δασκιλιά, η βήµα, δρασκελιά, τρεις δασκιλιές = τρία βήµατα, και ντρασκιλιά, [δασκέλ(ι)].

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "δασκιλιά, η βήµα, δρασκελιά, τρεις δασκιλιές = τρία βήµατα, και ντρασκιλιά, [δασκέλ(ι)]."

Transcript

1 Νίκος Λ. Πασχαλούδης 104 δα θα, σιγά π δα ρτω = σιγά που θα έρθω, δες δηµ. τρ. 15.ζ3, πρµ. 25, [για τη χρήση του δ αντί του θ, δες ωρ. δνος(=έθνος)]. δάγκαµα, το δαγκωµατιά, κοιλόπονος, [δάκνω > αρχ. δακον > δαγκάνω]. δαγκαµασιά, η δαγκωµατιά, [δάγκαµα]. δαγκάνου ρ., δάγκανα, -σα, δαγκάθκα, δαγκάνω, ως δαγκάνουµι χρησ. και µε τη σηµ. του συνέρχοµαι, ντρέποµαι για λάθος που έχω κάνει, π.χ. δαγκάθκα άµα τουν είδα, [δάκνω > αρχ. δακον > µτγν. δαγκάνω]. δαδώνου ρ., δαδιάζω, γίνοµαι δαδί, του πεύκου όσου παλιών(ει) τόσου δαδών(ει), (πρµ. 358), [αρχ. δαδίον > δαδί + κ. κατ. -ώνω]. δαίµουνας, ο διάβολος, µτφ. δραστήριος, έξυπνος, πονηρός, [αρχ. δαίµων]. δάκρου, το δάκρυ, δάκρυο, πληθ. τα δάκρα, µτφ. διαυγές ρευστό, έχ(ει) ένα κρασί δάκρου, [αρχ. δάκρυ]. δαµάλ(ι), το το νεαρής ηλικίας θηλυκό βόδι, δαµαλίδα, ενώ το αρσενικό λέγεται ταυρί, αλλ. δαµάλα, [αρχ. δάµαλις]. δαµαλίδ(ι), το θηλυκό βόδι µικρότερης ηλικίας από το δαµάλ(ι). δαµασκνιά, η δαµασκηνιά, προύνος ο ήµερος, υποείδος δαµασκηνέα, [δαµάσκνου]. δαµάσκνου, το δαµάσκηνο, [ αµασκηνός(από αµασκό) > µσν. δαµάσκηνον]. δανείζου ρ., δάνζα/δάντζα, δάντσα, δανείσ(η)κα, δανείζω, [αρχ. δανείζω]. δανκό, -κιά, -κό δανεικός, δανκό ψουµί, δες και πρµ. φρ. 136, [αρχ. δάνειον]. δασκαλούδια, τα οι µαθητές του δηµ. σχολείου, [αρχ. διδάσκαλος]. δασκέλ(ι), το το άνοιγµα των ποδιών, δρασκελιά, [αρχ. σκέλος > µτγν. διασκελίζω]. δασκιλιά, η βήµα, δρασκελιά, τρεις δασκιλιές = τρία βήµατα, και ντρασκιλιά, [δασκέλ(ι)]. δαχλήτρα, η δακτυλήθρα, [αρχ. δακτυλήθρα]. δαχλιά, η δακτυλιά, αποτύπωµα δάκτυλου, [δάχλου]. δαχλίδ(ι), το δακτυλίδι, δες δηµ. τρ. 15.γ3, πρµ. φρ. 23, αλλ. το δαχτλίδ(ι), [δαχτλίδ(ι)]. δάχλου, το δάκτυλο, δες αίν. 11 και 36 πρόχειρη µονάδα µήκους, δυο δάχλα χουντρό είνι, δες τσιπιριάκους στη Νιγρ. το παιχν. φιδούδ(ι) τρόπος βολής της µπίλιας µε σφίξιµο ανάµεσα στο δείκτη και το µεσαίο δάχτυλο, δες και σιρριώτκου, [αρχ. δάκτυλος]. δαχτλίδ(ι), το δακτυλίδι, αλλ. το δαχλίδ(ι), [αρχ. δακτύλιος > µσν. δακτυλίδιν]. δειλνίζου ρ., δείλνιζα, δείλνισα, τρώγω για δειλινό, άντι να δειλνίσουµι, δείλνισαµι κι ύστρα µπίτσαµι, [δειλνό]. δειλνό, το δειλινό, [αρχ. δείλη(=ώρα) > µτγν. δειλινόν]. δείπνους, ο γαµήλιο έθιµο, αλλ. το δείπνου. Το Σάββατο πριν από το γάµο πήγαινε το σόι του γαµπρού στο σπίτι της νύφης του δείπνου και ακολουθούσε γλέντι. Ο

2 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό δείπνους περιλάµβανε φαγητά και δώρα για τη νύφη. Τα φαγητά ήταν τρία πιάτα, κοτόπουλο, γεµιστό ή στο φούρνο, σκέτου, πιλάφι, και ένα πλαστό ψωµί. Τα δώρα ήταν το νυφικό, παπούτσια και αλλαξιές για τη νύφη, [αρχ. δεπνον]. -δέλ(ι) κατ. υποκ., όπως η κατ. -ρέλ(ι), π.χ. κουρτσαδέλ(ι). δέλτα, το παιχν. µε µπίλιες, που παιζόταν πάνω σε ένα σχεδίασµα κεφαλαίου έλτα δες την 4η παραλλαγή του αρχ. παιχν. καρυατίζειν, (Χ.Λ. σ. 294) και π., [αρχ. δέλτα]. δένου ρ., έδινα, έδισα, δέθκα, δένω, ιψές έδινα του τιλιφταίου δέµα = ψες έδενα..., πρ. διθούς/διθήτι, [αρχ. δέω > µτγν. δένω]. δεν περνάς κυρά Μαρία το γνωστό οµώνυµο παιχνίδι. δέντρους, ο δέντρο, ντραγατίτκους δέντρους, [αρχ. δένδρον]. δέντρουσις έγινες δέντρο, λ. γνωστή από τα δηµ. τρ., σαν δέντρουσις κι φούντουσις κι απόλυκις κουλνάρια, (Ν.Π.γ τρ ), [δέντρους]. δέουντα, τα χαιρετίσµατα, δώσι τα δέουντα, [αρχ. δέον > δέοντα]. δερφή, η αδερφή, δεν έχου µάνα να µε διει, δερφή για να µου κλάψει, (Ν.Π.γ τρ. 12.0), αλλ. διρφή, [αρχ. δελφός]. δεύτιρου επίρρ., δυο φορές, την ιβδουµάδα δεύτιρου τον µήνα δικαπέντι, (Ν.Π.γ τρ ), [αρχ. δεύτερος]. δέχουµι ρ., δέχουµαν, δέχτηκα/δέχτκα/δέχκα, δέχοµαι, στα δηµ. τρ. χρησ. ο τύπος του αόρ. δέχτη αντί του συνηθισµένου δέχκι, π.χ. µα κείνη δεν του δέχτη και την κόψαν τα µαλλιά, (Ν.Π.γ τρ ), [αρχ. δέχοµαι]. ηµητρίτσ(ι), το το χωριό ηµητρίτσι, ο κάτοικος ηµητριτσ(ι)νός, -νιά, -νό, [ ηµητρίτσας, βυζαντινός στρατηγός, που σκοτώθηκε στην περιοχή το 1185]. δηµόσιους, ο χρησ. ως ουσ., ο δηµόσιος δρόµος, δηµόσιους πιρνά(ει) π τ ς δίπλις, [αρχ. δηµόσιος]. διάβα, η γυναίκα µπαµπούλας, γυναίκα φόβητρο, (Νιγρ.), σώπα θα πιράσ(ει) διάβα κι θα σι πάρ(ει), **[αρχ. διάβ(ολος) + -α]. διαβάλµατα, τα διαβολές, συκοφαντίες, προσκόµµατα, έβανι διαβάλµατα κι έσκουψι την προυξινιά, [αρχ. διαβάλλω]. διαβασιά, η σφιγκτήρας, τα ξύλα µε τα οποία έσφιγγαν τα χείλια των ζώων, για να στέκονται ήρεµα στο πετάλωµα, [γιαβασιά]. διαβόλ, του διαβόλου, σ διαβόλ τ µάνα πήγι, [αρχ. διάβολος]. διαβουλκός, -κιά, -κό διαβολικός, δόλιος, µοχθηρός, αυτός που δηµιουργεί φασαρίες, [αρχ. διάβολος]. διαβουλούδ(ι), το είδος πουλιού, το τσιντσιόν(ι), [αρχ. διάβολος]. διαβουλουπάν(ι), το λεπτό πανί, που το ύφαιναν στον αργαλειό µε στηµόνι και υφάδι κλωσµένα στο τσικρίκ(ι) η διαφορά από τη χόντρα ήταν στο υφάδι, αλλ. το αστάρ(ι), [αρχ. διάβολος + πανί, από το γεγονός ότι φαντάζονταν τα ισκιώµατα, δηµιουργήµατα του διαβόλου, να είναι τυλιγµένα µε άσπρα πανιά]. διαβουλτζµένους, -ν(η), -νου διαβολεµένος, ατίθασος, ταραξίας, καβγατζής, [αρχ. διάβολος > διαβολίζω]. διάδιαρους, ο υδράργυρος, αλλ. διάργυρους, **[αρχ. διαρρο$, µε αναδίπλωση του δια-, επειδή όταν χύνεται σκορπά διαρρέοντας]. διακόσνοι, -σις, -σια διακόσιοι, [αρχ. διακόσιοι]. 105

3 Νίκος Λ. Πασχαλούδης διαλάου ρ., διαλούσα, διάλτσα, διαλύθκα, διαλύω, του διάλτσαµι του µουχαµπέτ(ι) = διαλύσαµε την παρέα, ενώ κουβεντιάζαµε, [αρχ. διαλύω]. διαλέγου ρ., διάλιγα, διάλιξα, διαλέχκα/-χτ(η)κα/-χτκα, διαλέγω, [αρχ. διαλέγω]. διαλιχτός, -τιά{-ιά}, -τό διαλεχτός, επιλεγµένος, εκλεκτός, διαλιχτά σταφύλια = όλα τα σταφύλια που δεν ήταν για κρασί, [διαλέγου]. διαλλάζου ρ., διάλλαζα, διάλαξα, κινούµαι χωρίς να καλοφαίνοµαι, σα να διάλαξι ένας µες στου µσουσκόταδου, [αρχ. διαλλάσσω (=µεταβάλλω απλώς, αλλοιώνω)]. διάργυρους, ο ο διάδιαρους, [συµφ. διάδιαρους και υδράργυρος]. διαρµίζου {δγια-}, ρ., διάρµιζα, διάρµισα, διαρµίσ(η)κα, τακτοποιώ, συγυρίζω, να διαρµίσουµι του κατώι, αλλ. γιαρµίζου, [αρχ. διαρµόζω, διαρρυθµίζω > διαρθµίζω > διαρµίζω]. διασίζου {δγια-}, ρ., διάσιζα, διάσισα, διασχίζω, διάσισα τ ν αυλή, [αρχ. διασχίζω]. δίατα, τα η δίαιτα, [αρχ. δίαιτα]. διαταµένου, το καθορισµένο από έθιµο, συνήθεια ή ανάγκη, αυτό που διατάχτηκε ή πρέπει να γίνει, έκαναµι τα διαταµένα για του µνηµόσυνου, [αρχ. διατάσσω]. διδυµούδια, τα δίδυµα αδέρφια, [αρχ. δίδυµος]. διε, διες {δγιε, δγιες}, πρ. των κτάζου/χτάζου/βλέπω, δες, κοίτα, και ανάλογα διέτουν, -την, -του, δες πρµ. 47, 91, και λ.γ. 5, [αρχ. %ρ& > πρ. β' αορ. 'δ( > δες]. διθούς δέσου, παθ. προστ. του δένου. διιφχών, το δι' ευχών, [από τη φρ. δι' ε*χ&ν...]. δικαδικό, το το στρέµµα των 1000τ.µ., [αρχ. δεκ+ς > δεκαδικός]. δικαϊξάρα, η το γνωστό παιχν. της ντάµας, που παιζόταν µε δυο παίκτες, οι οποίοι κινούσαν από 16 πιόνια, µικρές πετρίτσες και κοµµάτια κεραµίδας, πάνω σε ένα σχεδίασµα όµοιο µε το σκάκι, αλλ. ντάµα δες πεσσεία ή πεττεία και πόλις, (Χ. Λ. σ. 577 και 469), [αρχ. δέκα + αρχ..ξ > δεκαέξι + -άρα]. δικανίκ(ι), το ραβδί, ξυλοκόπηµα, θα φας δικανίκ(ι) = θα σε δείρω, δες πρµ. 306, και 307, δ.δ. 1 στχ. 16, [λατ. decanus > µσν. δεκανίκιν]. δικανκιά, η το χτύπηµα µε το δικανίκ(ι). δικαπιντίζου ρ., δικαπέντιζα, δικαπέντσα, συµπληρώνω 15 µέρες, άµα δικαπιντίσ(ει) Αύγουστους τρανεύ(ει) νύχτα, [αρχ. δέκα + αρχ. πέντε]. δικαριά, η {-ριά}, σύνολο από δέκα άτοµα/κοµµάτια, [αρχ. δέκα]. δικάτ(η), η δεκάτη, είδος ποσοστικού φόρου, το 10% της παραγωγής που έδιναν οι παραγωγοί στο κράτος, [αρχ. δεκάτη]. δικέλ(ι), το σκαπτικό εργαλείο σαν την τσάπα, µε τη διαφορά ότι το µεταλλικό τµήµα του ήταν κενό στο µέσον, [αρχ. δύο + µσν. κελλίον]. δίκουπ(η), η δίκοπη κάµα, δίκοπο µαχαίρι, χρησ. ως ουσ., [δύο + αρχ. κόπτω]. δίκουπου, το χρησ. ως επ., δίκουπου µαχαίρ(ι), δες δίκουπ(η). διµάτ(ι), το µια αγκαλιά θερισµένο σιτάρι ή άλλο υλικό, που δενόταν µε ζνάρ(ι), όχι όµως ο αρκάς, [αρχ. δέω > δέµα]. διµατιάζου ρ., διµάτιαζα, -σα, -σκα, κάνω δεµάτια, [διµάτ(ι)]. διµατ(ι)κό, το το δεµατικό, το ζνάρ(ι) για τα διµάτια. διµουντζµένους, -ν(η), -νου δαιµονισµένος, αυτός που έχει µέσα του το δαίµονα, ο πολύ ζωηρός, ο παλαβός, [αρχ. δαίµων > δαιµονισµένος]. 106

4 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό δίνου ρ., έδουνα, έδουσα/έδουκα, δόθκα, δίνω, τα δουκις τα δανκά; δες πρµ. 135, 346 και δηµ. τρ. 2.1 πρ. δο, στη Νιγρ. δόκ, δόκι, δόκτι, π.χ. δόκτουν λίγου ψουµί οι φρ. δώσε τους ή δώσε τις, έγιναν δο τ ς, φρ. που έφθασε να έχει µόνο τη σηµ. του δώσε, π.χ. δο τ ς τις τα µουλύβια η ίδια φρ. µε την ίδια σηµ. χρησ. και στον ενικό, π.χ. δο τ ς τουν την καραµέλα, δο τ ς την τήν καραµέλα, κλπ., [αρχ. δίδωµι > µτγν. δίδω]. διντρουγαλιά, η δεντρογαλιά, είδος φιδιού, [αρχ. δένδρον + αρχ. γαλ1]. διντρούδ(ι), το δεντράκι, µικρό δέντρο, [αρχ. δένδρον]. διξής, -ξιά, -ξύ δεξιός, διξής ψάλτας, [αρχ. δεξιός]. διότρουπους, -π(η), -που ιδιότροπος, [αρχ. 2διος(=ιδιαίτερος) + αρχ. τρόπος]. δίπλα επίρρ., διπλά, δίπλα καληµέρα = δυο φορές καληµέρα, [αρχ. διπλο3ς > διπλός > διπλά > δίπλα]. διπλάρια, τα αγρόξυλα µε µάκρος 3-4µ. που χρησ. ως χρειαζούµινα για σκαλωσιές, για σκάλες όπου στέγνωναν τα καπνά, για ξύλα της στέγης που πιάνουν από τους τοίχους µέχρι τους παπάδις κλπ., είναι και τα δίδυµα αδέρφια, [αρχ. διπλο3ς > µτγν. διπλός + -άρ(ι), για τα ξύλα, επειδή το µάκρος τους ήταν περίπου διπλάσιο από τα συνηθισµένα καυσόξυλα που φορτώνονταν στα ζώα µε τα σαµάρια]. δίπλις, οι πτυχές, τσακίσεις, πιέτες, σειρές, το γλυκό γλυκάδια, οι γύροι που γίνονταν στους κυκλικούς χορούς, όταν οι χορευτές ήταν πολλοί και δεν χωρούσαν σε ένα γύρο, έκαναν δυο δίπλις χουρό, [αρχ. διπλο3ς > διπλώνω]. διπλός, διπλιά, διπλό διπλός, το ουδ. χρησ. ως ουσ. µε τη σηµ. κέρµα των δύο δραχµών, [αρχ. διπλο3ς]. δίπουρτου, το διάταξη στα πιόνια του παιχνιδιού της ιννιάρας, η οποία εξασφάλιζε σίγουρα τη νίκη, αφού έδινε στον παίχτη τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνει συνεχώς τριάρις, η λ. χρησ. µτφ. όταν κάποιος ωφελείται από δυο πλευρές, Γιώργης το χει δίπουρτου, κι µι τ ς θκοι µας κι µι τ ς άλνοι καλά τα έχ(ει) στην Πεντάπολη λεγόταν τρεις-τρεις και η σχέση δίπουρτου = τρεις-τρεις, διασώθηκε στην πρµ. φρ. 176, [αρχ. δύο + µσν. πόρτα (< λατ. porta)]. διρµάτ(ι), το δέρµα ζώου, µτφ. κουβάρι, δεµάτι, πιάσκαµι στα χέρια κι γίνκαµι διρ- µάτ(ι), [αρχ. δερµάτιον > µσν. δερµάτιν]. διρµόνιασα αναγνωρίζεται ως αόρ. του ρ. δαιµονίζω, διρµόνιασι κι µένανε, (δηµ. τρ. 15.β4), [δες διρµόνισσα]. διρµόνισσα, η λ. γνωστή µόνο στα τραγ. του Λάζαρου, δαιµόνισσα, δες δηµ. τρ. 15.β3, **[αρχ. δαίµων > δαιµόνισσα (> διµόνισσα) > διρµόνισσα, µε ανάπτυξη του ρ]. διρπάν(ι), το δρεπάνι, αλλ. το δριπάν(ι), ο δρέπανους, δες πρµ. 207, [δρέπω (= µαζεύω) > αρχ. δρέπανον]. διρφή, η αδερφή, αλλ. δερφή. -δις από τις κατ. της κ. -δες/-ες, σαµαρά-δις, ιργάτ-δις, αντάρτ-δις. δισιά, η δέσιµο, του ντουβάρ(ι) θέλ(ει) τσιµέντου για δισιά, [δένου]. δίσιουλου, το δίσολο, µε δυο σόλες, δίσιουλου παπούτσ(ι), [αρχ. δ4ς + σιόλα 1]. δισπότς, ο επίσκοπος, µητροπολίτης, δες πρµ. φρ. 44, [αρχ. δεσπότης]. δισπουτκό, το ο θρόνος του επισκόπου στην εκκλησία, [δισπότς]. διτός, -τιά{-ιά}, -τό δεµένος, διτοί κι λυµέν(οι), [αρχ. δέω > µτγν. δετός]. 107

5 108 Νίκος Λ. Πασχαλούδης δίτρουχου, το χρησ. ως ουσ., δίτροχο κάρο, σούστα, [αρχ. δ4ς + αρχ. τροχός]. δίφραγκου, το κέρµα αξίας δύο δραχµών, [δύο + ιταλ. franco]. ιφτέρα, η η ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα, υποκ. η ιφτιρίτσα, [αρχ. δεύτερος]. διφτιραίου, το το φόρεµα της νύφης για τη ευτέρα µετά το γάµο, [αρχ. δευτεραον]. διφτιρανάστασ(η), η η λειτουργία της αγάπης την Κυριακή του Πάσχα. διφτιρίζου ρ., διφτέρζα, -ρσα, κάνω κάτι για δεύτερη φορά, δευτερώνω, πήγι να διφτιρίσ(ει) τ αµπέλ(ι), [αρχ. δεύτερος > µτγν. δευτερόω]. διφτιρου- δευτερο-, ως πρώτο συνθ., [αρχ. δεύτερος]. διφτιρουκάτσ(ι)µου, το δευτεροκάθισµα, το να ξανακάθεται κανείς ενώ σηκώθηκε για να φύγει, δες πρµ. 345, [διφτιρου- + κά-τσ(ι)µου]. διφτιρουλαλώ ρ., για αρ. χρ. δες λαλάου, για κοκκόρια, λαλώ δεύτερη φορά µέσα στη νύχτα, στις 2-3 µετά τα µεσάνυχτα, άντι σ(η)κών /σ(η)κώνους, διφτιρουλάλτσαν τ αρνίθια, [διφτιρου- + λαλάου]. διφτιρουπλάσ(ι)µου, το το πλάσιµο της ζύµης στο ζύµωµα δυο φορές, µία όταν τέλειωνε το ζύµωµα στην κουπάνα και µία όταν ήταν να µπουν τα ψωµιά στην πινακωτή, [διφτιρου- + πλάσιµο (< αρχ. πλάσσω)]. δίχτυα, τα {-τχια}, δίχτυα για µεταφορά άχυρου, που φορτώνονταν σε ζώα, [αρχ. δίκτυον]. διω, θα, να {δγιώ}, µέλλ. του βλέπω, θα δω, να δω, θα διω πότι θα ρτω, δες και πρµ. 91, [αρχ. %ρ& > µέλλ. θα 'δ&, να 'δ&]. δλεια, η δουλειά, υποκ. η δλούδα, δες πρµ. 89, 333, 378, λ.γ. 7, [αρχ. δουλεία]. δλεύου ρ., δούλιβα, δούλιψα, δλέφκα, δουλεύω, δλέφκι τ αµπέλ(ι), δες πρµ. 201 και 398, [αρχ. δουλεύω]. δο, δοκ /δόκι(νιγρ.) δώσε, πρ. του δίνου, δες δο µ, δο τ ς. δόλιους, -λια, -λιου {-λιους}, δύστυχος, [αρχ. δόλιος]. δο µ πρ. του δίνου, δώσε µου, να κουκαλένιου δο µ σιδηρένιου, φρ. που έλεγαν τα παιδιά πετώντας στα κεραµίδια το γαλατόδουντου µόλις το έβγαζαν δο µ, κυρά µ, καρύδια, δες κόλιντα και πρµ. φρ. 99, [δώσε µου > δος µου > δο µ ]. δο µ κυρά µ φουτιά παιχν. ανάµεσα στη µάνα ή στη γιαγιά και σε µικρό παιδί, που στο τέλος η µάνα αιφνιδίαζε το παιδί προσποιούµενη το γάβγισµα του σκύλου, δες και π. δόντιους, ο {-ιους}, αυτός που έχει µεγάλα και προεξέχοντα δόντια, δες δουντού, [αρχ. 7δο8ς > δόντι]. δόξα, η το φωτοστέφανο στα κεφάλια των αγίων στις εικόνες, το ουράνιο τόξο, [αρχ. δόξα]. δoξαπατρί, το το κεφάλι, έφαϊ µια στου δοξαπατρί κι πάει = χτυπήθηκε στο κεφάλι και πέθανε, [από τη φρ. δόξα πατρί]. δόσ(ι)µου, το δόσιµο, χρέος, φόρος, τουν ζούλιψι κι βασιλιάς, πουλύ δόσ(ι)µου τουν ρίχνει, (Ν.Π.γ τρ ), [αρχ. δόσιµον]. δο τ ς πρ. του δίνου, δώσε του/της, δο τ ς του όλου = δώσε της το όλο, [δες δο µ ]. δουδικάµιρου, το δωδεκαήµερο, το διάστηµα από τα Χριστούγεννα µέχρι τα Φώτα, [αρχ. δώδεκα + αρχ. :µέρα]. δουδικάρα, η παιχν. που παιζόταν σαν την ιννιάρα. Οι παίχτες έπαιζαν µε δώδεκα

6 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό πιόνια πάνω σε σχεδίασµα, που ήταν σαν της ιννιάρας, συµπληρωµένο όµως και µε διαγώνιες γραµµές, οι οποίες ένωναν ανά τρεις τις κορυφές του σχήµατος, [αρχ. δώδεκα + -άρα]. δουδουκάρ(ι), το δόντι τραπεζίτης, επειδή τα δουδουκάρια βγαίνουν στην ηλικία περίπου των δώδεκα χρόνων, βαρέν(ει) του δουδουκάρι µ = χτυπούν τα δόντια µου απ το κρύο, δες πρµ. 75 και πρµ. φρ. 54, [αρχ. δώδεκα]. δουκάν(η), η αλλ. η ντουκάν(η). δουκάτ επίρρ., εδώ κάτω, [δες δουπάν]. δουκιούµι ρ., δουκιούµαν, δουκήθκα, θυµούµαι, σκέφτοµαι, µέλλ. θα δουκθώ, πρ. δoυκθούς, δε δουκήθκα να στου πω, δες και πρµ. 76, [αρχ. δοκέω > ;δοκήθην > δοκήθηκα]. δουκράν(ι), το δικράνι, δίκρανο, αλλ. ντουκράν(ι), [αρχ. δίκρανος]. δουλέµατα, τα οι φέτες καπνού δεύτερης ποιότητας, που έβαζαν στις άκρες στο δε- µα από τη µεριά που είναι το τσιούλ(ι), [αρχ. δούλευµα]. δουλεύτρια, η υπηρέτρια, δούλα, [αρχ. δουλεύω > δουλεύτρα]. δούλους, ο υπάλληλος για αγροτικές δουλειές µε ετήσιο µισθό, δες και µισταργός, [αρχ. δο3λος]. δουντάγρα, η η τανάλια του πρακτικού οδοντογιατρού, [αρχ. οδοντάγρα]. δουντιάρ(η)ς, -ρου, -ρκου δες δόντιους. δουντού, η η γυναίκα που έχει την ιδιότητα του δόντιου. δουξάρ(ι), το το τόξο του σκαµαγγά, δες µαγγάνα ο σκαµαγγάς µε ένα σφυρί, το τουκµάκ(ι), χτυπούσε τη χορδή, όταν το δουξάρ(ι) ήταν µέσα στο βαµπάκ(ι) και µε τις ταλαντώσεις της γινόταν το ξιάνοιγµα, [αρχ. τόξον > µτγν. τοξάριον > µσν. δοξάριν]. δουξουλουγία, η δοξολογία, το χτύπηµα της τρίτης καµπάνας για την εκκλησία, βάρισι δουξουλουγία, [αρχ. δόξα + λόγος > µτγν. δοξολόγος > µτγν. δοξολογία]. δουπάν επίρρ., εδώ πάνω, [δω + παν]. δουπέρα επίρρ., εδώ, εδώ πέρα, [δω + αρχ. πέρα(ν)]. δουρακνιά, η ροδακινιά, [δουράκνου]. δουράκνου, το δοράκινο, ροδάκινο, [αρχ. δωράκινον]. δράµια, τα υποδιαιρέσεις της οκάς, 400 δράµια = 1 ουκά τα σταθµά στους ζυγούς µε δυο δίσκους, που έγραφαν πάνω τους το βάρος τους σε δράµια, [αρχ. δραχµ$ > δράχµιον > αραβ. dirhem > δράµι]. δραµινός, ο αέρας ανατολικός, προερχόµενος από την πλευρά της ράµας, κατάλληλος για το λίχνισµα, [ ράµα]. δρέπανους, ο µεγεθ. της λ. διρπάν(ι). δρόµους, ο δρόµος, δροµολόγιο, στράτα, ήφιρα δυο δρόµ(οι) νιρό, [αρχ. δρόµος]. δρουλιβανιά, η ο θάµνος του δεντρολίβανου, βρίσκ(ει) του Στέργιου κάθουνταν κατ πού τ δρουλιβανιά, (Ν.Π.γ τρ ), [δρουλίβανου]. δρουλίβανου, το ο θάµνος ή το άνθος του δεντρολίβανου, πάισι Καλούδα στου µπαχτσέ να µάσ(ει) δρουλίβανου, (Ν.Π.γ τρ ), [µτγν. δενδρολίβανον]. δρουµί, το πληθ. τα δρουµνιά, µικροί σωροί από λίγες χειριές θερισµένο σιτάρι, που άφηναν οι θεριστάδες, όπως προχωρούσαν βιαστικά και που στη συνέχεια µαζεύονταν σε διµάτια, [αρχ. δρόµος]. 109

7 Νίκος Λ. Πασχαλούδης δρουσίζου ρ., δρόσιζα, δρόσισα, δρουσίσκα, δροσίζω και ειρων. κάνω κακό αντί καλό, εµ δε θα µι διεις, θα µι δρουσί(ει)σς = δε θα µε φροντίσεις στα γεράµατα, θα µ' εγκαταλείψεις, [αρχ. δροσίζω]. δυάρα, η παιχν. της Νιγρίτας µε πιόνια παιζόταν από µικρά παιδιά, µε δυο µόνο πιονια από το κάθε παιδί, πάνω σε ένα σχεδίασµα που είχε µόνο δυο ορθογώνια παραλληλόγραµµα σε επαφή νικητής ήταν αυτός που έβαζε πρώτος τα δυο του πιόνια σε µια από τις µεγάλες πλευρές των παραλληλογράµµων. δύναµ(η), η η κ. σηµ., παιχν. διελκυστίνδας µε σκοινί ή χωρίς σκοινί, αυτοτελές ή ως κατάληξη των παιχνιδιών κ(ι )ρι κ(ι )ρι πλάκα και πιρνά πιρνά η µέλλισσα ήταν το αρχ. παιχν. διελκυστίνδα ή ;λκυστίνδα, ενώ παρόµοιο ήταν η σκαπέρδα, δες και π., [αρχ. δύναµις]. δύνουµι ρ., παρ. δύνουµαν, δύναµαι, µπορώ, έχω δυνάµεις, κόµα δύνουµιστι = ακό- µα µπορούµε, όσνοι δύνουνταν τα κυνηγούσαν µουναχοί τ ς = όσοι µπορούσαν τα φρόντιζαν µόνοι τους, [αρχ. δύναµαι > µσν. δύνοµαι]. δυο σι δυο φράση που λέγεται όταν αλληλοβοηθούνται δύο άτοµα για να κάνουν τη δουλειά τους, άντι, δυο σι δυο να του σ(η)κώσουµι, [αρχ. δύο]. δυου τύπος του δυο, τουν έκανε δυου παραδιού (πρµ. φρ. 167) = τον πρόσβαλε, τον έκανε να αξίζει µόνο δυο παράδες, [αρχ. δύο]. δυούρ(ι), το το δυάρι, τα δυούρια τ ς τράπουλας, [αρχ. δύο + -ούρ(ι)]. δύστχους, -χ(η), -χου δυστυχής, [αρχ. δυστυχής]. δω εδώ, δες πρµ. 94, 95, [αρχ. <δε > µσν. ;δ&]. δώ(ει)µι εδώ είµαι, όλοι οι τύποι του είµι µαζί µε το εδώ ακούγονται µονoλεκτικά και µε την ίδια προφορά του δώ(ει)-, π.χ. δώ(ει)σι, δώ(ει)νι, δώ(ει)µασταν, δώ(η)- ταν κλπ. δώθι επίρρ., εδώθε, [µσν. ;δ&θεν > δώθε]. δώια {δώ-ια}, επίρρ., να εδώ, να απού δώια πέρασι λαγός, αλλ. δώιας, δώιασα, [δω + ια]. δώιας, δώιασα {δώ-ια-σα}, επίρρ., εδώ δα, να εδώ, αλλ. δώια, [δώια > δώ-ιας > δώιασα]. δώµα, το ταράτσα, (προσφ.), [αρχ. δ&µα]. 110

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 264 Π π ο σύνδ. που, το ερωτ./αναφ. που, δε µ είπις π δε θα ρτεις; σιγά π δα πάου, δες πρµ. 152, 164 και 370, [αρχ. που > µσν. πού]. π η πρόθ. από, σιγά, π τικείνου είνι; = σιγά από

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 392 Χ χαβάδια, τα χαϊδέµατα, αγκαλιές, φιλιά, χάδια, έρωτες, καµώµατα, [τουρ. hava (=επιθυµία)]. χαβανάς, ο αλλ. ο χαϊβανάς. χαβάν(ι), το γουδί, εργαλείο για το κόψιµο του καπνού,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 190 Μ µ κτητική ή προσ. αντων., µου/µε, πατέρα µ δεν µπουρεί, µ έδουσις ένα θα σι δώσου δυο, [αρχ. γ > µού/µέ, κτητική αντων. µου]. µ άκλ. µόριο εµ, µ δε θα ρτω, θα σι κουρντίσου,

Διαβάστε περισσότερα

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 1 Περιεχόµενα Φθόγγοι Γράµµατα Δίψηφα Φωνήεντα Δίψηφα Σύµφωνα Λέξεις Συλλαβές Προτάσεις Έκθλιψη και Αφαίρεση Διατήρηση του (ν) Συλλαβισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Φ

ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Φ Φ φαγάνα, η αυτός που τρώει πολύ και λαίµαργα, εκσκαφέας, µι φαγάνις άνοιξαν του Στρυµόνα, [φαγανός]. φαγανός, -νιά, -νό αυτός που τρώει µε όρεξη, που τρώει πολύ, φαγάς, [αρχ. σθίω β αόρ. φαγον > µσν.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κύριο Κουνελάκη Μιχάλη γνωστό ως Κουνέλη 12-2-99. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά

Συνέντευξη με τον κύριο Κουνελάκη Μιχάλη γνωστό ως Κουνέλη 12-2-99. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Συνέντευξη με τον κύριο Κουνελάκη Μιχάλη γνωστό ως Κουνέλη 12-2-99 ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Ερ. Κύριε Κουνέλη θα μας πείτε πότε ξεκινήσατε μουσική και με ποιο όργανο; Απ. Εγώ άρχισα το 1935 με 36, ήμουνα

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1 η ενότητα ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα α με τόνο ή χωρίς τόνο να διαβάσετε με φωνή τις λέξεις που σχηματίζονται και να τις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Κύριε Γιώργο, γεννηθήκατε στο Καβούσι στην Ιεράπετρα; Ναι. Εκεί στο χωριό σας, μάλλον στην οικογένειά σας, υπήρχανε

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Γ. Τσελίκας. Απ όσα θυμάμαι. Αυτοβιογραφία

Μάνος Γ. Τσελίκας. Απ όσα θυμάμαι. Αυτοβιογραφία Μάνος Γ. Τσελίκας Απ όσα θυμάμαι Αυτοβιογραφία ΑΘΗΝΑ 2010 Μάνος Γ. Τελίκας Απ όσα θυμάμαι Όπως τα δέντρα φυλάγουν τη μορφή του αγέρα κι ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί, έτσι και τα λόγια φυλάγουν τη μορφή

Διαβάστε περισσότερα

2. Ρουμλουκιώτικα αντέτια (ήθη και έθιμα) για διάφορες γιορτές του χρόνου. 2.1. Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου)

2. Ρουμλουκιώτικα αντέτια (ήθη και έθιμα) για διάφορες γιορτές του χρόνου. 2.1. Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου) 2. Ρουμλουκιώτικα αντέτια (ήθη και έθιμα) για διάφορες γιορτές του χρόνου 2.1. Άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου) Ο Άγιος Νικόλαος, ο εν Μύροις ως προστάτης των θαλασσινών είχε τιμητική θέση στο εορτολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς τα πέρασες σήμερα; τη ρώτησε και, καθήμενη στο κρεβάτι της, άφησε να γλιστρήσει η σάκα απ την

Πώς τα πέρασες σήμερα; τη ρώτησε και, καθήμενη στο κρεβάτι της, άφησε να γλιστρήσει η σάκα απ την 1 ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ φώναξε σαν παλιομοδίτικος Αμερικάνος σ ζυγος: Honey, I m home!* Έτσι πάντα έκανε η Λίνα εδώ κι ένα χρ νο, κάθε μεσημέρι που γ ριζε απ το σχολείο. Κι ας μη χρειαζ ταν, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Bαγγιλισµός, o ο Ευαγγελισµός, η 25η Μαρτίου, [αρχ. εαγγέλιον > µσν. εαγγελισµός].

Bαγγιλισµός, o ο Ευαγγελισµός, η 25η Μαρτίου, [αρχ. εαγγέλιον > µσν. εαγγελισµός]. ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Β Β Bαγγιλισµός, o ο Ευαγγελισµός, η 25η Μαρτίου, [αρχ. εαγγέλιον > µσν. εαγγελισµός]. βαγιόνια, τα τα βαρέλια, ξηνταδυό βαγιόνια να γιµίσουµι, στη Φραγκιά να πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ (ΣΑΝ ΤΟ ΠΛΙ) Του Παναγιώτη Κοµίλη του ηµητρίου Αθηνα 2012 Τα πρωτότυπα κείµενα του Π.. Κοµίλη, που τα συνέγραψε τη δεκαετία του 90, δακτυλογραφήθηκαν σε υπολογιστή από τη Μελποµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ Θεσσαλονίκη, Νοέµβρης 2004 2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Οικογενειακό αρχείο Επιµέλεια κειµένου: Θεανώ και Στέλλα Περδίκη Γραφικά: Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφοι έµπνευσης. (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου)

Γρίφοι έµπνευσης. (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου) Γρίφοι έµπνευσης (Οι αστερίσκοι στο πλάι των επικεφαλίδων υποδεικνύουν τον βαθµό δυσκολίας του κάθε γρίφου) Γρίφος 1"Η βουτιά της πάπιας"(*) Μέσα σε µια λίµνη κολυµπάει µια πάπια, πάνω στην ουρά της κάθεται

Διαβάστε περισσότερα

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û»

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» Ú ÙËÚÒ ÙÈ ÂÈÎfiÓ ÙÔ μè Ï Ô ÙÔ Ì ıëù (σελίδα 21) Παρατήρησε τις εικόνες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στις εικόνες αυτές, που είναι ίδιες, βλέπουμε δυο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΊΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ Νέα Μαγνησίας (Ιωνία) Θεσσαλονίκης Και Της ξενιτιάς (Αυστραλίας) *************

ΛΑΊΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ Νέα Μαγνησίας (Ιωνία) Θεσσαλονίκης Και Της ξενιτιάς (Αυστραλίας) ************* 1 Τάσος Κολοκοτρώνης 1948 ΛΑΊΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ Νέα Μαγνησίας (Ιωνία) Θεσσαλονίκης Και Της ξενιτιάς (Αυστραλίας) ************* Τάσος Κολοκοτρώνης 2008 Μελβούρνη 2009 2 Προλεγόμενα Καθώς πέρασαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ Α. ΘΑΛΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ Α. ΘΑΛΗΣ 2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ Α. ΘΑΛΗΣ Ένα από τα βασικά ερωτήματα στα οποία επιχείρησαν να απαντήσουν οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι ήταν αυτό της δομής του κόσμου. Ένας απ αυτούς ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος (624-546

Διαβάστε περισσότερα

Mες στο Μουσείο... 11. Mε προσκαλούν και προσκαλώ... 45. Αλληλογραφώ... 87. Νιώθω... 119. Εφηµερίδες! Εφηµερίδες!... 149

Mες στο Μουσείο... 11. Mε προσκαλούν και προσκαλώ... 45. Αλληλογραφώ... 87. Νιώθω... 119. Εφηµερίδες! Εφηµερίδες!... 149 Á appleëùô ÁÔÓÂ, Tο βιβλίο αυτό σκοπό έχει να προσφέρει στους µικρούς µαθητές της B ηµοτικού κάθε δυνατή βοήθεια στο µάθηµα της Γλώσσας. Έτσι σε κάθε ενότητα υπάρχουν: οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β (79) Λαογραφία

Μέρος Β (79) Λαογραφία Σ Μέρος Β (79) Λαογραφία το δεύτερο μέρος έκρινα καλό να εκθέσω τα λαογραφικά σημειώματά μου, έχοντας τη γνώμη ότι με την έκθεση αυτών θα συντελέσω εις το να γνωρίσει ο αναγνώστης πιο τέλεια το λαό της

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΓΈΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001 - Γέροντα, τα ζώα πώς καταλαβαίνουν την καλωσύνη ενός άνθρωπου; -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η μπόρα Το κόκκινο σπίτι Το χρώμα του φεγγαριού Σκισμένο ψαθάκι

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η μπόρα Το κόκκινο σπίτι Το χρώμα του φεγγαριού Σκισμένο ψαθάκι ΚΑΛΕΝΤΗΣ Γεννήθηκα σ' ένα χωριό της Κρήτης, κοντά στα Χανιά. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος και η μητέρα μου ονειροπόλα. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ δύσκολα κι έτσι αναγκάστηκα από νωρίς να ψάχνω τα μονοπάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΙΑ ΑΛΕΚΟΥ Ν ΑΓΓΕΛΙΔΗ

ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΙΑ ΑΛΕΚΟΥ Ν ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΙΑ ΑΛΕΚΟΥ Ν ΑΓΓΕΛΙΔΗ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς σε λίγες λέξεις το δημιουργικό πνεύμα του Αλέκου Αγγελίδη. Θαρρώ, δίπλα σ εκείνο το ομηρικό επίθετο «πολύτροπος», που περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

«Προχώρα ως εκεί που φτάνει το βλέμμα σου. Κι όταν πια φτάσεις, θα μπορείς από εκεί να δεις ακόμα πιο μακριά» Τόμας Καρλάιλ

«Προχώρα ως εκεί που φτάνει το βλέμμα σου. Κι όταν πια φτάσεις, θα μπορείς από εκεί να δεις ακόμα πιο μακριά» Τόμας Καρλάιλ «Προχώρα ως εκεί που φτάνει το βλέμμα σου. Κι όταν πια φτάσεις, θα μπορείς από εκεί να δεις ακόμα πιο μακριά» Τόμας Καρλάιλ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σιωπηλός οδηγός μου προχωρούσε βιαστικά μπροστά μου, σαν να δυσφορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα ποιήματα

Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα ποιήματα Νικηφόρου Βρεττάκου Τα ποιήματα 1 2 ΤΑ ΤΡΥΠΙΑ ΧΕΡΙΑ 3 ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 31 Μαρτίου 1958 Νιώθω παράξενα σήμερα. Κάπως Έτσι περίπου: Όπως όταν ανοίγει ένα παράθυρο στον ήλιο κανείς, νιώθω σα ν άνοιξα μια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑΤΟ ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ Ο ΘΕΡΟΣ, ΟΙ ΘΗΜΩΝΙΕΣ, ΤΟ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΧΝΙΣΜΑ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑΤΟ ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ Ο ΘΕΡΟΣ, ΟΙ ΘΗΜΩΝΙΕΣ, ΤΟ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΧΝΙΣΜΑ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑΤΟ ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ Ο ΘΕΡΟΣ, ΟΙ ΘΗΜΩΝΙΕΣ, ΤΟ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΧΝΙΣΜΑ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Για να ξεχωρίσουν και συγκεντρώσουν τον καρπό του σιταριού, από τα στάχυα, έπρεπε να λάβει

Διαβάστε περισσότερα