ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2009-2010"

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικά Μεθοδολογία Μέθοδος μέτρησης Μέσος χρόνος και μέση ταχύτητα διαδρομής Μέγεθος δείγματος Ελάχιστος αριθμός μετρήσεων ανά διαδρομή Υπολογισμός μέσου χρόνου διαδρομής Υπολογισμός μέσης ταχύτητας διαδρομής Οργάνωση κυκλοφοριακών μετρήσεων Περιορισμοί, παραδοχές και υποθέσεις Προπαρασκευαστικές ενέργειες Δρομολόγηση πειραματικών οχημάτων Προσωπικό Εξοπλισμός Εφοδιασμός Ημερολόγιο εργασιών Επεξεργασία μετρήσεων Σύνθεση αποτελεσμάτων Παραδοτέα Επεξεργασία και ανάλυση κυκλοφοριακών δεδομένων Εργασίες γραφείου Σύνθεση αποτελεσμάτων Παραδοτέα Συγκεντρωτικά αποτελέσματα χρονοαποστάσεων τόπων ειδικού ενδιαφέροντος Αποτελέσματα για το δείκτη SET 06 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (πλην οδικών) Αποτελέσματα για το δείκτη SET 07 Αναπτυξιακές Ζώνες Αποτελέσματα για το δείκτη SET 08 Τουριστικοί τόποι Χαρτογραφικό υλικό Βάσεις Δεδομένων επιμέρους μετρήσεων και ενδιάμεσων υπολογισμών και αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Σχόλια Προτάσεις Παραρτήματα: Α. Δελτία αποτελεσμάτων για το δείκτη SET06 B. Δελτία αποτελεσμάτων για το δείκτη SET07 Γ. Δελτία αποτελεσμάτων για το δείκτη SET08 1

3 1. Γενικά Για τον προσδιορισμό της απόστασης και του χρόνου διαδρομής (χρονοαπόστασης) των τόπων ειδικού ενδιαφέροντος στη Ζώνη IV των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με τη μέθοδο του κινούμενου παρατηρητή. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την οργάνωση των μετρήσεων περιελάμβαναν τον προσδιορισμό των προς μέτρηση τόπων ενδιαφέροντος, των πλησιέστερων κόμβων της Εγνατίας Οδού ή Καθέτων Αξόνων της και τη δρομολόγηση επί χάρτου των πειραματικών οχημάτων. Οι ενέργειες αυτές έγιναν στο διάστημα Μάρτιος Μάιος 2009 (1 ο στάδιο μελέτης) και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Μάιος Σεπτέμβριος 2009 (2 ο και 3 ο στάδιο μελέτης), κατά την προβλεπόμενη από τη σύμβαση περίοδο. Στις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν δύο (2) πειραματικά οχήματα και συμμετείχε προσωπικό τεσσάρων (4) ατόμων. Λόγω της μεγάλης έκτασης του προς μέτρηση οδικού δικτύου, καθώς και των στενών χρονικών ορίων της μελέτης, το οδικό δίκτυο κατατμήθηκε και κωδικοποιήθηκε κατάλληλα, ώστε να αποφευχθεί επικάλυψη των μετρήσεων προς γειτονικούς τόπους ενδιαφέροντος. Τα επιμέρους οδικά τμήματα του δικτύου και η κωδικοποίησή τους παρουσιάζονται σε ειδικά φύλλα χάρτη ανά Περιφέρεια της Ζώνης IV διέλευσης της Εγνατίας Οδού. Oι χρονοαποστάσεις των τόπων ειδικού ενδιαφέροντος από την Εγνατία Οδό ή τους καθέτους προς αυτήν άξονες προκύπτουν από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων επιμέρους τμημάτων του δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τη φορά προέλευσης των οχημάτων και τις πιθανές εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης στους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος. Κατά την προετοιμασία των μετρήσεων δημιουργήθηκαν ειδικά αρχεία προγραμματισμού και δρομολόγησης των πειραματικών οχημάτων ανά Περιφέρεια ή/ και Νομό, καθώς και σχεδιασμού των ειδικών εντύπων καταγραφής, τα οποία αποτέλεσαν εργαλεία ηλεκτρονικής καταχώρησης και επεξεργασίας των μετρήσεων και παραγωγής ενδιάμεσων αποτελεσμάτων χρονοαποστάσεων των επιμέρους οδικών τμημάτων που συνθέτουν τις προς μέτρηση διαδρομές. Συνολικά, μετρήθηκαν χρονοαποστάσεις και υπολογίσθηκαν μέσες ταχύτητες διαδρομής για 159 τόπους ειδικού ενδιαφέροντος, ως εξής: 2

4 - Για το δείκτη SET06 (Σταθμοί Μέσων Μεταφοράς πλην οδικών): 43 (8 λιμάνια, 9 αεροδρόμια και 26 σιδηροδρομικοί σταθμοί οι 4 μεθοριακοί) - Για το δείκτη SET07 (Αναπτυξιακές ζώνες): 47 (19 ΒΙ.ΠΕ., 21 ΒΙ.ΠΑ., 5 Α.Η.Σ., 1 ΤΕ.ΠΑ. και 1 ΕΠ.ΠΑ.) - Για το δείκτη SET08 (Τουριστικοί προορισμοί): 69 (εκ των οποίων 20 κέντρα πόλεων) Τα τελικά αποτελέσματα ενσωματώθηκαν σε Βάση Δεδομένων ανά δείκτη (SET06, SET07 και SET08), η οποία προσαρτήθηκε στη ενιαία Βάση Δεδομένων της μελέτης (όπου καταχωρήθηκαν και τα στοιχεία δυναμικότητας των τόπων ειδικού ενδιαφέροντος που συλλέχθηκαν). Η Βάση Δεδομένων, όπως και τα αρχεία επεξεργασιών και ενδιάμεσων αποτελεσμάτων, αποτελούν τα ψηφιακά παραδοτέα της ανά χείρας μελέτης, ως προς τη συγκοινωνιακή της συνιστώσα. 2. Μεθοδολογία 2.1 Μέθοδος μέτρησης Η μέθοδος μέτρησης των χρονοαποστάσεων και υπολογισμού των μέσων ταχυτήτων διαδρομής από τον πλησιέστερο κόμβο της Εγνατίας Οδού ή καθέτων σ αυτήν άξονες, όπως άλλωστε προδιαγράφεται και στα τεύχη διακήρυξης της μελέτης, είναι η μέθοδος του κινούμενου παρατηρητή με πειραματικό όχημα (floating car method «μέθοδος συμπλεούμενου οχήματος»). Η τεχνική του κινούμενου παρατηρητή περιλαμβάνει την οδήγηση πειραματικού οχήματος (ελέγχου και αναφοράς) με τέτοια ταχύτητα ώστε να προσπερνάει με ασφάλεια τόσα οχήματα όσα και ο αριθμός των οχημάτων που το προσπερνούν, αναπτύσσοντας ταχύτητες πάντοτε εντός των επιτρεπομένων ορίων των επιμέρους τμημάτων της εκάστοτε υπό μελέτη οδού. Με την ταχύτητα αυτή επιτυγχάνεται θεωρητικά ο συντονισμός της ταχύτητας του οχήματος με αυτήν των υπολοίπων οχημάτων της κυκλοφορίας και η σύμπλευσή του μ αυτά, εξ ου και ο χαρακτηρισμός της μεθόδου ως «μέθοδος συμπλεούμενου οχήματος». Εφόσον δεν χρησιμοποιούνται αυτοματισμοί στη μέτρηση (ταχογράφοι, τεχνολογία συστήματος εντοπισμού θέσης GPS κλπ.), όπως στην περίπτωση της παρούσας μελέτης, οι επιβαίνοντες στο πειραματικό όχημα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). Ο οδηγός υπαγορεύει στον συνοδηγό/ καταγραφέα τις χιλιομετρικές θέσεις (αφετηρία/ τέρμα διαδρομής, στάση σε κόμβο ή άλλο ειδικό σημείο πχ. συμφόρησης) και ο συνοδηγός/ καταγραφέας, χρησιμοποιώντας χρονόμετρο, καταγράφει 3

5 τους ενδιάμεσους χρόνους κίνησης (χρόνους πορείας), τις καθυστερήσεις και τον συνολικό χρόνο διαδρομής σε ειδικά σχεδιασμένο έντυπο μετρήσεων, ξεχωριστά για κάθε διαδρομή που περιλαμβάνει το πρόγραμμα μετρήσεων. Οι μετρήσεις γίνονται υπό καλές καιρικές συνθήκες (εκτός αν απαιτούνται ειδικές μετρήσεις σε πιο προσαρμοσμένες στις επικρατούσες κατά το σύνηθες συνθήκες, πχ. στην περίπτωση μετρήσεων προς χειμερινά θέρετρα) και σε κυκλοφοριακές συνθήκες τυπικών καθημερινών. Στην παρούσα μελέτη, λόγω περιορισμένης χρονικής διάρκειας, δεν έγιναν ειδικές μετρήσεις προς χειμερινά θέρετρα. Ωστόσο οι μετρήσεις συνέπεσαν με την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, επομένως οι μετρήσεις προς παραθεριστικούς τόπους (πχ. προς Χαλκιδική) ανταποκρίνονται στις επικρατούσες κατά την τουριστική περίοδο συνθήκες. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται για κάθε διαδρομή και στις δύο κατευθύνσεις και στην ίδια χρονική περίοδο, υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, ενώ σε διαδρομές (συνήθως διαμέσου αστικών κέντρων), που συνήθως υπόκεινται σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, σε ώρες αιχμής και εκτός αιχμής. Επομένως, κατά την περίοδο των μετρήσεων, σε διαδρομές που υπόκεινται σε συνθήκες συμφόρησης (αστικά κέντρα) έγιναν τέσσερις μετρήσεις για κάθε σύνδεση δύο κατά τις ώρες αιχμής και δύο κατά τις ώρες μη αιχμής. Στις υπόλοιπες διαδρομές οι μετρήσεις πραγματοποιούνται υπό κανονικές (εκτός αιχμής) συνθήκες κυκλοφορίας. 2.2 Μέσος χρόνος και μέση ταχύτητα διαδρομής Ο προσδιορισμός του χρόνου διαδρομής με τη μέθοδο του κινούμενου παρατηρητή δίδεται από τον γενικό τύπο: T ij = t w (Π Π Q 1 2 ) όπου: Τ ij ο ζητούμενος χρόνος διαδρομής μεταξύ του πλησιέστερου κόμβου της Εγνατίας Οδού i και του τόπου ενδιαφέροντος j t w ο χρόνος μετακίνησης κατά τη μετρούμενη κατεύθυνση Π 1 ο μέσος όρος των οχημάτων που προσπέρασαν το όχημα ελέγχου κατά τη μετρούμενη κατεύθυνση Π 2 ο μέσος όρος των οχημάτων που προσπέρασε το όχημα ελέγχου κατά τη μετρούμενη κατεύθυνση Q ο κυκλοφοριακός φόρτος κατά την μετρούμενη κατεύθυνση 4

6 Στην περίπτωση όπου επιτυγχάνεται η σύμπλευση του οχήματος ελέγχου, οπότε Π 1 = Π 2, ο αριθμητής στον γενικό τύπο μηδενίζεται, οπότε ο ζητούμενος χρόνος διαδρομής συμπίπτει με τον καταγεγραμμένο χρόνο μετακίνησης, και είναι ανεξάρτητος του κυκλοφοριακού φόρτου Q. Συνεπώς, κατά τη μέτρηση των χρόνων διαδρομής δεν απαιτείται η ταυτόχρονη μέτρηση του κυκλοφοριακού φόρτου, ούτε και προκύπτει ανάγκη καταγραφής του για στάθμιση των καταγεγραμμένων χρόνων διαδρομής (κάτι που γίνεται συνήθως σε μελέτες δικτύου). 2.3 Μέγεθος δείγματος Ελάχιστος αριθμός μετρήσεων ανά διαδρομή Οι απαιτήσεις σε μέγεθος δειγματοληψίας ορίζουν τον ελάχιστο αριθμό των μετρήσεων που διασφαλίζει ότι ο μέσος χρόνος διαδρομής του πειραματικού οχήματος κείται εντός ενός καθορισμένου εύρους σφάλματος επί του πραγματικού χρόνου διαδρομής του συνολικού πληθυσμού των οχημάτων. Ο αριθμός των μετρήσεων χρόνων διαδρομής καθορίζεται σε μια προσέγγιση από την επιτρεπόμενη απόκλιση στην ταχύτητα, καθώς και το εύρος των μετρήσεων ταχυτήτων διαδρομής. Συγκεκριμένα ικανοποιητική απόκλιση (δηλ. το επιτρεπόμενο σφάλμα) στη μετρούμενη ταχύτητα στην περίπτωση μετρήσεων χρονοαποστάσεων θεωρείται ίση με ±5χλμ/ώρα. Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, εάν το εύρος των μετρημένων ταχυτήτων διαδρομής είναι 5χλμ/ώρα ο αριθμός μετρήσεων είναι 3, ενώ αν το εύρος ταχυτήτων είναι 15χλμ/ώρα ο αριθμός μετρήσεων είναι 8. Σε μια άλλη προσέγγιση το μέγεθος του δείγματος (n) καθορίζεται από την κατανομή t του Student για n-1 βαθμούς ελευθερίας για καθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης στην εκτίμηση του χρόνου διαδρομής, την τυπική απόκλιση (συνήθως μεταξύ 9-17%) και το σχετικό επιτρεπόμενο σφάλμα (±5% για μελέτες λειτουργίας και αξιολόγησης του δικτύου και ±10% για μελέτες σε επίπεδο σχεδιασμού και πολιτικής). Στην πράξη όμως ο αριθμός των μετρήσεων είναι από 3 έως 6 για κάθε διαδρομή, όπου η πιθανή ακρίβεια των μετρήσεων συμπίπτει ή υπολείπεται της κατώτερης ακρίβειας, επιπέδου εμπιστοσύνης 90% και σφάλματος ±10%. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης ο αριθμός των μετρήσεων ποικίλλει ανάλογα με τα (λειτουργικά κυρίως) χαρακτηριστικά των επιμέρους οδικών τμημάτων του δικτύου. Για παράδειγμα σε οδικά τμήματα με χαμηλή κυκλοφορία, όπου η ταχύτητα οδήγησης είναι αυτή της ελεύθερης ροής, γίνεται μια μόνο μέτρηση (μετάβασης και επιστροφής), ενώ σε τμήματα 5

7 διαμέσου αστικών κέντρων, που συνήθως υπόκεινται σε συνθήκες συμφόρησης, γίνονται 4 μετρήσεις, 2 εντός αιχμής και 2 υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας. 2.4 Υπολογισμός μέσου χρόνου διαδρομής Ο μέσος χρόνος διαδρομής προκύπτει ως ο μέσος όρος των χρόνων διαδρομής που μετρήθηκαν και στις δύο κατευθύνσεις (εφόσον η διαδρομή αυτή είναι αμφίδρομη). T = n T ij όπου: Τ ο ζητούμενος μέσος χρόνος διαδρομής μεταξύ i και j T ij n οι διάφορες μετρήσεις του χρόνου διαδρομής μεταξύ i και j ο αριθμός των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη διαδρομή ij 2.5 Υπολογισμός μέσης ταχύτητας διαδρομής Η μέση ταχύτητα διαδρομής U είναι η μέση ταχύτητα των οχημάτων που διανύουν ένα οδικό τμήμα (απόσταση) σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και υπολογίζεται από το μέσο χρόνο διαδρομής και το μήκος του οδικού τμήματος. Προκύπτει δε από τη βασική σχέση: S U = T Η απόσταση S που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας διαδρομής για κάθε σημείο ενδιαφέροντος προκύπτει από το οδόμετρο του πειραματικού οχήματος, δηλ. είναι ακρίβειας 100m (±50m). Επειδή κατά την καταγραφή των χρόνων διαδρομής καταγράφονται και οι καθυστερήσεις, δηλ. το όχημα είναι στάσιμο ή σχεδόν στάσιμο (κινείται με ταχύτητα κάτω των 8χλμ/ώρα), εκτός από τις μέσες ταχύτητες διαδρομής μπορούν να προσδιοριστούν και οι αντίστοιχες ταχύτητες πορείας (όπου ο παρονομαστής στην πιο πάνω σχέση είναι ο μέσος όρος των χρόνων πορείας). Στην παρούσα μελέτη δεν υπολογίζονται οι ταχύτητες πορείας, ωστόσο η καταγραφή των καθυστερήσεων επιτρέπει την αξιολόγηση των μετρήσεων και συγκεκριμένα τη σύγκριση των χρόνων μετάβασης και επιστροφής όταν υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους και στη διερεύνηση πιθανών σφαλμάτων στην καταγραφή. Επιπλέον, τυχόν καθυστερήσεις λόγω εκτάκτων συμβάντων (πχ. έργων) αφαιρούνται κατά τον υπολογισμό των τελικών αποτελεσμάτων. 6

8 3. Οργάνωση κυκλοφοριακών μετρήσεων 3.1 Περιορισμοί, παραδοχές και υποθέσεις Πλησιέστεροι κόμβοι Ανάλογα με την προέλευση (κατεύθυνση) των οχημάτων (φορά κίνησής τους επί της Εγνατίας Οδού), προκύπτει σχεδόν κατά κανόνα δυνατότητα πρόσβασης στους τόπους ενδιαφέροντος από δύο ή και περισσότερους διαδοχικούς κόμβους της Εγνατίας, κυρίως στην περίπτωση του βασικού της άξονα. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούνται ξεχωριστές καταγραφές των χρονοαποστάσεων από κάθε κόμβο. Εναλλακτικές διαδρομές Επιλογή προς μέτρηση διαδρομών Σε αρκετές περιπτώσεις υφίστανται, τουλάχιστον επί χάρτου, εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης στους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος από τον πλησιέστερο κόμβο της Εγνατίας οδού. Για την επιλογή των διαδρομών προς μέτρηση των χρονοαποστάσεών τους προσδιορίζονται οι πιθανότερα χρησιμοποιούμενες από το κοινό, βάσει των εξής κριτηρίων, που σχετίζονται με τη ψυχολογία του οδηγού/ επισκέπτη: Χρόνος διαδρομής Απόσταση Προσλαμβάνουσα εικόνα και άνεση των οδηγών, που έχει ως αποτέλεσμα την κατά το μέγιστο δυνατό χρήση αυτοκινητοδρόμων, ειδικά στην περίπτωση που δεν χρεώνεται η χρήση τους, όπως προς το παρόν στην Εγνατία Οδό. Προσλαμβάνουσα εικόνα των νέων επισκεπτών (ντόπιων και ξένων τουριστών), όπως θα αποκομισθεί επί τόπου, που έχει ως αποτέλεσμα τη χρήση του οδικού δικτύου που «προτείνεται» από την παρόδια κατακόρυφη πληροφοριακή σήμανση. Διαφορετικές διαδρομές μετάβασης και επιστροφής Σε ότι αφορά μετρήσεις από και προς τόπους ειδικού ενδιαφέροντος που οι διαδρομές μετάβασης και επιστροφής είναι διαφορετικές λόγω διέλευσης από αστικά κέντρα με οδούς μονής κατεύθυνσης, οι μέσοι όροι των μετρήσεων μετάβασης και επιστροφής αφορούν διαφορετικά μήκη οδικών τμημάτων. Ωστόσο δίδεται μέσος όρος της χρονοαπόστασης, ως ανάγκη για την ύπαρξη μιας και μοναδικής εγγραφής ανά τόπο ενδιαφέροντος στη Βάση Δεδομένων. 7

9 Αφετηρίες και τέρματα διαδρομών Ως αφετηρίες/ τέρματα των διαδρομών ορίζονται οι πλησιέστεροι κόμβοι της Εγνατίας Οδού ή καθέτων αξόνων της και επιλεγμένα σημεία σε κάθε τόπο ειδικού ενδιαφέροντος: Για τους τερματικούς σταθμούς (λιμένες, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς) επιλέγεται ως σημείο μέτρησης η κεντρική τους είσοδος για το κοινό (προκειμένου για επιβατικές μετακινήσεις). Η μέτρηση των χρονοαποστάσεων μέχρι την είσοδο στο χώρο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων (πχ. για μοναδοποιημένα φορτία) τέθηκε, μετά και από σχετική διαβούλευση με το Παρατηρητήριο της Ε.Ο.Α.Ε., εκτός αντικειμένου της μελέτης, καθώς η σύμπλευση του πειραματικού οχήματος γίνεται με το υποσύνολο της κυκλοφορίας των επιβατηγών οχημάτων, δηλαδή προσομοιάζει τις ταχύτητες και τους χρόνους των οχημάτων αυτών. Για τις Αναπτυξιακές Ζώνες (Βιομηχανικές Περιοχές και άλλες αναπτυξιακές υποδομές) και τους περιορισμένης έκτασης τουριστικούς προορισμούς (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, τόποι εκδηλώσεων, κλπ.) οι αφετηρίες/ τέρματα των διαδρομών ορίζονται μονοσήμαντα, ως τα σημεία εισόδου στο εσωτερικό οδικό δίκτυο και τα σημεία άφιξης του κοινού, αντιστοίχως. Για μεγάλης έκτασης τουριστικούς προορισμούς (τοπία φυσικού κάλλους, συμπλέγματα παραθεριστικών και παραδοσιακών οικισμών) ως αφετηρίες/ τέρματα των διαδρομών ορίζονται κατά περίπτωση, κατά την κρίση του μελετητή και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου: ο πρώτος οικισμός που συναντά ο επισκέπτης η έδρα των Δήμων και Κοινοτήτων ένα κεντρικό σημείο της περιοχής η βασική είσοδος στο εσωτερικό οδικό τους δίκτυο Ειδικότερα για όλους τους επιλεχθέντες τουριστικούς προορισμούς που αφορούν οικισμούς και αστικά κέντρα, ως σημεία μέτρησης ορίζονται κατά περίπτωση οι κεντρικές πλατείες ή τα Δημαρχεία τους. Για τοπία φυσικού κάλλους ως σημεία μέτρησης ορίζονται, όπου βεβαίως υφίστανται τέτοια, τα κέντρα πληροφόρησης και οργάνωσης ξεναγήσεων του κοινού. Τέλος, για νησιωτικές περιοχές (πχ. Θάσος, Σκιάθος) ως αφετηρίες/ τέρματα των διαδρομών ορίζονται τα συνδεδεμένα με τακτικά δρομολόγια λιμάνια. Για όλα τα παραπάνω σημεία, στα οποία αρχίζουν ή τερματίζουν οι μετρήσεις, δίδονται οι αντίστοιχες συντεταγμένες, φωτογραφική τους αποτύπωση και περιγραφή τους, ούτως ώστε να αποτελούν σημεία αναφοράς και σε επόμενες μετρήσεις του Παρατηρητηρίου της Ε.Ο.Α.Ε., καθιστώντας τις μετρήσεις άμεσα συγκρίσιμες διαχρονικά. 8

10 Αναφέρεται ότι δεν αποτυπώθηκαν φωτογραφικά ευαίσθητοι τόποι πχ. σε μεθοριακούς σταθμούς κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία και την Τουρκία (Μεθοριακοί Σιδηροδρομικοί Σταθμοί Πυθίου και Δικαίων). Σημειώνεται τέλος ότι οι αφετηρίες και τα τέρματα των διαδρομών συμφωνήθηκαν μετά από διαβούλευση μεταξύ του αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή κατά τη διάρκεια του 1 ου Σταδίου της μελέτης. Οδικό Δίκτυο Το προς μέτρηση οδικό δίκτυο εκτείνεται σε όλο το κύριο εθνικό δίκτυο των Περιφερειών της Ζώνης IV διέλευσης της Εγνατίας Οδού. Τα πειραματικά οχήματα κλήθηκαν να καλύψουν τις μετρήσεις στο δίκτυο αυτό εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών, πλην των αργιών, στο διάστημα Μάιος Σεπτέμβριος 2009, στην ουσία δηλαδή να διανύσουν τουλάχιστον σε μια πλήρη μετάβαση και επιστροφή όλο το μήκος του δικτύου, πλέον των νεκρών οχηματοχιλιομέτρων (χιλιομέτρων σε οδικά τμήματα χωρίς μέτρηση) κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού ή των Καθέτων Αξόνων της. Για την ταχύτερη, στην πραγματικότητα εμπρόθεσμη, πραγματοποίηση των μετρήσεων και για πρακτικούς λόγους, δηλαδή την αποφυγή επικαλύψεων μετρήσεων σε οδικά τμήματα που συμμετέχουν σε διαδρομές προς γειτονικούς ή προς την ίδια κατεύθυνση τόπους ειδικού ενδιαφέροντος, το δίκτυο κατατμήθηκε και κωδικοποιήθηκε έτσι ώστε οι χρονοαποστάσεις των τόπων ενδιαφέροντος από την Εγνατία Οδό να προκύπτουν από σύνθεση των μετρήσεων χρονοαποστάσεων επιμέρους τμημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάγκης εξοικονόμησης οχηματοχιλιομέτρων αποτελούν οι διαδρομές προς τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος στους Νομούς Πιερίας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, όπου με πλησιέστερο κόμβο της Εγνατίας Οδού τον Α/Κ Κλειδιού, όλες οι προς μέτρηση διαδρομές περιλαμβάνουν μεγάλα τμήματα του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. Επομένως στην περίπτωση αυτή μετρώνται τα κοινά τμήματα των διαδρομών και οι μετρήσεις αυτές συνυπολογίζονται εκ των υστέρων στον υπολογισμό των συνολικών χρονοαποστάσεων κάθε τόπου ενδιαφέροντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό καθαρό μήκος των μετρηθέντων διαδρομών στο δίκτυο έφθασε περίπου τα 8780km. Το μήκος αυτό αφορά στα ωφέλιμα διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα, και αν σε αυτά προστεθούν τα μήκη των οδικών τμημάτων στα οποία 9

11 δεν έγιναν καταγραφές (τουλάχιστον μια πλήρης μετάβαση και επιστροφή της Εγνατίας Οδού 2X670km και του μεγαλύτερου τμήματος των Καθέτων Αξόνων της 2Χ360km), το συνολικό μήκος που διένυσαν τα πειραματικά οχήματα τουλάχιστον ξεπέρασε τα 10840km. Εκ των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων προκύπτει το συνολικό μήκος των διαδρομών από και προς την Εγνατία Οδό και τους Καθέτους της, το οποίο ανέρχεται σε 33613km. Αν σε αυτό το μήκος προστεθούν τα μήκη των οδικών τμημάτων στα οποία δεν έγιναν καταγραφές (τουλάχιστον μια πλήρης μετάβαση και επιστροφή της Εγνατίας Οδού 2X670km και του μεγαλύτερου τμήματος των Καθέτων Αξόνων της 2Χ360km), το συνολικό μήκος για μία μέτρηση (πλήρους μετάβασης και επιστροφής) προς κάθε τόπο ειδικού ενδιαφέροντος θα ξεπερνούσε τα 35500km. Είσοδος έξοδος ανισόπεδων κόμβων Εγνατίας Οδού απώλεια χρονοαπόστασης σε κόμβους από την κατάτμηση οδικών διαδρομών Τα μήκη των οδικών τμημάτων σε μετάβαση και επιστροφή διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωμετρία των ανισόπεδων κόμβων της Εγνατίας Οδού, δηλαδή λόγω των διαφορετικών μηκών των κλάδων εισόδου και εξόδου των κόμβων. Επομένως προτάθηκε οι μετρήσεις να γίνονται από τα σημεία συμβολής των αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας για την είσοδο/ έξοδο στον/ από τον κάθε κόμβο, ώστε οι χρόνοι μετάβασης και επιστροφής να αφορούν στα ίδια μήκη οδικού δικτύου και να μπορούν να προκύψουν μέσες χρονοαποστάσεις για κάθε τόπο ειδικού ενδιαφέροντος ανεξαρτήτως της φοράς προέλευσης των οχημάτων. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η παραδοχή αυτή επιβάλλει σχετική μείωση της δυνατότητας συνδυασμού (πρόσθεσης) των αποτελεσμάτων των μετρήσεων προς τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος με αποτελέσματα μετρήσεων των χρονοαποστάσεων στον κυρίως άξονα ή τους καθέτους της Εγνατίας Οδού, λαμβανομένων υπόψη ότι: α) οι χρονοαποστάσεις μεταξύ των κόμβων της Εγνατίας Οδού μετρώνται με αφετηρία την αρχή του πρώτου τεχνικού (γέφυρας) του πρώτου κόμβου και τέρμα την αρχή του πρώτου τεχνικού (γέφυρας) του δεύτερου κόμβου και β) οι χρονοαποστάσεις από τον κόμβο της Εγνατίας Οδού προς τους τόπους ενδιαφέροντος μετρώνται με αφετηρία το κοινό σημείο σύνδεσης των κλάδων εισόδου και εξόδου στον κόμβο. Επομένως, υπάρχουν κενά ή επιπρόσθετα τμήματα στις δύο μετρήσεις που συνίστανται: α) στα μήκη των κλάδων εισόδου και εξόδου που δεν συνυπολογίζονται, 10

12 β) στα μήκη μεταξύ του σημείου αρχής του κλάδου εξόδου μέχρι το πρώτο τεχνικό του κόμβου, γ) στα μήκη μεταξύ του σημείου αρχής του κλάδου εισόδου μέχρι το πρώτο τεχνικό του κόμβου στην αντίθετη κατεύθυνση. Θεωρείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης είναι ορθή η παραδοχή των σημείων συμβολής των αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας για την είσοδο/ έξοδο στον/ από τον κάθε κόμβο ως κοινών σημείων αφετηρίας ή τέρματος, μια και στην ουσία αποτελούν τα σημεία σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με το υπόλοιπο δίκτυο, και επομένως τα σημεία «τέλους» των στοιχείων υποδομής (κόμβων) της Εγνατίας Οδού. Αυτοματισμοί στις μετρήσεις Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτοματισμοί στις μετρήσεις, ούτως ώστε: - να μειώνονται κατά το δυνατόν α) ο όγκος των σύνθετων απαιτήσεων προς τα συνεργεία μετρήσεων και β) οι ανάγκες σε ειδική εκπαίδευση, να είναι δηλαδή όσο το δυνατόν απλούστερη η χρήση του εξοπλισμού. - να καταγράφονται άμεσα, και όχι να εντοπίζονται εκ των υστέρων στο γραφείο, χαρακτηριστικά σημεία, καθυστερήσεις και συνθήκες κυκλοφορίας, που θα απαιτούσε μεγάλη ταχύτητα και εξοικείωση με τον εξοπλισμό για την καταγραφή τους κατά τη διάρκεια της συνεχούς καταγραφής στιγμάτων (tracking) από ένα δέκτη GPS. Αιχμή Κανονικές συνθήκες Αρχικά ως ώρες αιχμής ορίσθηκαν οι πρωινές ώρες μεταξύ 07:30 και 09:30 και οι μεσημεριανές ώρες μεταξύ 13:00 και 15:00 των τυπικών καθημερινών, όπου οι υπηρεσίες και τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν κανονικά. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, λόγω της διεξαγωγής των μετρήσεων κατά τους θερινούς μήνες, κρίθηκε ότι η πρωινή αιχμή μετατοπίσθηκε στο διάστημα 8:00 10:00. Αυτό λήφθηκε υπόψη κατά την οργάνωση των μετρήσεων που έγιναν από τον Ιούνιο και μετά, δηλαδή στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η διεξαγωγή των μετρήσεων κατά την καλοκαιρινή περίοδο οδηγεί στην καταγραφή μικρότερων χρόνων διαδρομής σε οδικά τμήματα εντός αστικών κέντρων. 11

13 3.2 Προπαρασκευαστικές ενέργειες Παράλληλα με τη διαδικασία προσδιορισμού των τόπων ενδιαφέροντος και των πλησιέστερων σ αυτούς κόμβους της Εγνατίας Οδού και πριν τη διεξαγωγή των μετρήσεων έγιναν οι ακόλουθες προπαρασκευαστικές ενέργειες: Καθορισμός των διαδρομών προς τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος, με παραγωγή βοηθητικού χαρτογραφικού υλικού (χαρτών διαδρομών σκαριφημάτων) για την καθοδήγηση των πειραματικών οχημάτων. Προετοιμασία των εντύπων των μετρήσεων για κάθε διαδρομή ξεχωριστά με προτυπωμένα σημεία ενδιαφέροντος (πχ. κόμβοι). Προετοιμασία του προγράμματος εργασιών συνεκτιμώντας τυχόν ειδικές ημερομηνίες (αργίες, διακοπές κλπ.). Καθορισμός του αριθμού και το προσωπικού που θα λάβει μέρος στις μετρήσεις. Έλεγχος και συντήρηση του στόλου των οχημάτων. Επεξήγηση των εντύπων καταγραφής στο προσωπικό. Εκπαίδευση των οδηγών στον τρόπο οδήγησης και των συνοδηγών στον τρόπο καταγραφής των δεδομένων. Το προσωπικό των συνεργείων εκπαιδεύτηκε και στους δύο τύπους εργασίας μια και προβλεπόταν εναλλαγή τους κατά την ημέρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 2 ή 4 ώρες). Πραγματοποίηση πιλοτικών μετρήσεων σε διαδρομές με ιδιαιτέρες δυσκολίες ή χαρακτηριστικά Δρομολόγηση πειραματικών οχημάτων Η δρομολόγηση του/των πειραματικού/ών οχήματος/των γίνεται με γνώμονα την ικανοποίηση των στόχων της μελέτης και των μεθοδολογικών αρχών, λαμβάνοντας ωστόσο τους περιορισμούς που προαναφέρθηκαν ανωτέρω, καθώς και τους εξής: Οι ανισόπεδοι κόμβοι της Εγνατίας Οδού στην πλειονότητά τους δεν επιτρέπουν την είσοδο και έξοδο στον ίδιο κόμβο. Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού υφίσταται αδυναμία διεξαγωγής επαναληπτικών μετρήσεων στις διαδρομές. 12

14 Εικόνα 1. Περίπτωση δυνατότητας αναστροφής πειραματικού οχήματος και διεξαγωγής συνεχών και επαναληπτικών μετρήσεων (Α/Κ Αρδανίου) Εικόνα 2.Περίπτωση αδυναμίας αναστροφής πειραματικού οχήματος και διεξαγωγής συνεχών και επαναληπτικών μετρήσεων (Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης) Λόγω της ευρείας γεωγραφικής έκτασης στο οποίο αναπτύσσεται η Εγνατία Οδός, οι κάθετοι σ αυτήν άξονες και το οδικό δίκτυο προς τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος, και δεδομένου του προαναφερθέντος περιορισμού, κρίθηκε απαραίτητη η πρόνοια για τη βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισμό του προγράμματος μετρήσεων για την εξάλειψη νεκρών οχηματοχιλιομέτρων κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων. 13

15 Η βελτιστοποίηση και ο εξορθολογισμός του προγράμματος μέτρησης συντελεί ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση πόρων, ανθρωπίνων και μη (καυσίμων, αναγκών παρατεταμένης παραμονής εκτός έδρας), λαμβάνοντας υπόψη επίσης τον περιορισμένο χρόνο εντός της ημέρας κατά τον οποίο μπορεί έκαστο συνεργείο να διεξάγει μετρήσεις (μέγιστος χρόνος συνεχούς οδήγησης 8 ώρες). Οι μετρήσεις για κάθε Περιφέρεια της Ζώνης ΙV διέλευσης της Εγνατίας Οδού οργανώθηκαν να διεξαχθούν κατά τα ίδια στάδια εκπόνησης της μελέτης και οργανώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιηθεί η δρομολόγηση των πειραματικών οχημάτων στις επιλεγμένες διαδρομές. Παρά τη σύμπτυξη του προγράμματος μετρήσεων, τόσο για την τάχιστη εκπόνηση της μελέτης, αλλά και για την αποφυγή πραγματοποίησης μετρήσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου επέρχονται αλλαγές στις συνήθεις συνθήκες κυκλοφορίας με μείωση της κυκλοφορίας στα αστικά κέντρα και αύξησή της προς τα παραθεριστικά κέντρα, η περίοδος εκπόνησης και το χρονοδιάγραμμα της μελέτης δεν επέτρεψαν την οργάνωση διεξαγωγής των μετρήσεων στις πιο κατάλληλες, για κάθε τόπο ενδιαφέροντος, χρονικές περιόδους. Οι μετρήσεις, όπως ήδη έχει αναφερθεί, προγραμματίσθηκαν για κάθε διαδρομή και στις δύο κατευθύνσεις και στην ίδια χρονική περίοδο, υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας τυπικών καθημερινών και υπό καλές καιρικές συνθήκες, ενώ σε διαδρομές (συνήθως διαμέσου αστικών κέντρων), που συνήθως υπόκεινται σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, σε ώρες αιχμής και εκτός αιχμής. Σε διαδρομές που υπόκεινται σε συνθήκες συμφόρησης (αστικά κέντρα) προβλέφθηκαν τέσσερις μετρήσεις για κάθε σύνδεση, δύο κατά τις ώρες αιχμής και δύο κατά τις ώρες μη αιχμής. Στις υπόλοιπες διαδρομές οι μετρήσεις προβλέφθηκαν να πραγματοποιηθούν υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, δηλαδή σε τυχαίες πρωινές ή απογευματινές ώρες, αλλά πάντα εκτός αργιών και εκτός απογευμάτων που δεν λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα. Για τη δρομολόγηση των πειραματικών οχημάτων ομαδοποιήθηκαν κατ αρχήν οι τόποι ειδικού ενδιαφέροντος σε επίπεδο Περιφέρειας με κριτήριο τη γεωγραφική τους θέση, για την καλύτερη οργάνωση των μετρήσεων και την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους, δεδομένης και της εκτενούς γεωγραφικής περιοχής των κυκλοφοριακών μετρήσεων. Στη συνέχεια καταρτίσθηκαν πίνακες με τους πλησιέστερους κόμβους της Εγνατίας Οδού (και των Καθέτων Αξόνων της) πρόσβασης στους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος και τις ενδεικτικές χρονοαποστάσεις που θα χρησιμοποιούνταν κατά τη σύνταξη των αναλυτικών 14

16 δρομολογίων των πειραματικών οχημάτων (οι πίνακες αυτοί παρουσιάζονται στο κυρίως τεύχος της έκθεσης στα κεφάλαια ανά δείκτη). Αυτές οι ενδεικτικές αποστάσεις και οι αντίστοιχοι χρόνοι διαδρομής προέκυψαν από λογισμικά που ευρέως χρησιμοποιούνται από τους χρήστες για τον προγραμματισμό των δρομολογίων τους (Googlemaps, Google Earth, MS Autoroute). Επιπλέον στους πίνακες αναφέρονταν και ο αριθμός των πλήρων μετρήσεων (μετάβασης και επιστροφής) για κάθε διαδρομή (Βλ. Εικόνα 3, παράδειγμα σχετικού πίνακα). Εικόνα 3. Παράδειγμα πίνακα πλησιέστερων κόμβων και ενδεικτικών χρονοαποστάσων Οι πίνακες αυτοί παρουσιάσθηκαν στο Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού πριν τη φάση της δρομολόγησης, ούτως ώστε να εγκριθούν οι θεωρούμενοι ως οι πλησιέστεροι κόμβοι μέτρησης και να οριστικοποιηθούν οι τόποι ειδικού ενδιαφέροντος και οι ανάγκες (μέγεθος δείγματος) μέτρησης προς καθέναν απ αυτούς. Στη συνέχεια, βάσει του κωδικοποιημένου δικτύου και των ενδεικτικών χρονοαποστάσεων των επιμέρους τμημάτων του δικτύου καταρτίσθηκαν σε αρχεία Excel συνοπτικά φύλλα αλληλουχίας των προς μέτρηση οδικών τμημάτων για την καθοδήγηση των συνεργείων μέτρησης (Βλ. Εικόνα 4, σχετικό παράδειγμα) και τα ειδικά έντυπα των μετρήσεων (Βλ. Εικόνα 5, παράδειγμα εντύπου). 15

17 Εικόνα 4. Παράδειγμα πίνακα δρομολόγησης πειραματικού οχήματος 16

18 Εικόνα 4. Παράδειγμα εντύπου καταγραφής Τέλος, δημιουργήθηκαν χάρτες και σκαριφήματα των προς μέτρηση οδικών τμημάτων και διαδρομών, ως καθοδηγητικό βοηθητικό υλικό κατά τις μετρήσεις Προσωπικό Εξοπλισμός Εφοδιασμός Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν δύο (2) πειραματικά οχήματα, συνεπώς οι ανάγκες σε προσωπικό ήταν τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα ως πλήρωμα των οχημάτων (2 οδηγοί και 2 καταγραφείς) και δύο (2) άτομα για τον συντονισμό, την επίβλεψη και τον έλεγχο ποιότητας των μετρήσεων. Το προσωπικό του πληρώματος των πειραματικών οχημάτων εκπαιδεύτηκε κατάλληλα με παρουσίαση των στόχων της μελέτης και των μετρήσεων, της μεθοδολογίας, της οργάνωσης και του τρόπου μέτρησης. Στο προσωπικό διατέθηκε και σχετικό ενημερωτικό έντυπο υλικό (Έντυπο Α.3). Κάθε πειραματικό όχημα (συνεργείο μέτρησης) εφοδιάζεται με τα εξής: Δύο χρονόμετρα (το δεύτερο δεν χρησιμοποιείται παρά μόνο ως εφεδρικό). Μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. 17

19 Εφεδρικά σετ μπαταριών για την αντιμετώπιση περίπτωσης αποφόρτισης των μπαταριών των χρονομέτρων ή της φωτογραφικής μηχανής. Πρόγραμμα μετρήσεων διαδρομών. Χάρτες διαδρομών με σήμανση των χαρακτηριστικών σημείων (αρχή και τέλος οδικών τμημάτων σημεία ενδιαφέροντος. Έντυπα μετρήσεων κάθε επιμέρους οδικού τμήματος και κενά έντυπα. Πινακίδα με κλιπ για τα έντυπα. Έναν απλό δέκτη GPS για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων των σημείων ενδιαφέροντος. Γραφική ύλη (στυλό, μολύβια, διορθωτικά). Κινητά τηλέφωνα για επικοινωνία με την επίβλεψη. Χρήματα για την προμήθεια καυσίμων αν παραστεί ανάγκη. Συνοπτικά, όπως παρουσιάσθηκε στο προσωπικό των συνεργείων μέτρησης, η μέτρηση σε κάθε οδικό τμήμα ακολουθεί τα εξής βήματα: Επιβεβαίωση ότι το όχημα είναι πλήρες σε καύσιμα. Συμπλήρωση στοιχείων του εντύπου (πχ. οδηγός, συνοδηγός, ημέρα και ημερομηνία, καιρικές συνθήκες). Στο σημείο αφετηρίας καταγράφονται με το GPS οι συντεταγμένες του (Coords) και φωτογραφίζεται το όχημα. Μηδενισμός χιλιομετρητή (οδομέτρου) στο όχημα (km=0) και χρονομέτρου (t=0). Εκκίνηση οχήματος και χρονομέτρου. Κατά την εκκίνηση, τηρώντας πάντα τους κανόνες οδικής ασφάλειας, προσπαθούμε να επιτύχουμε άμεσα την ταχύτητα των υπολοίπων οχημάτων ή, αν δεν υπάρχουν οχήματα, το όριο ταχύτητας του οδικού τμήματος. Όταν στην πορεία του το όχημα-συνεργείο συναντήσει «εμπόδιο», το οποίο το εξαναγκάζει σε βραδυπορία (του μειώνει την ταχύτητα κάτω από 10km/h) ή το ακινητοποιεί, καταγράφονται η χιλιομετρική θέση (km) και ο χρόνος (t), καθώς και η αιτία καθυστέρησης (κωδικός). Όταν το όχημα-συνεργείο ξεπεράσει το εμπόδιο καταγράφονται τα ίδια στοιχεία (km, t). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που το όχημα-συνεργείο συναντάει κάποιο «εμπόδιο». Όταν το όχημα-συνεργείο φθάσει στο τέλος του οδικού τμήματος που μετράται σημειώνει km, Coords και t, και φωτογραφίζει το σημείο μέτρησης των συντεταγμένων. 18

20 Τα τελευταία στοιχεία μέτρησης μπαίνουν ως στοιχεία αφετηρίας εφόσον επίκειται μέτρηση διαδοχικού οδικού τμήματος. Σημειώνεται ότι μετά την πραγματοποίηση των πιλοτικών μετρήσεων στους Νομούς Έβρου και Ροδόπης, κρίθηκε επικίνδυνη η αποτύπωση (συντεταγμένες και φωτογράφηση) του σημείου αφετηρίας όταν αυτή είναι σε κόμβο (και όχι ο τόπος ενδιαφέροντος), καθώς απαιτεί παρατεταμένη στάση του οχήματος στον κόμβο. 4. Ημερολόγιο εργασιών Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η μελέτη διακρίθηκε σε τέσσερα στάδια διάρκειας δύο (2) μηνών, όπου προβλέπονται: - 1 ο Στάδιο: προετοιμασία των μετρήσεων - 2 ο Στάδιο: πραγματοποίηση μετρήσεων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας - 3 ο Στάδιο: πραγματοποίηση μετρήσεων στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου - 4 ο Στάδιο: επεξεργασία και ανάλυση των μετρήσεων και σύνθεση των αποτελεσμάτων και παραδοτέων της μελέτης Κατά τη διάρκεια του 1 ου Σταδίου της μελέτης και εν μέσω της διαβούλευσης με το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., το Τμήμα Οργάνωσης των Κυκλοφοριακών Μετρήσεων προχώρησε στον εντοπισμό των πλησιεστέρων κόμβων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων της και τον εντοπισμό των σημείων μέτρησης για καθένα από τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος και στην αναλυτική οργάνωση και τον χρονικό και χωρικό προγραμματισμό των εργασιών πεδίου. Επιπλέον, σχεδόν ταυτόχρονα με την υποβολή της πρώτης εκθέσεως προόδου του 1 ου σταδίου της μελέτης, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες μετρήσεις σε δύο εκ των πέντε νομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές μετρήσεις αφορούσαν τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος στους Νομούς Έβρου και Ροδόπης και πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη , την Τετάρτη την Πέμπτη και την Παρασκευή Κατά τη διάρκεια του 2 ου χρονολογική σειρά): Σταδίου πραγματοποιήθηκαν οι κυκλοφοριακές μετρήσεις (με 19

21 α) στους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλ. στους Νομούς Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη , την Τετάρτη , την Πέμπτη και την Παρασκευή β) στους Νομούς Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Κατερίνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη , Τετάρτη , την Πέμπτη , τη Δευτέρα και την Τρίτη γ) στους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή τους Νομούς Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα , την Τρίτη , την Τετάρτη και την Πέμπτη Κατά τη διάρκεια του 3 ου Σταδίου της μελέτης πραγματοποιήθηκαν οι κυκλοφοριακές μετρήσεις (με χρονολογική σειρά) στους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος των ακόλουθων νομών: α) στους νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δηλ. στους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν καθημερινά στο διάστημα μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής β) στο Νομό Κοζάνης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη , την Παρασκευή και τη Δευτέρα γ) στους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου, δηλαδή τους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν καθημερινά στο διάστημα μεταξύ Τρίτης και Παρασκευής και τη Δευτέρα δ) στους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δηλ. στους Νομούς Γρεβενών, Φλώρινας και Καστοριάς. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη , την Πέμπτη και την Παρασκευή Την ολοκλήρωση κάθε ομάδας μετρήσεων ακολουθούσε καταχώρηση των δεδομένων στα ηλεκτρονικά αρχεία και επεξεργασία για τη σύνθεση των αποτελεσμάτων για τους διάφορους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος. Κατά την υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου παρουσιάσθηκαν συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρήσεων, καθώς και δελτία αποτελεσμάτων ανά τόπο ενδιαφέροντος, ως ένδειξη της προόδου της μελέτης, αλλά και ως πρόταση για την τελική μορφή παρουσίασης των αποτελεσμάτων της. 20

22 Η τελική μορφή παρουσίασης και ηλεκτρονικής υποβολής των αποτελεσμάτων της μελέτης οριστικοποιήθηκε μετά από διαβούλευση με το Παρατηρητήριο της Ε.Ο.Α.Ε. κατά το 4 ο Στάδιο της μελέτης, όπου και έγινε η τελική επεξεργασία και σύνθεση των παραγώγων της μελέτης. 5. Επεξεργασία μετρήσεων Σύνθεση αποτελεσμάτων Παραδοτέα 5.1 Επεξεργασία και ανάλυση κυκλοφοριακών δεδομένων Εργασίες γραφείου Για την επεξεργασία των μετρήσεων, δηλαδή τον υπολογισμό των μέσων χρονοαποστάσεων και ταχυτήτων διαδρομής σε μετάβαση και επιστροφή, τα συμπληρωμένα από τα συνεργεία έντυπα καταχωρήθηκαν στα αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη δρομολόγηση των πειραματικών οχημάτων. Τα αρχεία αυτά αποτελούνται από φύλλα εργασίας, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια μέτρηση (μετάβαση ή επιστροφή) ενός οδικού τμήματος. Καταχωρούνται συνεπώς τα στοιχεία όπως καταγράφηκαν στο πεδίο και σε συγκεντρωτικό φύλλο (συνοπτικό φύλλο αλληλουχίας των προς μέτρηση οδικών τμημάτων) εξάγονται τα αποτελέσματα για όλα τα οδικά τμήματα που μετρήθηκαν. Η επεξεργασία των καταγεγραμμένων κυκλοφοριακών στοιχείων περιλαμβάνει: α) λογικό έλεγχο και ποιοτική αξιολόγηση, η οποία αφορά τον εντοπισμό χονδροειδών λαθών μέσω διασταύρωσης των καταγεγραμμένων αποστάσεων και χρόνων διαδρομής σε διαδρομές που μετρήθηκαν περισσότερο από μια φορά και σύγκρισης των καταγεγραμμένων αποστάσεων και χρόνων διαδρομής μετάβασης και επιστροφής για τις διαδρομές που μετρήθηκαν μόνο μία φορά, καθώς και με τις ενδεικτικές χρονοαποστάσεις που προκύπτουν από τα λογισμικά πλοήγησης που χρησιμοποιήθηκαν για τη δρομολόγηση των πειραματικών οχημάτων. β) σχεδίαση των αποτυπωθέντων συντεταγμένων κόμβων και σημείων μέτρησης των τόπων ενδιαφέροντος και του δικτύου μετρήσεων και χονδρικό έλεγχο σε λογισμικό δορυφορικών εικόνων και κατάλληλο χαρτογραφικό υλικό (Google Earth Χάρτες ΓΥΣ). Το κωδικοποιημένο δίκτυο που μετρήθηκε συνοδεύει το τελικό παραδοτέο της μελέτης. γ) σύνθεση των χρονοαποστάσεων για διαδρομές που συντίθενται από μετρήσεις σε επιμέρους οδικά τμήματα. δ) δημιουργία αναλυτικών πινάκων με τις μετρήσεις ανά ομάδα Νομών (όπως πραγματοποιήθηκαν) την ημερομηνία και την περίοδο της ημέρας κατά την οποία μετρήθηκαν οι χρονοαποστάσεις στα επιμέρους οδικά τμήματα. 21

23 ε) δημιουργία συγκεντρωτικών πινάκων αποτελεσμάτων (συντεταγμένες σημείου μέτρησης, αποστάσεις, χρόνοι διαδρομής και υπολογισθείσες μέσες ταχύτητες διαδρομής) ανά δείκτη και ανά Περιφέρεια, Νομό και τόπο ειδικού ενδιαφέροντος. 5.2 Σύνθεση αποτελεσμάτων Παραδοτέα Τα τελικά παραδοτέα της μελέτης, όπως προδιαγράφονται στο Τεχνικό Παράρτημα, περιλαμβάνουν την υποβολή ψηφιακών αρχείων περιγραφικών και χαρτογραφικών πληροφοριών, τα οποία πέραν των αρχείων με στοιχεία επιβατικής εμπορευματικής κίνησης, δυναμικότητας και επισκεψιμότητας (για τους σταθμούς μέσων μεταφοράς, αναπτυξιακές μονάδες και τουριστικούς τόπους, αντίστοιχα), περιλαμβάνουν αρχεία με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Τμήμα Διεξαγωγής Κυκλοφοριακών Μετρήσεων και επεξεργάζεται το Τμήμα Οργάνωσης Κυκλοφοριακών Μετρήσεων, ήτοι τους πλησιέστερους κόμβους της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων σ αυτήν Άξονες, τις καταγεγραμμένες αποστάσεις απ αυτούς, τους καταγεγραμμένους χρόνους διαδρομής και τις υπολογισθείσες μέσες ταχύτητες διαδρομής, καθώς και τις συντεταγμένες των σημείων αφετηρίας και τερματισμού των κυκλοφοριακών μετρήσεων. Επομένως οι συγκεντρωτικοί πίνακες που αναφέρθηκαν (στο σημείο ε) παραπάνω, καλύπτουν τη συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου ως προς τα στοιχεία κυκλοφοριακών δεδομένων. Επιπλέον δε, κρίνεται σκόπιμη και η υποβολή διαφόρων στοιχείων που επέχουν χαρακτήρα μεταδεδομένων, δεδομένου ότι είναι σημαντικό τα αποτελέσματα να συνοδεύονται από λεπτομέρειες, όπως οι περίοδοι και οι συνθήκες μέτρησης και οι μετρηθείσες διαδρομές (δρομολόγια πειραματικών οχημάτων), ούτως ώστε σε επόμενη φάση που θα επιχειρηθεί επικαιροποίηση των δεικτών προσπελασιμότητας (αυτή κατά τα δελτία αποτελεσμάτων των σχετικών δεικτών γίνεται ανά πενταετία) να υπάρξει κατά το δυνατόν συγκρισιμότητα των μεθόδων και αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Συνεπώς, για κάθε τόπο ειδικού ενδιαφέροντος συντάσσονται δελτία, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 1. Στοιχεία κωδικοποίησης τόπου ενδιαφέροντος και οδικού δικτύου πρόσβασης από την Εγνατία Οδό (ή Κάθετο Άξονα της Εγνατίας Οδού) 2. Περιγραφή (ή και χάρτη) μετρηθείσας διαδρομής 3. Ημερομηνία, ημέρα και περίοδος μέτρησης Συνθήκες μέτρησης 22

24 4. Στοιχεία αποτύπωσης του σημείου που θεωρήθηκε αφετηρία ή τέρμα της μετρηθείσας διαδρομής (συντεταγμένες και φωτογραφία) 5. Περιγραφή των μετρήσεων με αναφορά σε ειδικά συμβάντα (πχ. έργα, καθυστερήσεις, κλπ.) Τα δελτία κυκλοφοριακών μετρήσεων τόπων ειδικού ενδιαφέροντος έχουν την εξής μορφή: Δείκτης: Συντεταγμένες σημείου μέτρησης: Πλησιέστερος Κόμβος 1: Κωδικός οδικού τμήματος: Ημέρα και ημερομηνία μέτρησης: Απόσταση (km): Χρόνος Διαδρομής (min): Μέση Ταχύτητα Διαδρομής (km/h): Παρατηρήσεις: Ομοίως Πλησιέστερος Κόμβος 2: κ.ο.κ. Τυχαίες συνθήκες Σε ώρες αιχμής (πχ. για διαδρομές μέσω αστικών κέντρων) Στα επόμενα παρατίθενται συγκεντρωτικοί πίνακες με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, καθώς και στα παραρτήματα τα δελτία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων τόπων ενδιαφέροντος της ανά δείκτη. Τα συμπληρωμένα έντυπα μετρήσεων υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή. 5.3 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα χρονοαποστάσεων τόπων ειδικού ενδιαφέροντος Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των χρονοαποστάσεων της Εγνατίας Οδού ή των Καθέτων Αξόνων της από τους τόπους ειδικού ενδιαφέροντος, τα οποία αποτελούν κατ ουσίαν το περιεχόμενο της Βάσης Δεδομένων της συγκοινωνιακής συνιστώσας της παρούσας μελέτης, παρουσιάζονται στην Τεχνική Έκθεση ανά Πακέτο Εργασίας. Ωστόσο παρουσιάζονται στο σημείο αυτό χάριν πληρότητας του Ειδικού αυτού τεχνικού Παραρτήματος. 23

25 5.3.1 Αποτελέσματα για το δείκτη SET 06 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (πλην οδικών) Κωδικός Τόπος Ειδικού Ενδιαφέροντος Συντεταγμένες Χ (m) Υ (m) Προέλευση οχημάτων από Πλησιέστερος Κόμβος Εγνατίας Οδού/ Καθέτου Άξονα Απόσταση (km) Χρόνος Διαδρομής (min) Μέση Ταχύτητα Διαδρομής (km/h) Χρόνος Διαδρομής σε Ώρες Αιχμής (min) Μέση Ταχύτητα Διαδρομής σε Ώρες Αιχμής (km/h) Δυτικά Α/Κ Αλεξανδρούπολης Κρίνεται ότι λόγω της προσφερόμενης ειδικής εξόδου επί του Άξονα της Εγνατίας Οδού (δυτικά του Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης) οι χρήστες που κινούνται από δυτικά δεν προτιμούν τη διαδρομή διαμέσου της M Αεροδρόμιο πόλης της Αλεξανδρούπολης, χρησιμοποιώντας κατά το μέγιστο δυνατόν Αλεξανδρούπολης την Εγνατία Οδό. Δυτικά Έξοδος προς Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης Ανατολικά Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης Μ Αεροδρόμιο Καβάλας Δυτικά A/K Πέρνης Ανατολικά A/K Χρυσούπολης Δυτικά Α/Κ Αλεξανδρούπολης M Λιμένας Αλεξανδρούπολης Ανατολικά Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης Ανατολικά Α/Κ Μάκρης M Λιμένας Καβάλας Δυτικά Α/Κ Αγ. Σύλλα Ανατολικά A/K Λευκής Άμμου M Λιμάνι Κεραμωτής Δυτικά A/K Πέρνης Ανατολικά A/K Χρυσούπολης M Λιμάνι Νέας Περάμου Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Aγ. Ανδρέα Δυτικά Α/Κ Αλεξανδρούπολης M Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης Ανατολικά Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης Ανατολικά Α/Κ Μάκρης M Σ.Σ. Ορεστιάδας Βόρεια Βόρεια Είσοδος από Κάθετο Άξονα Αρδανίου Ορμενίου Νότια Νότια Είσοδος από Κάθετο Άξονα Αρδανίου Ορμενίου M Σ.Σ. Διδυμοτείχου Βόρεια Βόρεια Είσοδος από Κάθετο Άξονα Αρδανίου Ορμενίου Νότια Νότια Είσοδος από Κάθετο Άξονα Αρδανίου Ορμενίου M Μεθοριακός Σ.Σ. Δικαίων Νότια Δυτικά M Μεθοριακός Σ.Σ. Πυθίου Όλες τις κατευθύνσεις Νοτιοανατολική Είσοδος από Κάθετο Άξονα Αρδανίου Ορμενίου Δυτική είσοδος από Κάθετο Άξονα Αρδανίου Ορμενίου Α/Κ Ασημένιου του Κάθετου Άξονα Αρδανίου Ορμενίου Δεν μετρήθηκε, καθώς κρίνεται ότι στην πράξη οι χρήστες προτιμούν ως επί τω πλείστον τη διαδρομή μέσω της νέας χάραξης του Κάθετου Άξονα, και όχι από την έξοδό του προερχόμενοι από Νοτιοανατολικά (μέσω μεγαλύτερου μήκους της παλιάς εθνικής οδού)

26 Κωδικός Τόπος Ειδικού Ενδιαφέροντος Συντεταγμένες Χ (m) Υ (m) Προέλευση οχημάτων από Πλησιέστερος Κόμβος Εγνατίας Οδού/ Καθέτου Άξονα Απόσταση (km) Χρόνος Διαδρομής (min) Μέση Ταχύτητα Διαδρομής (km/h) Χρόνος Διαδρομής σε Ώρες Αιχμής (min) Μέση Ταχύτητα Διαδρομής σε Ώρες Αιχμής (km/h) M Σ.Σ. Κομοτηνής Ανατολικά Ανατολικός Α/Κ Κομοτηνής Δυτικά Δυτικός Α/Κ Κομοτηνής Δυτικά Α/Κ Δυτικός Ξάνθης (Βανιάνου) M Σ.Σ. Ξάνθης Α/Κ Α/Κ Ανατολικός Ξάνθης Ανατολικά (Βαφαιίκων) M Σ.Σ. Δράμας Νότια Α/Κ Αγ. Σύλλα Ανατολικά Α/Κ Στρυμόνα M Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Όλες τις κατευθύνσεις A/K Τιταν (διαδρομή από Α/Κ Αεροδρομίου) A/K Τιταν (διαδρομή από Γεωργικής Σχολής) Μ Λιμάνι Θεσσαλονίκης Ανατολικά A/K Τιταν Δυτικά A/K Καλοχωρίου Κάθετος Άξονας Δερβένι M Σ.Σ. Σερρών Όλες τις κατευθύνσεις Σέρρες Προμαχώνας / Ι/Κ Σερρών M Σ.Σ. Προμαχώνα Όλες τις κατευθύνσεις Πάνω στον Κάθετο Άξονα Σερρών - Προμαχώνα M Σ.Σ. Κιλκίς (Κρηστώνη) Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Λαγκαδά - Σερρών M Σ.Σ. Ειδομένης Ανατολικά Α/Κ Αξιού Δυτικά Α/Κ Ιωνίας - Διαβατών M Σ.Σ. Θεσσαλονίκης Ανατολικά A/K Τιταν Δυτικά A/K Καλοχωρίου Μ Σ.Σ. Βέροιας Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Βέροιας Μ Σ.Σ. Αλεξάνδρειας Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Νησελίου Μ Σ.Σ. Νάουσας Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Βέροιας Ανατολικά Α/Κ Ιωνίας - Διαβατών Δυτικά Α/Κ Βέροιας Μ Σ.Σ. Έδεσσας Δυτικά Α/Κ Αξιού Δυτικά Κάθετος Άξονας Κοζάνης Νίκης (Α/Κ Λεβαίας) Μ Σ.Σ. Κατερίνης Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Κλειδίου Μ Αεροδρόμιο Καστοριάς Όλες τις κατευθύνσεις Από τον Α/Κ Άργους Ορεστικού Άξονα Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγής Μ Αεροδρόμιο Κοζάνης Ανατολικά Α/Κ Κοζάνης Δυτικά Α/Κ Καλαμιάς Μ Σ.Σ. Κοζάνης Ανατολικά Α/Κ Κοζάνης Δυτικά Α/Κ Καλαμιάς

27 Κωδικός Τόπος Ειδικού Ενδιαφέροντος Συντεταγμένες Χ (m) Υ (m) Προέλευση οχημάτων από Πλησιέστερος Κόμβος Εγνατίας Οδού/ Καθέτου Άξονα Απόσταση (km) Χρόνος Διαδρομής (min) Μέση Ταχύτητα Διαδρομής (km/h) Χρόνος Διαδρομής σε Ώρες Αιχμής (min) Μέση Ταχύτητα Διαδρομής σε Ώρες Αιχμής (km/h) Μ Σ.Σ. Πτολεμαΐδας Νότια Νότια Είσοδος Καθέτου Άξονα Κοζάνης - Νίκης Βόρεια Βόρεια Είσοδος Καθέτου Άξονα Κοζάνης - Νίκης Μ Σ.Σ. Φλώρινας Ανατολικά Ανατολική είσοδος από Κάθετο Άξονα Κοζάνης Νίκης Βόρεια Βόρεια είσοδος από Κάθετο Άξονα Κοζάνης Νίκης Μ Αεροδρόμιο Ιωαννίνων Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Ιωαννίνων Δυτικά Α/Κ Ηγουμενίτσας Λαδοχωρίου Μ Αεροδρόμιο Ακτίου Ανατολικά Α/Κ Βασιλικού Ανατολικά Α/Κ Ιωαννίνων Μ Λιμάνι Ηγουμενίτσας Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Ηγουμενίτσας Λαδοχωρίου Δυτικά Α/Κ Βασιλικού Μ Λιμάνι Πρέβεζας Δυτικά Α/Κ Ηγουμενίτσας Λαδοχωρίου Ανατολικά Α/Κ Ιωαννίνων Μ Λιμάνι Πάργας Δυτικά Α/Κ Ηγουμενίτσας Λαδοχωρίου Ανατολικά Α/Κ Βασιλικού Δυτικά Α/Κ Κοζάνης Μ Αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου Δυτικά Α/Κ Γρεβενών Ανατολικά Α/Κ Κλειδίου Δυτικά Α/Κ Κοζάνης Μ Λιμάνι Βόλου Δυτικά Α/Κ Γρεβενών Ανατολικά Α/Κ Κλειδίου Ανατολικά Α/Κ Κλειδίου Μ Σ.Σ. Βόλου Δυτικά Α/Κ Κοζάνης Δυτικά Α/Κ Γρεβενών Ανατολικά Α/Κ Κλειδίου Μ Σ.Σ. Λάρισας Δυτικά Α/Κ Παναγιάς Δυτικά Α/Κ Γρεβενών Δυτικά Α/Κ Κοζάνης Δυτικά Α/Κ Γρεβενών Μ Σ.Σ. Καρδίτσας Ανατολικά Α/Κ Παναγιάς Ανατολικά Α/Κ Κλειδίου Δυτικά Α/Κ Παναγιάς Μ Σ.Σ. Τρικάλων Ανατολικά Α/Κ Δυτ. Γρεβενών Ανατολικά Α/Κ Κλειδίου Μ Σ.Σ. Καλαμπάκας Δυτικά Α/Κ Παναγιάς Ανατολικά Α/Κ Δυτ. Γρεβενών

28 5.3.2 Αποτελέσματα για το δείκτη SET 07 Αναπτυξιακές Ζώνες Κωδικός Τόπος Ειδικού Ενδιαφέροντος Συντεταγμένες Χ (m) Υ (m) Προέλευση οχημάτων από Πλησιέστερος Κόμβος Εγνατίας Οδού/ Καθέτου Άξονα Απόσταση (km) Χρόνος Διαδρομής (min) Μέση Ταχύτητα Διαδρομής (km/h) Χρόνος Διαδρομής σε Ώρες Αιχμής (min) Μέση Ταχύτητα Διαδρομής σε Ώρες Αιχμής (km/h) Β ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης Β ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής Όλες τις κατευθύνσεις Ανατολικός Α/Κ Κομοτηνής Α/Κ Α/Κ Ανατολικός Ξάνθης Ανατολικά Β ΒΙ.ΠΕ Ξάνθης (Βαφαιίκων) Δυτικά Α/Κ Δυτικός Ξάνθης (Βανιάνου) Β ΒΙ.ΠΕ. Δράμας Δυτικά Α/Κ Αγ. Σύλλα Ανατολικά Α/Κ Στρυμόνα Δυτικά Α/Κ Πέρνης Β ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας Ανατολικά A/K Χρυσούπολης Δυτικά Α/Κ Λευκής Άμμου Β ΒΙΟ.ΠΑ. Ορεστιάδας Όλες τις κατευθύνσεις Κάθετος Άξονας Αρδανίου Ορμενίου Β ΒIO.ΠA. Ορμένιου Όλες τις κατευθύνσεις Κάθετος Άξονας Αρδανίου Ορμενίου Β ΒΙΟ.ΠΑ. Σαπών Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Μέστης Β ΒΙΟ.ΠΑ. Καβάλας- Ν.Καρβαλη Δεν αποτυπώθηκε Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Λευκής Άμμου Β ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης Ανατολικά Α/Κ Ιωνίας - Διαβατών Δυτικά Α/Κ Σίνδου Δυτικά Κάθετος Άξονας Κοζάνης Νίκης (Α/Κ Λεβαίας) Β ΒΙ.ΠΕ. Έδεσσας Ανατολικά Α/Κ Ιωνίας - Διαβατών Ανατολικά Α/Κ Βέροιας Ανατολικά Α/Κ Αξιού Β ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Λαγκαδά Σερρών Β ΒΙ.ΠΕ. Πέλλας Ημαθίας Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Βέροιας Β ΒΙ.ΠΕ. Σερρών Όλες τις κατευθύνσεις Πάνω στον Κάθετο Άξονα Δερβένι Σέρρες Προμαχώνας Β ΒΙ.ΠΕ. Θέρμης Όλες τις κατευθύνσεις A/K Τιταν Β ΒΙΟ.ΠΑ. Ωραιοκάστρου Όλες τις κατευθύνσεις A/K Τιταν Β ΒΙΟ.ΠΑ. Λιτοχώρου Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Κλειδίου Β ΒΙΟ.ΠΑ. Κουφαλίων Δυτικά Α/Κ Νησελίου Ανατολικά Α/Κ Ιωνίας - Διαβατών Β ΒΙΟ.ΠΑ. Ζερβοχωρίων Ανατολικά Α/Κ Ρεντίνας Δυτικά Α/Κ Προφήτη

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62 «Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653). 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 4 1.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποδομή χωρικών δεδομένων 2. Οδικό δίκτυο: καταγραφή και επεξεργασία i. πρωτογενή & δευτερογενή δεδομένα ii. εργασίες και μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm Ημερίδα με θέμα: Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι" Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 Ώρα: 9.00 Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην παρόδια ζώνη της Εγνατίας Οδού (Ζώνη Επιρροής Ι),

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο χωρική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001- στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 7 Αυγούστου 2014 Σε ετοιµότητα το E.K.A.B. µε έκτακτα µέτρα κάλυψης του εθνικού οδικού δικτύου για τις ηµέρες του εκαπενταύγουστου. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, στα πλαίσια της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29 Απριλίου 2015 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης Εθνικού Οδικού ικτύου µε έκτακτα µέτρα για την Πρωτοµαγιά (1/5-3/5/2015). Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας δίνει στη δηµοσιότητα το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 22 εκεµβρίου 2014 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης του Εθνικού Οδικού ικτύου για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, βρισκόµενο πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: B. Φούρκας, Παρατηρητήριο

Εισηγητής: B. Φούρκας, Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός και Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου 22/10/2014 Ιωάννινα ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Θέμα: «5 χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία, τιςεπιχειρήσειςκαιτοντουρισμό» Εισηγητής: B.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Καλώς ήλθατε στο Γραφείο Κτηματογράφησης που διατηρεί στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ 8.1 Οδική Υποδοµή 8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Το θεσµοθετηµένο κύριο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας περιλαµβάνει τις εθνικές οδούς και το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ακτυλίων µε Εθνικά ίκτυα

Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ακτυλίων µε Εθνικά ίκτυα Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών ακτυλίων µε Εθνικά ίκτυα ΚτΠ Εµπειρία Συναφών Έργων ΟΤΕ Εµπειρία Συναφών Έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ: 4.245 κτίρια NGA: Πάνω από 2.000 Καµπίνες, 1.400 Km ΚΟΙ 290 Αστικά Κέντρα µε Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα:

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 20 Μαΐου 2013 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΠΙΓΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα