ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αναθέτουσα Αρχή Αντικείμενο της Σύμβασης - Περιγραφή Φυσικό Αντικείμενο Τεχνική Περιγραφή Εισαγωγή Υφιστάμενη Κατάσταση Παραγωγή Ίλυος Ενεργειακό Κόστος Επεξεργασίας Λάσπης Περιγραφή του Αντικειμένου Τοποθεσία της Εγκατάστασης Χρονοδιάγραμμα Εργασιών Οργανόγραμμα Ομάδας Μελέτης Σχέδια Βόλος, Ιούλιος

3 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 3 1. Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή και Κύριος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου (στο εξής ), οδός Κωσταντά αρ. 141, Βόλος. 2. Αντικείμενο της Σύμβασης - Περιγραφή 2.1. Φυσικό Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Υπηρεσίας είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η πλήρης διερεύνηση και ανάλυση όλων των δυνατών εφαρμόσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας της Λυματολάσπης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ, η Μελέτη Αναλυτικών Προτάσεων, Μεθόδων και Τρόπων Εξοικονόμησης Ενέργειας καθώς και Βελτιστοποίησης των Διαδικασιών επεξεργασίας και διάθεσης της λυματολάσπης, η εκπόνηση προμελέτης και αξιολόγηση (ενεργειακή-οικονομική) των προτεινόμενων μεθόδων κάθε προτεινόμενης διαδικασίας. Θα εξεταστούν τουλάχιστον τέσσερεις (4) τεχνολογίες επεξεργασίας με την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης θα γίνει με επί τόπου επίσκεψη όλων των χώρων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ και με τη συγκέντρωση, σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της Επιχείρησης, των κατασκευαστικών σχεδίων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και όποιων άλλων βοηθητικών σχεδίων ή άλλων στοιχείων είναι δυνατό. Κεντρικός Στόχος αποτελεί η μείωση εκπομπής αερίων που συμμετέχουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και η μείωση των λειτουργικών εξόδων της Επιχείρησης μέσα από τη Βελτίωση της αποδοτικότητας. Για την ομαλή επίτευξη του Αντικειμένου είναι σημαντικό ο Ανάδοχος να λάβει γνώση των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών και αναγκών της Επιχείρησης Τεχνική Περιγραφή Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της ορθής διαχείρισης των αστικών λυμάτων στην Ελλάδα αποτελεί μια από τις πρώτες προτεραιότητες στο τομέα της αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Με την αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων από διάφορα προγράμματα, όπως ENVIREG, A ΚΠΣ, Ταμείο Συνοχής, Β ΚΠΣ, Γ ΚΠΣ, κατασκευάστηκε και κατασκευάζεται στη χώρα μας ένας σημαντικός αριθμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία :

4 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 4 προστατεύει τις περιοχές που εξυπηρετούνται από Ε.Ε.Λ. από την υποβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος προστατεύει αποτελεσματικά τους φυσικούς υδάτινους πόρους συντελεί στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη δημιουργεί μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής, δίνοντας λύσεις σε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, κυρίως στις παράκτιες, νησιωτικές και παραλίμνιες περιοχές. Τα συστατικά που απομακρύνονται από τις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων περιλαμβάνουν εσχαρίσματα, άμμο, επιπλέοντα στερεά και βιοστερεά. Τα στερεά παράγονται σε σημαντικές ποσότητες και είναι οργανική ουσία με ανόργανα στοιχεία, όπως N, P, K, Fe, Zn, Cu, Mg, Mn, που μπορούν να είναι ωφέλιμα μετά την επεξεργασία τους με διάφορες διεργασίες. Ο όρος «ιλύς ή λάσπη» χρησιμοποιείται, πριν επιτευχθούν τα κριτήρια, που καθορίζονται για ωφέλιμη χρήση. Επομένως, όσο περισσότερο αποδοτική είναι μία μέθοδος και μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, τόσο μεγαλύτερες ποσότητες ιλύος παράγονται, με αποτέλεσμα η επεξεργασία και η διάθεση της ιλύος να έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στις αναπτυγμένες περιοχές. Γενικά, η παραγόμενη ιλύς σε συμβατικά συστήματα, είναι tn DS το χρόνο, για κάθε άτομα, που εξυπηρετούνται από την εγκατάσταση. Όμως, η επεξεργασία και διάθεση της ιλύος είναι από τα πιο πολύπλοκα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο φορέας της εγκατάστασης, διότι : 1) αποτελείται, κατά μεγάλο μέρος, από τα υλικά, που είναι υπεύθυνα για το δυσάρεστο χαρακτήρα των ανεπεξέργαστων λυμάτων 2) είναι, συνήθως, σε υγρή μορφή και έτσι είναι δύσκολο να διαχειριστεί ή να διατεθεί με έναν ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο 3) περιέχει σε ένα υψηλό ποσοστό οργανική ύλη, η οποία έχει αποσυντεθεί και δημιουργεί δυσάρεστες οσμές 4) περιέχει, ίσως, ρυπαντικά κατάλοιπα από τη διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων 5) περιέχει, επίσης, μεγάλη ποικιλία παθογόνων μικροοργανισμών. Για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται, για την αποδοτική λειτουργία ενός κέντρου επεξεργασίας λυμάτων, να παράγεται ιλύς ικανοποιητικής ποιότητας για χρήση ή τελική διάθεση, καθώς «η εγκατάσταση, που δεν πετυχαίνει

5 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 5 αποτελεσματική επεξεργασία και διάθεση της ιλύος, θεωρείται άχρηστη», όπως αναφέρει ο Imholf. Με εξαίρεση την απόρριψη της ιλύος στη θάλασσα, που έχει απαγορευθεί στην Ε.Ε., οι κυριότεροι τρόποι διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης της ιλύος, για τους οποίους η νομοθεσία, συνήθως, καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ποιότητας, παραμένουν οι ίδιοι τα τελευταία χρόνια και από αυτούς οι κυριότεροι είναι : διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Α αγροτική επαναχρησιμοποίηση βελτιωτικό για την αποκατάσταση εδαφών κομποστοποίηση ηλιακή ξήρανση και θερμική αξιοποίηση καύση αεριοποίηση Η ΔΕΥΑΜΒ, το 2007 εγκαταστέστησε στις ΕΕΛ Βόλου, έναν πρωτότυπο επεξεργαστή υπέρυθρης ακτινοβολίας (IPR) για την ξήρανση-απόσμησηαπομάκρυνση μικροβιακού φορτίου, δυναμικότητας 2 τόνων αφυδατωμένης λάσπης, ο οποίος λειτουργεί πιλοτικά με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η επεξεργασμένη από τον IPR λάσπη χρησιμοποιείται ως λίπασμα, από το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών σε αγροκτήματα του Πανεπιστημίου, με επίσης ενθαρρυντικά συμπεράσματα. Η πιο συνηθισμένη, βέβαια, πρακτική διαχείρισης της ιλύος, που εφαρμόζεται στις περισσότερες πόλεις στη χώρα μας - μεταξύ των οποίων ανήκει και ο Βόλος - είναι η διάθεση της ιλύος σε ΧΥΤΑ, μέθοδος η οποία δεν αποτελεί βιώσιμη λύση, τόσο σε μεσοπρόθεσμο, όσο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ακόμη, όμως, και για την περίπτωση αυτή, το θεσμικό πλαίσιο, που ρυθμίζει τους όρους διάθεσης της ιλύος από ΕΕΛ σε ΧΥΤΑ, δεν είναι καθορισμένο με επάρκεια. Δηλαδή, στη σχετική νομοθεσία δεν καθορίζονται οι ακριβείς προϋποθέσεις και οι όροι για τη διάθεση της ιλύος σε ΧΥΤΑ, αλλά επισημαίνεται μόνο ότι θα πρέπει : α) να μην περιέχονται στη λάσπη επικίνδυνες ουσίες ή ουσίες με μεγάλη συσσώρευση, που δύσκολα διασπώνται β) να μη προκύπτουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον και γ) να αποφεύγεται η εκπομπή ενοχλητικών οσμών στους εργαζομένους στο ΧΥΤΑ και στους περίοικους της περιοχής. Επομένως, είναι απαραίτητο η χρησιμοποίηση της ιλύος να γίνεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς η μη ορθολογική χρήση της μπορεί να

6 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 6 προκαλέσει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση στο έδαφος, στα νερά και στην ατμόσφαιρα. Για τους λόγους αυτούς, η διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης της ιλύος, με μία μέθοδο διαχείρισης ενδεδειγμένη από οικονομικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς, σύμφωνα με πρακτικές, που ήδη προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Η μελέτη, που θα εκπονηθεί, αποσκοπεί στη διερεύνηση και αξιολόγηση των τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας και διάθεσης της λυματολάσπης, που παράγεται από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ Υφιστάμενη Κατάσταση Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης του Βόλου, στην περιοχή «Μπουρμπουλήθρα» και απέχει 400 μέτρα περίπου από την οδό Βόλου-Αθηνών. Η ΕΕΛ Βόλου εξυπηρετεί σήμερα τους πρώην Δήμους Βόλου, Nέας Ιωνίας, Αισωνίας, Πορταριάς, Ιωλκού, Βελεστίνου, την πρώην Κοινότητα Μακρυνίτσας, καθώς και τις δύο βιομηχανικές περιοχές Α και Β ΒΙ.ΠΕ., ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή της, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πρώην Δ. Αγριάς, Φερών, Αρτέμιδας, Λεχωνίων και Ν.Αγχιάλου, οι οποίοι διοικητικά ανήκουν σήμερα στον Καλλικράτειο Δήμο Βόλου. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι προεπεξεργασμένα σε συστήματα επεξεργασίας στην κάθε βιομηχανία χωριστά, σύμφωνα με το Π.Δ. 177/87 (Κανονισμός Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ). Επίσης, η ΕΕΛ δέχεται και συνεπεξεργάζεται βοθρολύματα, που προέρχονται από τις απομακρυσμένες περιοχές των Δήμων, που δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το Αποχετευτικό δίκτυο. Η δυναμικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων είναι Ι.Π, που αντιστοιχούν σε m3 υγρών αποβλήτων ανά ημέρα και με τη μελλοντική επέκταση η δυναμικότητα θα αυξηθεί σε Ι.Π. και m3/d, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών αποβλήτων και των βοθρολυμάτων. Ο αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι ο Παγασητικός Κόλπος, στη θέση Ακρωτήριο Αγκίστρι, θαλάσσια περιοχή εκτός του εσωτερικού κόλπου. Α. Στάδια επεξεργασίας λύματος Έργα Εισόδου Μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων Εσχάρωση (3 χειροκίνητες και 3 αυτόματες σχάρες step fine screen με διάκενα 6 χιλιοστά) Εξάμμωση- λιποσυλλογή (δύο εν σειρά αεριζόμενοι εξαμμωτές, ο

7 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 7 καθένας εκ των οποίων αποτελείται από δύο επιμήκεις χωριστές δεξαμενές όγκου 100 m 3 η μία, με κανάλια λιποσυλλογής ) Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Κανάλι μέτρησης της παροχής Μονάδα κροκίδωσης (προσθήκη χλωριούχου σιδήρου σε δεξαμενή ανάμειξης και 4 διαδοχικά διαμερίσματα κροκίδωσης ) Πρωτοβάθμια καθίζηση (τρεις ορθογωνικές δεξαμενές συνολικού όγκου m 3, με 9 ηλεκτροβάννες για την απομάκρυνση των στερεών προς το αντλιοστάσιο πρωτοβάθμιας λάσπης ) Βιολογική Βαθμίδα Αντλιοστάσιο ανύψωσης (3 κοχλιωτές αντλίες ) Δεξαμενές αερισμού ( 5 ορθογωνικές συμβατικές δεξαμενές ενεργού ιλύος και 1 δεξαμενή με μεμβράνες, συνολικού όγκου m 3, για βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου, νιτροποίηση και απονιτροποίηση ) Μονάδα δοσομέτρησης κροκιδωτικού Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης (3 κυκλικές δεξαμενές συνολικού όγκου m 3 για την εξυπηρέτηση των 5 δεξαμενών αερισμού ή των m 3 λύματος, από τις οποίες η περίσσεια λάσπης οδηγείται σε αντλιοστάσιο περίσσειας και αφρών) Τριτοβάθμια επεξεργασία της εκροής Μονάδα διήθησης ( 6 παράλληλα φίλτρα περιστρεφόμενου τυμπάνου με διηθητικό πορώδες μέσο < 35 μm, για τη μείωση της συγκέντρωσης των στερεών < 15 mg/l ) Μονάδα απολύμανσης (64 λυχνίες υπεριώδους ακτινοβολίας και υψηλής έντασης, για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου) Μονάδα μερικής χλωρίωσης (με υποχλωριώδες νάτριο) Αντλιοστάσιο ανύψωσης των επεξεργασμένων

8 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 8 Τελική διάθεση Από το αντλιοστάσιο διάθεσης τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται σε θαλάσσια περιοχή, εκτός του εσωτερικού κόλπου, όπου με υποθαλάσσιο αγωγό 800m διατίθενται, με διαχυτές, σε βάθος m. Β. Στάδια Επεξεργασίας ιλύος Η λάσπη, που παράγεται στην πρωτοβάθμια, χημική και δευτεροβάθμια καθίζηση, ακολουθεί την παρακάτω επεξεργασία : Προπάχυνση (2 κυκλικές δεξαμενές συνολικού όγκου 580 m3 ) Μηχανική πάχυνση (2 μηχανικοί παχυντές 60 m3/h συνολικά) Χώνευση (3 αναερόβιοι χωνευτές συνολικού όγκου m3 ) Μεταπάχυνση (4 κυκλικές δεξαμενές συνολικού όγκου 950 m3 ) Αφυδάτωση (μία ταινιοφιλτρόπρεσσα και ένας φυγοκεντρητής, συνολικής δυναμικότητας 60 m3 /h ) Η πρωτοβάθμια και χημική λάσπη, από το αντλιοστάσιο πρωτοβάθμιας καθίζησης, αντλείται στις δεξαμενές προπάχυνσης, ενώ η απομακρυνόμενη βιολογική λάσπη, από το αντλιοστάσιο περίσσειας, αντλείται στους μηχανικούς παχυντές. Η παχυμένη λάσπη (από την πάχυνση τόσο με βαρύτητα, όσο και τη μηχανική) συγκεντρώνεται και ομογενοποιείται σε κοινή δεξαμενή και οδηγείται στη συνέχεια στους τρεις χωνευτές, που λειτουργούν απουσία οξυγόνου, σε θερμοκρασία 33-35ºC. Το παραγόμενο στις δεξαμενές χώνευσης βιοαέριο (4.000 m3/d) καίγεται στους 3 λέβητες για τη θέρμανση της λάσπης και το υπόλοιπο τροφοδοτεί 2 σύγχρονες γεννήτριες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η σταθεροποιημένη λάσπη τροφοδοτεί με βαρύτητα τους μεταπαχυντές και από αυτούς η παχυμένη λάσπη οδεύει προς την τελική μονάδα επεξεργασίας ιλύος, την αφυδάτωση. Μεταφορά Διάθεση ιλύος Η αφυδατωμένη ιλύς, όπως και τα σχαρίσματα και η άμμος, μεταφέρεται με container σε οργανωμένο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Νομού Μαγνησίας, όπου διατίθεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα Παραγωγή Ίλυος

9 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 9 Στους υπολογισμούς, που ακολουθούν, παρουσιάζεται η παραγωγή λάσπης στη μελλοντική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Βόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά : Δυναμικότητα = Q Ι.Π = m3/d BOD = 280 mg/l ΤSS = 280 mg/l Poλ. = 10 mg/l 1. Πρωτοβάθμια καθίζηση 1α) Πρωτοβάθμια λάσπη Στην πρωτοβάθμια καθίζηση απομακρύνεται το % των εισερχόμενων στερεών. Επομένως : ΤSS εισ. = 280 mg/l ΤSS εξ. = 130 mg/l ΤSS απομ. = 0,150 kg/m 3 * m 3 /d = kg/d Πυκνότητα λάσπης = 1,0-1,5% και V πρωτοβάθμιας = 600 m 3 /d 1β) Χημική λάσπη Για την απομάκρυνση του φωσφόρου στην καθίζηση χρησιμοποιείται διάλυμα FeCl 3. Από τα λειτουργικά δεδομένα για κάθε gr Ρ, που απομακρύνεται, απαιτούνται 2-2,8grFe 3+ και δημιουργείται ίζημα 2,5-3,0 gr, η χημική λάσπη, που παράγεται, είναι : Ρ εισ. = * 0,010 = 480 kg/d Ρ εξ. = * 0,006 = 288 kg/d Ρ απομ.. = * 0,004 = 192 kg/d 500 kg Fe * 3 kg λάσπη / kg Fe = kg/d και με πυκνότητα λάσπης = 1% V χημικής = 150 m 3 /d 2. Bιολογικοί Αντιδραστήρες 2α) Βιολογική λάσπη Η βιολογική λάσπη, που απομακρύνεται (περίσσεια ιλύος) από τις δεξαμενές Β καθίζησης και οδηγείται για επεξεργασία στο μηχανικό παχυντή, είναι : W = [M / θ] - ( Q 24 * SS εξόδου) όπου W = περίσσεια λάσπης = kgss/d

10 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 10 M = συνολική ποσότητα ανάμεικτου υγρού στις 6 δεξαμενές αερισμού = = V αερ. * MLSS = kg MLSS V αερ. = m 3 MLSS = 4-5 kg/m 3 θc = συνολικός χρόνος παραμονής της ιλύος στον αερισμό = d Q 24 = m 3 /d ΤSS εξόδου = 0,015 kg/m 3 Επομένως : W = [( * 4,5 ) / 17] - ( * 0,015) = ( 4.850) = kg/d (max) V W (όγκος περίσσειας) = W / SS W και για SS W = 7-12 kg/m 3 V περίσσειας (max) = / 7 = 700 m 3 /d 2β) Χημική λάσπη Εκτός από τη βιολογική αποφωσφόρωση. στη βιολογική επεξεργασία, γίνεται και χημική απομάκρυνση φωσφόρου, ώστε ο φώσφορος στην εκροή να κυμαίνεται στο 1-2 mg/l. H λάσπη, για τα 80 kg Ρ, που πρέπει να απομακρύνονται χημικά, ανέρχεται σε 600 kg /d και V χημική = 60 m 3 /d Από τις λάσπες αυτές : α) η πρωτοβάθμια και χημική λάσπη από τις δεξαμενές Α καθίζησης αντλείται προς τους υπάρχοντες δύο προπαχυντές βαρύτητας και στη συνέχεια στη δεξαμενή ομογενοποίησης β) η βιολογική και χημική από τις δεξαμενές Β καθίζησης αντλείται προς τη μονάδα μηχανικής πάχυνσης και στη συνέχεια στη δεξαμενή ομογενοποίησης ιλύων. 3. Προπάχυνση λάσπης 3α) Πάχυνση με βαρύτητα Από το αντλιοστάσιο πρωτοβάθμιας λάσπης οι δύο προπαχυντές βαρύτητας τροφοδοτούνται με 2+1 αντλίες, δυναμικότητας 9 lit/sec η κάθε μία. Οι προπαχυντές είναι κυκλικές δεξαμενές, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : διάμετρος = D = 10 m ωφέλιμο ύψος = h = 3,7 m επιφάνεια = E oλική = 2 * 78,5 = 157 m 2 όγκος = Vολικός = 2 * 290,5 = 581 m 3 SS /d (είσοδος στην προπάχυνση) = = kg/d επιφανειακή φόρτιση = [kgss /d] / Eολ = (8.700) / 157 = 55 kg SS / m 2 d χρόνος παραμονής = Vολικός / 750 = 0,8 d Παρά το γεγονός ότι, επιφανειακή φόρτιση και χρόνος παραμονής είναι εκτός των επιθυμητών τιμών ( >30 kg SS /m 2 d και <2 d αντίστοιχα), από τη μέχρι σήμερα λειτουργία δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα στη λειτουργία της προπάχυνσης,

11 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 11 Πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι στο οικόπεδο της εγκατάστασης δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την κατασκευή τρίτης δεξαμενής και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η επαύξηση της συγκεκριμένης μονάδας. Η εξερχόμενη συμπυκνωμένη λάσπη, με συγκέντρωση 3-4 %, έχει μειώσει τον όγκο της από 750 m 3 /d σε V = / 30 = 290 m 3 /d (max) και αντλείται στη δεξαμενή ομογενοποίησης. Αντλιοστάσιο προπαχυντών Στο αντλιοστάσιο προπαχυμένης λάσπης υπάρχουν εγκατεστημένες δύο αντλίες, παροχής 15 m 3 /h εκάστη, για τη μεταφορά της στη δεξαμενή ομογενοποίησης. Όγκος παχυμένης λάσπης από προπαχυντές = 290 m 3 /d Χρόνος λειτουργίας αντλιών = 290 / (15*2 ) = 9,7 h / d η κάθε αντλία. 3β) Μηχανική πάχυνση Λειτουργούν δύο μηχανικοί παχυντές, δυναμικότητας 30 m 3 /h ο καθένας, με τριθάλαμα δοχεία παρασκευής - δοσομέτρησης διαλύματος πολυηλεκτρολύτη, όγκου το καθένα 2000 lit και δοσομετρικές αντλίες παροχής lit/h. Από το αντλιοστάσιο απομακρυνόμενης βιολογικής λάσπης αντλείται η περίσσεια στο μηχανικό παχυντή, με δύο αντλίες θετικής εκτόπισης, 40 m 3 /h παροχής εκάστη. Η προς πάχυνση ποσότητα λάσπης υπολογίστηκε προηγούμενα ως το άθροισμα βιολογικής και χημικής και η οποία ανέρχεται σε kgss/d ή 760 m 3 /d. Χρόνος λειτουργίας των παχυντών συνολικά = 760 m 3 /d / 20 m 3 / h = 38 h/d Για την πάχυνση της βιολογικής λάσπης προστίθεται πολυηλεκτρολύτης σε δόσεις 5-6 gr/kg SS κι επομένως η απαιτούμενη κατανάλωση είναι : kgss/d * 6 gr/kgss = gr /d Χρησιμοποιείται διάλυμα με συγκέντρωση 2, από το οποίο απαιτούνται : / 2 = lit διαλύματος την ημέρα ή για τις 38 ώρες λειτουργίας της μηχανικής πάχυνσης lit / 38h = 450 lit / h Η λάσπη μετά την πάχυνση έχει συγκέντρωση 4% - 6% και ο όγκος της μειώνεται από 760 m 3 /d σε : Vπαχυμένης = kgss/d / 45 kg/m 3 = 120 m 3 / d 3γ) Δεξαμενή ομογενοποίησης ιλύων Στη δεξαμενή ομογενοποίησης, όγκου 40 m 3, συγκεντρώνονται : η λάσπη από τους προπαχυντές : Μ = kg/d, V = 290 m 3 /d, SS = 3% και η λάσπη από το μηχανικό παχυντή Μ = kg/d, V = 120 m 3 /d, SS = 4,5% Η προκύπτουσα ομογενοποιημένη - μεικτή - λάσπη ανά ημέρα ανάγεται συνολικά :

12 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 12 σε μάζα = Μ = kg / d σε όγκο = V = 410 m 3 /d και έχει μια μέση συγκέντρωση στερεών SS = 3,4% = 35 kg/m 3 H μεικτή λάσπη, στη συνέχεια, οδηγείται στους τρεις χωνευτές, με αντλίες θετικής εκτόπισης, δυναμικότητας 20 m 3 /h η μία, οι οποίες λειτουργούν εναλλάξ και κυκλικά. χρόνος λειτουργίας αντλιών = 410 m 3 /d / ( 2*20) m 3 /h = 10,50 h/d η κάθε αντλία. 4. Αναερόβια χώνευση Λειτουργούν τρεις μεσόφιλοι, αναερόβιοι χωνευτές, με ωφέλιμο όγκο συνολικά : Vολ. = 2 * m * m 3 = m 3 Η συνολική ποσότητα εισερχόμενης λάσπης είναι M = kgss/d και V = 410 m 3 /d 4α) Υπολογισμός VSS Από τα λειτουργικά δεδομένα, το ποσοστό των πτητικών στερεών, που περιέχονται στη λάσπη από τις διάφορες διαδικασίες είναι κατά μέσον όρο, τα παρακάτω : Λάσπη από την προπάχυνση : VSS = 65 % των SS ή VSS = kg/d Λάσπη από τη μηχανική πάχυνση : VSS = 75 % των SS ή VSS = kg/d Eπομένως, τα VSS της μεικτής ομογενοποιημένης λάσπης = 70% των SS ή kg/d 4β) Χρόνος παραμονής - οργανική φόρτιση t = χρόνος παραμονής λάσπης = m 3 / 410 m 3 /d = 14,15 d Α = οργανική φόρτιση στερεών = VSS kg/d / m 3 = 1,7 kgvss/m 3 d < 1,8 4γ) Απόδοση χώνευσης Για χρόνο παραμονής της λάσπης 18 d, η μείωση των πτητικών από τα λειτουργικά δεδομένα και τις χημικές αναλύσεις, έχει υπολογιστεί κατά μέσο όρο 55%. Επομένως, για 14 d, τα VSS που χάνονται είναι * 50 % = kgvss/d και η λάσπη, που εξέρχεται από τους χωνευτές έχει : SS = SS εισερχόμενα - VSS διασπώμενα = = kgss/d πυκνότητα = kgss/d / 410 m 3 /d = 23 kgss/m 3 = 2,3% και VSS = kgvss/d / kgss/d = 53% Επισήμανση :

13 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 13 Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει το συμπέρασμα ότι αφ ενός η οργανική φόρτιση στερεών είναι οριακή (λίγο μικρότερη από 1,8 kgvss/m 3 d) και αφ ετέρου ο χρόνος παραμονής των 14 ημερών δεν είναι ικανοποιητικός για την αποδοτική χώνευση και σταθεροποίηση της λάσπης ( αρκετά μικρότερος των ημερών). Η κατάσταση αυτή σίγουρα δεν είναι η καλύτερη, σε συνδυασμό κυρίως με το γεγονός ότι, στις εγκαταστάσεις υπάρχει μονάδα εκμετάλλευσης του βιοαερίου με αεριογεννήτριες και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται αναλογικά με το χρόνο παραμονής. Λαμβανομένου, όμως, υπόψη : α) ότι όλοι σχεδόν οι υπολογισμοί για τις παραγόμενες λάσπες έχουν γίνει με τη δυσμενέστερη επιλογή (και στρογγυλοποίηση), σε ό,τι σχετίζεται με την ποσότητα των στερών, καθώς πάντα ένα 10% των SS εισόδου στην κάθε διαδικασία πάχυνσης απομακρύνεται με τα στραγγίδια τη συγκέντρωση των στερεών το βαθμό συμπύκνωσης, που επιτυγχάνει η κάθε υπομονάδα και β) ότι πρόκειται να εγκατασταθεί στη μηχανική πάχυνση μονάδα δοσομέτρησης υγρού πολυηλεκτρολύτη, η δοκιμαστική χρήση του οποίου έδωσε πολύ καλύτερα αποτελέσματα συμπύκνωσης, μέχρι 9-10% ( σε αντίθεση με το στερεό πολυηλεκτρολύτη 4-6%) είναι πιθανόν η ελλειμματικότητα στο διαθέσιμο όγκο της χώνευσης να βελτιωθεί. 4δ) Παραγωγή βιοαερίου Το παραγόμενο αέριο ανέρχεται σε 1 m 3 ανά kg VSS που εξαερώνεται, αλλά για τους παραπάνω λόγους υπολογίζεται σε 0,8 m 3 ανά kg VSS. V αερίου = kg VSS/d * 0,8 m 3 /kg (= 3.900) = m 3 /d ή 170 m 3 /h Το αεριοφυλάκιο, όγκου 800 m 3, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει το παραγόμενο βιοαέριο για χρόνο t = 800 m 3 / 170 m 3 /h = 4,7 ώρες. Ο χρόνος αυτός επαρκεί για την εξισορρόπηση του αερίου πριν την κατανάλωσή του, την πλήρωση με αέριο των τριών χωνευτών κατά την εκροή λάσπης και την αποθήκη καυσίμου για τη θέρμανση των χωνευτών. Το πλεονάζον αέριο, μέσω αεροσυμπιεστών, οδηγείται στο κτίριο ενέργειας και τροφοδοτεί δύο αεριογεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Από τα λειτουργικά δεδομένα, η θερμογόνος δύναμη του βιοαερίου είναι περίπου ίση με kcal/m 3 βιοαερίου και επομένως η ενέργεια που παράγεται είναι : m 3 /d * ( ) kcal/m 3 = kcal/ d Για τη θέρμανση της λάσπης των χωνευτών σε 35 o C, οι απαιτήσεις είναι : το καλοκαίρι με θ λάσπης 18 o C : Q = 410 m 3 /d * (35 18).10 3 = kcal / d και το χειμώνα με θ λάσπης 12 o C : Q = 410 m 3 /d * (35 12).10 3 = kcal / d

14 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 14 περίσσεια θερμότητας = παραγόμενη απαιτούμενη : καλοκαίρι = ( ).10 3 = kcal / d χειμώνας = ( ).10 3 = kcal / d δηλαδή, κατά μέσον όρο, η περίσσεια θερμότητας είναι kcal/d και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με περίπου 70% απώλειες κινητήρα και γεννήτριας, Q = 0,30 * 13, kcal/d * 1, kwh / kcal = kwh /d Η δυναμικότητα κάθε γεννήτριας είναι 80 m 3 /h και ο χρόνος λειτουργίας της ανέρχεται σε t = m 3 /d / 2*80 m 3 /h = 25 h/d Επισήμανση : Οι ποσότητες βιοαερίου αναφέρονται στις κατά περίπτωση συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, ενώ η εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας είναι ανέφικτη, λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ χωνευτών και γεννητριών, περίπου250 m. 5. Μεταπαχυντές Η λάσπη, που εξέρχεται από τους χωνευτές, έχει υπολογιστεί σε : Μ = kg/d, V = 410 m 3 /d, SS = 2,3 % και έχει ανάγκη περαιτέρω συμπύκνωσης. Οδηγείται με βαρύτητα στη μονάδα μεταπάχυνσης, η οποία αποτελείται από 4 κυκλικές δεξαμενές, με τα εξής συνολικά χαρακτηριστικά : Ε = συνολική επιφάνεια = 260 m 2 V = συνολικός ωφέλιμος όγκος = 950 m 3 επιφανειακή φόρτιση = kg SS/d / 260 m 2 = 36 kg /m 2 d Η εισερχόμενη λάσπη μπορεί να αποθηκεύεται για χρόνο t = 950 m 3 / 410 m 3 /d = 2,3 d Στη μεταπάχυνση η λάσπη συμπυκνώνεται από 3,0-3,5%, οπότε η παροχή της προς την αφυδάτωση είναι : V = (kg SS/d) / 30 (kg SS/ m 3 ) = 310 m 3 /d. 6. Aφυδάτωση Η λάσπη από τους μεταπαχυντές, 310 m 3 /d, μέσω συλλεκτήρα αγωγού, οδηγείται στη μονάδα αφυδάτωσης με δύο αντλίες, δυναμικότητας 25 m 3 /h. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός αποτελείται από μία ταινιοφιλτρόπρεσσα και ένα φυγοκεντρητή, δυναμικότητας m 3 /h για το κάθε μηχάνημα χωριστά, οπότε για λειτουργία της αφυδάτωσης 6 ημέρες την εβδομάδα, προκύπτει : kg SS/d * 7 d / 6 d = kg SS / d ή 310 m 3 /d * 7 d / 6 = 360 m 3 /d

15 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 15 και για 10 ώρες λειτουργία την ημέρα 360 (m 3 /d) /10(h/d) = 36 m 3 /h συνολικά Για την αφυδάτωση απαιτείται προσθήκη πολυηλεκτρολύτη σε δόσεις για μεν την πρέσσα από 4-6 kg/tn ξηρής λάσπης (SS) και για δε το φυγόκεντρο 6-10 kg/tn ξηρής λάσπης Η απαιτούμενη (κατά μέσον όρο) κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη (ΠΗΛ) ανά ημέρα είναι : 9,3 tn SS * 6 kg ΠΗΛ = 56 kg ΠΗΛ/d και η αντίστοιχη κατανάλωση του διαλύματος είναι lit/d με διάλυμα σκόνης πολυηλεκτρολύτη 2. Το κάθε δοχείο παραγωγής - ωρίμανσης - διαλύματος ΠΗΛ έχει όγκο 3 m 3 και επαρκεί για την τελική φάση, ενώ η δοσομέτρηση του διαλύματος γίνεται με 3 δοσομετρικές αντλίες, παροχής lit/h, που επαρκούν, καθώς : * 7 / 6 = lit/d (για 6-ήμερη λειτουργία πρέσσας και φυγόκεντρου και 10 h/d ) /10 = lit /h συνολικά ή /2 = lit /h για την κάθε αντλία. Η λάσπη, που προκύπτει έχει 20%-23% περιεχόμενα στερεά και η ημερήσια παραγωγή της ξηρής ιλύος, που πρέπει να μελετηθεί η ορθολογική της διάθεση υπολογίζεται σε : (kg SS/d) / 200 (kg/m 3 ) = m 3 / d. 7. Στραγγίδια Τα στραγγίδια, που προκύπτουν στις διάφορες μονάδες ανά ημέρα και τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στην παροχή της εισόδου, είναι : Προπαχυντές : 750 m m 3 = 460 m 3 Μηχανικοί παχυντές Πάχυνση : 60 m m 3 = 64 m 3 Νερά πλύσης : 16 h * 10 m 3 /h = 160 m 3 Μεταπαχυντές : 410 m m 3 = 100 m 3 Αφυδάτωση Πάχυνση : 310 m 3-45 m 3 = 265

16 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 16 m 3 Νερά πλύσης : 10 h *20 m 3 / h = 200 m 3 Σύνολο στραγγιδίων : m 3 /d Ενεργειακό Κόστος Επεξεργασίας Λάσπης ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ( εγκατάστασηλειτουργία) KW ανά ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥΝΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ 9 0,75 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ 2 7,50 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ Α ΛΑΣΠΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΧΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΙΞΗΣ 2 1,10 2 4, ,00 3 0,37 2 1,10 6 0,55 2 0,25 2 0,04 2 2,20 2 0,04 2 0,37 2 3,30 ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΜΟΓΕΝΝΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ 1 3,30 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ No1 & No2 2 5,50 2 0,18

17 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 17 ΧΩΝΕΥΤΗΣ Νο1-Νο2 ΧΩΝΕΥΤΗΣ Νο3 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ No3 ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Νο1-Νο2 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ No3 ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝ 1 0, ,20 2 0,42 2 0, , , , , , , ,50 3 2,20 6 0,55 2 0,25 2 2,00 ΤΑΙΝΙΟ- ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΗΛ/ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΗΛ/ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ 1 1, ,50 ΚΟΧΛΙΕΣ 4 0,50 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 2 3,30 ΒΙΟΑΕΡΙ0 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 2 5,50

18 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : Περιγραφή του Αντικειμένου Ο Ανάδοχος αρχικά θα συλλέξει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους (π.χ. ενεργειακή κατανάλωση). Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί με επί τόπου επίσκεψη σε συνεργασία με τα τοπικά εξειδικευμένα στελέχη της Επιχείρησης. Παραδοτέο θα αποτελεί και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και οι συγκριτικές μελέτες κόστους λειτουργίας τυχόν βελτιώσεων καθώς επίσης και η αξιολόγηση της πιλοτικής μονάδας με υπέρυθρη ακτινοβολία που έχει εγκαταστήσει η ΔΕΥΑΜΒ και των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χρήσης της λυματολάσπης στον αγροτικό τομέα. Θα πρέπει να εξεταστεί επίσης και η διαχείριση της λυματολάσπης από μηδενική βάση, δηλαδή χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η χρήση της υφιστάμενης υποδομής, εφόσον προκύπτουν τεχνικοοικονομικά πλεονεκτήματα. Στα πλαίσια πάντοτε της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, θα εξεταστεί η δυνατότητα και το κόστος εφαρμογής των προτεινόμενων τεχνολογιών επεξεργασίας και διάθεσης της λυματολάσπης. Με την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης θα εξεταστούν και αναλυθούν τουλάχιστον τέσσερεις (4) τεχνολογίες. Κάθε προτεινόμενη τεχνολογία θα συνοδεύεται τουλάχιστον με τα παρακάτω: αναλυτική τεχνική περιγραφή προμέτρηση βασικών υλικών σχέδια κατόψεων των προτεινόμενων διατάξεων ενεργειακό όφελος ή ζημία, ενεργειακό ισοζύγιο μαθηματικοί υπολογισμοί εκτιμήσεων παραγωγής και διάθεσης ίλυος προδιαγραφές βασικού Η/Μ εξοπλισμού περιβαλλοντικές επιπτώσεις απαιτήσεις χώρου, χωροθέτησης νομοθετικό πλαίσιο (παρουσίαση και ανάλυση) εκτίμηση εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (CO2, CH4, N2O, NOx, SO2, NMVOC, PM). Αναλυτική κοστολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης. Σύγκριση προτεινόμενων τεχνολογιών σε σχέση με το κόστος επένδυσης, λειτουργικό κόστος, ενεργειακή κατανάλωση, εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και γενικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε τεχνολογίας, περιλαμβανομένης ανάλυσης SWOT (δυνατών, αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών).

19 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 19 Η μελέτη θα καταλήγει σε συγκεκριμένη πρόταση της βέλτιστης τεχνολογίας για εφαρμογή στο Βόλο (με βάση τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, νομοθετικά κ.α. κριτήρια) Τεύχη δημοπράτησης της προκρινόμενης λύσης Η πρόταση θα πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικά επιχειρήματα, να προτείνονται συγκεκριμένοι τύποι και προδιαγραφές συστήματος ή εξοπλισμού, να συνοδεύεται από οικονομοτεχνική ανάλυση της παρέμβασης, αναλυτική εκτίμηση του κόστους αυτού, του εκτιμώμενου χρόνου αποπληρωμής της δαπάνης και της αναμενόμενης κατανάλωσης ισχύος. Όλα τα παραπάνω θα αναφέρονται αναλυτικά και θα συνοψίζονται περιληπτικά σε έναν Πίνακα με τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Αρ. Παρ. Πληροφορίες/Περιγραφή Συστήματος Συγκεκριμένες Προτεινόμενες Παρεμβάσεις Εκτίμηση Ετήσιας Κατανάλωσης Μεταβολή το Ετήσιο Κόστος Συντήρησης και Λειτουργίας Πρόσθετο Κόστος Επένδυσης Η μελέτη θα πρέπει να υποδεικνύει ξεκάθαρα τα βέλτιστα μέτρα που προτείνονται να εφαρμοστούν και όλες τις πιθανές εναλλακτικές παρεμβάσεις. Η Επιχείρηση θα αξιολογήσει τις δυνατότητες υλοποίησης του καθενός. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων, την προστασία του εξοπλισμού και την ποιοτική λειτουργία της εγκατάστασης Τοποθεσία της Εγκατάστασης Το έργο χωροθετείται στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Βόλου.

20 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : Χρονοδιάγραμμα Εργασιών Η Συνολική Προθεσμία περαίωσης της Εργασίας ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες. Ο Καθαρός Χρόνος Εργασίας ορίζεται σε διάστημα έξι (6) ανθροπομηνών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επεξηγήσει αναλυτικά οποιαδήποτε εξειδικευμένη πληροφορία ζητηθεί από την Επιχείρηση και να προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία υπολογιστικά της αναμενόμενης κατανάλωσης και ανάλυσης των προδιαγραφών των προτεινόμενων λύσεων ή να επανυποβάλει τμήμα του Σχεδίου σε περίπτωση που κριθεί ότι σε κάποια τμήματα δεν είναι πλήρη. Το χρονικό διάστημα αποδοχής, επεξήγησης των διευκρινήσεων και επανυποβολής του Σχεδίου ανέρχεται σε 30 εργάσιμες ημέρες (6 εβδομάδες). 4. Οργανόγραμμα Ομάδας Μελέτης Η Ομάδα μελέτης θα αποτελείται από έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό ειδικότητας Περιβάλλοντος ή Χημικό Μηχ/κό με εμπειρία σε θέματα επεξεργασίας και διάθεσης οργανικής ίλυος και μελετών μηχανικής περιβάλλοντος τουλάχιστον 10 έτη και έναν Διπλωματούχο Μηχανικό ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου με εμπειρία έως 10 έτη. 5. Σχέδια Στον Ανάδοχο θα δοθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη της Επιχείρησης τα κατασκευαστικά σχέδια της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Βόλος, Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στέφανος ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΔΕΥΑΜΒ Γεώργιος ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Χημικός Μηχ/κός ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμό πρωτ. 142/ απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 24/08/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Τηλέφωνο : 24210 75152 Fax : 24210 75183 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Δημήτριος Γεράσης Α.Μ.: 2000.05.0037 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1.0.0. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 2 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 2 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 2 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ έτους 2016» (2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1.1. Γενικά Εξαιτίας της διαµόρφωσης της αναγκαιότητας επεξεργασίας της παραγόµενης ιλύος, σαν αποτέλεσµα των εκτεταµένων αποχετευτικών δικτύων, της δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων και της αναβάθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τρίτη 19 Μαΐου 2015 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος Αρ. Πρωτ.: 578 (Στοά Ηλία Καραπατή) Βόλος Τ.Κ. 38333 Τηλ. 24210-26173, 26574

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ () ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μεγάλα στερεά Άμμος Λίπη-Έλαια Καθιζήσιμα οργανικά Κολλοειδή και διαλυμένα οργανικά Άζωτο Φώσφορος Παθογόνα Τοξικά ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εμφράξεις, ιζήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ιαχείρισηστερεώναποβλήτων Στόχος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: προστασία της δηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΙΒΑΔΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) έχει τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Μαρία Λυμπινάκη

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ξήρανσηβιολογικής ιλύος µε ηλιοθερµικές µεθόδους

Ξήρανσηβιολογικής ιλύος µε ηλιοθερµικές µεθόδους ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο ιαχείρισης & Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων ιευθυντής Εργαστηρίου: Καθ. Αλέξανδρος Αϊβαζίδης Ξήρανσηβιολογικής ιλύος

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc COD BOD TS VS F/M (Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O 180 192 192/180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand) Ολικά στερεά (Total Solids)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Επιβλέπων Καθηγητής:. ΜΑΜΑΗΣ. Αργυρή ηµοπούλου ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Επιβλέπων Καθηγητής:. ΜΑΜΑΗΣ. Αργυρή ηµοπούλου ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.).) Αργυρή ηµοπούλου Επιβλέπων Καθηγητής:. ΜΑΜΑΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1 ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για να προστατευτεί η ποιότητα του αποδέκτη από: Ελάττωση του διαλυμένου οξυγόνου και αλλοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΑΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα 19ου αιώνα συσχέτιση επιδηµιών µε νερό. Τέλη 19ου αιώνα διαπίστωση παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό.

Μέσα 19ου αιώνα συσχέτιση επιδηµιών µε νερό. Τέλη 19ου αιώνα διαπίστωση παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό. ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέσα 19ου αιώνα συσχέτιση επιδηµιών µε νερό. Τέλη 19ου αιώνα διαπίστωση παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό. Αρχές 20ου αιώνα διαπίστωση της απολυµαντικής δράσης του Χλωρίου. Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ H ιλύς η οποία παράγεται στις διάφορες επιμέρους διεργασίες σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων περιέχει 0,25 έως 12% στερεά. Προκειμένου να διατεθεί η ιλύς, απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία αρχικά εξετάστηκαν οι τρεις υφιστάµενες εγκαταστάσεις (Κερατέας, Λαυρίου, Μαρκόπουλου) στην Αν. Αττική.

Στην παρούσα εργασία αρχικά εξετάστηκαν οι τρεις υφιστάµενες εγκαταστάσεις (Κερατέας, Λαυρίου, Μαρκόπουλου) στην Αν. Αττική. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά την επεξεργασία των αστικών λυµάτων παράγονται µεγάλες ποσότητες ιλύος. Η ιλύς αυτή, είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά αλλά και οργανική ύλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι σηµαντικές ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μηδενική παραγωγή λάσπης από την λειτουργία βιολογικών καθαρισμών αστικών αποβλήτων με την τεχνική της βιοενίσχυσης. Επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου στην Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 KΕΦΑΛΑΙΟ Ι... 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ... 6 1. Εισαγωγή... 6 1.1. Γενικά στοιχεία και δεδομένα σχεδιασμού... 7 1.2. Έργα Α φάσης... 10 1.2.1 Έργα εισόδου και προεπεξεργασίας:...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >>

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >> ΘΕΜΑ : Χρήστος Παπαθανασίου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος λειτουργίας ΧΥΤΑ Δομοκού E-mail: aconhellas@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 3 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 3 1.0.0. 3.0.0. 3.1.0. 3.2.0. 3.3.0. 3.4.0. 3.5.0. 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 3 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ- ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει την ευθύνη για τη Λειτουργία και Συντήρηση των μεγάλων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά των βιοστερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Άξονες παρέμβασης Α. Κ τ ι ρ ι α κ έ ς υ π ο δ ο μ έ ς Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων Συζητήσεων Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 Επιμελητήριο Αχαΐας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων Συζητήσεων Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 Επιμελητήριο Αχαΐας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 Επιμελητήριο Αχαΐας Σας καλούμε να παρευρεθείτε στον ανοιχτό κύκλο συναντήσεων συζητήσεων που συνδιοργανώνουν το Γραφείο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Εισαγωγή στις βαθµίδες βιολογικών καθαρισµών Ε εξεργασία καθαρισµού λυµάτων Αποµάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών των λυµάτων ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ι. Πάσσιος ( ΓενικόςΔιευθυντήςΑνάπτυξης& Παραγωγής Έργων) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Το πρόγραμμα INTERWASTE Το INTER - WASTE είναι συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.6 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ...6 1.2. ΘΕΣΗ... 7 1.3. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ...8 1.4. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ...8 1.5. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Τι είναι; BI-CHEM XP146 βιο-ενζυµατικό προϊόν σε σκόνη που περιέχει: Ένζυµα: τύποι πρωτεάσης, αµυλάσης, κυτταρινάσης και λιπάσης Αναερόβια βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα