Η ιεπιστηµονική Προσέγγιση στα Σύγχρονα και ιαχρονικά Προβλήµατα : Η Συστηµική Σκέψη και ο Συστηµικός Αναλυτής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ιεπιστηµονική Προσέγγιση στα Σύγχρονα και ιαχρονικά Προβλήµατα : Η Συστηµική Σκέψη και ο Συστηµικός Αναλυτής"

Transcript

1 Η ιεπιστηµονική Προσέγγιση στα Σύγχρονα και ιαχρονικά Προβλήµατα : Η Συστηµική Σκέψη και ο Συστηµικός Αναλυτής Νικήτα Α. Ασηµακόπουλου Καθηγητού του Τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Ιδρυτού και Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Συστηµικών Μελετών. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η σύγχρονη εποχή πλαισιώνεται από το περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας και από τάσεις που οδηγούν στην Παγκοσµιοποίηση. Το περιβάλλον µας επηρεάζεται έντονα από διακοινωνικές επικοινωνίες και από νέες οικονοµικοτεχνικές δοµές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας παρά τα εµφανή προβλήµατα διανοίγουν καινοτόµες και πολύµορφες προοπτικές ανάπτυξης. Η εφαρµογή σύγχρονων προϊόντων της νέας τεχνολογίας δεν είναι απρόσκοπτη και δια τούτο προβάλλει ως αναγκαιότητα η κατάρτιση ολοκληρωµένων συστηµικών προτάσεων µε επίκεντρο τον άνθρωπο και µε στόχο ενέργειες υλοποίησης δια της χρήσεως της διεθνούς εµπειρίας και των νέων επιστηµονικών εργαλείων. Η σύγκλιση ετερόκλιτων απόψεων των συµµετεχόντων φορέων για λήψη συγκεκριµένης αποφάσεως αποτελεί σήµερα το µείζον πρόβληµα υλοποίησης και απαιτείται εξειδικευµένη επιστηµονική προσέγγιση υψηλού επιπέδου για τη δηµιουργία συγκεκριµένου µηχανισµού σύγκλισης. Η ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων είναι αναγκαίο να ερείζεται κατά κύριο λόγο σε πρωτοβουλίες για την οικοδόµηση µέτρων εµπιστοσύνης, στις οποίες εντάσσεται και η ισχυρή νοµική οχύρωση προσώπων, δικαιωµάτων, υπηρεσιών και προϊόντων, σε οποιοδήποτε περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Επιβάλλεται η διαµόρφωση νέων πλαισίων, όπως η νοµική κατοχύρωση και η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του προσώπου (privacy), η αναδιάρθρωση της σχετικής νοµοθεσίας και η σύµπλευσή της µε τα νέα τεχνολογικά δεδοµένα, η πιστοποίηση προϊόντων, η ειδική εκπαίδευση των εµπλεκοµένων φορέων και η έµπρακτη εξειδίκευση σε τοµείς όπως η Εκπαίδευση, η Υγεία, η ηµόσια ιοίκηση, κ. άλ. Οι Ηλεκτρονικές Αγορές έχουν ήδη εισέλθει στη ζωή µας, επεκτείνονται, και κάποιες από αυτές, όπως π.χ. η ηλεκτρονική φορολόγηση των Εικονικών Επιχειρήσεων σε Εθνικό και ιεθνές επίπεδο, χρειάζονται την ειδική στήριξη από την Πολιτεία για την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών. Η πολιτική στρατηγική της περιφερειακής ανάπτυξης καλείται υποχρεωτικά να µετουσιωθεί σε συστηµική έτσι ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά προς τη µετάβαση των επιχειρήσεων της επαρχίας στην ψηφιακή οικονοµία ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων τους. Καθώς αναπτύσσεται η Ηλεκτρονική Αγορά, οι νέες τεχνολογίες θα δηµιουργήσουν καινούριες θέσεις απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας νέων επαγγελµάτων και νέων επιχειρήσεων όπως π.χ. των Εικονικών Επιχειρήσεων, οι οποίες είναι υπαρκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και παράγουν πραγµατικά αποτελέσµατα 1

2 προϊόντων και υπηρεσιών. Τα κέρδη από τη βελτίωση της παραγωγικότητας θα επενδυθούν εκ νέου για τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ως αιτούµενο των προαναφεροµένων προβάλλει η αποτελεσµατική επίτευξη των σύγχρονων αλλαγών. Εκ τούτων εκπηγάζει η προβληµατοθεσία της αναγκαιότητας µίας καινοτόµου επιστηµονικής προσέγγισης δια της συνύπαρξης περισσοτέρων του ενός γνωστικών αντικειµένων και φορέων υλοποίησης, καθώς και µία προσέγγιση περισσότερο συστηµατική ή καλύτερα Συστηµική. Η καινοτόµος επιστηµονική προσέγγιση έχει ήδη εµφανισθεί στο διεθνές επιστηµονικό προσκήνιο µε τη δηµιουργία της ιεθνούς Εταιρείας Επιστηµών Συστηµάτων (International Society for Systems Sciences), η οποία επί σειρά ετών σµιλεύει τη συνύπαρξη περισσοτέρων του ενός γνωστικών αντικειµένων και ετερόκλιτων φορέων προς την κατεύθυνση συγκεκριµένης υλοποίησης. Τα µέλη της ιεθνούς Εταιρείας Επιστηµών Συστηµάτων αναπτύσσουν Συστηµικές Μεθοδολογίες διεθνώς αποδεκτές, οι οποίες αποτελούν το γνωστικό αντικείµενο της Συστηµικής Ανάλυσης. Το γνωστικό αντικείµενο της Συστηµικής Ανάλυσης διδάσκεται ως υποχρεωτικό µάθηµα σε αρκετά Πανεπιστήµια της αλλοδαπής και στη Χώρα µας. Έχει δε αναγνωρισθεί η ουσιαστική συµβολή του Συστηµικού Αναλυτή στη σύγκλιση των απόψεων για την υλοποίηση. Οι Συστηµικές Μεθοδολογίες και Πολυ-Μεθοδολογίες βασίζονται στις πέντες (5) Μεταφορές της Συστηµικής Ανάλυσης που είναι : η Μηχανική, η Οργανωτική, η Νευροκυβερνητική, η Πολιτισµική και η Πολιτική, και καλύπτουν όλο το πεδίο των συστηµάτων, δηλαδή : τα Ήπια Συστήµατα που αφορούν κυρίως στον άνθρωπο και τα Σκληρά Συστήµατα που αφορούν σε συγκεκριµένες αλγοριθµικές διαδικασίες. Στην εποχή της εξειδίκευσης και της επιστηµονικής περιχαράκωσης ο Συστηµικός Αναλυτής είναι το πρόσωπο που δηµιουργεί γέφυρες επικοινωνίας και εδραιώνει βάσεις συνεννόησης µεταξύ των ειδικών. Ο Συστηµικός Αναλυτής συνθέει την ολική εικόνα, συνδυάζει διαφορετικές οπτικές γωνίες και ανακαλύπτει κοινούς ορίζοντες υλοποίησης. Σε µία εποχή που τα µέσα εκσυγχρονίζονται και τα προβλήµατα αντιστέκονται σθεναρά η Συστηµική Ανάλυση απελευθερώνει τη σκέψη από τον εγκλωβισµό στη γραµµική αιτιατή λογική προσφέροντας αλτήρα για την υπέρβαση των ευκαιριακών λύσεων διαφυγής προς όφελος των συστηµικών λύσεων. Στην εποχή της ανάλυσης όπου τα πολύπλοκα προβλήµατα διασπώνται σε τµήµατα, κατακερµατίζονται προκειµένου να γίνουν κατανοητά, η Συστηµική Ανάλυση µε πανίσχυρα εργαλεία δοµεί, ανασυνθέτει και καθιστά κατανοητά τα πάσχοντα συστήµατα, έχοντας τη βαθιά πεποίθηση ότι τα ίδια τα συστήµατα είναι σε θέση να αυτοϊαθούν. Η Συστηµική Ανάλυση είναι ανθρωπιστική και συλλογική. Σε εποχές που το µονολιθικό-σκληρό µάνατζµεντ, η αποκλειστική προσήλωση στο όραµα του ηγέτη και τα οικονοµικά µεγέθη αποτελούσαν µονόδροµους διοίκησης, η Συστηµική Ανάλυση χαράσσει νέες προοπτικές και νέες κατευθύνσεις. Αντί για άτοµα κάνει λόγο για οργανισµούς, αντί για οικονοµική επιβίωση κάνει λόγο για οργανωσιακή µάθηση, δηµιουργικότητα, βιωσιµότητα. Απέναντι από το πρότυπο του άτεγκτου µάνατζερ η συστηµική ανάλυση προτείνει τη Συστηµική Ηγεσία. Στη Συστηµική Ανάλυση κυρίαρχη θέση καταλαµβάνει ο Άνθρωπος, ο οποίος επανέρχεται στο προσκήνιο ως το βασικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων και των 2

3 οργανισµών. Η επιχείρηση και ο οργανισµός τον βοηθούν να αποδώσει όλο το δηµιουργικό του κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο είναι πολύτιµο και δεν υποκαθίσταται. Η αντιπαράθεση και η πόλωση µεταξύ επιχειρήσεων, προσώπων και κοινωνικών οµάδων καταβάλλεται προσπάθεια να συγκερασθεί µέσα από κοινή Συστηµική Προσέγγιση. Η Συστηµική Ανάλυση εγκαθιδρύει το νέο Ηθικό Περιβάλλον αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της συµπόρευσης επιχειρήσεων, οργανισµών και κοινωνίας σε αντιµετωπιζόµενο πρόβληµα. Η Συστηµική Ανάλυση επιδίδεται στον επιστηµονικό αγώνα προκειµένου να απελευθερώσει τη λήψη των αποφάσεων και τη διοίκηση από το στατικό τρόπο σκέψεως, ο οποίος συνίσταται στην ακραία αξιοποίηση των οικονοµικών µεγεθών και πόρων. Εν αντιθέσει, ο δυναµικός συστηµικός τρόπος σκέψεως συνίσταται στη δηµιουργία καινοτόµων δυνατοτήτων, νέων πόρων, πρωτοπόρων οδών. Στην υφαρπαγή λεοντείου µερίδας από την υφιστάµενη πίτα η Συστηµική Ανάλυση αντιπαραθέτει τη δηµιουργία νέων δεδοµένων για νέα πίτα. Τη θέση της σκληρής στρατηγικής καταλαµβάνει το νέο Συστηµικό Παράδειγµα, η αίσθηση του ταγµένου σκοπού. Σκοπός της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι να δηµιουργεί Αξία για την κοινωνία. Η στρατηγική αναφύεται από την αίσθηση του σκοπού στόχου. Οι διοικούντες δεν πρέπει να διαχειρίζονται µόνο τυπικές διαδικασίες και δοµές αλλά και ανθρώπους τους οποίους οργανώνουν και εµπνέουν κατά τρόπον ώστε να δύνανται να αποδίδουν τα καλύτερα στοιχεία συνεργασίας, έµπνευσης και δηµιουργικότητας µέσα από την ενίσχυση του αισθήµατος της συλλογικής ευθύνης των εργαζοµένων. Από κατασκευαστές στατικών συστηµάτων και οργανοσιακών δοµών µεταβάλλονται σε παράγοντες ανάπτυξης των ανθρώπων προσθέτοντας αξία στο ανθρώπινο δυναµικό. Η Συστηµική Ανάλυση εµφυσά πνοή Ηθικής Φιλοσοφίας στη λήψη των αποφάσεων και στη διοίκηση προκειµένου να επιτύχει τον κύριο στόχο της, την Αλήθεια του Προβλήµατος. Η ηθική δεν είναι ένα σύνολο καταναγκαστικών και καταπιεστικών κανόνων που δεσµεύουν την ατοµική ελευθερία. Είναι το ύψιστο συστατικό στοιχείο της Συστηµικής Προσέγγισης δια της οποίας το πρόσωπο, η επιχείρηση, ο οργανισµός, οικειοθελώς αυτοδεσµεύουν τµήµα της ελευθερίας των, θυσιάζουν τµήµα των ζωτικών των πόρων, περιορίζουν ιδιοτελείς των στόχους προκειµένου να προσφέρουν και να συνεισφέρουν στη γενικότερη Συστηµική Εικόνα. Η Συστηµική Ηθική συµβιβάζει, γεφυρώνει, συµφιλιώνει και συνθέτει ένα καλύτερο κοινό µέλλον. Η Συστηµική Σκέψη είναι η σύγχρονη διεπιστηµονική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία υπήρξε πάντοτε ο συνέχων κρίκος µεταξύ των διαφόρων επιστηµών. ια της φιλοσοφίας οι επιστήµες συνδιαλέγονταν και άπτονταν όλου του φάσµατος των προβληµάτων της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ειδίκευση αφέστηκε τις επιστήµες µεταξύ των. Οι ειδικοί για αποκλίνοντες λόγους αποστασιοποιήθηκαν από την µεταξύ των ορθόδοξη επικοινωνία καταλίποντας τα µεγάλα προβλήµατα να διαιωνίζονται. Η Συστηµική θεώρηση µε τα δυναµικά της εργαλεία οικοδοµεί γέφυρες επικοινωνίας δηµιουργικού διαλόγου και ενοποίησης. Η Συστηµική Σκέψη και Πράξη είναι ένα έξοχο και µοναδικό δηµιούργηµα της ανθρώπινης διανόησης. Απαλλαγµένη από σκοπιµότητες και µικρότητες µε καθαρότητα και διαύγεια, οδηγεί το ανώτερο πνεύµα της ανθρωπότητας υποδεικνύοντας την οδό για ολιστικές λύσεις στα µεγάλα και στα µικρά προβλήµατα. 3

4 Η Συστηµική Σκέψη στοχεύει να καθάρει και να ελευθερώσει το νου από την καταπίεση των σπασµωδικών, ασύνδετων και ευκαιριακών σκέψεων και πράξεων. Στοχεύει σε ιδιάζουσα πνευµατική ανάταση προκειµένου το πνεύµα να υπερίπταται και να κατορθώσει τη διείσδυση στην πανοπτική θεώρηση της Μεγάλης Εικόνας, της Όµορφης Εικόνας, της Συστηµικής Εικόνας. Ο Συστηµικός Αναλυτής είναι το πρόσωπο που κατέχει καλά τα Συστηµικά Εργαλεία. Τα έχει εφαρµόσει πριν από οπουδήποτε αλλού στην ίδια τη ζωή του, τα χρησιµοποιεί και πορεύεται. Είναι το πρόσωπο το οποίο διαθέτει την ικανότητα να συλλαµβάνει τη µεγάλη εικόνα, να την καθιστά γνωστή στους συνοµιλητές του, να τη χρησιµοποιεί ως εφαλτήριο στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των ειδικών, ενοποιώντας κατά το δυνατόν και τις πλέον αντιµαχόµενες απόψεις. Είναι ικανός να σχεδιάζει λύσεις και διαδικασίες που απελευθερώνουν την ισχύ των συστηµάτων. Αφουγκράζεται την καρδιά των συστηµάτων και άπτεται των παλµών των. Αντιλαµβάνεται το πάσχον σηµείο του εκάστοτε συστήµατος και γνωρίζει τις οδούς ιάσεως. Αγαπά τα συστήµατα καθώς είναι πεπεισµένος ότι εκτός από τις ψυχές των ανθρώπων που τα συναποτελούν είναι και τα ίδια, κατά τον Καθηγητή Beer, έµβια όντα. Συνιστώσα της Συστηµικής Ηθικής αποτελεί η Κοινωνική Ηθική. Η Συστηµική Σκέψη βοηθεί τον άνθρωπο να υπεισέλθει στην ανώτερη ηθική εστιάζοντας στις υπέρτατες αξίες της γνώσεως και της αγάπης. Ο προσδιορισµός της Αλήθειας του Προβλήµατος είναι απόρροια καθαρών και ανοικτών επικοινωνιών µεταξύ των προσώπων που αντιλαµβάνονται και εµπιστεύονται ο ένας τον άλλον και οι επικοινωνίες αυτές είναι ουσιαστικές προκειµένου να επιτευχθεί µία επιτυχής σχέση συνεργασίας. Από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρξε έντονος ο προβληµατισµός των φιλοσόφων για το µείζον ζήτηµα της αλήθειας. Χαρακτηριστικές είναι οι ρήσεις του Μενάνδρου και του Ηροδότου όπου ο µεν Μένανδρος αναφέρει : Ελευθέρου εστί τ αληθή λέγειν (δηλαδή : είναι γνώρισµα του ελευθέρου ανθρώπου να λέγει την αλήθεια), ενώ ο Ηρόδοτος στο κεφάλαιο Ζ της Ιστορίας αναφέρει Την αλήθειαν ασκέειν αγών µέγιστος εστί (δηλαδή : ο µεγαλύτερος αγώνας είναι να ασκούµε την αλήθεια). Τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία όσο και σε πρόσφατα Συνέδρια, καταδεικνύεται ότι η µελέτη των Ανθρώπινων Συστηµάτων στα νέα συστηµικά περιβάλλοντα έχει ως έρεισµα την Πραότητα, το Σεβασµό, την Τιµιότητα και την Ειλικρίνεια των προσώπων. Αυτή είναι η φιλοσοφική ακολουθία η οποία οδηγεί στην κορυφή της πυραµίδας που είναι η Σοφία, δηλαδή η Αγάπη των Ανθρώπων µεταξύ των στο συστηµικό περιβάλλον όπου συµµετέχουν και διαβιούν. Η απελευθέρωση από την τυραννία του ατελέσφορου επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια της Συστηµικής Σκέψεως. Το πνεύµα απελευθερώνεται από την προσκόλληση στην εξειδίκευση. Είναι προτιµότερη η ενατένιση και η διερεύνηση της Μεγάλης Εικόνας ώστε να αισθανθούµε το µεγάλο σκοπό, να αναζητούµε τη νηφαλιότητα της ψυχής και του πνεύµατος που προσφέρουν η Συστηµική - ιεπιστηµονική Σκέψη ακολουθώντας και το Αρχαίο Ελληνικό Παράδειγµα. Στο σηµείο αυτό προβάλλει ως αναγκαιότητα η αντιστοιχία του Παλαιού Παραδείγµατος µε το αντίστοιχο νέο Συστηµικό Παράδειγµα. 4

5 ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Αποτίµηση αξίας Στατικό µάνατζµεντ Ανθρώπινη υπακοή Απόκτηση µεγαλύτερου µεριδίου της πίτας Λιτές δοµές Εκµετάλλευση του στατικού περιβάλλοντος Σκληρός Μάνατζερ Ατοµικισµός ιατήρηση του status quo ιαχείριση συστηµάτων και διαδικασιών Εργαζόµενος - τµήµα του µηχανισµού οµές Επιχειρήσεις αντιµαχόµενες την κοινωνία Στρατηγική του κόστους Λύσεις διαφυγής Ανάλυση των προβληµάτων και κατανόηση των µερών Βελτιώνω διαρκώς τα υφιστάµενα Εστίαση σε ό,τι µας χωρίζει και µας διαφοροποιεί Ατοµικό συµφέρον ιαχείριση δοµών και συστηµάτων Προβλήµατα που ανθίστανται Αδυναµία διορατικότητας Αποµονωµένα προβλήµατα Οργανισµός ως άθροισµα ανθρώπων ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ηµιουργία αξίας υναµικό µάνατζµεντ Ανθρώπινη πρωτοβουλία ηµιουργία νέας πίτας Ευνοϊκό περιβάλλον ιαχείριση της καινοτοµίας Μάνατζερ αρχιτέκτονας Συλλογικότητα εκτικότητα στην καινοτοµία ιαχείριση και ανέλιξη προσώπων Εργαζόµενος - κεφάλαιο της επιχείρησης οµές και Σχέσεις Επιχειρήσεις αρωγοί της κοινωνίας Στρατηγική της αξίας Συστηµικές λύσεις όµηση των προβληµάτων και αναζήτηση ολιστικών λύσεων Καινοτοµώ Εστίαση σε ό,τι µας ενώνει Συστηµική Ηθική Συστηµική Ηγεσία Λύσεις κραταιές Μακροπρόθεσµη θεώρηση Συστηµικές συνιστώσες Οργανισµός ως σχέσεις ανθρώπων Η Ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη τη Συστηµική Σκέψη και προσέγγιση. Οι διάλογοι που αναπτύσσονται άµεσα ή έµµεσα και αφορούν σε σηµαντικά θέµατα καταλήγουν συνήθως σε αντιπαράθεση και επίδειξη ισχύος. Η Ελληνική κοινωνία παρ ότι υπήρξε η µήτρα των αρχών της Συστηµικής Σκέψεως και του διεπιστηµονικού πνεύµατος δεν έχει ακόµη κατορθώσει να εντοπίσει την οδό την άγουσα προς τη Συστηµική Σύνθεση. Προς επίρρωση των ρηθέντων συντρέχει η πορεία που ακολουθούν διάλογοι για µείζονα σύγχρονα προβλήµατα όπως για την παιδεία, το ασφαλιστικό, το περιβάλλον, την πολιτιστική µας κληρονοµιά και ταυτότητα, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη διαφάνεια, τη θέση των επιχειρήσεων. Αποβαίνει κοινή πεποίθηση η διαιώνιση ανυπαρξίας ουσιαστικών και καρποφόρων λύσεων στα φλέγοντα ζητήµατα της κοινωνίας εάν δεν προϋπάρξει των διαλόγων ένας τουλάχιστον επιστηµονικός µηχανισµός σύγκλισης των αντικρουόµενων απόψεων. 5

6 Η Ελληνική κοινωνία δεν αποδέχεται άκριτα τις προσφερόµενες λύσεις και αντιδρά αναζητώντας το δέον. Θα αποτελούσε τουλάχιστον παράβλεψη η µη αναφορά στο ζωτικό ενδιαφέρον που παρουσίασε η Ελληνική, και όχι µόνο, επιστηµονική κοινότητα για τις δραστηριότητες της Ελληνικής Εταρείας Συστηµικών Μελετών (ΕΕΣΜ) (http://www.hsss.gr) αφού στο πρώτο Εθνικό µας Συνέδριο στην Τρίπολη της Αρκαδίας παρουσιάσθηκαν απρόσµενα 150 επιστηµονικές εργασίες µε εφαρµογές στα τρέχοντα Ελληνικά προβλήµατα ικανοποιώντας άµεσα την ανάγκη της κοινωνίας για εξεύρεση εφικτών και ουσιαστικών λύσεων µέσα από καινοτόµες διαυγείς επιστηµονικές και πνευµατικές οδούς µε κινητήριο µοχλό τη Συστηµική Σκέψη. Η Ελληνική Κοινωνία έχει ανάγκη τη Συστηµική Σκέψη για τη δηµιουργία Συστηµικών Πολυ-Μεθοδολογιών κατάλληλων για την αντιµετώπιση των τρεχόντων Ελληνικών προβληµάτων. Η ΕΕΣΜ αποτελεί τον Εθνικό Φορέα στο χώρο της Προσέγγισης των Συστηµάτων. Έχει ενταχθεί ως τακτικό µέλος στο International Federation for Systems Research Societies, εκπροσωπείται από µέλη της σε διεθνείς επιστηµονικές δραστηριότητες και συντηρεί το διεθνές επιστηµονικό περιοδικό JASS (Journal of Applied Systems Studies) [http://www.jass.net.gr]. Οι ειδικοί στόχοι της ΕΕΣΜ εστιάζονται στην ανάπτυξη και στην εφαρµογή των Συστηµικών Προσεγγίσεων τόσο σε επιστηµονικούς χώρους όσο και στην Ελληνική παραγωγή, όπως αναφέρεται στο Καταστατικό και στην ιστοσελίδα της. Ένας από τους στόχους της ΕΕΣΜ είναι να συµβάλλει στη διεξαγωγή Εθνικών Συνεδρίων στον επιστηµονικό χώρο της προσέγγισης των συστηµάτων σε θέµατα που αφορούν κυρίως στην Ελληνική Κοινωνία και να καταβάλλει προσπάθεια στην επίτευξη της καθιέρωσης στην Ελληνική Κοινωνία του Συστηµικού Αναλυτή. Το Εθνικό Συνέδριο του τρέχοντος έτους µε τίτλο «Συστηµικές Προσεγγίσεις σε ίκτυο Επιχειρήσεων Οργανισµών: Οικονοµικές & Κοινωνικές ιαστάσεις» θα λάβει χώρα στη Χίο από Μαΐου 2006 σε συνδιοργάνωση µε το Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Η ΕΕΣΜ προωθεί την ενότητα της επιστήµης στην Ελλάδα µέσω της ιεπιστηµονικής Προσέγγισης στα Σύγχρονα και ιαχρονικά Προβλήµατα και την αποτελεσµατική υλοποίηση µελετών διαµέσου της βελτίωσης της επικοινωνίας µεταξύ των ειδικών. Για την αποτελεσµατικότερη παρουσία της ΕΕΣΜ στην Ελληνική Κοινωνία µε την υιοθέτηση της ιεπιστηµονικής-συστηµικής Ανάλυσης ώστε η Συστηµική Σκέψη µε τις ιεθνείς Πολυ-Μεθοδολογίες της να αποτελούν το ισχυρό εργαλείο για την υλοποίηση των εφαρµογών, το Σ της Εταιρείας µας αποφάσισε τη διεξαγωγή ετήσιων Ηµερίδων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος όπου θα διδάσκονται σε όλους τους τοπικούς φορείς της περιοχής µε πολύ απλό τρόπο και χωρίς προαπαιτούµενα οι Συστηµικές Πολυ-Μεθοδολογίες, θα παρουσιάζεται εύκολο και εύχρηστο σχετικό λογισµικό υλοποίησης και θα εξετάζονται εφαρµογές π.χ. σε περιβάλλοντα Υπηρεσιών Υγείας, Μάθησης, Τραπεζικών ιαδικασιών, Μεταφορών κλπ. Η Ηµερίδα για το έτος 2006 θα λάβει χώρα στον Πειραιά (http://www.hsss.gr/peiraias2006) και ειδικότερα στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς την Παρασκευή 5 Μαΐου 2006 από 9:30 έως 16:00. 6

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Περίληψη Ιωάννα Ανδρέου Βιβλιοθηκονόµος MSc Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική της ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης στις Επιχειρήσεις» ΛΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, http://kedke.ntua.gr/ ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ»

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Η έννοια της δηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας

Κεφάλαιο 2. Η έννοια της δηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας Κεφάλαιο 2. Η έννοια της δηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας 2.1 Η έννοια της ηµιουργικότητας Όταν αναφερόµαστε γενικά στην έννοια της δηµιουργικότητας, στο µυαλό µάς έρχεται η έννοια του πρωτότυπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ τ ο υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ γ ι α τ ο α κ α δ η µ α ϊ κ ό έ τ ο ς 2007-2008 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221 ΒΟΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα