για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών της χώρας μας και την καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης που προέρχονται από πλοία και πηγές ξηράς& μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ίδ τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου ή να υποβαθμίσουν το θαλάσσιο περιβάλλον. ΓΕΝΙΚΑ

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Σύμφωνα με το Π.Δ 242/99 (ΦΕΚ.201Α /99) Άρθρο 21 η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την πρόληψη και καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από πλοία και από χερσαίες πηγές και για την λήψη κατάλληλων νομοθετικών μέτρων με βάση την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία. 2. Η ανωτέρω Διεύθυνση συγκροτείται από τα κάτωθι τμήματα : Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης Μελετών και Προγραμματισμού Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα θαλασσίου Περιβάλλοντος Τεχνικού Εξοπλισμού

4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του. Για το σκοπό αυτό το ΥΠτΠ/ΛΣ/ΔΠΘΠ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: Τη λήψη των κατάλληλων νομοθετικών, διοικητικών και οργανωτικών μέτρων και την παρακολούθηση του έργου των Διεθνών Οργανισμών που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Την επιτήρηση της θάλασσας και των ακτών και την εκπόνηση / έγκριση/ εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της ρύπανσης. Την εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη της ρύπανσης. Τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των ναυτικών. Την διερεύνηση ηκάθε περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας ή των ακτών,, από πλοία ή πηγές ξηράς. Την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες, και τέλος Την δημιουργία και περαιτέρω επέκταση του δικτύου Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης της θάλασσας (ΠΣΚΡ) από πετρελαιοειδή στις πλέον ευαίσθητες περιοχές, πλησίον των θαλασσίων οδών αυξημένης θαλάσσιας κυκλοφορίας πλοίων και στα λιμάνια που παρουσιάζουν αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση.

5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ B' ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠτΠ - ΥΠΟΙΑΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα θαλασσίου περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού Τα Β και Γ Τμήματα της Διεύθυνσης ανήκουν στο ΥΠΟΙΑΝ

6 Αρμοδιότητες Τμημάτων ΔΠΘΠ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Εκπόνηση και εφαρμογή εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη και την καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών και η μέριμνα για τον σχεδιασμό της επιτήρησης της θάλασσας και των ακτών από αέρα και θάλασσα σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς. Συντονισμός του έργου των Λιμενικών Αρχών στον τομέα της πρόληψης της ρύπανσης, της σχεδίασης και εφαρμογής τοπικών σχεδίων καταπολέμησης της ρύπανσης και η ανάληψη του επιχειρησιακού ελέγχου σε σοβαρά περιστατικά. Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών και των Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης της Ρύπανσης στον τομέα των επιθεωρήσεων των υπόχρεων πλοίων και εγκαταστάσεων και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της ισχύουσας και σχεδίασης. Η σύνταξη των αποφάσεων των Διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών της νομοθεσίας προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η εισήγηση λήψης μέτρων για την καλύτερη οργάνωση των Μονάδων Καταπολέμησης ης Ρύπανσης, με στόχο την καλύτερη πρόληψη και καταπολέμηση της ρύπανσης και η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

7 Αρμοδιότητες Τμημάτων ΔΠΘΠ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η παρακολούθηση εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας και βιβλιογραφίας σχετικά με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους και τα μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των μεθόδων και μέτρων αυτών. Η κατάρτιση και προώθηση νόμων και διαταγμάτων σχετικών με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Η διατύπωση θέσεων απόψεων για οιανδήποτε κατασκευή στη θάλασσα στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

8 Αρμοδιότητες Τμημάτων ΔΠΘΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η συμμετοχή εκπροσώπων και η παρακολούθηση διεθνών διασκέψεων σε θέματα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, η επικύρωση των διεθνών Συμβάσεων και ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο. Η συμμόρφωση προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα αρμόδια διεθνή όργανα και η εισήγηση λήψης των κατάλληλων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η εισήγηση για την εφαρμογή ανάλογων μεθόδων στην Ελλάδα. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς (ΜΚΟ, HELMEPA) για την από κοινού λήψη μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

9 Αρμοδιότητες Τμημάτων ΔΠΘΠ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η εισήγηση σε θέματα τεχνικού εξοπλισμού πλοίων και εγκαταστάσεων για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή ή άλλες ρυπαντικές ουσίες. Η εισήγηση σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις για την αναγκαία εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος. Η εισήγηση η για την προμήθεια των πλέον κατάλληλων υλικών και μέσων απορρύπανσης και η μέριμνα για τον εφοδιασμό των Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης και των Λιμενικών Αρχών με αυτά τα μέσα και υλικά ( συναρμοδιότητα ΥΠτΠ- ΥΠΟΙΑΝ). Η κατάρτιση, προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν υλικά, μέσα επιτήρησης, πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας μέσω εθνικών ή ευρωπαϊκών κονδυλίων Η εποπτεία των Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης ρφρ μ μη ης ης που υπάγονται στις Λιμενικές Αρχές και ο σχεδιασμός κατανομής του εξοπλισμού απορρύπανσης(συναρμοδιότητα ΥΠτΠ-ΥΠΟΙΑΝ).

10 Αρμοδιότητες Τμημάτων ΔΠΘΠ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η παρακολούθηση των εξελίξεων της διεθνούς τεχνολογίας στον τομέα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος. Η τήρηση στοιχείων σχετικών με την επιβολή προστίμων που αποτελούν πόρους του Γαλάζιου Ταμείου καθώς και η κατάρτιση και αποστολή στο ΥΠΕΚΑ του οικείου ετήσιου προϋπολογισμού για ένταξη στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ). Eίναι ΝΠΔΔ, συσταθέν με Νόμο (Αρθρο θ 3 παρ.3,4, 3 4 και 5 Ν.2242/94) Αποφάσεις λαμβάνονται από το ΔΣ του ΕΤΕΡΠΣ (ανεξάρτητο όργανο, με αποφάσεις του οποίου δεσμεύονται και κατανέμονται πιστώσεις μετά από πρόταση συναρμοδίων Υπουργών (ΥΠτΠ-ΠΕΚΑ) Έσοδα ΕΤΕΡΠΣ «Γαλάζιο Ταμείο» από πρόστιμα Εφαρμογή της Αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει»(PPP) ( ) Μοναδικό εργαλείο για τα Ευρωπαικά δεδομένα Συσσωρευμένα έσοδα με βάση Προυπολογισμό ,00 Ευρώ

11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η εκπαίδευση του προσωπικού των Λιμενικών Αρχών και των ΠΣΚΡς γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. «OPRC 1990» σε τρία επίπεδα: Επίπεδο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων Επίπεδο Συντονισμού Εποπτείας Επίπεδο λειτουργίας εξοπλισμού

12 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 1973/78 (αντικατέστησε την Δ.Σ. OILPOL 54/62), ρυθμίζει θέματα πρόληψης της ρύπανσης της θάλασσας που προκαλείται από τη συνήθη λειτουργία (ΟΡΕRΑΤΙΟΝΑL ΡΟLLUΤΙΟΝ) των πλοίων και λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον περιορισμό της ρύπανσης που προκαλείται από τα ατυχήματα (ΑCCIDΕΝΤΑΙ ΡΟLLUΤΙΟΝ) κυρίως Δ/Ξπλοίων, με την καθιέρωση νέων υποχρεωτικών μεθόδων σχεδίασης και κατασκευής νέων Δ/Ξπλοίων (double hull). Έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν.1269/1982 (Παραρτήματα I V)και Ν.3104/2003 (Παράρτημα VΙ). - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ρύπανση από πετρελαιοειδή - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ρύπανση από υγρές επιβλαβείς ουσίες χύμα - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Ρύπανση από υγρές επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται συσκευασμένες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Ρύπανση από λύματα πλοίων - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ρύπανση από απορρίμματα πλοίων - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Ρύπανση του αέρα από πλοία

13 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Σ της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου και η Δ.Σ του Λονδίνου "πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από την απόρριψη καταλοίπων και άλλων υλών από πλοία και αεροσκάφη" (LONDON DUMPING CONVENTION) σχετικές με τη ρύθμιση ειδικών περιπτώσεων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έχουν κυρωθεί από τη χώρα μας με τους Ν.855/1978 και Ν.1147/1981 αντίστοιχα. Δ.Σ. CLC 1969, ρυθμίζει θέματα περιορισμού της αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη. Έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν.314/1976. Δ.Σ. FUND 1971 που ρυθμίζει θέματα αποζημίωσης θυμάτων ρύπανσης. Έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν.1638/1986 και το Π.Δ. 270/1995 (πρωτόκολλα ). Δ.Σ BUNKERS για την αστική ευθύνη για ζημιά ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης Έχει κυρωθεί από την χώρα μας με τον Ν.3394/2005. / Δ.Σ AFS για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού των πλοίων Έχει κυρωθεί από την χώρα μας με τον Ν.3394/2005. Δ.Σ. ΟΡRC '90 "ΙΝΤΕRΝΑΤΟΝΑL CΟΝVΕNTIΟΝ ΟΝ OIL ΡΟLLUΤΙΟΝ ΡRΕΡΑRΕDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATIONOPERATION 1990, που ρυθμίζει θέματα ετοιμότητας, συνεργασίας και αντιμετώπισης της ρύπανσης από πετρέλαιο. Έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με το Ν.2252/1994. Πρωτόκολλο του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την Ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο. Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης στην καταπολέμηση της ρύπανσης.

14 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος Π.Δ. 55/1998 Προστασία του θαλάσσιου Περιβάλλοντος (κωδικοποίηση του Ν. 743/1977). Π.Δ. 11/2002 Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Κ.Υ.Α. 3418/07/2002 Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου (οδηγία 2000/59/ΕΚ) Υ.Α /07/2003 Οδηγίες/ διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πλοίων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου ρ 20 της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ Ορισμός περιοχών καταφυγής

15 Π.Δ. 55/1998 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υποχρεώσεις πλοίων και δεξαμενοπλοίων Υποχρεώσεις εγκαταστάσεων Υποχρεώσεις υπευθύνων ρύπανσης Υποχρεώσεις Οργανισμών Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων Μεταγγίσεις πετρελαίου Ευκολίες υποδοχής Κυρώσεις: - Ποινικές (φυλάκιση από 10 ημέρες μέχρι 5 χρόνια) - Διοικητικές (πρόστιμα επιβαλλόμενα από τις Λιμενικές Αρχές μέχρι και τους Υπουργούς ΥΠτΠ και ΥΠΕΚΑ) - Πειθαρχικές (προσωρινή ρ ρ ή ή οριστική στέρηση η του ναυτικού επαγγέλματος) Διάθεση εσόδων από τα πρόστιμα: «Γαλάζιο Ταμείο»

16 Στατιστικά στοιχεία Πίνακας επιβληθέντων βη Διοικητικών κυρώσεων για θέματα ΠΘΠ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ , ,676 ΕΥΡΩ ,252 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ,14 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ

17 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 17 ΧΑΝΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2 ΛΥΜΑΤΑ 3 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ 2 ΒΟΛΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 2 ΧΙΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2 ΛΥΜΑΤΑ 6 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΑΙΓΙΝΑ ΛΥΜΑΤΑ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 5 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1 ΙΣΘΜΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΥΜΑΤΑ 4 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΛΥΜΑΤΑ 1 ΚΑΒΑΛΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1 4 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΛΥΜΑΤΑ 1 4 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ 2 ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΛΥΜΑΤΑ 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 6 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1 ΠΑΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1 ΛΗΜΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 2 ΡΟΔΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1 ΝΑΞΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1

18 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 2 ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1 ΒΟΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΛΥΜΑΤΑ 2 ΕΡΜΙΟΝΗ ΛΥΜΑΤΑ 1 ΣΑΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2 ΙΤΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 4 ΣΥΡΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1 ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΛΥΜΑΤΑ 14 ΑΙΓΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 5 ΣΗΤΕΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 5 ΑΛΙΒΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: 135

19 Ηενίσχυση της εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Ρύπανσης από Πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες (Π.Δ.11 11/2002 ) καθώς επίσης και των 76 εγκεκριμένων Τοπικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης (Local Contingency Plan ) μέσω: - ενίσχυσης των 24 Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης (Π.Σ.Κ.Ρ) με τα απαραίτητα μέσα, εξοπλισμό και υλικά απορρύπανσης - επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου των Π.Σ.ΚΡ σε 8 νέες Λιμενικές Αρχές -προμήθειας υλικών και μέσων απορρύπανσης από πόρους Γ Κ.Π.Σ (απορρόφηση > 95% ) και Ε.Σ.Π.Α εκπαίδευσης προσωπικού Λιμενικών Αρχών επί θεμάτων Π.Θ.Π (Διοργάνωση Σεμιναρίου Δεκέμβριος 2007) - διοργάνωσης διακρατικών διεθνών ασκήσεων καταπολέμησης ρύπανσης [EMSA (Νοέμβριος 2007, Ιούνιος 2010) Διακρατική άσκηση στην Αλβανία/ HELLENIC AID (Σεπτέμβριος 2008)]

20 ΙΔΡΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Π.Σ.Κ.Ρ) Σ Κ Π.Δ. 9/84, 305/91, 8/94, 112/97, 55/98, 63/04, 64/04

21 Για τον καθορισμό των ΠΣΚΡ και τον εφοδιασμό αυτών και των Λιμενικών Αρχών με υλικά και μέσα απορρύπανσης, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των άλλων, και οι ακόλουθες παράμετροι κριτήρια (όπως ς απεικονίζονται στο χάρτη που ακολουθεί) ) : - Οι πορείες των δεξαμενόπλοιων - Η ανάγκη προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών Υπόμνημα: μημ Οι ΜΠΛΕ γραμμές απεικονίζουν τις ρότες των Δ/Ξ Τα ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ απεικονίζουν τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία)

22 Π.Δ.11/2002 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ P.C.P(PortPort Contingency Plan) Εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του φορέα διοίκησης ή εκμετάλλευσης του λιμένα F.C.P (Facility Contingency Plan) Εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης της παράκτιας ή υπεράκτιας εγκατάστασης διακίνησης πετρελαιοειδών ή εξόρυξης πετρελαίου αντίστοιχα L.C.P (Local Contingency Plan) Εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Λιμενικής Αρχής R.C.P (Regional Contingency Plan) Περιφερειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που αποτελεί συνδυασμό των τοπικών σχεδίων των εμπλεκομένων Λιμενικών Αρχών υπό τον γενικό συντονισμό του ιεραρχικά ανώτερου Τοπικού Συντονιστή N.C.P (National Contingency Plan) Εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες Βαθμίδα Εφαρμοζόμενο Ποσότητα διαφυγόντος κινητοποίησης σχέδιο πετρελαίου στο περιβάλλον Έως και 7 τόνους Επίπεδο 1 PCP/FCP/LCP βλ. κατωτέρω σημείωση Ανω των 7 τόνων Επίπεδο 2 LCP/RCP/NCP και μικρότερη των 700 τόνων Επίπεδο 3 NCP Από 700 τόνους και άνω Σε περίπτωση ανάγκης για κινητοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης ενός περιστατικού ρύπανσης που υπερβαίνει τα δεδομένα όρια αρμοδιότητας μιας Λιμενικής Αρχής, μπορεί να ενεργοποιούνται περισσότερα από ένα Τοπικά Σχέδια και να δρα ως Περιφερειακός Συντονιστής ο ιεραρχικά ανώτερος, μεταξύ των εμπλεκόμενων επιμέρους Τοπικών Συντονιστών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Συντονιστή

23

24 Π.Δ... 11/2002 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

25 Σχεδιασμός αντιμετώπισης ενός περιστατικού ρύπανσης Εξέταση των ακόλουθων εναλλακτικών δυνατοτήτων δράσης α) Περιορισμός του ρυθμού διαφυγής του πετρελαίου στο περιβάλλον από την πηγή πρόκλησης ης ρύπανσης ηςή άμεση διακοπή της διαρροής, εφόσον β) Καταπολέμηση της πετρελαιοκηλίδας στην ανοικτή θάλασσα. γ) Συνέχιση παρακολούθησης της κηλίδας, εφόσον δεν υφίσταται κίνδυνος προσβολής ακτών. δ) Εφόσον συντρέχει περίπτωση προσβολής ακτών και η αρμόδια Λιμενική Αρχή διαθέτει περιορισμένα ή ανεπαρκή μέσα αντιμετώπισης της πετρελαιοκηλίδας, λήψη απόφασης για καταπολέμηση της ρύπανσης στην ανοιχτή θάλασσα ή ανάπτυξη των διαθέσιμων μέσων (πλωτών φραγμάτων) για προστασία των ευαίσθητων περιοχών της ακτογραμμής. ε) ) Κθ Καθορισμός προτεραιοτήτων για καθαρισμό των ακτών που έχουν προσβληθεί, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές για την αξιοποίηση του ειδικού εξοπλισμού καταπολέμησης στη θάλασσα. στ) ) Ενημέρωση και κινητοποίηση των φορέων υποστήριξης των Λιμενικών Αρχών για την παροχή συνδρομής στην οργάνωση συνεργείων καταπολέμησης όπως προβλέπουν τα κατά περίπτωση Τοπικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης.

26 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΗΛΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ: Εγκλωβισμός της κηλίδας, με πλωτά φράγματα (Y.A /1/99) και περισυλλογή του πετρελαίου με μηχανικά μέσα. Τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων για την αποτροπή προσβολής ευαίσθητων θαλάσσιων περιοχών και ακτών. Χρήση χημικών διασκορπιστικών ουσιών (ΧΔΟ) (K.Y.A. 5219/2000) Χρήση απορροφητικών ουσιών (K.Y.A /1997) Μηχανική διασπορά της κηλίδας, σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται καταπολέμηση. Φυσική αυτοδιάλυση της κηλίδας, σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται επέμβαση. Καθαρισμός της ρυπανθείσας ακτογραμμής με διάφορα μηχανικά ή χειρωνακτικά μέσα.

27 ΠΛΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ: ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

28 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

29 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

30 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

31 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

32 ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Χ.Δ.Ο.) Δ Ο

33 ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Χ.Δ.Ο.) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Χ.Δ.Ο.: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΚΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Χ.Δ.Ο.: ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΨΑΡΙΑ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ, ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

34 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Λ.Σ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Λ.Σ ΠΛΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ (ΤΥΠΟΥ AQUA GUARD SIRI 50 YDΙSK ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ (ΤΥΠΟΣ POWERVAC VICOMA) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣΚΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ (SKIMMERS) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ GERNI ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ Χ.Δ.Ο ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΠΟ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Λ.Σ ΕΝΑΕΡΙΑ: 2 SOCATA TB 20 2 CESNA172 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 3 REIMS F-406 ΔΙΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ : 188 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: 310

35

36

37 Για την περίοδο 06/2005-5/20105/2010 αντιμετωπίστηκαν: - Πλέον των 600 περιστατικών καταπολέμησης ρύπανσης με ικανοποιητικά αποτελέσματα - Πλέον των 60 περιστατικών προσάραξης βύθισης πλοίων χωρίς την πρόκληση επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, προστατευόμενες παράκτιες περιοχές (NATURA-2000) -Σε 23 περιστατικά απαιτήθηκε η ενεργοποίηση του υφιστάμενου σχεδιασμού σεπεριφερειακό περιφερειακόεπίπεδο επίπεδο Σε κανένα εξ αυτών δεν απαιτήθηκε η ενεργοποίηση του υφιστάμενου σχεδιασμού σεεθνικόεπίπεδοεπίπεδο Σε κανένα εξ αυτών δεν απαιτήθηκε είτε η υποβολή αιτήματος παροχής συμπληρωματικής συνδρομής από τα υπόλοιπα Κ-Μ της Ε.Ε μέσω του υφιστάμενου σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, είτε από τα παράκτια Μεσογειακά Κράτη μέσω του αρμόδιου Περιφερειακού Κέντρου(REMPEC) -Μυτιλήνη-Ρύπανση Παραλίας Βατερών από Ακρ.Αγίου Φωκά, Περιστατικό Ρύπανσης από άγνωστο υπαίτιο πλοίο βαρέα πετρελαιοειδή), Ιούνιος /Ιούλιος2005 -Στυλίδα (περιοχή Γλύφας,, Νησίδα Αγ.Νικόλαος,Δίαυλος Ωρεών,, Προσάραξη Δ/Ξ STAINLESS DOLPHIN Σημ.Παναμά -03/11/2005 -Ν.Θάσος Περιστατικό Προσάραξης/Βύθισης/Απομάκρυνσης καυσίμων και ρυπογόνου φορτίου /Απομάκρυση μ ρ η ναυαγίου και διάλυση στο εξωτερικό Φ/Γ TRIZAN Σημ.Β.Κορέας-Νοέμβριος 2005/Οκτώβριος 2006

38 Για την περίοδο αντιμετωπίστηκαν: Λαύριο-Έκρηξη /Πυρκαγιά Εγκαταστάσεων ΧΥΜΑ Α.Ε -27/7/ Διαρροή κοκτέιλ χημικών τοξικών και μεταλλαξιογόνων ουσιών -Λήμνος Περιστατικό Προσάραξης Φ/Γ MAINE Σημ.Καμπότζης -07/02/ (φορτίο σιδηρομετάλλευμα) -Στυλίδα- Περιστατικό Προσάραξης Φ/Γ CITY OF MERSIN Σημ.Πάναμα - 10/03/2006 (φορτίο Μ/Τ προιόντα αμμοβολής ) Πρέβεζα Περιστατικό Περιστατικό Προσάραξης Φ/Γ POLARIS Σημ.Παναμά /07 07/2006 Ελευσίνα-- Περιστατικό Ρύπανσης από βαρέα πετρελαιοειδή και πισσώδη (φορτίο) συνεπεία προσάραξης/βύθισης Δ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ- Σημ.Ελληνική Ελληνική- Σεπτέμβριος/Οκτώβριος /09 09/2006 Αλιβέρι Περιστατικό Ρύπανσης από βαρέα πετρελαιοειδή ΑΗΣ ΔΕΗ Αλιβερίου- 08/11/2006 -ν.σαντορίνη Σαντορίνη-Περιστατικό Προσάραξης/Βύθισης Κ/Ζ SEA DIAMOND Απρίλιος 2007-Ιούνιος 2009 Μάιος 2010 ν.λήμνος Περιστατικά Ρύπανσης από βαρέα και ελαφρά πετρελαιοειδή ΑΗΣ Μύρινας /06 06/2007 &09 09/08 08/2007 -Ακρ.Ταίναρον Σύγκρουση Φ/Γ POLIKOS -Σημ.Ελληνική -18/08/2007 -ν.ρόδος -Περιστατικό Ρύπανσης /Έπαπειλούμενης Βύθισης λόγω αυξημένης κλίσης Κ/Ζ DREAM Σημ.Μπαχάμες Μπαχάμες-18 18/09/2007

39 Για την περίοδο αντιμετωπίστηκαν: Ν.Βοιών, Περιστατικό Ρύπανσης από εμμένοντα πετρελαιειδή συνεπεία προσάραξης Ε/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ Σημ. Ελληνικής, 27/07/2007 -ν.νίσυρος Νίσυρος Περιστατικό Προσάραξης Φ/Γ SUE Σημ.Αγ Αγ. Βικεντίου /12 12/ Πρέβεζα, επιχείρηση απομάκρυνσης τελικής νόμιμης διάθεσης τόνων νεκρών ψαριών από ιχθυοκαλλιέργειες της περιοχής, Φεβ ν.μυτιλήνην Μυτιλήνη, Προσάραξη Φ/Γ ATAMAN Σημ.Ρωσίας Ρωσίας-10 10/03 03/ ( έμφορτο με υδράσβεστο σε σάκους), - ν.πόρος,, Προσάραξη Ε/Γ-Τ/Ρ ΓΙΩΡΓΗΣ -Σημ.Ελληνική, 13/03/2008 ν.χίος Χίος( ν.οινούσες ),περιστατικό Ρύπανσης από εμμένοντα πετρελαιειδή συνεπεία προσάραξης Ε/Γ-Ο/Γ Ν.ΧΙΟΣ Σημ. Ελληνικής, 28/06/2008 -ν.ζάκυνθος, προσβολή ακτής «Ναυάγιο» και επαπειλούμενη ρύπανση Κόλπου Λαγανά από βαρέα πετρελαιοειδή -Περιστατικό Ρύπανσης από άγνωστο υπαίτιο πλοίο, Ιούλιος ν.κρήτη, Καλοί Λιμένες, Περιστατικό Προσάραξης Δ/Ξ ATHINA Σημ.Μπαρμπάντος, 22/01/2010 -Πύλος, προσάραξη /εγκατατάλειψη/επιχείρηση απομάκρυνσης καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών από λαθρεμπορικό Φ/Γ QUEEN ELIZABETH Σημ.Αγ Αγ.Βικεντίου Βικεντίου, 22/03/2010

40 M/V TRIZAN

41

42

43

44

45 Σαντορίνη-Προσάραξη/Βύθιση Κ/Ζ 6/04/2007 SEA DIAMOND - Η επιτομή της επιχειρησιακής συνδρομής της Υπηρεσίας αποτελεί το περιστατικό πρόσκρουσης / βύθισης του Κ/Ζ SEA DIAMOND μεταξύ Απριλίου 2007 και μέχρι μχρ Ιούνιο 2009 η οποία ήταν υποδειγματική τουλάχιστον για τα ευρωπαικά δεδομένα σύμφωνα με εκθέσεις αναγνωρισμένων ανεξάρτητων Αρχών και εμπειρογνωμόνων (ITOPF/OSRL Ην. Βασίλειο) ) Επιχειρησιακή αντιμετώπιση περιστατικού πρόκλησης ρύπανσης από βαρέα πετρελαιοειδή, Απρίλιος-Ιούλιος 2007 Αποτελεσματική προστασία έναντι ευαίσθητων περιοχών NATURA και παράκτιων υποδομών υψηλής σπουδαιότητας (μονάδα αφαλάτωσης Κοινότηατς Οίας κα) ) Επισκόπηση θέσης /κατάστασης ναυαγίου με συνδρομή βαθυσκάφους και ωκεανογραφικών σκαφών επιφανείας και συναφούς εξοπλισμού (Απρίλιος Μάιος 2007/Σεπτέμβριος 2008/Μάιος 2009) Πόντιση στατικού πλωτού φράγματος βαρέως τύπου μετά από ειδική μελέτη με μόνιμα μ αγκυροβόλια σε μγ μεγάλο βάθος,το οποίο διατηρείται ποντισμένο μέχρι σήμερα (Ιούνιος 2007-Μάιος 2010)

46 Σαντορίνη-Προσάραξη/Βύθιση Κ/Ζ SEA DIAMOND - 6/04/2007 Η επιτομή της επιχειρησιακής συνδρομής της Υπηρεσίας αποτελεί το περιστατικό πρόσκρουσης / βύθισης του Κ/Ζ SEA DIAMOND μεταξύ Απριλίου 2007 και μέχρι Ιούνιο 2009 η οποία ήταν υποδειγματική τουλάχιστον για τα ευρωπαικά δεδομένα σύμφωνα με εκθέσεις αναγνωρισμένων ανεξάρτητων Αρχών και εμπειρογνωμόνων (ITOPF/OSRL Ην. Βασίλειο) ) - Συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνεπειών από τη παραμονή του ναυαγίου μετά από ανάθεση έργου από το πρώην ΥΕΝΑΝΠ(νυν ΥΠτΠ) Π) στο ΕΛ. ΚΕ.Θ.Ε. Ε από την ημέρα του ναυαγίου μέχρι έρι σήμερα ( ετήσιες μελέτες με περιοδικότητα δειγματοληψιών με συνδρομή βαθυσκάφους και ωκεανογραφικών σκαφών επιφανείς, αναγνωρισμένα πρωτόκολλα, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τις εργαστηριακές υποδομές του Κέντρου (ΕΛΚΕΘΕ) (Απρίλιος 2007-Μάιος 2010) -Επιχείρηση απάντλησης υπολειπουσών ποσοτήτων πετρελαιοειδών μιγμάτων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών από χώρους του ναυαγίου με με συνδρομή ρμή βαθυσκάφους, σκαφών επιφανείας και ειδικού εξοπλισμού απάντλησης από απόσταση (Μάιος Ιούνιος 2009)

47

48 CASE STUDY - Σύγκρουση Φ/Γ Σύγκρουση Φ/Γ RENATE SHUTTLE Σημ. Γερμανίας με Φ/Γ MARTI PRINCESS Σημ. Μάλτας -28/06/ :33 LT -Θαλάσσια Περιοχή 18.7 νμ Α ν.λήμνου Ενεργοποίηση διαδικασιών και υφιστάμενου μηχανισμού για τη λήψη πληροφοριών /αποτροπή επαπειλούμενης διασυνοριακής ρύπανσης ελληνικών χωρικών υδάτων και ακτών ελληνικών νησιών του Αιγαίου Πελάγους Περιστατικό έλαβε χώρα και εξελίχθηκε στην ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή του ΒΑ Αιγαίου (σε Τουρκικά χωρικά ύδατα) ) Διαβιβασθέν φωτογραφικό υλικό από σκάφη ΛΣ καταδεικνύει σοβαρή κατάσταση των εμπλεκομένων πλοίων ( εμβολισμός του δεύτερου εμφόρτου με τσιμέντο από το πρώτο σε κατάσταση αφόρτου φρ, επικάθεται όλος ο βολβός β και μρς μέρος του πρωραίου ρ τμήματος επί του δευτέρου περί το μέσον αυτού) Σημαντικές ποσότητες εμμενόντων πετρελαιοειδών στις δ/ξ καυσίμων του εμβολισθέντος πλοίου (αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης )

49 CASE STUDY - Σύγκρουση Φ/Γ RENATE SHUTTLE Σημ. Γερμανίας με Φ/Γ MARTI PRINCESS Σημ. Μάλτας -28/06/ :33 LT -Θαλάσσια Περιοχή 18.7 νμ Α ν.λήμνου Ενεργοποίηση διαδικασιών και υφιστάμενου μηχανισμού για τη λήψη πληροφοριών και ώρα 13.15: Υποβολή επίσημου αιτήματος Ελλάδος με τη σύμφωνη γνώμη ΥΠΕΞ για λήψη επίσημης ενημέρωσης από Τουρκικής πλευράς μέσω REMPEC (ενεργοποίηση από τη χώρα μας Άρθρων 9 και 10 new Prevention and Emergency Protocol to the Barcelona Convention) ν.2497/06-φεκ 219 Α) Ελλάδα και Τουρκία έχουν κυρώσει και αμφότερα δεσμεύονται από τις διατάξεις του ως άνω Πρωτοκόλλου και ώρα 13.15: Υποβολή επίσημου αιτήματος Ελλάδος για ενεργοποίηση η του συστήματος πρόγνωσης της κίνησης ηςυποτιθέμενης πετρελαιοκηλίδας σε πραγματικό χρόνο με περιοχή πρόγνωσης την ευρύτερη περιοχή νησιώβν του ΒΑ Αιγαίου που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το ανωτέρω Κέντρο ( ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΟΝ- Mediterranean Operational Oceanography Network) ΥΠΕΞ και επιτετραμένου επικεφαλής Πρεσβείας Ελλάδος στην Άγκυρα (μέσω ΥΠΕΞ)

50 CASE STUDY - Σύγκρουση Φ/Γ RENATE SHUTTLE Σημ. Γερμανίας με Φ/Γ MARTI PRINCESS Σημ. Μάλτας -28/06/ :33 LT -Θαλάσσια Περιοχή 18.7 νμ Α ν.λήμνου Ενεργοποίηση διαδικασιών και υφιστάμενου μηχανισμού για τη λήψη πληροφοριών : Ενημέρωση /ενεργοποίηση ί επικεφαλής Πρεσβείας Ελλάδος στην Άγκυρα (μέσω ΥΠΕΞ) : Ενεργοποίηση Μνημονίου Ενεργειών ΛΣ για πλοίο σε δυσχερή θέση εντός περιοχής ευθύνης Έρευνας & Διάσωσης της Ελλάδας και ώρα 14.33: Επίσημη ενημέρωση από αρμόδιες Τουρκικές Αρχές για ενέργειες διαχείρισης του συμβάντος,οι οποίες έλαβαν χώρα στο σύνολό τους εντός τουρκικών χωρικών υδάτων (περιοχή 2.5 νμ εντός Τουρκικού S&R Area ) : Φ/Γ Φ/Γ MARTI PRINCESS συνοδεία Ρ/Κ μεταφέρεται στο Κόλπο Kadirga στις έναντι Μικρασιατικές Ακτές,πλησίον ν.λέσβου, για εργασίες προσωρινής στεγανοποίησης και μετάγγισης καυσίμων (πηγή πληροφόρησης REMPEC μέσω διαχειρίστριας πλοίου Έταιρείας στη Μάλτα )

51 CASE STUDY - Σύγκρουση Φ/Γ RENATE SHUTTLE Σημ. Γερμανίας με Φ/Γ MARTI PRINCESS Σημ. Μάλτας -28/06/ :33 LT -Θαλάσσια Περιοχή 18.7 νμ Α ν.λήμνου Ενεργοποίηση διαδικασιών και υφιστάμενου μηχανισμού για τη λήψη πληροφοριών σε περιστατικό επαπειλούμενης διασυνοριακής ρύπανσης από πλοίο : Ολοκληρώνονατι εργασίες προσωρινής στεγανοποίησης και μετάγγισης καυσίμων (πηγή πληροφόρησης REMPEC μέσω διαχειρίστριας πλοίου Έταιρείας στη Μάλτα ) : Αίτημα προς REMPEC για απενεργοποίηση η Συστήματος Πρόγνωσης Κίνησης Πετρελαιοκηλίδας (ΜΟΟΝ ) : Σύμφωνα με διαχειρίστρια πλοίου Φ/Γ MARTI PRINCESS Σημ. Μάλτας λοίο συνοδε α Ρ/Κ, μετά από αναθεωρημένη μελέτη ευσταθεάις, οδηγείται για περαιτέρω εργασίες επισκευών στο λιμένα Dikili Τουρκίας : Παύση λήψης περαιτέρω ενεργειών σύμφωνα με ισχύον : αύση λήψης περαιτέρω ενεργειών σύμφωνα με ισχύον Μνημόνιο

52 Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης (Ο.Δ.Π.Ε.Α) Η Ο.Δ.Π.Ε.Α συγκαλείται αι με εντολή του Αρχηγού Λ.Σ στις περιπτώσεις εις που εκείνος κρίνει αναγκαίο και συνεδριάζει υπό την προεδρία του, ή υπό την προεδρία του Υπαρχηγού που αυτός θα ορίσει. Αποτελείται από: Α/ΛΣ: Αρχηγός Λιμενικού Σώματος ή Α Υ/ΛΣ ή Β Υ/ΛΣ (Υπαρχηγοί) ΔΑΝ: Διευθυντής Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΔΛΑ: Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας ΔΠΘΠ: Διευθυντής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος ΔΚΕΟ: Διευθυντής Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών ΔΛΥ: Διευθυντής Μελετών και Κατασκευών ΔΛΥ: Διευθυντής Λιμενικών Υποδομών

53 Βασικά Καθήκοντα Ο.Δ.Π.Ε.Α. Να παρακολουθεί και να ελέγχει την επιχείρηση διάσωσης πλοίου που βρίσκεται σε ανάγκη και έχει αναληφθεί από ιδιωτικές εταιρείες και να συνεννοείται όπου απαιτείται με τους υπευθύνους του πλοίου και την χώρα σημαίας. Να δίδει τις κατάλληλες οδηγίες, μέσω ΥΠτΠ/ΛΣ/ΕΚΣΕΔ, προκειμένου το πλοίο να οδηγηθεί στην επιλεγείσα περιοχή καταφυγής, με σκοπό να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του Να εισηγείται στην πολιτική Ηγεσία του ΥΠτΠ, η οποία λαμβάνει και την τελική απόφαση, για την αναγκαιότητα μετακίνησης του πλοίου και την ενδεδειγμένη περιοχή καταφυγής Αν συνεκτιμώντας τα γεγονότα και την κατάσταση, διαπιστώνεται ότι επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης ή καθυστέρηση ανάληψης των επιβαλλόμενων ενεργειών πρόληψης αυτής από μέρους των υπευθύνων του πλοίου, θα αποστέλλεται σήμα όπως συγκεκριμένο υπόδειγμα («ΡΥΠΑΝΣΗ 9») του Μνημονίου Ενεργειών Πρόληψης/ Αντιμετώπισης της Ρύπανσης της Θάλασσας και των Ακτών προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή (ή και τις παραπλήσιες αυτής), με το οποίο θα ζητείται από τη Λιμενική Αρχή η κινητοποίηση και των παράκτιων εγκαταστάσεων της περιοχής της που διαθέτουν υλικά, μέσα και προσωπικό για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης. Να ζητεί την αποστολή υλικοτεχνικής βοήθειας από Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από το περιφερειακό κέντρο καταπολέμησης ρύπανσης της Μεσογείου (REMPEC), εφόσον αυτό απαιτηθεί. Η Ο.Δ.Π.Ε.Α, παύει να λειτουργεί μετά από εντολή της ιεραρχίας του ΥΠτΠ και εφόσον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες σταθεροποίησης της κατάστασης του πλοίου.

54 καθαρή θάλασσα, εξαρτάται από σένα clean seas, depend on you...γιατί η ενεργός συμμετοχή σου στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας.

NAYTIKA ATYXHMATA & ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

NAYTIKA ATYXHMATA & ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ NAYTIKA ATYXHMATA & ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Το τοξικό ναυάγιο του Sea Diamond στο βυθό της Καλντέρας στη Σαντορίνη. Η βύθιση του Amoco Cadiz. Περισσότεροι από 220.000 τόνοι από βαρύ πετρέλαιο απελευθερώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82, Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ΕΛΛΗΝΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ -.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ -.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ -.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ Οργανωτής:.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ Συµµετοχή: Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 (Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Ρόλος και Προοπτικές Ιάσων Αγγελόπουλος, PhD Πρόεδρος Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Σεπτέμβριος 2017 Περιεχόμενα Τι είναι η ΡΑΛ; Αποστολή Γιατί δημιουργήθηκε; Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 1. Στους πίνακες, σχεδιαγράμματα και γραφήματα που ακολουθούν, προσδιορίζονται οι επιχειρησιακές αποστολές που αναλήφθηκαν από το ΚΕΠΙΧ/ΛΣ με το συντονισμό των διατιθέμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΑΝ κ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ 1 ST ΙΝTEREG CONFERENCE (24-25 TH NOVEMBER 2010) REGIONAL POLICIES ON DISASTER PREVENTION

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΑΝ κ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ 1 ST ΙΝTEREG CONFERENCE (24-25 TH NOVEMBER 2010) REGIONAL POLICIES ON DISASTER PREVENTION ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΑΝ κ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ 1 ST ΙΝTEREG CONFERENCE (24-25 TH NOVEMBER 2010) REGIONAL POLICIES ON DISASTER PREVENTION Αγαπητέ κε Τπουργέ, κε Τφυπουργέ, κοι Γενικοί Γραμματείς, Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Π. Βεντίκος Λέκτορας Ε.Μ.Π.

Νικόλαος Π. Βεντίκος Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Νικόλαος Π. Βεντίκος Λέκτορας Ε.Μ.Π. Περιεχόμενα 1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος... ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κανονισμός REACH για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Tο «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ), έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη

1. Tο «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ), έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Λιμενικό Σώμα προτάσσει καθημερινά την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία των συνόρων μας. Σε συνεργασία με άλλους φορείς στο πλαίσιο της διακλαδικότητας και διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, Αριθ. Φακ.: /05/14 Αριθ.Σχεδ.: 23914

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, Αριθ. Φακ.: /05/14 Αριθ.Σχεδ.: 23914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, Αριθ. Φακ.: /02/2014 Αρ. Σχ.: 14797

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, Αριθ. Φακ.: /02/2014 Αρ. Σχ.: 14797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισµός παγίων δαπανών γραφικών Υπηρεσιών ΥΠΤΠ/Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Λιµενικών Αρχών ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: Καθορισµός παγίων δαπανών γραφικών Υπηρεσιών ΥΠΤΠ/Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Λιµενικών Αρχών ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

9 Μαρτίου 2017 Αριθμ. Πρωτ.: /11023/2017 Πληροφορίες: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου

9 Μαρτίου 2017 Αριθμ. Πρωτ.: /11023/2017 Πληροφορίες: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου 9 Μαρτίου 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 225915/11023/2017 Πληροφορίες: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Λ. Αλεξάνδρας 6Α 491 00 Κέρκυρα ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΡΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 6 Α 49100 Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ )

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ ) ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/02-02-01) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΗΜ/ΡΟΣ ΛΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο Περιεχόμενα Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 3 Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. 17 Πρωτόκολλο I: Διατάξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης

Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης Isalos.net Ερευνητική Ομάδα «Επιλέγω Ναυτιλία» Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη Επιμορφωτικές συναντήσεις ναυτιλίας 11 Μαΐου 2016 Διεθνές πλαίσιο προστασίας του θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ 3.200,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ 3.200,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.14 14:31:08 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( σελ 173) Ο ΙΜΟ (International Maritime Organization)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1999 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ (Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου) Υπεύθυνη σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Αστικός Ιστός και Λιμάνι Σχέση Συμπληρωματική ή Ανταγωνιστική;

Αστικός Ιστός και Λιμάνι Σχέση Συμπληρωματική ή Ανταγωνιστική; Αστικός Ιστός και Λιμάνι Σχέση Συμπληρωματική ή Ανταγωνιστική; Βασίλειος Τσελέντης Καθηγητής Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Δ/ντής Εργαστηρίου Θαλασσίων Επιστημών, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Παν/μιο Πειραιά Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος 1. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία (Ε.Ω.) Έννοιες Ε.Ω., Εξέλιξη Ε.Ω, Οικονομικά μεγέθη, Εφαρμογές Ε.Ω Παραδείγματα 2. Η τεχνολογική συνιστώσα της Ε.Ω.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία 2014

Στατιστικά Στοιχεία 2014 Στατιστικά Στοιχεία 2014 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΠΛΟΙΑ Αφίξεις πλοίων Έτος Εξωτερικού Εσωτερικού Σύνολο Κ.Ο.Χ. Κ.Κ.Χ. 2004 1.782 1.157 2.939 24.015.606 11.548.955 2005 1.775 1.235 3.010 24.913.106

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed

Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed Μιχάλης Ζάνος Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Project co-financed by European Regional Development

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: Σελίδα xi Πρωτοπόρος στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής συμβουλών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός υλοποίησης. Υλοποιηθείσες Υποδοµές µέχρι σήµερα

Βαθµός υλοποίησης. Υλοποιηθείσες Υποδοµές µέχρι σήµερα ΤΟΜΕΑΣ 1 : Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 1.1 Ανάπτυξη προστασίας και αξιοποίησης των υδατικών πόρων της χώρας. Στόχοι Παρεµβάσεων Ορθολογική διαχείριση του συστήµατος υδατικός πόρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/09/14 Αριθ. Σχεδ.: 23892

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/09/14 Αριθ. Σχεδ.: 23892 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 1. Στους πίνακες, σχεδιαγράμματα και γραφήματα που ακολουθούν, προσδιορίζονται οι επιχειρησιακές αποστολές που αναλήφθηκαν από το ΚΕΠΙΧ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με το

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 3340/2008) ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ Κ/Ζ SEA DIAMOND ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ. Μεσόγειος: Ένας παράδεισος σε κίνδυνο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ. Μεσόγειος: Ένας παράδεισος σε κίνδυνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ Μεσόγειος: Ένας παράδεισος σε κίνδυνο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ «Mare Nostrum», δηλαδή «δική μας θάλασσα», αποκαλούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Προσφορά για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου «Ποιοτικός και Ποσοτικός Χαρακτηρισµός Επικινδύνων και Τοξικών Ουσιών από το Ναυάγιο του SEA DIAMOND Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (Παρούσες και Μελλοντικές)» - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175 & τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 146072/13547/2012 Πληροφορίες: κ.κ. Αγγελική Μποσδογιάννη Ιωάννα Κουφάκη (τηλ.:2107289614, 676)

10 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 146072/13547/2012 Πληροφορίες: κ.κ. Αγγελική Μποσδογιάννη Ιωάννα Κουφάκη (τηλ.:2107289614, 676) 10 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 146072/13547/2012 Πληροφορίες: κ.κ. Αγγελική Μποσδογιάννη Ιωάννα Κουφάκη (τηλ.:2107289614, 676) Υ.ΠΕ.ΚΑ. Γραφείο Υπουργού Μεσογείων 119 Αθήνα ΣΥΓΑ-ΠΕΖ Ειδική Γραμματεία Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.6.2012 2011/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002441874 2014-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την καταστροφή του δεξαµενόπλοιου Prestige Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την καταστροφή του δεξαµενόπλοιου Prestige Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, P5_TA(2002)0629 Καταστροφή του δεξαµενόπλοιου Prestige Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την καταστροφή του δεξαµενόπλοιου Prestige Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Περιγραφή είδους: ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ Ποσότητα: 3 Μονάδα μέτρησης: ΤΕΜΑΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτούμενων Υποδομών & Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για τη Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ -

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας: Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας: Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας: Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΡ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ Ζώνες Εθνικής Δικαιοδοσίας Η Ανοικτή Θάλασσα και ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την υλοποίηση δράσεων από το ΣΥΓΑΠΕΖ, ως Συνδικαιούχος του Έργου LIFE NATURA THEMIS

Ενημέρωση για την υλοποίηση δράσεων από το ΣΥΓΑΠΕΖ, ως Συνδικαιούχος του Έργου LIFE NATURA THEMIS Ενημέρωση για την υλοποίηση δράσεων από το ΣΥΓΑΠΕΖ, ως Συνδικαιούχος του Έργου LIFE NATURA THEMIS Κουρεντή Χριστίνα 4 η Συνάντηση Επιτροπής Συντονισμού Έργου LIFE14/GIE/GR/000026 Life Natura Themis με

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ [ εμπορικός στόλος - ναυτεργατικό δυναμικό - ναυτιλιακή κίνηση ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού

ΜΕΛΕΤΗ Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού ΜΕΛΕΤΗ Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού Ι. Εισαγωγή Η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ 2009 Τετρακόσιες Είκοσι Πέντε (425) ακτές και Οκτώ (8) μαρίνες κέρδισαν εφέτος το βραβείο ποιότητας ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ανακοινώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές. H ακτοπλοΐα, μοναδική γραμμή σύνδεσης πολλών νησιών με την ηπειρωτική χώρα αλλά και μεταξύ τους, F.

Θαλάσσιες μεταφορές. H ακτοπλοΐα, μοναδική γραμμή σύνδεσης πολλών νησιών με την ηπειρωτική χώρα αλλά και μεταξύ τους, F. Περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης. Οι θαλάσσιες μεταφορές στη Μεσόγειο αλλά και στις ελληνικές θάλασσες έχουν αυξηθεί, ακολουθώντας τις τάσεις που υπάρχουν διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 1. Tο ΕΚΣΕΔ έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα στην περιοχή ευθύνης του (Search and rescue region

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 1 εκεµβρίου 2011 Ενημερωτικό Σημείωμα Σχέδιο Νόμου για την «Ανάπτυξη θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» Οι βασικοί νόμοι που διέπουν το θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα, συγκεντρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 6-2 0 2 6 Οι τομείς που συναποτελούν τη γαλάζια οικονομία μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι. Η αρχή της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος... 5 Α. Η νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 827 8 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4470 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness

Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness Hµερήσιο Πρόγραµµα 1η Ηµέρα 09.00-10.00 Αριθµός Θέµατος: 1 Τίτλος: Εισαγωγή: Ναυτιλία και Περιβάλλον 10.00-10.15 ιάλειµµα 10.15-11.45 Αριθµός Θέµατος: 2 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής (6 ο FORUM Διαλόγου) Αναστάσιος Παστρικάκης Technical Supt. [ ANEK Lines S.A.] paa@anek.gr Ν ΟΜΟΘΕΤΙΚΟ Π ΛΑΙςΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β )

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β ) ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β 10-05-93) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΓΚΛ αριθ. 43 Συμπλήρωση διάταξης του αρ. 01 ΓΚΛ (ΦΕΚ 916 Β/14-07-06)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Αυγούστου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο Σχεδιασμού Αντιμετώπισης πυρκαγιών - καταστροφών Tαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

26/10/2011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 1 Πράσινο Ταμείο. 2 Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων. 3 Εγκεκριμένα προγράμματα

26/10/2011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 1 Πράσινο Ταμείο. 2 Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων. 3 Εγκεκριμένα προγράμματα Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πράσινο Ταμείο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Προγραμματισμός ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων Οκτώβριος 2011 1 Πράσινο Ταμείο 2 Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α11ΟΡ1Θ-ΦΧ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4Α11ΟΡ1Θ-ΦΧ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

Γαλάζια Ανάπτυξη: Σχεδιασμός και προκλήσεις στον τομέα του τουρισμού και της αλιείας. Η περίπτωση του Δήμου Καλυμνίων

Γαλάζια Ανάπτυξη: Σχεδιασμός και προκλήσεις στον τομέα του τουρισμού και της αλιείας. Η περίπτωση του Δήμου Καλυμνίων Γαλάζια Ανάπτυξη: Σχεδιασμός και προκλήσεις στον τομέα του τουρισμού και της αλιείας. Η περίπτωση του Δήμου Καλυμνίων Σακελλάριος Τηλιακός Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Καλυμνίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία

Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία Αγγελική Καλλία Δρ. Νομικής Δικηγόρος Καθηγήτρια στο ΕΚΔΔΑ 1. Αρχές Διαχείρισης Ποταμών 2. Ενωσιακό Νομικό Πλαίσιο 3. Εθνικό Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις

Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρµατος και των Ιζηµάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΔ, 3 Μαΐου 2017 Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4470/2017. Άρθρο πρώτο. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης

ΝΟΜΟΣ 4470/2017. Άρθρο πρώτο. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης ΝΟΜΟΣ 4470/2017 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και ιαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4470 ΦΕΚ Α 65/08.05.2017 Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ»

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ» «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ» ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ ιευθυντής Προγραµµατισµού Ν.Α.Θ Ιχθυολόγος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η

ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2000-2006 2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.4. ΡΑΣΗ 3: «Ενέργειες που τίθενται σε εφαρµογή από τους επαγγελµατίες και παρουσιάζουν συλλογικό ενδιαφέρον» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις -έλεγχοι, σε εγκαταστάσεις: Αποθήκευσης /διακίνησης πετρελαιοειδών (υγρά καύσιµα) Αποθήκευσης/διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Greenpeace! Ελλαδα. Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Μυρτώ Χατζηκανέλλου Σμήμα: Α1

Greenpeace! Ελλαδα. Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Μυρτώ Χατζηκανέλλου Σμήμα: Α1 Greenpeace! Ελλαδα { Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Μυρτώ Χατζηκανέλλου Σμήμα: Α1 Θαλάσσιες Χημικές καταστροφές Σο έργο της Greenpeace Τα μεταλλαγμένα... είναι ζωντανοί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας. Α. Σκοπός του Σχεδίου Δράσης

Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας. Α. Σκοπός του Σχεδίου Δράσης Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, Θοδωρή Βερύκιου, με αντικείμενο την προετοιμασία Εμπειρογνωμοσύνης Σχεδίου Δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα