Τροποποίηση 6η ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ. Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΛΙ Α 1. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Σχετικά Έγγραφα 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποίηση 6η ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ. Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΛΙ Α 1. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Σχετικά Έγγραφα 1"

Transcript

1 Τροποποίηση 6η ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΛΙ Α 1. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Σχετικά Έγγραφα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πρώτες Ύλες Επεξεργασία Πρώτης Ύλης Γενικά Χαρακτηριστικά Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Συµβατική Υποχρέωση Προµηθευτού Συσκευασία ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΚΙΜΗΣ ειγµατοληψία Μακροσκοπικός Έλεγχος Εργαστηριακές Εξετάσεις Ανοχές Επανεξετάσεις ή κατ' έφεση εξετάσεις ΙΑΦΟΡΑ Γενικά Επισηµάνσεις Παράρτηµα «Α» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ- ΚΩΝ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΣΙ ΗΡΩΝ ΟΧΕΙΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ 21. Παράρτηµα «Β» ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩ- ΣΗΣ

2 Τροποποίηση 2 η ΚΑ ΦΟΡΕΑ: 0171 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ: 01202/16700 ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡ.ΠΡΟ.ΠΓΕΣ-ΠΕ-321/ 2 ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΗ 3 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως "Παρθένο Ελαιόλαδο Εξαιρετικό" θεωρείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2568/91 της ΕΟΚ το ελαιόλαδο του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.4 της Προδιαγραφής αυτής. 1.1 Σκοπός Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά στην περιγραφή των ιδιοτήτων και απαιτήσεων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, όσον αφορά το εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο για την προµήθεια του από το ελεύθερο εµπόριο προς κάλυψη αναγκών των Ενόπλων υνάµεων. 1.2 Σχετικά Έγγραφα Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11 Ιουλίου 1991 σχετικά µε τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και του πυρηνελαίου καθώς και µε τις µεθόδους προσδιορισµού Ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών και Λοιπών αντικειµένων κοινής χρήσεως όπως έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή Παρθένου Ελαιολάδου εξαιρετικού καταργεί την ΠΓΕΣ-ΠΕ-321/έκδ. 2 η για το ίδιο είδος. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Πρώτες Ύλες Οι καρποί της ελιάς από τους οποίους παράγεται το ελαιόλαδο πρέπει να είναι: (1) Υγιείς, απαλλαγµένοι από ξένες ύλες, εντοµοκτόνα, σκουλήκια, έντοµα κλπ. (2) Καλά πλυµένοι και καθαροί. 2.2 Επεξεργασία πρώτης ύλης (1) Η παραγωγή του ελαιολάδου από τους καρπούς της ελιάς να γίνεται σε ελαιοτριβεία που λειτουργούν./.

3 Τροποποίηση 2 η -2- µε άδεια της αρµόδιας κρατικής αρχής. (2) Για την παραγωγή να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο µηχανικά µέσα χωρίς οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία εκτός από την πλύση µε νερό, καθίζηση, φυγοκέντριση και διήθηση. 2.3 Γενικά Χαρακτηριστικά (1) Να µην εµφανίζει οσµή ή γεύση τάγγισης, σήψης, ευρωτίασης και να µην παρέχει από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά, ενδείξεις χρησιµοποίησης κατά την παρασκευή του ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης. Επίσης να µην εµφανίζει γεύση όξινη, πικρή, έωλο, ευρωτιώδη ή µε οποιοδήποτε τρόπο προκαλούσα απέχθεια. (2) Να είναι στην πράξη απαλλαγµένο από σάπωνα, να µην περιέχει ξένες προς αυτό ουσίες γενικά, ούτε µούργα. (3) Να µην περιέχει βαρέα δηλητηριώδη µέταλλα ως και υπολείµµατα διαλυτικών µέσων. (4) Να µην περιέχει οποιαδήποτε συντηρητικά µέσα. (5) Θα χαρακτηρίζεται ως µη βρώσιµο ή επικίνδυνο για την υγεία εφόσον περιέχει τοξικές ουσίες (εντοµοκτόνα κλπ) των οποίων η περιεκτικότητα είναι µεγαλύτερη του 0,001%. (6) Πρέπει να είναι αυτούσιο και δεν επιτρέπεται η ανάµιξη, µε λάδια που προέρχονται από άλλους καρπούς ή µε λάδια ζωϊκής προέλευσης, σπορέλαια και ελαιόλαδα ακατάλληλα για βρώση, ή ελαιόλαδα που έχουν παραχθεί από ανασύνθεση λιπαρών οξέων πυρηνελαίου µε γλυκερίνη. (7) Πρέπει να είναι διαυγές στη θερµοκρασία των 20 ο C και να έχει τη φυσική χαρακτηριστική ιδιάζουσα οσµή και γεύση του παρθένου ελαιολάδου. (8) Απαγορεύεται ο χρωµατισµός µε οποιαδήποτε χρωστική ή άλλη ουσία που µπορεί να προκαλέσει έµµεσα τεχνητό χρωµατισµό του. Το χρώµα του να είναι αργυρόχρουν έως αχυροκίτρινο, ενίοτε και πρασινοκίτρινο. 2.4 Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά (1) Οξύτητα %: 1,0 µέγιστο. (2) είκτης υπεροξειδίου σε χιλιοστοδύναµα ενεργού οξυγόνου meq/kg: 20 µέγιστο. (3) Κηροί mg/kg: 250 µέγιστο../.

4 Τροποποίηση 6 η -3- (4) Κορεσµένα λιπαρά οξέα στη θέση 2, τριγλυκερίδια %: 1,3 µέγιστο. (5) Στιγµασταδιένια mg/kg: 0,15 µέγιστο. (6) Ερυθροδιόλη % + ουβαόλη: 4,5 µέγιστο. (7) ιαφορά ECN42-HPLC και ECN42 θεωρητικός υπολογισµός : 0,2 µέγιστο. (8) Χοληστερόλη %: 0,5 µέγιστο. (9) Βρασικαστερόλη %: 0,1 µέγιστο. (10) Καµπιστερόλη %: 4,0 µέγιστο. (11) Στιγµαστερόλη %: µικρότερη της καµπιστερόλης. (12) Β-σιτοστερόλη %: 93,0 ελάχιστο. (13) δ-7 στιγµαστερόλη %: 0,5 µέγιστο. (14) Σύνολο στερόλες mg/kg: 1000 ελάχιστο. (15) Συνολικό µέγιστο ανώτατο όριο για τις ενώσεις που ανιχνεύονται µε ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων mg/kg: 0,20 µέγιστο (Αλογονούχοι Πτητικοί ιαλύτες). Για τα στοιχεία που ανιχνεύονται µεµονωµένα το ανώτατο όριο είναι 0,10 mg/kg. (16) Περιεκτικότητα σε οξέα: (α) Μυριστικό %: 0,05 µέγιστο. (β) Λινολενικό %: 0,9 µέγιστο. (γ) Αραχιδικό %: 0,6 µέγιστο. (δ) Εικοσανικό %: 0,4 µέγιστο. (ε) Βεχενικό %: 0,2 µέγιστο. (στ) Λιγνοκηρικό %: 0,2 µέγιστο. (ζ) Σύνολο των trans ισοµερών του ελαϊκού οξέος %: 0,05 µέγιστο. (η) Σύνολο των trans ισοµερών του λινελαϊκού οξέος + των trans ισοµερών του λινολενικού οξέος %: 0,05 µέγιστο. (17) Κ 232 : 2,50 µέγιστο. (18) Κ 270 : 0,20 µέγιστο. (19) Κ 270 µετά από διάβαση από αργιλιοξείδιο: 0,10 µέγιστο. (20) έλτα Κ : 0,01 µέγιστο. (21) Panel test: µεγαλύτερο ή ίσο του 6,5 και επιπλέον ισχύουν τα παρακάτω: - για την περίοδο εµπορίας 94/95 ανοχή +1 - για την περίοδο εµπορίας 95/96 ανοχή +0,5 εάν η µέση βαθµολογία είναι ίση ή ανώτερη των 5 µονάδων. (22) Υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105 ο C (µε τη µέθοδο της ξυλόλης): < 0,1%. (23) Αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα ουσίες: < 0,1%. Τα παραπάνω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αυτόµατη τροποποίηση, ανάλογα µε τις εκάστοτε νέες τροποποιήσεις του σχετικού Κανονισµού (ΕΟΚ) υπ'αριθ. 2568/91 και του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 2.5 Συµβατική Υποχρέωση Προµηθευτού Ο προµηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του εφοδίου στις αποθήκες της Στρκής Υπηρεσίας υπό κανονικές συνθήκες εναποθηκεύσεως (εκτός ψυκτικών θαλάµων) και υπό τις κρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες τουλάχιστον επί δώδεκα (12) µήνες από της οριστικής

5 του παραλαβής. Τροποποίηση 5 η Συσκευασία Το εφόδιο θα παραδίδεται συσκευασµένο σε λευκοσιδηρά δοχεία των 5 λίτρων ή 4,58 κιλών είτε σε λευκοσιδηρά των 17,4 λίτρων ή 15,94 κιλών, απόλυτα καινούργια και εντελώς αµεταχείριστα, αεροστεγώς κλεισµένα και του αυτού καθαρού βάρους, εκτός αν άλλως καθορίζεται στη διακήρυξη Η προς προµήθεια ποσότητα καθορίζεται στη διακήρυξη µε µεριµνα του ΓΕΣ/ ΕΜ/4 ου Γρ, το οποίο καθορίζει και τη συσκευασία ή τις συσκευασίες µε τις οποίες η παραπάνω ποσότητα θα παραδοθεί στις Στρατιωτικές Αποθήκες Τα λευκοσιδηρά δοχεία των 5 λίτρων θα παραδίδονται συσκευασµένα ανά τέσσερα (4) µέσα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα κλεισµένα και ασφαλισµένα Τα λευκοσιδηρά δοχεία των δέκα πέντε κόµµα ενενήντα τεσσάρων (15,94) κιλών θα παραδίδονται γυµνά όπως κυκλοφορούν στο ελεύθερο εµπόριο Τα χαρακτηριστικά των λευκοσιδηρών δοχείων των πέντε (5) λίτρων και των δέκα πέντε κόµµα ενενήντα τεσσάρων κιλών όπως στο ΠΑ- ΡΑΡΤΗΜΑ "Α" Τα χαρακτηριστικά των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας των λευκοσιδηρών δοχείων των πέντε (5) λίτρων ως εξής: Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούργια από καλή ποιότητα χαρτονιού Βάρος χαρτονιού τουλάχιστον 670 g/m Αντοχή χαρτονιού κατά mullen 190 lb/in Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι δυνατή η συσκευασία τεσσάρων (4) δοχείων πέντε λίτρων όπως στην παράγραφο αναφέρεται, χωρίς να παραµένει κενός χώρος µεταξύ των λευκοσιδηρών δοχείων και των τοιχωµάτων των χαρτοκιβωτίων Ασφάλιση Χαρτοκιβωτίων Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται και να προσδένονται καλά, ώστε να αντέχουν στις πολλαπλές µεταφορές µε οχήµατα, σιδηροδρό- µους, πλοία όπως επίσης και κατά τις εναποθηκεύσεις σε στοιβάδες Για την ασφάλιση - περίσφυξη των χαρτοκιβωτίων χρησιµοποιούνται αυτοκόλλητες ταινίες για την συγκόλληση των

6 Τροποποίηση 6 η -5- αναδιπλώσεων ούτως ώστε να µην υπάρχουν προεξέχοντα τµήµατα από το χαρτοκιβώτιο και πλαστικά τσέρκια που τοποθετούνται σταυρωτά. 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΚΙΜΗΣ 3.1 ειγµατοληψία Η δειγµατοληψία διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής στην έδρα της Μονάδας που παραλαµβάνει το εφόδιο Η Επιτροπή ανάλογα µε τις µηνιαίες κατανοµές καθορίζει τον αριθµό των µερίδων που θα δειγµατισθούν κάθε φορά και διαχωρίζει αντιπροσωπευτικό αριθµό µονάδων από τις οποίες γίνεται στη συνέχεια δειγµατοληψία. Η δειγµατοληψία του ελαιολάδου γίνεται ξεχωριστά για κάθε παρτίδα ελαιολάδου όπως προκύπτει από την ένδειξη παρτίδας ή την ηµεροµηνία ε- λάχιστης διατηρησιµότητας Ο αριθµός των µονάδων που πρέπει να διαχωρισθούν τυχαία για δειγµατοληψία καθορίζεται ως ακολούθως: Συνολικός αριθµός συσκευασίας Ελάχιστος α- ριθµός µονάδων συσκευα- Παρατήρηση σίας που πρέπει να διαχωρισθεί για Μέχρι µέχρι µέχρι µέχρι 1000 Για πάνω από 1000 µονάδες διαχωρίζεται η ποσότητα σε οµάδες των 1000 και λαµβάνονται ισάριθ- µα δείγµατα όπως παραπάνω. δειγµατοληψία Ως µονάδα συσκευασίας νοούνται τα λευκοσιδηρά δοχεία είτε των 4,58 κιλών ή των 15,94 κιλών π.χ. Για ποσότητα 50 τόννων ελαιολάδου που αντιστοιχεί σε λευκοσιδηρά δοχεία θα γίνει διαχωρισµός αυτών ανά και από κάθε χιλιάδα θα ληφθούν 10 δοχεία για δειγµατοληψία. Όταν συγκεντρωθούν τα 110 λευκοσιδηρά δοχεία που έχουν ληφθεί από την παραπάνω ποσότητα αναταράσσονται καλά για να οµοιογενοποιηθεί το περιεχόµενο και λαµβάνεται από κάθε ένα δοχείο µικρή ποσότητα ισοµερώς. Η ποσότητα αυτή αποχύνεται σε ένα κοινό δοχείο και απ'αυτό, αφού αναδευθεί καλά, λαµβάνεται το τελικό δείγµα, ώστε αυτό τελικά να αντιπροσωπεύει τη µέση σύσταση της ποσότητας ελαίου που έχει δειγµατισθεί Η απαιτούµενη ποσότητα κάθε δείγµατος και αντιδείγµατος για τις εργαστηριακές εξετάσεις, καθορίζεται σε 300 γραµµάρια τουλάχιστον για χηµικό έλεγχο και 200 γραµµ. για τον οργανοληπτικό έλεγχο στο εργαστήριο Η απαιτούµενη ποσότητα κενών χαρτοκιβωτίων - δοχείων, δείγ- µατος και αντιδείγµατος για την χηµική εξέταση καθορίζεται σε ένα τεµάχιο (ολόκληρο χαρτοκιβώτιο ή δοχείο). 3.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος Χαρτοκιβώτια

7 Τροποποίηση 4 η -6- Πάνω στα χαρτοκιβώτια που διαχωρίσθηκαν τυχαία για τη λήψη του δείγµατος εξετάζονται από την Επιτροπή: (1) Οι επισηµάνσεις (2) Η πρόσδεση (3) Το είδος του χαρτονιού Λευκοσιδηρά οχεία Στα λευκοσιδηρά δοχεία που ανοίχθηκαν για τη λήψη του δείγ- µατος εξετάζονται από την Επιτροπή: (1) Η εξωτερική κατάσταση (κακώσεις, οξειδώσεις, διατρήσεις, διαρροές,διογκώσεις κλπ). (2) Η εσωτερική τους κατάσταση. (3) Οι επισηµάνσεις Προϊόν (Ελαιόλαδο) Το ελαιόλαδο των δοχείων που ανοίχθηκαν εξετάζεται µακροσκοπικά (χρώµα, εµφάνιση). Η Επιτροπή παραλαβής εξετάζει το ελαιόλαδο µακροσκοπικά δηλ. ως προς το χρώµα και την εµφάνιση και για τον οργανοληπτικό έλεγχο αποστέλλει το αντίστοιχο δείγµα στο Χ.Σ ή Γ.Χ.Κ. από το ο- ποίο θα πάρει τα αποτελέσµατα µαζί µε αυτά του χηµικού ελέγχου Επίσης εξετάζεται το καθαρό βάρος του περιεχοµένου ανά δοχείο. Η επιτροπή για τη διαπίστωση του καθαρού βάρους περιεχοµένου των δοχείων, επεκτείνει τον έλεγχό της σε µεγαλύτερο αριθµό δοχείων κατά την κρίση της Εργαστηριακές Εξετάσεις Χηµική - Οργανοληπτική ιενεργούνται από το Χ.Σ. ή Γ.Χ.Κ. και αποβλέπουν στη διαπίστωση των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και των συσκευασιών του (λευκοσιδηρά δοχεία - χαρτοκιβώτια) όπως στις παραγράφους 2.3 (για όσα είναι δυνατόν να εξετασθούν) 2.4, και Σαν µέθοδοι εξετάσεως χρησιµοποιούνται αυτές του Κανονισµού 2568/91 της ΕΟΚ (Παράρτηµα ΙΙ έως και ΧΙΙ) Ανοχές Τα όρια που καθορίσθηκαν παραπάνω για τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά είναι τα επιτρεπόµενα για την παραλαβή του εφοδίου. Κάθε παρέκκλιση αποτελεί εκτροπή και οδηγεί στην απόρριψη του εφοδίου. Οι παρουσιαζόµενες εκτροπές στις συσκευασίες κρίνονται από την Επιτροπή παραλαβής.

8 Τροποποίηση 6 η Eπανεξετάσεις ή κατ' έφεση εξετάσεις 4. ΙΑΦΟΡΑ 4.1 Γενικά ιενεργούνται από το Γ.Χ.Κ. επί του αντιδείγµατος Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να : (1) ηλώσουν µε την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι απόλυτα σύµφωνο µε τους όρους της προδιαγραφής αυτής. Γι αυτό καταθέτουν και Φύλλο Συµµόρφωσης (ΦΣ) όπως το παράρτηµα «Β» το οποίο είναι ένα φύλλο συσχέτισης της προσφοράς µε την προδιαγραφή. Απαντούν δηλ. παράγραφο προς παράγραφο στην προδιαγραφή, αναφέροντας τυχόν εκτροπές του εφοδίου σε σχέση µε τους όρους της, επισυνάπτοντας πιστοποιητικά και έγγραφα προς ενίσχυση της ακρίβειας των όσων αναφέρει, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. (2) ηλώσουν ότι αναλαµβάνουν συµβατική υποχρέωση για την καλή συντήρηση του προϊόντος επί δώδεκα τουλάχιστον µήνες, από την οριστική παράδοση και σύµφωνα µε την παράγραφο 2.5. (3) ηλώσουν ότι εφόσον παραστεί ανάγκη δέχονται οποιονδήποτε έλεγχο στις εγκαταστάσεις τους, από αρµόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας είγµατα µαζί µε τις προσφορές δεν απαιτούνται Η παραλαβή του εφοδίου γίνεται στις Στρατιωτικές Αποθήκες που καθορίζονται από την Στρατιωτική Υπηρεσία ανάλογα µε τις ανάγκες της. 4.2 Επισηµάνσεις Στα Χαρτοκιβώτια Στα χαρτοκιβώτια και στις δύο µεγαλύτερες πλευρές τους πρέπει να αναγράφονται έκτυπα στην Ελληνική γλώσσα: (1) Η φράση "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ" (2) Η επωνυµία του προµηθευτή (3) Η φράση "ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ" (4) Το συνολικό µικτό και καθαρό βάρος σε χιλιόγραµµα (5) Το έτος παραγωγής του ελαιολάδου (µε πραγµατικό και όχι µε κωδικό αριθµό) και ο µήνας συσκευασίας. (5α) Ένδειξη αναγνώρισης παρτίδας, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παραγ.13 του Κ.Τ.Π.

9 Τροποποίηση 6 η -8- (6) Ο αριθµός της συµβάσεως Στα λευκοσιδηρά δοχεία των 15,94 κιλών: Όπως οι επισηµάνσεις των χαρτοκιβωτίων της παραγρ Στα λευκοσιδηρά δοχεία των 5 λίτρων πρέπει να αναγράφεται έκτυπα: (1) Η επωνυµία του προµηθευτή. (2) Η φράση "ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ" (3) Το καθαρό βάρος περιεχοµένου σε χιλιόγραµµα (3) Το συνολικό µικτό βάρος σε χιλιόγραµµα (4) Το έτος παραγωγής του ελαιολάδου (µε πραγµατικό και όχι µε κωδικό αριθµό) και ο µήνας συσκευασίας. Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Μιχαήλ Κούκουρας Υποδιευθυντής Λγός(ΕΜ) Αλκιβιάδης Μανούκας ΕΜ/2 ο Γρ/β ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ Α Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών οχείων Ελαιολάδου Β Υπόδειγµα Φύλλου Συµµόρφωσης

10 Tροποποίηση 6η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΕ-321 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΦΟ ΙΟΥ (α) (β) (γ) ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ-ΦΥΛΛΑ ΙΑ- ΠΡΟΕ ΡΙΚΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΤΛ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Αθήνα. Ο Προµηθευτής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α. Στη στήλη (α) αναγράφονται υποχρεωτικά όλες οι παράγραφοι κατ απόλυτη σειρά, όπως φαίνονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) β. Στη στήλη (β) δηλώνεται αντίστοιχα;ς σε κάθε παράγραφο αν τα χαρακτηριστικά του προσφερο- µένου εφοδίου συµφωνούν απόλυτα ή όχι µε την Τεχνική Περιγραφή. Αυτό θα γίνεται µε την αναγραφή απέναντι από κάθε παράγραφο, ότι «ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π.» ή «ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π.» γ. Στη στήλη (γ) γίνεται αναφορά σε ενισχυτικά στοιχεία των αναγραφοµένων στη στήλη (β), δηλ γιατί δεν συµφωνεί το εφόδιο µε την προδιαγραφή ή τυχόν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του τα οποία το καθιστούν καλύτερο ποιοτικά από το προσδιοριζόµενο στην προδιαγραφή. Ακριβές Αντίγραφο Λγός (ΕΜ) Αλκιβιάδης Μανούκας ΓΕΣ/ ΕΜ/2β Ταξχος Μιχαήλ Κούκουρας Υποδιευθυντής

11 Τροποποίηση 6 η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΕ-321 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΣΙ ΗΡΩΝ ΟΧΕΙΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΟΡΜΟΣ ΑΚΡΑ Α/ Α ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΧΕΙΟΥ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜ) 1. ΒΑΣΗ: 115Χ147 ΥΨΟΣ: ΒΑΣΗ: 233Χ233 ΥΨΟΣ: 352 ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΟΥ (ΧΩΡΗΤΙ- ΚΟΤΗΤΑ) 5 ΛΙΤΡΑ ή 4,58 ΚΙΛΑ 17,4 ΛΙΤΡΑ ή 15,94 ΚΙΛΑ ΠΑΧΟΣ ΜΜ ΚΑΣΣΙ- ΤΕΡΩΣΗ GR/M2 0,24 D 2,8/2,8 (Ανοχή + 0,35) ΣΚΛΗΡ ΟΤΗΤΑ ΠΑΧΟΣ ΚΑΣΣΙ- ΤΕΡΩΣΗ Τ3 0,25 D 2,8/2,8 (Ανοχή + 0,35) ΣΚΛΗΡ ΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥ- ΨΗ ΒΑΡΟΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΟΧΕΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑ ΡΑΦΗ Τ % ΜΕ ΗΛΕ- ΚΤΡΟΣΥ- ΓΚΟΛΛΗ- ΣΗ (SOUD- RONIC) 0,30 D 5,6/2,8 Τ3 0,30 D 5,6/2,8 Τ % ΜΕ ΗΛΕ- ΚΤΡΟΣΥ- ΓΚΟΛΛΗ- ΣΗ (SOUD- RONIC) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Το υλικό και η κατασκευή των δοχείων να είναι αρίστης ποιότητας ώστε: α.να εξασφαλίζεται η συντήρηση του ελαιολάδου επί δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον. β.το περιεχόµενο ελαιόλαδο να µη προσβάλλει το δοχείο ούτε να προσβάλεται απ'αυτό. 2. Πλευρικές συγκολλήσεις - προσαρµογή πωµάτων σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων. 3. Τα πώµατα να είναι αναλόγων διαστάσεων, ώστε να µην δυσχεραίνεται η στοίβαξη. ΠΡΟΣΤΑ- ΣΙΑ ΠΛΑ- ΓΙΑΣ ΡΑ- ΦΗΣ ΕΞΩ- ΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕ ΕΙ ΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΟΡΜΟΥ ΑΚΡΩΝ ΛΕΥΚΗ (Φυσικό χρώµα επικασσιτέρωσης, ΌΧΙ Χρυσοβερνικωµένη ή Λιθογραµµένη) ή ΧΡΥΣΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ ή ΛΙΘΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ (Μόνο στον κορµό, µε άκρα λευκά ή χρυσοβερνικωµένα) ΛΕΥΚΗ (Φυσικό χρώµα επικασσιτέρωσης. ΌΧΙ Χρυσοβερνικωµένη ή Λιθογραµµένη) ή ΧΡΥΣΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ ή ΛΙΘΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ (Μόνο στον κορµό, µε άκρα λευκά ή χρυσοβερνικωµένα) ΠΩΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩ- ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩ- ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Σχης (ΕΜ) Παύλος Λιακόπουλος Ακριβές Αντίγραφο ΕΜ/2οΓΡ/ Λγος (ΕΜ) Αλκιβιάδης Μανούκας ΕΜ/2οΓΡ/β

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΓΕΣ-ΠΕ-321/Εκδοση 3η Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΑΓΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ /10/363945/16 Μαρ 93/ΓΕΣ/ ΕΜ/2οΓΡ /18/366051/17 Μαι 93/ΓΕΣ/ ΕΜ/2ογρ /39/469518/19 Σεπ 94/ΓΕΣ/ ΕΜ/2οΓΡ /33/566134/23 Ιουν 95/ΓΕΣ/ ΕΜ/2οΓΡ /40/566691/11 Ιουλ 95/ΓΕΣ/ ΕΜ/2οΓΡ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ Ο Η Γ Ι Ε Σ α. Καταχωρίστε στον πίνακα κάθε διαταγή τροποποίησης - διόρθωσης αυτής της προδιαγραφής. β. Οι τροποποιήσεις να γίνονται µε αντικατάσταση των παλαιών σελίδων µε τις αποστελλόµενες νέες ταυτάριθµες. γ. Ο αριθµός της τροποποίησης, φαίνεται στην κορυφή της νέας σελίδας πχ Τροποποίηση 1η

13 Τροποποίηση 6η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΕ-321/Έκδ. 3 η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΦΟ ΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ- ΠΡΟΕ ΡΙΚΑ ΙΑΤΑΓ- ΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΤΛ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑ- ΓΩΓΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (α) (β) (γ) Αθήνα... Ο Προµηθευτής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α. Στη στήλη (α) αναγράφονται υποχρεωτικά όλες οι παράγραφοι κατ απόλυτη σειρά, όπως φαίνονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π). β. Στη στήλη (β) δηλώνεται αντίστοιχα σε κάθε παράγραφο αν τα χαρακτηριστικά του προσφερόµενου εφοδίου συµφωνούν απόλυτα ή όχι µε την Τεχνική Περιγραφή. Αυτό, θα γίνεται µε την αναγραφή απέναντι από κάθε παράγραφο, ότι ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π. ή ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π. γ. Στη στήλη (γ) γίνεται αναφορά σε ενισχυτικά στοιχεία των αναγραφοµένων στη στήλη (β), δηλ γιατί δεν συµφωνεί το εφόδιο µε την προδιαγραφή ή τυχόν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του τα οποία το καθιστούν καλύτερο ποιοτικά από το προσδιοριζόµενο στην προδιαγραφή. Ακριβές Αντίγραφο Σχης (ΕΜ) Παύλος Λιακόπουλος ΕΜ/2οΓΡ/ Λγος (ΕΜ) Αλκιβιάδης Μανούκας ΕΜ/2οΓΡ/β

14 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ ΠΕ-321 ΕΚ ΟΣΗ 3 η ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 1992

15 Τροποποίηση 6η Eπανεξετάσεις ή κατ' έφεση εξετάσεις ιενεργούνται από το Γ.Χ.Κ. επί του αντιδείγµατος Επανεξέταση του εφοδίου δεν είναι δυνατή όταν αυτό κατά την πρώτη εξέταση από το αρµόδιο εργαστήριο έχει χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνο. 4. ΙΑΦΟΡΑ 4.1 Γενικά Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να: (1) ηλώσουν µε την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι απόλυτα σύµφωνο µε τους όρους της προδιαγραφής αυτής. Γι αυτό καταθέτουν και Φύλλο Συµµόρφωσης (ΦΣ), όπως το παράρτηµα «Β», το οποίο είναι ένα φύλλο συσχέτισης της προσφοράς µε την προδιαγραφή. Απαντούν δηλ. παράγραφο προς παράγραφο στην προδιαγραφή, αναφέροντας τυχόν εκτροπές του εφοδίου σε σχέση µε τους όρους της, επισυνάπτοντας πιστοποιητικά και έγγραφα προς ενίσχυση της ακρίβειας των όσων αναφέρει, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. (2) ηλώσουν ότι αναλαµβάνουν συµβατική υποχρέωση για την καλή συντήρηση του προϊόντος επί δώδεκα τουλάχιστον µήνες, από την οριστική παράδοση και σύµφωνα µε την παράγραφο 2.5 (3) ηλώσουν ότι εφόσον παραστεί ανάγκη δέχονται οποιονδήποτε έλεγχο στις εγκαταστάσεις τους, από αρµόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας είγµατα µαζί µε τις προσφορές δεν απαιτούνται Η παραλαβή του εφοδίου γίνεται στις Στρατιωτικές Αποθήκες που καθορίζονται από την Στρατιωτική Υπηρεσία ανάλογα µε τις ανάγκες της. 4.2 Επισηµάνσεις Στα Χαρτοκιβώτια Στα χαρτοκιβώτια και στις δύο µεγαλύτερες πλευρές τους πρέπει να αναγράφονται έκτυπα στην Ελληνική γλώσσα: (1) Η φράση "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ" (2) Η επωνυµία του προµηθευτή (3) Η φράση "ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ" (4) Το συνολικό µικτό και καθαρό βάρος σε χιλιόγραµµα (5) Το έτος παραγωγής του ελαιολάδου (µε πραγµατικό και όχι µε κωδικό αριθµό) και ο µήνας συσκευασίας.

16 Τροποποίηση 6 η -8- (6) Ο αριθµός της συµβάσεως Στα λευκοσιδηρά δοχεία των 15,94 κιλών: Όπως οι επισηµάνσεις των χαρτοκιβωτίων της παραγρ Στα λευκοσιδηρά δοχεία των 5 λίτρων πρέπει να αναγράφεται έκτυπα: (1) Η επωνυµία του προµηθευτή. (2) Η φράση "ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ" (3) Το καθαρό βάρος περιεχοµένου σε χιλιόγραµµα. (4) Το συνολικό µικτό βάρος σε χιλιόγραµµα. (5) Το έτος παραγωγής του ελαιολάδου (µε πραγµατικό και όχι κωδικό αριθµό). Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Μιχαήλ Κούκουρας Υποδιευθυντής Λγος (ΕΜ) Αλκιβιάδης Μανούκας ΕΜ/2οΓΡ/β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών οχείων Ελαιολάδου Β Υπόδειγµα Φύλλου Συµµόρφωσης

Τροποποίηση 2 η ΚΑ ΦΟΡΕΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑ ΕΙΔΟΥΣ: 01202/16700 ΔΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡ.ΠΡΟΔ.ΠΓΕΣ-ΠΕ-321/ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗ 3 η

Τροποποίηση 2 η ΚΑ ΦΟΡΕΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑ ΕΙΔΟΥΣ: 01202/16700 ΔΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡ.ΠΡΟΔ.ΠΓΕΣ-ΠΕ-321/ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗ 3 η Τροποποίηση 2 η ΚΑ ΦΟΡΕΑ: 0171 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑ ΕΙΔΟΥΣ: 01202/16700 ΔΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡ.ΠΡΟΔ.ΠΓΕΣ-ΠΕ-321/ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗ 3 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ Ζ-254 ΕΚ ΟΣΗ 6 η ΜΑΙΟΣ 1999 Ζ Α Χ Α Ρ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕTΑΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 Ζ Α Χ Α Ρ Η ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α/Α 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 2 Ο ΚΑ ΦΟΡΕΑ :0171 ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ:0101 ΑΡ. ΠΡΟ.: ΠΓΕΣ/ΓΠΣ-386 ΕΚ ΟΣΗ 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέλι νοείται το τρόφιµο, που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα χαρακτηριστικών ποιότητας γνησιότητας ελαιολάδου

Λίστα χαρακτηριστικών ποιότητας γνησιότητας ελαιολάδου Λίστα χαρακτηριστικών ποιότητας γνησιότητας ελαιολάδου Η ποιότητα σχετικά με την οποία έχει γίνει προηγουμένως αναφορά και η γνησιότητα του ελαιολάδου προσδιορίζονται με βάση τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994.

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994. Άρθρο71 (1) Ελαιόλαδο 1. «Ελαιόλαδο» χαρακτηρίζεται το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς της ελαίας της Ευρωπαϊκής (OLEA EUROPEA) με μέσα αποκλειστικά μηχανικά και μεθόδους ή επεξεργασίες οπωσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΛΙ Α 1. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. 1.1 Σκοπός 1 3. 1.2 Σχετικά Έγγραφα 1 4. 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 5. 2.1 Φυσικά Χαρακτηριστικά 1 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΡΟΦΗΜΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΓΕΣ-ΣΡΣ-483 ΑΡ. ΚΩΔΙΚΟΥ:8955-02-004-261009 ΕΚΔΟΣΗ: 1η ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.11.2003 L 295/57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1989/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεµβρίου 2003 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικάµε τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΞΕΡΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΘΕΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός 1 1.

Τροποποίηση 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΞΕΡΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΘΕΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός 1 1. Τροποποίηση 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΞΕΡΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦ.- ΘΕΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕΛΙ Α ΥΠΟΠΑΡΑΓΡ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 Σκοπός 1 1.2 Ορισµός Τ1 Φασολιών 1 1.3 Ταξiνόµηση 1 1.4 Σχετικά Έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΣ - Λ - 295Δ/ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΣ - Λ - 295Δ/ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΣ - Λ - 295Δ/09-2002 ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑ ΦΟΡΕΑ : 0171 ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ : ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Τροποποίηση 1 η. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑ ΦΟΡΕΑ : 0171 ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ : ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑ ΦΟΡΕΑ : 0171 ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ : 84500 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩ.:8945-02-009-271102 ΑΡ.ΠΡΟ.:ΠΓΕΣ-Φ-359 ΕΚ ΟΣΗ: 4η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Β. Βανδέρα Χημικός Msc, Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 72 (1)(3) Έλαιο από ελαιοπυρήνες Πυρηνέλαιο

Άρθρο 72 (1)(3) Έλαιο από ελαιοπυρήνες Πυρηνέλαιο Άρθρο 72 (1)(3) Έλαιο από ελαιοπυρήνες Πυρηνέλαιο 1. Οι ονομασίες και οι ορισμοί του πυρηνελαίου που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι (*) του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτικές για τη διάθεση στο εμπόριο αυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ZΣ-301 ΕΚ ΟΣΗ 6 η AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ZYMAΡΙΚΑ ΑΠΟ ΣΙΜΙΓ ΑΛΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM)

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-AE-1367/12-2009 8335-03-004-041209 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΓΤΑ-1348/11-2009 8335-03-003-041209 ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 5889 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 5889 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12652/16 ADD 1 AGRI 506 AGRIORG 77 DELACT 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΟΥ ΠΓΕΣ-Μ-431 ΑΡ. ΚΩ ΙΚΟΥ: ΕΚ ΟΣΗ: 6η ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 - 20 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-Ρ- 381 ΚΩ. ΕΚ ΟΣΗ 3 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΡΥΖΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΓΕΣ -Ρ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑ ΦΟΡΕΑ: 0171 ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ: 0103/08500 2 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡ. ΠΡΟ : ΕΚ ΟΣΗ 4 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ορισµός Πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Λευκωσία, 6/5/2014 Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Η ιστορία της ελιάς, η καλλιέργειά της, ο καρπός & ο χυμός της το ελαιόλαδο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τους λαούς της Μεσογείου. Η ελιά αγαπάει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΟΥ - ΑΝΑΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΟΥ - ΑΝΑΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 2 Τροποποιηση 4η ΚΑ ΦΟΡΕΑ : 0171 ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ :79000 ΑΡ. ΠΡΟ.:ΠΓΕΣ-ΕΤ-273 ΕΚ ΟΣΗ 8η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΟΥ - ΑΝΑΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΡΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΟΥ ΠΓΕΣ-Μ-431 ΑΡ. ΚΩΔΙΚΟΥ:8945-02-013-141009 ΕΚΔΟΣΗ: 5η ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ -1- ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕ -Α-00117 1 η ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥ ΟΚΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λίπη - έλαια Μέτρηση οξύτητας ελαιολάδου

Λίπη - έλαια Μέτρηση οξύτητας ελαιολάδου Λίπη - έλαια Μέτρηση οξύτητας ελαιολάδου 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Κύρια συστατικά τροφίμων Λιπίδια Υδατάνθρακες Αμινοξέα Πρωτεΐνες Ένζυμα Βιταμίνες Άλατα Νερό Άλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ» (Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ» (Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕ -Α-00007 ΕΚ ΟΣΗ 1η ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 1. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 2 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 73 (1) Σπορέλαια. Α. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 73 (1) Σπορέλαια. Α. Γενικές διατάξεις Άρθρο 73 (1) Σπορέλαια Α. Γενικές διατάξεις 1. «Φυτικά έλαια (σπορέλαια) και λίπη» χαρακτηρίζονται τα βρώσιμα έλαια και λίπη που λαμβάνονται από την σύνθλιψη των ελαιούχων καρπών και σπερμάτων ή την εκχύλισή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 7/4/17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ III-1 ΤΜΗΜΑ III ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αναλύσεις ποιότητας, γνησιότητας και ασφάλειας του ελαιολάδου

Χημικές αναλύσεις ποιότητας, γνησιότητας και ασφάλειας του ελαιολάδου Χημικές αναλύσεις ποιότητας, γνησιότητας και ασφάλειας του ελαιολάδου Μ. Ταμπακόπουλος Χημικός ΜSc, Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων Χανιά, 5 Νοεμβρίου 2015 Yψηλή διατροφική αξία ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - 1 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αλεύρου σίτου για όλες τις χρήσεις για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5460 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Τυροκοµικών Προϊόντων για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Τυροκοµικών Προϊόντων για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Νοθεία του Ελαιολάδου στην Κυπριακή Αγορά

Έλεγχος και Νοθεία του Ελαιολάδου στην Κυπριακή Αγορά Έλεγχος και Νοθεία του Ελαιολάδου στην Κυπριακή Αγορά Στέλιος Γιαννόπουλος, Μάρω Χριστοδουλίδου, και Πόπη Καναρη Γενικό Χημείο του Κράτους, Κύπρου Email: stelgian@cytanet.com.cy ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑ ΦΟΡΕΑ: 0171 ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ: 0103/78000 ΓΡΑΦΕΙΟ 2 ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑ ΦΟΡΕΑ: 0171 ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ: 0103/78000 ΓΡΑΦΕΙΟ 2 ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑ ΦΟΡΕΑ: 0171 ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ: 0103/78000 ΓΡΑΦΕΙΟ 2 ο ΑΡ.ΠΡ. ΠΓΕΣ-Τ-361 ΕΚ ΟΣΗ 2 η 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ορισµοί ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ Με τον όρο τοµατοπολτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ CPV

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 5-4-17 Τηλ:. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Τα λίπη και έλαια αποτελούν σπουδαία πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο. Η παρουσία των λιπαρών στις τροφές συντελεί στην αύξηση της ικανότητας κορεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4η. Έλεγχος αλλοίωσης - νοθείας στο ελαιόλαδο. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων

Άσκηση 4η. Έλεγχος αλλοίωσης - νοθείας στο ελαιόλαδο. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Άσκηση 4η Έλεγχος αλλοίωσης - νοθείας στο ελαιόλαδο Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Νοθεία στα τρόφιμα Ορισμός Προσθήκη στα τρόφιμα ουσιών που: Απαγορεύεται η χρήση τους ή

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής Ελαιόλαδο και Καταναλωτής ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ PREFECTURE OF CHANIA Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός που

Διαβάστε περισσότερα

826 Ν. 59(Ι)/93. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2842,10.12.93

826 Ν. 59(Ι)/93. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2842,10.12.93 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2842,10.12.93 826 Ν. 59(Ι)/93 Ο περί Ελαιόλαδου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2016

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει τις απαιτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/10-2007 ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού (CPV 33141110-3)»

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού (CPV 33141110-3)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29.04.2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ===================== Πειραιάς: 23-3-17 Αρ.πρωτ. 4209 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΘΕΜΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

7/2/2014 & : »

7/2/2014 & : » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7/2/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΡΑΣ/ΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ:ΟΥΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13/1/2016. Μέτρηση οξύτητας ελαιολάδου. Το Εργαστήριο Περιλαμβάνει

13/1/2016. Μέτρηση οξύτητας ελαιολάδου. Το Εργαστήριο Περιλαμβάνει ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Μέτρηση οξύτητας ελαιολάδου Κουτρουμπής Φώτιος Γεωπόνος Αγγελής Γεώργιος Γεωπόνος MSc Το Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX: Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης Δρ. Βασιλική Αβραμοπούλου Δρ. Λεωνίδας Παλίλης Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΤΗΛ: +30 213 2145800 FAX: +30

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Γιατί Ελαιόλαδο και γιατί από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης; Δεν υποβαθμίζει: - το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - τη βιολογική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Οι κύριες αλλοιώσεις του ελαιολάδου είναι : Η υδρόλυση Η οξείδωση Η υδρόλυση συμβαίνει κυρίως στο χρόνο πριν από την παραλαβή του ελαιολάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑff ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑff ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑff ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς A13/6-7-2016 (αριθμ. πρωτ. 30009/6-7-2016) ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΕΜΑ :«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Παρασκευή, 20/03/2015 και ώρα 14:00.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Παρασκευή, 20/03/2015 και ώρα 14:00. Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.500,000 ευρώ (µε ΦΠΑ) Α.Π. 1243 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για την προµήθεια σε χαρτί φωτοτυπικού και µε κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2048-Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2048-Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2048-Γ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΜΙΟ (RACK) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 19 ΙΝΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ. Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ. Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε έμπορο (καφεκόπτη, παντοπώλη, ζαχαροπλάστη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ Φ.604/130/222933/ Σ.2643 Αθήνα, 21 Σεπ 16

Τηλ Φ.604/130/222933/ Σ.2643 Αθήνα, 21 Σεπ 16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝ : ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/2α Τηλ. 2103483135 Φ.604/130/222933/ Σ.2643 Αθήνα, 21 Σεπ 16 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ - - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Πρώτες Ύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 905 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- Κ-824Β / 5-98

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- Κ-824Β / 5-98 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- Κ-824Β / 5-98 ΕΡΜΑ «ΚΡΟΥΠΟΝ» ΜΙΚΤΗΣ ΕΨΕΩΣ (Καταργεί την 34- -824Α/7-5-75) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 1998 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

R 1 R 2 R 3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ. Λινολενικό (C 18:3 ) Ελαϊκό (C 18:1 ) Λινελαϊκό (C 18:2 )

R 1 R 2 R 3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ. Λινολενικό (C 18:3 ) Ελαϊκό (C 18:1 ) Λινελαϊκό (C 18:2 ) ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ Ελαϊκό οξύ διάρκεια 2 ώρες Στόχοι της άσκησης: Η εξοικείωση με τη χημική σύσταση των λιπαρών υλών. Η κατανόηση της όξινης υδρόλυσης ως παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

1(6) Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Φιλοτελισµού 220113-2 ΕΙ ΟΣ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ» ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ταχ. ιεύθυνση Γραφείων Τηλέφωνο Fax website Αιόλου 100 (1 ος όροφος) 10188 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4 Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κ Περιεκτικότητα σε υγρασία (%) μέχρι 13,5 μέχρι 14,0 μέχρι 14,0 Περιεκτικότητα σε υγρή γλουτένη (%)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κ Περιεκτικότητα σε υγρασία (%) μέχρι 13,5 μέχρι 14,0 μέχρι 14,0 Περιεκτικότητα σε υγρή γλουτένη (%) Σύσταση και προδιαγραφές σιταλεύρου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στα συστατικά του σιτάλευρου περιλαμβάνονται εκτός από το νερό, το άμυλο και άλλοι υδατάνθρακες (πεντοζάνες, κυτταρίνη και σάκχαρα), ένζυμα και πρωτεΐνες (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΙ ΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (Συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη : ,00 µε Φ.Π.Α.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΙ ΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (Συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη : ,00 µε Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-03-13 Αριθµ. Πρωτ.: 7583 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΧΑΛΒΑ (κακάο) και ΤΑΡΑΜΑ (λευκό γνήσιο) στο νοσοκομείο μας.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΧΑΛΒΑ (κακάο) και ΤΑΡΑΜΑ (λευκό γνήσιο) στο νοσοκομείο μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 7-2-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΩ. ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΩ. ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΜΦΤ-312 ΕΚ ΟΣΗ 3 η ΚΩ. ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ_2002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΚΑΛΑ./. ΠΓΕΣ-ΧΚ-330

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΚΑΛΑ./. ΠΓΕΣ-ΧΚ-330 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ ΧΚ-330 ΕΚ ΟΣΗ 3η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΚΑΛΑ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΑΓΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Φ.600.2/77/353598/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΙΑΣΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕ -Α ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - 1 -

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΙΑΣΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕ -Α ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - 1 - - 1 - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕ -Α-00120 1 η ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΣΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ Α/Α Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 258 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της από 15 Ιουλίου 2013 προκήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Αθήνα, Ιούλιος 2013 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 η στην ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/03/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/03/2017 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 7439 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Προς: Οικονομικούς Φορείς Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Οι κάτωθι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Απρίλιος 2013 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 (Απόδοση του Αγγλικού κειµένου στα Ελληνικά) ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 15/2015

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 15/2015 ιακήρυξη υπ αρίθµ. 15/2015 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.814/10/180463/Σ.78/23 Ιαν. 2015/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε ενσφράγιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΧΚΚ-349 ΚΩ. ΕΚ ΟΣΗ 8 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΤΥΠΟΥ CHOPPED HAM ΚΑΙ CHOPPED PORK ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ - 1 - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕ -Α-00118 1 η ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΣΗΜΑ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ ΤΙΜΗΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ - 2 - Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 8η. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑ ΦΟΡΕΑ: 0171 ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ: 0101/60000 ΓΡΑΦΕΙΟ 2 ο

Τροποποίηση 8η. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑ ΦΟΡΕΑ: 0171 ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ: 0101/60000 ΓΡΑΦΕΙΟ 2 ο Τροποποίηση 8η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑ ΦΟΡΕΑ: 0171 ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ: 0101/60000 ΓΡΑΦΕΙΟ 2 ο ΑΡ.ΠΡ. ΠΓΕΣ-ΚΚ-358 ΕΚ ΟΣΗ 3 η 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 21 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Α/Α 113 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13 ΚΙΛΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13 ΚΙΛΩΝ

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Α/Α 113 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13 ΚΙΛΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13 ΚΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΘΕΜΑ: «Α Π ΕΥ Θ ΕΙ Α Σ Α ΝΑ ΘΕ ΣΗ Γ ΙΑ ΤΗΝ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων ΚΩΔΙΚΟΙ CPV Ταχ. Δ/νση : Στ. Καράσσου 1 401 00 Πληροφορίες : Μπαντραλέξης Παναγιώτης Τηλέφωνο : 24923 50133 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 15411110-6 15881000-7 15811100-7 Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΕΦΚ-310 ΕΚ ΟΣΗ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ (ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό 1 η Φεβρουαρίου 2012 Συνάντηση της AD-HOC οµάδας (Συµβουλευτική Επιτροπή) για την ποιότητα του ελαιολάδου στις Βρυξέλλες. Θέµα συνάντησης η α

Ιστορικό 1 η Φεβρουαρίου 2012 Συνάντηση της AD-HOC οµάδας (Συµβουλευτική Επιτροπή) για την ποιότητα του ελαιολάδου στις Βρυξέλλες. Θέµα συνάντησης η α Τροποποίηση ορίων του Κανονισµού (ΕΟΚ)) 2568/91 για το παρθένο ελαιόλαδο? Έφη Χριστοπούλου Χηµικός εµπειρογνώµονας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιοκοµίας, γευσιγνώστρια παρθένου

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΣΕ ΣΑΛΤΣΑ ΠΓΕΣ-ΕΧΣ-488 ΕΚΔΟΣΗ:1η ΑΡ. ΚΩΔΙΚΟΥ: 8970-02-010-300909 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 02 / 2017 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. απορριµµάτων του ήµου Πληροφορίες : Α. Μόνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 02 / 2017 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. απορριµµάτων του ήµου Πληροφορίες : Α. Μόνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 02 / 2017 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αποκοµιδής απορριµµάτων για /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 1991R2568 EL 01.01.2015 027.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος για την προμήθεια λιπαντελαίων, τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα