Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008"

Transcript

1 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , Μισθώµατα , , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ( άρθρο 253 ΚΚ ) , , , Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων ( άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρ. 31 Ν. 4260/62) 2.642, , , Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων ( άρθρο 3 Ν 2946/2001 ) , , , Μισθώµατα αιγιαλού , , , , Εσοδα από εκεµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων Εσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις ( άρθρο 56 Ν 2725/99 ) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών ( άρθρο 21 Ν.2963/2001) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , , , , , , ικαίωµα βοσκής ( άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93 ) ,30 524, Αποζηµίωση χρήσης αναψυκτηρίου Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ 1.561, , , ,60 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , Τόκοι κεφαλαίων , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , ,99 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού ( άρθρο 25 Ν 1828/89 ) , , ,82 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,19 Σελ. 1

2 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ , , , ικαίωµα ενταφιασµού ικαίωµα ανανέωσης ( παράτασης χρόνου ταφής ) , , , Τέλος ανακοµιδής , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακείων , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείου και ιερών ναών , ,00 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 043 Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης , , , , Εσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (Αρ. 24 Ν.2130/93) , , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων ( άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93 ) , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων ( άρθρο 20 Ν 2539/97 ) , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , , , Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ( άρθρο 3 Ν 1080/80 ) , , Τέλος διαφήµισης ( άρθρο 5 Ν 1900/90 ) , , , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 3Ν 1900/90) Τέλος αδειών οικοδοµών ( άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958 ) , , ,76 Σελ. 2

3 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη ( άρθρο 25 Ν 1828/89 ) , , Λοιπά δυνητικά τέλη Πολιτιστικό τέλος (Α..Σ 58/1994) , , Τέλη Τεχνικών Παιγνίων Τέλη τέλεσης πολιτικών γάµων ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Φόροι , , ,48 936, Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων ( άρθρο 10 Ν 1080/80 ) , , , Φόρος ζύθου ( άρθρο 9 Ν 73/70, άρθρο 12 Ν 1080/80 ) , , ,00 936, Εισφορές , , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων ( άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97 ) , , Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή ( άρθρο 8 Ν 1337/83 ) , , , ,67 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ , , , Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών , , , ΚΑΠ για τη κάλυψη γενικών αναγκών ( άρθρο 25 Ν 1828/89 ) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης ( άρθρο 55 Ν 1946/91 ) , , ΚΑΠ για τη καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους ( άρθρο 14 Ν 2817/2000) , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , ,31 Σελ. 3

4 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος ( άρθρο 25 ΚΚ ) Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών ( άρθρο 16 Ν 2946/2001 ) , , ,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,59 Σελ. 4

5 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , Εσοδα από εκποίση ακινήτων , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων ( άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84 ) , , ,63 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών , , , Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Επιχορήγηση παραπληγικού επιδόµατος υπαλλήλων Επιχορήγηση για µισθοδοσία σχολικών φυλάκων Επιχορήγηση προσωπικού µερικής απασχόλησης ( Αρ. 7 Ν. 3250/2004 ) Επιχορήγηση λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Επιχορήγηση για υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων Επιχορήγηση για πολιτική προστασία - θεοµηνίες , , , Επιχορήγηση για Πυροπροστασία Επιχορήγηση για το πρόγραµµα "Βοήθεια στο σπίτι" , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ( ΣΑΤΑ ) , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ( άρθρο 13 Ν 2880/2001) Επιχορήγηση Προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" , , ,40 Σελ. 5

6 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Επιχορήγηση προγράµµατος "ΘΗΣΕΑΣ" (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ) Επιχορήγηση Ο.Σ.Κ Επιχορήγηση προγράµµατος "Αγροτική ανάπτυξη Ελλάδας " Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς , , , Χρηµατοδότηση από ΥΠ.ΧΩ..Ε , , Χρηµατοδότηση απο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας για Κ.Π.Ε , Χρηµατοδότηση από ΥΠΠΟ για το Μέγαρο Χορού (Γ Κ.Π.Σ.) Χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µέσω του Συντονιστή της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ΚΕΚ. ΙΟΝ. ΕΠΕΚΑ του προγράµµατος - EQUAL Β Κύκλος Υλοποίησης , , , για το έργο <<ΦΥΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ>> (ΥΠ. ΑΠΑΣΧ.) Χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών,Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας για το έργο''συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση πολιτιστικού, τουριστικού και άλλου υλικού ανάδειξη και ,25 προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας Χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το πρόγραµµα δράσης "ΕΛΑΙΑ ΙΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" , , , Χρηµατοδότηση από το ΥΠΕΣ Α, Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, για το έργο'' Ενοποιηµένο Περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος , γεωγραφικών πληροφοριών του ήµου Καλαµάτας Χρηµατοδότηση από ΕΤΕΡΠΣ Χρηµατοδότηση ΥΠΕΣ Α (Γ Κ.Π.Σ.) για το πρόγραµµα κοινωνία της πληροφορίας , , , Χρηµατοδότηση ΥΠΕΣ Α (ΟΜΟΛΟΓΑ ΗΜΟΣΙΟΥ) Χρηµατοδότηση ΥΠΕΣ Α για κατασκευή υδατοδεξαµενής στη θέση "ΦΑΡΜΑΚΑ " στο.. Αλαγονίας Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους Επιχορηγησεις από εθνικούς πόρους για εκτέλεση αναγκαίων έργων που προέκιψαν από τις πυρκαγιές Αυγούστου Σελ. 6

7 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ωρεές Προϊόν δωρεάς VODAFONE - PANAFONEγια αποκατάσταση ζηµιών στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του.. Αρτεµισίας Προϊόν δωρεάς COSMOTE για την αγορά ενός οχήµατος 4Χ4 µε πυροσβεστική αντλία Προϊόν δωρεάς ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς απόδοση στην.ε.π.α.κ. για το 14ο Φεστιβάλ χορού Προϊόν δωρεάς τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. & κοινοφελούς ιδρύµατος-ιωαννη Σ. ΛΑΤΣΗ για την στήριξη των πυρόπληκτων ήµων Έσοδα από κληροδοτήµατα Έσοδα κληροδοτήµατος "Παναγιώταρου" Έσοδα κληροδοτήµατος "Λ.Σκιά" για έργα επισκευής και αξιοποίησης ακινήτων του κληροδοτήµατος Έσοδα κληροδοτήµατος "Λ.Σκιά" στο ήµο Καλαµάτας ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών ( άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν2130/93 ) , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 ( άρθρο 31 Ν 2130/93 ) , , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων ( άρθρο 19 Ν 1080/80) , , , , Πρόστιµα τελών διαφηµίσεων , , Πρόστιµα Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 9.335, , , Πρόστιµα τελών καθαριότητας , , ,49 Σελ. 7

8 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Πρόστιµα εκδιδόµενων λογ/σµών κέντρων διασκέδασης , , Πρόστιµα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων , , Πρόστιµα τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων 50 67,20 67, Πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων ,87 341, , Παράβολα ,00 675, Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98 ) ,00 675,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , , Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων ( άρθρο 26 Ν 1828/89 ) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , , απάνες ικαστικών Επιµελητών Έσοδα από δαπάνες για αποκατάσταση ζηµιών περιουσίας του ήµου από τροχαία ατυχήµατα , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , ,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,73 Σελ. 8

9 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε. ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , ,29 27, υνητικά - ανταποδοτικά τέλη και εισφορές , , , Πολιτιστικό τέλος , , , Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , , Τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων , , , Τέλη διαφηµίσεων , , , Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων , , ,34 837, ,19 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , , Εκτακτα γενικά έσοδα , , , , Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων , , Πρόστιµα τελών διαφηµίσεων , , Πρόστιµα τέλους ακίνητης Περιουσίας , , , Πρόστιµα τελών καθαριότητας , , , ,70 Σελ. 9

10 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Πρόστιµα εκδιδοµένων λογαριασµών κέντρων διασκέδασης , , Πρόστιµα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων , , , Πρόστιµο τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων ,22 39, Πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων , , , ,08 314,69 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,24 Σελ. 10

11 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ , , άνεια για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 312 άνεια για κάλυψη επενδυτικών αναγκών , , άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων , , άνειο για προµήθεια εξοπλισµού καθαριότητας , , άνειο για προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος άνειο για απαλλοτριώσεις - ρυµοτοµήσεις - διανοίξεις δρόµων - αγορά κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π. - δαπάνες υλοποίησης πράξεων αναλογισµού , ,29 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , ,86 387, , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , , , , Εισφορά σε χρήµα , , , Εισφορά µετατροπής γης σε χρήµα , , , Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , , , Λοιπά έσοδα , , , , Τέλη διαφηµίσεων , , , Μισθώµατα αστικών ακινήτων , , , , ,32 Σελ. 11

12 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ικαιώµατα από διαδοχικούς τάφους 1.713, , Τέλη χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών & κοιν. χώρων , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων 4.386, ,03 49, ικαιώµατα βοσκής 697,09 618,79 24, Τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων , , , Μισθώµατα αιγιαλού , , Τέλος κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ιαφηµιστικών Μέσων , Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης , , , , ,12 594, , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα , , , , Εκτακτα γενικά έσοδα , , , , Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυµοτοµίας , , , Τοκοχρεωλύσια δανείων δηµοτικών Ν.Π , , , Έξοδα κίνησης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 56,71 56, Αποκατάσταση ζηµιών περιουσίας ήµου , , , Παραβάσεις µικροπωλητών 8.305, ,27 58, απάνη µισθοδοσίας υπαλλήλων φόρου καπνού 4.072, , Πρόστιµα τελών διαφηµίσεων , , , Πρόστιµα τέλους ακίνητης περιουσίας 1.626, ,65 99, Πρόστιµα τελών καθαριότητας 448,44 448, Πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων 33,77 33, Πρόστιµα εκδιδοµένων λογαριασµών κέντρων διασκεδάσεως κλπ , , , Πρόστιµα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων , , , Πρόστιµα τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων 8.939, , , ,97 56, , , , , ,57 448,44 33, , , ,86 Σελ. 12

13 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων , , , Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 1.399, , Προσκύρωση ηµοτικών ή Κοινοτικών εκτάσεων (αρ ΚΒΠΝ, Αρ. 56 Ν.1416/84) 564, , ,21 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,73 Σελ. 13

14 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Συνταξιοδοτικές εισφορές , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας (Κρατήσεις εισφορών υπέρ ιαδοχικής Ασφάλισης) , , Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , Φόρος µισθωτών υπηρεσιών και χαρτόσηµo , , Φόρος και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , Φόρος προµηθευτών (Εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ.) , , , Χαρτόσηµο ενοικίων ακινήτων , , Ασφαλιστικές εισφορές , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , Εισφορές υπέρ Ταµείου Υγείας ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥ ΚΥ) , , Εισφορές υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ ΚΥ) , , , Εισφορές υπέρ Κλάδου Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ) , , , Εισφορές υπέρ Κλάδου Προνοίας Τεχνικών , , Εισφορές υπέρ Επικουρικού Ταµείου Μηχανικών , , , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ , , , Εισφορά υπέρ Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτρολόγων Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ) ,70 191, Εισφορές υπέρ κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ικηγόρων (Κ.Ε.Α..) Εισφορές υπέρ Ταµείου Νοµικών , ,52 Σελ. 14

15 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογαριασµού Μηχανικών , , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 833,52 833,52 833, Εισφορά υπέρ Υγειονοµικής Περίθαλψης ,00 429, Εισφορά για εφαπαξ ,74 664, Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ ,74 664, Λοιπες εισπράξεις υπέρ τρίτων , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& , , Κρατήσεις υπέρ Τ.Υ..Κ , , Κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Ε ,37 148, Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , Κρατήσεις υπέρ Σωµατείου εργαζοµένων Ο.Τ.Α. Ν. Μεσσηνίας , , Κρατήσεις οφειλών εργαζοµένων υπέρ.ο.υ Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταµείου 75 79,10 79,10 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , Επιστροφές χρηµάτων , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών ( άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικ /11652/1997 ) , , ,69 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,58 Σελ. 15

16 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , Χρηµατικό υπόλοιποπροερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιποπροερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , ,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,58 Σελ. 16

17 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ , , , ,29 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,76 02 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ,99 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ,82 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,19 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,82 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ , , ,31 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,31 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,59 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , ,63 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , ,77 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,91 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,82 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,73 Σελ. 17

18 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,42 22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,82 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,24 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ , ,79 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ , , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,73 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ , , ,89 42 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , ,69 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,58 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,07 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,58 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ (Ι) (Κ.Α. 0, 1, 2, 3, 4, 5) , , , ,29 Σελ. 18

19 Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο ( ιαµορφωθέντα - Πληρωθέντα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες Έξοδα χρήσης Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Tακτικές αποδοχές Γενικού Γραµµατέα ,02 582, Τακτικές αποδοχές δικηγόρων &νοµικών συµβούλων , , Τακτικές αποδοχές ειδικών συµβούλων & συνεργατών , ,11 ΣΥΝΟΛΟ , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ικηγόρων (ΚΕΑ ) ,80 178, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταµείου Νοµικών , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικων θέσεων , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης µηχανικών , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης µηχανικών ,17 551, Εργοδοτικές εισφορά Κ.Υ.Τ ,69 548, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , ,13 ΣΥΝΟΛΟ , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , Αµοιβές µεταφραστών Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , , Αποδοχές ιατρού εργασίας ,96 445,04 ΣΥΝΟΛΟ , , απάνες αιρετών Εξοδα παραστάσεως ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και Προέδρου ηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 136 ΚΚ Ν.3463/06) , , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 140 ΚΚ Ν.3463/ , , Αποζηµίωση µελών τοπικών συµβουλίων( Αρ. 133.Κ.Κ. Ν.3463/06) , , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών , ,67 ΣΥΝΟΛΟ , , Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές τρίτων , , Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές , , Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτρόπων ,18 235, Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου

20 ΣΥΝΟΛΟ , , Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , ,16 ΣΥΝΟΛΟ , ,16 ΣΥΝΟΛΟ , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδροµικά Τέλη , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Κινητή Τηλεφωνία , ,26 ΣΥΝΟΛΟ , ,78 ΣΥΝΟΛΟ , , Φόροι - Τέλη Φόροι Φόροι τόκων ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων ΣΥΝΟΛΟ ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , , Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , Συνέδρια και εορτές Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , Εξοδα αδελφοποιήσεων ,16 269,84 ΣΥΝΟΛΟ , , Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα , , Συνδροµές INTERNET Λοιπές συνδροµές ΣΥΝΟΛΟ , , Εξοδα δηµοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , ,79 ΣΥΝΟΛΟ , , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών , ,50 2

21 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , ,39 ΣΥΝΟΛΟ , ,99 ΣΥΝΟΛΟ , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι εκ λοιπών χρεών , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες Tαµείου Παρακαταθηκων & ανείων (Λειτουργικές απάνες) , , Αµοιβές και προµήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων(τραπεζών)- Λειτουργικές απάνες ΣΥΝΟΛΟ , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Τόκοι δανείου Εσωτερικού (Εµπορική Τράπεζα-εξοπλισµός καθαριότητας -Aπαλλοτριώσεις) , , Τόκοι εκ λοιπών χρεών , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές & προµήθειες Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων , , Αµοιβές & προµήθεις λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων (τραπεζών) , , Χρεολύσια δανείων Ταµ. Παρ. και ανείων 1.993, , , Χρεωλύσια δανείων Τράπεζας Πίστεως , , , Χρεωλύσια δανείων Αγροτικής Τράπεζας , , , Χρεωλύσια δανείων Εθνικής Τράπεζας 7.684, , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού(εµπορικής Τράπεζας -Προµήθεια εξοπλισµού καθαριότητας- Απαλλοτριώσεις) , ,85 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες , , Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για αποζηµίωση σχολικών τροχονόµων , ,64 64, Απόδοση ποσού στο Ν.Π. " ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΑ ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ" , , Απόδοση ποσού στο Ν.Π. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , , Επιχορήγηση Α ΚΑΠΗ Επιχορηγηση Β ΚΑΠΗ Επιχορήγηση ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου Επιχορήγηση ηµοτικού Κοινωνικού Φορέα Επιχορήγηση ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλαµάτας Επιχορήγηση ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Απόδοση ποσοστού 15% (ΤΑΠ) στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων , ,13 ΣΥΝΟΛΟ , , , Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Ύδρευσης , , , Εισφορά υπέρ Συνδέσµου ιαχείρησης Στερεών Αποβλήτων , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές σε ΝΠ κ.λ.π. (Αρ. 202.Κ.Κ., Ν.3463/06 ) Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες

22 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία (Αρ. 202.Κ.Κ., Ν 3463/06 ) Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία(αρ. 202.Κ.Κ., Ν. 3463/06) Προγραµµατική σύµβαση επιχορήγησης ΕΠΑΚ για λειτουργικές δαπάνες Προγραµµατική σύµβαση επιχορήγησης ΕΠΑΚ για ιεθνές Κέντρο Χορού Προγραµµατική σύµβαση επιχορήγησηςν ΗΠΕΘΕΚ για λειτουργικές δαπάνες Προγραµµατική σύµβαση οικονοµικής υποστήριξης ΕΤΑΚ για ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων κ.λ.π. εκδηλώδεων(αρ.πρωτ.13271/06) Προγραµµατική σύµβαση χρηµατοδότησης προγράµµατος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" στα ηµοτικά ιαµερίσµατα (Αρ. πρωτ. ) Προγραµµατική σύµβαση χρηµατοδότησης προγράµµατος "ΚΕΝΡΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ" (Αρ. πρωτ. ) ,00 2, Προγραµµατική σύµβαση υλοποίησης ερευνητικού προγράµµατος παρακολούθησης ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος Μεσσηνιακού κόλπου (Αρ. Πρωτ. 5973/06) Προγραµµατική σύµβαση για την σύνταξη επιχειρησιακού προγράµµατος Προγραµµατική σύµβαση υλοποίησης προγραµµάτων της Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήµατος πιστοποίησης υπηρεσιών του ήµου κατά ISO Προγραµµατική σύµβαση για την σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας για την µετεξέλιξη των ηµοτικών επιχειρήσεων και την αναδιοργάνωση των Ν.Π... του ήµου Καλαµάτας Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ήµου Καλαµάτας και Αναπτυξιακής Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανωνύµη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) για την σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων τοπικών διαµερισµάτων του ήµου Καλαµάτας , , Εισφορά στο Ελληνικό ίκτυο Υγειών Πόλεων 880,41 880,41 880, Εισφορά στο ΚΕ.ΠΕ.Ψ.Ο , , , Εισφορά στην Μεσσηνιακή Αµφικτυονία 293,47 293,47 293, Απόδοση ποσού ωρεάς της εταιρείας VODAFONE- PANAFONE στο ενοριακό ναό Υπαπαντής του Χριστού Αρτεµισίας για απαοκατάσταση ζηµιών απο τις πυρκαγιές του Απόδοση ποσού στο Κληροδότηµα Λ.Σκιά (που κατατέθηκαν απο λάθος σε λογαριασµό του ήµου Καλαµάτας αντί τιυ κληροδοτήµατος) 6.745, , Απόδοση ποσού στη.ε.π.α.κ. για το 14ο Φεστιβάλ Χορού (Προϊον δωρεάς ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,52 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Λοπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων , , Τόκοι υπερηµερίας χρήσης ΣΥΝΟΛΟ , ,79 ΣΥΝΟΛΟ , ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,54 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες Έξοδα χρήσης Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 4

23 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , Αποζηµίωση υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου &Τοπικών Συµβουλίων , , Αποζηµίωση Ληξιάρχου ,36 16, Επίδοµα διαχειριστικών λαθών Επίδοµα υπαλλήλων που απασχολήθηκαν για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών 3.515,55 199, ,57 ΣΥΝΟΛΟ , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , ,55 ΣΥΝΟΛΟ , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ ,89 474, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ.(β)ν.1518/ ,69 402, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ ,03 85, Eργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ , ,30 ΣΥΝΟΛΟ , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , Αµοιβή τεχνικού για τη διαχείρηση του µηχανογραφικού δικτύου του ήµου Καλαµα τας , , Αµοιβές ορκωτών ελεκτών λογιστών , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβή εργασίας σύνταξης ισολογισµού χρήσης Αµοιβή εργασίας σύνταξης ισολογισµού χρήσης ΣΥΝΟΛΟ Λοπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων Εργασίες διόρθωσης στοιχείων βάσης δεδοµένων ηµοτολογίου & Ληξιαρχείου

24 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ , , Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων ΣΥΝΟΛΟ , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού ΣΥΝΟΛΟ , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ,62 908, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού , ,30 ΣΥΝΟΛΟ , , Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Υδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , απάνες καθαρισµού γραφείων ,19 148,81 ΣΥΝΟΛΟ , ,81 ΣΥΝΟΛΟ , , Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα µεταφορών Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) ,72 83, Μεταφορές εν γένει ΣΥΝΟΛΟ , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων ΣΥΝΟΛΟ , , Εξοδα δηµοσιεύσεων Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ,60 689, ηµοσίευση προκυρήξεων , , Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , ,31 ΣΥΝΟΛΟ , ,49 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 6

25 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ (εκτός συνδροµών) , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΣΥΝΟΛΟ Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης , , Προµήθεια λιπαντικών Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , ,21 ΣΥΝΟΛΟ , , Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,54 779, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού , ,49 ΣΥΝΟΛΟ , , Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου ΣΥΝΟΛΟ Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων ,90 179, Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,10 ΣΥΝΟΛΟ , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , ,40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Έξοδα χρήσης Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , ,18 ΣΥΝΟΛΟ , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχέςυπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , ,18 ΣΥΝΟΛΟ , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 7

26 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , ,47 ΣΥΝΟΛΟ , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορέςυπέρ ΤΥ ΚΥ , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ ,20 374, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης µηχανικών ,16 839, Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών ,89 145, Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ ,40 213, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές υπερ Ταµείου Mετάλλου Εκτάκτων ,70 308,30 ΣΥΝΟΛΟ , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , , , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ , , , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών , , Λοιπά µισθώµατα ΣΥΝΟΛΟ , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , ,36 ΣΥΝΟΛΟ , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , , Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Υδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ , , απάνες καθαρισµού γραφείων , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα ΣΥΝΟΛΟ , ,80 ΣΥΝΟΛΟ , , Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , ,46 8

27 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , ,61 ΣΥΝΟΛΟ , , Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα µεταφορών Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) , , Μεταφορές ανταλλακτικών εξαρτηµάτων και λοιπών υλικών του γραφείου κίνησης -επισκευής και συντήρησης µηχ/κου εξοπλισµού , , Μεταφορικά υπηρεσίας καθ/τας & ηλεκτροφωτισµού- ζυγίσεις απορ/των φορτηγών αυτ/των , ,60 ΣΥΝΟΛΟ , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων , ,63 ΣΥΝΟΛΟ , , Εξοδα δηµοσιεύσεων ηµοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , ,11 ΣΥΝΟΛΟ , ,11 ΣΥΝΟΛΟ , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,38 855, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΣΥΝΟΛΟ , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.773, ,60 809, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΣΥΝΟΛΟ , , , Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια πετρελαίου κίνησης , , Προµήθεια βενζίνης αµόλυβδης ,65 31, Προµήθεια βενζίνης SUPER ,13 109, Προµήθεια λιπαντικών ΣΥΝΟΛΟ , , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια φωτογραφικού υλικού ΣΥΝΟΛΟ Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΟ , , Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , , ,51 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης Κωδικός Λογαριασµού ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα