δασκιλιά, η βήµα, δρασκελιά, τρεις δασκιλιές = τρία βήµατα, και ντρασκιλιά, [δασκέλ(ι)].

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "δασκιλιά, η βήµα, δρασκελιά, τρεις δασκιλιές = τρία βήµατα, και ντρασκιλιά, [δασκέλ(ι)]."

Transcript

1 Νίκος Λ. Πασχαλούδης 104 δα θα, σιγά π δα ρτω = σιγά που θα έρθω, δες δηµ. τρ. 15.ζ3, πρµ. 25, [για τη χρήση του δ αντί του θ, δες ωρ. δνος(=έθνος)]. δάγκαµα, το δαγκωµατιά, κοιλόπονος, [δάκνω > αρχ. δακον > δαγκάνω]. δαγκαµασιά, η δαγκωµατιά, [δάγκαµα]. δαγκάνου ρ., δάγκανα, -σα, δαγκάθκα, δαγκάνω, ως δαγκάνουµι χρησ. και µε τη σηµ. του συνέρχοµαι, ντρέποµαι για λάθος που έχω κάνει, π.χ. δαγκάθκα άµα τουν είδα, [δάκνω > αρχ. δακον > µτγν. δαγκάνω]. δαδώνου ρ., δαδιάζω, γίνοµαι δαδί, του πεύκου όσου παλιών(ει) τόσου δαδών(ει), (πρµ. 358), [αρχ. δαδίον > δαδί + κ. κατ. -ώνω]. δαίµουνας, ο διάβολος, µτφ. δραστήριος, έξυπνος, πονηρός, [αρχ. δαίµων]. δάκρου, το δάκρυ, δάκρυο, πληθ. τα δάκρα, µτφ. διαυγές ρευστό, έχ(ει) ένα κρασί δάκρου, [αρχ. δάκρυ]. δαµάλ(ι), το το νεαρής ηλικίας θηλυκό βόδι, δαµαλίδα, ενώ το αρσενικό λέγεται ταυρί, αλλ. δαµάλα, [αρχ. δάµαλις]. δαµαλίδ(ι), το θηλυκό βόδι µικρότερης ηλικίας από το δαµάλ(ι). δαµασκνιά, η δαµασκηνιά, προύνος ο ήµερος, υποείδος δαµασκηνέα, [δαµάσκνου]. δαµάσκνου, το δαµάσκηνο, [ αµασκηνός(από αµασκό) > µσν. δαµάσκηνον]. δανείζου ρ., δάνζα/δάντζα, δάντσα, δανείσ(η)κα, δανείζω, [αρχ. δανείζω]. δανκό, -κιά, -κό δανεικός, δανκό ψουµί, δες και πρµ. φρ. 136, [αρχ. δάνειον]. δασκαλούδια, τα οι µαθητές του δηµ. σχολείου, [αρχ. διδάσκαλος]. δασκέλ(ι), το το άνοιγµα των ποδιών, δρασκελιά, [αρχ. σκέλος > µτγν. διασκελίζω]. δασκιλιά, η βήµα, δρασκελιά, τρεις δασκιλιές = τρία βήµατα, και ντρασκιλιά, [δασκέλ(ι)]. δαχλήτρα, η δακτυλήθρα, [αρχ. δακτυλήθρα]. δαχλιά, η δακτυλιά, αποτύπωµα δάκτυλου, [δάχλου]. δαχλίδ(ι), το δακτυλίδι, δες δηµ. τρ. 15.γ3, πρµ. φρ. 23, αλλ. το δαχτλίδ(ι), [δαχτλίδ(ι)]. δάχλου, το δάκτυλο, δες αίν. 11 και 36 πρόχειρη µονάδα µήκους, δυο δάχλα χουντρό είνι, δες τσιπιριάκους στη Νιγρ. το παιχν. φιδούδ(ι) τρόπος βολής της µπίλιας µε σφίξιµο ανάµεσα στο δείκτη και το µεσαίο δάχτυλο, δες και σιρριώτκου, [αρχ. δάκτυλος]. δαχτλίδ(ι), το δακτυλίδι, αλλ. το δαχλίδ(ι), [αρχ. δακτύλιος > µσν. δακτυλίδιν]. δειλνίζου ρ., δείλνιζα, δείλνισα, τρώγω για δειλινό, άντι να δειλνίσουµι, δείλνισαµι κι ύστρα µπίτσαµι, [δειλνό]. δειλνό, το δειλινό, [αρχ. δείλη(=ώρα) > µτγν. δειλινόν]. δείπνους, ο γαµήλιο έθιµο, αλλ. το δείπνου. Το Σάββατο πριν από το γάµο πήγαινε το σόι του γαµπρού στο σπίτι της νύφης του δείπνου και ακολουθούσε γλέντι. Ο

2 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό δείπνους περιλάµβανε φαγητά και δώρα για τη νύφη. Τα φαγητά ήταν τρία πιάτα, κοτόπουλο, γεµιστό ή στο φούρνο, σκέτου, πιλάφι, και ένα πλαστό ψωµί. Τα δώρα ήταν το νυφικό, παπούτσια και αλλαξιές για τη νύφη, [αρχ. δεπνον]. -δέλ(ι) κατ. υποκ., όπως η κατ. -ρέλ(ι), π.χ. κουρτσαδέλ(ι). δέλτα, το παιχν. µε µπίλιες, που παιζόταν πάνω σε ένα σχεδίασµα κεφαλαίου έλτα δες την 4η παραλλαγή του αρχ. παιχν. καρυατίζειν, (Χ.Λ. σ. 294) και π., [αρχ. δέλτα]. δένου ρ., έδινα, έδισα, δέθκα, δένω, ιψές έδινα του τιλιφταίου δέµα = ψες έδενα..., πρ. διθούς/διθήτι, [αρχ. δέω > µτγν. δένω]. δεν περνάς κυρά Μαρία το γνωστό οµώνυµο παιχνίδι. δέντρους, ο δέντρο, ντραγατίτκους δέντρους, [αρχ. δένδρον]. δέντρουσις έγινες δέντρο, λ. γνωστή από τα δηµ. τρ., σαν δέντρουσις κι φούντουσις κι απόλυκις κουλνάρια, (Ν.Π.γ τρ ), [δέντρους]. δέουντα, τα χαιρετίσµατα, δώσι τα δέουντα, [αρχ. δέον > δέοντα]. δερφή, η αδερφή, δεν έχου µάνα να µε διει, δερφή για να µου κλάψει, (Ν.Π.γ τρ. 12.0), αλλ. διρφή, [αρχ. δελφός]. δεύτιρου επίρρ., δυο φορές, την ιβδουµάδα δεύτιρου τον µήνα δικαπέντι, (Ν.Π.γ τρ ), [αρχ. δεύτερος]. δέχουµι ρ., δέχουµαν, δέχτηκα/δέχτκα/δέχκα, δέχοµαι, στα δηµ. τρ. χρησ. ο τύπος του αόρ. δέχτη αντί του συνηθισµένου δέχκι, π.χ. µα κείνη δεν του δέχτη και την κόψαν τα µαλλιά, (Ν.Π.γ τρ ), [αρχ. δέχοµαι]. ηµητρίτσ(ι), το το χωριό ηµητρίτσι, ο κάτοικος ηµητριτσ(ι)νός, -νιά, -νό, [ ηµητρίτσας, βυζαντινός στρατηγός, που σκοτώθηκε στην περιοχή το 1185]. δηµόσιους, ο χρησ. ως ουσ., ο δηµόσιος δρόµος, δηµόσιους πιρνά(ει) π τ ς δίπλις, [αρχ. δηµόσιος]. διάβα, η γυναίκα µπαµπούλας, γυναίκα φόβητρο, (Νιγρ.), σώπα θα πιράσ(ει) διάβα κι θα σι πάρ(ει), **[αρχ. διάβ(ολος) + -α]. διαβάλµατα, τα διαβολές, συκοφαντίες, προσκόµµατα, έβανι διαβάλµατα κι έσκουψι την προυξινιά, [αρχ. διαβάλλω]. διαβασιά, η σφιγκτήρας, τα ξύλα µε τα οποία έσφιγγαν τα χείλια των ζώων, για να στέκονται ήρεµα στο πετάλωµα, [γιαβασιά]. διαβόλ, του διαβόλου, σ διαβόλ τ µάνα πήγι, [αρχ. διάβολος]. διαβουλκός, -κιά, -κό διαβολικός, δόλιος, µοχθηρός, αυτός που δηµιουργεί φασαρίες, [αρχ. διάβολος]. διαβουλούδ(ι), το είδος πουλιού, το τσιντσιόν(ι), [αρχ. διάβολος]. διαβουλουπάν(ι), το λεπτό πανί, που το ύφαιναν στον αργαλειό µε στηµόνι και υφάδι κλωσµένα στο τσικρίκ(ι) η διαφορά από τη χόντρα ήταν στο υφάδι, αλλ. το αστάρ(ι), [αρχ. διάβολος + πανί, από το γεγονός ότι φαντάζονταν τα ισκιώµατα, δηµιουργήµατα του διαβόλου, να είναι τυλιγµένα µε άσπρα πανιά]. διαβουλτζµένους, -ν(η), -νου διαβολεµένος, ατίθασος, ταραξίας, καβγατζής, [αρχ. διάβολος > διαβολίζω]. διάδιαρους, ο υδράργυρος, αλλ. διάργυρους, **[αρχ. διαρρο$, µε αναδίπλωση του δια-, επειδή όταν χύνεται σκορπά διαρρέοντας]. διακόσνοι, -σις, -σια διακόσιοι, [αρχ. διακόσιοι]. 105

3 Νίκος Λ. Πασχαλούδης διαλάου ρ., διαλούσα, διάλτσα, διαλύθκα, διαλύω, του διάλτσαµι του µουχαµπέτ(ι) = διαλύσαµε την παρέα, ενώ κουβεντιάζαµε, [αρχ. διαλύω]. διαλέγου ρ., διάλιγα, διάλιξα, διαλέχκα/-χτ(η)κα/-χτκα, διαλέγω, [αρχ. διαλέγω]. διαλιχτός, -τιά{-ιά}, -τό διαλεχτός, επιλεγµένος, εκλεκτός, διαλιχτά σταφύλια = όλα τα σταφύλια που δεν ήταν για κρασί, [διαλέγου]. διαλλάζου ρ., διάλλαζα, διάλαξα, κινούµαι χωρίς να καλοφαίνοµαι, σα να διάλαξι ένας µες στου µσουσκόταδου, [αρχ. διαλλάσσω (=µεταβάλλω απλώς, αλλοιώνω)]. διάργυρους, ο ο διάδιαρους, [συµφ. διάδιαρους και υδράργυρος]. διαρµίζου {δγια-}, ρ., διάρµιζα, διάρµισα, διαρµίσ(η)κα, τακτοποιώ, συγυρίζω, να διαρµίσουµι του κατώι, αλλ. γιαρµίζου, [αρχ. διαρµόζω, διαρρυθµίζω > διαρθµίζω > διαρµίζω]. διασίζου {δγια-}, ρ., διάσιζα, διάσισα, διασχίζω, διάσισα τ ν αυλή, [αρχ. διασχίζω]. δίατα, τα η δίαιτα, [αρχ. δίαιτα]. διαταµένου, το καθορισµένο από έθιµο, συνήθεια ή ανάγκη, αυτό που διατάχτηκε ή πρέπει να γίνει, έκαναµι τα διαταµένα για του µνηµόσυνου, [αρχ. διατάσσω]. διδυµούδια, τα δίδυµα αδέρφια, [αρχ. δίδυµος]. διε, διες {δγιε, δγιες}, πρ. των κτάζου/χτάζου/βλέπω, δες, κοίτα, και ανάλογα διέτουν, -την, -του, δες πρµ. 47, 91, και λ.γ. 5, [αρχ. %ρ& > πρ. β' αορ. 'δ( > δες]. διθούς δέσου, παθ. προστ. του δένου. διιφχών, το δι' ευχών, [από τη φρ. δι' ε*χ&ν...]. δικαδικό, το το στρέµµα των 1000τ.µ., [αρχ. δεκ+ς > δεκαδικός]. δικαϊξάρα, η το γνωστό παιχν. της ντάµας, που παιζόταν µε δυο παίκτες, οι οποίοι κινούσαν από 16 πιόνια, µικρές πετρίτσες και κοµµάτια κεραµίδας, πάνω σε ένα σχεδίασµα όµοιο µε το σκάκι, αλλ. ντάµα δες πεσσεία ή πεττεία και πόλις, (Χ. Λ. σ. 577 και 469), [αρχ. δέκα + αρχ..ξ > δεκαέξι + -άρα]. δικανίκ(ι), το ραβδί, ξυλοκόπηµα, θα φας δικανίκ(ι) = θα σε δείρω, δες πρµ. 306, και 307, δ.δ. 1 στχ. 16, [λατ. decanus > µσν. δεκανίκιν]. δικανκιά, η το χτύπηµα µε το δικανίκ(ι). δικαπιντίζου ρ., δικαπέντιζα, δικαπέντσα, συµπληρώνω 15 µέρες, άµα δικαπιντίσ(ει) Αύγουστους τρανεύ(ει) νύχτα, [αρχ. δέκα + αρχ. πέντε]. δικαριά, η {-ριά}, σύνολο από δέκα άτοµα/κοµµάτια, [αρχ. δέκα]. δικάτ(η), η δεκάτη, είδος ποσοστικού φόρου, το 10% της παραγωγής που έδιναν οι παραγωγοί στο κράτος, [αρχ. δεκάτη]. δικέλ(ι), το σκαπτικό εργαλείο σαν την τσάπα, µε τη διαφορά ότι το µεταλλικό τµήµα του ήταν κενό στο µέσον, [αρχ. δύο + µσν. κελλίον]. δίκουπ(η), η δίκοπη κάµα, δίκοπο µαχαίρι, χρησ. ως ουσ., [δύο + αρχ. κόπτω]. δίκουπου, το χρησ. ως επ., δίκουπου µαχαίρ(ι), δες δίκουπ(η). διµάτ(ι), το µια αγκαλιά θερισµένο σιτάρι ή άλλο υλικό, που δενόταν µε ζνάρ(ι), όχι όµως ο αρκάς, [αρχ. δέω > δέµα]. διµατιάζου ρ., διµάτιαζα, -σα, -σκα, κάνω δεµάτια, [διµάτ(ι)]. διµατ(ι)κό, το το δεµατικό, το ζνάρ(ι) για τα διµάτια. διµουντζµένους, -ν(η), -νου δαιµονισµένος, αυτός που έχει µέσα του το δαίµονα, ο πολύ ζωηρός, ο παλαβός, [αρχ. δαίµων > δαιµονισµένος]. 106

4 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό δίνου ρ., έδουνα, έδουσα/έδουκα, δόθκα, δίνω, τα δουκις τα δανκά; δες πρµ. 135, 346 και δηµ. τρ. 2.1 πρ. δο, στη Νιγρ. δόκ, δόκι, δόκτι, π.χ. δόκτουν λίγου ψουµί οι φρ. δώσε τους ή δώσε τις, έγιναν δο τ ς, φρ. που έφθασε να έχει µόνο τη σηµ. του δώσε, π.χ. δο τ ς τις τα µουλύβια η ίδια φρ. µε την ίδια σηµ. χρησ. και στον ενικό, π.χ. δο τ ς τουν την καραµέλα, δο τ ς την τήν καραµέλα, κλπ., [αρχ. δίδωµι > µτγν. δίδω]. διντρουγαλιά, η δεντρογαλιά, είδος φιδιού, [αρχ. δένδρον + αρχ. γαλ1]. διντρούδ(ι), το δεντράκι, µικρό δέντρο, [αρχ. δένδρον]. διξής, -ξιά, -ξύ δεξιός, διξής ψάλτας, [αρχ. δεξιός]. διότρουπους, -π(η), -που ιδιότροπος, [αρχ. 2διος(=ιδιαίτερος) + αρχ. τρόπος]. δίπλα επίρρ., διπλά, δίπλα καληµέρα = δυο φορές καληµέρα, [αρχ. διπλο3ς > διπλός > διπλά > δίπλα]. διπλάρια, τα αγρόξυλα µε µάκρος 3-4µ. που χρησ. ως χρειαζούµινα για σκαλωσιές, για σκάλες όπου στέγνωναν τα καπνά, για ξύλα της στέγης που πιάνουν από τους τοίχους µέχρι τους παπάδις κλπ., είναι και τα δίδυµα αδέρφια, [αρχ. διπλο3ς > µτγν. διπλός + -άρ(ι), για τα ξύλα, επειδή το µάκρος τους ήταν περίπου διπλάσιο από τα συνηθισµένα καυσόξυλα που φορτώνονταν στα ζώα µε τα σαµάρια]. δίπλις, οι πτυχές, τσακίσεις, πιέτες, σειρές, το γλυκό γλυκάδια, οι γύροι που γίνονταν στους κυκλικούς χορούς, όταν οι χορευτές ήταν πολλοί και δεν χωρούσαν σε ένα γύρο, έκαναν δυο δίπλις χουρό, [αρχ. διπλο3ς > διπλώνω]. διπλός, διπλιά, διπλό διπλός, το ουδ. χρησ. ως ουσ. µε τη σηµ. κέρµα των δύο δραχµών, [αρχ. διπλο3ς]. δίπουρτου, το διάταξη στα πιόνια του παιχνιδιού της ιννιάρας, η οποία εξασφάλιζε σίγουρα τη νίκη, αφού έδινε στον παίχτη τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνει συνεχώς τριάρις, η λ. χρησ. µτφ. όταν κάποιος ωφελείται από δυο πλευρές, Γιώργης το χει δίπουρτου, κι µι τ ς θκοι µας κι µι τ ς άλνοι καλά τα έχ(ει) στην Πεντάπολη λεγόταν τρεις-τρεις και η σχέση δίπουρτου = τρεις-τρεις, διασώθηκε στην πρµ. φρ. 176, [αρχ. δύο + µσν. πόρτα (< λατ. porta)]. διρµάτ(ι), το δέρµα ζώου, µτφ. κουβάρι, δεµάτι, πιάσκαµι στα χέρια κι γίνκαµι διρ- µάτ(ι), [αρχ. δερµάτιον > µσν. δερµάτιν]. διρµόνιασα αναγνωρίζεται ως αόρ. του ρ. δαιµονίζω, διρµόνιασι κι µένανε, (δηµ. τρ. 15.β4), [δες διρµόνισσα]. διρµόνισσα, η λ. γνωστή µόνο στα τραγ. του Λάζαρου, δαιµόνισσα, δες δηµ. τρ. 15.β3, **[αρχ. δαίµων > δαιµόνισσα (> διµόνισσα) > διρµόνισσα, µε ανάπτυξη του ρ]. διρπάν(ι), το δρεπάνι, αλλ. το δριπάν(ι), ο δρέπανους, δες πρµ. 207, [δρέπω (= µαζεύω) > αρχ. δρέπανον]. διρφή, η αδερφή, αλλ. δερφή. -δις από τις κατ. της κ. -δες/-ες, σαµαρά-δις, ιργάτ-δις, αντάρτ-δις. δισιά, η δέσιµο, του ντουβάρ(ι) θέλ(ει) τσιµέντου για δισιά, [δένου]. δίσιουλου, το δίσολο, µε δυο σόλες, δίσιουλου παπούτσ(ι), [αρχ. δ4ς + σιόλα 1]. δισπότς, ο επίσκοπος, µητροπολίτης, δες πρµ. φρ. 44, [αρχ. δεσπότης]. δισπουτκό, το ο θρόνος του επισκόπου στην εκκλησία, [δισπότς]. διτός, -τιά{-ιά}, -τό δεµένος, διτοί κι λυµέν(οι), [αρχ. δέω > µτγν. δετός]. 107

5 108 Νίκος Λ. Πασχαλούδης δίτρουχου, το χρησ. ως ουσ., δίτροχο κάρο, σούστα, [αρχ. δ4ς + αρχ. τροχός]. δίφραγκου, το κέρµα αξίας δύο δραχµών, [δύο + ιταλ. franco]. ιφτέρα, η η ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα, υποκ. η ιφτιρίτσα, [αρχ. δεύτερος]. διφτιραίου, το το φόρεµα της νύφης για τη ευτέρα µετά το γάµο, [αρχ. δευτεραον]. διφτιρανάστασ(η), η η λειτουργία της αγάπης την Κυριακή του Πάσχα. διφτιρίζου ρ., διφτέρζα, -ρσα, κάνω κάτι για δεύτερη φορά, δευτερώνω, πήγι να διφτιρίσ(ει) τ αµπέλ(ι), [αρχ. δεύτερος > µτγν. δευτερόω]. διφτιρου- δευτερο-, ως πρώτο συνθ., [αρχ. δεύτερος]. διφτιρουκάτσ(ι)µου, το δευτεροκάθισµα, το να ξανακάθεται κανείς ενώ σηκώθηκε για να φύγει, δες πρµ. 345, [διφτιρου- + κά-τσ(ι)µου]. διφτιρουλαλώ ρ., για αρ. χρ. δες λαλάου, για κοκκόρια, λαλώ δεύτερη φορά µέσα στη νύχτα, στις 2-3 µετά τα µεσάνυχτα, άντι σ(η)κών /σ(η)κώνους, διφτιρουλάλτσαν τ αρνίθια, [διφτιρου- + λαλάου]. διφτιρουπλάσ(ι)µου, το το πλάσιµο της ζύµης στο ζύµωµα δυο φορές, µία όταν τέλειωνε το ζύµωµα στην κουπάνα και µία όταν ήταν να µπουν τα ψωµιά στην πινακωτή, [διφτιρου- + πλάσιµο (< αρχ. πλάσσω)]. δίχτυα, τα {-τχια}, δίχτυα για µεταφορά άχυρου, που φορτώνονταν σε ζώα, [αρχ. δίκτυον]. διω, θα, να {δγιώ}, µέλλ. του βλέπω, θα δω, να δω, θα διω πότι θα ρτω, δες και πρµ. 91, [αρχ. %ρ& > µέλλ. θα 'δ&, να 'δ&]. δλεια, η δουλειά, υποκ. η δλούδα, δες πρµ. 89, 333, 378, λ.γ. 7, [αρχ. δουλεία]. δλεύου ρ., δούλιβα, δούλιψα, δλέφκα, δουλεύω, δλέφκι τ αµπέλ(ι), δες πρµ. 201 και 398, [αρχ. δουλεύω]. δο, δοκ /δόκι(νιγρ.) δώσε, πρ. του δίνου, δες δο µ, δο τ ς. δόλιους, -λια, -λιου {-λιους}, δύστυχος, [αρχ. δόλιος]. δο µ πρ. του δίνου, δώσε µου, να κουκαλένιου δο µ σιδηρένιου, φρ. που έλεγαν τα παιδιά πετώντας στα κεραµίδια το γαλατόδουντου µόλις το έβγαζαν δο µ, κυρά µ, καρύδια, δες κόλιντα και πρµ. φρ. 99, [δώσε µου > δος µου > δο µ ]. δο µ κυρά µ φουτιά παιχν. ανάµεσα στη µάνα ή στη γιαγιά και σε µικρό παιδί, που στο τέλος η µάνα αιφνιδίαζε το παιδί προσποιούµενη το γάβγισµα του σκύλου, δες και π. δόντιους, ο {-ιους}, αυτός που έχει µεγάλα και προεξέχοντα δόντια, δες δουντού, [αρχ. 7δο8ς > δόντι]. δόξα, η το φωτοστέφανο στα κεφάλια των αγίων στις εικόνες, το ουράνιο τόξο, [αρχ. δόξα]. δoξαπατρί, το το κεφάλι, έφαϊ µια στου δοξαπατρί κι πάει = χτυπήθηκε στο κεφάλι και πέθανε, [από τη φρ. δόξα πατρί]. δόσ(ι)µου, το δόσιµο, χρέος, φόρος, τουν ζούλιψι κι βασιλιάς, πουλύ δόσ(ι)µου τουν ρίχνει, (Ν.Π.γ τρ ), [αρχ. δόσιµον]. δο τ ς πρ. του δίνου, δώσε του/της, δο τ ς του όλου = δώσε της το όλο, [δες δο µ ]. δουδικάµιρου, το δωδεκαήµερο, το διάστηµα από τα Χριστούγεννα µέχρι τα Φώτα, [αρχ. δώδεκα + αρχ. :µέρα]. δουδικάρα, η παιχν. που παιζόταν σαν την ιννιάρα. Οι παίχτες έπαιζαν µε δώδεκα

6 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό πιόνια πάνω σε σχεδίασµα, που ήταν σαν της ιννιάρας, συµπληρωµένο όµως και µε διαγώνιες γραµµές, οι οποίες ένωναν ανά τρεις τις κορυφές του σχήµατος, [αρχ. δώδεκα + -άρα]. δουδουκάρ(ι), το δόντι τραπεζίτης, επειδή τα δουδουκάρια βγαίνουν στην ηλικία περίπου των δώδεκα χρόνων, βαρέν(ει) του δουδουκάρι µ = χτυπούν τα δόντια µου απ το κρύο, δες πρµ. 75 και πρµ. φρ. 54, [αρχ. δώδεκα]. δουκάν(η), η αλλ. η ντουκάν(η). δουκάτ επίρρ., εδώ κάτω, [δες δουπάν]. δουκιούµι ρ., δουκιούµαν, δουκήθκα, θυµούµαι, σκέφτοµαι, µέλλ. θα δουκθώ, πρ. δoυκθούς, δε δουκήθκα να στου πω, δες και πρµ. 76, [αρχ. δοκέω > ;δοκήθην > δοκήθηκα]. δουκράν(ι), το δικράνι, δίκρανο, αλλ. ντουκράν(ι), [αρχ. δίκρανος]. δουλέµατα, τα οι φέτες καπνού δεύτερης ποιότητας, που έβαζαν στις άκρες στο δε- µα από τη µεριά που είναι το τσιούλ(ι), [αρχ. δούλευµα]. δουλεύτρια, η υπηρέτρια, δούλα, [αρχ. δουλεύω > δουλεύτρα]. δούλους, ο υπάλληλος για αγροτικές δουλειές µε ετήσιο µισθό, δες και µισταργός, [αρχ. δο3λος]. δουντάγρα, η η τανάλια του πρακτικού οδοντογιατρού, [αρχ. οδοντάγρα]. δουντιάρ(η)ς, -ρου, -ρκου δες δόντιους. δουντού, η η γυναίκα που έχει την ιδιότητα του δόντιου. δουξάρ(ι), το το τόξο του σκαµαγγά, δες µαγγάνα ο σκαµαγγάς µε ένα σφυρί, το τουκµάκ(ι), χτυπούσε τη χορδή, όταν το δουξάρ(ι) ήταν µέσα στο βαµπάκ(ι) και µε τις ταλαντώσεις της γινόταν το ξιάνοιγµα, [αρχ. τόξον > µτγν. τοξάριον > µσν. δοξάριν]. δουξουλουγία, η δοξολογία, το χτύπηµα της τρίτης καµπάνας για την εκκλησία, βάρισι δουξουλουγία, [αρχ. δόξα + λόγος > µτγν. δοξολόγος > µτγν. δοξολογία]. δουπάν επίρρ., εδώ πάνω, [δω + παν]. δουπέρα επίρρ., εδώ, εδώ πέρα, [δω + αρχ. πέρα(ν)]. δουρακνιά, η ροδακινιά, [δουράκνου]. δουράκνου, το δοράκινο, ροδάκινο, [αρχ. δωράκινον]. δράµια, τα υποδιαιρέσεις της οκάς, 400 δράµια = 1 ουκά τα σταθµά στους ζυγούς µε δυο δίσκους, που έγραφαν πάνω τους το βάρος τους σε δράµια, [αρχ. δραχµ$ > δράχµιον > αραβ. dirhem > δράµι]. δραµινός, ο αέρας ανατολικός, προερχόµενος από την πλευρά της ράµας, κατάλληλος για το λίχνισµα, [ ράµα]. δρέπανους, ο µεγεθ. της λ. διρπάν(ι). δρόµους, ο δρόµος, δροµολόγιο, στράτα, ήφιρα δυο δρόµ(οι) νιρό, [αρχ. δρόµος]. δρουλιβανιά, η ο θάµνος του δεντρολίβανου, βρίσκ(ει) του Στέργιου κάθουνταν κατ πού τ δρουλιβανιά, (Ν.Π.γ τρ ), [δρουλίβανου]. δρουλίβανου, το ο θάµνος ή το άνθος του δεντρολίβανου, πάισι Καλούδα στου µπαχτσέ να µάσ(ει) δρουλίβανου, (Ν.Π.γ τρ ), [µτγν. δενδρολίβανον]. δρουµί, το πληθ. τα δρουµνιά, µικροί σωροί από λίγες χειριές θερισµένο σιτάρι, που άφηναν οι θεριστάδες, όπως προχωρούσαν βιαστικά και που στη συνέχεια µαζεύονταν σε διµάτια, [αρχ. δρόµος]. 109

7 Νίκος Λ. Πασχαλούδης δρουσίζου ρ., δρόσιζα, δρόσισα, δρουσίσκα, δροσίζω και ειρων. κάνω κακό αντί καλό, εµ δε θα µι διεις, θα µι δρουσί(ει)σς = δε θα µε φροντίσεις στα γεράµατα, θα µ' εγκαταλείψεις, [αρχ. δροσίζω]. δυάρα, η παιχν. της Νιγρίτας µε πιόνια παιζόταν από µικρά παιδιά, µε δυο µόνο πιονια από το κάθε παιδί, πάνω σε ένα σχεδίασµα που είχε µόνο δυο ορθογώνια παραλληλόγραµµα σε επαφή νικητής ήταν αυτός που έβαζε πρώτος τα δυο του πιόνια σε µια από τις µεγάλες πλευρές των παραλληλογράµµων. δύναµ(η), η η κ. σηµ., παιχν. διελκυστίνδας µε σκοινί ή χωρίς σκοινί, αυτοτελές ή ως κατάληξη των παιχνιδιών κ(ι )ρι κ(ι )ρι πλάκα και πιρνά πιρνά η µέλλισσα ήταν το αρχ. παιχν. διελκυστίνδα ή ;λκυστίνδα, ενώ παρόµοιο ήταν η σκαπέρδα, δες και π., [αρχ. δύναµις]. δύνουµι ρ., παρ. δύνουµαν, δύναµαι, µπορώ, έχω δυνάµεις, κόµα δύνουµιστι = ακό- µα µπορούµε, όσνοι δύνουνταν τα κυνηγούσαν µουναχοί τ ς = όσοι µπορούσαν τα φρόντιζαν µόνοι τους, [αρχ. δύναµαι > µσν. δύνοµαι]. δυο σι δυο φράση που λέγεται όταν αλληλοβοηθούνται δύο άτοµα για να κάνουν τη δουλειά τους, άντι, δυο σι δυο να του σ(η)κώσουµι, [αρχ. δύο]. δυου τύπος του δυο, τουν έκανε δυου παραδιού (πρµ. φρ. 167) = τον πρόσβαλε, τον έκανε να αξίζει µόνο δυο παράδες, [αρχ. δύο]. δυούρ(ι), το το δυάρι, τα δυούρια τ ς τράπουλας, [αρχ. δύο + -ούρ(ι)]. δύστχους, -χ(η), -χου δυστυχής, [αρχ. δυστυχής]. δω εδώ, δες πρµ. 94, 95, [αρχ. <δε > µσν. ;δ&]. δώ(ει)µι εδώ είµαι, όλοι οι τύποι του είµι µαζί µε το εδώ ακούγονται µονoλεκτικά και µε την ίδια προφορά του δώ(ει)-, π.χ. δώ(ει)σι, δώ(ει)νι, δώ(ει)µασταν, δώ(η)- ταν κλπ. δώθι επίρρ., εδώθε, [µσν. ;δ&θεν > δώθε]. δώια {δώ-ια}, επίρρ., να εδώ, να απού δώια πέρασι λαγός, αλλ. δώιας, δώιασα, [δω + ια]. δώιας, δώιασα {δώ-ια-σα}, επίρρ., εδώ δα, να εδώ, αλλ. δώια, [δώια > δώ-ιας > δώιασα]. δώµα, το ταράτσα, (προσφ.), [αρχ. δ&µα]. 110

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται Η μαμά μου πήγαινε στο 26 ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Η καλύτερη ανάμνηση που έχει είναι οι φίλοι της και η τάξη που μύριζε κιμωλία. Ελευθερία Η γιαγιά μου την τάξη της είχε 87 παιδιά. Τα άτακτα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ Στα παραδοσιακά παιχνίδια «ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ» απ την αρχή. ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ «ΜΠΟΥΦ» Α. Ανέβηκα στην πιπεριά, να κόψω ένα πιπέρι κι η πιπεριά

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α ΤΑΞΗ 2014-2015 Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού Τα παιδιά χωρίζονται σε 3 ή 4 ομάδες. Ο αρχηγός κρύβει κάποιον θησαυρό. Όλες οι ομάδες διαβάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος Ζακόκ Ένα παιχνίδι που έπαιζε η γιαγιά µου όταν ήταν µικρή είναι το ζακόκ. Το ζακόκ είναι παρόµοιο µε το κυνηγητό που παίζουµε τώρα. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε 2 οµάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και ένα καιρό, σε μια μουντή και άχρωμη πόλη κάπου στο μέλλον, ζούσαν τρία γουρουνάκια με τον παππού τους. Ο Ανδρόγεως, το Θρασάκι και ο

Μια φορά και ένα καιρό, σε μια μουντή και άχρωμη πόλη κάπου στο μέλλον, ζούσαν τρία γουρουνάκια με τον παππού τους. Ο Ανδρόγεως, το Θρασάκι και ο Μια φορά και ένα καιρό, σε μια μουντή και άχρωμη πόλη κάπου στο μέλλον, ζούσαν τρία γουρουνάκια με τον παππού τους. Ο Ανδρόγεως, το Θρασάκι και ο Χαρίδημος. Τις μέρες τους τις περνούσαν βαρετά και μονότονα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Πλησιάζει το Πάσχα. Η μητέρα άρχισε να καθαρίζει το σπίτι. Πλένει τις κουρτίνες και τα τζάμια. Καθαρίζει τα χαλιά. Συγυρίζει τα ερμάρια και τους πάγκους. Ο πατέρας βοηθά τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο ...... O άλλος μου εαυτός Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση: Κωνσταντίνα Ελαιοτριβάρη Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2009 ΕΥΑ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Αυγοδρομίες Οι αυγοδρομίες ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά το Πάσχα στην πλατεία του χωριού. Είναι ένας διαγωνισμός όπου τα παιδιά κρατούν στο στόμα τους κουτάλια με

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ`, Δ`, Ε` ΚΑΙ ΣΤ` ΤΑΞΕΩΝ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 1. ΔΑΟΥΛΑ ΝΙΚΗ 2. ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 3. ΛΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ 4. ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική]

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική] Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. Αναμασά τα λόγια της σαν παλιοπροβατίνα Απ τον κακό βοσκό, ψώριασαν τα πρόβατα Απ του διαβόλου το μαντρί μήτε κατσίκι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά. Δες τα παρακάτω παραδείγματα:

Αριθμητικά. Δες τα παρακάτω παραδείγματα: Αριθμητικά Αριθμητικά είναι οι λέξεις που φανερώνουν αριθμούς. Χρησιμοποιούμε τα αριθμητικά για να δείξουμε ποσότητα, σειρά, από πόσα μέρη αποτελείται κάτι, πόσες φορές μεγαλύτερο είναι κάτι από κάτι άλλο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά Μιχελή Ελένη 2Γ Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά συγχρόνως και μεγάλης κοινωνικής σπουδαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: «Το σπίτι μου» Τάξεις Α -Α + και Β

Ενότητα: «Το σπίτι μου» Τάξεις Α -Α + και Β Διδασκαλία γλώσσας στα Eλληνικά Παροικιακά Σχολεία Ενότητα: «Το σπίτι μου» Τάξεις Α -Α + και Β Θεοδώρα Μικκίδου Μαρία Χαραλάμπους Τι μέρα είναι σήμερα; Σήμερα είναι Τετάρτη. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπες. Αποτελείται από κομμάτια από σίδερο και αυτοκόλλητα. Από 2 παιδιά της βάζου με μια τάπα κάτω και ο Άλλος παίκτης πετάει μια άλλη τάπα

Τάπες. Αποτελείται από κομμάτια από σίδερο και αυτοκόλλητα. Από 2 παιδιά της βάζου με μια τάπα κάτω και ο Άλλος παίκτης πετάει μια άλλη τάπα Τάπες Αποτελείται από κομμάτια από σίδερο και αυτοκόλλητα. Από 2 παιδιά της βάζου με μια τάπα κάτω και ο Άλλος παίκτης πετάει μια άλλη τάπα Με τους φίλους μου ή με τον αδελφό μου Όταν έχω ελεύθερο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Σωστά το μαντέψατε! Τρώω σποράκια, μα πιο πολύ μου αρέσουν οι σπόροι του σιταριού!

Σωστά το μαντέψατε! Τρώω σποράκια, μα πιο πολύ μου αρέσουν οι σπόροι του σιταριού! Σιτάρι Γ τάξη Σωστά το μαντέψατε! Τρώω σποράκια, μα πιο πολύ μου αρέσουν οι σπόροι του σιταριού! Το σιτάρι ανήκει στην κατηγορία των δημητριακών, μαζί με τις πατάτες και το ρύζι. Όλες αυτές οι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ)

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) «ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) Τουλίπες της Ολλανδίας, Κλωντ Μονέ Μια φορά κι ένα καιρό σε μια χώρα μακρινή οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής:

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής: Το σκηνικό μας: Μια γειτονιά με πολύχρωμα σπιτάκια και δυο τρία δέντρα. Το κεντρικό σπίτι είναι πιο μεγάλο από τα άλλα κι έχει μια πόρτα στο κέντρο. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν από ένα παράθυρο. Μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ. Έφη Και Ελένα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ. Έφη Και Ελένα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ Έφη Και Ελένα Το Χριστόψωμο Χριστόψωμο λέγεται γενικά το ψωμί (καρβέλι) ή κουλούρα που οι Ελληνίδες νοικοκυρές έχουν παρασκευάσει 2-3 ημέρες προ των Χριστουγέννων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ ΡΟΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Το παιχνίδι είναι μια σταθερή αξία της παιδικής ηλικίας σε όλες τις κοινωνίες, το μέσο για την ομαλή ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη. Με το

Διαβάστε περισσότερα

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Κ.Ν Α.Κ.Γ.Κ Η καλύτερη στιγμή μου ήταν η Πρωτοχρονιά που όταν ο παππούς μου έκοβε τη βασιλόπιτα και εγώ κέρδισα το φλουρί που ήταν ένα ευρώ. Ο Μπαμπάς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ενότητα: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Ονομασία Παιχνιδιού: ΤΖΑΜΙ Υλικά:7 κεραμίδες, 1 μπάλα Σχηματίζουμε στο έδαφος δύο ομόκεντρους κύκλους διαμέτρου 1,5 μέτρου περίπου ο ένας και 20 εκατοστών ο άλλος. Στο κέντρο του μικρού κύκλου τοποθετούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

νται. Σύρματα παράλληλα μεταξύ τους, όμως από κάτω προς τα πάνω παράλληλα. Σαν πεντάγραμμο.

νται. Σύρματα παράλληλα μεταξύ τους, όμως από κάτω προς τα πάνω παράλληλα. Σαν πεντάγραμμο. Πηγαινέλα ι ΛοΦοι ΠρωΤΑ, στη μέση, δύο οι λόφοι στη μέση, κρανίου τόπος απλώνεται κάτω γυμνός. Βράχοι μονάχα από γύρω αδειανοί, άσπροι. Και κάτι άλλοι ξεραμένοι. Και κάτι άλλοι. οι πυλώνες μετά, μεγάλος,

Διαβάστε περισσότερα

Το μαγικό βιβλίο. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό.

Το μαγικό βιβλίο. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό. Το μαγικό βιβλίο Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια νεράιδα που πετώ στον ουρανό. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και είμαι μια γοργόνα μέσα στα καταγάλανα νερά. Σαν διαβάζω ένα βιβλίο λες και γίνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

Κοτρίδης Πέτρος του Γεωργίου, 7 ετών

Κοτρίδης Πέτρος του Γεωργίου, 7 ετών Κοτρίδης Πέτρος του Γεωργίου, 7 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ Κάποιες από τις χειρονομίες που για τη δική μας κουλτούρα δε σημαίνουν τίποτα, ή σημαίνουν κάτι καλό, μπορεί για κάποιους άλλους να σημαίνουν κάτι άσχημο. Ας δούμε λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ - ΓΛΩΣΣΑ 5 η. 1. Να βάλετε Α για κάθε απλή πρόταση, Σ για κάθε σύνθετη και Ε για κάθε ελλειπτική:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ - ΓΛΩΣΣΑ 5 η. 1. Να βάλετε Α για κάθε απλή πρόταση, Σ για κάθε σύνθετη και Ε για κάθε ελλειπτική: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ - ΓΛΩΣΣΑ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ: Ημερομηνία 1. Να βάλετε Α για κάθε απλή πρόταση, Σ για κάθε σύνθετη και Ε για κάθε ελλειπτική: ( ) Ο είναι επικίνδυνος. ( ) Η Μαρία και η Άννα λατρεύουν τις τέχνες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ)

Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ) Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ) Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα μακρινό χωριό σε μια χώρα πανέμορφη. Τα σπίτια του ήταν μικρά και παραμυθένια.

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης». «Ο Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη

Ενότητα 7. πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη Ενότητα 7 πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη Αφηγούμαστε πώς περάσαμε σε μια συναυλία Περιγράφουμε μουσικά όργανα και πώς κατασκευάζονται Απαγγέλλουμε και τραγουδάμε στίχους Περιγράφουμε έργα τέχνης Αναγνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΙΝΤΣΕΡ Ύψος: 41-48cm Βάρος: 11-16kg ιάρκεια ζωής: περίπου 13 χρόνια ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΠΙΝΤΣΕΡ Βάρος αρσενικό: 3Kg µέχρι 5Kg Βάρος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΙΝΤΣΕΡ Ύψος: 41-48cm Βάρος: 11-16kg ιάρκεια ζωής: περίπου 13 χρόνια ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΠΙΝΤΣΕΡ Βάρος αρσενικό: 3Kg µέχρι 5Kg Βάρος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΙΝΤΣΕΡ Το Γερµανικό Πίντσερ είναι ένας µεσαίου µεγέθους σκύλος. Το γερµανικό Pinscher είναι µεγαλύτερο από το Min Pin, αλλά µικρότερο από οτι το Doberman. Τα χρώµατα που µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Diagnostic exam 2016 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες αυτής της σελίδας. Γράψε ΟΛΕΣ τις απαντήσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη

Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 102) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Τι θέλεις να σπουδάσεις του χρόνου; Θέλω να γίνω φαρμακοποιός. Σε ποιο πανεπιστήμιο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Γεννήθηκα πολύ μακριά. Δεν γνωρίζω ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους θυμάμαι. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό σαν ανάμνηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι και η κίνηση αποτελεί ζωτική ανάγκη για κάθε νεαρή ζωή μέσα στη φύση. Το συναντάμε στα ζώα που τρέχουν, πηδούν, παίζουν μεταξύ τους, με

Το παιχνίδι και η κίνηση αποτελεί ζωτική ανάγκη για κάθε νεαρή ζωή μέσα στη φύση. Το συναντάμε στα ζώα που τρέχουν, πηδούν, παίζουν μεταξύ τους, με Το παιχνίδι και η κίνηση αποτελεί ζωτική ανάγκη για κάθε νεαρή ζωή μέσα στη φύση. Το συναντάμε στα ζώα που τρέχουν, πηδούν, παίζουν μεταξύ τους, με τη μητέρα τους ή κυνηγώντας άλλα μιμούμενα τη μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ. 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Πηγή πληροφόρησης: e-selides

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ. 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Πηγή πληροφόρησης: e-selides Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 21 26) Πηγή πληροφόρησης: e-selides 4 η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - κεφ. 21 26 Συμπληρώνουμε σωστά τον παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη»

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης που αφορούν στην επεξεργασία κειµένου Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ Ο σκαντζόχοιρος είναι πολύ συνηθισµένο είδος στη χώρα µας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Γ ΤΑΞΗ) ΟΝΟΜΑ; ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ (ρήμα) Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΟΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΘΕΛΕΙΣ Βρέχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι 9. Σκοπός της δραστηριότητας: Ανάπτυξη δεξιοτήτων μετακίνησης/χειρισμού.

Παιχνίδι 9. Σκοπός της δραστηριότητας: Ανάπτυξη δεξιοτήτων μετακίνησης/χειρισμού. Παιχνίδι 9 νομασία παιχνιδιού: Κινητές μπασκέτες. Σκοπός της δραστηριότητας: Ανάπτυξη δεξιοτήτων μετακίνησης/χειρισμού. Προτεινόμενες ηλικίες: Α -Β Δημοτικού. Υλικά: αερόμπαλες/μικρές μπάλες κ στεφάνια.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό

Μια φορά κι έναν καιρό Χριστουγεννιάτικο παραμύθι; Μια φορά κι έναν καιρό Αλλά μήπως δεν ήταν μια φορά κι έναν καιρό, μα μόλις χτες; Ή μήπως όλα αυτά που θα σας αφηγηθώ γίνανε πριν από λίγα μόνο χρόνια; Τι να σας πω κι εγώ;

Διαβάστε περισσότερα

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Όπου η Μαριόν μεγαλώνει αλλά όχι πολύ σε μια βόρεια πόλη

Όπου η Μαριόν μεγαλώνει αλλά όχι πολύ σε μια βόρεια πόλη Όπου η Μαριόν μεγαλώνει αλλά όχι πολύ σε μια βόρεια πόλη Τούτη εδώ είναι μια ιστορία για ένα κοριτσάκι, τη Μαριόν, που ζούσε σ ένα βόρειο νησί, σε μια πόλη που την έλεγαν Νεμπγιαβίκ. Ήταν ένα μέρος με

Διαβάστε περισσότερα

Μπελιμπασάκη Αγάπη του Παναγιώτη, 9 ετών

Μπελιμπασάκη Αγάπη του Παναγιώτη, 9 ετών Μπελιμπασάκη Αγάπη του Παναγιώτη, 9 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Παπάζογλου του Δημητρίου, 12 ετών

Καλλιόπη Παπάζογλου του Δημητρίου, 12 ετών Καλλιόπη Παπάζογλου του Δημητρίου, 12 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Σπυριδούλα Μπέλλα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9/5/2017 Επικοινωνιακή ικανότητα γνώση ενός ομιλητή ως

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Αφηγητής: Χήρα Γαλάνω Χήρα Πρωτομάστορας:

Αφηγητής: Χήρα Γαλάνω Χήρα Πρωτομάστορας: Νοέμβρης 1849 Ρόλοι Αφηγητής Χήρα Γαλάνω Πρωτομάστορας Κουδαρούλ 1 Κουδαρούλ 2 Κουδαρούλ 3 Κουδαρούλ 4 Κουδαρούλ 5 Βλάχος Κοντός Δάσκαλος - Χωροφύλακας - Δραγάτης 1 Αφηγητής: Μια χήρα με τα ορφανά της,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα!

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα! Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα! ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γίνεις ο πλουσιότερος παίκτης αγοράζοντας, ενοικιάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν Κεφάλαιο I Γενικά περί μουσικής Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν παιχνίδια γεμάτο! Παρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Το αγαπημένο μου ζώο

Το αγαπημένο μου ζώο Το αγαπημένο μου ζώο ο σκύλος μου. Το σκύλο μου τον λένε Μάρκο και είναι κυνηγόσκυλος. Ο σκύλος μου έχει μαύρο, καφέ και άσπρο τρίχωμα. Έχει μεγάλα αυτιά που τα χρησιμοποιεί για ακοή. Έχει μικρή μύτη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκμυστηρεύσεις. Πετρίδης Σωτήρης.

Εκμυστηρεύσεις. Πετρίδης Σωτήρης. Εκμυστηρεύσεις Πετρίδης Σωτήρης Email: sotospetridis@yahoo.gr 1 1.ΕΚΚΛΗΣΙΑ/ΕΣΩΤ-ΝΥΧΤΑ Η εκκλησία είναι κλειστή και ο µόνος φωτισµός που υπάρχει είναι από τα κεριά. Στα στασίδια δεν υπάρχει κόσµος. Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ

General Music Catalog General Music  ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ Η Λούλα Παππά γεννήθηκε στην Ελάτεια Λοκρίδος. Ο πατέρας της ήταν μουσικός και ως εκ' τούτου απο πολύ μικρή είχε το μικρόβιο του τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά απο 13 χρονών με τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα