ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αναθέτουσα Αρχή Αντικείμενο της Σύμβασης - Περιγραφή Φυσικό Αντικείμενο Τεχνική Περιγραφή Εισαγωγή Υφιστάμενη Κατάσταση Παραγωγή Ίλυος Ενεργειακό Κόστος Επεξεργασίας Λάσπης Περιγραφή του Αντικειμένου Τοποθεσία της Εγκατάστασης Χρονοδιάγραμμα Εργασιών Οργανόγραμμα Ομάδας Μελέτης Σχέδια Βόλος, Ιούλιος

3 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 3 1. Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή και Κύριος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου (στο εξής ), οδός Κωσταντά αρ. 141, Βόλος. 2. Αντικείμενο της Σύμβασης - Περιγραφή 2.1. Φυσικό Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Υπηρεσίας είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η πλήρης διερεύνηση και ανάλυση όλων των δυνατών εφαρμόσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας της Λυματολάσπης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ, η Μελέτη Αναλυτικών Προτάσεων, Μεθόδων και Τρόπων Εξοικονόμησης Ενέργειας καθώς και Βελτιστοποίησης των Διαδικασιών επεξεργασίας και διάθεσης της λυματολάσπης, η εκπόνηση προμελέτης και αξιολόγηση (ενεργειακή-οικονομική) των προτεινόμενων μεθόδων κάθε προτεινόμενης διαδικασίας. Θα εξεταστούν τουλάχιστον τέσσερεις (4) τεχνολογίες επεξεργασίας με την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης θα γίνει με επί τόπου επίσκεψη όλων των χώρων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ και με τη συγκέντρωση, σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της Επιχείρησης, των κατασκευαστικών σχεδίων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και όποιων άλλων βοηθητικών σχεδίων ή άλλων στοιχείων είναι δυνατό. Κεντρικός Στόχος αποτελεί η μείωση εκπομπής αερίων που συμμετέχουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και η μείωση των λειτουργικών εξόδων της Επιχείρησης μέσα από τη Βελτίωση της αποδοτικότητας. Για την ομαλή επίτευξη του Αντικειμένου είναι σημαντικό ο Ανάδοχος να λάβει γνώση των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών και αναγκών της Επιχείρησης Τεχνική Περιγραφή Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της ορθής διαχείρισης των αστικών λυμάτων στην Ελλάδα αποτελεί μια από τις πρώτες προτεραιότητες στο τομέα της αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Με την αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων από διάφορα προγράμματα, όπως ENVIREG, A ΚΠΣ, Ταμείο Συνοχής, Β ΚΠΣ, Γ ΚΠΣ, κατασκευάστηκε και κατασκευάζεται στη χώρα μας ένας σημαντικός αριθμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία :

4 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 4 προστατεύει τις περιοχές που εξυπηρετούνται από Ε.Ε.Λ. από την υποβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος προστατεύει αποτελεσματικά τους φυσικούς υδάτινους πόρους συντελεί στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη δημιουργεί μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής, δίνοντας λύσεις σε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, κυρίως στις παράκτιες, νησιωτικές και παραλίμνιες περιοχές. Τα συστατικά που απομακρύνονται από τις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων περιλαμβάνουν εσχαρίσματα, άμμο, επιπλέοντα στερεά και βιοστερεά. Τα στερεά παράγονται σε σημαντικές ποσότητες και είναι οργανική ουσία με ανόργανα στοιχεία, όπως N, P, K, Fe, Zn, Cu, Mg, Mn, που μπορούν να είναι ωφέλιμα μετά την επεξεργασία τους με διάφορες διεργασίες. Ο όρος «ιλύς ή λάσπη» χρησιμοποιείται, πριν επιτευχθούν τα κριτήρια, που καθορίζονται για ωφέλιμη χρήση. Επομένως, όσο περισσότερο αποδοτική είναι μία μέθοδος και μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, τόσο μεγαλύτερες ποσότητες ιλύος παράγονται, με αποτέλεσμα η επεξεργασία και η διάθεση της ιλύος να έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στις αναπτυγμένες περιοχές. Γενικά, η παραγόμενη ιλύς σε συμβατικά συστήματα, είναι tn DS το χρόνο, για κάθε άτομα, που εξυπηρετούνται από την εγκατάσταση. Όμως, η επεξεργασία και διάθεση της ιλύος είναι από τα πιο πολύπλοκα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο φορέας της εγκατάστασης, διότι : 1) αποτελείται, κατά μεγάλο μέρος, από τα υλικά, που είναι υπεύθυνα για το δυσάρεστο χαρακτήρα των ανεπεξέργαστων λυμάτων 2) είναι, συνήθως, σε υγρή μορφή και έτσι είναι δύσκολο να διαχειριστεί ή να διατεθεί με έναν ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο 3) περιέχει σε ένα υψηλό ποσοστό οργανική ύλη, η οποία έχει αποσυντεθεί και δημιουργεί δυσάρεστες οσμές 4) περιέχει, ίσως, ρυπαντικά κατάλοιπα από τη διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων 5) περιέχει, επίσης, μεγάλη ποικιλία παθογόνων μικροοργανισμών. Για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται, για την αποδοτική λειτουργία ενός κέντρου επεξεργασίας λυμάτων, να παράγεται ιλύς ικανοποιητικής ποιότητας για χρήση ή τελική διάθεση, καθώς «η εγκατάσταση, που δεν πετυχαίνει

5 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 5 αποτελεσματική επεξεργασία και διάθεση της ιλύος, θεωρείται άχρηστη», όπως αναφέρει ο Imholf. Με εξαίρεση την απόρριψη της ιλύος στη θάλασσα, που έχει απαγορευθεί στην Ε.Ε., οι κυριότεροι τρόποι διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης της ιλύος, για τους οποίους η νομοθεσία, συνήθως, καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ποιότητας, παραμένουν οι ίδιοι τα τελευταία χρόνια και από αυτούς οι κυριότεροι είναι : διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Α αγροτική επαναχρησιμοποίηση βελτιωτικό για την αποκατάσταση εδαφών κομποστοποίηση ηλιακή ξήρανση και θερμική αξιοποίηση καύση αεριοποίηση Η ΔΕΥΑΜΒ, το 2007 εγκαταστέστησε στις ΕΕΛ Βόλου, έναν πρωτότυπο επεξεργαστή υπέρυθρης ακτινοβολίας (IPR) για την ξήρανση-απόσμησηαπομάκρυνση μικροβιακού φορτίου, δυναμικότητας 2 τόνων αφυδατωμένης λάσπης, ο οποίος λειτουργεί πιλοτικά με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η επεξεργασμένη από τον IPR λάσπη χρησιμοποιείται ως λίπασμα, από το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών σε αγροκτήματα του Πανεπιστημίου, με επίσης ενθαρρυντικά συμπεράσματα. Η πιο συνηθισμένη, βέβαια, πρακτική διαχείρισης της ιλύος, που εφαρμόζεται στις περισσότερες πόλεις στη χώρα μας - μεταξύ των οποίων ανήκει και ο Βόλος - είναι η διάθεση της ιλύος σε ΧΥΤΑ, μέθοδος η οποία δεν αποτελεί βιώσιμη λύση, τόσο σε μεσοπρόθεσμο, όσο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ακόμη, όμως, και για την περίπτωση αυτή, το θεσμικό πλαίσιο, που ρυθμίζει τους όρους διάθεσης της ιλύος από ΕΕΛ σε ΧΥΤΑ, δεν είναι καθορισμένο με επάρκεια. Δηλαδή, στη σχετική νομοθεσία δεν καθορίζονται οι ακριβείς προϋποθέσεις και οι όροι για τη διάθεση της ιλύος σε ΧΥΤΑ, αλλά επισημαίνεται μόνο ότι θα πρέπει : α) να μην περιέχονται στη λάσπη επικίνδυνες ουσίες ή ουσίες με μεγάλη συσσώρευση, που δύσκολα διασπώνται β) να μη προκύπτουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον και γ) να αποφεύγεται η εκπομπή ενοχλητικών οσμών στους εργαζομένους στο ΧΥΤΑ και στους περίοικους της περιοχής. Επομένως, είναι απαραίτητο η χρησιμοποίηση της ιλύος να γίνεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς η μη ορθολογική χρήση της μπορεί να

6 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 6 προκαλέσει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση στο έδαφος, στα νερά και στην ατμόσφαιρα. Για τους λόγους αυτούς, η διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης της ιλύος, με μία μέθοδο διαχείρισης ενδεδειγμένη από οικονομικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς, σύμφωνα με πρακτικές, που ήδη προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Η μελέτη, που θα εκπονηθεί, αποσκοπεί στη διερεύνηση και αξιολόγηση των τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας και διάθεσης της λυματολάσπης, που παράγεται από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ Υφιστάμενη Κατάσταση Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης του Βόλου, στην περιοχή «Μπουρμπουλήθρα» και απέχει 400 μέτρα περίπου από την οδό Βόλου-Αθηνών. Η ΕΕΛ Βόλου εξυπηρετεί σήμερα τους πρώην Δήμους Βόλου, Nέας Ιωνίας, Αισωνίας, Πορταριάς, Ιωλκού, Βελεστίνου, την πρώην Κοινότητα Μακρυνίτσας, καθώς και τις δύο βιομηχανικές περιοχές Α και Β ΒΙ.ΠΕ., ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή της, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πρώην Δ. Αγριάς, Φερών, Αρτέμιδας, Λεχωνίων και Ν.Αγχιάλου, οι οποίοι διοικητικά ανήκουν σήμερα στον Καλλικράτειο Δήμο Βόλου. Τα βιομηχανικά απόβλητα είναι προεπεξεργασμένα σε συστήματα επεξεργασίας στην κάθε βιομηχανία χωριστά, σύμφωνα με το Π.Δ. 177/87 (Κανονισμός Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ). Επίσης, η ΕΕΛ δέχεται και συνεπεξεργάζεται βοθρολύματα, που προέρχονται από τις απομακρυσμένες περιοχές των Δήμων, που δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το Αποχετευτικό δίκτυο. Η δυναμικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων είναι Ι.Π, που αντιστοιχούν σε m3 υγρών αποβλήτων ανά ημέρα και με τη μελλοντική επέκταση η δυναμικότητα θα αυξηθεί σε Ι.Π. και m3/d, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών αποβλήτων και των βοθρολυμάτων. Ο αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι ο Παγασητικός Κόλπος, στη θέση Ακρωτήριο Αγκίστρι, θαλάσσια περιοχή εκτός του εσωτερικού κόλπου. Α. Στάδια επεξεργασίας λύματος Έργα Εισόδου Μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων Εσχάρωση (3 χειροκίνητες και 3 αυτόματες σχάρες step fine screen με διάκενα 6 χιλιοστά) Εξάμμωση- λιποσυλλογή (δύο εν σειρά αεριζόμενοι εξαμμωτές, ο

7 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 7 καθένας εκ των οποίων αποτελείται από δύο επιμήκεις χωριστές δεξαμενές όγκου 100 m 3 η μία, με κανάλια λιποσυλλογής ) Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Κανάλι μέτρησης της παροχής Μονάδα κροκίδωσης (προσθήκη χλωριούχου σιδήρου σε δεξαμενή ανάμειξης και 4 διαδοχικά διαμερίσματα κροκίδωσης ) Πρωτοβάθμια καθίζηση (τρεις ορθογωνικές δεξαμενές συνολικού όγκου m 3, με 9 ηλεκτροβάννες για την απομάκρυνση των στερεών προς το αντλιοστάσιο πρωτοβάθμιας λάσπης ) Βιολογική Βαθμίδα Αντλιοστάσιο ανύψωσης (3 κοχλιωτές αντλίες ) Δεξαμενές αερισμού ( 5 ορθογωνικές συμβατικές δεξαμενές ενεργού ιλύος και 1 δεξαμενή με μεμβράνες, συνολικού όγκου m 3, για βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου, νιτροποίηση και απονιτροποίηση ) Μονάδα δοσομέτρησης κροκιδωτικού Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης (3 κυκλικές δεξαμενές συνολικού όγκου m 3 για την εξυπηρέτηση των 5 δεξαμενών αερισμού ή των m 3 λύματος, από τις οποίες η περίσσεια λάσπης οδηγείται σε αντλιοστάσιο περίσσειας και αφρών) Τριτοβάθμια επεξεργασία της εκροής Μονάδα διήθησης ( 6 παράλληλα φίλτρα περιστρεφόμενου τυμπάνου με διηθητικό πορώδες μέσο < 35 μm, για τη μείωση της συγκέντρωσης των στερεών < 15 mg/l ) Μονάδα απολύμανσης (64 λυχνίες υπεριώδους ακτινοβολίας και υψηλής έντασης, για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου) Μονάδα μερικής χλωρίωσης (με υποχλωριώδες νάτριο) Αντλιοστάσιο ανύψωσης των επεξεργασμένων

8 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 8 Τελική διάθεση Από το αντλιοστάσιο διάθεσης τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται σε θαλάσσια περιοχή, εκτός του εσωτερικού κόλπου, όπου με υποθαλάσσιο αγωγό 800m διατίθενται, με διαχυτές, σε βάθος m. Β. Στάδια Επεξεργασίας ιλύος Η λάσπη, που παράγεται στην πρωτοβάθμια, χημική και δευτεροβάθμια καθίζηση, ακολουθεί την παρακάτω επεξεργασία : Προπάχυνση (2 κυκλικές δεξαμενές συνολικού όγκου 580 m3 ) Μηχανική πάχυνση (2 μηχανικοί παχυντές 60 m3/h συνολικά) Χώνευση (3 αναερόβιοι χωνευτές συνολικού όγκου m3 ) Μεταπάχυνση (4 κυκλικές δεξαμενές συνολικού όγκου 950 m3 ) Αφυδάτωση (μία ταινιοφιλτρόπρεσσα και ένας φυγοκεντρητής, συνολικής δυναμικότητας 60 m3 /h ) Η πρωτοβάθμια και χημική λάσπη, από το αντλιοστάσιο πρωτοβάθμιας καθίζησης, αντλείται στις δεξαμενές προπάχυνσης, ενώ η απομακρυνόμενη βιολογική λάσπη, από το αντλιοστάσιο περίσσειας, αντλείται στους μηχανικούς παχυντές. Η παχυμένη λάσπη (από την πάχυνση τόσο με βαρύτητα, όσο και τη μηχανική) συγκεντρώνεται και ομογενοποιείται σε κοινή δεξαμενή και οδηγείται στη συνέχεια στους τρεις χωνευτές, που λειτουργούν απουσία οξυγόνου, σε θερμοκρασία 33-35ºC. Το παραγόμενο στις δεξαμενές χώνευσης βιοαέριο (4.000 m3/d) καίγεται στους 3 λέβητες για τη θέρμανση της λάσπης και το υπόλοιπο τροφοδοτεί 2 σύγχρονες γεννήτριες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η σταθεροποιημένη λάσπη τροφοδοτεί με βαρύτητα τους μεταπαχυντές και από αυτούς η παχυμένη λάσπη οδεύει προς την τελική μονάδα επεξεργασίας ιλύος, την αφυδάτωση. Μεταφορά Διάθεση ιλύος Η αφυδατωμένη ιλύς, όπως και τα σχαρίσματα και η άμμος, μεταφέρεται με container σε οργανωμένο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Νομού Μαγνησίας, όπου διατίθεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα Παραγωγή Ίλυος

9 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 9 Στους υπολογισμούς, που ακολουθούν, παρουσιάζεται η παραγωγή λάσπης στη μελλοντική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Βόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά : Δυναμικότητα = Q Ι.Π = m3/d BOD = 280 mg/l ΤSS = 280 mg/l Poλ. = 10 mg/l 1. Πρωτοβάθμια καθίζηση 1α) Πρωτοβάθμια λάσπη Στην πρωτοβάθμια καθίζηση απομακρύνεται το % των εισερχόμενων στερεών. Επομένως : ΤSS εισ. = 280 mg/l ΤSS εξ. = 130 mg/l ΤSS απομ. = 0,150 kg/m 3 * m 3 /d = kg/d Πυκνότητα λάσπης = 1,0-1,5% και V πρωτοβάθμιας = 600 m 3 /d 1β) Χημική λάσπη Για την απομάκρυνση του φωσφόρου στην καθίζηση χρησιμοποιείται διάλυμα FeCl 3. Από τα λειτουργικά δεδομένα για κάθε gr Ρ, που απομακρύνεται, απαιτούνται 2-2,8grFe 3+ και δημιουργείται ίζημα 2,5-3,0 gr, η χημική λάσπη, που παράγεται, είναι : Ρ εισ. = * 0,010 = 480 kg/d Ρ εξ. = * 0,006 = 288 kg/d Ρ απομ.. = * 0,004 = 192 kg/d 500 kg Fe * 3 kg λάσπη / kg Fe = kg/d και με πυκνότητα λάσπης = 1% V χημικής = 150 m 3 /d 2. Bιολογικοί Αντιδραστήρες 2α) Βιολογική λάσπη Η βιολογική λάσπη, που απομακρύνεται (περίσσεια ιλύος) από τις δεξαμενές Β καθίζησης και οδηγείται για επεξεργασία στο μηχανικό παχυντή, είναι : W = [M / θ] - ( Q 24 * SS εξόδου) όπου W = περίσσεια λάσπης = kgss/d

10 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 10 M = συνολική ποσότητα ανάμεικτου υγρού στις 6 δεξαμενές αερισμού = = V αερ. * MLSS = kg MLSS V αερ. = m 3 MLSS = 4-5 kg/m 3 θc = συνολικός χρόνος παραμονής της ιλύος στον αερισμό = d Q 24 = m 3 /d ΤSS εξόδου = 0,015 kg/m 3 Επομένως : W = [( * 4,5 ) / 17] - ( * 0,015) = ( 4.850) = kg/d (max) V W (όγκος περίσσειας) = W / SS W και για SS W = 7-12 kg/m 3 V περίσσειας (max) = / 7 = 700 m 3 /d 2β) Χημική λάσπη Εκτός από τη βιολογική αποφωσφόρωση. στη βιολογική επεξεργασία, γίνεται και χημική απομάκρυνση φωσφόρου, ώστε ο φώσφορος στην εκροή να κυμαίνεται στο 1-2 mg/l. H λάσπη, για τα 80 kg Ρ, που πρέπει να απομακρύνονται χημικά, ανέρχεται σε 600 kg /d και V χημική = 60 m 3 /d Από τις λάσπες αυτές : α) η πρωτοβάθμια και χημική λάσπη από τις δεξαμενές Α καθίζησης αντλείται προς τους υπάρχοντες δύο προπαχυντές βαρύτητας και στη συνέχεια στη δεξαμενή ομογενοποίησης β) η βιολογική και χημική από τις δεξαμενές Β καθίζησης αντλείται προς τη μονάδα μηχανικής πάχυνσης και στη συνέχεια στη δεξαμενή ομογενοποίησης ιλύων. 3. Προπάχυνση λάσπης 3α) Πάχυνση με βαρύτητα Από το αντλιοστάσιο πρωτοβάθμιας λάσπης οι δύο προπαχυντές βαρύτητας τροφοδοτούνται με 2+1 αντλίες, δυναμικότητας 9 lit/sec η κάθε μία. Οι προπαχυντές είναι κυκλικές δεξαμενές, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : διάμετρος = D = 10 m ωφέλιμο ύψος = h = 3,7 m επιφάνεια = E oλική = 2 * 78,5 = 157 m 2 όγκος = Vολικός = 2 * 290,5 = 581 m 3 SS /d (είσοδος στην προπάχυνση) = = kg/d επιφανειακή φόρτιση = [kgss /d] / Eολ = (8.700) / 157 = 55 kg SS / m 2 d χρόνος παραμονής = Vολικός / 750 = 0,8 d Παρά το γεγονός ότι, επιφανειακή φόρτιση και χρόνος παραμονής είναι εκτός των επιθυμητών τιμών ( >30 kg SS /m 2 d και <2 d αντίστοιχα), από τη μέχρι σήμερα λειτουργία δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα στη λειτουργία της προπάχυνσης,

11 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 11 Πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι στο οικόπεδο της εγκατάστασης δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την κατασκευή τρίτης δεξαμενής και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η επαύξηση της συγκεκριμένης μονάδας. Η εξερχόμενη συμπυκνωμένη λάσπη, με συγκέντρωση 3-4 %, έχει μειώσει τον όγκο της από 750 m 3 /d σε V = / 30 = 290 m 3 /d (max) και αντλείται στη δεξαμενή ομογενοποίησης. Αντλιοστάσιο προπαχυντών Στο αντλιοστάσιο προπαχυμένης λάσπης υπάρχουν εγκατεστημένες δύο αντλίες, παροχής 15 m 3 /h εκάστη, για τη μεταφορά της στη δεξαμενή ομογενοποίησης. Όγκος παχυμένης λάσπης από προπαχυντές = 290 m 3 /d Χρόνος λειτουργίας αντλιών = 290 / (15*2 ) = 9,7 h / d η κάθε αντλία. 3β) Μηχανική πάχυνση Λειτουργούν δύο μηχανικοί παχυντές, δυναμικότητας 30 m 3 /h ο καθένας, με τριθάλαμα δοχεία παρασκευής - δοσομέτρησης διαλύματος πολυηλεκτρολύτη, όγκου το καθένα 2000 lit και δοσομετρικές αντλίες παροχής lit/h. Από το αντλιοστάσιο απομακρυνόμενης βιολογικής λάσπης αντλείται η περίσσεια στο μηχανικό παχυντή, με δύο αντλίες θετικής εκτόπισης, 40 m 3 /h παροχής εκάστη. Η προς πάχυνση ποσότητα λάσπης υπολογίστηκε προηγούμενα ως το άθροισμα βιολογικής και χημικής και η οποία ανέρχεται σε kgss/d ή 760 m 3 /d. Χρόνος λειτουργίας των παχυντών συνολικά = 760 m 3 /d / 20 m 3 / h = 38 h/d Για την πάχυνση της βιολογικής λάσπης προστίθεται πολυηλεκτρολύτης σε δόσεις 5-6 gr/kg SS κι επομένως η απαιτούμενη κατανάλωση είναι : kgss/d * 6 gr/kgss = gr /d Χρησιμοποιείται διάλυμα με συγκέντρωση 2, από το οποίο απαιτούνται : / 2 = lit διαλύματος την ημέρα ή για τις 38 ώρες λειτουργίας της μηχανικής πάχυνσης lit / 38h = 450 lit / h Η λάσπη μετά την πάχυνση έχει συγκέντρωση 4% - 6% και ο όγκος της μειώνεται από 760 m 3 /d σε : Vπαχυμένης = kgss/d / 45 kg/m 3 = 120 m 3 / d 3γ) Δεξαμενή ομογενοποίησης ιλύων Στη δεξαμενή ομογενοποίησης, όγκου 40 m 3, συγκεντρώνονται : η λάσπη από τους προπαχυντές : Μ = kg/d, V = 290 m 3 /d, SS = 3% και η λάσπη από το μηχανικό παχυντή Μ = kg/d, V = 120 m 3 /d, SS = 4,5% Η προκύπτουσα ομογενοποιημένη - μεικτή - λάσπη ανά ημέρα ανάγεται συνολικά :

12 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 12 σε μάζα = Μ = kg / d σε όγκο = V = 410 m 3 /d και έχει μια μέση συγκέντρωση στερεών SS = 3,4% = 35 kg/m 3 H μεικτή λάσπη, στη συνέχεια, οδηγείται στους τρεις χωνευτές, με αντλίες θετικής εκτόπισης, δυναμικότητας 20 m 3 /h η μία, οι οποίες λειτουργούν εναλλάξ και κυκλικά. χρόνος λειτουργίας αντλιών = 410 m 3 /d / ( 2*20) m 3 /h = 10,50 h/d η κάθε αντλία. 4. Αναερόβια χώνευση Λειτουργούν τρεις μεσόφιλοι, αναερόβιοι χωνευτές, με ωφέλιμο όγκο συνολικά : Vολ. = 2 * m * m 3 = m 3 Η συνολική ποσότητα εισερχόμενης λάσπης είναι M = kgss/d και V = 410 m 3 /d 4α) Υπολογισμός VSS Από τα λειτουργικά δεδομένα, το ποσοστό των πτητικών στερεών, που περιέχονται στη λάσπη από τις διάφορες διαδικασίες είναι κατά μέσον όρο, τα παρακάτω : Λάσπη από την προπάχυνση : VSS = 65 % των SS ή VSS = kg/d Λάσπη από τη μηχανική πάχυνση : VSS = 75 % των SS ή VSS = kg/d Eπομένως, τα VSS της μεικτής ομογενοποιημένης λάσπης = 70% των SS ή kg/d 4β) Χρόνος παραμονής - οργανική φόρτιση t = χρόνος παραμονής λάσπης = m 3 / 410 m 3 /d = 14,15 d Α = οργανική φόρτιση στερεών = VSS kg/d / m 3 = 1,7 kgvss/m 3 d < 1,8 4γ) Απόδοση χώνευσης Για χρόνο παραμονής της λάσπης 18 d, η μείωση των πτητικών από τα λειτουργικά δεδομένα και τις χημικές αναλύσεις, έχει υπολογιστεί κατά μέσο όρο 55%. Επομένως, για 14 d, τα VSS που χάνονται είναι * 50 % = kgvss/d και η λάσπη, που εξέρχεται από τους χωνευτές έχει : SS = SS εισερχόμενα - VSS διασπώμενα = = kgss/d πυκνότητα = kgss/d / 410 m 3 /d = 23 kgss/m 3 = 2,3% και VSS = kgvss/d / kgss/d = 53% Επισήμανση :

13 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 13 Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει το συμπέρασμα ότι αφ ενός η οργανική φόρτιση στερεών είναι οριακή (λίγο μικρότερη από 1,8 kgvss/m 3 d) και αφ ετέρου ο χρόνος παραμονής των 14 ημερών δεν είναι ικανοποιητικός για την αποδοτική χώνευση και σταθεροποίηση της λάσπης ( αρκετά μικρότερος των ημερών). Η κατάσταση αυτή σίγουρα δεν είναι η καλύτερη, σε συνδυασμό κυρίως με το γεγονός ότι, στις εγκαταστάσεις υπάρχει μονάδα εκμετάλλευσης του βιοαερίου με αεριογεννήτριες και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται αναλογικά με το χρόνο παραμονής. Λαμβανομένου, όμως, υπόψη : α) ότι όλοι σχεδόν οι υπολογισμοί για τις παραγόμενες λάσπες έχουν γίνει με τη δυσμενέστερη επιλογή (και στρογγυλοποίηση), σε ό,τι σχετίζεται με την ποσότητα των στερών, καθώς πάντα ένα 10% των SS εισόδου στην κάθε διαδικασία πάχυνσης απομακρύνεται με τα στραγγίδια τη συγκέντρωση των στερεών το βαθμό συμπύκνωσης, που επιτυγχάνει η κάθε υπομονάδα και β) ότι πρόκειται να εγκατασταθεί στη μηχανική πάχυνση μονάδα δοσομέτρησης υγρού πολυηλεκτρολύτη, η δοκιμαστική χρήση του οποίου έδωσε πολύ καλύτερα αποτελέσματα συμπύκνωσης, μέχρι 9-10% ( σε αντίθεση με το στερεό πολυηλεκτρολύτη 4-6%) είναι πιθανόν η ελλειμματικότητα στο διαθέσιμο όγκο της χώνευσης να βελτιωθεί. 4δ) Παραγωγή βιοαερίου Το παραγόμενο αέριο ανέρχεται σε 1 m 3 ανά kg VSS που εξαερώνεται, αλλά για τους παραπάνω λόγους υπολογίζεται σε 0,8 m 3 ανά kg VSS. V αερίου = kg VSS/d * 0,8 m 3 /kg (= 3.900) = m 3 /d ή 170 m 3 /h Το αεριοφυλάκιο, όγκου 800 m 3, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει το παραγόμενο βιοαέριο για χρόνο t = 800 m 3 / 170 m 3 /h = 4,7 ώρες. Ο χρόνος αυτός επαρκεί για την εξισορρόπηση του αερίου πριν την κατανάλωσή του, την πλήρωση με αέριο των τριών χωνευτών κατά την εκροή λάσπης και την αποθήκη καυσίμου για τη θέρμανση των χωνευτών. Το πλεονάζον αέριο, μέσω αεροσυμπιεστών, οδηγείται στο κτίριο ενέργειας και τροφοδοτεί δύο αεριογεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Από τα λειτουργικά δεδομένα, η θερμογόνος δύναμη του βιοαερίου είναι περίπου ίση με kcal/m 3 βιοαερίου και επομένως η ενέργεια που παράγεται είναι : m 3 /d * ( ) kcal/m 3 = kcal/ d Για τη θέρμανση της λάσπης των χωνευτών σε 35 o C, οι απαιτήσεις είναι : το καλοκαίρι με θ λάσπης 18 o C : Q = 410 m 3 /d * (35 18).10 3 = kcal / d και το χειμώνα με θ λάσπης 12 o C : Q = 410 m 3 /d * (35 12).10 3 = kcal / d

14 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 14 περίσσεια θερμότητας = παραγόμενη απαιτούμενη : καλοκαίρι = ( ).10 3 = kcal / d χειμώνας = ( ).10 3 = kcal / d δηλαδή, κατά μέσον όρο, η περίσσεια θερμότητας είναι kcal/d και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με περίπου 70% απώλειες κινητήρα και γεννήτριας, Q = 0,30 * 13, kcal/d * 1, kwh / kcal = kwh /d Η δυναμικότητα κάθε γεννήτριας είναι 80 m 3 /h και ο χρόνος λειτουργίας της ανέρχεται σε t = m 3 /d / 2*80 m 3 /h = 25 h/d Επισήμανση : Οι ποσότητες βιοαερίου αναφέρονται στις κατά περίπτωση συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, ενώ η εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας είναι ανέφικτη, λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ χωνευτών και γεννητριών, περίπου250 m. 5. Μεταπαχυντές Η λάσπη, που εξέρχεται από τους χωνευτές, έχει υπολογιστεί σε : Μ = kg/d, V = 410 m 3 /d, SS = 2,3 % και έχει ανάγκη περαιτέρω συμπύκνωσης. Οδηγείται με βαρύτητα στη μονάδα μεταπάχυνσης, η οποία αποτελείται από 4 κυκλικές δεξαμενές, με τα εξής συνολικά χαρακτηριστικά : Ε = συνολική επιφάνεια = 260 m 2 V = συνολικός ωφέλιμος όγκος = 950 m 3 επιφανειακή φόρτιση = kg SS/d / 260 m 2 = 36 kg /m 2 d Η εισερχόμενη λάσπη μπορεί να αποθηκεύεται για χρόνο t = 950 m 3 / 410 m 3 /d = 2,3 d Στη μεταπάχυνση η λάσπη συμπυκνώνεται από 3,0-3,5%, οπότε η παροχή της προς την αφυδάτωση είναι : V = (kg SS/d) / 30 (kg SS/ m 3 ) = 310 m 3 /d. 6. Aφυδάτωση Η λάσπη από τους μεταπαχυντές, 310 m 3 /d, μέσω συλλεκτήρα αγωγού, οδηγείται στη μονάδα αφυδάτωσης με δύο αντλίες, δυναμικότητας 25 m 3 /h. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός αποτελείται από μία ταινιοφιλτρόπρεσσα και ένα φυγοκεντρητή, δυναμικότητας m 3 /h για το κάθε μηχάνημα χωριστά, οπότε για λειτουργία της αφυδάτωσης 6 ημέρες την εβδομάδα, προκύπτει : kg SS/d * 7 d / 6 d = kg SS / d ή 310 m 3 /d * 7 d / 6 = 360 m 3 /d

15 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 15 και για 10 ώρες λειτουργία την ημέρα 360 (m 3 /d) /10(h/d) = 36 m 3 /h συνολικά Για την αφυδάτωση απαιτείται προσθήκη πολυηλεκτρολύτη σε δόσεις για μεν την πρέσσα από 4-6 kg/tn ξηρής λάσπης (SS) και για δε το φυγόκεντρο 6-10 kg/tn ξηρής λάσπης Η απαιτούμενη (κατά μέσον όρο) κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη (ΠΗΛ) ανά ημέρα είναι : 9,3 tn SS * 6 kg ΠΗΛ = 56 kg ΠΗΛ/d και η αντίστοιχη κατανάλωση του διαλύματος είναι lit/d με διάλυμα σκόνης πολυηλεκτρολύτη 2. Το κάθε δοχείο παραγωγής - ωρίμανσης - διαλύματος ΠΗΛ έχει όγκο 3 m 3 και επαρκεί για την τελική φάση, ενώ η δοσομέτρηση του διαλύματος γίνεται με 3 δοσομετρικές αντλίες, παροχής lit/h, που επαρκούν, καθώς : * 7 / 6 = lit/d (για 6-ήμερη λειτουργία πρέσσας και φυγόκεντρου και 10 h/d ) /10 = lit /h συνολικά ή /2 = lit /h για την κάθε αντλία. Η λάσπη, που προκύπτει έχει 20%-23% περιεχόμενα στερεά και η ημερήσια παραγωγή της ξηρής ιλύος, που πρέπει να μελετηθεί η ορθολογική της διάθεση υπολογίζεται σε : (kg SS/d) / 200 (kg/m 3 ) = m 3 / d. 7. Στραγγίδια Τα στραγγίδια, που προκύπτουν στις διάφορες μονάδες ανά ημέρα και τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στην παροχή της εισόδου, είναι : Προπαχυντές : 750 m m 3 = 460 m 3 Μηχανικοί παχυντές Πάχυνση : 60 m m 3 = 64 m 3 Νερά πλύσης : 16 h * 10 m 3 /h = 160 m 3 Μεταπαχυντές : 410 m m 3 = 100 m 3 Αφυδάτωση Πάχυνση : 310 m 3-45 m 3 = 265

16 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 16 m 3 Νερά πλύσης : 10 h *20 m 3 / h = 200 m 3 Σύνολο στραγγιδίων : m 3 /d Ενεργειακό Κόστος Επεξεργασίας Λάσπης ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ( εγκατάστασηλειτουργία) KW ανά ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥΝΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ 9 0,75 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ 2 7,50 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ Α ΛΑΣΠΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΧΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΙΞΗΣ 2 1,10 2 4, ,00 3 0,37 2 1,10 6 0,55 2 0,25 2 0,04 2 2,20 2 0,04 2 0,37 2 3,30 ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΜΟΓΕΝΝΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ 1 3,30 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ No1 & No2 2 5,50 2 0,18

17 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 17 ΧΩΝΕΥΤΗΣ Νο1-Νο2 ΧΩΝΕΥΤΗΣ Νο3 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ No3 ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Νο1-Νο2 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ No3 ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΙΩΝ 1 0, ,20 2 0,42 2 0, , , , , , , ,50 3 2,20 6 0,55 2 0,25 2 2,00 ΤΑΙΝΙΟ- ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΗΛ/ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΗΛ/ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ 1 1, ,50 ΚΟΧΛΙΕΣ 4 0,50 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 2 3,30 ΒΙΟΑΕΡΙ0 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 2 5,50

18 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : Περιγραφή του Αντικειμένου Ο Ανάδοχος αρχικά θα συλλέξει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους (π.χ. ενεργειακή κατανάλωση). Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί με επί τόπου επίσκεψη σε συνεργασία με τα τοπικά εξειδικευμένα στελέχη της Επιχείρησης. Παραδοτέο θα αποτελεί και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και οι συγκριτικές μελέτες κόστους λειτουργίας τυχόν βελτιώσεων καθώς επίσης και η αξιολόγηση της πιλοτικής μονάδας με υπέρυθρη ακτινοβολία που έχει εγκαταστήσει η ΔΕΥΑΜΒ και των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χρήσης της λυματολάσπης στον αγροτικό τομέα. Θα πρέπει να εξεταστεί επίσης και η διαχείριση της λυματολάσπης από μηδενική βάση, δηλαδή χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η χρήση της υφιστάμενης υποδομής, εφόσον προκύπτουν τεχνικοοικονομικά πλεονεκτήματα. Στα πλαίσια πάντοτε της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, θα εξεταστεί η δυνατότητα και το κόστος εφαρμογής των προτεινόμενων τεχνολογιών επεξεργασίας και διάθεσης της λυματολάσπης. Με την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης θα εξεταστούν και αναλυθούν τουλάχιστον τέσσερεις (4) τεχνολογίες. Κάθε προτεινόμενη τεχνολογία θα συνοδεύεται τουλάχιστον με τα παρακάτω: αναλυτική τεχνική περιγραφή προμέτρηση βασικών υλικών σχέδια κατόψεων των προτεινόμενων διατάξεων ενεργειακό όφελος ή ζημία, ενεργειακό ισοζύγιο μαθηματικοί υπολογισμοί εκτιμήσεων παραγωγής και διάθεσης ίλυος προδιαγραφές βασικού Η/Μ εξοπλισμού περιβαλλοντικές επιπτώσεις απαιτήσεις χώρου, χωροθέτησης νομοθετικό πλαίσιο (παρουσίαση και ανάλυση) εκτίμηση εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (CO2, CH4, N2O, NOx, SO2, NMVOC, PM). Αναλυτική κοστολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης. Σύγκριση προτεινόμενων τεχνολογιών σε σχέση με το κόστος επένδυσης, λειτουργικό κόστος, ενεργειακή κατανάλωση, εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και γενικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε τεχνολογίας, περιλαμβανομένης ανάλυσης SWOT (δυνατών, αδύναμων σημείων, ευκαιριών και απειλών).

19 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : 19 Η μελέτη θα καταλήγει σε συγκεκριμένη πρόταση της βέλτιστης τεχνολογίας για εφαρμογή στο Βόλο (με βάση τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, νομοθετικά κ.α. κριτήρια) Τεύχη δημοπράτησης της προκρινόμενης λύσης Η πρόταση θα πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικά επιχειρήματα, να προτείνονται συγκεκριμένοι τύποι και προδιαγραφές συστήματος ή εξοπλισμού, να συνοδεύεται από οικονομοτεχνική ανάλυση της παρέμβασης, αναλυτική εκτίμηση του κόστους αυτού, του εκτιμώμενου χρόνου αποπληρωμής της δαπάνης και της αναμενόμενης κατανάλωσης ισχύος. Όλα τα παραπάνω θα αναφέρονται αναλυτικά και θα συνοψίζονται περιληπτικά σε έναν Πίνακα με τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Αρ. Παρ. Πληροφορίες/Περιγραφή Συστήματος Συγκεκριμένες Προτεινόμενες Παρεμβάσεις Εκτίμηση Ετήσιας Κατανάλωσης Μεταβολή το Ετήσιο Κόστος Συντήρησης και Λειτουργίας Πρόσθετο Κόστος Επένδυσης Η μελέτη θα πρέπει να υποδεικνύει ξεκάθαρα τα βέλτιστα μέτρα που προτείνονται να εφαρμοστούν και όλες τις πιθανές εναλλακτικές παρεμβάσεις. Η Επιχείρηση θα αξιολογήσει τις δυνατότητες υλοποίησης του καθενός. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων, την προστασία του εξοπλισμού και την ποιοτική λειτουργία της εγκατάστασης Τοποθεσία της Εγκατάστασης Το έργο χωροθετείται στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Βόλου.

20 ΜΕΛΕΤΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΕΛ. : Χρονοδιάγραμμα Εργασιών Η Συνολική Προθεσμία περαίωσης της Εργασίας ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες. Ο Καθαρός Χρόνος Εργασίας ορίζεται σε διάστημα έξι (6) ανθροπομηνών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επεξηγήσει αναλυτικά οποιαδήποτε εξειδικευμένη πληροφορία ζητηθεί από την Επιχείρηση και να προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία υπολογιστικά της αναμενόμενης κατανάλωσης και ανάλυσης των προδιαγραφών των προτεινόμενων λύσεων ή να επανυποβάλει τμήμα του Σχεδίου σε περίπτωση που κριθεί ότι σε κάποια τμήματα δεν είναι πλήρη. Το χρονικό διάστημα αποδοχής, επεξήγησης των διευκρινήσεων και επανυποβολής του Σχεδίου ανέρχεται σε 30 εργάσιμες ημέρες (6 εβδομάδες). 4. Οργανόγραμμα Ομάδας Μελέτης Η Ομάδα μελέτης θα αποτελείται από έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό ειδικότητας Περιβάλλοντος ή Χημικό Μηχ/κό με εμπειρία σε θέματα επεξεργασίας και διάθεσης οργανικής ίλυος και μελετών μηχανικής περιβάλλοντος τουλάχιστον 10 έτη και έναν Διπλωματούχο Μηχανικό ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου με εμπειρία έως 10 έτη. 5. Σχέδια Στον Ανάδοχο θα δοθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη της Επιχείρησης τα κατασκευαστικά σχέδια της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Βόλος, Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στέφανος ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΔΕΥΑΜΒ Γεώργιος ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Χημικός Μηχ/κός ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμό πρωτ. 142/ απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Γενικά»...3 Δημογραφικά...4 Ύδρευση...5 Κλιματολογικά...5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ...7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...8 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ...9 ΕΠΙΛΟΓΗ... Απαιτήσεις... Εναλλακτικές... 6... Ενεργός Ιλύς...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.6 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ...6 1.2. ΘΕΣΗ... 7 1.3. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ...8 1.4. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ...8 1.5. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕ- ΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Νίκος Κάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός Υγιειονολόγος Περίληψη Κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα