ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιγραφή Παραγωγικής ιαδικασίας Α. Τµήµα ελάσεως χαλκού, ψευδαργύρου και κραµάτων τους B. Τµήµα καλυκοποιείου Γ. Τµήµα κοπής φύλλων, δίσκων και ταινιών Προϊόντα ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Υγρά απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας Α. Χρησιµοποιηµένα γαλακτώµατα του θερµού ελάστρου (σαπουνέλαια) & διάλυµα σαπώνων έκλπυσης στη γραµµή καθαρισµού και ψύξης των προϊόντων Β.Οξύνερα από την παραγωγική διαδικασία έλασης ψευδαργύρου, χαλκού και κραµάτων τους Γ. Νερά από την ανανέωση στα µπάνια καθαρισµού και ψύξεως και στους ψυκτικούς πύργους Υπόλοιπα υγρά απόβλητα του εργοστασίου Α. Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) Β. Λύµατα προσωπικού ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ... 40

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά προϊόντων ελάσεως και διελάσεως χαλκού και κραµάτων αυτού, αφού τα προϊόντα της αποτελούν τη βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή µεγάλου αριθµού εγχώριων βιοµηχανιών και βιοτεχνιών. Πρωταρχικό µέληµα της εταιρείας είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της και η προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας πως οποιαδήποτε βιοµηχανική δραστηριότητα έχει επίπτωση στο περιβάλλον, η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. έχει αναπτύξει και τηρεί Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης µε σκοπό τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης. Με γνώµονα αυτό πολιτική της εταιρείας είναι να: Ποσοτικοποιούνται και παρακολουθούνται όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θέτονται αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι για βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης Εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε την εγχώρια και διεθνή νοµοθεσία και τις συναφείς πολιτικές του οµίλου Βιοχάλκο Εξασφαλίζεται η συµµετοχή των εργαζοµένων προς τον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος Ελαχιστοποιούνται παντός είδους απόβλητα και η διάθεση των αποβλήτων γίνεται µε νόµιµο και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο Αναπτύσσονται σχέδια εκτάκτου ανάγκης για αντιµετώπιση µεγάλων ατυχηµάτων ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις Κοινοποιούνται στους υπαλλήλους και στην τοπική κοινωνία τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τοµέα της προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος 1

4 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε 2.1. ΙΣΤΟΡΙΑ Η εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1977 και αρχικά ασχολείτο µε την εκµετάλλευση του χυτηρίου στα Οινόφυτα. Μέχρι το 1989, η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ασχολήθηκε µε την παραγωγή τελικών προϊόντων και είχε περιορισµένο αντικείµενο και µέγεθος εργασιών. Από το 1990 µέχρι σήµερα δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων χαλκου και ορειχάλκου, από χύτευση έως την έλαση καθώς και τιτανιούχου ψευδαργύρου. Σήµερα, η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά προϊόντων ελάσεως και διελάσεως χαλκού και κραµάτων αυτού, αφού τα προϊόντα της αποτελούν τη βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή µεγάλου αριθµού εγχώριων βιοµηχανιών και βιοτεχνιών. Είναι µέλος του Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ο οποίος ελέγχει το 66% του µετοχικού της κεφαλαίου. Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε είναι µια µεγάλη και σύγχρονη βιοµηχανία µε περισσότερα από 60 χρόνια εµπειρία στην επεξεργασία µετάλλων. Κατέχει σηµαντική θέση τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσµια αγορά και διαθέτει τέσσερα εργοστάσια πρωτοπόρα σε τεχνολογία, τρία στην Ελλάδα και ένα στη Βουλγαρία. Ο κλάδος δραστηριότητας της εταιρείας είναι: Κωδικός ΣΤΑΚΟ 274.3β Πρώτη επεξεργασία µολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου (ράβδοι, σωλήνες, φύλλα) Κωδικός ΣΤΑΚΟ 274.4γ Κατασκευή σύρµατος χαλκού και µορφοποίηση προϊόντων από έτοιµη πρώτη ύλη χαλκού ή κράµατός του Κωδικός ΣΤΑΚΟ 274.2β Βιοµηχανία ελάσεως και κοπής προϊόντων χαλκού, ψευδαργύρου, κραµάτων τους και αλουµινίου (δίσκοι, φύλλα, ταινίες) Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. είναι εισηγµένη από το 1996 στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και συµµετέχει στο κεφάλαιο 23 εταιρειών του Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, µερικές από τις οποίες είναι: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Ε. EΛΚΕΜΕ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. SOFIA MED AD 2

5 2.2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το εργοστάσιο έλασης και κοπής χαλκού, ψευδαργύρου, κραµάτων τους και αλουµινίου βρίσκεται στον Ταύρο Αττικής, στην οδό Πειραιώς 252 (Εικόνα 1). Έχει συνολική έκταση γηπέδου τ.µ. µε επιφάνεια κτισµάτων τ.µ. Ριζικά αναµορφωµένο και εκσυγχρονισµένο, το εργοστάσιο διαθέτει θερµό και ψυχρό έλαστρο. Στο συγκρότηµα απασχολούνται 90 εργαζόµενοι: 60 στην παραγωγή και 30 στις διοικητικές υπηρεσίες. Εικόνα 1: Χάρτης γενικού προσανατολισµού Το εργοστάσιο αποτελείται από τα εξής τµήµατα : ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ, ΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ 3

6 Περιγραφή Παραγωγικής ιαδικασίας Α. Τµήµα ελάσεως χαλκού, ψευδαργύρου και κραµάτων τους Το τµήµα αυτό αποτελείται από ένα έλαστρο θερµής ελάσεως, έλαστρο ψυχρής ελάσεως και βοηθητικά µηχανήµατα (κοπτικά, ξακριστικά, φούρνο προθερµάνσεως πλακών µε LPG, φρεζαριστικό, δύο φούρνους ηλεκτρικούς και έναν ανοπτήσεως µε LPG, έναν ηλεκτρικό κλίβανο θερµαντικής ισχύος 750 KVA για την ανόπτηση δίσκων, τέσσερεις πρέσσες κοπής δίσκων, ποικιλία ψαλιδιών, κ.λ.π.). Στο τµήµα αυτό παραλαµβάνονται τα προς έλαση µέταλλα ή κράµατα σε µορφή πλακών από το εργοστάσιο των Χυτηρίων της ΧΑΛΚΟΡ, που βρίσκεται στην περιοχή των Οινοφύτων και παράγονται προϊόντα σε µορφή φύλλων, δίσκων και ταινιών. Η διαδικασία παραγωγής αποτελείται από µία κατεργασία θερµής ελάσεως, η οποία ακολουθείται από διαδικασία ψυχρής ελάσεως ενώ διάφορες διαµορφώσεις διαστασιολογήσεις γίνονται σε βοηθητικά µηχανήµατα (κοπτικά, ξακριστικά κλπ). ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ Οι πλάκες κραµάτων χαλκού, ψευδαργύρου και κραµάτων τους προθερµαίνονται σε φούρνο µε LPG (µίγµα βουτανίου και προπανίου). Μετά την προθέρµανση οι πλάκες, πάχους 170 mm 260 mm (εξαρτάται από είδος του κράµατος) ελάσσονται στο έλαστρο θερµής ελάσεως, όπου και υποβιβάζεται το πάχος τους σε 15 mm - 21 mm για την προώθησή τους στα επόµενα µηχανήµατα. Στο έλαστρο χρησιµοποιείται σαν βοηθητικό υλικό για την έλαση µίγµα νερού (98%) και λαδιού (2%), σε µορφή γαλακτώµατος. Το κύκλωµα κυκλοφορίας των γαλακτωµάτων είναι κλειστό και συµπληρώνεται µόνο ως προς το ποσοστό του νερού που εξατµίζεται. ΛΕΙΑΝΣΗ ΠΛΑΚΩΝ Μετά τη θερµή έλαση οι πλάκες φρεζάρονται στις δύο επιφάνειες τους σε ειδική µηχανή (φρεζαριστικό) για να αφαιρεθούν τα οξείδια πριν την ψυχρή έλαση. Το παραγόµενο γρέζι συλλέγεται και αποστέλλεται στα Χυτήρια της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στα Οινόφυτα για επανάτηξη (ανακύκλωση). 4

7 ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ ΑΝΟΠΤΗΣΕΙΣ Οι πλάκες µετά το φρεζάρισµα ελάσσονται σε έλαστρο ψυχρής έλασης και υποβιβάζονται στο πάχος που προβλέπουν οι προδιαγραφές των πελατών από 19 mm έως 0,12 mm. Στο ψυχρό έλαστρο χρησιµοποιείται σαν βοηθητικό υλικό έλασης το ίδιο γαλάκτωµα που χρησιµοποιείται και στη θερµή έλαση. Το µίγµα δεν απορρίπτεται, αλλά χρησιµοποιείται ως συµπλήρωµα στο γαλάκτωµα του θερµού ελάστρου, λόγω έντονης εξατµίσεως του ύδατος στο τελευταίο. Μετά την ψυχρή έλαση, οι ρόλοι υποβάλλονται σε θερµική κατεργασία ανοπτήσεως για τη βελτίωση των µηχανικών ιδιοτήτων των προϊόντων. Για την ανόπτηση υπάρχουν δύο ηλεκτρικοί φούρνοι (τύπου καµπάνας ωριαία απόδοση 1ΤΝ) και ένας που λειτουργεί µε υγραέριο (LPG) (τύπου καµπάνας ωριαία απόδοση 2ΤΝ). Οι παραπάνω φούρνοι λειτουργούν µε προστατευτική ατµόσφαιρα αζώτου. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Για την παραγωγή στενών ταινιών υπάρχουν δύο µικρά έλαστρα µε χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά του ψυχρού ελάστρου. Ακόµη, υπάρχουν πολλές βοηθητικές µηχανές κοπής ταινιών, τανύσεως ταινιών, κοπής ελασµάτων, συγκόλλησης ταινιών, κοπής φύλλων κλπ. Ο καθαρισµός των προϊόντων ελάσεως ψευδαργύρου, χαλκού και κραµάτων τους λαµβάνει χώρα σε διαδοχικά ανεξάρτητα µπάνια ειδικού σαπουνιού, διαλύµατος ΗCl 3-3,5%, καθώς και µπάνιου πλυσίµατος και ψύξης µε νερό και χρήσης ειδικών κυλινδρικών βουρτσών. To ph του χρησιµοποιούµενου οξέος ρυθµίζεται έτσι ώστε να προσβάλλεται µόνο το επιφανειακό στρώµα των ειδικών σαπουνιών ώστε να γίνεται πιο αποτελεσµατική η απολίπανση των προϊόντων. Η δεξαµενή του διαλύµατος HCl ανανεώνεται περίπου 20 φορές ετησίως και τα οξύνερα που προκύπτουν οδηγούνται σε νόµιµο αποδέκτη για την επεξεργασία τους. Η απαιτούµενη στιλπνότητα της επιφάνειας του χηµικά καθαρισµένου φύλλου επιτυγχάνεται µε επιφανειακή απόξεση µέσω των ειδικών περιστρεφόµενων κυλινδρικών βουρτσών µε σύγχρονη έκπλυση, οι οποίες αφαιρούν τυχόν υπολείµµατα οξειδίων. Τα παραγόµενα απόβλητα από την απόξεση είναι υδατικό αιώρηµα περιέχον λεπτοµερή ψήγµατα µεταλλικού ψευδαργύρου, τα οποία αποµακρύνονται στη µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης. 5

8 2.2.1.B. Τµήµα καλυκοποιείου Το τµήµα αυτό αποτελείται από πρέσες κοπής δισκίων, πρέσες κυαθοποίησης, δύο µικρούς ηλεκτρικούς φούρνους συνεχούς ανοπτήσεως κερµάτων, φούρνο κυαθίων και διάφορα άλλα µικρά βοηθητικά µηχανήµατα. Στο τµήµα αυτό παραλαµβάνονται ταινίες ορείχαλκου για κάλυκες και ταινίες ειδικών κραµάτων χαλκού για παραγωγή κερµάτων από το τµήµα των ελάστρων. Παράγονται προϊόντα καλυκοποιείου και νοµίσµατα έτοιµα προς τύπωση στο Νοµισµατοκοπείο της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα δηµιουργούµενα σκράπς κραµάτων και ειδικών κραµάτων χαλκού επιστρέφονται στα Χυτήρια της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στα Οινόφυτα προς επαναχρησιµοποίηση (επανάτηξη). Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους 2006, το τµήµα του καλυκοποιείου δε λειτούργησε και συνεχίζει να µη λειτουργεί, καθώς δεν υπάρχει ζήτηση παραγόµενων προϊόντων από την αγορά Γ. Τµήµα κοπής φύλλων, δίσκων και ταινιών Το τµήµα αυτό αποτελείται από κοπτικά, ξακριστικά και άλλα βοηθητικά µηχανήµατα. Πιο αναλυτικά, το τµήµα αυτό έχει µία γραµµή κοπής ταινιών, µία γραµµή κοπής φύλλων, τέσσερις πρέσες κοπής δίσκων καθώς και ποικιλία ψαλιδιών. Επίσης, διαθέτει έναν ηλεκτρικό κλίβανο θερµαντικής ισχύος 750 KVA για την ανόπτηση δίσκων. Στο τµήµα αυτό παραλαµβάνονται ρόλοι ψευδαργύρου, χαλκού και κραµάτων τους από το τµήµα ελάστρων, καθώς και προϊόντα έλασης αλουµινίου από την αδελφή εταιρία ΕΛΒΑΛ Α.Ε., που βρίσκεται στα Οινόφυτα. Τα τελικά προϊόντα του τµήµατος είναι φύλλα, δίσκοι και ταινίες. Από την παραγωγική διαδικασία παράγονται σκραπ ψευδαργύρου, χαλκού και κραµάτων τους, τα οποία επιστρέφονται στο εργοστάσιο των Χυτηρίων της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., στα Οινόφυτα Βοιωτίας για ανακύκλωση. Αντίστοιχα, τα σκραπ αλουµινίου επιστρέφονται στην ΕΛΒΑΛ Α.Ε., για ανακύκλωση. 6

9 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΧΥΤΗΡΙΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΑ ΑΝΟΠΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΛΗΡΟΙ ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΑ ΑΝΟΠΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΙ ΡΟΛΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΝΟΠΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΟΠΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΦΥΛΛΑ ΙΣΚΟΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 7

10 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΧΥΤΗΡΙΑ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΣ & ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΘΕΡΜΗ ΕΛΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ α στάδιο ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΝΟΠΤΗΣΗΣ ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ β στάδιο ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΑΝΥΣΗ ΚΟΠΗ ΦΥΛΛΩΝ ΤΑΙΝΙΕΣ ΦΥΛΛΑ 8

11 Προϊόντα Το εργοστάσιο παράγει: Προϊόντα έλασης ψευδαργύρου και κραµάτων αυτού όπως: - Φύλλα και ταινίες DOMAZINC κατάλληλα για την κατασκευή στεγών, εξωτερικών κτιριακών επικαλύψεων ή εσωτερικών επενδύσεων ενώ αποτελούν και Ά Ύλη για την µεταποιητική βιοµηχανία. Προϊόντα έλασης χαλκού και κραµάτων αυτού όπως: - Φύλλα, για την επικάλυψη στεγών και προσόψεων κτιρίων, καθώς και για ηλεκτρολογικές εφαρµογές - Ταινίες, για την επικάλυψη στεγών και προσόψεων κτιρίων, καθώς και για ηλεκτρολογικές εφαρµογές - Κέρµατα Ευρώ για λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος - Κυάθια χαλκού για κάλυκες πυροµαχικών Προϊόντα κοπής δίσκων αλουµινίου, χαλκού και λοιπών µετάλλων καθώς και ταινιών αλουµινίου όπως: - ίσκοι για παραγωγή σκευών - ίσκοι για διακοσµητική - Ταινίες για παραγωγή οικιακών συσκευών και στεγών Το έτος 2006 παρήχθησαν τα εξής προϊόντα: 6000tn προϊόντων ψευδαργύρου και κραµάτων αυτού 1300tn προϊόντων έλασης χαλκού 3600tn προϊόντων αλουµινίου Τα προϊόντα του εργοστασίου παράγονται σύµφωνα µε Ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές (ΕΝ 1652, ΕΝ 1653, ΕΝ 1172, EN 13599, BS EN 988:1997 κλπ), µε πρότυπα συστήµατα ελέγχου ποιότητας, που είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το ISO 9001:2000. Επίσης η εταιρεία έχει λάβει πιστοποιήσεις για τους χαλκοσωλήνες για χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού, όπως είναι τα πιστοποιητικά DVGW της Γερµανίας και NSF των Ηνωµένων Πολιτειών. Οµοίως παρουσιάζει τα σήµατα Kite Mark του Βρετανικού οργανισµού BSI, NF του Γαλλικού οργανισµού AFNOR, «Ν» του Ισπανικού οργανισµού AENOR και τέλος RAL του Γερµανικού οργανισµού GUTEGEMEINSCHAFT για σωλήνες νερού (υγιεινής και θέρµανσης) καθώς και αερίου. Τα ως άνω προϊόντα καλύπτονται µε γραπτή εγγύηση. 9

12 2.3. ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επικεφαλής της ιοίκησης της εταιρείας είναι ο Γενικός ιευθυντής, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γενικό ιευθυντή και τον Βοηθό Γ. ιευθυντή. Επικεφαλής του Εργοστασίου Έλασης της εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. είναι ο ιευθυντής του εργοστασίου, ο οποίος αναφέρεται στους ανωτέρω. Το Εργοστάσιο Επίπεδων Προϊόντων διαιρείται στον Τοµέα Παραγωγής, τον Τοµέα Συντήρησης και τον Τοµέα Ποιοτικής Εξασφάλισης, στους υπευθύνους των οποίων αναφέρονται οι εργοδηγοί των τµηµάτων και σ αυτούς κατόπιν το προσωπικό παραγωγής. Στο Εργοστάσιο υφίσταται ιεύθυνση Ποιοτικής Εξασφάλισης και Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και Υπεύθυνος Ασφαλείας, για την τήρηση των συστηµάτων που εφαρµόζει η εταιρεία για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. 10

13 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ. /ΝΤΗΣ BΟΗΘΟΣ Γ. /ΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ /ΝΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΕΧ. /ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧ. /ΝΤΗΣ ΧΥΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧ. /ΝΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧ. /ΝΤΗΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΙΟΙΚ. /ΝΤΗΣ (ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ) ΕΜΠ. /ΝΣΗ Εσωτερικού ΕΜΠ. /ΝΣΗ Εξωτερικού /ΝΤΗΣ Marketing ΟΙΚΟΝ. /ΝΤΗΣ /ΝΣΗ Ανθρωπίνων Πόρων /ΝΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΤΗΣ LOGISTICS ΑΝΑΠΛ.ΤΕΧ. / ΝΤΗΣ ΧΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΠΛ.ΤΕΧ. / ΝΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 11

14 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΣ ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΡΓΟ ΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡ ΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΗΣΤΕΣ S.A.P. 12

15 3.TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρωταρχικό µέληµα της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της και η προστασία του περιβάλλοντος. Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης, η εταιρεία εφαρµόζει Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΠΕΡ). Η διαρκής βελτίωση επιτυγχάνεται µέσω της ακόλουθης διαδικασίας: Περιβαλλοντική Πολιτική Ανασκόπηση Συστήµατος Πρόγραµµα ιαρκής Βελτίωση Επιθεωρήσεις Υλοποίηση και εφαρµογή Με σκοπό τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του EMAS, το ΠΕΡ της εταιρείας µας έχει την ακόλουθη δοµή και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία µας επιτρέπουν να ελέγχουµε τις επιπτώσεις των εργασιών µας στο περιβάλλον. 13

16 Περιβαλλοντική Πολιτική 1 ο Επίπεδο Εγχειρίδιο 2 ο Επίπεδο ιαδικασίες 3 ο Επίπεδο Οδηγίες Εργασίας & Πρότυπα προϊόντων 4 ο Επίπεδο Αρχεία - Έντυπα Περιβαλλοντική Πολιτική: Περιλαµβάνει το συνολικό σκοπό και την κατευθυντήρια γραµµή της εταιρείας ως προς την περιβαλλοντική της απόδοση. Εγχειρίδιο: Είναι το έγγραφο που αποδεικνύει τη συµµόρφωση της εταιρείας µε τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων και παρέχει µια σύνοψη του ΠΕΡ. ιαδικασίες: Είναι έγγραφα τα οποία περιέχουν µία σαφή περιγραφή των ενεργειών, οι οποίες λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρείας, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των προτύπων και είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες της εταιρείας. Οδηγίες Εργασίας: Τα έγγραφα του επιπέδου αυτού περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία αναφορικά µε την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών. Έντυπα: Είναι έγγραφα τα οποία συµπληρώνονται περιοδικά από το προσωπικό του εργοστασίου, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του ΠΕΡ, την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης και της συµµόρφωσης µε την Περιβαλλοντική Πολιτική. Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης: Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο περιλαµβάνει τους στόχους της εταιρείας ως προς την περιβαλλοντική της απόδοση και τρόπους µε τους οποίους δύναται να επιτύχει τους στόχους αυτούς. 14

17 Επιθεωρήσεις: Συστηµατικός, ανεξάρτητος και τεκµηριωµένος έλεγχος του ΠΕΡ που προσδιορίζει το βαθµό στον οποίο εκπληρώνονται οι στόχοι που θέτει η εταιρεία. Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων: ηµόσια δήλωση, στην οποία αναφέρονται λεπτοµερώς οι σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διευκρινίζεται πως επιτυγχάνεται η βελτίωση της εταιρείας Για την τήρηση και την εφαρµογή του ΠΕΡ έχει καθοριστεί το Συµβούλιο Ενοποιηµένης ιαχείρισης Συστηµάτων (ΣΕ Σ), το οποίο εκτελεί συχνές ανασκοπήσεις του συστήµατος µε σκοπό την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του και τη συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση της εταιρείας. Η δοµή του ΣΕ Σ είναι η εξής: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ Ως ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του εργοστασίου έχει καθοριστεί ο κύριος Τσινόπουλος Γεώργιος. 15

18 Η Περιβαλλοντική Πολιτική της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. δείχνοντας τον σεβασµό που τη διακατέχει για την προστασία του περιβάλλοντος, ανέπτυξε Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (σε συντοµογραφία ΠΕΡ), το οποίο και εφαρµόζει µε τον τρόπο που περιγράφεται στο «Ενοποιηµένο Εγχειρίδιο Συστηµάτων ιαχείρισης». Το ΠΕΡ αναπτύχθηκε έτσι, ώστε να καλύπτει τις δραστηριότητες των Παραγωγικών µονάδων της (Χυτήρια, Σωληνουργείο, Έλαστρα) σε όλες τις φάσεις παραγωγής και λειτουργίας τους. Οι στόχοι της εταιρείας που αναπτύσσονται, οριοθετούνται, παρακολουθούνται και επιτυγχάνονται µέσω της εφαρµογής του Συστήµατος επιγραµµατικά είναι: - η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις παραγωγικές και λοιπές βοηθητικές δραστηριότητές της - η πειθαρχία στους νόµους του κράτους - η διαρκής βελτίωση Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η εταιρεία δεσµεύεται να παρέχει τους απαιτούµενους πόρους (ανθρώπινους, οικονοµικούς και υποδοµή). Η εφαρµογή του ΠΕΡ ανατίθεται στο Συµβούλιο Ενοποιηµένης ιαχείρισης Συστηµάτων µε αρµοδιότητα την παρακολούθηση της οργάνωσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Καθήκον του Συµβουλίου είναι να αναλύει και επιµερίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους ανά εταιρική δραστηριότητα/τµήµα και να παρακολουθεί την επίτευξή τους, ώστε να εναρµονίζονται µε την παρούσα Πολιτική. Η Περιβαλλοντική Πολιτική µε την φροντίδα του Συµβούλιου Ενοποιηµένης ιαχείρισης Συστηµάτων πρέπει να γίνεται γνωστή και να εφαρµόζεται από το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας προς το σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική Πολιτική κοινοποιείται στην τοπική κοινωνία και είναι διαθέσιµη σε κάθε ενδιαφερόµενο. Ο Γενικός ιευθυντής Μ. Τασόπουλος 24/5/

19 4.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε αποτελεσµατικό τρόπο, έχει καθιερωθεί διαδικασία για την καταγραφή των περιβαλλοντικά ενεργών παραγόντων και επιλογή των σηµαντικών από αυτούς. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την εξέταση των παρακάτω: 1. χρήση νερού, καυσίµων, ενέργειας, πρώτων υλών και άλλων φυσικών πόρων 2. εκποµπές αέριων ρύπων 3. διοχέτευση υγρών ρύπων 4. παραγωγή στερεών αποβλήτων 5. έκτακτες καταστάσεις και περιστατικά 6. καταγραφή εκποµπής ρύπων υπό ασυνήθεις καταστάσεις 17

20 Για την εκτίµηση των σηµαντικών περιβαλλοντικά ενεργών παραγόντων χρησιµοποιείται το εξής λογικό διάγραµµα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΌΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΗ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΙ ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΑΡΞΗ BATNEC ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΧΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Στον Πίνακα 1 περιγράφεται η φύση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης. 18

21 Πίνακας 1: Φύση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης ραστηριότητες Προµήθειες: Κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρικής και θερµικής): Κατανάλωση νερού (παραγωγή και ανάγκες προσωπικού): Φύση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μείωση των µη ανανεώσιµων πόρων, ρύπανση του περιβάλλοντος Συνολική αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη Χρήση πόρων και δηµιουργία αποβλήτων Παραγωγική διαδικασία: ηµιουργία στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων, συνολική αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, ρύπανση των υδάτων και της ατµόσφαιρας, αύξηση επιπέδων θορύβου ραστηριότητες γραφείου (χρήση ενέργειας, χαρτιού): ηµιουργία στερεών αποβλήτων, συνολική αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη Στον Πίνακα 2 παραθέτονται οι περιβαλλοντικά ενεργοί παράγοντες των διαφόρων φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας και η αξιολόγηση ως προς τη σηµαντικότητά τους. 19

22 Πίνακας 2: Περιβαλλοντικά ενεργοί και σηµαντικοί περιβαλλοντικά ενεργοί παράγοντες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Οξείδια χαλκού Scrap χαλκού Scrap ψευδαργύρου Σκόνη χαλκού από βούρτσες Σαπουνέλαια Λιπαντικά Νερό ιάλυµα HCl (3-3,5%) ιάλυµα σαπουνιών (2%) Αέρια καύσης LPG Αέρια καύσης Κατανάλωση ηλ. ενέργειας Ιλύς καθίζησης Θόρυβος ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Φούρνος θερµού ελάστρου Θερµό έλαστρο Φρέζα οξειδίων Ψυχρό έλαστρο Πρέσσα 400T Θερµό έλαστρο Φρέζα Ψυχρό έλαστρο Μηχανή καθαρισµού (ξάκρισµα) Ντεκαπάζ (Αποξείδωση) Θερµό έλαστρο Φρέζα οξειδίων Ψυχρό έλαστρο Μικρά έλαστρα Πρέσσα 130 T Πρέσσα 200 T Ηλεκτρικοί φούρνοι Ανόπτησης Φούρνος Ανόπτησης Αερίου Ντεκαπάζ (Αποξείδωση) Πύργοι ψύξης Nτεκαπάζ (Αποξείδωση) Ντεκαπάζ (Αποξείδωση) Φούρνος θερµού ελάστρου Ανόπτηση Ηλεκτρικοί φούρνοι Ανόπτησης Φούρνος Ανόπτησης Αερίου Κίνηση µηχανών Φωτισµός Ανόπτηση πορϊόντων Επεξεργασία νερών από µπάνια καθαρισµού & ψύξεως και από τους ψυκτικούς πύργους Παραγωγική διαδικασία ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 20

23 4.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Σκοπός της εταιρείας είναι να επιβεβαιώσει ότι η ποιότητα οποιουδήποτε µέρους εξοπλισµού, υλικού, προϊόντος, ή υπηρεσίας που προµηθεύεται είναι σωστά προδιαγεγραµµένη και ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που παραδίδεται από τον προµηθευτή καλύπτει τις τεθείσες προδιαγραφές. Για τις εισερχόµενες πρώτες ύλες καταρτίζεται κατάλογος µε αυτές που σχετίζονται µε τους σηµαντικούς περιβαλλοντικά ενεργούς παράγοντες και επιδρούν σηµαντικά πάνω σε αυτούς, των αντίστοιχων προµηθευτών, καθώς και των κατηγοριών που αυτοί εντάσσονται. Κάθε καινούργια εισερχόµενη πρώτη ύλη ή κάθε καινούργιος προµηθευτής εγκρίνεται βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι ετήσιες προµήθειες κύριων και δευτερευουσών πρώτων υλών για την περίοδο Ιουνίου 2006 Μαΐου Πίνακας 3: Ετήσιες προµήθειες για την περίοδο Ioύνιος 2006-Μάιος 2007 Α Ύλες Κύριες ευτερεύουσες Χαλκός και κράµατα αυτού Ψευδάργυρος µε τη µορφή πλακών Αλουµίνιο µε τη µορφή ρόλων Λάδι ελάσεως Υδροχλωρικό οξύ Άζωτο Ετήσια κατανάλωση 1667,82tn 11922,70tn 501,91tn 15,16tn 8,45tn 28,32tn Υδρογόνο - Ξυλεία 50tn Η ανάλωση των πρώτων υλών εξαρτάται από τις παραγγελίες των πελατών και από την κίνηση της αγοράς. Τις τελευταίες διαχειριστικές περιόδους τα προϊόντα ψευδαργύρου αποτελούν την κύρια παραγωγή του εργοστασίου επίπεδων προϊόντων. 21

24 4.2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η εγκατεστηµένη ισχύς του εργοστασίου είναι: Κινητήρια: 9192,40 ΗΡ (6854,90 ΚW) Θερµική: 1895,00 ΚW Για την κάλυψη των αναγκών του εργοστασίου σε ενέργεια, καταναλώνονται ηλεκτρική ενέργεια και αέριο καύσιµο LPG. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται περίπου σε KWh. Πιο αναλυτικά η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ΚWh το 2004, µειώθηκε σε kwh το 2005 και σε ΚWh το 2006 ικανοποιώντας τον τεθέντα στόχο, ( ιάγραµµα 1). Ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται για τη λειτουργία µηχανηµάτων του εργοστασίου (ηλεκτρικοί φούρνοι, κύρια και βοηθητικά µηχανήµατα), για φωτισµό και ηλεκτροδότηση γραφείων, εργαστηρίων και άλλων χώρων του εργοστασίου. Η ετήσια καταναλισκόµενη ενέργεια, για την περίοδο Ιουνίου Μαΐου 2007, ήταν ΚWh. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ kwh Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος ΜΗΝΑΣ ιάγραµµα 1: Μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα έτη 2004, 2005, 2006,

25 Η ετήσια κατανάλωση LPG ήταν 771tn το 2004, ενώ µειώθηκε σε 154tn το 2005 και σε 79tn το Κατανάλωση LPG γίνεται στους φούρνους υγραερίου. Στο ιάγραµµα 2 παρουσιάζεται η µηνιαία κατανάλωση LPG κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και Η ετήσια κατανάλωση LPG, για την περίοδο Ιουνίου Μαΐου 2007, ήταν 86,5tn. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LPG kg Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος ΜΗΝΑΣ ιάγραµµα 2: Μηνιαία κατανάλωση LPG κατά τα έτη 2004, 2005, 2006, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Η ύδρευση της εγκατάστασης πραγµατοποιείται: α) Μέσω δικτύου της ΕΥ ΑΠ β) Από γεώτρηση (πηγάδι) ιδιοκτησίας της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Στο χώρο του εργοστασίου υπάρχουν πέντε ψυκτικοί πύργοι για τις ανάγκες ψύξης του εργοστασίου και στους οποίους η εξατµιζόµενη ποσότητα είναι περί τα 125m 3 ηµερησίως, η οποία αναπληρώνεται δια προσθήκης νερού. Η διατήρηση της περιεκτικότητας των αλάτων σε χαµηλά επίπεδα στα νερά ψύξης για την αποφυγή των επικαθίσεων στις σωληνώσεις και στους εναλλάκτες επιβάλλει την αποβολή µιας ποσότητας νερού της τάξης των 40m 3 (στρατσώνα) ηµερησίως, η οποία και αυτή 23

26 αναπληρώνεται. Εποµένως συνολικά απαιτείται συµπλήρωση νερών 165m 3 ηµερησίως. Η κατανάλωση των παραπάνω νερών καλύπτεται από τη γεώτρηση που ανέρχεται σε 40000m 3 ετησίως. Από την υπόλοιπη ποσότητα νερού που γίνεται χρήση στην εγκατάσταση και η οποία ανέρχεται σε περίπου 43000m 3 ετησίως, µία σηµαντική ποσότητα νερού χρησιµοποιείται για τις ανάγκες των µπάνιων καθαρισµού και ψύξεως (περίπου 20000m 3 ετησίως), καθώς και για τη συµπλήρωση λόγω εξατµίσεων στο θερµό έλαστρο (περίπου 18500m 3 ετησίως). Αυτή η ποσότητα καλύπτεται από τη γεώτρηση και το δίκτυο της ΕΥ ΑΠ. Στην ποσότητα των 43000m 3 συµπεριλαµβάνεται και η ποσότητα νερού που καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού του εργοστασίου (λουτρά, µπάνια, τουαλέτες), η οποία ανέρχεται σε περίπου 3000m 3 ετησίως καθώς και η ποσότητα που καλύπτει τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων του εργοστασίου και ποτίσµατος, η οποία ανέρχεται σε περίπου 1500m 3. Το νερό για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών προέρχεται από το δίκτυο της ΕΥ ΑΠ. Σύµφωνα µε τις ενδείξεις της ΕΥ ΑΠ η κατανάλωση νερού διατηρήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα κατά τα έτη 2005 και 2006 όπου καταγράφηκε σε περίπου 24000m 3 και 23500m 3 αντίστοιχα. Αναφορικά µε το νερό της γεώτρησης, η ετήσια κατανάλωση του µειώθηκε από 75000m 3 το 2005 και σε περίπου 60000m 3 το Στο ιάγραµµα 3 παρουσιάζεται η αναλυτικά η µηνιαία κατανάλωση νερού της ΕΥ ΑΠ κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και Η κατανάλωση νερού της ΕΥ ΑΠ για την περίοδο Ιουνίου Μαΐου 2007 ήταν 24270m 3. 24

27 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NEΡΟΥ kwh Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος ΜΗΝΑΣ ιάγραµµα 3: Μηνιαία κατανάλωση νερού κατά τα έτη 2004, 2005, 2006, ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ Οι αέριες εκποµπές συνίστανται σε καυσαέρια από τη λειτουργία των φούρνων αερίου προθέρµανσης και ανόπτησης. Οι φούρνοι αυτοί χρησιµοποιούν LPG, το οποίο θεωρείται φιλικό προς το περιβάλλον καύσιµο, καθώς δεν περιέχει θείο µε αποτέλεσµα να µην προκύπτουν αέριες εκποµπές για την αντιµετώπιση των οποίων να απαιτούνται ειδικά µέτρα αντιρρύπανσης ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Τα υγρά απόβλητα του εργοστασίου κατατάσσονται σε παραγόµενα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας και άλλα υγρά απόβλητα. 25

28 Υγρά απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας Α. Χρησιµοποιηµένα γαλακτώµατα του θερµού ελάστρου (σαπουνέλαια) & διάλυµα σαπώνων έκλπυσης στη γραµµή καθαρισµού και ψύξης των προϊόντων Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων τα γαλακτώµατα χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα µε κωδικό * (γαλακτώµατα και διαλύµατα µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα). Το διάλυµα σαπώνων έκπλυσης χαρακτηρίζεται από τον κωδικό * (απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες). Τα σαπουνέλαια του θερµού ελάστρου περιεκτικότητας περίπου 2% σε έλαιο µαζί µε το διάλυµα σαπώνων έκπλυσης στη γραµµή καθαρισµού και ψύξης των προϊόντων, διατίθενται σε νόµιµο αποδέκτη (π.χ. Polyeco) για περαιτέρω επεξεργασία είτε κατ ευθείαν από τα κυκλώµατα λειτουργίας τους, είτε µέσω των δεξαµενών προσωρινής αποθήκευσής τους (δύο κυλινδρικές δεξαµενές πλαστικές διαµέτρου 2,40m και χωρητικότητας 10m 3 η κάθε µία), στις οποίες υπάρχει η πρόβλεψη οι τυχούσες διαρροές να συλλέγονται και να οδηγούνται προς απόρριψη µαζί µε τα υπόλοιπα σαπουνέλαια. Η αποµάκρυνση των χρησιµοποιηµένων γαλακτωµάτων πραγµατοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα µε τη βοήθεια βυτίων και µε ρυθµό περίπου 170tn ετησίως Β.Οξύνερα από την παραγωγική διαδικασία έλασης ψευδαργύρου, χαλκού και κραµάτων τους Υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας είναι ακόµη τα οξύνερα από την παραγωγική διαδικασία έλασης ψευδαργύρου, χαλκού και κραµάτων τους και τα οποία χρησιµοποιούνται στη γραµµή καθαρισµού και ψύξης (µπάνια) των προϊόντων ψευδαργύρου, χαλκού και κραµάτων αυτών. Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων τα οξύνερα χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα µε κωδικό * (οξέα καθαρισµού). Όπως προαναφέρθηκε στην περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας για τον καθαρισµό των ρόλων χρησιµοποιείται διάλυµα HCl 3-3,5%. Η δεξαµενή των οξυνέρων 3,5m 3 εκκενώνεται περίπου 20 φορές ετησίως. Από τη διαδικασία αυτή συλλέγονται περίπου 70m 3 οξυνέρων, τα οποία οδηγούνται προς επεξεργασία εξουδετέρωση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη µονάδα εξουδετέρωσης, που υφίσταται και λειτουργεί σε άλλη εγκατάσταση της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (εργοστάσιο παραγωγής 26

29 Ράβδων και Σωλήνων) στο 53 ο χλµ. της Ν.Ε.Ο.Α.Λ. στα Οινόφυτα του νοµού Βοιωτίας. Η µεταφορά τους πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια νόµιµου συλλέκτη µεταφορέα (π.χ. Envirochem). Η νέα αντιµετώπιση για τα εν λόγω υγρά απόβλητα έναντι της παλιάς µεθόδου µε χρήση της µονάδας εξουδετέρωσης της εγκατάστασης έγκειται στη γενικότερη πρόθεση της εταιρίας να µειώσει την εγκατεστηµένη ισχύ και να µετακινήσει τον υφιστάµενο µηχανολογικό εξοπλισµό του εργοστασίου Πειραιώς 252, Ταύρος σταδιακά σε άλλες βιοµηχανικές περιοχές του Ελλαδικού χώρου Γ. Νερά από την ανανέωση στα µπάνια καθαρισµού και ψύξεως και στους ψυκτικούς πύργους Υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θεωρούνται και τα νερά που θα προκύπτουν από την ανανέωση των νερών στα µπάνια καθαρισµού και ψύξεως των προϊόντων και τα οποία ανέρχονται σε περίπου 20000m 3 (περίπου 84m 3 ηµερησίως), καθώς και η στρατσώνα των ψυκτικών πύργων, η οποία ανέρχεται σε 40m 3 ηµερησίως (ήτοι περίπου 10000m 3 ετησίως). Όλα αυτά τα νερά διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥ ΑΠ, κατόπιν επεξεργασίας τους σε µονάδα συγκρότηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων όπως περιγράφεται παρακάτω και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στην Υ.Α. υπ αριθµ. ΥΓ /656 (ΦΕΚ 582/Β/ ) για τα όρια εκποµπών των βιοµηχανικών απορροών στους υπονόµους. Η µονάδα (µονάδα καθίζησης, φίλτρανσης και αποµάκρυνσης των στερεών αιωρουµένων σωµατιδίων), στην οποία πραγµατοποιείται φυσική επεξεργασία των νερών (αποµάκρυνση αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων, τα οποία αποτελούνται από λεπτοµερή ψήγµατα µεταλλικού ψευδαργύρου, υδροξείδια και οξείδια ψευδαργύρου) που προκύπτουν από την ανανέωση των νερών στα µπάνια καθαρισµού και ψύξεως των προϊόντων και τα οποία ανέρχονται περίπου σε 3,5m 3 ανά ώρα (84m 3 ηµερησίως), καθώς και της στρατσώνας των ψυκτικών πύργων, η οποία ανέρχεται σε 40m 3 ηµερησίως, δηλαδή συνολικά περίπου 124m 3 ηµερησίως, βρίσκεται µέσα σε εσωτερικό στεγασµένο χώρο (στο χώρο παραγωγής) και περιλαµβάνει τα εξής στάδια: - 1 η εξαµενή συγκέντρωσης (µεταλλική δεξαµενή), οµογενοποίησης των υγρών αποβλήτων από τα µπάνια καθαρισµού και ψύξεως και από τους ψυκτικούς 27

30 πύργους αρχικής καθίζησης των αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων (πρωτοβάθµια καθίζηση ιλύος) και υπερχείλισης. - 2 η εξαµενή συγκέντρωσης (τσιµεντένια δεξαµενή) των υγρών αποβλήτων και τελικής καθίζησης των αιωρούµενων σωµατιδίων (δευτεροβάθµια καθίζηση ιλύος). - ιάταξη φίλτρανσης για την κατακράτηση των αιωρούµενων στερεών από τα διαυγασµένα υγρά της τσιµεντένιας δεξαµενής, πριν τη διάθεσή τους στο αποχετευτικό σύστηµα (ΕΥ ΑΠ) διά µέσου φρεατίου ελεγχόµενου από την ΕΥ ΑΠ. Στην πρώτη δεξαµενή, η οποία είναι µεταλλική και έχει διαστάσεις 2800X1600X1200mm, δηλαδή είναι χωρητικότητας 5,4m 3 συγκεντρώνονται τα νερά από τα µπάνια καθαρισµού και ψύξεως και από τους ψυκτικούς πύργους, οµογενοποιούνται λόγω της ανάδευσης από την προσαγωγή τους στη δεξαµενή και αφού πραγµατοποιηθεί καθίζηση των στερεών (πρωτοβάθµια καθίζηση ιλύος) τα νερά εξέρχονται από τη δεξαµενή διά υπερχειλίσεως. Ο ρυθµός παραγωγής των νερών στη δεξαµενή είναι 5,2m 3 /h, κατά συνέπεια ο χρόνος παραµονής για καθίζηση των αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων είναι 1,04h (62min). Μετά την υπερχείλισή τους, από την πρώτη δεξαµενή τα σε πρώτο στάδιο διαυγασµένα νερά οδηγούνται στη δεύτερη δεξαµενή συγκέντρωσης όπου και πραγµατοποιείται η τελική καθίζηση των στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων (δευτεροβάθµια καθίζηση ιλύος). Η δεξαµενή αυτή είναι τσιµεντένια και αποτελείται από δύο τµήµατα άµεσα συνδεόµενα µεταξύ τους χωρίς ύπαρξη διαχωριστικού. Το ένα τµήµα της έχει διαστάσεις 4100Χ2300Χ1500mm και το άλλο τµήµα της έχει διαστάσεις 13800Χ4200Χ1500mm δηλαδή η συνολική χωρητικότητά της είναι 101,1m 3. Ο ρυθµός προσαγωγής των νερών στη δεξαµενή είναι 5,2m 3 /h και η στάθµη του νερού στη δεξαµενή διατηρείται στα 0,4m. Κατά συνέπεια ο χρόνος παραµονής στη δεξαµενή για καθίζηση των αιρούµενων στερεών σωµατιδίων είναι 5,2h (312min). Τα τελικώς διαυγασµένα νερά οδηγούνται από την τσιµεντένια δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης µε αντλία παροχής 25m 3 /h, σε δύο φίλτρα (το κάθε φίλτρο αποτελείται από ένα δίδυµο σύστηµα στηλών φίλτρανσης για την εναλλάξ λειτουργία τους και έχει κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα), µε βαθµό κατακράτησης 85% και µε δυνατότητα φίλτρανσης σωµατιδίων µέχρι µεγέθους 25µm, για τη φίλτρανση των υπολειπόµενων στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων. Στη συνέχεια τα νερά οδηγούνται 28

31 για διάθεση στο αποχετευτικό σύστηµα (ΕΥ ΑΠ) δια µέσου φρεατίου ελεγχόµενου από την ΕΥ ΑΠ. Όλη η διαδικασία επεξεργασίας των νερών φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα ροής. 29

32 30

33 Το πρόγραµµα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραµέτρων του εργοστασίου περιλαµβάνει τακτές δειγµατοληψίες, από εκπαιδευµένο προσωπικό της εταιρείας, από τα ύδατα της τελικής απορροής προς το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥ ΑΠ προς χηµική ανάλυση. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται ενδεικτικά η σύσταση του ρεύµατος των υγρών αποβλήτων (νερά από την ανανέωση στα µπάνια καθαρισµού και ψύξεως και νερά από την ανανέωση στους πύργους ψύξεως) που οδηγείται προς φυσική επεξεργασία στο σύστηµα επεξεργασίας του εργοστασίου καθώς και η σύσταση της τελικής απορροής µετά από την επεξεργασία που οδηγείται προς διάθεση στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥ ΑΠ. Ποιοτική Παράµετρος Πίνακας 4: Χηµικές αναλύσεις υγρών αποβλήτων Υγρά απόβλητα (νερά) πριν την επεξεργασία Τελική απορροή προς διάθεση στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥ ΑΠ (Μετά την επεξεργασία) Επιτρεπτά όρια εκποµπών των βιοµηχανικών απορροών (mg/l) σύµφωνα µε το ΦΕΚ 582/Β/ (Όρια υπονόµων) Μονάδες µέτρησης ph 7,0 8,0 7,0 8,0 6,0-9,0 -- Θερµοκρασία <30 <30 35 ο C BOD 5 34 < mg/l COD 106 < mg/l Λίπη και Έλαια <1 <5 40 TSS (Αιωρούµενα στερεά) TDS (Ολικά διαλελυµένα στερεά) 77 < mg/l 976 < mg/l SO < mg/l Ελεύθερο 0,12 <0,5 - mg/l Χλώριο Cu <0,5 <0,5 1 mg/l Pb <1 <1 5 mg/l Ni <1 <1 10 mg/l Fe <1 <1 15 mg/l Zn 47 <10 20 mg/l As <0,2 <0,2 0,5 mg/l Cd <0,2 <0,2 0,5 mg/l Sn <1 <1 10 mg/l 31

34 Βάσει των αναλύσεων, προκύπτει ότι η ποιότητα των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης πληροί τις προδιαγραφές διάθεσης στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥ ΑΠ, µετά την επεξεργασία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Υπόλοιπα υγρά απόβλητα του εργοστασίου Α. Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) συλλέγονται σε βαρέλια (όταν πρόκειται να αντικατασταθούν µε νέα). Αυτά αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλο και ειδικά σηµατοδοτηµένο χώρο, στον οποίο έχει προβλεφθεί η συλλογή τυχουσών διαρροών ΑΛΕ, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, διαρροής και πρόσµιξης µε άλλες ουσίες και διατίθενται για την ανακύκλωσή τους σε νόµιµο αποδέκτη ο οποίος είναι συµβεβληµένος µε το Εθνικό Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Α.Λ.Ε. (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε.) µε ρυθµός περίπου 6tn ετησίως. Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων τα ΑΛΕ χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα µε κωδικό * (άλλα υδραυλικά έλαια) και * (άλλα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης) Β. Λύµατα προσωπικού Τα λύµατα του προσωπικού (τουαλέτες, νιπτήρες, λουτρά), οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥ ΑΠ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας και ανέρχονται (µε ηµερήσια κατά άτοµο παροχή 140 lt/ηµέρα), σε περίπου m 3 ετησίως. Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, τα λύµατα του προσωπικού χαρακτηρίζονται ως µη επικίνδυνα υγρά απόβλητα µε κωδικό (απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων). Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των λυµάτων προσωπικού. Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά των λυµάτων προσωπικού Συνολικά στερεά 675 mg/l Ανόργανα 285 mg/l COD 390 mg/l BOD mg/l Αιωρούµενα στερεά 180 mg/l 32

35 4.6. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Η εγκατάσταση της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. στην Πειραιώς 252 στον Ταύρο διαθέτει άδεια για την προσωρινή αποθήκευση στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων µε την Αρ. Πρωτ /04 από απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς, Νοµαρχία Αθηνών, «Άδεια διαχείρισης (προσωρινής αποθήκευσης) στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων στην εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., Πειραιώς 252, Ταύρος». Επιπλέον η εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης άδειας συλλογής µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Στερεό απόβλητο αποτελεί η ιλύς, η οποία προέρχεται από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (των νερών που προέρχονται από τα µπάνια καθαρισµού και ψύξεως των προϊόντων καθώς και νερών των ψυκτικών πύργων) στη µονάδα επεξεργασίας τους (διαδικασία καθίζησης-φίλτρανσης: πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια καθίζηση και φίλτρανση). Η ιλύς, η οποία περιέχει περίπου 50% υγρασία ανέρχεται σε περίπου 1000kg ετησίως, τοποθετείται σε βαρέλια (ανοιγόµενα από πάνω) και αποθηκεύεται προσωρινά σε κατάλληλα διαµορφωµένο, στεγασµένο και σηµατοδοτηµένο χώρο στο οικόπεδο του εργοστασίου για διάθεση σε νόµιµο αποδέκτη (π.χ. Polyeco). Η ιλύς, η οποία προέρχεται από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων χαρακτηρίζεται ως µη επικίνδυνο απόβλητο µε κωδικό ΕΚΑ (λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων, εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο ). Στερεά απόβλητα του εργοστασίου αποτελούν ακόµη τα υλικά συσκευασίας (χαρτιά, πλαστικά, ξύλα) από διάφορα υλικά που εισέρχονται στο εργοστάσιο και από τη συσκευασία των προϊόντων, τα παλαιά σιδερένια βαρέλια και τα παλαιά σίδερα, τα οποία προκύπτουν από µηχανουργικές εργασίες καθώς και τα υλικά δεµατοποίησης των πρώτων υλών (χαλύβδινα τσέρκια). Όλα τα παραπάνω προωθούνται σε νόµιµους αποδέκτες για ανακύκλωση. Επίσης, τα αστικά απορρίµµατα συλλέγονται και προωθούνται σε ΧΥΤΑ µε νόµιµο αποδέκτη. Όλα τα ανωτέρω στερεά απόβλητα συγκεντρώνονται σε διακεκριµένο, εντός των ορίων του εργοστασίου, υπαίθριο διαχωρισµένο χώρο και αποθηκεύονται εκεί προσωρινά µέχρι να προωθηθούν µε τη βοήθεια των νόµιµων αποδεκτών προς ανακύκλωση ή προς Υγειονοµική ταφή σε ΧΥΤΑ ανάλογα µε την περίπτωση του αποβλήτου. 33

36 Τέλος, όπως προαναφέρθηκε από την παραγωγική διαδικασία, παράγονται σκραπ ψευδαργύρου, χαλκού και κραµάτων τους, τα οποία συλλέγονται σε µεταλλικά δοχεία σε στεγασµένο χώρο του εργοστασίου και όταν συγκεντρωθεί αρκετή ποσότητα επιστρέφονται στο εργοστάσιο των Χυτηρίων της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., στα Οινόφυτα Βοιωτίας για ανακύκλωση. Αντίστοιχα, τα σκραπ αλουµινίου επιστρέφονται στην ΕΛΒΑΛ Α.Ε., για ανακύκλωση 4.7. ΘΟΡΥΒΟΣ Ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης βάσει των αντιπροσωπευτικών µετρήσεων βρίσκεται σε επίπεδα κάτω των 55 DBA, κάτω δηλαδή από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου που ορίζει το Π /81 για περιοχές στις οποίες επικρατεί εξίσου το βιοµηχανικό και το αστικό στοιχείο. Πίνακας 6: Μετρήσεις θορύβου 2007 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20/1/2007 6/2/2007 3/3/ /4/ /5/200719/06/200705/07/ /08/2007 ΘΕΣΗ 13:00 13:30 12:00 12:30 13:00 15:00 11:00 14:30 Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Οι θέσεις (Θ1-Θ6) βρίσκονται περιµετρικά του εργοστασίου σε χώρους που συνορεύουν µε δρόµους και γειτονικές βιοµηχανίες. Έτσι, η µόνη αντιπροσωπευτική µέτρηση θορύβου είναι αυτή της θέσης Θ7 καθώς: - Οι µετρήσεις στις θέσεις Θ1 και Θ2 επηρεάζονται από τον κυκλοφοριακό φόρτο στην οδό Πειραιώς που αποτελεί τον βασικό οδικό άξονα της περιοχής. - Οι µετρήσεις στις θέσεις Θ3 και Θ4 επηρεάζονται από τα κατασκευαστικά έργα που εκτελούνται στο όµορο οικόπεδο. (Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού). 34

37 - Η µέτρηση στη θέση Θ6 επηρεάζεται από τη λειτουργία γειτονικής βιοµηχανίας. 4.8.ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Πολιτική της εταιρείας είναι η πρόληψη ή περιορισµός των επιπτώσεων στο Περιβάλλον από τυχαία περιστατικά. Έτσι, έχει καθιερώσει και διατηρεί µία µεθοδολογία προσδιορισµού των σηµαντικότερων τοµέων όπου µπορεί να συµβούν ατυχήµατα που δυνητικά θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Με την µεθοδολογία αυτή, εντοπίζονται πιθανές καταστάσεις εκτάκτων περιστατικών και καταστρώνονται «Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης» για την αντιµετώπισή τους ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η εταιρεία καθιερώνει και διατηρεί ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης για την ενηµέρωση και κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας σε θέµατα που άπτονται του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης και των περιβαλλοντικά ενεργών παραγόντων. Το πρόγραµµα αυτό έχει επίσης ως σκοπό την ευαισθητοποίηση του προσωπικού ως προς τα περιβαλλοντικά οφέλη της αποτελεσµατικής εκτέλεσης της εργασίας τους καθώς και των συνεπειών της απόκλισης από τις προβλεπόµενες διαδικασίες ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η εταιρεία έχει καθιερώσει και διατηρεί µία µεθοδολογία καταγραφής και αναθεώρησης του νοµοθετικού πλαισίου που αφορά στο περιβάλλον. Το νοµοθετικό πλαίσιο καταγράφεται αναλυτικά σε ετήσια βάση ή εάν έχει δροµολογηθεί νέο έργο, τροποποίηση διαδικασιών, νέο προϊόν, νέα νοµοθεσία. Για την ενηµέρωση χρησιµοποιούνται νοµικές βάσεις δεδοµένων. Κατά προτεραιότητα δίνεται έµφαση στην εθνική νοµοθεσία και σε συµφωνίες µε ηµόσιες αρχές όπου αυτές υπερκαλύπτουν τη διεθνή και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Στην περίπτωση που η εθνική νοµοθεσία δεν καλύπτει τη διεθνή και ευρωπαϊκή νοµοθεσία τότε δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις τελευταίες έτσι ώστε να µην δηµιουργηθούν µελλοντικά νοµοθετικά κωλύµατα ή παραβάσεις. 35

38 5.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ Για τον προσδιορισµό των σκοπών και των στόχων της εταιρείας για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης υφίσταται τεκµηριωµένη διαδικασία προσδιορισµού, καταγραφής και αναθεώρησής τους. Το Συµβούλιο Ενοποιηµένης ιαχείρισης Συστηµάτων καθορίζει τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους, λαµβάνοντας υπόψιν του τα εξής κριτήρια: να τηρείται η υφιστάµενη και µελλοντική νοµοθεσία και η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα όπου χρειάζεται να χρησιµοποιείται όπου είναι δυνατόν η περιβαλλοντικά βέλτιστη τεχνολογία που δεν συνεπάγεται υπερβολικό οικονοµικό κόστος να µην υποσκάπτονται οι οικονοµικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις να λαµβάνονται υπ όψιν οι απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών Η αναθεώρηση ή επαναβεβαίωση των σκοπών και των στόχων γίνεται ετησίως από το Συµβούλιο Ενοποιηµένης ιαχείρισης Συστηµάτων ή συχνότερα, εάν µεταβληθεί ο κατάλογος περιβαλλοντικά ενεργών παραγόντων και το θεωρεί απαραίτητο ο Υπεύθυνος Περιβάλλοντος. Για την παρακολούθηση και µέτρηση της περιβαλλοντικής απόδοσης έχει καθιερωθεί και διατηρείται µία µεθοδολογία καθορισµού και διατήρησης τακτικών διαδικασιών ελέγχου και µετρήσεων των κύριων χαρακτηριστικών του εργοστασίου που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου και µετρήσεων των διεργασιών που επιδρούν στους δείκτες των σηµαντικών περιβαλλοντικά ενεργών παραγόντων και καταγράφονται. Τα αποτελέσµατα αναλύονται και αντιπαρατίθεται µε τα όρια που έχουν καθοριστεί από το νοµοθετικό πλαίσιο καθώς και τυχόν αποφάσεις του ΣΕ Σ. 36

39 Η εταιρεία έχει θέσει σε εφαρµογή πρόγραµµα βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, το οποίο αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την φύση και ποιότητα των προϊόντων. Όπως προαναφέρθηκε, τις τελευταίες διαχειριστικές περιόδους τα προϊόντα ψευδαργύρου αποτελούν την κύρια παραγωγή του εργοστασίου επίπεδων προϊόντων που διαφοροποιούνται των προϊόντων χαλκού και κραµάτων του αναφορικά µε την παραγωγική διαδικασία επηρεάζοντας άµεσα τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εγκατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, τα κράµατα ψευδαργύρου απαιτούν πιο ήπιες συνθήκες επεξεργασίας όσον αφορά στις θερµοκρασίες προθέρµανσης, οπότε η χρήση ενέργειας µειώνεται δραστικά σε αυτό το στάδιο. Επίσης, εφόσον το κράµα δεν έχει αποκτήσει πολύ υψηλή θερµοκρασία, οι απαιτήσεις σε ψύξη είναι λιγότερες µε αποτέλεσµα να ελαττώνονται και οι ανάγκες σε νερό στη φάση αυτή. Αντιθέτως, οι ποιοτικές απαιτήσεις των προϊόντων ψευδαργύρου οδήγησαν σε αύξηση της συχνότητας ανανέωσης του διαλύµατος σαπώνων στη γραµµή καθαρισµού και ψύξης των προϊόντων. Αποτέλεσµα της τρέχουσας επεξεργασίας είναι η συλλογή 170t σαπουνελαίων σε ετήσια βάση έναντι των 20t που συλλέγονταν το 2004 που το εργοστάσιο είχε ως κύρια παραγωγή προϊόντα χαλκού. Την πρώτη περίοδο αλλαγής σε παραγωγή ψευδαργύρου, ( ) διατηρήθηκαν αρχικά πολλές από τις λειτουργικές παραµέτρους που εφαρµόζονταν κατά την παραγωγή χαλκού. Ωστόσο, το σχετικά µεγάλο ποσοστό επιστροφών ~40% την περίοδο Ιουνίου Μαΐου 2006, οδήγησε στην αλλαγή λειτουργικών παραµέτρων, όπως η αύξηση της συχνότητας αλλαγής των µπάνιων καθαρισµού µε γαλακτώµατα, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή ποιότητα των προϊόντων. Έχοντας λοιπόν ως γνώµονα ότι η παραγωγή του εργοστασίου της Πειραιώς έχει προσανατολιστεί στα προϊόντα ψευδαργύρου, ως αρχική κατάσταση που σχετίζεται µε τη µείωση της παραγόµενης ποσότητας των σαπουνελαίων ώστε να επιτευχθεί ο σχετικός περιβαλλοντικός στόχος κατά την παραγωγή ψευδαργύρου λαµβάνεται η κατανάλωση της τελευταίας περιόδου δηλαδή 170tn. Με βάση τα παραπάνω, ο στόχος αυτός αναπροσαρµόζεται σε 2% µείωση της ποσότητας αυτής το τέλος του 2007 και 5% το Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι που τέθηκαν για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του εργοστασίου, ενώ στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη της υλοποίησής τους. 37

40 Πίνακας 7 : Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα Αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (στοιχεία έτους 2004) ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (στοιχεία έτους 2006) Τιµή ΣΤΟΧΟΣ Χρονικό Πλαίσιο Μείωση Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας kwh - Μείωση της κατανάλωσης νερού m 3 /y Μείωση της παραγόµενης ποσότητας σαπουνελαίων Kwh/y m 3 /y m 3 /y Έως 2007 Έως τέλος 2005 Έως % 6,66% 33,33% Α) κατά την παραγωγή χαλκού 20 tn/y - 18 tn/y Έως τέλος % 15 tn/y Έως % Β) κατά την παραγωγή ψευδαργύρου - 170tn 166.5tn/y 161.5tn/y Έως τέλος 2007 Έως % 5% 38

41 Πίνακας 8: Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα Υλοποίηση στόχων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2004 Τιµή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2005 Μείωση περιόδου Στόχος Επίτευξη Τιµή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2006 Μείωση περιόδου Στόχος Επίτευξη ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ραστηριότητες Υπεύθυνος Υλοποίησης Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Μείωση της κατανάλωσης νερού Μείωση της παραγόµενης ποσότητας σαπουνελαίων Α) κατά την παραγωγή χαλκού Κwh/y m 3 /y 20 tn/y kwh/y m 3 /y 18 tn/y 35% 34% 10% 22%: ,66%: %: kwh/y m 3 /y 49% 44,5% %: ,3%: %: 2007 Αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας Μόνωση φούρνων Αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας Έλεγχος αποµάστευσης πύργων ψύξης Αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας Εργοδηγός Παραγωγής Εργοδηγός Παραγωγής Εργοδηγός Παραγωγής Β) κατά την παραγωγή ψευδαργύρου tn Αρχική κατάσταση 39

42 6. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Η Περιβαλλοντική ήλωση της εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. επαληθεύτηκε από διαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης, την εταιρεία TUV AUSTRIA HELLAS, η οποία είναι διαπιστευµένη από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης (ΕΣΥ ) για την κατηγορία διαπίστευσης «Συστήµατα Oικολογικής ιαχείρισης και Oικολογικού Eλέγχου (EMAS)». Η ηµεροµηνία διαπίστευσης είναι η 19 η Οκτωβρίου 2007 και ο αριθµός διαπίστευσης