ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η εγγραφή στην υπηρεσία είναι δωρεάν. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν είναι δωρεάν. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην αντίστοιχη περιοχή. Διαβάστε, προσεκτικά, του όρους χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και σε περίπτωση αποδοχής τους υπογράψτε την αίτηση. Στοιχεία Φυσικού Προσώπου: 'Ονομα Επώνυμο Πατρώνυμο Α.Δ.Τ/ Α.Μ. Επιθυμώ να λαμβάνω ηλεκτρονικά μηνύματα πληροφοριακού χαρακτήρα Ναι Όχι Στοιχεία Νομικού Προσώπου: Επωνυμία Όνομα Νόμιμου Εκπροσώπου Επώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου Πατρώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου Α.Δ.Τ/Α.Μ. Νόμιμου Εκπροσώπου Επιθυμώ να λαμβάνω ηλεκτρονικά μηνύματα πληροφοριακού χαρακτήρα Ναι Όχι Για Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα: Θέλω να παραλάβω τους κωδικούς μου: Μέσω Ταχυδρομείου Μέσω Ηλεκτρονικού Μηνύματος Τόπος Παράδοσης : Πόλη Οδός Αριθμός ΤΚ Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Υποχρεωτική για παράδοση κωδικών μέσω Ηλεκτρονικού Μηνύματος): Προσφερόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Γεμίστε το αντίστοιχο κουτάκι) Παρακολούθηση εξέλιξης ένδικων βοηθημάτων:

2 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.01 Ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιλέγει κατά την υπογραφή των Όρων Χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω Ηλεκτρονικών Δικτύων το/τα Ηλεκτρονικό/ά Δίκτυο/α στο/α οποίο/α επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, στα οποία σήμερα εντάσσεται το διαδίκτυο. Σε περίπτωση που α) ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιθυμεί να τροποποιήσει την πρόσβασή του αναφορικά με το είδος του δικτύου μέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση (διακοπή, ενεργοποίηση πρόσβασης μέσω συγκεκριμένου δικτύου κ.λπ.) ή β) το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ παρέχει στο μέλλον τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και μέσω άλλων δικτύων, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα δηλώνει την τροποποίηση ή θα αποκτά πρόσβαση στα νέα δίκτυα αντίστοιχα με την υποβολή αίτησης προς το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, είτε εγγράφως, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του Η πρόσβαση του ΧΡΗΣΤΗ σε κάθε Ηλεκτρονικό Δίκτυο θα πραγματοποιείται με τη χρήση μοναδικών και ατομικών κωδικών (περαιτέρω "Κωδικοί Πρόσβασης"). Οι Κωδικοί Πρόσβασης είναι: το Username, το οποίο αποτελεί την ταυτότητα του ΧΡΗΣΤΗ και που επιτρέπει στον ΧΡΗΣΤΗ την πρόσβαση στις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες H χρήση κατά τα παραπάνω του Username, αποδεικνύει στο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ότι η εντολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από τον ΧΡΗΣΤΗ. Για το λόγο αυτό, ο ΧΡΗΣΤΗΣ εξουσιοδοτεί δια του παρόντος το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ να προβαίνει στην άμεση παρουσίαση και χρήση δεδομένων που της διαβιβάζει στα πλαίσια και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης Για λόγους ασφάλειας, το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώνει τον ΧΡΗΣΤΗ να αλλάζει τους Κωδικούς Πρόσβασής του, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από τον ΧΡΗΣΤΗ μέσω Ηλεκτρονικών Δικτύων, προσδιορίζονται από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ στον διαδικτυακό τόπο αυτού και σήμερα ενδεικτικά είναι ενημέρωση για την εξέλιξη των ενδίκων βοηθημάτων Το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον τρόπο πρόσβασης στα Ηλεκτρονικά Δίκτυα, χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του σύμφωνα με τον όρο 3.02 παρακάτω, χωρίς η μεταβολή αυτή να συνιστά τροποποίηση των Όρων Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ενημερώνεται για τις τροποποιήσεις αυτές μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελεί συγκεκριμένη εντολή του ΧΡΗΣΤΗ ή να αναστέλλει προσωρινά τη δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του μέσω των Ηλεκτρονικών Δικτύων για λόγους που ανάγονται στην προστασία της χρήσης τους, την ασφάλεια του ΧΡΗΣΤΗ και του ιδίου και τη συντήρηση και αναβάθμιση της τεχνολογικής της υποδομής. H προσωρινή αναστολή από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της δυνατότητας χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από τον ΧΡΗΣΤΗ μέσω των Ηλεκτρονικών Δικτύων ("Φραγή Πρόσβασης") είναι δυνατόν να λάβει χώρα οποτεδήποτε, κατά την κρίση του χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει στον ΧΡΗΣΤΗ την αιτία της αναστολής, υποχρεούται όμως να τον ενημερώσει περί του γεγονότος της επιβολής Φραγής Πρόσβασης μέσω του διαδικτυακού του τόπου του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ κατά τα διαλαμβανόμενα στον όρο 11 κατωτέρω Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει, για οποιοδήποτε λόγο Φραγή Πρόσβασης, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την δηλωμένη ηλεκτρονική του διεύθυνση ή κατάθεσης ενυπόγραφης αίτησής του προς το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, οπότε η αναστολή της πρόσβασής του στα Ηλεκτρονικά Δίκτυα πραγματοποιείται αμέσως με την εν λόγω δήλωσή του Για την εκ νέου ενεργοποίηση του ΧΡΗΣΤΗ μετά τη Φραγή Πρόσβασης απαιτείται σχετική δήλωση του ΧΡΗΣΤΗ προς το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ εγγράφως. 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2.01 Το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους Όρους Ηλεκτρονικών Δικτύων, συντηρεί την κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή (information infrastructure) συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων συστημάτων υλικού (hardware) και λογισμικού (software). Η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και της τεχνολογικής υποδομής που τα υποστηρίζει, επιβάλλουν προσέγγιση, εφαρμογή και ερμηνεία των παρόντων Όρων κατά τρόπο που θα είναι ανοικτός σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής αναγνώρισης δεδομένων. Τυχόν τεχνολογικές αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και εν γένει μεταβολές στην υποδομή των Ηλεκτρονικών Δικτύων θα πραγματοποιούνται αυτόματα από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Στο πλαίσιο της ανωτέρω παραγράφου, το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ δύναται να τροποποιεί ή να αναθεωρεί μονομερώς αποκλειστικά και μόνο εκείνους τους όρους από τους παρόντες οι οποίοι αφορούν στη διαδικασία και στις τεχνικές παραμέτρους πρόσβασης του ΧΡΗΣΤΗ στα Ηλεκτρονικά Δίκτυα, όπως η διαδικασία αυτή περιγράφεται στην Όρους Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ενδεικτικά μέθοδοι ασφάλειας και προστασία του συστήματος, μέθοδοι ταυτοποίησης και πιστοποίησης του ΧΡΗΣΤΗ κ.λπ.), οι δε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ είναι δεσμευτικές για τον ΧΡΗΣΤΗ από τη στιγμή που του γίνονται γνωστές, είτε εγγράφως είτε με σχετική καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Οι παραπάνω τεχνικού ή /και διαδικαστικού χαρακτήρα τροποποιήσεις δεν αποτελούν και τροποποίηση των παρόντων Όρων. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 3.01 Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες, συμβατές με το σύστημα του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων

3 και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.) και σε καμία περίπτωση να μην αποθηκεύει σε αυτόν μη αναγνωρισμένα προγράμματα ή προγράμματα άνευ νομίμου αδείας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, όπως αυτές αναγράφονται στον διαδικτυακό τόπο αυτού. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταχωρεί εντολές απόλυτα σαφείς, πλήρεις και ακριβείς, άλλως το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ δεν υποχρεούται σε εκτέλεση αυτών ή να ενημερώσει σχετικά τον ΧΡΗΣΤΗ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των νομίμων εκπροσώπων, προστηθέντων ή βοηθών εκπληρώσεως του ΧΡΗΣΤΗ καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργεια αυτών ή και του ίδιου Δεδομένου ότι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από απόσταση και η κρυπτογράφηση των επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικών δικτύων ρυθμίζεται με διαφορετικό τρόπο από κράτος σε κράτος και ο διαδικτυακός τόπος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ είναι προσβάσιμος από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να ενημερώνεται και να τηρεί το δίκαιο, το οποίο αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από απόσταση και στην κρυπτογράφηση των επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικών δικτύων, της χώρας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί ως κωδικούς πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δίκτυα τρίτων το δοθέντα από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ κωδικό πρόσβασης Οι Κωδικοί Πρόσβασης του όρου 1.02 πιο πάνω ισοδυναμούν με την υπογραφή του ΧΡΗΣΤΗ και είναι αυστηρά προσωπικοί. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να καταστρέφει τα έντυπα στα οποία αυτοί του αποστέλλονται, να μην τους αναγράφει ούτε συγκεκαλυμμένα, σε άλλο μέσο, να τους απομνημονεύσει και να λάβει κάθε μέτρο πρόνοιας για τη μη διαρροή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. Η φύλαξη των Κωδικών Πρόσβασης σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αποτελεί βαριά αμέλεια εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ και με έγγραφο σε οποιαδήποτε περίπτωση, έστω και υπόνοιας ακούσιας ή εκούσιας διαρροής των Κωδικών Πρόσβασης προς οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει την πλήρη ευθύνη για τυχόν διενέργεια πρόσβασης από τρίτο πρόσωπο μέχρι τη χρονική στιγμή της γνωστοποίησης στο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της διαρροής των Κωδικών Πρόσβασης Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναγνωρίζει ότι το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη θετική ή αποθετική ζημία που ενδεχόμενα θα υποστεί ο ίδιος από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν συνολικά από τον όρο ΕΥΘΥΝΗ Του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 4.01 Το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ αναλαμβάνει να επιμελείται τη λειτουργία των Ηλεκτρονικών του Δικτύων, ρητά μη ευθυνόμενο πάντως σε περίπτωση που σημειωθεί οιαδήποτε διακοπή, η οποία οφείλεται σε α) γεγονότα ανώτερης βίας, όπως πτώση ή καθυστέρηση των δικτύων, ή διακοπή της ηλεκτροδότησης ή απεργία του προσωπικού του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ β) προγραμματισμένες ή μη εργασίες για τη συντήρηση ή την αναβάθμιση της τεχνολογικής της υποδομής, ή γ) λανθασμένη πληκτρολόγηση του ΧΡΗΣΤΗ ή δυσλειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού του ΧΡΗΣΤΗ ή τρίτου Το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ μολονότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας του και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα, εντούτοις πρακτικά δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του ΧΡΗΣΤΗ, η οποία προκαλείται από ιό Σε περίπτωση που κάποιες πληροφορίες υπόκεινται ρητά σε ειδικές ρήτρες μη ευθύνης (disclaimers) ή σε ειδικούς όρους, το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ προβαίνει σε ανάρτηση των ειδικών ρητρών και όρων σε εμφανές σημείο στο διαδικτυακό του τόπο, ώστε ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών συνεπάγεται την εκ μέρους του αποδοχή αυτών των ρητρών ή/και όρων. 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η διάρκεια της παρούσας είναι αόριστη και μπορεί να καταγγελθεί εγγράφως, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο. Η ανωτέρω καταγγελία επιφέρει τη λύση της σύμβασης από την περιέλευση στον αντισυμβαλλόμενο του σχετικού εγγράφου, η δε δυνατότητα πρόσβασης του ΧΡΗΣΤΗ στα Ηλεκτρονικά Δίκτυα, παύει από την επομένη της περιελεύσεως της σχετικής καταγγελίας στον αντισυμβαλλόμενο. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 6.01 Η πρόσβαση του ΧΡΗΣΤΗ στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και τα Ηλεκτρονικά Δίκτυα και η χρήση των συστημάτων του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, δυνάμει των παρόντων Όρων, δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των εν γένει δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ή τρίτος είναι νόμιμη δικαιούχος. Με την επιφύλαξη του όρου 7.02 κατωτέρω, οποιαδήποτε αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, και οποιαδήποτε εν γένει προσβολή αυτών από τον ΧΡΗΣΤΗ συνιστά παράνομη, αθέμιτη και ποινικώς κολάσιμη πράξη και απαγορεύεται αυστηρά, επιφέρουσα άλλως τις κυρώσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας εις βάρος του ΧΡΗΣΤΗ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δικαίωμα να εκτυπώνει, να αντιγράφει, να ανασύρει από τον διαδικτυακό τόπο προς χρήση (download) ή προσωρινά να αποθηκεύει από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, αποκλειστικά και μόνο για χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέρος ή αποσπάσματα του διαδικτυακού τόπου του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Οιαδήποτε άλλη χρήση, όπως ενδεικτικά η διασύνδεση του διαδικτυακού

4 τόπου του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, με τον διαδικτυακό τόπο τρίτου (linking), απαγορεύεται ρητά, του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ δικαιουμένου άλλως σε αποκατάσταση οιασδήποτε, θετικής ή/και αποθετικής, ζημίας ήθελε αυτή υποστεί, καθώς και αποζημιώσεως κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω όρου Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αποδέχεται ότι η χρήση των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη χρήση των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον ίδιο. Ως εκ τούτου ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έχει ως σκοπό α) την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του διαδικτυακού τόπου του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ή β) τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του ΧΡΗΣΤΗ σε οποιαδήποτε υπηρεσία, λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή και αρχείο του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ή γ) την επίθεση στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και εν γένει στα συστήματα αυτού καθ' οιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων. 7. ΑΠΟΡΡΗΤΟ Οι πληροφορίες που περιέρχονται στον ΧΡΗΣΤΗ και στο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι απόρρητες και εμπιστευτικές. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τις προστατεύουν από την πρόσβαση σε αυτές οποιουδήποτε τρίτου και να τις χρησιμοποιούν μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 8.01 Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Ηλεκτρονικών Δικτύων, βάσει των παρόντων Όρων, αναγνωρίζεται ως έγκυρη, δεσμευτική και ισχυρή, και ως προερχόμενη από τον ΧΡΗΣΤΗ, και ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν μπορεί να την αμφισβητήσει αποκλειστικά και μόνο γιατί στερείται έγγραφου τύπου ή ιδιόχειρης υπογραφής. Τα ηλεκτρονικά αρχεία που τηρεί το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς την μέσω Ηλεκτρονικών Δικτύων χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΧΡΗΣΤΗ με το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, επί των οποίων επιτρέπεται ανταπόδειξη. 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 9.01 Λόγω της ιδιαιτερότητας του μέσου διενέργειας των Συναλλαγών τα μέρη συναινούν ότι επικοινωνούν, πέραν των συμβατικών τρόπων επικοινωνίας, π.χ. τηλέφωνο, φαξ κ.λπ., εκτός αν προβλέπεται άλλως στους παρόντες Όρους, ως εξής: Α) ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ επικοινωνεί με τον ΧΡΗΣΤΗ α) μέσω γνωστοποιήσεων που αναρτώνται στον διαδικτυακό του τόπο, ή β) με προσωπικό μήνυμα στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή γ) με αποστολή εγγράφων στην εκάστοτε δηλωθείσα στο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ από τον ΧΡΗΣΤΗ τελευταία διεύθυνσή του. Β) Ο ΧΡΗΣΤΗΣ επικοινωνεί με το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ α) μέσω επιστολών παραδοθέντων στην Κεντρική Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή β) με προσωπικό μήνυμα στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να γνωστοποιεί χωρίς καμία καθυστέρηση στο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ εγγράφως κάθε αλλαγή της ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής διεύθυνσής του. Ρητά συμφωνείται ότι η εκάστοτε ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται νόμιμη διεύθυνση του συμβαλλομένου στο οποίο αφορά, στην οποία νόμιμα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα ή αποστέλλονται μηνύματα και ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν μπορεί να προβάλλει οποιαδήποτε σχετική ένσταση. 10. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιβαρύνεται με το κόστος τρίτων, όπως π.χ. δαπάνη σύνδεσης με δίκτυα ηλεκτρονικών πληροφοριών, τηλεφωνικά και λοιπά τέλη, φόρους, εισφορές, έξοδα ή οποιασδήποτε φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιωνδήποτε τρίτων που επιβάλλονται με αιτία ή αφορμή τους παρόντες Όρους ή τις Συναλλαγές Όλοι οι παρόντες Όροι Συναλλαγών μέσω Ηλεκτρονικών Δικτύων συμφωνούνται ως ουσιώδεις. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός Όρου Συναλλαγών μέσω Ηλεκτρονικών Δικτύων δε θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων. Η τροποποίηση ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών είναι δυνατή είτε με έγγραφο είτε με καταχώριση στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Εάν εκ λόγων δημιουργίας ή μεταβολής του νομοκανονιστικού πλαισίου ένας ή περισσότεροι Όροι Συναλλαγών μέσω Ηλεκτρονικών Δικτύων προσκρούουν σε αυτό, τότε αυτοί αναθεωρούνται και ισχύουν σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, χωρίς να επηρεάζεται το κύρος των υπολοίπων ή εν γένει η συμβατική σχέση ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ- ΧΡΗΣΤΗ Πέραν των διατάξεων της παρούσας, κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ) του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, και οι τυχόν ειδικοί όροι, που ρυθμίζουν κάθε συγκεκριμένο είδος Συναλλαγής. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ Όρου Συναλλαγών Ηλεκτρονικών Δικτύων και διατάξεων των ΓΟΣ ή τυχόν ειδικών όρων για επιμέρους Συναλλαγή θα υπερισχύουν οι παρόντες Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

5 Αποδέχομαι τους παραπάνω όρους Ο/Η Αιτών Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα