Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης."

Transcript

1

2 Περιεχόμενα σελίδα 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Στρατηγική Στόχοι Προοπτικές 7 4. Δραστηριότητες Κύρια γεγονότα στην ιστορία της εταιρίας Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ Εγκαταστάσεις Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ Ανθρώπινο δυναμικό Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία Διοίκηση της εταιρίας Πρόσκληση 52 Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης.

3 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 Με μιά ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με 34 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και μια ισχυρή παραγωγική βάση που περιλαμβάνει εργοστάσια στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Π.Γ.Δ.Μ. και τη Ρωσία. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (σε εκ. ευρώ) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Στο τέλος του 2008, οι κραδασμοί της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και η συνεπακόλουθη οικονομική ύφεση οδήγησαν σε συγκράτηση των ρυθμών ανάπτυξης των περισσοτέρων τομέων δραστηριότητας της διεθνούς και εγχώριας οικονομίας, με αποτέλεσμα τις ευμετάβλητες συνθήκες στην αγορά πρώτων υλών, τις μεταπτώσεις στη ζήτηση και τη μειωμένη δραστηριότητα σε οικοδομικά έργα. Ειδικά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης, επηρεάστηκε από τη μη αναμενόμενη αρνητική χρηματοπιστωτική συγκυρία, καθώς και την απότομη πτώση των τιμών του χάλυβα, επιδρώντας αντίστοιχα στα αποτελέσματα όλων σχεδόν των εταιριών του κλάδου παγκοσμίως. Οι παράγοντες αυτοί είχαν αναπόφευκτα επίπτωση και στη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. Παρά τις αντίξοες συνθήκες σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο, στρατηγική απόφαση της ΣΙΔΕΝΟΡ παρέμεινε και στο 2008 η θωράκιση της αναπτυξιακής της πορείας. Έτσι, το 2008 η ΣΙΔΕΝΟΡ επέκτεινε την παρουσία της σε νέες γεωγραφικές αγορές, διεύρυνε τα μερίδια της στις υφιστάμενες, επέκτεινε το δίκτυο πωλήσεων και διανομής και τέλος αύξησε τα επίπεδα απόδοσης των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα μέσα στο 2008, ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρους του πολυετούς επενδυτικού προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου, στις αρχές του 2008 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας μονάδας έλασης επιμήκων προϊόντων χάλυβα της θυγατρικής STOMANA INDUSTRY. Τα εγκαίνια της νέας μονάδας πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Βουλγαρικής Δημοκρατίας κ. Georgi Parvanov. Η επένδυση αυτή ύψους 80 εκ. ευρώ αποτελεί μέρος του συνολικού επενδυτικού προγράμματος στη STOMANA INDUSTRY από το 2001, ύψους

5 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εκ. ευρώ, ενώ η νέα μονάδα έλασης επιμήκων προϊόντων επέκτεινε την παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου σε επιμήκη προϊόντα στη Βουλγαρία στους τόνους ετησίως. Επιπρόσθετα, μέσα στη χρήση 2008 ο Όμιλος ενίσχυσε τη συμμετοχή του στις θυγατρικές εταιρίες STOMANA INDUSTRY, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΔΕΠΑΛ, ΕΤΗΛ, ΑΡΓΟΣ, SIGMA και ΣΙΔΜΑ. Για το 2009, ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, θέτει ως βασικές προτεραιότητες την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων και του κεφαλαίου κίνησης, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και την παραγωγή θετικών ταμιακών ροών. Ήδη κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ προχώρησε σε σημαντική μείωση του δανεισμού του κατά 139 εκ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης της τιμής του χάλυβα, αλλά και της βελτιστοποίησης της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Τέλος, όσον αφορά τη δραστηριότητα του Ομίλου στην ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη, η συγκράτηση της ανάπτυξης και των επενδύσεων στην περιοχή αυτή είναι αποτέλεσμα της αυστηρής πολιτικής που εφαρμόζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και της σημαντικής μείωσης της χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων. Παρ όλα αυτά είναι πεποίθηση του Ομίλου ότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές, δεδομένων των αναγκών για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των οικονομιών αυτών. Η Διοίκηση της ΣΙΔΕΝΟΡ πιστεύει ότι οι συνιστώσες της ανάπτυξης των τελευταίων ετών στις αγορές που απευθύνεται ο Όμιλος εξακολουθούν να υφίστανται, παρά τους κραδασμούς της ύφεσης. Κύριος στόχος παραμένει και το 2009, η υλοποίηση όλων εκείνων των ενεργειών που θα εξασφαλίσουν την ουσιαστική συνέχεια στην αναπτυξιακή πορεία που έχει καταγράψει ο Όμιλος μέχρι και σήμερα. Σαράντος Μήλιος Διευθύνων Σύμβουλος

6

7 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Με αφετηρία την ίδρυση της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ - ΣΑΝΙΤΑΣ το 1962 και μέσα από μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία 47 ετών, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Περιλαμβάνει συνολικά 34 εταιρίες, εκ των οποίων 20 δραστηριοποιούνται με έδρα την Ελλάδα και 14 σε χώρες του εξωτερικού. Οι δε μετοχές των εταιριών ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. και ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Η παραγωγική βάση του Ομίλου περιλαμβάνει βιομηχανικά συγκροτήματα στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ρωσία και την Π.Γ.Δ.Μ., ενώ οι κύριοι λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας του είναι οι ακόλουθοι: τομέας χαλυβουργίας, τομέας σωληνουργίας, τομέας περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα και τομέας πωλήσεων και διανομής των προϊόντων. Τα προϊόντα των εταιριών του Ομίλου καλύπτουν σήμερα ένα ευρύ φάσμα των αναγκών της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς χαλυβουργικών προϊόντων, ενώ η ηγετική θέση της ΣΙΔΕΝΟΡ επιτυγχάνεται με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, τη διαρκή καινοτομία, το εκτενές δίκτυο πωλήσεων, τις συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό και την πελατοκεντρική της φιλοσοφία. Κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου αποτελεί η σταθερή προσήλωσή του στον εκσυγχρονισμό και τη διαρκή βελτίωση της παραγωγικής βάσης των μονάδων του, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίηση, εκτεταμένων επενδυτικών προγραμμάτων συνολικού ύψους 607 εκ. ευρώ την περίοδο

8 Οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρίες της ΣΙΔΕΝΟΡ απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Επωνυμία Χώρα Άμεσο & Έμμεσο εγκατάστασης Ποσοστό Συμμετοχής ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 90,00% ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ Ελλάδα 69,28% BEAT A.E. Ελλάδα 40,66% BET A.E. Ελλάδα 61,62% ΒΕΜΕΤ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Β.ΕΠΕ.Μ. ΑΒΕΕ Ελλάδα 50,00% ΔΕΠΑΛ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. A.E. Ελλάδα 68,76% ΔΙΑΠΕΜ Α.Ε. Ελλάδα 33,35% ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Α.Ε. Ελλάδα 20,00% ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕ Ελλάδα 98,92% ΕΤΑΛ Α.Ε. Ελλάδα 93,73% ΕΤΗΛ Α.Ε. Ελλάδα 69,99% ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 50,00% ΠΡΑΚΣΥΣ A.E. Ελλάδα 51,00% ΠΡΟΣΑΛ A.E. Ελλάδα 70,00% ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Ελλάδα 24,18% ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 78,55% AEIFOROS BULGARIA S.A. Βουλγαρία 90,00% AWM SpA Ιταλία 34.00% BIODIESEL A.E. Ελλάδα 15,64% BOZETTI LTD Κύπρος 100,00% DOJRAN STEEL LLCOP Π.Γ.Δ.Μ. 75,00% DOMOPLEX LTD Κύπρος 45,00% ELMONTE HOLDINGS LIMITED Κύπρος 100,00% PORT VIDIN SOUTH S.A. Βουλγαρία 90,00% PROSAL TUBES S.A. Βουλγαρία 70,00% SIDERAL SHPK (ANAMET AL SHPK) Aλβανία 100,00% SIDEROM STEEL SLR Ρουμανία 100,00% SIGMA Α.Ε. Βουλγαρία 69,28% SOVEL A.E. Ελλάδα 62,56% STOMANA INDUSTRY S.A. Βουλγαρία 100,00% TEPRO STEEL EAD Βουλγαρία 100,00% ZAO TMK-CPW Ρωσία 38,49%

9 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στρατηγική Στόχοι Προοπτικές Οι εκτεταμένες επενδύσεις του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παραγωγικό επίπεδο. Το πλεονέκτημα αυτό αναλύεται σε ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, σε υψηλό επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, σε αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα και σε μια πλήρη γκάμα προϊόντων, η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται με λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ταυτόχρονα, η ΣΙΔΕΝΟΡ υλοποιεί επενδύσεις που διευρύνουν το εμπορικό της δίκτυο και το Ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, υψηλό επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα και μια πλήρης γκάμα προϊόντων, η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται με λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας

10 δίκτυο διανομής των θυγατρικών της εταιριών, εστιάζοντας ταυτόχρονα στη διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ βασίζει την ανάπτυξή του σε μια σειρά από στρατηγικούς άξονες, οι οποίοι περιλαμβάνουν : Την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην ελληνική αγορά, μέσω της διατήρησης του κόστους σε ανταγωνιστικά επίπεδα και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων με αυξημένη προστιθέμενη αξία και υψηλά περιθώρια κέρδους. Την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω της αξιοποίησης των επενδύσεων στα εργοστάσια της STOMANA INDUSTRΥ στη Βουλγαρία και της DOJRAN STEEL στην Π.Γ.Δ.Μ. Κύριος γνώμονας των επενδύσεων αυτών είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση του κόστους με σταθερά υψηλή ποιότητα.

11 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 Την ενίσχυση της θέσης της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στις διεθνείς αγορές έργων ενέργειας, μέσα από την ισχυροποίηση της παρουσίας της στις γεωγραφικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βορείου Αφρικής, της Βορείου Αμερικής και της Ρωσίας. Την περαιτέρω διεύρυνση του εξαγωγικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, τόσο μέσα από το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, όσο και μέσα από την ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών. Την εφαρμογή αναβαθμισμένων εργαλείων και πρακτικών διοικητικής και εμπορικής υποστήριξης, που θα ενσωματώνουν στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου σύγχρονα συστήματα διοικητικής πληροφόρησης και σύγχρονα συστήματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης προσωπικού. Η ΣΙΔΕΝΟΡ υλοποιεί επενδύσεις που διευρύνουν το εμπορικό της δίκτυο και το δίκτυο διανομής των θυγατρικών της εταιριών, εστιάζοντας ταυτόχρονα στη διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Τη διατήρηση της προσήλωσης του Ομίλου στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του. Την ταυτόχρονη αφοσίωση στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών που θα περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου.

12 4. Δραστηριότητες Μέσα από ένα επιτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ έχει αναδειχθεί στο μεγαλύτερο παραγωγό επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου αποτελεί η ισχυρή εγκατεστημένη παραγωγική βάση, η οποία περιλαμβάνει άρτια εξοπλισμένες μονάδες στη Θεσσαλονίκη, στον Αλμυρό, στο Κιλκίς, στη Χαλκίδα, στη Θίσβη, στο Pernik Βουλγαρίας, στο Nikolic της Π.Γ.Δ.Μ. και στο Polevskoy της Ρωσίας. Η ΣΙΔΕΝΟΡ, έχοντας επενδύσει περισσότερα από 607 εκατ. ευρώ την περίοδο (εκ των οποίων τα 400 εκ. ευρώ στην Ελλάδα) για την επέκταση και αναβάθμιση των εργοστασίων και του δικτύου διανομής του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φροντίζει να διατηρεί και να ενισχύει την υπεροχή της σε παραγωγικό επίπεδο και σε εμπορική παρουσία.

13 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 Κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου αποτελεί η ισχυρή εγκατεστημένη παραγωγική βάση Ταυτόχρονα, οι μονάδες παραγωγής και το δίκτυο της ΣΙΔΕΝΟΡ και των θυγατρικών της καλύπτουν κάθε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας, πώλησης και διανομής όλης της γκάμας προϊόντων χάλυβα. Επομένως ο Όμιλος είναι σε θέση να εγγυάται την υψηλή ποιότητα των προϊόντων του και να δραστηριοποιείται επιτυγχάνοντας τις

14 μεγαλύτερες δυνατές συνέργιες και οικονομίες κλίμακος. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ είναι πλήρως καθετοποιημένος, ενώ για την καλύτερη οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία του, οι δραστηριότητες του Ομίλου κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: Κατηγορία Μονάδες Προϊόντα Παραγωγική δυναμικότητα Παραγωγή Ρευστού ΣΙΔΕΝΟΡ, SOVEL, μπιγιέτες, slabs, blooms τόνοι. * Χάλυβα STOMANA INDUSTRY ΣΙΔΕΝΟΡ, SOVEL, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Παραγωγή Επιμήκων STOMANA INDUSTRY, σε ράβδους & κουλούρες, τόνοι* Προϊόντων Χάλυβα DOJRAN STEEL μορφοσίδηροι, χονδρόσυρμα περίπου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, σωλήνες για αγωγούς πετρελαίου, Παραγωγή Σωλήνων & ΖΑΟ ΤΜΚ CPW, SOVEL, ΒΕΤ,φυσικού αερίου, νερού και κατασκευές, τόνοι Κοίλων Διατομών ΠΡΟΣΑΛ, PROSAL TUBES κοίλες διατομές για κατασκευές Παραγωγή Πλατέων STOMANA INDUSTRY, φύλλα χάλυβα, τόνοι Προϊόντων SOVEL σιδηροταινία προϊόντα συρματουργίας, δομικά πλέγματα και κλωβοί, Τελική Επεξεργασία ΕΡΛΙΚΟΝ, SOVEL, ΔΕΠΑΛ, χαλύβδινες ίνες οπλισμού τόνοι Προϊόντων Χάλυβα ΕΤΑΛ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ, TEPROSTEEL σκυροδέματος, περίπου μεταποίηση παραπροϊόντων, ειδικοί χάλυβες υψηλής ακριβείας κ.α. * Μετά την ολοκλήρωση των ανακοινωμένων επενδύσεων.

15 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 Η διακίνηση του κύριου όγκου των βιομηχανικών χαλύβων του Ομίλου πραγματοποιείται από τη συγγενή εταιρία ΣΙΔΜΑ, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο κέντρο διανομής χάλυβα στα Βαλκάνια. Η προώθηση, πώληση και διανομή του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πραγματοποιείται είτε απευθείας από τις εταιρίες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, είτε από αντιπροσώπους στις Ευρωπαϊκές αγορές. Εφαρμογές Προϊόντων Τα προϊόντα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ χρησιμοποιούνται σε μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα έργα: ΧΑλυβΑΣ οπλισμου ΣΚυροδΕΜΑτοΣ Έργα στην Ελλάδα ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ (ΡΙΟ ΑΝΤΙΡΙΟ) ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΘΗΝΑ 2004 ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ (ΠΕΤΑΛΟ) ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΚΗ ΕΥΖΩΝΟΙ (ΠΑΘΕ) ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ATHENS MALL GOLDEN HALL ATHENS HEART κ.α.) ΓΗΠΕΔΟ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Έργα στα βαλκάνια ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ HERMES PARK CARREFOUR ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ MALL ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ GRAND MALL ΒΑΡΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ & ΠΑΦΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ NATIONAL STADIUM ΡΟΥΜΑΝΙΑ LAKEVIEW VIEW (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΧΑλυβδοΣωλΗνΕΣ / ΚοιλΕΣ διατομεσ

16 ΧΑλυβδοΣωλΗνΕΣ / ΚοιλΕΣ διατομεσ Φορέας/ project Χώρα Αντικείμενο Έργου Έτος Μεγάλα έργα μονάδας ευθείας ραφής (ERW/HFI) SNAM RETE GAS Ιταλία Φυσικό Αέριο 2008 EBLA GAS PROJECT Συρία Φυσικό Αέριο 2008 ABU DHABI NGL Η.Α.Ε Φυσικό Αέριο 2008 THE PROCUREMENT & LOGISTICS DIVISION Αζερμπαϊτζάν Φυσικό Αέριο 2007 OF THE PRODUCTION UNION AZNEFT OF THE SOCAR DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY Αραβικά Εμιράτα Φυσικό Αέριο 2007 GRTGAZ Γαλλία Φυσικό Αέριο 2007 SAIPEM FRANCE HASDRUBAL PROJECΤ Τυνησία Φυσικό Αέριο 2007 BG TUNISIA HASDRUBAL PROJECT Τυνησία Φυσικό Αέριο 2007 SAIPEM PORTUGAL MAFUMEIRA NORTE Αγκόλα Φυσικό Αέριο 2007 DEVELOPMENT PROJECT ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM Γκαμπόν Φυσικό Αέριο 2007 UMW OILFIELD INTERNATIONAL TRADING Ινδονησία Φυσικό Αέριο 2006 PETROFAC DEVELOPMENT OMAN Ομάν Φυσικό αέριο 2006 EGYPTIAN NATURAL GAS CO Αίγυπτος Φυσικό αέριο 2006 THYSSENKRUPP Ιράκ Πετρέλαιο 2006 WEST AFRICA GAS PIPELINE PROJECT (CHEVRON TEXACO) Γκάνα Φυσικό αέριο 2005 Μεγάλα έργα μονάδας ελικοειδούς ραφής (SSAW) TEXOMA TO CARTHAGE LOOP LINE Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2008 TEXAS INDEPENDENCE PIPELINE Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2008 SNAM RETE GAS Ιταλία Φυσικό αέριο 2008 MONTRAVEL ST. AVIT NORD EST Γαλλία Φυσικό αέριο 2008 GRIMES TO KATY Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2008 BAY GAS STORAGE Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2008 SPECTRA ENERGY Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2007 ENERGY TRANSFER Η.Π.Α. Πετρέλαιο 2007 GRTGAZ Γαλλία Φυσικό Αέριο 2007 ENBRIDGE Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2006 PANHANDLE Η.Π.Α. Φυσικό αέριο 2006 ENAGAS S.A. Ισπανία Φυσικό αέριο 2006 SONATRACH, MEDGAZ GZ4 Αλγερία Φυσικό αέριο 2006

17 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κύρια γεγονότα στην ιστορία της εταιρίας Τα κυριότερα γεγονότα-σταθμοί στην πολυετή επιχειρηματική πορεία του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα: Ίδρυση της εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΧΑΛΚΟ - ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων ύδρευσης, θερμαντικών σωμάτων και λεβήτων Αλλαγή της επωνυμίας σε ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε Εξαγορά της ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΨ Α.Ε. από τη SOVEL Α.Ε Εισαγωγή της ΣΙΔΕΝΟΡ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μετά από συγχώνευση της με την εισηγμένη ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Ε Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΣΙΔΕΝΟΡ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002: Έναρξη παραγωγής του ελασματουργείου της SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας (διπλασιασμός της παραγωγικής δυναμικότητας προϊόντων ελασματουργείου). -Ανάπτυξη του νέου καινοτόμου χάλυβα οπλισμού SD, με ενισχυμένη αντισεισμική συμπεριφορά και διάθεσή του στην αγορά Έναρξη λειτουργίας του χαλυβουργείου της SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας. -Εξαγορά του 75% της βουλγαρικής εταιρίας STOMANA INDUSTRY S.A Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΣΙΔΕΝΟΡ (για τα εργοστάσια Θεσσαλονίκης και Αλμυρού) κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 -Διάθεση στην αγορά του χάλυβα SD υψηλής ολκιμότητας κατηγορίας C.

18 2004 -Απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε Η ΣΙΔΕΝΟΡ γίνεται η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που αποκτά Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς πιστοποιούνται με βάση το σχετικό πρότυπο ISO 14001:2004 οι παραγωγικές της μονάδες στη Θεσσαλονίκη και στον Αλμυρό Έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής DOJRAN Steel, στην Π.Γ.Δ.Μ., με αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου της κοινοπραξίας ZAO TMK CPW στη Ρωσία. Ανάπτυξη εγκαταστάσεων διανομής στην Αλβανία (SIDERAL ShPk) και τη Ρουμανία (SIDEROM STEEL Srl). -Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της DOJRAN STEEL, -Έναρξη λειτουργίας της νέας μεθόδου τροφοδοσίας scrap (CONSTEEL) στη SOVEL. -Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της ΣΙΔΕΝΟΡ κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2002 και OHSAS 18001: Επιλογή της ΣΙΔΕΝΟΡ από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum στις 500 Νέες Πρωτοπόρες Επιχειρήσεις διεθνώς Έναρξη λειτουργίας του νέου ελασματουργείου της STOMANA στη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα την αύξηση της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας της σε επιμήκη προϊόντα στους τόνους. -Απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της STOMANA. -Σύσταση της εταιρίας PORT VIDIN NORTH S.A., με έδρα στο Βιντίν της Βουλγαρίας και αντικείμενο δραστηριοτήτων την παροχή υπηρεσιών λιμένος Απόκτηση ποσοστού 34% στην Ιταλική εταιρία Automatic Wire Machines SpA (AWM), με αντικείμενο δραστηριοτήτων το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μηχανικών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας χάλυβα.

19 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 Aνάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν καινοτόμα χαρακτηριστικά και υψηλή προστιθέμενη αξία για τους τελικούς καταναλωτές 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ διαθέτει μια πλήρη και ολοκληρωμένη γκάμα καινοτόμων προϊόντων χάλυβα, τα οποία διακρίνονται για την αξιοπιστία και τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, προσδίδοντας στη ΣΙΔΕΝΟΡ ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εμπορικό επίπεδο, τόσο εντός όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων. Με συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα και την αναβάθμιση των παραγωγικών του εγκαταστάσεων, ο Όμιλος είναι σταθερά προσανατολισμένος στην ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν καινοτόμα χαρακτηριστικά και υψηλή προστιθέμενη αξία για τους τελικούς καταναλωτές.

20

21 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 Η προϊοντική γκάμα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ αναλύεται ως ακολούθως: 1. Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD Με δεδομένες τις απαιτήσεις για χρήση χαλύβων υψηλής ολκιμότητας, οι οποίοι εξασφαλίζουν υψηλή αντισεισμική προστασία, η ΣΙΔΕΝΟΡ έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού SD, το οποίο καλύπτει κάθε ανάγκη τεχνικού έργου, στο οποίο γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος Χάλυβας Οπλισμού σκυροδέματος SD Ευθύγραμμες Ράβδοι & Kουλούρες SD: Η ΣΙΔΕΝΟΡ είναι η πρώτη εταιρία που διέθεσε στην αγορά χάλυβα κατηγορίας C υψηλής ολκιμότητας B500C, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με το Πρότυπο ΕΛΟΤ , που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα στο τέλος του Όλοι οι Χάλυβες Οπλισμού της ΣΙΔΕΝΟΡ φέρουν ανάγλυφη σήμανση «SD». Τα πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκών SD, παράγονται από ευθύγραμμες ράβδους οπλισμού SD κατηγορίας C, Β500C (ΕΛΟΤ ) διαμέτρου 8, 10 και 12mm, εξασφαλίζοντας τέλεια γεωμετρικά χαρακτηριστικά Ειδικά Μήκη Ράβδων Χάλυβα SD: Προκειμένου να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της, η ΣΙΔΕΝΟΡ παρέχει ευρεία γκάμα ειδικών μηκών χάλυβα SD κατηγορίας C, B500C (ΕΛΟΤ ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε έργου, με στόχο την επίτευξη σημαντικών ωφελειών οικονομίας και ταχύτητας στην κατασκευή Πλέγματα Υποστυλωμάτων και Δοκών SD Τα πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκών SD, παράγονται από ευθύγραμμες ράβδους οπλισμού SD κατηγορίας C, Β500C (ΕΛΟΤ ) διαμέτρου 8, 10 και 12mm, εξασφαλίζοντας τέλεια γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Τα πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκών SD χαρακτηρίζονται από υψηλή ταχύτητα διαμόρφωσης σε κλωβό, στο σύνολο σχεδόν των διατομών, δοκών και υποστυλωμάτων, επιτρέποντας μεγαλύτερη αξιοπιστία στην εφαρμογή της μελέτης και διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα κατασκευής.

22 1.3. Ειδικά Πλέγματα SIDEFIT O προκατασκευασμένος οπλισμός SIDEFIT είναι φύλλα πλεγμάτων που κατασκευάζονται με συγκόλληση ράβδων χάλυβα SD κατηγορίας C, B500C (ΕΛΟΤ ), με μεγάλη ευελιξία στην επιλογή των διαστάσεων, των διαμέτρων των ράβδων, των αποστάσεων μεταξύ τους και των ελεύθερων άκρων. Τα ειδικά πλέγματα SIDEFIT έχουν ευρεία χρήση σε διαφορετικά φέροντα δομικά στοιχεία όπως δοκοί, υποστυλώματα, τοιχεία, πλάκες, πεδιλοδοκοί, πέδιλα κλπ Δομικά και Κοινά Πλέγματα Η ΣΙΔΕΝΟΡ παράγει δομικά πλέγματα ορθογωνικής ή τετραγωνικής διατομής από χάλυβα οπλισμού κατηγορίας Α, Β500Α (ΕΛΟΤ ). Σε διαρκή παρακαταθήκη υπάρχουν οι τύποι Τ131, Τ188, Τ196 και σε κοινό πλέγμα οι τύποι Τ92, Ο92 και Τ139, ενώ οι υπόλοιποι τύποι μπορούν να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας.

23 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έτοιμοι Κλωβοί SIDEFOR Τα προϊόντα SIDEFOR είναι έτοιμα, τρισδιάστατα στοιχεία (κλωβοί) εγκάρσιου οπλισμού για υποστυλώματα, δοκούς και τοιχώματα. Η παραγωγή τους γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένη βιομηχανική διαδικασία, από ευθύγραμμο χάλυβα οπλισμού SD κατηγορίας C, B500C (ΕΛΟΤ ), έχουν τέλεια γεωμετρία και διασφαλίζουν την πιστή εφαρμογή όλων των σύγχρονων Ελληνικών Κανονισμών (ΕΚΩΣ 2000 & ΚΤΧ). Τα προϊόντα SIDEFOR είναι έτοιμα, 1.6. Χαλύβδινες Ίνες INOMIX τρισδιάστατα στοιχεία (κλωβοί) εγκάρσιου Η παραγωγή και εμπορία των χαλύβδινων ινών οπλισμού για υποστυλώματα, δοκούς οπλισμού σκυροδέματος INOMIX στην Ελλάδα και τοιχώματα πραγματοποιείται από την θυγατρική εταιρία ΕΤΑΛ. Οι ίνες INOMIX, λειτουργώντας στο μέγεθος του κόκκου του σκυροδέματος προσδίδουν πλαστιμότητα και οπλισμό τριών διαστάσεων. Παράγονται σε πλήθος διαστάσεων, καλύπτοντας όλο το εύρος αναγκών της αγοράς, από το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έως την κατασκευή δαπέδων (βιομηχανικά, λιμενικά, στρατιωτικά κ.α.) Ηλεκτροσυγκολλημένα Δικτυώματα Τα ηλεκτροσυγκολλημένα δικτυώματα αποτελούνται από δύο ράβδους κάτω οπλισμού που ενώνονται με μία ράβδο άνω οπλισμού, μέσω συγκρατητικού σύρματος. Στα ηλεκτροσυγκολλημένα δικτυώματα, ο κύριος οπλισμός των άνω και κάτω ράβδων παράγεται χρησιμοποιώντας χονδρόσυρμα SAE 1010 το οποίο κατόπιν ψυχρής έλασης αποκτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χάλυβα οπλισμού που απαιτούνται. Τα δικτυώματα χρησιμοποιούνται κυρίως στην προκατασκευή ως οπλισμός επιφανειακών φορέων (πλάκες) με σκυροδέτηση σε δύο φάσεις, προσφέροντας το πλεονέκτημα της αποφυγής χρήσης ξυλοτύπων. Έτσι όταν ο απαραίτητος κύριος οπλισμός διατηρείται σε μικρά ποσοστά (μικρά ανοίγματα) της διατομής και η ταχύτητα κατασκευής είναι κύριο ζητούμενο, τα ηλεκτροσυγκολλημένα δικτυώματα προσφέρουν μια ενδεδειγμένη λύση.

24 2. Μορφοσίδηρος Η ΣΙΔΕΝΟΡ είναι ο μοναδικός παραγωγός μορφοσιδήρου στην Ελλάδα. Η παραγωγή τους πραγματοποιείται στις εργοστασιακές μονάδες στη Θεσσαλονίκη και στο Pernik Βουλγαρίας και είναι πιστοποιημένα με τη σήμανση CE, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Ράβδοι Τετραγωνικής Διατομής (Καρέ) Οι ράβδοι τετραγωνικής διατομής χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κάγκελων, αλλά και σε άλλες μεταλλικές κατασκευές. 2.2 Ράβδοι Ορθογωνικής Διατομής (Λάμες) Χρησιμοποιούνται σε μια σειρά μεταλλικών κατασκευών, όπως τα παραδοσιακά κάγκελα, οι γεωτρήσεις, τα μεταλλικά πλαίσια, τα εξαρτήματα μηχανημάτων και ο μηχανολογικός εξοπλισμός. 2.3 Ράβδοι Κυκλικής Διατομής (Στρογγυλά) Χρησιμοποιούνται από βιοτεχνίες βιδοποιίας και κατασκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και για την κατασκευή κάγκελων.

25 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ράβδοι Γωνιακής Ισοσκελούς Διατομής (Γωνίες) Χρησιμοποιούνται σε μεγάλο εύρος μεταλλικών κατασκευών, όπως περιφράξεις, πάσσαλοι στήριξης (γραμμικά) για σκέπαστρα σε αμπέλια, υποστυλώματα για υπόστεγα, βάσεις για στέγες, αμαξώματα, βαριές σιδηροκατασκευές και πυλώνες της ΔΕΗ. 2.5 Δοκοί Υψίκορμοι (IPE) Οι υψίκορμοι δοκοί χρησιμοποιούνται σε μεταλλικές κατασκευές, όπως σκελετοί μεταλλικών κτιρίων, υποστυλώματα σε στέγες, πατάρια και τεγίδες σκεπής. Τα προϊόντα SIDEFOR είναι έτοιμα, τρισδιάστατα στοιχεία (κλωβοί) εγκάρσιου οπλισμού για υποστυλώματα, δοκούς και τοιχώματα 2.6 Ράβδοι Διατομής ΠΙ (UPN) Τα ΠΙ μικρής διατομής χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή παραδοσιακών κάγκελων, σε συνδυασμό με τα καρέ, ενώ τα ΠΙ μεγάλης διατομής σε σκελετούς μεταλλικών κτιρίων, αμαξώματα, καρότσες, εξαρτήματα μηχανημάτων, υποστυλώματα σε στέγες κ.ά. Επίσης παράγονται και διατομές μορφοσιδήρων για εξειδικευμένες χρήσεις, όπως περόνες ανύψωσης φορτίων, στήριξη στοών μεταλλείων, ενώσεις σιδηροτροχιών, άροτρα, κ.α. 3. Χονδρόσυρμα Οι παραγόμενες κατηγορίες χονδροσύρματος είναι: SAE 1006 κατά ASTM A510M SAE 1008 κατά ASTM A510M SAE 1010 κατά ASTM A510M ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (USD 7) κατά DIN RSt 37-2 κατά DIN Το χονδρόσυρμα της ΣΙΔΕΝΟΡ χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υποβιβασμών σύρματος και καλύπτει όλες τις ανάγκες της συρματουργίας χαμηλού άνθρακα.

26 4. Χαλυβδοσωλήνες - Κοίλες Διατομές Ο κλάδος Σωληνουργίας του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελείται από τέσσερα εργοστάσια, στη Θίσβη Βοιωτίας (ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.), στον Αλμυρό Μαγνησίας (SOVEL Α.Ε.), στη Χαλκίδα (ΒΕΤ Α.Ε.) και στο Pernik Βουλγαρίας (PROSAL TUBES S.A.). Η θυγατρική εταιρία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ παράγει και διαθέτει χαλυβδοσωλήνες για αγωγούς μεταφοράς υγρών και αερίων καυσίμων και κοίλες διατομές μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι τα εξής: 4.1 Χαλυβδοσωλήνες Μεσαίων και Μεγάλων Διαμέτρων Χαλυβδοσωλήνες για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων Χαλυβδοσωλήνες για τη μεταφορά νερού Χαλυβδοσωλήνες Κατασκευών 4.2 Χαλυβδοσωλήνες Δικτύων Μικρών Διαμέτρων Χαλυβδοσωλήνες αγωγών Χαλυβδοσωλήνες θερμοϋδραυλικών δικτύων και φυσικού αερίου Χαλυβδοσωλήνες γεωτρήσεων 4.3 Χαλυβδοσωλήνες Κατασκευών - Κοίλες Διατομές Χαλυβδοσωλήνες ικριωμάτων Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών Κοίλες Διατομές μικρών και μεγάλων διατομών Στα δε σωληνουργεία των SOVEL, ΒΕΤ και PROSAL TUBES παράγονται σωλήνες για θερμοϋδραυλικά δίκτυα, δίκτυα φυσικού αερίου και πυρόσβεσης, σωλήνες ελαφρού τύπου για

27 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 δίκτυα νερού και αποχέτευσης, χαλυβδοσωλήνες κατασκευών και κοίλες δοκοί. 5. Πλατέα Θερμής Έλασης Τα πλατέα προϊόντα θερμής έλασης (φύλλα χάλυβα ή λαμαρίνες) παράγονται στο εργοστάσιο της STOMANA INDUSTRY στο Pernik της Βουλγαρίας. Η παραγωγή τους πραγματοποιείται με βάση τα διεθνή πρότυπα EN και ASTM και χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στη ναυπηγική. 6. Λοιπά προϊόντα 6.1 Χαλύβδινο πλέγμα διπλής συστροφής Το χαλύβδινο πλέγμα διπλής συστροφής από γαλβανισμένο σύρμα βαρέως τύπου, με την μορφή πλέγματος και συρματοκιβωτίων, χρησιμοποιείται για την στερέωση πλαγιών, την προστασία από κατολισθήσεις, την σταθεροποίηση εδάφους από την διάβρωση κ.α. 6.2 Προϊόντα Συρματουργίας (γαλβανισμένα και μη) Τα προϊόντα συρματουργίας παράγονται στο εργοστάσιο της θυγατρικής ΕΡΛΙΚΟΝ στο Κιλκίς και χρησιμοποιούνται σε μια σειρά εφαρμογών από την κατασκευή περιφράξεων μέχρι την παραγωγή καλωδίων.

28 6.3 Προϊόντα Συγκόλλησης Η σειρά ηλεκτροδίων και συρμάτων συγκόλλησης της ΕΡΛΙΚΟΝ καλύπτει με αξιοπιστία τις ανάγκες όλων σχεδόν των εφαρμογών συγκόλλησης. 6.4 Ειδικοί Χάλυβες Οι ειδικοί χάλυβες υψηλής ακριβείας παράγονται από την θυγατρική εταιρία TEPROSTEEL στο Pernik Βουλγαρίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN και DIN. Τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας και καλύπτουν ανάγκες της βιομηχανίας αυτοκινήτων, εξαρτημάτων, ανυψωτικών συστημάτων κ.α. 6.5 Χαλύβδινες μπάλες Οι χαλύβδινες μπάλες χρησιμοποιούνται σε ειδικά μηχανήματα διαχωρισμού μετάλλων από χρυσό, χαλκό, μόλυβδο, ψευδάργυρο, νικέλιο και ασήμι. 6.6 Ειδικά προφίλ Ο όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ παράγει και διαθέτει γκάμα ειδικών προφίλ χάλυβα, όπως: προφίλ στήριξης

29 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 Aνακυκλώνoνται όλα τα παραπροϊόντα που προκύπτουν από την παραγωγική δραστηριότητα των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. στοών, συνδέσεις σιδηροτροχιών, λάμες γεωργικών χρήσεων και λοιπά. 6.7 Επεξεργασία Παραπροϊόντων Μεταλλουργίας Η θυγατρική εταιρία ΑΕΙΦΟΡΟΣ ανακυκλώνει όλα τα παραπροϊόντα που προκύπτουν από την παραγωγική δραστηριότητα των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Από την ανακύκλωση προκύπτουν: σκληρά αδρανή για αντιολισθητικούς τάπητες και οδοστρώματα, παλαιοσίδηρος (scrap) μετάλλων που ξαναχρησιμοποιείται ως δευτερογενής ύλη, άμμος αμμοβολής και σιδηρούχα σκωρία που χρησιμοποιείται κυρίως ως πρόσθετο υλικό στην κατασκευή διακοσμητικών κεραμιδιών και τούβλων, στην παραγωγή υλικών με μαύρο χρώμα, στην παραγωγή τσιμέντου ως καταλύτη, στη διαδικασία ανακύκλωσης μολυβιού από μπαταρίες ως σιδηρούχο λίπασμα, καθώς και στην κατασκευή βαριδίων και αντίβαρων.

30 7. Εγκαταστάσεις Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ 1. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.E. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) Το πρώτο εργοστάσιο του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη το 1962, ταυτόχρονα με την ίδρυση της εταιρίας. Μέσα από μια σειρά επενδύσεων, το εργοστάσιο έχει λάβει την σημερινή του μορφή και διαθέτει παραγωγικές μονάδες σύγχρονης τεχνολογίας, οι οποίες είναι σε θέση να παράγουν μια ευρεία γκάμα επιμήκων προϊόντων σε ποικίλες μορφές, διαστάσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έκταση εργοστασίου: 441 στρέμματα, εκ των οποίων τα 76 είναι στεγασμένα. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα χαλυβουργείου: τόνοι, μετά την ολοκλήρωση των ανακοινωμένων επενδύσεων. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείου: τόνοι, μετά την ολοκλήρωση των ανακοινωμένων επενδύσεων. Προϊόντα: πρίσματα (μπιγιέτες), χάλυβας οπλισμού SD, πλέγματα SD, έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR, προϊόντα μορφοσιδήρου, χονδρόσυρμα. Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2004 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: ΕΛΟΤ 1801:2002 & OHSAS 18001: SOVEL A.E. (Αλμυρός Μαγνησίας, Ελλάδα) Το βιομηχανικό συγκρότημα της SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας δραστηριοποιείται καθετοποιημένα στην παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων και περιλαμβάνει χαλυβουργείο, ελασματουργείο, μονάδα παραγωγής δομικού πλέγματος, σωληνουργείο και βοηθητικές μονάδες, απασχολώντας συνολικά περίπου 500 εργαζόμενους Στα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του εργοστασίου περιλαμβάνονται η στρατηγική γεωγραφική του τοποθεσία στην Κεντρική Ελλάδα και η αποκλειστική χρήση ιδιόκτητου λιμένα, η οποία εξασφαλίζει μειωμένα κόστη και χρόνους παράδοσης, τόσο των προϊόντων όσο και των πρώτων υλών.

31 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 Στο εργοστάσιο της SOVEL βρίσκεται υπό εξέλιξη επένδυση για τη δημιουργία νέας γραμμής ελασματουργείου επιμηκών προϊόντων χάλυβα (Compact Mill). Η νέα γραμμή θα βασίζεται στις πιο εξελιγμένες παραγωγικές μεθόδους και για πρώτη φορά θα παράγονται επιμήκη προϊόντα, χωρίς την παρεμβολή κλιβάνου αναθέρμανσης, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της χύτευσης/έλασης χωρίς διακοπή. Η υλοποίησή της ανωτέρω επένδυσης είναι εφικτή μετά την έναρξη λειτουργίας της μεθόδου συνεχούς τροφοδοσίας του ηλεκτρικού κλιβάνου (Consteel) που ξεκίνησε στο τρίτο τρίμηνο του Η ανωτέρω επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2010, αυξάνοντας την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα προϊόντων ελασματουργείου κατά τόνους. Έκταση εργοστασίου: στρέμματα, εκ των οποίων τα 123 είναι στεγασμένα. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα χαλυβουργείου: τόνοι. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείου: τόνοι, μετά την ολοκλήρωση των ανακοινωμένων επενδύσεων ( ). Προϊόντα: πρίσματα (μπιγιέτες), χάλυβας οπλισμού SD, πλέγματα υποστυλωμάτων SD, ειδικά πλέγματα SIDEFIT, έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR, κοίλες διατομές τετράγωνες (EN 10219, Τ30x2 - T150x8), κοίλες διατομές ορθογώνιες (EN 10219, 40x20x2-200x100x8), σωλήνες κατασκευών (EN 10219, Φ33,7 - Φ168,3).

32 Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2004 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: ΕΛΟΤ 1801:2002 & OHSAS 18001: STOMANA INDUSTRY S.A. (Pernik, Βουλγαρία) Η STOMANA INDUSTRY εντάχθηκε στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ το 2001, έχοντας συμπληρώσει μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία 50 ετών, μέσα από την οποία αναδείχθηκε σε ηγέτη της βιομηχανίας σιδήρου στη Βουλγαρία. Μετά την εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού της STOMANA, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ ξεκίνησε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων, την επέκταση της παραγωγικής τους δυναμικότητας και την συνολική αναδιάρθρωση της εταιρίας. Στις εγκαταστάσεις της STOMANA λειτουργεί μονάδα προετοιμασίας scrap, χαλυβουργείο, ελασματουργείο επιμηκών προϊόντων, ελασματουργείο πλατέων προϊόντων, καθώς και ελασματουργείο παραγωγής χαλύβδινων μπαλών. Η γκάμα των παραγόμενων προϊόντων περιλαμβάνει μια πλήρη σειρά προϊόντων χάλυβα θερμής έλασης, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των πιο αυστηρών διεθνών προδιαγραφών όπως EN, DIN, ASTM, JIS, BS, Lloyd s Register και Germanischer Lloyd. Στις αρχές του 2008, ξεκίνησε η λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου ελασματουργείου επιμηκών προϊόντων, με την ολοκλήρωση του οποίου η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της STOMANA αυξήθηκε κατά τόνους και διαμορφώθηκε σε τόνους. Έκταση εργοστασίου: στρέμματα, εκ των οποίων τα 536 είναι στεγασμένα. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα χαλυβουργείου: τόνοι, μετά την ολοκλήρωση των ανακοινωμένων επενδύσεων. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείων επιμήκων: τόνοι. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείου πλατέων: τόνοι. Προϊόντα: ημιέτοιμα προϊόντα συνεχούς χύτευσης (μπιγιέτες, blooms και slabs), χάλυβας οπλισμού SD, φύλλα χάλυβα (πλατέα), μορφοσίδηρος, μπάλες αλέσεως, δοκοί.

33 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2004 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: ΕΛΟΤ 1801:2002 & OHSAS 18001: ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Θίσβη Βοιωτίας, Ελλάδα) Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ δραστηριοποιείται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας χαλυβδοσωλήνων για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς επίσης και στην παραγωγή κοίλων δοκών για τον κατασκευαστικό κλάδο. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης Βοιωτίας και ολοκληρώθηκαν το 2002, θεωρούνται δε ως ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής χαλυβδοσωλήνων διεθνώς. Στο εργοστάσιο λειτουργούν δύο τμήματα σωληνοποίησης, δύο τμήματα εξωτερικής επένδυσης και ένα τμήμα εσωτερικής επένδυσης, ενώ σε απόσταση 2 χλμ. υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις,

34 τις οποίες χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Στα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της μονάδας συγκαταλέγονται η παραγωγική αποτελεσματικότητα, η ευελιξία στην παραγωγική διαδικασία και οι μειωμένοι χρόνοι παράδοσης πρώτων υλών και προϊόντων. Έκταση εργοστασίου: 497 στρέμματα, εκ των οποίων τα 83 είναι στεγασμένα. Ετήσια Παραγωγική δυναμικότητα: τόνοι. Προϊόντα: Σωλήνες Αγωγών (σωλήνες HF ή HSAW σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (API 5L, EN 10208, ISO 3183) ή τις εκάστοτε ιδιαίτερες προδιαγραφές του πελάτη), Σωλήνες Γεωτρήσεων (σωλήνες ευθείας ραφής που κατασκευάζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (API 5 CT, ISO 11960) ή με τις εκάστοτε προδιαγραφές του πελάτη σε ποιότητες H 40, J 55, K 55, και N 80), Κοίλες Διατομές Κυκλικές (σε ποιότητες S 275, S 355, S 420, και S 460), Κοίλες Διατομές Τετράγωνες ή Ορθογώνιες (σε ποιότητες S275, S355, S420, και S460). Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2000 & API Q1 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2004 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: ΕΛΟΤ 1801:2002 & OHSAS 18001: ΖΑΟ ΤΜΚ - CPW (Polevskoy, Ρωσία) Η πρώτη παραγωγική μονάδα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εκτός των ελληνικών συνόρων δημιουργήθηκε το 2007 στη Ρωσία, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας της με την εταιρία Seversky

35 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 Pipe Plant (SPP). Η SPP αποτελεί τμήμα της ΤΜΚ, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής σωλήνων της Ρωσίας και μια απο τις τρείς μεγαλύτερες διεθνώς. Η κοινοπραξία δημιουργήθηκε με στόχο την παραγωγή σωλήνων και κοίλων διατομών και οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν υψηλής απόδοσης εξοπλισμό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ο οποίος τοποθετήθηκε σε μονάδα παραγωγής της SPP. Προϊόντα: σωλήνες με διάμετρο mm, πάχος τοιχωμάτων 4,8-12,7 mm, μήκους έως 18m, καθώς επίσης και κοίλες διατομές βάσει των διεθνών προτύπων ποιότητας. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα: τόνοι. 6. ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη & Αλμυρός, Ελλάδα) / AEIFOROS BULGARIA S.A. (Pernik, Βουλγαρία) Οι εταιρίες ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. και AEIFOROS BULGARIA S.A. δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση παραπροϊόντων που προκύπτουν από την παραγωγική δραστηριότητα των εργοστασίων του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ στην Ελλάδα και την Βουλγαρία. Πιο συγκεκριμένα, επεξεργάζονται ένα ευρύ φάσμα παραπροϊόντων χαλυβουργείων και βιομηχανιών κατεργασίας σιδήρου, καθώς και παραπροϊόντα κατεργασίας χαλκού και αλουμινίου. Ταυτόχρονα, η ΑΕΙΦΟΡΟΣ είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο απορρύπανσης και ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Επίσης, το εργοστάσιο της εταιρίας στον Αλμυρό Μαγνησίας διαθέτει ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Προϊόντα: αντιολισθηρή σκωρία, άμμος αμμοβολής για την προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών, σιδηρούχα σκωρία για εργοστάσια τσιμέντων και για διάφορες άλλες χρήσεις, ασβεστούχα κονία για κονιάματα και κόλλες, μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο, χαλκός, ορείχαλκος κλπ.) από την ανακύκλωση αυτοκινήτων και οικιακών συσκευών. Το 2006, η ΑΕΙΦΟΡΟΣ έλαβε το 1ο Βραβείο Οικολογικού Προϊόντος για την παραγωγή σκληρών αδρανών από την ανακύκλωση σκωρίας ηλεκτρικού κλιβάνου χαλυβουργείων. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον , τα οποία αποτελούν μέρος των Ευρωπαϊκών Βραβείων Περιβάλλοντος. Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2000.

36 7. ΔΕΠΑΛ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) Το εργοστάσιο της ΔΕΠΑΛ είναι εγκατεστημένο στη Θεσσαλονίκη και παράγει πλέγματα οπλισμού σκυροδέματος για λογαριασμό της ΣΙΔΕΝΟΡ, με πρώτες ύλες που προμηθεύεται από το εργοστάσιο της στη Θεσσαλονίκη. 8. ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε. (Κιλκίς, Ελλάδα) Η ΕΡΛΙΚΟΝ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτροδίων συγκολλήσεων στην Ελλάδα, κατέχοντας σχετικό μερίδιο αγοράς 60%. Ταυτόχρονα, στο εργοστάσιό της στο Κιλκίς παράγεται ευρεία γκάμα συρμάτων και πλεγμάτων περίφραξης. Έκταση εργοστασίου: 63 στρέμματα. Προϊόντα Τομέα Προϊόντων Συγκόλλησης: ηλεκτρόδια συγκόλλησης όλων των τύπων χάλυβα, ηλεκτρόδια επισκευών και αναγομώσεων χάλυβα, ηλεκτρόδια συγκόλλησης και επισκευών μη σιδηρούχων μετάλλων, ηλεκτρόδια συγκόλλησης και επισκευών χυτοσιδήρου, ηλεκτρόδια κοπής μετάλλων, σύρματα επιχαλκωμένα (CO2) αυτόματης και ημιαυτόματης συγκόλλησης. Προϊόντα Τομέα Συρματουργίας: σύρματα γαλβανισμένα κοινά, σύρματα γαλβανισμένα ημίσκληρα, σύρματα γαλβανισμένα βαρέως τύπου, σύρματα μαύρα σκληρά, σύρματα μαύρα μαλακά, συγκολλητά πλέγματα γαλβανισμένα σε φύλλα, συγκολλητά πλέγματα γαλβανισμένα σε ρόλους. Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2000 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: ΕΛΟΤ 1801:2002 & OHSAS 18001: ΒΕΤ Α.Ε. (Χαλκίδα, Ελλάδα) Το εργοστάσιο της ΒΕΤ είναι εγκατεστημένο στη Χαλκίδα και δραστηριοποιείται στην παραγωγή χαλυβδοσωλήνων ½" έως 4" που βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε μεταλλικές κατασκευές και στη μεταφορά υγρών και αερίων. Είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία θερμής έλασης, με ολική εξομάλυνση και διαθέτει τεχνολογία γαλβανίσματος εν θερμώ για την επιψευδαργύρωσή τους. Ταυτόχρονα, στο εργοστάσιο παράγονται εξειδικευμένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως σωλήνες αφανούς ραφής SD TUBE ΙΒΣ - TUBO TYPE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά Medium, για όλα τα θερμοϋδραυλικά δίκτυα, τα δίκτυα φυσικού αερίου, ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού και LPG.

37 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 Προϊόντα: σωλήνες αφανούς ραφής για όλα τα θερμοϋδραυλικά δίκτυα, τα δίκτυα φυσικού αερίου, ύδρευσης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού και LPG, πλήρης σειρά ΣΙΔΕΝΟΡ ΙΒΣ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά L για δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης. Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001: ΕΤΑΛ Α.Ε. (Κιλκίς, Ελλάδα) Η ΕΤΑΛ δραστηριοποιείται από το 1999 στη μελέτη, σχεδίαση, παραγωγή και διάθεση χαλύβδινων ινών για τον οπλισμό σκυροδέματος. Είναι η μοναδική ελληνική βιομηχανία παραγωγής χαλύβδινων ινών και μία από τις λίγες στον κόσμο που διαθέτουν τεχνογνωσία παραγωγής συγκολλημένων ινών άμεσου διασκορπισμού στο σκυρόδεμα, που δεν παρουσιάζουν προβλήματα σβολιάσματος κατά την ανάμιξη. Ταυτόχρονα, η ΕΤΑΛ πραγματοποιεί σημαντικές έρευνες ανάπτυξης εφαρμογών ινοπλισμένου σκυροδέματος. Προϊόντα: χαλύβδινες ίνες για τον οπλισμό σκυροδέματος μήκους 30mm - 100mm και διαμέτρου 0,75mm 1,20 mm.

38 Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001: ΠΡΟΣΑΛ Α.Ε./PROSAL TUBES S.A. (Pernik, Βουλγαρία) Η ΠΡΟΣΑΛ Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 2003 στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων σωληνουργίας. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Pernik της Βουλγαρίας. Προϊόντα: προϊόντα σωλήνων μορφής από ψυχρό και προγαλβανισμένο χάλυβα σε πάχη από 0,80mm έως 1,80mm. 12. TEPROSTEEL S.A. (Pernik, Βουλγαρία) Το εργοστάσιο της TEPROSTEEL βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της STOMANA στο Pernik Βουλγαρίας και διαθέτει γραμμές παραγωγής ράβδων με ψυχρή έλαση, ισιωτικές μηχανές, μηχανές κοπής, γραμμή παραγωγής ράβδων με μηχανική αποφλοίωση και καθαρισμό της επιφάνειας peeling/polishing, κλίβανοι θερμικών κατεργασιών και γραμμές μη καταστροφικού ελέγχου. Προϊόντα: ευθύγραμμες ράβδοι κυκλικής διατομής που παράγονται μετά από θερμή έλαση

39 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 (διάμετροι από 40 μέχρι 120 mm), μηχανική αποφλοίωση (διάμετροι από 40 μέχρι 100 mm) στις κατηγορίες χαλύβων κοινών ανθρακούχων, βαφής και επαναφοράς, επιφανειακής σκλήρυνσης, μικρο-κραμάτωσης και ελεύθερης κοπής, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές των πελατών. Στην TEPROSTEEL βρίσκεται σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο τη διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων. 13. DOJRAN STEEL Ltd (Nikolic, Π.Γ.Δ.Μ.) Το εργοστάσιο της DOJRAN STEEL βρίσκεται στο Nikolic της Π.Γ.Δ.Μ., περίπου 80 χλμ από τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών στην Π.Γ.Δ.Μ., στην περιοχή του Κοσσόβου και στην Αλβανία. Στις εγκαταστάσεις της DOJRAN STEEL έχει υλοποιηθεί μια σειρά επενδύσεων, που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων χάλυβα, μονάδας παραγωγής πλεγμάτων και μονάδας παραγωγής ηλεκτροσυγκολλημένων δικτυωμάτων. Προϊόντα: Προϊόντα οπλισμού σκυροδέματος Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων χάλυβα: τόνοι. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα μονάδας παραγωγής πλεγμάτων: τόνοι. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα μονάδας παραγωγής ηλεκτροσυγκολλητών δικτυωμάτων: τόνοι. Κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του εργοστασίου είναι η γεωγραφική του θέση, η οποία εξασφαλίζει ευνοϊκές συνθήκες εισαγωγής πρώτων υλών και πώλησης ετοίμων προϊόντων, με χαμηλό μεταφορικό κόστος.

40 8. Ανθρώπινο Δυναμικό Οι ικανότητες και οι δεξιότητες των εργαζομένων του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ συνιστούν ένα από τα πιο σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του, καθώς αποτελούν το ουσιαστικό θεμέλιο κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας. Πάγια προτεραιότητα για τη Διοίκηση του Ομίλου είναι η εξασφάλιση ενός ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο καλλιεργεί την ομαδική προσπάθεια και παροτρύνει την εξέλιξη και ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της. Ταυτόχρονα, κύρια επιδίωξη της ΣΙΔΕΝΟΡ είναι η αξιολόγηση της απόδοσης μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες, βασισμένες σε συγκεκριμένους στόχους και ζητούμενα. Τέλος, σε συνεχή βάση παρέχονται τα κίνητρα για την βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσα από την διεξαγωγή ωφέλιμων και ουσιαστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εκπαίδευση Η ΣΙΔΕΝΟΡ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας επιμόρφωσης και εξέλιξης του προσωπικού της, τόσο στο πλαίσιο του εργασιακού του περιβάλλοντος, όσο και εκτός αυτού. Σε ετήσια βάση

41 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια ειδίκευσης και ενημέρωσης, τα οποία καλύπτουν μια διευρυμένη θεματολογία και πραγματοποιούνται είτε ενδοεταιρικά, είτε μέσω ανεξάρτητων εκπαιδευτικών φορέων. Η θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες ενότητες: Διοίκηση (σε όλα τα επίπεδα των εργαζομένων) Ποιοτικός έλεγχος Υγεία & ασφάλεια Επικοινωνία Στοχοθεσία Οικονομικά & λογιστικά Πωλήσεις & marketing Τεχνικά θέματα Για την επίτευξη των ανωτέρω, η ΣΙΔΕΝΟΡ έχει στενή συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, οι οποίοι προσφέρουν σχετική τεχνογνωσία και ενημέρωση, τόσο σε τεχνολογικά θέματα, όσο και σε θέματα διοίκησης.

42 9. Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα Η ΣΙΔΕΝΟΡ αναγνωρίζει τόσο σε επίπεδο στρατηγικής, όσο και σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής ότι το καθήκον της δεν περιορίζεται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα. Ο Όμιλος αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι των κοινωνιών μέσα στις οποίες λειτουργεί και δραστηριοποιείται, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ευθύνη και υποχρέωση για ενεργό συνεισφορά. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Όμιλος όχι μόνο φροντίζει για τη συμμόρφωση των εταιριών του με την κείμενη περιβαλλοντική Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και την εφαρμογή ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει έμπρακτα ενέργειες που αφορούν στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στην ενεργό προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η ανωτέρω πρακτική δεν αντιμετωπίζεται ως πρόσθετη πρωτοβουλία του Ομίλου, αλλά ως αδιαπραγμάτευτη ανάγκη και απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ουσιαστική πρόοδο του, τόσο εντός των ελληνικών συνόρων, όσο και στις χώρες του εξωτερικού, όπου έχει ενεργό παραγωγική και εμπορική παρουσία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα πλαίσια ενεργειών του Ομίλου: Χορηγίες ερευνητικών προγραμμάτων και βραβείων σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Χορηγίες αθλητικών συλλόγων. Χορηγίες σε περιβαλλοντικές οργανώσεις. Χορηγίες και υποστήριξη σε φορείς και οργανώσεις για την πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων, εθελοντικών αιμοδοσιών και εκθέσεων. Συνεργασία με επίσημους φορείς για παροχή ενημερωτικού υλικού σε τεχνικά θέματα. Υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

43 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 08 Διαχείριση Ποιότητας Βασικό θεμέλιο της εμπορικής επιτυχίας των προϊόντων της ΣΙΔΕΝΟΡ στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι η αδιαπραγμάτευτη, υψηλή ποιότητα των προϊόντων της. Για την επίτευξη του άριστου κάθε φορά ποιοτικού αποτελέσματος ο Όμιλος εφαρμόζει ένα αυστηρό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2000. Τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παραγωγή αξιόπιστων, πιστοποιημένων προϊόντων που πληρούν όλες τις προδιαγραφές τους, καθώς επίσης και τη συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων με βάση τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα. Ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων πραγματοποιείται σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Τα Τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου του Ομίλου διενεργούν σε άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια εκτενείς χημικές αναλύσεις, μεταλλογραφικούς ελέγχους, μετρήσεις γεωμετρικών χαρακτηριστικών και μηχανικές δοκιμές. Μέσα από αυτή την διαδικασία διασφαλίζεται ότι το τελικό προϊόν συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές των προτύπων και των πιο αυστηρών κανονισμών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Όμιλος έχει αναπτύξει και συντηρεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και ανίχνευσης ραδιενέργειας των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί και των τελικών προϊόντων που παράγει, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγή προϊόντων πλήρως απαλλαγμένων από ραδιενέργεια. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας Η ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί την πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της, το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2002 και OHSAS 18001:1999. Ταυτόχρονα, όλες οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου εφαρμόζουν στις παραγωγικές τους μονάδες υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας για το σύνολο

1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2. 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5. 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7. 4. Δραστηριότητες 8

1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2. 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5. 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7. 4. Δραστηριότητες 8 Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7 4. Δραστηριότητες 8 5. Κύρια γεγονότα της εταιρίας 13 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ 15 7. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 4 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7 4. Δραστηριότητες 8 5. Κύρια γεγονότα στην ιστορία της Εταιρίας 12 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 1 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό 02 Ο Όμιλος με μία ματιά 04 1α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...2. 4. Θυγατρικές Εταιρίες...8. 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές...10. 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία...

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...2. 4. Θυγατρικές Εταιρίες...8. 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές...10. 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία... 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ...4 3. Δραστηριότητες...7 4. Θυγατρικές Εταιρίες...8 5. Γεγονότα - Σταθμοί...8 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές...10 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Δραστηριότητες 7 4. Θυγατρικές Εταιρίες 7 5. Γεγονότα - Σταθμοί 8 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές 11 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου με αντικείμενο την μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ αυτού παραγωγή επιμήκων προϊόντων σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά 1.200 1.044 -56-22 -16. Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες

Με μια ματιά 1.200 1.044 -56-22 -16. Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες Με μια ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Το αντικείμενο δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Επισκόπηση της Viohalco 2 Δραστηριότητες 2 Αναδιάρθρωση Ομίλου 5 Με

Διαβάστε περισσότερα

Το 2011 με μια ματιά 1.249-22-16 -11 679 1.044. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες

Το 2011 με μια ματιά 1.249-22-16 -11 679 1.044. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες Το 2011 με μια ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Αποτελείται από 19 εταιρίες στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ To 2010 με μια ματιά Πωλήσεις: 930 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 301 χιλ. τόνοι Προσωπικό: 2.230 άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 79% των πωλήσεων, διατέθηκαν σε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ To 2010 με μια ματιά Πωλήσεις: 930 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 301 χιλ. τόνοι Προσωπικό: 2.230 άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 79% των πωλήσεων, διατέθηκαν σε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2013

Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 CSR Report GRI index ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8 4. Φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4. Όραμα 8 5. Αποστολή 8 6. Οι αξίες μας 8 7. Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 11 8. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5. 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8. 4 Όραμα 11.

Περιεχόμενα. 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5. 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8. 4 Όραμα 11. Περιεχόμενα 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4 Όραμα 11 5 Αποστολή 11 6 Οι αξίες μας 11 7 Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 12 8 Προϊόντα 15 9

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3. Τα κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 7 4. Όραμα και αποστολή 7 5. Οι αξίες της ΕΛΒΑΛ 8 6. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 9 7.

Διαβάστε περισσότερα

1.062 1.064 23,1 22,6 16,6 1.033 1.051 1.031

1.062 1.064 23,1 22,6 16,6 1.033 1.051 1.031 περιεχόμενα 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4. Όραμα 10 5. Αποστολή 10 6. Οι αξίες μας 10 7. Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 12 8. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 02 Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΒΑΛ 04 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 08 1.1 Η Εταιρία 08 1.2 Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Εταιρικό Προφίλ 06

1. Εταιρικό Προφίλ 06 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 1. Εταιρικό Προφίλ 06 1.1 Προϊόντα και Σημαντικά Έργα 09 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 10 1.3 Βραβεύσεις, Αξιολογήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα

www.sdev.gr Τηλ.: 22620 48632, Fax.: 22620 48910, E-mail: csr@halcor.vionet.gr, www.halcor.gr

www.sdev.gr Τηλ.: 22620 48632, Fax.: 22620 48910, E-mail: csr@halcor.vionet.gr, www.halcor.gr 12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 1. Προφίλ 06 1.1 Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 06 1.2 Η Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 10 1.3 Διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Προφίλ 6 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3 1.Προφίλ Εταιρίας 5 1.1. Βασικά Στοιχεία Ομίλου 5 1.2. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου - ΕΛΒΑΛ 8 1.3. Σύντομο Ιστορικό 9 1.4. Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τον ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ A.E. AP.M.A.E: 2310/06/B/86/20 Λ. Μεσογείων 2-4 Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός απολογισµός

Κοινωνικός απολογισµός 2014 Κοινωνικός απολογισµός 2014 Ένας χρόνος γεμάτος παροχές προς την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου 2. Παράμετροι Απολογισμού 3. Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα