Ανιχνεύοντας την έννοια της αυτοέκφρασης στις ζωγραφιές των νηπίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανιχνεύοντας την έννοια της αυτοέκφρασης στις ζωγραφιές των νηπίων"

Transcript

1 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό εκπαιδευτικού προβληματισμού Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, 2005, τ. 55, σ Ανιχνεύοντας την έννοια της αυτοέκφρασης στις ζωγραφιές των νηπίων Εισαγωγή Παναγιώτης Ι. Σταμάτης H καλλιέργεια της αυτοέκφρασης θεωρείται σπουδαίος μοχλός ανάπτυξης της προσωπικότητας των νηπίων. Mε την παρούσα εργασία επιχειρείται ακροθιγώς η ανίχνευση του εννοιολογικού περιεχομένου της αυτοέκφρασης αφενός και αφετέρου η προσέγγισή της, διερευνητικά, μέσα από το παράδειγμα μιας δραστηριότητας ζωγραφικής στο χώρο του νηπιαγωγείου. Πρωταρχικό μέλημα της εργασίας επίσης, αποτελεί η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων για συστράτευση, σε μια από κοινού προσπάθεια, συνειδητής και αποτελεσματικής παροχής κινήτρων καλλιέργειας της αυτοέκφρασης των νηπίων τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Η προσπάθεια αυτή αναμένεται να συμβάλει θετικά στην αποτελεσματική εφαρμογή σύγχρονων καινοτόμων δράσεων και παιδαγωγικών στρατηγικών (ευέλικτη ζώνη, διαθεματικότητα, κ.ά.) που προϋποθέτουν τη συμμετοχή των παιδιών. Αναζητώντας την έννοια του όρου «αυτοέκφραση» (self-expression) στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία εντοπίσαμε ελάχιστα μόνο βιβλία, στους τίτλους ή στα περιεχόμενά των οποίων συμπεριλαμβάνεται η συγκεκριμένη έννοια. Επίσης, εντοπίστηκε ένας μικρός αριθμός από άρθρα στα οποία συνδυάζεται η έννοια της «αυτοέκφρασης» είτε με μεταφυσικές ερμηνείες είτε με παιδαγωγικές έννοιες όπως «δημιουργικότητα», «αισθητική αγωγή» ή με τα εικαστικά (ζωγραφική, μουσική, χορός) και την γραπτή έκφραση, στο διάβασμα ή τη λογοτεχνία γενικότερα. Μερικά άρθρα, τα οποία συσχετίζουν την αυτοέκφραση με την παιγνιδοθεραπεία (play therapy), τη δημιουργική έκφραση (creative expression) και την αυτοαποκάλυψη (self-disclosure), με λεκτικές (verbal) ή μη λεκτικές (non verbal) δεξιότητες, εκτιμάται ότι βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με το συμπέρασμά μας για το τι σημαίνει τελικά ο όρος «αυτοέκφραση». Σε κάθε περίπτωση, προσπαθώντας να διατυπώσουμε έναν ολοκληρωμένο ορισμό για τo τι σημαίνει «αυτοέκφραση» θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για μια δυναμική, έμφυτη ικανότητα, η οποία αποσκοπεί στην εξωτερίκευση του εσωτερικού κόσμου (αισθήσεις, αισθήματα, ενδιαφέροντα, επιθυμίες, σκέψεις, διαθέσεις, κ.λπ.) με έναν μοναδικό και δημιουργικό τρόπο για κάθε άνθρωπο, βοηθώντας στην ψυχολογική του αποφόρτιση και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών του δυνατοτήτων. Η αυτοέκφραση, όπως εξάλλου και κάθε άλλη έμφυτη ανθρώπινη ικανότητα, μπορεί να καλλιεργηθεί, να αναπτυχθεί περισσότερο και τελικά να καταστεί ικανή να αποτελέσει ένα σπουδαίο δομικό στοιχείο της ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού. Η έννοια της αυτοέκφρασης στα νήπια περιλαμβάνει ένα πλήθος από δραστηριότητες, εκφάνσεις και συμπεριφορές διαμέσου των οποίων κατορθώνει να αναδυθεί ο εσωτερικός τους κόσμος, η ψυχή τους ως συναίσθημα και το πνεύμα τους ως υψηλές (δια)νοητικές λειτουργίες (Vygotsky, 1978) σε μια προσπάθεια για αυτοαποκάλυψη, κατονομάζοντας την ανθρώπινη συμπεριφορά τους και ενεργοποιώντας, κυρίως με τη γλώσσα του σώματός τους, λεκτικούς ή μη λεκτικούς διαύλους επικοινωνίας (Φραγκουδάκη, 1987 /Kotzman, 1989 κ.ά.). 1

2 Η καλλιέργεια της αυτοέκφρασης πηγάζει από την ανεπιτήδευτη αναγνώριση και αποδοχή του εαυτού κάθε νηπίου και επεκτείνεται στην αναγνώριση των άλλων σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο απαραίτητο για τη διαβίου κοινωνικοποιητική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει τη δημιουργική συνεργασία και καθοδηγεί κάθε άτομο (Λεονταρή,1996) στη διάρκεια της ενήλικης ζωής του. Οδηγεί, επίσης, σε αυτοαναγνώριση, σε υπευθυνότητα, σε αμοιβαίο σεβασμό, σε πρόοδο και περισσότερο απ όλα σε αυτοδημιουργικότητα, ως αποτέλεσμα της δημιουργικής σκέψης (Ξανθάκου, 1998), η οποία εγκαινιάζεται και αναπτύσσεται ικανοποιητικά όχι μόνο κατά την παιδική ηλικία, την ηλικία της δόμησης των θεμελιωδών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, αλλά και στα χρόνια της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας (Παπάς, 1990/ Reynold, 1992). Στο σύγχρονο ελληνικό νηπιαγωγείο λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες (YΠ.E.Π.Θ.-Π.I., 1990), οι οποίες χωρίς να συνιστούν αποδεικτικό στοιχείο, εκτιμούμε πως προάγουν την έννοια της αυτοέκφρασης στα νήπια, δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν θεμελιώδεις δυνατότητες για τη δόμηση της προσωπικότητας των νηπίων (Γέρου, 1975). Για το λόγο αυτό, επιχειρούμε να διερευνήσουμε αν και με ποιο τρόπο πολλά από τα ελληνόπουλα νηπιακής ηλικίας, τα οποία βρίσκονται πράγματι σε μια πολύ ευαίσθητη αναπτυξιακά ηλικία, έχουν τη δυνατότητα να αυτοεκφραστούν και ποια χαρακτηριστικά εμφανίζει η αυθόρμητη έκφρασή τους. Η διερεύνηση αυτή γίνεται υπό τη γνώση του γεγονότος πως με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται η προσωπικότητα των νηπίων τα οποία αναμένεται να εξελιχθούν μελλοντικά σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, σε κοινωνικοποιημένους, ανταγωνιστικούς και υπεύθυνους πολίτες μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας ποικίλων και αδιάκοπων προκλήσεων που απαιτούν διαρκή συνεργασία. Διερεύνηση Στη διερεύνησή μας προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε, με ποια χαρακτηριστικά εμφανίζεται η αυτοέκφραση των νηπίων διαμέσου της ελεύθερης ή αυθόρμητης ζωγραφικής, δραστηριότητας που αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες ενασχολήσεις των νηπίων. Είναι απόλυτα ακριβές ότι κάθε παιδί νηπιακής ηλικίας απολαμβάνει να ζωγραφίζει και να σχεδιάζει πολύ συχνά, ζώντας σε έναν μαγικό κόσμο ανακατέματος των χρωμάτων όπου το νήπιο δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη ρεαλιστική αποτύπωση του περιβάλλοντος (Bredekamp & Copple, 1997) αλλά για τη συναισθηματική και τη βιωματική του προσέγγιση. Αυτή η περίοδος της ζωής, η οποία έχει ήδη ονομαστεί από τον J. Piaget ως «προσυλλογιστικό στάδιο» (the preoperational stage) υπογραμμίζει επακριβώς την ανάγκη του παιδιού να προσεγγίσει τον εξωτερικό κόσμο όχι μόνο με τις αισθήσεις και τις κινήσεις του, όπως συνηθίζει να κάνει στο μεταγενέστερο «αισθησιοκινητικό στάδιο» (sensorimotor stage, Piaget, 1952). Τα νήπια ηλικίας 3-6 ετών αξιοποιούν την προαισθητική σκέψη με απολύτως υποκειμενικά κριτήρια παραβλέποντας τις λογικές και πραγματικές έννοιες. Κάθε παιδί αξιοποιεί τις λεκτικές του ικανότητες συνδυαστικά με τις μη λεκτικές δεξιότητες, τη μίμηση με τις εκφράσεις του προσώπου, τα νεύματα, τις στάσεις του σώματος κ.λπ. αποσκοπώντας στη σύνθεση συγκεκριμένων εννοιών (Χαραλαμπόπουλος, 1987), για επικοινωνιακούς σκοπούς. Τα νήπια επιθυμούν, επίσης, να μαθαίνουν δια «της δοκιμής και της πλάνης» κατά την ελεύθερη ενασχόλησή τους με όλα τα αντικείμενα και ιδιαιτέρως παίζοντας με φυσικά υλικά, όπως το χώμα και το νερό. Με τους τρόπους αυτούς, τα νήπια κατορθώνουν να δημιουργήσουν και να μάθουν παράλληλα ή ορθότερα, μαθαίνουν δημιουργώντας ή δημιουργούν μαθαίνοντας και πάντως βιωματικά, στο σπίτι ή στο 2

3 νηπιαγωγείο, το οποίο δεν πρέπει να είναι, όπως εύστοχα επεσήμανε ο J. Dewey, «ένας χώρος προετοιμασίας για τη ζωή αλλά η ίδια η ζωή» (Dewey, 1980). Η αυτοδραστηριοποίηση των νηπίων αποτελεί, κατά τη γνώμη μας θεμελιώδη παιδαγωγική αρχή, την οποία οφείλουν να γνωρίζουν και να ενστερνίζονται οι νηπιαγωγοί και οι γονείς αν πρόκειται να συνεργάζονται καθημερινά βοηθώντας την ανάπτυξη της αυτοέκφρασης των παιδιών τους. Η ικανότητα αυτοέκφρασης είναι ιδιαιτέρως σημαντική, όπως έχει ήδη υπογραμμιστεί, καθώς συμβάλλει στην αυτογνωσία, στην αποδοχή και στην αποκάλυψη του εαυτού. Το άτομο, με τον τρόπο αυτό, εκδηλώνει πασιφανώς την επιθυμία προσέγγισής του με τους άλλους και τη μεταξύ τους ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας (Kοντάκος & Σταμάτης, 2002). Στο πλαίσιο αυτών των πεποιθήσεων προσπαθήσαμε να δούμε τον τρόπο και τα χαρακτηριστικά με τα οποία τα νήπια εκφράζουν τους εαυτούς τους παίρνοντας ως ενδεικτικό παράδειγμα τη ζωγραφική, μια αγαπημένη δραστηριότητα των νηπίων και ισχυρό μέσο αποτύπωσης και σκιαγράφησης των συναισθημάτων τους, γεγονός που βοηθάει από παιδαγωγική και ερευνητική άποψη, εάν πρόκειται να δώσουμε παραινέσεις σε νηπιαγωγούς και γονείς, για το θέμα της συστηματικής καλλιέργειας της αυτόέκφρασης των νηπίων. H διερεύνησή μας διεξήχθηκε το Mάιο του Ειδικότερα, εργαστήκαμε με ένα μικρό δείγμα 25 παιδιών από τα οποία τα 14 ήταν αγόρια και τα 11 κορίτσια, επιλέγοντας από ένα σύνολο 142 νηπίων που φοιτούσαν στα νηπιαγωγεία του Δήμου Πεταλούδων της Ρόδου, ο οποίος αποτελείται από 6 δημοτικά διαμερίσματα κι έχει συνολικό πληθυσμό κατοίκους περίπου. Τα περισσότερα από τα νήπια του δείγματός μας γεννήθηκαν το 1995 και διέμεναν στο δημοτικό διαμέρισμα Κρεμαστής, την έδρα του δήμου, με πληθυσμό περίπου κατοίκους. Η Κρεμαστή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αστική περιοχή. Η μειονότητα των νηπίων του δείγματός μας διέμεναν στο δημοτικό διαμέρισμα Δαματριάς, όπου κατοικούν μόνιμα 450 κάτοικοι. Είναι το μικρότερο δημοτικό διαμέρισμα και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αγροτική περιοχή. Στην πραγματικότητα, όμως, τόσο η Κρεμαστή όσο και η Δαματριά, διαθέτουν κοινά και ανάμεικτα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία στη σύνθεση του πληθυσμού τους. Η διερεύνηση ζητούσε ακριβώς από τα νήπια να ζωγραφίσουν αυθόρμητα (Lidstone, n.d.) όποιο πρόσωπο ή ο,τιδήποτε (αντικείμενο) αγαπούν περισσότερο. Τους δόθηκε η διευκρίνιση ότι μπορούν να συμπεριλάβουν στις ζωγραφιές τους περισσότερα από ένα πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα, εάν επιθυμούσαν. Επίσης, ζητήθηκε από τις νηπιαγωγούς, μετά την ολοκλήρωση της τριαντάλεπτης (30 ) δραστηριότητας, να συμπληρώσουν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποσκοπούσε στην άθροιση χρήσιμων στοιχείων της «οικογενειακής ταυτότητας» των νηπίων, για την περιγραφή του κοινωνικο-οικονομικού τους επιπέδου, ώστε να κατάστεί εφικτός ο συσχετισμός μεταξύ του επιπέδου αυτού και της αυτοεκφραστικής ικανότητας. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αυτές στο νηπιαγωγείο, άρχισε η επεξεργασία και η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων με το υπολογιστικό στατιστικό πακέτο StatView II (Mac). Σύμφωνα με την ανάλυση, τα νήπια μεγάλωναν σ ένα οικογενειακό περιβάλλον την εικόνα του οποίου συνέθετε η ύπαρξη και των δυο γονέων (98%) και ενός/μιας τουλάχιστον μεγαλύτερου/ης αδελφού ή αδελφής (60%). Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα από τα νήπια του δείγματος ήταν δευτερότοκα. Όλοι οι πατεράδες των νηπίων εργάζονταν είτε ως ιδιωτικοί υπάλληλοι (36%), είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (32%), είτε ως δημόσιοι-δημοτικοί υπάλληλοι (24%) ή τέλος ως επιχειρηματίες (8%). Οι περισσότεροι απ αυτούς, όπως εξάλλου και οι μητέρες, είχαν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Η πλειοψηφία 3

4 των μητέρων (56%) εργαζόταν, κυρίως ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα (28%), ως δημόσιοι-δημοτικοί υπάλληλοι (12%) ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες σε ποσοστό (8%) περίπου. Ωστόσο, αρκετές από αυτές και σε σημαντικό ποσοστό (44%) ασχολιόνταν με τα οικιακά. Από τις μητέρες εκείνες που δεν εργάζονταν οι περισσότερες είναι σύζυγοι ελεύθερων επαγγελματιών ή ιδιωτικών υπαλλήλων. Σε κάθε περίπτωση, από τους 50 συνολικά γονείς που αντιστοιχούν στα νήπια του δείγματος μόνο 11 σύζυγοι (γυναίκες) δεν εργάζονταν γεγονός που υποδηλώνει, κατά την άποψή μας, πως οι οικογένειες των νηπίων του δείγματος βρίσκονται, στην πλειοψηφία τους, ψηλότερα από το μέσο οικονομικό επίπεδο καθώς και οι δυο γονείς ήταν εργαζόμενοι. Tα στοιχεία της ανάλυσης έκαναν γνωστό ότι από τα νήπια τα οποία παρακινούνται να εκφράσουν τους εαυτούς τους ζωγραφίζοντας αυθόρμητα, σε ποσοστό 28% από αυτά ζωγράφισαν την οικογένειά τους, 24% από αυτά ζωγράφισαν τον πατέρα τους, 16% ζωγράφισαν τη μητέρα τους και τέλος, 28% από αυτά ζωγράφισαν τα αδέλφια τους. Συνολικά το 96% των παιδιών προτίμησαν να ζωγραφίσουν ένα πρόσωπο του άμεσου οικογενειακού τους περιβάλλοντος γεγονός που καθιστά σαφέστερο, περισσότερο μ αυτόν τον τρόπο, ό,τι και η πλειονότητα των ερευνητών εκπαιδευτικών θεμάτων πιστεύει, πως δηλαδή αναπτύσσονται ισχυροί δεσμοί αγάπης μεταξύ των νηπίων και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος καθώς τα νήπια ενστικτωδώς συναισθάνονται την αναγκαιότητα της γονεϊκής προστασίας και της αδελφικής συντροφικότητας. Παράλληλα, το 52% των νηπίων συμπεριέλαβαν στις ζωγραφιές τους αντικείμενα γεγονός που, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, δείχνει ότι τα περισσότερα νήπια, αν και παραμένουν ισχυρά συνδεδεμένα με τον κόσμο των προσώπων, αρχίζουν να εμφανίζουν δειλά αλλά σταθερά βήματα που οδηγούν το ενδιαφέρον τους στον υλικό κόσμο, στο εξωγονεϊκό περιβάλλον. Μόνο ένα παιδί του δείγματός μας συμπεριέλαβε ζώα στη ζωγραφιά του γεγονός που πραγματικά μας εντυπωσίασε αρνητικά γνωρίζοντας πόσο πολύ τα παιδιά δείχνουν να αγαπούν τα ζώα. Πολλοί ειδικοί έχουν ήδη εστιάσει το ενδιαφέρον τους στο πώς τα νήπια επιλέγουν και χρησιμοποιούν τα χρώματα. Έχουν διεξαχθεί σχετικές έρευνες (βλ. Tρούλης, 1991, κ.ά.), οι οποίες κατέληξαν συμπερασματικά ότι τα παιδιά επιλέγουν συνήθως θερμά (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, ροζ, καφέ), ψυχρά (γαλάζιο, πράσινο) ή ουδέτερα χρώματα (λευκό, μαύρο, γκρι). Η χρήση των χρωμάτων στις ζωγραφιές των παιδιών σηματοδοτεί και αποκαλύπτει τις ψυχοσυναισθηματικές διαθέσεις των νηπίων ή τα συναισθήματα που τρέφουν για τους ανθρώπους ή τα αντικείμενα καθώς τα απεικονίζουν με συγκεκριμένο τρόπο στις ζωγραφιές τους (Malchiodi, 1988). Περιγράφοντας τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν από τα νήπια του δείγματός μας παρατηρήσαμε πως 60% από αυτά προτίμησαν να αυτοεκφραστούν χρησιμοποιώντας θερμά χρώματα γεγονός που σημαίνει ότι τα περισσότερα παιδιά εκφράζουν θετικά συναισθήματα όταν ζωγραφίζουν πρόσωπα (Καΐλα & Ξανθάκου, 1986). Εκτιμάται πως το γεγονός αυτό είναι εύλογα αιτιολογημένο καθώς τα νήπια προτιμούν να ζωγραφίζουν τις μορφές της μητέρας, του πατέρα και των αδελφών, αγαπημένων προσώπων με τα οποία βιώνουν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, όπως ήδη έχουμε προαναφέρει. Aυτή η τάση επιβεβαιώνεται μάλιστα εάν ληφθεί υπόψη πως τα περισσότερα από τα ανάμικτα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν από τα νήπια (24%) αποτελούνταν από θερμά χρώματα. Επιπλέον, ψυχρά χρώματα χρησιμοποιήθηκαν από τη μειονότητα του δείγματος (μόνο 16%). Aυτό εκλαμβάνεται ως γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη αρνητικών συναισθημάτων, τα οποία συχνά εμφανίζονται στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, καθώς προκύπτουν ως συνέπειες συγκεκριμένων παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με τις αντιζηλίες μεταξύ των αδελφών, που 4

5 εκφράζονται τελικά με αρνητικές στάσεις και επιθετικές συμπεριφορές, συχνότερα σε φραστικό επίπεδο, ενάντια στους γονείς (Herbert, 1988). Ολοκληρώνοντας την περιγραφή των συμπερασμάτων μας παρατηρήσαμε ότι λίγο περισσότερα από τα μισά νήπια (52%) προτιμούν όταν αυτοεκφράζονται ζωγραφίζοντας να καλύπτουν τα 2/4 ή το 1/3 της συνολικής επιφάνειας μιας σελίδας Α4, δηλαδή το μισό και λιγότερο από την επιφάνεια του χαρτιού. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμούμε, αποτυπώνουν το μέγεθος της αγάπης τους αναλογικά με τις ζωγραφισμένες διαστάσεις του σκίτσου γεγονός που πραγματικά συνάδει με το σχήμα: 1. Aρκετή αγάπη- Μεγάλες διαστάσεις σκίτσων- Θερμά χρώματα 2. Λιγότερη αγάπη- Μικρές διαστάσεις σκίτσων- Ψυχρά χρώματα και φαίνεται να μετακινείται κλιμακωτά προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση αυτού του διπολικού σχήματος. Συμπεράσματα Σύμφωνα με την παραπάνω συνοπτική περιγραφή, ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων μας, εξάγεται το συμπέρασμα πως όταν ζητήθηκε από τα πεντάχρονα νήπια στο Δήμο Πεταλούδων της Ρόδου να εκφράσουν αυθόρμητα τα αμοιβαία συναισθήματα της αγάπης τους, αυτά μπόρεσαν να αυτοεκφραστούν με ικανοποιητική επιτυχία ζωγραφίζοντας, καθώς όλα τα νήπια παρουσίασαν έργο και κανένα δεν αρνήθηκε ή δεν εμφανίστηκε απρόθυμο να συμμετάσχει στην προτεινόμενη δραστηριότητα, επειδή η ζωγραφική με τις ελκυστικές ιδιαιτερότητές της αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες δραστηριότητες των νηπίων. Τα νήπια προτιμούν να ζωγραφίζουν οικεία πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως τον πατέρα, τη μητέρα ή τα αδέλφια εκφράζοντας κατ αυτόν τον τρόπο την ιδιαίτερη αγάπη τους γι αυτά. Βέβαια, χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό θερμά, ψυχρά ή ανάμικτα χρώματα στην προσπάθειά τους να αποδώσουν, σε διαφορετικές διαστάσεις, τα αγαπημένα τους πρόσωπα αποκαλύπτοντας έτσι τη μοναδικότητα των προσωπικών τους επιλογών, τις αδυναμίες και τα αισθήματα για τον καθένα ή το καθετί. Τα νήπια κατορθώνουν να αυτοεκφραστούν εκδηλώνοντας αυθόρμητα την αγάπη τους για τα πρόσωπα ή τα πράγματα που προτιμούν περισσότερο. Tο γεγονός αυτό, που καταγράφεται στα ευρήματά μας, αποτελεί απλά ένα μικρό παράδειγμα του τι θα μπορούσε να οργανώσει συστηματικά το ελληνικό νηπιαγωγείο, ώστε να καταστεί εφικτό να διαγνώσει αρχικά την ψυχολογική κατάσταση κάθε παιδιού μέσα από τις δραστηριότητες της ζωγραφικής και στη συνέχεια να βοηθήσει τα νήπια στην πιθανή αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων και, επομένως, αξιοποιώντας ένα μεγάλο πλήθος σύγχρονων στρατηγικών, διαδικασιών και μεθόδων, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και χρήσιμες για την καλλιέργεια της αυτογνωσίας, της αυτόεκτίμησης και του αυτοσεβασμού μέσω της δημιουργικής αυτοέκφρασης των νηπίων (Bredekamp & Copple, 1986), η οποία προσφέρει, εκτός όλων των άλλων σημαντικών παραμέτρων για την ανάπτυξη του παιδιού, ευτυχισμένες στιγμές μέσω του παιδαγωγικού παιχνιδιού και της άσκησης της δημιουργικής φαντασίας. Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν, κατά τη γνώμη μας, το θεμέλιο λίθο για τη βελτίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας και την ανάπτυξη της εκφραστικής ικανότητας, με επικοινωνιακές προεκτάσεις, σε διαπροσωπικό επίπεδο που δημιουργούν ανακλάσεις σε πολλαπλά επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Πολλά από τα πρόσφατα περιστατικά βίας που εμφανίζονται σε νεαρά άτομα παγκοσμίως δείχνουν στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς πως είναι σπουδαίο για κάθε παιδί να έχει τη δυνατότητα να αυτοεκφράζεται και να αποκαλύπτει σ αυτούς 5

6 τον αληθινό εσωτερικό εαυτό του, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για το ίδιο και τους άλλους. Γι αυτό, μια προσεκτική παρατήρηση και ερμηνεία της αυτόεκφραστικής ικανότητας των παιδιών από γονείς και δασκάλους μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίζονται στην παιδική συμπεριφορά, πέρα από κάθε άλλο παιδαγωγικό πλεονέκτημα. Οι γονείς και ιδιαίτερα οι νηπιαγωγοί οφείλουν να δίνουν έμφαση στην καλλιέργεια της αυτοέκφρασης, στο πλαίσιο της θεωρητικής μας αποσαφήνισης, καθοδηγώντας τα παιδιά τους να αναγνωρίζουν, να αποδέχονται και να συνεργάζονται με άλλα παιδιά εφόσον πρωτίστως μάθουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τους εαυτούς τους επιτρέποντάς τους παράλληλα να εκφραστούν κατά τέτοιο αυθόρμητο και καλοπροαίρετο τρόπο, που όχι μόνο θα προσφέρει ικανοποίηση αλλά, πολύ περισσότερο, θα διδάσκει τα παιδιά να σέβονται και να υπολογίζουν τους προσωπικούς και τους κοινωνικούς κανόνες ταυτόχρονα. Bιβλιογραφία Bredekamp, S.- Copple, C. (1997). Developmentary appropriate practice in early childhood programs. Washington, DC: NYEYC. Γέρου, Θ. (1975). Aντιδημοκρατική αγωγή;. Aθήνα: Hράκλειτος. Dewey, J. (1980). Eμπειρία και Eκπαίδευση. Aθήνα: Γλάρος. Herbert, M. (1988). Working with Children and their Families. The British Rsychological Society and Routledge Ltd. Kαΐλα, M. & Ξανθάκου, Γ. (1986). Mάνα η πρώτη ερωμένη. Aθήνα: Nτουμάνη. Kοντάκος, A. & Σταμάτης, Π. I. (2002). Aρχές μιας επικοινωνιακής "υγιεινής" στο νηπιαγωγείο. Στο N. Πολεμικός-M.Kαΐλα-Φ.Kαλαβάσης (επιμ.), Eκπαιδευτική, Oικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, τ. Γ (σ ), Aποκλίσεις στο χώρο της Eκπαίδευσης. Aθήνα: Aτραπός. Kotzman, A. (1989). Listen to me- Listen to you. A practical guide to improving selfesteem, listening skills and assertiveness. Australia: Penguin Books Ltd. Λεονταρή, A. (1996). Aυτοαντίληψη. Aθήνα: Eλληνικά Γράμματα. Lidstone, J. (n.d.). Self-expression in classroom art. Worcester, Massachussets: Davis Publications Inc. Malchiodi, C. (1988). Understanding Children s Drawings. The Guilford Press. Ξανθάκου, Γ. (1998). H δημιουργικότητα στο σχολείο. Aθήνα: Eλληνικά Γράμματα. Παπάς, A. (1990). H αντιπαιδαγωγικότητα της παιδαγωγικής. Aθήνα: Bιβλία για όλους. Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. New York: International Universities. Reynold, B. (1992). Individuality, Self-Expression and other keys to Creativity. Santa Cruz, California: ETR Associates. Tρούλης, Γ. (1991). H αισθητική αγωγή του παιδιού στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο. Aθήνα: Γρηγόρης. YΠ.E.Π.Θ.-Π.I.-Oμάδα συγγραφέων (1990). Bιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο. Bιβλίο Nηπιαγωγού. Aθήνα: OEΔB. Φραγκουδάκη, A. (1987). Γλώσσα και ιδεολογία. Kοινωνιολογική προσέγγιση της γλώσσας. Aθήνα: Oδυσσέας. Vygotsky, L. (1978). Mind in Society. The development of higher psychological process. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press. Xαραλαμπόπουλος, B. (1987). H ανάπτυξη της προσωπικότητας. Αθήνα: Gutenberg. 6

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Πρόγραμμα για την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑΣ (Α.Ε.Μ. 10/06) ΘΕΜΑ: «Αυτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αναστασία Δημητρίου anadim@otenet.gr Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ANIMATION ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού»

Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» Ευστρατία Σοφού, Νηπιαγωγός, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής Children's active involvement in

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα Εργασίας Ποσοτικής Έρευνας. Διαβάστε την εργασία και κάντε σημειώσεις

Παράδειγμα Εργασίας Ποσοτικής Έρευνας. Διαβάστε την εργασία και κάντε σημειώσεις Παράδειγμα Εργασίας Ποσοτικής Έρευνας. Διαβάστε την εργασία και κάντε σημειώσεις Αυτοεκτίμηση εμφανισιακών χαρακτηριστικών πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών Περίληψη Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (Α.Μ. 12735) ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Α.Μ. 12444) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΔΡ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ~

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 6 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Αξιοποίηση της τέχνης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων»: Μια Καινοτομική Πρακτική Κόκκος Αλέξης, Ράικου Νατάσσα 2. Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου Όσο και αν επαινούνται και θεωρούνται ιδιαίτερα προοδευτικοί κάποιοι τρόποι διδασκαλίας και ορισμένες εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα