Σοφία Κούπκε. Εισαγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σοφία Κούπκε. Εισαγωγή"

Transcript

1 Σοφία Κούπκε Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση και η Υποστηριζόµενη Απασχόληση για ανθρώπους µε αναπηρία στην Ελλάδα Μία ποιοτική έρευνα µε ειδικούς της πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης Εισαγωγή Ο αποκλεισµός των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες από την ελεύθερη αγορά εργασίας µειώνει την συµµετοχή τους στη κοινωνική ζωή. Το σύνταγµα της Ελλάδας εξασφαλίζει την συµµετοχή των ανθρώπων µε αναπηρία στην κοινωνία και την επαγγελµατική τους ένταξη (Σύνταγµα αρθ. 21, παρ. 6). Η εργασία αποτελεί δικαίωµα όλων των πολιτών (Σύνταγµα αρθ. 22, παρ. 1). Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρία είναι χαµηλό. Στην Ελλάδα µόνο 6,5% των ανθρώπων µε αναπηρία είναι εργαζόµενοι (EUROSTAT 2003, 2). Η χαµηλή εργατική απασχόληση των ανθρώπων µε αναπηρία δείχνει, ότι η µετάβαση από τα σχολεία στην εργασιακή ζωή δεν είναι εύκολη. Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης µε την αρµοδιότητα της µετάβασης στην ελεύθερη αγορά εργασίας και της υποστήριξης στο χώρο εργασίας. Επίσης, δεν υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο για ειδικούς χώρους εργασίας (ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ 2007, 182; ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΟΤΗΣ 2008, 59). Μόνο κάποιοι ιδιωτικοί φορείς διαθέτουν σχετικές προσφορές (ΠΑΠΑΝΗΣ/ΓΙΑΒΡΙΜΗΣ/ΒΙΚΗ 2007, 187). Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση (Supported Employment) έχει ως σκοπό την ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε κανονικές, αµειβόµενες θέσεις εργασίας, στην ελεύθερη αγορά, παρέχοντας επαγγελµατική κατάρτιση και συνεχή υποστήριξη χωρίς χρονικούς περιορισµούς. Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση έχει τις ακόλουθες αρχές που αναφέρονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Οι αρχές της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης Πραγµατική, αµειβόµενη εργασία σε περιβάλλον ίσων ευκαιριών. Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση αντιστρέφει τη συνήθη διαδικασία της κατάρτισης και τοποθέτησης µε την εκµάθηση µέσω της εργασίας, δηλαδή τοποθέτηση και κατάρτιση. Κανένας αποκλεισµός λόγω είδους και βαθµού αναπηρίας. Ατοµική υποστήριξη: το είδος, ο βαθµός και η διάρκεια της υποστήριξης

2 καθορίζεται από τις ανάγκες και τις επιθυµίες του ατόµου. Επιλογή διάρκειας: η υποστήριξη είναι διαθέσιµη όσο τη χρειάζεται το άτοµο. Πραγµατική ενσωµάτωση και ένταξη των ανθρώπων µε αναπηρίες σε δικό τους κοινωνικό περιβάλλον, σύµφωνα µε τις επιλογές τους. Σήµερα η Υποστηριζόµενη Απασχόληση εφαρµόζεται µε συνέχεια σε δύο µόνο φορείς αποκατάστασης στην Αθήνα. Επιπλέον, ένα άλλο σωµατείο µε το πρόγραµµα της Πολυδιάστατης Συνοδείας υποστηρίζει ανθρώπους µε αναπηρία να βρούν δουλειά στην ελεύθερη αγορά εργασίας και να τη διατηρήσουν. Άρα, υπάρχει αναγκαιότητα ανάπτυξης στον τοµέα αυτό. Μία αύξηση των προσφορών της υποστήριξης στην ελεύθερη αγορά εργασίας είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα επειδή δεν προβλέπονται ειδικές δυνατότητες απασχόλησης και οι ανάλογοι φορείς έχουν ως σκοπό να εκπαιδεύουν τους µαθητές µε αναπηρία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς εργασίας. Για την απασχόληση των ανθρώπων µε αναπηρία υπάρχουν ήδη νοµικά ευνοϊκές συνθήκες και (οικονοµικές) παροχές υποστήριξης του Ο.Α.Ε.. 1 Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα µπορούσε να αλλάξει το γεγονός, ότι πολλοί άνθρωποι µε αναπηρία είναι αποκλεισµένοι από την εργασιακή ζωή και εποµένως κι από την κοινωνία. Ο κεντρικός στόχος της διπλωµατικής µου εργασίας, στην οποία βασίζεται αυτό το άρθρο, είναι να ερευνήσω, τι µπορεί να προσφέρει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση στη λύση των ανεπαρκών σηµείων του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης και εάν είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για την ελληνική πραγµατικότητα. Θα εξηγήσω ποιές προοπτικές προσφέρει και ποιοί κίνδυνοι προκύπτουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Επιπλέον, θα ερευνήσω ποιές συνθήκες εµποδίζουν την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης και πώς θα µπορούσε να εφαρµοστεί σ όλη την Ελλάδα. Σ αυτό το άρθρο θα παρουσιάσω τα αποτελέσµατα της διπλωµατικής µου εργασίας τα οποία βασίζονται στην έρευνα της σχετικής βιβλιογραφίας και σε συνεντεύξεις µε ειδικούς της πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης. 1 Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού 2

3 Τα ερωτήµατα της έρευνας Στο ξεφύλλισµα της βιβλιογραφίας πάνω σ αυτό το θέµα είναι προφανές, ότι ελάχιστοι επιστήµονες ασχολούνται µε το ελληνικό σύστηµα αποκατάστασης. Συνήθως αναφέρουν µόνο εν συντοµία τους υπάρχοντες φορείς µε κέντρο βάρους το σχολικό σύστηµα. Επιπλέον δεν εξετάζεται, εάν οι νοµικές διατάξεις ανταποκρίνονται στα γεγονότα της πραγµατικότητας και ποιές δυνατότητες έχουν οι άνθρωποι µε αναπηρία µετά το δηµοτικό σχολείο ή την επαγγελµατική εκπαίδευση. Γι αυτό ένας στόχος της έρευνας της διπλωµατικής µου εργασίας είναι να εξετάσω τα επαρκή και ανεπαρκή σηµεία του ελληνικού σύστηµατος αποκατάστασης από την άποψη των ειδικών της πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης για να µπορέσω να αναθεωρήσω και να συµπληρώσω τα αποτελέσµατα της έρευνας της βιβλιογραφίας. Η κεντρική ερώτηση της έρευνας είναι τι µπορεί να προσφέρει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση για την λύση των ανεπαρκών σηµείων του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης. Επειδή δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου βιβλιογραφία για το θέµα αυτό, ρώτησα ειδικούς της πράξης (8 άτοµα), πολιτικής (2 άτοµα) και της επιστήµης (3 άτοµα) για να µπορέσω να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Τα συγκεκριµένα ερωτήµατα της έρευνας αναφέρονται παρακάτω: Πίνακας 2: Τα ερωτήµατα της έρευνας. 1. Ποιά επαρκή και ανεπαρκή σηµεία χαρακτηρίζουν το ελληνικό σύστηµα αποκατάστασης; 2. Ποιές ευκαιρίες προσφέρει η Υποστηροζόµενη Απασχόληση; 3. Ποιοί κίνδυνοι προκύπτουν από την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης; 4. Μπορεί να συµβάλλει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση στην λύση των προβληµάτων του ελληνικού συστήµατος για ανθρώπους µε αναπηρία κατά πόσο είναι αυτή ένα κατάλληλο εργαλείο για την ελληνική πραγµατικότητα; 5. Ποιές συνθήκες θα έπρεπε να αλλάξουν για να καταστεί επιτυχής η Υποστηριζόµενη Απασχόληση; 6. Πώς θα µπορούσε να εφαρµοστεί η Υποστηριζόµενη Απασχόληση σε όλη την Ελλάδα; 3

4 Μέθοδoς Τα ερωτήµατα απαιτούν την χρήση ποιοτικών ερευνητικών µεθόδων, επειδή θα διερευνηθεί ένας τοµέας για τον οποίον υπάρχουν ελάχιστες θεωρητικές εργασίες, δηλαδή πρέπει να βρεθούν καινούργιες πληροφορίες και σχέσεις. Ως κατάλληλο εργαλείο ενδείκνυνται συνεντεύξεις ειδικών - µία µορφή ποιοτικής συνέντευξης. Τo συγκεντρωµένo υλικό ερµηνεύεται µε την ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου. Ειδικός θεωρείται όποιος έχει ένα αξίωµα σε διοργανωτικό και θεσµικά πλαίσια, δηλαδή όποιος έχει αρµοδιότητες, καθήκοντα, δραστηριότητες, εµπειρίες ή γνώσεις οι οποίες είναι σηµαντικές για τα ερωτήµατα της έρευνας (MEUSER/NAGEL 1991, 444). Θα ερωτηθούν άτοµα τα οποία λόγω της επαγγελµατικής τους θέσης διαθέτουν ειδικές γνώσεις του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης και της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Οι ειδικοί προέρχονται από την πράξη, την πολιτική και την επιστήµη, έτσι ώστε οι διάφορες απόψεις µπορούν να διερευνηθούν. Συνολικά συµµετέχουν 13 ειδικοί: τέσσερις απ αυτούς κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε φορείς αποκατάστασης οι οποίοι εφαρµόζουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση, τέσσερις εργάζονται σε φορείς αποκατάστασης οι οποίοι δεν εφαρµόζουν ή δεν εφαρµόζουν πλέον την Υποστηριζόµενη Απασχόληση, τρεις είναι επιστήµονες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και δύο είναι πολιτικοί αρµόδιοι για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και θέµατα εργασίας και απασχόλησης. Τα αποτελέσµατα Ακολοθούν οι απαντήσεις που προέκυψαν από την βιβλιογραφική έρευνα και τις συνεντεύξεις των ειδικών. 1. Ποιά επαρκή και ανεπαρκή σηµεία χαρακτηρίζουν το ελληνικό σύστηµα αποκατάστασης; Βάσει των συνεντεύξεων µε τους ειδικούς έγινε σαφές, ότι πολλοί ερωτηθέντες (ιδιαίτερα της πράξης) έχουν την άποψη, ότι το ελληνικό σύστηµα αποκατάστασης χαρακτηρίζεται µάλλον ανθρώπινα και όχι δοµικά. Ως ανθρώπινα επαρκή σηµεία 4

5 της Ελλάδας αναφέρονται ιδιαίτερα η κινητοποίηση των συνεργατών, σταθερές οικογενειακές δοµές και η εξυπηρετική κοινωνία. Βάσει των συνεντεύξεων µπορούν να εντοπιστούν πολλά ανεπαρκή σηµεία του συστήµατος αποκατάστασης. Γενικά σε δοµικό και νοµικό επίπεδο οι ειδικοί της πράξης και της επιστήµης κριτικάρουν: την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση του συστήµατος αποκατάστασης, την έλλειψη συνεργασίας των αρµοδίων υπουργείων, την ανεπαρκή εφαρµογή των νόµων και την έλλειψη νοµοθεσίας για προστατευµένα εργαστήρια και για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται και άλλα ουσιώδη επαρκή και ανεπαρκή σηµεία του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης: Πίνακας 3: Επαρκή και ανεπαρκή σηµεία του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης επαρκή σηµεία Περισσότεροι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση πηγαίνουν σε τµήµατα ένταξης παρά σε ειδικά σχολεία (Γ.Γ. ΕΣΥΕ 2009α, 1). Τα άτοµα µε αναπηρίες µπορούν να συµµετέχουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις ( ΕΛΛΑΣΟΥ ΑΣ 2004, 52). Ο Ο.Α.Ε.. παρέχει πρόσβαση σε γενικά προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης για άτοµα µε αναπηρίες και διαθέτει ειδικά κέντρα κατάρτισης. Υπάρχουν ειδικά επαγγελµατικά σχολεία.. Σε µερικά απ αυτά οι τελειόφοιτοι παίρνουν δίπλωµα ισότιµο µ αυτό των τεχνικών σχολών. Οι εργοδότες έχουν καθήκον να προσλαµβάνουν άτοµα µε αναπηρία ανεπαρκή σηµεία Υπάρχουν µόνο λίγα ειδικά σχολεία στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και αυτά κυρίως στις µεγαλουπόλεις (Γ.Γ. ΕΣΥΕ 2009β, 2). Η ανάγκη θέσεων επαγγελµατικής εκπαίδευσης για τα άτοµα µε αναπηρίες δεν καλύπτόνται προς το παρόν µε τις υπάρχουσες προσφορές. Παρουσιάζεται έλλειψη δυνατοτήτων ιδιαίτερα στην επαρχία (Γ.Γ. ΕΣΥΕ 2009β, 1-2). Η πρόσβαση στο γενικό σύστηµα εκπαίδευσης χρήζει βελτίωσης. Κάποια κέντρα ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης δεν εκπαιδεύουν σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και οι µαθητές δεν παίρνουν δίπλωµα ή απολυτήριο. Κανένα δηµόσιο και µόνο λίγα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης υποστηρίζουν 5

6 (νόµος 2643/1998) και ο Ο.Α.Ε.. παρέχει οικονοµική υποστήριξη (ΥΠΕΚΑ 2007). Σ έξι πόλεις διαθέτει ο Ο.Α.Ε.. Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων, τα οποία έχουν το στόχο να καταπολεµήσουν την ανεργία των ατόµων µε αναπηρία και παράλληλα εφαρµόζουν και διαχειρίζονται τα προγράµµατα του Ο.Α.Ε.. (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2003, 74). Οι άνθρωποι µε αναπηρία οι οποίοι θέλουν να γίνονται ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν οικονοµική υποστήριξη από τον Ο.Α.Ε.. (ΥΠΕΚΑ 2007, 21-22). Εργαζόµενοι µε αναπηρία έχουν την απαίτηση για επιπλέον διακοπές. Υπάρχει επίσης µία ειδική προστασία εργαζοµένων σε περίπτωση απόλυσης (νόµος 2643/1998). Οι πανεπιστηµιακές σπουδές των ειδικών δασκάλων περιλαµβάνουν θέµατα που αφορούν όλες τις οµάδες αναπηριών, έτσι ώστε οι φοιτητές να προετοιµάζονται για εργασία σε τµήµατα ένταξης. και συνοδεύουν ανθρώπους µε αναπηρία για να βρούν δουλειά στην ελεύθερη αγορά εργασίας και να τη διατηρήσουν. Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.. δεν προσαρµόζονται στο βαθµό αναπηρίας, δεν λαµβάνονται υπόψην τα προσωπικά ενδιαφέροντα και οι επιθυµίες του ατόµου. Επίσης δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργοδοτών. Συνολικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αρκετά κέντρα για ανθρώπους µε αναπηρία και απουσιάζουν φορείς για ανθρώπους µε αυτισµό, µε πολλαπλές αναπηρίες και άτοµα µε αναπηρία στα γεράµατα. Επιπλέον λείπουν συµβουλευτικά γραφεία και προγράµµατα κατοικίας. Θέµατα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης των ανθρώπων µε αναπηρία αναφέρονται στην πανεπιστηµιακή διδασκαλία µόνο παρεµπιπτόντως. εν υπάρχει πανεπιστηµιακή ειδικότητα εκπαιδευτικών για την ειδική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 2. Ποιές ευκαιρίες προσφέρει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση Τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων µε τους ειδικούς και αυτά της θεωρητικής ανάλυσης του θέµατος δείχνουν, ότι η Υποστηριζόµενη Απασχόληση προσφέρει ευκαιρίες για τους ίδιους τους ανθρώπους µε αναπηρία, έχει πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.. και προσφέρει ευκαιρίες στο κοινωνικό περιβάλλον (γονείς, δασκάλους, εργοδότες). Αυτές οι ευκαιρίες αναφέρονται παρακάτω. Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση προσφέρει στους ανθρώπους µε αναπηρία την ευκαιρία να οφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα της εργασιακής απασχόλησης (DOOSE 2007, 65-66). Σ αυτή την έρευνα οι ειδικοί τονίζουν ότι µε την βοήθεια της απασχόλησης στην ελεύθερη αγορά εργασίας των ανθρώπων µε αναπηρία θα 6

7 βελτιωθεί η συµµετοχή και η ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία, η αυτονοµία τους, η οικονοµική ανεξαρτησία τους, το αίσθηµα αυτοεκτίµησης και η αναγνώρισή τους στην κοινωνία. Από την Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα οφελούνταν εν αντιθέσει µε τα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.. ιδιαίτερα άτοµα µε αναπηρία τα οποία είναι µάλλον αδύνατα και δεν έχουν καλή (επαγγελµατική) εκπαίδευση. Συνολικά έχουν περισσότερα άτοµα ευκαιρία πρόσβασης στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Αντίθετα µε τη µέθοδο του Ο.Α.Ε.. επίκεντρο της προσοχής στην Υποστηριζόµενη Απασχόληση είναι ο άνθρωπος µε τις ικανότητές του και τα δυνατά του σηµεία. Οι απαιτήσεις της δουλειάς προσαρµόζονται στις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου (THIELICKE 2009, 6-7). Επιπλέον η Υποστηριζόµενη Απασχόληση παρέχει υποστήριξη τόσο εντός όσο και εκτός χώρου εργασίας (BAG UB 2007, 19). Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία και τους ειδικούς η Υποστηριζόµενη Απασχόληση έχει περισσότερα πλεονεκτήµατα εν συγκρίσει µε την προσφορά του Ο.Α.Ε.. Οι ερωτηθέντες τονίζουν, ότι η Υποστηριζόµενη Απασχόληση βοηθάει το άτοµο όχι µόνο µε οικονοµικές και εργονοµικές παροχές όπως ο Ο.Α.Ε.., αλλά προσφέρει κατάρτιση και υποστήριξη στο χώρο εργασίας ώστε να είναι δυνατή η µόνιµη ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία στην εργασιακή ζωή. Επιπλέον η έρευνα µε τους ειδικούς δείχνει, ότι όλη η κοινωνία θα µπορούσε να αλλάξει και να κερδίσει από τις ευκαιρίες της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Το όλο σύστηµα αποκατάστασης θα µπορούσε να αναπτυχθεί όσο αφορά την ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία. Κάθε πετυχηµένη ενσωµάτωση θα ήταν απόδειξη για τους ειδικούς δασκάλους, ότι ο κόπος τους άξιζε. Κατά την γνώµη των ερωτηθέντων η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα ευαισθητοποιούσε την κοινωνία, αν αυτή γνώριζε τους ανθρώπους µε αναπηρία σαν εργαζοµένους µε αποτέλεσµα. Εκτός τούτου η µεγαλύτερη αυτονοµία των ανθρώπων µε αναπηρία θα αποτελούσε πλεονέκτηµα και για τις οικογένειές τους. 3. Ποιοί κίνδυνοι προκύπτουν από την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν επιδόσεις και να εκπληρούν καθήκοντα. Γιά το λόγο αυτό η εργασιακή απασχόληση αντιλαµβάνεται κι ως βάρος και ταλαιπωρία τους 7

8 εργαζοµένους (BIEKER 2001, 13). Μία θέση εργασίας εµπεριέχει και τον κίνδυνο της απόλυσης. Η ανεργία µπορεί να προκαλέσει οικονοµικά, σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα ( ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2002, 89). Οι συνεντεύξεις µε τους ειδικούς δείχνουν, ότι οι συνθήκες στο χώρο έργασίας µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις: Ένας εργαζόµενος µπορεί να µην είναι ευχαριστηµένος µε την δουλειά του, µπορεί να δηµιουργούνται προβλήµατα µε τους συναδέλφους, ή µπορεί οι επαφές µε τους συναδέλφους να περιορίζονται µόνο στο ωράριο εργασίας. Πολλοί ειδικοί αναφέρουν επιπλέον, ότι υπάρχουν κίνδυνοι στην εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης, όταν το προσωπικό δεν έχει επαρκή εκπαίδευση και δεν γνωρίζει καλά τις αρχές της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Το υποστηριζόµενο άτοµο µπορεί π.χ. να υπερπροστατεύεται, µπορεί να είναι εξαρτηµένο από το προσωπικό της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης ή οι απαιτήσεις της δουλειάς µπορεί να είναι χαµηλότερες από τις ικανότητες του υποστηριζόµενου ατόµου. Τα άτοµα µε αναπηρία και ιδιαίτερα τα διανοητικώς καθυστερηµένα διακινδυνεύουν µε την ανάληψη εργασίας την απώλεια των παροχών και της σύνταξής τους διότι δεν καλύπτονται πλήρως από την υπάρχουσα νοµοθεσία. Αυτός ο προβληµατισµός εκλαµβάνεται ως µεγάλος κίνδυνος και κώλυµα από τους ειδικούς της πράξης. Ιδιαίτερα πρέπει να πειστούν οι γονείς των ατόµων µε διανοητική καθυστέρηση να επιτρέψουν στα παιδιά τους να εργάζονται. Μακροπρόθεσµα όµως δεν θα έπρεπε να πειστούν µόνο οι γονείς, αλλά να αλλάξουν και οι αρµόδιοι νόµοι. Επιπλέον υπό τις υπάρχουσες συνθήκες µπορούν να εµφανιστούν και τα ακόλουθα προβλήµατα: Η κατάσταση στην αγορά εργασίας προσφέρει περιορισµένες ευκαιρίες εύρεσης απασχόλησης σε ανθρώπους µε αναπηρία. Τα ικανότερα άτοµα µε αναπηρία προτιµούνται από τους εργοδότες, επειδή οι παροχές του Ο.Α.Ε.. είναι ανεξάρτητες από τις ικανότητες του ατόµου. Έτσι τα λιγότερο ικανά σχεδόν δεν έχουν ευκαιρίες πρόσληψης. Οι άνθρωποι µε σοβαρές αναπηρίες δεν υποστηρίζονται ανάλογα µε τις ανάγκες τους στο χώρο εργασίας, εάν δεν υπάρχει χρηµατοδότηση για τις υπηρεσίες της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης και για βοηθούς στο χώρο εργασίας. 8

9 4. Μπορεί να συµβάλλει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση στην λύση των προβληµάτων του ελληνικού συστήµατος για ανθρώπους µε αναπηρία κατά πόσο είναι αυτή ένα κατάλληλο εργαλείο για την ελληνική πραγµατικότητα; Οι πιο πολλοί ερωτηθέντες ειδικοί καταλήγουν στο συµπέρασµα, ότι οι ευκαιρίες της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης υπερισχύουν των κινδύνων, επειδή αυτοί δεν δηµιουργούνται από την ίδια την Υποστηριζόµενη Απασχόληση, αλλά από τα γενικά µειονεκτήµατα της εργασιακής απασχόλησης και από την διάρθρωση. Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα µπορούσε να αποτελέσει µια λύση στο πρόβληµα των ανθρώπων µε αναπηρία όσον αφορά τις προοπτικές τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι µε διανοητική καθυστέρηση και ψυχολογικά προβλήµατα θα οφελούνταν από την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Οι άνθρωποι µε αναπηρία δεν θα ήταν πια κοινωνικά αποκλεισµένοι, θα είχαν επαφές µε άτοµα χωρίς αναπηρία και η κοινωνία θα ευαισθητοποιόταν. Η αποκτώµενη αυτονοµία του εργαζοµένου µε αναπηρία ανακουφίζει τους γονείς του και τους δίνει περισσότερη ευελιξία. Επιπλέον η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα µπορούσε να συµβάλλει στη µείωση εξόδων, επειδή περισσότερα άτοµα µε αναπηρία εργάζονται ενώ έξοδα για θεραπείες και φροντίδα εξοικονοµούνται. Οι ερωτηθέντες της έρευνας αξιολογούν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση ως κατάλληλο εργαλείο για την λύση των προβληµάτων του συστήµατος αποκατάστασης. Κάποια εµπειρογνώµων της πράξης έχει αµφιβολίες κατά πόσο η Υποστηριζόµενη Απασχόληση µπορεί να εφαρµοστεί επιτυχώς, λόγω της κατάστασης στην αγορά εργασίας.. Επιπλέον έχει την άποψη, ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ατόµων µε αναπηρία θα έπρεπε να βελτιωθεί και η απασχόλησή τους σε ειδικά εργαστήρια θα έπρεπε να είναι δυνατή πριν από την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. 5. Ποιές συνθήκες θα έπρεπε να αλλάξουν για να καταστεί επιτυχής η Υποστηριζόµενη Απασχόληση; Προς το παρόν υπάρχουν νοµικές και οικονοµικές συνθήκες, οι οποίες δυσκολεύουν την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ερωτηθέντων θα έπρεπε να αλλάξουν και οι αντιλήψεις και προκαταλήψεις της κοινωνίας κατά των ανθρώπων µε αναπηρία. 9

10 Οι ειδικοί της πράξης απαιτούν την εξασφάλιση κοινωνικών παροχών για εργαζόµενους µε διανοητική καθυστέρηση. Επιπλέον απαιτούν για την διευκόλυνση της ευρέσεως εργασίας να είναι ορισµένα επαγγέλµατα µε νοµική κατοχύρωση αποκλειστικά για άτοµα µε διανοητική καθυστέρηση. Από τις προκατακτικές σκέψεις και την κριτική των ερωτηθέντων συµπεραίνεται, ότι οι υποστηρικτηκές παροχές του Ο.Α.Ε.. θα έπρεπε να αλλάξουν. Πίνακας 4: Προτάσεις για την αλλαγή των παροχών του Ο.Α.Ε.. Το πρόγραµµα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας θα έπρεπε να γίνει ευέλικτο, έτσι ώστε ούτε ο εργοδότης ούτε ο εργαζόµενος να είναι υποχρεωµένοι να τηρήσουν τα τέσσερα χρόνια του προγράµµατος. Το ύψος των παροχών θα έπρεπε να εξαρτάται από τις ικανότητες των ατόµων µε αναπηρία για να προσλαµβάνονται και οι λιγότερο ικανοί. Ενεργοποίηση θέσεων βοηθών στο χώρο εργασίας. Αύξηση των παροχών για εργοδότες, έτσι ώστε να είναι αυτοί πρόθυµοι και σε θέση να προσλαµβάνουν και λιγότερο ικανά άτοµα µε αναπηρία. Χρηµατοδότηση της περιόδου εξοικείωσης για ανθρώπους µε διανοητική καθυστέρηση. Για να έχει επιτυχία και συνέχεια η Υποστηριζόµενη Απασχόληση οι ειδικοί της πράξης απαιτούν κρατική χρηµατοδότηση των ανάλογων υπηρεσιών της. Οι ειδικοί της επιστήµης προτείνουν την αποκέντρωση του κρατικού συστήµατος. Τότε θα µπορούσαν οι δήµοι να διαθέσουν περισσότερα χρήµατα για τις πρωτοβουλίες των φορέων της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Από την έρευνα µε τους ειδικούς προέκυψε ότι θα έπρεπε να αλλάξει και η στάση της κοινωνίας, των εργοδοτών και των γονέων έναντι των ανθρώπων µε αναπηρία. Ταυτόχρονα τα άτοµα µε αναπηρία θα έπρεπε να δείχνουν µεγαλύτερη πρωτοβουλία, να βελτιωθεί η εργασία µε τους γονείς τους και να υπάρχουν προγράµµατα επιµόρφωσης µε θέµατα αναπηρίας για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. 10

11 6. Πώς θα µπορούσε να εφαρµοστεί η Υποστηριζόµενη Απασχόληση σε όλη την Ελλάδα; Όπως προέκυψε από την βιβλιογραφία λείπουν νοµικές ρυθµίσεις και χρηµατοδότηση για υπηρεσίες της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ειδικών η εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα θα ήταν δυνατή έαν υπήρχαν ανάλογο νοµικό πλαίσιο και κρατική χρηµατοδότηση. Οι ερωτηθέντες επιστήµονες συνιστούν τη συνεργασία των Υπουργείων Απασχόλησης, Υγείας και Εκπαίδευσης όσο αφορά ένα νοµοσχέδιο για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Επίσης θα έπρεπε να δηµιουργηθεί µία επιτροπή, η οποία θα συντονίζει τα τρία υπουργεία και θα είναι αρµόδια για την οργάνωση και την χρηµατοδότηση των υπηρεσίων της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Στην Ελλάδα λείπει ένας αρµόδιος φορέας µε επαρκή δίκτυο που θα µπορούσε να αναλάβει την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 5, οι ειδικοί έχουν διαφορετικές απόψεις πάνω σ αυτό το θέµα, δηλαδή ποιοί φορείς θα έπρεπε να αναλάβουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση: Πίνακας 5: υνατοί φορείς για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Ειδικοί της... Πράξης Επιστήµης Πολιτικής υνατοί φορείς για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση Κρατικές υπηρεσίες, π.χ. τα Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.. κοινωνικές υπηρεσίες του δήµου Ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, τα οποία πρέπει να είναι αρµόδια για συγκεκριµένες περιοχές. Υπηρεσίες, οι οποίες θα έπρεπε να οργανώνονται από την παραπάνω προτεινόµενη συντονιστική επιτροπή και άρα ανήκουν στα Υπουργεία Απασχόλησης, Υγείας και Εκπαίδευσης. Προδιαγράφονται δυσκολίες, εάν τα Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.. αναλάµβαναν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση, επειδή θα ανήκε µόνο στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης. Τα Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.., επειδή η απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης. Ιδιωτικές υπηρεσίες: θα έπρεπε να οριστούν κριτήρια για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση σύµφωνα µε τα οποία θα πιστοποιήται το ύψος της χρηµατοδότησής τους. 11

12 Επιπλέον θα έπρεπε να υπάρξουν εκπαιδευτικά προγράµµατα για το προσωπικό της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης, π.χ. οι σπουδές της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας θα έπρεπε να περιλαµβάνουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Επιπλέον η Ελληνική Εταιρία Υποστηριζόµενης Εργασίας στην Αθήνα (έτος ίδρυσης 1997) και άλλοι φορείς, οι οποίοι έχουν ανάλογες εµπειρίες, θα έπρεπε να συνδιοργανώνουν την εκπαίδευση του προσωπικού. Κάποια εµειρογνώµων της πράξης προτείνει αντιθέτως, ότι η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα έπρεπε να συµπεριληφθεί στο σύστηµα της ορθόδοξης εκκλησίας, επειδή αυτή έχει σε σύγκριση µε το κράτος τους ανάλογους οικονοµικούς πόρους. Η δική µου γνώµη είναι ότι η ορθόδοξη εκκλησία σε συνεργασία µε το κράτος θα µπορούσαν να έχουν πολύ καλό αποτέλεσµα για το λόγο ότι η εκκλησία µπορεί να βοηθήσει από ανθρωπιστικής πλευράς εφόσον βλέπει τον άνθρωπο ως πρόσωπο και εικόνα του θεού και το κράτος να αναλάβει τα οικονοµικά µέσα. ηλαδή η εκκλησία να αναλάµβανε την επιµόρφωση µε βάση το ευαγγέλιο και το κράτος να διέθετε πέραν των οικονοµικών πόρων και τους ανθρώπους εκείνους που θα µπορούσαν να ανταποκριθούν λόγω εµπειρίων και γνώσεων σε συνάρτηση µε το ευαγγέλιο. Προοπτικές Με την έρευνα αυτή καταγράφηκαν για πρώτη φορά οι απόψεις των ειδικών της πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης επί των επαρκών και ανεπαρκών σηµείων του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης και των ευκαιρίων και κινδύνων της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Ενδιαφέρον θα είχαν κι οι απόψεις των εργοδοτών πάνω στο θέµα αυτό, επειδή για την επιτυχή εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης αυτοί πρέπει να είναι πρόθυµοι και σε θέση να προσλαµβάνουν ανθρώπους µε αναπηρία. Επιπλέον θα έπρεπε να ερευνηθούν η διάρκεια της απασχόλησης, η ικανοποίηση των εργαζοµένων µε αναπηρία και η συµµετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Με αυτόν τον τρόπο η αποτελεσµατικότητα και τα πλεονεκτήµατα της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης θα µπορούσαν να τεκµηριωρθούν. Οι παρουσιαζόµενες συνθήκες και προτάσεις που προέκυψαν από την έρευνα θα έπρεπε να εφαρµοστούν από την πολιτική για την εφαρµογή και κοινολόγηση της 12

13 Υποστηριζόµενης Απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που έγινε σαφές κατά την αναζήτηση ειδικών της πολιτικής είναι, ότι η Υποστηριζόµενη Απασχόληση είναι σε µεγάλο βαθµό άγνωστη στους πολιτικούς. Θα έπρεπε η Ελληνική Εταιρία Υποστηριζόµενης Απασχόλησης και οι φορείς που εφαρµόζουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση να είναι πιο δραστήριοι. Κλείνω µε την ελπίδα, ότι στο µέλλον η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των πολιτικών, έτσι ώστε η επαγγελµατική και κοινωνική συµµετοχή των ανθρώπων µε αναπηρία να γίνει εφικτή. Βιβλιογραφία Γ.Γ. ΕΣΥΕ: Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Εκ.) (2009a): Πρωτοβάθµια εκπαίδευση δηµοτικά σχολεία. Αριθµός ειδικών τάξεων που λειτούργησαν στα δηµόσια δηµοτικά και αριθµός µαθητών που παρακολούθησαν µαθήµατα σε αυτά κατά φύλο, έτος γεννήσεως, φορέα, ΥΠΑ και νόµο. Σχολικού έτους 2007/08. Μη-δηµοσιευµένο άρθρο. Γ.Γ. ΕΣΥΕ: Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Εκ.) (2009b): Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Εκπαιδευτικές µονάδες κατά βαθµίδα εκαιδεύσεως, φορέα, ΥΠΑ και νόµο. Σχολικού έτους 2007/2008. Επί γραµµής διαθέσιµο: 41_TB_AN_00_2007_IL_F_GR.pdf [ ]. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Παναγιώτα (2003): Η πολιτική του Ο.Α.Ε.. για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Σε: Ψύλλα, Μαριάννα/Μαυριαννάκη, Κατερίνα/Βαζαίου, Αύρα/Στασινοπούλου, Όλγα: Άτοµα µε αναπηρίες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σσ BAG UB: Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (Hrsg.) (2007): Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung. Informationsbroschüre und Qualitätsstandards. Online abrufbar unter: [Stand: ]. BIEKER, Rudolf (2001): Individuelle Funktionen und Potentiale der Arbeitsintegration. In: BIEKER, Rudolf (Hrsg.) (2001): Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. S ΕΛΛΑΣΟΥ ΑΣ, Λαυρέντιος Γ. (2004): Σχολικός και επαγγελµατικός προσανατολισµός ατόµων µε αναπηρία. Από τη θεωρία στην πράξη. Προϋποθέσεις, προβλήµατα, εφαρµογές εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής ένταξης και ενσωµάτωσης. Αθήνα: Ατραπός. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ευστάθιος Γ. (2002): Αναζητόντας Εργασία. Από την εκπαίδευση στην επαγγελµατική αποκατάσταση. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 13

14 DOOSE, Stefan (2007): Unterstützte Beschäftigung: Berufliche Integration auf lange Sicht. Theorie, Methodik und Nachhaltigkeit der Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten durch Integrationsfachdienste und Werkstätten für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine Verbleibs- und Verlaufsstudie. 2. Auflage. Marburg: Lebenshilfe-Verlag. Dissertation. EUROSTAT (Hrsg.) (2003): Statistik kurz gefasst. Bevölkerung und soziale Bedingungen. Beschäftigung behinderter Menschen in Europa Online abrufbar unter: [Stand: ]. ΝΟΜΟΣ 2643/1998 Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 220/Α/ MEUSER, Michael / NAGEL, Ulrike (1991): ExpertInneninterviews vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: GARZ, Detlef (Hrsg.): Qualitativ-empirische Sozialforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag. S ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ, Κωνσταντίνος (Εκ.) (2008): Νοµοθεσία για τα άτοµα µε αναπηρίες. Αθήνα: Σάκκουλα. ΠΑΠΑΝΗΣ, Ευστράτιος/ΓΙΑΒΡΙΜΗΣ, Παναγιώτης Ε./ΒΙΚΗ, Αγνή (Eκ.) (2007): Ειδική Αγωγή, Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Ατόµων µε Αναπηρία και Αποασυλοποίηση. Μυτιλήνη: ούκας & SIA OBEE. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Ιωάννη Κ. (2007): Προστασία ατόµων µε ειδικές ανάγκες. ιδακτορική διατριβή. THIELICKE, Angelika (2009): Das Konzept Unterstützte Beschäftigung. Eine Wahlmöglichkeit für alle Menschen mit Behinderung als Teil eines inklusiven Lebens. impulse, Nr. 49., S ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (2001): Επί γραµµής διαθέσιµο: [ ]. YPEKA: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Εκ.) (2007): Προγράµµατα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατίων Ατόµων µε Αναπηρίες, Απεξαρτηµένων, Αποφυλακισµένων και Νεαρών Παραβατικών Ατόµων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Επί γραµµής διαθέσιµο: [ ]. 14

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Γ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. A Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. A Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εργασιακό Περιβάλλον». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η διδασκαλία του µαθήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό χώρο παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Κείμενο Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία - 16540 Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Ο.Η.Ε., τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool UNIVERSITY OF PATRAS Laboratory on Sociology and Education - SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool Σας παρακαλούμε να σημειώσετε, σε ποιο βαθμό σας ταιριάζει προσωπικά η καθεμιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση

Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση Παραδοτέο 3Γ: Τελική Μελέτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Οδηγός Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (προπτυχιακό) Αριθμός Ερωτηματολογίου: Παρακαλώ να κυκλώσετε την απάντηση σας ΜΕΡΟΣ Α: Επιλογή Μαθήματος Για να δηλώσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

εργασία των ανθρώπων µε ψυχική νόσο»

εργασία των ανθρώπων µε ψυχική νόσο» «Η συµβολή του Γραφείου Υποστήριξης της Απασχόλησης & της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας της ΠΕΨΑΕΕ στην εργασία των ανθρώπων µε ψυχική νόσο» Γαβριήλ Ευγενία, Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Υποστήριξης της Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Γραφείο Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Διαβάστε περισσότερα

«Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή»

«Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή» «Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Λογοπεδική / Λογοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα στη διασταύρωση ανθρωπιστικών και εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Από την ανεργία στην εργασία

Από την ανεργία στην εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Από την ανεργία στην εργασία Δράσεις για την ένταξη ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Προϋπολογισμός: 2,5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Σχέδιο Λειτουργίας και ράσεων ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Με πρωτοβουλία του ήµου Καρδίτσας Υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής /νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συντονιστές ικτύου: Παρατηρητήριο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η αφορμή ( 1 ) Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Η μια δεν ήξερε να βάλει το στικάκι στη θύρα, ενώ ο άλλος παιδευόταν να ανοίξει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή αναπόσπαστο τµήµα ολόκληρης της Εκπαίδευσης. µάθηση Απορρίπτοντας στερεότυπες αντιλήψεις και κατηγοριοποιήσεις

Ειδική Αγωγή αναπόσπαστο τµήµα ολόκληρης της Εκπαίδευσης. µάθηση Απορρίπτοντας στερεότυπες αντιλήψεις και κατηγοριοποιήσεις Σύγχρονες αντιλήψεις στο χώρο της παιδαγωγικής Επιστήµης θεωρούν την Ειδική Αγωγή αναπόσπαστο τµήµα ολόκληρης της Εκπαίδευσης Σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών όλοι έχουν δικαίωµα στην εκπαίδευση και τη µάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία]

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Ο.Η.Ε., τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Οµάδα µαθητών Μαλτέζου Μαρία Πέτρου Τζούλια Τριανταφύλλου Ηλίας Χασαλεύρη Λίνα Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Τάτσης Βαγγέλης Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό

ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό Επιµορφωτικό Σεµινάριο ετήσιας διάρκειας (420 ωρών) για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 Περιεχόµενα Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση Θεωρητικές προσεγγίσεις 30 1.1 Κοινωνικός αποκλεισµός 30 1.1.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα