Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8 περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 14 Νόμος το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας εταιρειών-πρατηρίων 20 Έξι μήνες παράταση για το GPS στα βυτία 22 Έλεγχοι & ποινές για παραβάσεις στην αγορά καυσίμων 30 Aναρτήθηκε η φόρμα για την επιδότηση των συστημάτων εισροών-εκροών 32 Συστήματα εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια! 34 Mάχη της ΟΒΕ για παράταση εγκατάστασης των συστημάτων 36 ΕΛΕΥΘΕΡΗ η μεταβίβαση βυτιοφόρων παλιάς τεχνολογίας 40 Προθεσμίες για την έντυπη επίδοση της αίτησης επιδότησης 42 Προσοχή σε ψευδοελεγκτές 43 Εγγυήσεις από το ΕΤΕΑΝ για δάνεια 44 Αντικαθίστανται με υπεύθυνες δηλώσεις οι βεβαιώσεις των ΔΟΥ 45 Κατασχέσεις για καθυστερούμενες εισφορές 46 Απελπιστική η κατάσταση στις εφορίες 48 Εικονικά τιμολόγια Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα 8 Ιούλιος 2013

9

10 ÌÇÍÉÁÉÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÔÙÍ ÂÅÍÆÉÍÏÐÙËÙÍ ôï ãñüììá ôçò óýíôáîçò Η κατάσταση της λιανικής αγοράς καυσίμων Είναι αδύνατο να παρακολουθήσουµε τα συνεχή κτυπήµατα που δέχεται ο κλάδος των πρατηρίων υγρών καυσίµων από τις εφαρµοζόµενες πολιτικές. Τα τελευταία χρόνια, µε αφορµή την οικονοµική κρίση, έχουν ληφθεί µια σειρά σκληρών µέτρων που θίγουν άµεσα τους καταναλωτές και τα πρατήρια καυσίµων. Το κύριο πρόβληµα αφορά τις αυξήσεις της φορολογίας στα καύσιµα οι οποίες τελικά είχαν ως επίπτωση την πτώση της κατανάλωσης, τη στέρηση των καταναλωτών, το κλείσιµο πρατηρίων και τελικά τη µη επίτευξη των στόχων για τα προσδοκώµενα έσοδα του κράτους. Η κατάσταση στον κλάδο των πρατηρίων υγρών καυσίµων είναι τραγική. Εκατοντάδες πρατήρια ήδη έκλεισαν (περίπου είναι οι διαγραφές από τα µητρώα του Επικουρικού Ταµείου Βενζινοπωλών) και πολλά είναι έτοιµα να κλείσουν. Η δοµή της αγοράς αλλάζει και εισέρχονται σε αυτές ολιγοπώλια και αγνώστου ταυτότητας συµφέροντα. Οι κυβερνήσεις στοχεύοντας τόσο στην έξωση των βενζινοπωλών από την αγορά όσο και στην αφαίµαξη των καταναλωτών, επέβαλαν σειρά µέτρων µερικά των οποίων είναι: Τρεις φορές αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στη βενζίνη από το Μεγάλη αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρµανσης. υο αυξήσεις του ΦΠΑ. Επιβολή Φόρου Πολυτελείας στα αυτοκίνητα άνω των 1929 κ.ε. η οποία αποσύρθηκε και επανήλθε µε το ψηφισθέν πολυνοµοσχεδιο. Ειδικότερα: Από 9/2/2010 ο ΕΦΚ της αµόλυβδης βενζίνης 95 αυξήθηκε από 530 ευρώ το χιλιόλιτρο στα 610 ευρώ στις 5 Μαρτίου 2010 και σε συνέχεια στα 670 ευρώ στις 3 Μαΐου Αύξηση ΕΦΚ 26,41%. Στο Πετρέλαιο θέρµανσης από Ιούλιος 2013 ευρώ το χιλιόλιτρο στις 30 Απριλίου 2011 αυξήθηκε στα 60 ευρώ στις 15 Οκτωβρίου 2011 και σε συνέχεια στα 300 ευρώ στις 15 Οκτωβρίου Συνολική αύξηση του ΕΦΚ κατά 1471%! Στο πετρέλαιο κίνησης ο ΕΦΚ από 352 ευρώ το χιλιόλιτρο στις 9/2/2010, αυξήθηκε στα 382 στις 5/3/2010 και στις 412 στις 3/5/2010. Επί 3 χρόνια ίσχυε αυξηµένος ΕΦΚ για να επανέλθει στις 8/11/2012 στα 330 ευρώ και να µηδενιστεί η αύξηση. Ωστόσο πρατήρια και καταναλωτές πλήρωσαν αυξηµένο φόρο. Στην 1/1/2010 ο ΦΠΑ αυξήθηκε από 19% στα 21% και στην 1/7/2010 στα 23%. Συνολική αύξηση ΦΠΑ 21%. Η αύξηση του ΦΠΑ στο σύνολο των αυξηµένων φόρων ακολούθησε την αύξηση του ΕΦΚ. Έτσι για παράδειγµα ο επί πλέον συνολικός ΦΠΑ στον ΕΦΚ της βενζίνης ανήλθε από 100,70 σε 154,1 ευρώ το χιλιόλιτρο και στο πετρέλαιο θέρµανσης από 3,99 στα 75,90 ευρώ. Συνολικά από τον ΕΦΚ και το ΦΠΑ η µεν βενζίνη 95 επιβαρύνθηκε µε επιπλέον 86,6 ευρώ το χιλιόλιτρο το δε πετρέλαιο θέρµανσης µε 380,9 ευρώ το χιλιόλιτρο. Σήµερα οι φόροι κυµαίνονται στο 1 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη 95 και στα 0,60 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρµανσης. Αποτέλεσµα αυτών των αυξήσεων ήταν η συνεχής µείωση της κατανάλωσης η οποία στο µεν πετρέλαιο θέρµανσης κυµάνθηκε στο 70% στα δε άλλα καύσιµα η µείωση κυ- µαίνεται περί το 10-15% κατ έτος. Όλα τα παραπάνω συνιστούν µια πολιτική εξόντωσης και έξωσης των πρατηρίων από την αγορά. Σας καλούµε να ανοίξετε διάλογο για τις φορολογικές επιβαρύνσεις των καυσίµων µε στόχο τον εξορθολογισµό τους και την προσαρµογή τους στις συνθήκες κρίσης και στα µειωµένα εισοδήµατα των καταναλωτών. Éäéïêôçóßá: íùóç Âåíæéíïðùëþí Íïìïý ÁôôéêÞò Ëüíôïõ 8, ÁÈÇÍÁ Ôçë , , Fax: ÅÂÍÁ: ÏÂÅ: Åêäüôçò: Zάγκα Μαρία ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ: Ζάγκα Μαρία ÌåóóÞíçò Ãåþñãéïò Ôïýíôáò ããåëïò Õðåýèõíïò ýëçò: ÓôÝñãéïò Âáóéëåßïõ ÄçìïóéïãñáöéêÞ óõíåñãáóßá ñçò Âáóéëåßïõ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÅÂÍÁ ÐÑÏÅÄÑÏÓ: ÆÁÃÊÁ ÌÁÑÉÁ, ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ: ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ: ÊÁËÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ, ÔÁÌÉÁÓ: ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ÌÅËÇ: ÊÉÏÕÓÇÓ ÌÉ ÁËÇÓ, ÔÏÕÍÔÁÓ ÁÃÃÅËÏÓ, ÌÅÓÓÇÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, ÃÅÙÑÃÁÊÁÊÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÏÂÅ ÊÉÏÕÓÇÓ ÌÉ ÁËÇÓ, Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ: ÔÁÌÉÁÓ: ÔÓÁÊÁËÇÓ ÍÉÊÏÓ, ÁÍÁÐËÇÑÙÔÇÓ Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ: ÌÅÔÁÎÁÓ ÌÉ ÁËÇÓ, ÐÑÏÅÄÑÏÓ: ÔÏÕÍÔÁÓ ÁÃÃÅËÏÓ, ÌÅËÇ: ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ, ÊÏËÏÊÁÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ, ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ÌÉÓÔÉËÉÄÇÓ ÇËÉÁÓ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ñõóïóðüèçò Ãåþñãéïò Äáíáþí 75, ºëéïí Ô.Ê ÔÇË.: , FAX: Õðåýèõíïò ÄéáöÞìéóçò: Åõèýìéïò Ëõìðåñüðïõëïò Äéáöçìçóôéêü ÔìÞìá: ÃêÝñãêç Åýç Õðåýèõíç Óåëéäïðïßçóçò: Áíáóôáóßá ñõóïóðüèç Óåëéäïðïßçóç: ÂáóéëéêÞ ÊåöáëÜ Åýç ÊÝêêïõ

11

12

13

14 êëáäéêü íýá Νόμος το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας εταιρειών-πρατηρίων Στο νομοσχέδιο για τους «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών» που ψηφίστηκε στις 24 Ιουλίου, περιέχεται και η διάταξη για την αλλαγή του ελάχιστου περιεχόμενου των συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας εταιρειών πρατηρίων. Οι νέες διατάξεις είναι αρκετά προχωρημένες και δικαιώνουν πολλούς βενζινοπώλες που διαμαρτύρονταν για καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις που επέβαλαν οι εταιρείες σε βάρος των πρατηρίων. Με το νέο καθεστώς διαχωρίζονται οι εμπορικές συμφωνίες και πράξεις μεταξύ πρατηρίου και εταιρείας από την προμήθεια καυσίμων και τις τιμές τους, γίνονται ξεκάθαρες οι τιμές προμήθειας, μειώνεται ο χρόνος συμβάσεων συνεργασίας, γίνεται εύκολη η καταγγελία των συμβάσεων από τους πρατηριούχους που δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσει στην εταιρεία και Ρυθμίζονται οι τυχόν εκκρεμότητες των συμβάσεων. Στο χέρι των βενζινοπωλών είναι να μην κάνουν ετεροβαρείς εμπορικές συμφωνίες που τους δεσμεύουν για περισσότερο από 5 χρόνια ώστε να έχουν ελευθερία κινήσεων όταν λήγει η σύμβαση. 1Η σύμβαση προμήθειας μεταξύ εταιριών εμπορίας και συνεργαζόμενων με το σήμα της εταιρίας εμπορίας πρατηριούχων καταρτίζεται Τι ακριβώς λέει ο νόμος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Άρθρο 28 Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων χονδρικής εμπορίας εγγράφως. 2Στη σύμβαση προσδιορίζονται κατόπιν διαπραγμάτευσης της εταιρίας εμπορίας και του 14 Ιούλιος 2013

15 êëáäéêü íýá πρατηριούχου: α) η πιστωτική πολιτική, η πολιτική παροχών και εκπτώσεων συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών, β) το ύψος και η χρονική διάρκεια για την οποία χορηγούνται οι εκπτώσεις, γ) οι τυχόν απολογιστικές εκπτώσεις για αγορές συγκεκριμένης περιόδου, η οποία δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος. 3Το ύψος και η χρονική διάρκεια των εκπτώσεων που χορηγούνται, πλην των απολογιστικών, εμφανίζονται υποχρεωτικά στα εκδιδόμενα από τις εταιρίες παραστατικά έγγραφα. 4Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται ότι η χονδρική τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων και του υγραερίου κίνησης διαμορφώνεται εναλλακτικά με βάση: α) Τις τιμές αναφοράς μη προσδιοριζόμενες από τα συμβαλλόμενα μέρη και προσβάσιμες στον πρατηριούχο, πλέον μεικτού περιθωρίου. Οι εκπτώσεις και παροχές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται επί της ως άνω τιμής αναφοράς που προβλέπεται στη σύμβαση. β) Την τιμή χονδρικής πώλησης που ανακοινώνουν οι εταιρίες εμπορίας καθημερινά στη ΡΑΕ για την περιοχή του κάθε πρατηριούχου, μείον τις εκπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. H τιμή αυτή χονδρικής πώλησης αναπροσαρμόζεται με βάση κριτήρια που είναι διαφανή και προσβάσιμα στον πρατηριούχο. κατά τα ανωτέρω όροι της σύμβασης τρο- 5Οι ποποιούνται με έγγραφη συμφωνία των μερών. Τυχόν πρόβλεψη στη σύμβαση για μονομερή τροποποίηση από μέρους των εταιριών εμπορίας όρων που αφορούν στις χορηγούμενες εκπτώσεις είναι άκυρη. 6Πρατηριούχοι, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται και τα εκμεταλλευόμενα τα πρατήρια πρόσωπα, στα οποία οι εταιρίες εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης εκμισθώνουν ή παραχωρούν τη χρήση ιδιόκτητων ή μισθωμένων από αυτές πρατηρίων. Ιούλιος

16 êëáäéêü íýá Άρθρο 29 Συμβάσεις αποκλειστικής προμήθειας 1Η μέγιστη διάρκεια σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης ορίζεται στα πέντε (5) έτη και δύναται να παρατείνεται κάθε φορά με γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων για ίσο χρόνο. Η παράταση υφιστάμενης σύμβασης μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λογίζεται ως νέα σύμβαση. Σε περίπτωση μίσθωσης από τον πρατηριούχο ή παραχώρησης της χρήσης στον πρατηριούχο χώρων που είτε ανήκουν στην εταιρία εμπορίας είτε μισθώνονται από αυτήν από τρίτους, μη συνδεδεμένους με τον πρατηριούχο, η σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας μπορεί να είναι διάρκειας μεγαλύτερη της πενταετίας, που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της μίσθωσης. 2Εφόσον η σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας είτε δεν συνοδεύεται από παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων ή πραγματοποίηση επενδύσεων από την εταιρία εμπορίας είτε η αξία αυτών έχει ήδη αποπληρωθεί, μπορεί να καταγγελθεί από μέρους του πρατηριούχου και χωρίς σπουδαίο λόγο, μετά τη συμπλήρωση τριετίας, με τήρηση προθεσμίας έξι (6) μηνών. Άρθρο 30 Παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων Σε περίπτωση παροχής οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων ή πραγματοποίησης επενδύσεων από τις εταιρίες εμπορίας προς τον πρατηριούχο, η αξία, καθώς και ο τρόπος αποπληρωμής τους αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστού κεφαλαίου της μεταξύ τους γραπτής σύμβασης. Δεν συνιστά επένδυση προς την επιχείρηση λιανικής πώλησης η εγκατάσταση των διακριτικών ενδείξεων, σημάτων και διασχηματισμών της εταιρίας εμπορίας που αποβλέπουν στην προβολή των διακριτικών αυτής γνωρισμάτων, εκτός από όσα τυχόν παραμείνουν προς όφελος του πρατηριούχου. Η αποπληρωμή της αξίας, των ανταλλαγμάτων ή επενδύσεων από τον πρατηριούχο πραγματοποιείται με καταβολή ποσοστιαίων δόσεων, σταθερών ή αποκλιμακούμενων, που καθορίζονται στη σύμβαση. 3. Στη σύμβαση μπορεί να προβλέπεται το δικαίωμα του πρατηριούχου να αποπληρώσει οποιαδήποτε στιγμή βάσει αναλογιστικής αποτίμησης το οφειλόμενο υπόλοιπο της αξίας του ανταλλάγματος ή της επένδυσης και να αποδεσμευτεί από την αντίστοιχη σύμβαση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου. Στην εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνονται, επίσης, ρήτρες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο απόσβεσης τυχόν επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τις εταιρίες εμπορίας προς τους πρατηριούχους και προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφανή τυχόν επιπτώσεις της απόσβεσης του κόστους επενδύσεων στις πολιτικές παροχών και εκπτώσεων των εταιριών εμπορίας προς τους πρατηριούχους. 16 Ιούλιος 2013

17

18 êëáäéêü íýá Οι θέσεις της ΟΒΕ για τις συμβάσεις Με επιστολή της προς το υπουργείο Ανάπτυξης η ΟΒΕ εξέφρασε τις παρακάτω θέσεις για τις συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας: «Οι τροποποιήσεις για τη διαφάνεια στη λιανική αγορά καυσίμων, με έμφαση στις Συμβάσεις Αποκλειστικής Συνεργασίας και στη διαφάνεια των χρεώσεων των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών απέναντι στα πρατήρια, κινούνται γενικά σε σωστή κατεύθυνση. Η συγκεκριμενοποίηση των όρων και του περιεχομένου των συμβάσεων που ως τώρα ήταν γενικές και αόριστες ήταν από καιρό αναγκαίο να γίνει. Συμφωνούμε με τη ρύθμιση που προβλέπει ως ανώτερη διάρκεια των Συμβάσεων τα 5 έτη για τα ιδιόκτητα πρατήρια των βενζινοπωλών και την άρση ετεροβαρών όρων σε βάρος των πρατηρίων οι οποίες επιβάρυναν πρατηριούχο και καταναλωτή με τις δεσμεύσεις και τους καταχρηστικούς όρους που έθεταν. Στις συμβάσεις θα πρέπει να προβλεφθεί ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας τροφοδοσίας σε τακτό χρόνο ή καταστρατήγησης των όρων που αφορούν την τιμολόγηση και την τροφοδοσία οι οποίοι προβλέπονται στις συμβάσεις, ο βενζινοπώλης δικαιούται, για όσο διαρκεί αυτή η αδυναμία ή η καταστρατήγηση, να προμηθευτεί καύσιμα από τα διυλιστήρια ή άλλη εταιρεία αφού ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία και το κοινοποιήσει στην Περιφέρεια. Υποστηρίζουμε τη θέση ότι, δεν είναι επένδυση τα χρησιδανισθέντα διαφημιστικά στο πρατήριο (π.χ. ταμπέλες, στέγαστρο, αντλίες). Αντιθέτως είναι παροχή του βενζινοπώλη προς τις εταιρείες για την προβολή τους η οποία θα έπρεπε να συμψηφίζεται με ισότιμες παροχές της εταιρείας. Ομοίως μας βρίσκουν σύμφωνους οι άλλες ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου που εμπεδώνουν τη διαφάνεια των συναλλαγών και των επιβαρύνσεων που η κάθε πλευρά αναλαμβάνει χωρίς να είναι δυνατόν να εμπλέκονται υποχρεώσεις άλλων συμφωνιών με τις τιμές χονδρικής πώλησης καυσίμων προς τα πρατήρια». 18

19

20 êëáäéêü íýá Έξι μήνες παράταση για το GPS στα βυτία Για ένα εξάμηνο παρατείνεται η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων-σημάτων GPS από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν στα βυτιοφόρα. Συμφωνά με απόφαση του υπουργείου μεταφορών που όπως επικαλείται, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει λειτουργήσει πλήρως το κέντρο ελέγχου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, παρατείνεται για 6 μήνες η εγκατάσταση και η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων. Σημειώνουμε ότι η ΟΒΕ ζήτησε την εξαίρεση των βυτιοφόρων των πρατηρίων από την εγκατάσταση του συστήματος δεδομένου ότι δεν μεταφέρουν ατελώνιστα καύσιμα για τρίτους. Η ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : Τροποποίηση της κ.υ.α. οικ /3564/ "Τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (ΟΡ3) σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων" (ΦΕΚ 3052/Β') ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑ3 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της αριθμ. οικ /3564/ κοινής υπουργικής απόφασης "Τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (ΟΡ5) σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων" (ΦΕΚ 306;>/Β') τροποποιείται ως εξής: «Η καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής της παρούσης απόφασης και της αξιοποίησης των στοιχείων από την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων της παρούσης, επεκτείνεται για ένα εξάμηνο από την ανακοίνωση της ημερομηνίας ανάληψης του κέντρου λήψης σημάτων (3Ρ3 από το Υπουργείο Οικονομικών». Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση ως έχει. 20 Ιούλιος 2013

21

22 êëáäéêü íýá Παρατηρήσεις της ΟΒΕ Τι προβλέπει ο νέος νόμος Βαριές κυρώσεις επιβάλλονται πλέον για τις πειραγμένες αντλίες, με συγκεκριμένα πρόστιμα, εξάμηνη φυλάκιση και αναστολή λειτουργίας επί υποτροπής απαγορεύει να δημιουργηθεί πρατήριο στον ίδιο χώρο ή από συγγενείς του πρατηριούχου μέχρι δεύτερου βαθμού. Το υπουργείο θεωρεί ότι μέχρι τώρα είχαμε παράκαμψη της νομοθεσίας, με πρόσωπα τα οποία στην πραγματικότητα συνέχιζαν για λογαριασμό εκείνου που κατηγορείτο, τις δραστηριότητές του. Θεσπίζονται υποχρεωτικά γραπτές συμβάσεις μεταξύ των εταιρειών εμπορίας και των πρατηριούχων, με ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο εκ του νόμου, ώστε να προκύπτει πόσο πούλησε η εταιρεία, πόσο αγόρασε ο πρατηριούχος, ποιο είναι το περιθώριο κέρδους, και ρυθμίζουμε τις σχέσεις αποκλειστικής προμήθειας μεταξύ πρατηριούχων και εταιρειών εμπορίας, ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Θεσμοθετείτε η υποχρέωση για ηλεκτρονικά συστήματα εισροών εκροών σε όλα τα σημεία της αλυσίδας των καυσίμων, ακόμα και σε αυτά που δεν είχαν καλυφθεί μέχρι τώρα όπως οι ελεύθερες εγκαταστάσεις εταιριών εμπορίας και διυλιστηρίων, οι εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης κλπ.» Οι θέσεις της ΟΒΕ για τις κυρώσεις Οι θέσεις της ΟΒΕ για τα άρθρα του πολυνομοσχεδίου όσον αφορά τη λιανική αγορά καυσίμων έχουν ως εξής: Άρθρο 20 Εξετάζοντας το ύψος των κυρώσεων σε σχέση με την περιγραφόμενη παράβαση παρατηρούμε ότι υπάρχει απόκλιση από την καλώς εννοούμενη σχέση αναλογικότητας παράβασης και ποινής για περιπτώσεις ελάχιστων αποκλίσεων που φανερώνουν, αντικειμενικά, αμέλεια. Η άποψή μας είναι ότι οι ποινές και οι κυρώσεις γενικότερα πρέπει να είναι αναλογικές των παραβάσεων και λογικά κλιμακούμενες λαμβάνοντας υπόψη και τα αντικειμενικά κριτήρια περί αμέλειας και δόλου. Ειδικότερα: Οι περιπτώσεις επιβολής προστίμου ευρώ για σφάλμα από 0,5% έως 1% και για περιπτώσεις απόκλισης από 1% και άνω μέχρι 1,5%, στις βενζίνες πετρέλαια και 1% με 2%, και 2% με 3% αντιστοίχως για τα Υγραέρια, αποτελούν υπερβολικές ποινές σε σχέση με την παράβαση. Για να γίνει αυτό κατανοητό θα πρέπει να έχουμε υπόψη τα πραγματικά ποσά «κλοπής» των καταναλωτών. Στη πρώτη περίπτωση με τρέχουσες μέσες τιμές βενζίνης αμόλυβδης 95 στο 1,682/λ. (ΔΤ Υπ. Ανάπτυξης 7/12/2012) η πραγματική Έλεγχοι & ποινές για παραβάσεις 22 Ιούλιος 2013

23 êëáäéêü íýá «κλοπή» πέραν των αναγνωριζομένων νόμιμων αποκλίσεων ανέρχεται σε 0,84 ευρώ ανά 100 λίτρα στη πρώτη περίπτωση και 1,68 ευρώ στη δεύτερη περίπτωση. Είναι φανερό ότι με αντικειμενικά κριτήρια η περίπτωση δόλου για κλοπή καταναλωτών ώστε να προσποριστεί κάποιος 0,84 ή 1,68 ευρώ στα 100 λίτρα δεν αντέχει σε κριτική. Και όμως επιβάλλονται πρόστιμα 10 και 20 χιλιάδων! Συνεπώς η κύρωση που επιβάλλεται δεν προσφέρεται ούτε για συμμόρφωση ούτε για παραδειγματισμό. Είναι φανερό ότι τέτοιες αποκλίσεις μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή από μηχανικούς και ηλεκτρονικούς λόγους αλλά όχι από πρόθεση. Αντίθετα η επιβολή τους παράγει τεράστιες αδικίες και προσφέρονται για την εξόντωση νομίμων, κατά τα άλλα, βενζινοπωλών. Πρότασή μας είναι να κλιμακώνονται ποσοστιαία τα πρόστιμα ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης και οι μικρές αποκλίσεις να θεωρούνται αντικειμενικά αμέλεια και να επιβάλλονται ανάλογες κυρώσεις. Αντιθέτως για μεγάλες αποκλίσεις που αντικειμενικά προδίδουν δόλο και σκοπιμότητα, πέρα από την εν τη πράξη απόδειξή τους, οι ποινές να είναι αυστηρές όπως προβλέπονται. Ομοίως, εφόσον αντικειμενικά δεν διαπιστώνεται δόλος με βάση τα παραπάνω να μην ισχύει η ποινή φυλάκισης και η κατάσχεση των μέσων. Να ισχύει φυσικά όταν εκ των πραγμάτων τεκμαίρεται ή αποδεικνύεται ότι υπάρχει σκοπιμότητα στην καταδολίευση του αποτελέσματος των μέσων παράδοσης καυσίμων και όλες οι προβλεπόμενες ποινές να ισχύουν. Η επιβολή υψηλών κυρώσεων στους τεχνολογικούς συνεργούς της καταδολίευσης των τεχνικών μέσων παράδοσης καυσίμων ή των μέσων εξαγωγής των φορολογικών υποχρεώσεων ήταν αναγκαία διότι είναι δεδομένο ότι σκόπιμη καταδολίευση σε τέτοια μέσα δεν είναι δυνατόν να γίνει χωρίς τεχνολογική παρέμβαση και συνέργεια. Οι αποκαλύψεις κυκλωμάτων κλοπής καταναλωτών με υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικές παρεμβάσεις, αποδεικνύουν την αναγκαιότητα των κυρώσεων αυτών παράλληλα βέβαια με τη βούληση να διεξάγονται στοχευόμενοι έλεγχοι με προηγμένης τεχνολογίας μέσα, ιδίως όταν στοιχεία όπως οι χαμηλές τιμές που κυμαίνονται στο κόστος του καυσίμου προϊδεάζουν για την υποψία της παράβασης. Για την περίπτωση αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης για απόκλιση άνω του 1,5% σε μία αντλία, εφόσον υπάρχουν πολλές, θα παρατηρούσαμε ότι εφόσον δεν διαπιστωθεί δόλος και από το σύνολο των ποσοτικών παραδόσεων των άλλων αντλιών το συνολικό αποτέλεσμα ισούται για το πρατήριο με τη νόμιμη υπόκλιση ως 0,5%, οι κυρώσεις να μεταπίπτουν στην προηγουμένη κλίμακα παράβασης. Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, δυστυχώς, να επιβληθεί μεγάλο πρόστιμο σε πρατήριο με 7 αντλίες, για απόκλιση της μιας μόνο αντλίας ενώ από το σύνολο των αντλιών το αποτέλεσμα ήταν ότι οι συνολικές παραδόσεις προς τους καταναλωτές να βρίσκονται στο συν (+)! Θα ήταν πολύ δυσάρεστο τόσο για το υπουργείο όσο και για τους βενζινοπώλες να επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις. στην αγορά καυσίμων Ιούλιος

24 êëáäéêü íýá Για πολιτικές κυρώσεων & πάταξης παραβατικότητας Συμπ ε ρ α - σματικά, οι ποινές που προβλέπονται είναι πολύ αυστηρές για τις περιπτώσεις αμέλειας ή πολύ μικρών παραβάσεων και δεν τηρείται η αναλογικότητα παράβασης ποινής. Αντίθετα, για τους πραγματικούς παραβάτες που κατά σύστημα και κατά συρροή καταδολιεύουν τις αντλίες και τα μέσα μέτρησης και παράδοσης ή νοθεύουν σκοπίμως τα καύσιμα με σκοπό το παράνομο κέρδος οι ποινές είναι σχετικά ελαφρές τουλάχιστον όσον αφορά τα πρόστιμα. Στην δε πρώτη περίπτωση ο πρατηριούχος κινδυνεύει ακόμη και να κλείσει το πρατήριο από αδυναμία να καταβάλει τα πρόστιμα στη δε δεύτερη τα πρόστιμα αποτελούν «προβλεπόμενο έξοδο» του παραβάτη ως κλάσμα των τεράστιων κερδών που αποκομίζουν από τη κλοπή των καταναλωτών και δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσει το «έ ρ γ ο» του. Σε κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία μας έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της πάταξης της παραβατικότητας και του λαθρεμπορίου εκφράζοντας τα συμφέροντα των νομίμων βενζινοπωλών οι οποίοι πλήττονται άμεσα από τους παραβάτες. Οι δε περιπτώσεις αποκάλυψης ολόκληρων δικτύων λαθρεμπορίας έδειξε πόσο σωστή είναι η πάγια θέση μας για επίδειξη πολιτικής βούλησης πάταξης αυτών των φαινομένων σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στα πρατήρια καθώς και η εγκατάσταση ηλεκτρονικών μέσων έλεγχου από το διυλιστήριο μέχρι το πρατήριο για τον έλεγχο της διαδρομής και της τελευταίας σταγόνας όλων των ειδών καυσίμων. Τι λέει ο νόμος που ψηφίστηκε Νόμος: Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις Άρθρο 20 Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων 1Στις εγκαταστάσεις των κατόχων αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και διάθεσης βιοκαυσίμων, η καθ' οιονδήποτε τρόπο κατα δολίευση ή αλλοίωση στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογι κό ή ηλεκτρονικό μέρος των μετρητών ροής και των δια-νεμητών (αντλιών - 24 Ιούλιος 2013

25

26 êëáäéêü íýá fuel dispensers) ή στο λογισμικό αυ τών ή στο λογισμικό κάθε συσχετιζόμενου με τους δια νεμητές συστήματος ή η αλλοίωση των ενδείξεών τους ή η αλλοίωση των δεδομένων που δέχονται ή που παρά γουν, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Τα μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται και επιβάλλεται στον κάτοχο της αδείας διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε επηρεα ζόμενο μετρητή. Συγχρόνως, αφαιρείται υποχρεωτικά οριστικά η άδεια λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετι κής άδειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (Α' 230), όπως ισχύει. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική ει σήγηση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσι μων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης. Δεν επι τρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοι-ας επιχείρησης στον ίδιο χώρο στον παραβάτη ή σε σύ ζυγο ή σε συγγενείς αυτού μέχρι δεύτερου βαθμού, ε φόσον ο χώρος ή οι εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησίας του. 2Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με κάθειρξη και με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ. 3Ειδικά εάν, κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί σφάλμα μετρητή καυσίμων που κατά τις κατωτέρω διακρίσεις βρίσκεται εντός ή υπερβαίνει τα κατωτέρω όρια, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: Σφάλμα μετρητή Κύρωση 1 α: Βενζίνες - πετρέλαια -0,5% < σφάλμα < -1,0% 1 β: Υγραέρια -1,0 % < σφάλμα < -2,0% Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενο μετρητή 2α: Βενζίνες -πετρέλαια -1,0% < σφάλμα < -1,5% 2β: Υγραέρια -2,0% < σφάλμα < -3,0% Διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενο μετρητή. 3α: Βενζίνες - πετρέλαια -1,5% < σφάλμα 3β: Υγραέρια -3,0% < σφάλμα Αφαίρεση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παραγράφο 1 του παρόντος άρθρου. Η κύρωση επιβάλλεται για σφάλμα ακόμα και σε έναν μετρητή. 26 Ιούλιος 2013

27

28 êëáäéêü íýá Στην περίπτωση που εντός διαστήματος ενός (1) έ τους από την επιβολή της κύρωσης διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση στις περιπτώσεις 1 και 2 του παραπάνω πίνα κα, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Στις περιπτώσεις 1 α, 1 β, 2α και 2β του παραπάνω πίνα κα, δεν επιτρέπεται στον ελεγχόμενο η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στον σύζυγο ή στη σύζυγο ή σε πρόσωπα έχοντα μέχρι και β' βαθμού συγ γένεια με αυτόν, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη διαπίστωση της παράβασης. 4Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παραγρά φου 1, ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται και με ειδικά μετασκευασμένο για το σκοπό αυτόν αυτοκινούμενο ό χημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ελεγχόμενο. Με από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγ χου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης των επίσημων έντυπων στοιχείων που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο, το μέγιστο ανεκτό σφάλμα του χρησι μοποιούμενου συστήματος ελέγχου, καθώς και κάθε άλ λη αναγκαία ρύθμιση. 5Τα πρόσωπα που κατέχουν, διακινούν και εμπορεύ ονται νοθευμένα καύσιμα τιμωρούνται με ποινή φυλάκι σης τουλάχιστον ενός (1) έτους και αυτά που κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται μη κανονικά καύσιμα τιμω ρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μη νών. Στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου επιβάλ λονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται και υ πολογίζονται σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα στην απόφαση Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/ (Β' 1039), όπως εκάστοτε ισχύει. 6Για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος άρθρου ως αυτουργοί διώκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι εν τοις πράγμασι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης. 28 Ιούλιος 2013

29

30 êëáäéêü íýá Aναρτήθηκε η φόρμα για την επιδότηση των συστημάτων εισροών-εκροών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 17/7/2013 Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποχρεούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή από τις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Tετάρτη, 17 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο της προκήρυξης της δράσης (ΦΕΚ Β /6/2013) με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» η Κοινωνία της Πληροφορίας θέτει σε λειτουργία την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής της σχετικής αίτησης συμμετοχής. Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών- Εκροών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου. Τα εν λόγω συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για την καταγραφή των πραγματικών ποσοτήτων και τιμών πώλησης. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνικό χώρο, στο τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το περιεχόμενο του Φακέλου Αίτησης, η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων για την ένταξη στη δράση περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης (ΦΕΚ Β /6/2013). Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποχρεούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή από τις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να συμβουλεύονται την ενότητα Ανακοινώσεις για ότι νεότερο αφορά την εξέλιξη της δράσης. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο αρωγής υποβάλλοντας γραπτά ερωτήματα και τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:00πμ. έως 17:00μμ. στο τηλέφωνο Ιούλιος 2013

31

32 êëáäéêü íýá Συστήματα σε όλα τα στάδια! eiσροων- εκροων Μετά από χρόνια πίεσης των βενζινοπωλών επιτέλους η κυβέρνηση νομοθέτησε την εγκατάσταση των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια! Με το άρθρο 31 του νόμου «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών» προβλέπεται η εγκατάστασή τους στα διυλιστήρια, στα πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών, στις εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, στις εγκαταστά σεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός εί δους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατη ρίων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμι ξης στα υγρά καύσιμα. Με την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης θα είναι μόνο ζήτηαμα πολιτικής βούλησης και δράσης των ελεγκτικών αρχών η πάταξη της λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων. Άρθρο 31 Ο νόμος Στο άρθρο 31 του ν. 3784/2009 (Α'137) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επεκτείνεται η εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροώνεκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων, στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός εί ους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμιξης στα υγρά καύσιμα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται επίσης, οι προδια γραφές, οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης για το κάθε είδος καύσιμου ή χημικού προϊόντος, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανι σμών, της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, το ακρι βές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι σχετικές μεταβατι κές διατάξεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαί ου επεκτείνεται η εφαρμογή των ολοκληρωμένων συ στημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις διαδικασίες και τους όρους εγκατάστασης, το ακριβές χρονοδιάγραμμα ε φαρμογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.» 32 Ιούλιος 2013

33

34 êëáäéêü íýá Mάχη της ΟΒΕ για παράταση εγκατάστασης των συστημάτων Ενώ μέχρι που γράφονταν αυτές οι γραμμές και ενώ ήταν φανερό πως η εγκατάσταση των συστημάτων εισροών εκροών σε Αττική και Θεσσαλονίκη ήταν αδύνατη μέχρι 27/8/2013, το υπουργείο Ανάπτυξης δεν είχε εκδώσει καμία απόφαση παράτασης. Η ΟΒΕ διερμηνεύοντας την αγωνία των βενζινοπωλών πραγματοποίησε αλλεπάλληλες επαφές με τη ΓΓ Εμπορίου προκειμένου να δοθεί παράταση. Τελευταία συνάντηση έγινε στις 12 Ιουλίου κατά την οποία η Ομοσπονδία απέσπασε την «κατανόηση» στο δίκαιο αίτημά της αλλά απόφαση δεν εκδόθηκε μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές. Σε σχετική εγκύκλιό της προς τις ενώσεις η ΟΒΕ ενημέρωνε ότι: «Τη στιγμή που γράφεται αυτή η εγκύκλιος αντιπροσωπεία της ΟΒΕ βρίσκεται τη ΓΓ Εμπορίου και έχει συνάντηση εργασίας με τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Αθ. Σκορδά, τον ΓΓ κ. Στέφανο Κομνηνό και υπηρεσιακούς παράγοντας με θέμα τα συστήματα εισροών - εκροών. Μέχρι στιγμής έχει τέθηκαν στο τραπέζι τα παρακάτω θέματα: Το αίτημα της ΟΒΕ για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης τη εγκατάστασης των συστημάτων εισροών - εκροών, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, εξαιτίας της καθυστέρησης του ανοίγματος του προγράμματος χρηματοδότησης από την «Κοινωνία της Πληροφορίας». Δεσμεύτηκε το υπουργείο ότι, όσοι επένδυσαν στα συστήματα και κατέβαλλαν πληρωμές από την έκδοση της πρώτη απόφασης χρηματοδότησης, τον Μάρτιο του 2913 μέχρι και 21/6/2013 θα μπορούν να τύχουν της επιδότησης. Σημειώνουμε ότι αρχικώς οι συνάδελφοι αυτοί αποκλείονταν. Οι συνομιλίες συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη λύσεων και σε άλλα θέματα». 34 Ιούλιος 2013

35

36 êëáäéêü íýá ΕΛΕΥΘΕΡΗ η μεταβίβαση βυτιοφόρων παλιάς τεχνολογίας Μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΟΒΕ και παραστάσεις στο υπουργείο Μεταφορών εκδόθηκε τελικά εγκύκλιος με την οποία είναι ελεύθερη η μεταβίβαση βυτιοφόρων παλιάς τεχνολογίας πριν του τύπου EURO IV. Μόνη διάκριση είναι ότι τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να εισέρχονται στα διυλιστήρια. Το πρόβλημα είχε διογκωθεί διότι μπλόκαρε τις μεταβιβάσεις των βυτίων μαζί με τα πρατήρια ή ξεχωριστά με αποτέλεσμα εκατοντάδες πρατήρια να κινδυνεύουν να χάσουν τα βυτιοφόρα τους! Διαβάστε την εγκύκλιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ- ΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ4Ι1-Θ5Η ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΒΦΑ-ΙΧ σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ.3 Σας γνωρίζουμε ότι στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) Β4ΣΚ1-ΥΑΨ, έχει αναρτηθεί η υπ αριθμ. Α8/48012/5053/2012 (ΦΕΚ 3052 Β ) κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ.3 εδάφια α, β και γ του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α ) και λοιπές διατάξεις». 36 Ιούλιος 2013

37

38 êëáäéêü íýá Στην εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΒΦΑ-ΙΧ), σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας και Εμπορίας του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α ), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το νόμο 4093/12 (παρ.ι3 / ΦΕΚ222 Α ), την Π.Ν.Π. της 12ης Νοεμβρίου 2012 (άρθρο 3 παρ.4 / ΦΕΚ 224 Α ) και το ν.4111/13 (άρθρο 19 παρ.4 / ΦΕΚ18 Α ). Από την έναρξη ισχύος αυτής (18 Νοεμβρίου 2012) χορηγούνται ΒΦΑ-ΙΧ χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό και το μικτό βάρος αυτών: Α) σε κατόχους αδειών Λιανικής Εμπορίας (πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, πρατηριούχοι πώλησης υγραερίων, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της υπ αριθμ. Α8/48012/5053 (ΦΕΚ 3052) ΚΥΑ, και Β) σε κατόχους αδειών Εμπορίας του ν.3054/2002 (εταιρείες εμπορίας υγρών καυσίμων κατηγορίας Α, αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1, αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων κατηγορίας Β2, υγραερίων κατηγορίας Γ και ασφάλτου κατηγορίας ) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ αριθμ. Α8/63771/6239/2011 (ΦΕΚ 675 Β ) ΚΥΑ.. Επισημάνεται ότι από τις προαναφερθείσες διατάξεις δεν απορρέει καμία απαγόρευση όσον αφορά στην περαιτέρω κυκλοφορία των ΒΦΑ-ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά με τις προϊσχύουσες διατάξεις αλλά και στη μεταβίβαση αυτών σε πρόσωπα που δικαιούνται να θέσουν σε κυκλοφορία ΒΦΑ-ΙΧ σύμφωνα με τις υπ αριθμ. Α8/48012/5053/2012 και Α8/63771/6239/2011 υπουργικές αποφάσεις. Ωστόσο σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 6 της υπ αριθμ. Α8/48012/5053/2012 Υ.Α. σε περίπτωση που τα οχήματα αυτά ταξινομηθούν στο όνομα κατόχων άδειας λιανικής Εμπορίας και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO IV ή μεταγενέστερης τεχνολογίας, δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας εμπορίας Α ή Γ και τα διυλιστήρια. Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου μας (βλ. συν/νο), επισημάνεται ότι η σχετική αναφορά της υπουργικής απόφασης σε οχήματα κατηγορίας EURO IV εφαρμόζεται μόνο σε οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση (πετρελαιοκίνητα) και επιβαλλόμενης καύσης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο. 38 Ιούλιος 2013

39 êëáäéêü íýá Για τις περιπτώσεις των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας, κατά τη μηχανογραφική διαδικασία καταχώρησης των ανωτέρω οχημάτων στο on line σύστημα, και αναλόγως του είδους της επιχείρησης που αιτείται ΒΦΑ-ΙΧ, στο πεδίο όπου ζητείται ο κωδικός επαγγέλματος του κατόχου του οχήματος, θα καταχωρούνται αναλόγως οι ακόλουθοι κωδικοί: 801 επιχείρηση πώλησης πετρελαιοειδών για θέρμανση με αποθηκευτικούς χώρους 802 επιχείρηση πώλησης πετρελαιοειδών για θέρμανση χωρίς αποθηκευτικούς χώρους 803 επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων με σύμβαση με εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών 804 επιχείρηση πρατηρίου υγραερίων με σύμβαση με εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών 805 επιχείρηση μικτού πρατηρίου 806 επιχείρηση ανεξάρτητου πρατηρίου υγρών καυσίμων 807 επιχείρηση ανεξάρτητου πρατηρίου υγραερίων 808 επιχείρηση ανεξάρτητου μικτού πρατηρίου Κατόπιν, αυτόματα θα αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας ο κωδικός του είδους της επιχείρησης, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό εύκολο τον έλεγχο της πλήρωσης των όρων και των προϋποθέσεων κυκλοφορίας των ΒΦΑ-ΙΧ από τα όργανα ελέγχου. Οι ανωτέρω κωδικοί θα καταχωρούνται κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας λόγω οποιασδήποτε μεταβολής. Η παρούσα κοινοποιείται στη /νση Οργάνωσης και Πληροφορικής για τις δικές της ενέργειες. Επισυνάπτεται το αριθμ /1541/ έγγραφο της /νσης Τεχνολογίας.. Ο Γενικός Γραμματέας Ν. Σταθόπουλος Ιούλιος

40 êëáäéêü íýá Προθεσμίες για την έντυπη επίδοση της αίτησης επιδότησης Από την ΟΒΕ εκδόθηκε η παρακάτω ενημέρωση για τους βενζινοπώλες: ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΣΑ ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΕ- ΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ. (πατήστε στο link για να συνδεθείτε) Οι συνάδελφοι που θα υποβάλουν αίτηση επιδότησης των συστημάτων εισροών εκροών πρέπει να γνωρίζουν ότι: Μέσα σε 5 ημέρες από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να αποστείλουν αντίγραφο της αίτησης και υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στις σελίδες & στο Αριθμ. Φ2-1510/13 (ΦΕΚ 1589 Β/ (πατήστε για να δείτε το νόμο): Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων». (Θα το βρείτε στο site στη Νομοθεσία) 40 Ιούλιος 2013

41 êëáäéêü íýá ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Η αποστολή του Φακέλου της Αίτησης θα πρέπει να γίνεται μόνο με τους εξής τρόπους: με συστημένη επιστολή δέμα, ή με ταχυμεταφορά, ή μέσω κατάθεσης στο Πρωτόκολλο της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» στη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΝΙΑ Της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε., Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, τηλ , στο τμήμα «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» Στη σελίδα της ανωτέρω Υ.Α. αναφέρονται τα εξής: για επιχορήγηση, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει εντύπως εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, ολοκληρωμένο Φάκελο Αίτησης ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω: (i) Αίτηση Συμμετοχής στη Δράση (εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης), η οποία φέρει τη σφραγίδα της Επιχείρησης και είναι υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της αιτούσας Επιχείρησης. (ii) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο τέλος του οδηγού υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη αποστολή εντός του ορισθέντος χρονικού ορίου (5 ημερολογιακών ημερών) του Φακέλου της Αίτησης, αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης. Η αίτηση θεωρείται τότε «Απορριπτέα». Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές ημερομηνίες παρατείνονται μέχρι και την αμέσως επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα. Ιούλιος

42 ενημέρωση Προσοχή σε ψευδοελεγκτές Τηλεφωνικές κλήσεις για δήθεν τακτοποίηση παραβάσεων Με αφορμή την κρίση αλλά και την παράλληλη εξαγγελία μέτρων πάταξης της παραβατικότητας, φαίνεται πως κάποιοι άδραξαν την ευκαιρία να κάνουν αντιποίηση αρχής και να παραπλανήσουν τους επιχειρηματίες αποκομίζοντας οφέλη βέβαια. Έτσι αν σας τηλεφωνήσει κάποιος που σας συστήνεται ως κρατικός ελεγκτής με οποιαδήποτε ιδιότητα, έχετε το νου σας να κάνετε ερωτήσεις εσείς πριν αυτός σας παραπλανήσει με δικές του ώστε να καταλάβετε τι ακριβώς ελεγκτής είναι. Πολύ δε περισσότερο αν αρχίσει να μιλάει για προστασία, συναλλαγή κάτω από το τραπέζι δήθεν για να γλυτώσετε κλπ να είστε έτοιμοι να ζητήσετε βοήθεια από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθη από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, 69χρονος ημεδαπός, ο οποίος προσποιούμενος υπάλληλο του Σ.Δ.Ο.Ε., εξαπατούσε συστηματικά καταστηματάρχες και τους αποσπούσε διάφορα χρηματικά ποσά. Ο συλληφθείς απαιτούσε να του καταβάλουν χρηματικά ποσά, για να «τακτοποιήσει» δήθεν καταγγελίες που είχαν περιέλθει στην Υπηρεσία του σε βάρος των καταστημάτων Εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον οκτώ (8) ομοειδείς περιπτώσεις, σε βάρος κυρίως ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αναζητείται για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές ένα ακόμη άτομο, συνεργός του συλληφθέντα Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αττική, κατήγγειλε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ότι άγνωστο άτομο, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες «συστήθηκε» ως υπάλληλος του Σ.Δ.Ο.Ε. και της ζήτησε να καταθέσει με τραπεζική εντολή το χρηματικό ποσό των (600) ευρώ, για να «τακτοποιήσει» δήθεν καταγγελία σχετικά με το κατάστημα της. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, το προφίλ (profile), τον τρόπο και τη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) που ακολουθούσε, εντοπίστηκε ο δράστης, ως το πρόσωπο που εμφανιζόταν με στοιχεία ταυτότητας υπαρκτού υπάλληλου του Σ.Δ.Ο.Ε. καθώς και το τραπεζικό υποκατάστημα που χρησιμοποιούσε για τις συναλλαγές του, στην Καλλιθέα, όπου και συνελήφθη χθες, ( ), αφού πρώτα είχε παραλάβει τα χρήματα, τα οποία είχε καταθέσει η καταστηματάρχης. 42 Ιούλιος 2013

43 ενημέρωση Εγγυήσεις από το ΕΤΕΑΝ για δάνεια Το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΕΤΕΑΝ, το οποίο θα παράσχει εγγυήσεις προς τις τράπεζες για την παροχή δανείων σε υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ενεργοποιείται όπως ανακοίνωσε στις 9 Ιουλίου το Ταμείο, ύστερα από συμφωνία με τις τράπεζες που συμμετέχουν στη δράση και την υπογραφή των συμβάσεων συνεργασίας. Τα κεφάλαια του Ταμείου Εγγυοδοσίας ανέρχονται σε 50 εκατ. ευρώ, ενώ τα δάνεια που θα εκταμιευθούν με την εγγύησή του εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 150 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Δάνεια για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων: κυμαίνονται από έως ευρώ, με διάρκεια 5-10 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη. Για τα δάνεια αυτής της κατηγορίας το ποσοστό εγγυήσεως ορίζεται σε 80% επί του ποσού του δανείου. Δάνεια έναντι της επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (αφορά δικαιούχους ΕΣΠΑ και Επενδυτικού Νόμου). Το ύψος των δανείων αυτών μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό της επιχορήγησης, με ελάχιστο ευρώ και μέγιστο ευρώ, ενώ η διάρκειά τους ορίζεται από 24 έως 36 μήνες κατ'ανώτατο με δυνατότητα περιόδου χάριτος 6 μηνών. Για τα δάνεια αυτής της κατηγορίας το ποσοστό εγγυήσεως ορίζεται σε 70 % επί του ποσού του δανείου, ενώ οι ζητούμενες εξασφαλίσεις περιορίζονται στην εκχώρηση της επιχορήγησης έως του 100% του δανείου ή/και την εγγύηση φυσικού προσώπου. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού) ή/και Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια σε τελικό στάδιο υλοποιήσεως. Το ύψος τους κυμαίνεται από έως ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών ή το μισθοδοτικό κόστος ή το ύψος των εξοφληθεισών δαπανών υλοποιηθείσας επένδυσης. Η διάρκεια των δανείων ορίζεται από 2-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη. Για τα δάνεια αυτής της κατηγορίας το ποσοστό εγγυήσεως ορίζεται σε 80 % επί του ποσού του δανείου. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να απευθύνονται προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες αναλαμβάνουν την εξέταση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων, την έγκριση των δανείων και την υποβολή των αιτημάτων εγγυοδοσίας προς το ΕΤΕΑΝ. Οι τράπεζες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας είναι οι: Alpha/Εμπορική, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς/Κύπρου, Αττικής, ΤΤ, Probank, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Δυτ. Μακεδονίας, Συνεταιριστική Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Χανίων. Οι επαγγελματίες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΝ Ιούλιος

44 φορολογικά νέα Αντικαθίστανται με υπεύθυνες δηλώσεις οι βεβαιώσεις των ΔΟΥ Σειρά από πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που μέχρι τώρα εκδίδουν από τις οι Δ.Ο.Υ. στο εξής αντικαθίστανται με υπεύθυνες δηλώσεις στις υπηρεσίες που απευθύνεται ο πολίτης. Ιδίως όταν πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών (Αριθμ. Δ6Γ/ /ΕΞ2013/13 - ΦΕΚ 1368 Β/ ) αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: -Κάνουν αποδεκτές και απλές φωτοτυπίες των βεβαιώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ. ή μεταβολής ατομικών στοιχείων, έναρξης ή μεταβολής εργασιών και διακοπής εργασιών, οι οποίες θα συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κατατίθεται: α) φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, επιπλέον θα δηλώνεται στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση συνεχίζει την λειτουργία της και β) φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών, επιπλέον θα δηλώνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει υποβάλλει νέα δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. -Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούν να εκτυπωθούν βεβαιώσεις έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, γιατί έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων και κυρίως αν έχουν υποβληθεί πριν από την εφαρμογή του TAXIS στις Δ.Ο.Υ., κάνουν αποδεκτές υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία και την ακρίβεια αυτών, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δεν θεωρούνται από τις Δ.Ο.Υ., αλλά υποβάλλονται απευθείας στις παραπάνω υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/ ΦΕΚ Α 75 και παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/ ΦΕΚ Α 44, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών φορολογικών διατάξεων, όπως ενδεικτικά η περίπτωση της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο, με την οποία δηλώνει ότι έχει συμπεριλάβει στις περιοδικές δηλώσεις Φ.ΠΑ. τιμολόγια για προηγούμενες πιστοποιήσεις προσωρινών λογαριασμών του ιδίου έργου. Η υπεύθυνη δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση λήψης διοικητικών ή ποινικών μέτρων εναντίον του υπεύθυνα δηλούντος. 44 Ιούλιος 2013

45 φορολογικά νέα Κατασχέσεις για καθυστερούμενες εισφορές Με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς θα βρεθούν αντιμέτωποι όσοι οφειλέτες δεν τακτοποιήσουν τα χρέη τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Σε αυτή τη φάση είναι σε εξέλιξη... σαφάρι για τον εντοπισμό των οφειλετών, ενώ χωρίς ανταπόκριση είναι η νέα ρύθμιση χρεών. Η κατάσταση είναι πλέον οριακή, καθώς τα Ταμεία βλέπουν τα έσοδά τους να ακολουθούν κατηφορική πορεία. Σε περίπτωση που... ναυαγήσει η νέα ρύθμιση, οι ασφαλιστικοί φορείς θα βρεθούν σε οικονομική ασφυξία και με την επιστροφή της τρόικας θα τεθεί θέμα νέων μέτρων. Ενδεικτικό του περιορισμένου ενδιαφέροντος είναι πως μέχρι τώρα στο ΙΚΑ μόλις άτομα έχουν μπει στη νέα ρύθμιση χρεών. Ανάλογα είναι τα «μηνύματα» και στον ΟΑΕΕ, όπου άτομα έχουν προχωρήσει στην τακτοποίηση των χρεών τους. Όπως αναφέρει το Έθνος, όσοι όμως δεν ανταποκριθούν στη νέα ρύθμιση που δίνει εξόφλησης έως και σε 48 δόσεις θα έχουν να αντιμετωπίσουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών. Αρχικά, το νεοσύστατο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών σε πρώτη φάση θα ενημερώνει τον οφειλέτη για το ποσό που χρωστά και σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση θα προχωρεί στην έκδοση παραγγελιών κατάσχεσης και υποθηκών και στην προετοιμασία για τη διενέργεια πλειστηριασμών. Ιούλιος

46 φορολογικά νέα Απελπιστική η κατάσταση στις εφορίες Οι επιχειρήσεις πληρώνουν το «μάρμαρο» της συρρίκνωσης των υπηρεσιών Όλο τον Ιούλιο στις εφορίες γίνόταν το αδιαχώρητο. Ουρές στα γραφεία που έφταναν μέχρι τις σκάλες και αναμονή από τα χαράματα! Η αγανάκτηση και η απελπισία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των φορολογουμένων. Φωνές και διαμαρτυρίες παντού. Προηγήθηκε το διήμερο απεργίας των εφοριακών στις 27 και 28 Ιουνίου που πήγε όλες τις εργασίες στην πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Έτσι όποιοι δεν έτρεχαν θα έχαναν το δικαίωμα και θα ήταν εκπρόθεσμοι! Στην εφορία Ζωγράφου Στην εφορία Ζωγράφου ( ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών) το αδιαχώρητο σχηματίζονταν πολύ πριν ανοίξει τις εισόδους της. Οι φορολογούμενοι σχημάτιζαν ατελείωτες ουρές σε κάθε γκισέ. Δεν υπήρχε πουθενά ένας υπεύθυνος για να δώσει στοιχειώδεις πληροφορίες για το που πρέπει να πάει ο καθένας και να βάλει μια τάξη στο χάος που δημιουργούνταν. Πληρωμή φόρων, νέες ρυθμίσεις χρεών, ξανά επαναριθμήσεις, "χαράτσια" ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, έκδοση κλειδαρίθμων, μεταβολές κλπ όλα με ουρές ατελείωτες. Οι συζητήσεις και οι εξηγήσεις συνεχόμενες με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση να έχει απελπιστικά αργούς ρυθμούς. Πολλές φορές οι φορολογούμενοι ανακάλυπταν ότι είχαν καθίσει σε λάθος ουρά και πάντα πάλι από την αρχή. Στα τμήματα κλειδάριθμων, και εσόδων οι ουρές έχασαν το...λογαριασμό και η εξυπηρέτηση του τελευταίου μάλλον μετατίθεται για αύριο! 46 Ιούλιος 2013

47 φορολογικά νέα Η γραφειοκρατία βασιλεύει και με το TAXIS! Η αναβάθμιση όμως του TAXIS δεν φαίνεται να μείωσε τη γραφειοκρατία. Έτσι οι φορολογούμενοι πήγαιναν από τμήμα σε τμήμα για να τελειώσουν τις υποθέσεις τους ενώ όλα υποτίθεται ότι ήταν περασμένα στο σύστημα. Χαρακτηριστικά, για μια διακοπή εργασιών, ο φορολογούμενος πρέπει να πάει σε 6 διαφορετικά γραφεία, σε τέσσερις διαφορετικούς ορόφους για να πάρει 9 διαφορετικές βεβαιώσεις! Από αυτά μόνο στη περίπτωση του ΚΦΣ χρειάζεται η φυσική παρουσίαση του υλικού (ακύρωση βιβλίων). Όλα τα άλλα είναι μέσα στο πληροφοριακό σύστημα TAXIS! Κι όμως αντί να γίνουν όλα από έναν υπάλληλο και έναν υπολογιστή έπρεπε να γίνουν ατελείωτες διαδρομές με χειρότερο απ όλα τη νέα αναμονή κάθε φορά και σε μια νέα ουρά! Σε σχετική ερώτηση στον Διευθυντή γιατί γίνονται όλα αυτά η απάντηση ήταν κλασσικά γραφειοκρατική, δηλαδή: «ε, έτσι είναι»! Ποια «ευελιξία και κινητικότητα» προσωπικού; Το προσωπικό των εφοριών βρίσκεται και αυτό σε απελπιστική κατάσταση. Μειώνεται διαρκώς ενώ αυξάνονται οι εργασίες. Δέχεται τα πυρά των αγανακτισμένων πολιτών οι οποίοι είναι ήδη εξοργισμένοι από τα χαράτσια που έχει να πληρώσει και την πολύωρη αναμονή, αλλά αδυνατεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο ταχύτερα. Οι εκκλήσεις του για στελέχωση των εφοριών με νέο προσωπικό απαντάται με πρόγραμμα συρρίκνωσής του δια της ενοποίησης, συγχώνευσης και κατάργησης εφοριών. Τελικά και εκεί ακριβώς που θα έπρεπε το κράτος να είναι πραγματικά αποτελεσματικό, δηλαδή στην γρήγορη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων για την είσπραξη εσόδων και εκεί είναι κυριολεκτικά ανίκανο! Ποιος πληρώνει το μάρμαρο; Άραγε οι οικονομολόγοι του υπουργείου Οικονομικών έκαναν ποτέ το νέο λογαριασμό, με τη συρρίκνωση του κράτους και ιδίως των εφοριών, πόσα εκατομμύρια εργατοώρες παραγωγικές δικές τους τις μετέτρεψαν σε αντιπαραγωγικές και χαμένες μεταφέροντάς τες στις επιχειρήσεις και στους πολίτες με τις πολιτικές αυτές; Θεωρούν δηλαδή ότι όταν το κόστος εξυπηρέτησης μεταφέρεται από τις εφορίες τους φορολογούμενους η κοινωνία έχει κέρδος και βαίνει προς ανάπτυξη; Έχουν υπολογίσει πόσο πίσω πηγαίνουν οι εργασίες στις επιχειρήσεις, ιδίως των μικρών και πολύ μικρών, οι οποίες τελικά είναι οι μόνες που μπορούν να παράγουν πλούτο μέσα στην κρίση, με το γραφειοκρατικό κόστος και τις καθυστερήσεις; Τα ερωτήματα και η αγανάκτηση παραμένουν. Αν η πολιτική ηγεσία δεν κατανοήσει αυτά τα προβλήματα τότε θα μετατραπούν πολύ σύντομα σε δικά της άλυτα προβλήματα. Ιούλιος

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_5_09072015 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων Παρεμβάσεις σε 4 Άξονες Α. Αντιμετώπιση της παραβατικότητας Β. Απελευθέρωση αγοράς-ενίσχυση του ανταγωνισμού Γ. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_4_02072015 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος Γενική Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αχαϊας Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Ταχ. Δνση : Πανεπιστημίου 254 ΤΚ 26443 - Πάτρα Πληρ. B. Gersch

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοβουλευτική Ομάδα

Κοινοβουλευτική Ομάδα Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097 e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_3_01072015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Έχουν διαθέσει παράνομα στο εμπόριο την τελευταία διετία περίπου 4.500.000 λίτρα πετρέλαιο ναυτιλίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Έχουν διαθέσει παράνομα στο εμπόριο την τελευταία διετία περίπου 4.500.000 λίτρα πετρέλαιο ναυτιλίας Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ενέχεται σε λαθρεμπόριο καυσίμων, κακουργηματική απάτη σε βάρος ναυτιλιακών εταιρειών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Ε. ΔΡΑΣΗ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 Σελ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 2 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 533/355 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Πέραμα, 11/10/2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4092265 Email: dimospromithies@gmail.com ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1206/13 (ΦΕΚ 2237 Β/10-9-2013) : Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 Μαΐου 2012 1 / 5

Αθήνα, 14 Μαΐου 2012 1 / 5 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γεωργίου Ναπ. Ξανθούλη - Δρ.Ν. & Συνεργάτες Αμερικής 10-106 71 Αθήνα Τηλ. 210 3388520-522, 210 3392319 Fax : 210 3388523 e-mail: info@xanthoulis.gr Αθήνα, 14 Μαΐου 2012 "Νέα ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014 Το Ευρωπαικό Κανονιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου: Νέα δυναμική στον αυτορρυθμιστικό ρόλο του διεθνούς εμπορίου ή/και νέα ερωτηματικά στην εξέλιξη του εθνικού εμπορικού δικαίου και του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1078/2.4.1991 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4744 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που θέτουν σε προσωρινή ακινησία το ιδιόκτητο Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. όχημά τους

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που θέτουν σε προσωρινή ακινησία το ιδιόκτητο Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. όχημά τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ TMHMAΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Ι. Δραγούμη 46, 115 28 Αθήνα Τηλ.: 210 7291.050-051, Fax: 210 7245.172, E-Mail: seepe@seepe.

Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Ι. Δραγούμη 46, 115 28 Αθήνα Τηλ.: 210 7291.050-051, Fax: 210 7245.172, E-Mail: seepe@seepe. ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ. Με την ευκαιρία της

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1069235 / 693 / Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ. 1093 Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντιν ουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ (2313) 312.284, Fax (2310) 830.359

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002429844 2014-11-26

14PROC002429844 2014-11-26 Kως, 26-11-2014 Αριθ. Πρωτ: 3134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθλητικό Πολύκεντρο Άγιος Ελευθέριος ΤΑΧ. ΚΩΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΥΞΗΣΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών»

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών»

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1 Η Ελληνική αγορά εμπορίας Πετρελαιοειδών Στην αγορά λειτουργούν: 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα