Öklid in Öğelerinin 13 Kitabından Birinci Kitap

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Öklid in Öğelerinin 13 Kitabından Birinci Kitap"

Transcript

1 Öklid in Öğelerinin 13 Kitabından Birinci Kitap

2

3 Öğelerin 13 Kitabından Birinci Kitap Öklid in Yunanca metni ve Özer Öztürk & David Pierce in çevirdiği Türkçesi Düzeltilmiş 3. baskı 19 Eylül 2013 Matematik Bölümü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul

4 Bu çalışma Creative Commons Attribution-Gayriticari-ShareAlike 3.0 Unported Lisansı ile lisanslı. Lisansın bir kopyasını görebilmek için, adresini ziyaret edin ya da mektup atın: Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. \ CC BY: Özer Öztürk & David Pierce $ C

5 Önsöz Bu kitapta, Öklid in Öğeler inin birinci kitabının orijinal Yunanca metni ve paralel Türkçe çeviri birlikte sunulmuştur. Kitabımız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nin Matematik Bölümü nde bir birinci sınıf lisans dersi için hazırlanmıştır. Kitabın birinci baskısı, 2011 Güz döneminde, ve ikinci baskısı, 2012 Güz döneminde kullanılmış ve fark edilen hatalar düzeltilmiştir. İlk dersin öğretmenleri, Özer Öztürk ve David Pierce oldu; sonraki dersin öğretmenleri, Ahmet Bakkaloğlu, Ayhan Günaydın, Özer Öztürk ve David Pierce oldu. Kitabın ilk iki baskısında, İngilizce çevirisi de vardı. Bu üçüncü baskıya İngilizce çeviriyi almadık. Buradaki Yunanca metin, Heiberg indir [3]. Kitabının kopyası, internet te bulunabilir, mesela Wilbour Hall 1 ve European Cultural Heritage Online (ECHO) 2 sitelerinde. AslındaL A TEX elektronik dosyamız için Fitzpatrick inl A TEX kaynağını [6] kullanmıştık. Ama Fitzpatrick in dosyasındaki metni Heiberg in kitabından nasıl aldığını bilmiyoruz, ve bu metinde birkaç hataları fark ettik. 3 Bu hatalar, Project Perseus sitesinde bulunmamaktadır. 4 Project Perseus sitesinden çok faydalandık. Güler Çelgin in [2] sözlüğü de yararlıydı. Kullandığımız Yunanca font, Greek Font Society (Yunan Font Derneği) tarafından sağlanan NeoHellenic fontudur Fitzpatrick Heiberg Önerme satır sayfa sayfa satır 5 (εʹ) ilk 11 τρὸς πρὸς (ιζʹ) 2 21 πάντῇ πάντῃ (ιζʹ) son 22 πάντῇ πάντῃ (λϛʹ) δὶα διὰ (λζʹ) δὶα διὰ (ληʹ) 7 39 δὶα διὰ

6 İçindekiler Giriş 6 Οροι // Hudutlar 11 Αἰτήματα // Postulatlar 16 Κοιναὶ ἔννοιαι // Ortak kavramlar 17 Önermeler Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme

7 İçindekiler 24. Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Önerme Fiiller Sözlüğü 136 Edatlar Sözlüğü 138 Kaynakça 139 5

8 Giriş Bildiğimiz kadarı ile, aşağı yukarı bir yüzyıl önceye kadar, en azından Dünyanın Hristiyan ve Müslüman yerlerinde, her matematikci matematiği Öklid den öğrendi. Bizce matematik öğrencileri, hâlâ Öklid i okumalılardır. Öğeler eseri, dünyanın ilk matematik dizgesidir. Her kitap gibi, Öklid in Öğeler i mükkemel olmayabilir. Yapısında hatalar varsa, öğrenci onları düzelterek öğrensin. Bugünkü analitik geometri ders kitapları, mantık açısından düzensiz olabilir, ama Öğeler in birinci kitabının yardımıyla düzeltilebilir. Metnimiz Öklid in Öğeler inin birinci kitabı, burada iki sütun halinde sunuluyor: sol sütunda orijinal Yunanca metin, ve sağında bir Türkçe çevirisi yer alıyor. Öklid in Öğeler i, her biri önermelere bölünmüş olan 13 kitaptan oluşur. Bazı kitaplarda tanımlar da vardır. Birinci kitap ayrıca postülatları ve ortak kavramları da içerir. Bu baskıda Yunanca metnin her önermesinin her cümlesi öyle birimlere bölünmüştür ki 1) (hemen hemen) her birim bir satıra sığar, 2) her birim cümle içinde bir rol oynar, 3) her birimin tam Türkçe çevirisi vardır. Her birimin çevirisi, orijinalinin yanında yer alır. Bazen ortaya çıkan Türkçe cümleler, biraz tuhaf gelebilir. Bu durumda, daha akıcı ifadeler bulmak okuyucuya bırakılmıştır. Öğeler in her önermesinin yanında, çoğu noktanın (ve bazı çizgilerin) harflerle isimlendirildiği, bir çizgi ve noktalar resmi yer alır. Bu resim harfli diagramdır. Her önermede diagramı kelimelerin sonuna yerleştiriyoruz. Reviel Netz e göre orijinal ruloda diagram burada yer alırdı ve böylece okuyan önermeyi okumak için ruloyu ne kadar açması gerektiğini bilirdi [7, p. 35, n. 55]. Bu baskıda bir önerme iki sayfaya sığmazsa, diagramı tekrarlanır. 6

9 Öklid in yazdıkları, çeşitli süzgeçlerden geçerek bize ulaşmıştır. Öğeler in M.Ö. 300 civarında yazılmış olması gerekir. Bizim kullandığımız 1883 te yayınlanan Heiberg [3] versiyonu, 10. yüzyılda yazılmış ve Vatikan da bulunmuş bir elyazmasına dayanmaktadır. Dili ve alfabesi Öklid in kullandığı dil, Antik Yunancadır. Bu dil, İngilizce ve Farsça gibi, Hint-Avrupa dilleri ailesindendir. Türkçe, bu aileden değildir; fakat bazı yönlerden Türkçe, Yunancaya, İngilizceden daha yakındır. Örneğin Türkçe ve Yunanca, adlar ve fiiller çeker. İngilizce ve Türkçenin günümüz bilimsel terminolojisinin kökleri genellikle Yunancadır. Yunan alfabesinin aşağıdaki 10 numaralı sayfada verilen 24 harfini ezberlemenizi tavsiye ederiz. Bu kitapta her önermenin sadece bir diagramı vardır, ve harfleri Yunan alfabesinden alınmıştır. Matematikçiler, bu harfleri her zaman kullanırlar. Öğelerin ve önermelerinin analizi Öğeler in her önermesi bir problem veya bir teorem olarak anlaşılabilir. M.S. 320 civarında (yani Öklid den 6 yüzyıl sonra) yazan İskenderiyeli Pappos bu ayrımı aşağıdaki gibi tarif ediyor: 5 Οἱ τὰ ἐν γεωμετρίᾳ ζητούμενα βουλόμενοι Geometri araştırmalarında daha usta τεχνικώτερονδιακρίνειν, bir ayrıştırma yapmak isteyenler, πρόβλημα μὲν ἀξιοῦσι καλεῖν ἐφ οὗ προ- bir şeyin yapılmasını veya inşa edilmeβάλλεταί τι ποιῆσαι καὶ κατασκευάσαι, sini öneren bir [önerme]ye problem demeyi uygun görüyorlar, θεώρημα δὲ ἐν ᾧ τινῶν ὑποκειμένων τὸ ve belirli varsayımların eşitliklerinin ve ἑπόμενον αὐτοῖς καὶ πάντως ἐπισυμβαῖνον zorunlu sonuçlarının incelendiği bir θεωρεῖται, [önerme]ye, teorem [demeyi uygun görüyorlar]; τῶν παλαιῶν τῶν μὲν προβλήματα πάντα, ama antiklerin bazıları [önermelerin] τῶν δὲ θεωρήματα εἶναι φασκόντων. tümünün problem, bazıları da teorem olduğunu söylemiştir. 5 Pappos tan yapılan alıntı, onun Toplama eserinin üçüncü kitabının [8, s. 30] girişinden alınmıştır. Alıntı, [12, pp ] kaynağında da bulunabilir. 7

10 Giriş Bir problem bir şey yapmayı önerir; bir teorem bir şey inceler. Pappos, problem ve teorem kelimelerinin etimolojisini anıştırıyor: πρόβλημα problem προβαλλ- öner- θεώρημα teorem θεωρε- incele- Bizim önerme sözcüğümüz, Yunanca da bulunmamaktadır, ama etimoloji açısından πρόβλημα adı gibidir. Yunan θεωρε- fiili, anlamı bak- olan θεαfiilinden türenmiştir. Bu son fiildenθέατρον tiyatro gelmiştir. İster bir problem, ister bir teorem olsun, bir önermenin metni altı parçaya kadar ayrılıp analiz edilebilir. M.S. beşinci yüzyılda (yani Öklid den 7 yüzyıl sonra) Proklos bu parçaları ve bu analizi anlatmıştır: 6 πᾶν δὲ πρόβλημα καὶ πᾶν θεώρημα τὸ ἐκ Bütün parçalarıyla donatılmış her τελείων τῶν ἑαυτοῦ μερῶν συμπεπληρωμέν- problem ve her teorem aşağıdaki tüm ον βούλεται πάντα ταῦτα ἔχειν ἐν ἑαυτῷ parçaları içermek ister: [i] πρότασιν,[ii] ἔκθεσιν, (1) bildirme, (2) açıklama, [iii] διορισμόν,[iv] κατασκευήν, (3) belirtme, (4) düzenleme, [v] ἀπόδειξιν,[vi] συμπέρασμα. (5) gösterme, ve (6) bitirme. τούτωνδὲ Bunlardan da: ἡ μὲν πρότασις λέγει, τίνος δεδομένου τί 1. Bildirme, hangi verilenden hangi τὸζητούμενόνἐστιν. [sonucun] arandığını söyler. ἡ γὰρ τελεία πρότασις ἐξ ἀμφοτέρων ἐστίν. Zira tam bir bildirme, bu iki parçanın ikisini de içerir. ἡ δ ἔκθεσις αὐτὸ καθ αὑτὸ τὸ δοδεμένον 2. Açıklama, verileni ayrıca ele alarak ἀποδιαλαβοῦσα προευτρεπίζει τῇ ζητήσει. bunu araştırmada kullanmak üzere hazırlar. ὁ δὲ διορισμὸς χωρὶς τὸ ζητούμενον, ὅτι 3. Belirtme, arananın ayrıca ne olduποτέἐστιν,διασαφεῖ. ğunu net bir şekilde gösterir. ἡ δὲ κατασκευὴ τὰ ἐλλείποντα τῷ 4. Düzenleme, arananı avlamak için δεδομένῳ πρὸς τὴν τοῦ ζητουμένου θήραν verilendeki eksikleri yerleşmiştir. προστίθησιν. ἡ δὲ ἀπόδειξις ἐπιστημονικῶς ἀπὸ τῶν ὁμο- 5. Gösterme, [elimizde] bulunanları λογηθέντων συνάγει τὸ προκείμενον. bilimsel olarak kabul edilen [ilkeler]e göre birleştirir. τὸ δὲ συμπέρασμα πάλιν ἐπὶ τὴν πρότασιν 6. Bitirme, gösterilmiş olanı onayla- 6 Verilen alıntının Yunancası, [9, s. 203] kaynağından alınmıştır. Bu kitabın İngilizce [10] çevirisi vardır. Verilen alıntının İngilizcesi, [5, s. xxiii] bulunmuştur. Proklos Bizans (şimdi İstanbul) doğumludur, ama aslında Likyalıdır, ve ilk eğitimini Ksantos ta almıştır. Felsefe öğrenmek için İskenderiye ye ve sonra da Atina ya gitmiştir [10, s. xxxix]. 8

11 ἀναστρέφειβεβαιοῦντὸδεδειγμένον. yarak bildirmeye geri döner. καὶ τὰ μὲν σύμπαντα μέρη τῶν τε προ- Bunlar, problemlerin ve teoremlerin βλημάτων καὶ τῶν θεωρημάτων ἐστὶ τος- bütün parçalarıdır. αῦτα τὰδὲἀναγκαιότατακαὶἐνπᾶσινὑπάρχον- En zorunlu olan ve her [önerme]de buτα πρότασις καὶ ἀπόδειξις καὶ συμπέρασμα. lunan [parçalar], bildirme, gösterme, ve bitirmedir. Biz de Proklos un analizini aşağıdaki anlamıyla kullanacağız: 1. Bildirme, bir önermenin, harfli diagrama gönderme yapmayan, genel beyanıdır. Bu beyan, bir doğru veya üçgen gibi bir nesne hakkındadır. 2. Açıklama, bu nesneyi harfler aracılığıyla diagramda işaret eder. Bu nesnenin varlığı üçüncü tekil emir kipinde bir fiil ile oluşturulur. 3. Belirtme, a) bir problemde, nesne ile ilgili ne yapılacağını söyler ve δεῖ δὴ kelimeleriyle başlar (burada δεῖ, gereklidir, δή ise o halde anlamındadır); b) bir teoremde, nesneyle ilgili neyin ispatlanacağını söyler ve diyorum ki anlamına gelen λέγω ὅτι kelimeleriyle başlar. Aynı ifade, bir problemde de belirtmeye ek olarak, göstermenin başında ve düzenlemenin sonunda görülebilir. 4. Düzenleme varsa, ikinci kelimesi γάρ olur. Bu kelime, onaylayıcı bir zarf ve sebep belirten bir bağlaçtır. Bunu zira olarak çevirdik ve cümlenin birinci kelimesi yaptık. 5. Gösterme, genellikleἐπεί ( çünkü, olduğundan ) ilgeciyle başlar. 6. Bitirme, bildirmeyi tekrarlar ve genellikle ἄρα ( böylece ) ilgecini içerir. Tekrarlanan bildirmeden sonra bitirme aşağıdaki iki kalıptan biriyle sonlanır: a) ὅπερ ἔδει ποιῆσαι yapılması gereken tam buydu (problemlerde; Latincesi quod erat faciendum veya QEF); b) ὅπερ ἔδει δεῖξαι gösterilmesi gereken tam buydu (teoremlerde; Latincesi quod erat demonstrandum veya QED). 9

12 Giriş büyük küçük okunuş isim Α α a alfa Β β b beta Γ γ g gamma δ d delta Ε ε e (kısa) epsilon Ζ ζ z (ds) zeta Η η ê (uzun e) eta Θ θ th theta Ι ι i iota (yota) Κ κ k kappa Λ λ l lambda Μ μ m mü Ν ν n nü ξ ks ksi Ο ο o (kısa) omikron Π π p pi Ρ ρ r rho (ro) Σ σ, ς s sigma Τ τ t tau Υ υ y, ü üpsilon Φ φ f phi Χ χ h (kh) khi Ψ ψ ps psi Ω ω ô (uzun o) omega Yunan alfabesi 10

13 Οροι // Hudutlar Σημεῖόνἐστιν, οὗμέροςοὐθέν. Γραμμὴδὲ μῆκοςἀπλατές. Γραμμῆςδὲ πέρατασημεῖα. [1] Bir nokta, hiçbir parçası olmayandır. [2] Ve bir çizgi, genişliksiz uzunluktur. [3] Ve bir çizginin sınırları, noktadır. Εὐθεῖα γραμμή ἐστιν, [4] Bir doğru çizgi, ἥτις ἐξ ἴσου eşit olarak τοῖς ἐφ ἑαυτῆς σημείοις üzerindeki noktalara göre κεῖται. oturandır. 7 Επιφάνειαδέἐστιν, ὃ μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει. Επιφανείαςδὲ πέραταγραμμαί. Επίπεδος ἐπιφάνειά ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ ἑαυτῆς εὐθείαις κεῖται. [5] Ve bir yüzey, sadece uzunluğu ve genişliği olandır. [6] Ve bir yüzeyin sınırları, çizgidir. [7] Bir düzlem yüzeyi, eşit olarak üzerindeki doğrulara göre oturandır. 7 Lucio Russo ya [11, s ] göre bu tanım ve buradaki başka tanımlar, Heron un Tanımları (Heronis Definitiones) adlı kitabından Öklid in Öğeler ine eklenmiştir. Heron un Tanımları nda Εὐθεῖα μὲν οὖν γραμμή ἐστιν ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐπ αὐτῆς σημείοις κεῖται ὀρθὴ οὖσα καὶ οἷον ἐπ ἄκρον τεταμένη ἐπὶ τὰ πέρατα Bir doğru çizgi, eşit olarak üzerindeki noktalara göre düz ve uçlarından en fazla gerilmiş oturandır (A straight line is a line that equally with respect to [all] points on itself lies straight and maximally taught between its extremities) metni bulunmuştur. 11

14 Οροι // Hudutlar Επίπεδοςδὲγωνίαἐστὶν [8] Ve bir düzlem açısı, ἡ ἐν ἐπιπέδῳ bir düzlemde δύογραμμῶνἁπτομένωνἀλλήλων iki çizgi birbirine dokununca καὶμὴἐπ εὐθείαςκειμένων ve bir doğru üzerinde oturmayınca πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν çizgilerin birbirine göre κλίσις. eğimidir. Οταν δὲ αἱ περιέχουσαι τὴν γωνίαν [9] Ve ne zaman açıyı içeren γραμμαὶ çizgiler εὐθεῖαιὦσιν, doğru olursa εὐθύγραμμος καλεῖται ἡ γωνία. açıya düzkenar denir. Οτανδὲεὐθεῖα [10] Ve ne zaman bir doğru, ἐπ εὐθεῖανσταθεῖσα bir doğrunun üzerine dikilmiş, τὰς ἐφεξῆς γωνίας bitişik açıları ἴσαςἀλλήλαιςποιῇ, birbirine eşit yaparsa, ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστι, eşit açıların her biri, diktir, καὶ ἡ ἐφεστηκυῖα εὐθεῖα ve dikilmiş doğruya κάθετος καλεῖται, dikey denir ἐφ ἣνἐφέστηκεν. üzerine dikildigi [doğru]ya. 8 Ἀμβλεῖαγωνίαἐστὶν [11] Bir geniş açı, ἡμείζωνὀρθῆς. dik [açı]dan büyük olandır. 9 Οξεῖαδὲ ἡἐλάσσωνὀρθῆς. Οροςἐστίν, ὅτινόςἐστιπέρας. Σχῆμάἐστι τὸ ὑπό τινος ἤ τινων ὅρων περιεχόμενον. [12] Ve bir dar açı, dik [açı]dan küçük olandır. [13] Bir hudut, herhangi bir şeyin sınırı olandır. [14] Bir figür, bir hudut veya hudutlar tarafından içerilendir. 8 Bu tanım, 11. ve 12. önermelerde alıntılanır. 9 Atatürk ün Geometri kitabına [1, 37, s. 15] göre öyle bir açı, oput açıdır. 12

15 Κύκλοςἐστὶ [15] Bir daire, σχῆμαἐπίπεδον düzlemdeki bir figürdür ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον bir çizgice içerilen [ἣ καλεῖται περιφέρεια], [bu çizgiye çevre denir] πρὸςἣν öyle ki [bu çizginin üzerine] ἀφ ἑνὸς σημείου bir noktasından τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων (figürün içerisinde oturan noktaların) πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι tüm düşen doğrular, [πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν] [çevrenin üzerine] ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. birbirine eşittir. Κέντρονδὲτοῦκύκλου τὸσημεῖονκαλεῖται. ιάμετροςδὲτοῦκύκλουἐστὶν εὐθεῖάτις διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη καὶπερατουμένη ἐφ ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἥτιςκαὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον. [16] Ve dairenin merkezi denir o noktaya. [17] Ve bir dairenin bir çapı, herhangi bir doğrudur dairenin merkezinden ilerletilmiş ve sınırlandırılan her iki tarafta dairenin çevresi tarafından; ve [böyle bir doğru,] daireyi ikiye böler. Ημικύκλιονδέἐστι [18] Bir yarıdaire, τὸ περιεχόμενον σχῆμα içerilen figürdür ὑπό τε τῆς διαμέτρου hem bir çap καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ αὐτῆς hem onun ayırdığı περιφερείας. çevre tarafından. κέντρον δὲ τοῦ ἡμικυκλίου τὸ αὐτό, Ve yarıdairenin merkezi aynıdır ὃ καὶ τοῦ κύκλου ἐστίν. daireninkiyle. Σχήματαεὐθύγραμμάἐστι [19] Düzkenar figürler, τὰ ὑπὸ εὐθειῶν περιεχόμενα, doğrularca içerilendir: τρίπλευρα μὲν τὰ ὑπὸ τριῶν, üçkenar figürler üç, τετράπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ τεσσάρων, dörtkenar figürler de dört, πολύπλευρα δὲ çokkenar figürler de τὰ ὑπὸ πλειόνων ἢ τεσσάρων dörtten daha fazla 13

16 Οροι // Hudutlar εὐθειῶνπεριεχόμενα. doğruca içerilendir. Τῶνδὲτριπλεύρωνσχημάτων [20] Ve üçkenar figürlerden ἰσόπλευρον μὲν τρίγωνόν ἐστι eşkenar üçgen, τὸ τὰς τρεῖς ἴσας ἔχον πλευράς, üç eşit kenarı olan; ἰσοσκελὲς δὲ ikizkenar da, τὸ τὰς δύο μόνας ἴσας ἔχον πλευράς, sadece iki eşit kenarı olan; σκαληνὸν δὲ çeşitkenar da, τὸ τὰς τρεῖς ἀνίσους ἔχον πλευράς. üç eşit olmayan kenarı olandır. Ετιδὲτῶντριπλεύρωνσχημάτων [21] Ve ayrıca, üçkenar figürlerden, ὀρθογώνιον μὲν τρίγωνόν ἐστι dik [açılı] üçgen, τὸἔχονὀρθὴνγωνίαν, bir dik açısı olan; ἀμβλυγώνιον δὲ geniş açılı da, τὸἔχονἀμβλεῖανγωνίαν, bir geniş açısı olan; ὀξυγώνιον δὲ dar açılı da, τὸ τὰς τρεῖς ὀξείας ἔχον γωνίας. üç dar açısı olandır. Τὼνδὲτετραπλεύρωνσχημάτων [22] Ve dörtkenar figürlerden τετράγωνον μέν ἐστιν, kare, ὃ ἰσόπλευρόν τέ ἐστι hem eşkenar olan καὶὀρθογώνιον, hem dik; ἑτερόμηκες δέ, dikdörtgen de ὃ ὀρθογώνιον μέν, dik olan οὐκἰσόπλευρονδέ, ama eşkenar olmayan; ῥόμβοςδέ, romb 10 da, ὃ ἰσόπλευρον μέν, eşkenar olan οὐκὀρθογώνιονδέ, ama dik olmayan; ῥομβοειδὲς δὲ romboid de τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς hem karşılıklı kenar τε καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχον, hem açıları eşit olan ὃ οὔτε ἰσόπλευρόν ἐστιν ama ne eşkenar οὔτεὀρθογώνιον ne dik olandır. τὰδὲπαρὰταῦτα Ve bunların dışında kalan τετράπλευρα dörtkenarlara 14

17 τραπέζιακαλείσθω. trapezion 11 denilsin. Παράλληλοί εἰσιν εὐθεῖαι, [23] Paraleldir doğrular, αἵτινες ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ οὖσαι aynı düzlemde bulunan καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ve sonsuza uzatılınca ἐφ ἑκάτερα τὰ μέρη her iki tarafta, ἐπὶμηδέτερα hiçbir tarafta συμπίπτουσιν ἀλλήλαις. çarpışmayan. 10 Yani eşkenar dörtgen. 11 Romb ve romboid terimleri, önermelerde kullanılmaz. Trapezion terimi, 35. önermede, yamuk için kullanılır. 15

18 Αἰτήματα // Postulatlar Ηιτήσθω ἀπὸπαντὸςσημείου ἐπὶπᾶνσημεῖον εὐθεῖανγραμμὴν ἀγαγεῖν. καὶπεπερασμένηνεὐθεῖαν κατὰ τὸ συνεχὲς ἐπ εὐθείας ἐκβαλεῖν. καὶπαντὶκέντρῳ καὶδιαστήματι κύκλον γράφεσθαι. καὶπάσαςτὰςὀρθὰςγωνίας ἴσαςἀλλήλαιςεἶναι. [Postulat olarak] rica edilmiş olsun: [1] herhangi bir noktadan herhangi bir noktaya bir doğru çizgi ilerletmek. [2] Ve sınırlanmış bir doğruyu kesiksiz şekilde bir doğruda uzatmak. [3] Ve her merkez ve uzunluğa bir daire çizmek. [4] Ve bütün dik açıların birbirine eşit olduğu. καὶἐὰνεἰςδύοεὐθείας [5] Ve eğer iki doğrunun üzerine εὐθεῖαἐμπίπτουσα düşen bir doğru τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη aynı tarafta oluşturduğu iç γωνίας açıları δύοὀρθῶνἐλάσσοναςποιῇ, iki dik açıdan küçük yaparsa, ἐκβαλλομένας uzatıldıklarında τὰςδύοεὐθείας bu iki doğrunun ἐπ ἄπειρον sınırsızca συμπίπτειν, çarpışacağı, ἐφ ἃ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν açıların iki dik açıdan küçük olduğu ἐλάσσονες. tarafta. 16

19 Κοιναὶ ἔννοιαι // Ortak kavramlar 12 Τὰτῷαὐτῷἴσα [1] Aynı şeye eşitler καὶἀλλήλοιςἐστὶνἴσα. birbirine de eşittir. 13 καὶἐὰνἴσοις ἴσαπροστεθῇ, τὰ ὅλα ἐστὶν ἴσα. καὶἐὰνἀπὸἴσων ἴσαἀφαιρεθῇ, τὰ καταλειπόμενά ἐστιν ἴσα. καὶτὰἐφαρμόζονταἐπ ἀλλήλα ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν. καὶτὸὅλον τοῦ μέρους μεῖζόν[ἐστιν]. [2] Ve eğer eşitlere eşitler eklenirse, bütünler eşittir. [3] Ve eğer eşitlerden eşitler ayrılırsa, kalanlar eşittir. [4] Ve birbirine uygulaşan 14 şeyler birbirine eşittir. [5] Ve bütün, parçadan büyüktür. 12 Ortak kavram adının yerine aksiyom kullanılabilir. 13 Bu cümle, 1., 2., ve 13. önermelerde alıntılanır. 14 Veya birbiriyle çakışan. 17

20 Önermeler 1. Önerme Επὶ τῆς δοθείσης εὐθείαςπεπερασμένης τρίγωνονἰσόπλευρον συστήσασθαι. Εστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα πεπερασμένη ἡαβ. εῖδὴ ἐπὶ τῆς ΑΒ εὐθείας τρίγωνονἰσόπλευρον συστήσασθαι. Verilmiş sınırlanmış doğrunun üzerinde eşkenar üçgen inşa etmek. Olsun verilmiş sınırlanmış doğru ΑΒ. O halde gereklidir ΑΒ doğrusuna eşkenar üçgen inşa etmek. Κέντρῳ μὲν τῷ Α Α merkezine, διαστήματι δὲ τῷ ΑΒ ΑΒ uzaklığında olan κύκλοςγεγράφθω daire çizilmiş olsun, ὁβγ, ΒΓ, καὶπάλιν ve yine κέντρῳ μὲν τῷ Β Β merkezine, διαστήματι δὲ τῷ ΒΑ ΒΑ uzaklığında olan κύκλοςγεγράφθω daire çizilmiş olsun, ὁαγε, ΑΓΕ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου, καθ ὃ τέμνου- ve dairelerin kesiştiği Γ noktasından σιν ἀλλήλους οἱ κύκλοι, ἐπί τὰ Α, Β σημεῖα Α, Β noktalarına ἐπεζεύχθωσαν birleştirilmiş olsun εὐθεῖαι αἱ ΓΑ, ΓΒ. ΓΑ, ΓΒ doğruları. 18

21 1. Önerme καὶ ἐπεὶ τὸ Α σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ Ve Α noktası Γ Β dairesinin merkezi Γ Β κύκλου, olduğundan, ἴση ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΑΒ ΑΓ, ΑΒ ya eşittir. πάλιν, Yine ἐπεὶ τὸ Β σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ Β noktası ΓΑΕ dairesinin merkezi ol- ΓΑΕ κύκλου, duğundan, ἴση ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ ΒΑ. ΒΓ, ΒΑ ya eşittir. ἐδείχθηδὲκαὶἡγατῇαβἴση VeΓΑ nınαβ ya eşit olduğu gösterilmişti. ἑκατέραἄρατῶνγα,γβτῇαβἐστιν BöyleceΓΑ ileγβ nın her biriαβ ya ἴση. eşittir. τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ἴσα Ama aynı şeye eşitler καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα birbirine de eşittir. καὶ ἡ ΓΑ ἄρα τῇ ΓΒ ἐστιν ἴση Böylece ΓΑ da, ΓΒ ya eşittir. αἱτρεῖςἄρααἱγα,αβ,βγ Böylece o üç doğru,γα,αβ,βγ, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. birbirine eşittir. Ισόπλευρονἄρα Böylece eşkenardır ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον. ΑΒΓ üçgeni. καὶσυνέσταται Ve inşa edilmiştir ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης verilmiş sınırlanmış ΑΒ doğrusuna; τῆς ΑΒ. ὅπερἔδειποιῆσαι. yapılması gereken tam buydu. Γ Α Β Ε 19

22 Önermeler 2. Önerme Πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ τῇδοθείσῃεὐθείᾳἴσην εὐθεῖανθέσθαι. Verilmiş noktaya verilmiş doğruya eşit olan doğru yerleştirmek. Εστω Olsun τὸ μὲν δοθὲν σημεῖον τὸ Α, verilmiş nokta Α, ἡ δὲ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ ΒΓ verilmiş doğru da ΒΓ. δεῖδὴ πρὸς τῷ Α σημείῳ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ ΒΓ ἴσην εὐθεῖανθέσθαι. O halde gereklidir Α noktasına, verilmiş ΒΓ doğrusuna eşit olan bir doğru yerleştirmek. Επεζεύχθωγὰρ Zira birleştirilmiş olsun ἀπὸτοῦασημείουἐπίτὸβσημεῖον Α noktasındanβnoktasına εὐθεῖα ἡ ΑΒ, ΑΒ doğrusu, καὶσυνεστάτω ve inşa edilmiş olsun ἐπ αὐτῆς bu [doğru] üzerine τρίγωνον ἰσόπλευρον τὸ ΑΒ, eşkenar üçgen ΑΒ, καὶἐκβεβλήσθωσαν ve uzatılmış olsun ἐπ εὐθείας ταῖς Α, Β Α ile Β doğrularından εὐθεῖαι αἱ ΑΕ, ΒΖ, ΑΕ ile ΒΖ doğruları, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Β ve Β merkezine διαστήματι δὲ τῷ ΒΓ ΒΓ uzaklığında κύκλος γεγράφθω ὁ ΓΗΘ, ΓΗΘ dairesi çizilmiş olsun, καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ ve yine merkezine καὶ διαστήματι τῷ Η ve Η uzaklığında κύκλος γεγράφθω ὁ ΗΚΛ. ΗΚΛ dairesi çizilmiş olsun. Επεὶ οὖν τὸ Β σημεῖον κέντρον ἐστὶ Dolayısıyla Β noktası ΓΗΘ dairesiτοῦγηθ, nin merkezi olduğundan, ἴση ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ ΒΗ. ΒΓ, ΒΗ ya eşittir. πάλιν, ἐπεὶ τὸ σημεῖον κέντρον ἐστὶ Yine, noktası ΗΚΛ dairesinin merτοῦ ΗΚΛ κύκλου, kezi olduğundan, ἴση ἐστὶν ἡ Λ τῇ Η, Λ, Η ya eşittir, 20

23 2. Önerme ὧν ἡ Α τῇ Β ἴση ἐστίν. ve bunlardan Α, Β ya eşittir. λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΛ Böylece ΑΛ kalanı, λοιπῇ τῇ ΒΗ ἐστιν ἴση. ΒΗ kalanına eşittir. ἐδείχθηδὲκαὶἡβγτῇβηἴση VeΒΓ nınβη ya eşit olduğu gösterilmişti. ἑκατέραἄρατῶναλ,βγτῇβηἐστιν BöyleceΑΛ ileβγ nın her biriβη ya ἴση. eşittir. τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ἴσα Ama aynı şeye eşitler καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα birbirine de eşittir. καὶ ἡ ΑΛ ἄρα τῇ ΒΓ ἐστιν ἴση. Ve böylece ΑΛ da, ΒΓ ya eşittir. Πρὸς ἄρα τῷ δοθέντι σημείῳ τῷ Α Böylece verilmiş Α noktasına τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ τῇ ΒΓ ἴση verilmiş ΒΓ doğrusuna eşit olan εὐθεῖα κεῖται ἡ ΑΛ ΑΛ doğrusu oturuyor; ὅπερἔδειποιῆσαι. yapılması gereken tam buydu. Κ Θ Γ Α Β Λ Η Ε Ζ 21

24 Önermeler 3. Önerme ύοδοθεισῶνεὐθειῶνἀνίσων ἀπὸ τῆς μείζονος τῇἐλάσσονιἴσην εὐθεῖανἀφελεῖν. Εστωσαν αἱδοθεῖσαιδύοεὐθεῖαιἄνισοι αἱαβ,γ, ὧν μείζων ἔστω ἡ ΑΒ δεῖδὴ ἀπὸ τῆς μείζονος τῆς ΑΒ τῇἐλάσσονιτῇγἴσην εὐθεῖανἀφελεῖν. Κείσθω πρὸς τῷ Α σημείῳ τῇ Γ εὐθείᾳ ἴση ἡ Α καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Α διαστήματι δὲ τῷ Α κύκλος γεγράφθω ὁ ΕΖ. καὶ ἐπεὶ τὸ Α σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΕΖ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ Α ἀλλὰ καὶ ἡ Γ τῇ Α ἐστιν ἴση. ἑκατέρα ἄρα τῶν ΑΕ, Γ τῇ Α ἐστιν ἴση ὥστε καὶ ἡ ΑΕ τῇ Γ ἐστιν ἴση. İki eşit olmayan doğru verilince daha büyükten daha küçüğe eşit olan bir doğru ayırmak. Olsun verilmiş iki eşit olmayan doğru ΑΒ ileγ, ve daha büyüğü ΑΒ olsun. O halde gereklidir daha büyük olan ΑΒ dan daha küçük olanγ ya eşit olan bir doğru ayırmak. Otursun Α noktasına Γ doğrusuna eşit olan Α. Ve Α merkezine Α uzaklığında olan ΕΖ dairesi çizilmiş olsun. Ve Α noktası, ΕΖ dairesinin merkezi olduğundan, ΑΕ, Α ya eşittir. Ama Γ da, Α ya eşittir. Böylece ΑΕ ile Γ nın her biri Α ya eşittir. Öyleyse ΑΕ da, Γ ya eşittir. ύο ἄρα δοθεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων Böylece iki eşit olmayan ΑΒ ile Γ τῶν ΑΒ, Γ doğrusu verilince ἀπὸ τῆς μείζονος τῆς ΑΒ daha büyük olan ΑΒ dan 22

25 3. Önerme τῇἐλάσσονιτῇγἴση ἀφῄρηται ἡ ΑΕ ὅπερἔδειποιῆσαι. daha küçük olanγ ya eşit olan ΑΕ ayrılır; yapılması gereken tam buydu. Γ Α Ε Β Ζ 23

26 Önermeler 4. Önerme Εὰνδύοτρίγωνα Eğer iki üçgende τὰς δύο πλευρὰς iki kenar [ταῖς] δυσὶ πλευραῖς ἴσας ἔχῃ iki kenara eşit olursa, ἑκατέρανἑκατέρᾳ her biri birine, καὶ τὴν γωνίαν ve açı, τῇ γωνίᾳ ἴσην ἔχῃ açıya eşit olursa, τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων εὐθειῶν [yani,] eşit doğrular tarafından περιεχομένην, içerilen, καὶ τὴν βάσιν taban da τῂ βάσει ἴσην ἕξει, tabana eşit olacak, καὶ τὸ τρίγωνον üçgen de τῷ τριγώνῳ ἴσον ἔσται, üçgene eşit olacak, καὶαἱλοιπαὶγωνίαι ve kalan açılar da ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται kalan açılara eşit olacak, ἑκατέραἑκατέρᾳ, her biri birine, ὑφ ἃς αἱ ἴσαι πλευραὶ [yani,] eşit kenarlar tarafından ὑποτείνουσιν. raptedilenler 15. Α Β Γ Ε Ζ Εστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ, ΕΖ τὰς δύο πλευρὰς τὰς ΑΒ, ΑΓ ταῖς δυσὶ πλευραῖς ταῖς Ε, Ζ ἴσαςἔχοντα Olsun iki üçgen ΑΒΓ ile ΕΖ, iki ΑΒ ile ΑΓ kenarı iki Ε ile Ζ kenarına eşit olan 15 Veya eşit kenarlar tarafından görülenler. 24

27 4. Önerme ἑκατέρανἑκατέρᾳ her biri birine, τὴνμὲναβτῇ ΕτὴνδὲΑΓτῇ Ζ ΑΒ, Ε a veαγ, Ζ ya, καὶ γωνίαν τὴν ὑπὸ ΒΑΓ ve ΒΑΓ [tarafından içerilen] açısı γωνίᾳ τῇ ὑπὸ Ε Ζ ἴσην. Ε Ζ açısına eşit [olan]. λέγω,ὅτι Diyorum 16 ki, καὶ βάσις ἡ ΒΓ ΒΓ tabanıda, βάσει τῇ ΕΖ ἴση ἐστίν, ΕΖ tabanına eşittir, καὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ΑΒΓ üçgeni de τῷ ΕΖ τριγώνῳ ἴσον ἔσται, ΕΖ üçgenine eşit olacak, καὶαἱλοιπαὶγωνίαι ve kalan açılar da ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται kalan açılara eşit olacak, ἑκατέραἑκατέρᾳ, her biri birine, ὑφ ἃς αἱ ἴσαι πλευραὶ eşit kenarlar tarafından ὑποτείνουσιν, raptedilenler: ἡμὲνὑπὸαβγτῇὑπὸ ΕΖ, ΑΒΓ, ΕΖ ya, ἡδὲὑπὸαγβτῇὑπὸ ΖΕ. veαγβ, ΖΕ a. Εφαρμοζομένουγὰρ Zira uygulanınca τοῦ ΑΒΓ τριγώνου ΑΒΓ üçgeni, ἐπὶ τὸ ΕΖ τρίγωνον ΕΖ üçgeninin üstüne, καὶτιθεμένου ve yerleştirilince τοῦ μὲν Α σημείου Α noktası, ἐπὶ τὸ σημεῖον noktasına, τῆς δὲ ΑΒ εὐθείας ve ΑΒ doğrusu, ἐπὶ τὴν Ε, Ε a, ἐφαρμόσεικαὶ uygulayacak da τὸβσημεῖονἐπὶτὸε Β noktası daε a, διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΑΒ τῇ Ε çünkü ΑΒ, Ε a eşittir. ἐφαρμοσάσηςδὴ O halde uygulamış olunca τῆς ΑΒ ἐπὶ τὴν Ε ΑΒ, Ε a, ἐφαρμόσεικαὶ uygulayacak da ἡ ΑΓ εὐθεῖα ἐπὶ τὴν Ζ ΑΓ doğrusu, Ζ ya, διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ὑπὸ ΒΑΓ γωνίαν çünkü ΒΑΓ açısı, Ε Ζ ya eşittir. τῇὑπὸε Ζ ὥστε καὶ τὸ Γ σημεῖον Öyleyse Γ noktası da 16 Veya İddia ediyorum. 25

28 Önermeler ἐπὶ τὸ Ζ σημεῖον ἐφαρμόσει Ζ noktasına uygulayacak, διὰ τὸ ἴσην πάλιν εἶναι τὴν ΑΓ τῇ Ζ. yine çünkü ΑΓ, Ζ ya eşittir. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ Β Ama tabii ki Β da, ἐπὶ τὸ Ε ἐφηρμόκει Ε a uygulamıştır; ὥστε βάσις ἡ ΒΓ öyleyse ΒΓ tabanı, ἐπὶ βάσιν τὴν ΕΖ ἐφαρμόσει. ΕΖ tabanına uygulayacak. εἰγὰρ Zira eğer, τοῦ μὲν Β ἐπὶ τὸ Ε ἐφαρμόσαντος Β, Ε a uygulayınca, τοῦδὲγἐπὶτὸζ veγ,ζ ya, ἡ ΒΓ βάσις ΒΓ tabanı ἐπὶ τὴν ΕΖ οὐκ ἐφαρμόσει, ΕΖ tabanına uygulamayacaksa, δύοεὐθεῖαιχωρίονπεριέξουσιν iki doğru bir alan içerecek, ὅπερἐστὶνἀδύνατον. ki bu imkânsızdır. ἐφαρμόσει ἄρα ἡ ΒΓ βάσις Böylece uygulayacak ΒΓ tabanı, ἐπὶ τὴν ΕΖ ΕΖ tabanına καὶἴσηαὐτῇἔσται ve ona eşit olacak. ὥστε καὶ ὅλον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον Dolayısıyla bütün ΑΒΓ üçgeni de, ἐπὶ ὅλον τὸ ΕΖ τρίγωνον bütün ΕΖ üçgenine ἐφαρμόσει uygulayacak, καὶἴσοναὐτῷἔσται, ve ona eşit olacak, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ve kalan açılar ἐπὶ τὰς λοιπὰς γωνίας kalan açılara ἐφαρμόσουσι uygulayacak, καὶἴσαιαὐταῖςἔσονται, ve onlara eşit olacak: ἡμὲνὑπὸαβγτῇὑπὸ ΕΖ ΑΒΓ, ΕΖ ya ἡδὲὑπὸαγβτῇὑπὸ ΖΕ. veαγβ, ΖΕ a. Εὰνἄραδύοτρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς [ταῖς] δύο πλευραῖς ἴσας ἔχῃ ἑκατέρανἑκατέρᾳ καὶ τὴν γωνίαν τῇ γωνίᾳ ἴσην ἔχῃ τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων εὐθειῶν περιεχομένην, καὶ τὴν βάσιν τῂ βάσει ἴσην ἕξει, καὶ τὸ τρίγωνον Böylece, eğer iki üçgende iki kenar iki kenara eşit olursa (her biri birine) ve açı açıya eşit olursa [yani,] eşit doğrular tarafından içerilen, taban da tabana eşit olacak, üçgen de 26

29 4. Önerme τῷ τριγώνῳ ἴσον ἔσται, üçgene eşit olacak, καὶαἱλοιπαὶγωνίαι ve kalan açılar da ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται kalan açılara eşit olacak, ἑκατέραἑκατέρᾳ, her biri birine, ὑφ ἃς αἱ ἴσαι πλευραὶ [yani] eşit kenarlar tarafından ὑποτείνουσιν raptedilenler; ὅπερἔδειδεῖξαι. gösterilmesi gereken tam buydu. Α Β Γ Ε Ζ 27

30 Önermeler 5. Önerme Τῶν ἰσοσκελῶν τριγώνων İkizkenar üçgenlerde, αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι tabandaki açılar ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, καὶ birbirine eşittir, ve, προσεκβληθεισῶν τῶν ἴσων εὐθειῶν eşit doğrular uzatıldığında, αἱ ὑπὸ τὴν βάσιν γωνίαι tabanın altında kalan açılar ἴσαιἀλλήλαιςἔσονται. birbirine eşit olacak. Α Β Γ Ζ Η Ε Εστω Olsun τρίγωνον ἰσοσκελὲς τὸ ΑΒΓ ikizkenar üçgen ΑΒΓ, ἴσην ἔχον τὴν ΑΒ πλευρὰν τῇ ΑΓ ΑΒ kenarı ΑΓ kenarına eşit olan, πλευρᾷ, καὶπροσεκβεβλήσθωσαν ve uzatılmış olsun ἐπ εὐθείας ταῖς ΑΒ, ΑΓ ΑΒ ve ΑΓ doğrularından εὐθεῖαι αἱ Β, ΓΕ Β ve ΓΕ doğruları. λέγω,ὅτι ἡμὲνὑπὸαβγγωνία τῇ ὑπὸ ΑΓΒ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΒ τῇ ὑπὸ ΒΓΕ. Εἰλήφθωγὰρ ἐπὶ τῆς Β τυχὸν σημεῖον τὸ Ζ, καὶἀφῃρήσθω ἀπὸ τῆς μείζονος τῆς ΑΕ Diyorum ki ΑΒΓ açısı, ΑΓΒ ya eşittir ve ΓΒ, ΒΓΕ a eşittir Zira alınmış olsun Β üzerinde rastgele bir Ζ noktası, ve ayrılmış olsun büyük olan ΑΕ dan 28

31 5. Önerme τῇ ἐλάσσονι τῇ ΑΖ ἴση ἡ ΑΗ, καὶἐπεζεύχθωσαν αἱ ΖΓ, ΗΒ εὐθεῖαι. küçük olan ΑΖ ya eşit olan ΑΗ, ve birleştirilmiş olsun ΖΓ ve ΗΒ doğruları. Επεὶ οὖν ἴση ἐστὶν Dolayısıyla eşit olduğundan ἡμὲναζτῇαη ΑΖ,ΑΗ ya ἡ δὲ ΑΒ τῇ ΑΓ, ve ΑΒ, ΑΓ ya, δύο δὴ αἱ ΖΑ, ΑΓ o halde ΖΑ, ΑΓ ikilisi δυσὶ ταῖς ΗΑ, ΑΒ ἴσαι εἰσὶν ΗΑ, ΑΒ ikilisine eşittir, ἑκατέραἑκατέρᾳ her biri birine; καὶγωνίανκοινὴνπεριέχουσι ve ortak bir açıyı sınırlandırırlar, τὴν ὑπὸ ΖΑΗ (yani) ΖΑΗ yı; βάσις ἄρα ἡ ΖΓ βάσει böylece ΖΓ tabanı τῇ ΗΒ ἴση ἐστίν, ΗΒ tabanına eşittir, καὶ τὸ ΑΖΓ τρίγωνον ve ΑΖΓ üçgeni τῷ ΑΗΒ τριγώνῳ ἴσον ἔσται, ΑΗΒ üçgenine eşit olacak, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ve kalan açılar ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται kalan açılara eşit olacak, ἑκατέραἑκατέρᾳ, her biri birine, ὑφ ἃς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν, (yani) eşit kenarları görenler; ἡμὲνὑπὸαγζτῇὑπὸαβη, ΑΓΖ,ΑΒΗ ya, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΖΓ τῇ ὑπὸ ΑΗΒ. ve ΑΖΓ, ΑΗΒ ya. καὶ ἐπεὶ ὅλη ἡ ΑΖ Ve bütün ΑΖ ὅλῃ τῇ ΑΗ ἐστιν ἴση, bütün ΑΗ ya eşit olduğundan, ὧνἡαβ ve bunların [parçalarından]αβ τῇ ΑΓ ἐστιν ἴση, ΑΓ ya eşit olduğundan, λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΖ böylece ΒΖ kalanı λοιπῇ τῇ ΓΗ ἐστιν ἴση. ΓΗ kalanına eşittir. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ΖΓ Ve gösterilmişti ΖΓ nın τῇηβἴση ΗΒ ya eşit olduğu. δύο δὴ αἱ ΒΖ, ΖΓ O halde ΒΖ ve ΖΓ ikilisi δυσὶ ταῖς ΓΗ, ΗΒ ἴσαι εἰσὶν ΓΗ ve ΗΒ ikilisine eşittir, ἑκατέραἑκατέρᾳ her biri birine, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΖΓ ve ΒΖΓ açısı, γωνίᾳ τῃ ὑπὸ ΓΗΒ ἴση, ΓΗΒ açısına eşittir, καὶ βάσις αὐτῶν κοινὴ ἡ ΒΓ ve onların ortak tabanı ΒΓ dır; καὶ τὸ ΒΖΓ ἄρα τρίγωνον Böylece ΒΖΓ üçgeni de τῷ ΓΗΒ τριγώνῳ ἴσον ἔσται, ΓΗΒ üçgenine eşit olacak, 29

KUTSAL VE MUHTEŞEM PASKALYA PAZARΙ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

KUTSAL VE MUHTEŞEM PASKALYA PAZARΙ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 1 ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Μετά τὴν ἀκολουθιάν τοῦ Μεσονυκτικού ὁ Ἱερεύς ἱστάμενος πρό τῆς Ὡραίας Πύλης καί βλέπων πρός δυσμάς, κρατῶν τρίκηρον ἀνημμένον ἐκ τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας, προσκαλεῖ

Διαβάστε περισσότερα

PROJENİN DESTEKÇİLERİ

PROJENİN DESTEKÇİLERİ GORIOS EMMANOIILIDIS MIHALIS EMMANOIILIDIS KONSTANTINOS EKSARHOPOILOS EIDOKSIA EKSARHOPOILOI ANASTASIO S EITHIMIOI ANTONIOS EITHIMIOI EMMANOIIL EITHIMIOI NIKOLAOS EITHIMIOI MARIA EISTATHIADOI EISTATHIOS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ FOTOĞRAF 1. Επώνυμο ( 1x ) / Soyadınız ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 2. Γένος κατά

Διαβάστε περισσότερα

In ebriosos. ΟΜΙΛΙΑ Ι ʹ. Κατὰ μεθυόντων.

In ebriosos. ΟΜΙΛΙΑ Ι ʹ. Κατὰ μεθυόντων. In ebriosos ΟΜΙΛΙΑ Ι ʹ. Κατὰ μεθυόντων. Κινεῖ μέν με πρὸς τὸν λόγον τὰ ἑσπερινὰ θεά ματα κατέχει δέ μου πάλιν τὴν ὁρμὴν, καὶ ἀπαμ βλύνει τὴν προθυμίαν τῶν προλαβόντων πόνων τὸ ἄκαρπον. Ἐπεὶ καὶ γεωργὸς,

Διαβάστε περισσότερα

Koutroumpas D., Papadopoulos G. Medical School, University of Athens

Koutroumpas D., Papadopoulos G. Medical School, University of Athens 1 Mural painting showing Galen and Hippocrates 12th century; Anagni, Italy 2 Galen of Pergamon 129A.D. 210 (?) A.D. Iimaginary sketching 3 Galeni omnia quae extant opera\vol. 1 Isagogici libri Venise :

Διαβάστε περισσότερα

Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ

Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ Enarratio in prophetam Isaiam ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ p.1 Εὔξασθε μὴ γενέσθαι τὴν φυγὴν ὑμῶν χειμῶνος ἢ σαββάτου. Σημειωτέον οὖν ὅτι χειμῶνα, ἢ σάββατον ψεκτὸν οὐκ ἐποίησεν ὁ Θεός γέγραπται γάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr Αρχαία κείμενα Επικούρειας Φιλοσοφίας Επίκουρος Κύριαι Δόξαι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ www.epicuros.gr Ο Διογένης Λαέρτιος, ιστοριογράφος των φιλοσόφων της αρχαιότητας, συνέγραψε τον 3ο

Διαβάστε περισσότερα

0691-0691,_Synodum_Constantinopolitanum,_Canones,_GR

0691-0691,_Synodum_Constantinopolitanum,_Canones,_GR 0691-0691,_Synodum_Constantinopolitanum,_Canones,_GR Κανόνες τῆς ἐν Τρούλλῳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πενθέκτης Συνόδου Συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων Ἰουστινιανοῦ τοῦ Δευτέρου ἐν Κωνσταντινουπόλει

Διαβάστε περισσότερα

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος

Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Ζάμολξις ή κατ Ηρωδιανόν Ζάμοξλις, ο Θραξ Γέτης προσωκρατικός Πυθαγόρειος Φιλόσοφος Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Kostas Apostolakis (University of Crete) : "Liturgies and the Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens" I. Ἀποφαίνειν vs ἀποκρύπτεσθαι in antidosis

Kostas Apostolakis (University of Crete) : Liturgies and the Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens I. Ἀποφαίνειν vs ἀποκρύπτεσθαι in antidosis Kostas Apostolakis (University of Crete) : "Liturgies and the Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens" I. Ἀποφαίνειν vs ἀποκρύπτεσθαι in antidosis law i. Interweaving law and character 1.([D.] 42.4 διὰ

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ & ΛΕΙΤ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ & ΛΕΙΤ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΕΓΑΛΗΣ ΕΤΗΣ & ΛΕΙΤ.. ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ ΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΑΛΟΥ ΑΣΙΛΕΙΟΥ (Τελεῖται συνήθως.έμπτη πρωΐ) ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογημένη ἡ ασιλεία τοῦ ατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου νεύματος,

Διαβάστε περισσότερα

De cerimoniis aulae Byzantinae, lib1.-192

De cerimoniis aulae Byzantinae, lib1.-192 De cerimoniis aulae Byzantinae, lib1.-192 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τοῦ φιλοχρίστου καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ τῷ αἰωνίῳ βασιλεῖ βασιλέως υἱοῦ Λέοντος τοῦ σοφωτάτου καὶ ἀειμνήστου βασιλέως σύνταγμά τι καὶ βασιλείου σπουδῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

Vita Constantini ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Pin.1.t ΛΟΓΟΣ Α

Vita Constantini ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Pin.1.t ΛΟΓΟΣ Α Vita Constantini ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Pin.1.t ΛΟΓΟΣ Α Pin.1.1 Προοίμιον περὶ τῆς Κωνσταντίνου τελευτῆς. Pin.1.1,3 Περὶ υἱῶν αὐτοῦ βασιλευσάντων. Pin.1.2 Ἔτι προοίμιον.

Διαβάστε περισσότερα

Homilia dicta tempore famis et siccitatis ΟΜΙΛΙΑ ΡΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΛΙΜΩ ΚΑΙ ΑΥΧΜΩ.

Homilia dicta tempore famis et siccitatis ΟΜΙΛΙΑ ΡΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΛΙΜΩ ΚΑΙ ΑΥΧΜΩ. Homilia dicta tempore famis et siccitatis ΟΜΙΛΙΑ ΡΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΛΙΜΩ ΚΑΙ ΑΥΧΜΩ. Λέων ἐρεύξεται, καὶ τίς οὐ φοβηθήσεται; Κύ ριος ὁ Θεὸς ἐλάλησε, καὶ τίς οὐ προφητεύσει; Προφητικὸν ποιήσωμεν τὸ τοῦ λόγου προοίμιον,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική

Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 76 86, 2014 Οι κύριες αρετές και η αριστοτελική ηθική Νικόλαος Π. Μητρόπουλος nmitro.pconstan@yahoo.gr Εκπαιδευτικός ΠΕ01 Περίληψη. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ.

Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ. Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ. αʹ Περὶ τάξεως καὶ ἀκολουθίας τῆς ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου. βʹ Περὶ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ ὅτι κατὰ φύσιν ἐν ἀνθρώποις ἡ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν.

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. Contra Latinos Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. 1.1 Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ὁρμώμενοι,ἐβουλόμην μὲν καλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323 Α-Ε)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323 Α-Ε) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (323

Διαβάστε περισσότερα

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR

-020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR -020-0050,_Philo_Judaeus,_Quod_Omnis_Probus_Liber_Sit,_GR (ed. L. Cohn and S. Reiter, post R. Khazarzar) Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 6. Berlin: Reimer, 1915 (repr. De Gruyter, 1962),

Διαβάστε περισσότερα

Pýthagorejci z Aristoxenových. Pythagorikón apofaskón, Pythagorikú biú

Pýthagorejci z Aristoxenových. Pythagorikón apofaskón, Pythagorikú biú 1 Pýthagorejci z Aristoxenových Pythagorikón apofaskón, Pythagorikú biú Testimonia DK 58 D 58 D 1 /1 = Iamblichos, De vita Pythagorica 163-166 τῶν δ ἐπιστημῶν οὐχ ἥκιστά φασιν τοὺς Πυθαγορείους τιμᾶν μουσικήν

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Α. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘ Η Ν Α Ι 1 9 6 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Φ Θ Ο Γ Γ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα