ΘΕΜΑ: Περιμένοντας το λεωφορείο. Ένα έξυπνο σύστημα ενημέρωσης. Πτυχιακή Εργασία. Μαρία Ιουλιανού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Περιμένοντας το λεωφορείο. Ένα έξυπνο σύστημα ενημέρωσης. Πτυχιακή Εργασία. Μαρία Ιουλιανού"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: Περιμένοντας το λεωφορείο. Ένα έξυπνο σύστημα ενημέρωσης. Πτυχιακή Εργασία Μαρία Ιουλιανού Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Λάμπρος Λαμπρινός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012

2 Πνευματικά Δικαιώματα Copyright Μαρία Ιουλιανού, 2013 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. 2

3 Περίληψη Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Περιμένοντας το λεωφορείο. Ένα έξυπνο σύστημα ενημέρωσης» εκπονήθηκε από την Μαρία Ιουλιανού φοιτήτρια του η εξαμήνου του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Δρ. Λάμπρου Λαμπρινού και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του Η ερευνητική εργασία εστιάζεται στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής ενημέρωσης για το χρόνο άφιξης ενός λεωφορείου σε μία στάση. Στόχος του συστήματος είναι να προσφέρει ένα εύχρηστο και αποδοτικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των μετακινήσεων στην πόλη με τη χρήση των λεωφορείων. Βασικό του χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα είναι η χρήση δεδομένων πραγματικού χρόνου σχετικά με τη θέση των λεωφορείων και την απόσταση από την στάση. Μέσω της διεπαφής στο κινητό, ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο διάφορες πληροφορίες για τις στάσεις όπως την προβλεπόμενη ώρα άφιξης του λεωφορείου σε μια συγκεκριμένη στάση σύμφωνα με τους υπολογισμούς του συστήματος, έτσι θα μπορεί να προγραμματίσει καλύτερα τη μετακίνησή του. Η εφαρμογή είναι ελκυστική και εύχρηστη, με αποτέλεσμα να καθορίζει ότι θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί ο οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως της εμπειρίας, των δυνατοτήτων και τις ιδιαιτερότητες του κάθε χρήστη. Ταυτόχρονα είναι αποδοτική στο χρόνο απόκρισης και είναι χρήσιμη για όλους τους εμπλεκόμενους αφού οι επιβάτες των λεωφορείων θα κερδίζουν χρόνο από την μέρα τους, θα αποφεύγεται η ταλαιπωρία και επίσης χρήσιμη για τις εταιρείες και τους οργανισμούς των λεωφορείων οι οποίες θα αξιοποιούν καλύτερα το δυναμικό τους. Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε στο περιβάλλον εργασίας του Arduino, σε γλώσσα προγραμματισμού Java, C και C++. Συνοπτικά η λειτουργία του συστήματος είναι ότι καθώς πλησιάζει ένα λεωφορείο στη στάση στέλλει τα δεδομένα του GPS στο Xbee της στάσης. Εφ οσον τα Xbee ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, επικοινωνούν μεταξύ τους και στέλλουν τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χαρακτηρίσουν μία πόλη ως «έξυπνη πόλη». Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες Internet of Things. Οι τεχνολογίες αυτές αφορούν αισθητήρες, υπολογιστές και έξυπνα τηλέφωνα, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν νέους τρόπους τοπικής διακυβέρνησης κάνοντας τις διοικητικές διαδικασίες πιο διαφανείς από ποτέ. Επιτρέπει στους ανθρώπους και τα πράγματα να συνδεθούν οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή με οποιοδήποτε δίκτυο ή υπηρεσία. 3

4 Summary This thesis entitled "Waiting for the bus. An smart-city information system" developed by Maria Ioulianou, an 8 th semester student of the Department of Communication and Internet Studies at Cyprus University of Technology, under the supervision of Assistant Professor Dr. Lambros Lamprinos and was completed in April The research work focuses on the development of an application that informs the user for the arrival time of a bus at a bus stop. The aim of the system is to provide a user friendly and efficient tool for optimizing urban mobility with the use of buses. A key characteristic and an advantage is the use of real-time data of the position of the bus and the distance from the bus stop. Through the interface on the mobile, user can receive real-time information about the bus stops, such as the expected arrival time of the bus at a particular bus stop, according to the calculations of the system, in order to have better organization on his movement. The application is attractive and easy to use and as a result, it can be used by anyone regardless the experience, the capabilities and the characteristics of each user. At the same time, the application is efficient on the response time and is useful for all users due to the fact that the passengers will save time from their day and avoid discomfort, while it is useful for bus companies and bus organizations, which they will use their crew in a more efficient way. The application was developed in the working environment of Arduino, with the use of the programming languages Java, C and C++. In summary, the operation of the system is, while a bus approaches the bus stop it sends GPS data to the Xbee of the bus stop. The Xbees belongs to the same network and they will communicate and send that information to the database. Such applications may transform a city to a "smart city." This can be achieved using technologies such as "Internet of Things". These technologies involve sensors, computers and smart phones, while, at the same time, they implement new ways of local governance by making administrative procedures more transparent than ever."internet of Things" allows people and things to be connected anywhere and anytime with any network or service. 4

5 Αφιέρωση- Ευχαριστίες Η παρούσα εργασία δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς της υποστήριξη του επιβλέποντος καθηγητή Δρ. Λάμπρου Λαμπρινού και τη βοήθεια της συνεργάτιδας του Έλενας Πολυκάρπου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην οικογένεια μου που με στήριξε στις ατελείωτες ώρες μελέτης και συγγραφής. 5

6 Περιεχόμενα Περίληψη... 3 Summary... 4 Εισαγωγή... 9 Περιγραφή Προβλήματος-Αναγκαιότητα Μελέτης Γενική Αρχιτεκτονική Σχεδίαση-Σενάριο Βιβλιογραφική Επισκόπηση Global Positioning System-GPS Internet of Things-IoT Disruption Tolerant Networking-DTN Προηγούμενες Έρευνες Μεθοδολογία Εργαλεία Δείγμα Διαδικασία Περιβάλλον Χρήστη Ανάπτυξη Εφαρμογής Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδιασμός Arduino Xbee Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων Υλοποίηση Μελλοντική Έρευνα Βιβλιογραφία

7 Λίστα Διαγραμμάτων Εικόνα 1 Πλατφόρμα Arduino με GPS... 1 Εικόνα 2 Σενάριο... 1 Εικόνα 3 Internet of Things... 1 Εικόνα 4 «Πράγματα»... 1 Εικόνα 5 Μοντέλο Καταρράκτη... 1 Εικόνα 6 Πλατφόρμα Arduino... 1 Εικόνα 7 Δίκτυο Xbee... 1 Εικόνα 8 Αρχιτεκτονική Σχεδίαση... 1 Λίστα Πινάκων Πίνακας 2 Υπολογισμός μέσου χρόνου Πίνακας 1 Βάση Δεδομένων

8 Συντομογραφίες GPS: Global Positioning System DTN: Delay Tolerant Network IoT: Internet of Things Απόδοση Όρων Internet of Things: Διαδίκτυο των Πραγμάτων 8

9 Εισαγωγή Η τεχνολογία ολοένα και εξελίσσεται και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις κινητές συσκευές. Οι κινητές συσκευές εισχωρούν όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων καθώς παρέχουν πολλές δυνατότητες στο χρήστη με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση διάφορων δραστηριοτήτων της καθημερινότητας του. Παρόλα αυτά, οι δυνατότητες αυτές δεν αξιοποιούνται επαρκώς εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των χρηστών για την ώρα που χρειάζεται το λεωφορείο, που περιμένουν, να φτάσει. Η δημόσια συγκοινωνία διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή όλων. Ο χρόνος ταξιδιού των λεωφορείων ποικίλλει ανάλογα με διάφορους εξωγενείς παράγοντες, όπως η κυκλοφορία, οι καιρικές συνθήκες και τα ατυχήματα. Τα λεωφορεία ακολουθούν σταθερά ωράρια, και δεν χρησιμοποιούν έξυπνα συστήματα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του οχήματος. Η παροχή έγκαιρων και έγκυρων ταξιδιωτικών πληροφοριών όπως ο χρόνος διέλευσης είναι πολύ σημαντικός. Η νέα τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει για την παρακολούθηση της κίνησης των λεωφορείων, αυξάνοντας παράλληλα την ικανοποίηση των χρηστών. Επομένως αυτή η μελέτη θα βασίζεται σε μία πειραματική έρευνα για την επίλυση αυτού του προβλήματος με την ανάπτυξη μίας εφαρμογής. Αυτό σήμερα στο πλαίσιο της Κύπρου, επιτυγχάνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, το έντυπο υλικό, που αναφέρει την ώρα που έρχεται το λεωφορείο χωρίς να σημαίνει ότι είναι η ακριβής ώρα με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται τα άτομα για το σε πόση ώρα θα φτάσει το λεωφορείο ή και μπορεί κάποιος να μην έχει στην κατοχή του αυτό το υλικό. Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στα λεωφορεία γιατί αυτό το μέσο μεταφοράς ανταποκρίνεται σε περισσότερο κόσμο, είναι φτηνό και μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε. Η τεχνολογία αναπτύσσεται και πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο εύκολες και αποτελεσματικές λύσεις. Ειδικότερα σήμερα οι χρήστες κινητών συσκευών μπορούν να εντοπίσουν την ακριβή τους τοποθεσία με κάποια υπηρεσία, επομένως εκμεταλλευόμαστε τα δεδομένα αυτά με το πρόβλημα που υπάρχει και αποστέλλουμε στο χρήστη τις πληροφορίες που θα το βοηθήσουν. Η υπηρεσία αυτή είναι το Global Positioning System (GPS). Οι ενότητες που ακολουθούν θα κάνουν αναφορά στο πρόβλημα και στην αναγκαιότητα της μελέτης αυτής, θα προσφέρουν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα περιγράψουν τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα της εκπόνησης της έρευνας. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση θα επικεντρωθεί στο GPS, στο Delay Tolerant Network (DTN), στο Internet of Things (IoT) και σε έρευνες που έχουν προηγηθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Το πρακτικό κομμάτι της έρευνας θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογής με γλώσσα προγραμματισμού Java, C και C++ για κινητές συσκευές που τρέχουν το λειτουργικό σύστημα Android. 9

10 Περιγραφή Προβλήματος-Αναγκαιότητα Μελέτης Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρεία αποδοχή των δημόσιων μεταφορών μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους. Πιο συγκεκριμένα ο τομέας που αφορά πληροφοριακά συστήματα για τη διέλευση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο παρουσιάζει πολλούς τρόπους διερεύνησης του με την εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνία και πιο συγκεκριμένα με τις κινητές συσκευές. Σε γενικές γραμμές, συστήματα των ταξιδιωτικών πληροφοριών αναφέρονται σε τεχνολογίες που ανακοινώνουν πληροφορίες για ένα δημόσιο σύστημα διαμετακόμισης για τους επιβάτες. Σε πραγματικό χρόνο τα συστήματα προβλέπουν το χρόνο άφιξης ενός οχήματος ή μπορεί να παρέχουν πληροφορίες της διαδρομής ή για ενημέρωση κινδύνου. Τα συστήματα αυτά κάνουν στροφή προς στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για παράδειγμα, σε πραγματικό χρόνο οι πληροφορίες για την άφιξη ενός λεωφορείου μπορεί να μειώσει τον χρόνο αναμονής ενός επιβάτη και να αυξηθεί η ασφάλεια του. Επομένως ένα σύστημα πληροφόρησης για τη δημόσια διέλευση θα βελτιώσει την χρηστικότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς και στο τέλος να χρησιμοποιούν και περισσότεροι τα μέσα μεταφοράς και συγκεκριμένα τα λεωφορεία. Το πρόβλημα το οποίο θα προσπαθήσει να επιλύσει αυτή η εργασία είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής ώστε να ενημερώνει τους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος μέσω της κινητής συσκευής τους για το χρόνο που χρειάζεται το λεωφορείο που επιθυμούν να φτάσει στον προορισμό του, σύμφωνα με τη θέση που βρίσκεται. Το σύστημα, θα περιλαμβάνει όλες τις διαδρομές των εγγεγραμμένων λεωφορείων και τις στάσεις τους. Η ενημέρωση του χρήστη μπορεί να γίνεται σαν ειδοποίηση-αποστολή κάποιου μηνύματος ή μέσω παρουσίασης ενός χάρτη με τη θέση του ίδιου του χρήστη, του λεωφορείου και τη διάρκεια που απομένει για να φτάσει κοντά του. Στο πλαίσιο της Κύπρου σήμερα, ουσιαστικά δεν υπάρχει σύγχρονος τρόπος που να ενημερώνει άμεσα τους χρήστες για το χρόνο που χρειάζεται ένα λεωφορείο να φτάσει το προορισμό του-σε κάποια στάση. Έτσι λοιπόν με την ανάπτυξη αυτής της εφαρμογής θα καλυφθεί αυτή η ανάγκη σε κάποιο ποσοστό ανθρώπων. Με την ανάπτυξη του συστήματος ο χρήστης θα μπορεί να γνωρίζει σε πόση ώρα θα βρίσκεται στον προορισμό του, αν θα προλάβει να πάρει τελικά το λεωφορείο, θα γνωρίζει αν θα αργήσει ώστε να εξετάσει τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να βρει για να πάει στον προορισμό του. Επομένως το σύστημα προσφέρει στους χρήστες αμεσότητα και ευκολύνει τη ζωή τους. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν αρχικά να υλοποιηθούν σε πανεπιστημιουπόλεις όπου αφορά σχεδόν όλους τους φοιτητές. Τέτοιο σύστημα υιοθέτησε και το University of Massachusetts Amherst από το Τμήμα Μαθηματικών και Πληροφορικής. 10

11 Γενική Αρχιτεκτονική Σχεδίαση-Σενάριο Στη Εικόνα 2 απεικονίζεται ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, στο λεωφορείο έχουμε τοποθετήσει την πλατφόρμα Arduino προσθέτοντας σε αυτή το Xbee σε λειτουργία router AT και το GPS. Καθώς προχωράει και πλησιάσει σε μία στάση με τη συσκευή Xbee με λειτουργία coordinator API επικοινωνούν τα δύο Xbee και η στάση λαμβάνει τα δεδομένα που στέλλει το GPS και ακολούθως στέλλονται στη βάση δεδομένων του συστήματος. Ακολούθως, ενημερώνεται ο επιβάτης για την προβλεπόμενη άφιξη του λεωφορείου στη στάση. Η πλατφόρμα που θα τοποθετηθεί στο λεωφορείο με το GPS έχει την μορφή όπως στην Εικόνα 1. Εικόνα 2 Σενάριο Εικόνα 1 Πλατφόρμα Arduino με GPS 11

12 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Global Positioning System-GPS Η παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί με τον εντοπισμό της θέσης των λεωφορείων με τη βοήθεια της υπηρεσίας GPS. Το GPS είναι ένα παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης που εγκρίθηκε το 1973 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για στρατιωτικούς σκοπούς και για την αεροπορία. Πριν την εμφάνιση αυτού του συστήματος, ο εντοπισμός της θέσης γινόταν με πυξίδα και αργότερα το 1970 ξεκίνησαν οι δορυφορικές πλοηγήσεις (Team, A. G. I. C., 2004). Σύμφωνα με την Glasscoe (1998) το δορυφορικό αυτό σύστημα πλοήγησης αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα του συστήματος αποτελείται από ένα δίκτυο 24 δορυφόρων σε τροχιά 12,000 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Για να μπορούν να εντοπιστούν από οπουδήποτε οι δορυφόροι αυτοί χωρίστηκαν σε έξι ομάδες των τεσσάρων με διαφορετική διαδρομή για να μπορούν να περιβάλλουν ολόκληρη τη Γη. Το δεύτερο τμήμα είναι το έδαφος που αποτελείται από το δέκτη, την κεραία και τα εργαλεία επικοινωνίας. Η κεραία μαζεύει τα δορυφορικά σήματα και τα αποστέλλει στον δέκτη ως ηλεκτρικά ρεύματα. Ο δέκτης χωρίζει τα σήματα σε διαφορετικά κανάλια ανάλογα με το δορυφόρο στον οποίο ανήκουν. Στη συνέχεια ο δέκτης τα αποκωδικοποιεί και τα χωρίζει σε επιμέρους συχνότητες. Με αυτές τις πληροφορίες ο δέκτης παράγει μια γενική θέση για την κεραία. Το τρίτο μέρος είναι το κέντρο δεδομένων. Παρακολουθεί και ελέγχει τους παγκόσμιους σταθμούς και παίρνει και αναλύει τα δεδομένα από τους δέκτες. Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται σε επιστήμονες από όλο τον κόσμο για την χρήση τους σε πολλές εφαρμογές. Ο κάθε δορυφόρος που συμμετέχει στην υπηρεσία GPS κάνει τον κύκλο της γης δύο φορές την ημέρα και μεταδίδει πληροφορίες σήματος στη γη. Οι πληροφορίες που στέλλονται περιλαμβάνουν το μοναδικό αναγνωριστικό του δορυφόρου, τη θέση του και τον ακριβή χρόνο αποστολής των δεδομένων. Ο κάθε δέκτης GPS λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές και με τη χρήση του τριγωνισμού υπολογίζει την ακριβή του γεωγραφική θέση. Οι δέκτες συγκρίνουν την ώρα που έχει μεταδοθεί το σήμα από το δορυφόρο με το χρόνο που έχει ληφθεί. Η διαφορά της ώρας έχει να κάνει με το πόσο μακριά είναι ο δορυφόρος. Με την απόσταση των μετρήσεων από τους δορυφόρους, ο δέκτης καθορίζει τη θέση του χρήστη και σε αρκετές εφαρμογές την εμφανίζει σε ηλεκτρονικό χάρτη. Η δυνατότητα αυτή που προσφέρει η υπηρεσία θα βοηθήσει στην εργασία για την εικονική διαδρομή των λεωφορείων. (Garmin, χ.χ). Ένας δέκτης πρέπει να λαμβάνει σήμα από τουλάχιστον 3 δορυφόρους για να υπολογίσει μια θέση δύο διαστάσεων (2D): το γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Ο δέκτης σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται στην επιφάνεια της γης. Με τέσσερις ή περισσότερους δορυφόρους μπορεί να υπολογίσει μια θέση τριών διαστάσεων (3D): το γεωγραφικό πλάτος, μήκος και υψόμετρο. Αφού η θέση του χρήστη έχει εντοπιστεί, τότε το σύστημα μπορεί να δώσει και άλλες πληροφορίες όπως η απόσταση του προορισμού, ανατολή και δύση του ήλιου, την ταχύτητα κ.ά. (Garmin, χ.χ). 12

13 Η θέση που δίνει είναι πολύ ακριβής χάρη στον παράλληλο σχεδιασμό πολλών καναλιών. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια του συστήματος. Αρχικά οι ατμοσφαιρικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια. Το ρολόι του δέκτη και τα σφάλματα στη στρογγυλοποίηση μπορεί να οδηγήσουν σε σφάλμα δύο μέτρων στον προσδιορισμό της θέσης. Ταυτόχρονα η γεωμετρία του δορυφόρου παίζει ρόλο στις μετρήσεις, δηλαδή έχουμε σφάλμα όταν οι δορυφόροι βρίσκονται σε μια γραμμή και καλή γεωμετρία θεωρείται όταν βρίσκονται σε ευρεία γωνία ως προς έναν άλλον (Garmin, χ.χ). Internet of Things-IoT Δεν νοείται να έχει γίνει αναφορά σε εφαρμογές και κινητές συσκευές και να μην γίνει στην έννοια Internet of things. Η έννοια Internet of Things χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Kevin Ashton το Ο ορισμός που έδωσε είναι: «Σήμερα οι υπολογιστές και ως εκ τούτου το Διαδίκτυο εξαρτώνται από τον άνθρωπο για την απόκτηση των πληροφοριών. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το διαδίκτυο συλλαμβάνονται και δημιουργούνται από τον άνθρωπο με δακτυλογράφηση, με λήψη μιας ψηφιακής εικόνας ή και σάρωση κώδικα. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν είναι και πολύ καλοί στην καταγραφή των δεδομένων σχετικά με το τι συμβαίνει στο πραγματικό κόσμο με βάση την ακρίβεια και την προσοχή. Έτσι είμαστε όμως, έτσι είναι το περιβάλλον μας, η κοινωνία μας δεν βασίζεται σε ιδέες ή πληροφορίες αλλά με βάση τα πράγματα. Οι ιδέες και οι πληροφορίες είναι μεν σημαντικές αλλά τα πράγματα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Ωστόσο σήμερα, η τεχνολογία είναι τόσο εξαρτημένη από τα δεδομένα που προέρχονται από ανθρώπους γι αυτό και οι υπολογιστές γνωρίζουν περισσότερα για τις ιδέες παρά για τα πράγματα. Αν είχαμε υπολογιστές που ήξεραν τα πάντα για τα αντικείμενα τους θα ήμασταν σε θέση να παρακολουθήσουμε και να μετρήσουμε τα πάντα. Θα γνωρίζαμε πότε χρειάζονται συντήρηση ή επισκευή. Επομένως πρέπει να ενισχύσουμε τους υπολογιστές με τα δικά τους μέσα για τη συλλογή πληροφοριών ώστε να μπορούν να δουν, να ακούσουν και να γευτούν τον κόσμο για τον εαυτό τους» (Kevin,1999). Για να κατανοήσουμε την έννοια των πραγμάτων και συγκεκριμένα τι είναι πρέπει να ανατρέξουμε πίσω στους φιλόσοφους Αριστοτέλη και Ιωάννη Φιλόπονο. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι τα πράγματα είναι τα όντα που περιλαμβάνουν ουσία, ποιότητα, ποσότητα και τη σχέση μεταξύ των άλλων. Ο Φιλόπονος από την άλλη χωρίζει τα πράγματα με αυτά που έχουν ψυχή και με αυτά που δεν έχουν, τα άψυχα. Επομένως καταλήγουμε στο γεγονός ότι τα πράγματα δεν περιορίζονται μόνο σε υλικά αλλά και σε εικονικά. Τώρα στο πλαίσιο του ΙοΤ τα πράγματα θα μπορούσαν να οριστούν ως μια φυσική -πραγματική ή ψηφιακήεικονική οντότητα που κινούνται μέσα στο χώρο και το χρόνο και μπορούν να εντοπιστούν. Αυτά προσδιορίζονται από τη θέση τους, με ονόματα ή ένα αναγνωριστικό αριθμό (Vermesan et al, 2009). Το ΙοΤ σύμφωνα με τους Vermesan et al (2009) αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του μελλοντικού Διαδικτύου και θα μπορούσε να οριστεί ως μία δυναμική παγκόσμια υποδομή δικτύου. Μία υποδομή με δυνατότητες αυτό-ρύθμισης που βασίζεται στα πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπου φυσικά και εικονικά πράγματα έχουν ταυτότητες, φυσικές 13

14 ιδιότητες, έξυπνες διεπαφές και ενσωματώνονται στο δίκτυο πληροφοριών ανταλλάζοντας δεδομένα. Το μελλοντικό Διαδίκτυο βασίζεται σε πρωτόκολλα επικοινωνίας από τη συγχώνευση των δικτύων υπολογιστών, των Internet of Media, των Υπηρεσιών Διαδικτύου και το ΙοΤ σε μια παγκόσμια πλατφόρμα δικτυωμένη από «πράγματα». Αυτό το δίκτυο θα επιτρέψει στους ανθρώπους και στα «πράγματα» να συνδεθούν οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Η έννοια του ΙοΤ μπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση της υπάρχουσας αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και των εφαρμογών μέσα από τη νέα διάσταση της επικοινωνίας των «πραγμάτων». Οι κύριοι τομείς εφαρμογής των τεχνολογιών ΙοΤ είναι οι μεταφορές, η υγεία, η ψυχαγωγία, η ενέργεια κ.ά. Η παγκόσμια πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί από τη συγχώνευση όλων των δικτύων θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην κωδικοποίηση βίντεο και 3D επεξεργασία βίντεο, θα οδηγήσει σε καινοτόμες εφαρμογές όπως multiplayer παιχνίδια για κινητό, ψηφιακό κινηματογράφο και στους εικονικούς κόσμους θα προβεί σε τοποθέτηση νέων τύπων που απαιτεί κίνηση στην κινητή αρχιτεκτονική δικτύων. Συνδυάζει τον ψηφιακό κόσμο με τον φυσικό κόσμο, φέρνοντας διαφορετικές έννοιες και τεχνικά στοιχεία μαζί. Εφαρμογές, υπηρεσίες, δίκτυα θα είναι δομικά συνδεδεμένα με εντελώς νέους τρόπους. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων θα φέρει απτά επιχειρηματικά οφέλη, όπως η υψηλή ανάλυση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των προϊόντων, η βελτίωση της διαχείρισης του κύκλου ζωής, και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων (Vermesan et al, 2009). Το ΙοΤ όπως δείχνει και η Εικόνα 3 επιτρέπει στους ανθρώπους και τα πράγματα να συνδεθούν οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή με οποιοδήποτε δίκτυο ή υπηρεσία. Αυτό επιφέρει την επίλυση στοιχείων όπως περιεχόμενο, επικοινωνία και συνδεσιμότητα στο πλαίσιο που δεν υπάρχουν εμπόδια στη διασύνδεση μεταξύ ανθρώπου και «πραγμάτων». Εικόνα 3 Internet of Things 14

15 Ο όρος πράγματα γίνεται αντιληπτός με διαφορετικό τρόπο και ανάλογα με τον τομέα που χρησιμοποιείται όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4. Στην βιομηχανία είναι ο εξοπλισμός, ένα προϊόν, τα μεταφορικά μέσα, στο περιβάλλον είναι τα κτήρια, τα δέντρα και οι δραστηριότητες με την ανάπτυξη και προστασία των φυσικών πόρων, τώρα σε όλη την κοινωνία μπορεί να θεωρηθούν οι συσκευές και οι δραστηριότητες, σε δημόσιους χώρους για ανάπτυξη των κοινωνιών, των πόλεων και των ανθρώπων. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων είναι ένα όραμα το οποίο χτίζεται σήμερα. Θα έχει σημαντικό ρόλο για όλα τα πράγματα, τα σπίτια, τις πόλεις, τους δρόμους θα γίνουν πιο έξυπνα. Θα είναι χρήσιμο για την εργασία, τη φιλία, τη διασκέδαση, την ασφάλεια και τη στήριξη του ανθρώπου (Vermesan et al, 2009). Εικόνα 4 «Πράγματα» Disruption Tolerant Networking-DTN Σήμερα, οι δικτυακές εφαρμογές πρέπει να επικοινωνούν σε εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα δικτύωσης με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή σε ανεξάρτητα δίκτυα. Τα ανεξάρτητα δίκτυα, υποστηρίζουν εξειδικευμένες ανάγκες επικοινωνίας και προσαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη ομοιογενή περιοχή επικοινωνίας. Σύμφωνα με τους Curran & Knox (2008 ) το DTN παρέχει υπηρεσίες δικτύου που στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλήματος στην επικοινωνία. Απευθύνεται σε δίκτυα τα οποία υπόκεινται σε κάποιες διαταραχές και καταστρέφουν την επικοινωνία από το δρομολογητή. Είναι μια προσέγγιση για την αρχιτεκτονική του δικτύου, μια επέκταση του που αντιμετωπίζει τα τεχνικά θέματα σε κινητά ή υπολογιστές που στερούνται τη σύνδεση με το δίκτυο. Το DTN παίζει σημαντικό ρόλο γιατί δεν επιτρέπει να υπάρχει συμφόρηση από τα μηνύματα των χρηστών που πρέπει να σταλούν. Όπως αναφέρει ο Fall (2003) το δίκτυο αυτό χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: Τα Terrestrial Mobile Networks -δίκτυα κινητής επικοινωνίας- για παράδειγμα ένα λεωφορείο όπως ταξιδεύει από τόπο σε τόπο παρέχει στους πελάτες της μηνύματα-δεδομένα που πρόκειται να επισκεφτούν στο μέλλον. Τα Exotic Media Networks όπου είναι οι Δορυφορικές επικοινωνίες, οι ακουστικές συνδέσεις στον αέρα ή στο νερό και οι οπτικές 15

16 επικοινωνίες. Μπορεί να υποστούν διακοπή λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών, μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες δικτύου περιστασιακά. Τα Military Ad-Hoc Networks -Στρατιωτικό δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτερα ισχυρές απαιτήσεις για προστασία των υποδομών. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν σε δυσμενή ή και εχθρικά περιβάλλοντα όπου οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι διάφορες εμπλοκές μπορεί να οδηγήσουν στη αποσύνδεση του. Τα Sensor/Actuator Networks: τα δίκτυα αυτά χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά περιορισμένη ισχύ, μνήμη και κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Προηγούμενες Έρευνες Μία παρόμοια έρευνα πραγματοποιήθηκε από το το Τμήμα Μαθηματικών και Πληροφορικής του University of Massachusetts Amherst. Οδηγήθηκαν σε αυτή την έρευνα από τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι κινητές επικοινωνίες. Έφτιαξαν το δικό τους δίκτυο από κόμβους που ήταν συνδεδεμένοι με τα λεωφορεία και αφορούσε μόνο την πανεπιστημιακή περιοχή. Η όλη έρευνα τους αφορούσε τις μετρήσεις απόδοσης του δικτύου τους-dtn (Zhang et al. 2007). Μια τέτοια εφαρμογή αναπτύχθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2005 αλλά με οπτική αναγγελία σε πίνακα που βρισκόταν στις στάσεις και όχι με κινητές συσκευές. Ανάπτυξαν ένα σύστημα τηλεματικής για τον εντοπισμό των λεωφορείων, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την οπτική και ακουστική πληροφόρηση των επιβατών μέσα στα λεωφορεία για τις στάσεις που ακολουθούν. Οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα μέσω της οπτικής αναγγελίας να ενημερώνονται για το χρόνο αναμονής του λεωφορείου που περιμένουν. Το σύστημα τηλεματικής στηρίζεται στη λήψη σήματος GPS του κάθε λεωφορείου και στο πρωτόκολλο GPRS. Από αυτά εξάγουν τη γεωγραφική θέση, τον ακριβή χρόνο, ταχύτητα και την απόσταση από το σημείο αναφοράς (Υπουργείο Μεταφορών και επικοινωνιών της Ελλάδας, 2005). Μια άλλη έρευνα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή παρήγαγε το σύστημα EkoBus. Αναπτύχθηκε στις πόλεις του Βελιγραδίου και Pancevo σε πειραματικό στάδιο για τις IoT τεχνολογίες. Το σύστημα χρησιμοποιεί οχήματα δημόσιων μεταφορών για να παρακολουθεί μια σειρά περιβαλλοντικών παραμέτρων (CO, CO2, NO2, θερμοκρασία, υγρασία) σε μια μεγάλη περιοχή, καθώς επίσης και για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, όπως η θέση των λεωφορείων και η εκτιμώμενη ώρα άφιξης σε στάσεις λεωφορείων για τους επιβάτες. Η αρχιτεκτονική του συστήματος αυτού αποτελείται από κόμβους συνδεδεμένους με τα οχήματα. Κάθε κόμβος (αισθητήρας) στο σύστημα περιγράφεται από το σύνολο των δυνατοτήτων του (χαρακτηριστικά, παράμετροι, διαθεσιμότητα), που δημοσιεύονται και αποθηκεύονται στον κατάλογο των πόρων. Ο κατάλογος αυτός αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική όλων των διαθέσιμων πόρων του συστήματος σε μια δεδομένη στιγμή, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες προς τους τελικούς χρήστες (εφαρμογές). Web και Android εφαρμογές συλλέγουν πληροφορίες από τους πόρους και τα εκτελούν με οπτικοποιημένη μορφή (θέση των οχημάτων και ατμοσφαιρικές μετρήσεις). Είναι επίσης δυνατόν να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ώρα άφιξης του επόμενου λεωφορείου στις στάσεις και να τις λάβουν μέσω μηνυμάτων. Στηρίζεται σε λήψη σήματος GPS για να εξαχθεί η γεωγραφική θέση, τα ονόματα των σταθμών και ο χρόνος. Στα λεωφορεία υπάρχουν τοποθετημένα GPRS για να μπορούν να στέλλονται στη βάση δεδομένων ο μέσος 16

17 χρόνος του λεωφορείου που περνά από το συγκεκριμένο σταθμό και ο μέσος αρχικός χρόνος της διαδρομής μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών. Το σύστημα ανάπτυξε εφαρμογή στο κινητό παρέχοντας τη δυνατότητα οπτικοποίησης της θέσης όλων των οχημάτων στο σύστημα. Επιπρόσθετα, ανάπτυξε και μια Web εφαρμογή που είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση θέσης των λεωφορείων, την ώρα άφιξης του και τα δεδομένα που λαμβάνονται από το περιβάλλον μέσω αισθητήρα φυσικού αερίου σε ένα web browser. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να επεκταθούν ώστε να παρέχουν δημόσια ανατροφοδότηση (SmartSantander, 2012). Μία έξυπνη πόλη λειτουργεί και στο Σανταντέρ στην Ισπανία. Μία πόλη ονομάζεται «έξυπνη» όταν χρησιμοποιούν αισθητήρες, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Ανέπτυξαν διάφορες εφαρμογές όπως τη μέτρηση περιβαλλοντικών στοιχείων, της κίνησης των αυτοκινήτων και ανθρώπων, έλεγχος φωτισμού κ.ά. Αυτό που έχει σχέση με τη συγκεκριμένη μελέτη είναι η εφαρμογή για τα λεωφορεία. Κάποιος που περιμένει το λεωφορείο δεν έχει παρά να στρέψει το κινητό του προς τη στάση και αμέσως θα δει στην οθόνη ποιες γραμμές λεωφορείων τον εξυπηρετούν και σε ποιες ώρες. Κάθε λεωφορείο μεταδίδει τη θέση και την ταχύτητά του καθώς και στοιχεία για το περιβάλλον, όπως τα επίπεδα του όζοντος ή των ρύπων. (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2013) Σύμφωνα με το άρθρο της Κασίμη (2012) σε μια πόλη με πολύ έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, επιθυμία των περισσοτέρων είναι η εύρεση του ταχύτερου τρόπου μετακίνησης. Μια νέα εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα δίνει τη λύση, προσφέροντας εναλλακτικές για την ανεύρεση της βέλτιστης διαδρομής. Το σύστημα optitrans θα επεξεργαστεί τα στοιχεία και με τη χρήση των δεδομένων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας για τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, θα προσφέρει εναλλακτικές διαδρομές με βάση διαφορετικά κριτήρια. Οι εναλλακτικές διαδρομές που παρουσιάζονται αφορούν τον μικρότερο χρόνο διαδρομής, το χαμηλότερο κόστος διαδρομής ή τον λιγότερο χρόνο πεζοπορίας. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2010 στη Μαδρίτη και τον Μάρτιο του 2011 στην Αθήνα. Σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη. (Optitrans, 2013) Το Next Bus σύστημα σχεδιάστηκε για να μπορούν οι χρήστες να μάθουν πότε θα φτάσει το επόμενο λεωφορείο στη στάση τους. Χρησιμοποιεί δορυφορική τεχνολογία και προηγμένα υπολογιστικά μοντέλα για να παρακολουθούν τη διαδρομή των λεωφορείων και των τρένων. Κάθε όχημα είναι εφοδιασμένο με GPS. Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση των λεωφορείων, την απόσταση που απέχουν από τη στάση και την κυκλοφορία υπολογίζουν με υψηλό βαθμό ακρίβειας την ώρα άφιξης τους στην στάση. Οι προβλεπόμενες αφίξεις διατίθενται σε στάσεις, κινητές συσκευές, στο διαδίκτυο και σε εταιρείες. Με αυτό τον τρόπο οι επιβάτες μπορούν να φτάσουν στη στάση ακριβώς όταν έρθει το λεωφορείο έτσι εξοικονομούν χρόνο και δεν ταλαιπωρούνται. Το σύστημα αυτό λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. (NextBus, χ.χ) Το σύστημα «BUS και έρχεται» προσφέρει ένα αποδοτικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των μετακινήσεων στην πόλη με λεωφορεία. Στο σύστημα αυτό ο χρήστηςεπιβάτης φτιάχνει το δικό του προφίλ έτσι ώστε οι υπηρεσίες που θα του προσφέρονται να τον αντικατοπτρίζουν. Το προφίλ του χρήστη θα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη φυσική 17

18 του κατάσταση, δηλαδή η ικανότητα του να περπατήσει, να ακούσει, να ανέβει σκάλες κ.ά. Το σύστημα παρέχει αναλυτικότερες και πιο αποτελεσματικές πληροφορίες ανά χρήστη στην κινητή του συσκευή σε σχέση με αυτές που δίνονται στις οθόνες των στάσεων, είναι μία επέκταση του συστήματος έξυπνων στάσεων. Οι πληροφορίες αυτές είναι να παρουσιάζει σε χάρτη τη θέση του χρήστη με τις πλησιέστερες στάσεις λεωφορείων, εμφανίζει γραφικά τη διαδρομή που ακολουθούν, ενημερώνει για την προβλεπόμενη άφιξη του επόμενου λεωφορείου με βάση τη θέση και την ταχύτητα του λεωφορείου, παρουσιάζονται γραφικά σημεία ενδιαφέροντος όπως καταστήματα, μουσεία, αξιοθέατα γύρω από μια συγκεκριμένη στάση και τέλος περιλαμβάνει πλήρη καθοδήγηση του επιβάτη όπως χρόνος διαδρομής, ταχύτητα και στάσεις. (Bus κι έρχεται, 2011) Στο Βερολίνο, οδηγήθηκαν στην ανάγκη ανάπτυξης συστήματος για α) τον εντοπισμό πληροφοριών για τα ταξίδια-διαδρομές που κάνει ένα λεωφορείο β) την αναμενόμενη ώρα άφιξης του λεωφορείου για κάθε στάση του. Οι λόγοι που οδηγήθηκαν για την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος είναι λόγω της οδικής κυκλοφορίας στις αστικές περιοχές, για τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και για την διάρκεια των ταξιδιών. Υπάρχει προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης για το λεωφορείο αλλά η ώρα άφιξης του σε μία στάση είναι αβέβαιη λόγω των πιο πάνω συνθηκών. Δεν επικεντρώθηκαν στην τοποθέτηση GPS στα λεωφορεία και σε ασύρματη επικοινωνία για τον εντοπισμό της θέσης τους είτε με ραδιοσυχνότητες RFID λόγω του κόστους. Εντοπίζουν τα λεωφορεία με την βοήθεια των επιβατών που ταξιδεύουν με το ίδιο λεωφορείο χρησιμοποιώντας μία εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο. Θα δίνουν πληροφορίες για τον χρόνο άφιξης του λεωφορείου σε μία στάση. Η βασική τους συμβολή είναι η ανθρώπινη συμμετοχή αλλά θα χρησιμοποιήσουν και αλγόριθμους για τον υπολογισμό του χρόνου από τις πληροφορίες που θα λαμβάνουν από τους επιβάτες. (Jagyasi, Kumar, Pande 2012) Το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον θέλοντας να κάνει ευκολότερη τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και στο ότι δεν αρέσει στους ίδιους όπως και στον υπόλοιπο κόσμο να περιμένουν σε μία στάση το λεωφορείο ή το τρένο να έρθει, ανέπτυξαν το σύστημα OneBusAway. Παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την ώρα άφιξης των λεωφορείων και των τρένων στις στάσεις. Στόχος του συστήματος είναι η βελτίωση της χρηστικότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς, επομένως παρέχουν εργαλεία και εφαρμογές σε ανοιχτό κώδικα για να μπορούν να βοηθήσουν και άλλοι φορείς. Έτσι αυτό το σύστημα μέρα με τη μέρα μεγαλώνει και εγκαθίσταται και σε άλλες περιοχές της Νέας Υόρκης. Ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα για να μάθει την ώρα άφιξης του λεωφορείου μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος ή να καλέσεις τηλεφωνικώς ή να στείλεις μήνυμα με την κινητή σου συσκευή ή σε Android και iphone εφαρμογές. (OneBusAway, 2011) Εφόσον έχουν μελετηθεί οι προηγούμενες έρευνες, για την παρούσα μελέτη κρατάμε τη λήψη σήματος από το GPS που βρίσκεται μέσα στα λεωφορεία. Τα λεωφορεία θα είναι συνδεδεμένα με τις στάσεις και θα στέλλουν σήμα GPS για τη γεωγραφική τους θέση. Ο υπολογισμός του χρόνου άφιξης θα γίνεται όπως και στα συστήματα Ekobus, τηλεματικής και του συστήματος NextBus δηλαδή, σύμφωνα με την απόσταση και το χρόνο που χρειάζεται για να αφιχθεί από μία συγκεκριμένη απόσταση. Θα υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης μέσω απλού μηνύματος ή μέσω οπτικοποιημένης μορφής, όπως και στο σύστημα Ekobus. 18

19 Η εφαρμογή επιλέχτηκε να υλοποιηθεί με αυτό τον τρόπο γιατί καταρχάς η διαδρομή που ακολουθούν τα λεωφορεία είναι σταθερή έτσι δεν χρειάζεται παρακολούθηση των οχημάτων. Επομένως οι αποστάσεις είναι γνωστές έτσι και το έργο γίνεται ευκολότερο. Ταυτόχρονα με τον εξοπλισμό που έχει χρησιμοποιηθεί για την υλοποιήσει του συστήματος μπορούν να μεταφερθούν και άλλα δεδομένα, εκτός από τη θέση και την ώρα, όπως η ταχύτητα και περισσότερες συντεταγμένες. Με αυτό τον τρόπο, αργότερα οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι χρήσιμες και να βελτιώσουν την προβλεπόμενη ώρα άφιξης. Μεθοδολογία Εργαλεία Όπως έχει προαναφερθεί η μελέτη αυτή στηρίζεται σε πειραματική έρευνα με το σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Το σύστημα θα αποτελείται από μία βάση δεδομένων και το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί στο περιβάλλον Arduino σε γλώσσα προγραμματισμού Java, C και C + +. Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί για κινητές συσκευές που τρέχουν λειτουργικό σύστημα Android. Το λειτουργικό σύστημα Android είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο. Με το σύστημα αυτό μπορείς να χρησιμοποιήσεις εφαρμογές της Google ή οποιεσδήποτε άλλες που υποστηρίζουν το σύστημα αυτό. Έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη ζωή του χρήστη πιο εύκολη σε όλα τα θέματα που αφορούν μια κινητή συσκευή (Discover Android, 2012). Δείγμα Η συγκεκριμένη εφαρμογή προσδιορίζει άτομα με κινητές συσκευές που τρέχουν λειτουργικό σύστημα Android. Επομένως η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο καθώς η κινητή συσκευή του χρήστη πρέπει να τρέχει το λειτουργικό σύστημα Android, για να μπορεί να εγκαταστήσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή στο κινητό του. Άρα, ένας 70χρονος χρήστης το πιο πιθανό να μην έχει την κατάλληλη κινητή συσκευή για να μπορέσει να εγκαταστήσει την εφαρμογή αυτή στο κινητό του τηλέφωνο. Γενικά, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το σύστημα προορίζεται για άτομα με ηλικία ανεξαρτήτως φύλου. Διαδικασία Περιβάλλον Χρήστη Όσον αφορά το περιβάλλον του χρήστη θα είναι όσο το δυνατό φιλικό και άμεσο προς αυτόν, εφόσον η εφαρμογή έχει να κάνει με κινητές συσκευές. Τα κουμπιά και οι επιλογές που θα έχει ο χρήστης πρέπει να είναι τα απαραίτητα. Η πλοήγηση πρέπει να είναι σύντομη και απλή το ίδιο και η λίστα. Γενικότερα το περιβάλλον πρέπει να είναι εμφανίσιμο και λειτουργικό προς τους χρήστες με κανόνες αισθητικής για να καλύπτουν το κάθε χρήστη ξεχωριστά. 19

20 Ανάπτυξη Εφαρμογής Η ανάπτυξη ενός λογισμικού διέρχεται από διάφορες φάσεις οι οποίες συνδέονται και εξαρτώνται μεταξύ τους. Όλη αυτή η διαδικασία ανάπτυξης ονομάζεται Κύκλος Ζωής Λογισμικού. Ο κύκλος αυτός εμπεριέχει πολλά μοντέλα, αλλά η εργασία αυτή θα επικεντρωθεί στο μοντέλο καταρράκτη. Έχει επιλεχτεί αυτό το μοντέλο για το λόγω του ότι είναι δημοφιλές ιδιαίτερα για μικρά ή μεσαία μεγέθη εφαρμογών σε μικρό χρονικό διάστημα. Στο μοντέλο αυτό, κάθε διεργασία ακολουθεί η μία την άλλη χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων κάθε διεργασίας. Αυτό το κάνει να έχει αδυναμίες και γι αυτό το λόγο θα προστεθεί η ανάγκη για ανατροφοδότηση στην υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας Κάθε φάση της ανάπτυξης γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζει ορθότητα και πληρότητα και ακολούθως να προχωρήσεις σε επόμενο βήμα. (Γκότσης, 2005) Με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο το πρώτο στάδιο που είναι η Ανάλυση Απαιτήσεων εξακριβώνονται οι πραγματικές ανάγκες και ακολούθως εξάγονται οι απαιτήσεις, τα χαρακτηριστικά, που πρέπει να διαθέτει η εφαρμογή ώστε να τις καλύπτει. Η επόμενη φάση ανάπτυξης είναι ο σχεδιασμός της εφαρμογής. Η φάση αυτή ασχολείται με το πώς η εφαρμογή θα υλοποιήσει αυτά που έχουν προδιαγραφεί. Με βάση τις απαιτήσεις δημιουργείται η αρχιτεκτονική σχεδίαση καθορίζοντας τα διάφορα κομμάτια του συστήματος και την μεταξύ τους επικοινωνία. Σχεδιάζονται οι βάσεις δεδομένων και οι μέθοδοι ώστε να αναπτυχθεί το λογισμικό. Ακολούθως στη φάση υλοποίηση συνδέουμε τα διάφορα κομμάτια του συστήματος με κώδικα. Τέλος, στην δοκιμή επιτελείται η παρουσίαση και ο έλεγχος της εφαρμογής για εντοπισμό λαθών. Με την εκπλήρωση όλων των σταδίων καταλήγουμε στην ανάπτυξη του συστήματος. Το μοντέλο αυτό αναπαριστάται στην Εικόνα 5 (Ευαγγέλου κ.συν., 2003). Το μοντέλο καταρράκτη έχει κάποια αρνητικά στοιχεία ορισμένα τα οποία θα βελτιωθούν με την τροποποίηση κάποιων σταδίων για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Το πιο σημαντικό μειονέκτημα του μοντέλου είναι το γεγονός ότι δε λαμβάνει υπόψη του διαπιστώσεις και συμπεράσματα που εξάγονται κατά την ανάπτυξη και επηρεάζουν διεργασίες που έχουν προηγηθεί. Για παράδειγμα, σε περίπτωση λανθασμένης εκτίμησης κατά το σχεδιασμό της εφαρμογής και το σφάλμα αυτό αναγνωριστεί κατά την υλοποίηση, τότε το μοντέλο καταρράκτη δεν παρέχει καμία βοήθεια για τη διαχείριση του σφάλματος αυτού. Το μοντέλο αυτό δηλαδή δεν αφήνει περιθώρια για επανάληψη μιας φάσης της μετά από την απομάκρυνση από την τελευταία. Ένα επιπλέον μειονέκτημα του μοντέλου είναι ότι η υπό ανάπτυξη εφαρμογή δεν φτάνει σε επίπεδο χρήσης, παρά μόνο πολύ αργά κατά την ανάπτυξη (Γκότσης, 2005). Μία πιθανή βελτίωση του μοντέλου μπορεί να αποτελέσει η επανάληψη κάποιων διαδικασιών σε αυτή την περίπτωση για να αποφευχθούν τα λάθη και να εξοικονομηθεί χρόνος. Η βελτίωση αυτή θα επιτρέπει τη μετάβαση και σε προηγούμενα στάδια όχι μόνο σε επόμενα είτε για διόρθωση λαθών είτε για πρόσθεση λειτουργιών αν προκύψουν αλλαγές στις προδιαγραφές (Γκότσης, 2005). 20

21 Εικόνα 5 Μοντέλο Καταρράκτη Ανάλυση Απαιτήσεων Βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη θέση των λεωφορείων. Η συλλογή των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, γίνεται όταν το λεωφορείο έχει απόσταση από την στάση 100 μέτρα και μπορούν να επικοινωνούν τα Xbee μεταξύ τους. Η επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται γίνεται εφόσον σταλούν τα δεδομένα και αποθηκευτούν στο αρχείο. Η επεξεργασία γίνεται στο αρχείο και αφορά τη διεύθυνση των Xbee. Η πραγματική ανάγκη του συστήματος είναι να υπολογίζεται σωστά η προβλεπόμενη άφιξη του λεωφορείου στη στάση και ακολούθως να ενημερώνονται οι επιβάτες. Επομένως οι απαιτήσεις που εξάγονται από αυτή την ανάγκη είναι η σωστή και συνεχή επικοινωνία με τη στάση για αποστολή των δεδομένων. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να χαθεί η επικοινωνία μεταξύ λεωφορείου και στάσης γιατί τότε τα δεδομένα χάνονται και ο επιβάτης δεν θα μάθει ποτέ το χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει το λεωφορείο στην επόμενη στάση. Επόμενη ανάγκη είναι η σωστή επικοινωνία με τη βάση δεδομένων, εάν οποιαδήποτε πληροφορία δεν αποθηκευτεί τότε ο υπολογισμός του χρόνου άφιξης θα είναι λανθασμένος. Άλλη απαίτηση του συστήματος είναι οι σωστές μετρήσεις των αποστάσεων μεταξύ των στάσεων για υπολογισμό του χρόνου. Πρέπει να αποθηκευτούν οι πραγματικές αποστάσεις έτσι ώστε ο προβλεπόμενος χρόνος άφιξης να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στον πραγματικό χρόνο άφιξης του λεωφορείου. Η εφαρμογή είναι απαραίτητο να είναι ελκυστική και εύχρηστη παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης από οποιονδήποτε ανεξαρτήτως της εμπειρίας, των δυνατοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων του. Ταυτόχρονα να είναι αποδοτική στο χρόνο απόκρισης και να είναι χρήσιμη για όλους τους εμπλεκόμενους αφού οι επιβάτες των λεωφορείων θα κερδίζουν χρόνο από την μέρα τους, θα αποφεύγεται η ταλαιπωρία και επίσης χρήσιμη για τις εταιρείες και τους οργανισμούς των λεωφορείων που θα αξιοποιούν καλύτερα το δυναμικό τους. 21

22 Σχεδιασμός Για να υλοποιηθεί η εφαρμογή με αυτά που έχουν προδιαγραφεί πρέπει να έχουμε στο διάθεση μας τον κατάλληλο εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα ο εξοπλισμός που θα βοηθήσει στην υλοποίηση του συστήματος είναι η πλατφόρμα Arduino μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η συλλογή και η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων κινητών και σταθερών μέρων του συστήματος για σκοπούς ανταλλαγής των δεδομένων αυτών. Arduino Το Arduino, είναι μία φυσική υπολογιστική πλατφόρμα που βασίζεται σε ένα απλό ενσωματωμένο μικροελεγκτή και ένα περιβάλλον ανάπτυξης για τη σύνταξη του λογισμικού. Το περιβάλλον Arduino έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι εύκολη στη χρήση για τους αρχάριους προγραμματιστές που δεν έχουν καμία εμπειρία με λογισμικό ή και ηλεκτρονικά. Με το Arduino, μπορείς να δημιουργήσεις αντικείμενα που μπορούν να αντιμετωπίσουν ή και να ελέγξουν το φως, τον ήχο, την αφή και την κίνηση. Η πλατφόρμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη διαδραστικών αντικειμένων, λαμβάνοντας ως είσοδο μια ποικιλία από διακόπτες ή αισθητήρες. Είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα και επεκτάσιμο. Η γλώσσα στο περιβάλλον ανάπτυξης του Arduino μπορεί να επεκταθεί μέσω της γλώσσας προγραμματισμού C και C + +. Το περιβάλλον ανάπτυξης IDE δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να γράψουν και να επεξεργαστούν κώδικα και εν συνεχεία οι εντολές να μετατραπούν σε οδηγίες που το Arduino καταλαβαίνει. Υπάρχουν διάφορα είδη πλατφόρμων: Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Due, Arduino Esplora, Arduino Mega 2560, Arduino Mega ADK, Arduino Ethernet, Arduino Mini, LilyPad Arduino, Micro, nano, Pro Mini, Pro, Fio. Η συγκεκριμένη μελέτη θα ασχοληθεί με την πλατφόρμα Arduino UNO. (Aruino, 2012) Εικόνα 6 Πλατφόρμα Arduino 22

23 Xbee Το Xbee Shield επιτρέπει σε μία πλατφόρμα Arduino να επικοινωνήσει ασύρματα με ένα άλλο Xbee. Μπορεί να επικοινωνήσει σε απόσταση έως και 100 πόδια σε εσωτερικούς και έως 300 πόδια σε εξωτερικούς χώρους. Το Zigbee χρησιμοποιεί το πρότυπο για την επίτευξη της ασύρματης επικοινωνίας. Για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο κανάλι και δίκτυο, δηλαδή όλες οι συσκευές να έχουν έναν ενιαίο Pan ID. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα τοποθετηθεί ένα στο λεωφορείο και ένα στη στάση. Όταν πλησιάσει το λεωφορείο στη στάση τότε θα του στείλει τα δεδομένα της θέσης του. (Arduino, 2012) Οι Xbee συσκευές είναι κατάλληλες για επικοινωνία ένα προς ένα και ένα προς πολλούς. Ένα δίκτυο Xbee αποτελείται από τρεις διαφορετικούς τύπους Xbee: Xbee Coordinator, Xbee router, Xbee End device. Η συσκευή coordinator είναι η πιο δυνατή αφού αποτελεί τη ρίζα του δικτύου και μπορεί να γεφυρώσει σε άλλα δίκτυα. Είναι η συσκευή που δημιουργεί το δίκτυο. Επιλέγει ένα κανάλι RF και ένα Pan ID για να μπορέσουν οι άλλες συσκευές (router, end device) να ακολουθήσουν με το ίδιο Pan ID. Είναι αυτός που λαμβάνει και αποθηκεύει τα δεδομένα που στέλλονται μέσω του δικτύου. Η συσκευή router εκτελεί μία εφαρμογή και να μεταδώσει δεδομένα από άλλες συσκευές, να λειτουργεί σαν ενδιάμεσος δρομολογητής. Η συσκευή end device δεν μπορεί να αναμεταδώσει δεδομένα από άλλες συσκευές και έχει ελάχιστη μνήμη. Πρέπει να ενταχθεί στη λειτουργία της συσκευής router. Ένα δίκτυο αποτελείται από ένα coordinator και από ένα σύνολο routers και end devices όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 7. (Seeed Studio, 2011 και Mayalarp et al, 2010) Κάθε συσκευή έχει μία μοναδική διεύθυνση (Mac Address) σε μορφή 64 bit και όταν ενωθεί με το δίκτυο παίρνει και μία δεύτερη διεύθυνση σε 16αδική μορφή. Η μορφή της διεύθυνσης που κάνει μοναδικό ένα Xbee έχει την μορφή: 0013A20040CC5446. Οι μοναδικές διευθύνσεις σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν στα λεωφορεία έτσι ώστε να είναι μοναδικά για τον καθένα και να μπορούν να ξεχωρίζουν. (Arduino, 2012) Η Xbee συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε κατάσταση εντολών AT ή σε λειτουργία API. Στην κατάσταση ΑΤ όταν σταλούν τα πακέτα δεν στέλλετε η διεύθυνση προορισμού ενώ στην λειτουργία API περιέχει τις απαραίτητες λειτουργίες όπως τη διεύθυνση προορισμού. Στη παρούσα μελέτη η συσκευή coordinator που θα είναι η συσκευή που θα λαμβάνει θα είναι σε λειτουργία API για να γνωρίζει από ποιο λεωφορείο έχει πάρει δεδομένα μέσω της μοναδικής διεύθυνσης του. Από την άλλη ο αποστολέας θα είναι η συσκευή router σε λειτουργία ΑΤ. (Pham, χ.χ) 23 Εικόνα 7 Δίκτυο Xbee

24 Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Στην Εικόνα 8 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική σχεδίαση του συστήματος. Το λεωφορείο καθώς πλησιάζει τη στάση του στέλλει τα δεδομένα του GPS δηλαδή τη θέση, την ώρα, την ημερομηνία και τον μοναδικό αριθμό του λεωφορείου. Έπειτα αυτά στέλλονται στη βάση και αποθηκεύονται και υπολογίζεται ο μέσος χρόνος άφιξης του για τις επόμενες στάσεις που έχει να περάσει. Ο χρόνος αυτός ακολούθως στέλλεται σε οποιοδήποτε επιβάτη έκανε αναζήτηση με τη κινητή του συσκευή για το συγκεκριμένο λεωφορείο. Εικόνα 8 Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων Η Βάση Δεδομένων θα περιέχει τέσσερις πίνακες. Ο πρώτος πίνακας αφορά τα λεωφορεία και ονομάζεται Buses. Στον πίνακα Buses θα αποθηκεύονται τα δεδομένα της μοναδικής διεύθυνσης του λεωφορείου (mac address) που παίρνουμε από το Xbee, αυτό θα είναι και το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Επίσης θα αποθηκευτεί ο ενιαίος αριθμός του Pan_id για την επικοινωνία με τη στάση, ποια είναι η τελευταία στάση που έχει περάσει το λεωφορείο και η ώρα αυτή. Ο επόμενος πίνακας είναι ο GPS Logs και αφορά τα δεδομένα της λήψης του GPS. Σε αυτό τον πίνακα θα αποθηκεύονται η θέση, η ώρα η διεύθυνση του λεωφορείου και η ημερομηνία. Επομένως η πρώτη σχέση που δημιουργείται είναι ο πίνακας Buses με τον πίνακα GPS Logs με το πεδίο Unique Bus id. Άλλος πίνακας είναι ο Routes που αφορά τα δρομολόγια. Στον πίνακα Routes θα αποθηκεύονται η λίστα των στάσεων με την απόσταση μεταξύ τους, το όνομα της διαδρομής που είναι και το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και μία περιγραφή της διαδρομής. Ο τελευταίος πίνακας είναι ο Bus Stops που αφορά τις στάσεις και θα κρατάει τις πληροφορίες της λίστας των διαδρομών, τη θέση της και την προβλεπόμενη ώρα άφιξης. 24

25 Buses Unique Bus_id Pan_id_xbee_bus Last stop route id Last Arrival Time Routes List of bus stops Route_id Distance between them Description GPS Logs Unique Bus_id Time Location Date Πίνακας 1 Βάση Δεδομένων Bus Stops List of routes Location Average Waiting Time Πίνακας 2 Υπολογισμός μέσου χρόνου Last Last Arrival Time Unique Bus id Bus Distance Date Stop Time stops G 09:10 09: A20040CC5446 A 20Km 22/4/2013 G 09:06 09: A20040BA5875 A 20Km 23/4/2013 G 09:12 09: A20040KM1579 A 20Km 24/4/2013 G 09:10 09: A20040CC5446 A 20Km 25/4/2013 Για να υπολογιστεί ο μέσος χρόνος από τα δεδομένα της βάσης δεδομένων του συστήματος πρέπει να πάρουμε τα πεδία Last stop και Last Arrival Time από τον πίνακα Buses. Ακολούθως, από τον πίνακα GPS Logs χρειαζόμαστε τα πεδία Time, Unique Bus id και Date. Ταυτόχρονα από τον πίνακα Routes τα πεδία Bus stops και Distance. Επομένως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακας 2 από την στάση G ο μέσος χρόνο που χρειάζεται ένα λεωφορείο για να φτάσει στην στάση Α είναι 29 λεπτά από την ώρα που φτάνει στην στάση G. Ο χρόνος άφιξης που έχει υπολογισθεί καταχωρείται στον πίνακα Bus Stops της βάσης δεδομένων στο πεδίο Average Waiting Time για να μπορεί να σταλθεί έπειτα στο χρήστη που θα ζητήσει την ώρα άφιξης για τη συγκεκριμένη στάση του λεωφορείου. Υλοποίηση Τα κομμάτια που έχουν υλοποιηθεί με κώδικα, μέχρι στιγμής είναι η λήψη σήματος από το GPS, η επικοινωνία και η αποστολή δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε κώδικας για την λήψη σήματος GPS όπου λαμβάνεται η θέση και η ώρα. Ο κώδικας αυτός φορτώνεται στο Arduino του λεωφορείου και αποθηκεύει τα δεδομένα του GPS σε πίνακα κάθε ένα λεπτό. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε ένα αρχείο και αφού το λεωφορείο περάσει από μία στάση του στέλνει τα δεδομένα. Τα δεδομένα της λήψης έχουν την μορφή: 25

26 Τα πρώτα δύο στοιχεία καθορίζουν τις συντεταγμένες της θέσης του λεωφορείου και τα άλλα δύο την ώρα και τα λεπτά. Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκε το κομμάτι της επικοινωνίας του λεωφορείου με της στάσης. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιήθηκε ως PAN ID από τα Xbee το 1111, καθορίστηκαν τα Xbee Router AT και Xbee Coordinator API και εφόσον έχει φορτωθεί ο κώδικας από τον Router και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, ο Coordinator λαμβάνει τα δεδομένα. Εφόσον το Xbee της στάσης βρίσκεται σε λειτουργία API πρέπει να αποθηκεύεται και η διεύθυνση του Xbee που στέλλει τα δεδομένα. Στο πακέτο που στέλλει το λεωφορείο στη στάση βρίσκεται και η διεύθυνση την οποία πρέπει να την παίρνουμε και να την αποθηκεύουμε. Επομένως, υλοποιήθηκε κώδικας για την εύρεση της διεύθυνση του Xbee στο λεωφορείο. Η διεύθυνση που λαμβάνεται έχει την μορφή: 00#13#a2#00#40#4c#54#32 και αποθηκεύεται στο αρχείο για να γίνει επεξεργασία. Ο κώδικας αυτό φορτώνεται στο Xbee της στάσης με αυτόν που λαμβάνει τα δεδομένα. Στην συνέχεια, εφόσον ολοκληρώθηκαν όλα τα κομμάτια του κώδικα έγινε η δοκιμή. Αρχικά, φτιάχτηκε η βάση δεδομένων όπου με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί από την υπηρεσία αστικών συγκοινωνιών συμπληρώθηκαν οι πίνακες που αφορούν τις διαδρομές και τις στάσεις των λεωφορείων. Έπειτα, τοποθετήθηκε το Arduino με το GPS σε αυτοκίνητο και το Xbee σε μία στάση. Αφού το αυτοκίνητο κόντεψε τη στάση στα 100 μέτρα άρχισε η επικοινωνία μεταξύ των Xbee. Έτσι λήφθηκαν τα δεδομένα, στάλθηκαν στη βάση και αποθηκεύτηκαν στους κατάλληλους πίνακες. 26

27 Μελλοντική Έρευνα Η εφαρμογή θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2013 αφού ο χρόνος δεν ήταν επαρκής για την ολοκλήρωση του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα θα επιτευχθεί και το Android κομμάτι της εφαρμογής για τις κινητές εφαρμογές 27

28 Βιβλιογραφία Android. (2012). Discover Android. Ανακτήθηκε 10 Νοεμβρίου, 2012 από Arduino, (2012). What is Arduino. Ανακτήθηκε 28 Μαρτίου, 2013 από Arduino, (2012). Xbee Shield. Ανακτήθηκε 28 Μαρτίου, 2013 από Bus κι έρχεται, (2011). Οι υπηρεσίες. Ανακτήθηκε 12 Μαρτίου, 2013 από Γκότσης, Γ. (2005). Μηχανική υπερμέσων Συστημάτων Δομικού Υπολογισμού (Μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών)., 43-46, Ανακτήθηκε 9 Νοεμβρίου, 2012 από Curran, K., & Knox, J. (2008). Disruption tolerant networking. Computer and Information Science, 1(1), P69. Ευαγγέλου, Χ. κ.συν., (επιμ.).(2003). Εισαγωγή στην Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, 9-10, Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τμήμα Πληροφορικής, Ανακτήθηκε 16 Νοεμβρίου, 2012 από CE%BF%CF%82-%CE%96%CF%89%CE%AE%CF%82- %CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%C F%82- %CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%C E%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD- %CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%C2%B5%CE%AC%CF%84%CF %89%CE%BD. Fall, K. (2003). A delay-tolerant network architecture for challenged internets. Proceedings of the 2003 Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communications, Garmin, (χ.χ). What is GPS. Ανακτήθηκε 6 Νοεμβρίου, 2012 από Glasscoe, Μ. (1998). How does it work?. Ανακτήθηκε 6 Νοεμβρίου, 2012 από Jagyasi, B. G., Kumar, V., & Pande, A. (2012). Human participatory sensing in fixed route bus information system. In Communication Technologies for Vehicles (pp ). Springer Berlin Heidelberg. 28

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

From M2M to the Internet of Things

From M2M to the Internet of Things From M2M to the Internet of Things Γιάννης Καπατσούλιας M2M Sales & Marketing Greece Vodafone Group Enterprise Τι είναι το Machine-to-Machine (M2M) M2M Το M2M είναι: Απλές συσκευές που μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη (user interface) για Διαδραστική Εφαρμογή Αναζήτησης Πλοίων σε Τοπική Εμβέλεια, για Κινητές Συσκευές με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή 3Δ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ DICOM ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Νικολάου Φοίβια

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog. Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.gr Η ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης Εξυπνες Πόλεις Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Παύλος Γ. Σπυράκης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ιόφαντος Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.gr Salespoint Στις µέρες µας η ανάπτυξη και η δυναµική του τµήµατος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Chania a place to visit

Chania a place to visit ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εφαρμογή Δήμου Χανίων για Android και ios Chania a place to visit Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Δήμου Χανίων θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που θα παρέχει τη δυνατότητα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας (Κ.Λ.Σ.Σ.). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Πρώτο Κ.Λ.Σ.Σ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal Plus. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ οι επιβάτες αξιοποιούν τον χρόνο που ταξιδεύουν μαζί σας 1 EΙΣΑΓΩΓΗ E-mails, αγορές online, chat με φίλους και συναδέλφους, Facebook και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Arduino applications for drone development & programming 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Η Ομάδας μας Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γουλής Γεώργιος Τσαγκρινός Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Κινητό Τηλέφωνο. Δέσποινα-Μαλεβή. Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Κινητό Τηλέφωνο Δέσποινα-Μαλεβή Μαθήτρια Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Στο σημερινό εργαστήριο θα μάθετε την έννοια της υποδικτύωσης, πώς λειτουργεί και πώς μπορείτε να εφαρμόσετε υποδικτύωση. 1. Εισαγωγή Η λογική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Αλέξανδρος Καλόξυλος Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα