Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)"

Transcript

1 Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν ἐικονιδίων κάτω ἀριστερά στὸ σχετικό πλέγμα. Ἡ Συμπλήρωση τοῦ πεδίου Kατηγορία εἶναι ὑποχρεωτική και γίνεται βάσει τῆς Λίστας που ἐμφανίζεται μέ δυνατές ἐπιλογές: Ὀχήματα, Κτίρια, Οἰκόπεδα, Ἀγροτεμάχια & Ἄλλα. Ἡ Συμπλήρωση τοῦ εἴδους (μὲ σύντμηση τῆς ἐπιλογῆς σας) εἶναι χρήσιμη γιὰ τὴν ἀναζήτηση μέσω τοῦ παραθύρου Εὕρεσης Ὑποθέσεων τῶν Ὑποθέσεων ποὺ οἱ Ὀφειλέτες ἔχουν καταγεγραμμένα περιουσιακά στοιχεῖα συγκεκριμένων εἰδῶν. Τὸ πεδίο ἔτος μπορεῖ κατά σύμβαση νὰ ἀφορᾶ εἴτε τὸν χρόνο ἐντοπισμοῦ τοῦ περιουσιακοῦ στοιχείου εἴτε τὸν χρόνο κατασκευῆς. Ἡ Δυνατότητα Εἰσαγωγῆς/Μεταβολῆς/Διαγραφῆς γιὰ τὸν συνδεδεμένο Χειριστή ἐλέγχεται βάσει σχετικῆς ἐπιλογῆς στὰ Δικαιώματα \ Βασικά Ἀρχεῖα \ Περιουσιακά Στοιχεῖα Στήν Σελίδα Στοιχεῖα Collection ἐμφανίζεται τό σύνολο τῶν τηλεφώνων & διευθύνσεων τοῦ ὀφειλέτη. Αὐτόματα περιλαμβάνονται /ἐνημερώνονται τά σχετικά στοιχεῖα πού εἶναι συμπληρωμένα στήν 1η σελίδα ἀλλά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων τηλεφώνων & διευθύνσεων. Παρατήρηση 1: Τὰ τηλέφωνα που συμπληρώνονται στὴν 1η σελίδα, φιλτράρονται, ἐλέγχονται κατά πόσον εἶναι ἀξιόπιστα (10ψήφια) καὶ καταγράφονται στὴν Λίστα Τηλεφώνων. Ἄν στὸ πεδίο τηλεφώνου τῆς 1ης σελίδας ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ 1 τηλέφωνα πρέπει νὰ εἶναι χωρισμένα μεταξύ τους με ; ὤστε νὰ ἑρμηνευτοῦν σωστά καὶ νὰ καταχωρηθοῦν ὥς διακριτά τηλέφωνα. (βλ. παραπάνω εἰκόνες) Σελίς: 1 / 15

2 Τά καταχωρημένα τηλέφωνα ἐμφανίζονται μὲ 2 διαφορετικούς τρόπους: Α) ὥς μεμονωμένα τηλέφωνα για Χρήση σὲ Telephone Call (ποὺ δεν εἶναι ἐπεξεργάσιμα) καὶ Β) ὥς ἐπεξεργάσιμες ἐγγραφές Ἡ ἐναλλαγή μεταξύ τῶν 2 ἀπεικονίσεων γίνεται μὲ τὸ εἰκονίδιο Ἡ default ἐμφάνιση εἶναι ἡ Α μιᾶς καὶ ἀφορᾶ τὴν συχνή χρήση (ἐπικοινωνία μὲ ὀφειλέτη) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή τῶν πρόσθετων δ/νσεων & τηλεφώνων γίνεται μέ τὰ σχετικά εἰκονίδια στὸ κάτω ἀριστερό μέρος τοῦ ἀντίστοιχου πλέγματος. Τὰ εἴδη Τηλεφώνου T0 καὶ Διεύθυνσης Δ0 εἶναι δεσμευμένα γιὰ τὰ τηλέφωνα καὶ διευθύνσεις ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν 1η σελίδα καὶ δὲν μποροῦν νὰ μεταβληθοῦν ἄμεσα παρά μόνο μέσω τῆς 1ης σελίδας. Ἡ δυνατότητα Εἰσαγωγῆς/Μεταβολῆς/Διαγραφῆς πρόσθετου Τηλεφώνου & Διεύθυνσης γιὰ τὸν συνδεδεμένο Χειριστῆ ἐλέγχεται βάσει σχετικῆς ἐπιλογῆς στὰ Δικαιώματα \ Βασικά Ἀρχεῖα \ Πρόσθετες Διευθύνσεις (Coll) & Δικαιώματα \ Βασικά Ἀρχεῖα \ Πρόσθετα Τηλέφωνα (Coll). Σελίς: 2 / 15

3 Κάρτα Ὑπόθεσης ΣτὴνΣελίδα 7 ὑπάρχει δυνατότητα καταγραφῆς τῆς ἀξιολόγησης τῆς ὑπόθεσης καὶ τῆς ἀνάθεσης της σὲ συγκεκριμένο χειριστή. Παρατηρήσεις: 1. Ἡ ἀνάθεση τῆς ὑπόθεσης εἶναι χρήσιμη ὅταν θέλουμε νὰ κάνουμε κυκλική ἐναλλαγή τῶν ὑποθέσεων μεταξύ χειριστῶν καὶ ταυτόχρονα νὰ ἔχουμε εἰκόνα ποιός ἔχει δουλέψει διαχρονικά κάθε ὑπόθεση. Συνήθως ἡ ἀνάθεση γίνεται μαζικά μέσω τῆς ἐπιλογῆς Ἀνάθεση Set Ὑποθέσεων σὲ Χειριστή καὶ ὄχι μεμονωμένα ἀπὸ τὴν κάρτα τῆς Ὑπόθεσης 2. Ὁ χειριστής Ἀνάθεσης εἶναι ἀνεξάρτητη πληροφορία ἀπὸ τὸν Χειριστή Ὑπόθεσης 3. Τὰ πεδία τῆς Σελίδας ἀυτῆς μποροῦν νὰ χρησιμεύσουν ὥς κριτήρια ἐπιλογῆς ὑποθέσεων (βλ. Σελίδα Collection) Ἐπίσης ὑπάρχουν τὰ ἑξῆς πρόσθετα πεδία: Ἡμερομηνία Ἐπόμενης Κλήσης: & Νὰ μὴν κληθεῖ πρὶν τὴν Ημερομηνία: Ἡ δυνατότητα Εἰσαγωγῆς/Μεταβολῆς/Διαγραφῆς ἐλέγχεται βάσει σχετικῆς ἐπιλογῆς στὰ Δικαιώματα \ Βασικά Ἀρχεῖα \ Ἀξιολογήσεις (Coll) & Δικαιώματα \ Βασικά Ἀρχεῖα \ Ἀναθέσεις (Coll). Σελίς: 3 / 15

4 Ἀναζήτηση Ὑποθέσεων Στὴν Σελίδα Collection μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε ὥς κριτήρια τὶς πρόσθετες πληροφορίες τῆς Κάρτας Ὑπόθεσης 1. Βάσει Ἀνάθεσης σὲ Χειριστή Μποροῦμε νὰ βροῦμε ποιές ὑποθέσεις ἔχει «χρεωμένες» εἴτε σὲ μιά συγκεκριμένη ἡμερομηνία στόχο εἴτε ποιές ὑποθέσεις εἴχε χρεωθεῖ ἐντὸς κάποιου χρονικοῦ διαστήματος 2. Βάσει Ἀξιολόγησης Μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε ὑποθέσεις βάσει Κωδικῶν Ἀξιολόγησης πού ἔχουν δοθεῖ εἴτε ἀπὸ τὸν Ἀναθέτη εἴτε ἀπὸ κάποιον συγκεκριμένο Χειριστή εἴτε γενικά. Σελίς: 4 / 15

5 Ρυθμίσεις Collection Ἐπιλογή Ρυθμίσεις Collection στὸ μενού Διαχείριση Προκειμένου νὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε εὔκολα συγκεντρωτική εἰκόνα γιὰ τὶς ὑποθέσεις Collection, χρειάζεται νὰ ὁρίσουμε τὶς ἐνέργειες ποὺ ἐμπλέκονται στὸ Collection. 1. Ἐπικοινωνία μὲ Ὀφειλέτη: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση ὅταν μιλήσουμε τηλεφωνικά μὲ τὸν Ὀφειλέτη 2. Ἐπικοινωνία μὲ Οἰκείους: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση ὅταν μιλήσουμε τηλεφωνικά μὲ Οἰκεῖο τοῦ Ὀφειλέτη 3. Ἐπιτυχεῖς Ἐπικοινωνίες: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση ὅταν μιλήσουμε τηλεφωνικά μὲ τὸν Ὀφειλέτη ἤ κάποιον Οἰκεῖο του. Λογικά εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν εἰδῶν 1 & 2, ἀλλὰ μπορεῖτε νὰ ὁρίσετε καὶ πρόσθετα εἴδη ἐνεργειῶν 4. Κλήσεις σὲ Λάθος Νο: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση ὅταν τὸ τηλέφωνο εἶναι λάθος, νεκρό ἤ δὲν χρησιμοποιεῖται. 5. Ἀναπάντητες Κλήσεις: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση ὅταν τὸ Νο καλεῖ ἀλλά δὲν ἀπαντᾶ 6. Ἀνεπιτυχεῖς Κλήσεις: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ ἔχουμε εἰσάγει στὴν ὑπόθεση καὶ θεωροῦμε ὥς ἀνεπιτυχεῖς κλήσεις. Λογικὰ εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν εἰδῶν 3 & 4, ἀλλὰ μπορεῖτε νὰ ὁρίσετε καὶ ἄλλα εἴδη ἐνεργειῶν. 7. Ἀρχική Ὀφειλή: τὸ εἶδος (οἰκονομικῆς) ἐνέργειας μὲ τὸ ὁποῖο καταγράφεται ἡ ἀρχική ὀφειλή. Ἄν ἡ ἀρχική ὀφειλή δὲν καταγράφεται ὥς οἰκονομική κίνηση ἀλλὰ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ Ὁριζόμενα ἀπὸ τὸν Χρήστη ἀριθμητικά πεδία τῆς Ὑπόθεσης τὸ ἐπιλέγετε στὴν Σελίδα Λοιπές Ρυθμίσεις 8. Πρόσθετες Χρεώσεις: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) οἰκονομικῆς(ῶν) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση γιὰ πρόσθετες χρεώσεις ποὺ προκύπτουν καὶ θέλουμε νὰ συνυπολογίζονται στὸν ὑπολογισμό τῆς Τρέχουσας Ὀφειλῆς 9. Ὑποσχέσεις Καταβολῆς: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) οἰκονομικῆς(ῶν) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση ὅταν ὁ ὀφειλέτης μᾶς δώσει ὑπόσχεση καταβολῆς. 10. Καταβολές: τὸ(ὰ) εἶδος(εἴδη) οἰκονομικῆς(ῶν) ἐνέργειας(ῶν) ποὺ εἰσάγουμε στὴν ὑπόθεση γιὰ τὶς καταβολές ποὺ ἔχει κάνει ὁ ὀφειλέτης Σελίς: 5 / 15

6 Οἱ παραπάνω ρυθμίσεις χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὸν Ὑπολογισμό τῶν Στηλῶν τῆς Ὀθόνης Κατάλογος Ὑποθέσεων Collection (Set) (μέσω τῆς ὁμώνυμης ἐπιλογῆς στὸ μενού Διαχείριση). Ἡ δυνατότητα Μεταβολῆς τῶν παραμέτρων Collection ἐλέγχεται βάσει σχετικῆς ἐπιλογῆς στὰ Δικαιώματα \ Βασικά Ἀρχεῖα \ Ἀξιολογήσεις (Coll) & Δικαιώματα \ Λειτουργίες \ Μεταβολή Παραμέτρων Collection. Σελίς: 6 / 15

7 Κατάλογος Ὑποθέσεων Collection (Set) Ἐπιπλέον, παρουσιάζονται γιά κάθε ὑπόθεση: # χειριστῶν ποὺ ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ὑπόθεση Ἀρχικές Ὀφειλές: Τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Ἀρχική Ὀφειλή (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1) Πρόσθετες Χρεώσεις: Τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Πρόσθετες Χρεώσεις (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1) Καταβολές: Τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Καταβολές (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1) Τρέχουσα Ὀφειλή: (Ἀρχικές Ὀφειλές + Πρόσθετες Χρεώσεις) Καταβολές Ὑποσχέσεις : Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Ὑποσχέσεις Καταβολῶν (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1) Ἀναπάντητες: Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Ἀναπάντητες Κλήσεις (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1) Λάθος Τηλέφωνα: Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Ἀναπάντητες Κλήσεις (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1) Ἀνεπιτυχεῖς Προσπάθειες Συνολικά : Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Ἀνεπιτυχεῖς Κλήσεις (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1) Μέ Ὀφειλέτη : Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν Σελίς: 7 / 15

8 τῶν παραμέτρων Collection Ἐπικοινωνία μὲ Ὀφειλέτη (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1) Μέ Οἰκείους : Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Ἐπικοινωνία μὲ Οἰκείους (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1) Ἐπικοινωνίες Συνολικά: Ὁ ἀριθμός κινήσεων τῶν εἰδῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν ὁρισθεῖ στὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Ἐπιτυχεῖς Ἐπικοινωνίες (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει -1) Τελευταία Ἐπικοινωνία: Ἡ τελευταία ἡμερομηνία ποὺ ὑπάρχει κίνηση ἀπὸ τὴν Ὁμάδα Ἐνεργειῶν τῶν παραμέτρων Collection Ἐπιτυχεῖς Ἐπικοινωνίες (Ἄν δὲν ἔχει ὁρισθεῖ κανένα εἶδος ἐνέργειας, ἐμφανίζει ) Νέο Τηλέφωνο : Ἐμφανίζεται τσεκαρισμένο ἄν γιὰ τὸν συγκεκριμένο ὀφειλέτη ὑπάρχουν καταχωρημένα νέα* τηλέφωνα. Ἔχει ὑποβοηθητικό χαρακτῆρα γιὰ νὰ προτιμηθεῖ ἡ κλήση ὅσων ὀφειλετῶν στοὺς ὁποίους πρόσφατα ἔχουν προστεθεῖ τηλέφωνα. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ γραμμή φαίνεται μὲ κόκκινο χρῶμα. * Ὁ ἀριθμός τῶν ἡμερῶν γιὰ τὸν ὁποῖο τὰ τηλέφωνα θεωροῦνται νέα ὁρίζεται στὴν Σελίδα Ρυθμίσεις. Ἄν ΔΕΝ τσεκαρισθεῖ ἡ ἐπιλογή γιὰ τὸν Ἔλεγχο Νέων Τηλεφώνων, το πεδίο εἶναι πάντα ἀτσεκάριστο. Ἀντί νά μπαίνει ὁ χειριστής σὲ κάθε ὑπόθεση πού ἔχει χρεωθεῖ, χρησιμοποιεῖ τῆν παρακάτω βασική ὀθόνη ποὺ ἐνσωματώνει ὅλες τὶς λειτουργίες τοῦ παραθύρου Κατάλογος Ὑποθέσεων δηλ.μπορεῖ νὰ ἀνοίξει κάθε στιγμή γιὰ τὴν ἐπιλεγμένη ὑπόθεση α) τὴν κάρτα της, β) τὸ παράθυρο ἐνεργειῶν της, γ) τὴν κάρτα τοῦ ὀφειλέτη καὶ δ) ἐμφανίζει ὅλα τὰ ὁριζόμενα πεδία ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρουν. Γιὰ κάθε ὑπόθεση ἐμφανίζεται στὸ κάτω μέρος (προκειμένου νὰ μην ἀνοίγει ὁ χειριστής συνέχεια διαφορετικές ὀθόνες) καὶ ἐφόσον εἶναι τσεκαρισμένο τὸ εἰκονίδιο 1. τὸ σύνολο τῶν διακριτῶν τηλεφώνων, ἡ σχετική τους ἀξία, περιγραφή & παρατηρήσεις, 2. Οἱ καταχωρημένες κινήσεις ὑπόθεσης ποὺ ἀφοροῦν Ὑποσχέσεις Καταβολῆς 3. Οἱ καταχωρημένες κινήσεις ὑπόθεσης ποὺ ἀφοροῦν καταβολές 4. Οἱ καταχωρημένες κινήσεις ὑπόθεσης ποὺ ἀφοροῦν ἐπικοινωνία Σελίς: 8 / 15

9 5. Οἱ καταχωρημένες κινήσεις ὑπόθεσης ποὺ ἀφοροῦν άποτυχημένες προσπάθειες ἐπικοινωνίας 6. Ὅλες σχεδόν ἀπὸ κοινοῦ οἱ καταχωρημένες κινήσεις τῆς ὑπόθεσης (ἐξαιροῦνται ὅσες ἐνέργειες ἔχουν ὁρισθεῖ ὅτι ἀφοροῦν ἀποτυχημένη ἀπόπειρα ἐπικοινωνίας, δηλ. οἱ ἐνέργειες τῆς προηγούμενης ὁμάδας 5. Κάτω δεξιὰ ἐμφανίζονται ὅλες οἱ ἄλλες τυχόν ὑποθέσεις πού ἔχει ὁ ὀφειλέτης τῆς τρέχουσας ὑπόθεσης (ἐφόσον εἶναι τσεκαρισμένο τὸ εἰκονίδιο ) Παρατηρήσεις: Γιὰ νὰ ὑπάρξει σωστή ἡ παραπάνω λειτουργικότητα πρέπει νὰ καθοριστοῦν (βλ.παράμετροι Collection) ποιές κινήσεις ἀφοροῦν Ὑποσχέσεις Καταβολῆς Καταβολὲς Ἀνεπιτυχή άπόπειρα Ἐπικοινωνίας μὲ Ὀφειλέτη, Ἐπικοινωνία μὲ Οἰκείους Ἐπικοινωνία μὲ Ὀφειλέτη, Ἐπικοινωνία μὲ Οἰκείους Σελίς: 9 / 15

10 Μαζική Ἀνάθεση Ὑποθέσεων Ἀνάθεση Ὑποθέσεων: Ἐπιλέγοντας ἕνα ὁποιοδήποτε Set Ὑποθέσεων ἀναθέτουμε τὶς ὑποθέσεις του σὲ ἕναν Χειριστή ἀπὸ μία συγκεκριμένη ἡμερομηνία και μετά. Ὅσες ὑποθέσεις ἦταν ἤδη χρεωμένες σὲ ἄλλο χειριστή, ξεχρεώνονται τὴν προηγούμενη ἡμερομηνία ἀπὸ αὐτὴν τῆς νέας ἀνάθεσης. ΣΗΜ: Ἄν έντοπισθεῖ κάποια λογική ἀνακολουθία π.χ. ὑπάρχει σὲ κάποια ὑπόθεση ἄλλη ἀνάθεση μὲ μεταγενέστερη ἤ ἴδια ἡμερομηνία - ἐμφανίζεται σχετικό warning μὲ ἀναλυτική λίστα τῶν «ύποπτων γιὰ λάθος ἀνάθεση» ὑποθέσεων. Ἡ δυνατότητα (μαζικῆς) ἀνάθεσης Set Ὑποθέσεων σὲ Χειριστή ἐλέγχεται βάσει σχετικῆς ἐπιλογῆς στὰ Δικαιώματα \ Λειτουργίες \ Ἀνάθεση (Set) Ὑποθέσεων Σελίς: 10 / 15

11 Ὁρισμός Δικαιωμάτων Τὰ σημειωμένα μὲ κόκκινο πλαίσιο ἀφοροῦν τὰ δικαιώματα πρόσβασης τοῦ module Collection Σελίδα: Βασικά Ἀρχεῖα Σελίδα: Λειτουργίες Ὁλόκληρη ἡ Σελίδα Ἐπεξεργασία Εἰδῶν Ἐνεργειῶν Ἄν ἡ συγκεκριμένη κίνηση (Ε/Μ/Δ) δὲν ἐπιτρέπεται τελειώνει ἐδῶ: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ὁ ἀναλυτικός ἔλεγχος ἔχει νόημα (ἐφαρμόζεται) μόνο ἐφόσον κατ'ἀρχήν ἡ ἐνέργεια ἐπιτρέπεται. Στὴν περίπτωση λοιπόν που ἡ συγκεκριμένη κίνηση (Ε/Μ/Δ) ἐπιτρέπεται (καὶ μόνο τότε): Γιά κάθε κόμβο που βρεθεῖ νὰ ταιριάζει περισσότερο: Ἄν πρόκειται γιά Eἰσαγωγή: Ἄν -1 δὲν ἐπιτρέπεται. Ὁτιδήποτε ἄλλο ἐπιτρέπεται Μεταβολή: Ἄν -1 δὲν ἐπιτρέπεται. Ἄν 0 ἐπιτρέπεται ἀνεξάρτητα χρόνου. Ἄν >0 ἐπιτρέπεται γιὰ τόσες ἡμέρες μετὰ τὴν εἰσαγωγή της Ἄν εἶναι τσεκαρισμένο τὸ κουτάκι, σημαίνει ὅτι αὐτὴ ἡ δυνατότητα ἰσχύει ΜΟΝΟ γιὰ τὶς κινήσεις ποὺ ἔχει εἰσάγει ὁ ἴδιος. Δὲν μπορεῖ νὰ μεταβάλει ποτέ κινήσεις ποὺ ἔχει εἰσάγει ἄλλος χειριστὴς. Διαγραφή: Ἄν -1 δὲν ἐπιτρέπεται. Ἄν 0 ἐπιτρέπεται ἀνεξάρτητα χρόνου. Ἄν >0 ἐπιτρέπεται γιὰ τόσες ἡμέρες μετὰ τὴν εἰσαγωγή της Ἄν εἶναι τσεκαρισμένο τὸ κουτάκι, σημαίνει ὅτι αὐτὴ ἡ δυνατότητα ἰσχύει ΜΟΝΟ Σελίς: 11 / 15

12 γιὰ τὶς κινήσεις ποὺ ἔχει εἰσάγει ὁ ἴδιος. Δὲν μπορεῖ νὰ διαγράψει ποτέ κινήσεις ποὺ ἔχει εἰσάγει ἄλλος χειριστὴς. Γιὰ κόμβους ποὺ δὲν ταιριάζουν, ἐπιτρέπεται ἡ κίνηση (ὅπως ἡ γενική ρύθμιση) Παραδείγματα: 1. Ἄν δὲν θέλουμε ἕνας Ρόλος νὰ μπορεῖ νὰ εἰσάγει, μεταβάλει, διαγράφει ἕνα συγκεκριμένο κόμβο ἐνεργειῶν (ἀνεξάρτητα ποιός τις ἔχει εἰσάγει) ἐνῶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ἰσχύει ἡ γενική ρύθμιση (ἐφόσον εἶναι θετική): E = -1 Μ = -1 Δ = Θέλουμε νὰ μπορεῖ νὰ ἐπεξεργάζεται μόνο ἕνα συγκεκριμένο κόμβο ἐνεργειῶν π.χ. Λοιπές Ἐνέργειες\ Τηλ.Ἐπικ.Collection Ἐνέργειες Ἐξέλιξης E = -1 Μ = -1 Δ = -1 Οἰκονομικά E = -1 Μ = -1 Δ = -1 Σχετικά Ἔγγραφα E = -1 Μ = -1 Δ = -1 Λοιπές Ἐνέργειες E = -1 Μ = -1 Δ = -1 Λοιπὲς Ἐνέργειες\Tηλ.Ἐπικ.Collection E = 1 Μ = 0.7 Δ = 0.7 (Ἐμποδίζουμε τὶς 4 βασικές κατηγορίες καὶ ἐπιτρέπουμε τὴν εἰσαγωγή καὶ τὴν μεταβολή & διαγραφή ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν καταχωρήσει οἱ ἴδιοι το πολύ 7/10 => 16 το πολύ ὧρες πριν) Σελίς: 12 / 15

13 Ἐξέλιξη Εἴσπραξης Ὑποθέσεων Ἡ σχετική φόρμα ἐμφανίζεται μέσω τῆς ὁμώνυμης ἐπιλογῆς στὸ μενοῦ Ἐπεκτάσεις Ἡ δυνατότητα πρόσβασης σὲ αὐτὴ ἐλέγχεται βάσει σχετικῆς ἐπιλογῆς στὰ Δικαιώματα \ Λειτουργίες \ Εἰκόνα Ἐξέλιξης Εἰσπράξεων Σκοπό ἔχει τὸν ὑπολογισμό & ἀπεικόνιση τῆς πορείας ἐξέλιξης τῶν εἰσπράξεων γιὰ συγκεκριμένες ὑποθέσεις ὥς σύνολο. Γιὰ τὸν ὑπολογισμό τῶν Ἀρχικῶν Ὀφειλῶν & Καταβολῶν βασίζεται στὶς Ρυθμίσεις τοῦ Παράμετροι Collection Μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε ὑποθέσεις βάσει: Πελάτου ID πελατῶν Set Ὑποθέσεων Ἐπιπλέον μποροῦμε νὰ ὁρίσουμε ὥς κριτήριο τὸ χρονικό διάστημα ἔναρξης τῶν ὑποθέσεων τὸ θέμα τῆς ὑπόθεσης Μὲ τὴν ἐπιλογή τῆς λειτουργίας Ἀναζήτησης/Ὑπολογισμοῦ 1. βρίσκονται ὅλες οἱ ὑποθέσεις που ταιριάζουν στὰ κριτήρια. 2. Ἐφόσον ἔχουμε δώσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο μίας ἡμερομηνίας οἱ εὑρεθεῖσες ὑποθέσεις ὁμαδοποιοῦνται κατὰ ἡμερομηνία 3. Ὑπολογίζεται ὁ ἀριθμός ὑποθέσεων & οἱ ἀρχικές ὀφειλές κάθε ὁμάδας 4. Γιά κάθε ὁμάδα ὑποθέσεων βρίσκονται οἱ καταβολές ἀνὰ ἡμέρα καὶ ὑπολογίζεται ἡ προοδευτική κάλυψη ποσοστιαία καί ἀξιακή τῶν ὀφειλῶν διαχρονικά ΣΗΜ: Ἄν εἶναι τσεκαρισμένη ἡ ἐπιλογή Ὁμαδοποίηση ΚΑΙ βάσει Θέματος, ἡ ὁμαδοποίηση (βῆμα 2) γίνεται καί κατά Θέμα Ὑπόθεσης (π.χ. για τἠν περίπτωση που έχουμε διαφορετικές ἀναθέσεις ὑποθέσεων τήν ἴδια ἡμερομηνία) Λοιπές Παρατηρήσεις Στὸ πεδίο # Ημερῶν πρὶν τὴν Ἀνάθεση ποὺ γίνονται δεκτές: ὁρίζουμε ἄν τυχόν ὑπάρχουσες καταβολές ποὺ ἔχουν γίνει πρὶν τὴν ἡμερομηνία ἀνάθεσης θὰ συνυπολογίζονται Σελίς: 13 / 15

14 στὶς καταβολές Στὸ πεδίο # Ἡμερῶν μετὰ τὴν ἀνάθεση γιὰ τὶς ὁποῖες θέλουμε τὴν ἐξέλιξη ὁρίζουμε γιὰ πόσες μέρες θέλουμε νὰ γίνει ὁ ὑπολογισμὸς τῶν καταβολῶν (0 σημαίνει μέχρι τέλους) Λειτουργίες: Ἀποθήκευση ὥς: Ὅλες οἱ ρυθμίσεις μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ ἀρχεῖο τῆς ἐπιλογῆς σας Ἀποθήκευση: Ὅλες οἱ ρυθμίσεις μποροῦν νὰ καταγραφοῦν στὸ τρέχον ἀρχεῖο ρυθμίσεων Ἀνάκτηση: Ὅλες οἱ ρυθμίσεις ἀνακτῶνται ἀπὸ ἀρχεῖο τῆς ἐπιλογῆς σας Ὑπολογισμός: Γίνεται ὁ ὑπολογισμός τῶν συνόλων καὶ τῆς ἐξέλιξης Ἐξαγωγή σὲ Excel: Ἐξάγονται σὲ Excel τὰ στοιχεῖα τῆς τρέχουσας ὁμάδας ὑποθέσεων Σελίς: 14 / 15

15 Mὲ τὴν ἐξαγωγή στὸ Excel ὥς ἀποτέλεσμα ἕνα φύλλο ἐργασίας ὅπως αὐτὸ. Μὲ λειτουργίες τοῦ Excel πλέον, μποροῦμε νὰ ἀπεικονίσουμε στὸ γράφημα τοῦ φύλλου Chart γραφικά τὴν ἐξέλιξη τῶν εἰσπράξεων Σελίς: 15 / 15

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ

Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ ICAMSoft SmartMedicine v.3 Στατιστικά Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ ICAMSoft Applications White Papers Φεβρουάριος 2010 Σελίς: 1 / 14 Στατιστικά ICAMSoft SmartMedicine v.3 Μenu Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Ford Next Οδηγίες διαχείρισης εφαρμογής 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Ford Next Οδηγίες διαχείρισης εφαρμογής 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ SITE...2 2. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΛΑΤΗ...2 2.1 Εισαγωγή στοιχείων πελάτη...2 2.2 Εισαγωγή στοιχείων αυτοκινήτου...3 3. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ...4 3.1 Εύρεση Πελάτη...4

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητή κυρία/αγαπητέ κύριε, Στόχος του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του νέου Συστήματος Κεντρικής

Αγαπητή κυρία/αγαπητέ κύριε, Στόχος του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του νέου Συστήματος Κεντρικής Αγαπητή κυρία/αγαπητέ κύριε, Στόχος του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του νέου Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης (ΑΤΛΑΣ), το οποίο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πεδί α

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πεδί α ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάση δεδομένων είναι συσχετισμένα μεταξύ τους δεδομένα, οργανωμένα σε μορφή πίνακα. Οι γραμμές του πίνακα αποτελούν τις εγγραφές και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες για μια οντότητα. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 1.1. Κοινά Στοιχεία User Interface... 3 1.2. Σχέση δικαιωμάτων με User Interface... 4 1.3. Διαθέσιμα εργαλεία του περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI)... 4 1.4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Βαρδιών

Διαχείριση των Βαρδιών Διαχείριση των Βαρδιών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των βαρδιών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΓΑΜΟΥ (ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΗΜΟ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΓΑΜΟΥ (ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΗΜΟ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΓΑΜΟΥ (ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΗΜΟ) Σενάριο Ο κ. Δημητράκας Παναγιώτης που είναι δημότης Μοσχάτου - Ταύρου (στην πατρική του μερίδα), παντρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Δημιουργία Βαρδιών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος για την Υποστήριξη του Έργου Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 1: Καταχώρηση Ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

CRM για Εκπαιδευτικούς Φορείς

CRM για Εκπαιδευτικούς Φορείς Cosmos Business Systems S.A. Group CRM για Εκπαιδευτικούς Φορείς CRM Εκπαιδευτικών Φορέων Το CRM Εκπαιδευτικών Φορέων έχει αναπτυχθεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες διαχείρισης του υποψήφιου πελατολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού. Εγχειρίδιο χρήσης

Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού Εγχειρίδιο χρήσης Φεβρουάριος 2017 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 Α1. Σκοπός εφαρμογής... 3 Α2. Είσοδος στην Εφαρμογή... 3 Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ...4 Β1.Αιτήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας "Αιτήσεις Εισαγωγής Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει την ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB TRADING

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB TRADING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB TRADING Το μενού του ALPHA WEB TRADING αποτελείται από τις εξής επιλογές: Το Προφίλ μου Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας* Προσωπικές Πληροφορίες* Αλλαγή Ψευδωνύμου Αλλαγή Μυστικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Αριθμοδείκτες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

To IBCALLCENTER, είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν διαχείρισης και οργάνωσης επαφών πελατολογίου.

To IBCALLCENTER, είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν διαχείρισης και οργάνωσης επαφών πελατολογίου. IBCALLCENTER To IBCALLCENTER, είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν διαχείρισης και οργάνωσης επαφών πελατολογίου. έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία μας στο σύνολό του, είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015 Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015 Σχολικό Έτος Στο ΠΣ myschool υλοποιείται πλήρης ιστορικότητα και τα δεδομένα σας είναι διαθέσιμα για κάθε Σχολικό Έτος. Μέσα από την ΑΡΧΙΚΗ σελίδα μπορείτε κάθε φορά να ορίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ 1 Διαχείριση συγγραμμάτων Εφαρμογής Γραμματειών Κατά την προετοιμασία για τη διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται ο προς υποβολή κατάλογος (π.χ. 2016) και η αρχή ελέγχου στην οποία θα υποβληθεί (π.χ. FIU...).

Στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται ο προς υποβολή κατάλογος (π.χ. 2016) και η αρχή ελέγχου στην οποία θα υποβληθεί (π.χ. FIU...). ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Η σύνδεση του χρήστη στο σύστημα επιτυγχάνεται με τη χρήση των προσωπικών TAXISnet κωδικών του στη διεύθυνση h ps://www.pothen.gr/pothen-back/sub1-public Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΣΡΟΕΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΡΟΩΝ... 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα... - 1 - Εισαγωγή... - 2 - Σηµείο πρόσβασης και αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

AstraΖeneca. Εγχειρίδιο Χρήσης Β2Β Site

AstraΖeneca. Εγχειρίδιο Χρήσης Β2Β Site AstraΖeneca Εγχειρίδιο Χρήσης Β2Β Site Ταυτότητα Έκδοση κειμένου 1.0.0 Έκδοση λογισμικού 1.0.254006 Τελ. ενημέρωση Μάιος 2015 Copyright Copyright 2011 Entersoft A.E. Με την επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την επιλογή του συνδέσμου βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο νέο μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα.

Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Τρόπος ενημέρωσης των πινάκων πελατών, αποστολέων εμπορευμάτων Με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται η επόμενη εικόνα. Φορτώνεται η εφαρμογή στο PC σας, περιμένετε μέχρι να γεμίσει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 Περιεχόμενα 1. Βελτίωση. Προσθήκη ελέγχου για την ημερομηνία των παραστατικών.... 3 2. Βελτίωση Εκτύπωσης. Προσθήκη φίλτρου στην εκτύπωση Απολογισμός Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής 1 Περίληψη Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή Hyper

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα... 3 2. Υποβολή Τροποποιητικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διαχείρισης Τιπούκειτος Multiuser

Οδηγίες διαχείρισης Τιπούκειτος Multiuser Οδηγίες διαχείρισης Τιπούκειτος Multiuser 1 Ευρετήριο 4 Σύνδεση στην κεντρική σελίδα διαχείρισης 13 Συσχετισμός Υπόθεσης 5 Καταχώρηση Χρήστη 14 Αυτόματος Υπολογισμός Προθεσμιών 6 Καταχώρηση Χρήστη- Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους»

Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Εγχειρίδιο Χρήσης για την εφαρμογή «Αναλυτική Καταγραφή Δικαιούχων Παραγωγών για τα Ειδικά Μέτρα Στήριξης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους» Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Περιεχόμενα Παραμετροποίηση Γρήγορης Καταχώρησης... 3 Γρήγορη Καταχώρηση... 4 Κατηγορία Λιανικής & Μαζική Ανάθεση Κατηγορίας στα είδη... 9 Γρήγορη Καταχώρηση Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

eurobanktrader GREEK DERIVATIVES WEB Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμας

eurobanktrader GREEK DERIVATIVES WEB Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμας eurobanktrader WEB Χρήσης Πλατφόρμας χρήσης πλατφόρμας Είσοδος, απόκτηση, ανάκτηση κωδικών εισόδου Πατώντας στο κουμπί Είσοδος στην ιστοσελίδα eurobanktrader Ελληνικά Παράγωγα, ή απλά πληκτρολογώντας grdrv.eurobanktrader.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας "Αιτήσεις Εισαγωγής Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΕΔ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Web 2 SMS. Εφαρμογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης

COSMOTE Web 2 SMS. Εφαρμογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης COSMOTE Web 2 SMS Εφαρμογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Έναρξη της εφαρμογής... 3 1.1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών... 4 1.2. Πλαίσιο εργασιών αποτελεσμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.2

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.2 ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.2 Δεκέμβριος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά με την εφαρμογή 4 3. Είσοδος στην εφαρμογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Υλοποίηση: Omega Technology Η Πράξη «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» υλοποιείται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Εκπαίδευση Προσωπικού

Σεμινάρια Εκπαίδευση Προσωπικού Σεμινάρια Εκπαίδευση Προσωπικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας διαχείρισης Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Προσωπικού. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα