Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 144 / 2013 ΜΕΛΕΤΗ Προµήθειας και εγκατάστασης αυτόνοµου υβριδικού συστήµατος θέρµανσης νερού της κολυµβητικής δεξαµενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών µε χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 µε το Φ.Π.Α. 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµου υβριδικού συστήµατος θέρµανσης νερού της κολυµβητικής δεξαµενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών µε χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 144 / 2013 ΧΡΗΜ/ΣΗ: Π..Ε. Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. πρόκειται να γίνει η προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Σερρών µε σκοπό την ολοκλήρωση της προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού για τη θέρµανση του νερού της πισίνας θεραπευτικής κολύµβησης µε ηλιακή ενέργεια και συµπληρωµατικά µε αυτόνοµο λέβητα πετρελαίου, µε δυνατότητα χρήσης, µελλοντικά, φυσικού αερίου (µε αλλαγή τύπου καυστήρα). Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την αίτηση του ήµου Σερρών έως και την ένταξη της πρότασης της παρούσας προµήθειας στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης έτους 2013, το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών, µε ιδίους πόρους, υλοποίησε την εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήµατος (ηλιακοί συλλέκτες) για την προθέρµανση του νερού της δεξαµενής µέσω κλειστού κυκλώµατος, µε χειροκίνητη ρύθµιση και µε τον υφιστάµενο εναλλάκτη θερµότητας. Προκειµένου να αξιοποιηθεί το σύνολο της χρηµατοδότησης, και πάντα µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας, προτείνεται στο πλαίσιο της παρούσας προµήθειας, να υλοποιηθεί και η προµήθεια καυστήρων φυσικού αερίου, προς αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου θέρµανσης του κτιρίου (όταν συνδεθεί το εκπαιδευτήριο µε το δίκτυο του φυσικού αερίου). Επίσης θα εγκατασταθεί εξοπλισµός καλύµµατος δεξαµενής µε αυτόµατο µηχανισµό τυλίγµατος. Το κάλυµµα θα τοποθετείται κατά τις νυχτερινές ώρες µη χρήσης της κολυµβητικής δεξαµενής και θα επιφέρει σηµαντική οικονοµία, λόγω της δραστικής µείωσης των απωλειών θερµότητας. Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης έτους Η προµήθεια θα γίνει από την ελεύθερη αγορά. Η παρούσα µελέτη βασίζεται στην: Μελέτη θέρµανσης νερού της κολυµβητικής δεξαµενής στο ΕΕΕΕΚ Σερρών µε κεντρικό ηλιακό σύστηµα από το Σύλλογο Ολιστικής Αρχιτεκτονικής (ΣΟΛΑΡ). Κριτήρια σχεδίασης Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της δεξαµενής: Επιφάνεια δεξαµενής: 77 m 2 ιαστάσεις δεξαµενής: 11 x 7 m Όγκος δεξαµενής: 103 m 3 Απαιτούµενη θερµοκρασία νερού : 33 C Ανεξαρτήτως του συστήµατος θέρµανσης, ως βασική επιλογή εξοικονόµησης ενέργειας είναι η τοποθέτηση καλύµµατος στην επιφάνεια της δεξαµενής προκειµένου να µειωθούν δραστικά οι απώλειες θερµότητας του νερού της δεξαµενής. Το κάλυµµα αυτό έχει την δυνατότητα να συµβάλει στην µείωση των αναγκών θερµότητας τουλάχιστον κατά 40% περίπου και εποµένως συµβάλει θετικά σε κάθε εγκατάσταση θέρµανσης διότι το απαιτούµενο µέγεθος αυτής υποδιπλασιάζεται. Η χρήση του φυσικού αερίου ως βοηθητική πηγή ενέργειας θέρµανσης του νερού της πισίνας αποτελεί την επιθυµητή πρόταση, δεν έχει όµως επεκταθεί το δίκτυο φυσικού αερίου έως το ΕΕΕΕΚ Σερρών. Προτείνεται η προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος λέβητα µε καυστήρα πετρελαίου καθώς και η προµήθεια καυστήρων φυσικού αερίου (και για το σύστηµα θέρµανσης των κτιρίων) µε δυνατότητα απεγκατάστασης των καυστήρων πετρελαίου και εγκατάστασης αυτών του φυσικού αερίου, όταν συνδεθεί το εκπαιδευτήριο µε το δίκτυο φυσικού αερίου. 2

3 Θα εγκατασταθεί ανεξάρτητο κλειστό κύκλωµα και δεύτερου ανοξείδωτου εναλλάκτη θερµότητας, ο οποίος τοποθετείται εν σειρά και µετά τον εναλλάκτη του ηλιακού κυκλώµατος. Εγκατάσταση λέβητα Ο λέβητας θα θερµαίνει συµπληρωµατικά το νερό της δεξαµενής µε κλειστό κύκλωµα νερού µέσω εναλλάκτη θερµότητας. Η αποστολή του λέβητα και του εναλλάκτη είναι: α) να δύναται να θερµάνει το νερό της δεξαµενής εντός 48 ωρών µετά από πολυήµερη διακοπή κατά την διάρκεια του χειµώνα, όπου η θερµοκρασία του νερού αυτού έχει πέσει στους 10 C. β) να αναλάβει να συµπληρώνει την ηλιακή θέρµανση κατά την διάρκεια της ηµέρας προκειµένου να διατηρεί την θερµοκρασία του νερού της δεξαµενής στους 33 C. Το µέγεθος του λέβητα και του εναλλάκτη προκύπτει από την απαίτηση στο (α) ανωτέρω, η οποία είναι η δυσµενέστερη. Καυστήρες Προµήθεια και εγκατάσταση καυστήρα πετρελαίου καθώς και προµήθεια τριών (3) καυστήρων φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Κυκλώµατα νερού στους εναλλάκτες θερµότητας Στον εναλλάκτη του κλειστού κυκλώµατος των ηλιακών φθάνουν δύο ρεύµατα: Το ρεύµα του νερού ανακυκλοφορίας από την δεξαµενή Το ρεύµα του αντιψυκτικό υγρό (διάλυµα γλυκόλης και νερού κατ αναλογία30/70) του κλειστού κυκλώµατος του πεδίου των ηλιακών συλλεκτών Στον εναλλάκτη του κλειστού κυκλώµατος του λέβητα φθάνουν δύο ρεύµατα: Το ρεύµα του νερού ανακυκλοφορίας από την δεξαµενή Το ρεύµα του νερού θέρµανσης του κλειστού κυκλώµατος του λέβητα Οι εναλλάκτες θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Τύπος : πλακοειδής εναλλάκτης µε ανοξείδωτες επιφάνειες και αντοχή διάβρωσης σε χλώριο Θα πρέπει να διαθέτει γινόµενο U.A > 3500 W/ C, όπου U είναι ο συνολικός συντελεστής µετάδοσης θερµότητας και Α είναι η συνολική επιφάνεια του εναλλάκτη σε m. Υδραυλικό κύκλωµα ηλιακών συλλεκτών Έχει ολοκληρωθεί το υδραυλικό κύκλωµα και η τοποθέτηση του κυκλοφορητή. Με την παρούσα προστίθεται διάταξη αντιδιαβρωτικής προστασίας και δοχείο διαστολής για την παραλαβή των θερµικών διαστολών του κυκλώµατος. Κάλυµµα πισίνας µε µηχανισµό τυλίγµατος Βασική επιλογή εξοικονόµησης ενέργειας αποτελεί η τοποθέτηση καλύµµατος στην επιφάνεια της δεξαµενής προκειµένου να µειωθούν δραστικά οι απώλειες θερµότητας µέσω εξάτµισης του νερού της δεξαµενής. Το κάλυµµα αυτό συµβάλει στην µείωση των αναγκών θερµότητας κατά τουλάχιστον 40%. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί πλήρως αυτοµατοποιηµένα, µε τον αντίστοιχο εξοπλισµό να τοποθετείται στον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα παροχής. Σέρρες 18/12/2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Η/Μ Ο ιευθυντής Τεχνικών Έργων Υπηρεσιών ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός µε βαθµό Ε ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµου υβριδικού συστήµατος θέρµανσης νερού της κολυµβητικής δεξαµενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών µε χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 144 / 2013 ΧΡΗΜ/ΣΗ: Π..Ε. Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1. Αντικείµενο προµήθειας Η παρούσα αφορά την προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Σερρών µε σκοπό την ολοκλήρωση της προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού για τη θέρµανση του νερού της πισίνας θεραπευτικής κολύµβησης. Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να πληρεί τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύµφωνος µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι κατασκευάστριες εταιρείες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, ευρέως γνωστές και µε καλή φήµη. Οι εκπρόσωποι - αντιπρόσωποι αυτών θα έχουν στη διάθεση τους όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια και πιστοποιητικά. Άρθρο 2. Ισχύουσες διατάξεις Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη. Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης. Άρθρο 3. Αµοιβαίες υποχρεώσεις Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθεί στο χώρο εγκατάστασης µε βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές. Αν αποδειχτεί ακατάλληλος, η υπηρεσία έχει δικαίωµα να τα απορρίψει λόγω υποβαθµισµένης ποιότητας, κατά την εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας. Ο εξοπλισµός θα µεταφερθεί, θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών. Άρθρο 4. Εγγυήσεις Ο προµηθευτής κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% της συµβατικής αξίας της προµήθειας. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας, σύµφωνα µε τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται στη σύµβαση και παρουσία του αναδόχου εάν αυτός επιθυµεί. Με την ανάλογη εγγραφή στο ερωτηµατολόγιο της µελέτης ο προµηθευτής δεσµεύεται για την επάρκεια ανταλλακτικών για τα προσφερόµενα µηχανήµατα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Η προµήθεια θα εκτελεστεί σε διάστηµα εξήντα ηµερολογιακών ηµερών (60) από την υπογραφή της σύµβασης. Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσµία παράδοσης και για κάθε ηµέρα καθυστέρησης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τον εξοπλισµό ή παρατηρουµένων καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών ο ήµος Σερρών έχει το δικαίωµα να διαλύσει τη σύµβαση και να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5. Προσφορές Οι υποψήφιοι προµηθευτές καταθέτουν φάκελο προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού για το σύνολο των ειδών του προς προµήθεια εξοπλισµού, όπως προδιαγράφονται στην µελέτη. Η οικονοµική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Οποιαδήποτε αλλαγή της προσφοράς από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. 4

5 Άρθρο 6. Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Άρθρο 7. Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσµίας αυτής µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. Άρθρο 8. Πληµµελής κατασκευή Τα προς προµήθεια είδη ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης. Εφόσον εµφανίζουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 9. Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Άρθρο 10. Παράδοση και παραλαβή Η παράδοση, εγκατάσταση και ενσωµάτωση του προς προµήθεια εξοπλισµού θα γίνει στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρόβληµα για το ήµο, το εκπαιδευτήριο και την αρµόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση και τοποθέτηση των προς προµήθεια ειδών. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων προβληµάτων. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων ως την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγύησης. Άρθρο 11. Πληρωµές Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση 100% της συµβατικής αξίας σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγ. 1.α, 2 & 3, του άρθρου 36 της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., και µε τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόµιση των τιµολογίων Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός, θα είναι καινούργιος, αµεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισµένου κατασκευαστικού οίκου µε καλή φήµη στο εξωτερικό και τη χώρα µας. Οι διαστάσεις, τα βάρη, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, οι αποδόσεις κ.λ.π., θα πληρούν τις κείµενες σχετικές Ευρωπαϊκές και Ελληνικές νοµοθετικές διατάξεις. ΙΙ. ΕΙ ΙΚΑ Λέβητας και υδραυλικό κύκλωµα Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του λέβητα έχουν ως εξής: τύπος: λέβητας πιεστικός, χυτοσιδηρός χαµηλών θερµοκρασιών πετρελαίου / φυσικού αερίου, θερµική ισχύς περίπου kcal/h, τριών διαδρόµων καυσαερίων, υψηλός βαθµός απόδοσης (90% - 94%), ρύθµιση ανοίγµατος της πόρτας είτε προς τα δεξιά, είτε προς τα αριστερά, πάχος θερµοµόνωσης mm, καλύµµατα του λέβητα βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή, πίνακας ελέγχου και ενδείξεων του λέβητα καυστήρας πετρελαίου, για τον προαναφερθέντα λέβητα 5

6 καυστήρας για χρήση φυσικού αερίου, για τον προαναφερθέντα λέβητα καπνοδόχο mm, διπλή ανοξείδωτη µε ενδιάµεση µόνωση καπναγωγό από µαύρη λαµαρίνα πάχους 4χιλ., µε µόνωση πετροβάµβακα / φύλλο αλουµινίου πυροσβεστήρας σκόνης οροφής 12kg Στο κύκλωµα αυτό θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα όργανα και εξοπλισµός (βάνες, αισθητήρια, διακόπτες, βαλβίδα ασφαλείας, φίλτρο πετρελαίου κ.α.) και επίσης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κυκλοφορητής νερού θέρµανσης, κατάλληλου µανοµετρικού ύψους, παροχής περίπου 3,50m³/h, τριών ταχυτήτων οχείο διαστολής, µε µεµβράνη πλήρης µε σωληνώσεις, κυλινδρικό για εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης χωρητικότητας lt Τετράοδος βάνα αναµίξεως Σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης εγκαταστάσεως Εναλλάκτης θερµότητας λέβητα Ο εναλλάκτης θερµότητας του ηλιακού κυκλώµατος θα είναι πλακοειδούς τύπου µε θερµική ισχύ ίση µε εκείνη του λέβητα (76-80 kw). Η παροχή του νερού θέρµανσης ανέρχεται σε m Λ µε 3,25 m /h ενώ η παροχή στο κύκλωµα του νερού της δεξαµενής ισούται µε m = 31,7 m /h. Ο εναλλάκτης θερµότητας θα πρέπει να είναι ανοξείδωτος ώστε να εµφανίζει αντοχή σε διάβρωση από χλώριο. Εναλλάκτης θερµότητας ηλιακών Ο εναλλάκτης θερµότητας του ηλιακού κυκλώµατος θα είναι πλακοειδούς τύπου µε θερµική ισχύ kw. Ο εναλλάκτης θερµότητας θα πρέπει να είναι ανοξείδωτος ώστε να εµφανίζει αντοχή σε διάβρωση από χλώριο. Ο εναλλάκτης θα πρέπει να επιτρέπει τον τακτικό καθαρισµό του µέσω ειδικών διατάξεων συναρµολόγησης/αποσυναρµολόγησης ή άλλου αντίστοιχου συστήµατος. Κύκλωµα νερού πισίνας και αναδιάταξη Σωλήνωση νερού ανακυκλοφορίας της δεξαµενής από χαλκό ή από πολυαιθυλένιο, διάµετρος σωλήνα : 100mm. Σωλήνωση νερού κλειστού κυκλώµατος λέβητα από χαλκό ή από χάλυβα, διάµετρος σωλήνα: 32mm. Θερµική µόνωση σωλήνων από εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ (armaflex) για το σύνολο των σωληνώσεων της προµήθειας καθώς και για τις υπάρχουσες σωληνώσεις του δικτύου της υπάρχουσας εγκατάστασης. Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου Η παροχή ρευµάτων ηλεκτρικής ισχύος προς τους κυκλοφορητές, τον λέβητα, την τετράοδο βάνα και λοιπό µετρητικό εξοπλισµό θα γίνεται µέσα από πίνακα Χ.Τ.. Στον πίνακα αυτόν θα ενσωµατωθούν και οι αυτοµατισµοί για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης. Ο πίνακας θα διαθέτει όλο τον απαιτούµενο διακοπτικό εξοπλισµό ασφαλείας σύµφωνα µε τον πρότυπο HD384. Κάλυµµα πισίνας µε αυτόµατο µηχανισµό τυλίγµατος Το συνολικό µήκος και πλάτος του ισοθερµικού καλύµµατος να έχει το αντίστοιχο µήκος και πλάτος της κολυµβητικής δεξαµενής, που πρόκειται να καλύψει: Το πάχος του να είναι τουλάχιστον 6mm και το βάρος του να ανέρχεται σε gr./m 2 Να είναι πολυστρωµατικό, συµπαγές και αφρώδες, 100% από πολυαιθυλένιο. Οι δύο πλευρές του πάνω και κάτω να καλύπτονται από γερά θερµοκολληµένες στρώσεις πολυαιθυλενίου (µορφή sandwich). Η άνω στρώση πολυαιθυλενίου να είναι ιδιαίτερα ισχυρή και ανθεκτική στο σχίσιµο και τον ελκυσµό. Η κάτω στρώση να είναι αδιαπέραστη από τους υδρατµούς Να προστατεύει το νερό της δεξαµενής από την απώλεια θερµότητας και υδρατµών. Οι θερµοµονωτικές του ικανότητες να περιορίζουν τις θερµικές απώλειες του νερού σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Να διαθέτει υψηλή αντοχή στο νερό της κολυµβητικής δεξαµενής και στα προϊόντα που εµπεριέχει (χλώριο, όζον κ.τ.λ.), στην ανάπτυξη µικροοργανισµών και στο πλαγκτόν, στις θερµοκρασιακές αλλαγές του περιβάλλοντος και στην υπεριώδη ακτινοβολία Να είναι άοσµο µε ουδέτερο ΡΗ Στην αρχή κάθε φύλλου να υπάρχει ενσωµατωµένος σωλήνας από σκληρό PVC, που να επιτρέπει στο κάλυµµα να επιπλέει κατά τη διαδικασία απλώµατος και περιτύλιξης, ή ισοδύναµο σύστηµα. Στο σωλήνα αυτό να προσαρµόζεται σχοινί για τον έλεγχο του καλύµµατος από µακριά 6

7 Κάθε φύλλο να φέρει ανοξείδωτα µπουντούζια στην αρχή και το τέλος του, για τη σύνδεσή του. Mηχανισµός περιτύλιξης: Ο σκελετός του µηχανισµού περιτύλιξης να είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) και να είναι χρωµατισµένος µε ειδική βαφή, για πρόσθετη προστασία από την οξείδωση Το ύψος του να επιτρέπει την περιτύλιξη και την επαναφορά του, χωρίς τριβή πάνω στους βατήρες Ο µηχανισµός περιτύλιξης να φέρει ανοξείδωτο άξονα (AISI 304), επίσης χρωµατισµένο µε ειδική βαφή, για πρόσθετη προστασία από την οξείδωση Ο µηχανισµός περιτύλιξης να στηρίζεται σε τέσσερις περιστροφικούς τροχούς από Vulkollan ή αντίστοιχο υλικό µε τις ίδιες ιδιότητες, δύο εκ των οποίων να έχουν φρένο για την σταθεροποίηση και την ασφάλεια κατά τη χρήση του µηχανισµού Να φέρει ηλεκτρικό κινητήρα (µοτέρ) 24V µε µειωτήρα, µετασχηµατιστή και µπουτόν χειρισµού. Όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία του µηχανισµού να προστατεύονται µέσα σε στεγανό κουτί. Καυστήρας φυσικού αερίου Καυστήρας φυσικού αερίου για τους υφιστάµενους λέβητες, ισχύος kcal/h, ισχύς κινητήρα περίπου 700W, διβάθµιος, τριφασικός, για συστήµατα θέρµανσης, κατάλληλο για λέβητα µε υψηλή αντίθλιψη, µε µεγάλο εύρος θερµικού φορτίου και ρύθµιση αέρα µε σερβοκινητήρα,. O σχεδιασµός και η κατασκευή του θα παρέχει εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του, διευκολύνοντας τη συντήρηση και τον καθαρισµό του. Ο καυστήρας φυσικού αερίου θα είναι εγκεκριµένος και πιστοποιηµένος βάσει των προτύπων DIN 4788, EN 676 και σύµφωνα µε τις οδηγίες συσκευών αερίου 90/369/ECC, οδηγίες ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 89/336/ECC και οδηγίες χαµηλής τάσης 73/23/ECC. Ο καυστήρας φέρει την πιστοποίηση σήµανσης CE και παρέχει λειτουργία για φυσικό αέριο χωρίς καµία συµπλήρωση ή µετατροπή. O καυστήρας φυσικού αερίου θα παραδοθεί µε το συγκρότηµα οργάνων αερίου multibloc, σφαιρική βάνα παροχής αερίου, ταχυσύνδεσµο ηλεκτρικής συνδεσµολογίας, συσκευή ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων αερίου και µε µαστό σύνδεσης παροχής αερίου. Συντήρηση ανταλλακτικά Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ιδιόκτητο ή εξουσιοδοτηµένο συνεργείο για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού. Η εταιρεία ή το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο οφείλει να χορηγεί σχετική βεβαίωση συντήρησης ή ανάλογο πιστοποιητικό για κάθε τακτική ή έκτακτη συντήρηση του εξοπλισµού και να ενηµερώνει ανελλιπώς τη ιεύθυνση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών για κάθε θέµα που αφορά την ασφάλεια και καλή λειτουργία. Η συντήρηση θα περιλαµβάνει όλους τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους από εξειδικευµένο και έµπειρο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας. Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να εφοδιάζει µε γνήσια ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια. ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η προσφορά των διαγωνιζοµένων θα περιέχει για τον εξοπλισµό του ερωτηµατολογίου, επί ποινή αποκλεισµού, αποδεικτικά πιστοποίησης CE (βεβαίωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή και όχι σήµανση στα αντίστοιχα τεχνικά έντυπα) και ISO κατασκευαστή καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια. Ο εξοπλισµός, όπως περιγράφεται στο αναλυτικό τιµολόγιο, θα µεταφερθεί, παραδοθεί και εγκατασταθεί πλήρης µε τα εξαρτήµατα του, και τα απαιτούµενα υλικά και µικρουλικά, µε επί τόπου εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών και πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Η τιµή του ενδεικτικού τιµολογίου καλύπτει το σύνολο των ανωτέρω. Ο ανάδοχος µε την προσφορά του αποδέχεται ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών επί τόπου της εγκατάστασης του εξοπλισµού. Θα παραδοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια όλων των µηχανικών και ηλεκτρικών µερών του εξοπλισµού για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία αυτού (κατά προτίµηση στην ελληνική γλώσσα), σετ εργαλείων συντηρήσεως και µικροεπισκευών, αυτοκόλλητες προειδοποιητικές πινακίδες στα ελληνικά σε διάφορα σηµεία του εξοπλισµού (όπου απαιτείται), οι οποίες θα ενηµερώνουν τον χειριστή για την ασφαλή λειτουργία του. Οι διαγωνιζόµενοι επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να υποβάλλουν συµπληρωµένο το συνηµµένο ερωτηµατολόγιο του βασικού εξοπλισµού. Τα τεχνικά στοιχεία επί ποινή αποκλεισµού θα προκύπτουν από τα 7

8 τεχνικά φυλλάδια και τα πιστοποιητικά του κατασκευαστή. Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν αναφέρονται στα εν λόγω έντυπα δεν λαµβάνονται υπ όψιν. Ο χρόνος παράδοσης, εγκατάστασης και πλήρης λειτουργίας του εξοπλισµού δεν θα είναι µεγαλύτερος από εξήντα (60) ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) µήνες από την ηµέρα της οριστικής παραλαβής του εξοπλισµού. Σέρρες 18/12/2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Η/Μ Ο ιευθυντής Τεχνικών Έργων Υπηρεσιών ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός µε βαθµό Ε ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός 8

9 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Λέβητας περίπου kcal/h Καυστήρας πετρελαίου για τον λέβητα Καυστήρας φυσικού αερίου για τον λέβητα Καυστήρας φυσικού αερίου για λέβητα kcal/h Κυκλοφορητής νερού θέρµανσης 6 οχείο διαστολής Τετράοδος βάνα αναµίξεως Εναλλάκτης θερµότητας ηλιακού πεδίου Εναλλάκτης θερµότητας κυκλώµατος λέβητα Κάλυµµα πισίνας µε αυτόµατο µηχανισµό τυλίγµατος Ιδιόκτητο ή εξουσιοδοτηµένο συνεργείο (στοιχεία) Χρόνος παράδοσης (απαιτ. 60ηµ.) Εγγύηση καλής λειτουργίας (τουλάχιστον 12 µήνες) Εξασφάλιση παροχής ανταλλακτικών (τουλάχιστον 10 έτη) Εκπαίδευση προσωπικού στον χειρισµό του εξοπλισµού ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ (ΑΡ. ΣΕΛΙ ΑΣ) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµου υβριδικού συστήµατος θέρµανσης νερού της κολυµβητικής δεξαµενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών µε χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 144 / 2013 ΧΡΗΜ/ΣΗ: Π..Ε. Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι τιµές του παρόντος αναφέρονται στην προµήθεια επαγγελµατικού οχήµατος και περιλαµβάνουν: α) τις δαπάνες εισαγωγής από το εσωτερικό β) τις δαπάνες των επισφαλών εξόδων, τις κάθε είδους κρατήσεις, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα κ.λπ. γ) το ποσοστό κέρδους του προµηθευτή που θα εκτελέσει την προµήθεια ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 ο : Λέβητας και υδραυλικό κύκλωµα απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας λέβητα, συνόλου παρελκόµενων υλικών και υδραυλικού κυκλώµατος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : Εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά (Αριθµητικώς) : 9.500,00 ΆΡΘΡΟ 2 ο : Εναλλάκτης θερµότητας ηλιακών απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας εναλλάκτη θερµότητας ηλιακών και συνόλου παρελκόµενων υλικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : ύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά (Αριθµητικώς) : 2.250,00 ΆΡΘΡΟ 3 ο : Εναλλάκτης θερµότητας λέβητα απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας εναλλάκτη θερµότητας λέβητα και συνόλου παρελκόµενων υλικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : ύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά (Αριθµητικώς) : 2.750,00 10

11 ΆΡΘΡΟ 4 ο : Κύκλωµα νερού πισίνας και αναδιάταξη απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας κυκλώµατος νερού πισίνας, αναδιάταξη και συνόλου παρελκόµενων υλικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : Πέντε χιλιάδες ευρώ και µηδέν λεπτά (Αριθµητικώς) : 5.000,00 ΆΡΘΡΟ 5 ο : Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας ηλεκτρικού πίνακα και συνόλου παρελκόµενων υλικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : ύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά (Αριθµητικώς) : 2.700,00 ΆΡΘΡΟ 6 ο : Καυστήρας φυσικού αερίου απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας καυστήρα φυσικού αερίου και συνόλου παρελκόµενων υλικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (Αριθµητικώς) : 4.975,20 ΆΡΘΡΟ 7 ο : Κάλυµµα πισίνας µε αυτόµατο µηχανισµό τυλίγµατος απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας καλύµµατος πισίνας µε αυτόµατο µηχανισµό τυλίγµατος και συνόλου παρελκόµενων υλικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά (Αριθµητικώς) : 8.500,00 Σέρρες 18/12/2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Η/Μ Ο ιευθυντής Τεχνικών Έργων Υπηρεσιών ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός µε βαθµό Ε ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµου υβριδικού συστήµατος θέρµανσης νερού της κολυµβητικής δεξαµενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών µε χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 144 / 2013 ΧΡΗΜ/ΣΗ: Π..Ε. Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ 1 Λέβητας και υδραυλικό κύκλωµα , ,00 2 Εναλλάκτης θερµότητας ηλιακών , ,00 3 Εναλλάκτης θερµότητας λέβητα , ,00 4 Κύκλωµα νερού πισίνας και αναδιάταξη , ,00 5 Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου , ,00 6 Καυστήρας φυσικού αερίου , ,40 7 Κάλυµµα πισίνας µε αυτόµατο µηχανισµό τυλίγµατος , ,00 Γενικό σύνολο ,40 Φ.Π.Α. 23% 9.349,60 Γενικό σύνολο µε Φ.Π.Α. 23% ,00 Σέρρες 18/12/2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Η/Μ Ο ιευθυντής Τεχνικών Έργων Υπηρεσιών ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός µε βαθµό Ε ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµου υβριδικού συστήµατος θέρµανσης νερού της κολυµβητικής δεξαµενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών µε χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 144 / 2013 ΧΡΗΜ/ΣΗ: Π..Ε. Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι τιµές του παρόντος αναφέρονται στην προµήθεια επαγγελµατικού οχήµατος και περιλαµβάνουν: α) τις δαπάνες εισαγωγής από το εσωτερικό β) τις δαπάνες των επισφαλών εξόδων, τις κάθε είδους κρατήσεις, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα κ.λπ. γ) το ποσοστό κέρδους του προµηθευτή που θα εκτελέσει την προµήθεια ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 ο : Λέβητας και υδραυλικό κύκλωµα απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας λέβητα, συνόλου παρελκόµενων υλικών και υδραυλικού κυκλώµατος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : (Αριθµητικώς) : ΆΡΘΡΟ 2 ο : Εναλλάκτης θερµότητας ηλιακών απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας εναλλάκτη θερµότητας ηλιακών και συνόλου παρελκόµενων υλικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : (Αριθµητικώς) : ΆΡΘΡΟ 3 ο : Εναλλάκτης θερµότητας λέβητα απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας εναλλάκτη θερµότητας λέβητα και συνόλου παρελκόµενων υλικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : (Αριθµητικώς) : 13

14 ΆΡΘΡΟ 4 ο : Κύκλωµα νερού πισίνας και αναδιάταξη απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας κυκλώµατος νερού πισίνας, αναδιάταξη και συνόλου παρελκόµενων υλικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : (Αριθµητικώς) : ΆΡΘΡΟ 5 ο : Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας ηλεκτρικού πίνακα και συνόλου παρελκόµενων υλικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : (Αριθµητικώς) : ΆΡΘΡΟ 6 ο : Καυστήρας φυσικού αερίου απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας καυστήρα φυσικού αερίου και συνόλου παρελκόµενων υλικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : (Αριθµητικώς) : ΆΡΘΡΟ 7 ο : Κάλυµµα πισίνας µε αυτόµατο µηχανισµό τυλίγµατος απαραίτητων µικρουλικών και εξαρτηµάτων καθώς και της εργασίας καλύµµατος πισίνας µε αυτόµατο µηχανισµό τυλίγµατος και συνόλου παρελκόµενων υλικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. (Ολογράφως) : (Αριθµητικώς) : Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Σέρρες 18/12/2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Η/Μ Ο ιευθυντής Τεχνικών Έργων Υπηρεσιών ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός µε βαθµό Ε ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµου υβριδικού συστήµατος θέρµανσης νερού της κολυµβητικής δεξαµενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών µε χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου ΠΡ/ΣΜΟΣ: ,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 144 / 2013 ΧΡΗΜ/ΣΗ: Π..Ε. Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Λέβητας και υδραυλικό κύκλωµα 1 2 Εναλλάκτης θερµότητας ηλιακών 1 3 Εναλλάκτης θερµότητας λέβητα 1 4 Κύκλωµα νερού πισίνας και αναδιάταξη 1 5 Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου 1 6 Καυστήρας φυσικού αερίου 2 7 Κάλυµµα πισίνας µε αυτόµατο µηχανισµό τυλίγµατος 1 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ Γενικό σύνολο Φ.Π.Α. 23% Γενικό σύνολο µε Φ.Π.Α. 23% ΑΠΑΝΗ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Σέρρες 18/12/2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Η/Μ Ο ιευθυντής Τεχνικών Έργων Υπηρεσιών ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχ/γος Μηχανικός µε βαθµό Ε ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής)

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια Κ. Μ. : Π64/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ Προϋπολογισµός : 60.000,00 Φ.Π.Α.: 11.219,51 απάνη: 48.780,49 Πίστωση: 60.000,00 (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α.

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια χρωμάτων και υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των ημοτικών και Σχολικών κτιρίων του ήμου, σε Κ/Χ χώρους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995.

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 04/08/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & KOINΩΝΙΚΗΣ ΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ: 274635 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµ. ιακ:11/2015 Ε.Τ.Α.Α. Α..Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επικαιροποιημένη Μελέτη του έργου: «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαφόρων ειδών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 50/2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6853330 ΦΑΞ: 210 6853330

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΚΣ4690ΒΜ-15Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5594 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα