Πλοίαρχος ΛΣ Σαμπατακάκης Ηλίας Διευθυντής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλοίαρχος ΛΣ Σαμπατακάκης Ηλίας Διευθυντής"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πλοίαρχος ΛΣ Σαμπατακάκης Ηλίας Διευθυντής ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΌ ΠΛΟΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Διασυνοριακή ρύπανση του Παράκτιου Περιβάλλοντος» ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΜΑΪΟΣ 2010

2 Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα αποτελεί λί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24). Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να λαμβάνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Λιμενικό Σώμα είναι ο κατ εξοχήν αρμόδιος φορέας : για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών της χώρας μας και την καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης που προέρχονται από πλοία και πηγές ξηράς& μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ίδ τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου ή να υποβαθμίσουν το θαλάσσιο περιβάλλον. ΓΕΝΙΚΑ

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Σύμφωνα με το Π.Δ 242/99 (ΦΕΚ.201Α /99) Άρθρο 21 η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την πρόληψη και καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από πλοία και από χερσαίες πηγές και για την λήψη κατάλληλων νομοθετικών μέτρων με βάση την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία. 2. Η ανωτέρω Διεύθυνση συγκροτείται από τα κάτωθι τμήματα : Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης Μελετών και Προγραμματισμού Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα θαλασσίου Περιβάλλοντος Τεχνικού Εξοπλισμού

4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του. Για το σκοπό αυτό το ΥΠτΠ/ΛΣ/ΔΠΘΠ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: Τη λήψη των κατάλληλων νομοθετικών, διοικητικών και οργανωτικών μέτρων και την παρακολούθηση του έργου των Διεθνών Οργανισμών που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Την επιτήρηση της θάλασσας και των ακτών και την εκπόνηση / έγκριση/ εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της ρύπανσης. Την εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη της ρύπανσης. Τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των ναυτικών. Την διερεύνηση ηκάθε περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας ή των ακτών,, από πλοία ή πηγές ξηράς. Την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες, και τέλος Την δημιουργία και περαιτέρω επέκταση του δικτύου Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης της θάλασσας (ΠΣΚΡ) από πετρελαιοειδή στις πλέον ευαίσθητες περιοχές, πλησίον των θαλασσίων οδών αυξημένης θαλάσσιας κυκλοφορίας πλοίων και στα λιμάνια που παρουσιάζουν αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση.

5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ B' ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠτΠ - ΥΠΟΙΑΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα θαλασσίου περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού Τα Β και Γ Τμήματα της Διεύθυνσης ανήκουν στο ΥΠΟΙΑΝ

6 Αρμοδιότητες Τμημάτων ΔΠΘΠ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Εκπόνηση και εφαρμογή εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη και την καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών και η μέριμνα για τον σχεδιασμό της επιτήρησης της θάλασσας και των ακτών από αέρα και θάλασσα σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς. Συντονισμός του έργου των Λιμενικών Αρχών στον τομέα της πρόληψης της ρύπανσης, της σχεδίασης και εφαρμογής τοπικών σχεδίων καταπολέμησης της ρύπανσης και η ανάληψη του επιχειρησιακού ελέγχου σε σοβαρά περιστατικά. Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών και των Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης της Ρύπανσης στον τομέα των επιθεωρήσεων των υπόχρεων πλοίων και εγκαταστάσεων και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της ισχύουσας και σχεδίασης. Η σύνταξη των αποφάσεων των Διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών της νομοθεσίας προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η εισήγηση λήψης μέτρων για την καλύτερη οργάνωση των Μονάδων Καταπολέμησης ης Ρύπανσης, με στόχο την καλύτερη πρόληψη και καταπολέμηση της ρύπανσης και η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

7 Αρμοδιότητες Τμημάτων ΔΠΘΠ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η παρακολούθηση εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας και βιβλιογραφίας σχετικά με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους και τα μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των μεθόδων και μέτρων αυτών. Η κατάρτιση και προώθηση νόμων και διαταγμάτων σχετικών με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Η διατύπωση θέσεων απόψεων για οιανδήποτε κατασκευή στη θάλασσα στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

8 Αρμοδιότητες Τμημάτων ΔΠΘΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η συμμετοχή εκπροσώπων και η παρακολούθηση διεθνών διασκέψεων σε θέματα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, η επικύρωση των διεθνών Συμβάσεων και ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο. Η συμμόρφωση προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα αρμόδια διεθνή όργανα και η εισήγηση λήψης των κατάλληλων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η εισήγηση για την εφαρμογή ανάλογων μεθόδων στην Ελλάδα. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς (ΜΚΟ, HELMEPA) για την από κοινού λήψη μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

9 Αρμοδιότητες Τμημάτων ΔΠΘΠ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η εισήγηση σε θέματα τεχνικού εξοπλισμού πλοίων και εγκαταστάσεων για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή ή άλλες ρυπαντικές ουσίες. Η εισήγηση σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις για την αναγκαία εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος. Η εισήγηση η για την προμήθεια των πλέον κατάλληλων υλικών και μέσων απορρύπανσης και η μέριμνα για τον εφοδιασμό των Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης και των Λιμενικών Αρχών με αυτά τα μέσα και υλικά ( συναρμοδιότητα ΥΠτΠ- ΥΠΟΙΑΝ). Η κατάρτιση, προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν υλικά, μέσα επιτήρησης, πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας μέσω εθνικών ή ευρωπαϊκών κονδυλίων Η εποπτεία των Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης ρφρ μ μη ης ης που υπάγονται στις Λιμενικές Αρχές και ο σχεδιασμός κατανομής του εξοπλισμού απορρύπανσης(συναρμοδιότητα ΥΠτΠ-ΥΠΟΙΑΝ).

10 Αρμοδιότητες Τμημάτων ΔΠΘΠ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η παρακολούθηση των εξελίξεων της διεθνούς τεχνολογίας στον τομέα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος. Η τήρηση στοιχείων σχετικών με την επιβολή προστίμων που αποτελούν πόρους του Γαλάζιου Ταμείου καθώς και η κατάρτιση και αποστολή στο ΥΠΕΚΑ του οικείου ετήσιου προϋπολογισμού για ένταξη στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ). Eίναι ΝΠΔΔ, συσταθέν με Νόμο (Αρθρο θ 3 παρ.3,4, 3 4 και 5 Ν.2242/94) Αποφάσεις λαμβάνονται από το ΔΣ του ΕΤΕΡΠΣ (ανεξάρτητο όργανο, με αποφάσεις του οποίου δεσμεύονται και κατανέμονται πιστώσεις μετά από πρόταση συναρμοδίων Υπουργών (ΥΠτΠ-ΠΕΚΑ) Έσοδα ΕΤΕΡΠΣ «Γαλάζιο Ταμείο» από πρόστιμα Εφαρμογή της Αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει»(PPP) ( ) Μοναδικό εργαλείο για τα Ευρωπαικά δεδομένα Συσσωρευμένα έσοδα με βάση Προυπολογισμό ,00 Ευρώ

11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η εκπαίδευση του προσωπικού των Λιμενικών Αρχών και των ΠΣΚΡς γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. «OPRC 1990» σε τρία επίπεδα: Επίπεδο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων Επίπεδο Συντονισμού Εποπτείας Επίπεδο λειτουργίας εξοπλισμού

12 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 1973/78 (αντικατέστησε την Δ.Σ. OILPOL 54/62), ρυθμίζει θέματα πρόληψης της ρύπανσης της θάλασσας που προκαλείται από τη συνήθη λειτουργία (ΟΡΕRΑΤΙΟΝΑL ΡΟLLUΤΙΟΝ) των πλοίων και λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον περιορισμό της ρύπανσης που προκαλείται από τα ατυχήματα (ΑCCIDΕΝΤΑΙ ΡΟLLUΤΙΟΝ) κυρίως Δ/Ξπλοίων, με την καθιέρωση νέων υποχρεωτικών μεθόδων σχεδίασης και κατασκευής νέων Δ/Ξπλοίων (double hull). Έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν.1269/1982 (Παραρτήματα I V)και Ν.3104/2003 (Παράρτημα VΙ). - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ρύπανση από πετρελαιοειδή - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ρύπανση από υγρές επιβλαβείς ουσίες χύμα - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Ρύπανση από υγρές επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται συσκευασμένες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Ρύπανση από λύματα πλοίων - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ρύπανση από απορρίμματα πλοίων - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Ρύπανση του αέρα από πλοία

13 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Σ της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου και η Δ.Σ του Λονδίνου "πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από την απόρριψη καταλοίπων και άλλων υλών από πλοία και αεροσκάφη" (LONDON DUMPING CONVENTION) σχετικές με τη ρύθμιση ειδικών περιπτώσεων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έχουν κυρωθεί από τη χώρα μας με τους Ν.855/1978 και Ν.1147/1981 αντίστοιχα. Δ.Σ. CLC 1969, ρυθμίζει θέματα περιορισμού της αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη. Έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν.314/1976. Δ.Σ. FUND 1971 που ρυθμίζει θέματα αποζημίωσης θυμάτων ρύπανσης. Έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν.1638/1986 και το Π.Δ. 270/1995 (πρωτόκολλα ). Δ.Σ BUNKERS για την αστική ευθύνη για ζημιά ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης Έχει κυρωθεί από την χώρα μας με τον Ν.3394/2005. / Δ.Σ AFS για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού των πλοίων Έχει κυρωθεί από την χώρα μας με τον Ν.3394/2005. Δ.Σ. ΟΡRC '90 "ΙΝΤΕRΝΑΤΟΝΑL CΟΝVΕNTIΟΝ ΟΝ OIL ΡΟLLUΤΙΟΝ ΡRΕΡΑRΕDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATIONOPERATION 1990, που ρυθμίζει θέματα ετοιμότητας, συνεργασίας και αντιμετώπισης της ρύπανσης από πετρέλαιο. Έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με το Ν.2252/1994. Πρωτόκολλο του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την Ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο. Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης στην καταπολέμηση της ρύπανσης.

14 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος Π.Δ. 55/1998 Προστασία του θαλάσσιου Περιβάλλοντος (κωδικοποίηση του Ν. 743/1977). Π.Δ. 11/2002 Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Κ.Υ.Α. 3418/07/2002 Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου (οδηγία 2000/59/ΕΚ) Υ.Α /07/2003 Οδηγίες/ διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πλοίων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου ρ 20 της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ Ορισμός περιοχών καταφυγής

15 Π.Δ. 55/1998 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υποχρεώσεις πλοίων και δεξαμενοπλοίων Υποχρεώσεις εγκαταστάσεων Υποχρεώσεις υπευθύνων ρύπανσης Υποχρεώσεις Οργανισμών Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων Μεταγγίσεις πετρελαίου Ευκολίες υποδοχής Κυρώσεις: - Ποινικές (φυλάκιση από 10 ημέρες μέχρι 5 χρόνια) - Διοικητικές (πρόστιμα επιβαλλόμενα από τις Λιμενικές Αρχές μέχρι και τους Υπουργούς ΥΠτΠ και ΥΠΕΚΑ) - Πειθαρχικές (προσωρινή ρ ρ ή ή οριστική στέρηση η του ναυτικού επαγγέλματος) Διάθεση εσόδων από τα πρόστιμα: «Γαλάζιο Ταμείο»

16 Στατιστικά στοιχεία Πίνακας επιβληθέντων βη Διοικητικών κυρώσεων για θέματα ΠΘΠ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ , ,676 ΕΥΡΩ ,252 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ,14 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ

17 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 17 ΧΑΝΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2 ΛΥΜΑΤΑ 3 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ 2 ΒΟΛΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 2 ΧΙΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2 ΛΥΜΑΤΑ 6 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΑΙΓΙΝΑ ΛΥΜΑΤΑ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 5 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1 ΙΣΘΜΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΥΜΑΤΑ 4 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΛΥΜΑΤΑ 1 ΚΑΒΑΛΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1 4 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΛΥΜΑΤΑ 1 4 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ 2 ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΛΥΜΑΤΑ 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 6 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1 ΠΑΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1 ΛΗΜΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 2 ΡΟΔΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1 ΝΑΞΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1

18 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 2 ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1 ΒΟΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΛΥΜΑΤΑ 2 ΕΡΜΙΟΝΗ ΛΥΜΑΤΑ 1 ΣΑΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2 ΙΤΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 4 ΣΥΡΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1 ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΛΥΜΑΤΑ 14 ΑΙΓΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 5 ΣΗΤΕΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 5 ΑΛΙΒΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: 135

19 Ηενίσχυση της εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Ρύπανσης από Πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες (Π.Δ.11 11/2002 ) καθώς επίσης και των 76 εγκεκριμένων Τοπικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης (Local Contingency Plan ) μέσω: - ενίσχυσης των 24 Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης (Π.Σ.Κ.Ρ) με τα απαραίτητα μέσα, εξοπλισμό και υλικά απορρύπανσης - επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου των Π.Σ.ΚΡ σε 8 νέες Λιμενικές Αρχές -προμήθειας υλικών και μέσων απορρύπανσης από πόρους Γ Κ.Π.Σ (απορρόφηση > 95% ) και Ε.Σ.Π.Α εκπαίδευσης προσωπικού Λιμενικών Αρχών επί θεμάτων Π.Θ.Π (Διοργάνωση Σεμιναρίου Δεκέμβριος 2007) - διοργάνωσης διακρατικών διεθνών ασκήσεων καταπολέμησης ρύπανσης [EMSA (Νοέμβριος 2007, Ιούνιος 2010) Διακρατική άσκηση στην Αλβανία/ HELLENIC AID (Σεπτέμβριος 2008)]

20 ΙΔΡΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Π.Σ.Κ.Ρ) Σ Κ Π.Δ. 9/84, 305/91, 8/94, 112/97, 55/98, 63/04, 64/04

21 Για τον καθορισμό των ΠΣΚΡ και τον εφοδιασμό αυτών και των Λιμενικών Αρχών με υλικά και μέσα απορρύπανσης, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των άλλων, και οι ακόλουθες παράμετροι κριτήρια (όπως ς απεικονίζονται στο χάρτη που ακολουθεί) ) : - Οι πορείες των δεξαμενόπλοιων - Η ανάγκη προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών Υπόμνημα: μημ Οι ΜΠΛΕ γραμμές απεικονίζουν τις ρότες των Δ/Ξ Τα ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ απεικονίζουν τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία)

22 Π.Δ.11/2002 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ P.C.P(PortPort Contingency Plan) Εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του φορέα διοίκησης ή εκμετάλλευσης του λιμένα F.C.P (Facility Contingency Plan) Εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης της παράκτιας ή υπεράκτιας εγκατάστασης διακίνησης πετρελαιοειδών ή εξόρυξης πετρελαίου αντίστοιχα L.C.P (Local Contingency Plan) Εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Λιμενικής Αρχής R.C.P (Regional Contingency Plan) Περιφερειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που αποτελεί συνδυασμό των τοπικών σχεδίων των εμπλεκομένων Λιμενικών Αρχών υπό τον γενικό συντονισμό του ιεραρχικά ανώτερου Τοπικού Συντονιστή N.C.P (National Contingency Plan) Εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες Βαθμίδα Εφαρμοζόμενο Ποσότητα διαφυγόντος κινητοποίησης σχέδιο πετρελαίου στο περιβάλλον Έως και 7 τόνους Επίπεδο 1 PCP/FCP/LCP βλ. κατωτέρω σημείωση Ανω των 7 τόνων Επίπεδο 2 LCP/RCP/NCP και μικρότερη των 700 τόνων Επίπεδο 3 NCP Από 700 τόνους και άνω Σε περίπτωση ανάγκης για κινητοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης ενός περιστατικού ρύπανσης που υπερβαίνει τα δεδομένα όρια αρμοδιότητας μιας Λιμενικής Αρχής, μπορεί να ενεργοποιούνται περισσότερα από ένα Τοπικά Σχέδια και να δρα ως Περιφερειακός Συντονιστής ο ιεραρχικά ανώτερος, μεταξύ των εμπλεκόμενων επιμέρους Τοπικών Συντονιστών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Συντονιστή

23

24 Π.Δ... 11/2002 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

25 Σχεδιασμός αντιμετώπισης ενός περιστατικού ρύπανσης Εξέταση των ακόλουθων εναλλακτικών δυνατοτήτων δράσης α) Περιορισμός του ρυθμού διαφυγής του πετρελαίου στο περιβάλλον από την πηγή πρόκλησης ης ρύπανσης ηςή άμεση διακοπή της διαρροής, εφόσον β) Καταπολέμηση της πετρελαιοκηλίδας στην ανοικτή θάλασσα. γ) Συνέχιση παρακολούθησης της κηλίδας, εφόσον δεν υφίσταται κίνδυνος προσβολής ακτών. δ) Εφόσον συντρέχει περίπτωση προσβολής ακτών και η αρμόδια Λιμενική Αρχή διαθέτει περιορισμένα ή ανεπαρκή μέσα αντιμετώπισης της πετρελαιοκηλίδας, λήψη απόφασης για καταπολέμηση της ρύπανσης στην ανοιχτή θάλασσα ή ανάπτυξη των διαθέσιμων μέσων (πλωτών φραγμάτων) για προστασία των ευαίσθητων περιοχών της ακτογραμμής. ε) ) Κθ Καθορισμός προτεραιοτήτων για καθαρισμό των ακτών που έχουν προσβληθεί, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές για την αξιοποίηση του ειδικού εξοπλισμού καταπολέμησης στη θάλασσα. στ) ) Ενημέρωση και κινητοποίηση των φορέων υποστήριξης των Λιμενικών Αρχών για την παροχή συνδρομής στην οργάνωση συνεργείων καταπολέμησης όπως προβλέπουν τα κατά περίπτωση Τοπικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης.

26 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΗΛΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ: Εγκλωβισμός της κηλίδας, με πλωτά φράγματα (Y.A /1/99) και περισυλλογή του πετρελαίου με μηχανικά μέσα. Τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων για την αποτροπή προσβολής ευαίσθητων θαλάσσιων περιοχών και ακτών. Χρήση χημικών διασκορπιστικών ουσιών (ΧΔΟ) (K.Y.A. 5219/2000) Χρήση απορροφητικών ουσιών (K.Y.A /1997) Μηχανική διασπορά της κηλίδας, σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται καταπολέμηση. Φυσική αυτοδιάλυση της κηλίδας, σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται επέμβαση. Καθαρισμός της ρυπανθείσας ακτογραμμής με διάφορα μηχανικά ή χειρωνακτικά μέσα.

27 ΠΛΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ: ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΕΚΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

28 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

29 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

30 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

31 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

32 ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Χ.Δ.Ο.) Δ Ο

33 ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Χ.Δ.Ο.) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Χ.Δ.Ο.: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΚΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Χ.Δ.Ο.: ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΨΑΡΙΑ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ, ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

34 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Λ.Σ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Λ.Σ ΠΛΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ (ΤΥΠΟΥ AQUA GUARD SIRI 50 YDΙSK ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ (ΤΥΠΟΣ POWERVAC VICOMA) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣΚΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ (SKIMMERS) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ GERNI ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ Χ.Δ.Ο ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΠΟ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Λ.Σ ΕΝΑΕΡΙΑ: 2 SOCATA TB 20 2 CESNA172 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 3 REIMS F-406 ΔΙΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ : 188 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: 310

35

36

37 Για την περίοδο 06/2005-5/20105/2010 αντιμετωπίστηκαν: - Πλέον των 600 περιστατικών καταπολέμησης ρύπανσης με ικανοποιητικά αποτελέσματα - Πλέον των 60 περιστατικών προσάραξης βύθισης πλοίων χωρίς την πρόκληση επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, προστατευόμενες παράκτιες περιοχές (NATURA-2000) -Σε 23 περιστατικά απαιτήθηκε η ενεργοποίηση του υφιστάμενου σχεδιασμού σεπεριφερειακό περιφερειακόεπίπεδο επίπεδο Σε κανένα εξ αυτών δεν απαιτήθηκε η ενεργοποίηση του υφιστάμενου σχεδιασμού σεεθνικόεπίπεδοεπίπεδο Σε κανένα εξ αυτών δεν απαιτήθηκε είτε η υποβολή αιτήματος παροχής συμπληρωματικής συνδρομής από τα υπόλοιπα Κ-Μ της Ε.Ε μέσω του υφιστάμενου σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, είτε από τα παράκτια Μεσογειακά Κράτη μέσω του αρμόδιου Περιφερειακού Κέντρου(REMPEC) -Μυτιλήνη-Ρύπανση Παραλίας Βατερών από Ακρ.Αγίου Φωκά, Περιστατικό Ρύπανσης από άγνωστο υπαίτιο πλοίο βαρέα πετρελαιοειδή), Ιούνιος /Ιούλιος2005 -Στυλίδα (περιοχή Γλύφας,, Νησίδα Αγ.Νικόλαος,Δίαυλος Ωρεών,, Προσάραξη Δ/Ξ STAINLESS DOLPHIN Σημ.Παναμά -03/11/2005 -Ν.Θάσος Περιστατικό Προσάραξης/Βύθισης/Απομάκρυνσης καυσίμων και ρυπογόνου φορτίου /Απομάκρυση μ ρ η ναυαγίου και διάλυση στο εξωτερικό Φ/Γ TRIZAN Σημ.Β.Κορέας-Νοέμβριος 2005/Οκτώβριος 2006

38 Για την περίοδο αντιμετωπίστηκαν: Λαύριο-Έκρηξη /Πυρκαγιά Εγκαταστάσεων ΧΥΜΑ Α.Ε -27/7/ Διαρροή κοκτέιλ χημικών τοξικών και μεταλλαξιογόνων ουσιών -Λήμνος Περιστατικό Προσάραξης Φ/Γ MAINE Σημ.Καμπότζης -07/02/ (φορτίο σιδηρομετάλλευμα) -Στυλίδα- Περιστατικό Προσάραξης Φ/Γ CITY OF MERSIN Σημ.Πάναμα - 10/03/2006 (φορτίο Μ/Τ προιόντα αμμοβολής ) Πρέβεζα Περιστατικό Περιστατικό Προσάραξης Φ/Γ POLARIS Σημ.Παναμά /07 07/2006 Ελευσίνα-- Περιστατικό Ρύπανσης από βαρέα πετρελαιοειδή και πισσώδη (φορτίο) συνεπεία προσάραξης/βύθισης Δ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ- Σημ.Ελληνική Ελληνική- Σεπτέμβριος/Οκτώβριος /09 09/2006 Αλιβέρι Περιστατικό Ρύπανσης από βαρέα πετρελαιοειδή ΑΗΣ ΔΕΗ Αλιβερίου- 08/11/2006 -ν.σαντορίνη Σαντορίνη-Περιστατικό Προσάραξης/Βύθισης Κ/Ζ SEA DIAMOND Απρίλιος 2007-Ιούνιος 2009 Μάιος 2010 ν.λήμνος Περιστατικά Ρύπανσης από βαρέα και ελαφρά πετρελαιοειδή ΑΗΣ Μύρινας /06 06/2007 &09 09/08 08/2007 -Ακρ.Ταίναρον Σύγκρουση Φ/Γ POLIKOS -Σημ.Ελληνική -18/08/2007 -ν.ρόδος -Περιστατικό Ρύπανσης /Έπαπειλούμενης Βύθισης λόγω αυξημένης κλίσης Κ/Ζ DREAM Σημ.Μπαχάμες Μπαχάμες-18 18/09/2007

39 Για την περίοδο αντιμετωπίστηκαν: Ν.Βοιών, Περιστατικό Ρύπανσης από εμμένοντα πετρελαιειδή συνεπεία προσάραξης Ε/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ Σημ. Ελληνικής, 27/07/2007 -ν.νίσυρος Νίσυρος Περιστατικό Προσάραξης Φ/Γ SUE Σημ.Αγ Αγ. Βικεντίου /12 12/ Πρέβεζα, επιχείρηση απομάκρυνσης τελικής νόμιμης διάθεσης τόνων νεκρών ψαριών από ιχθυοκαλλιέργειες της περιοχής, Φεβ ν.μυτιλήνην Μυτιλήνη, Προσάραξη Φ/Γ ATAMAN Σημ.Ρωσίας Ρωσίας-10 10/03 03/ ( έμφορτο με υδράσβεστο σε σάκους), - ν.πόρος,, Προσάραξη Ε/Γ-Τ/Ρ ΓΙΩΡΓΗΣ -Σημ.Ελληνική, 13/03/2008 ν.χίος Χίος( ν.οινούσες ),περιστατικό Ρύπανσης από εμμένοντα πετρελαιειδή συνεπεία προσάραξης Ε/Γ-Ο/Γ Ν.ΧΙΟΣ Σημ. Ελληνικής, 28/06/2008 -ν.ζάκυνθος, προσβολή ακτής «Ναυάγιο» και επαπειλούμενη ρύπανση Κόλπου Λαγανά από βαρέα πετρελαιοειδή -Περιστατικό Ρύπανσης από άγνωστο υπαίτιο πλοίο, Ιούλιος ν.κρήτη, Καλοί Λιμένες, Περιστατικό Προσάραξης Δ/Ξ ATHINA Σημ.Μπαρμπάντος, 22/01/2010 -Πύλος, προσάραξη /εγκατατάλειψη/επιχείρηση απομάκρυνσης καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών από λαθρεμπορικό Φ/Γ QUEEN ELIZABETH Σημ.Αγ Αγ.Βικεντίου Βικεντίου, 22/03/2010

40 M/V TRIZAN

41

42

43

44

45 Σαντορίνη-Προσάραξη/Βύθιση Κ/Ζ 6/04/2007 SEA DIAMOND - Η επιτομή της επιχειρησιακής συνδρομής της Υπηρεσίας αποτελεί το περιστατικό πρόσκρουσης / βύθισης του Κ/Ζ SEA DIAMOND μεταξύ Απριλίου 2007 και μέχρι μχρ Ιούνιο 2009 η οποία ήταν υποδειγματική τουλάχιστον για τα ευρωπαικά δεδομένα σύμφωνα με εκθέσεις αναγνωρισμένων ανεξάρτητων Αρχών και εμπειρογνωμόνων (ITOPF/OSRL Ην. Βασίλειο) ) Επιχειρησιακή αντιμετώπιση περιστατικού πρόκλησης ρύπανσης από βαρέα πετρελαιοειδή, Απρίλιος-Ιούλιος 2007 Αποτελεσματική προστασία έναντι ευαίσθητων περιοχών NATURA και παράκτιων υποδομών υψηλής σπουδαιότητας (μονάδα αφαλάτωσης Κοινότηατς Οίας κα) ) Επισκόπηση θέσης /κατάστασης ναυαγίου με συνδρομή βαθυσκάφους και ωκεανογραφικών σκαφών επιφανείας και συναφούς εξοπλισμού (Απρίλιος Μάιος 2007/Σεπτέμβριος 2008/Μάιος 2009) Πόντιση στατικού πλωτού φράγματος βαρέως τύπου μετά από ειδική μελέτη με μόνιμα μ αγκυροβόλια σε μγ μεγάλο βάθος,το οποίο διατηρείται ποντισμένο μέχρι σήμερα (Ιούνιος 2007-Μάιος 2010)

46 Σαντορίνη-Προσάραξη/Βύθιση Κ/Ζ SEA DIAMOND - 6/04/2007 Η επιτομή της επιχειρησιακής συνδρομής της Υπηρεσίας αποτελεί το περιστατικό πρόσκρουσης / βύθισης του Κ/Ζ SEA DIAMOND μεταξύ Απριλίου 2007 και μέχρι Ιούνιο 2009 η οποία ήταν υποδειγματική τουλάχιστον για τα ευρωπαικά δεδομένα σύμφωνα με εκθέσεις αναγνωρισμένων ανεξάρτητων Αρχών και εμπειρογνωμόνων (ITOPF/OSRL Ην. Βασίλειο) ) - Συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνεπειών από τη παραμονή του ναυαγίου μετά από ανάθεση έργου από το πρώην ΥΕΝΑΝΠ(νυν ΥΠτΠ) Π) στο ΕΛ. ΚΕ.Θ.Ε. Ε από την ημέρα του ναυαγίου μέχρι έρι σήμερα ( ετήσιες μελέτες με περιοδικότητα δειγματοληψιών με συνδρομή βαθυσκάφους και ωκεανογραφικών σκαφών επιφανείς, αναγνωρισμένα πρωτόκολλα, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τις εργαστηριακές υποδομές του Κέντρου (ΕΛΚΕΘΕ) (Απρίλιος 2007-Μάιος 2010) -Επιχείρηση απάντλησης υπολειπουσών ποσοτήτων πετρελαιοειδών μιγμάτων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών από χώρους του ναυαγίου με με συνδρομή ρμή βαθυσκάφους, σκαφών επιφανείας και ειδικού εξοπλισμού απάντλησης από απόσταση (Μάιος Ιούνιος 2009)

47

48 CASE STUDY - Σύγκρουση Φ/Γ Σύγκρουση Φ/Γ RENATE SHUTTLE Σημ. Γερμανίας με Φ/Γ MARTI PRINCESS Σημ. Μάλτας -28/06/ :33 LT -Θαλάσσια Περιοχή 18.7 νμ Α ν.λήμνου Ενεργοποίηση διαδικασιών και υφιστάμενου μηχανισμού για τη λήψη πληροφοριών /αποτροπή επαπειλούμενης διασυνοριακής ρύπανσης ελληνικών χωρικών υδάτων και ακτών ελληνικών νησιών του Αιγαίου Πελάγους Περιστατικό έλαβε χώρα και εξελίχθηκε στην ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή του ΒΑ Αιγαίου (σε Τουρκικά χωρικά ύδατα) ) Διαβιβασθέν φωτογραφικό υλικό από σκάφη ΛΣ καταδεικνύει σοβαρή κατάσταση των εμπλεκομένων πλοίων ( εμβολισμός του δεύτερου εμφόρτου με τσιμέντο από το πρώτο σε κατάσταση αφόρτου φρ, επικάθεται όλος ο βολβός β και μρς μέρος του πρωραίου ρ τμήματος επί του δευτέρου περί το μέσον αυτού) Σημαντικές ποσότητες εμμενόντων πετρελαιοειδών στις δ/ξ καυσίμων του εμβολισθέντος πλοίου (αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης )

49 CASE STUDY - Σύγκρουση Φ/Γ RENATE SHUTTLE Σημ. Γερμανίας με Φ/Γ MARTI PRINCESS Σημ. Μάλτας -28/06/ :33 LT -Θαλάσσια Περιοχή 18.7 νμ Α ν.λήμνου Ενεργοποίηση διαδικασιών και υφιστάμενου μηχανισμού για τη λήψη πληροφοριών και ώρα 13.15: Υποβολή επίσημου αιτήματος Ελλάδος με τη σύμφωνη γνώμη ΥΠΕΞ για λήψη επίσημης ενημέρωσης από Τουρκικής πλευράς μέσω REMPEC (ενεργοποίηση από τη χώρα μας Άρθρων 9 και 10 new Prevention and Emergency Protocol to the Barcelona Convention) ν.2497/06-φεκ 219 Α) Ελλάδα και Τουρκία έχουν κυρώσει και αμφότερα δεσμεύονται από τις διατάξεις του ως άνω Πρωτοκόλλου και ώρα 13.15: Υποβολή επίσημου αιτήματος Ελλάδος για ενεργοποίηση η του συστήματος πρόγνωσης της κίνησης ηςυποτιθέμενης πετρελαιοκηλίδας σε πραγματικό χρόνο με περιοχή πρόγνωσης την ευρύτερη περιοχή νησιώβν του ΒΑ Αιγαίου που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το ανωτέρω Κέντρο ( ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΟΝ- Mediterranean Operational Oceanography Network) ΥΠΕΞ και επιτετραμένου επικεφαλής Πρεσβείας Ελλάδος στην Άγκυρα (μέσω ΥΠΕΞ)

50 CASE STUDY - Σύγκρουση Φ/Γ RENATE SHUTTLE Σημ. Γερμανίας με Φ/Γ MARTI PRINCESS Σημ. Μάλτας -28/06/ :33 LT -Θαλάσσια Περιοχή 18.7 νμ Α ν.λήμνου Ενεργοποίηση διαδικασιών και υφιστάμενου μηχανισμού για τη λήψη πληροφοριών : Ενημέρωση /ενεργοποίηση ί επικεφαλής Πρεσβείας Ελλάδος στην Άγκυρα (μέσω ΥΠΕΞ) : Ενεργοποίηση Μνημονίου Ενεργειών ΛΣ για πλοίο σε δυσχερή θέση εντός περιοχής ευθύνης Έρευνας & Διάσωσης της Ελλάδας και ώρα 14.33: Επίσημη ενημέρωση από αρμόδιες Τουρκικές Αρχές για ενέργειες διαχείρισης του συμβάντος,οι οποίες έλαβαν χώρα στο σύνολό τους εντός τουρκικών χωρικών υδάτων (περιοχή 2.5 νμ εντός Τουρκικού S&R Area ) : Φ/Γ Φ/Γ MARTI PRINCESS συνοδεία Ρ/Κ μεταφέρεται στο Κόλπο Kadirga στις έναντι Μικρασιατικές Ακτές,πλησίον ν.λέσβου, για εργασίες προσωρινής στεγανοποίησης και μετάγγισης καυσίμων (πηγή πληροφόρησης REMPEC μέσω διαχειρίστριας πλοίου Έταιρείας στη Μάλτα )

51 CASE STUDY - Σύγκρουση Φ/Γ RENATE SHUTTLE Σημ. Γερμανίας με Φ/Γ MARTI PRINCESS Σημ. Μάλτας -28/06/ :33 LT -Θαλάσσια Περιοχή 18.7 νμ Α ν.λήμνου Ενεργοποίηση διαδικασιών και υφιστάμενου μηχανισμού για τη λήψη πληροφοριών σε περιστατικό επαπειλούμενης διασυνοριακής ρύπανσης από πλοίο : Ολοκληρώνονατι εργασίες προσωρινής στεγανοποίησης και μετάγγισης καυσίμων (πηγή πληροφόρησης REMPEC μέσω διαχειρίστριας πλοίου Έταιρείας στη Μάλτα ) : Αίτημα προς REMPEC για απενεργοποίηση η Συστήματος Πρόγνωσης Κίνησης Πετρελαιοκηλίδας (ΜΟΟΝ ) : Σύμφωνα με διαχειρίστρια πλοίου Φ/Γ MARTI PRINCESS Σημ. Μάλτας λοίο συνοδε α Ρ/Κ, μετά από αναθεωρημένη μελέτη ευσταθεάις, οδηγείται για περαιτέρω εργασίες επισκευών στο λιμένα Dikili Τουρκίας : Παύση λήψης περαιτέρω ενεργειών σύμφωνα με ισχύον : αύση λήψης περαιτέρω ενεργειών σύμφωνα με ισχύον Μνημόνιο

52 Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης (Ο.Δ.Π.Ε.Α) Η Ο.Δ.Π.Ε.Α συγκαλείται αι με εντολή του Αρχηγού Λ.Σ στις περιπτώσεις εις που εκείνος κρίνει αναγκαίο και συνεδριάζει υπό την προεδρία του, ή υπό την προεδρία του Υπαρχηγού που αυτός θα ορίσει. Αποτελείται από: Α/ΛΣ: Αρχηγός Λιμενικού Σώματος ή Α Υ/ΛΣ ή Β Υ/ΛΣ (Υπαρχηγοί) ΔΑΝ: Διευθυντής Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΔΛΑ: Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας ΔΠΘΠ: Διευθυντής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος ΔΚΕΟ: Διευθυντής Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών ΔΛΥ: Διευθυντής Μελετών και Κατασκευών ΔΛΥ: Διευθυντής Λιμενικών Υποδομών

53 Βασικά Καθήκοντα Ο.Δ.Π.Ε.Α. Να παρακολουθεί και να ελέγχει την επιχείρηση διάσωσης πλοίου που βρίσκεται σε ανάγκη και έχει αναληφθεί από ιδιωτικές εταιρείες και να συνεννοείται όπου απαιτείται με τους υπευθύνους του πλοίου και την χώρα σημαίας. Να δίδει τις κατάλληλες οδηγίες, μέσω ΥΠτΠ/ΛΣ/ΕΚΣΕΔ, προκειμένου το πλοίο να οδηγηθεί στην επιλεγείσα περιοχή καταφυγής, με σκοπό να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του Να εισηγείται στην πολιτική Ηγεσία του ΥΠτΠ, η οποία λαμβάνει και την τελική απόφαση, για την αναγκαιότητα μετακίνησης του πλοίου και την ενδεδειγμένη περιοχή καταφυγής Αν συνεκτιμώντας τα γεγονότα και την κατάσταση, διαπιστώνεται ότι επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης ή καθυστέρηση ανάληψης των επιβαλλόμενων ενεργειών πρόληψης αυτής από μέρους των υπευθύνων του πλοίου, θα αποστέλλεται σήμα όπως συγκεκριμένο υπόδειγμα («ΡΥΠΑΝΣΗ 9») του Μνημονίου Ενεργειών Πρόληψης/ Αντιμετώπισης της Ρύπανσης της Θάλασσας και των Ακτών προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή (ή και τις παραπλήσιες αυτής), με το οποίο θα ζητείται από τη Λιμενική Αρχή η κινητοποίηση και των παράκτιων εγκαταστάσεων της περιοχής της που διαθέτουν υλικά, μέσα και προσωπικό για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης. Να ζητεί την αποστολή υλικοτεχνικής βοήθειας από Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από το περιφερειακό κέντρο καταπολέμησης ρύπανσης της Μεσογείου (REMPEC), εφόσον αυτό απαιτηθεί. Η Ο.Δ.Π.Ε.Α, παύει να λειτουργεί μετά από εντολή της ιεραρχίας του ΥΠτΠ και εφόσον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες σταθεροποίησης της κατάστασης του πλοίου.

54 καθαρή θάλασσα, εξαρτάται από σένα clean seas, depend on you...γιατί η ενεργός συμμετοχή σου στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας.