HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1"

Transcript

1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr /15

2 2

3 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας για συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ( ) και ενεργήστε αναλόγως. Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Φυλάξτε ένα αντίτυπο στη συσκευή. Πίνακας περιεχομένων Υποδείξεις ασφαλείας EL 1 Προστασία του περιβάλλοντος EL 2 Λειτουργία EL 3 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς EL 3 Στοιχεία συσκευής EL 4 Χειρισμός EL 5 Αντιπαγετική προστασία..... EL 9 Φροντίδα και συντήρηση..... EL 10 Βλάβες EL 14 Τεχνικά χαρακτηριστικά EL 18 Εξαρτήματα και ανταλλακτικά. EL 19 Εγγύηση EL 19 Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ EL 19 Υποδείξεις ασφαλείας Επίπεδα ασφαλείας Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημίες. Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να συντηρείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο, εκπαιδευμένο και ενημερωμένο προσωπικό. Ο χειρισμός και η συντήρηση των συσκευών ψεκασμού υψηλής πίεσης πρέπει να ανατίθενται μόνο σε αξιόπιστα άτομα με επαρκείς πνευματικές και σωματικές ικανότητες (τουλάχιστον 18 ετών). Ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να είναι βέβαιοι ότι ο χειριστής είναι εξοικειωμένος με τη συσκευή και τη χρήση της και ότι μπορεί να ανταποκριθεί αξιόπιστα στα καθήκοντά του. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση κόπωσης, προβλημάτων υγείας και κατανάλωσης αλκοόλ ή φαρμάκων. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται παρουσία ενός δεύτερου ατόμου, έτσι ώστε να μπορεί να απενεργοποιηθεί και να εξασφαλιστεί βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Να τηρούνται οι ισχύοντες τοπικοί κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και οι λοιποί γενικοί κανόνες ασφαλείας και εργασίας. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τη συσκευή μόνον όταν αυτός βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Οι διατάξεις ασφαλείας στη συσκευή και το σύστημα ψεκασμού δεν πρέπει να αφαιρούνται, να τροποποιούνται ή να απενεργοποιούνται. Χρησιμοποιείτε μόνον ελαστικούς σωλήνες, συστήματα ψεκασμού και εξαρτήματα, τα οποία διαθέτουν έγκριση για τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της συσκευής. Οι ελαστικοί σωλήνες, οι αγωγοί και τα συνδεδεμένα εξαρτήματα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να είναι σωστά τοποθετημένα. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνα περιβάλλοντα (π.χ. σε πρατήρια καυσίμων) να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας. Να εξασφαλιστεί ότι δεν εκπέμπονται καυσαέρια κοντά στις εισόδους αέρα. Κατά τις εργασίες ψεκασμού δεν πρέπει να είναι παρόντα άλλα άτομα πέραν του χειριστή σε ακτίνα έως 10 m από το σύστημα ψεκασμού. Μην κατευθύνετε ποτέ τη δέσμη νερού σε πρόσωπα, ζώα, το ίδιο το μηχάνημα ή σε ηλεκτρικά λειτουργικά μέρη. Κίνδυνος έκρηξης! Μην ψεκάζετε με καύσιμα υγρά. Τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις υπερπίεσης εργασίας της συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με προηγούμενη ενημέρωση του χειριστή του συστήματος ψεκασμού. Κίνδυνος τραυματισμού! Η ανάκρουση του σωλήνα δέσμης νερού μπορεί να σας κάνει να χάσετε την ισορροπία σας. Ενδέχεται να πέσετε κάτω. Ο σωλήνας δέσμης νερού μπορεί να στραφεί προς κάθε κατεύθυνση και να τραυματίσει άλλα άτομα. Αναζητήστε ένα ασφαλές σημείο στήριξης και κρατήστε σταθερά το πιστολέτο. Μην ασφαλίζετε ποτέ το μοχλό του πιστολιού ψεκασμού χειρός. Κίνδυνος πτώσης! Κατά τις εργασίες σε ικριώματα, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, ώστε να προστατέψετε το χειριστή από μια ενδεχόμενη πτώση λόγω της οπισθοδρόμησης. Για τις χειρονακτικές εργασίες με το πιστολέτο ψεκασμού, επιλέξτε μια κατάλληλη διάμετρο ακροφυσίου, έτσι ώστε η δύναμη ανάκρουσης στο διαμήκη άξονα να μην υπερβαίνει στη μέγιστη πίεση λειτουργίας τα 250 N. Εάν η δύναμη ανάκρουσης υπερβαίνει τα 150 Ν, το πιστολέτο ψεκασμού πρέπει να διαθέτει στήριγμα σώματος σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN Εάν η δύναμη ανάκρουσης υπερβαίνει τα 250 Ν, ο χειρισμός του ακροφυσίου πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα. Κατά τη χρήση διπλωμένων συστημάτων ψεκασμού είναι δυνατό να μεταβληθούν οι δυνάμεις ανάκρουσης. Κατά τη λειτουργία, ελέγχετε τακτικά τις ενδείξεις στην οθόνη. Εάν οι αναγραφόμενες τιμές δεν είναι οι προβλεπόμενες, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αντιμετωπίστε το αίτιο της βλάβης. Όταν δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση της συσκευής, π.χ. κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, αναρτήστε μια πινακίδα προειδοποίησης στον πίνακα διακοπτών. Εμποδίστε τη χρήση της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, σβήνοντας τον κλειδοδιακόπτη και βγάζοντας το κλειδί. Κατά τα διαλείμματα από την εργασία, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Εάν στρέψετε τη δέσμη νερού προς αντικείμενα που παράγουν αυξημένο θόρυβο, η εκπομπή θορύβου μπορεί να υπερβεί τις τιμές που περιλαμβάνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες με ακροφύσια σε ελαστικούς σωλήνες Οι κάννες ή οι εύκαμπτοι σωλήνες με βιδωτά μπεκ, π.χ. για τον καθαρισμό σωλήνων ή εναλλακτών θερμότητας, πρέπει να διαθέτουν ορατή σήμανση για την έγκαιρη αναγνώριση της εξόδου του μπεκ. Η απόσταση μεταξύ του μπεκ και της σήμανσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m. Οι εύκαμπτοι σωλήνες με βιδωτά μπεκ ή φορείς δεν πρέπει να βρίσκονται υπό πίεση, όταν βρίσκονται έξω από σωλήνες ή σε βάθος μικρότερο από 0,5 m μέσα σε σωλήνες και δεν μπορούν να κρατηθούν με ασφάλεια. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι είναι αδύνατη η ακούσια έξοδος του ακροφυσίου από το σωλήνα. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ακροφύσιο δεν μπορεί να περιστραφεί μέσα στο σωλήνα και να κινηθεί προς την κατεύθυνση του χειριστή. Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός σωλήνων με πολύ ελαστικές ή κολλώδεις αποθέσεις, π.χ. λατέξ ή πίσσα κ.λπ., χωρίς μηχανική διάταξη συλλογής στην είσοδο του σωλήνα. Λειαντικές δέσμες νερού και λειαντική κοπή με δέσμες νερού σε εκρηκτικό περιβάλλον Κατά τον ψεκασμό και την κοπή μετάλλου, οπλισμένου σκυροδέματος ή άλλων υλικών με χρήση λειαντικών υλικών, μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες, των οποίων η θερμοκρασία είναι αρκετή για να προκαλέσει ανάφλεξη σε εκρηκτικά μείγματα αερίου/αέρα ή εύφλεκτα υγρά και στερεά. Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση ριπές νερού EL - 1 3

4 με λειαντικά μέσα ή κοπή σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, καθώς και σε δοχεία που περιέχουν ή ενδέχεται να περιέχουν καύσιμα υγρά ή εύφλεκτα μείγματα αερίου/αέρα. Ο ιδιοκτήτης φέρει την ευθύνη για κάθε είδους μη ενδεδειγμένη χρήση, καθώς και για τις σωματικές και υλικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από μια παρόμοια χρήση. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προειδοποιήσεις μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο μελών του προσωπικού χειρισμού. Προστατευτικός ρουχισμός Κατά την εργασία με τη συσκευή, καθώς και κατά την παραμονή κοντά στη διάταξη ψεκασμού, φοράτε τον ακόλουθο προστατευτικό ρουχισμό: Προστατευτικό κράνος με φύλλο προστασίας Προστατευτικά γυαλιά Ωτοασπίδες Ωτοασπίδες Ειδικές μπότες ασφαλείας με προστασία του ταρσού Προστατευτικό πανωφόρι Προστατευτικό παντελόνι Ο προστατευτικός ρουχισμός προσφέρει προστασία μόνο από τα εξοστρακιζόμενα σταγονίδια και όχι από την απευθείας δράση της δέσμης νερού. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ενδύματα, τα οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με συσκευές καθαρισμού πολύ υψηλής πίεσης. Η KÄRCHER μπορεί να σας προμηθεύσει απευθείας τα κατάλληλα προστατευτικά ενδύματα. Διατάξεις ασφαλείας Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να αγνοηθεί η λειτουργία τους. Πλήκτρο Εκτάκτου Ανάγκης (Not-Aus) Για άμεση απενεργοποίηση όλων των λειτουργιών: Πιέστε το πλήκτρο εκτάκτου ανάγκης. Το μηχάνημα δεν έχει πίεση. Διακόπτης ασφαλείας στο κάλυμμα της συσκευής Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνον όταν είναι κλειστό το κάλυμμα. Εάν ανοίξει το κάλυμμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η συσκευή απενεργοποιείται και εμφανίζεται μια ένδειξη βλάβης. Δίσκος διάρρηξης Εάν η πίεση εργασίας υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη υπερπίεση κατά περ. 10%, ο δίσκος διάρρηξης καταστρέφεται και το νερό κυκλοφορεί στη συσκευή χωρίς πίεση. Η λειτουργία υψηλής πίεσης δεν είναι πλέον δυνατή. Παρακολούθηση φλόγας Σε περίπτωση έλλειψης καυσίμου ή βλάβης στον καυστήρα, ο μηχανισμός παρακολούθησης φλόγας απενεργοποιεί τον καυστήρα. Παρακολούθηση θερμοκρασίας Εάν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία, η συσκευή απενεργοποιείται. Εάν δεν επιτευχθεί η μέγιστη θερμοκρασία του νερού, εμφανίζεται μια ένδειξη στην οθόνη. Διακόπτης πίεσης Ο διακόπτης πίεσης απενεργοποιεί τη συσκευή σε περίπτωση υπέρβασης της ελάχιστης αρχικής πίεσης. Αισθητήρας υψηλής πίεσης Ο αισθητήρας πίεσης παρακολουθεί την αύξηση της πίεσης στο σύστημα υψηλής πίεσης Ο αισθητήρας απενεργοποιεί τη συσκευή, εάν εντοπίσει ταχεία πτώση της πίεσης, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση διαρροής ή διαρρηγμένου ελαστικού σωλήνα, ή υπέρβαση της πίεσης εργασίας. Πινακίδες προειδοποίησης και υποδείξεων Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων από καυτές επιφάνειες! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος σύνθλιψης. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, μην αγγίζετε τα σημεία κοντά στον ανεμιστήρα του ψυγείου ή στον τραπεζοειδή ιμάντα. Σφίξτε τους κοχλίες και τα περικόχλια των τροχών με ροπή στρέψης 100 Nm, αφού καλύψετε τα πρώτα 50 km. Εκτελέστε νέο έλεγχο έπειτα από 500 km και έπειτα από 50 ώρες λειτουργίας της συσκευής. Επαναλαμβάνετε τους ελέγχους ασφαλείας σε τακτικά διαστήματα. Αναθέστε τον τακτικό έλεγχο του συστήματος πέδησης και φωτισμού σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε καθαρές τις πινακίδες προειδοποίησης και υποδείξεων της συσκευής. Αντικαταστήστε με νέες τις πινακίδες προειδοποίησης και υποδείξεων που έχουν φθαρεί ή χαθεί. Θα πρέπει, επιπροσθέτως, να λάβετε μέρος σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Kärcher για θέματα ασφάλειας. Προστασία του περιβάλλοντος Αποσύρετε τις παλιές συσκευές οικολογικά Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, αποσύρετε τις παλιές συσκευές σε κατάλληλα συστήματα συλλογής. Τα λάδια κινητήρων και συστημάτων κίνησης, το πετρέλαιο, το πετρέλαιο ντίζελ και το αντιψυκτικό δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στο περιβάλλον. Προστατέψτε το έδαφος και αποσύρετε παλιά λάδια, τα καύσιμα και τα αντιψυκτικά με οικολογικό τρόπο. Τα λύματα που περιέχουν ορυκτά έλαια δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο υπέδαφος, στα ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης. Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH) Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 4 EL - 2

5 Λειτουργία Κάθε αντλία υψηλής πίεσης λειτουργεί με ένα ενδιάμεσο σύστημα κίνησης πριν τον πετρελαιοκινητήρα. Όταν διακόπτεται η λειτουργία ψεκασμού, ενεργοποιείται μέσω ενός ηλεκτρικού σήματος μέσω του πιστολέτου ψεκασμού η ανακύκλωση νερού χωρίς πίεση. Η προεπιλεγμένη πίεση λειτουργίας ρυθμίζεται από τις στροφές του κινητήρα. Το νερό θερμαίνεται από δύο καυστήρες στην πλευρά πίεσης, που λειτουργούν με πετρέλαιο. Στη λειτουργία καυτού νερού, προστίθεται υγρό αποσκληρυντικό στο νερό. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία σ' αυτές τις οδηγίες χειρισμού. Η συσκευή καθαρίζει αντικείμενα με ρίψη κρύου ή καυτού νερού υπό υψηλή πίεση χωρίς προσθήκη απορρυπαντικού. Η συσκευή επιτρέπεται να εξοπλίζεται μόνον με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Η συσκευή δεν ενδείκνυται για ταυτόχρονη λειτουργία με πολλά διαφορετικά συστήματα ψεκασμού. Η παροχή φρέσκου νερού πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Θερμοκρασία, μέγ. 60 C Τιμή ph 6, Ολική σκληρότητα dh Σίδηρος, μέγ. 0,2 mg/l Fe Μαγγάνιο, μέγ. 0,05 mg/l Mn Χλωριούχο άλας, μέγ. 100 mg/l Cl Οργανικές ουσίες, μέγ. 12 mg/l KMnO 4 -Κατανάλωση Θειούχες ενώσεις, μέγ. 100 mg/l SO 4 Χλώριο, μέγ. 0,5 mg/l Cl 2 Αποδεσμευμένο οξυγόνο, 5 mg/l O 2 ελάχ. διαβρωτικές βλαβερές ουσίες, μέγ. 5 mg/l χωρίς δεσμευμένα αέρια Αγωγιμότητα, μέγ μs/cm λοιπές τιμές κατά DIN EL - 3 5

6 Στοιχεία συσκευής 1 Ράβδος έλξης 2 Σκοινί απόσπασης 3 Βυσματική σύνδεση φωτισμού οχήματος 4 Τροχός στήριξης 5 Μπαταρία 6 Γενικός διακόπτης μπαταρίας 7 Στόμιο πλήρωσης δεξαμενής ντίζελ 8 Τάκος 9 Ράβδος ένδειξης στάθμης λαδιού για το μηχανισμό κίνησης της αντλίας 10 Καπάκι, άνοιγμα εκροής λαδιού του μηχανισμού κίνησης της αντλίας 11 Κοχλίας εκροής λαδιού του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης 12 Υαλοδείκτης λαδιού του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης 13 Κοχλίας εξαερισμού του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης 14 Εξαερισμός τελικού μηχανισμού κίνησης 15 Στόμιο πλήρωσης δεξαμενής πετρελαίου 16 κάλυμμα 17 Φίλτρο πετρελαίου 18 Άνοιγμα εξάτμισης καυστήρα 19 Φίλτρο αέρα 20 Δοχείο εξισορρόπησης νερού ψύξης κινητήρα 21 Ράβδος ένδειξης στάθμης λαδιού κινητήρα 22 Ψυγείο 23 Χειρόφρενο 24 Κάλυμμα μηχανής 25 Θύρα πίνακα ελέγχου 26 Διάταξη ασφάλισης καλύμματος της συσκευής 27 Στήριγμα ασφαλείας καλύμματος συσκευής 28 Σήμανση 29 Χώρος αποθήκευσης 30 Μεντεσές, αποθηκευτικός χώρος 31 Πλήκτρο Εκτάκτου Ανάγκης (Not-Aus) 32 Κιβώτιο διακοπτών 33 Πεδίο χειρισμού 34 Μέγγενη 35 Πρίζα, αγωγός ελέγχου 36 Προσαγωγή νερού 37 Κάλυμμα ελαστικού σωλήνα στερέωσης 38 Έξοδος υψηλής πίεσης 39 Κρίκος ανάρτησης (προαιρετικό) 40 Στρόφιγγα εκκένωσης δεξαμενής νερού 41 Κρουνός, αντιψυκτικό/δεξαμενή νερού 42 Δοχείο αντιψυκτικού 43 Μανόμετρο αντλίας αρχικής πίεσης 44 Άνοιγμα συντήρησης δεξαμενής νερού 45 Καυστήρας 46 Δοχείο αποσκληρυντικού 47 Αντλία υψηλής πίεσης 48 Φίλτρο νερού 49 Άνοιγμα πλήρωσης λαδιού κινητήρα 6 EL - 4

7 Πεδίο χειρισμού 1 Ένδειξη οθόνης 2 Πλήκτρο επαναφοράς 3 Πλήκτρο οθόνης ανοικτόχρωμο 4 Πλήκτρο οθόνης σκουρόχρωμο 5 Πλήκτρο καυστήρα ΕΝΕΡΓΟΥ 6 Πλήκτρο καυστήρα ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ Οθόνη DREH.UPM DRUCK BAR TEMP. C WASSER MOTOR BRENNER 7 BRENNER MOTOR 1 Αριθμός στροφών κινητήρα 2 Πίεση νερού στην έξοδο υψηλής πίεσης 3 Θερμοκρασία νερού στην έξοδο υψηλής πίεσης 4 Στάθμη πλήρωσης δεξαμενής νερού 5 Στάθμη πλήρωσης δεξαμενής ντίζελ 6 Στάθμη πλήρωσης δεξαμενής πετρελαίου 7 Κατάσταση λειτουργίας Πιστολέτο ψεκασμού 6 7 Πλήκτρο αύξησης της θερμοκρασίας νερού 8 Πλήκτρο μείωσης της θερμοκρασίας νερού 9 Πλήκτρο κινητήρα ΕΝΕΡΓΟΥ 10 Πλήκτρο κινητήρα ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ Χειρισμός Λάβετε υπόψη το κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας" και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας για καθαριστές πολύ υψηλής πίεσης ( ) Μεταφορά Λειτουργία ρυμουλκούμενου Ο οδηγός του ρυμουλκού με ρυμουλκούμενο όχημα που κινείται σε δημόσιες οδούς πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε το αντίστοιχο για το σκοπό αυτό δίπλωμα οδήγησης (κατηγορία διπλώματος). Κατά τη μεταφορά του ρυμουλκούμενου σε δημόσιες οδηγούς με μισογεμάτη δεξαμενή νερού, μπορεί να παρατηρηθούν ταλαντώσεις ή ακόμη και ανατροπή του ρυμουλκούμενου σε απότομες στροφές ή φρεναρίσματα. Γεμίστε ή αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού. Μην ταξιδεύετε με μισογεμάτη δεξαμενή νερού. Κλείστε το κάλυμμα και τα ανοίγματα της συσκευής. Ρυθμίστε το ύψος της ράβδου έλξης με τον τροχό στήριξης στο ύψος του κοτσαδόρου του ρυμουλκού. Τοποθετήστε το σκοινί απόσπασης στο ρυμουλκό. 11 Πλήκτρο αύξησης της πίεσης νερού 12 Πλήκτρο μείωσης της πίεσης νερού 13 Πλήκτρο εισαγωγής 14 Πλήκτρο ESC 15 Διακόπτης με κλειδί 1 Μοχλός σύμπλεξης 2 Κοχλίες με σήμανση Συνδέστε το ρυμουλκό. Βεβαιωθείτε ότι η σήμανση του κοχλία δείχνει προς το σύμβολο "+" (βέλος) μετά το κατέβασμα του μοχλού σύμπλεξης. Συνδέστε το βύσμα για το φωτισμό του οχήματος. Περιστρέψτε προς τα πάνω τον τροχό στήριξης με τη μανιβέλα. 1 Σύνδεσμος αγωγού ελέγχου 2 μοχλός 3 Ασφάλιση 4 Σύνδεση ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης 5 Σύνδεση σωλήνα ψεκασμού Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός στήριξης στη θέση ανάσυρσης δείχνει προς την κατεύθυνση του ρυμουλκούμενου. Αφαιρέστε τους τάκους από τους τροχούς και τοποθετήστε τους στα στηρίγματα. Λύστε το φρένο ακκινητοποίησης. EL - 5 7

8 1 Τρίτο φως πέδησης 2 Συνδυασμένα φώτα πέδησης/θέσης, δεξιά/αριστερά 3 Ένδειξη πορείας, δεξιά/αριστερά 4 Φως πορείας όπισθεν 5 Φωτισμός πινακίδων κυκλοφορίας 6 Οπίσθιος προβολέας ομίχλης Ελέγξτε τη λειτουργία των φώτων πέδησης, της ένδειξης πορείας, των φώτων θέσης, των φώτων πορείας όπισθεν, του πίσω προβολέα ομίχλης και του φωτισμού πινακίδων της συσκευής. Ελέγξτε την πίεση ελαστικών (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά ). Λάβετε υπόψη και τηρείτε τα τοπικά όρια ταχύτητας για οχήματα με ρυμουλκούμενα. Μεταφορά με γερανό Η συσκευή πρέπει να διαθέτει κρίκους ανάρτησης (προαιρετικό) για ανύψωση με γερανό. Η συσκευή μπορεί να ανυψωθεί μόνο με κρίκους ανάρτησης. Υποδείξεις ασφαλείας σχετικά με την ανύψωση Κίνδυνος τραυματισμού από ενδεχόμενη πτώση της συσκευής. Λάβετε υπόψη τους εθνικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν από κάθε μεταφορά με γερανό ελέγχετε την ανυψωτική διάταξη για τυχόν βλάβες. Πριν από κάθε μεταφορά με γερανό ελέγχετε τα ανυψωτικά μέσα για τυχόν βλάβες. Ανυψώνετε τη συσκευή μόνον από τη διάταξη μεταφοράς με γερανό. Οι ανυψωτικοί ιμάντες και οι στρογγυλές αρτάνες πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 2m, προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες στο περίβλημα της συσκευής. Ασφαλίστε τη διάταξη ανύψωσης έναντι της ακούσιας αποδέσμευσης του φορτίου. Κατά τη διαδικασία ανύψωσης μην μεταφέρετε άλλα αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Η συσκευή επιτρέπεται να μεταφέρεται με το γερανό μόνο από άτομα, τα οποία έχουν γνώση του χειρισμού του γερανού. Μη στέκεστε κάτω από το φορτίο. Προσέχετε ώστε να μη βρίσκονται άτομα εντός της επικίνδυνης περιοχής του γερανού. Μην αφήνετε ανεπίβλεπτη τη συσκευή να κρέμεται στο γερανό. Έλεγχος ασφαλείας Ελέγξτε την έδραση όλων των κοχλιωτών συνδέσεων της διάταξης και σφίξτε τις κατά περίπτωση. Τοποθέτηση της συσκευής σε οριζόντια θέση 1 Μανιβέλα για κατέβασμα του τροχού στήριξης 2 Βυσματική σύνδεση φωτισμού οχήματος 3 Σκοινί απόσπασης 4 Τροχός στήριξης 5 Φρένο ακινητοποίησης Ασφαλίστε το χειρόφρενο. Κατεβάστε τον τροχό στήριξης με τη μανιβέλα. Αποσυνδέστε το σκοινί απόσπασης από το ρυμουλκό. Αποσυνδέστε το βύσμα φωτισμού του οχήματος και τοποθετήστε το στη θήκη φύλαξης στη ράβδο. Ασφαλίστε τη συσκευή με τους τάκους για να αποφύγετε την ακούσια μετακίνηση. Συνδέστε το ρυμουλκό. Τοποθετήστε οριζόντια τη συσκευή με τον τροχό στήριξης. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος δυσλειτουργίας και βλάβης στη συσκευή. Κατά τη λειτουργία της, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Προετοιμασία για ενεργοποίηση Έλεγχος στάθμης πλήρωσης Ανοίξτε τη διάταξη ασφάλισης του καλύμματος της συσκευής και ανασηκώστε το κάλυμμα της συσκευής προς τα πάνω. Μετακινήστε την ασφάλεια του καλύμματος προς τα πάνω, ώστε να μην πέσει το κάλυμμα. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση. Έλεγχος της στάθμης λαδιού στην αντλία και τον κινητήρα Ξεβιδώστε τη ράβδο ένδειξης στο μηχανισμό κίνησης της αντλίας. Σκουπίστε τη ράβδο ένδειξης με ένα άχνουδο πανί. Εισαγάγετε τη ράβδο ένδειξης ως το τέρμα και τραβήξτε την. Εάν η στάθμη του λαδιού έχει πέσει στο κατώτερο σημάδι, συμπληρώστε λάδι (βλ. "Φροντίδα και συντήρηση"). Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού στον υαλοδείκτη του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης. Τραβήξτε έξω τη ράβδο ένδειξης στάθμης λαδιού του κινητήρα. Σκουπίστε τη ράβδο ένδειξης με ένα άχνουδο πανί. Εισαγάγετε τη ράβδο ένδειξης, τραβήξτε την και δείτε την ένδειξη. Εάν η στάθμη του λαδιού έχει πέσει στο κατώτερο σημάδι, συμπληρώστε λάδι (βλ. "Φροντίδα και συντήρηση"). Έλεγχος της στάθμης ψυκτικού στον κινητήρα Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης ψυκτικού στο δοχείο εξισορρόπησης του νερού ψύξης του κινητήρα, όταν ο κινητήρας είναι κρύος. Η στάθμη του υγρού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των σημείων MIN και MAX. Έλεγχος της στάθμης πλήρωσης αποσκληρυντικού Ξεβιδώστε το καπάκι από το δοχείο αποσκληρυντικού και ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης του αποσκληρυντικού. Εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε αποσκληρυντικό υγρό. ΠΡΟΣΟΧΗ Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στο δοχείο αποσκληρυντικού. Έλεγχος στάθμης πλήρωσης του δοχείου αντιψυκτικού Εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού, ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου αντιψυκτικού και ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης. Εάν απαιτείται, συμπληρώστε αντιψυκτικό. Ενεργοποίηση συσκευής Αφαιρέστε το κάλυμμα του γενικού διακόπτη μπαταρίας. Ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη μπαταρίας. Ενεργοποιήστε τον κλειδοδιακόπτη στον πίνακα ελέγχου. Πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής στον πίνακα ελέγχου. Έλεγχος της στάθμης πλήρωσης της δεξαμενής ντίζελ Κίνδυνος έκρηξης, κίνδυνος πυρκαγιάς, κίνδυνος δηλητηρίασης από καυσαέρια. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα πριν την προσθήκη καυσίμου. Μην συμπληρώνετε καύσιμο σε κλειστούς χώρους, φροντίστε για τον επαρκή εξαερισμό του χώρου. Μην συμπληρώνετε καύσιμο κοντά σε γυμνή φλόγα ή σπινθήρες. 8 EL - 6

9 Μην καπνίζετε κατά τη συμπλήρωση καυσίμου. Καθαρίστε αμέσως τις διαρροές καυσίμου κατά το γέμισμα και διαθέστε τα απορρίμματα με ορθό τρόπο. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αφήνετε τη δεξαμενή καυσίμου να αδειάσει εντελώς, διαφορετικά θα πρέπει να κάνετε εξαέρωση του συστήματος καυσίμου. Οι αναρροφώμενοι ρύποι από τον πυθμένα της δεξαμενής μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες. Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης ντίζελ στη γραμμή ένδειξης "ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ". Συμπληρώστε ντίζελ κατά περίπτωση.. Σε θερμοκρασίες κάτω από 0 C χρησιμοποιείτε μόνο χειμερινό ντίζελ. Έλεγχος στάθμης πλήρωσης δεξαμενής πετρελαίου Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης πετρελαίου στη γραμμή ένδειξης "ΚΑΥΣΤΗ- ΡΑΣ". Συμπληρώστε πετρέλαιο κατά περίπτωση. Το πετρέλαιο δεν πρέπει να περιέχει νερό. Εάν δεν υπάρχει πετρέλαιο, μπορείτε να χρησιμποιήσετε ντίζελ. Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καύσιμα, επειδή μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα. Έλεγχος στάθμης πλήρωσης δεξαμενής νερού Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης νερού στη γραμμή ένδειξης "ΝΕΡΟ". Συμπληρώστε νερό κατά περίπτωση. Για να το επιτύχετε, συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα προσαγωγής νερού με το σωλήνα προσαγωγής νερού. Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού Για τη σωστή δοσολόγηση του αποσκληρυντικού υγρού, πρέπει να ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού στον τόπο χρήσης. (Βλ. κεφάλαιο "Ρυθμίσεις". Έναρξη λειτουργίας Σύνδεση σωλήνα ψεκασμού στο πιστολέτο 1 Πιστολέτο χειρός 2 Δακτύλιος σύσφιξης 3 Κοχλίας σύσφιξης 4 σωλήνας εκτόξευσης 5 Στήριγμα ακροφυσίου 6 Στεγανωτικός δακτύλιος 7 Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 8 Ρακόρ Αφαιρέστε τα προστατευτικά καπάκια από το σωλήνα ψεκασμού. Λιπάνετε το σπείρωμα στην πλευρά του πιστολέτου με γράσο για σπειρώματα ανοξείδωτου χάλυβα ( ). Βιδώστε το δακτύλιο σύσφιξης στο σωλήνα ψεκασμού. A B Ο στεγανοποιητικός κώνος του σωλήνα ψεκασμού πρέπει να προεξέχει κατά περ. 1-1,5 σπειρώματα (B) από το δακτύλιο σύσφιξης (A). Για τη ρύθμιση της απόστασης, περιστρέψτε το δακτύλιο σύσφιξης (Α) με το χέρι (αριστερόστροφο σπείρωμα). Τοποθετήστε το σωλήνα ψεκασμού ως το τέρμα στο πιστολέτο. Βιδώστε καλά το σωλήνα ψεκασμού, σφίγγοντας τον κοχλία σύσφιξης (ροπή στρέψης περ. 100 Nm). Σύνδεση του ακροφυσίου Εκτελέστε αυτή τη διαδικασία μόνο μετά την εξαέρωση, βλ. "Εξαέρωση συστήματος υψηλής πίεσης". Λιπάνετε το σπείρωμα στην πλευρά του ακροφυσίου με γράσο για σπειρώματα ανοξείδωτου χάλυβα ( ). Λιπάνετε την υποδοχή του ακροφυσίου με γράσο για σπειρώματα ανοξείδωτου χάλυβα ( ) και βιδώστε την στο σωλήνα ψεκασμού (αριστερόστροφο σπείρωμα). Τοποθετήστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης με το δακτύλιο Ο στην υποδοχή ακροφυσίου. Λιπάνετε το περικόχλιο με γράσο για σπειρώματα ανοξείδωτου χάλυβα ( ), βιδώστε και σφίξτε με το χέρι. Σύνδεση του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης στο πιστολέτο και τη συσκευή Κίνδυνος τραυματισμού από μη στεγανά σημεία ή δέσμες νερού που εκτοξεύονται από σημεία διαρροής. Οι ελαστικοί σωλήνες, οι αγωγοί και το σύστημα ψεκασμού πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να είναι σωστά τοποθετημένα. Ελέγχετε καθημερινά τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης, οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι για το αντίστοιχο εύρος πίεσης και θερμοκρασίας. Αποφεύγετε την επαφή με χημικές ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε τσακισμένους ελαστικούς σωλήνες. Μην χρησιμοποιείτε ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης με ελαττωματικά ή σκουριασμένα σπειρώματα. Σε περίπτωση που φαίνεται η εξωτερική συρμάτινη στρώση, μην χρησιμοποιείτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης. Μην περνάτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης πάνω από αιχμηρές επιφάνειες. Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα έτσι, ώστε να μην μπορεί να περάσει από πάνω του τροχοφόρο. Μην χρησιμοποιήσετε πλέον εύκαμπτο σωλήνα, ο οποίος καταπονήθηκε από πέρασμα τροχοφόρου, τσάκισμα ή κρούσεις, ακόμα κι όταν δεν είναι ορατή καμία ζημιά. Απλώστε καλά τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς επικαλύψεις. Οι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης παλιώνουν. Ακόμη κι αν είναι σε καλή κατάσταση, αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης μετά από 6 χρόνια. Οι ελαστικοί σωλήνες υψηλής πίεσης που παραμένουν στην αποθήκη για περισσότερα από 2 χρόνια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αποθηκεύετε τον ελαστικό σωλήνα έτσι, ώστε να μην εμφανίζονται μηχανικά φορτία. Αποθηκεύστε τον σε ψυχρό και ξηρό χώρο χωρίς σκόνη. Μην τοποθετείτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης τεντωμένο, επειδή το μήκος του μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια της λειτουργίας. Μετά τη χρήση, εκτονώστε την πίεση από τον ελαστικό σωλήνα, καθαρίστε τον, αφαιρέστε το νερό, τυλίξτε τον και αποθηκεύστε τον σωστά. Ξεβιδώστε τα προστατευτικά πώματα από τη σύνδεση υψηλής πίεσης του πιστολέτου ψεκασμού και τραβήξτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης. Καθαρίστε το σπείρωμα και λιπάνετέ το με γράσο για σπειρώματα ανοξείδωτου χάλυβα ( ). Ελέγξτε την άριστη κατάσταση του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης (απουσία βλαβών). Χρησιμοποιείτε μόνο ελαστικούς σωλήνες που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Βιδώστε σφικτά τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης στο πιστολέτο ψεκασμού (περικόχλιο M24x1,5). Ξεβιδώστε το προστατευτικό πώμα από την έξοδο υψηλής πίεσης της συσκευής. Καθαρίστε το σπείρωμα και λιπάνετέ το με γράσο για σπειρώματα ανοξείδωτου χάλυβα ( ). Σφίξτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης στη σύνδεση υψηλής πίεσης (περικόχλιο M24x1,5). 1 Στήριγμα καλύμματος ελαστικού σωλήνα 2 Κάλυμμα ελαστικού σωλήνα Σε περίπτωση χρήσης ενός καλύμματος ελαστικού σωλήνα για προστασία του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης από ρήξη, αναρτήστε το κάλυμμα του σωλήνα στο στήριγμα. EL - 7 9

10 Σύνδεση του αγωγού ελέγχου Ξετυλίξτε τον αγωγό ελέγχου από το τύμπανο στο μήκος του ελαστικού σωλήνα. Φροντίστε να μην βρίσκεται ο αγωγός ελέγχου κάτω από τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης, καθώς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο ελαστικός σωλήνας μπορεί να τρίβεται στον αγωγό ελέγχου και να τον κόψει. Βγάλτε το προστατευτικό πώμα ή το βύσμα αντιψυκτικού της πλευράς σύνδεσης με τη συσκευή. Βάλτε το μικρό άκρο καλωδίου του τυμπάνου στην πρίζα. Ενώστε τα προστατευτικά πώματα μεταξύ τους, για να μην διεισδύσουν ρύποι στο εσωτερικό τους. Συνδέστε τον αγωγό ελέγχου στην πλευρά του πιστολέτου και ενώστε τα προστατευτικά πώματα μεταξύ τους. Σύνδεση της προσαγωγής νερού Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το μηχάνημα δεν πρέπει να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος. Να χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρείας Kärcher ή εναλλακτικά ένας διαχωριστής συστήματος κατά το EN τύπος BA. Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται πόσιμο νερό με πίεση 0,15 έως 0,6 MPa (1,5 έως 6 bar). Ξεβιδώστε το προστατευτικό πώμα από την είσοδο προσαγωγής νερού της συσκευής. Συνδέστε το διαχωριστή συστήματος στην είσοδο προσαγωγής νερού. Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα προσαγωγής νερού στην είσοδο προσαγωγής νερού (βέλος). Ανοίξτε τη διάταξη ασφάλισης του καλύμματος της συσκευής και ανασηκώστε το κάλυμμα της συσκευής προς τα πάνω. Μετακινήστε την ασφάλεια του καλύμματος προς τα πάνω, ώστε να μην πέσει το κάλυμμα. Ελέγξτε το φίλτρο νερού για ρύπους και καθαρίστε/αντικαταστήστε το κατά περίπτωση. Ελέγξτε τη θέση του κρουνού αντιψυκτικού/δεξαμενής νερού και ρυθμίστε την για τη δεξαμενή νερού προς τα δεξιά. Κλείστε τη στρόφιγγα της δεξαμενής νερού. Αφαιρέστε το κάλυμμα του γενικού διακόπτη μπαταρίας. Ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη μπαταρίας. Κατεβάστε την ασφάλεια του καλύμματος της συσκευής. Κατεβάστε το κάλυμμα της συσκευής και ασφαλίστε το. Ανοίξτε τη θύρα του πίνακα ελέγχου και ανοίξτε τη μίζα με τον κλειδοδιακόπτη. Εάν η στάθμη στη δεξαμενή είναι χαμηλή, πραγματοποιείται μόνο προσαγωγή νερού Εκκίνηση κινητήρα Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με κλειστό κάλυμμα. Εάν ανοίξει το κάλυμμα, η συσκευή απενεργοποιείται. Απασφαλίστε το πλήκτρο εκτάκτου ανάγκης περιστρέφοντάς το. Ανοίξτε τη θύρα του πίνακα ελέγχου. Περιστρέψτε τον κλειδοδιακόπτη προς τα δεξιά. Η τάση ελέγχου ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας. Περιστρέψτε τον κλειδοδιακόπτη ξανά προς τα δεξιά. Ο κινητήρας προθερμαίνεται και στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα. Για να θέσετε σε κίνηση των κινητήρα, πιέστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΣ κινητήρας. Μετά την ενεργοποίησή του, ο κινητήρας πρέπει πρώτα να προθερμανθεί. Κατά την προθέρμανση, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "ΠΡΟΘΕΡΜΑΝ- ΣΗ, ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ". Εξαέρωση του συστήματος υψηλής πίεσης Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης, το πιστολέτο και το σωλήνα ψεκασμού χωρίς το ακροφύσιο, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Ενεργοποίηση". Πιέστε το πιστολέτο για περ. 30 έως 40 δευτερόλεπτα, ώσπου να εξέλθει μια συνεχής δέσμη νερού από το σωλήνα ψεκασμού. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα. Τοποθετήστε το ακροφύσιο, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Σύνδεση ακροφυσίου". Ρυθμίσεις Μια σύντομη πίεση των πλήκτρων που αναφέρονται στο κείμενο, εμφανίζει στην οθόνη την τρέχουσα επιλεγμένη τιμή αναφοράς. Η παρατεταμένη πίεση των πλήκτρων αλλάξει την τιμή αναφοράς. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορείτε να μετακινείστε μεταξύ των λειτουργιών καυτού και κρύου νερού με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του θερμαντήρα διαρκείας όποτε το επιθυμείτε. Ρύθμιση λειτουργίας κρύου και καυτού νερού Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία κρύου νερού. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ". Εάν επιθυμείτε τη ρίψη καυτού νερού, πιέστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΣ καυστήρας. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥ". Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του νερού με τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης της θερμοκρασίας νερού. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος από 50 έως 95 C. Ρύθμιση της πίεσης νερού Η πίεση του νερού μπορεί να προσαρμοστεί και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ρυθμίστε την πίεση του νερού με τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης της πίεσης νερού. Η πίεση του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα των 5 MPa (50 bar). Καταστάσεις λειτουργίας Υπάρχουν δύο διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας: Λειτουργία εν κενώ χωρίς ΥΠ Χωρίς λειτουργία εν κενώ και χωρίς ΥΠ 10 EL - 8

11 Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής επιλέγεται αυτόματα η κατάσταση λειτουργίας "Λειτουργία εν κενώ χωρίς ΥΠ". Μπορείτε να μεταβείτε σε άλλες καταστάσεις λειτουργίας με πίεση του πλήκτρου εισαγωγής. Ρύθμιση σκληρότητας νερού, χρόνου υστέρησης κινητήρα και γλώσσας Ενεργοποιήστε τον κλειδοδιακόπτη στον πίνακα ελέγχου. Πιέστε το πλήκτρο ESC. Μετακινήστε το βέλος στην οθόνη με τα βέλη "Αύξηση πίεσης νερού" ή "Μείωση πίεσης νερού" στη γραμμή "SERVICE". Πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής. Μετακινήστε το βέλος στην οθόνη με τα βέλη "Αύξηση πίεσης νερού" ή "Μείωση πίεσης νερού" στην επιλογή "SERVICE USER". Πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής. Επιλέξτε τη γραμμή "ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ" με τα βέλη "Αύξηση πίεσης νερού" ή "Μείωση πίεσης νερού". Ρυθμίστε την επιθυμητή αριθμητική τιμή με τα πλήκτρα "Θερμαντήρας διαρκείας ΕΝΕΡΓΟΣ" και "Reset". Σκληρότητα νερού dh Ρύθμιση Επιλέξτε τη γραμμή "RPM DELAY" με τα βέλη "Αύξηση πίεσης νερού" ή "Μείωση πίεσης νερού". Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο υστέρησης με τα πλήκτρα "Καυστήρας ΕΝΕΡ- ΓΟΣ" και "Reset". Επιλέξτε τη γραμμή "ΓΛΩΣΣΑ" με τα βέλη "Αύξηση πίεσης νερού" ή "Μείωση πίεσης νερού". Επιλέξτε τη γλώσσα με τα πλήκτρα "Καυστήρας ΕΝΕΡΓΟΣ" και "Reset". Πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής. Πιέστε το πλήκτρο ESC. Η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη σύνοψη. Λειτουργία Εάν η συσκευή διαθέτει αντιπαγετική προστασία, το αντιψυκτικό πρέπει να αφαιρεθεί από το σύστημα νερού πριν τη λειτουργία (βλ. κεφάλαιο "Αφαίρεση αντιψυκτικού από το σύστημα νερού"). Κάντε εξαέρωση του συστήματος υψηλής πίεσης πριν από τη λειτουργία. Σπρώξτε προς τα κάτω το μηχανισμό απασφάλισης του πιστολέτου ψεκασμού. Τραβήξτε προς τα πίσω τη σκανδάλη του πιστολέτου ψεκασμού. Ο κινητήρας αναπτύσσει στροφές λειτουργίας. Απελευθερώνεται η δέσμη νερού υψηλής πίεσης. Για τη διακοπή της δέσμης υψηλής πίεσης, αφήστε τη σκανδάλη του πιστολέτου ψεκασμού και αφήστε το μηχανισμό απασφάλισης να κλειδώσει. Η διαρκής ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ριπής υψηλής πίεσης αυξάνει τη φθορά στη συσκευή και μειώνει τη διάρκεια ζωής της. Εκτελέστε τη διαδικασία καθαρισμού με τις λιγότερες δυνατές διακοπές. Απενεργοποίηση Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο εκτάκτου ανάγκης μόνο σε περίπτωση ανάγκης και όχι για την απενεργοποίηση της συσκευής. Η συχνή χρήση του πλήκτρου εκτάκτου ανάγκης προκαλεί αυξημένη φθορά στη συσκευή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων! Καυτό νερό στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Μετά τη λειτουργία με καυτό νερό, χρησιμοποιήστε τη συσκευή με κρύο νερό για λίγο, ώστε να αποφύγετε ένα ενδεχόμενο έγκαυμα από το εξερχόμενο καυτό νερό κατά την αποσυναρμολόγηση του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης, καθώς και την ανάπτυξη αλάτων στον καυστήρα. (Ξεπλύνετε υπό πίεση στη λειτουργία κρύου νερού, ώσπου η θερμοκρασία του νερού να πέσει κάτω από τους 50 C. Για τη διακοπή της δέσμης υψηλής πίεσης, αφήστε τη σκανδάλη του πιστολέτου ψεκασμού και αφήστε το μηχανισμό απασφάλισης να κλειδώσει. Πιέστε το πλήκτρο ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ κινητήρας. Ανάλογα με την καταπόνηση, ο κινητήρας πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για λίγο, ώστε να κρυώσει. Κατά το χρόνο υστέρησης, αναβοσβήνουν οι φωτοδίοδοι στα πλήκτρα ΑΝΕ- ΝΕΡΓΟΣ κινητήρας και ΕΝΕΡΓΟΣ κινητήρας. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Χρόνος υστέρησης κινητήρα". Στη συνέχεια ο κινητήρας απενεργοποιείται. Εάν κατά τις διακοπές της λειτουργίας υφίσταται κίνδυνος παγετού, ξεπλύνετε τη συσκευή με αντιψυκτικό (βλ. παράγραφος "Αντιπαγετική προστασία") ή μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα χώρο που προστατεύεται από τον παγετό. Περιστρέψτε το διακόπτη με κλειδί στη θέση "0" και βγάλτε το κλειδί. Κλείστε και ασφαλίστε τη θύρα του πίνακα ελέγχου. Ανοίξτε το κάλυμμα και βγάλτε το κλειδί από τον αποζεύκτη της μπαταρίας. Ξεβιδώστε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης, τον ελαστικό σωλήνα προσαγωγής νερού και τον αγωγό ελέγχου. Προστατέψτε με καπάκια τις συνδέσεις των ελαστικών σωλήνων και τους συνδέσμους από τους ρύπους. Μην φυλάσσετε αντικείμενα (ούτε εύκαμπτους σωλήνες, καλώδια και συσκευές ψεκασμού) στη συσκευή. Για τη φύλαξη χρησιμοποιείτε μόνο τη θήκη αποθήκευσης ή το κιβώτιο φύλαξης (προαιρετικό). Αντιπαγετική προστασία Χρησιμοποιήστε ένα αντιψυκτικό οχημάτων του εμπορίου με βάση τη γλυκόλη. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του αντιψυκτικού. Ξεπλύνετε τη συσκευή με αντιψυκτικό, για να την προστατέψετε από ενδεχόμενες βλάβες λόγω παγετού. Έκπλυση του κυκλώματος με αντιψυκτικό από τη δεξαμενή αντιψυκτικού της συσκευής, για προτιμώμενη εφαρμογή στο σημείο χρήσης Έκπλυση κυκλώματος με αντιψυκτικό (αντλία υψηλής πίεσης) Άνοιγμα συντήρησης δεξαμενής νερού 2 Κρουνός, μεταγωγή αντιπαγετικής προστασίας/δεξαμενής νερού 3 Ανάστροφη ροή αντιπαγετικής προστασίας 4 Άνοιγμα πλήρωσης δοχείου αντιψυκτικού 5 Στρόφιγγα εκκένωσης δεξαμενής νερού 1 Ελαστικός σωλήνας αντιπαγετικής προστασίας Εκτονώστε εντελώς την πίεση στη συσκευή. Γεμίστε το δοχείο με αντιψυκτικό. Επιλέξτε την αναλογία ανάμειξης νερού/ αντιψυκτικού σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή του αντιψυκτικού. Μετακινήστε σε κάθετη θέση το μοχλό ενεργοποίησης του κρουνού αντιψυκτικού. 4 5 EL

12 Ξεβιδώστε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης από την έξοδο υψηλής πίεσης. Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα αντιψυκτικού ανάμεσα στην έξοδο υψηλής πίεσης και την επιστροφή αντιψυκτικού. Τοποθετήστε το βύσμα αντιψυκτικού του κυκλώματος ελέγχου. Περιστρέψτε τον κλειδοδιακόπτη προς τα δεξιά. Η τάση ελέγχου ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας "Αντιπαγετική προστασία". Περιστρέψτε τον κλειδοδιακόπτη προς τα δεξιά και κρατήστε τον εκεί για 10 δευτερόλεπτα. Ο κινητήρας προθερμαίνεται και στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα (μόνο σε κρύους κινητήρες). Για να θέσετε σε κίνηση των κινητήρα, πιέστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΣ κινητήρας. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει, ώσπου να εμφανιστεί το αντιψυκτικό στον ελαστικό σωλήνα αντιψυκτικού. Το αντιψυκτικό προωθείται στο κύκλωμα μέσω της συσκευής. Έπειτα από κάθε έκπλυση ψυκτικού, πρέπει να εκτελέσετε δοκιμή πυκνότητας του αντιψυκτικού με μια συσκευή δοκιμών του εμπορίου στην αντίστροφη ροή του εύκαμπτου σωλήνα. Εάν η συγκέντρωση είναι πολύ μικρή, πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη ποσότητα αντιψυκτικού. Αντιπαγετική προστασία κινητήρα Ελέγξτε την επάρκεια του κυκλώματος ψύξης του κινητήρα και συμπληρώστε αντιψυκτικό κατά περίπτωση. Βλ. εργασίες συντήρησης "Έλεγχος και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού". Μπαταρία Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αρκετές εβδομάδες υπό συνθήκες έντονου παγετού, πρέπει να αφαιρέσετε τη μπαταρία και να την αποθηκεύσετε σε χώρο που προστατεύεται από τον παγετό. Εκκένωση του αντιψυκτικού από το σύστημα υψηλής πίεσης Πριν από τη λειτουργία, το αντιψυκτικό πρέπει να επιστρέψει από το σύστημα υψηλής πίεσης στο δοχείο αντιψυκτικού. Εκτονώστε εντελώς την πίεση στη συσκευή. Μετακινήστε προς τα δεξιά το μοχλό ενεργοποίησης του κρουνού αντιψυκτικού/δεξαμενής νερού. Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα αντιψυκτικού ανάμεσα στην έξοδο υψηλής πίεσης και την επιστροφή αντιψυκτικού. Ενεργοποιήστε την προσαγωγή νερού σε σύνδεση με το διαχωριστή συστήματος. Περιστρέψτε τον κλειδοδιακόπτη προς τα δεξιά. Η τάση ελέγχου ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας. Ανοίξτε τη μαγνητική βαλβίδα προσαγωγής νερού. Περιστρέψτε τον κλειδοδιακόπτη προς τα δεξιά και κρατήστε τον εκεί για 10 δευτερόλεπτα. Ο κινητήρας προθερμαίνεται και στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα. Τοποθετήστε το βύσμα αντιψυκτικού του κυκλώματος ελέγχου. Για να θέσετε σε κίνηση των κινητήρα, πιέστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΣ κινητήρας. Το αντιψυκτικό υγρό προωθείται από τη δεξαμενή φρέσκου νερού προς τη δεξαμενή αντιψυκτικού με το φρέσκο νερό. Συνεχίστε την έκπλυση για περίπου 2 λεπτά. Παρακολουθείτε το σωλήνα αντιψυκτικού, ώσπου να μην είναι πλέον ορατό το αντιψυκτικό. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα αντιψυκτικού από την έξοδο υψηλής πίεσης και την επιστροφή αντιψυκτικού. Φροντίδα και συντήρηση Οι εργασίες συντήρησης μπορούν να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα, που μπορούν να χειρίζονται και να συντηρούν τη μονάδα υψηλής πίεσης με ασφάλεια. Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, σβήστε τον κλειδοδιακόπτη, τραβήξτε το κλειδί και απενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη της μπαταρίας. Εμποδίστε την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής από τρίτους κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, τοποθετώντας πινακίδες υποδείξεων στη συσκευή και στο σύστημα ψεκασμού. Εάν η συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί για τις εργασίες συντήρησης, πρέπει να είναι παρόν ένα δεύτερο άτομο για λόγους ασφαλείας. Το νερό που βρίσκεται υπό υψηλή πίεση μπορεί να διαρρήξει το δέρμα και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και μολύνσεις. Μείνετε μακριά από μη στεγανά σημεία και μην αναζητείτε τα μη στεγανά σημεία με το χέρι. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της συσκευής. Έπειτα από όλες τις εργασίες συντήρησης, ελέγχετε την ορθή συναρμολόγηση και λειτουργία όλων των διατάξεων ασφαλείας και προστασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος βλάβης. Μην αποσυνδέετε την μπαταρία, όταν είναι ενεργοποιημένη η ανάφλεξη ή λειτουργεί ο κινητήρας. 12 EL - 10

13 1 Φίλτρο νερού 2 Θήκη φίλτρου 3 Εξάρτημα φίλτρου 4 Φίλτρο καύσιμου 5 Αερισμός μηχανισμού κίνησης αντλίας 6 Κοχλίας εξαερισμού του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης 7 Υαλοδείκτης λαδιού του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης 8 Κοχλίας εκροής λαδιού του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης 9 Ράβδος ένδειξης στάθμης λαδιού για το μηχανισμό κίνησης της αντλίας 10 Κοχλίας εκροής λαδιού μηχανισμού κίνησης της αντλίας 11 Φίλτρο πετρελαίου 12 Κοχλίας εκροής νερού 13 Φίλτρο αέρα 14 Φίλτρο αέρα 15 Κάλυμμα 16 Αναβολέας εκτάσεως 17 Μπαταρία 18 Φίλτρο λαδιού κινητήρα 19 Άνοιγμα πλήρωσης λαδιού κινητήρα Σχεδιάγραμμα ροής P Έξοδος υψηλής πίεσης 2 Παρακολούθηση φλόγας (φωτοκύτταρο) 3 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 4 Αντλία καυσίμου 5 Καυστήρας 6 Ανεμιστήρας καυστήρα 7 Αισθητήρας πίεσης 8 Αντλία υψηλής πίεσης 9 Διακόπτης πίεσης αρχικής πίεσης νερού 10 Κρουνός αντιψυκτικού/δεξαμενής νερού 11 Δεξαμενή αντιψυκτικού 12 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα προσαγωγής νερού 13 Προσαγωγή νερού 14 Δεξαμενή νερού 15 Δεξαμενή πετρελαίου 16 Δοχείο αποσκληρυντικού 17 Δοσομετρική αντλία αποσκληρυντικού 18 Αντλία αρχικής πίεσης 19 Ανύψωση βαλβίδας αναρρόφησης για ανακύκλωση νερού χωρίς πίεση 20 Αισθητήρας θερμοκρασίας 15 EL

14 Διαστήματα συντήρησης Χρονική στιγμή Δραστηριότητα από Πριν από κάθε διαδρομή Ελέγξτε τα φώτα. Ελέγξτε την πίεση και την κατάσταση των ελαστικών. Ανά 10 ώρες λειτουργίας ή καθημερινά Μια φορά έπειτα από τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο μηχανισμό κίνησης της αντλίας (βλ. "Πρώτη ενεργοποίηση") και συμπληρώστε λάδι κατά περίπτωση. Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού στο δοχείο εξισορρόπησης (βλ. "Πρώτη ενεργοποίηση") και συμπληρώστε ψυκτικό κατά περίπτωση. Αλλαγή λαδιού στον κινητήρα (βλ. "Εργασίες συντήρησης") Αλλαγή φίλτρου λαδιού στον κινητήρα (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Μια φορά έπειτα από τις Αλλαγή λαδιού στο μηχανισμό κίνησης αντλίας (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). πρώτες 150 ώρες λειτουργίας Αλλαγή λαδιού στο ενδιάμεσο σύστημα κίνησης (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Ανά 50 ώρες λειτουργίας ή Ελέγξτε το φίλτρο νερού και καθαρίστε το κατά περίπτωση. εβδομαδιαίως Ελέγξτε το σύστημα αγωγών για διαρροή. Ελέγξτε τις κοχλιωτές συνδέσεις στον κινητήρα. Εάν είναι απαραίτητο, ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης. Ελέγξτε τους ελαστικούς σωλήνες για τυχόν φθορές και αντικαταστήστε τους, εάν είναι αναγκαίο. Καθαρίστε τις υποδοχές ακροφυσίων του καυστήρα. Καθαρίστε τις πλάκες πέδησης και τα ηλεκτρόδια ανάφλεξης του καυστήρα. Ελέγξτε το φίλτρο πετρελαίου και καθαρίστε το με εκφύσηση των αποθέσεων. Ανά 100 ώρες λειτουργίας Ελέγξτε/καθαρίστε το φίλτρο αέρα (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Ελέγξτε την ένταση του τραπεζοειδούς ιμάντα στον ανεμιστήρα και σφίξτε τον κατά περίπτωση (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Ανά 200 ώρες λειτουργίας Αλλαγή λαδιού στον κινητήρα (βλ. "Εργασίες συντήρησης") Αλλαγή φίλτρου λαδιού στον κινητήρα (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Ανά 400 ώρες λειτουργίας Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Καθαρίστε το διαχωριστή νερού. Ανά 500 ώρες λειτουργίας Αντικαταστήστε τον τραπεζοειδή ιμάντα στον ανεμιστήρα. Ανά 750 ώρες λειτουργίας ή ετησίως Ανά 1500 ώρες λειτουργίας Ανά 3000 ώρες λειτουργίας Αφαιρέστε τη σκουριά από την αντίσταση θέρμανσης. Αντικαταστήστε τα ακροφύσια καυσίμου του καυστήρα. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Ελέγξτε το διάκενο της βαλβίδας κινητήρα. Λιπάνετε το φρένο υπερτάχυνσης στη ράβδο (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Ελέγξτε την πίεση έγχυσης στο ακροφύσιο έγχυσης καυσίμου. Αλλάξτε το λάδι στην αντλία (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Αλλαγή λαδιού στο ενδιάμεσο σύστημα κίνησης (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). / χειριστής / χειριστής Κάθε δεύτερο έτος Αλλάξτε και αντικαταστήστε το ψυκτικό (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). 14 EL - 12

15 Εργασίες συντήρησης Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στον κινητήρα και συμπληρώστε λάδι κινητήρα Η συμπλήρωση λαδιού στον κινητήρα, στο σύστημα κίνησης και στην αντλία επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Πριν τον έλεγχο της στάθμης λαδιού, ευθυγραμμίστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση, διαφορετικά θα λάβετε μια λανθασμένη τιμή στάθμης λαδιού. Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού πριν την ενεργοποίηση ή τουλάχιστον πέντε λεπτά μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς! Κατά την πλήρωση του λαδιού κινητήρα, φροντίστε να μην πέσει λάδι πάνω σε καυτά εξαρτήματα του κινητήρα. Τραβήξτε τη ράβδο ένδειξης στάθμης λαδιού, σκουπίστε την και σπρώξτε την πάλι μέσα. Τραβήξτε ξανά τη ράβδο ένδειξης στάθμης λαδιού και ελέγξτε τη στάθμη. Η στάθμη λαδιού είναι κανονική, όταν βρίσκεται μέσα στη περιοχή σήμανσης της ράβδου ένδειξης. Εάν η στάθμη βρίσκεται κάτω από την περιοχή σήμανσης της ράβδου ένδειξης, ανοίξτε το καπάκι πλήρωσης και γεμίστε τη δεξαμενή με καινούριο λάδι κινητήρα. Περιμένετε πέντε λεπτά, ώσπου να συσσωρευτή το λάδι κινητήρα στη δεξαμενή. Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού, όπως περιγράφεται παραπάνω. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται, ώσπου η στάθμη του λαδιού να βρίσκεται μέσα στη περιοχή σήμανσης της ράβδου ένδειξης. Μετά τον έλεγχο, βάλτε στη θέση της τη ράβδο ένδειξης και κλείστε το καπάκι του ανοίγματος πλήρωσης. Αλλαγή λαδιού (εκτέλεση μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης ) Η συμπλήρωση λαδιού στον κινητήρα, στο σύστημα κίνησης και στην αντλία επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Πραγματοποιήστε αλλαγή λαδιού όταν ο κινητήρας είναι ακόμη ζεστός. Πριν την αλλαγή λαδιού τοποθετήστε οριζόντια τη συσκευή. Κινητήρας Πάνω από 25 C SAE30 ή SAE10W-30 SAE 15W-40 0 C έως 25 C SAE20 ή SAE10W-30 SAE15W-40 Κάτω από 0 C SAE10W ή SAE10W-30 SAE15W-40 Αντλία και μηχανισμός κίνησης Αντλία Mobil D.T.E Oil AA 320 Μηχανισμός κίνη-mobiσης D.T.E Oil AA 320 Η στάθμη λαδιού είναι κανονική, όταν βρίσκεται μέσα στη περιοχή σήμανσης της ράβδου ένδειξης. Μετά τον έλεγχο, βάλτε στη θέση της τη ράβδο ένδειξης και κλείστε το καπάκι του ανοίγματος πλήρωσης. Έλεγχος και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού Πριν από κάθε ενεργοποίηση, ελέγχετε οπωσδήποτε τη στάθμη πίεσης του ψυκτικού στο δοχείο εξισορρόπησης νερού ψύξης του κινητήρα. ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο είδος αντιψυκτικού. Το μείγμα μπορεί να προκαλέσει μια χημική αντίδραση και να απελευθερώσει βλαβερές ουσίες. Μην αναμειγνύετε διαφορετικά είδη αντιψυκτικών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εάν δεν υπάρχει ψυκτικό υγρό, ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί. Έπειτα, απενεργοποιήστε αμέσως τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει. Εάν ο κινητήρας υπερθερμανθεί τόσο, ώστε να αρχίσει να βγάζει ατμό, απενεργοποιήστε αμέσως τον κινητήρα και κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας, ώσπου να μειωθεί η πίεση. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην ανοίγετε ποτέ το βιδωτό πώμα του ψυγείου σε θερμοκρασία λειτουργίας. Το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου εξισορρόπησης νερού ψύξης του κινητήρα και γεμίστε με φρέσκο καθαρό νερό και με το αντίστοιχο αντιψυκτικό έως την ένδειξη Max. Καθαρισμός / αντικατάσταση του φίλτρου αέρα Απασφαλίστε το ελατηριωτό σφράγιστρο και αφαιρέστε το καπάκι. Αφαιρέστε το ενδιάμεσο καπάκι και απομακρύνετε τις αποθέσεις σκόνης. Ανοίξτε το περικόχλιο πεταλούδα και αφαιρέστε το φίλτρο. Καθαρίστε το εσωτερικό του φίλτρου με πεπιεσμένο αέρα (έως 2 bar). Καθαρίστε εσωτερικά το περίβλημα του φίλτρου αέρα με ένα πανί. Τα πολύ λερωμένα ή ελαττωματικά φίλτρα πρέπει γενικά να αντικαθίστανται. Τοποθετήστε το φίλτρο στο περίβλημα φίλτρου αέρα και στερεώστε το με το περικόχλιο πεταλούδα. Εάν το ένθετο φίλτρο αέρα είναι πολύ χαλαρό, στο θάλαμο καύσης του κινητήρα μπορεί να διεισδύσει σκόνη και να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα. Σφίξτε το περικόχλιοπεταλούδα, για να στερεώσετε καλά το ένθετο φίλτρο αέρα. Τοποθετήστε το ενδιάμεσο καπάκι και το καπάκι και στερεώστε το με το ελατηριωτό σφράγιστρο. Φόρτιση / αντικατάσταση μπαταρίας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υγρά της μπαταρίας είναι έντονα διαβρωτικά! Κατά τις εργασίες με υγρά μπαταρίας, φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και ποδιά για προστασία από τα οξέα. Μην γεμίζετε ποτέ τη μπαταρία με υγρά κοντά σε γυμνή φλόγα ή σπινθήρες. Η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Ελέγχετε τη στάθμη των οξέων ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας. Κατά τη φόρτωση της μπαταρίας, ο κινητήρας πρέπει να είναι απενεργοποιημένος. Πριν τη σύνδεση του φορτιστή, αποσυνδέστε από την μπαταρία τα καλώδια σύνδε- EL

16 σης με το σύστημα ελέγχου. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστημα ελέγχου! Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αρκετές εβδομάδες υπό συνθήκες έντονου παγετού, πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία και να την αποθηκεύσετε σε χώρο που προστατεύεται από τον παγετό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος έκρηξης! Μην συνδέετε ποτέ για φόρτιση τις μπαταρίες που είναι παγωμένες. Πριν τη φόρτιση, αποψύξτε τη μπαταρία και θερμάνετέ την τουλάχιστον στους 16 C. Κατά την αποσύνδεση της μπαταρίας από το δίκτυο του οχήματος, αποσυνδέστε πρώτα το αρνητικό καλώδιο κι έπειτα το θετικό. Κατά την επανασύνδεση της μπαταρίας, συνδέστε πρώτα το θετικό καλώδιο κι έπειτα το αρνητικό. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αλλάζετε θέση στα καλώδια σύνδεσης. Κίνδυνος ανάφλεξης των καλωδίων! Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης από το θετικό πόλο της μπαταρίας. Συνδέστε το φορτιστή. Αποσυνδέστε το φορτιστή μετά το πέρας της διαδικασίας φόρτισης. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στο θετικό πόλο της μπαταρίας. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Ελέγξτε τον τραπεζοειδή ιμάντα του εξαεριστήρα ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τραπεζοειδής ιμάντας μπορεί να ρυθμιστεί ως προς την ένταση και να αντικατασταθεί μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης. Λιπάνετε το φρένο υπερτάχυνσης στη ράβδο Προσθέστε το κατάλληλο γράσο στους δύο γρασαδόρους (βέλος) με ένα πιστολέτο γρασαρίσματος του εμπορίου. Βλάβες Μπορεί να προκληθεί δυνητικά μοιραία σωματική βλάβη. Η μη ορθή ενεργοποίηση και επιδιόρθωση της συσκευής και του συστήματος ψεκασμού είναι επικίνδυνη. Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, σβήστε τον κλειδοδιακόπτη, τραβήξτε το κλειδί και απενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη της μπαταρίας. Βλάβες με ένδειξη στην οθόνη Οι βλάβες που αναγνωρίζονται από το σύστημα ελέγχου εμφανίζονται στην οθόνη. Ταυτόχρονα αναβοσβήνει η φωτοδίοδος του πλήκτρου Reset. 1 Κοχλίες στερέωσης ηλεκτρογεννήτριας 2 Τραπεζοειδής ιμάντας 3 Ένταση ιμάντα περ. 7-9 mm Σε περίπτωση πολύ χαμηλής έντασης του τραπεζοειδούς ιμάντα, ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί και η μπαταρία να μην είναι επαρκώς φορτισμένη. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τον κλειδοδιακόπτη. Για τον έλεγχο της έντασης του τραπεζοειδούς ιμάντα, πιέστε τον ιμάντα ανάμεσα στους τροχούς με τον αντίχειρα. Ο τραπεζοειδής ιμάντας πρέπει να υποχωρήσει κατά περ. 7-9 mm. Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό τραπεζοειδή ιμάντα. 1 Ένδειξη οθόνης 2 Πλήκτρο επαναφοράς 3 Πλήκτρο εισαγωγής Διαβάστε το μήνυμα βλάβης στην οθόνη και αντιμετωπίστε τη βλάβη σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Πιέστε το πλήκτρο Reset για να σβήσετε την ένδειξη βλάβης. Εάν πιέσετε το πλήκτρο Reset και η φωτοδίοδος του πλήκτρου ανάψει μόνιμα, αυτό σημαίνει ότι η βλάβη δεν έχει αντιμετωπιστεί. Κατά την ένδειξη βλάβης, μπορείτε να εμφανίσετε την ένδειξη λειτουργίας της συσκευής με το πλήκτρο εισαγωγής (π.χ. για έλεγχο της ένδειξης δεξαμενής). 16 EL - 14

17 Ένδειξη οθόνης Αιτία Αντιμετώπιση από Κενή δεξαμενή νερού Γεμίστε τη δεξαμενή νερού Αρχική πίεση νερού Πίεση προσαγωγής νερού κάτω από 0,15 MPa (1,5 Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής νερού F32 bar) Λερωμένο φίλτρο νερού Καθαρίστε το φίλτρο νερού Πίεση λαδιού κινητήρα F25 Θερμοκρασία κινητήρα F26 Υψηλή πίεση > Μέγ. F29 Πολύ μικρή διατομή του ελαστικού σωλήνα προσαγωγής νερού Χρησιμοποιήστε έναν ελαστικό σωλήνα προσαγωγής νερού με μεγαλύτερη διατομή Λερωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής στην αντλία αρχικής Ελέγξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής πίεσης Ελαττωματικός διακόπτης πίεσης Ελέγξτε το διακόπτη πίεσης Κομμένο καλώδιο Αντικαταστήστε το καλώδιο Ελαττωματική αντλία αρχικής πίεσης Ελέγξτε την αντλία αρχικής πίεσης Ελαττωματικός μηχανισμός κίνησης της αντλίας αρχικής πίεσης Πολύ χαμηλή στάθμη λαδιού κινητήρα Το λάδι στον κινητήρα έχει λανθασμένη κατηγορία ιξώδους Ελαττωματικός διακόπτης πίεσης λαδιού στον κινητήρα Ελέγξτε το μηχανισμό κίνησης Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο δοχείο λαδιού. Αλλαγή λαδιού στον κινητήρα Αντικαταστήστε το διακόπτη πίεσης λαδιού στον κινητήρα Κομμένο καλώδιο Αντικαταστήστε το καλώδιο αναζητήστε περισσότερες υποδείξεις στις οδηγίες λειτουργίας του κινητήρα Πολύ χαμηλή στάθμη νερού ψύξης στον κινητήρα Ελέγξτε τη στάθμη του νερού ψύξης Λερωμένο ψυγείο Καθαρίστε το ψυγείο Πολύ χαμηλή ένταση του τραπεζοειδούς ιμάντα στο σύστημα κίνησης ανεμιστήρα Ελέγξτε την ένταση του τραπεζοειδούς ιμάντα Σφίξτε τον τραπεζοειδή ιμάντα Ελαττωματικός θερμοστάτης Ελέγξτε το θερμοστάτη Ελαττωματικός διακόπτης θερμοκρασίας Ελέγξτε το διακόπτη θερμοκρασίας Κομμένο καλώδιο Αντικαταστήστε το καλώδιο αναζητήστε περισσότερες υποδείξεις στις οδηγίες λειτουργίας του κινητήρα Υπέρβαση της επιτρεπόμενης μέγιστης πίεσης λόγω πολύ μικρού ή βουλωμένου ακροφυσίου Ρήξη του καλωδίου στη βαλβίδα για ανύψωση της βαλβίδας αναρρόφησης Ελέγξτε το μέγεθος του ακροφυσίου, τοποθετήστε το σωστό ακροφύσιο Αντικαταστήστε το καλώδιο Ελαττωματικός αισθητήρας υψηλής πίεσης Ελέγξτε τον αισθητήρα EL

18 Ένδειξη οθόνης Αιτία Αντιμετώπιση από Πολύ αργή εκτόνωση της πίεσης μετά την απελευθέρωση Ελέγξτε την ανύψωση της βαλβίδας αναρρόφησηπηρέτησης Υπηρεσία εξυ- της σκανδάλης του πιστολέτου ψεκασμού Πολύ αργή εκτόνωση υψηλής πίεσης πε- λατών F30 Ελαττωματική βαλβίδα υψηλής πίεσης Ελέγξτε τη βαλβίδα υψηλής πίεσης Ελαττωματικός αισθητήρας υψηλής πίεσης Ελέγξτε τον αισθητήρα Αισθητήρας ΥΠ F28 Ανεμιστήρας 1 F42 Ανεμιστήρας 2 F43 Φλόγα καυστήρα 1 F44 Φλόγα καυστήρα 2 F45 >Λειτουργία εκτάκτου ανάγκης< Καυστήρας >Λειτουργία εκτάκτου ανάγκης< Απενεργοποιήστε τον καυστήρα Τηλεχειριστήριο F33 Καύσιμο καυστήρα F47 Αισθητήρας ΥΠ (σειρά 2) Αισθητήρας ΥΠ (σειρά 3) Χαλαρό βύσμα καλωδίου ή ασταθής επαφή Ελέγξτε τη σωστή έδραση Ελαττωματικός αισθητήρας υψηλής πίεσης Ελέγξτε τον αισθητήρα Το σήμα πίεσης δεν φθάνει στο διακόπτη πίεσης Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα ανάμεσα στο διακόπτη πίεσης και τον ανεμιστήρα Ελαττωματικός διακόπτης πίεσης καυστήρα Ελέγξτε το διακόπτη πίεσης Ο ανεμιστήρας του καυστήρα δεν λειτουργεί Ελέγξτε τον ανεμιστήρα. Δεν υπάρχει φλόγα Λανθασμένη ρύθμιση ή ρύπανση των ηλεκτροδίων ανάφλεξης. Η φλόγα δεν σβήνει Λερωμένος υαλοδείκτης παρακολούθησης της φλόγας Ελέγξτε την υποδοχή ακροφυσίου και καθαρίστε την, εάν είναι αναγκαίο Καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης Ελέγξτε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου Καθαρίστε τον υαλοδείκτη. Ελαττωματικό φωτοκύτταρο Αντικαταστήστε το φωτοκύτταρο Βλάβη φλόγας στον καυστήρα 1 ή 2 Συντήρηση του καυστήρα Περιμένετε να ακινητοποιηθεί ο κινητήρας και πιέστε επί 10 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Reset Ελαττωματικός διακόπτης στο πιστολέτο ψεκασμού Ελέγξτε και αντικαταστήστε το διακόπτη Ρήξη καλωδίου ή βραχυκύκλωμα στον αγωγό ελέγχου Ελέγξτε και αντικαταστήστε το καλώδιο Έλλειψη πετρελαίου Συμπληρώστε πετρέλαιο στη δεξαμενή Ελαττωματικό φλοτέρ καυσίμου στη δεξαμενή πετρελαίου Αντικαταστήστε το φλοτέρ καυσίμου Η υψηλή πίεση δεν επιτυγχάνει την ελάχιστη τιμή Ελέγξτε και αντικαταστήστε το ακροφύσιο. των 5 MPa (50 bar), το ακροφύσιο είναι πολύ μεγάλο ή προεξέχει πολύ Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δείχνει 0 C, ελαττωματικός αισθητήρας ή κομμένο Ελέγξτε το καλώδιο και τον αισθητήρα καλώδιο 18 EL - 16

19 Ένδειξη οθόνης Αιτία Αντιμετώπιση από Καυστήρας 1 Καυστήρας 2 Ανοικτό κάλυμμα F22 Έλλειψη πετρελαίου Συμπληρώστε πετρέλαιο στη δεξαμενή Λερωμένο φίλτρο πετρελαίου Καθαρίστε το φίλτρο πετρελαίου Καπνισμένο φωτοκύτταρο Καθαρίστε το φωτοκύτταρο με ένα καθαρό πανί Ελαττωματικός μετασχηματιστής ανάφλεξης. Ελέγξτε και αντικαταστήστε το μετασχηματιστή Υπηρεσία εξυλατών ανάφλεξης πηρέτησης πε- Ελαττωματικός διακόπτης πίεσης καυστήρα Ελέγξτε το διακόπτη πίεσης Ο ανεμιστήρας του καυστήρα δεν λειτουργεί Ελέγξτε τον ανεμιστήρα. Το κάλυμμα της συσκευής άνοιξε κατά τη λειτουργία Κλείστε το κάλυμμα της συσκευής Ελαττωματικός διακόπτης ασφαλείας στο κάλυμμα της συσκευής Ελέγξτε το διακόπτη ασφαλείας Βλάβες χωρίς ένδειξη στην οθόνη 1 Κεντρική ασφάλεια Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση από Η συσκευή σταματά, Το καλώδιο ελέγχου δεν είναι συνδεδεμένο Ελέγχετε τις συνδέσεις του καλωδίου ελέγχου η οθόνη ενδείξεων σβήνει Καμένη κύρια ασφάλεια Αντικαταστήστε την κύρια ασφάλεια Δεν εμφανίζονται ενδείξεις οθόνη μετά την ενεργοποίηση Απενεργοποιημένος γενικός διακόπτης μπαταρίας Ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη μπαταρίας Άδεια μπαταρία Φόρτιση του συσσωρευτή Καμένη κύρια ασφάλεια Αντικαταστήστε την κύρια ασφάλεια Ο κινητήρας δεν ανάβει ή σβήνει Ανατρέξτε στις ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας του κινητήρα αμέσως Διακυμάνσεις στην πίεση εργασίας Ο καυστήρας καπνίζει Λευκός καπνός από τον καυστήρα Αέρας στην αντλία υψηλής πίεσης Εξαερώστε το σύστημα υψηλής πίεσης Φθαρμένες βαλβίδες Αντικαταστήστε τις βαλβίδες Λανθασμένη ρύθμιση ή ρύποι στον καυστήρα Καθαρίστε και ρυθμίστε τον καυστήρα Ελαττωματική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου, Ελέγξτε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και Υπηρεσία εξυπηρέ- το πετρέλαιο στάζει αντικαταστήστε την κατά περίπτωση. τησης Συμπυκνωμένο νερό στην υποδοχή ακροφυσίου Ελέγξτε και καθαρίστε την υποδοχή ακροφυσίου Πολύ χαμηλή πίεση πετρελαίου Ελέγξτε την αντλία καυσίμου EL

20 Τεχνικά χαρακτηριστικά HDS 17/60 DE TR1 HDS 13/80 DE TR1 Σύνδεση νερού Θερμοκρασία προσαγωγής (μέγ.) C 60 Ποσότητα προσαγωγής (ελάχ.) λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό) 2520 (42) 1920 (32) Πίεση παροχής MPa (bar) 0,15...0,6 (1,5...6) Επιδόσεις Διακινούμενη ποσότητα νερού λίτρα/ώρα (λίτρα/λεπτό) ( ) ( ) Πίεση εργασίας νερού (με στάνταρ ακροφύσιο) MPa (bar) 60 (600) 80 (800) Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας (βαλβίδα ασφαλείας) MPa (bar) ( ) ( ) Ισχύς κινητήρα kw 36,5 36,5 Aριθμός στροφών κινητήρα 1/min Συσσωρευτής V/Ah 12/55 Θερμοκρασία εργασίας καυτού νερού C Ισχύς καυστήρα kw 2x80 Μέγεθος ακροφυσίου 1,5 1,2 Ισχύς οπισθοδρόμησης πιστολέτου χειρός (μέγ.) N Υλικά λειτουργίας Καύσιμο - Πετρέλαιο Ποσότητα λαδιού, ενδιάμεσο σύστημα κίνησης l 0,6 Τύπος λαδιού, ενδιάμεσο σύστημα κίνησης - Mobil D.T.E. Oil AA 320 Ποσότητα λαδιού, μηχανισμός κίνησης της αντλίας l 4,5 Τύπος λαδιού, μηχανισμός κίνησης της αντλίας - Mobil D.T.E. Oil AA 320 Ποσότητα λαδιού, κινητήρας l 9,5 Τύπος λαδιού, κινητήρας - Βλ. Εργασίες συντήρησης Περιεχόμενο συστήματος ψύξης l Διαστάσεις και βάρη Μήκος x Πλάτος x Ύψος mm 4090 x 1900 x 1960 Δεξαμενή ντίζελ l 100 Βάρος χωρίς υλικά λειτουργίας kg 1300 Βάρος με υλικά λειτουργίας και τυπικό εξοπλισμό kg 1745 Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα kg 1800 μέγιστο επιτρεπόμενο ασκούμενο φορτίο kg 100 Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος kg 1900 Δεξαμενή πετρελαίου l 100 Δοχείο αντιψυκτικού l 25 Δοχείο αποσκληρυντικού l 10 Δεξαμενή νερού l 200 Τύπος ελαστικών R 14 Πίεση ελαστικών MPa (bar) 0,45 (4,5) Σύστημα πέδησης - Φρένο υπερτάχυνσης Συνολική τιμή κραδασμών (ISO 5349) Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα Πιστολέτο χειρός m/s 2 <2,5 <2,5 σωλήνας εκτόξευσης m/s 2 <2,5 <2,5 Αβεβαιότητα K m/s 2 0,5 0,5 Στάθμη ηχητικής πίεσης L pa (EN ) db (A) Αβεβαιότητα K pa db (A) 2 2 Στάθμη ηχητικής ισχύος L WA + Αβεβαιότητα K WA (2001/14//EC) db (A) EL - 18

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες

Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Εξουσιοδοτημένος ιανομέας ή Επισκευαστής Mercedes-Benz Πρακτικές συμβουλές για ατυχήματα/βλάβες Ένας χρήσιμος οδηγός από τη Mercedes-Benz Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 SB MB www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αξιότιμε Κύριε / Κυρία, Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας με την απόκτηση ενός από τα νεώτερα προϊόντα μας. Με την ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχετε εξασφαλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

ŠkodaOctavia Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με υγραέριο

ŠkodaOctavia Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με υγραέριο SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με υγραέριο 01/2011 Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα υγραεριοκίνηση (υγραέριο) 1 Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα υγραεριοκίνηση (υγραέριο)

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας KM 170/600 R LPG 59641340 03/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ σκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή

Διαβάστε περισσότερα