ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),"

Transcript

1 Μαρούσι, Α.Π.:660/003 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση για την εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού από τους τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (Cosmote, Vodafone, Wind) στο πλαίσιο της ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : 1. το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α / «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 41 έως 54, 2. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο), ΕΕ L 108, , σ. 33 όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/140/ΕΚ, ΕΕ. L 337, , σελ και τον κανονισμό 544/2009, ΕΕ L 167 της , σελ , 3. τη Σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με τη ρύθμιση των σταθερών και κινητών τελών τερματισμού στην ΕΕ (Σύσταση τελών τερματισμού), ΕΕ L 124 της , σελ , 4. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 για τις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται ex ante ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ΕΕ L 344 της , σελ , 5. τη Σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τον λογιστικό διαχωρισμό και τα συστήματα κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ΕΕ L 266 της , σελ ,

2 6. την ΑΠ ΕΕΤΤ 375/10/2006 «Κανονισμός διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης», (ΦΕΚ 460/B / ), 7. την κοινή θέση του ERG σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής για το λογιστικό διαχωρισμό και τα συστήματα κοστολόγησης βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, 8. το Ρυθμιστικό Οδηγό Λογιστικής που εκδόθηκε τον Μάρτιο του έτους 2009 από το Γραφείο Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ("ITU"), 9. την ΑΠ ΕΕΤΤ 392/17/ (πρώτος γύρος της ανάλυσης της αγοράς) «Ορισμός της αγοράς της απόληξης φωνητικής κλήσης στα επιμέρους δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τον ορισμό των επιχειρήσεων που έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά ("ΣΙΑ"), στη σχετική αγορά και οι σχετικές τους υποχρεώσεις", (ΦΕΚ B/1016/2006), 10. την ΑΠ ΕEΤΤ 498/046/2008 (ΦΕΚ 2260/Β /2008) «Ορισμός αγοράς Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Καθορισμός Επιχειρήσεων με σημαντική Ισχύ στην εν λόγω αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» και ιδίως το άρθρο 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ (Κανονιστικές Υποχρεώσεις), και το τμήμα Α-III το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 6 της υπό στοιχείο 10) της παρούσας Απόφασης «Κάθε ΠΔΚ ο οποίος έχει ορισθεί ότι κατέχει ΣΙΑ στην σχετική αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό του, φέρει την υποχρέωση να εφαρμόσει λογιστικό διαχωρισμό στη σχετική αγορά. Η ΕΕΤΤ, θα διαβουλευθεί περαιτέρω τις μεθοδολογίες λογιστικού διαχωρισμού και τις μεθοδολογίες λογιστικού ελέγχου», 12. τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 4/19/2011 και 31/5/2011 σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού σε παρόχους δικτύων κινητής (Cosmote, Vodafone, Wind), σύμφωνα με την απόφαση αριθ. ΕΕΤΤ 498/046/2008, (ΦΕΚ B/2260 / 2008), 13. την υπ αριθμ. εμπ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3454/Φ.960/ απάντηση της COSMOTE 14. την υπ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 24813/ απάντηση της VODAFONE 15. την υπ αριθμ. εμπ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3455/Φ.960/ απάντηση της WIND 16. την υπ αριθμ. εμπ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3456/Φ.960/ απάντηση της FORTHNET, 2

3 17. το με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 49946/ Παραδοτέο WIK Consult σχετικά με τα Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή του υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού για τους παρόχους δικτύων κινητής (Cosmote, Vodafone και Wind), στο πλαίσιο της ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008, 18. την υπ αριθ / Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, 19. και μετά από προφορική εισήγηση του Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής (κ.κ Λ. Κανέλλου και Κ. Δεληκωστόπουλου), Αποφασίζει: 1.Επικυρώνει το συνημμένο Τεύχος με τίτλο «Θέσεις της ΕΕΤΤ σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού για τους παρόχους δικτύων κινητής (Cosmote, Vodafone και Wind), στο πλαίσιο της ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008», όπως αυτές περιγράφονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Εισήγηση Κείμενο. 2. Εντέλλεται την δημοσίευση του υπό 1 ευθύς ως άνω Τεύχους στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ προς γνώση των ενδιαφερόμενων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Συνημμένο: «Θέσεις της ΕΕΤΤ σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού για τους παρόχους δικτύων κινητής (Cosmote, Vodafone και Wind), στο πλαίσιο της ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008» 3

4 «Θέσεις της ΕΕΤΤ σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού για τους παρόχους δικτύων κινητής (Cosmote, Vodafone και Wind), στο πλαίσιο της ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008» Η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση παραθέτει τις θέσεις της αναφορικά με τα θέματα, που τέθηκαν από τους παρόχους. Με δεδομένο ότι τα σχόλια των εταιρειών χαρακτηρίσθηκαν από τους ίδιες ως εμπιστευτικά, εκτός μιας εταιρείας, η ΕΕΤΤ δεν αναφέρεται ονομαστικά σε κάθε μία από αυτές. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Συμφωνείτε με τις υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού των τριών παρόχων δικτύων κινητής; Παρακαλούμε να αναφέρετε τυχόν πρόσθετα ζητήματα που θα πρέπει να καλυφθούν επιπλέον αυτών που αναφέρονται στο Κείμενο Διαβούλευσης. Βασικός στόχος του Λογιστικού Διαχωρισμού είναι η απεικόνιση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια της οικονομικής επίδοσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του χονδρικού τερματισμού κλήσεων και των άλλων υπηρεσιών κλήσεων, σαν να παρέχονταν από χωριστές επιχειρήσεις. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η επιβολή της υποχρέωσης του Λογιστικού Διαχωρισμού αποτελεί απαραίτητο ρυθμιστικό εργαλείο το οποίο διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας και έχει σαν απώτερο σκοπό την αποφυγή ύπαρξης αντιανταγωνιστικών πρακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στο χονδρικό τερματισμό κλήσεων από άλλες κατηγορίες κλήσεων ή από τις λοιπές δραστηριότητες και διακρίσεις μεταξύ των on-net και off-net κλήσεων, θέση που έγινε αποδεκτή από ορισμένους παρόχους. Η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζει μεγαλύτερα δείγματα συγκεντρωτισμού από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Η υψηλή συγκέντρωση των μεριδίων αγοράς, σε συνδυασμό με την κατοχή ΣΙΑ της κάθε εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στο δίκτυό της δικαιολογεί και επιτάσει την επιβολή του Λογιστικού Διαχωρισμού σαν ρυθμιστική υποχρέωση. Η ΕΕΤΤ θεωρεί, ότι ο επιπλέον διαχωρισμός των κλήσεων φωνής σε κλήσεις Καρτοκινητής (Prepaid) και κλήσεις Συμβολαίου (Postpaid), θα περιπλέξει περαιτέρω τα υποβαλλόμενα από τους παρόχους υποδείγματα αναφορών του Λογιστικού Διαχωρισμού, στην παρούσα χρονική στιγμή. Παρόλα αυτά, η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει αντίστοιχα τις εκθέσεις αναφορών των παρόχων σε μεταγενέστερο στάδιο. 4

5 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Συμφωνείτε με την αρχική θέση της ΕΕΤΤ ότι θα πρέπει να υπάρχουν καταστάσεις εσόδων/κόστους για τα ακόλουθα: α. Κλήσεις που εκκινούν ή/και τερματίζουν στο δίκτυο κινητής των σχετικών παρόχων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής: κλήσεις προς άλλο δίκτυο κινητής, κλήσεις προς δίκτυο σταθερής, εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις, κλήσεις εντός δικτύου, κλήσεις προς την υπηρεσία τηλεφωνητή, κλήσεις εξερχόμενης περιαγωγής και άλλες κλήσεις που παρέχονται σε τελικούς χρήστες (οι οποίες επιμερίζονται περαιτέρω σε κατηγορίες κλήσεων, όπως π.χ. κλήσεις προς Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας, κλήσεις σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και άλλες), εισερχόμενες κλήσεις από άλλο δίκτυο κινητής, εισερχόμενες κλήσεις από δίκτυο σταθερής, εισερχόμενες διεθνείς κλήσεις, κλήσεις εισερχόμενης περιαγωγής, άλλες κλήσεις που παρέχονται σε παρόχους δικτύου, β. Λοιπά. Παρακαλούμε όπως αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με το επίπεδο ανάλυσης βάσει του οποίου θα πρέπει να καταρτίζονται τα στοιχεία του Λογιστικού Διαχωρισμού. Η ΕΕΤΤ προτείνει κάθε Πάροχος Δικτύου Κινητής να κατανείμει το κόστος (λειτουργικό, κεφαλαιουχικό, κτλ.) και τα έσοδα στις διάφορες κατηγορίες κλήσεων. Η κατανομή του κόστους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες που αποτρέπουν τη διάκριση μιας κατηγορίας κλήσεων έναντι μιας άλλης (π.χ. διάκριση κλήσεων εκτός δικτύου προς όφελος των κλήσεων εντός δικτύου με δυσανάλογη κατανομή κλήσεων). Η ΕΕΤΤ τονίζει ότι θα πρέπει να αναζητηθεί η αντικειμενική λεπτομέρεια στα στοιχεία των ρυθμιστικών αναφορών του Λογιστικού Διαχωρισμού, που καλείται να υποβάλει ο κάθε Πάροχος. Η θέσπιση της υποχρέωσης διάκρισης των κλήσεων μόνο σε σύνολο εξερχομένων και εισερχομένων κλήσεων και λοιπών υπηρεσιών δεν παρέχει το απαραίτητο επίπεδο λεπτομέρειας για τον αποτελεσματικό έλεγχο ύπαρξης σταυροειδών επιδοτήσεων του χονδρικού τερματισμού κλήσεων από άλλες κατηγορίες κλήσεων ή από τις λοιπές δραστηριότητες και διακρίσεων μεταξύ εντός και εκτός δικτύου κλήσεων. Η ΕΕΤΤ συμφωνεί με τους Παρόχους ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κόστος των ανεπιτυχών κλήσεων. Η ΕΕΤΤ προβλέπει στην προσέγγισή της, ότι οι ανεπιτυχείς κλήσεις κάνουν χρήση πόρων τους συστήματος που αφορούν την έγκριση/εντοπισμό και τη σήμανση αλλά όχι το κόστος μεταφοράς της κλήσης. Δηλαδή, το κόστος των στοιχείων του δικτύου που ενεργοποιούνται κατανέμονται στα αντίστοιχα στοιχεία δικτύου και σε μεταγενέστερο στάδιο στις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες, μέσω των συντελεστών δρομολόγησης. Συνεπώς, το κόστος των ανεπιτυχών κλήσεων λαμβάνεται υπόψη στο βαθμό 5

6 που καταναλώνονται πόροι του συστήματος (κόστος έγκρισης/εντοπισμού και κόστος σήμανσης). Η ΕΕΤΤ αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα δημιουργίας ενός κοινού πλαισίου επιμερισμού των διαφόρων κατηγοριών κόστους για όλους τους ΠΔΚ. Οι ΠΔΚ θα έχουν τα δικά τους εσωτερικά κοστολογικά συστήματα για υπηρεσίες και προϊόντα και αυτά θα πρέπει να προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του Λογιστικού Διαχωρισμού. Σε περίπτωση απουσίας συγκεκριμένης πρότασης μεθοδολογίας κατανομής κόστους από την ΕΕΤΤ, οι ΠΔΚ θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά την αρχή της πρόκλησης του κόστους: Εάν το κόστος προκαλείται από μία μεμονωμένη οντότητα, δηλαδή (i) μόνο από «Κλήσεις κινητής τηλεφωνίας» ή «Λοιπά», (ii) μόνο από συγκεκριμένο στοιχείο δικτύου, (iii) μόνο από μία συγκεκριμένη τεχνική υπηρεσία, ή (iv) μόνο από συγκεκριμένη εμπορική υπηρεσία, οι δαπάνες αυτές πρέπει να αποδοθούν άμεσα σε αυτήν την οντότητα στο σχετικό στάδιο της κατανομής του κόστους. Εάν το κόστος προκαλείται από διάφορες οντότητες, δηλαδή (i) μόνο από «Κλήσεις κινητής τηλεφωνίας» και «Λοιπά», (ii) διάφορα στοιχεία δικτύου, (iii) διάφορες τεχνικές υπηρεσίες, ή (iv) διάφορες εμπορικές υπηρεσίες, οι δαπάνες αυτές πρέπει να αποδοθούν έμμεσα σε αυτές τις οντότητες κατ αναλογία προς τη χρήση των πόρων που δημιουργεί το κόστος. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ, προκειμένου να υιοθετήσει μια κοινή μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους προτείνει: 1. Να καλέσει όλους τους Παρόχους να συμμετάσχουν σε μια Ομάδα Εργασίας του Κλάδου για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν προτάσεις σχετικά με τις μεθοδολογίες επιμερισμού του κόστους. 2. Να δημοσιεύσει πρόσθετες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία κοινής μεθοδολογίας επιμερισμού του κόστους, βάσει της συζήτησης στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας του Κλάδου, με σκοπό, με την πάροδο του χρόνου, να διευρυνθεί το πλαίσιο των κοινών κανόνων που όλοι οι Πάροχοι θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν. 3. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι οι επιχειρήσεις θα διατηρούν κάποια διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη μεθοδολογία κατανομής του κόστους. Κατά την άσκηση αυτής της διακριτικής ευχέρειας, οι Πάροχοι θα έχουν την υποχρέωση να αποδείξουν κατά τον έλεγχο, ότι τηρούνται οι γενικοί κανόνες της αιτιώδους συνάφειας του κόστους, της αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας, της συγκρισιμότητας, της διαφάνειας, της καταλληλότητας και της ουσιαστικότητας. 6

7 Η ΕΕΤΤ έχει, επίσης, επίγνωση της πολυπλοκότητας της μεθοδολογίας κατανομής των εσόδων, στην περίπτωση των μηνιαίων παγίων, των προκαθορισμένων ποσών (flat rates) των πακέτων συνδυαστικών υπηρεσιών, και των κατά περίπτωση εκπτώσεων. Η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι η κατανομή των εσόδων περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο, τα έσοδα πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ των «Κλήσεων κινητής τηλεφωνίας» και «Λοιπά». Στο δεύτερο στάδιο, τα έσοδα των κλήσεων κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ των διαφόρων τύπων λιανικών και χονδρικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας. Ενώ τα έσοδα προς απόδοση στις χονδρικές κλήσεις κινητής τηλεφωνίας μπορούν να κατανεμηθούν με σχετικά άμεσο τρόπο, τα έσοδα από τις λιανικές κλήσεις πρέπει να κατανεμηθούν βάσει καθορισμένης μεθοδολογίας επιμερισμού. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η απόδοση των λιανικών εσόδων από κλήσεις θα πρέπει να προκύπτει με βάση τη χρήση (αριθμό λεπτών). Όπως και στην περίπτωση του κόστους, η ΕΕΤΤ θα καλέσει τους παρόχους να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις για τη μεθοδολογία κατανομής των εσόδων, στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας του Κλάδου, με στόχο, να καθορίσει συγκεκριμένες μεθόδους κατανομής τους. ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ Συμφωνείτε με τα γενικά κριτήρια του λογιστικού διαχωρισμού (καταλληλότητα, αξιοπιστία, συγκρισιμότητα, ουσιαστικότητα, συνέπεια ελέγχου, ακεραιότητα και διατήρηση δεδομένων); Συμφωνείτε με την άποψη της ΕΕΤΤ ότι το Ιστορικό Κόστος (HC) θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση κόστους για το λογιστικό διαχωρισμό; Παρακαλούμε όπως αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με οποιεσδήποτε κατάλληλες εναλλακτικές. Συμφωνείτε με τη θέση της ΕΕΤΤ ότι η μέθοδος Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους (FDC) θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρότυπο κόστους για το λογιστικό διαχωρισμό; Παρακαλούμε όπως αναπτύξετε τις απόψεις σας για οποιεσδήποτε κατάλληλες εναλλακτικές. Η ΕΕΤΤ σημειώνει ότι όλοι οι πάροχοι συμφωνούν με τα γενικά κριτήρια (καταλληλότητα, αξιοπιστία, συγκρισιμότητα, ουσιαστικότητα, συνέπεια ελέγχου ακεραιότητα και διατήρηση δεδομένων), καθώς και με τη χρήση της μεθοδολογίας του Πλήρως Κατανεμημένου Κόστους με βάση το Ιστορικό Κόστος. Σχετικά με συγκεκριμένα σχόλια παρόχου, η ΕΕΤΤ σημειώνει τα εξής: Η ΕΕΤΤ επιβεβαιώνει τη θέση της ότι είναι αναγκαία η συγκρισιμότητα και συνέπεια των στοιχείων ΛΔ. Όπως σημειώθηκε ανωτέρω, η διαδικασία εναρμόνισης των μεθόδων επιμερισμού του κόστους προϋποθέτει συναντήσεις στο πλαίσιο της Ομάδας εργασίας μεταξύ της ΕΕΤΤ και των παρόχων. 7

8 Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα υποδείγματα που προτείνονται στο Κείμενο της Διαβούλευσης προωθούν τη διαφάνεια και ότι, μέσω του κοινού τρόπου παρουσίασης των στοιχείων του λογιστικού διαχωρισμού, διευκολύνεται η περαιτέρω εύρεση κοινής μεθοδολογίας κατανομής,και η συγκρισιμότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων όλων των παρόχων. Η ΕΕΤΤ δύναται να δημοσιεύσει τις καταστάσεις του ΛΔ..με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 6-7 Συμφωνείτε με την πρόταση της ΕΕΤΤ σχετικά με τη μορφή των αναφορών (υποδείγματα) των στοιχείων του λογιστικού διαχωρισμού; Παρακαλούμε όπως αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με το επίπεδο ανάλυσης/επιμερισμού και τη διάρθρωση των υποδειγμάτων, και να υποδείξετε τυχόν εναλλακτικές (π.χ. προτάσεις σχετικά με πρόσθετες στήλες και σειρές). α. Κλήσεις β. Λοιπά i. Εξαγωγή κόστους παραγωγής και εμπορικών δραστηριοτήτων και κοινού κόστους (υπόδειγμα C.1) ii. Κατανομή κόστους σε στοιχεία δικτύου (macroelements) Υπολογισμός του συνολικού κόστους κάθε στοιχείου δικτύου (macroelemement) (υπόδειγμα C.2) iii. Κατανομή κόστους σε τεχνικές υπηρεσίες Υπολογισμός του συνολικού κόστους κάθε τεχνικής υπηρεσίας (υποδείγματα C.3.1 C.3.3) iv. Κατανομή κόστους σε εμπορικές υπηρεσίες υπολογισμός συνολικού κόστους εμπορικών υπηρεσιών (υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής) (υπόδειγμα C.4). v. Κατανομή εσόδων σε εμπορικές υπηρεσίες (υπηρεσίες λιανικής και χονδρικής) (υπόδειγμα C.5) vi. Κατανομή εσόδων και κόστους σε λογαριασμούς και υπολογαριασμούς (υπόδειγμα C.6) vii. Εξαγωγή κόστους παραγωγής και εμπορικών δραστηριοτήτων και κοινού κόστους (υπόδειγμα R.1) 8

9 viii. Κατανομή κόστους σε στοιχεία δικτύου (macroelements) Υπολογισμός του συνολικού κόστους κάθε στοιχείου δικτύου (macroelemement) (υπόδειγμα R.2) Συμφωνείτε με την πρόταση της ΕΕΤΤ σχετικά με την παρουσίαση παρόχων με ενοποιημένο δίκτυο σταθερής-κινητής στα υποδείγματα; Η ΕΕΤΤ συμφωνεί με την άποψη παρόχου ότι, στους πίνακες C.3.1-C.3.3, τα στοιχεία δικτύου (macroelements)πιστοποίηση/εντοπισμός («authentication/ localization») και σηματοδοσία «Signalling» δύνανται να παρουσιαστούν συγκεντρωτικά. Ωστόσο πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο σε σχέση με το radio access network ( δίκτυο πρόσβασης) και όχι στο core network, όπου η ανάλυση κόστους θα παρουσιάζεται σε τρία στοιχεία δικτύου (macroelements)πιστοποίηση/εντοπισμός «authentication/localization, σηματοδοσία «signalling» και μετάδοση «transport». Η ΕΕΤΤ εμμένει στην άποψή της ότι τo κοινό κόστος για τις παραγωγικές και τις εμπορικές δραστηριότητες πρέπει να επιμερισθεί αναλογικά στο κόστος παραγωγικών και τις εμπορικών δραστηριοτήτων, εξαιρώντας το κόστος διασύνδεσης και το κόστος παροχής υπηρεσιών. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι το να συμπεριληφθεί το δεύτερο (κόστος παροχής υπηρεσιών) θα δημιουργούσε στρεβλώσεις στην κατανομή του κόστους από εξωτερικούς παράγοντες. Η ΕΕΤΤ συμφωνεί με την άποψη των παρόχων ότι δεν υπάρχει ανάγκη ύπαρξης του πίνακα R.2, διότι οι σχετικές υπηρεσίες (SMS, δεδομένων, κλπ.) δεν αναλύονται περαιτέρω. Η ΕΕΤΤ, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να επανεισαγάγει τον πίνακα R.2 σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν θεωρήσει ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των επιμερισμών κόστους που εκτελούνται από τον ΠΔΚ. Η ΕΕΤΤ δε συμφωνεί με την άποψη των παρόχων ότι, στην περίπτωση ενοποιημένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι εισερχόμενες κλήσεις από το σταθερό δίκτυο στο κινητό για εντός δικτύου (on-net) κλήσεις και οι εξερχόμενες κλήσεις από το κινητό προς το σταθερό δίκτυο για κλήσεις εντός δικτύου (on-net) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ξεχωριστές οντότητες (πίνακα C.4). Η ΕΕΤΤ εμμένει στην άποψή της, ότι στην παρούσα χρονική στιγμή, οι κλήσεις on-net από σταθερό προς κινητό και από κινητό προς σταθερό, οι οποίες παρέχονται από ένα ενοποιημένο δίκτυο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας μπορούν να περιληφθούν στην κατηγορία «κλήσεις που παρέχονται στους τελικούς χρήστες, «Αλλα». Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι στην παρούσα χρονική στιγμή αυτή η προσέγγιση είναι καταλληλότερη και αναλογικότερη, ώστε να εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο διαφάνειας. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ εμμένει στην άποψή της, ότι θα μπορούσε να επανεξετάσει την Απόφασή της και να επιβάλλει στις επιχειρήσεις με ενοποιημένα δίκτυα σταθερής-κινητής τηλεφωνίας στο μέλλον την υποχρέωση να παρέχουν 9

10 μεγαλύτερη ανάλυση του κόστους τους, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην αγορά. Η ΕΕΤΤ λαμβάνει υπόψη της την άποψη παρόχου,ότι το κόστος της κοινής υποδομής δικτύου (π.χ. δίκτυο οπτικών ινών, δίκτυο κορμού και του δικτύου μετάδοσης) θα πρέπει να κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των στοιχείων δικτύου (macroelements) που αναφέρονται στους λογαριασμούς "Κλήσεις κινητής και αυτές που αφορούν τους λογαριασμούς "Λοιπά". Η ΕΕΤΤ επαναλαμβάνει, ότι το κόστος των παραγωγικών δραστηριοτήτων (production activities) που σχετίζονται με το δίκτυο κορμού (εξοπλισμός μετάδοσης, switches και routers, βάσεις δεδομένων, κλπ.) πρέπει πρώτα να κατανεμηθεί μεταξύ των λογαριασμών "Κλήσεων κινητής (πίνακας C.1) και "Λοιπά" στο σύνολό του (πίνακας R.1), πριν το τμήμα του επιμερισμένου κόστους στο λογαριασμό "Κλήσεις κινητής επιμερισθεί περαιτέρω στα στοιχεία δικτύου (macroelements) (πίνακας C.2), και κατόπιν στις «Τεχνικές υπηρεσίες» (πίνακας C.3) και, τελικά, στις εμπορικές υπηρεσίες (πίνακας C.4). Σε σχέση με τη μέθοδο επιμερισμού του κόστους που θα έπρεπε να εφαρμοστεί, η ΕΕΤΤ έχει εκφράσει την άποψή της στην ενότητα 2.2. Η ΕΕΤΤ δε συμφωνεί με την άποψη ότι οι κατηγορίες κόστους θα πρέπει να επιμερίζονται άμεσα στις τεχνικές υπηρεσίες. Τα κύρια macroelements που έχουν επιλεγεί από την ΕΕΤΤ («authentification/localization») πιστοποίηση/εντοπισμός» «Signalling» («σηματοδοσία» και «transport» («μετάδοση») αντιστοιχούν σε μια λειτουργική αποτύπωση του δικτύου. Κατά την άποψη της ΕΕΤΤ, ο ενδιάμεσος επιμερισμός του κόστους δικτύου σε στοιχεία δικτύου (macroelements) παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην κοστολόγηση του δικτύου. Η ΕΕΤΤ συμφωνεί με τους παρόχους ότι θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρές προδιαγραφές στον ορισμό των συντελεστών δρομολόγησης. Οι συντελεστές δρομολόγησης αντανακλούν την χρήση των στοιχείων δικτύου (macroelements) από τις τεχνικές υπηρεσίες. Οι ΠΔΚ θα πρέπει να αιτιολογήσουν τεκμηριωμένα την επιλογή των συντελεστών δρομολόγησης. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι είναι χρήσιμο οι ΠΔΚ να προτείνουν και να συζητήσουν περαιτέρω τους συντελεστές δρομολόγησης στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας του κλάδου. Σε σχέση με την παρατήρηση παρόχου για την κατανομή του κόστους σε 2G και 3G εξοπλισμό δικτύου, η ΕΕΤΤ συμφωνεί ότι ένα μέρος του εξοπλισμού αποτελεί υβριδικό εξοπλισμό.2g/3g. Το κόστος του υβριδικού εξοπλισμού θα πρέπει να επιμερίζεται σε 2G και 3G στον πίνακα C.1. σύμφωνα με τη χρήση από 2G και 3G. Το ίδιο ισχύει και για τον επιμερισμό του κόστους εξοπλισμού δικτύου σε φωνή και δεδομένα. Το κόστος του κοινού εξοπλισμού δικτύου πρέπει να επιμερίζεται σε φωνή και δεδομένα (ως τμήμα στα «Λοιπά»), στους πίνακες C1 και R1 με βάση την χρήση του. 10

11 Η άποψη της EETT αναφορικά με το κόστος των SIM καρτών είναι ότι το εν λόγω κόστος αποτελεί μέρος των παραγωγικών δραστηριοτήτων διότι παρέχουν πρόσβαση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Σχετικά με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέτει πάροχος για τα προτεινόμενα υποδείγματα, η ΕΕΤΤ σημειώνει τα εξής: Στην κατηγορία λειτουργία υπό το Τεχνικός εξοπλισμός που σχετίζεται με δίκτυο πρόσβασης ραδιοδικτύου και αντίστοιχα δίκτυο κορμού (υπόδειγμα C.2), πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: Το LLR στην κατηγορία «βάσεις δεδομένων» (υπόδειγμα C.2) είναι τυπογραφικό λάθος και πρέπει να αναφέρει HLR. Η κατανομή του κόστους ενός ενοποιημένου δικτύου σταθερής-κινητής (δίκτυο κορμού) και κάθε κοινό εμπορικό κόστος, πρέπει να πραγματοποιείται όπως απαιτείται στα υποδείγματα C.1 και R.1 ( Λοιπά ). Στην κατηγορία Πλατφόρμες (υπόδειγμα C.2), θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα εξής: το κόστος της πλατφόρμας καρτοκινητής, Άμεση Κατανομή σε Τεχνικές Υπηρεσίες (υπόδειγμα C.2 και R.2) σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος ενός στοιχείου δικτύου (macroelement) που προκαλείται απευθείας από μια τεχνική υπηρεσία (π.χ. μια κλήση εντός δικτύου). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να κατανεμηθεί απευθείας στην υπηρεσία αυτή χωρίς τη χρήση συντελεστών δρομολόγησης. Η αντιμετώπιση είναι παρόμοια με το κόστος διασύνδεσης και παροχής υπηρεσίας, που επίσης κατανέμονται απευθείας σε τεχνικές υπηρεσίες. Το κόστος που μπορεί να κατανεμηθεί απευθείας σε τεχνικές υπηρεσίες θα διαχωριστεί σε τρείς συμπληρωματικές κατηγορίες κόστους: «διασύνδεση», «Παροχή υπηρεσιών» και «άμεση κατανομή σε υπηρεσία» (υπόδειγμα C3). Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι το κόστος υβριδικού εξοπλισμού 2G/3G στο ραδιοδίκτυο πρόσβασης θα πρέπει πρώτα να διαχωριστεί μεταξύ εξοπλισμού 2G και 3G και στη συνέχεια να κατανεμηθεί σε στοιχεία δικτύου, προτού κατανεμηθεί σε τεχνικές υπηρεσίες. ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Συμφωνείτε με τη θέση της ΕΕΤΤ σχετικά με το εύρος του ελέγχου; Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανόνων του λογιστικού διαχωρισμού καθώς και η επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων των ΠΔΚ μπορεί να 11

12 επιτευχθεί με την διεξαγωγή ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτή που ορίζεται από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ προτείνει οι ετήσιες δηλώσεις συμμόρφωσης, που θα προκύπτουν από τον έλεγχο του ανεξάρτητου ελεγκτή, να περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα του ελεγκτή και τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν με τις αντίστοιχες συστάσεις. Επίσης να υπάρχει αναφορά στις βασικές υποθέσεις και μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και περιγραφή του τρόπου επαλήθευσης των στοιχείων. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Παρακαλούμε όπως παρέχετε τις αιτιολογημένες απόψεις σας σχετικά με το ποια στοιχεία που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα θα πρέπει να δημοσιεύονται και ποια θα πρέπει να θεωρηθούν εμπιστευτικά. Η ΕΕΤΤ προτείνει την δημοσίευση της δήλωσης συμμόρφωσης του ελεγκτή εντός δύο μηνών από το πέρας του ελέγχου. Η δήλωση συμμόρφωσης με τα συμπεράσματα του ελεγκτή, τις λογιστικές αρχές, τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν. η ΕΕΤΤ κρίνει ότι δεν αποτελούν δεδομένα εμπιστευτικού χαρακτήρα. Η δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών θα είναι σε συγκεντρωτικό βαθμό ώστε τα ευαίσθητα δεδομένα της επιχείρησης δεν θα κοινοποιούνται. Η ΕΕΤΤ θα λάβει υπόψη τις σχετικές αιτιολογήσεις των ΠΔΚ αναφορικά με τα στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως εμπορικά ευαίσθητα, πριν την έκδοση σχετικής απόφασης για την δημοσιοποίηση των εν λόγω στοιχείων. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Συμφωνείτε με τη θέση της ΕΕΤΤ σχετικά με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή, τον έλεγχο και τη δημοσίευση στοιχείων του λογιστικού διαχωρισμού; Η ΕΕΤΤ, προτείνει οι ΠΔΚ να υποβάλουν απολογιστικά στοιχεία λογιστικού διαχωρισμού και τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα ετησίως και όχι αργότερα από δύο (2) μήνες μετά την έγκριση των οικονομικών τους καταστάσεων από τη Γενική τους Συνέλευση.Η ΕΕΤΤ θα τα εξετάζει και θα δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία/διευκρινίσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την αρχική τους υποβολή. Η δήλωση συμμόρφωσης του ελεγκτή θα δημοσιεύεται εντός δύο μηνών από το πέρας του ελέγχου. 12

Απάντηση : Η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο συμπλήρωσης των υποδειγμάτων αναφοράς Λογιστικού Διαχωρισμού θα αιτηθεί απολογιστικά στοιχεία και όχι προϋπολογιστικά.

Απάντηση : Η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο συμπλήρωσης των υποδειγμάτων αναφοράς Λογιστικού Διαχωρισμού θα αιτηθεί απολογιστικά στοιχεία και όχι προϋπολογιστικά. Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 10/06/2015 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού από τους τρεις Παρόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.), «Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ» Μαρούσι, 15.12.2016 ΑΠ: 791/6 ΑΠΟΦΑΣΗ «Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΠ.: 657/ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/029 ΑΠΟΦΑΣΗ «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους Κ.Δ.Π. 367/2017 10/11/2017 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 N. 160(I)/2013 N.77(I)/2014 N.104(I)/2016 N.112(I)/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2426 3 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 660/04Β Εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρι σμού από τους τρεις Παρόχους

Διαβάστε περισσότερα

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος,

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι,10/05/2012 Α.Π:651/09 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι,10/05/2012 Α.Π:651/09 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι,10/05/2012 Α.Π:651/09 ΑΠΟΦΑΣΗ Παραλαβή του έργου «Επέκταση μεταξύ ΕΕΤΤ και WIK Consult για το Έργο της Ανάλυσης Αγορών και Εκτίμησης της Σημαντικής Ισχύος στις Επιμέρους Αγορές βάσει του Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-01-2009 Α.Π.: 508/094 ΑΠΟΦΑΣΗ Εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης των προσφορών αναφοράς που κατατέθηκαν από τις τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) και λοιπές ενέργειες στα πλαίσια της ΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ. περί προσδιορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ. περί προσδιορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 26-01-2010 ΑΠ: 550/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ. περί προσδιορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 53/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μαρούσι, Δεκέμβριος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-11-2012 ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις των Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 C(2015) 5563 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π 595/2015 ΕΕ 4684, 25/09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 Ν.160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 26-05-2009 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ «Εξέταση του με ΑΡ.ΠΡ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 2320/Φ960/13-5-2009 αιτήματος της εταιρείας «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ: 1) ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 26634/924/3-5-2007 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την κατάρτιση Κανονισμού περί καθορισμού μεθοδολογίας υπολογισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ζ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Γ Φάσης του έργου της ΕΕΤΤ «Έλεγχος συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 6/4/2017 ΑΠ.: 806/04 ΑΠΟΦΑΣΗ Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και του τέλους στη συνδρομητική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 11/04/2013 ΑΡΙΘΜ.: 687 /273 ΑΠΟΦΑΣΗ Απευθείας Ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία «GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP», του έργου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχετικά με την εξέταση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 26-03-2009 ΑΡΙΘ. 516/063 ΑΠΟΦΑΣΗ Αναθεώρηση του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/Φ.960/17-02-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΔΗΕ 13/2014 αναφορικά με την προσέγγιση που έχει κατ αρχάς υιοθετήσει το ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την αξιολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται σε δέσμη, από αδειοδοτημένους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005

L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005 L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5277 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-7 - 2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήµατος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 573/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθ. 562/30/22-4-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης για την επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 1213 Κ.Δ.Π. 144/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 144 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 26 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος παράτασης της περιόδου διάθεσης του οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «Προσφορά Conn-x 24 Mbps 6+6» της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σύγκρισης τιμών στους καταναλωτές»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σύγκρισης τιμών στους καταναλωτές» Μαρούσι, 11-02-2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 552/022 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σύγκρισης τιμών στους καταναλωτές» Η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011 N.51 (I)/2012 Ν. 160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11/02/2003

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11/02/2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11/02/2003 C(2003)497. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11/02/2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο - «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό 235 Κ.Δ.Π.148/2005 Κ.Δ.Π.196/2009 Συνοπτικός Τίτλος. Ερμηνεία (ε) τα συμπεράσματα του ΕΡΗΕΤ εντός του πλαισίου της διαδικασίας εξέτασης της Αγοράς και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στον παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-11-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 837/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7- 2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά τον ορισμό του σύντομου κωδικού 197 ως αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά τον ορισμό του σύντομου κωδικού 197 ως αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης Μαρούσι, 3/2/2011 ΑΡΙΘ. AΠ: 592/011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά τον ορισμό του σύντομου κωδικού 197 ως αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης της ΕΕ 2017/191 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25979 20 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2530 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 815/002 Ορισμός χονδρικής αγοράς τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι, Ιούλιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Μαρούσι,16-06-2010 ΑΡΙΘΜ. 568/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός περί Καθορισμού Αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός περί Καθορισμού Αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 11-3-2010 ΑΠ. 556/036 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός περί Καθορισμού Αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.3431/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά µε τον ορισµό της αγοράς τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα και την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Εισαγωγή Ο Επίτροπος (ΕΡΗΕΤ) με το παρόν έγγραφο καταθέτει σε δημόσια διαβούλευση, αναμένοντας σχόλια κυρίως από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μαρούσι, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

1937 Κ.Δ.Π. 327/2003

1937 Κ.Δ.Π. 327/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 1936 Κ.Δ.Π. 327/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 327 Οι περί Υπολογισμού Κόστους και Τελών Αδεσμόποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-01-2007 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 418/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006 (με απολογιστικά στοιχεία 2004) / Προσωρινά τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Τμήμα:

ΠΡΟΣ : Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Τμήμα: ΠΡΟΣ : Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Τμήμα: Περιστέρι 11/04/2008 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 133 ΘΕΜΑ :Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ Απ. 366/48/8-12-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 4/09/2013 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 4/09/2013 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 4/09/2013 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το οικονομοτεχνικό μοντέλο Μακροπρόθεσμου Καθαρού Επαυξητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

9 Σχόλια Παραρτήματος...7

9 Σχόλια Παραρτήματος...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Καθορισμό της μορφής των Καταλόγων συνδρομητών καθώς και τον προσδιορισμό του τρόπου και του κόστους διάθεσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Α. Π.: 686/27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Α. Π.: 686/27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26.03.2013 Α. Π.: 686/27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διεξαγωγή μελέτης, σχετικά με τις επιχειρηματικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην ταχυδρομική αγορά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου του καθαρισμού των γραφειακών χώρων της Ε.Ε.Τ.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου του καθαρισμού των γραφειακών χώρων της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΔΑ: Β45Α639-0Ψ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ: 672/09 ΑΠΟΦΑΣΗ Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου του καθαρισμού των γραφειακών χώρων της Ε.Ε.Τ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144 Για σκοπούς: εναρμόνισης των διαδικασιών περί του καθορισμού των λογιστικών συστημάτων, της

Διαβάστε περισσότερα