ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 1972 έως 1977 (ΙΚΥ) επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 1972 έως 1977 (ΙΚΥ) επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές"

Transcript

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Όνοµα: Τίτλος & Θέση: Χρήστος Β. Λιούτας Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. (031) & Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη, έτος ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: 1977 Πτυχίο Φυσικής, τµήµα Φυσικής, Α.Π.Θ Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ηλεκτρονικής Φυσικής-Ραδιοηλεκτρολογίας (M.S.) Τµήµα Φυσικής, Α.Π.Θ ιδακτορικό ίπλωµα (Ph. D.), Τµήµα Φυσικής, Α.Π.Θ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Επιστηµονικός συνεργάτης -Τµήµα Φυσικής - ΑΠΘ Λέκτορας -Τµήµα Φυσικής - ΑΠΘ Επίκουρος καθηγητής, Τµήµα Φυσικής - ΑΠΘ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 1972 έως 1977 (ΙΚΥ) επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Τµήµα Χηµείας- ΑΠΘ, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών - ΑΠΘ, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Laser του Ιδρύµατος Έρευνας και Τεχνολογίας (Κρήτη) και Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας : (EMAT) Universiteit Antwerpen (RUCA) - BELGIUM (στις περιόδους και 1990) ΙΛΠΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Επίβλεψη µιας προπτυχιακής και µιας µεταπτυχιακής εργασίας. 1. Επεξεργασία και αποτίµηση ψηφιοποιηµένων εικόνων περιθλάσεως ηλεκτρονίων του προπτυχιακού φοιτητή ηµοσθένη Καρατζά (1997). 2. Ανάλυση των δοµικών ατελειών στα λεπτά υµένια GaAs-on-Si: εξάρτηση από τις συνθήκες αναπτύξεως του µεταπτυχιακού φοιτητή Ανδρέα εληµήτη(1999) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ:

2 Συµµετοχή σε 4 διεθνή Συνέδρια. 1. "6th International Conference on Intergranular and Interphase Boundaries in Materials", Thessaloniki, June, "E-MRS 1996 Spring Meeting", Strasbourg, France, June "E-MRS 1997 Spring Meeting", Strasbourg, France, June "9th International Conference on Intergranular and Interphase Boundaries in Materials", Prague, Czech Rebublic, July, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ: Συµµετοχή σε 15 τοπικά Συνέδρια και Συµπόσια. 1. "Α Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης", Θεσσαλονίκη, Μάιος "4 th Greek-Bulgarian Symposium on Semiconductor and Solid State Physics", Thessaloniki, Sptember "VII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης", Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος "VIII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης", Ιωάννινα, Σεπτέµβριος "14 th Greek-Bulgarian Symposium on Semiconductor and Solid State Physics", Thessaloniki, October "Χ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης", ελφοί, Σεπτέµβριος "15 th Greek-Bulgarian Symposium on Semiconductor and Solid State Physics", Sofia, November "4 o Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας", Καρδίτσα, Απρίλιος "16 th Greek-Bulgarian Symposium on Semiconductor and Solid State Physics", Thessaloniki, October "SIOEL 96, The 4 th Symposium of Optoelectronics", Bucharest Romania, September, "5 o Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας", Ξάνθη, Μαϊος "ΙΓ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης", Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος "Ι Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης", Ιωάννινα, Σεπτέµβριος "6 o Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας", Καβάλα, Μαϊος "ΙΕ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης", Πάτρα, Σεπτέµβριος The Solid State Physics in the Study of Cultural Heritage Thessaloniki, 1999

3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 1. 1 st Balkan Summer School & Workshop on Physics of Materials, Thessaloniki - Greece, Summer School on Advanced Materials For Industrial Applications, Kavala - Greece, 1999 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Συµµετοχή σε 5 ερευνητικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Γ.Γ.Ε.Τ και την Ε.Ε. 1. "Design, production and utilisation of nano-scale electron emitters." Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ι. Στοϊµένος. Χρηµατοδότητση: ΕΟΚ, Human Capital and Mobility. 2. "Mελέτη της αδρανοποίησης βαθέων παγίδων στον ηµιαγωγό GaAs µe την µέθοδο της ανόπτησης σε ατµόσφαιρα πλάσµατος." Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ελ. Κ. Παλούρα. Χρηµατοδότητση: ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕ ), "Ανάλυση των δοµικών ατελειών στην ετεροεπαφή και τα λεπτά υµένια GaAs/Si µε µεθόδους ηλεκτρονικής µικροσκοπίας". Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ι.Στοϊµένος. Χρηµατοδότητση: ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕ ), (Στο πρόγραµµα αυτό είχα την πλήρη επιστηµονική και οικονοµική ευθύνη και επίβλεψη). 4. "Επικαλύψεις για την οπτική, ηλεκτρονική και χηµική βιοµηχανία Επιστηµονικός υπεύθυνος: Σ. Λογοθετίδης. Χρηµατοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ), "Επίδραση του ατοµικού υδρογόνου στις ιδιότητες των ηµιαγωγών ΙΙΙ-V: Εφαρµογή σε διατάξεις ετεροεπαφών." Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ζ. Χατζόπουλος και Ελ. Κ. Παλούρα. Χρηµατοδότητση: ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕ ), Μελέτη µεταλλικών επαφών σε ηµιαγωγούς µεγάλου ενεργειακού χάσµατος. (Εφαρµογές σε ηλεκτρονικά ισχύος και µετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας) Ελληνο-Γαλλική ιακρατική συνεργασία Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ν. Φράγκης (Ελληνική πλευρά). Χρηµατοδότητση: ΓΓΕΤ, Σύνθετα βιοσυµβατά υλικά βασισµένα στον υδροξυαπατίτη Composite biocompatible materials based on hydroxyapatite Ελληνο-ρουµανική ιακρατική συνεργασία Επιστηµονικός υπεύθυνος: Ν. Φράγκης (Ελληνική πλευρά). Χρηµατοδότητση: ΓΓΕΤ, Ι ΑΚΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Τµήµα Φυσικής: Εργαστήριο Οπτικής (περισσότερα από 12 έτη)

4 Γενική Φυσική ΙΙ (6 έτη), Θερµοδυναµική (1 έτος), Εργαστήριο Εφηρµοσµένης Πληροφορικής (1 έτος) Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής Υλικών, Τµήµα Φυσικής ΑΠΘ: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (5 έτη). Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνηµείων Πολιτισµού, ιατµηµατικό Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ: Φυσικοχηµικές Μέθοδοι διάγνωσης (Ηλεκτρονική µικροσκοπία αρχές και εφαρµογές) (2 έτη). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1. Μελέτη δοµών από διαµόρφωση, µετατροπές φάσεως, µελέτη επιταξιακά ανεπτυγµένων ηµιαγωγών, καταλυτικά υλικά και πολυµερή µε τις µεθόδους της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας υψηλής διακριτικής ικανότητας και της Συµβατικής Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ιερχόµενης έσµης. 2. Μελέτη επιφανειών ηµαγωγικών και πολυµερικών υλικών µε Σαρωτική Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Μικροσκοπία Ατοµικών υνάµεων. 3. Ανάπτυξη λογισµικού για την αυτόµατη αποτίµηση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών ψηφιοποιηµένων εικόνων περιθλάσεως ηλεκτρονίων και την προσοµοίωση των εικόνων περιθλάσεως ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Είκοσι (21) εργασίες σε διεθνή περιοδικά µε κριτές (17 από το ). 1. "Voltage-Dependent Conductivity along the c-axis of ZnIn 2 S 4 (III).", A.N. Anagnostopoulos & Ch. Lioutas, Phys. Stat. Sol. (a) 79, 513 (1983). 2. "A 2a2a3c Superstructure in Hexagonal Ni 1-x S : A study by means of Electron diffraction and HRTEM", Ch. B. Lioutas, C. Manolikas, G. Van Tendeloo and J. Van Landuyt, J. of Cryst. Growth 126, 457 (1993). 3. "Study of interfaces in the modulated α-ni 7 S 6 by Conventional and High Resolution Electron Microscopy", Ch. B. Lioutas and G. Van Tendeloo, Mat. Sci. Forum , 129 (1993). 4. "Surface modification of α-sic thin films with ex-situ hydrogenation", J. A. Kalomiros, E.C. Paloura, A. Ginoudi, S. Kennou, S. Ladas, Ch. B. Lioutas, N. Vouroutzis, G. Voutsas, D. Girginoudi, N. Georgoulas, A.Thanailakis, Solid State Commun. 96, 735 (1995). 5. "Microstructural characterization of stoichiometric buried Si 3 N 4 films.", E. C. Paloura, A. Ginoudi, A. Markwitz, Ch. Lioutas, M. Katsikini, K. Bethge, A. Aminpirooz, H. Rossner, E. Holub-Krappe, T. Zorba, D. Siapkas, Nucl. Instr. & Methods B 113,227 (1996).

5 6. "Characterization of stoichiometric surface and buried SiN films fabricated by ion implantation using extended X-ray absorption fine structure." E. C. Paloura, Ch. Lioutas, A. Markwitz, J. Appl. Phys. 80, 2720 (1996). 7. "Microstructure modifications induced by bonded hydrogen in N-rich SiN x :H films", E. C. Paloura, Ch. Lioutas, N. Vouroutzis, W. M. Arnoldbik, F. H. P. M. Habraken, Y. Kuo, J. Appl. Phys. 80, 5742 (1996). 8. "The effect of Arsenic overpressure on the structural-properties of GaAs grown at lowtemperature", M. Lagadas, Z. Hatzopoulos, K. Tsagaraki, M. Calamiotou, Ch. B. Lioutas, A. Christou, J. Appl. Phys. 80, 4377 (1996). 9. "The influence of planar compositional modulation on the anisotropic behaviour of TiBiSe 2 ", E. K. Polychroniadis, A. N. Anagnostopoulos and Ch. B. Lioutas, Mat. Sci. Forum , 641 (1996). 10. "Electron beam induced damage in N-rich SiNx films deposited by plasma enhanced chemical vapour deposition.", Ch. Β. Lioutas, N. Vouroutzis, E. C. Paloura, Y. Kuo, Thin Solid Films 296, 28 (1997). 11. "An X-Ray and Electron Diffraction Study of the Tetragonal Lead Tungsten Bronze Pb 0.26 WO 3 ", S.T. Triantafyllou, P. C. Christidis, Ch. B. Lioutas, J. of Sol. Stat. Chem., 130, 176 (1997). 12. "An X-Ray and Electron Diffraction Study of the Tetragonal Sodium Tungsten Bronze Na 0.10 WO 3 with Distored Perovskite Structure.", S.T. Triantafyllou, P. C. Christidis, Ch. B. Lioutas, J. of Sol. State Chem., 133, 479 (1997). 13. "An X-Ray and Electron Diffraction Study of the Intergrowth Tungsten Bronze Sb 0.16 WO 3." S.T. Triantafyllou, P. C. Christidis, Ch. B. Lioutas, J. of Sol. State Chem. 134, 344 (1997). 14. "Post-growth modification of amorphous carbon films under ion beam bombardment: grain size dependence on the films thickness." S. Logothetidis, Ch. B. Lioutas and M. Gioti, Diamond & Rel. Mat. 7, 449 (1998). 15. "Transmission electron microscopy investigation of the structural characteristics of amorphous tetrahedral carbon films." Ch. B. Lioutas, N. Vouroutzis, S. Logothetidis and H. Lefakis, Thin Solid Films 319, 144 (1998). 16. "Phase transformation of hydrogen free amorphous carbon films under ion beam bombardment." Ch. B. Lioutas, N. Vouroutzis, S. Logothetidis, S. Boultadakis, Carbon 36,545 (1998). 17. "New forms of hydrogen free amorphous carbon films." S. Logothetidis, M. Gioti and Ch. B. Lioutas, Carbon 36, 539 (1998). 18. " TEM Investigation of the Dependence of Structural Defects on Prelayer Formation in GaAs-on-Si Thin Films.", Ch. B. Lioutas, A. Delimitis and A. Georgakilas, Thin Solid Films 336, (1998). 19. "Causes of deactivation and an effort to regenerate a commercial spent three-way catalyst", T. N. Angelidis, M. M. Koutlemani, S. A. Sklavounos, Ch. B. Lioutas, A. Voulgaropoulos, V. G. Papadakis and H. Emons, Studies In Surface Science and Catalysis 116, (1998). 20. "Interplay between planar defects and threading dislocations in GaAs-on-Si.", A. Delimitis, Ch. B. Lioutas, K. Michelakis and A. Georgakilas, Mat. Sci. Forum , (1999).

6 21. Ion implantation effects on the microhardness and microstructure of GaN, Kavouras P., Katsikini M., Vouroutzis N., Lioutas C.B., Paloura E.C., Antonopoulos J., Karakostas T., Journal of Crystal Growth 230, (2001). ύο (2) εργασίες σε διεθνή συνέδρια µε κριτές. 1. "Hydrogen-induced passivation of deep-traps in n-gaas:si grown on LT-GaAs.", E.C. Paloura, A. Ginoudi, B. Theys, J. Chevallier, Ch. B. Lioutas & J. Kalomiros, M. Lagadas and Z. Hatzopoulos, Proc. Mat. Res. Soc. Vol. 378, 459, (1995). 2. "Magnetic measurments of magnitude and time stability of induced currents in Y-Ba- Cu-O doped with Cd and Mg.", L. Pust, M. Jirsa, L. Papadimitriou, O. Valasiades and Ch. B. Lioutas, Acta Phys. Slov. 46, 183 (1996).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Προσωπικά στοιχεία Όνομα /Επώνυμο Διεύθυνση(σεις) Τηλέφωνα Χαρίτων Πολάτογλου Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 2310998035 (γραφείου), 2310358063

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Βαρσάμης ΟΝΟΜΑ: Χρήστος - Πλάτων ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Ευστάθιος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 Μαρτίου 1966 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Παρίσι ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Τίτλος Χρόνος Απόκτησης Βαθμός 1. Τμήμα Φυσικής του Α.Π. Πτυχίο Φυσικής 8/7/1987 7,95. Διδακτορικό Δίπλωμα

ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Τίτλος Χρόνος Απόκτησης Βαθμός 1. Τμήμα Φυσικής του Α.Π. Πτυχίο Φυσικής 8/7/1987 7,95. Διδακτορικό Δίπλωμα Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ July 2015 Ονοματεπώνυμο :Λυκούργος Μαγκαφάς Διεύθυνση Εργασίας :Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Αγ.Λουκάς 65404 Καβάλα, Τηλ. 2510462267 Διεύθυνση Κατοικίας : Θ.Πουλίδου 29,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Λαμπάκης του Αθανασίου

Δρ. Δημήτριος Λαμπάκης του Αθανασίου Δρ. Δημήτριος Λαμπάκης του Αθανασίου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Σεπτέμβριος 2011) Διεύθυνση εργασίας: T.Ε.I. Λάρισας, Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών, Τομέας Φυσικής/Μαθηματικών, e-mail : lampakis@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

CONFERENCE PRESENTATIONS. A. International Conferences

CONFERENCE PRESENTATIONS. A. International Conferences CONFERENCE PRESENTATIONS A. International Conferences A.1 "Highly ordered porous alumina and porous Si films for electronic, photonic and sensor applications", A. G. Nassiopoulou (invited talk), REGMINA

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Βιολέττας Γιαννέτα. Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978 Πάτρα Αχαΐας, Ελλάδα

Βιογραφικό Σημείωμα. Βιολέττας Γιαννέτα. Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978 Πάτρα Αχαΐας, Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα Βιολέττας Γιαννέτα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Tηλ: Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άννα Δ. Ζερβάκη Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άννα Δ. Ζερβάκη Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άννα Δ. Ζερβάκη Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Ημερ. Γεννήσεως: 21

Διαβάστε περισσότερα

:ΤΕΙ AΜΘ, 654 04 Καβάλα, Τηλ. & Fax +30 2510 462275 Κινητό: +30 6977-449343 e-mail: dbandek@teikav.edu.gr

:ΤΕΙ AΜΘ, 654 04 Καβάλα, Τηλ. & Fax +30 2510 462275 Κινητό: +30 6977-449343 e-mail: dbandek@teikav.edu.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007 ιεύθυνση εργασίας :ΤΕΙ AΜΘ, 654 04 Καβάλα, Τηλ. & Fax +30 2510

Διαβάστε περισσότερα

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 73100 Χανιά Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr Α. ΣΠΟΥ ΕΣ Βασικές σπουδές 2 ο Γυµνάσιο και Λύκειο Κορυδαλλού.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ Η. του ημητρίου

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ Η. του ημητρίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙ Η του ημητρίου Καθηγητή Νανοτεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 1.2 ΣΠΟΥΔΕΣ 3 1.2.1 Ακαδημαϊκές σπουδές 3 1.2.2 Υποτροφίες 3 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Κυρατζής Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ. 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100. e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr

Νικόλαος Κυρατζής Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ. 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100. e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr Νικόλαος Κυρατζής Οικία Εργασία Ρήγα Φεραίου 11 ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100 Τηλ. 24620-87557 Κοζάνη κιν.6937 142467 kiratzis@teikoz.gr e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γεννήσεως :Βελεστίνο Μαγνησίας Διεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007, Τηλ.+30 25940 29113 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Χρυσοπούλου. Βιογραφικό Σημείωμα. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser

Κυριακή Χρυσοπούλου. Βιογραφικό Σημείωμα. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser Κυριακή Χρυσοπούλου Βιογραφικό Σημείωμα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Χρυσοπούλου Όνομα: Κυριακή Ημερομηνία Γέννησης: 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 1983 Πτυχιούχος του Φυσικού Τµήµατος της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. 1983 Πτυχιούχος του Φυσικού Τµήµατος της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θέση: Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογίας Κατεργασιών Κοπής ιεύθυνση Εργασίας: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας (MMB) Πεδίον Άρεως

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κωσταντίνος Πετρίδης Τίτλος: Δρ Ηµεροµηνία γέννησης: 21 05 1972 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ηµεροµηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κωσταντίνος Πετρίδης Τίτλος: Δρ Ηµεροµηνία γέννησης: 21 05 1972 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Μαρνέλλος Γιώργος Διεύθυνση Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Τηλέφωνο 2461 0 56690

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία γεννήσεως: 25 Φεβρουαρίου 1965 Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ. Επίκουρου Καθηγητή. Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ. Επίκουρου Καθηγητή. Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ Επίκουρου Καθηγητή Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Πατρών Πάτρα, Αύγουστος 2012 Δημήτρης Κουζούδης Γενικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο 265

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. του ΓEΩPΓIOY Δ. ΣTAΪKOY

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. του ΓEΩPΓIOY Δ. ΣTAΪKOY BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του ΓEΩPΓIOY Δ. ΣTAΪKOY Πάτρα, Σεπτέμβριος 2013 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Στάϊκος Όνομα : Γεώργιος Όνομα πατρός : Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 11 Iουνίου 1950 Τόπος γεννήσεως: Σελιανίτικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Χημικός, Δρ. Χημικών Μηχανικών Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αθανάσιος Ν. Καναπίτσας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία, Ν. Φθιώτιδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Αντικύρας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ Λέκτορα του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Προς το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα