Ι ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Ἀριθµός φύλλου 336 Ἰούλιος-Αὔγουστος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Ἀριθµός φύλλου 336 Ἰούλιος-Αὔγουστος 2014"

Transcript

1 ΑΥΛΩΝΑ ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Ἀριθµός φύλλου 336 Ἰούλιος-Αὔγουστος 2014 Εὐχαριστήρια Προσφορά ὑ πέρ τ ῆς Παναγίας κ α ί τ ῶν Ἁγίων Ἀμέσως μετά τήν ἐπίκληση τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί τόν καθαγιασμό τῶν τιμίων Δώρων, ἡ σκέψη μας καί ἡ ἀναφορά μας ἐγγίζει τίς φυσιογνωμίες ἐκεῖνες, πού ὑπηρέτησαν τό ἔργο τῆς «θεϊκῆς οἰκονομίας». «Ἔτι προσφέρομέν σοι τήν λογικήν ταύτην λατρείαν ὑπέρ τῶν ἐν πίστει ἀναπαυσαμένων Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων, Kηρύκων, Eὐαγγελιστῶν, Mαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Ἐγκρατευτῶν, καί παντός πνεύματος δικαίου ἐν πίστει τετελειωμένου». Σοῦ προσφέρουμε, ἀκόμα, τή λογική αὐτή λατρεία γιά χάρη ἐκείνων, πού ἔζησαν μέ πίστη καί ἀναπαύτηκαν μέ πίστη. Tῶν Προπατόρων, τῶν Πατέρων, τῶν Πατριαρχῶν, τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων, τῶν

2 2 Kηρύκων, τῶν Eὐαγγελιστῶν, τῶν Mαρτύρων, τῶν Ὁμολογητῶν, τῶν Ἐγκρατευτῶν καί γιά χάρη καθενός πνεύματος δικαίου, πού τελειώθηκε μέσα στήν πίστη. Ἡ χορεία τῶν ἡγετικῶν φυσιογνωμιῶν, πού ὑπηρέτησαν τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου, εἶναι ἀπέραντη. Ξεκινάει ἀπό τήν ἀφετηρία τῆς Παλιᾶς Διαθήκης, μνημονεύει τούς Προπάτορες καί τούς Προφῆτες, πού κοινοποίησαν στήν ἀνθρωπότητα τήν πρόθεση τοῦ Θεοῦ νά στείλει τόν «Yἱό Tου τόν ἀγαπητό» καί ὁδοιπορεῖ στήν ἱστορική λεωφόρο, γιά νά συναντήσει τούς ἁγίους Ἀποστόλους καί τούς κήρυκες τοῦ Eὐαγγελίου Ἰησοῦ Xριστοῦ καί τούς μάρτυρες καί τούς ὁσίους ἀσκητές. Ὅλοι εἶναι στή σκέψη μας κατά τή μεγάλη στιγμή τῆς παρουσίας καί τῆς θαυμαστῆς ἐνεργείας τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ὅλοι μετέχουν στήν πράξη τῆς Eὐχαριστίας μας. Γιά ὅλους προσφέρουμε τά Δῶρα μας. Γιά ὅλους εὐχαριστοῦμε. Kαί γιά ὅλους ἱκετεύουμε. Tούς βλέπουμε νά πλαισιώνουν τό θρόνο τῆς Xάριτος. Nά δοξάζουν τό μεγάλο Θύμα τῶν αἰώνων. Kαί παρακαλοῦμε καί λιτανεύουμε νά γίνει δεκτή ἡ προσφορά τῆς Eὐχαριστίας μας καί νά ἀντικαταπέμψει ὁ Θεός τή δόξα Tου στούς πιστούς δούλους Tου, πού στάθηκαν ἀκλόνητοι στήν πίστη τους καί στήν ἱερή ἀποστολή τους. Kαί ὅταν μνημονεύσουμε ὅλους αὐτούς καί γεμίσει ἡ καρδιά μας μέ τίς δοξασμένες εἰκόνες τῶν προσώπων τους, ἀνεβάζουμε τή σκέψη μας ψηλότερα, γιά νά συναντήσουμε τήν Παρθένα Mητέρα, τήν ἁγνή κόρη τῆς Nαζαρέτ, τήν Παναγία μας. Oὔτε εἶναι νοητό, ἀλλά οὔτε καί μᾶς ἐπιτρέπεται νά τή λησμονήσουμε ἤ νά τήν παραμερίσουμε κατά τήν ὥρα αὐτή τοῦ μνημοσύνου μας καί τῶν μεγάλων εὐχαριστιῶν μας. «Ἐξαιρέτως τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Mαρίας». Ἐξαιρετικά καί πάνω ἀπό ὅλους, Σοῦ προσφέρουμε αὐτή τή λογική λατρεία, μέ τή διάθεση νά τιμήσουμε τήν Παναγία, τήν Ἄχραντη, τήν Ὑπερευλογημένη, τήν Ἔνδοξη, τήν κυρία μας Θεοτόκο καί ἀειπάρθενη Mαρία. Ἡ θέρμη τῆς ἀγάπης μας στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου εἶναι σταθερή. Kατά τήν ὥρα, ὅμως, τῆς Mυσταγωγίας τῆς σταυρικῆς Θυσίας ἡ φυσιογνωμία της δεσπόζει στή σκέψη μας καί στίς προσευχές μας. Eἶναι ἡ παρθένα, πού βάστασε στά σπλάγχνα της καί στήν ἀγκαλιά

3 3 της τό σαρκωμένο Λόγο. Kαί εἶναι ἡ μάνα, πού στάθηκε κάτω ἀπό τό Σταυρό καί πότισε τό χῶμα τοῦ φρικτοῦ λόφου μέ τό καυτό της δάκρυ. Eἶναι «ἡ κλίμαξ δι ἧς κατέβη ὁ Θεός». Kαί, ταυτόχρονα, εἶναι «ἡ γέφυρα ἡ μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν». Tήν ἀγαπᾶμε, γιατί εἶναι μητέρα τοῦ Xριστοῦ μας καί δική μας μάνα. Tήν τιμοῦμε, γιατί εἶναι τό ἁγνότερο ἄνθος τῆς ἀνθρώπινης «ἄρουρας», πού εὐωδιάζει στή Bασιλεία τοῦ Θεοῦ. Προσφέρουμε τήν Eὐχαριστία γιά νά ἐκφράσουμε τό θαυμασμό μας πρός τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου καί τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τόν Kύριο, πού τή χαρίτωσε καί μᾶς τή χάρισε. Θέλουμε νά Tόν δοξολογήσουμε, γιατί δέχτηκε τήν ἁγνή αὐτή ἐκπρόσωπο τοῦ γένους μας καί τήν ἀνάδειξε Mητέρα τοῦ Yἱοῦ Tου. Kαί γιατί μᾶς τήν ἔδωσε ὡς μεσίτρια καί ὡς μεταφορέα τῶν ἱκεσιῶν μας στό θρόνο τῆς Xάριτός Tου. Ἡ ἀναφορά μας στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου καί ἡ εὐχαριστία μας γιά τήν προσφορά της ἔχει ἕνα τόνο μοναδικότητας. Mιλᾶμε «ἐξαιρέτως». Kαί εὐχαριστοῦμε «ἐξαιρέτως». Mέ σεβασμό, πού ὑπερβαίνει τά συνηθισμένα ὅρια. Mέ ἀγάπη, πού ξεχειλίζει ἀπό τό θησαυροφυλάκιο τῆς καρδιᾶς. Mέ ἀναγνώριση, πού ἐγγράφεται στήν ὁμολογία τῆς πίστης μας. Tή μνημόνευση τῆς Παναγίας μας τήν ἀκολουθοῦν οἱ μνημονεύσεις συγκεκριμένων ἁγίων προσώπων. Tοῦ σεβασμιώτερου τῶν προφητῶν, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Tῶν μαθητῶν τοῦ Kυρίου μας, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Tοῦ Ἁγίου, πού τόν γιορτάζουμε καί προσφέρουμε στή μνήμη του τήν ἀναίμακτη Ἱερουργία. Kαί ὅλων τῶν ἁγίων, πού πλαισιώνουν τό θρόνο τοῦ Θεοῦ καί Tόν δοξάζουν μέ ἀσταμάτητη δοξολογία. Ὅλους τούς νοιώθουμε ἐνσωματωμένους στή λατρευτική μας κοινότητα. Γιά ὅλους εὐχαριστοῦμε. Kαί ὅλων τίς μεσιτεῖες τίς ἀποθέτουμε κατενώπιον τοῦ παντεπόπτη Kυρίου μας. «Ὧν ταῖς ἱκεσίαις ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ὁ Θεός». ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (ἀπό τό βιβλίο του: Θυσίαν αἰνέσεως, σελίδες ) Ἡ «Ἐ λ ε ύ θ ε ρ η Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η» στό διαδίκτυο. ιεύθυνση: l - p l i r o f o r i s i. g r Κ α ί ο ἱ Ἐ κ δ ό σ ε ι ς «Σ π ο ρ ά» στό διαδίκτυο (γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου) ιεύθυνση: p o r a. g r

4 4 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ι Ἄνοµες συµµαχίες καί τό σφράγισµα τᾱς θύρας τᾱς δικαιοσύνης ὉὙπουργός Παιδείας Γεώρ. Ράλλης µέ τήν ἄνοδό του στό Ὑπουργεῖο παρουσιάζεται ἀρνητικός στό νά περάσει τό Νοµοσχέδιο γιά τό δικαίωµα προσφυγᾱς τῶν 11 µητροπολιτῶν στό Συµβούλιο τᾱς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ε.). Παρ ὅλα αὐτά ὁ Ὑφυπουργός Χρυσόστ. Καραπιπέρης ἐπέµενε νά πιέζει τούς ἐκκλησιαστικούς, ἔστω καί κάτω ἀπό δυσκολότερες συνθᾱκες. Τούς ἐπισήµαινε σέ ὅλους τούς τόνους ὅτι, ἄν δέν δινόταν λύση ἀπό πλευρς Συνόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήµατος, δέν ἐπρόκειτο ἡ Πολιτεία νά λύσει ἄµεσα καί φλέγοντα νοµοθετικά θέµατα τᾱς Ἐκκλησίας, κυριότερο τῶν ὁποίων ἦταν ὁ Καταστατικός Χάρτης τᾱς Ἐκκλησίας. Γνωρίζοντας ὅµως πρόσωπα καί πράγµατα τᾱς Ἐκκλησίας κατανοοῦσε ὅτι δέν ὑπᾱρχε ἡ παραµικρή πρόθεση στούς ἐκκλησιαστικούς γιά ἐπίλυση τοῦ προβλήµατος. Τό ἴδιο ἀπογοητευµένοι ἦταν καί µιά µικρή ὁµάδα βουλευτῶν (Ἀθανασιάδης, Χρίστογλου, Ἀνερούσης, Μπεκίρης κ.ἄ.), πού, βλέποντας τήν ἀρνητική στάση τοῦ Ράλλη γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καί τήν σκανδαλώδη ὑποστήριξή του στόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ, ἀποφάσισαν µιά δυναµική στάση πού ἐπανειληµµένα τούς ἔφερε ἀντιµέτωπους µέ τόν Ὑπουργό Παιδείας στή Βουλή. Παράλληλα, οἱ µητροπολίτες Κερκύρας Πολύκαρπος καί Σιδηροκάστρου Ἰωάννης, παρά τήν ἀρνητική στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείµ, ἑτοίµασαν σχέδιο ἐπιλύσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ. Γράφει ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος στό ἡµερολόγιό του: « Ὁ Κερκύρας καί ὁ Σιδηροκάστρου ἦρθαν τό µεσηµέρι καί µοῦ ἔδειξαν σχέδιο τακτοποιήσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ. Προβλέπει χωρισµό τῶν Μητροπόλεων, δια-

5 5 τήρησι τῶν ἴδιων τίτλων, µέ τήν προ - σθήκη τᾱς ἐπί µέρους περιοχᾱς. Ἐπέ- µεινα στή διατύπωσι τῶν βασικῶν ἀρχῶν τοῦ διακανονισµοῦ: 1) ἄρσις τῶν ποινῶν, 2) διακανονισµός ἐντός τᾱς Μητροπόλεως, 3) ὅσοι θέλουν νά µεταβοῦν εἰς ἄλλην περιοχήν νά τό δηλώσουν καί νά ἰσχύση ἡ ἐλευθερία τᾱς ἐκλογᾱς των». Σέ καµιά φάση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὁ ἈττικᾹς δέν ἀπέρριψε συναινετικές λύσεις. Ἁ - πλά, ὁριοθετοῦσε κάποιες κανονικές προδιαγραφές. Ἡ ἀντίδραση τοῦ Σεραφείµ στή συνεχιζόµενη πίεση ἀπό πλευρς Πολιτείας, ἦταν, ὡς συνήθως, ἡ ἀνα βολή, χρησιµοποιώντας αὐτή τή φορά τό δεκανίκι τοῦ Πατριαρ - χείου. Γράφει ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος στό ἡµερολόγιό του: « Και νούργιο πραξικόπηµα ἔκαναν σή- µερα στή Σύνοδο. Ἀπεφάσισαν νά στείλουν τό ἐκκλησιαστικό θέµα στό Πατριαρχεῖο. Ἀνακοίνωσαν µάλιστα ἀµέσως ἀπό τό ραδιόφωνο ὅτι θά στείλουν τίς ἀποφάσεις τοῦ 1974 ἐκεῖ γιά νά ἀποφανθᾱ τό Πατριαρχεῖο Ἔκαναν τήν ἐπιστολή πρός τό Πατριαρχεῖο Ἀργά τό βράδυ ὁ π. Γ. Στέφας µοῦ ἔδωσε τήν πληροφορία ὅτι ὁ Στέφανος Ἀφεντουλίδης τηλεφώνησε στόν ΛενᾹ κι ἐκεῖνος τοῦ εἶ - πε ὅτι 4 δακτυλογράφοι γράφουν τό ὑλικό πού θά στείλουν στό Φανάρι καί ὅτι ἀκόµα βρίσκονται στή µέση. Ἀπό ὅλο αὐτό τό ὑλικό τίποτα δέν ἔθεσαν ὑπ ὄψιν µας». Ἡ σκοπιµότη - τα τᾱς κινήσεως αὐτᾱς ἦταν προ - φα νής: Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας δέν µποροῦσε πλέον νά ἀγνοήσει τό Πατριαρχεῖο. Θά περίµενε τήν ἀ - πάν τησή του καί ὁ κλοιός γύρω ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ θά χαλάρωνε γιά κάποιο χρονικό διάστη - µα. Σέ λίγο ὅλοι θά κατανο οῦσαν ὅτι τό χρονικό αὐτό διά στη µα, γιά νά ἔρθει ἡ ἀπάντηση, θά ἦταν µακρύ. Γράφει ὁ ἈττικᾹς στό ἡµερο - λόγιό του: « Ὁ Μυ τιλήνης µοῦ εἶπε τηλεφωνικῶς ὅτι τό µέν Πατριαρχεῖο ἔστειλε τό θέµα στήν Νο - µο κανονική ἐπιτροπή, ἡ ὁ ποία θά συνεδριάση τό Σεπτέµβριο, ὁ δέ Σερα - φείµ λέει ὅτι µέ τόν καιρό θά σβήση τό θέµα. έν εἶναι κάτι καινούργιο αὐτό. Εἶναι ὁλοφάνερη ἡ προ σπά - θεια». Ἤδη δηλαδή µέ τούς ρυθµούς αὐτούς περνοῦν ἕξι ὁλό κλη ροι µᾱ - νες καί τό µόνο πού θά συµβεῖ εἶναι συνεδρίαση µις Νο µο κανονικᾱς ἐπι τροπᾱς τοῦ Πατρι αρχείου. Ἀπό τή µεριά του ὁ Ράλλης µεθόδευε τό θέµα καί µέ τό Πατριαρ - χεῖο. εῖτε ἀπό τό ἡµερολόγιο τοῦ ἈττικᾹς τήν πληροφορία πού εἶχε γιά τόν Ράλλη: « Ἔδωσα ἕ να δηµοσίευµα στόν Παράσχο γιά αὔριο. Μοῦ εἶπε ὅτι ὅταν ἔβαλε τό ἄλλο γιά τό Πατριαρχεῖο, ὁ Ράλλης τοῦ εἶπε: ἄφησε γιατί τό µεθοδεύου - µε. Αὐτό εἶναι µιά ἐπί πλέον ἀπόδειξι ὅτι ὁ Ράλλης παρεµβαίνει». Παρεµβαίνει λοιπόν ἀπό τή µιά στό θέµα τοῦ Πατριαρχείου ὁ Ράλλης καί ἀπό τήν ἄλλη δείχνει σκανδαλωδῶς τήν εὔνοιά του στόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ, διευκολύνοντάς τον νοµο -

6 6 θε τικά καί προχωρώντας ἀκόµα καί τόν Καταστατικό Χάρτη τᾱς Ἐκκλη - σίας πρός ψήφιση. Ἀπ ἐναντίας, ὁ Ὑφυπουργός Καραπιπέρης ἔβαζε ὡς προϋπόθεση γιά τήν προώθηση τοῦ Καταστατικοῦ καί τῶν ἄλλων Νοµοθετηµάτων τᾱς Ἐκκλησίας τήν λύση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ. εῖτε κι αὐτήν τήν πληροφορία στό ἡµερο - λόγιο: « Ὁ Στέφανος Ἀφεντουλίδης καί ὁ Φθιώτιδος αµα - σκηνός ἐπισκέφθησαν τόν Ὑφυ - πουρ γό Καραπιπέρη καί τοῦ ζή τη - σαν ὡς ἐκπρόσωποι τᾱς Συνόδου νά προωθήση τόν Καταστατικό Χάρτη καί τά ἄλλα Νοµοθετήµατα τᾱς Ἐκ - κλησίας. Ἐκεῖνος ἀπάντησε ὅτι, ἐφ ὅσον δέν λύνεται τό ἐκκλησιαστικό θέµα, δέν πρόκειται νά προωθηθᾱ κανένα Νοµοσχέδιο. Οἱ δύο µετέφεραν τίς ἀπόψεις εἰς τήν συνεδριάζουσαν Σύνοδον. Ὁ Σεραφείµ ἀντέδρασε σπασµωδικά καί ἀρνήθηκε τήν συγκρότησι ἐπιτροπᾱς συνοδικῶν, γιά νά συζητήση τήν ἐξεύρεσι λύσεως µέ τό Ὑπουργεῖο, ὅπως ἐπρότεινε ὁ Καραπιπέρης». Καθώς λοιπόν οἱ τρεῖς κεφαλές, Ράλλης Πατριαρ - χεῖο -Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ, συνενοοῦνταν καί συντόνιζαν τίς προσπάθειές τους καί ξετυλίγανε καί πραγµατοποιοῦσαν τά σχέδιά τους, ἔβραζε ἀπό κάτω τό καζάνι. Ὁ Καραπιπέρης ἀντιδροῦσε κατα - θέτοντας ἀκόµα καί γραπτῶς τίς ἀντίθετες ἀπόψεις του στόν Ράλλη. Μιά µικρή ὁµάδα βουλευτῶν ἄρχιζε νά ὑψώνει τούς τόνους καί νά ὀξύνει σέ µεγάλο βαθµό τό κλίµα στή Βουλή καί γι αὐτό νά ἀπειλεῖται ἀπό τόν Ράλλη γιά διαγραφή ἀπό τό κόµµα. Ἀπό τήν ἄλλη, ὁ Ἀτ - τικᾱς Νικόδηµος καί οἱ 10 συνοδοι - πόροι του Ἀρχιερεῖς, πού ἔβλεπαν νά ἑνοποιεῖται καί πάλι τό µέτωπο διοί κησης Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, γιά νά τούς κρατάει στερηµένους ἀπό στοιχειώδη πολιτικά δικαιώµα - τα, ὅπως εἶναι ἡ δικαστική προστα - σία τοῦ πολίτη ἀπό ἔκνοµες καί ἀν - τισυνταγµατικές πράξεις, κατανο - οῦ σαν ὅτι ὁ µόνος δρόµος πού τούς ἀπέµενε ἦταν ἡ ὄξυνση τοῦ κλίµατος, τόσο µέ τήν ἐκκλησιαστική ὅσο καί µέ τήν πολιτειακή ἐξουσία. Ἡ πρώτη κίνηση τοῦ σχεδίου ἐκ - τελεῖται µέ πρωτοβουλία τοῦ ὑ - πουρ γοῦ Ράλλη. Στίς σέ µιά θυελλώδη συνεδρίαση τᾱς ΒουλᾹς, πού ἔφτασε µέχρι τίς 6π.µ., ψη φίζεται ὁ Καταστατικός Χάρτης τᾱς Ἐκκλησίας, µέ πολλές χαριστικές διατάξεις γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ ἀλλά καί γιά τό Πατρι - αρχεῖο. Ἡ δεύτερη κίνηση ἔγινε ἀπό τό Πατριαρχεῖο. Περί τόν ἑνάµισι χρό - νο µετά τήν ἀποστολή τοῦ θέµατος τῶν 12 στό Πατριαρχεῖο ἔστειλε τήν «διατεταγµένη» ἀπάντηση. Τραγικά καθυστερηµένα, µετά ἀπό κατοχύρωση προνοµίων (πού πάντα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Βοσπόρου ἐπιδιώ - κει) στόν ἑλληνικό χῶρο. όθηκαν προνόµια τά ὁποῖα ἐκµεταλλεύτη - κε ἀργότερα τό Πατριαρχεῖο καί τα λαιπώρησε τήν Ἐκκλησία τᾱς Ἑλ -

7 7 λάδος (θυµηθεῖτε: (α) τό «ἐπιτίµιο ἀκοινω νησίας» στόν Ἀρχιεπίσκοπο Χρι στόδουλο, γιά ἄρνηση ἐφαρµο - γᾱς τῶν συταγµατικά κατοχυρω- µένων Τόµου καί Πράξης καί (β) τό ἔκκλητο τοῦ µητροπολίτου Παντε - λεήµονα Μπεζενίτη στό Πατριαρ - χεῖο, πού ὁ ὅλος χειρισµός ἀπό πλευρς Πατριάρχη ἔφερε σύγχυ - ση στή δια δικασία καθαίρεσης τοῦ µητροπολί τη µετά τήν φυλάκισή του γιά κακούργηµα). Ἔστειλε λοι - πόν τό Πατριαρχεῖο τήν ἀπάντηση γιά τό ἐκ κλησιαστικό θέµα. Παρα - κο λουθεῖ στε ἀπό τό ἡµερολόγιο: « ηµοσίευ σαν σήµερα οἱ ἐφηµερίδες µι κρό ἀπό σπασµα ἀπό τήν ἀπάντη σι τοῦ Πατριαρχείου γιά τό ἐκκλησια στικό. Εἶ ναι ἀπαίσιο κεί - µε νο. έν ξέρω ποιό εἶναι τό σύνολο. Χθές τό διάβασε ὁ Σεραφείµ στή Σύν - οδο. Ὁ Ἐδέσσης µοῦ εἶπε ὅτι χθές ὁ Φειδς εἶπε πώς αὐτός εἶχε δᾱ ἄλλο κείµενο, ὅταν πᾱ γε στό Πατριαρχεῖο Ἔ λα βα γνῶσιν τοῦ κειµέ - νου. Εἶναι φο βερό. Ἀπαράδεκτο. Κανείς δέν θά περίµενε φυσικά κάτι διαφορετικό. Ὄχι ὅµως καί ὡς ἐκεῖ». Σηµειωτέον ὅτι ἡ ἀπόφαση γιά τήν παραποµπή τοῦ θέµατος τῶν 12 µητροπολιτῶν στό Φανάρι -ὑπό τήν πίεση τότε τοῦ Καραπιπέρη, πού ἀπαιτοῦσε ὡς προαπαιτούµενο κάθε νοµοθετικᾱς ρύθµισης γιά τήν Ἐκκλησία τή λύση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ- ἔγινε µέ πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείµ ἀπό τή Σύνοδο στίς εκαεπτά µᾱνες χρειάστηκε τό Πατριαρχεῖο νά δώ - σει τήν ἀπάντηση. Ὅλους αὐτούς τούς µᾱνες συντελέσθηκε µιά συν - αλλαγή µεταξύ Ράλλη-Πατριαρχεί - ου καί Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείµ (βλέπε Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί, σελ ). Ὁ Σεραφείµ καθυστέρησε καί ἀπέτρεψε τό Νοµοσχέδιο γιά τήν προσφυγή τῶν 12 στό Σ.τ.Ε. καί ἐπιδίωξε µιά ἐπικύρωση ἀπό τήν Πατριαρχική Σύνοδο τῶν ἀθλιοτήτων πού διέπραξε εἰς βάρος τῶν 12 µέ τήν βοήθεια τῶν Συντακτικῶν Πράξεων τοῦ Ἰωαννίδη (τελικά, τό Πατριαρχικό ἔγγραφο δέν τόν κά - λυψε πλήρως ὡς πρός αὐτό, παρ ὅλον ὅτι τάχθηκε µέ τό µέρος του). Ὁ Πατριάρχης βρᾱκε εὐκαιρία νά ἐκµαιεύσει προνόµια: α) τό ἔκκλητο στό Πατριαρχεῖο γιά ὅλους τούς µητροπολίτες τᾱς ἙλληνικᾹς Ἐκ - κλη σίας νά µπεῖ ρητά στόν Καταστατικό Χάρτη τᾱς Ἐκκλησίας τᾱς Ἑλλάδος (ὁ ὑπουργός Ράλλης πίεσε Μηνιαῖο ελτίο Ἐκκλησιαστικῆς Ἐνηµέρωσης Κωδικός 2360 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης ὁ Ἀρχιµανδρίτης Εἰρηναῖος Μπουσδέκης ιεύθυνση Αὐλών-Ἀττικῆς Τυπογραφεῖο Κωνσταντίνου Σανιδᾶ Ἰωαννίνων 6, Μοσχάτο ISSN X

8 8 τούς βουλευτές του καί µπᾱκε αὐτή ἡ διάταξη) καί β) ὁ Πατριαρχικός Τόµος (τοῦ 1850) καί ἡ Πατριαρχική Πράξη (τοῦ 1928) νά µποῦν στό Σύν - ταγµα τᾱς Ἑλλάδος (καί αὐτό συν - τελέσθηκε, βλέπε Περιοδικό Ἐλεύ - θερη Πληροφόρηση, τεῦχος 120, σελ καί τεῦχος 122, σελ. 9-10). Ὁ Ράλλης πάλι ἀδιαφοροῦσε ἄν ὑπάρξει ὁποιαδήποτε λύση τοῦ ἐκ - κλησιαστικοῦ καί ἀντιδροῦσε δυνα- µικά στό νά δοθεῖ τό δικαίωµα στούς 11 νά προσφύγουν στή δικαιοσύνη. Στό σηµεῖο αὐτό καί µέ αὐτή τήν σύµπραξη ἐκκλησιαστικῶν (Ἀρχιεπισκόπου-Πατριαρχείου) καί Πολιτικῶν (Ὑπουργοῦ Παιδείας) ὑπευ - θύνων µοιάζει νά κλείνει καί νά δι - πλοαµπαρώνει ἡ πόρτα γιά τήν ἐπίλυση τοῦ θέµατος τοῦ ἈττικᾹς Νικοδήµου καί τῶν 10 συνοδοιπό - ρων στήν πορεία τοῦ διωγµοῦ ἀδελ - φῶν του. Καί τότε λειτούργησε µιά πνευ - µατική νοµοτέλεια. Ὅποιος ταγός τᾱς Ἐκκλησίας παίζει µέ τά ἱερά καί τά ὅσια, ὅποιος νοµίζει ὅτι µπορεῖ νά διοικεῖ µέ γνώµονα τήν ἐµπάθεια καί τό µίσος, ὅποιος τολµάει νά παίρνει ἀποφάσεις πού ἀδικοῦν κατάφορα πλειάδα ἀδελφῶν του, ὅποιος κάνει καθηµερινή πράξη τήν παράβαση τῶν Κανόνων τᾱς Ἐκ - κλη σίας καί νοµίζει τελικά ὅτι µέ µιά τέτοια στάση, πού εἶναι ἕξω ἀπό τίς εὐαγγελικές, πατερικές καί κα - νο νικές προδιαγραφές, θά πετυ - χαίνει τούς στόχους του καί θά παραµένει ἀνενόχλητος ἀπατται. Μπορεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ περί αὐτόν ὁµάδα τᾱς ἀνωµαλίας νά ἀπαλλάχθηκαν, πρός τό παρόν, ἀ - πό τό ἐκκλησιαστικό πρόβληµα, πού ἐπί τρία καί πλέον χρόνια ἐρχόταν καί ξαναερχόταν στή Σύνοδο γιά νά ἐξετασθεῖ καί νά δοθεῖ µιά λύση (ἡ πρόθεση ἦταν νά µή δοθεῖ ἡ λύ - ση), ἀλλά µόλις διαπίστωσαν ὅτι µέ τίς µεµπτές µεθόδους τους τό ἔκλεισαν, µόλις αἰσθάνθηκαν νικητές, ξαφνικά ἕνα κοµβολόι ἀπό ἀλλεπάλληλα σκάνδαλα ἄρχισε νά ξεσπάει στήν Ἐκκλησία τᾱς Ἑλλάδος, σκάνδαλα πού ἀφοροῦσαν τούς ἐπισκόπους της. Τά σκάνδαλα τῶν Ἠλείας Ἀθανασίου, Πρεβέζης Στυ - λιανοῦ, Κεφαλληνίας Προκοπίου, Ἱερισσοῦ Παύλου κ.ἄ., κ.ἄ., γίνονταν µέρα µέ τή µέρα καταιγιστικά. Γέµιζαν τά πρωτοσέλιδα ὅλων τῶν κοσµικῶν ἐφηµερίδων, διέσυραν τό ράσο στό πλήρωµα τᾱς Ἐκκλησίας, ἀπαξίωναν στά µάτια τῶν πιστῶν τό ἐπισκοπικό ἀξίωµα. Οἱ καταγγελίες στή Σύνοδο πέφτανε βροχή καί ἡ Σύνοδος αἰφνιδιασµένη, µουδιασµένη, διστακτική κάτω ἀπό τήν πίεση τῶν ἐφηµερίδων ἀναγκαζόταν νά καλεῖ τούς πρωταγωνιστές στά σκάνδαλα ἐπισκόπους νά δώ - σουν ἐξηγήσεις, νά ὁρίζει, χωρίς νά τό θέλει, ἀνακριτές, νά συγκροτεῖ συνοδικά δικαστήρια, µόνο καί µόνο γιά νά ἐκτονώσει τή λαϊκή ὁργή. Ἀπό τήν δικαστική αὐτή διαδικασία κανένας δέν τιµωρήθηκε (!), ἀλλά κά τω ἀπό τή δηµοσιογραφική πίε-

9 9 ση καί τή λαϊκή ὁργή ὠθήθηκαν οἱ πιό πολλοί σκανδαλοποιοί ἱεράρ - χες σέ παραίτηση, γιά νά «διασώ - σουν» (!) τήν ἀρχιερωσύνη τους. Μετά ἀπό αὐτή τήν παρένθεση, νά ποῦµε ὅτι παίχτηκε καί ἄλλη µιά σκηνή στό θέατρο αὐτό τοῦ παρα - λόγου, µέ πρωταγωνιστές τή διοί - κηση τᾱς Ἐκκλησίας καί τήν Πολιτεία, γιά νά µή δοθεῖ στούς 11 µη - τρο πολίτες τό ἀναφαίρετο γιά κάθε πολίτη δικαίωµα, τᾱς προσφυγᾱς στό Συµβούλιο τᾱς Ἐπικρατεί - ας. Πρωταγωνιστής ἀπό τήν πλευ - ρά τᾱς πολιτείας αὐτή τή φορά τό κόµµα τᾱς ἀντιπολίτευσης, πού τό 1981 κέρδισε τίς ἐκλογές. Πιό συγκεκριµένα, ὁ βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ Ἀγαµ. Κουτσόγιωργας εἶχε κρίνει, ὡς ἀντιπολίτευση, ὅτι τό αἴτηµα τῶν 11 µητροπολιτῶν ἦταν δίκαιο καί εἶχε ὑποσχεθεῖ ὅτι ὡς Κυβέρνη - ση θά τό ἐκπληρώσει. Ὅταν τό 1981 τό ΠΑΣΟΚ ἀνέβηκε στήν κυβέρνη - ση, µιά ἀντιπροσωπεία ἐκ τῶν 11 µητροπολιτῶν ἐπισκέφθηκε τό γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ πλέον Κουτσόγιωργα καί τοῦ θύµισε τό θέµα ἀλλά καί τήν ὑπόσχεσή του. Κι ἐκεῖνος, µετά ἀπό κάποιες τηλεφωνικές ἐπικοινωνίες του, τούς ἀπάντησε µέ κυνικό τρόπο: ίκαιο τό αἴτηµα, αὐτονόητο τό δικαίωµα δικαστικᾱς προστασίας γιά κάθε πολίτη τοῦ κράτους, πολύ περισσότερο ἀφοῦ καί προεκλογικά εἶχα δεσµευτεῖ νά τό κάνω. Περιµένουµε ὅµως ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ νά µς δώσει τήν ἐκκλησιαστική περιουσία καί γι αὐτό τό αἴτηµά σας δέν θά ἐκπληρωθεῖ. Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι λί - γα χρόνια µετά (τό 1987) ὁ Ἀρχιεπί - σκοπος ἄσκησε µεγάλη πίεση στούς ἐπισκόπους καί ἐκεῖνοι στά µοναστήρια τους γιά νά στείλουν ἐξουσιοδοτήσεις στόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ ὅτι παραχωροῦν τήν περι - ουσία τους. Καί µέ µιά ὑπογραφή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ, πού συνοδεύτηκε στήν ἐπαίσχυντη αὐτή πράξη του ἀπό τούς Κοζάνης ιονύσιο καί «Ἀλεξανδρουπόλεως» (νῦν Θεσσαλονίκης) Ἄνθιµο, παρα - χώρησε περιουσία πλείστων µονῶν (ὅσων κάµφθηκαν µπρός στή µεγάλη πίεση καί ἔστειλαν ἐξουσιοδοτήσεις σ αὐτόν). Ἐδῶ κλείνει τό µεγάλο αὐτό καί περιπετιῶδες κεφάλαιο στή ζωή τοῦ µακαριστοῦ µητροπολίτη Ἀττι - κᾱς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου. Ἐ - κεῖ νος, πού θεωροῦσε ὅτι, ἐκεῖ πού οἱ ἄνθρωποι κλείνουν ὅλες τίς πόρτες καί τά παράθυρα ὁ Θεός ἀφήνει µιά ἀκτίνα τᾱς παρουσίας του νά διεισδύσει στήν ὕπαρξη, γύρισε σελίδα, προσανατολίστηκε στό φῶς τοῦ Χριστοῦ πού φωτίζει τά πάντα καί ἔκανε µιά ἄλλη κίνηση γιά τήν προσωπική του ζωή καί τή ζωή τᾱς Ἐκκλησίας. Μέ ἄνεση ψυ - χᾱς καί εὐγνωµοσύνη πάντα πρός τό Θεό, πού τόν ἀξιώνει νά ζήσει τήν σταυρωµένη ἀρχιερωσύνη. Ἀλλά γιά τήν ξεχωριστή αὐτή κί νη - ση στή ζωή του θά δοῦµε παρακάτω. Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης

10 10 Ἡ στάση ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ τοῦ Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου στό ἐκκλησιαστικό πρόβλημα 4. Τό ναυάγιο τῆς Ἱεραρχίας τῆς 7 ης Εἴδαμε στό προηγούμενο τεῦχος ὅτι οἱ ἐργασία τῆς ἐννεαμελοῦς ἐπιτρο - πῆς Ἀρχιερέων προσέκρουσε στήν ἀπό λυτη ἀδιαλλαξία τῶν μητροπολι - τῶν Δωροθέου Γιανναρόπουλου καί Κλεόπα Θωμόπουλου, πού ἀντικανονικά καί παράνομα (μετά τίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε.) κατεῖχαν τίς μητροπόλεις Ἀττικῆς καί Θεσσαλιώτιδος. Παρ ὅλα αὐτά ἡ ἐπιτροπή κατάρτισε πρόταση λύσεως καί παρακάλεσε τήν Ἱεραρχία νά ἀσκήσει τήν ἐπιρροή της στούς ἀδιάλλακτους μητροπολίτες γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ λύση. Ἡ πρόταση αὐτή Ἀπόσπασμα ἀπό τήν εἰσήγηση τῆς ἐννεαμελοῦς ἐπιτροπῆς

11 11 διαβάστηκε στήν Ἱεραρχία τήν ἑπόμε - νη μέρα ( ). Ἀπό ὅσα διαμεί - φθη καν ὅμως στήν Ἱεραρχία, ἀποδεί - χθηκε ὅτι ὁ πρῶτος πού ἦταν ἀπρόθυ - μος καί προσπάθησε νά ἀποπροσανατολίσει τό σῶμα ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Τήν στάση αὐτή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καταγγέλλει ὁ μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Ἰωάννης σέ ἐπιστολή του πρός αὐτόν, πού ἔστειλε μερικές μέρες μετά τήν Ἱεραρχία (στίς ). Μιλώντας γιά τήν ἀντί - δρα ση στήν πρόταση τῆς ἐπιτροπῆς ἐντοπίζει τά πρόσωπα πού ὁδήγησαν στό ναυάγιο τῆς ἐπίλυσης τοῦ θέματος καί τόν ἠθικό αὐτουργό, τόν Ἀρ χι - επίσκοπο Σεραφείμ. Λέγει, λοιπόν, ὁ Σιδηροκάστρου: «...α) Ὁ Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνος ἐδέχθη νά λάβη μόνον τόν Δομοκόν καί τά Φάρσαλα. β) Ὁ Ζακύνθου Ἀπόστολος ἐδέχθη νά λάβη τό Κιλκίς. γ) Ὁ Παραμυθίας Παῦλος ἐδέχθη τήν Ἁγιάν καί τό Συκούριον. δ) Ὁ Ἀττικῆς Νικόδημος ἐδέχθη νά διχοτομηθῆ ἡ Ἀττική καί νά λάβη οἱονδήποτε τμῆμα ἐκ τῆς διχοτομήσεως αὐτῆς. ε) Ὁ Τρίκκης Σεραφείμ ἐδέχθη νά λάβη εἴτε τά Τρίκκαλα εἴτε τήν Καλαμπάκαν. Καί στ) Ὁ Λαρίσης Θεολόγος ἐδέχθη νά λάβη τήν Λάρισαν. Ἡ ἀντίδρασις ὅμως κατεδείχθη ἐμ - φανέστατα. Ὁ Θεσσαλιώτιδος Κλεό - πας ἐδήλωσεν ὅτι δέν δίδει οὔτε σπι - θαμήν. Ὁ Φθιώτιδος Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἔδιδε μόνον τόν Δομοκόν, ἀνε - κάλεσε καί εἶπε ὅτι καί ἐκεῖνος δέν δίδει τόν Δομοκόν. Ὁ Ἀττικῆς Δωρόθε - ος εἶπε ὅτι θά δώση μόνον τά Νέα Λιόσια καί αὐτά ὄχι διά τόν Ἀττικῆς Νικόδημον. Ὁ δέ Τρίκκης Ἀλέξιος δέν συνεφώνει καί αὐτός μέ τόν Τρίκκης Σεραφείμ εἰς ὡρισμένα σημεῖα. Νά πιστεύσωμεν, Μακαριώτατε, ὅτι οἱ ἀνω - τέ ρω ἀντέδρασαν ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας; Ἀδυνατοῦμεν νά τό κάμωμεν. Ἐξ ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιθέσεων καί ἀντιδράσεων ἀναφέρω ἐπίσης μίαν καί μόνην ἰδικήν Σας ἀντίδρασιν. Ὅταν κατά τό δεύτερον διάλειμμα συνεζητούσατε εἰς τό γραφεῖον Σας μέ ὡρισμένους Ἀρχιερεῖς, ἦλθα καί ἐγώ μέσα καί σᾶς παρεκάλεσα νά ἔλθουν μέσα καί οἱ δύο Μητροπολίται Τρίκκης Σεραφείμ καί Ἀλέξιος νά συζητήσουν καί νά εὕρουν μίαν λύσιν εἰς τήν διαφοράν των. Σεῖς ὅμως, Μακαριώτατε, ὅταν ἦλθεν ὁ Σεραφείμ ἐδείξατε ὅλον τό ἐσωτερικόν Σας καί τήν ἔλλειψιν πάσης διαθέσεως νά δι - ευθετηθῆ τό ζήτημα. Εἴπατε δέ ἐπί λέ -

12 12 ξει τά ἐξῆς: "Σεραφείμ, νά πᾶς στή Λά ρισα. Εἶσαι ὁ Μητροπολίτης Λαρί - σης. Εἶσαι ὁ Λαρίσης". Τότε ἐξανέστην καί Σᾶς εἶπα: "Τί εἶναι αὐτά ποῦ λέτε, Μακαριώτατε; διά τήν Μητρόπολιν Λαρίσης συζητοῦμεν ἤ διά τήν Μητρό - πολιν Τρίκκης; Ὑμεῖς ὅμως δέν τά ἠκούσατε αὐτά. Καί ὅταν ἔπειτα ἀπό ὀλίγον εἰσήλθομεν εἰς τήν αἴθουσαν συνεδριάσεων προκειμένου νά συνε - χί σωμεν ὡς ἔπρεπε τήν συζήτησιν, ὥστε νά ἐξεύρωμεν λύσιν εἰς τό θέμα, ἠκούσαμεν κατάπληκτοι τό "Δι εὐ - χῶν", ἤτοι τήν λύσιν τῆς συνεδριά - σεως... Πρέπει ὅμως νά λεχθῆ ἄνευ περιστροφῶν ὅτι ἐκ μέρους Σας, Μακα - ριώτατε, διάθεσις ἐπιλύσεώς του (τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ θέματος) δ έ ν ὑ π ῆ ρ - χ ε! Παρά ταῦτα ὅμως ὑπάρχει καί τώ ρα ἀκόμη καιρός καί δυνατότης ἐπιλύσεως τοῦ θλιβεροῦ αὐτοῦ ζητή - μα τος. Νά ἐλπίζωμεν, ὅτι, ἔστω καί τήν ὑστάτην στιγμήν, θά τό κατανοή - σετε; Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός Ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ» Γιά νά βεβαιωθοῦν οἱ ἀναγνῶστες γι αὐτό τό ἀφόρητο καί ἀποπνικτικό κλίμα πού ἐπικράτησε στήν Ἱεραρχία τῆς 7 ης , ἄς παρακολουθήσου - με κάποιους διαλόγους πού ἀποδει - κνύουν τούς ὑπαίτιους πού τορπίλισαν τή συναινετική πρόταση τῆς ἐννεαμελοῦς ἐπιτροπῆς καί ὁδήγησαν σέ ναυάγιο τήν ἐπίλυση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος: «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β Ἐν Ἀθήναις τῇ 7ῃ Μαρτίου 1991 Ἡμέρα Πέμπτη ὥρα 9π.μ Καί οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς εἶπον: Ἀπόσπασμα Πρακτικῶν Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 7 ης

13 13

14 14 Σεβ. Ἀττικῆς κ. Δωρόθεος: Εἶπα ὅτι δίνω τά Νέα Λιόσια καί ὄχι τά Λιόσια. Παρακαλῶ νά διορθωθῆ. Κι ἕνα πα - ρά πονο. Σέ μιά ἀπό τίς πολλές συζη - τήσεις πού ἔγιναν, εἶχα πεῖ ἐρωτῶν «νά δώσω»; καί τό ἔδεσαν. Σέ ἄλλους ὅμως δέν τά ἔδεσαν. Κι ἐγώ ὅμως τώρα λέγω. Ἄν δώσουν κι ἄλλοι θά δώσω κι ἐγώ Ὁ Μάκ. Πρόεδρος εἶπεν: Ἐξ ἀρχῆς πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι ἡ Κυ - βέρνησις δέν ἔχει καμμίαν ἀνάμιξιν εἰς τά ἐσωτερικά τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία θά βρῆ μόνη της τήν λύσιν. Μόνον διά τήν Ἱ. Μ. Λαρίσης δέν θά ἤθελε οὔτε ὁ Δημήτριος νά παραμείνη ἀλλά οὔτε κι ὁ Θεολόγος νά ἐπανέλθη. Κι αὐτό πρέπει νά τό λάβη σοβαρῶς ὑπ ὄψιν ἡ Ἱ.Σ. τῆς Ἱ. 16. Ὁ Σεβ. Ἀττικῆς κ. Δωρόθεος εἶπεν: Διευκρινίζω ὅτι παραχωρῶ τά Νέα Λιόσια καί ὄχι τά Λιόσια ὡς ἐγγρά φη εἰς τά πρακτικά. Μητροπό - λεις πού παραχωροῦνται ἔχουν κατοίκους. Τά Νέα Λιόσια ἔχουν κατοίκους. Τί ζητᾶ ἐπι - τέλους ὁ Ἕλους. Τώρα ἤκουσα. Ἀπαι - τήσεις. Ζη τοῦν νά δώσω καί τήν Πετρούπολι καί τό Καματερό. Τό τονίζω λοιπόν τώρα. Δέν δίνω τίποτε ἀπολύ - τως κι ἄς κά νουν ὅ,τι θέλουν. 17. Φθιώτιδος κ. Δαμασκηνός: Ἐφ ὅσον ὁ Σεβ. Θεσσαλιώτιδος δέν παρα - χωρεῖ τήν Ἐπαρχίαν Φαρσάλων, δέν παραχωρῶ κι ἐγώ τήν Ἐπαρχίαν Δομοκοῦ. Ἡ Ἐπαρχία Δομοκοῦ ἔχει μό - νον κατοίκους. 18. Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Κλεόπας: Χθές πού μέ ἐκάλεσε ἡ ἐπιτροπή, τό ἐδήλωσα. Δέν δίνω σπιθαμή ἀπό τήν Ἐπαρχία μου. Ἄν ἀποφα - σίση ἡ Ἐκκλησία θά δῶ τί θά κάνω. Αὐτή τή στιγμή δέν παραχωρῶ τίποτε. 19. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλέξιος εἶπεν:...ὅταν ἐξεδόθη ἡ ἀπόφασις τοῦ Σ. τῆς Ε. συναντήθημεν μέ τόν Σεραφείμ καί οἱ προθέσεις του ἦταν νά διχοτομηθῆ ἡ Ἱ. Μητρόπολις. Καί νά ἔπαιρνε ἤ τά Τρίκαλα ἤ τήν Καλαμπάκα. Ἐγώ τότε τοῦ ἐδήλωσα ὅτι αὐτό δέν τό δέχομαι διότι ἐγώ ἐξελέγην Τρίκκης καί Στα - γῶν καί τοῦ εἶπα ὅτι ἐπιθυμία μου εἶ - ναι νά πεθάνω στά Τρίκαλα O Σεβ. Δρυϊνουπόλεως κ. Σεβαστιανός: Θεωρῶ τήν ὥραν πολύ κρί - σιμον καί σάν Ἱεράρχης 25 ἐτῶν ἀρχιερατείας ἔχω ὑποχρέωσιν νά καταθέσω αὐτό τό ὁποῖον ἡ συνείδησίς μου μοῦ ἐπιβάλλει. Χθές ἐτάχθημεν ὑπέρ τῆς ἀποκαταστάσεώς των. Σήμερον ἤλθο -

15 15 μεν ἐδῶ καί ὁ λαός περίμενε κάποιαν λύσιν. Καί ὅτι θά ἑορτάζαμε τήν ἑορ - τήν τοῦ Πάσχα ὅλοι μαζί ἀγαπημένοι. Συγχωρῆστε με, ἀλλά βλέπω ὅτι μᾶλ - λον δέν ὑπάρχει διάθεσις ἀποκαταστάσεως. Ὅταν προσκρούουμε σέ τέ - τοιες ἀρνήσεις. Διερωτῶμαι: ποῦ εἶναι τά προχθεσινά; Τό γενικόν κλῖμα παρουσιάζεται διαφορετικό. Τόν Μακαριώτατο τόν σέβομαι, ἀλλά βλέπω ὅτι τάσσεται ὑπέρ τῶν ἀρνήσεων Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος πρέτεινεν νά πάη στή Λάρι - σα ὁ ἀπό Τρίκκης Σεραφείμ ἀλλά ἡ πρότασις οὐδόλως ἐγένετο δεκτή Ἐγένετο λόγος περί τῆς προτεινομένης λύσεως τῆς ἱδρύσεως Ἱ. Μη - τροπόλεως Λιοσίων, Καματεροῦ καί Πετρουπόλεως, δι ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς. Ἡ Ἱ.Σ. τῆς Ἱ. προσέκρουσε εἰς τήν ἄρνησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς κ. Δω ροθέου, εἰπόντος ὅτι δέν παραχω - ρῶ τίποτα τώρα πλέον διότι βλέπω ἄλλα λέγω ὅτι παραχωρῶ καί ἄλλα λέτε καί γράφετε καί διότι ἐνῶ ὅλοι θά ἔδιδον τώρα ζητεῖται μόνον ἀπό ἐμᾶς νά δώσουμε. Ἡ Ἱ.Σ.Ι. δέν ἐπέμεινεν, διατηρήσασα τήν ἐπιφύλαξιν νά ἀσχοληθῆ εἰς εὐθετώτερον χρόνον μέ τό θέμα τῆς ἱδρύσεως τῆς προτεινομένης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λιοσίων. 2. Ἐγένετο λόγος περί τῆς προτεινομένης ἱδρύσεως Ἱεράς Μητροπόλε - ως Δομοκοῦ καί Φαρσάλων, ἐξ ἀποσπάσεως ἐκ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Φθι - ώτιδος καί Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Κλεόπας ἐδήλωσεν ὅτι δέν παραχωρεῖ οὐδέ ἕν χωρίον ἐκ τῆς Ἱ. αὐτοῦ Μητροπόλεως καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Δαμα - σκη νός, ὅτι δέν θά παραχωρήση τόν Δομοκόν, ἐάν δέν παραχωρήση τά Φάρσαλα ὁ Σεβ. Θεσσαλιώτιδος, ὅστις εἶναι καί ὁ ἀμέσως ἐνδιαφερόμενος. Καί οὕτως ἡ Ι.Σ.Ι. προσκρούσασα εἰς τάς δυό ἀρνήσεις ταύτας, δέν προέβη εἰς τήν ἵδρυσιν ταύτης...». Τά Πρακτικά τῆς Ἱεραρχίας εἶναι εὔγλωττα καί δέν ἀπαιτεῖται κανείς ἀ - πολύτως σχολιασμός. Συνοψίζουμε ἁπλά τήν στάση τῶν διαφόρων προ - σώπων. Α) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐνημερώνει τήν Ἱεραρχία ὅτι ἡ Κυβέρνηση δέν ἀναμειγνύεται, ἀλλά παρ ὅλα αὐτά γιά τό θέμα τῆς Λαρίσης δέν ἐπιθυμεῖ οὔτε τόν Δημήτριο οὔτε τόν Θεολόγο (ἄν μετέφερε πράγματι τή θέληση τῆς Κυβέρνησης, ἀναμειγνύεται). Ζητάει λοιπόν νά τό λάβει σοβαρά ὑπ ὄψη

16 16 της ἡ Ἱεραρχία (νά ἀποφασίσει δηλαδή ἀντίθετα μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε, πού λέγει ὄχι μόνο ὅτι ἦταν παράνομη ἡ ἐκλογή τοῦ Δημήτριου Μπεκιάρη ἀλλά ὅτι καί ὁ Θεολόγος εἶναι ὁ νόμιμος μητροπολίτης -ἀπόφαση τῆς διοικήσεως ἀντίθετη μέ ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε. εἶναι ποινικά κολάσιμη πράξη). Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προτείνει γιά Λαρίσης ἕνα ἐκ τῶν ἐκπτώτων μητροπολιτῶν τόν Τρίκκης Σεραφείμ. Πρόταση πού δέν γίνεται δεκτή. Β) Ὁ μητροπολίτης Δωρόθεος Γιανναρόπουλος θυμωμένος γιά τήν πρόταση τῆς ἐπιτροπῆς (πού ἀποσπᾶ ἀπό τή μητρόπολή του ὄχι μόνο τά Λιόσια, ὅπως ἐκεῖνος ἤθελε, ἀλλά καί τό Καματερό καί τήν Πετρούπολη) δηλώνει: «Δέν δίνω τίποτα ἀπολύτως κι ἄς κά - νουν ὅ,τι θέλουν». Γ) Ὁ μητροπολίτης Κλεόπας Θωμόπουλος ἐπιμένει στήν ἀπόλυτη, ἀδιάλλακτη στάση πού ἔδειξε στήν ἐπιτροπή: «Δέν δίνω σπιθαμή ἀπό τήν ἐπαρ - χία μου». Δ) Ὁ μητροπολίτης Ἀλέξιος δέν δέχεται ἐπ οὐδενί τήν λύση τῆς διχοτομήσεως τῆς μητροπόλεώς του, παρά μόνο νά δώσει κάποια ἀπομακρυσμένα χωριά στήν Πύλη καί Μεσοχώ ρα. Μετά ἀπ αὐτά ἡ Ἱεραρχία δέν δέ - χθηκε (προφασιζόμενη τήν ἀντίδραση τῶν παραπάνω μητροπολιτῶν) τήν ἵδρυση τῶν μητροπόλεων: Ἱερᾶς Μη - τροπόλεως Λιοσίων, Καματεροῦ καί Πετρουπόλεως καί Ἱερᾶς Μητροπό - λεως Δομοκοῦ καί Φαρσάλων, ὅσο καί τή διχοτόμηση τῆς μητροπόλεως Τρίκκης σέ δύο (Τρίκκης καί Καλαμπάκας). Ἀποφάσισε τή δημιουργία μη - τρο πόλεως Πύλης Μεσοχώρας, πού ἀπαρ τιζόταν ἀπό μερικά ἀπομακρυσμένα χωριά τῆς μητροπόλεως Τρίκ - κης. Ἐ πί σης ἀποφάσισε τή δημιουρ - γία μη τροπόλεως Ἁγιᾶς καί Συκου - ρίου πού ἀπαρτιζόταν ἀπό κάποια μικρή περι οχή τῆς μητροπόλεως Δη - μη τριάδος (γύρω ἀπό τήν Ἁγιά) καί μιά μικρή ἐπίσης περιοχή γύρω ἀπό τό Συκούρι τῆς μητροπόλεως Λαρίσης. Μέ αὐτή τήν ἀπόφαση παρωδία διέλυσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ τήν Ἱεραρχία τῆς 7 ης Ὅλα αὐτά τά γράφουμε, γιά νά ἀποδείξουμε, σέ ὅλες τίς φάσεις τοῦ ἐκκλη - σιαστικοῦ προβλήματος (μετά τήν ἔκ - δοση τῶν ἀποφάσεων τοῦ Σ.τ.Ε.), ὅτι: Ὄχι, δέν ἦταν ὁ μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδημος ὁ ἀδιάλλακτος τῆς ὑπόθεσης. Ἄλλοι, ἀπό τήν ἄλλη ὄχθη, ἔδειξαν ἀπολυτότητα καί ἀδιαλλαξία καί μάλιστα ἐνορχηστρωμένη ἀπό τόν ἠθικό αὐτουργό τοῦ ναυ - αγίου, στό ὁποῖο πάντα ὁδηγοῦντο οἱ διαδικασίες, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Περιεχόμενα 1. ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/01/2016 σελ.18 2. ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 11/01/2016 σελ.36 3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Περιεχόμενα Πρόλογος Α ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Ἀντιφώνηση κατά τό μικρό μήνυμα ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς Χειροτονητήριος λόγος τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 22 2. Κήρυξη της έναρξης (από τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Νικήτα Κακλαµάνη) της πρώτης πανηγυρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως κ.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Πρώτη φορά πῆγα στόν Βόρειο Λίβανο, διά τῆς Δαμασκοῦ τῆς Συρίας, τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1988, γιά νά διδάξω στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Τ.Θ. 1308 Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 21/04/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΗΕΣ Στο φύλλο της 21 ης Απριλίου 2010 της εφημερίδας η «Θεσσαλία» δημοσιεύονται αποσπάσματα της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά για την επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 549/ του. Βουλευτή Β Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημήτριου Καμμένου προς

Πρακτικά για την επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 549/ του. Βουλευτή Β Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημήτριου Καμμένου προς Πρακτικά για την επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 549/16-2-2016 του Βουλευτή Β Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημήτριου Καμμένου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα