E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2"

Transcript

1 E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 Καυστήρας πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας Жидкотопливная горелка, 2-ступенчатая Dvostopenjski oljni gorilnik Инструкция по эксплуатации Предназначена для квалифицированного специалиста по установке Жидкотопливные горелки Βιβλίο χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου Navodilo za uporabo za pooblaščene serviserje Gorilnik na kurilno olje Запчасти Ανταλλακτικά Seznam nadomestnih delov Электрические и гидравлические схемы Ηλεκτρικά και υδραυλικά σχεδιαγράμματα Električna in hidravlična shema

2 Общие сведения Содержание Стр. Общие сведения Содержание Основные указания Описание горелки Технические характеристики, рабочие кривые.. 4 Размеры Функционирование Блок управления и безопасности Рабочий режим, режим безопасности Подключение дополнительного оборудования.. 8 План размещения, основание для подключения 9 Монтаж Монтаж горелки Контроль, регулировка, монтаж головки горелки.. 11 Подключение топлива Электроподключение Пуск в эксплуатацию Необходимые проверки перед пуском в эксплуатацию Данные регулировки Регулировка давления топлива Регулировка подачи воздуха Регулировка горелки Обслуживание Техническое обслуживание Устранение неисправностей Декларация о соответствии вентиляторных жидкотопливных горелок (с наддувом) Мы, компания, имеющая регистрационный AQF030 F ANNEMASSE Cedex, со всей ответственностью заявляем, что следующая продукция: серии E5.450 L-Z2 серии E5.600 L-Z2 соответствует требованиям: EN EN EN EN EN EN 267 В соответствии с требованиями директив: 89 / 392 /CEE Директива "Машины и механизмы" 89 / 336 /CEE Директива "Электромагнитная совместимость" 2006 / 95 /CE Директива "Низкое напряжение" 92 / 42 /CEE Директива "КПД" 97 / 23 /CEE Директива "Оборудование, работающее под давлением" Основные указания Конструкция и функции горелок соответствуют стандарту EN 267. Монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться только квалифицированными техническими специалистами с соблюдением всех действующих директив и предписаний. 2 Для обеспечения полной безопасности эксплуатации, защиты окружающей среды и экономии энергии необходимо соблюдать следующие стандарты: DIN 4755 Установки, работающие на жидким топливе EN 226 Подсоединение горелок с распылением жидкого топлива и вентиляторных газовых горелок (с наддувом) к теплогенераторам EN Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов Место установки Запрещено эксплуатировать горелку в помещениях с повышенной влажностью воздуха (например, прачечные), с высоким содержанием пыли или агрессивных паров (например, аэрозоли, тетрахлорэтилен, тетрахлорметан). Предусмотрите отверстие для притока воздуха: - до 50 квт: 150 см 2 - на каждый дополнительный квт: + 2,0 см2 Местное законодательство может содержать дополнительные требования. данные изделия имеют маркировку CE. Annemasse, 1вое июля 2008 год J. HAEP Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, полученные в результате: - неправильного использования; - неправильной установки, включая установку деталей других производителей, и/или ремонта оборудования, осуществленных самим покупателем или сторонними лицами. Доставка оборудования и руководство по эксплуатации Производитель нагревательного оборудования обязан доставить заказчику вместе с установкой руководство по ее эксплуатации и техническому обслуживанию. Это руководство должно храниться на видном месте рядом с установленным оборудованием. Кроме того, в месте расположения установки должен быть указан номер телефона и адрес ближайшего центра технического обслуживания. Рекомендации владельцу Не менее одного раза в год оборудование должно проверяться квалифицированным специалистом. Для обеспечения наиболее полного и регулярного контроля за вашим оборудованием, рекомендуем вам заключить договор на техническое обслуживание.

3 Общие сведения Описание горелки Описание горелки Жидкотопливные горелки серии E5.450 и E5.600 L-Z2 предусмотрены для сжигания экстра-легкого жидкого топлива в соответствии с нормами страны эксплуатации: Бельгия: NBNT для стандартного жидкого топлива или NBN EN590 для жидкого топлива с низким содержанием серы Германия: DIN51603 для стандартного жидкого топлива или для жидкого топлива с низким содержанием серы. Жидкотопливные горелки серии E5.450 и E5.600 L-Z2 являются полностью автомотизированными моноблочными 2-ступенчатыми горелками. Они подходят для оснащения любых видов отопительных котлов, соответствующих стандарту EN 303, и/или для оборудования генераторов горячего воздуха, соответствующих стандарту DIN 4794 или DIN 30697, в их диапазоне мощности. Для использования данной горелки в других целях необходимо получить согласие производителя. A1 Блок управления и безопасности A4 Прозрачная крышка B3 Контроль пламени F6 Реле давления воздуха M1 Двигатель вентилятора M2 Двигатель насоса T1 Трансформатор розжига 102 Насос с клапанами Y1 и Y2 Y10 Серводвигатель 2 Корпус горелки 3 Устройство крепления пластины 6 Сопло горелки 7 Электропитание, 4-полюсной разъем (терморегулятор), 7-полюсный разъем 13 Кнопка разблокировки 14 Кожух 105 Гибкие топливопроводы 113 Воздушная камера Комплект поставки Газовая горелка поставляется в трех стандартных упаковках, в которые входят: горелка с инструкцией по эксплуатации, электрическая схема, каталог запчастей, термоизоляционная прокладка, два гибких топливопровода головка горелки, изоляционное уплотнение, фланец и крепежные винты Дополнительное оборудование, поставляемое на заказ: - регулятор мощности - потенциометр системы автоматического регулирования (следящий потенциометр) - информационный дисплей для отображения этапов работы или кодов неисправностей - комплект внешних реле двигателя в случае, если контур регулирования имеет малоточный предохранитель 3

4 Общие сведения Технические характеристики Рабочие кривые серия E5.450 L-Z2 Расшифровка обозначений: E = Код производителя 5 = Размер 600 = Обозначение мощности L Z2 серия E5.600 L-Z2 Мощность горелки мин/макс квт Сертификация - Класс выброса Согласно EN 267; класс 2 (NO x < 185 мг/квт в испытательных условиях) Расход топлива мин/макс кг/ч Тип топлива: EL Экстра-легкое Привод воздушной заслонки Серводвигатель STA 4,5 Передаточное отношение 1 : 2 регулировки Электрическое напряжение 230 В - 50 Гц Потребление электроэнергии Вт 870 Приблизительная масса кг 32 Двигатель вентилятора Регулятор давления воздуха 420 Вт Диапазон регулировки: 0,5-5 мбар Степень электрозащиты IP 41 Блок управления и безопасности SH 213 Контроль пламени Трансформатор розжига Топливный насос с встроенными клапанами Двигатель насоса MZ 770 S EBI-M 2 x 7,5 квт A2L65C 140 Вт Уровень шума согласно VDI2715 дб(a) 72 Макс. температура окружающего воздуха 60 C = Бытовое топливо = 2-ступенчатая горелка с двумя форсунками серия E5.450 L-Z2 серия E5.600 L-Z Рабочие кривые Рабочие кривые показывают изменение мощности горелки в зависимости от давления в камере сгорания. Они соответствуют максимальным значениям, измеренным согласно EN 267 в стандартном канале. При выборе горелки необходимо учитывать КПД котла Расчет мощности горелки: QN QF = ηk Q F = Мощность горелки (квт) Q N = Номинальная мощность котла (квт) hk = КПД котла (%) 0 4

5 Общие сведения Размеры A B C D E ØG H KN KL E5.450 L-Z E5.600 L-Z2 150 Занимаемый объем Обеспечьте свободное пространство минимум 0,6 м с каждой стороны горелки для осуществления работ по ее обслуживанию. Ø a (мм) Ø b (мм) c d M

6 Функционирование Блок управления и безопасности SH 213 Код Код Нажатие на R в течение... обеспечивает... менее 9 секунд... Блокировку и разблокировку блока.... от 9 до 13 секунд... более 13 секунд... Удаление статистических данных блока. Информация/Причина неисправности Ожидание замыкания термостата подогревателя Никакого действия. Время предварительной вентиляции/предварительного розжига Отсутствие сигнала пламени к концу времени безопасности. Паразитное пламя во время предварительной вентиляции или во время предварительного розжига. Блок заблокирован вручную (см. также "блокировка"). Условные обозначения Короткий световой сигнал Длинный световой сигнал Пауза Блок управления SH 213 управляет работой вентиляторных горелок (с наддувом). Благодаря тому, что ход программ управляется с помощью микропроцессора, обеспечивается длительная стабильная работа, независимо от изменения напряжения электросети и окружающей температуры. Блок защищен от падения электрического напряжения. Если напряжение электросети падает ниже минимального значения, блок управления выключается и подает аварийный сигнал. Как только напряжение достигает рабочего значения, блок управления включается автоматически. Информационная система В блок встроена визуальная информационная система, которая отображает информацию о причинах перехода в аварийный режим. В каждом случае, последняя причина остановки заносится в память устройства и остается доступной даже после нарушения электропитания аппарата, а также после его перезапуска. В случае возникновения неисправности сигнальная лампа, встроенная в кнопку перезагрузки R, продолжает гореть до тех пор, пока ошибка не будет исправлена, то есть пока блок не будет перезагружен. Каждые 10 секунд лампа гаснет и система выдает мигающий код, соответствующий причине неисправности. Программа визуализации, доступная дополнительно (опция), позволяет получить подробную дополнительную информацию, содержащуюся в блоке, относительно этапов эксплуатации и неисправностей. Блокировка и разблокировка Блок может быть заблокирован (переход в аварийный режим) с помощью кнопки перезагрузки R и разблокирован (сброс неисправности) при условии, что блок находится под напряжением. При нажатии на кнопку при нормальной эксплуатации или во время фазы запуска устройство переходит в аварийный режим. Нажатие на кнопку в аварийном реж3име обеспечивает разблокировку блока. Перед тем как осуществить монтаж или демонтаж блока, отключите устройство от электропитания. Открывать блок или производить ремонтные работы запрещено! Необходимые входные сигналы Сигналы вывода 6 Терморегулятор Подогреватель Двигатель горелки Топливный Регуляция Трансформатор Контроль пламени Серводвигатель SM Неисправность Разблокировка клапан розжига 1 Питание блока (и подогревателя) tw Время ожидания при наличии подогревателя 2 Питание двигателя горелки и трансформатора розжига 6 Остановка трансформатора розжига, горелка работает с частичной нагрузкой tlk Время открытия серводвигателя, предварительная вентиляция и предварительный Двигатель переходит на полную мощность 7 Горелка работает, регуляция между полной розжиг 3 Переключение серводвигателя на частичную нагрузкой и частичной нагрузкой tr Время закрытия серводвигателя нагрузку 0 Нормальная остановка ts Время безопасности 4 Питание топливного клапана 10 Аварийный режим tn Послерозжиговое время 5 Контроль пламени tv2 Минимальное время между топливными клапанами 1 и 2

7 Функционирование Рабочий режим Режим безопасности Запуск горелки - Когда регулятор получает запрос на тепло, блок управления и безопасности запускает процесс. - Включается двигатель вентилятора, искра зажигания сформирована. - Предварительная вентиляция с открытой воздушной заслонкой (воздушная заслонка закрыта, только когда горелка отключена). - Во время предварительной вентиляции - контролируется давление вентиляции, - контролируется камера сгорания (сигнал пламени), - Открывается электромагнитный клапан. - Образуется пламя. - Розжиг завершается. Горелка работает, регуляция между полной и частичной нагрузкой Горелка имеет две форсунки и один режим давления топлива для частичной и полной нагрузки. Давление топлива регулируется с помощью регулятора давления в насосе. В случае если регулятор получает запрос на тепло, горелка переходит из режима частичной нагрузки в режим полной нагрузки минимум через 13 секунд. Режим безопасности Переход в режим безопасности происходит: - если во время предварительной вентиляции зарегистрирован сигнал пламени (контроль паразитного пламени), - если во время предварительной вентиляции или работы обнаруживается нехватка воздуха, - если в момент запуска (разрешение подачи топлива) по истечении 5 секунд (время безопасности) не появляется пламя, - если во время работы исчезает пламя, и оно не появляется при повторном розжиге. При переходе в аварийный режим загорается сигнальная лампа неисправности. После устранения причины неисправности, блок можно разблокировать нажатием на кнопку перезагрузки. Принципиальная схема 1 Топливный двухступенчатый насос. 2 Регулятор давления топлива 3 Электромагнитный клапан, полная нагрузка 4 Топливный насос 5 Двигатель насоса 6 Электромагнитный клапан, частичная нагрузка 7 Линии форсунок 8 Кольцевой дефлектор пламени 9 Сопло горелки 10 Двигатель вентилятора 11 Воздушная заслонка 12 Серводвигатель воздушной заслонки 13 Воздушный регулятор 7

8 Функционирование Подключение дополнительного оборудования На основании для подключения блока управления предусмотрены места подключения внешнего оборудования (например, счетчика рабочего времени). Электропита ние 230 В Разблокировка Аварийная сигнализация Счетчик рабочего времени 8

9 Функционирование Схема расположения Основание для подключения разъема Клапан II Питание L1 Воздушный Розжиг Разблокировка Аварийная регулятор сигнализация Клеммы разъема Предварительный подогрев линии форсунки Регулятор Клеммы разъема Клапан I Двигатель насоса Двигатель горелки Постоянная продувка Клеммы Счетчик часов Серводвигатель Контроль пламени разъема Клеммы Клемма Наименование Клемма Наименование 1 Не занята 30 Клемма 5 блока 2 Нейтраль 31 Земля 3 Земля 32 Нейтраль Клемма B5 на 4-полюсном разъеме Wieland и клемма 4 разъема серводвигателя 33 Клемма 9 на основании (воздушный регулятор) 4 5 Фаза 34 Земля 6 Земля 35 Нейтраль 7 Нейтраль 36 Клемма 4 блока 8 Клемма 4 блока 37 Земля 9 Клемма 33 на основании (двигатель насоса) 38 Нейтраль 10 Клемма 3 блока 39 Фаза 11 Нейтраль 40 Земля 12 Клемма A блока 41 Нейтраль 13 Клемма 9 блока 42 Земля 14 Нейтраль 43 Клемма 5 блока и клемма B4 на 7-полюсном разъеме Wieland (счетчик 1ой ступени) Клемма B5 на 4-полюсном разъеме Wieland и клемма 4 разъема серводвигателя (счетчика 2ой ступени) 15 Клемма 7 блока Нейтраль 45 Нейтраль 17 Земля 46 Фаза 18 Клемма 4 блока (контакт предварительного нагрева) 47 Клемма 3 блока (клемма 7 разъема серводвигателя) 19 Клемма 6 блока (предварительный нагрев) Клемма 5 блока (клапан) Фаза Земля Нейтраль 52 Нейтраль Клемма 6 блока (клемма 8 разъема серводвигателя) (если установлен шунт между 4 и 6 или если предварительный нагрев горячий, тогда клеммы 4 и 6) Клемма B блока через разъемы Т6 и Т8 на 4-полюсном разъеме Wieland (клемма 9 разъема серводвигателя) Клемма B5 на 4-полюсном разъеме Wieland и клемма 4 разъема серводвигателя и фаза клапана 2 Клемма B5 на 7-полюсном разъеме Wieland (клемма 5 разъема серводвигателя) и фаза клапана 1 (клемма 5 блока) 24 Клемма T2 на 7-полюсном разъеме Wieland 53 Клемма B блока через разъемы Т6 и Т7 (если 1ая ступень) на 4-полюсном разъеме Wieland (клемма 1 разъема серводвигателя) 25 Клемма 9 блока 54 Клемма C блока (клемма 2 разъема серводвигателя) Клемма T1 на 7-полюсном разъеме Wieland (клемма 2 разъема серводвигателя) 26 Не занята Клемма T8 на 4-полюсном разъеме Wieland 56 Клемма 1 блока 28 Клемма T6 на 4-полюсном разъеме Wieland 57 Клемма 2 блока 29 Клемма T7 на 4-полюсном разъеме Wieland 58 Клемма 9 блока 9

10 Монтаж Монтаж горелки Установка головки горелки Подготовьте крепежную пластину горелки/дверцу котла, как показано на схеме слева. Внутренний диаметр a отверстия крепежной пластины должен быть равен 155 мм. Чтобы закрепить фланец головки горелки, просверлите 4 отверстия M10 (диаметр расположения центров отверстий мм), как показано на схеме слева. Затяните болты M10 на крепежной пластине горелки/дверце котла и установите изоляционную прокладку. Для диаметра отверстий < 270 мм вырежьте продолговатые отверстия необходимого размера. Головка горелки должна крепиться 4 шестигранными болтами M10. Ø a (мм) Ø b (мм) c d M10 45 Монтаж корпуса горелки На корпусе горелки максимально отверните два верхних винта, затем полностью отверните два внутренних винта. Поместите корпус горелки под наклоном и заведите два винта в два паза фланца, предусмотренных для этой цели. Прижмите корпус горелки к фланцу и установите на место 2 внутренних винта. Заверните все винты. Любые другие положения корпуса горелки недопустимы. Глубина монтажа сопла горелки и огнеупорное уплотнение Для котлов без охлаждения передней стенки и при отсутствии других указаний со стороны производителя котла, необходимо выполнить огнеупорное уплотнение 5, как показано на рисунке слева. Это уплотнение не должно заходить за передний край сопла горелки, а угол его конического скоса не должен превышать 60. Воздушный зазор между данным уплотнением и соплом горелки должен быть заполнен эластичным негорючим материалом 6. Для котлов с глухой камерой сгорания при выборе минимальной глубины A сопла горелки необходимо руководствоваться указаниями производителя котла. 10

11 Монтаж Проверка/Регулировка и монтаж головки горелки B C D E серия E серия E При установке форсунки на 45, оставьте припуск 3 мм со стороны B. Проверьте настройку головки горелки Проверьте калибр форсунки, при необходимости замените, согласно параметрам, указанным в таблице. Проверьте регулировку запальных электродов, при необходимости осуществите дополнительную регулировку. Проверьте расстояние между форсункой и кольцевым факелом, при необходимости осуществите дополнительную регулировку. Установка головки горелки Ослабьте 2 крепежных винта S крышки. Поднимите крышку с помощью ручки 3. Вставьте головку горелки в сопло. Проведите гибкие топливопроводы и розжиговый кабель сквозь резиновые втулки, установите крышку пластины. Подсоедините розжиговый кабель 2 к трансформатору. Подсоедините гибкие топливопроводы к топливному насосу. Соблюдайте правильное подключение 1ой и 2ой ступени в соответствии с маркировкой топливопроводов. 11

12 Монтаж Подача топлива Электроподключение Подключение топлива Чтобы гарантировать безопасность эксплуатации установки, при проведении монтажа топливопроводов тщательно соблюдайте требования стандарта DIN 4755 и местного законодательства. Горелка оснащена самовсасывающим насосом с шестеренным приводом, который должен подсоединяться двустенной трубкой через фильтр дегазации. При изучении и определении размеров установок, оснащенных устройствами всасывания топлива, обязательно руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации номер Подсоедините гибкие топливопроводы, поставляемые в комплекте оборудования топливного насоса, и проведите их через боковое отверстие кожуха. Установите дегазирующий топливный фильтр (рекомендуемый размер ячейки: 70 мкм), выполняйте подсоединение без резких изгибов и без приложения усилий к гибким топливопроводам. Проверьте правильность подсоединения питающих и отводящих трубопроводов. Перед пуском в эксплуатацию подкачайте топливо при помощи ручного насоса и проверьте герметичность топливопроводов. Внимание! Максимальное давление подачи насоса <2 бар. Максимальное понижение давления насоса < 0,4 бар. Электромонтаж и все работы по электроподключению должны осуществляться только квалифицированным электриком. В этом случае выполняются предписания и указания стандартов VDE и EVU (RGIE для Бельгии). Электроподключение Убедитесь, что напряжение сети соответствует необходимому рабочему напряжению 230 В - 50 Гц. Предохранитель горелки: 10 A. Электроподключение через разъемы Горелка должна быть изолирована от сети с помощью всеполюсного размыкателя, соответствующего действующим стандартам. Горелка и теплогенератор (котел) соединены между собой посредством 7-полюсного разъема и 4-полюсного разъема. Соединительные кабели данных разъемов должны иметь диаметр 8,3-11 мм. 12

13 Пуск Необходимые проверки перед пуском в эксплуатацию Данные регулировки Необходимые проверки перед пуском в эксплуатацию Перед первым запуском горелки проверьте следующее: Установку горелки - осуществлена в соответствии с данным руководством. Предварительную регулировку горелки - выполнена верно, согласно указанным в таблице регулировкам значений. Регулировку головки горелки, необходимо установить требуемый тип форсунки. Тепловой генератор - установлен и готов к эксплуатации, при этом выполнены все инструкции по эксплуатации производителя теплового генератора. Все электрические соединения выполнены верно. Тепловой генератор и отопительная система заполнены водой. Циркуляторы работают. Регулятор температуры, регулятор давления, устройства защиты в случае нехватки воды и другие устройства безопасности, а также ограничители, в случае их установки, подключены правильно и готовы к работе. Канал отвода топочных газов свободен, устройство подачи воздуха, если оно установлено, работает. Гарантирована подача свежего воздуха. Установлено устройство рекуперации тепла. Баки хранения топлива наполнены. Топливопроводы установлены согласно всем требованиям, проверены на герметичность, воздух удален. Для контроля топочных газов установлена точка измерения, соответствующая всем требуемым стандартам. Канал отвода топочных газов до точки измерения герметичен, внешний воздух не влияет на результаты контроля. Горелка E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 Мощность горелки (квт) Расход топлива (кг/ч) Форсунка (галлон/час) Положение воздушной Привод открытия 1-ая 2-ая Давлени Коорди 1-ая 2-ая клапана ступень ступень е насоса ната Y ступень ступень 1-ая 2-ая 1-ая 2-ая. 2-ой ступени Danfoss (бар) (мм) ступень ступень ступень ступень Danfoss Кулачок Кулачок 45 B или Кулачок III 45 B IV I 60 B ,9 27 3,75 2, ,5 3, ,8 31 3,75 3, , , , * При установке форсунки на 45, оставьте припуски 3 мм со стороны B. (См. с. 11) Данные для регулировки, указанные ниже, являются базовыми. Данные заводской регулировки указаны в жирной рамочке на сером фоне. В общем случае, эти регулировки позволяют запустить горелку. Однако тщательно проверьте значения регулировок. Так как может понадобиться некоторая их коррекция в зависимости от характеристик установки. Верные значения горения достигаются при использовании следующих форсунок: Danfoss Steinen Регулировка реле давления воздуха Снимите прозрачную крышку. Предварительно установите реле давления воздуха на минимальное значение. 13

14 Пуск Регулировка давления топлива Переход в монотрубный режим Регулировка давления топлива Давление топлива, а следовательно, и мощность горелки можно изменить с помощью регуляторов давления 6. По окончании проверок необходимо установить манометр на соединение 4, резьба R 1/8". Вращение: - вправо: повышение давления; - влево: понижение давления Условные обозначения 1 Подключение всасывания G1/4 2 Подключение обратной линии G1/4 3.1 Выход форсунок 1ой ступени G1/8 3.2 Выход форсунок 2ой ступени G1/8 4 Подключение манометра G1/8 5 Подключение вакуумметра, или линия нагнетания давления (для вакуумметра или манометра) G1/8 6 Регулятор давления топлива 7 Подключение манометра Контроль за понижением давления Подсоедините вакуумметр для контроля за понижением давления к 5, R 1/8". Максимальное допустимое понижение давления до 0,4 бар. Если давление падает ниже этого значения, топливо превращается в газ, что ведет к появлению скрипа и скрежета в насосе. Переход в монотрубный режим Газовая горелка поставляется в комлекте оборудования насоса, настроенного для работы в двухтрубном режиме. Для перехода на работу в монотрубном режиме, выверните обойти винт V. 14

15 Пуск Регулировка подачи воздуха Регулировка подачи воздуха, поддерживающего горение, осуществляется в двух пунктах: со стороны нагнетания: изменяя величину отверстия между дефлектором и наконечником горелки; со стороны всасывания: воздушной заслонкой, управляемой серводвигателем Y10. Регулировка головки горелки, помимо расхода воздуха, влияет также на зону смешивания и давление воздуха в сопле горелки. Поверните винт A: - вправо = увеличение подачи воздуха - влево = снижение подачи воздуха Отрегулируйте координату Y, руководствуясь таблицей регулировок (см. стр. 13). Регулировка подачи воздуха со стороны всасывания Регулировка подачи воздуха с этой стороны осуществляется посредством воздушной заслонки, управляемой серводвигателем Y10. Положение воздушной заслонки определяется регулировкой кулачков I - IV. Серводвигатель Y10 1 Четыре регулировочных кулачка красного цвета 2 Маркировка положения кулачков в сравнении со шкалами 4 S Винт регулировки кулачков 4 Три шкалы с градуировкой от 0 до Индикатор положения воздушной заслонки 6 Электрический разъем Функция кулачков I Положение воздушной заслонки 2-ой ступени II Задвижка со стопором III Привод магнитного клапана 2-ой ступени IV Положение воздушной заслонки 1-ой ступени Кулачок III должен быть установлен между кулачками I и IV. Регулировка Снимите крышку. Отрегулируйте кулачки с помощью винтов S согласно приложенной таблице. 15

16 Пуск Регулировка горелки Запуск горелки Запустите горелку, включив регулятор котла. Чтобы достичь полной продувки воздуха в топливопроводе при предварительной вентиляции, откройте винт продувки воздуха на топливном фильтре. Во время этой операции не допускайте понижения давления ниже 0,4 бар. При появлении топлива без пузырьков воздуха и при полном заполнении фильтра топливом закройте винт продувки воздуха. Опасность вспышки! Осуществляя регулировки, постоянно проверяйте выбросы CO, CO 2 и сажи. В случае образования CO и/или сажи оптимизируйте значения горения.процент CO не должен превышать 50 пропромилле. Индекс сажи < 1. Регулировка 1-ой ступени (кулачок IV) Установите горелку на 1-ую ступень. При помощи винта 6, отрегулируйте давление топлива, в зависимости от необходимой мощности горелки. При проведении данных работ постоянно контролируйте значения горения (CO, CO 2, проверка закапчивания). Если необходимо, отрегулируйте расход воздуха, действуя поэтапно. Увеличьте расход воздуха: установите кулачок IV на самое большое значение шкалы. Быстро переключите горелку на 2-ую ступень, затем снова вернитесь на 1-ую. Двигатель воздушной заслонки установится в новое положение 1-ой ступени. Уменьшение расхода воздуха: установите кулачок IV на наименьшее значение шкалы. Серводвигатель перестроится автоматически. Оптимизация характеристик горения В случае необходимости оптимизируйте характеристики горения, меняя положение кольцевого дефлектора пламени (координата Y). Это позволит влиять на поведение при запуске, пульсацию и характеристики горения. Уменьшение значения Y влечет за собой увеличение значения CO 2, но поведение при запуске становится более жестким. Если необходимо, компенсируйте изменение расхода воздуха регулировкой положения воздушной заслонки. Регулировка 2-ой ступени (кулачок I) Чтобы переключиться на 2-ую ступень, используйте 4-полюсной разъем. Форсунка 2-ой ступени работает. При проведении данных работ постоянно контролируйте значения горения (CO, CO 2, проверка закапчивания). Если необходимо, отрегулируйте расход воздуха, действуя поэтапно. Изменение давления топлива на 2-ой ступени требует коррекции значений регулировки 1ой ступени. Увеличьте расход воздуха: установите кулачок I на самое большое значение шкалы. Серводвигатель перестроится автоматически. Уменьшение расхода воздуха: установите кулачок I на самое маленькое значение шкалы. На короткое мгновение переключите горелку на 1-ую ступень, затем снова вернитесь на 2-ую. Воздушная заслонка перейдет в новую настроенную позицию. Внимание!Поддерживайте минимальную необходимую температуру дымовых газов, соблюдая указания производителя котла и, принимая во внимание тип вытяжных труб, чтобы избежать эффекта конденсации. Если координата Y должна быть скорректирована при регулировке 1-ой ступени, необходимо проверить значения регулировки 2-ой ступени. Регулировка точки переключения электромагнитного клапана 2-ой ступени (кулачок III) Несколько раз переключите горелку с 1-ой ступени на 2-ую ступень. Отрегулируйте кулачок III так, чтобы достичь мягкого перехода с 1-ой на 2-ую ступень. Регулировка реле давления воздуха Настройте горелку на минимальное значение. Увеличивайте значение шкалы, пока реле давления воздуха не отключит горелку. Настройте реле давления воздуха на 80 % от значения отключения. 16

17 Обслуживание Техническое обслуживание Работы по послепродажному обслуживанию котла и горелки должны производиться только квалифицированным специально обученным специалистом по тепловому оборудованию.для обеспечения наиболее полного и регулярного послепродажного обслуживания вашего оборудования рекомендуем вам заключить договор на техническое обслуживание. Перед проведением любых работ по обслуживанию и чистке оборудования отключите электропитание. Используйте только оригинальные запасные части. Список работ, рекомендуемых к проведению в рамках годового технического обслуживания горелки: - Испытание горелки, измерения на входе в котел - Очистка головки горелки, замена, при необходимости, неисправных деталей - Очистите рабочее колесо и пластину. Проверьте соединение насоса - Проверка топливной форсунки и при необходимости замена - Проверка и/или замена топливных фильтров - Визуальный контроль гибких топливопроводов, при необходимости их замена - Визуальный контроль электрической части горелки и при необходимости ремонт - Проверка запуска горелки - При работающей горелке проверьте давление топлива и понижение давления на насосе горелки - Проверка работы детектора пламени и блока - При необходимости изменение отрегулированных значений - Редакция протокола измерения Проверки общего характера - Проверка работы прерывателя аварийной остановки - Визуальный контроль топливопроводов в котле Очистка насосного фильтра Фильтр находится в корпусе насоса. Его необходимо очищать при каждом техническом обслуживании. Закройте кран выключения топлива. Установите под насосом емкость для вытекающего топлива. Выверните винты и снимите крышку. Достаньте фильтр, очистите или замените его. Установите фильтр на место, закройте крышку, используя новую изоляционную прокладку. Хорошо затяните винты. Откройте кран подачи топлива. Проверьте давление и герметичность. Проверка головки горелки Снимите кожух горелки. Извлеките датчик детектора пламени1 и протрите чистой сухой тканью. Отсоедините кабели розжига 2. Ослабьте три винта крышки S. Откройте крышку и выньте головку горелки. Замените форсунку. Проверьте запальные электроды и кабели розжига 2, при необходимости замените. Очистите кольцевой факел. После обратной установки проверьте регулировки. 17

18 Обслуживание Обслуживание Замена основных элементов Очистка воздушной камеры: Отверните крепежные винты Q воздушной камеры. Снимите воздушную камеру, очистите ее и установите на место, действуя в обратном порядке. Следите за правильным положением воздушной заслонки и серводвигателя. Очистка турбины Отключите провод с разъемом от трансформатора. Повторно выньте узел 1. Снимите крышку пластины. Отсоедините разъем кабеля двигателя. Отсоедините разъем насоса двигателя. Отсоедините разъем магнитных катушек насоса. Ослабьте 6 крепежных винта T пластины. Снимите пластину и закрепите в положении для технического обслуживания (см. рисунок). Ослабьте крепежный винт W и шайбы турбины. Снимите турбину, очистите ее, замените при необходимости и установите на место, действуя в обратном порядке. Очистка кожуха Не используйте продукты, содержащие хлор или абразивные вещества. Очистите кожух водой и моющим средством. Установите кожух на место. Замена сопла На корпусе горелки: - отсоедините электрические цепи головки горелки - снимите винты на нижней части крепежной насадки - ослабьте винты, заходящие в пазы крепежной насадки. Снимите корпус, отложите его в сторону (будьте осторожны при обращении с гибкими топливопроводами). Снимите крепежную насадку дверцы котла - снимите 4 крепежных гайки на фланце горелки - извлеките головку горелки из дверцы котла Замена двигателя Снимите вентиляционную турбину как указано выше. Отверните 4 винта T. Двигатель горелки удерживается в корпусе захватами, поэтому, освобождая, придерживайте его рукой при удалении винтов T. Освободите двигатель от поддерживающих захватов, переместив его вверх. Установите новый двигатель, действуя в обратном порядке. Примечание: после проведения любых работ: Проверьте горение в реальных условиях эксплуатации (дверцы закрыты, кожух установлен и т. д.), а также герметичность трубопроводов. Зафиксируйте результаты в соответствующих документах. Проверка температуры топочных газов Регулярно проверяйте температуру топочных газов. Очищайте котел, если температура топочных газов превышает значение при запуске более чем на 30 K. Чтобы упростить проверку, рекомендуется установить постоянный измеритель температуры топочных газов. Снимите сопло: - отверните 3 крепежных винта X на передней стороне крепежной насадки. - поверните сопло и извлеките его из байонетного замка. Замените сопло и установите детали на место, действуя в обратном порядке. Заполните пространство между соплом и дверцей камеры сгорания огнеупорным материалом. 18

19 Обслуживание Устранение неисправностей Причины неисправностей и их устранение При неисправности проверьте наличие условий нормальной работы: 1. Есть электрический ток? 2. Есть топливо в баке? 3. Все топливные краны открыты? 4. Все устройства управления и безопасности (термостат котла, предохранительное устройство недостатка воды, концевые выключатели и т. д.) имеют правильные настройки? Если после вышеописанной проверки, устранить неисправность не удалось, необходимо проверить разные функции, зависящие от комплектующих горелки. Следуйте световым сигналам блока управления и безопасности, их значения приведены в таблице ниже. Программа визуализации, доступная дополнительно (опция), позволяет получить подробную информацию, хранящуюся в блоке, относительно этапов эксплуатации и возникавших неисправностей. Все важные комплектующие, относящиеся к системам безопасности, не подлежат ремонту. Они подлежат замене деталями c тем же складским номером. Используйте только оригинальные запасные части. Неисправность Причина Способ устранения После размыкания термостата горелка не запускается. Блок не сигнализирует о неисправности. Понижение напряжения электропитания или его отсутствие. Термостат не запрашивает подачу тепла. Неисправность блока. Определите причину понижения напряжения или его отсутствия. Проверьте термостат. Замените блок. При пуске горелка запускается в течение короткого периода, выключается и выдает следующий сигнал: Блок самозаблокировался. Разблокируйте блок. После термостатического отключения горелка не запускается повторно и выдает следующий сигнал: Паразитное пламя во время предварительной вентиляции или предварительного розжига. Замените электромагнитный клапан. Горелка запускается и через некоторое время после включения трансформатора розжига переходит в аварийный режим и выдает следующий сигнал: Отсутствие пламени к концу времени безопасности. Проверьте уровень топлива в баке. При необходимости наполните бак. Откройте клапаны. Проверьте давление топлива и работу насоса, подсоединения, фильтра, электромагнитного клапана. Очистите цепь розжига, электроды и их регулировки. Очистите электроды. Очистите и замените капсулу детектора пламени. При необходимости замените следующие детали: электроды, кабели розжига, трансформатор, форсунку. 19

20 Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Σημαντικές πληροφορίες Περιγραφή του καυστήρα Τεχνικά χαρακτηριστικά, καμπύλες ισχύος Διαστάσεις Λειτουργία Μονάδα ελέγχου και ασφάλειας Κανονική λειτουργία, λειτουργία ασφαλείας Επιλογές σύνδεσης Σχέδιο εκχώρησης επαφών, βάση σύνδεσης Εγκατάσταση Εγκατάσταση του καυστήρα Έλεγχος, ρύθμιση, εγκατάσταση της κεφαλής καύσης 29 Σύνδεση πετρελαίου Ηλεκτρική σύνδεση Έναρξη λειτουργίας Έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας Δεδομένα ρύθμισης Ρύθμιση της πίεσης πετρελαίου Ρύθμιση του αέρα Ρύθμιση του καυστήρα Συντήρηση Σέρβις Εξάλειψη βλαβών Δήλωση συμμόρφωσης για καυστήρες πετρελαίου με εισαγωγή αέρα Η εταιρεία, πιστοποιημένη με αρ. AQF030 F ANNEMASSE Cedex δηλώνει, με δική της ευθύνη, ότι τα παρακάτω προϊόντα: E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN EN EN EN EN EN 267 Βάσει των διατάξεων των οδηγιών 89 / 392 /ΕΟΚ Οδηγία για τις μηχανές 89 / 336 /ΕΟΚ Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2006 / 95 /ΕΚ Οδηγία χαμηλής τάσης 92 / 42 /ΕΟΚ Οδηγία για τις απαιτήσεις απόδοσης 97 / 23 /ΕΟΚ Οδηγία για τον εξοπλισμό υπό πίεση Σημαντικές πληροφορίες Η κατασκευή και οι λειτουργίες των καυστήρων συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 267. Η εγκατάσταση, η έναρξη λειτουργίας και το σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους ειδικευμένους τεχνικούς και με τήρηση των ισχυουσών οδηγιών και προδιαγραφών. 20 Για λειτουργία με απόλυτη ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω πρότυπα: DIN 4755 Θέρμανση με πετρέλαιο στις εγκαταστάσεις θέρμανσης EN 226 Σύνδεση καυστήρων ψεκασμού πετρελαίου και καυστήρων αερίου με εισαγωγή αέρα σε γεννήτριες θερμότητας EN Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης Θέση εγκατάστασης Ο καυστήρας δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία σε χώρους εκτεθειμένους σε επικίνδυνα αέρια (για παράδειγμα σπρέι, τετραχλωροαιθυλένιο, τετραχλωράνθρακας), μεγάλες ποσότητες σκόνης ή υψηλό ποσοστό υγρασίας στον αέρα (για παράδειγμα σε χώρους πλύσης ρούχων). Πρέπει να έχει προβλεφθεί ένα άνοιγμα εισαγωγής αέρα διατομής: - έως 50 kw: 150 cm 2 - για κάθε επί πλέον kw: + 2,0 cm 2 Οι τοπικές διατάξεις μπορεί να προβλέπουν διαφορετικούς κανόνες. αυτά τα προϊόντα φέρουν την ένδειξη CE. Στο Annemasse, 1 η Ιουλίου 2008 J. HAEP Η εταιρεία μας δεν παρέχει καμία εγγύηση για ζημίες που οφείλονται στις ακόλουθες αιτίες: - χρήση μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές, - εσφαλμένη εγκατάσταση και/ή επισκευή από τον αγοραστή ή από τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ανταλλακτικών διαφορετικής προέλευσης. Παράδοση της εγκατάστασης και του βιβλίου χρήσης Ο κατασκευαστής της εγκατάστασης θέρμανσης οφείλει να παραδώσει, στο χρήστη της εγκατάστασης, το αργότερο τη στιγμή της παράδοσής της, ένα βιβλίο χρήσης και συντήρησης. Αυτό το βιβλίο πρέπει να αναρτηθεί σε σαφώς ορατή θέση στο χώρο εγκατάστασης της γεννήτριας θερμότητας. Σε αυτό θα πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του πλησιέστερου τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. Προειδοποίηση για το χρήστη Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, η εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται από ειδικευμένο τεχνικό. Για να διασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση, συνιστάται η σύναψη σύμβασης συντήρησης.

21 Γενικές πληροφορίες Περιγραφή του καυστήρα Περιγραφή του καυστήρα Οι καυστήρες πετρελαίου E5.450 και E5.600 L-Z2 έχουν σχεδιαστεί για την καύση εξαιρετικά ελαφρού πετρελαίου, σύμφωνα με τα πρότυπα της χώρας: Βέλγιο: NBNT τυπικό πετρέλαιο ή NBN EN590 για πετρέλαιο με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο Γερμανία: DIN51603 τυπικό πετρέλαιο ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Οι καυστήρες πετρελαίου E5.450 και E5.600 L-Z2 είναι διβάθμιες συσκευές ενός όγκου, με πλήρως αυτόματη λειτουργία. Είναι κατάλληλοι, εντός της περιοχής ισχύος τους, για όλους τ ους λέβητες σύμφωνα με το πρότυπο EN 303 ή για τις γεννήτριες ζεστού αέρα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 4794 ή DIN Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, πρέπει να υποβληθεί αίτηση έγκρισης στον κατασκευαστή. Συσκευασία Ο καυστήρας παραδίδεται σε δύο συσκευασίες: Καυστήρας με βιβλίο χρήσης, ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα, κατάλογο ανταλλακτικών, πλάκα λεβητοστασίου, 2 εύκαμπτους σωλήνες πετρελαίου Κεφαλή καύσης, φλάντζα αεροστεγανότητας σφιγκτήρα στερέωσης και βίδα στερέωσης A1 A4 B3 F6 M1 M2 T1 Μονάδα ελέγχου και ασφάλειας Ημιδιαφανές κάλυμμα Έλεγχος της φλόγας Διακόπτης πίεσης αέρα Μοτέρ του ανεμιστήρα Μοτέρ της αντλίας Μετασχηματιστής συστήματος έναυσης 102 Αντλία με βαλβίδες Y1 και Y2 Y10 Σερβομοτέρ 2 Σώμα του καυστήρα 3 Διάταξη σύνδεσης της πλάκας κλεισίματος 6 Σωλήνας του καυστήρα 7 Ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα 4 πόλων (ρυθμιστής θερμοκρασίας), 7 πόλων 13 Κουμπί ξεκλειδώματος 14 Καβούκι 105 Εύκαμπτοι σωλήνες πετρελαίου 113 Κουτί αέρα Αξεσουάρ διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν - ρυθμιστής ισχύος - ποτενσιόμετρο αντιγραφής - οθόνη για την εμφάνιση πληροφοριών λειτουργίας και βλαβών - κιτ ρελέ για εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοσία του μοτέρ, σε περίπτωση πολύ χαμηλής προστασίας του κυκλώματος ρύθμισης 21

22 Γενικές πληροφορίες Τεχνικά χαρακτηριστικά Καμπύλες ισχύος Επεξήγηση των συμβόλων του μοντέλου: E5.450 L-Z2 E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 Ισχύς του καυστήρα ελάχ./μέγ. kw Πιστοποίηση - Κατηγορία εκπομπών ρύπων Σύμφωνα με το πρότυπο EN 267, κατηγορία 2 (NO x < 185mg / kw υπό συνθήκες δοκιμών) Παροχή πετρελαίου ελάχ./μέγ. kg/h Τύπος πετρελαίου E = Σύμβολο του κατασκευαστή 5 = Μέγεθος 600 = Ισχύς E5.600 L-Z2 EL Εξαιρετικά ελαφρύ Έλεγχος πεταλούδας αέρα Σερβομοτέρ STA 4,5 Σχέση ρύθμισης 1 : 2 Ηλεκτρική τάση 230 V - 50 Hz Ηλεκτρική κατανάλωση W 870 Βάρος προσέγγιση kg Μοτέρ εξαερισμού Διακόπτης πίεσης αέρα κατά W Περιοχή ρύθμισης: 0,5-5mbar Δείκτης προστασίας IP 41 Μονάδα ελέγχου και ασφάλειας SH 213 Έλεγχος της φλόγας Μετασχηματιστής συστήματος έναυσης Αντλία πετρελαίου με ενσωματωμένες βαλβίδες Μοτέρ της αντλίας Στάθμη θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο VDI2715 db(a) MZ 770 S EBI-M 2 x 7,5 kv A2L65C 140 W Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 60 C 72 L = Πετρέλαιο οικιακής χρήσης Z2 = Διβάθμια λειτουργία με 2 ψεκαστήρες Καμπύλες ισχύος Οι καμπύλες ισχύος αναπαριστούν την ισχύ του καυστήρα σε συνάρτηση με την πίεση στην εστία. Αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές που μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 267, σε ένα τυποποιημένο τούνελ. Για την επιλογή του καυστήρα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής απόδοσης του λέβητα. 22 Υπολογισμός της ισχύος του καυστήρα: Q F Q N hk QN QF = ηk = Ισχύς του καυστήρα (kw) = Ονομαστική ισχύς του λέβητα (kw) = Συντελεστής απόδοσης του λέβητα (%)

23 Γενικές πληροφορίες Διαστάσεις A B C D E ØG H KN KL E5.450 L-Z E5.600 L-Z2 150 Απαιτήσεις χώρου Πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 0,6 μ. σε κάθε πλευρά του καυστήρα, ώστε να είναι δυνατές οι εργασίες συντήρησης. Ø a (mm) Ø b (mm) c d έως 270 M

24 Λειτουργία Μονάδα ελέγχου και ασφάλειας SH 213 Κωδικός Κωδικός Πιέστε το κουμπί R για... λιγότερα από 9 δευτερόλεπτα έως 13 δευτερόλεπτα... περισσότερα από 13 δευτερόλεπτα... Πληροφορία / Αιτία της βλάβης αυτό προκαλεί... Ξεκλείδωμα ή κλείδωμα της μονάδας ελέγχου. Διαγραφή των στατιστικών της μονάδας ελέγχου. Καμία ενέργεια στη μονάδα ελέγχου. Αναμονή του κλεισίματος του θερμοστάτη του προθερμαντήρα Χρόνος προκαταρκτικού εξαερισμού / προέναυσης Δεν υπάρχει σήμα φλόγας αφού παρέλθει ο χρόνος ασφαλείας. Παρασιτική φλόγα κατά το διάστημα προκαταρκτικού εξαερισμού ή το διάστημα προέναυσης. Η μονάδα ελέγχου έχει κλειδώσει χειροκίνητα (βλ. επίσης το κλείδωμα). Λεζάντα Σύντομο φωτεινό σήμα Παρατεταμένο φωτεινό σήμα Παύση Η μονάδα ελέγχου SH 213 ελέγχει και επιτηρεί τους καυστήρες με εισαγωγή αέρα. Ο έλεγχος της διεξαγωγής του προγράμματος μέσω μικροεπεξεργαστή έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικά σταθερά διαστήματα λειτουργίας, ανεξάρτητα από τις αυξομειώσεις της τάσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η μονάδα ελέγχου έχει σχεδιαστεί με προστασία από πτώση της ηλεκτρικής τάσης. Όταν η τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας βρίσκεται κάτω από την απαιτούμενη ελάχιστη τιμή, η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται χωρίς εκπομπή σήματος βλάβης. Μόλις αποκατασταθεί η κανονική τάση, πραγματοποιείται αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας ελέγχου. Σύστημα πληροφοριών Το οπτικό σύστημα πληροφοριών, που υπάρχει ενσωματωμένο στη μονάδα ελέγχου, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες ενεργοποίησης του τρόπου λειτουργίας ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία αιτία βλάβης απομνημονεύεται στη συσκευή και μπορεί επίσης να αποκατασταθεί μετά από βλάβη της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής, αφού αυτή επανεκκινηθεί. Σε περίπτωση βλάβης, η λυχνία LED στο κουμπί επανοπλισμού R ανάβει συνεχώς, έως η βλάβη αποκατασταθεί, δηλαδή έως ότου η μονάδα ελέγχου έχει επανοπλιστεί. Κάθε 10 δευτερόλεπτα, αυτός ο συνεχής φωτισμός διακόπτεται και το σύστημα εκπέμπει έναν κωδικό που αναβοσβήνει, ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αιτία της βλάβης. Το πρόγραμμα οπτικής απεικόνισης, που διατίθεται ως αξεσουάρ, επιτρέπει την πρόσβαση σε επί πλέον λεπτομερείς πληροφορίες, που περιέχονται στη μονάδα ελέγχου, σχετικά με τα γεγονότα της κανονικής λειτουργίας και τα προβλήματα. Κλείδωμα και ξεκλείδωμα Η μονάδα ελέγχου μπορεί να κλειδώσει (να τεθεί σε τρόπο λειτουργίας ασφαλείας) μέσω του κουμπιού επανοπλισμού R και να ξεκλειδώσει (κατάργηση της βλάβης) εφόσον η μονάδα ελέγχου βρίσκεται υπό τάση. Εάν πιέσετε το κουμπί κατά την κανονική λειτουργία ή κατά τη φάση εκκίνησης, η συσκευή περνάει στον τρόπο λειτουργίας ασφαλείας. Εάν πιέσετε το κουμπί ενώ είναι ενεργοποιημένος ο τρόπος λειτουργίας ασφαλείας, επιτυγχάνεται ξεκλείδωμα της μονάδας ελέγχου. Πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση της μονάδας ελέγχου, η συσκευή πρέπει να τεθεί εκτός τάσης. Απαγορεύεται το άνοιγμα ή η επισκευή της μονάδας ελέγχου. Απαραίτητα σήματα εισόδου Σήματα εξόδου Ρυθμιστής θερμοκρασίας Προθερμαντήρας Μοτέρ του καυστήρα Βαλβίδα πετρελαίου Ρύθμιση Μετασχ. συστ. έναυσης Έλεγχος φλόγας Σερβομοτέρ SM Βλάβη Ξεκλείδωμα 24 1 Τροφοδοσία της μονάδας ελέγχου (και του προθερμαντήρα) 2 Τροφοδοσία του μοτέρ του καυστήρα και του μετασχηματιστή συστήματος έναυσης Το μοτέρ τίθεται σε θέση πλήρους φορτίου 3 Μεταγωγή του σερβομοτέρ σε μερικό φορτίο 4 Τροφοδοσία της βαλβίδας πετρελαίου 5 Έλεγχος φλόγας 6 Διακοπή λειτουργίας του μετασχηματιστή συστήματος έναυσης, λειτουργία του καυστήρα σε μερικό φορτίο 7 Λειτουργία του καυστήρα, ρύθμιση μεταξύ του πλήρους φορτίου και του μερικού φορτίου 0 Κανονική διακοπή λειτουργίας 10 Τρόπος λειτουργίας βλάβης tw Χρόνος αναμονής του προθερμαντήρα tlk Χρόνος ανοίγματος του σερβομοτέρ, προκαταρκτικού εξαερισμού και προέναυσης tr Χρόνος κλεισίματος του σερβομοτέρ ts Χρόνος ασφαλείας tn Χρόνος μετα-έναυσης tv2 Ελάχιστος χρόνος περάσματος μεταξύ της βαλβίδας καυσίμου 1 και της βαλβίδας καυσίμου 2

25 Λειτουργία Κανονική λειτουργία Λειτουργία ασφαλείας Εκκίνηση του καυστήρα - Μετά από την αίτηση θερμότητας από το ρυθμιστή του λέβητα, η μονάδα ελέγχου και ασφάλειας προκαλεί εκκίνηση της διεξαγωγής του προγράμματος. - Το μοτέρ εξαερισμού ξεκινά, η έναυση ενεργοποιείται. - Προκαταρκτικός εξαερισμός με ανοικτή πεταλούδα αέρα (η πεταλούδα αέρα είναι κλειστή μόνο όταν ο καυστήρας είναι απενεργοποιημένος). - Κατά τον προκαταρκτικό εξαερισμό - η πίεση εξαερισμού βρίσκεται υπό επιτήρηση - η εστία (σήμα φλόγας) βρίσκεται υπό επιτήρηση - Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ανοίγει. - Σχηματισμός της φλόγας. - Η έναυση σταματάει. Λειτουργία του καυστήρα, ρύθμιση μεταξύ του μερικού φορτίου και του πλήρους φορτίου Ο καυστήρας λειτουργεί με δύο ψεκαστήρες και μία πίεση πετρελαίου, για το μερικό φορτίο και για το πλήρες φορτίο. Η πίεση πετρελαίου ρυθμίζεται από ένα ρυθμιστή πίεσης στην αντλία. Σε περίπτωση αίτησης από το ρυθμιστή της σόμπας, ο καυστήρας περνάει από το μερικό στο πλήρες φορτίο, το νωρίτερο αφού παρέλθουν 13 δευτερόλεπτα. Λειτουργία ασφαλείας Ενεργοποίηση της ασφάλειας πραγματοποιείται: - όταν, κατά τον προκαταρκτικό εξαερισμό, ανιχνεύεται ένα σήμα φλόγας (επιτήρηση για παρασιτική φλόγα), - όταν, κατά τον προκαταρκτικό εξαερισμό ή τη λειτουργία, ο αέρας δεν είναι επαρκής, - όταν, τη στιγμή της εκκίνησης (έγκριση εισαγωγής του καυσίμου), δεν σχηματίζεται καμία φλόγα μετά από 5 δευτερόλεπτα (χρόνος ασφαλείας), - όταν, σε περίπτωση σβησίματος της φλόγας κατά τη λειτουργία, δεν σχηματίστηκε καμία φλόγα μετά από άσκοπη επανάληψη του προγράμματος. Η ενεργοποίηση της ασφάλειας επισημαίνεται με το άναμμα του ενδεικτικού βλάβης. Μετά από την εξάλειψη της αιτίας της βλάβης, μπορείτε να ξεκλειδώσετε τη μονάδα ελέγχου πιέζοντας το κουμπί επανοπλισμού. Σχεδιάγραμμα αρχής λειτουργίας 1 Αντλία πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας, μηχανισμός σύζευξης 2 Ρυθμιστής πίεσης πετρελαίου 3 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, πλήρες φορτίο 4 Αντλία πετρελαίου 5 Μοτέρ της αντλίας 6 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, μερικό φορτίο 7 Γραμμές ψεκαστήρων 8 Φλογοκεφαλή 9 Σωλήνας του καυστήρα 10 Μοτέρ εξαερισμού 11 Πεταλούδα αέρα 12 Σερβομοτέρ πεταλούδας αέρα 13 Πιεζοστάτης αέρα 25

26 Λειτουργία Επιλογές σύνδεσης Διατίθενται διάφορες θέσεις σύνδεσης των εξωτερικών συσκευών (για παράδειγμα μετρητή ωρών λειτουργίας) στη βάση σύνδεσης της μονάδας ελέγχου. Ηλεκτρική τροφοδοσία 230 V Ξεκλείδωμα Σήμανση της βλάβης Μετρητής ωρών λειτουργίας 26

27 Λειτουργία Σχέδιο αντιστοίχισης επαφών Βάση σύνδεσης Αρ. φις Βαλβίδα II Τροφοδοσία L1 Πιεζοστάτη Έναυση Ξεκλείδωμα Εμφάνιση ς αέρα της βλάβης Επαφές Προθέρμανση γραμμής ψεκαστήρα Ρυθμιστής Αρ. φις Επαφές Αρ. φις Βαλβίδα I Μοτέρ αντλίας Μοτέρ καυστήρα Μόνιμος εξαερισμός Επαφές Μετρητής ωρών λειτουργίας Σερβομοτέρ Έλεγχος της φλόγας Αρ. φις Επαφές Επαφή Περιγραφή Επαφή Περιγραφή 1 Δεν χρησιμοποιείται 30 Επαφή 5 της μονάδας ελέγχου 2 Ουδέτερη 31 Γείωση 3 Γείωση 32 Ουδέτερη Επαφή B5 στο φις Wieland 4 πόλων και επαφή 4 του φις του σερβομοτέρ 33 Επαφή 9 στη βάση (πιεζοστάτης αέρα) 4 5 Φάση 34 Γείωση 6 Γείωση 35 Ουδέτερη 7 Ουδέτερη 36 Επαφή 4 της μονάδας ελέγχου 8 Επαφή 4 της μονάδας ελέγχου 37 Γείωση 9 Επαφή 33 στη βάση (μοτέρ αντλίας) 38 Ουδέτερη 10 Επαφή 3 της μονάδας ελέγχου 39 Φάση 11 Ουδέτερη 40 Γείωση 12 Επαφή Α της μονάδας ελέγχου 41 Ουδέτερη 13 Επαφή 9 της μονάδας ελέγχου 42 Γείωση 14 Ουδέτερη 43 Επαφή 5 της μονάδας ελέγχου και επαφή B4 στο φις Wieland 7 πόλων (μετρητής 1 ης ταχύτητας) 15 Επαφή 7 της μονάδας ελέγχου 44 Επαφή B5 στο φις Wieland 4 πόλων και επαφή 4 του φις του σερβομοτέρ (μετρητής 2 ης ταχύτητας) 16 Ουδέτερη 45 Ουδέτερη 17 Γείωση 46 Φάση 18 Επαφή 4 της μονάδας ελέγχου (επαφή προθέρμανσης) 47 Επαφή 3 της μονάδας ελέγχου (επαφή 7 του φις του σερβομοτέρ) Επαφή 6 της μονάδας ελέγχου (επαφή 8 του φις του σερβομοτέρ) (όταν υπάρχει γέφυρα μεταξύ 4 και 6 ή όταν η προθέρμανση έχει ζεστάνει, τότε επαφές 4 και 6) 19 Επαφή 6 της μονάδας ελέγχου (προθέρμανση) Επαφή 5 της μονάδας ελέγχου (βαλβίδα) Φάση Γείωση Ουδέτερη 52 Ουδέτερη Επαφή B της μονάδας ελέγχου από τις επαφές T6 και T8 στο φις Wieland 4 πόλων (επαφή 9 του φις του σερβομοτέρ) Επαφή B5 στο φις Wieland 4 πόλων (επαφή 4 του φις του σερβομοτέρ) και φάση της βαλβίδας 2 Επαφή B4 στο φις Wieland 7 πόλων (επαφή του φις του σερβομοτέρ) και φάση της βαλβίδας 1 (επαφή 5 της μονάδας ελέγχου) Επαφή B της μονάδας ελέγχου από τις επαφές T6 και T7 (εάν 1 η ταχύτητα) στο φις Wieland 4 πόλων (επαφή 1 του φις του σερβομοτέρ) 24 Επαφή T2 στο φις Wieland 7 πόλων Επαφή 9 της μονάδας ελέγχου Δεν χρησιμοποιείται Επαφή T8 στο φις Wieland 4 πόλων 56 Επαφή 1 της μονάδας ελέγχου 28 Επαφή T6 στο φις Wieland 4 πόλων 57 Επαφή 2 της μονάδας ελέγχου 29 Επαφή T7 στο φις Wieland 4 πόλων 58 Επαφή 9 της μονάδας ελέγχου Επαφή C της μονάδας ελέγχου (επαφή 2 του φις του σερβομοτέρ) Επαφή T1 στο φις Wieland 7 πόλων (επαφή 2 του φις του σερβομοτέρ) 27

E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2

E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2 E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2 Двухступенчатая жидкотопливная горелка Καυστήρας πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας Dvostopenjski oljni gorilnik Руководство по эксплуатации Для аттестованных специалистов Жидкотопливная

Διαβάστε περισσότερα

E6.850 L-Z3 E6.1200 L-Z3

E6.850 L-Z3 E6.1200 L-Z3 E6.850 L-Z3 E6.1200 L-Z3 Трехступенчатая мазутная горелка Καυστήρας πετρελαίου τριβάθμιας λειτουργίας Инструкция по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Топливные

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου

Καυστήρες αερίου VG 2.140 VG 2.200 Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Газовые горелки... 2-18 Instrucciones de montaje original Para el instalador especialista

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция по эксплутации. Καυστήρες αερίου

Инструкция по эксплутации. Καυστήρες αερίου VG 1.40 VG 1.55 VG 1.85 Инструкция по эксплутации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Газовые горелки... 2-17 Instrucciones de montaje Para el instalador especialista Quemadores

Διαβάστε περισσότερα

VE 1.34 VE 1.35 VE 1.50 VE 1.52 VE 1.75

VE 1.34 VE 1.35 VE 1.50 VE 1.52 VE 1.75 VE 1.34 VE 1.35 VE 1.50 VE 1.52 VE 1.75 Руководство по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Топливные горелки с низким выходом NOx2-13 Instrucciones de montaje Para

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция по эксплутации. Καυστήρες πετρελαίου... 26-37

Инструкция по эксплутации. Καυστήρες πετρελαίου... 26-37 VL 1.40 P VL 1.42 VL 1.55 VL 1.55 P VL 1.95 Инструкция по эксплутации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Топливные горелки... 2-13 Instrucciones de montaje Para el instalador

Διαβάστε περισσότερα

pl, tr... 4200 1030 0400 ... 4200 1029 9600 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47

pl, tr... 4200 1030 0400 ... 4200 1029 9600 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47 Руководство по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Топливные горелки с низким выходом NOx2-14 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

E5.450 G/F-VT E5.600 G/F-VT. Модулируемая газовая горелка. Ρυθμιζόμενος καυστήρας αερίου

E5.450 G/F-VT E5.600 G/F-VT. Модулируемая газовая горелка. Ρυθμιζόμενος καυστήρας αερίου E5.450 G/F-VT E5.600 G/F-VT Модулируемая газовая горелка Ρυθμιζόμενος καυστήρας αερίου Инструкция по эксплуатации Предназначена для квалифицированных специалистов по установке Газовые горелки... 2-22 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Χρήσης Συσκευή "E VISION"...2-14

Βιβλίο Χρήσης Συσκευή E VISION...2-14 Βιβλίο Χρήσης Συσκευή "E VISION"...2-14 Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές πληροφορίες Παράδοση................................................................ 3 Περιγραφή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Για λειτουργία με απόλυτη ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω

Για λειτουργία με απόλυτη ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα, Σημαντικές πληροφορίες... 2 Περιγραφή του καυστήρα... 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά, καμπύλες ισχύος... 4 Επιλογή γραμμών αερίου... 5

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

BTL 14P BTL 20P BTL 26P

BTL 14P BTL 20P BTL 26P RU Инструкция по установке, эксплуатации и техобслуживанию EL Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. BTL 14P BTL 20P BTL 26P ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНТРУКЦИИ (IT) ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (IT) I - Перед

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες H A N S A Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S (G) Οδηγίες λειτουργίας Πεδίο παραγωγικότητας: 13,0 60,0 kw Ελεγμένο σύμφωνα με το 1BimSch V, με χαμηλό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών Руководство по эксплуатации

Εγχειρίδιο οδηγιών Руководство по эксплуатации Εγχειρίδιο οδηγιών Руководство по эксплуатации Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 6 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10 GR 2 Руководство по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

компактная: МBS 2050, 2250, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3207, 3257, 32R; стандартная: MBS 32, 33, 33М, 4010, 4050, 4500, 4510, 4201, 4251,

компактная: МBS 2050, 2250, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3207, 3257, 32R; стандартная: MBS 32, 33, 33М, 4010, 4050, 4500, 4510, 4201, 4251, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ 1 2 Содержание: Преобразователи давления Danfoss...4 Основные понятия...5 Обзор преобразователей давления Danfoss...6 Преобразователи давления MBS 1250...8 Преобразователи давления

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O el Smoke Alarm Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Graphics 4 2 Εισαγωγή 6 3 Τοποθέτηση 7 4 Συντήρηση 9 5 Τεχνικά στοιχεία 10 6 Εξυπηρέτηση πελατών 12 Bosch Sicherheitssysteme

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Favorit 99000I. Инструкция по эксплуатации. Посудомоечная машина

Favorit 99000I. Инструкция по эксплуатации. Посудомоечная машина Favorit 99000I Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации Πλυντήριο πιάτων Посудомоечная машина 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας. Για να εξασφαλίσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ.

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. Κεφάλαιο 4 Buderus Logatop / MHG (MAN) Καυστήρες πετρελαίου / αερίου 15-1.450 kw Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57 MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58 MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. 59 MHG (MAN) RZ2 - RZ3

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Digital. Bmix Digital 45 Bmix Digital 70 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Σύγχρονοι Ιταλικοί καυστήρες βιομάζας. Cod. EBM0001_SchedaTecnica - 06/ R0

Digital. Bmix Digital 45 Bmix Digital 70 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Σύγχρονοι Ιταλικοί καυστήρες βιομάζας. Cod. EBM0001_SchedaTecnica - 06/ R0 Digital Σύγχρονοι Ιταλικοί καυστήρες βιομάζας Bmix Digital 45 Bmix Digital 70 Cod. EBM0001_SchedaTecnica - 06/2015 - R0 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ GR 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Συμμόρφωση Οι καυστήρες Βmix Digital συμμορφώνoνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν

Heating 61AF Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Heating αντλία θερμότητας 61AF Αέρα/νερού Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ Υ Ψ Η Λ Ω Ν Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Τεχνολογία και βιωσιμότητα SINCE 1902 Μια αξιόπιστη μάρκα Όταν ο Willis Carrier το 1902 έφηυρε

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ

Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ κωδικός P0010 P0011 P0012 P0013 P0014 P0015 P0020 P0021 P0022 P0023 P0065 P0066 P0067 P0100 P0101 P0102 P0103 P0105 Περιγραφή βλάβης - εξάρτημα Πλευρά 1, Ρύθμιση εκκεντροφόρου Πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - www.sime.it SIME: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η παραδοσιακή ποιότητα των χυτοσιδηρών εναλλακτών της εταιρείας Sime προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς BT καταδεικνύουν οτι οι καυστήρες αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG. από 16,6 εώς 280 kw. Καυστήρες αερίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG. από 16,6 εώς 280 kw. Καυστήρες αερίου Καυστήρες αερίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG από 16,6 εώς 280 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG από 16,6 εώς 280 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ τα κύρια χαρακτηριστικά των καυστήρων της σειράς BTG καταδεικνύουν πως οι συγκεκριµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS (20-60.000 kcal/h) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σταθερός βαθμός απόδοσης, μεγαλύτερος από 90% Λέβητας με τρείς διαδρομές καυσαερίων ( πλήρεις), Στιβαρή κατασκευή μικρών διαστάσεων Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση Φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O el Smoke Alarm Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Graphics 4 2 Εισαγωγή 6 3 Τοποθέτηση 7 4 Συντήρηση 10 5 Τεχνικά στοιχεία 11 6 Εξυπηρέτηση πελατών 12 Bosch Sicherheitssysteme

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Καυστήρες αερίου Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Επιλογή μονοβάθμιου καυστήρα αερίου Μονοβάθμιοι BG BG 400, 400, 300L 400L 412 BG BG 300, 300, 300L 300L STG STG 146, 146, 146L

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης Έλεγχος 2 σημείων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο ηλεκτροκίνητος ενεργοποιητής EMV 110 με

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ AUTO COM ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ AUTO COM ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΑΣΚΗΣΗ 3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ AUTO COM ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Σχήμα 1 η Άσκηση 1 Ανάλυση ηλεκτρικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρόνος λειτουργίας του κοχλία 1. κατά Φάση 2 της έναυσης Επίπεδο 3 0 δευτ.

Ο χρόνος λειτουργίας του κοχλία 1. κατά Φάση 2 της έναυσης Επίπεδο 3 0 δευτ. 1. Μενού Ρύθμισης παραμέτρων του λέβητα PelleTech 15-50 (τεχνικό μενού) Το παρόν έντυπο αφορά τη ρύθμιση των παραμέτρων του λογισμικού για την λειτουργία του λέβητα. Συνεπώς η είσοδος και η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα