ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ...36 Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου...36 Άρθρο 2 - Αναδρομική δύναμη του νόμου...36 Άρθρο 3 - Κανόνες δημόσιας τάξης...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ...36 Άρθρο 4 - Κατάσταση αλλοδαπών...36 Άρθρο 5 - Ικανότητα δικαίου...36 Άρθρο 6 - Αφάνεια...36 Άρθρο 7 - Ικανότητα για δικαιοπραξία...36 Άρθρο 8 - "Στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας"...36 Άρθρο 9 - Ικανότητα αλλοδαπού στην Ελλάδα...36 Άρθρο 10 - Νομικό πρόσωπο...37 Άρθρο 11 - Τύπος δικαιοπραξίας...37 Άρθρο Άρθρο 13 - Γάμος...37 Άρθρο 14 - Προσωπικές σχέσεις των συζύγων...37 Άρθρο 15 - Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων...37 Άρθρο 16 - Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός...37 Άρθρο 17 - Τέκνο γεννημένο σε γάμο...37 Άρθρο 18 - Σχέσεις γονέων και τέκνου...37 Άρθρο 19 - Τέκνο χωρίς γάμο των γονέων του...38 Άρθρο Άρθρο Άρθρο 22 - Εξομοίωση προς τέκνο γεννημένο σε γάμο...38 Άρθρο 23 - Υιοθεσία...38 Άρθρο 24 - Επιμέλεια...38 Άρθρο 25 - Ενοχές από σύμβαση...38 Άρθρο 26 - Ενοχές από αδίκημα...38 Άρθρο 27 - Νομή και εμπράγματα δικαιώματα...39 Άρθρο 28 - Κληρονομικές σχέσεις...39 Άρθρο 29 - Απόκτηση και απώλεια ιθαγένειας...39 Άρθρο 30 - Έλλειψη ιθαγένειας και συνήθους διαμονής...39 Άρθρο 31 - Πολλαπλή ιθαγένεια...39 Άρθρο 32 - Αναπαραπομπή...39 Άρθρο 33 - Επιφύλαξη δημόσιας τάξης...39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ...39 Άρθρο 34 - Ικανότητα δικαίου...39 Άρθρο 35 - Ύπαρξη και τέλος προσώπου...39 Άρθρο Άρθρο 37 - Απόδειξη θανάτου...39 Άρθρο Άρθρο Άρθρο 40 - Αφάνεια...40 Άρθρο Άρθρο 42 - Αρμόδιο δικαστήριο...40 Άρθρο Άρθρο Άρθρο 45 - Ματαίωση της αίτησης...40 Άρθρο 46 - Άρση της αφάνειας...40 Άρθρο 47 - Δημοσίευση της απόφασης...40 Άρθρο 48 - Αποτελέσματα της κήρυξης της αφάνειας...40 Άρθρο Άρθρο Άρθρο 51 - Κατοικία...41 Άρθρο Άρθρο / 279

2 Άρθρο 54 - Κατοικία νόμιμη...41 Άρθρο Άρθρο Άρθρο 57 - Δικαίωμα στην προσωπικότητα...41 Άρθρο 58 - Δικαίωμα στο όνομα...42 Άρθρο 59 - Ικανοποίηση ηθικής βλάβης...42 Άρθρο 60 - Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας...42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...42 Άρθρο 61 - Νομικά πρόσωπα γενικά...42 Άρθρο 62 - Έκταση ικανότητας...42 Άρθρο 63 - Έγγραφο για τη σύσταση...42 Άρθρο 64 - Έδρα...42 Άρθρο 65 - Διοίκηση...42 Άρθρο Άρθρο 67 - Εξουσία της διοίκησης...42 Άρθρο Άρθρο 69 - Έλλειψη προσώπων διοίκησης...43 Άρθρο 70 - Δικαιοπραξίες του νομικού προσώπου...43 Άρθρο 71 - Ευθύνη νομικού προσώπου...43 Άρθρο 72 - Εκκαθάριση...43 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 77 - Τύχη της περιουσίας μετά τη διάλυση...43 Άρθρο 78 - Σωματείο...43 Άρθρο 79 - Αίτηση για την εγγραφή σωματείου...43 Άρθρο 80 - Καταστατικό σωματείου...43 Άρθρο 81 - Απόφαση για την εγγραφή του σωματείου...44 Άρθρο Άρθρο 83 - Από πότε υπάρχει το σωματείο...44 Άρθρο 84 - Εγγραφή τροποποίησης του καταστατικού...44 Άρθρο 85 - Σημείωση της διάλυσης του σωματείου...44 Άρθρο 86 - Είσοδος νέων μελών...44 Άρθρο 87 - Αποχώρηση μελών...44 Άρθρο 88 - Αποβολή μελών...44 Άρθρο 89 - Ισοτιμία μελών...44 Άρθρο 90 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών που έπαψαν να είναι μέλη...44 Άρθρο 91 - Αμεταβίβαστο της ιδιότητας του μέλους...45 Άρθρο 92 - Διοίκηση του σωματείου...45 Άρθρο 93 - Συνέλευση του σωματείου...45 Άρθρο 94 - Έργο της συνέλευσης...45 Άρθρο 95 - Σύγκληση...45 Άρθρο Άρθρο 97 - Πώς αποφασίζει η συνέλευση...45 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ακυρότητα απόφασης...46 Άρθρο Άρθρο Διάλυση του σωματείου...46 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Περιουσία σωματείου που διαλύθηκε...46 Άρθρο Ενώσεις που δεν αποτελούν σωματεία...46 Άρθρο Ίδρυμα...46 Άρθρο Ιδρυτική πράξη...46 Άρθρο Περιεχόμενο...46 Άρθρο Ανάκληση ιδρυτικής πράξης...47 Άρθρο Έγκριση ιδρύματος...47 Άρθρο Υποχρεώσεις του ιδρυτή...47 Άρθρο Ίδρυση μετά το θάνατο του ιδρυτή...47 Άρθρο Δικαιώματα δανειστών και μεριδούχων...47 Άρθρο Δικαιώματα ωφελουμένων...47 Άρθρο Τέλος ιδρύματος...47 Άρθρο Άρθρο Μεταβολή του οργανισμού / 279

3 Άρθρο Μετατροπή σκοπού...47 Άρθρο Άρθρο Επιτροπές εράνων...48 Άρθρο Συστατικό διάταγμα...48 Άρθρο Διάλυση της επιτροπής...48 Άρθρο Άρθρο Υποκατάσταση ιδρύματος...48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ...48 Άρθρο Ενήλικος...48 Άρθρο Ανίκανοι για δικαιοπραξία...48 Άρθρο Περιορισμένα ικανοί...48 Άρθρο Δήλωση βούλησης από ανίκανο...48 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Δικαιοπραξίες του περιορισμένα ικανού...49 Άρθρο Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο έτος...49 Άρθρο Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο τέταρτο έτος...49 Άρθρο Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος...49 Άρθρο Ανήλικος που τελεί γάμο...49 Άρθρο Εικονική δήλωση...49 Άρθρο Άρθρο Δήλωση από πλάνη...49 Άρθρο Πλάνη ουσιώδης...50 Άρθρο Άρθρο Πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια...50 Άρθρο Πότε αποκλείεται η ακύρωση λόγω πλάνης...50 Άρθρο Αποζημίωση λόγω της ακύρωσης...50 Άρθρο Εσφαλμένη διαβίβαση δήλωσης...50 Άρθρο Δήλωση ως συνέπεια απάτης...50 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Δήλωση ως συνέπεια απειλής...50 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Απειλή από τρίτον...51 Άρθρο Άρθρο Αγωγή για ακύρωση...51 Άρθρο Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση...51 Άρθρο Άρθρο Τύπος δικαιοπραξίας...51 Άρθρο Άρθρο Έγγραφος τύπος...51 Άρθρο Άρθρο Επιστολές, τηλεγραφήματα...52 Άρθρο Υπογραφή με μηχανικό μέσο...52 Άρθρο Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας...52 Άρθρο Ρήτρα για τη σύνταξη εγγράφου...52 Άρθρο Προσύμφωνο...52 Άρθρο Δήλωση που απευθύνεται σε άλλον...52 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Δήλωση προς ανίκανο...52 Άρθρο Άρθρο Δήλωση προς περιορισμένα ικανό...52 Άρθρο Ερμηνεία της δήλωσης...52 Άρθρο Δικαιοπραξία απαγορευμένη...53 Άρθρο Απαγόρευση διάθεσης...53 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Δικαιοπραξία αντίθετη προς τα χρηστά ήθη...53 Άρθρο Άρθρο Έννοια της ακυρότητας...53 Άρθρο Άρθρο Μετατροπή...53 Άρθρο Επικύρωση...53 Άρθρο Ενέργεια ακύρωσης...53 Άρθρο Πρόταση για σύμβαση / 279

4 Άρθρο Ανάκληση πρότασης...54 Άρθρο Απόσβεση πρότασης...54 Άρθρο Θάνατος ή ανικανότητα μετά την πρόταση...54 Άρθρο Αποδοχή της πρότασης...54 Άρθρο Καθυστερημένη αποδοχή...54 Άρθρο Άρθρο Κατάρτιση της σύμβασης...54 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Έλλειψη συμφωνίας σε μερικά σημεία...54 Άρθρο Άρθρο Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις...55 Άρθρο Άρθρο Σύμβαση με πλειστηριασμό...55 Άρθρο Ερμηνεία συμβάσεων...55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ...55 Άρθρο Αίρεση αναβλητική...55 Άρθρο Αίρεση διαλυτική...55 Άρθρο Ενέργεια αιρέσεων...55 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Διάθεση όσο εκκρεμεί η αίρεση...55 Άρθρο Πλασματική πλήρωση ή μη πλήρωση της αίρεσης...56 Άρθρο Αίρεση ακατανόητη, παράνομη κλπ Άρθρο Χρόνος από τον οποίο κρίνονται τα στοιχεία της δικαιοπραξίας...56 Άρθρο Προθεσμία αναβλητική και διαλυτική...56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ...56 Άρθρο Άμεση αντιπροσώπευση...56 Άρθρο Ερμηνευτικός κανόνας...56 Άρθρο Ικανότητα αντιπροσώπου...56 Άρθρο Στοιχεία που κρίνονται από τον αντιπρόσωπο...56 Άρθρο Άρθρο Πληρεξουσιότητα...56 Άρθρο Άρθρο Ανάκληση πληρεξουσιότητας...57 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Παύση της πληρεξουσιότητας...57 Άρθρο Άρθρο Δικαιοπραξία μετά την παύση...57 Άρθρο Άρθρο Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου...57 Άρθρο Υποχρέωση απόδοσης του πληρεξουσίου...57 Άρθρο Βεβαίωση ότι έπαψε η πληρεξουσιότητα...57 Άρθρο Έλλειψη πληρεξουσιότητας...58 Άρθρο Άρθρο Συνέπειες της έλλειψης...58 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ...58 Άρθρο Συναίνεση...58 Άρθρο Ανάκληση της συναίνεσης...58 Άρθρο Έγκριση...59 Άρθρο Διάθεση από μη δικαιούχο...59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ...59 Άρθρο Άρθρο Έναρξη...59 Άρθρο Λήξη...59 Άρθρο Εβδομάδα, μήνας, χρόνος...59 Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ / 279

5 Άρθρο Παραγραφή της αξίωσης...59 Άρθρο Οικογενειακές αξιώσεις...60 Άρθρο Εικοσαετής παραγραφή...60 Άρθρο Πενταετής παραγραφή...60 Άρθρο Έναρξη παραγραφής...60 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Αναστολή παραγραφής...61 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Παραγραφή κατά ανικάνων...61 Άρθρο Άρθρο Διακοπή. Αναγνώριση...61 Άρθρο Έγερση αγωγής...61 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άλλοι τρόποι διακοπής...62 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Απόφαση ή εκτελεστό δικαιόγραφο για την αξίωση...62 Άρθρο Υποβολή διαφοράς σε διαιτητές κλπ Άρθρο Αποτελέσματα διακοπής...62 Άρθρο Παραγραφή εμπράγματων αξιώσεων...62 Άρθρο Ενέργεια της συμπλήρωσης της παραγραφής...62 Άρθρο Παραγραφή ενστάσεων...62 Άρθρο Παραγραφή παρεπόμενων αξιώσεων...63 Άρθρο Δικαιοπραξία που μεταβάλλει τους όρους της παραγραφής...63 Άρθρο Παραίτηση από την παραγραφή...63 Άρθρο Πρόταση παραγραφής...63 Άρθρο Άρθρο Αποσβεστική προθεσμία...63 Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ...63 Άρθρο Κατάχρηση δικαιώματος...63 Άρθρο Αυτοδικία...63 Άρθρο Άρθρο Άμυνα...63 Άρθρο Κατάσταση ανάγκης...64 Άρθρο ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ...64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ...64 Άρθρο Έννοια της ενοχής...64 Άρθρο Άρθρο Παροχή κατά γένος...64 Άρθρο Άρθρο Παροχή σε ξένο νόμισμα...64 Άρθρο Άρθρο Ποσοστό τόκου...64 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Τόκος τόκου...65 Άρθρο Διαφέρον...65 Άρθρο Άρθρο Ζημία μη περιουσιακή...65 Άρθρο Ζημία από οικείο πταίσμα...65 Άρθρο Υποχρέωση λόγω δαπανών...65 Άρθρο Δικαίωμα αφαίρεσης...65 Άρθρο Υποχρέωση σε λογοδοσία...66 Άρθρο Yποχρέωση σε απόδοση ομάδας...66 Άρθρο Διαζευκτική ενοχή...66 Άρθρο Eπιλογή...66 Άρθρο Απλοποίηση...66 Άρθρο / 279

6 Άρθρο Απώλεια του δικαιώματος επιλογής...66 Άρθρο Συγκέντρωση της διαζευκτικής ενοχής...66 Άρθρο Αδυναμία σε περίπτωση διαζευκτικής ενοχής...66 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Μερική εκπλήρωση...67 Άρθρο Εκπλήρωση από τρίτον...67 Άρθρο Άρθρο Δικαίωμα τρίτου σε προσφορά και υποκατάσταση...67 Άρθρο Tόπος παροχής...67 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Χρόνος παροχής...67 Άρθρο Άρθρο Δικαίωμα επίσχεσης...68 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Eυθύνη λόγω πταίσματος...68 Άρθρο Άρθρο Συμφωνία για μη ευθύνη από πταίσμα...68 Άρθρο Άρθρο Ευθύνη από πταίσμα του προστηθέντος...69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ...69 Άρθρο Αδυναμία για εκπλήρωση...69 Άρθρο Πότε επέρχεται απαλλαγή λόγω αδυναμίας...69 Άρθρο Μερική αδυναμία...69 Άρθρο Περιελθόν...69 Άρθρο Μη εκπλήρωση παροχής που επιδικάστηκε Άρθρο Yπερημερία του οφειλέτη...69 Άρθρο Δήλη ημέρα...69 Άρθρο Άρθρο Συνέπειες...70 Άρθρο Άρθρο Υπερημερία σε περίπτωση χρηματικής οφειλής...70 Άρθρο Έναρξη τόκων με επίδοση αγωγής...70 Άρθρο Άρθρο Η ευθύνη για το πράγμα μετά την αγωγή...70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ...70 Άρθρο Πότε είναι υπερήμερος ο δανειστής...70 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Υπερημερίες στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις...71 Άρθρο Χρόνος παροχής μη ορισμένος...71 Άρθρο Συνέπειες της υπερημερίας του δανειστή...71 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Συνέπειες στην περίπτωση υποχρέωσης για απόδοση ακινήτου...71 Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ...72 Άρθρο Ενοχή από σύμβαση...72 Άρθρο Σύμβαση για αδύνατη παροχή...72 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Σύμβαση για παροχή απαγορευμένη από το νόμο...72 Άρθρο Σύμβαση για μεταβίβαση κάθε μέλλουσας περιουσίας...72 Άρθρο Σύμβαση για μεταβίβαση της υφιστάμενης περιουσίας...72 Άρθρο Σύμβαση για την κληρονομία προσώπου που ζει...72 Άρθρο Εμπράγματες συμβάσεις για ακίνητο...72 Άρθρο / 279

7 Άρθρο Αοριστία παροχής Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. 73 Άρθρο Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης...73 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Αοριστία αντιπαροχής...73 Άρθρο Ανυπαίτια αδυναμία παροχής του ενός...73 Άρθρο Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του άλλου...73 Άρθρο Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του ίδιου...74 Άρθρο Υπερημερία εκπλήρωσης του ενός...74 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Σύμβαση για διαδοχικές τμηματικές παροχές...74 Άρθρο Δικαίωμα αποζημίωσης μαζί με την υπαναχώρηση...74 Άρθρο Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών...74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ...75 Άρθρο Δικαίωμα υπαναχώρησης...75 Άρθρο Πώς ασκείται...75 Άρθρο Πότε αποκλείεται...75 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ματαίωση της υπαναχώρησης που ασκήθηκε...75 Άρθρο Απόσβεση...75 Άρθρο Υπαναχώρηση σε περίπτωση περισσοτέρων...75 Άρθρο Υπαναχώρηση στην περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης...75 Άρθρο Υπαναχώρηση έναντι καταβολής ποινής...75 Άρθρο Ρήτρα έκπτωσης σε περίπτωση μη εκπλήρωσης...76 Άρθρο Ρήτρα κράτησης της παροχής...76 Άρθρο Παροχή εκπληρωτέα σε ορισμένο χρόνο...76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ...76 Άρθρο Έννοια του αρραβώνα...76 Άρθρο Τύχη του αρραβώνα...76 Άρθρο Ποινική ρήτρα...76 Άρθρο Κατάπτωση της ποινής και συνέπειες...76 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ποινική ρήτρα σε περίπτωση άκυρης παροχής...76 Άρθρο Υπέρμετρη ποινή...77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ...77 Άρθρο Σύμβαση υπέρ τρίτου...77 Άρθρο Δικαίωμα του τρίτου...77 Άρθρο Άρθρο Αποποίηση του τρίτου...77 Άρθρο Ενστάσεις κατά του τρίτου...77 Άρθρο Σύμβαση σε βάρος τρίτου...77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ...77 Άρθρο Καταβολή...77 Άρθρο Καταβολή προς άλλον εκτός από το δανειστή...77 Άρθρο Μη προσήκουσα καταβολή...77 Άρθρο Δόση αντί καταβολής...77 Άρθρο Άρθρο Υπόσχεση αντί καταβολής...78 Άρθρο Καταλογισμός σε περίπτωση περισσότερων χρεών...78 Άρθρο Άρθρο Δικαίωμα για εξοφλητική απόδειξη...78 Άρθρο Έξοδα της εξόφλησης...78 Άρθρο Ο κομιστής έγγραφης εξόφλησης...78 Άρθρο Δημόσια κατάθεση...78 Άρθρο Πράγμα μη καταθέσιμο...78 Άρθρο Άρθρο Πώς γίνεται η κατάθεση...78 Άρθρο Αποτελέσματα της κατάθεσης / 279

8 Άρθρο Απαίτηση του αντικειμένου της κατάθεσης...79 Άρθρο Ανάληψη από τον οφειλέτη...79 Άρθρο Άλλες περιπτώσεις κατάθεσης...79 Άρθρο Έξοδα της κατάθεσης...79 Άρθρο Ανανέωση...79 Άρθρο Σε περίπτωση ενοχής άκυρης ή ακυρώσιμης...79 Άρθρο Σκοπός ανανέωσης...79 Άρθρο Ασφάλειες της παλαιάς ενοχής...79 Άρθρο Συμψηφισμός...79 Άρθρο Πρόταση συμψηφισμού...80 Άρθρο Άρθρο Ανταπαίτηση που έχει παραγραφεί...80 Άρθρο Συμψηφισμός με αίρεση ή προθεσμία...80 Άρθρο Χαριστική προθεσμία...80 Άρθρο Παροχές σε διαφορετικό τόπο...80 Άρθρο Συμψηφισμός από απαίτηση άλλου...80 Άρθρο Συμψηφισμός κατά του εκδοχέα...80 Άρθρο Συμψηφισμός σε περίπτωση κατάσχεσης...80 Άρθρο Απαράδεκτο του συμψηφισμού...80 Άρθρο Άρθρο Συμψηφισμός σε περίπτωση περισσότερων χρεών...80 Άρθρο Σύγχυση...81 Άρθρο Άφεση χρέους...81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΕΚΧΩΡΗΣΗ...81 Άρθρο Έννοια...81 Άρθρο Παράδοση αποδεικτικών...81 Άρθρο Δημόσιο έγγραφο με αίτηση...81 Άρθρο Μεταβίβαση παρεπόμενων δικαιωμάτων...81 Άρθρο Άρθρο Αναγγελία...81 Άρθρο Καταβολή πριν από την αναγγελία...81 Άρθρο Υποχρεώσεις του οφειλέτη προς τον εκδοχέα...81 Άρθρο Ενστάσεις κατά του εκδοχέα...81 Άρθρο Απαιτήσεις ανεκχώρητες...82 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ευθύνη του εκχωρητή...82 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Μεταβίβαση άλλων δικαιωμάτων...82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ...82 Άρθρο Έννοια...82 Άρθρο Υποχρεώσεις του αναδοχέα...82 Άρθρο Ενστάσεις του αναδοχέα...82 Άρθρο Άρθρο Δικαιώματα παρεπόμενα στην απαίτηση...83 Άρθρο Εκποίηση ενυποθήκου και αναδοχή...83 Άρθρο Σωρευτική αναδοχή...83 Άρθρο Υπόσχεση τρίτου προς τον οφειλέτη...83 Άρθρο Σε περίπτωση μεταβίβασης ομάδας περιουσίας...83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΕΝΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ...83 Άρθρο Σε περίπτωση αμφιβολίας η ενοχή δεν είναι εις ολόκληρον...83 Άρθρο Παθητική ενοχή εις ολόκληρον...83 Άρθρο Δικαίωμα του δανειστή...83 Άρθρο Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά...84 Άρθρο Άφεση χρέους...84 Άρθρο Υπερημερία του δανειστή...84 Άρθρο Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά...84 Άρθρο Αναγωγή μεταξύ των συνοφειλετών...84 Άρθρο Υποκατάσταση...84 Άρθρο Ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον Άρθρο Δικαίωμα του οφειλέτη...84 Άρθρο Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά...84 Άρθρο Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά...84 Άρθρο Αναγωγή μεταξύ των δανειστών...85 Άρθρο Αδιαίρετη παροχή / 279

9 Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΩΡΕΑ...85 Άρθρο Έννοια...85 Άρθρο Άρθρο Σύσταση...85 Άρθρο Ευθύνη του δωρητή...85 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Δωρεά κατά περιοδικές παροχές...85 Άρθρο Δωρεά υπό τρόπο...86 Άρθρο Άρθρο Ανάκληση της δωρεάς...86 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ...86 Άρθρο Έννοια της πώλησης...86 Άρθρο Νομικά ελαττώματα...87 Άρθρο Άρθρο Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή...87 Άρθρο Άρθρο Συμφωνία απαλλαγής του πωλητή από την ευθύνη...87 Άρθρο Πληροφορίες και παράδοση εγγράφων...87 Άρθρο Ευθύνη σε περίπτωση άλλων εκποιήσεων...87 Άρθρο Άρθρο Ο κίνδυνος στην πώληση...87 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Έξοδα για την παράδοση και την παραλαβή...88 Άρθρο Έξοδα για τη σύμβαση και τη μεταγραφή...88 Άρθρο Δαπάνες πριν από την παράδοση...88 Άρθρο Τόκος του τιμήματος...88 Άρθρο Αγοραία ή χρηματιστηριακή τιμή...88 Άρθρο Πίστωση του τιμήματος...88 Άρθρο Όρος διατήρησης της κυριότητας...88 Άρθρο Απαγόρευση αγοράς Άρθρο Πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων...88 Άρθρο Άρθρο Πλημμελής εγκατάσταση...89 Άρθρο Ευθύνη για ελλείψεις...89 Άρθρο Ρήτρα μη ευθύνης...89 Άρθρο Άρθρο Δικαιώματα του αγοραστή...89 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ανεπιφύλακτη παραλαβή...90 Άρθρο Δικαιώματα του πωλητή...90 Άρθρο Ενέργεια υπαναχώρησης ή αντικατάστασης λόγω ελλείψεων...90 Άρθρο Καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος...91 Άρθρο Άρθρο Πώληση ορισμένης έκτασης...91 Άρθρο Πώληση περισσότερων πραγμάτων...91 Άρθρο Άρθρο Πώληση με περισσότερους πωλητές ή αγοραστές...91 Άρθρο Παραγραφή...91 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Παροχή εγγύησης / 279

10 Άρθρο Αναγωγή...92 Άρθρο Άρθρο Άλλες ανταλλακτικές συμβάσεις...93 Άρθρο Πώληση με δοκιμή...93 Άρθρο Άρθρο Σύμφωνο εξώνησης...93 Άρθρο Τίμημα, προθεσμία...93 Άρθρο Δήλωση για την εξώνηση...93 Άρθρο Ενέργεια...93 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Εξώνηση υπέρ ή κατά περισσοτέρων...94 Άρθρο Ανταλλαγή...94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ...94 Άρθρο Έννοια...94 Άρθρο Υποχρεώσεις του εκμισθωτή...94 Άρθρο Ελλείψεις ή πραγματικά ελαττώματα του μισθίου...94 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Νομικά ελαττώματα του μισθίου...95 Άρθρο Άρθρο Καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης Άρθρο Άρθρο Ενέργεια της καταγγελίας Άρθρο Κίνδυνος της υγείας του μισθωτή Άρθρο Υποχρέωση του μισθωτή για ειδοποίηση...95 Άρθρο Βάρη και φόροι του μισθίου...95 Άρθρο Δαπάνες...96 Άρθρο Φθορές ή μεταβολές...96 Άρθρο Δικαίωμα υπομίσθωσης...96 Άρθρο Κακή χρήση του μισθίου...96 Άρθρο Πληρωμή του μισθώματος...96 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Απόδοση του μισθίου...96 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Παραγραφή...97 Άρθρο Άρθρο Ενέχυρο στα εισκομισθέντα...97 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Λήξη της μίσθωσης ορισμένου χρόνου...97 Άρθρο Λήξη σε περίπτωση αόριστης διάρκειας...97 Άρθρο Άρθρο Σιωπηρή αναμίσθωση...98 Άρθρο Θάνατος του μισθωτή...98 Άρθρο 612 Α - Οικογενειακή στέγη...98 Άρθρο Μισθώσεις δημοσίων υπαλλήλων...98 Άρθρο Εκποίηση του μισθίου...98 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Μισθώσεις που πρέπει να μεταγράφονται...99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ...99 Άρθρο Αγρομίσθωση...99 Άρθρο Άρθρο Υποχρεώσεις του μισθωτή / 279

11 Άρθρο Υποχρεώσεις του εκμισθωτή...99 Άρθρο Άρθρο Υπεκμίσθωση...99 Άρθρο Πληρωμή του μισθώματος...99 Άρθρο Νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή Άρθρο Ελάττωση του μισθώματος Άρθρο Καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος Άρθρο Απόδοση του μισθίου Άρθρο Άρθρο Άρθρο Θάνατος του μισθωτή Άρθρο Σιωπηρή αναμίσθωση Άρθρο Ελάχιστο όριο διάρκειας Άρθρο Άρθρο Προϊόντα του μισθίου κατά τη λήξη Άρθρο Άρθρο Μίσθωση άλλων προσοδοφόρων Άρθρο Κτηνοληψία Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΠΙΜΟΡΤΗ ΑΓΡΟΛΗΨΙΑ Άρθρο Έννοια Άρθρο Εκμετάλλευση του μισθίου Άρθρο Διανομή των καρπών Άρθρο Άρθρο Βάρη και φόροι του μισθίου Άρθρο Αγροληψία για ολόκληρη τη ζωή του αγρολήπτη Άρθρο Ανικανότητα του αγρολήπτη για καλλιέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο Έννοια Άρθρο Άρθρο Άρθρο Προσωπική φύση της σχέσης Άρθρο Υποχρεώσεις του εργαζομένου Άρθρο Υποχρεώσεις του εργοδότη Άρθρο Άρθρο Πότε καταβάλλεται ο μισθός Άρθρο Υπερημερία του εργοδότη Άρθρο Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο Άρθρο Άρθρο Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη Άρθρο Ασθένεια του εργαζομένου Άρθρο Άρθρο Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων εργασίας Άρθρο Άρθρο Συμψηφισμός ή κρατήσεις του μισθού Άρθρο Άρθρο Παροχή άδειας Άρθρο Άρθρο Δικαίωμα στις εφευρέσεις Άρθρο Λήξη της σύμβασης Άρθρο Άρθρο Σιωπηρή ανανέωση Άρθρο Καταγγελία για σπουδαίο λόγο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Θάνατος του ενός Άρθρο Εμπιστευτικές εργασίες Άρθρο Άδειες για ανεύρεση άλλης εργασίας Άρθρο Πιστοποιητικό εργασίας Άρθρο Παραίτηση του εργαζομένου από δικαιώματά του Άρθρο Συλλογική σύμβαση εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Άρθρο Έννοια Άρθρο Άρθρο Άρθρο Υποκατάσταση άλλου / 279

12 Άρθρο Υποχρεώσεις του εργολάβου Άρθρο Δικαιώματα του εργοδότη Άρθρο Άρθρο Επουσιώδη ελαττώματα του έργου Άρθρο Ουσιώδη ελαττώματα του έργου Άρθρο Ελλείψεις από υπαιτιότητα Άρθρο Άρθρο Έγκριση του έργου Άρθρο Παραγραφή Άρθρο Χρόνος πληρωμής της αμοιβής Άρθρο Ενέχυρο του εργολάβου Άρθρο Μεταβολή τιμών του προϋπολογισμού Άρθρο Άρθρο Ποιός φέρει τον κίνδυνο του έργου Άρθρο Άρθρο Δικαίωμα του εργοδότη για καταγγελία Άρθρο Θάνατος του εργολάβου Άρθρο Μισθοί εργατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ: ΜΕΣΙΤΕΙΑ Άρθρο Έννοια Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Υπέρμετρη αμοιβή Άρθρο Προξενητικά γάμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Άρθρο Έννοια Άρθρο Ανάκληση Άρθρο Εκτέλεση από περισσοτέρους Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΝΤΟΛΗ Άρθρο Έννοια Άρθρο Άρθρο Υποκατάσταση άλλου Άρθρο Άρθρο Παρέκκλιση από τα όρια της εντολής Άρθρο Υποχρέωση του εντολοδόχου Άρθρο Άρθρο Άρθρο Υποχρεώσεις του εντολέα Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ανάκληση της εντολής Άρθρο Καταγγελία από τον εντολοδόχο Άρθρο Λύση της εντολής Άρθρο Άρθρο Άρθρο Συμβουλή ή σύσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ Άρθρο Έννοια Άρθρο Υποχρεώσεις του διοικητή Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Δικαιώματα του διοικητή Άρθρο Άρθρο Άρθρο Διοίκηση από κάποιον ξένων υποθέσεων ως δικών του Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΤΑΙΡΙΑ Άρθρο Έννοια Άρθρο Εισφορές Άρθρο Υποχρεώσεις του εταίρου Άρθρο Άρθρο / 279

13 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Διοίκηση της εταιρίας Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ανάκληση του διαχειριστή Άρθρο Παραίτηση Άρθρο Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Δικαιώματα στην εισφορά ή στα αποκτήματα Άρθρο Υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους Άρθρο Αμοιβαίες απαιτήσεις των εταίρων Άρθρο Αμεταβίβαστη η εταιρική μερίδα Άρθρο Διανομή κερδών και ζημιών Άρθρο Άρθρο Άρθρο Λύση της εταιρίας Άρθρο Λύση με καταγγελία Άρθρο Άρθρο Άρθρο Σιωπηρή ανανέωση Άρθρο Καταγγελία για παράβαση υποχρεώσεων Άρθρο Άρθρο Λύση από το σκοπό Άρθρο Λύση λόγω θανάτου Άρθρο Άρθρο Λύση με την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση ή την πτώχευση του ενός Άρθρο Διαχείριση μετά τη λύση Άρθρο Εκκαθάριση Άρθρο Άρθρο Απόδοση αυτούσιων πραγμάτων Άρθρο Τρόπος της εκκαθάρισης Άρθρο Μετατροπή του ενεργητικού σε χρήμα Άρθρο Άρθρο Ανεπάρκεια του ενεργητικού Άρθρο Προσωπικότητα της αστικής εταιρίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ Άρθρο Έννοια Άρθρο Δικαιώματα του κοινωνού Άρθρο Άρθρο Διοίκηση του κοινού Άρθρο Αποφάσεις με πλειοψηφία Άρθρο Κανονισμός από το δικαστήριο Άρθρο Ενέργεια υπέρ και κατά των διαδόχων Άρθρο Ουσιώδεις μεταβολές και προσθήκες Άρθρο Διάθεση της μερίδας Άρθρο Δαπάνες για το κοινό αντικείμενο Άρθρο Δικαίωμα για λύση της κοινωνίας Άρθρο Απαγόρευση της λύσης Άρθρο Πρόωρη λύση για σπουδαίο λόγο Άρθρο Διανομή Άρθρο Άρθρο Αυτούσια διανομή Άρθρο Πλειστηριασμός Άρθρο Αμοιβαίες απαιτήσεις από την κοινωνία Άρθρο Δικαιώματα τρίτων στο κοινό πράγμα Άρθρο Ευθύνη για ελαττώματα του μέρους που έλαχε στον κάθε κοινωνό Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ: ΔΑΝΕΙΟ Άρθρο Έννοια Άρθρο Χρόνος απόδοσης Άρθρο Υπερημερία Άρθρο Υπόσχεση δανείου σε αφερέγγυο πρόσωπο / 279

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ Άρθρο Έννοια Άρθρο Υποχρεώσεις του χρήστη Άρθρο Άρθρο Υποχρεώσεις του χρησαμένου Άρθρο Άρθρο Άρθρο Λήξη Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Παραγραφή Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ: ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Άρθρο Έννοια Άρθρο Υποχρεώσεις του θεματοφύλακα Άρθρο Άρθρο Άρθρο Υποχρεώσεις του παρακαταθέτη Άρθρο Χρόνος απόδοσης Άρθρο Άρθρο Τόπος απόδοσης Άρθρο Ανώμαλη παρακαταθήκη Άρθρο Μεσεγγύηση Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Άρθρο Έκταση της ευθύνης Άρθρο Χρήματα και τιμαλφή Άρθρο Ζημία που δεν γνωστοποιήθηκε Άρθρο Μονομερής γνωστοποίηση για μη ύπαρξη ευθύνης Άρθρο Ενέχυρο στα εισκομισθέντα Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ: ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ Άρθρο Έννοια Άρθρο Καταβολή προσόδου Άρθρο Σύμβαση Άρθρο Εκχώρηση και κατάσχεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Άρθρο Δεν γεννιέται απαίτηση Άρθρο Όσα καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΓΓΥΗΣΗ Άρθρο Έννοια Άρθρο Άρθρο Σύσταση Άρθρο Εγγύηση για άκυρη οφειλή Άρθρο Έκταση της ευθύνης του εγγυητή Άρθρο Άρθρο Ενστάσεις του εγγυητή Άρθρο Περισσότεροι εγγυητές Άρθρο Ένσταση δίζησης Άρθρο Άρθρο Άρθρο Αναγωγή και υποκατάσταση του εγγυητή Άρθρο Άρθρο Άρθρο Δικαίωμα του εγγυητή για ασφάλεια Άρθρο Απόσβεση της εγγύησης Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Εγγύηση για ορισμένο χρόνο Άρθρο Εγγύηση για αόριστο χρόνο Άρθρο Άρθρο Εγγύηση υπέρ του εργαζομένου ή εργολάβου / 279

15 Άρθρο Εντολή πίστωσης τρίτου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Άρθρο Έννοια Άρθρο Διάρρηξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ Άρθρο Έννοια και κύρος Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΚΤΑΞΗ Άρθρο Έννοια Άρθρο Αποδοχή από τον εκτασσόμενο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Δεν έχει υποχρέωση να αποδεχτεί Άρθρο Εκταξη για την εξόφληση χρέους Άρθρο Υποχρεώσεις του λήπτη Άρθρο Ανάκληση της έκταξης Άρθρο Θάνατος ή ανικανότητα του ενός Άρθρο Μεταβίβαση της έκταξης Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ: ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Άρθρο Έννοια Άρθρο Καταβολή σε κομιστή που δεν δικαιούται Άρθρο Κυκλοφορία τίτλου χωρίς τη θέληση του οφειλέτη Άρθρο Κυκλοφορία με ειδικό νόμο Άρθρο Ενστάσεις κατά του κομιστή Άρθρο Πληρωμή μόνο με την παράδοση του τίτλου Άρθρο Φθορά του τίτλου Άρθρο Κλοπή, απώλεια κλπ. του τίτλου Άρθρο Άρθρο Τοκομερίδια Άρθρο Άρθρο Άρθρο Μετατροπή του ανώνυμου τίτλου σε ονομαστικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Άρθρο Περιπτώσεις Άρθρο Άρθρο Πώς γίνεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ: ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ Άρθρο Έννοια Άρθρο Απαίτηση αχρεωστήτου Άρθρο Άρθρο Απαίτηση παροχής από αισχρή αιτία Άρθρο Έκταση της ευθύνης του λήπτη Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ: ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ Άρθρο Έννοια Άρθρο Περιπτώσεις μη καταλογισμού Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Προσβολή των χρηστών ηθών Άρθρο Δυσφημιστικές διαδόσεις Άρθρο Άρθρο Ευθύνη του προστήσαντος Άρθρο Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλον Άρθρο Ευθύνη του κατόχου ζώου Άρθρο Πτώση κτίσματος ή άλλου έργου Άρθρο Ζημία από περισσοτέρους / 279

16 Άρθρο Αναγωγή μεταξύ τους Άρθρο Σε περίπτωση θανάτωσης Άρθρο Σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ικανοποίηση της ηθικής βλάβης Άρθρο Άρθρο Παράνομη αφαίρεση πράγματος Άρθρο Άρθρο Αποζημίωση για την αφαίρεση ή βλάβη πράγματος Άρθρο Παραγραφή Άρθρο Ευθύνη για ό,τι περιήλθε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ: ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ Άρθρο Όροι της διάρρηξης Άρθρο Περιπτώσεις Άρθρο Γνώση του τρίτου Άρθρο Άρθρο Αποτελέσματα της διάρρηξης Άρθρο Ειδικοί διάδοχοι του τρίτου Άρθρο Άρθρο Παραγραφή ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΝΩ Σ' ΑΥΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ Άρθρο Έννοια Άρθρο Κινητά και ακίνητα Άρθρο Άρθρο Αντικαταστατά Άρθρο Αναλωτά Άρθρο Άρθρο Συστατικό Άρθρο Άρθρο Άρθρο Παράρτημα Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Καρποί Άρθρο Ωφελήματα Άρθρο Άρθρο Άρθρο Βάρη του πράγματος Άρθρο Πράγματα εκτός συναλλαγής Άρθρο Κοινόχρηστα Άρθρο Κυριότητα σε κοινόχρηστα Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Αδέσποτα, έρημος κλήρος Άρθρο Εμπράγματα δικαιώματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΝΟΜΗ Άρθρο Έννοια νομής και κατοχής Άρθρο Νομή δικαιώματος ή οιονεί νομή Άρθρο Κτήση νομής Άρθρο Άρθρο Άρθρο Κτήση μέσω άλλου Άρθρο Άσκηση μέσω άλλου Άρθρο Απώλεια νομής Άρθρο Άρθρο Άρθρο Προσβολή της νομής Άρθρο Άρθρο Άρθρο Προστασία σε περίπτωση αποβολής / 279

17 Άρθρο Άρθρο Προστασία σε περίπτωση διατάραξης Άρθρο Άρθρο Άρθρο Παραγραφή Άρθρο Νομέας μέρους πράγματος Άρθρο Νομή περισσοτέρων κατ' ιδανικά μέρη Άρθρο Πράγμα που περιήλθε σε ξένο ακίνητο Άρθρο Προστασία οιονεί νομής Άρθρο Προστασία κατόχου Άρθρο Προστασία κατά κατόχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ Άρθρο Αντικείμενο κυριότητας Άρθρο Περιεχόμενο κυριότητας Άρθρο Άρθρο Ιδιοκτησία ορόφου Άρθρο Περιορισμοί κυριότητας, εκπομπές Άρθρο Επιβλαβείς εγκαταστάσεις Άρθρο Άρθρο Κίνδυνος πτώσης οικοδομής Άρθρο Ανόρυξη κοντά στα θεμέλια του γείτονα Άρθρο Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου Άρθρο Καρποί που πέφτουν σε γειτονικό ακίνητο Άρθρο Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο Άρθρο Άρθρο Υποχρέωση παροχής διόδου Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ανοχή επισκευών Άρθρο Ορόσημα όμορων ακινήτων Άρθρο Κανονισμός ορίων Άρθρο Διαχώρισμα συνεχόμενων ακινήτων Άρθρο Άρθρο Δέντρο στο όριο Άρθρο Υποχρεώσεις από τη ροή των νερών Άρθρο Άρθρο Βρόχινο νερό της στέγης Άρθρο Νερό για τη χρήση χωριού Άρθρο Υποχρεώσεις αυτού που έχει πηγάδι ή πηγή Άρθρο Διοχέτευση διαμέσου ξένου αγρού Άρθρο Άρθρο Σωλήνες διαμέσου ξένου ακινήτου Άρθρο Παραγραφή περιορισμών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο Κτήση ακινήτου με σύμβαση Άρθρο Κτήση κινητού με σύμβαση Άρθρο Άρθρο Κτήση κινητού από μη κύριο Άρθρο Άρθρο Πράγματα από κλοπή ή απώλεια Άρθρο Άρθρο Δικαιώματα τρίτων πάνω στο κινητό που μεταβιβάστηκε Άρθρο Τακτική χρησικτησία Άρθρο Έννοια καλής πίστης Άρθρο Νομιζόμενος τίτλος Άρθρο Μεταγενέστερη κακή πίστη Άρθρο Έκτακτη χρησικτησία Άρθρο Τεκμήριο νομής Άρθρο Αναστολή χρησικτησίας Άρθρο Διακοπή χρησικτησίας Άρθρο Άρθρο / 279

18 Άρθρο Προσαύξηση χρόνου Άρθρο Άρθρο Ενέργεια χρησικτησίας κατά τρίτου Άρθρο Ανεπίδεκτα χρησικτησίας Άρθρο Πράγματα που εξαιρούνται από τη χρησικτησία Άρθρο Κτήση με προσκύρωση κλπ Άρθρο Κτήση με ένωση Άρθρο Συνάφεια Άρθρο Σύμμιξη, σύγχυση Άρθρο Άρθρο Ειδοποιία Άρθρο Άρθρο Αποζημίωση για απόσβεση κυριότητας Άρθρο Κτήση καρπών Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Πρόσχωση Άρθρο Απόσπαση παραποτάμιου τμήματος Άρθρο Νησί σε ποταμό Άρθρο Κοίτη που εγκαταλείφθηκε Άρθρο Άρθρο Κατάκλυση εδάφους Άρθρο Κατάληψη αδεσπότων Άρθρο Άρθρο Άγρια ή τιθασευμένα ζώα Άρθρο Σμήνος από μέλισσες Άρθρο Άρθρο Άρθρο Εύρεση απολωλότων Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Δαπάνες του ευρέτη Άρθρο Εύρετρα Άρθρο Άρθρο Κτήση από τον ευρέτη Άρθρο Άρθρο Άρθρο Κτήση από δήμο ή κοινότητα Άρθρο Εύρεση μέσα σε οίκημα ή άλλο δημόσιο χώρο Άρθρο Κτήση θησαυρού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο Διεκδικητική αγωγή Άρθρο Άρθρο Ευθύνη ως προς τα ωφελήματα Άρθρο Ευθύνη ως προς το πράγμα Άρθρο Κακόπιστος νομέας Άρθρο Άρθρο Καλόπιστος νομέας Άρθρο Αξίωση αναγκαίων δαπανών Άρθρο Άρθρο Επωφελείς δαπάνες Άρθρο Δικαίωμα αφαίρεσης Άρθρο Άρθρο Δικαίωμα επίσχεσης Άρθρο Απόσβεση αξίωσης δαπανών Άρθρο Αρνητική αγωγή Άρθρο Κινητό που περιήλθε σε ξένο ακίνητο Άρθρο Τεκμήριο κυριότητας Άρθρο Άρθρο Πουβλικιανή αγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Άρθρο Κοινό πράγμα Άρθρο Πραγματική δουλεία σε βάρος ή υπέρ του κοινού ακινήτου Άρθρο Πράξεις που ισχύουν κατά των διαδόχων / 279

19 Άρθρο Κάθε συγκύριος έναντι τρίτων Άρθρο Αναγκαία συγκυριότητα σε περίπτωση ιδιοκτησίας ορόφου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ Άρθρο Έννοια Άρθρο Άρθρο Άρθρο Σύσταση Άρθρο Περισσότεροι κύριοι Άρθρο Χρησικτησία σε περίπτωση αρνητικής δουλείας Άρθρο Έκταση της δουλείας Άρθρο Άρθρο Διατήρηση κατασκευάσματος στο δουλεύον Άρθρο Άρθρο Μεταβολή του τρόπου άσκησης της δουλείας Άρθρο Χρήση του δουλεύοντος από τον κύριο Άρθρο Διαίρεση του δεσπόζοντος Άρθρο Διαίρεση του δουλεύοντος Άρθρο Προστασία της δουλείας Άρθρο Άρθρο Απόσβεση της δουλείας Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ Άρθρο Έννοια της επικαρπίας Άρθρο Σύσταση Άρθρο Άρθρο Βεβαίωση της κατάστασης του πράγματος Άρθρο Απογραφή ομάδας πραγμάτων Άρθρο Άρθρο Υποχρεώσεις του επικαρπωτή Άρθρο Άρθρο Έκτακτη καρποφορία Άρθρο Ο επικαρπωτής ως προς το θησαυρό Άρθρο Επισκευές του πράγματος Άρθρο Υποχρέωση ειδοποίησης του κυρίου Άρθρο Υποχρέωση για ασφάλιση Άρθρο Υποχρέωση για τα βάρη Άρθρο Άρθρο Δαπάνες που δεν βαρύνουν τον επικαρπωτή Άρθρο Χειροτέρευση από κανονική κάρπωση Άρθρο Υποχρέωση του επικαρπωτή για ασφάλεια Άρθρο Άρθρο Απόδοση του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίας Άρθρο Άρθρο Άρθρο Τύχη εκμίσθωσης κατά τη λήξη της επικαρπίας Άρθρο Παραγραφή Άρθρο Η επικαρπία είναι αμεταβίβαστη Άρθρο Απόσβεση της επικαρπίας Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Καταστροφή ή αναγκαστική απαλλοτρίωση του πράγματος Άρθρο Άρθρο Προστασία του επικαρπωτή Άρθρο Επικαρπία αναλωτών Άρθρο Άρθρο Επικαρπία ανώνυμων τίτλων Άρθρο Άρθρο Επικαρπία δικαιώματος Άρθρο Ιδίως επικαρπία απαίτησης Άρθρο / 279

20 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Οίκηση Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άλλες προσωπικές δουλείες Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Άρθρο Πράξεις που μεταγράφονται Άρθρο Αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας Άρθρο Πώς γίνεται η μεταγραφή Άρθρο Άρθρο Έλλειψη ως προς την ταυτότητα του ακινήτου Άρθρο Άρθρο Παράλειψη μεταγραφής Άρθρο Κυριότητα κληρονόμου ή κληροδόχου Άρθρο Δημοσιότητα των βιβλίων μεταγραφής Άρθρο Άρθρο Απόφαση σχετική με την ακυρότητα δικαιοπραξίας που έχει μεταγραφεί Άρθρο Ακύρωση μεταγραμμένης σύμβασης που αφορά ακίνητο Άρθρο Άρθρο 1205 Συρροή πολλών μεταγραφών Άρθρο Μεταγραφή της ίδιας ημέρας Άρθρο Μεταγραφή και εγγραφή υποθήκης την ίδια ημέρα Άρθρο Μεταγραφή μισθώσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΕΝΕΧΥΡΟ Άρθρο Έννοια Άρθρο Ύπαρξη απαίτησης Άρθρο Σύσταση Άρθρο Παράδοση σε τρίτον Άρθρο Παράδοση με αντιφώνηση Άρθρο Σύσταση με καταχώρηση Άρθρο Έλλειψη κυριότητας του ενεχυραστή Άρθρο Ενέχυρο σε ιδανικό μέρος Άρθρο Χρόνος από τον οποίο υπάρχει το προνόμιο Άρθρο Ασφαλιζόμενο χρέος Άρθρο Ενστάσεις του ενεχυραστή Άρθρο Καρποί του πράγματος Άρθρο Άρθρο Άρθρο Καταστροφή ή αναγκαστική απαλλοτρίωση του πράγματος Άρθρο Υποχρεώσεις του δανειστή Άρθρο Δαπάνες για το πράγμα Άρθρο Παράβαση υποχρεώσεων από το δανειστή Άρθρο Άρθρο Κίνδυνος των συμφερόντων του δανειστή Άρθρο Άρθρο Ευκαιρία για επωφελή πώληση Άρθρο Αδιαίρετο του ενεχύρου Άρθρο Απόδοση του πράγματος κατά τη λήξη Άρθρο Άρθρο Άρθρο Παραγραφή Άρθρο Προστασία δικαιώματος ενεχύρου Άρθρο Δικαίωμα του δανειστή να πουλήσει το ενέχυρο Άρθρο Άρθρο Απαγορευμένες συμφωνίες Άρθρο Δικαιώματα του υπερθεματιστή Άρθρο Η απόσβεση του χρέους από το εκπλειστηρίασμα Άρθρο Άρθρο Απόσβεση του ενεχύρου Άρθρο Ενέχυρο σε ανώνυμους τίτλους Άρθρο / 279

21 Άρθρο Νόμιμο ενέχυρο Άρθρο Ενέχυρο σε δικαίωμα Άρθρο Ιδίως ενέχυρο απαίτησης Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ενέχυρο τίτλου σε διαταγή Άρθρο Είσπραξη της απαίτησης που έχει ενεχυραστεί Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ενεχύραση τίτλου σε διαταγή κλπ Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΥΠΟΘΗΚΗ Άρθρο Έννοια Άρθρο Ύπαρξη απαίτησης Άρθρο Δεκτικά υποθήκης Άρθρο Όροι για την απόκτηση υποθήκης Άρθρο Τίτλοι Άρθρο Τίτλος από το νόμο Άρθρο Τίτλος από δικαστική απόφαση Άρθρο Ακίνητα στα οποία εκτείνεται ο τίτλος Άρθρο Ποιός παραχωρεί υποθήκη Άρθρο Άρθρο Άρθρο Από πότε υπάρχει η υποθήκη Άρθρο Εγγράφεται μόνο για ορισμένη χρηματική ποσότητα Άρθρο Περιορισμός εγγραφής Άρθρο Έλλειψη κυριότητας εκείνου που παραχώρησε Άρθρο Τάξη υποθηκών Άρθρο Η εγγραφή διακόπτει την παραγραφή Άρθρο Προσημείωση Άρθρο Άρθρο Άρθρο Τροπή της προσημείωσης Άρθρο Άρθρο Άρθρο Διακόπτει την παραγραφή Άρθρο Αδιαίρετο της υποθήκης Άρθρο Έκταση της υποθήκης Άρθρο Άρθρο Χειροτέρευση του ενυποθήκου Άρθρο Ασφάλιση του ενυποθήκου Άρθρο Άρθρο Άρθρο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Άρθρο Εγγραφή κεφαλαίου ως τοκοφόρου Άρθρο Παραχώρηση και άλλης υποθήκης Άρθρο Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή Άρθρο Άρθρο Άρθρο Τρίτος κύριος ή νομέας Άρθρο Άρθρο Έκταση υποχρέωσης του τρίτου Άρθρο Άρθρο Υποκατάσταση του τρίτου Άρθρο Χειροτέρευση από υπαιτιότητα του τρίτου Άρθρο Τάξη προτεραιότητας ενυποθήκων Άρθρο Άρθρο Ποιός ζητεί την εγγραφή Άρθρο Άρθρο Συμφωνία συζύγων για μη εγγραφή υποθήκης Άρθρο Δικαιολογητικά αίτησης εγγραφής Άρθρο Άρθρο Άρθρο Κοινοποίηση περίληψης Άρθρο Εγγραφή σε βάρος προσώπου που έχει πεθάνει Άρθρο Άρθρο Συρροή αιτήσεων εγγραφών / 279

22 Άρθρο Εκχώρηση ή ενεχύραση ενυπόθηκης απαίτησης Άρθρο Άλλες σημειώσεις στο βιβλίο Άρθρο Διορθώσεις λαθών και ελλείψεων Άρθρο Χρονολογία εγγραφών κλπ Άρθρο Ποιόν βαρύνουν τα έξοδα Άρθρο Απόσβεση υποθήκης Άρθρο Άρθρο Παραίτηση από την υποθήκη Άρθρο Παραγραφή απαίτησης Άρθρο Σύγχυση Άρθρο Αλλοίωση ενυπόθηκου κτήματος Άρθρο Απόσβεση προσημείωσης Άρθρο Εξάλειψη υποθήκης Άρθρο Άρθρο Άρθρο Απόφαση για την εξάλειψη Άρθρο Άρθρο Ακυρότητα της εγγραφής της υποθήκης Άρθρο Εξάλειψη της προσημείωσης Άρθρο Συνέπειες της εξάλειψης Άρθρο Η υποθήκη δεν αναβιώνει χωρίς εγγραφή Άρθρο Γραφείο υποθηκών Άρθρο Άρθρο Ισχύς των πράξεών του Άρθρο Αρίθμηση και μονογράφηση σελίδων Άρθρο Άλλες διατυπώσεις Άρθρο Διαγραφές, ξέσματα κλπ Άρθρο Δημοσιότητα βιβλίων Άρθρο Χορήγηση αντιγράφων, πιστοποιητικών κλπ Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Ευθύνη του φύλακα Άρθρο Μη ευθύνη του δημοσίου ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΜΝΗΣΤΕΙΑ Άρθρο Έννοια Άρθρο Μονόπλευρη λύση Άρθρο Συνέπειες της λύσης Άρθρο Παραγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΑΜΟΣ Άρθρο Όροι για τη σύναψη του γάμου Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Κώλυμα από γάμο που υπάρχει Άρθρο Άρθρο Από συγγένεια εξ αίματος Άρθρο Από αγχιστεία Άρθρο Άρθρο Άρθρο Από υιοθεσία Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Τέλεση του γάμου Άρθρο Άδεια γάμου Άρθρο Γνωστοποίηση μελλοντικού γάμου Άρθρο Άρθρο Γάμος μεταξύ ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΜΟΣ ΓΑΜΟΣ Άρθρο Άκυρος και ανυπόστατος γάμος Άρθρο / 279

23 Άρθρο Ακυρώσιμος εξαιτίας πλάνης Άρθρο Ακυρώσιμος εξαιτίας απειλής Άρθρο Πώς γίνεται η ακύρωση Άρθρο Άρθρο Ποιός ενάγει για ακύρωση Άρθρο Άρθρο Παραγραφή Άρθρο Αποτελέσματα της ακύρωσης Άρθρο Άρθρο Νομιζόμενος γάμος Άρθρο Άρθρο Δικαιώματα τρίτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΓΑΜΟ Άρθρο Υποχρέωση για συμβίωση Άρθρο Ρύθμιση του συζυγικού βίου Άρθρο Επώνυμο των συζύγων Άρθρο Κοινή συμβολή για τις οικογενειακές ανάγκες Άρθρο Άρθρο Διακοπή της συμβίωσης Άρθρο Ανάλογη εφαρμογή Άρθρο Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης Άρθρο Κατανομή των κινητών Άρθρο Άρθρο Μέτρο αμοιβαίας ευθύνης Άρθρο Περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων Άρθρο Τεκμήρια για τα κινητά Άρθρο Διαχείριση της περιουσίας του ενός συζύγου από τον άλλο Άρθρο Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα Άρθρο Άρθρο Παροχή ασφάλειας Άρθρο Επιλογή κοινοκτημοσύνης Άρθρο Άρθρο Άρθρο Υποκατάσταση Άρθρο Δικαιοπραξίες από τον ένα σύζυγο Άρθρο Έκταση υπεγγυότητας της κοινής περιουσίας Άρθρο Άρθρο Επικουρική υπεγγυότητα της ατομικής περιουσίας Άρθρο Λήξη Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Έκταση εφαρμογής Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΔΙΑΖΥΓΙΟ Άρθρο Πώς επέρχεται / 279

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Τρόποι κτήσης. Η κυριότητα μπορεί να αποκτηθεί με πρωτότυπους και παράγωγους τρόπους. Πρωτότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και στα έθιμα. Άρθρο 2 - Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και στα έθιμα. Άρθρο 2 - Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α. Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α. Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης 1. Έννοια μίσθωσης... Α. Γενικά... Β. Φύση μισθωτικής σύμβασης... Γ. Στοιχεία μίσθωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1009952/319πε/0013 ΠΟΛ 1013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ. Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ- ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ Επιµέλεια : Καµπέλη Νάντια, ικηγόρος Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στο ηµόσιο ίκαιο Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 Κλειδώστε την επιτυχία σας στο ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 SOS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μάθημα 2ο ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Διδάσκων: Θοδωρής Κουλουριάνος, Δρ.Ν., LLM th.koulourianos@gmail.com ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 1. Εισαγωγή της Φορολογίας Χαρτοσήμου στην Ελλάδα... 67 2. ικαιολογητική βάση επιβολής του τέλους χαρτοσήμου... 67 3. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΟΡΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου.

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου. Ν. 216/90 2030 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

I. Δικαιοπρακτική ελευθερία

I. Δικαιοπρακτική ελευθερία ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ανάγκης, ενώ δεν συντρέχουν. Στην περίπτωση αυτή, η καταστροφή του ξένου πράγµατος είναι παράνοµη και δηµιουργείται υποχρέωση αποζηµίωσης. 243 4. ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ Οι δικαιοπραξίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ www.dap papei.gr FaceBook : ODE PAPEI info "NEW" Τμηματικό e mail : dap_ode@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1051240 / 385 /Α 0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13) ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 1. Μέτρα προστασίας μισθού... 3 2. Επίσχεση εργασίας... 5 2.1 Πώς ασκείται νομίμως η επίσχεση εργασίας... 6 2.2 Άρση Ματαίωση επίσχεσης εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Άρθρο 1 Έννοια "1. Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ 120 ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ 20 ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 20 ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΟ ΟΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Είσπραξις Δημοσίων Εσόδων 1. Έννοια δημόσιων εσόδων 1-4 2. Αιτία απαιτήσεων Δημοσίου 5-8 3. Έκταση εφαρμογής 9 Άρθρον 2. Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι:

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: 1. Αφενός η επιχείρηση με την επωνυμία «IN GLOBE AGENCY» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 Βιογραφικό Σημείωμα Σπουδές: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 2003: Αποφοίτηση από το Ενιαίο Λύκειο Αρτέμιδας Αττικής «Οδυσσέας Ελύτης»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος Δραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Οικείο Επιμελητήριο Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων Αριθμός Προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο ΓΕΝΙΚΑ Είναι κοινή αντίληψη ότι στη Χώρα μας είναι απαραίτητη η καταγραφή των ακινήτων, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και ο ιδιοκτήτης του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4336, 31.5.2012 Ν. 66(Ι)/2012 Ο περί Παραγραφής Αγώγιµων ικαιωµάτων Νόµος του 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος. 2 Ερµηνεία. 3 Έναρξη χρόνου 4 Γενικός χρόνος 5 Υποθήκη-Ενέχυρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα